Zrzuty ekranu

Główne menu GCompris
screenshot root

administration root

Opis: Wybierz aktywność do uruchomienia.

Wymagane umiejętności: Niektóre z aktywności są bardziej grą, lecz nadal bardzo pouczającą.

Cel: GCompris to wysokiej jakości pakiet oprogramowania edukacyjnego z licznymi aktywnościami dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

Ułóż puzzle
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

computer babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj kształty na odpowiadającym im celach.

Ręcznie: Ułóż puzzle poprzez przeciągnięcie każdego kawałka na boku do pasującej przestrzeni.

Wyraz uznania: Pies został dostarczony przez Andre Connes i wydany na licencji GPL

Podaj piłkę do Tuksa
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Aby piłka poleciała prosto, naciśnij jednocześnie klawisz lewej i klawisz prawej strzałki.

Ręcznie: Aby piłka poleciała prosto, naciśnij jednocześnie klawisz lewej i klawisz prawej strzałki. Na ekranie dotykowym musisz dotknąć dwoma palcami w tej samej chwili.

Klawiatura dla dzieci
screenshot baby_keyboard icon baby_keyboard difficulty level 1

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

 Timothée Giet

Opis: Prosta aktywność do nauki klawiatury.

Cel: Poznawaj klawiaturę.

Liczby na kostce
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Policz liczbę kropek na kostkach, zanim spadną na ziemię.

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia.

Cel: W ograniczonym czasie policz kropki na kostkach.

Ręcznie:

Edytor tekstu dla dzieci
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Prosty edytor tekstu dla dzieci tak, aby mogły poznać klawiaturę i litery.

Cel: Poznawaj klawiaturę i litery.

Proste litery
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading letters gletters

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Wpisuj spadające litery, zanim spadną na ziemię.

Cel: Kojarzenie liter między ekranem a klawiaturą.

Ręcznie: Wpisuj spadające litery, zanim spadną na ziemię.

Spadające słowa
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading words wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Wpisuj spadające słowa, zanim spadną na ziemię.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się klawiaturą.

Cel: Ćwiczenie z klawiaturą.

Ręcznie: Napisz całe spadające słowo, zanim spadnie na ziemię.

Naciśnij i rysuj
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Opis: Narysuj obraz naciskając na wybrane punkty.

Wymagane umiejętności: Może przesuwać myszą i dokładnie naciskać na punkty.

Ręcznie: Narysuj obraz naciskając na punkty w odpowiedniej kolejności. Po każdym zaznaczeniu punktu pojawi się następny niebieski punkt.

Naciśnij mnie
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Wyłap wszystkie pływające ryby zanim opuszczą akwarium.

Wymagane umiejętności: Może poruszać myszą i naciskać w odpowiednich miejscach.

Cel: Koordynacja ruchowa: dokładne przesuwanie dłonią.

Ręcznie: Wyłap wszystkie pływające ryby, naciskając lub dotykając ich swoim palcem.

Wyraz uznania: Ryby pochodzą z Uniksowej aplikacji xfishtank. Wszystkie prawa graficzne należą do Guillaume Rousse.

Przesuń myszą lub dotknij ekranu
screenshot erase icon erase difficulty level 1

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ruszaj myszą lub dotknij ekranu, aby wymazać obszar i odkryć tło.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Koordynacja ruchowa.

Ręcznie: Ruszaj myszą lub dotknij ekranu na blokach, aby sprawić, że znikną.

Stuknij dwukrotnie lub naciśnij dwukrotnie
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Naciśnij dwukrotnie myszą lub dwukrotnie stuknij, aby wymazać obszar i odkryć obraz tła.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Koordynacja ruchowa.

Ręcznie: Naciśnij dwukrotnie myszą lub dwukrotnie stuknij na blokach, aby sprawić, że znikną.

Naciśnij lub stuknij
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Naciśnij lub stuknij, aby wymazać obszar i odkryć tło.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Koordynacja ruchowa.

Ręcznie: Naciskaj lub stukaj na blokach, aby sprawić, że znikną.

Wąż do podlewania
screenshot followline icon followline difficulty level 1

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Strażak musi ugasić ogień, lecz jego wąż jest zablokowany.

Cel: Dobra koordynacja ruchowa.

Ręcznie: Najedź myszą lub palcem na zamek, który został przedstawiony jako czerwona część na wężu. Przesuwaj go kawałek po kawałku ku ogniu. Ostrożnie, jeśli wyjedziesz za wąż, to zamek się cofnie.

W poszukiwaniu złota
screenshot mining icon mining difficulty level 1

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Posługując się myszką zbliż się do ściany skalnej i szukaj złotych samorodków.

Wymagane umiejętności: Wymagana umiejętność posługiwania się myszką.

Cel: Naucz się korzystać z kółka myszki lub ruchu uszczypnięcia, do zbliżania i oddalania obrazu.

Ręcznie:


Wyraz uznania:

Rzut karny
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Kliknij lub dotknij dwukrotnie na dowolną stronę bramki, aby zdobyć gola.

Ręcznie: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Znajdź szczegóły
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery arts details

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj kształty na odpowiadającym im celach.

Ręcznie: Ułóż puzzle poprzez przeciągnięcie każdego z boku do pasującej przestrzeni w puzzlach.

Wyraz uznania: Obrazy pochodzą z Wikimedia Commons.

Poznawaj zabytki
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery arts explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothée Giet

Opis: Poznawaj zabytki z całego świata.

Wymagane umiejętności: Wiedza na temat różnych zabytków.

Cel: Poznawaj różne zabytki na świecie i zapamiętaj miejsce ich występowania.

Ręcznie: Kliknij na danych zabytkach, aby dowiedzieć się o nich więcej oraz aby odkryć je na mapie.

Wyraz uznania: Obrazy pochodzą z Wikipedia.

Ułóż puzzle
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

discovery arts puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby odtworzyć pierwotne obrazy.

Wymagane umiejętności: Obsługa myszy: poruszanie, przeciąganie i upuszczanie

Cel: Przedstawienie przestrzenne.

Ręcznie: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby odtworzyć pierwotny obraz.

Logiczne powiązania
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery logic algorithm

 Bharath M S & Timothée Giet

Opis: Uzupełnij ułożenie owoców.

Cel: Aktywność ćwicząca logikę.

Ręcznie:

Układanka Piętnastka
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5

discovery logic fifteen

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przesuń każdy element, aby ułożyć obraz ponownie.

Cel: Ułóż kawałki w odpowiedniej kolejności.

Ręcznie:

Kolorowanie grafów
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

discovery logic graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Opis: Pokoloruj grafy tak, aby żaden z sąsiadujących węzłów nie był tego samego koloru.

Wymagane umiejętności: Zdolność do rozróżniania różnych barw/kształtów, poczucie położenia.

Cel: Naucz się odróżniać różne kolory/kształty i rozróżniaj położenia względne.

Ręcznie:

Uproszczona wieża Hanoi
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

discovery logic hanoi

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Odtwórz daną wieżę.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Odtwórz wieżę po prawo w pustym miejscu.

Ręcznie: Przeciągaj i upuszczaj po jednym krążku z góry na raz, z jednego kołka na drugi tak, aby odtworzyć wieżę po prawo w pustym miejscu.

Wyraz uznania: Pomysł zaczerpnięto z gier EPI.

Wieża Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

discovery logic hanoi_real

 Amit Tomar & Timothée Giet

Opis: Przesuń wierzę na prawo.

Ręcznie: Przeciągaj i upuszczaj krążki z góry tylko z jednego kołka na inny tak, aby odtworzyć wieżę po lewej stronie w miejscu po prawej stronie.

Wyraz uznania: Układanka została wymyślona przez francuskiego matematyka Edouarda Lucasa w 1883. Jest z nią związana legenda dotycząca hinduskiej świątyni, której kapłani byli wciąż zajęci przenoszeniem zestawu 64 dysków według zasad układanki Wieży Hanoi. Według legendy, świat skończy się, gdy kapłani ukończą swoją pracę. Dzięki temu układanka jest także znana pod nazwą Wieży Brahma. Nie wiadomo czy Lucas wymyślił tę legendę, czy można był nią tylko zainspirowany. (źródło Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Zgaś światło
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

discovery logic lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Celem jest wyłączenie wszystkich świateł.

Cel: Celem jest wyłączenie wszystkich świateł.

Ręcznie: Efektem naciśnięcia okna jest przełączenie stanu tego okna, a także jego najbliższych pionowych i poziomych sąsiadów. Musisz wyłączyć wszystkie światła. Naciśnięcie na Tuksa, pokaże rozwiązanie.

Wyraz uznania: Algorytm rozwiązania jest opisany na Wikipedii. Więcej o grze „Zgaś światło”: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Aktywność kolejowa
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery logic railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Opis: Zbuduj na nowo model pociągu na górze ekranu.

Cel: Ćwiczenie pamięci.

Ręcznie:

Sudoku, układanie niepowtarzalnych symboli w pewnej siatce
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

discovery logic sudoku

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Symbole nie mogą powtarzać się w wierszach i (jeżeli określone) w każdym regionie.

Wymagane umiejętności: Ukończenie puzzli wymaga cierpliwości i umiejętności logicznych.

Cel: Celem układanki jest wprowadzenie symbolu lub cyfry od 1 do 9 w każdej komórce siatki. W oficjalnym Sudoku siatka ma wymiary 9x9 i jest podzielona na podsiatki (zwane 'regionami') o rozmiarach 3x3. W GCompris zaczynamy od niższego poziomu tzn. używamy symboli i nie ma regionów. We wszystkich przypadkach obecna jest siatka, w której pewne kratki są wypełnione różnymi symbolami lub cyframi tzw. 'dane'. Każdy wiersz, kolumna i region mogą zawierać tylko jedno wystąpienie każdego symbolu lub cyfry (Źródło <https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Ręcznie: Wybierz numer lub symbolu po lewej i naciśnij na jego miejscu docelowym. GCompris nie pozwoli na wpisanie niepoprawnych danych.

Supermózg
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

discovery logic superbrain

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Tux ukrył kilka elementów. Odnajdź je we właściwej kolejności.

Cel: Tux ukrył kilka elementów. Odnajdź je we właściwej kolejności.

Ręcznie: Naciskaj na elementy do czasu, aż znajdziesz ten, który wydaje ci się jest poprawną odpowiedzią. Następnie naciśnij na przycisk OK na pasku sterowania. Czarna kropka oznacza, że znalazłeś poprawny element w popranym miejscu, podczas gdy biała kropka oznacza poprawny element, lecz w złym miejscu.Na niższych poziomach, Tux podpowiada, że znalazłeś ukryte miejsce oznaczając element czarnym polem i białym polem, gdy element jest poprawny, lecz w złym miejscu. Na poziomach 4 i 8 element może być schowany kilka razy.
Możesz użyć prawego przycisku myszy, aby odwrócić barwy w odwrotnej kolejności. Naciśnij i przytrzymaj klawisz myszy lub ekran dotykowy, aby samoczynnie wybrać ostatnio wybierany kolor w kolumnie. Naciśnij dwie sekundy na elemencie, aby samoczynnie wybrać ostatnio wybrany element w tym położeniu. Naciśnij dwukrotnie na poprzednio wybranym elemencie w historii twoich gości, aby oznaczyć go jako 'poprawny'. Tak wybrane elementy są samoczynnie wybierane w twoich bieżących i przyszłych typowaniach, chyba że je odznaczysz poprzez naciśnięcie lub dwukrotne stuknięcie na nich.

Układanka z przesuwanych elementów
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

discovery logic traffic

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Wyjedź czerwonym samochodem z parkingu przez bramę po prawej stronie.

Ręcznie: Każdy samochód może poruszać się tylko poziomo lub pionowo. Musisz zrobić trochę miejsca, aby umożliwić czerwonemu samochodowi wydostanie się przez bramę po prawej.

Melodia
screenshot melody icon melody difficulty level 2

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Odtwórz sekwencję dźwięków.

Wymagane umiejętności: Ruszaj i naciskaj myszą.

Cel: Aktywność słuchowa.

Ręcznie: Wysłuchaj sekwencji dźwiękowej i powtórz ją poprzez naciskanie na prętach ksylofonu. Możesz powtórzyć odsłuchiwanie naciskając na przycisk powtarzania.

Gra pamięciowa z dźwiękami
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasującą parę dźwiękową.

Cel: Ćwicz swą pamięć ze słuchu.

Ręcznie:

Pamięciowa gra dźwiękowa przeciwko Tuksowi
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasującą parę dźwiękową. Gra przeciwko Tuksowi.

Cel: Ćwicz swą pamięć ze słuchu.

Ręcznie:

Poznawaj światową muzykę
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery music explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Dowiedz się o muzyce z całego świata.

Cel: Rozwiń lepsze rozumienie różnorodności muzycznej obecnej na świecie.

Ręcznie:


Wyraz uznania: Obrazy z https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org

Instrumenty muzyczne
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Naciśnij na poprawny instrument muzyczny.

Cel: Naucz się rozpoznawać instrumenty muzyczne.

Ręcznie:

Nazwij nutę
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery music note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Nauczy się nazw nut w kluczu basowym i wiolinowym.

Cel: Rozwiń dobre rozeznanie w położeniu i nazewnictwie nut. Przygotuj się do aktywności 'grania na pianinie' oraz 'kompozycji pianistycznych'.

Ręcznie: Rozpoznaj nuty poprawnie i uzyskaj wynik 100 %, aby ukończyć ten poziom.

Kompozycje pianistyczne
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery music piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Poznaj działanie klawiatury pianina oraz sposób zapisu nut na pięciolini.

Wymagane umiejętności: Znajomość zasad nazywania nut.

Cel: Rozwiń w sobie rozumienie kompozycji muzycznych i zwiększ zainteresowanie w tworzeniu muzyki przy użyciu piania. Ta aktywność wyjaśnia wiele podstaw muzyki, lecz jest istnieje dużo więcej do odkrycia. Jeśli podoba ci się tak aktywność, lecz chcesz bardziej zaawansowanego narzędzia, to spróbuj Minuet (https://minuet.kde.org/), otwartoźródłowe oprogramowanie do edukacji muzycznej lub MuseScore (https://musescore.org/en/download) otwartoźródłowe narzędzie do zapisu nut.

Ręcznie:

Wyraz uznania: Pierwotny kod syntetyzatora znajduje się na https://github.com/vsr83/miniSynth

Zagraj na pianinie
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery music play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis:

Wymagane umiejętności: Wiedza o zapisie muzyki i pięciolinii.

Cel: Poznaj w jaki sposób klawisze pianina odtwarzają muzykę zapisaną na pięciolinii.

Ręcznie:

Wyraz uznania: Pierwotny kod syntetyzatora znajduje się na https://github.com/vsr83/miniSynth

Odtwórz rytm
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery music play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis:

Wymagane umiejętności: Proste rozumienie muzycznego rytmu.

Cel: Naucz się dokładnie podążać za rytmem.

Ręcznie:

Piłka nożna
screenshot football icon football difficulty level 1

fun football

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Kopnij piłką do bramki.

Cel: Kopnij piłkę za bramkarzem po prawej

Ręcznie: Przeciągnij linię od piłki, aby nadać jej szybkość i kierunek. Przestań naciskać, aby kopnąć piłkę.

Sześciokąt
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Znajdź truskawkę, naciskając na niebieskich polach.

Cel: Aktywność ćwicząca logikę.

Ręcznie: Postaraj się znaleźć truskawkę pod niebieskimi polami. Im bliżej truskawki, tym pola stają się bardziej czerwone.

Labirynt
screenshot maze icon maze difficulty level 1

fun maze maze

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Pomóż Tuksowi wydostać się z tego labiryntu.

Ręcznie:

Niewidoczny labirynt
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

fun maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Wyprowadź Tuksa z niewidzialnego labiryntu.

Ręcznie:

Względny labirynt
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

fun maze mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Pomóż Tuksowi wydostać się z tego labiryntu (ruch jest względny).

Ręcznie:

Gra pamięciowa z obrazami
screenshot memory icon memory difficulty level 1

fun memory memory

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące pary.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Ćwicz swą pamięć i usuń wszystkie karty.

Ręcznie:

Gra pamięciowa z obrazami przeciwko Tuksowi
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

fun memory memory-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasującą parę. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Ćwicz swą pamięć i usuń wszystkie karty.

Ręcznie:

Łowca zdjęć
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

fun photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Opis: Znajduj różnice między dwoma zdjęciami.

Cel: Percepcja wzrokowa.

Ręcznie: Przypatruj się dwóm zdjęciom uważnie. Występują na nich pewne drobne różnice. Gdy znajdziesz różnice, to kliknij na niej.

Programowanie labiryntu
screenshot programmingMaze icon programmingMaze difficulty level 3

fun programmingMaze

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Ta aktywność uczy jak zaprogramować Tuksa, aby dotarł do swojego celu przy użyciu prostych poleceń, takich jak idź do przodu, skręć w lewo lub prawo.

Wymagane umiejętności: Może czytać instrukcje i myśleć logicznie, aby znaleźć ścieżkę.

Cel: Tux jest głodny. Pomóż mu znaleźć rybę programując go do odpowiedniego miejsca na lodzie.

Ręcznie:

Prosta rysowanie
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Stwórz swój własny rysunek.

Cel: Popraw swoją kreatywność.

Ręcznie:

Klasyczna gra w wisielca
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading words hangman

 Rajdeep kaur & Timothée Giet

Opis: Odgaduj litery danego słowa.

Cel: Jest to dobre ćwiczenie na poprawę umiejętności czytania i mówienia.

Ręcznie:

Dodawanie liczb
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3

math addition arithmetic algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwicz dodawanie liczb.

Wymagane umiejętności: Proste dodawanie. Rozpoznaje pisane liczby.

Cel: Ucz się obliczać sumę z dwóch liczb mając na to ograniczony czas.

Ręcznie:

Ucz się dodawania grając w rzutki
screenshot target icon target difficulty level 2

math addition arithmetic target

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Trafiaj w cel i podliczaj swoje punkty.

Wymagane umiejętności: Na pierwszym poziomie: potrafi ruszać myszką, czytać liczby i liczyć do piętnastu

Cel: Rzuć rzutkami do celu i podlicz swój wynik.

Ręcznie: Najpierw sprawdź siłę i prędkość wiatru, następnie naciśnij na cel, aby rzucić rzutką. Gdy wszystkie twoje rzutki zostaną wykorzystane otworzy się okno, w którym musisz podliczyć swój wynik. Wpisz wynik przy pomocy klawiatury.

Gnumch - równość
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Opis: Naprowadź Pożeracza Liczb na równania, których wynikiem jest liczba na dole ekranu.

Cel: Ćwicz dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Ręcznie: Naprowadź Pożeracza Liczb na równania, których wynikiem jest liczba na dole ekranu.

Gnumch - dzielniki
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math arithmetic gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Opis: Pokieruj Pożeracza Liczb po wszystkich dzielnikach liczby przedstawionej u dołu.

Cel: Naucz się o wielokrotnościach i dzielnikach.

Ręcznie: Dzielnikami liczby są liczby, które dzielą tę pierwszą parzyście. Na przykład dzielnikami liczby 6 są 1, 2, 3 oraz 6. 4 nie jest dzielnikiem 6, ponieważ liczby 6 nie można podzielić na 4 równe części. Jeśli jedna liczba jest wielokrotnością drugiej liczby, to druga liczba jest dzielnikiem pierwszej liczby. Wielokrotności są jak rodzina, a dzielniki są jak ludzie w tych rodzinach. Wobec tego 1, 2, 3 oraz 6 mieszczą się się w 6-cio osobowej rodzinie, lecz 4 należy do innej rodziny.

Gnumch - nierówność
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Opis: Poprowadź Pożeracza Liczb do wszystkich działań, które nie dadzą wyniku pokazanego u dołu ekranu.

Cel: Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.

Ręcznie: Jeśli masz klawiaturę, to możesz użyć klawiszy strzałek do poruszania się i klawisza spacji do połykania liczb. Przy użyciu myszy możesz nacisnąć blok obok twojego położenia, aby się przesunąć i nacisnąć ponownie, aby połknąć liczbę. Przy użyciu ekranu dotykowego możesz postępować tak jak w przypadku myszy lub zacząć przesuwać palcem z dowolnego miejsca w stronę, w którą chcesz się przesunąć i stuknąć palcem, aby połknąć liczbę.

Gnumch - mnożniki
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math arithmetic gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Opis: Poprowadź Pożeracza do wszystkich mnożników liczby pokazanej u dołu.

Cel: Naucz się o wielokrotnościach i dzielnikach.

Ręcznie: Wielokrotnościami danej liczby są wszystkie liczby, które są równe pierwotnej liczbie pomnożonej przez inną liczbę. Na przykład 24, 36, 48 oraz 60 są wielokrotnościami liczby 12. 25 nie jest wielokrotnością 12, ponieważ nie ma liczby, którą można by pomnożyć przez liczbę 12, aby otrzymać 25. Jeśli jedna liczba jest dzielnikiem drugiej liczby, to druga liczba jest wielokrotnością pierwszej liczby. Tak samo jak poprzednio, o wielokrotnościach możesz myśleć jak o rodzinach, gdzie dzielniki są osobami należącymi do tych rodzin. Dzielnik 5 ma rodziców 10, dziadków 15, pradziadków 20, prapradziadków 25, a każdy dodatkowy krok o 5 jest dodatkowym "pra" z przodu! Lecz liczba 5 nie należy do 8 lub 23 osobowych rodzin. Żadnej liczby 5-tek nie można zmieścić w liczbie 8 lub 23 bez reszty. Wobec tego 8 nie jest wielokrotnością liczby 5, tak samo jak 23. Tylko 5, 10, 15, 20, 25 ... są wielokrotnościami (lub rodzinami lub krokami) liczby 5.

Gnumch - l. pierwsze
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math arithmetic gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Opis: Poprowadź Pożeracza do wszystkich liczb pierwszych.

Cel: Naucz się liczba pierwszych.

Ręcznie: Liczby pierwsze to liczby, które są podzielne tylko przez nie same i przez 1. Na przykład liczba 3 jest liczbą pierwszą, lecz 4 nią nie jest (ponieważ 4 jest podzielne przez 2). O liczbach pierwszych możesz myśleć jako o bardzo małych rodzinach: należą do nich co najwyżej dwie osoby! One same oraz liczba 1. Nie można w nich zmieścić żadnej innej liczby bez reszty. Liczba 5 jest jedną z tych samotnych liczb (tylko 5 × 1 = 5), lecz widać, że liczba 6 ma 2 oraz 3 w swojej rodzinie (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Wobec tego 6 nie jest liczbą pierwszą.

Liczba zgadywana
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math arithmetic guesscount

 Rahul Yadav & Timothée Giet

Opis: Odgadnij wyrażenie algebraiczne i przeciągnij pola, aby uzyskać wynik równy liczbie zgadywanej.

Wymagane umiejętności: Wiedza o działaniach arytmetycznych.

Cel: Intuicja i ćwiczenia obliczeń algebraicznych.

Ręcznie: Przeciągnij odpowiednie liczby i operatory do pól, aby otrzymać liczbę do zgadnięcia w instrukcji.

Nauka dodawania
screenshot learn_additions icon learn_additions difficulty level 2

math arithmetic learn_additions

 Timothée Giet

Opis: Ćwicz dodawanie na małych liczbach.

Cel: Nauka dodawania poprzez obliczanie wyników.

Ręcznie:

Nauka odejmowania
screenshot learn_subtractions icon learn_subtractions difficulty level 2

math arithmetic learn_subtractions

 Timothée Giet

Opis: Nauka odejmowania na małych liczbach.

Cel: Nauka odejmowania poprzez obliczanie wyników.

Ręcznie:

Kapelusz magika
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Opis: Policz, ile gwiazd znajduje się pod czapką magika.

Wymagane umiejętności: Odejmowanie.

Cel: Nauka odejmowania.

Ręcznie: Naciśnij na kapelusz, aby go otworzyć. Gwiazdy wchodzą, a kilka z nich ucieka. Musisz zliczyć ile jest ich jeszcze pod czapką. Naciśnij w dolnym obszarze, aby podać swoją odpowiedź i na przycisku OK, aby ją potwierdzić.

Kapelusz magika
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Opis: Policz, ile gwiazd znajduje się pod czapką magika.

Wymagane umiejętności: Dodawanie.

Cel: Nauka dodawania.

Ręcznie: Naciśnij na kapelusz, aby go otworzyć. Ile gwiazd dostało się pod niego? Policz dokładnie. Naciśnij na dolny obszarze, aby podać swoją odpowiedź i na przycisk OK, aby ją sprawdzić.

Dziel się słodkościami
screenshot share icon share difficulty level 2

math arithmetic share

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Opis: Spróbuj podzielić słodycze pomiędzy daną liczbę dzieci.

Wymagane umiejętności: Dowiedz się jak liczyć.

Cel: Naucz się dzielenia liczb.

Ręcznie:

Dzielenie liczb
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division arithmetic algebra_div

 Sayan Biswas & Timothée Giet

Opis: Ćwicz działanie dzielenia.

Wymagane umiejętności: Dzielenie małych liczb.

Cel: Znajdź wynik dzielenia, mając na to ograniczony czas.

Ręcznie:

Kalendarz
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

math measures calendar

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Opis: Przeczytaj instrukcje a następnie zaznacz poprawną datę na kalendarzu.

Wymagane umiejętności: Pojęcie tygodnia, miesiąca i roku.

Cel: Naucz się korzystać z kalendarza.

Ręcznie:

Naucz się określać godziny
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

math measures clockgame

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Nauka odczytywania czasu na zegarze analogowym.

Wymagane umiejętności: Pojęcie czasu.

Cel: Ucz się jednostek czasu (godziny, minuty i sekundy). Ustawiaj czas na zegarze analogowym.

Ręcznie:

Znajdź dzień
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

math measures find_the_day

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Opis: Znajdź poprawną datę i wskaż ją w kalendarzu.

Wymagane umiejętności: Podstawy kalendarza.

Cel: Naucz się liczyć dni i znajdź datę w kalendarzu.

Ręcznie:

Wyrównaj wagę odpowiednio
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2

math measures scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj ciężarki, aby zrównoważyć wagę.

Cel: Obliczenia w pamięci, równość arytmetyczna. równości

Ręcznie: Aby zrównoważyć wagę, przenieś ciężarki na lewą lub prawą stronę (na wyższe poziomy). Ciężarki mogą być rozmieszczone w dowolnej kolejności.

Zrównoważ używając międzynarodowego systemu jednostek
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4

math measures scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj kilka mas, aby zrównoważyć wagę i obliczyć ciężar.

Cel: Obliczanie w pamięci, równość arytmetyczna, przekształcanie jednostek.

Ręcznie: Aby zrównoważyć wagę, przenieś ciężarki na lewą lub prawą stronę (na wyższe poziomy). Ciężarki można układać w dowolnej kolejności. Pamiętaj o wadze ciężaru i jednostce masy i pamiętaj, że kilogram (kg) jest równy 1000-cu gramom (g).

Zrównoważ używając imperialnego systemu jednostek
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj kilka mas, aby zrównoważyć wagę i obliczyć ciężar.

Cel: Obliczanie w pamięci, równość arytmetyczna, przekształcanie jednostek.

Ręcznie: Aby zrównoważyć wagę, przenieś ciężarki na lewą lub prawą stronę (na wyższe poziomy). Ciężarki można układać w dowolnej kolejności. Pamiętaj o wadze ciężaru i jednostce masy i pamiętaj, że funt (lb) jest równy 16-tu uncjom (oz).

Pamięciowa gra w dodawanie
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Dodawanie.

Cel: Ćwicz dodawanie.

Ręcznie:

Gra pamięciowa z dodawaniem i odejmowaniem
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania lub odejmowania z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Dodawanie i odejmowanie.

Cel: Ćwicz dodawanie i odejmowanie.

Ręcznie:

Matematyczna gra pamięciowa
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

Cel: Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.

Ręcznie:

Gra pamięciowa z wszystkimi działaniami przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

Cel: Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.

Ręcznie:

Gra pamięciowa z dodawaniem i odejmowaniem przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania lub odejmowania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Dodawanie i odejmowanie.

Cel: Ćwicz dodawanie i odejmowanie.

Ręcznie:

Gra pamięciowa w dodawanie przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Dodawanie.

Cel: Ćwicz dodawanie.

Ręcznie:

Gra pamięciowa z dzieleniem
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielenia z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Podziały

Cel: Ćwicz dzielenie.

Ręcznie:

Gra pamięciowa z dzieleniem przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielenia z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Dzielenie.

Cel: Ćwicz dzielenie.

Ręcznie:

Gra pamięciowa w odejmowanie
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania odejmowania z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Odejmowanie.

Cel: Ćwicz odejmowanie.

Ręcznie:

Gra w odejmowanie w pamięci przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania odejmowania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Odejmowanie.

Cel: Ćwicz odejmowanie.

Ręcznie:

Gra pamięciowa w mnożenie
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania mnożenia z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Mnożenie.

Cel: Ćwicz mnożenie.

Ręcznie:

Gra pamięciowa z mnożeniem i dzieleniem
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielnia z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Mnożenie, dzielenie.

Cel: Ćwiczenia na mnożenie i dzielenie.

Ręcznie:

Graj w mnożenie i dzielenie przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielnia z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Mnożenie, dzielenie.

Cel: Ćwiczenia na mnożenie i dzielenie.

Ręcznie:

Graj w mnożenie przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania mnożenia z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Mnożenie.

Cel: Ćwicz mnożenie.

Ręcznie:

Pieniądze
screenshot money icon money difficulty level 2

math money measures money

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi.

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć.

Cel: Musisz kupić różne przedmioty i podać ich dokładną cenę. Na wyższym poziomie może zostać wyświetlonych kilka przedmiotów i najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Ręcznie:

Wydaj Tuksowi jego resztę
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3

math money measures money_back

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi wydając Tuksowi jego resztę.

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć.

Cel: Tux kupił od ciebie kilka rzeczy i pokazuje swoje pieniądze. Musisz mu wydać resztę. Na wyższych poziomach może być wyświetlonych kilka przedmiotów, najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Ręcznie:

Wydaj Tuksowi resztę, łącznie z centami
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5

math money measures money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi wydając Tuksowi jego resztę.

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć.

Cel: Tux kupił od ciebie kilka rzeczy i pokazuje swoje pieniądze. Musisz mu wydać resztę. Na wyższych poziomach może być wyświetlonych kilka przedmiotów, najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Ręcznie:

Pieniądze z centami
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5

math money measures money_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Nauka używania pieniędzy łącznie z centami.

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć.

Cel: Musisz kupić różne przedmioty i podać ich dokładną cenę. Na wyższym poziomie może zostać wyświetlonych kilka przedmiotów i najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Ręcznie:

Mnożenie liczb
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3

math multiplication arithmetic algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwiczenie na mnożenie.

Wymagane umiejętności: Tabliczki mnożenia od 1 do 10.

Cel: Znajdź wynik mnożenia, mając na to ograniczony czas.

Ręcznie:

Rysowanie liczb
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Opis: Łącz kropki, aby narysować cyfry od 0 do 9.

Cel: Nauka piania cyfr poprzez zabawę.

Ręcznie: Rysuj cyfry poprzez łączenie kropek w odpowiedniej kolejności.

Policz elementy
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Opis: Ułóż elementy w taki sposób, aby wygodnie można było je policzyć.

Wymagane umiejętności: Podstawy wyliczania.

Cel: Ćwiczenie numerowania.

Ręcznie:

Zgadnij liczbę
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Opis: Pomóż Tuksowi uciec z jaskini, znajdując ukrytą liczbę.

Wymagane umiejętności: Liczby.

Ręcznie:

Nauka cyfr
screenshot learn_digits icon learn_digits difficulty level 1

math numeration learn_digits

 Timothée Giet

Opis: Ćwicz cyfry od 0 do 9.

Cel: Naucz się cyfr licząc odpowiadające im wartości.

Ręcznie:

Gra pamięciowa z liczeniem
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować liczbę z jej obrazem.

Cel: Ćwiczenie liczenia i pamięci.

Ręcznie:

Gra pamięciowa z liczbami
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3

math numeration memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować liczbę z nazwą tej liczby.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Czytanie liczb, pamięć.

Ręcznie:

Szereg liczb
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Opis: Dotykaj liczb w odpowiedniej kolejności.

Cel: Potrafi liczyć.

Ręcznie: Narysuj obraz naciskając każdą liczbę w odpowiedniej kolejności.

Liczby parzyste i nieparzyste
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przemieszczaj helikopter tak, aby łapać chmury z parzystymi lub nieparzystymi liczbami.

Cel: Ćwiczenie numerowania.

Ręcznie:

Liczby w kolejności
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Poruszaj śmigłowcem tak, aby wyłapać chmury we właściwej kolejności.

Cel: Ćwiczenie numerowania.

Ręcznie:

Policz odstępy
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2

math numeration reversecount

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Opis: Tux jest głodny. Pomóż mu znaleźć ryby - policz przeręble potrzebne, aby się do nich dostać.

Wymagane umiejętności: Może odczytywać liczby na domino.

Cel: Tux jest głodny. Pomóż mu znaleźć ryby - policz przeręble potrzebne, aby się do nich dostać.

Ręcznie: Naciśnij na domino, aby pokazać, ile przerębli dzieli Tuksa od ryb. Możesz użyć prawego przycisku myszki, aby liczyć wstecz. Naciśnij na przycisk „OK” lub naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić swój wybór.

Liczby z dominami
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Policz liczbę kropek na dominach, zanim spadną na ziemię.

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia

Cel: Ćwicz liczenie w ograniczonym czasie.

Ręcznie:

Odejmowanie liczb
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4

math subtraction arithmetic algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwicz działanie odejmowania.

Wymagane umiejętności: Odejmowanie małych liczb.

Cel: Ucz się znajdować różnice pomiędzy dwiema liczbami w ograniczonym czasie.

Ręcznie:

Labirynt równowagi
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Doprowadź kulę do drzwi przechylając labirynt

Cel: Ćwicz umiejętność precyzyjnych ruchów i podstawowego liczenia.

Ręcznie:

Puzzle dla dzieci
screenshot baby_tangram icon baby_tangram difficulty level 1

puzzle baby_tangram

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Celem jest ułożenie dziecięcych puzzli.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszką

Ręcznie: Aby przemieścić kawałek, przeciągnij go. Użyj przycisku obrotu, jeśli potrzeba. Bardziej złożone poziomy można znaleźć w aktywności tangram.

Zbuduj ten sam model
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Opis: Obsługuj dźwig i skopiuj model.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą/klawiaturą.

Cel: Ćwicz koordynację ruchową.

Ręcznie:

Powiedz, która to ręka
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

puzzle leftright

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Odpowiedz, która ręka jest lewa, a która prawa.

Cel: Rozróżnij lewą od prawej ręki z różnych punktów widzenia. Prezentacja przestrzenna.

Ręcznie:

Odtwórz mozaikę
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1

puzzle mosaic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Umieść każdy element w tych samych miejscach co w przykładzie.

Ręcznie:

Narysuj dany obraz ponownie
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3

puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Na pustej siatce narysuj dany obraz perfekcyjnie.

Ręcznie: Najpierw, wybierz właściwą barwę z paska narzędzi. Naciśnij na siatce i przeciągnij farbę. Zwolnij nacisk, aby przestać malować.

Odbij lustrzanie dany obraz
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4

puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Narysuj obraz na pustej siatce tak, jakby było ją widać w lustrze.

Ręcznie: Najpierw, wybierz właściwą barwę z paska narzędzi. Naciśnij na siatce i przeciągnij farbę. Zwolnij nacisk, aby przestać malować.

Układanka tangram
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Celem jest ułożenie zadanego kształtu.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszką

Ręcznie: Aby przemieścić kawałek, należy go przeciągnąć. Przycisk symetrii pojawia się na elementach, które ją obsługują. Naciśnij na przycisk obrotu lub przeciągnij wokół kawałka, aby go obrócić. Zajrzyj do aktywności 'Dziecięce puzzle', aby łatwiej zrozumieć tangram.

Zabawa Brajlem
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

reading braille letters braille_fun

 Arkit Vora & Timothée Giet

Opis: Ćwicz litery Brajla.

Wymagane umiejętności: Alfabet Brajla.

Ręcznie:

Barwy
screenshot colors icon colors difficulty level 1

reading color vocabulary colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Naciśnij na właściwej barwie.

Wymagane umiejętności: Rozpoznawanie barw.

Cel: Ta aktywność uczy rozpoznawania różnych barw.

Ręcznie:

Barwy zaawansowane
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6

reading colors vocabulary advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Wybierz motyla o właściwej barwie.

Wymagane umiejętności: Może czytać.

Cel: Naucz się rozpoznawać niecodzienne barwy.

Ręcznie:

Szereg alfabetyczny
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading letters alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przemieszczaj helikopter tak, aby łapał chmury w porządku alfabetycznym.

Wymagane umiejętności: Rozpoznaje litery.

Cel: Szereg alfabetyczny.

Ręcznie:

Poznaj system Brajla
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

reading letters braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothée Giet

Opis: Uczenie i zapamiętywanie systemu Brajla.

Cel: Pozwól dzieciom odkryć system Brajla.

Ręcznie:

Naciśnij na małą literę
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading letters click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Posłuchaj litery i naciśnij na nią.

Wymagane umiejętności: Wizualne rozpoznawanie liter.

Cel: Rozpoznawanie nazw liter.

Ręcznie:

Naciśnij na wielką literę
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading letters click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Posłuchaj litery i naciśnij na nią.

Wymagane umiejętności: Wizualne rozpoznawanie liter.

Cel: Rozpoznawanie nazw liter.

Ręcznie:

Rysowanie liter
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading letters drawletters

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Opis: Łącz kropki, aby narysować litery

Cel: Nauka piania liter poprzez zabawę.

Ręcznie: Rysuj litery, łącząc kropki w odpowiedniej kolejności.

Gra pamięciowa w kojarzenie wielkości liter
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading letters memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć tę samą literę zapisaną jako wielką i jako małą.

Wymagane umiejętności: Poznawanie alfabetu.

Cel: Nauka małych i wielkich liter, pamięc.

Ręcznie:

Gra pamięciowa w kojarzenie wielkości liter przeciwko Tuksowi
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading letters memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć tę samą literę zapisaną jako wielką i jako małą, w grze przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Znanie alfabetu

Cel: Nauka małych i wielkich liter, pamięc.

Ręcznie:

Dopasowywanie elementów
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

reading vocabulary babymatch

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj elementy tak, aby do siebie pasowały.

Wymagane umiejętności: Źródła kulturalne.

Cel: Koordynacja ruchowa. Dopasowywanie pojęciowe.

Ręcznie: W obszarze głównej planszy, wyświetlany jest zestaw obiektów. Na panelu bocznym, wyświetlany jest kolejny zestaw obiektów. Każdy obiekt z panelu bocznego odpowiada logicznie jednemu obiektowi z obszaru głównej planszy.Przeciągnij każdy obiekt z panelu bocznego do odpowiedniego miejscu w obszarze głównym.

Kategoryzacja
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

reading vocabulary categorization

 Divyam Madaan & Timothée Giet

Opis: Skategoryzuj elementy do poprawnych i niepoprawnych grup.

Wymagane umiejętności: Może przeciągać elementy przy użyciu myszy lub ekranu dotykowego.

Cel: Buduje myślenie koncepcyjne i wzbogaca wiedzę.

Ręcznie: Przeczytaj instrukcje, a następnie przeciągaj i upuszczaj elementy tak jak podano.

Wzbogać swoje słownictwo
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading vocabulary lang

 siddhesh suthar & Timothée Giet

Opis: Ukończ aktywności związane z nauką języka.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Wzbogać swoje słownictwo w swoim ojczystym lub obcym języku.

Ręcznie: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Wyraz uznania: Obrazy i głosy pochodzą z projektu Art4Apps: https://www.art4apps.org/.

Nazwa obrazu
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading words imagename

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj element nad ich nazwy.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Słownictwo i czytanie.

Ręcznie: Przeciągnij każdy obraz z boku do odpowiadającej mu nazwy w głównym obszarze. Naciśnij na przycisk OK, aby sprawdzić swoją odpowiedź.

Litera w którym słowie
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading words letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Opis: Zostanie wyświetlona litera, a następnie pewne słowa. Dziecko będzie musiało wskazać słowo lub słowa, w których ta litera występuje.

Wymagane umiejętności: Literowanie i rozpoznawanie liter.

Cel: Zaznacz wszystkie słowa, które zawierają daną literę.

Ręcznie:

Brak litery
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading words missing-letter

 Amit Tomar & Timothée Giet

Opis: Znajdź brakującą literę, aby uzupełnić słowo.

Wymagane umiejętności: Czytanie słów.

Cel: Ćwicz umiejętność czytania.

Ręcznie:

Ćwiczenie czytania w poziomie
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading words readingh

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Przeczytaj listę słów i powiedz czy dane słowo należy do niej.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Ćwicz czytanie w ograniczonym czasie.

Ręcznie: Słowo jest pokazywane na planszy. Lista słów, wyświetlana w poziomie, będzie się pojawiać i znikać. Pytanie czy słowo pojawiło się na liście?

Ćwiczenie czytania w pionie
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading words readingv

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Przeczytaj listę słów w pionie i powiedz, czy dane słowo należy do niej.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Ćwicz czytanie w ograniczonym czasie.

Ręcznie: Słowo jest pokazywane na planszy. Lista słów, wyświetlana w pionie, będzie się pojawiać i znikać. Pytanie czy słowo pojawiło się na liście?

Analogowa elektronika
screenshot analog_electricity icon analog_electricity difficulty level 6

sciences experiment analog_electricity

 Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Opis: Twórz i symuluj analogowe układy elektryczne.

Wymagane umiejętności: Wymaga pewnych podstaw w rozumieniu pojęcia elektryczności.

Cel: Twórz dowolne analogowe układy elektryczne wraz z symulacją w czasie rzeczywistym.

Ręcznie: Aby naprawić uszkodzoną żarówkę lub LED, naciśnij na niej po odłączeniu jej od obwodu. Symulacja jest uaktualniana w czasie rzeczywistym na podstawie każdego działania użytkownika.

Wyraz uznania: Silnik symulacji elektrycznych jest z edX:

Dwójkowe żarówki
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

sciences experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothée Giet

Opis: Ta aktywność pomaga nauczyć się przekształcania liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy.

Wymagane umiejętności: Dziesiętny system liczb.

Cel: Aby zaznajomić się z dwójkowym systemem liczb.

Ręcznie: Zaświeć odpowiednimi żarówkami, aby przedstawić dwójkowo daną liczbę dziesiętną. Gdy skończysz, naciśnij OK.

Obsługa śluzy
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2

sciences experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Tux ma kłopot ze swoim statkiem - musi przepłynąć przez śluzę. Pomóż Tuksowi i dowiedz się, jak działa śluza.

Cel: Zrozum jak działa śluza kanału.

Ręcznie: Jesteś operatorem śluzy. Musisz otworzyć wrota i zasuwy we właściwej kolejności. Pomóż Tuksowi pływać przez śluzę w obie strony.

Mieszanie barw farby
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

sciences experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Odkryj mieszanie barw farb.

Cel: Mieszaj barwy podstawowe, aby otrzymać daną barwę.

Ręcznie:

Mieszanie barw światła
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

sciences experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Odkryj mieszanie barw świateł.

Cel: Mieszaj barwy podstawowe, aby otrzymać daną barwę.

Ręcznie:

Cyfrowa elektryczność
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

sciences experiment digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Twórz i symuluj cyfrowe układy elektryczne.

Wymagane umiejętności: Wymaga pewnych podsta w rozumieniu cyfrowej elektroniki.

Cel: Twórz dowolne cyfrowe układy elektryczne wraz z symulacją w czasie rzeczywistym.

Ręcznie:

Poznaj zwierzęta na wsi
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

sciences experiment explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothée Giet

Opis: Poznawaj zwierzęta na wsi, dowiedz się jakie odgłosy wydają, a także kilka interesujących szczegółów.

Cel: Kojarz ze sobą odgłosy jakie wydaje zwierzę z nazwą i wyglądem tego zwierzęcia.

Ręcznie:

Poznawaj zwierzęta na wsi
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

sciences experiment explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Poznawaj zwierzęta na świecie, dowiedz się gdzie mieszkają, a także kilka interesujących szczegółów.

Cel: Poznawaj różne dziki zwierzęta żyjące na świecie i zapamiętaj miejsce ich występowania.

Ręcznie:

Grawitacja
screenshot gravity icon gravity difficulty level 3

sciences experiment gravity

 Timothée Giet

Opis: Wprowadzenie do pojęcia grawitacji.

Cel: Przesuwaj statkiem tak, aby uniknąć zderzenia z planetami i aby dotrzeć do stacji kosmicznej.

Ręcznie:

Wyląduj bezpiecznie
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

sciences experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Opis: Nakieruj statkiem kosmiczny na zielone lądowisko.

Cel: Zrozumienie przyspieszenia powodowanego grawitacją.

Ręcznie:

Odnawialna energia
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

sciences experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Opis: Tux powrócił z łowienia ryb na jego łodzi. Doprowadź układ elektryczny do porządku, tak, aby Tux mógł oświetlić swój dom.

Cel: Dowiedz się o sieci elektrycznej opartej na odnawialnej energii.

Ręcznie: Naciskaj na różne aktywne elementy: słońce, chmury, zaporę, baterię ogniw fotowoltaicznych, farmę wiatrową i transformatory, tak aby przywrócić sieć elektryczną do porządku. Po przywróceniu sieci i wprowadzeniu Tuksa do domu, naciśnij dla niego włącznik światła. Aby wygrać musisz włączyć wszystkie odbiorniki przy włączonych wszystkich wytwornikach prądu.

Wyraz uznania: Rysunek Stephane Cabaraux

Układ Słoneczny
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

sciences experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Odpowiedz na pytania i uzyskaj 100% poprawności.

Cel: Dowiedz się więcej o układzie słonecznym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o astronomii, pobierz KStars (https://edu.kde.org/kstars/) lub Stellarium (https://stellarium.org/), które są darmowymi programami do astronomii.

Ręcznie:

Kieruj łodzią podwodną
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

sciences experiment submarine

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Opis: Nakieruj łódź podwodną do punktu końcowego.

Wymagane umiejętności: Przemieszczaj i naciskaj przy użyciu myszy, podstawy fizyki.

Cel: Naucz się kierowania łodzią podwodną.

Ręcznie:

Obieg wody
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

sciences experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Opis: Tux powrócił z łowienia ryb na jego łodzi. Doprowadź system wodociągowy do porządku, tak, aby Tux mógł wziąć prysznic.

Cel: Poznaj obieg wody.

Ręcznie: Naciskaj na różne aktywne elementy: słońce, chmury, stację pompowania wody oraz oczyszczalnie ścieków, aby przewrócić system wodociągowy do porządku. Jeśli ci się to uda i Tux będzie pod prysznicem, naciśnij dla niego przycisk prysznica.

Wyraz uznania: Rysunek Stephane Cabaraux.

Ustal położenie obszaru
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

sciences geography geo-country

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj regiony, aby dokończyć mapy krajów.

Ręcznie: Przeciągnij i upuść różne regiony kraju w odpowiednie miejsca, aby dokończyć mapę.

Ustalanie położenia państw
screenshot geography icon geography difficulty level 2

sciences geography geography

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby ukończyć mapę.

Ręcznie: Przeciągnij i upuść części mapy w odpowiednie miejsca, aby dokończyć mapę.

Chronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

sciences history chronos

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby stworzyć opowiadanie.

Wymagane umiejętności: Opowiedz krótką historię.

Cel: Uszereguj obrazy w kolejności takiej, która stworzy opowiadanie.

Ręcznie: Następnie, naciśnij na przycisku OK, aby zatwierdzić swoją odpowiedź.

Wyraz uznania: Zdjęcia Księżyca są własnością NASA. Odgłosy kosmosu pochodzą z Tuxpaint oraz Vegastrike, które zostały wydane na licencji GPL. Obrazy transportu są własnością Franck Doucet. Daty transportu są oparte na tych z <https://www.wikipedia.org>.

Rodzina
screenshot family icon family difficulty level 2

sciences history family

 Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Opis: Wybierz nazwę, jaką należy nazywać tego członka rodziny.

Wymagane umiejętności: Umiejętność czytania.

Cel: Naucz się pokrewieństw w rodzinie, według systemu linowego używanego w większości z zachodnich państw

Ręcznie: A family tree is shown.\n

Wskaż rodzinę
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

sciences history family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Opis: Naciśnij na parę odpowiadającą danemu stosunkowi.

Wymagane umiejętności: Czytanie, poruszanie i naciskanie myszą.

Cel: Naucz się pokrewieństw w rodzinie, według systemu linowego używanego w większości z zachodnich państw

Ręcznie: A family tree is shown, with some instructions.\n

Historia Louisa Braille'a
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

sciences history louis-braille

 Arkit Vora & Timothée Giet

Opis: Przegląd najważniejszych dat dla wynalazcy systemu Brajla.

Ręcznie:


Wyraz uznania: Louis Braille Video: <https:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Liczby rzymskie
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

sciences history roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis:

Cel: Naucz się czytania liczb rzymskich i przekształcania ich na liczby arabskie.

Ręcznie:

Ułóż czwórki (z Tuksem)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothée Giet

Opis: Ułóż cztery tokeny w rzędzie.

Cel: Utwórz linię czterech tokenów albo poziomo (w pozycji leżącej), pionowej (stojącej) lub po przekątnej.

Ręcznie:

Ułóż czwórki (dla dwóch graczy)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothée Giet

Opis: Ułóż cztery tokeny w rzędzie.

Cel: Utwórz linię czterech tokenów albo poziomo (w pozycji leżącej), pionowej (stojącej) lub po przekątnej.

Ręcznie:

Gra barowa (z Tuksem)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Opis: Wybierz liczbę piłek, które chcesz umieścić w otworach, a następnie przycisk OK. Wygranym będzie ten, który nie umieści piłki w czerwonym otworze.

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia.

Cel: Uniknij umieszczenia piłki w ostatnim otworze.

Ręcznie: Naciśnij na ikonie piłki, aby wybrać liczbę piłek, a następnie na przycisku OK, aby umieścić piłkę w otworze. Wygrasz, jeśli komputer będzie musiał umieścić ostatnią piłkę. Jeśli chcesz, aby rozpoczął Tux, wystarczy że na nim klikniesz.

Gra barowa (z kolegą)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Opis: Wybierz liczbę piłek, które chcesz umieścić w otworach, a następnie przycisk OK. Wygranym będzie ten, który nie umieści piłki w czerwonym otworze.

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia.

Cel: Uniknij umieszczenia piłki w ostatnim otworze.

Ręcznie: Naciśnij na ikonie piłki, aby wybrać liczbę piłek, a następnie na przycisku OK, aby umieścić piłkę w otworze. Wygrasz, jeśli twój kolega będzie musiał umieścić ostatnią piłkę.

Zagraj w warcaby z komputerem
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Wersja w GCompris pochodzi z międzynarodowego draughts.

Cel: Zbij wszystkie pionki przeciwnika zanim on zbije twoje.

Wyraz uznania: Biblioteka warcab to draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Instrukcja obsługi dostępna jest na Wikipedii <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Zagraj w warcaby z kolegą/koleżanką
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Wersja w GCompris pochodzi z międzynarodowego draughts.

Cel: Zbij wszystkie pionki przeciwnika zanim on zbije twoje.

Wyraz uznania: Biblioteka warcab to draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Instrukcja obsługi dostępna jest na Wikipedii <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Zagraj w szachy z Tuksem
screenshot chess icon chess difficulty level 6

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis:

Wyraz uznania: Użyto silnika szachowego p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Zagraj w szachy z kolegą/koleżanką
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis:

Końcówka gry w szachy
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Zagraj końcówkę gry w szachy przeciwko Tuksowi.

Wyraz uznania: Użyto silnika szachowego p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Młynek (z Tuksem)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis:

Cel: Twórz młynki (linia 3 pionków), aby usuwać pionki Tuksa, aż do chwili, gdy zostaną mu 2 pionki lub nie będzie mógł już wykonać żadnego ruchu.

Ręcznie: Zagraj przeciwko komputerowi. Najpierw na zmianę ustawiacie dziewięć pionków, a następnie na zmianę wykonujecie nimi ruchy.

Młynek (z kolegą)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis:

Cel: Twórz młynki (linia 3 pionków), aby usuwać pionki przeciwnika, aż do chwili, gdy zostaną mu 2 pionki lub nie będzie mógł już wykonać żadnego ruchu.

Ręcznie: Zagraj przeciwko koledze. Najpierw na zmianę ustawiacie dziewięć pionków, a następnie na zmianę wykonujecie nimi ruchy.

Kółko i krzyżyk (z Tuksem)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Umieść trzy znaki w rzędzie.

Cel: Umieść trzy znaki w szeregu w poziomie, pionie lub w poprzek, aby wygrać tę grę

Ręcznie: Zagraj z komputerem. Raz ty raz on naciskajcie na kratki, które chcecie oznaczyć. Wygrywa gracz, który jako pierwszy utworzy linię 3 znaków.

Kółko i krzyżyk (dla dwóch graczy)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Umieść trzy znaki w rzędzie.

Cel: Umieść trzy znaki w szeregu w poziomie, pionie lub w poprzek, aby wygrać tę grę

Ręcznie: Zagraj z koleżanką/kolegą. Raz ty raz on naciskajcie na kratki, które chcecie oznaczyć. Wygrywa gracz, który jako pierwszy utworzy linię 3 znaków.