Училища

GCompris е инструмент за електронно обучение за предоставяне на образователни упражнения за класна и извънкласна дейност. Това е безплатен софтуер, издаден под GNU General Public License. Той е мултиплатформен (GNU/Linux, Windows, Android, macOS) и може да работи на компютри с ниска мощност.

GCompris присъства повече от двадесет години в училища по целия свят и предлага повече от 150 дейности, обхващащи основните педагогически области, включително:

  • Изучаване на използването на компютър
  • Упражняване на четене със занимания с изучаване на букви, думи и лексикални набори
  • Придобиване на умения по математика чрез упражняване на броене, смятане, мерни единици и пъзели
  • Запознаване със света на логиката, изкуствата и музиката
  • Запознаване със света на науката чрез експериментиране, придобиване на знания по история и география
  • Развиване на стратегическо мислене с настолни игри

GCompris не изисква интернет връзка, не събира никакви данни и затова стриктно спазва Общия регламент за защита на данните на ЕС.


От версия 1.0 GCompris позволява на преподавателите да избират нивото на дейностите според уменията на всяко дете. Например, в дейност, която позволява на децата да практикуват числа, можете да изберете, с какви числа могат да работят, оставяйки по-големите и по-трудни числа за по-късен етап. Или в дейност, в която детето трябва да подреди картинките хронологично, можете да оптимизирате дейността за деца, които разпознават само числа или за деца, които могат и да четат.

dataset selection

Тази функционалност за оценяване ви позволява да предлагате образователни упражнения на учениците за практикуване на математика, език, естествени и хуманитарни науки. Те също така ще могат да играят стратегически игри, за да тренират уменията си за решаване на проблеми.


За да осигурят солидна педагогическа подготовка, нивата на дейности на GCompris са базирани на учебната програма на френското начално училище, която определя, какво трябва да преподават учителите по френски в клас.