Captures de pantalla

Menú principal del GCompris
screenshot root

administration root

Descripció: Seleccioneu una activitat per a iniciar-la.

Prerequisits: Algunes de les activitats estan orientades a joc, però sempre són educatives.

Objectiu: El GCompris és una suite de programari educatiu d'alta qualitat, que inclou una gran quantitat d'activitats per a nens i nenes entre els 2 i els 10 anys.

Completa el trencaclosques
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

computer babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar les figures en la destinació corresponent.

Manual: Completeu el trencaclosques arrossegant cada peça que hi ha al costat cap al lloc corresponent.

Reconeixements: Andre Connes ha proporcionat el gos i l'ha alliberat sota la GPL

Llença la pilota a en Tux
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Premeu alhora les tecles de fletxa esquerra i dreta per a fer que la pilota vagi en línia recta.

Manual: Premeu alhora les tecles de fletxa esquerra i dreta per a fer que la pilota vagi en línia recta. En una pantalla tàctil heu de tocar les dues mans a la vegada.

Teclat de nadó
screenshot baby_keyboard icon baby_keyboard difficulty level 1

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

 Timothée Giet

Descripció: Una activitat senzilla per a descobrir el teclat.

Objectiu: Descobrir el teclat.

Números amb daus
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Compteu el nombre de punts en els daus abans que arriben a terra.

Prerequisits: Habilitats comptant.

Objectiu: Comptar el nombre de punts en un temps limitat.

Manual:

Un processador de textos de nadons
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Un senzill processador de textos per a deixar que els infants juguin amb un teclat i vegen les lletres.

Objectiu: Descobrir el teclat i les lletres.

Lletres senzilles
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading letters gletters

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Escriviu les lletres que van caient abans que arriben a terra.

Objectiu: Associar les lletres entre la pantalla i el teclat.

Manual: Escriviu les lletres que van caient abans que arriben a terra.

Paraules que cauen
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading words wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Escriviu les paraules que van caient abans que arriben a terra.

Prerequisits: Manipulació amb el teclat.

Objectiu: Entrenar amb el teclat.

Manual: Escriviu la paraula completa mentre cau, abans que arribe a terra.

Fes clic i dibuixa
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Descripció: Dibuixeu la imatge fent clic en els punts seleccionats.

Prerequisits: Poder moure el ratolí i fer clic amb precisió sobre els punts.

Manual: Dibuixeu la imatge fent clic en cada punt en ordre. Cada vegada que se selecciona un punt apareixerà el següent blau.

Fes clic sobre meu
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Atrapeu tots els peixos que neden abans que abandonin la peixera.

Prerequisits: Poder moure el ratolí i fer clic al lloc correcte.

Objectiu: Coordinació motora: moviment de la mà amb precisió.

Manual: Atrapeu tots els peixos en moviment fent-hi clic o tocant-los amb un dit.

Reconeixements: Les imatges dels peixos s'han pres de la utilitat «xfishtank» de Unix. Tots els crèdits de les imatges pertanyen a Guillaume Rousse.

Mou el ratolí o toca la pantalla
screenshot erase icon erase difficulty level 1

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Moveu el ratolí o toqueu la pantalla per a esborrar l'àrea i descobrir el fons.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Coordinació motora.

Manual: Moveu el ratolí o toqueu la pantalla fins per a fer que els blocs desapareguin.

Fes doble toc o doble clic
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Feu doble toc o doble clic per a esborrar l'àrea i descobrir la imatge de fons.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Coordinació motora.

Manual: Feu doble toc o doble clic sobre els blocs per a fer-los desaparèixer.

Fes clic o toca
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Feu clic o toqueu per a esborrar l'àrea i descobrir el fons.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Coordinació motora.

Manual: Feu clic o toqueu els blocs per a fer-los desaparèixer.

Controla la mànega
screenshot followline icon followline difficulty level 1

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: El bomber ha d'aturar el foc, però la mànega està bloquejada.

Objectiu: Bona coordinació motora.

Manual: Moveu el ratolí o el dit sobre el bloqueig que es representa com una part vermella a la mànega. Això el mourà, portant-lo, part per part, fins al foc. Aneu amb compte: si vos allunyeu de la mànega, la part vermella tornarà cap arrere.

Mineria d'or
screenshot mining icon mining difficulty level 1

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Empreu la roda del ratolí per a apropar-vos a la paret rocosa i buscar llavors d'or.

Prerequisits: Haureu d'estar familiaritzat amb el moviment del ratolí i fer clics.

Objectiu: Aprendre a fer servir la roda del ratolí o el gest de zoom / pinçar per a ampliar i allunyar.

Manual:


Reconeixements:

Xuta el penal
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Feu doble clic o doble toc a qualsevol costat de la porteria on voleu marcar un gol.

Manual: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Troba els detalls
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery arts details

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar les figures en la destinació corresponent.

Manual: Completeu el trencaclosques arrossegant cada peça del costat al lloc corresponent en el trencaclosques.

Reconeixements: Les imatges provenen de la Wikimedia Commons.

Explora els monuments
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery arts explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothée Giet

Descripció: Exploreu els monuments al voltant del món.

Prerequisits: Conèixer els diferents monuments.

Objectiu: Aprendre sobre diversos monuments d'arreu del món i recordar la seua ubicació.

Manual: Feu clic als punts per a conèixer els monuments i, a continuació, localitzar-los al mapa.

Reconeixements: Les imatges provenen de la Wikipedia.

Munta el trencaclosques
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

discovery arts puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar les peces per a reconstruir els quadres originals.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí: moure, arrossegar i deixar.

Objectiu: Representació espacial.

Manual: Arrossegueu les peces al lloc correcte per a reconstruir el quadre.

Associacions lògiques
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery logic algorithm

 Bharath M S & Timothée Giet

Descripció: Completeu la línia de fruites.

Objectiu: Activitat d'entrenament amb lògica.

Manual:

El joc dels quinze
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5

discovery logic fifteen

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Moveu cada element per a recrear la imatge.

Objectiu: Ordeneu les peces en l'ordre correcte.

Manual:

Acoloreix el gràfic
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

discovery logic graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Descripció: Acoloriu el gràfic de manera que dos nodes adjacents no tinguen el mateix color.

Prerequisits: Habilitat per a distingir entre colors/formes diferents, sentit de les posicions.

Objectiu: Aprendre a distingir entre colors/formes diferents i aprendre quant a les posicions relatives.

Manual:

Torre de Hanoi simplificada
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

discovery logic hanoi

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Reproduïu la torre indicada.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Reproduir la torre de la dreta a l'àrea buida.

Manual: Arrossegueu i deixeu només una peça de dalt a la vegada d'una torre a l'altra, per a reproduir la torre de la dreta a l'àrea buida.

Reconeixements: Concepte inspirat pels jocs EPI.

La torre de Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

discovery logic hanoi_real

 Amit Tomar & Timothée Giet

Descripció: Moveu la torre al costat dret.

Manual: Arrossegueu i deixeu només les peces de dalt d'una vareta a una altra, per a reproduir la torre inicial de l'esquerra a la vareta de la dreta.

Reconeixements: Aquest trencaclosques va ser inventat pel matemàtic francés Edouard Lucas el 1883. Hi ha una llegenda sobre un temple hindú on els seus monjos es dedicaven a moure contínuament 64 discos seguint les regles de la Torre de Hanoi. Segons la llegenda, el món acabaria el dia que els monjos acabessin la seua faena. També és conegut com a trencaclosques de la Torre de Brahma. No està clar si Lucas va inventar-se la llegenda o s'hi va inspirar (font Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi).

Apaga els llums
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

discovery logic lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: L'objectiu és apagar tots els llums.

Objectiu: L'objectiu és apagar tots els llums.

Manual: L'efecte de prémer una finestra és canviar l'estat d'aquesta finestra i el dels seus veïns verticals i horitzontals immediats. Haureu d'apagar tots els llums. Si feu clic sobre en Tux, es mostrarà la solució.

Reconeixements: L'algorisme per a resoldre-ho es descriu a la Wikipedia. Per a saber-ne més aneu a: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Activitat del ferrocarril
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery logic railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Descripció: Torneu a construir el model de tren que hi ha a la part superior de la pantalla.

Objectiu: Habilitats de la memòria.

Manual:

Sudoku, col·loca símbols únics en una quadrícula
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

discovery logic sudoku

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Els símbols han de ser únics en una fila, en una columna i (si està definit) en cada regió.

Prerequisits: Completar el trencaclosques requereix paciència i habilitat lògica.

Objectiu: L'objectiu del trencaclosques és introduir un símbol o un nombre de l'1 al 9 en cada cel·la d'una quadrícula. Al Sudoku oficial, la quadrícula és de 9x9 creant subquadrícules de 3x3 (anomenades «regions»). Al GCompris començarem en nivells més baixos amb una versió més senzilla emprant símbols i sense regions. En tots els casos, la quadrícula es presenta amb diversos símbols o nombres en algunes de les cel·les (els «donats»). Cada fila, columna i regió només ha de contindre una instància de cada símbol o nombre (font: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Manual: Seleccioneu un número o un símbol de l'esquerra i feu clic en la seua posició de destinació. El GCompris no vos deixarà introduir respostes no vàlides.

Súper cervell
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

discovery logic superbrain

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: En Tux ha amagat alguns objectes. Heu de trobar-los en l'ordre correcte.

Objectiu: En Tux ha amagat alguns objectes. Heu de trobar-los en l'ordre correcte.

Manual: Feu clic en els objectes fins que penseu que heu trobat la resposta correcta. Després feu clic al botó «OK». Un punt negre voldrà dir que heu trobat l'objecte correcte en la posició correcta, mentre que un punt blanc voldrà dir que un objecte és correcte però en la posició incorrecta. En els nivells inferiors, en Tux també vos dóna una indicació amb un quadrat negre sobre els objectes correctes en la posició correcta i un quadrat blanc sobre els objectes correctes en la posició incorrecta. En els nivells 4 i 8, un objecte pot restar ocult diverses vegades.
Podeu fer servir el botó dret del ratolí per a posar els objectes en ordre invers o el selector d'objectes per a escollir directament un objecte de la llista. Manteniu premut dos segons sobre un objecte per a triar automàticament el darrer objecte seleccionat en aquesta posició. Feu doble clic sobre un objecte seleccionat prèviament en el vostre historial de conjectura per a marcar-lo com a «correcte». Aquests objectes marcats seran seleccionats automàticament en les conjectures actuals i futures, fins que els desmarqueu altra vegada fent-hi doble clic o tocant-los.

Un joc de trencaclosques amb blocs que es desplacen
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

discovery logic traffic

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Traieu el cotxe roig del pàrquing travessant la porta de la dreta.

Manual: Cada cotxe només es pot moure en horitzontal o vertical. Haureu de fer una mica d'espai per a deixar que el cotxe roig puga travessar la porta de la dreta.

Melodia
screenshot melody icon melody difficulty level 2

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Reprodueix la seqüència d'un so.

Prerequisits: Moure i fer clic amb el ratolí.

Objectiu: Activitat d'entrenament per a l'oïda.

Manual: Escolteu la seqüència de so que es reprodueix, i repetiu-la fent clic a les barres del xilòfon. Podeu escoltar-la una altra vegada fent clic al botó «Repeteix».

Joc de memòria auditiva
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir les parelles de so.

Objectiu: Entrenar la memòria auditiva.

Manual:

Joc de memòria auditiva contra en Tux
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir les parelles de so, jugant contra en Tux.

Objectiu: Entrenar la memòria auditiva.

Manual:

Explora la música del món
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery music explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Apreneu sobre la música del món.

Objectiu: Desenvolupar una millor comprensió de la varietat musical present al món.

Manual:


Reconeixements: Imatges des de https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org

Instruments musicals
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Feu clic en els instruments musicals correctes.

Objectiu: Aprendre a reconèixer els instruments musicals.

Manual:

El nom d'aquesta nota
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery music note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Conegueu els noms de les notes, en clau de fa i de sol.

Objectiu: Per a desenvolupar una bona comprensió de la posició de les notes i la convenció sobre la nomenclatura. Prepareu-vos per a les activitats «Toca el piano» i «Composició per a piano».

Manual: Identifiqueu correctament les notes i obteniu una valoració del 100% per a completar un nivell.

Composició per a piano
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery music piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Apreneu com funciona el teclat del piano i com s'escriuen les notes en un pentagrama musical.

Prerequisits: Familiaritzar-se amb les convencions de la nomenclatura de les notes.

Objectiu: Desenvolupar una comprensió de la composició musical i augmentar l'interés per a fer música amb un teclat de piano. Aquesta activitat abasta molts aspectes fonamentals de la música, però hi ha molt més per a explorar sobre la composició musical. Si vos agrada aquesta activitat però voleu una eina més avançada, proveu de descarregar el Minuet (https://minuet.kde.org/), un programari de codi obert per a aprendre música o el MuseScore (https://musescore.org/), una eina de notació musical de codi obert.

Manual:

Reconeixements: El codi original del sintetitzador es troba a https://github.com/vsr83/miniSynth

Toca el piano
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery music play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció:

Prerequisits: Conèixer la notació musical i el pentagrama musical.

Objectiu: Entendre com el teclat del piano pot reproduir la música tal com està escrita al pentagrama musical.

Manual:

Reconeixements: El codi original del sintetitzador es troba a https://github.com/vsr83/miniSynth

Toca el ritme
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery music play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció:

Prerequisits: Comprensió senzilla del ritme i els temps musicals.

Objectiu: Aprendre a seguir un ritme amb precisió.

Manual:

El joc del futbol
screenshot football icon football difficulty level 1

fun football

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Feu entrar la pilota a la porteria.

Objectiu: Xutar la pilota fins darrere de l'arquer.

Manual: Arrossegueu una línia des de la pilota per a ajustar la seua velocitat i direcció, i deixeu anar per a xutar.

Hexàgon
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Trobeu la maduixa fent clic en els camps blaus.

Objectiu: Activitat d'entrenament amb lògica.

Manual: Proveu de trobar la maduixa sota els camps blaus. Els camps es faran més rojos com més vos hi apropeu.

Laberint
screenshot maze icon maze difficulty level 1

fun maze maze

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Ajudeu en Tux a trobar el camí d'eixida del laberint.

Manual:

Laberint invisible
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

fun maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Guieu en Tux fora del laberint invisible.

Manual:

Laberint relatiu
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

fun maze mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Ajudeu en Tux a trobar el camí d'eixida del laberint (els moviments són relatius).

Manual:

Joc de memòria amb imatges
screenshot memory icon memory difficulty level 1

fun memory memory

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes i trobeu la parella que coincideix.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Entrenar la memòria i desfer-se de totes les targetes.

Manual:

Joc de memòria amb imatges contra en Tux
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

fun memory memory-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes i trobeu la parella que coincideix, jugant contra en Tux.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Entrenar la memòria i desfer-se de totes les targetes.

Manual:

Caçador de fotografies
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

fun photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Descripció: Trobeu les diferències entre les dues imatges.

Objectiu: Percepció visual.

Manual: Observeu les dues imatges detingudament. Existeixen algunes diferències. Quan en trobeu una, feu clic sobre seu.

Programació en el laberint
screenshot programmingMaze icon programmingMaze difficulty level 3

fun programmingMaze

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Aquesta activitat ensenya a programar en Tux per a aconseguir el seu objectiu mitjançant instruccions senzilles com ara avança, gira a l'esquerra i a la dreta.

Prerequisits: Poder llegir les instruccions i pensar amb lògica per a trobar un camí.

Objectiu: En Tux està afamat. Ajudeu-lo a trobar peixos programant-lo per a la zona de gel correcta.

Manual:

Una eina senzilla de dibuix vectorial
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Creeu els vostres propis dibuixos.

Objectiu: Millorar les habilitats creatives.

Manual:

El joc clàssic del penjat
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading words hangman

 Rajdeep kaur & Timothée Giet

Descripció: Endevineu les lletres de la paraula donada.

Objectiu: Aquest és un bon exercici per a millorar la lectura i la dicció.

Manual:

Suma de números
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3

math addition arithmetic algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu la suma de números.

Prerequisits: Suma senzilla. Saber reconèixer números escrits.

Objectiu: Aprendre a trobar la suma de dos números en un temps limitat.

Manual:

Practica la suma amb un joc de punteria
screenshot target icon target difficulty level 2

math addition arithmetic target

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Toqueu l'objectiu i compteu els vostres punts.

Prerequisits: Poder moure el ratolí, llegir els números i comptar fins a 15 en el primer nivell

Objectiu: Llançar els dards a un objectiu i comptar la vostra puntuació.

Manual: Comproveu la velocitat i la direcció del vent, després feu clic en l'objectiu per a llançar un dard. Quan hàgeu llançat tots els dards, apareixerà una finestra que vos demanarà que compteu la vostra puntuació. Introduïu la puntuació amb el teclat.

Igualtat amb en Gnumch
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descripció: Guieu al mastegador de números fins a les expressions que igualen el número a la part inferior de la pantalla.

Objectiu: Practicar la suma, multiplicació, divisió i resta.

Manual: Guieu al mastegador de números fins a les expressions que igualen el número a la part inferior de la pantalla.

Factors amb en Gnumch
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math arithmetic gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descripció: Guieu al mastegador de números fins a tots els factors del número a la part inferior de la pantalla.

Objectiu: Aprendre sobre els múltiples i els factors.

Manual: Els factors d'un número són tots els números que divideixen enterament aquest número. Per exemple, els factors de 6 són 1, 2, 3 i 6. El 4 no és un factor de 6, perquè el 6 no es pot dividir en 4 parts iguals. Si un número és múltiple d'un segon número, llavors el segon serà un factor del primer. Podeu pensar en els múltiples com en famílies, i els factors són la gent que pertany a aquesta família. Per tant 1, 2, 3 i 6 pertanyen a la família del 6, però el 4 pertany a una altra família.

Desigualtat amb en Gnumch
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descripció: Guieu al mastegador de números fins a totes les expressions que no siguen iguals que el número a la part inferior de la pantalla.

Objectiu: Practicar la suma, resta, multiplicació i divisió.

Manual: Si teniu un teclat, podeu emprar les tecles de cursor per a moure i prémer la barra espaiadora per a menjar-vos els números. Amb un ratolí podeu fer clic al bloc del costat de la vostra posició per a moure i feu clic de nou per a menjar-vos els números. Amb una pantalla tàctil podeu fer-ho com amb un ratolí o arrossegar el dit en la direcció que voleu moure i toqueu per a menjar-vos els números.

Múltiples amb en Gnumch
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math arithmetic gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descripció: Guieu al mastegador de números fins a tots els múltiples del número a la part inferior de la pantalla.

Objectiu: Aprendre sobre els múltiples i els factors.

Manual: Els múltiples d'un número són tots els números que són iguals a l'original un nombre de vegades que un altre número. Per exemple, el 24, 36, 48 i 60 són tots múltiples de 12. El 25 no és un múltiple de 12 perquè no hi ha cap nombre enter que es puga multiplicar per 12 i doni 25. Si un número és un factor d'un segon número, llavors el segon serà un múltiple del primer. Una vegada més, podeu pensar en els múltiples com en famílies, i els factors són la gent que pertany a aquesta família. El factor 5, té 10 pares, 15 avis, 20 besavis, 25 rebesavis, i cada pas addicional de 5 seran més parents! Però el número 5 no pertany a les famílies del 8 o del 23. No trobareu cap número de la família del 5 a la del 8 o del 23. Per tant el 8 no és un múltiple de 5, ni de 23. Només el 5, 10, 15, 20, 25... són múltiples (o famílies o passos) del 5.

Primers amb en Gnumch
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math arithmetic gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descripció: Guieu al mastegador de números fins a tots els nombres primers.

Objectiu: Aprendre sobre els nombres primers.

Manual: Els nombres primers són números divisibles només entre ells mateixos i l'1. Per exemple, el 3 és un nombre primer, però el 4 no (perquè és divisible entre 2). Podeu pensar que els nombres primers són com famílies amb només dos membres: ells mateixos i l'1. No trobareu cap altre número sense que sobri res. El 5 també és un d'aquests números solitaris (només 5 x 1 = 5), però en canvi el 6 no és un nombre primer perquè té a la seua família el 2 i el 3 (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Per tant el 6 no és un nombre primer.

Endevina el compte
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math arithmetic guesscount

 Rahul Yadav & Timothée Giet

Descripció: Esbrineu l'expressió algebraica i arrossegueu les rajoles per a obtindre un resultat igual.

Prerequisits: Conèixer les operacions aritmètiques.

Objectiu: Intuïció i pràctica dels càlculs algebraics.

Manual: Arrossegueu els números apropiats i els operadors fins als quadres per a obtindre el número que voleu endevinar amb la instrucció.

Aprendre les sumes
screenshot learn_additions icon learn_additions difficulty level 2

math arithmetic learn_additions

 Timothée Giet

Descripció: Aprendre les sumes amb números petits.

Objectiu: Aprendre les sumes comptant el seu valor.

Manual:

Aprendre les restes
screenshot learn_subtractions icon learn_subtractions difficulty level 2

math arithmetic learn_subtractions

 Timothée Giet

Descripció: Aprendre les restes amb números petits.

Objectiu: Aprendre les restes comptant el seu valor.

Manual:

El barret del mag
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Descripció: Compteu quants estels hi ha sota el barret màgic.

Prerequisits: Restar.

Objectiu: Aprendre les restes.

Manual: Feu clic en el barret per a obrir-lo o tancar-lo. Els estels entren i s'escapen alguns. Heu de comptar quants queden encara sota el barret. Feu clic en l'àrea inferior per a introduir la vostra resposta i en el botó «OK» per a validar-la.

El barret del mag
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Descripció: Compteu quants estels hi ha sota el barret màgic.

Prerequisits: Sumar.

Objectiu: Aprendre les sumes.

Manual: Feu clic en el barret per a obrir-lo. Quants estels veieu movent-se sota seu? Compteu amb cura. Feu clic en l'àrea inferior per a introduir la vostra resposta i en el botó «OK» per a validar-la.

Comparteix els dolços
screenshot share icon share difficulty level 2

math arithmetic share

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Descripció: Intenteu dividir els dolços entre un nombre donat d'infants.

Prerequisits: Saber comptar.

Objectiu: Aprendre la divisió dels números.

Manual:

Divisió de números
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division arithmetic algebra_div

 Sayan Biswas & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'operació de dividir.

Prerequisits: Dividir números petits.

Objectiu: Trobar el resultat de la divisió en un temps limitat.

Manual:

Calendari
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

math measures calendar

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Descripció: Reviseu les instruccions i seleccioneu la data correcta al calendari.

Prerequisits: Concepte de setmana, mes i any.

Objectiu: Aprendre com usar un calendari.

Manual:

Rellotge d'aprenentatge
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

math measures clockgame

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Apreneu a dir l'hora en un rellotge analògic.

Prerequisits: El concepte del temps.

Objectiu: Aprendre les unitats de temps (hores, minuts i segons). Posar l'hora en un rellotge analògic.

Manual:

Troba el dia
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

math measures find_the_day

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Descripció: Trobeu la data correcta i seleccioneu-la al calendari.

Prerequisits: Fonaments del calendari.

Objectiu: Aprèn com comptar dies i trobar una data en un calendari.

Manual:

Equilibra correctament la balança
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2

math measures scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar alguns pesos per a equilibrar la balança.

Objectiu: Càlcul mental, igualtat aritmètica.

Manual: Per a equilibrar la balança, moveu alguns pesos en el plat esquerre o el dret (en els nivells superiors). Els pesos es poden col·locar en qualsevol ordre.

Equilibra emprant el sistema internacional d'unitats
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4

math measures scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar alguns pesos per a equilibrar la balança i calcular el pes.

Objectiu: Càlcul mental, igualtat aritmètica, conversió d'unitats.

Manual: Per a equilibrar la balança, moveu alguns pesos en el plat esquerre o el dret (en els nivells superiors). Vigileu el pes i la unitat de les masses, recordeu que un quilogram (kg) es correspon amb 1000 grams (g).

Equilibra emprant el sistema imperial d'unitats
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar alguns pesos per a equilibrar la balança i calcular el pes.

Objectiu: Càlcul mental, igualtat aritmètica, conversió d'unitats.

Manual: Per a equilibrar la balança, moveu alguns pesos en el plat esquerre o el dret (en els nivells superiors). Vigileu el pes i la unitat de les masses, recordeu que una lliura (lg) es correspon amb 16 unces (oz).

Joc de memòria per a sumar
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma amb el seu resultat.

Prerequisits: Sumar.

Objectiu: Practicar les sumes.

Manual:

Joc de memòria per a sumar i restar
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma o resta amb el seu resultat.

Prerequisits: Sumar i restar.

Objectiu: Practicar les sumes i restes.

Manual:

Joc de memòria amb totes les operacions
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una operació amb el seu resultat.

Prerequisits: Sumar, restar, multiplicar i dividir

Objectiu: Practicar les sumes, restes, multiplicacions i divisions.

Manual:

Joc de memòria contra en Tux amb totes les operacions
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una operació amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Sumar, restar, multiplicar i dividir

Objectiu: Practicar les sumes, restes, multiplicacions i divisions.

Manual:

Joc de memòria contra en Tux per a sumar i restar
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma o resta amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Sumar i restar.

Objectiu: Practicar les sumes i restes.

Manual:

Joc de memòria contra en Tux per a sumar
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Sumar.

Objectiu: Practicar les sumes.

Manual:

Joc de memòria per a dividir
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una divisió amb el seu resultat.

Prerequisits: Dividir

Objectiu: Practicar les divisions.

Manual:

Joc de memòria contra en Tux per a dividir
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una divisió amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Dividir.

Objectiu: Practicar les divisions.

Manual:

Joc de memòria per a restar
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una resta amb el seu resultat.

Prerequisits: Restar.

Objectiu: Practicar les restes.

Manual:

Joc de memòria contra en Tux per a restar
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una resta amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Restar.

Objectiu: Practicar les restes.

Manual:

Joc de memòria per a multiplicar
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació amb el seu resultat.

Prerequisits: Multiplicar.

Objectiu: Practicar les multiplicacions.

Manual:

Joc de memòria per a multiplicar i dividir
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació o una divisió amb el seu resultat.

Prerequisits: Multiplicar, dividir.

Objectiu: Practicar les multiplicacions i les divisions.

Manual:

Joc de memòria contra en Tux per a multiplicar i dividir
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació o una divisió amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Multiplicar, dividir.

Objectiu: Practicar les multiplicacions i les divisions.

Manual:

Joc de memòria contra en Tux per a multiplicar
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Multiplicar.

Objectiu: Practicar les multiplicacions.

Manual:

Diners
screenshot money icon money difficulty level 2

math money measures money

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'ús dels diners.

Prerequisits: Poder comptar.

Objectiu: Heu de comprar diferents articles i donar el preu exacte. En els nivells superiors es mostren diferents objectes, i heu de calcular primer el preu total.

Manual:

Dóna-li a en Tux el seu canvi
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3

math money measures money_back

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'ús dels diners donant-li a en Tux el seu canvi.

Prerequisits: Poder comptar.

Objectiu: En Tux vos comprarà diferents articles i vos ensenyarà els seus diners. Li heu de tornar el canvi. En els nivells superiors es mostren diferents articles, i primer heu de calcular el preu total.

Manual:

Dóna-li a en Tux el seu canvi, inclosos els centaus
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5

math money measures money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'ús dels diners donant-li a en Tux el seu canvi.

Prerequisits: Poder comptar.

Objectiu: En Tux vos comprarà diferents articles i vos ensenyarà els seus diners. Li heu de tornar el canvi. En els nivells superiors es mostren diferents articles, i primer heu de calcular el preu total.

Manual:

Diners amb centaus
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5

math money measures money_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'ús dels diners amb centaus.

Prerequisits: Poder comptar.

Objectiu: Heu de comprar diferents articles i donar el preu exacte. En els nivells superiors es mostren diferents objectes, i heu de calcular primer el preu total.

Manual:

Taula de multiplicar
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3

math multiplication arithmetic algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu la taula de multiplicar.

Prerequisits: Taules de multiplicar de l'1 al 10.

Objectiu: Aprendre a multiplicar números en un temps limitat.

Manual:

Dibuixa els números
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Descripció: Connecteu els punts per a dibuixar els números del 0 al 9.

Objectiu: Aprendran a dibuixar els números d'una manera divertida.

Manual: Dibuixeu els números connectant els punts en l'ordre correcte.

Compta els elements
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Descripció: Situeu els elements de la millor manera per a comptar-los.

Prerequisits: Enumeració bàsica.

Objectiu: Entrenar la numeració.

Manual:

Endevina un número
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Descripció: Ajudeu en Tux a escapar de la cova trobant el número ocult.

Prerequisits: Números.

Manual:

Aprendre els dígits
screenshot learn_digits icon learn_digits difficulty level 1

math numeration learn_digits

 Timothée Giet

Descripció: Aprendre els dígits des del 0 fins al 9.

Objectiu: Apreneu els dígits comptant el seu valor corresponent.

Manual:

Joc de memòria per a enumerar
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Destapeu les targetes per a fer coincidir un número amb una imatge.

Objectiu: Entrenar la numeració, memòria.

Manual:

Joc de memòria paraula-número
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3

math numeration memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Destapeu les targetes per a fer coincidir un número amb el seu nom.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Lectura de números, memòria.

Manual:

Ordre dels números
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Descripció: Toqueu els números en l'ordre correcte.

Objectiu: Poder comptar.

Manual: Dibuixeu la imatge fent clic sobre cada número en l'ordre correcte.

Nombres parells i senars
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Moveu l'helicòpter per a atrapar els núvols que tenen nombres parells o senars.

Objectiu: Entrenar la numeració.

Manual:

Números en ordre
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Moveu l'helicòpter per a atrapar els núvols en l'ordre correcte.

Objectiu: Entrenar la numeració.

Manual:

Compta els intervals
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2

math numeration reversecount

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Descripció: En Tux està afamat. Ajudeu-lo a trobar peixos comptant els glaçons necessaris per a abastar-los.

Prerequisits: Poder llegir els números en una fitxa de dominó.

Objectiu: En Tux està afamat. Ajudeu-lo a trobar peixos comptant els glaçons necessaris per a abastar-los.

Manual: Feu clic en la fitxa de dominó per a mostrar quants glaçons hi ha entre en Tux i el peix. Feu clic en la fitxa de dominó amb el botó dret del ratolí per a comptar arrere. Quan hàgeu acabat, feu clic en el botó «OK» o premeu la tecla «Intro».

Números amb fitxes de dominó
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Compteu el número en les fitxes de dominó abans que arriben a terra.

Prerequisits: Habilitats comptant

Objectiu: Comptar un número en un temps limitat.

Manual:

Resta de números
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4

math subtraction arithmetic algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'operació de resta.

Prerequisits: Restar números petits.

Objectiu: Aprendre a trobar la diferència entre dos números en un temps limitat.

Manual:

Inclina la capsa
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Feu anar la bola cap a la porta inclinant la capsa.

Objectiu: Practicar les habilitats motores amb precisió i comptar bàsic.

Manual:

Trencaclosques de nadó
screenshot baby_tangram icon baby_tangram difficulty level 1

puzzle baby_tangram

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: L'objectiu és muntar el trencaclosques de nadó.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí

Manual: Moveu una peça arrossegant-la. Si cal, feu servir el botó de gir. Trobareu nivells més complicats que en l'activitat Tangram.

Construeix el mateix model
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Descripció: Dirigiu la grua i copieu el model.

Prerequisits: Manipulació amb el teclat/ratolí.

Objectiu: Bona coordinació motora.

Manual:

Troba la teva mà esquerra i dreta
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

puzzle leftright

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Determineu si una mà és la dreta o l'esquerra.

Objectiu: Diferenciar entre les mans esquerra i dreta des de diferents punts de vista. Representació espacial.

Manual:

Reconstrueix el mosaic
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1

puzzle mosaic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Poseu cada element en el mateix lloc com a l'exemple indicat.

Manual:

Torna a dibuixar la imatge mostrada
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3

puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Dibuixeu perfectament la imatge mostrada a la quadrícula buida.

Manual: Primer, trieu el color adequat des de la barra d'eines. Feu clic a la quadrícula i arrossegueu per a pintar, per a deixar de pintar simplement deixeu anar el botó del ratolí.

Reflecteix la imatge mostrada
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4

puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Dibuixeu la imatge a la quadrícula buida com si la veiéssiu en un mirall.

Manual: Primer, trieu el color adequat des de la barra d'eines. Feu clic a la quadrícula i arrossegueu per a pintar, per a deixar de pintar simplement deixeu anar el botó del ratolí.

El joc de trencaclosques Tangram
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: L'objectiu és formar una forma donada.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí

Manual: Moveu una peça arrossegant-la. El botó de simetria apareixerà en els elements que l'admetin. Feu clic al botó de gir o arrossegueu la peça fent voltes. Comproveu l'activitat «Trencaclosques de nadó» per a una introducció al Tangram.

Braille divertit
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

reading braille letters braille_fun

 Arkit Vora & Timothée Giet

Descripció: Exerciteu amb les lletres en braille.

Prerequisits: Codis de l'alfabet en braille.

Manual:

Colors
screenshot colors icon colors difficulty level 1

reading color vocabulary colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Feu clic sobre el color correcte.

Prerequisits: Identificar els colors.

Objectiu: Aquesta activitat vos ensenyarà a reconèixer els diferents colors.

Manual:

Colors avançats
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6

reading colors vocabulary advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Seleccioneu la papallona del color correcte.

Prerequisits: Saber llegir.

Objectiu: Aprendre a reconèixer colors inusuals.

Manual:

Ordre de l'alfabet
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading letters alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Moveu l'helicòpter per a atrapar els núvols seguint l'ordre de l'alfabet.

Prerequisits: Saber descodificar les lletres.

Objectiu: Ordre de l'alfabet.

Manual:

Descobreix el sistema braille
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

reading letters braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothée Giet

Descripció: Apreneu i memoritzeu el sistema braille.

Objectiu: Permetre que els infants descobrisquen el sistema braille.

Manual:

Fes clic en una lletra en minúscula
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading letters click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Escolteu una lletra i feu clic damunt seu.

Prerequisits: Reconeixement visual de les lletres.

Objectiu: Reconèixer el nom de les lletres.

Manual:

Fes clic en una lletra en majúscula
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading letters click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Escolteu una lletra i feu clic damunt seu.

Prerequisits: Reconeixement visual de les lletres.

Objectiu: Reconèixer el nom de les lletres.

Manual:

Dibuixa les lletres
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading letters drawletters

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Descripció: Connecteu els punts per a dibuixar les lletres.

Objectiu: Aprendran a dibuixar les lletres d'una manera divertida.

Manual: Dibuixeu les lletres connectant els punts en l'ordre correcte.

Joc de memòria minúscula/majuscula
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading letters memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a trobar la majúscula i minúscula de la mateixa lletra.

Prerequisits: Conèixer l'alfabet.

Objectiu: Aprenentatge de l'alfabet amb les lletres en majúscula i minúscula, memòria.

Manual:

Joc de memòria contra en Tux amb lletra minúscula/majúscula
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading letters memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a trobar la majúscula i minúscula de la mateixa lletra, jugant contra en Tux.

Prerequisits: Conèixer l'alfabet

Objectiu: Aprenentatge de l'alfabet amb les lletres en majúscula i minúscula, memòria.

Manual:

Objectes concordants
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

reading vocabulary babymatch

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar els objectes per a fer-los concordar.

Prerequisits: Referències culturals.

Objectiu: Coordinació motora. Correspondència conceptual.

Manual: A l'àrea principal del tauler es mostra un conjunt d'objectes. A la subfinestra lateral es mostra un altre conjunt d'objectes, cada objecte en el plafó lateral es correspon lògicament amb un objecte en l'àrea del tauler principal. Arrossegueu cada objecte des de la subfinestra lateral cap al lloc correcte en l'àrea principal.

Categorització
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

reading vocabulary categorization

 Divyam Madaan & Timothée Giet

Descripció: Categoritzeu els elements en grups correctes i incorrectes.

Prerequisits: Poder arrossegar elements emprant el ratolí o la pantalla tàctil.

Objectiu: Construir el pensament conceptual i enriquir el coneixement.

Manual: Reviseu les instruccions i després arrossegueu i deixeu els elements com s'especifica.

Enriqueix el teu vocabulari
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading vocabulary lang

 siddhesh suthar & Timothée Giet

Descripció: Activitats completes per a l'aprenentatge d'idiomes.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Enriquir el vostre vocabulari en l'idioma nadiu o estranger.

Manual: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Reconeixements: Les imatges i les veus vénen del projecte Art4Apps: https://www.art4apps.org/.

Nom de la imatge
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading words imagename

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar cada element sobre el seu nom.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Vocabulari i lectura.

Manual: Arrossegueu cada imatge des del costat fins al seu nom corresponent a l'àrea principal. Feu clic al botó «OK» per a comprovar la resposta.

Paraules amb aquesta lletra
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading words letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Descripció: S'escriu o es pronuncia una lletra. Es mostren algunes paraules, i la mainada ha de cercar la paraula o les paraules en les quals apareix aquesta lletra.

Prerequisits: Dicció, reconèixer les lletres.

Objectiu: Seleccionar totes les paraules que contenen la lletra indicada.

Manual:

La lletra que falta
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading words missing-letter

 Amit Tomar & Timothée Giet

Descripció: Trobeu la lletra que falta per a completar la paraula.

Prerequisits: Llegir les paraules.

Objectiu: Entrenar les habilitats lectores.

Manual:

Exercici de lectura horitzontal
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading words readingh

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Llig una llista de paraules i digues si hi trobes la paraula indicada.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Entrenar les habilitats lectores en un temps limitat.

Manual: Es mostra una paraula en el tauler. Apareixerà una llista horitzontal de paraules, mostrades d'una en una i desapareixeran. Pertany la paraula donada a la llista?

Exercici de lectura vertical
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading words readingv

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Llegiu una llista vertical de paraules i dieu si hi trobeu la paraula indicada.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Entrenar les habilitats lectores en un temps limitat.

Manual: Es mostra una paraula en el tauler. Apareixerà una llista vertical de paraules, mostrades d'una en una i desapareixeran. Pertany la paraula donada a la llista?

Electricitat analògica
screenshot analog_electricity icon analog_electricity difficulty level 6

sciences experiment analog_electricity

 Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Descripció: Creeu i simuleu un esquema elèctric analògic.

Prerequisits: Es necessiten alguns coneixements bàsics del concepte d'electrònica analògica.

Objectiu: Crear amb llibertat un esquema elèctric analògic amb una simulació en temps real.

Manual: Per a reparar una bombeta o LED trencat, fes clic damunt seu per a desconnectar-lo del circuit. La simulació s'actualitza en temps real per a qualsevol acció de l'usuari.

Reconeixements: El motor de la simulació elèctrica prové d'edX:

Bombetes binàries
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

sciences experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothée Giet

Descripció: Aquesta activitat ajuda a aprendre el concepte de la conversió des del sistema de nombres decimals al sistema de nombres binaris.

Prerequisits: Sistema de nombres decimals.

Objectiu: Per a familiaritzar-se amb el sistema de nombres binaris.

Manual: Enceneu les bombetes correctes per a representar el binari del número decimal indicat. Quan ho hàgeu aconseguit, premeu «OK».

Controla les rescloses del canal
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2

sciences experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: En Tux té problemes amb el seu vaixell, i ha de travessar la resclosa d'un canal. Ajudeu en Tux i apreneu com funciona una resclosa.

Objectiu: Comprendre com funciona una resclosa del canal.

Manual: Esteu a càrrec de la resclosa del canal. Heu d'obrir les portes i les rescloses en l'ordre correcte, de manera que aconseguiu que en Tux navegui per les portes en ambdues direccions.

Mescla els colors de la pintura
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

sciences experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Descobriu la mescla dels colors de la pintura.

Objectiu: Mesclar els colors primaris perquè coincidisquen amb el color indicat.

Manual:

Mescla els colors de la llum
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

sciences experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Descobriu la mescla dels colors de la llum.

Objectiu: Mesclar els colors primaris perquè coincidisquen amb el color indicat.

Manual:

Electricitat digital
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

sciences experiment digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Creeu i simuleu un esquema elèctric digital.

Prerequisits: Es necessiten alguns coneixements bàsics del concepte d'electrònica digital.

Objectiu: Crear un esquema elèctric digital amb una simulació en temps real.

Manual:

Explora els animals de granja
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

sciences experiment explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothée Giet

Descripció: Apreneu sobre els animals de granja, el so que fan, i coses interessants.

Objectiu: Aprendre a associar els sons dels animals amb el seu nom i quin animal sembla.

Manual:

Explora els animals del món
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

sciences experiment explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Apreneu sobre els animals del món, coses interessants i la seua ubicació en un mapa.

Objectiu: Aprendre sobre diversos animals d'arreu del món i recordar a on viuen.

Manual:

Gravetat
screenshot gravity icon gravity difficulty level 3

sciences experiment gravity

 Timothée Giet

Descripció: Introducció al concepte de la gravetat.

Objectiu: Moure la nau espacial per a evitar colpejar els planetes i arribar a l'estació espacial.

Manual:

Terra segura
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

sciences experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Descripció: Pilota la nau espacial cap a la zona d'aterratge verda.

Objectiu: Entendre l'acceleració deguda a la gravetat.

Manual:

Energia renovable
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

sciences experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Descripció: En Tux torna de pesca en el seu vaixell. Has de tornar a posar en marxa el sistema elèctric per tal que puga tindre llum a casa seua.

Objectiu: Aprendre sobre un sistema elèctric basat en les energies renovables.

Manual: Feu clic en els diferents elements actius: sol, núvols, presa, panells solars, parcs eòlics i transformadors, amb la finalitat de reactivar tot el sistema elèctric. Quan el sistema estiga actiu i en Tux siga a casa seua, premeu el botó de la llum per ell. Per a guanyar cal encendre tots els consumidors quan els productors estiguen actius.

Reconeixements: Dibuix per en Stephane Cabaraux

Sistema solar
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

sciences experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Responeu les preguntes amb una correcció del 100%.

Objectiu: Conèixer informació sobre el sistema solar. Si voleu obtindre més informació sobre l'astronomia, proveu de descarregar el KStars (https://edu.kde.org/kstars/) o el Stellarium (https://stellarium.org/), els quals són programari lliure d'astronomia.

Manual:

Pilota un submarí
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

sciences experiment submarine

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Descripció: Conduïu el submarí fins al punt final.

Prerequisits: Moure i fer clic amb el ratolí, física bàsica.

Objectiu: Aprendre com controlar un submarí.

Manual:

Cicle de l'aigua
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

sciences experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Descripció: En Tux torna de pesca en el seu vaixell. Heu de portar aigua al sistema per tal que puga prendre una dutxa.

Objectiu: Aprendre el cicle de l'aigua.

Manual: Feu clic en els diferents elements actius: sol, núvol, estació de bombeig i depuradora d'aigües residuals, per tal de tornar a activar tot el sistema d'aigües. Quan funcione el sistema i en Tux siga a la dutxa, premeu el botó de la dutxa per a dutxar-lo.

Reconeixements: Dibuix per en Stephane Cabaraux.

Ubica la regió
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

sciences geography geo-country

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar les regions per a completar el mapa del país.

Manual: Arrossegueu i deixeu anar les diferents regions del país a les localitzacions correctes per a completar el mapa.

Ubica els països
screenshot geography icon geography difficulty level 2

sciences geography geography

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar els elements per a completar el mapa.

Manual: Arrossegueu i deixeu anar les peces del mapa a les seues localitzacions correctes per a completar el mapa.

Chronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

sciences history chronos

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar els elements per a organitzar la història.

Prerequisits: Explicar una història curta.

Objectiu: Ordenar les imatges en l'ordre en què s'explica la història.

Manual: Després, feu clic sobre el botó «OK» per a validar la resposta.

Reconeixements: Els drets d'autor de la fotografia de la Lluna són de la NASA. Els sons de l'espai són del Tuxpaint i del Vegastrike, alliberats sota la llicència GPL. Els drets d'autor de les imatges de transports són d'en Franck Doucet. Les dates del transport es basen en les que es troben a la <https://www.wikipedia.org>.

Família
screenshot family icon family difficulty level 2

sciences history family

 Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Descripció: Seleccioneu el nom amb el que heu de cridar a aquest membre de la família.

Prerequisits: Habilitats lectores.

Objectiu: Aprendre les relacions en una família, d'acord amb el sistema lineal emprat en la majoria de les societats occidentals.

Manual: A family tree is shown.\n

Assenyala als familiars
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

sciences history family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Descripció: Feu clic en una parella que es correspongui amb la imatge mostrada.

Prerequisits: Llegir, moure i fer clic amb el ratolí.

Objectiu: Aprendre les relacions en una família, d'acord amb el sistema lineal emprat en la majoria de les societats occidentals.

Manual: A family tree is shown, with some instructions.\n

La història d'en Louis Braille
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

sciences history louis-braille

 Arkit Vora & Timothée Giet

Descripció: Reviseu les dates importants de l'inventor del sistema braille.

Manual:


Reconeixements: Louis Braille Video: <https:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Nombres romans
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

sciences history roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció:

Objectiu: Apreneu a llegir els nombres romans i feu la conversió a i des dels nombres aràbics.

Manual:

Alinea quatre (contra en Tux)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothée Giet

Descripció: Disposeu quatre fitxes en una fila.

Objectiu: Crear una línia de 4 fitxes, ja siga horitzontal (una al costat de l'altra), vertical (una sobre l'altra) o en diagonal.

Manual:

Alinea quatre (amb un amic)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothée Giet

Descripció: Disposeu quatre fitxes en una fila.

Objectiu: Crear una línia de 4 fitxes, ja siga horitzontal (una al costat de l'altra), vertical (una sobre l'altra) o en diagonal.

Manual:

Joc de taula (contra en Tux)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Descripció: Seleccioneu el nombre de bales que voleu posar als forats i després feu clic al botó «OK». El guanyador serà qui no haja posat una bala al forat roig.

Prerequisits: Capacitat de comptar.

Objectiu: No usar la bala en l'últim forat.

Manual: Feu clic sobre la icona de bala per a seleccionar un nombre de bales, després feu clic al botó «OK» per a situar-les als forats. Guanyareu si l'ordinador ha de posar la darrera bala. Si voleu que comence en Tux, simplement feu-hi clic.

Joc de taula (amb un amic)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Descripció: Seleccioneu el nombre de bales que voleu posar als forats i després feu clic al botó «OK». El guanyador serà qui no haja posat una bala al forat roig.

Prerequisits: Capacitat de comptar.

Objectiu: No usar la bala en l'últim forat.

Manual: Feu clic sobre la icona de bala per a seleccionar un nombre de bales, després feu clic al botó «OK» per a situar-les als forats. Guanyareu si l'oponent ha de posar la darrera bala.

Juga a les dames contra l'ordinador
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: La variant que tenim al GCompris és la internacional.

Objectiu: Capturar totes les peces de l'oponent, abans que ell capturi les vostres.

Reconeixements: La biblioteca per a les dames és draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. El manual és de la wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Juga a les dames amb un amic
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: La variant que tenim al GCompris és la internacional.

Objectiu: Capturar totes les peces de l'oponent, abans que ell capturi les vostres.

Reconeixements: La biblioteca per a les dames és draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. El manual és de la wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Jugueu als escacs contra en Tux
screenshot chess icon chess difficulty level 6

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció:

Reconeixements: El motor dels escacs és «p4wn» a <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Juga als escacs contra un amic
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció:

Final de la partida d'escacs
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Jugueu per a acabar una partida d'escacs contra en Tux.

Reconeixements: El motor dels escacs és «p4wn» a <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Marro de nou (contra en Tux)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció:

Objectiu: Formeu molins (línies de 3 peces) per a eliminar peces d'en Tux fins que en Tux només tinga 2 peces o ja no puga moure.

Manual: Jugueu amb l'ordinador. En primer lloc feu torns per a posar les nou peces, i després feu torns per a moure-les.

Marro de nou (amb un amic)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció:

Objectiu: Formeu molins (línia de 3 peces) per a eliminar les peces de l'oponent fins que a l'oponent només li queden dues peces o ja no puga moure.

Manual: Jugueu amb un amic. En primer lloc feu torns per a posar les nou peces, i després feu torns per a moure-les.

Tres en ratlla (contra en Tux)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Col·loqueu tres marques en una fila.

Objectiu: Col·locar les tres marques respectives en qualsevol fila horitzontal, vertical o diagonal per a guanyar el joc.

Manual: Jugueu amb l'ordinador. Per torns, feu clic sobre el quadrat que voleu marcar. El primer jugador que cree una línia de 3 marques guanya.

Tres en ratlla (amb un amic)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Col·loqueu tres marques en una fila.

Objectiu: Col·locar les tres marques respectives en qualsevol fila horitzontal, vertical o diagonal per a guanyar el joc.

Manual: Jugueu amb un amic. Per torns, feu clic sobre el quadrat que voleu marcar. El primer jugador que cree una línia de 3 marques guanya.