Снимки

Главно меню на GCompris
screenshot root

administration root

Описание: Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете занимание.

Изисквания: Някои от дейностите са игри, но въпреки това са и образователни.

Цел: GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре.

Ритнете топката към Тъкс
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Описание: За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“.

Ръководство: За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“.

Числа със зар
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2 locked activity

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята.

Изисквания: Умения по броене

Цел: Пребройте точките в ограничено време

Ръководство: Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на падащия зар.

A baby wordprocessor
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1 locked activity

computer keyboard reading baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: A simplistic word processor to let the children play around with a keyboard and see letters.

Цел: Discover the keyboard and the letters.

Прости букви
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Описание: Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята

Цел: Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата

Ръководство: Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята

Падащи думи
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Описание: Напишете падащите думи преди да достигнат земята

Изисквания: Операции с клавиатурата

Цел: Упражнения с клавиатурата

Ръководство: Type the complete word as it falls, before it reaches the ground

Натиснете и рисувайте
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Описание: Нарисувайте рисунката като натискате сините точки.

Изисквания: Can move the mouse and click accurately on points.

Ръководство: Нарисувайте рисунката като натискате последователно всяка синя точка.

Натисни ме
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1 locked activity

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са напуснали аквариума.

Изисквания: Чуйте буква и натиснете правилната

Цел: Двигателна координация: движение на мишката и натискане.

Ръководство: Catch all the moving fish by simple clicking or touching them with your finger.

Заслуги: Рибите са взети от програмата за „Юникс“ xfishtank. Приносът за изображенията е на Гийом Рус.

Move the mouse or touch the screen
screenshot erase icon erase difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона

Изисквания: Операции с мишката

Цел: Двигателна координация

Ръководство: Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат.

Double tap or double click
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2 locked activity

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Натиснете два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона

Изисквания: Операции с мишката

Цел: Двигателна координация

Ръководство: Натискайте два пъти с мишката по правоъгълниците, докато всички плочки изчезнат.

Натиснете и рисувайте
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона

Изисквания: Операции с мишката

Цел: Двигателна координация

Ръководство: Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат.

Контролирайте маркуча
screenshot followline icon followline difficulty level 1 locked activity

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Тъкс трябва да полее цветята, но маркучът е запушен

Цел: Фина двигателна координация

Ръководство: Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част ще се върне обратно.

Mining for gold
screenshot mining icon mining difficulty level 1 locked activity

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Use the mousewheel to approach the rockwall and look for gold nuggets.

Изисквания: You should be familiar with moving the mouse and clicking.

Цел: Learn to use the mousewheel or the zoom / pinch gesture to zoom in and out.

Дузпа
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Описание: Натиснете два пъти топката, за да отбележите гол.

Ръководство: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Logical associations
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

Описание: Complete the arrangement of fruits

Цел: Упражнения за развиване на логиката

Ръководство: Look at the two sequences. Each fruit in the first sequence has been replaced by another fruit in the second sequence. Complete the second sequence by using the correct fruits, after studying this pattern.

Matching Items
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

discovery babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Поставете тежестите, за да уравновесите кантара

Изисквания: Cultural references.

Цел: Двигателна координация: движение на мишката и натискане.

Ръководство: In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box (at the left of the main board) another set of objects is shown, each object in the group on the left matching exactly one object in the main board area. This game challenges you to find the logical link between these objects. How do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main area.

Complete the puzzle
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

discovery babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Поставете тежестите, за да уравновесите кантара

Ръководство: Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the left, to the matching space in the puzzle.

Заслуги: The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL

Опознаване на системата на Брайл
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

discovery braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

Описание: Learn and memorize the Braille system

Цел: Нека децата да се научат на брайловата система.

Ръководство: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

Braille Fun
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

discovery braille braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

Описание: Брайл: Да разберем кода

Изисквания: Брайл: Да разберем кода

Ръководство: Enter the braille code in the tile for the letters on the banner pulled by Tux in his plane across the screen. Check the braille chart by clicking on the toggle button for help.

The History of Louis Braille
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

discovery braille louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

Описание: Review the major dates of the inventor of the Braille System

Ръководство: Read the history of Louis Braille, his biography, and the invention of the Braille system. Click on the previous and next buttons to move between the story pages. At the end, arrange the sequence in chronological order.

Заслуги: Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Calendar
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

discovery calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Описание: Read the instructions and select the correct date on the calendar

Изисквания: Concept of week, month and year

Цел: Learn how to use a calendar

Ръководство: Read the instructions and select the correct date on the calendar.

Chronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

discovery chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Поставете тежестите, за да уравновесите кантара

Изисквания: Tell a short story

Цел: Sort the pictures into the order that tells the story

Ръководство: Pick from the pictures on the left and put them on the red dots

Заслуги: Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on those found in <http://www.wikipedia.org>.

Научете часовника
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

discovery clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Описание: Научете се да казвате часа

Изисквания: Понятие за време. Четене на времето.

Цел: Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настройване на време в часовник.

Ръководство: Настройте стрелките, така че да показват даденото време (часове:минути или часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я изберете и я движите с мишката.

Цветове
screenshot colors icon colors difficulty level 1 locked activity

discovery color colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Натиснете правилния цвят

Изисквания: Identifying colours

Цел: Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете патенцето, което го носи.

Ръководство: Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце.

Сложни цветове
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6 locked activity

discovery colors advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Натиснете върху правилния цвят

Изисквания: Можете да четете

Цел: Научете се да разпознавате необичайни цветове.

Ръководство: You will see dancing butterflies of different colors and a question. You have to find the correct butterfly and touch it.

Намерете пеперудата с цвят на чай
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Поставете тежестите, за да уравновесите кантара

Ръководство: Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the left, to the matching space in the puzzle.

Заслуги: The images are from Wikimedia Commons.

Explore Monuments
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

Описание: Explore Monuments around the world.

Изисквания: Knowledge of different monuments.

Цел: To learn about different monuments on the basis of their location.

Ръководство: Click on the given keys to learn more of the monuments and then identify where the monuments is on the map by its name.

Заслуги: Photos taken from Wikipedia.

тамилски
screenshot family icon family difficulty level 2

discovery family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

Описание: Select the name you should call this family member

Изисквания: Упражнения по четене

Цел: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

Ръководство: A family tree is shown.\n

Броене на обекти
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

discovery family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Описание: Click on a pair corresponding to the given relation

Изисквания: Движение и натискане с мишката

Цел: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

Ръководство: A family tree is shown, with some instructions.\n

Намерете пеперудата с цвят на чай
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

discovery find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Описание: Find the correct date and select it on the calendar.

Изисквания: Basics of calendar

Цел: Learn how to count days and find a date on a calendar.

Ръководство: Read the instructions and perform the requested calculation to find a date. Then select this date on the calendar.

Locate the region
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

discovery geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Поставете тежестите, за да уравновесите кантара

Ръководство: Поставете тежестите, за да уравновесите кантара

Locate the countries
screenshot geography icon geography difficulty level 2

discovery geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Поставете тежестите, за да уравновесите кантара

Ръководство: Поставете тежестите, за да уравновесите кантара

Открийте левите и десните ръце
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

discovery leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Определете дали ръката е лява или дясна

Цел: Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за пространство

Ръководство: You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the left button, or the right button depending on the displayed hand.

Лабиринт
screenshot maze icon maze difficulty level 1

discovery maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Описание: Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт.

Ръководство:

Invisible Maze
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

discovery maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Описание: Намерете изхода от невидимия лабиринт

Ръководство:

Relative Maze
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

discovery mazeMenu mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Описание: Намерете изход от лабиринта (движението е относително)

Ръководство:

Игра на памет с изображения
screenshot memory icon memory difficulty level 1

discovery memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки

Цел: Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти

Ръководство: Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка карти, разкрийте и двете.

Memory Game with images against Tux
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

discovery memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Flip the cards to find the matching pairs against Tux

Изисквания: Операции с мишката

Цел: Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти

Ръководство: A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look for its twin. When you turn over the twins, they both disappear. Tux teacher do the same.

Melody
screenshot melody icon melody difficulty level 2 locked activity

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Reproduce a sound sequence

Изисквания: Движение и натискане с мишката

Цел: Упражнения за развиване на логиката

Ръководство: Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the xylophone's bars. You can listen again by clicking on the repeat button.

Игра за звукова памет
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци

Цел: Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти

Ръководство: Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват.

Игра на звукова памет срещу Тъкс
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2 locked activity

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Игра на звукова памет срещу Тъкс

Цел: Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти

Ръководство: Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват.

Упражнения за развиване на логиката
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery memory railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Описание: Rebuild the displayed train at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Цел: Упражнения с клавиатурата

Ръководство: A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Explore World Animals
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

discovery miscellaneous explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Описание: Learn about world animals, interesting facts and their location on a map.

Постройте наново мозайката
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1 locked activity

discovery mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Put each item at the same place as in the given example.

Ръководство: First select the item you want to put then click on a spot on the empty area

Музикални инструменти
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4 locked activity

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Натиснете върху правилния музикален инструмент

Цел: Научете се да разпознавате музикалните инструменти.

Ръководство: Натиснете върху правилния инструмент.

Explore Farm Animals
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

discovery sound_group explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

Описание: Learn about farm animals, what sounds they make, and interesting facts.

Цел: Learn to associate animal sounds with the animal name and what the animal looks like.

Explore World Music
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery sound_group explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Описание: Научете за кратно и делимо.

Цел: Develop a better understanding of the variety of music present in the world

Заслуги: Images from http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

Управление на шлюз в канал
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2 locked activity

experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и разберете как работи шлюзът в канал.

Ръководство: Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки.

Заслуги: Рисунката е от Стефан Кабаро.

Mixing color of paint
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Описание: Discover paint color mixing.

Цел: Mix the primary colors to match to the given color

Заслуги: Images from http://openclipart.org

Mixing colors of light
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Описание: Discover light color mixing.

Цел: Mix the primary colors to match to the given color.

Заслуги: http://openclipart.org

Intro gravity
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

Описание: Introduction to the concept of gravity

Цел: Maintain the spaceship in the middle without crashing into the planets or the asteroids

Ръководство: Follow the instructions when you run the activity.

Land Safe
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

Описание: Understanding acceleration due to gravity.

Цел: Pilot the spaceship towards the green landing area.

Renewable Energy
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Описание: Tux has come back from fishing on his boat. Bring the electrical system back up so he can have light in his home.

Цел: Learn about an electrical system based on renewable energy

Ръководство: Click on different active elements : sun, cloud, dam, solar array, wind farm and transformers, in order to reactivate the entire electrical system. When the system is back up and Tux is in his home, push the light button for him. To win you must switch on all the consumers while all the producers are up.

Заслуги: Рисунката е от Стефан Кабаро.

Watercycle
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Описание: Tux has come back from fishing on his boat. Bring the water system back up so he can take a shower.

Цел: Learn the water cycle

Ръководство: Click on different active elements: sun, cloud, pumping station, and the sewage treatment plant, in order to reactivate the entire water system. When the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for him.

Заслуги: Рисунката е от Стефан Кабаро.

Digital Electricity
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

experimental digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Create and simulate a digital electric schema

Изисквания: Requires some basic understanding of the concept of digital electronics.

Цел: Freely create a digital electric schema with a real time simulation of it.

Ръководство: Drag electrical components from the selector and drop them in the working area. In the working area, you can move the components by dragging them. To delete a component, select the deletion tool on top of the component selector, and select the component. You can click on the component and then on the rotate button to rotate it or info button to get information about it. You can click on the switch to open and close it. To connect two terminals, click on first terminal, then on second terminal. To deselect terminal or delete tool, click on any empty area. The simulation is updated in real time by any user action.

Pilot a Submarine
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

experimental submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Описание: Нарисувайте рисунката като натискате сините точки.

Изисквания: Движение и натискане с мишката

Цел: Learn how to control a submarine

Categorization
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

fun categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

Описание: Categorize the elements into correct and incorrect groups

Изисквания: Can drag elements using mouse

Цел: Build conceptual thinking and enrich knowledge

Ръководство: Review the instructions and then drag and drop the elements as specified

Игра на футбол
screenshot football icon football difficulty level 1 locked activity

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Вкарайте топката в целта

Цел: Ритнете топката към черната дупка вдясно

Ръководство: Drag a line from the ball, to set its speed and direction.

Шестоъгълник
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2 locked activity

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Открийте ягодката, натискайки по сините полета

Цел: Упражнения за развиване на логиката

Ръководство: Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се доближавате, толкова по-червени стават полетата.

Упражнения за развиване на логиката
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Create your own drawing

Цел: Упражнения по четене

Ръководство: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.

Solar System
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

fun solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Описание: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.

Ръководство: Click on a planet or the Sun to reveal questions. Each question contains 4 options. One of those is 100% correct. Try to answer the questions until you get a 100% closeness in the closeness meter.

The classic hangman game
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

Описание: Guess the letters of the given word. To help you, on every wrong try, a part of the image representing the word will be revealed.

Цел: This is a good exercise to improve reading and spelling skills.

Ръководство: You can enter the letters using the virtual keyboard on the screen or with the real keyboard.

Игра на памет с изваждане
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3 locked activity

math addition algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Упражнения по събиране

Изисквания: Просто събиране. Умение да се разпознават числа.

Цел: Намерете разликата от двете числа в кратко време

Ръководство: An addition is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins land in their balloon!

Упражнения по събиране с игра на стрелички
screenshot target icon target difficulty level 2 locked activity

math addition target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Докоснете мишената и пресметнете точките

Изисквания: Може да движите мишката, да четете числа и да броите до 15 на първото ниво.

Цел: Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си

Ръководство: Проверете скоростта и посоката на вятъра, след което натиснете мишената, за да хвърлите стреличка. Когато хвърлите всички стрелички се показва прозорец, приканвайки ви да преброите точките. Въведете точките с клавиатурата и натиснете клавиша „Enter“ или бутона „Да“.

Игра на памет с изваждане
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

Описание: Упражнения по изваждане

Изисквания: Игра на памет с изваждане

Цел: Намерете разликата от двете числа в кратко време

Ръководство: A division is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

Redraw the given image
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3 locked activity

math geometry puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Draw perfectly the given image on the empty grid.

Ръководство: First, select the proper color from the toolbar. Then click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Mirror the given image
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4 locked activity

math geometry symmetry puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Draw the image on the empty grid as if you see it in a mirror.

Ръководство: First, select the proper color from the toolbar. Then click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Gnumch Equality
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Описание: Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на екрана.

Цел: Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане.

Ръководство: Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на екрана.

Gnumch Factors
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Описание: Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана.

Цел: Научете за кратно и делимо.

Ръководство: The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple of a second number, then the second number is a factor of the first number. You can think of multiples as families, and factors are the people in those families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to another family.

Gnumch Inequality
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Описание: Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в горната част на екрана.

Цел: Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене.

Ръководство: If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and hit space to swallow a number. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the number. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the number.

Gnumch Multiples
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Описание: Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана.

Цел: Научете за кратно и делимо.

Ръководство: The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a second number, then the second number is a multiple of the first number. Again, you can think of multiples as families, and factors are the people who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of 5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or 23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left over. So 8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are multiples (or families or steps) of 5.

Gnumch Primes
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Описание: Насочвайте числояда към всички прости числа.

Цел: 1 не е просто число

Ръководство: Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You can think of prime numbers as very small families: they only ever have two people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = 5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). So 6 is not a prime number.

Graph Coloring
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

math graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Описание: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.

Изисквания: Ability to distinguish different colors/shapes, sense of positions

Цел: Learn to distinguish between different colors/shapes and learn about relative positions.

Guesscount
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

Описание: Guess the algebraic expression and drag the tiles to get a result equal to the Guesscount.

Изисквания: knowledge of arithmetic operations

Цел: Intuition and practice of algebraic-like calculations.

Игра на памет със събиране
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите две числа, които правят същия сбор, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Събиране

Цел: Упражнения по събиране, докато всички карти свършат.

Игра на памет със събиране и изваждане
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите две числа, които добавят или изваждат същото, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Събиране и изваждане

Цел: Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат.

Игра на памет с всички действия
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Събиране, изваждане, умножение и делене.

Цел: Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене, докато всички карти свършат.

Игра на памет с всички действия срещу Тъкс
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Събиране, изваждане, умножение и делене.

Цел: Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене, докато всички карти свършат.

Игра на памет със събиране и изваждане срещу Тъкс
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите две числа, които добавят или изваждат същото, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Събиране и изваждане

Цел: Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат.

Игра на памет със събиране срещу Тъкс
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите две числа, които правят същия сбор, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Събиране

Цел: Упражнения по събиране, докато всички карти свършат.

Игра на памет с делене
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Делене

Цел: Упражнения по делене, докато всички карти свършат.

Игра на памет с делене срещу Тъкс
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Делене

Цел: Упражнения по делене, докато всички карти свършат.

Игра на памет с изваждане
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите две числа, които изваждат същото, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Изваждане

Цел: Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат.

Игра на памет с умножение срещу Тъкс
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите две числа, които изваждат същото, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: subtraction

Цел: Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат.

Игра на памет с умножение
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите две числа, които са множители, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Умножение

Цел: Упражнения по умножение, докато всички карти свършат.

Игра на памет с умножение и делене
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Умножение, делене

Цел: Упражнения по умножение и делене, докато всички карти свършат.

Игра на памет с умножение и делене срещу Тъкс
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Умножение, делене

Цел: Упражнения по умножение и делене, докато всички карти свършат.

Игра на памет с умножение срещу Тъкс
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите две числа, които са множители, докато всички карти изчезнат.

Изисквания: Умножение

Цел: Упражнения по умножение, докато всички карти свършат.

Таблица за умножение
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3 locked activity

math multiplication algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Упражнения по умножение

Изисквания: Таблица за умножение

Цел: Learn to multiply numbers within a limited period of time

Ръководство: A multiplication is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type the product of the numbers. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

Прости букви
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Описание: Connect the dots to draw numbers from 0 to 9

Цел: Learning how to draw the numbers in a funny way.

Ръководство: Нарисувайте картината като натискате всяко от числата в правилния ред.

Броене на обекти
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Описание: Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите

Изисквания: Основно пресмятане

Цел: Упражнения по броене

Ръководство: Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“.

Познайте число
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Описание: Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да откриете.

Изисквания: Числа от 1 до 1000 за последното ниво.

Ръководство: Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното.

Шапката на магьосника
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math numeration magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

Описание: Пребройте колко обекти са под магическата шапка, след като някои изчезнат

Изисквания: Изваждане

Цел: Учене на изваждане

Ръководство: Натиснете шапката, за да я отворите или затворите. Колко звезди виждате под нея? Бройте внимателно. :-) Натиснете в долния десен ъгъл, за да въведете отговора.

Шапката на магьосника
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math numeration magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Описание: Пребройте колко обекти има под магическата шапка

Изисквания: Събиране

Цел: Учене на събиране

Ръководство: Натиснете шапката, за да я отворите или затворите. Колко звезди виждате под нея? Бройте внимателно. :-) Натиснете в долния десен ъгъл, за да въведете отговора.

Игра на памет с изброяване
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2 locked activity

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите съвпадащите чифтове — число с картинка.

Цел: Упражнения по броене и памет

Ръководство: Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка карта крие някакъв брой картинки или записаното число.

Пари
screenshot money icon money difficulty level 2 locked activity

math numeration money money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Упражнения за боравене с пари

Изисквания: Можете да броите

Цел: Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете.

Ръководство: Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на екрана.

Дайте рестото на Тъкс
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3 locked activity

math numeration money money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Упражнения за боравене с пари като връщате рестото на Тъкс

Изисквания: Можете да броите

Цел: Тъкс е купил разни неща и показва колко пари има. Трябва да му върнете рестото. В по-горните нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да сметнете общата цена.

Ръководство: Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на екрана.

Върнете рестото на Тъкс, включително и стотинките
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Упражнения за боравене с пари като връщате рестото на Тъкс

Изисквания: Можете да броите

Цел: Тъкс е купил разни неща и показва колко пари има. Трябва да му върнете рестото. В по-горните нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да сметнете общата цена.

Ръководство: Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на екрана.

Money with cents
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Упражнения за боравене с пари, включително стотинки

Изисквания: Можете да броите

Цел: Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете.

Ръководство: Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на екрана.

Number sequence
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Описание: Нарисувайте картината като натискате всяко от числата в правилния ред.

Цел: Можете да броите от 1 до 50.

Ръководство: Draw the picture by touching each number in the right sequence, or sliding your finger or dragging the mouse through the numbers in the correct sequence.

Even and Odd Numbers
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers

Цел: Упражнения по броене

Ръководство: Catch the odd or even number clouds. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

Подредени числа
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Описание: Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност.

Цел: Упражнения по броене

Ръководство: Catch the clouds in increasing order. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

Упражнения по изваждане със забавна игра
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2 locked activity

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден блок.

Изисквания: Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото ниво

Цел: Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден блок.

Ръководство: Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“.

Числа със зар
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2 locked activity

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята.

Изисквания: Умения по броене

Цел: Пребройте точките в ограничено време

Ръководство: Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на падащия зар.

Roman numerals
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

math roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание:

Ръководство: A Roman numeral is the name for a number when it is written in the way the Romans used to write numbers. Roman numerals are not used very often today in the west. They are used to write the names of kings and queens, or popes. For example: Queen Elizabeth II. They may be used to write the year a book or movie was made.

Добро уравновесяване на кантара
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2 locked activity

math scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Поставете тежестите, за да уравновесите кантара

Цел: Смятане наум, аритметично равенство

Ръководство: За да уравновесите кантара, поставяйте тежести от лявата или от дясната страна. Те могат да се подреждат във всякакъв ред.

Добро уравновесяване на кантара
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Влачете тежестите, за да уравновесите кантара и определите тежестта

Цел: Смятане наум, аритметично равенство, преобразуване

Ръководство: За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна или дясната страна. Внимавайте с големината и мерните единици — 1 килограм е равен на 1000 грама. Тежестите могат да се подреждат във всякакъв ред.

Добро уравновесяване на кантара
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Drag and Drop masses to balance the scales and calculate the weight in the avoirdupois unit

Цел: Смятане наум, аритметично равенство, преобразуване

Ръководство: За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна или дясната страна. Внимавайте с големината и мерните единици — 1 килограм е равен на 1000 грама. Тежестите могат да се подреждат във всякакъв ред.

Share pieces of candy
screenshot share icon share difficulty level 2

math share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Описание: Try to split the pieces of candy to a given number of children

Изисквания: Know how to count

Цел: Игра на памет с изваждане

Ръководство: Follow the instructions shown on the screen: first, drag the given number of boys/girls to the middle, then drag pieces of candy to each child's rectangle.

Игра на памет с изваждане
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4 locked activity

math subtraction algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Упражнения по изваждане

Изисквания: Игра на памет с изваждане

Цел: Намерете разликата от двете числа в кратко време

Ръководство: A subtraction is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

Balance Box
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Описание: Navigate the ball to the door by tilting the box.

Цел: Practice fine motor skills and basic counting.

Намерете пеперудата с цвят градински чай
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Описание: Drive the crane and copy the model

Изисквания: Операции с клавиатурата

Цел: Двигателна координация

Ръководство: Move the items in the left frame to copy their position in the right model. Next to the crane itself, you will find four arrows that let you move the items. To select the item to move, just click on it. If you prefer, you can use the arrow keys and the space or tab key instead. On a mobile version, you can also swipe up/down/left/right to move the items in the left frame.

Игра „Петнадесет“
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5 locked activity

puzzle fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Move each item to recreate the image.

Ръководство: Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде заменен с нея.

Simplified Tower of Hanoi
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

puzzle hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Описание: Нарисувайте картината като натискате всяко от числата в правилния ред.

Изисквания: Операции с мишката

Цел: Нарисувайте картината като натискате всяко от числата в правилния ред.

Ръководство: Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce the tower on the right in the empty space on the left.

Заслуги: Concept taken from EPI games.

The Tower of Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

puzzle hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

Описание: Нарисувайте картината като натискате всяко от числата в правилния ред.

Ръководство: Drag and drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the initial left side tower on the right peg.

Заслуги: The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi puzzle. According to the legend, the world would end when the priests finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was inspired by it. (source Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Гаси лампи
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

puzzle lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Описание: Целта е да се загасят всички лампи.

Цел: Целта е да се загасят всички лампи.

Ръководство: The effect of pressing a button is to toggle the state of that button, and of its immediate vertical and horizontal neighbors. The sun and the color of the sky depend on the number of clicks needed to solve the puzzle. If you click on Tux, the solution is shown.

Заслуги: Алгоритъмът, разяснен на haar.clara.co.uk, е ценен ресурс за опознаване на играта „Гаси лампи“: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Assemble the puzzle
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Поставете тежестите, за да уравновесите кантара

Изисквания: Операции с мишката, мислене.

Цел: Spatial representation

Ръководство: Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the main board.

Photo Hunter
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

puzzle photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Описание: Find the differences between the two pictures!

Цел: Visual Discrimination

Ръководство: Observe the two pictures carefully. There are some slight differences. When you find a difference you must click on it.

Судоку, поставяне на уникални знаци в квадратче.
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

puzzle sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Описание: Знаците трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако го има) район.

Изисквания: Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл

Цел: Целта на тази игра е да се въвеждат знак или число от 1 до 9 във всяка клетка от полета, най-често 9x9, направено от по-малки полета от 3x3 (наречени „райони“), започвайки с поставени различни знаци или числа в дадени клетки („дадени“). Всеки ред, колона и район трябва да съдържа само един от всеки знак или число (източник: <http://bg.wikipedia.org/wiki/Судоку>).

Ръководство: Select a number or a symbol on the left and click on its target position. GCompris will not let you enter invalid data.

Super Brain
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

puzzle superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Описание: Tux has hidden several items. Find them again in the correct order

Цел: Tux has hidden several items. Find them again in the correct order

Ръководство: Click on the items until you find what you think is the correct answer. Then, click on the OK button. In the lower levels, Tux gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with a black box. In the levels 4 and 8 an item may be hidden several times.
You can use the right mouse button to flip the items in the opposite order or the item chooser to directly pick an item. Press and hold a mouse button or on the touch screen to automatically choose the last item selected on a column. Double click or tap on a previously selected item in your guess history to mark it as 'correct'. Such marked items are automatically selected in your current and future guesses until you un-mark them, again by double clicking or tapping.

Пъзел с плъзгащи се блокове
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3 locked activity

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: The objective is to form a given shape

Изисквания: Операции с мишката

Ръководство: Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. The symmetrical button appears on items that supports it. Click on the rotation button or drag around it to show the rotation you want. At first levels, simpler objects are used to introduce the tangram concept.

Пъзел с плъзгащи се блокове
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

puzzle traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Описание: Махнете червената кола от мястото за паркиране, като използвате портата вдясно

Ръководство: Всяка кола може да се движи или хоризонтално, или вертикално. Трябва да направите малко място, за да може червената кола да мине през портата вдясно.

Alphabet sequence
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet

Изисквания: Can decode letters

Цел: Alphabet sequence

Ръководство: Catch the alphabet letters. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which letter you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

Натиснете малка буква
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Описание: Чуйте буква и натиснете правилната

Изисквания: Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката.

Цел: Разпознаване на букви

Ръководство: Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в хоризонтална лента долу.

Натиснете главна буква
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Описание: Чуйте буква и натиснете правилната

Изисквания: Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката.

Цел: Разпознаване на букви

Ръководство: Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в хоризонтална лента долу.

Прости букви
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Описание: Connect the dots to draw letters

Цел: Learning how to draw the letters in a funny way.

Ръководство: Нарисувайте картината като натискате всяко от числата в правилния ред.

Image Name
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Поставете тежестите, за да уравновесите кантара

Изисквания: Четене

Цел: Четене на думи

Ръководство: Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) name on the right. Click the OK button to check your answer.

Enrich your vocabulary
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

Описание: Complete language learning activities.

Изисквания: Четене

Цел: Enrich your vocabulary in your native language or in a foreign one.

Ръководство: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Заслуги: The images and voices come from the Art4Apps project: http://www.art4apps.org/.

Letter in which word
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Описание: A letter is written and/or spoken. Some words are displayed, the children must find the word or the words in which this letter appears.

Изисквания: Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката.

Цел: Select all the words which contain the spoken letter.

Игра на памет със събиране
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите съвпадащите чифтове — число с картинка.

Изисквания: Knowing alphabets

Цел: Learning lower and upper case alphabets, memory.

Ръководство: Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка карта крие число изразено като цифри или дума.

Игра на памет със събиране срещу Тъкс
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите съвпадащите чифтове — число с картинка.

Изисквания: Knowing alphabets

Цел: Learning lower and upper case alphabets, memory.

Ръководство: Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка карта крие число изразено като цифри или дума.

Игра на памет с думи и числа
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3 locked activity

reading memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Обърнете картите, за да намерите съвпадащите число с дума.

Изисквания: Четене

Цел: Четене на числа, памет.

Ръководство: Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка карта крие число изразено като цифри или дума.

Липсваща буква
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

Описание:

Изисквания: Четене на думи

Цел: Упражнения по четене

Ръководство: В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете липсващата буква, за да завършите думата.

Упражнения по четене
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Описание: Read a list of words and work out if a given word is in it.

Изисквания: Четене

Цел: Reading training in a limited time

Ръководство: A word is shown on the board. A list of words, displayed horizontally, will appear and disappear. Does the given word belong to the list?

Упражнения по четене
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Описание: Read a vertical list of words and work out if a given word is in it.

Изисквания: Четене

Цел: Reading training in a limited time

Ръководство: A word is shown on the board. A list of words, displayed vertically, will appear and disappear. Does the given word belong to the list?

Игра на памет със събиране срещу Тъкс
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

Описание: Подредете четири пула в един ред

Цел: Създайте поредица от 4 пула по хоризонтала (легнали), вертикала (изправени) или диагонално.

Ръководство: Натиснете върху колоната, където искате да пуснете пула. Може да използвате и стрелките на клавиатурата, за да го движите наляво или надясно, и долната стрелка или интервала, за да го пуснете.

Align four (with a friend)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

Описание: Подредете четири пула в един ред

Цел: Създайте поредица от 4 пула по хоризонтала (легнали), вертикала (изправени) или диагонално.

Ръководство: Натиснете върху колоната, където искате да пуснете пула. Може да използвате и стрелките на клавиатурата, за да го движите наляво или надясно, и долната стрелка или интервала, за да го пуснете.

Игра на звукова памет срещу Тъкс
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Описание: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Изисквания: Ability to count

Цел: Вкарайте топката в целта

Ръководство: Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last ball. If you want Tux to begin, just click on him

Bargame (with a friend)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Описание: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Изисквания: Ability to count

Цел: Вкарайте топката в целта

Ръководство: Place balls in the holes. You win if your friend has to place the last ball.

Игра на звукова памет срещу Тъкс
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Описание: The version in GCompris is the international draughts.

Цел: Capture all the pieces of your opponent before your opponent capture all of yours.

Заслуги: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Play checkers with your friend
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Описание: The version in GCompris is the international draughts.

Цел: Capture all the pieces of your opponent before your opponent capture all of yours.

Заслуги: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Игра на звукова памет срещу Тъкс
screenshot chess icon chess difficulty level 6 locked activity

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание:

Заслуги: The chess engine is p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Play chess against your friend
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6 locked activity

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание:

End of chess game
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6 locked activity

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Описание: Игра на звукова памет срещу Тъкс

Заслуги: The chess engine is p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Игра на памет със събиране срещу Тъкс
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

Цел: Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of Tux until Tux has only two pieces, or doesn't have a legal move

Ръководство: Play with the computer. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Nine men's morris (with a friend)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

Цел: Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of opponent until opponent has only two pieces, or doesn't have a legal move

Ръководство: Play with a friend. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Tic Tac Toe (against Tux)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Place three marks in a row

Цел: Place three respective marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game

Ръководство: Натиснете върху колоната, където искате да пуснете пула. Може да използвате и стрелките на клавиатурата, за да го движите наляво или надясно, и долната стрелка или интервала, за да го пуснете.

Tic Tac Toe (with a friend)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Описание: Place three marks in a row

Цел: Place three respective marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game

Ръководство: Натиснете върху колоната, където искате да пуснете пула. Може да използвате и стрелките на клавиатурата, за да го движите наляво или надясно, и долната стрелка или интервала, за да го пуснете.