Zrzuty ekranu

Główne menu GCompris
screenshot root

administration root

Opis: Wybierz aktywność do uruchomienia.

Wymagane umiejętności: Niektóre z aktywności są bardziej grą, lecz nadal bardzo pouczającą.

Cel: GCompris to wysokiej jakości pakiet oprogramowania edukacyjnego z licznymi aktywnościami dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

Ułóż puzzle
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

computer babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Przeciągnij i upuść kształty do ich odpowiednich celów

Ręcznie: Ułóż puzzle poprzez przeciągnięcie każdego kawałka ze zbioru kawałków po lewej do pasującej przestrzeni w puzzlach.

Wyraz uznania: Pies został dostarczony przez Andre Connes i wydany na licencji GPL

Podaj piłkę do Tuksa
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Opis: Aby piłka poleciała prosto, naciśnij jednocześnie klawisz lewej i klawisz prawej strzałki.

Ręcznie: Aby piłka poleciała prosto, naciśnij jednocześnie klawisz lewej i klawisz prawej strzałki. Na ekranie dotykowym musisz dotknąć dwoma palcami w tej samej chwili.

Liczenie przy użyciu kości do gry
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Policz liczbę kropek na kostkach, zanim spadną na ziemię

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia

Cel: W ograniczonym czasie policz kropki na kostkach

Ręcznie: Używając klawiatury wpisz liczbę odpowiadającą liczbie oczek na spadających kostkach.

Dziecięcy edytor tekstu
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Prosty edytor tekstu dla dzieci tak, aby mogły poznać klawiaturę i litery.

Cel: Poznawaj klawiaturę i litery.

Proste litery
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading letters gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Opis: Wpisuj spadające litery, zanim znajdą się na ziemi

Cel: Rozpoznawanie liter między ekranem a klawiaturą

Ręcznie: Wpisuj spadające litery, zanim znajdą się na ziemi

Spadające słowa
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading words wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Opis: Napisz spadające słowa zanim dotkną ziemi

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się klawiaturą

Cel: Ćwiczenie pisania na klawiaturze

Ręcznie: Napisz całe spadające słowo, zanim znajdzie się na samym dole

Naciśnij i rysuj
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Opis: Narysuj obraz naciskając na wybrane punkty.

Wymagane umiejętności: Może przesuwać myszą i dokładnie naciskać na punkty.

Ręcznie: Narysuj obraz naciskając na punkty w odpowiedniej kolejności. Po każdym zaznaczeniu punktu pojawi się następny niebieski punkt.

Naciśnij mnie
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Wyłap wszystkie pływające ryby zanim opuszczą akwarium

Wymagane umiejętności: Może przesuwać myszą i naciskać w odpowiednie miejsca.

Cel: Koordynacja ruchowa: dokładne przesuwanie dłonią.

Ręcznie: Wyłap wszystkie pływające ryby po prostu na nie naciskając myszą lub palcem.

Wyraz uznania: Ryby pochodzą z Uniksowej aplikacji xfishtank. Wszystkie prawa graficzne należą do Guillaume Rousse.

Przesuń myszą lub dotknij ekranu
screenshot erase icon erase difficulty level 1

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Ruszaj myszą lub dotknij ekranu, aby wymazać obszar i odkryć tło

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszką

Cel: Koordynacja ruchowa

Ręcznie: Ruszaj myszą lub dotknij ekranu, do chwili zniknięcia bloków.

Stuknij dwukrotnie lub naciśnij dwukrotnie
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Naciśnij dwukrotnie myszą lub dwukrotnie stuknij, aby wymazać obszar i odkryj obraz tła

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszką

Cel: Koordynacja ruchowa

Ręcznie: Naciśnij dwukrotnie myszą lub dwukrotnie stuknij na prostokątach, do chwili zniknięcia wszystkich bloków.

Naciśnij lub stuknij
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Naciśnij lub stuknij, aby oczyścić obszar i odkryć tło

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszką

Cel: Koordynacja ruchowa

Ręcznie: Naciśnij lub stuknij na blokach do chwili, aż wszystkie znikną.

Wąż do podlewania
screenshot followline icon followline difficulty level 1

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Strażak musi ugasić ogień, lecz jego wąż jest zablokowany.

Cel: Koordynacja ruchowa

Ręcznie: Najedź myszą lub palcem na zamek, który został przedstawiony jako czerwona część na wężu. Przesuwaj go kawałek po kawałku ku ogniu. Ostrożnie, jeśli wyjedziesz za wąż, to zamek się cofnie.

W poszukiwaniu złota
screenshot mining icon mining difficulty level 1

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Posługując się myszką zbliż się do ściany skalnej i szukaj złotych samorodków.

Wymagane umiejętności: Wymagana umiejętność posługiwania się myszką.

Cel: Naucz się korzystać z kółka myszki lub ruchu uszczypnięcia, do zbliżania i oddalania obrazu.

Rzut karny
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Opis: Kliknij lub dotknij dwukrotnie na dowolną stronę bramki, aby zdobyć gola.

Ręcznie: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Znajdź szczegóły
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery arts details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Przeciągnij i upuść kształty do ich odpowiednich celów

Ręcznie: Ułóż puzzle poprzez przeciągnięcie każdego kawałka ze zbioru kawałków po lewej do pasującej przestrzeni w puzzlach.

Wyraz uznania: Obrazy pochodzą z Wikimedia Commons.

Poznawaj zabytki
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery arts explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

Opis: Poznawaj zabytki z całego świata.

Wymagane umiejętności: Wiedza na temat różnych zabytków.

Cel: Poznawaj zabytki z miejscami ich występowania.

Ręcznie: Kliknij na danych zabytkach, aby dowiedzieć się o nich więcej oraz aby poznać ich miejsce na mapie.

Wyraz uznania: Obrazy pochodzą z Wikipedia.

Ułóż puzzle
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

discovery arts puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby odtworzyć pierwotny obraz

Wymagane umiejętności: Sterowanie myszą: ruch, przeciąganie i upuszczanie

Cel: Reprezentacja przestrzenna

Ręcznie: Przeciągaj części obrazu z pola po lewej, aby utworzyć obraz na głównej planszy.

Logiczne powiązania
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery logic algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

Opis: Uzupełnij zestawy owoców

Cel: Gra ćwicząca logikę

Ręcznie: Obserwuj dwa szeregi. Każdy owoc z pierwszego szeregu musi zostać zastąpiony innym owocem z drugiego szeregu. Uzupełnij drugi szereg używając właściwych owoców, po prześledzeniu tego wzorca.

Układanka Piętnastka
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5

discovery logic fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Przesuń każdy element, aby ułożyć obraz ponownie.

Ręcznie: Naciśnij lub przyciągnij wszystkie kawałki, które mają obok siebie wolny blok, a zostanie on zamieniony z pustym blokiem.

Kolorowanie grafów
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

discovery logic graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Opis: Pokoloruj grafy tak, aby żaden z sąsiadujących węzłów nie był tego samego koloru.

Wymagane umiejętności: Zdolność do rozróżniania różnych barw/kształtów, poczucie położenia

Cel: Naucz się odróżniać różne kolory/kształty i rozróżniaj położenia względne.

Uproszczona wieża Hanoi
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

discovery logic hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Opis: Odtwórz podaną wieżę

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszką

Cel: Odtwórz wieżę daną po prawej w pustym miejscu po lewej

Ręcznie: Przeciągaj i upuszczaj jeden krążek z góry na raz, z jednego kołka na inny tak, aby odtworzyć wieżę daną po prawej w miejscu po lewej.

Wyraz uznania: Pomysł zaczerpnięto z gier EPI.

Wieża Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

discovery logic hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

Opis: Odtwórz wieżę daną po prawej stronie

Ręcznie: Przeciągaj i upuszczaj krążki z góry tylko z jednego kołka na inny tak, aby odtworzyć wieżę po lewej stronie w miejscu po prawej stronie.

Wyraz uznania: Układanka została wymyślona przez francuskiego matematyka Edouarda Lucasa w 1883. Jest z nią związana legenda dotycząca hinduskiej świątyni, której kapłani byli wciąż zajęci przenoszeniem zestawu 64 dysków według zasad układanki Wieży Hanoi. Według legendy, świat skończy się, gdy kapłani ukończą swoją pracę. Dzięki temu układanka jest także znana pod nazwą Wieży Brahma. Nie wiadomo czy Lucas wymyślił tę legendę, czy można był nią tylko zainspirowany. (źródło Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Zgaś światło
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

discovery logic lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Opis: Celem jest wyłączenie wszystkich świateł.

Cel: Celem jest wyłączenie wszystkich świateł.

Ręcznie: Efektem naciśnięcia okna jest przełączenie stanu tego okna, a także jego najbliższych pionowych i poziomych sąsiadów. Słońce i barwa nieba zależą od liczby naciśnięć potrzebnych do rozwiązania zagadki. Jeśli naciśniesz na Tuksa, rozwiązanie zostanie pokazane.

Wyraz uznania: Algorytm rozwiązania jest opisany w Wikipedii. Więcej o grze „Zgaś światło”: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Aktywność kolejowa
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery logic railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Opis: Odbuduj wyświetlany na górze ekranu pociąg przeciągając odpowiednie wagony i lokomotywę. Odznacz element przeciągając go w dół.

Cel: Ćwiczenie pamięci

Ręcznie: Pociąg - lokomotywa i wagon(y) - jest przez kilka sekund wyświetlany na górze głównego obszaru. Odbuduj go na górze ekranu przeciągając odpowiednie wagony i lokomotywę. Odznacz element przeciągając go w dół.

Sudoku, układanie niepowtarzalnych symboli w pewnej siatce
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

discovery logic sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Opis: Symbole nie mogą powtarzać się w kolumnach, rzędach i (jeżeli określone) w regionach.

Wymagane umiejętności: Ukończenie wymaga cierpliwości i umiejętności logicznych

Cel: Celem układanki jest wprowadzenie symbolu lub cyfry od 1 do 9 w każdej komórce siatki. W oficjalnym Sudoku siatka ma wymiary 9x9 i jest podzielona na podsiatki (zwane 'regionami') o rozmiarach 3x3. W GCompris zaczynamy od niższego poziomu tzn. używamy symboli i nie ma regionów. We wszystkich przypadkach obecna jest siatka, w której pewne kratki są wypełnione różnymi symbolami lub cyframi tzw. 'dane'. Każdy wiersz, kolumna i region mogą zawierać tylko jedno wystąpienie każdego symbolu lub cyfry (Źródło <http://pl.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Ręcznie: Wybierz numer lub symbolu po lewej i naciśnij na jego miejscu docelowym. GCompris nie pozwoli na wpisanie niepoprawnych danych.

Supermózg
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

discovery logic superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Opis: Tux ukrył kilka elementów. Odnajdź je we właściwej kolejności

Cel: Tux ukrył kilka elementów. Odnajdź je we właściwej kolejności

Ręcznie: Naciskaj na elementy do czasu, aż znajdziesz ten, który wydaje ci się jest poprawną odpowiedzią. Następnie naciśnij na przycisk OK na pasku sterowania. Na niższych poziomach, Tux podpowiada, że znalazłeś ukryte miejsce oznaczając element czarnym polem. Możesz użyć prawego przycisku myszy, aby odwrócić barwy w odwrotnej kolejności. Naciśnij i przytrzymaj klawisz myszy lub ekran dotykowy, aby samoczynnie wybrać ostatnio wybierany kolor w kolumnie. Naciśnij lub stuknij dwukrotnie na poprzednio wybranym elemencie w historii twoich gości, aby oznaczyć go jako 'poprawny'. Tak wybrane elementy są samoczynnie wybierane w twoich bieżących i przyszłych typowaniach, chyba że je odznaczysz poprzez naciśnięcie lub dwukrotne stuknięcie na nich.

Układanka z przesuwanych elementów
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

discovery logic traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Opis: Wyjedź czerwonym samochodem z parkingu przez bramę po prawej stronie

Ręcznie: Każdy samochód może poruszać się tylko poziomo lub pionowo. Musisz zrobić trochę miejsca, aby umożliwić czerwonemu samochodowi wydostanie się przez bramę po prawej.

Melodia
screenshot melody icon melody difficulty level 2

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Odtwórz sekwencję dźwięków

Wymagane umiejętności: Porusz i naciśnij myszą

Cel: Aktywność słuchowa

Ręcznie: Wysłuchaj sekwencji dźwiękowej i powtórz ją poprzez naciskanie na prętach ksylofonu. Możesz powtórzyć odłuchiwanie naciskając na przycisk powtarzania.

Gra pamięciowa z dźwiękami
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Naciśnij na karty, posłuchaj i znajdź taki sam dźwięk

Cel: Ćwicz swą pamięć ze słuchu i zbierz wszystkie karty

Ręcznie: Pokazany jest zestaw kart. Każda karta ma swój dźwięk, i każdy dźwięk ma swój identyczny odpowiednik. Naciśnij na kartę, aby usłyszeć jej ukryty dźwięk i spróbuj dopasować do niej parę. Możesz aktywować tylko dwie karty na raz, więc musisz przypomnieć sobie, gdzie jest dany dźwięk, gdy usłyszysz identyczny odgłos. Kiedy znajdziesz pasującą parę, obie karty znikają.

Pamięciowa gra dźwiękowa przeciwko Tuksowi
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Ćwicz pamięć słuchową przeciwko Tuksowi

Cel: Ćwicz swą pamięć ze słuchu i zbierz wszystkie karty

Ręcznie: Pokazany jest zestaw kart. Każda karta ma swój dźwięk, i każdy dźwięk ma swój identyczny odpowiednik. Naciśnij na kartę, aby usłyszeć jej ukryty dźwięk i spróbuj dopasować do niej parę. Możesz aktywować tylko dwie karty na raz, więc musisz przypomnieć sobie, gdzie jest dany dźwięk, gdy usłyszysz identyczny odgłos. Kiedy znajdziesz pasującą parę, obie karty znikają.

Poznawaj światową muzykę
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery music explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Opis: Dowiedz się o muzyce z całego świata.

Cel: Zrozum rozmaitość muzyki na świecie

Wyraz uznania: Obrazy z http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

Instrumenty muzyczne
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Naciśnij na odpowiedni instrument muzyczny

Cel: Naucz się rozpoznawać instrumenty muzyczne.

Ręcznie: Naciśnij na właściwy instrument.

Nazwij nutę
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery music note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Opis: Nauczy się nazw nut w kluczu basowym i wiolinowym.

Cel: Aby rozwinąć dobre rozeznanie w położeniu i nazewnictwie nut. Aby przygotować się do aktywności kompozycji pianistycznych.

Ręcznie: Rozpoznaj nuty poprawnie i uzyskaj wynik 100 %, aby ukończyć ten poziom.

Kompozycje pianistyczne
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery music piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Opis: Aktywność do nauki działania klawiatury pianina, zapisu nut na pięciolinii i eksploracji muzycznych kompozycji poprzez wczytywanie i zapisywanie swojej pracy.

Wymagane umiejętności: Znajomość z konwencjami nazywania nut, aktywność nazywania nut użyteczna przy nauce tego zapisu.

Cel: Rozwiń w sobie rozumienie kompozycji muzycznych i zwiększ zainteresowanie w tworzeniu muzyki przy użyciu piania. Ta aktywność wyjaśnia wiele podstaw muzyki, lecz jest istnieje dużo więcej do odkrycia. Jeśli podoba ci się tak aktywność, lecz chcesz bardziej zaawansowanego narzędzia, to spróbuj Minuet (https://minuet.kde.org/), otwartoźródłowe oprogramowanie do edukacji muzycznej lub MuseScore (http://musescore.org/en/download) otwartoźródłowe narzędzie do zapisu nut.

Wyraz uznania: Pierwotny kod syntetyzatora znajduje się na https://github.com/vsr83/miniSynth

Zagraj na pianinie
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery music play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Opis:

Wymagane umiejętności: Wiedza o zapisie muzyki i pięciolinii. Najpierw zajmij się aktywnością 'Kompozycje Pianistyczne'

Cel: Poznaj w jaki sposób klawisze pianina odtwarzają muzykę zapisaną na pięciolinii.

Ręcznie: Nuty, które widzisz, będą odtwarzane. Klikaj na klawiszach klawiatury, które odpowiadają nutom, które słyszysz i widzisz.
Poziomy 1-5 dają klucz wiolinowy do poćwiczenia, a poziomy 6-10 basowy.

Wyraz uznania: Pierwotny kod syntetyzatora znajduje się na https://github.com/vsr83/miniSynth

Odtwórz rytm
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery music play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Opis:

Wymagane umiejętności: Proste rozumienie muzycznego rytmu i bitu.

Cel: Naucz się precyzyjnego i dokładnego wybijania rytmu na podstawie tego co widzisz i słyszysz.

Ręcznie: Posłuchaj odtwarzanego rytmu i jak podąża za muzyką. Gdy będziesz gotowy, aby wykonać identyczny rytm, klikaj na bębnie do rytmu. Jeśli wyklikasz w odpowiednim tempie, to pojawi się następny rytm. Jeśli nie, to trzeba spróbować ponownie.
Nieparzyste poziomy pokazują się jako pionowe linie grania, gdy klikniesz na bęben, co pomaga zauważyć w jakiej chwili kliknąć, aby podążać za rytmem.
Parzyste poziomy są trudniejsze, bo nie ma pionowych linii grania. Musisz odczytać rytm i wyklikać w poprawnym tempie. Kliknij na metronom, aby usłyszeć tempo ćwierćnut.
Kliknij na przycisku ponownego wczytania, aby ponownie odtworzyć rytm.

Piłka nożna
screenshot football icon football difficulty level 1

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Strzel piłkę do bramki

Cel: Kopnij piłką za bramkarza po prawej

Ręcznie: Przeciągnij linię od piłki, aby nadać wartość i kierunek prędkości.

Sześciokąt
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Znajdź truskawkę przez klikanie na niebieskie pola

Cel: Szkolenie logiki

Ręcznie: Postaraj się znaleźć truskawkę pod niebieskimi polami. Im bliżej truskawki, tym pola stają się bardziej czerwone.

Labirynt
screenshot maze icon maze difficulty level 1

fun maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Opis: Pomóż Tuksowi wydostać się z tego labiryntu

Ręcznie:

Niewidoczny labirynt
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

fun maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Opis: Wyprowadź Tuksa z niewidzialnego labiryntu

Ręcznie:

Względny labirynt
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

fun maze mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Opis: Pomóż Tuksowi wydostać się z tego labiryntu (ruch jest względny)

Ręcznie:

Gra pamięciowa z obrazami
screenshot memory icon memory difficulty level 1

fun memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odkrywaj karty i znajduj pary

Cel: Ćwicz swą pamięć i zbierz wszystkie karty

Ręcznie: Rozłożone są zakryte karty. Każda karta ma rysunek po niewidocznej stronie, a każda karta ma swoją identyczną parę. Naciskasz na kartę, aby zobaczyć ukryty rysunek. Możesz zobaczyć jedynie dwie karty na raz. Musisz zapamiętać umiejscowienie rysunków, by móc je skojarzyć. Kiedy odkryjesz parę z identycznymi obrazami, obie karty znikną.

Gra pamięciowa z obrazami przeciwko Tuksowi
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

fun memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Graj przeciwko Tuksowi i odwracaj karty, aby znaleźć pasujące pary.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszką

Cel: Ćwicz swą pamięć i zbierz wszystkie karty

Ręcznie: Wyświetlany jest zestaw pustych kart. Każda karta ma zdjęcie po drugiej stronie i każda ma kartę bliźniaczą, dokładnie taką samą. Aby obejrzeć ukryte zdjęcie karty, naciśnij na niej i spróbuj znaleźć jej bliźniaka. Na raz można obrócić tylko dwie karty, więc musisz zapamiętać zdjęcie karty przy szukaniu jej bliźniaka. Po znalezieniu bliźniaków, oba znikają. Nauczyciel Tux zrobi tak samo.

Łowca zdjęć
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

fun photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Opis: Znajdź różnice między dwoma zdjęciami!

Cel: Wizualna dyskryminacja

Ręcznie: Przypatruj się dwóm zdjęciom uważnie. Występują na nich pewne drobne różnice. Gdy znajdziesz różnice, to kliknij na niej.

Programowanie labiryntu
screenshot programmingMaze icon programmingMaze difficulty level 3

fun programmingMaze

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Opis:

Wymagane umiejętności: Może czytać instrukcje. Myślenie o ścieżce logicznie

Cel: Tux jest głodny. Pomóż mu znaleźć rybę programując go do odpowiedniego miejsca na lodzie.

Prosta rysowanie
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Stwórz swój własny rysunek

Cel: Popraw kreatywność

Ręcznie: Wybierz barwę i rysuj dowolne prostokąty, aby stworzyć rysunek.

Klasyczna gra w wisielca
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading words hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

Opis: Zgaduj litery danego słowa. Aby ci pomóc, po każdorazowej złej propozycji zostanie odkryta część obrazu odkrywając część słowa.

Cel: Jest to dobre ćwiczenie na poprawę umiejętności czytania i mówienia.

Ręcznie: Litery można wpisywać przy użyciu wirtualnej klawiatury na ekranie lub prawdziwej klawiatury.

Dodawanie liczb
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3

math addition arithmetic algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Ćwicz dodawanie liczb

Wymagane umiejętności: Proste dodawanie. Umiejętność rozpoznawania napisanych liczb

Cel: Ucz się obliczać sumę z dwóch liczb mając na to ograniczony czas

Ręcznie: Na ekranie wyświetlane jest dodawanie. Znajdź szybko jego wynik i użyj klawiatury swojego komputera lub pola wybierania na ekranie do wpisania wyniku. Wynik musisz podać szybko, zanim pingwiny wylądują swoim balonem!

Ucz się dodawania grając w rzutki
screenshot target icon target difficulty level 2

math addition arithmetic target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Dosięgnij celu i podlicz swoje punkty

Wymagane umiejętności: Na pierwszym poziomie: potrafi ruszać myszką, czytać liczby i liczyć do piętnastu

Cel: Rzuć rzutkami do celu i podlicz swój wynik.

Ręcznie: Najpierw sprawdź siłę i prędkość wiatru, następnie naciśnij na cel, aby rzucić rzutką. Gdy wszystkie twoje rzutki zostaną wykorzystane otworzy się okno, w którym musisz podliczyć swój wynik. Wpisz wynik przy pomocy klawiatury.

Gnumch - równość
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Opis: Naprowadź Pożeracza Liczb na równania, których wynikiem jest liczba na dole ekranu.

Cel: Ćwicz dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Ręcznie: Naprowadź Pożeracza Liczb na równania, których wynikiem jest liczba na dole ekranu.

Gnumch - dzielniki
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math arithmetic gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Opis: Pokieruj Pożeracza Liczb po wszystkich dzielnikach liczby przedstawionej u dołu.

Cel: Naucz się o wielokrotnościach i dzielnikach.

Ręcznie: Dzielnikami liczby są liczby, które dzielą tę pierwszą parzyście. Na przykład dzielnikami liczby 6 są 1, 2, 3 oraz 6. 4 nie jest dzielnikiem 6, ponieważ liczby 6 nie można podzielić na 4 równe części. Jeśli jedna liczba jest wielokrotnością drugiej liczby, to druga liczba jest dzielnikiem pierwszej liczby. Wielokrotności są jak rodzina, a dzielniki są jak ludzie w tych rodzinach. Wobec tego 1, 2, 3 oraz 6 mieszczą się się w 6-cio osobowej rodzinie, lecz 4 należy do innej rodziny.

Gnumch - nierówność
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Opis: Poprowadź Pożeracza Liczb do wszystkich działań, które nie dadzą wyniku pokazanego u dołu ekranu.

Cel: Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.

Ręcznie: Jeśli masz klawiaturę, to do połykania liczb możesz użyć klawisza spacji. Przy użyciu myszy możesz nacisnąć blok obok twojego położenia, aby się przesunąć i nacisnąć ponownie, aby połknąć liczbę. Przy użyciu ekranu dotykowego możesz postępować tak jak w przypadku myszy lub zacząć przesuwać palcem z dowolnego miejsca w stronę, w którą chcesz się przesunąć i stuknąć palcem, aby połknąć liczbę.

Gnumch - mnożniki
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math arithmetic gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Opis: Poprowadź Pożeracza do wszystkich mnożników liczby pokazanej u dołu.

Cel: Naucz się o wielokrotnościach i dzielnikach.

Ręcznie: Wielokrotnościami danej liczby są wszystkie liczby, które są równe pierwotnej liczbie pomnożonej przez inną liczbę. Na przykład 24, 36, 48 oraz 60 są wielokrotnościami liczby 12. 25 nie jest wielokrotnością 12, ponieważ nie ma liczby, którą można by pomnożyć przez liczbę 12, aby otrzymać 25. Jeśli jedna liczba jest dzielnikiem drugiej liczby, to druga liczba jest wielokrotnością pierwszej liczby. Tak samo jak poprzednio, o wielokrotnościach możesz myśleć jak o rodzinach, gdzie dzielniki są osobami należącymi do tych rodzin. Dzielnik 5 ma rodziców 10, dziadków 15, pradziadków 20, prapradziadków 25, a każdy dodatkowy krok o 5 jest dodatkowym "pra" z przodu! Lecz liczba 5 nie należy do 8 lub 23 osobowych rodzin. Żadnej liczby 5-tek nie można zmieścić w liczbie 8 lub 23 bez reszty. Wobec tego 8 nie jest wielokrotnością liczby 5, tak samo jak 23. Tylko 5, 10, 15, 20, 25 ... są wielokrotnościami (lub rodzinami lub krokami) liczby 5.

Gnumch - l. pierwsze
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math arithmetic gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Opis: Poprowadź Pożeracza do wszystkich liczb pierwszych.

Cel: Naucz się liczba pierwszych.

Ręcznie: Liczby pierwsze to liczby, które są podzielne tylko przez nie same i przez 1. Na przykład liczba 3 jest liczbą pierwszą, lecz 4 nią nie jest (ponieważ 4 jest podzielne przez 2). O liczbach pierwszych możesz myśleć jako o bardzo małych rodzinach: należą do nich co najwyżej dwie osoby! One same oraz liczba 1. Nie można w nich zmieścić żadnej innej liczby bez reszty. Liczba 5 jest jedną z tych samotnych liczb (tylko 5 × 1 = 5), lecz widać, że liczba 6 ma 2 oraz 3 w swojej rodzinie (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Wobec tego 6 nie jest liczbą pierwszą.

Liczba zgadywana
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math arithmetic guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

Opis: Odgadnij wyrażenie algebraiczne i przeciągnij pola, aby uzyskać wynik równy liczbie zgadywanej.

Wymagane umiejętności: wiedza o operacjach arytmetycznych

Cel: Intuicja i ćwiczenia obliczeń algebraicznych.

Ręcznie: Przeciągnij odpowiednie liczby i operatory do pól, aby otrzymać liczbę do zgadnięcia w instrukcji.

Kapelusz magika
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

Opis: Policz, ile przedmiotów zostało pod kapeluszem

Wymagane umiejętności: Odejmowanie

Cel: Nauka odejmowania

Ręcznie: Naciśnij na kapelusz, aby go otworzyć. Gwiazdy wchodzą, a kilka z nich ucieka. Musisz zliczyć ile jest ich jeszcze pod czapką? Policz dokładnie. Naciśnij w dolnym obszarze, aby podać swoją odpowiedź i na przycisku OK, aby ją potwierdzić.

Kapelusz magika
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Opis: Policz, ile przedmiotów znajduje się pod czapką magika

Wymagane umiejętności: Dodawanie

Cel: Naucz się dodawać

Ręcznie: Naciśnij na kapelusz, aby go zamknąć. Ile gwiazd można zobaczyć poruszających się pod czapką? Policz dokładnie. Naciśnij w dolnym obszarze, aby podać swoją odpowiedź i na przycisku OK, aby ją potwierdzić.

Dziel się słodkościami
screenshot share icon share difficulty level 2

math arithmetic share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Opis: Spróbuj rozdzielić słodkości na daną liczbę dzieci

Wymagane umiejętności: Dowiedz się jak się liczy

Cel: Ucz się dzielenia liczb

Ręcznie: Podążaj za instrukcjami pokazywanymi na ekranie: najpierw, przeciągnij daną liczbę chłopców/dziewczynek na środek, następnie przeciągnij słodkości do prostokąta każdego dziecka.

Dzielenie liczb
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division arithmetic algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

Opis: Ćwicz działania dzielenia

Wymagane umiejętności: Dzielenie małych liczb

Cel: Znajdź wynik dzielenia w ograniczonym czasie

Ręcznie: Na ekranie wyświetlane jest dzielenie. Znajdź szybko jego wynik i użyj klawiatury swojego komputera lub pola wybierania na ekranie do wpisania wyniku. Wynik musisz podać szybko, zanim pingwiny wylądują swoim balonem!

Kalendarz
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

math measures calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Opis: Przeczytaj instrukcje, a następnie zaznacz poprawną datę w kalendarzu

Wymagane umiejętności: Pojęcie tygodnia, miesiąca i roku

Cel: Naucz się korzystać z kalendarza

Ręcznie: Przeczytaj instrukcje a następnie zaznacz poprawną datę na kalendarzu.

Naucz się określać godziny
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

math measures clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Opis: Nauka odczytywania czasu na zegarze analogowym

Wymagane umiejętności: Pojęcie czasu.

Cel: Rozpoznaj różnice między jednostkami czasu (godziną, minutą i sekundą). Ustaw i wyświetl czas na zegarze analogowym.

Ręcznie: Ustaw zegar na dany czas, w pokazanych jednostkach czasowych (godziny:minuty lub godziny:minuty:sekundy). Przeciągaj różne strzałki, aby sprawić, że czas przesunie się do przodu, albo do tyłu.

Znajdź dzień
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

math measures find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Opis: Znajdź poprawną datę i wskaż ją w kalendarzu.

Wymagane umiejętności: Podtawy kalendarza

Cel: Naucz się liczyć dni i znajdź datę w kalendarzu.

Ręcznie: Przeczytaj instrukcje, a następnie wykonaj żądane obliczenia, aby znaleźć datę. Następnie wskaż poprawną datę w kalendarzu.

Wyrównaj wagę odpowiednio
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2

math measures scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Przeciągnij i upuść ciężarki, aby zrównoważyć wagę

Cel: Rachunek pamięciowy, obliczanie równości

Ręcznie: Aby zrównoważyć wagę, przenieś ciężarki na lewą lub prawą stronę (na wyższe poziomy). Ciężarki mogą być rozmieszczone w dowolnej kolejności.

Wyrównaj wagę odpowiednio
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4

math measures scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Przeciągnij i upuść masy, aby zrównoważyć wagę i obliczyć ciężar

Cel: Obliczanie w pamięci, równość arytmetyczna, konwersja jednostek

Ręcznie: Aby zrównoważyć wagę, przenieś ciężarki na lewą lub prawą stronę (na wyższe poziomy). Ciężarki można układać w dowolnej kolejności. Zadbaj o wagę ciężaru i jednostkę masy, i pamiętaj, że kilogram (kg) jest równy 1000-cu gramom (g).

Wyrównaj wagę odpowiednio
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj masy, aby wyrównoważyć skalę, a następnie oblicz wagę w jednostkach wagowych

Cel: Obliczanie w pamięci, równość arytmetyczna, konwersja jednostek

Ręcznie: Aby zrównoważyć wagę, przenieś ciężarki na lewą lub prawą stronę (na wyższe poziomy). Ciężarki można układać w dowolnej kolejności. Zadbaj o wagę ciężaru i jednostkę masy, i pamiętaj, że funt (lb) jest równy 16 uncjom (oz).

Pamięciowa gra w dodawanie
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, znajduj liczby, które pasują do tego samego działania dodawania, aż wszystkie karty znikną.

Wymagane umiejętności: Dodawanie

Cel: Ćwicz dodawanie, aż znikną wszystkie karty.

Gra pamięciowa z dodawaniem i odejmowaniem
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, znajduj liczby, które pasują do tego samego działania, aż wszystkie pary znikną.

Wymagane umiejętności: Dodawanie i odejmowanie

Cel: Ćwicz dodawanie i odejmowanie, aż znikną wszystkie karty.

Matematyczna gra pamięciowa
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty.

Wymagane umiejętności: Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

Cel: Ćwicz dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, aż wszystkie karty znikną.

Gra pamięciowa z wszystkimi działaniami przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty.

Wymagane umiejętności: Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

Cel: Ćwicz dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, aż wszystkie karty znikną.

Gra pamięciowa z dodawaniem i odejmowaniem przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, znajduj liczby, które pasują do tego samego działania, aż wszystkie pary znikną.

Wymagane umiejętności: Dodawanie i odejmowanie

Cel: Ćwicz dodawanie i odejmowanie, aż znikną wszystkie karty.

Gra pamięciowa w dodawanie przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Obracaj karty, aby znaleźć liczby, które po dodaniu tworzą tę samą sumę. Obracaj, aż pozbędziesz się wszystkich kart. Tux będzie robił to samo. Musisz go w tym pokonać!

Wymagane umiejętności: Dodawanie

Cel: Ćwicz dodawanie, aż znikną wszystkie karty.

Gra pamięciowa z dzieleniem
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty.

Wymagane umiejętności: Dzielenie

Cel: Ćwicz dzielenie, aż znikną wszystkie karty.

Gra pamięciowa z dzieleniem przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty.

Wymagane umiejętności: Dzielenie

Cel: Ćwicz dzielenie, aż znikną wszystkie karty.

Gra pamięciowa w odejmowanie
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, znajdź odejmowanie i jego wynik, aż wszystkie karty znikną.

Wymagane umiejętności: Odejmowanie

Cel: Ćwicz odejmowanie, aż znikną wszystkie karty.

Gra w odejmowanie w pamięci przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, znajdź odejmowanie i jego wynik, aż wszystkie karty znikną.

Wymagane umiejętności: odejmowanie

Cel: Ćwicz odejmowanie, aż pozbędziesz się wszystkich kart. Tux będzie robił to samo.

Gra pamięciowa w mnożenie
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, znajdź działanie mnożenia oraz jego wynik. Wszystkie karty muszą zniknąć.

Wymagane umiejętności: Mnożenie

Cel: Ćwicz mnożenie, aż znikną wszystkie karty.

Gra pamięciowa z mnożeniem i dzieleniem
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty.

Wymagane umiejętności: Mnożenie, dzielenie

Cel: Ćwicz mnożenie i dzielenie, aż znikną wszystkie karty.

Graj w mnożenie i dzielenie przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty.

Wymagane umiejętności: Mnożenie, dzielenie

Cel: Ćwicz mnożenie i dzielenie, aż znikną wszystkie karty.

Graj w mnożenie przeciwko Tuksowi
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, znajdź działanie mnożenia oraz jego wynik. Wszystkie karty muszą zniknąć.

Wymagane umiejętności: Mnożenie

Cel: Ćwicz mnożenie, aż znikną wszystkie karty.

Pieniądze
screenshot money icon money difficulty level 2

math money measures money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć

Cel: Musisz kupić różne przedmioty i podać ich dokładną cenę. Na wyższym poziomie może zostać wyświetlonych kilka przedmiotów i najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Ręcznie: Naciśnij monety lub banknoty na dole ekranu, aby zapłacić. Jeśli chcesz usunąć monetę lub banknot, naciśnij na nią w górnym obszarze ekranu.

Wydaj Tuksowi jego resztę
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3

math money measures money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi wydając resztę Tuksowi

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć

Cel: Tux kupił od ciebie kilka rzeczy i pokazuje swoje pieniądze. Musisz mu wydać resztę. Na wyższych poziomach może być wyświetlonych kilka przedmiotów, najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Ręcznie: Naciśnij na monety lub banknoty na dole ekranu, aby zapłacić. Jeśli chcesz usunąć monetę lub notatkę, naciśnij na nią w górnym obszarze ekranu.

Wydaj Tuksowi resztę, łącznie z centami
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5

math money measures money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi wydając resztę Tuksowi

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć

Cel: Tux kupił od ciebie kilka rzeczy i pokazuje swoje pieniądze. Musisz mu wydać resztę. Na wyższych poziomach może być wyświetlonych kilka przedmiotów, najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Ręcznie: Naciśnij na monety lub banknoty na dole ekranu, aby zapłacić. Jeśli chcesz usunąć monetę lub notatkę, naciśnij na nią w górnym obszarze ekranu.

Pieniądze z centami
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5

math money measures money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Nauka używania pieniędzy łącznie z centami

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć

Cel: Musisz kupić różne przedmioty i podać ich dokładną cenę. Na wyższym poziomie może zostać wyświetlonych kilka przedmiotów i najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Ręcznie: Naciśnij na monety lub banknoty na dole ekranu, aby zapłacić. Jeśli chcesz usunąć monetę lub notatkę, naciśnij na nią w górnym obszarze ekranu.

Mnożenie liczb
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3

math multiplication arithmetic algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Ćwicz działania mnożenia

Wymagane umiejętności: Tabliczka mnożenia od 1 do 10

Cel: Ucz się mnożenia liczb mając na to ograniczony czas

Ręcznie: Na ekranie wyświetlane jest mnożenie. Znajdź szybko jego wynik i użyj klawiatury swojego komputera lub pola wybierania na ekranie do wpisania wyniku. Wynik musisz podać szybko, zanim pingwiny wylądują swoim balonem!

Rysowanie liczb
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Opis: Łącz kropki, aby narysować cyfry od 0 do 9

Cel: Nauka piania cyfr poprzez zabawę.

Ręcznie: Rysuj cyfry poprzez łączenie kropek w odpowiedniej kolejności

Policz elementy
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Opis: Ułóż elementy w taki sposób, aby wygodnie można było je liczyć

Wymagane umiejętności: Proste liczenie

Cel: Ćwiczenie liczenia

Ręcznie: Najpierw ułóż odpowiednio elementy, aby móc je zliczyć. Następnie, w górnym lewymobszarze, wybierz element, na który chcesz odpowiedzieć. Wprowadź odpowiedź przy użyciu klawiatury.

Zgadnij liczbę
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Opis: Pomóż Tuksowi uciec z jaskini. Tux ukrył tutaj liczbę, którą należy znaleźć.

Wymagane umiejętności: Na ostatnim poziomie są to liczby od 1 do 1000.

Ręcznie: Przeczytaj instrukcję, aby dowiedzieć się, w jakim zakresie ukryty jest liczba. Wprowadź liczbę w prawym górnym niebieskim polu wprowadzania. Tux powie ci, czy liczba jest wyższa czy niższa. Następnie wprowadź inną liczbę. Odległość między Tuksem a polem ucieczki po prawej stronie oznacza, jak daleko jesteś od właściwej liczby. Jeśli Tux jest powyżej lub poniżej obszaru ucieczki, to znaczy, że liczba jest nad lub pod odpowiednią liczbą.

Gra pamięciowa z liczeniem
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, aby połączyć liczbę z obrazkiem.

Cel: Ćwiczenie liczenia i pamięci.

Ręcznie: Widzisz karty, lecz nie wiesz, co mają po drugiej stronie. Pod każdą kartą ukryte jestzdjęcie lub zapisana liczba.

Gra pamięciowa z liczbami
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3

math numeration memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć liczbę i jej słowny odpowiednik.

Wymagane umiejętności: Czytanie

Cel: Czytanie liczb, pamięć.

Ręcznie: Widzisz karty, lecz nie wiesz, co mają po drugiej stronie. Pod każdą kartą ukryta jest liczba zapisana cyframi lub słownie.

Szereg liczb
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Opis: Dotknij liczb w odpowiedniej kolejności.

Cel: Umiejętność liczenia do 50.

Ręcznie: Narysuj obraz poprzez dotykanie każdej liczby we właściwej kolejności lub poprzez przesuwanie swojego palca lub przeciąganie myszą przez liczby we właściwej kolejności.

Liczby parzyste i nieparzyste
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Przemieszczaj helikopter tak, aby łapać chmury z parzystymi lub nieparzystymi liczbami

Cel: Ćwiczenie liczenia

Ręcznie: Łap chmury z nieparzystymi lub parzystymi liczbami. Do sterowania helikopterem używaj klawiszy strzałek. Naciśnij na miejsce docelowe przy użyciu urządzenia wskazującego. Aby dowiedzieć się jaką liczbę złapać, albo ją zapamiętaj, albo sprawdź w prawym dolnym narożniku.

Liczby w kolejności
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Opis: Poruszaj śmigłowcem tak, aby łapć chmury we właściwej kolejności

Cel: Ćwiczenie liczenia

Ręcznie: Łap chmury w kolejności rosnącej. Do sterowania helikopterem używaj klawiszy strzałek. Naciśnij na miejsce docelowe przy użyciu urządzenia wskazującego. Aby dowiedzieć się jaką liczbę złapać, albo ją zapamiętaj, albo sprawdź w prawym dolnym narożniku.

Ucz się odejmować przez zabawę
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Tux jest głodny. Pomóż mu znaleźć ryby - policz przeręble potrzebne, aby się do nich dostać.

Wymagane umiejętności: Na pierwszy poziom musi umieć czytać liczby na dominie do gry i umieć liczyć do 10

Cel: Tux jest głodny. Pomóż mu znaleźć ryby - policz przeręble potrzebne, aby się do nich dostać.

Ręcznie: Naciśnij na domino, aby pokazać, ile przerębli dzieli Tuksa od ryb. Możesz użyć prawego przycisku myszki, aby liczyć wstecz. Naciśnij na przycisk „OK” lub naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić swój wybór.

Liczby na dominach
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Policz liczbę kropek na dominach, zanim spadną na ziemię

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia

Cel: W ograniczonym czasie policz kropki na kostkach

Ręcznie: Używając klawiatury wpisz liczbę odpowiadającą liczbie oczek na spadających dominach.

Odejmowanie liczb
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4

math subtraction arithmetic algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Lekcja odejmowania

Wymagane umiejętności: Odejmowanie małych liczb

Cel: Ucz się znajdować różnice pomiędzy dwiema liczbami mając na to ograniczony czas

Ręcznie: Na ekranie wyświetlane jest odejmowanie. Znajdź szybko jego wynik i użyj klawiatury swojego komputera lub pola wybierania na ekranie do wpisania wyniku. Wynik musisz podać szybko, zanim pingwiny wylądują swoim balonem!

Labirynt równowagi
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Opis: Doprowadź kulę do drzwi przechylając labirynt

Cel: Ćwicz umiejętność precyzyjnych ruchów i podstawowego liczenia.

Złóż ponownie kształty
screenshot baby_tangram icon baby_tangram difficulty level 1

puzzle baby_tangram

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Opis: Celem jest ułożenie zadanego kształtu

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszką

Ręcznie: Wybierz obiekt do ułożenia. Przemieszczaj elementy po prostu je przeciągając. Przycisk symetrii pojawia się na elementach, które ją wykazują. Naciśnij na przycisk obrotu lub obróć element wokół jego osi, aby ustawić go tak jak chcesz. Bardziej złożone poziomy można znaleźć w aktywność tangramu.

Zbuduj ten sam model
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Opis: Obsługuj dźwig i skopiuj model

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą/klawiaturą

Cel: Koordynacja ruchowa

Ręcznie: Przenoś elementy z lewej ramki tak, aby skopiować ich położenia w prawym modeu. Obok dźwigu znajdziesz cztery strzałki, które umożliwią ci przenoszenie elementów. Aby wybrać element do przeniesienia, po prostu na nim kliknij. Jesli wolisz, możesz użyć klawiszy strzałek oraz spacji lub tabulatora. Na wersji mobilnej, możesz także przeciągać po ekranie palcem w górę/dół/lewo/prawo aby przenosić elementy z lewej ramki.

Powiedz, która to ręka
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

puzzle leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Odpowiedz, która ręka jest lewa, a która prawa

Cel: Umiejętność rozróżniania lewej ręki od prawej z różnych punktów widzenia. Prezentacja przestrzenna

Ręcznie: Widać rękę: jest to lewa dłoń czy prawa dłoń? Naciśnij na lewy przycisk albo prawy przycisk w zależności od wyświetlanej dłoni.

Odtwórz mozaikę
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1

puzzle mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Umieść każdy element w tych samych miejscach co w przykładzie.

Ręcznie: Najpierw wybierz element, który chcesz umieścić, a następnie naciśnij na pustym miejscu

Narysuj dany obraz ponownie
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3

puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Na pustej siatce narysuj dany obraz perfekcyjnie.

Ręcznie: Najpierw, wybierz właściwą barwę z paska narzędzi. Następnie kliknij i przytrzymaj na siatce i przeciągnij, aby malować. Aby zakończyć malowanie, zwolnij kliknięcie.

Odbij lustrzanie dany obraz
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4

puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Narysuj obraz na pustej siatce tak jakby było ją widać w lustrze.

Ręcznie: Najpierw, wybierz właściwą barwę z paska narzędzi. Następnie kliknij i przytrzymaj na siatce i przeciągnij, aby malować. Aby zakończyć malowanie, zwolnij kliknięcie.

Układanka tangram
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Celem jest ułożenie zadanego kształtu

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszką

Ręcznie: Wybierz tangram do ułożenia. Przemieszczaj elementy po prostu je przeciągając. Przycisk symetrii pojawia się na elementach, które ją wykazują. Naciśnij na przycisk obrotu lub obróć element wokół jego osi, aby ustawić go tak jak chcesz. Zajrzyj do aktywności dziecięcego tanagramu, aby łatwo zrozumieć tanagram.

Zabawa Brajlem
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

reading braille letters braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

Opis: Litery Brajla

Wymagane umiejętności: Kody alfabetu Brajla

Ręcznie: Wpisz kod Brajla w polu dla odpowiednio liter na banerze rozwijanym przez Tuksa z samolotu. Aby uzyskać pomoc, obejrzyj tablicę Brajla naciskając na przycisk przełączający.

Barwy
screenshot colors icon colors difficulty level 1

reading color vocabulary colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Naciśnij na właściwą barwę

Wymagane umiejętności: Rozpoznawanie barw

Cel: To aktywność uczy rozpoznawania różnych barw. Po usłyszeniu nazwy barwy, dotknij kaczki, która ma tę barwę.

Ręcznie: Wysłuchaj nazwy barwy i dotknij pasującą kaczkę.

Barwy zaawansowane
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6

reading colors vocabulary advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Wybierz motyla o właściwej barwie

Wymagane umiejętności: Umiejętność czytania

Cel: Naucz się rozpoznawać niecodzienne barwy.

Ręcznie: Pojawią się tańczące motyle o różnych barwach i pytanie. Będzie trzeba znaleźć właściwego motyla i go dotknąć.

Szereg alfabetyczny
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading letters alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Przemieszczaj helikopter tak, aby łapał chmury według porządku alfabetycznym.

Wymagane umiejętności: Czyta litery

Cel: Szereg alfabetyczny

Ręcznie: Łap litery alfabetu. Do sterowania helikopterem używaj klawiszy strzałek. Naciśnij na miejsce docelowe przy użyciu urządzenia wskazującego. Aby dowiedzieć się jaką literę złapać, albo ją zapamiętaj, albo sprawdź w prawym dolnym narożniku.

Poznaj system Braille'a
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

reading letters braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

Opis: Naucz się i zapamiętaj system Braille'a

Cel: Pomóż dzieciom odkryć system Braille'a.

Ręcznie: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

Naciśnij na małą literę
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading letters click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Opis: Posłuchaj i naciśnij właściwą literę

Wymagane umiejętności: Wizualne rozpoznawanie liter.

Cel: Rozpoznawanie nazw liter

Ręcznie: Czytana jest litera. Naciśnij na odpowiednią literę w głównym obszarze. Aby usłyszeć literę jeszcze raz, naciśnij na obraz ust na dolnym pasku.

Naciśnij na wielką literę
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading letters click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Opis: Posłuchaj i naciśnij właściwą literę

Wymagane umiejętności: Wizualne rozpoznawanie liter.

Cel: Rozpoznawanie nazw liter

Ręcznie: Czytana jest litera. Naciśnij na odpowiednią literę w głównym oknie. Aby usłyszeć literę jeszcze raz, naciśnij na obraz ust na dolnym pasku.

Rysowanie liter
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading letters drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Opis: Łącz kropki, aby powstały litery

Cel: Nauka piania liter poprzez zabawę.

Ręcznie: Rysuj litery poprzez łączenie kropek w odpowiedniej kolejności

Gra pamięciowa w kojarzenie wielkości liter
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading letters memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować alfabet pisany małą/wielką literą

Wymagane umiejętności: Znanie alfabetu

Cel: Nauka alfabetów pisanych małą i wielką literą.

Ręcznie: Widzisz karty, lecz nie wiesz, co mają po drugiej stronie. Pod każdą kartą ukryty jest alfabet pisany małą/wielką literą, a twoim zadaniem jest skojarzenie wszystkich wielkich liter z małymi literami i w drugą stronę.

Gra pamięciowa w kojarzenie wielkości liter przeciwko Tuksowi
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading letters memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować alfabet pisany małą/wielką literą. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Znanie alfabetu

Cel: Nauka alfabetów pisanych małą i wielką literą.

Ręcznie: Widzisz karty, lecz nie wiesz, co mają po drugiej stronie. Pod każdą kartą ukryty jest alfabet pisany małą/wielką literą, a twoim zadaniem jest skojarzenie wszystkich wielkich liter z małymi literami i w drugą stronę. Nauczyciel Tux robi to samo.

Dopasowywanie elementów
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

reading vocabulary babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Przeciągnij i upuść elementy, aby do siebie pasowały

Wymagane umiejętności: Źródła kulturalne.

Cel: Koordynacja ruchowa. Dopasowywanie pojęciowe.

Ręcznie: W obszarze głównej planszy, wyświetlany jest zestaw obiektów. W pionowym polu (po lewej od głównej planszy) pokazywany jest inny zestaw obiektów. Każdy obiekt w grupie po lewej pasuje dokładnie do jednego obiektów w obszarze głównej planszy. Wyzwaniem w grze jest znalezienie powiązania logicznego pomiędzy tymi obiektami. Czy one w ogóle pasują do siebie? Przeciągnij obiekt w poprawną czerwoną przestrzeń w obszarze głównym.

Kategoryzacja
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

reading vocabulary categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

Opis: Skategoryzuj elementy do poprawnych i niepoprawnych grup

Wymagane umiejętności: Może przeciągać elementy przy użyciu myszy

Cel: Buduje myślenie koncepcyjne i wzbogaca wiedzę

Ręcznie: Przecztaj instrukcje, a następnie przeciągaj i upuszczaj elementy tak jak podano

Wzbogać swoje słownictwo
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading vocabulary lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

Opis: Ukończ aktywności związane z nauką języka.

Wymagane umiejętności: Czytanie

Cel: Wzbogać swoje słownictwo w swoim ojczystym lub obcym języku.

Ręcznie: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Wyraz uznania: Obrazy i głosy pochodzą z projektu Art4Apps: http://www.art4apps.org/.

Nazwa obrazu
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading words imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Przeciągnij i upuść każdy element nad jego nazwą

Wymagane umiejętności: Czytanie

Cel: Słownictwo i czytanie

Ręcznie: Przeciągnij każdy obraz z (pionowego) pola po lewej do (odpowiadającej) mu nazwy po prawej. Naciśnij na przycisk OK, aby sprawdzić swoją odpowiedź.

Litera w którym słowie
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading words letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Opis: Litera jest zapisywana i/lub wymawiana. Wyświetlane są słowa, a dziecko musi wskazać słowo lub słowa, w których ta litera występuje.

Wymagane umiejętności: wymawianie, rozpoznawanie liter

Cel: Wskaż wszystkie słowa, które zawierają wypowiedzianą literę.

Ręcznie: Litera jest zapisywana i/lub wymawiana. Wyświetlane są słowa, a dziecko musi wskazać słowo lub słowa, w których ta litera występuje i naciśnij OK.

Brak litery
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading words missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

Opis:

Wymagane umiejętności: Czytanie wyrazów

Cel: Ćwicz umiejętność czytania

Ręcznie: W głównym oknie wyświetlany jest rysunek. Poniżej rysunku znajduje się niekompletny wyraz. Wybierz brakującą literę, aby uzupełnić słowo.

Ćwiczenie czytania w poziomie
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading words readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Opis: Przeczytaj listę słów i domyśl się czy dane słowo należy do niej.

Wymagane umiejętności: Czytanie

Cel: Ćwicz czytanie w ograniczonym czasie

Ręcznie: Słowo jest pokazywane na planszy. Lista słów, wyświetlana w poziomie, będzie się pojawiać i znikać. Pytanie czy słowo należy do listy?

Ćwiczenie czytania w pionie
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading words readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Opis: Przeczytaj listę słów w pionie i domyśl się czy dane słowo należy do niej.

Wymagane umiejętności: Czytanie

Cel: Ćwicz czytanie w ograniczonym czasie

Ręcznie: Słowo jest pokazywane na planszy. Lista słów, wyświetlana w pionie, będzie się pojawiać i znikać. Pytanie czy słowo należy do listy?

Dwójkowe żarówki
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

sciences experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothee Giet

Opis: Ta aktywność pomaga nauczyć się przekształcania liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy

Wymagane umiejętności: Dziesiętny system liczb

Cel: Aby zaznajomić się z dwójkowym systemem liczb

Ręcznie: Zaświeć odpowiednimi żarówkami, aby przedstawić dwójkowo daną liczbę dziesiętną. Gdy skończysz, naciśnij OK.

Obsługa śluzy
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2

sciences experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Tux ma kłopot ze swoim statkiem - musi przepłynąć przez śluzę. Pomóż Tuksowi i dowiedz się, jak działa śluza.

Ręcznie: Jesteś operatorem śluzy. Musisz otworzyć wrota i zasuwy we właściwej kolejności. Pomóż Tuksowi pływać przez śluzę w obie strony.

Wyraz uznania: Rysunek Stephane Cabaraux.

Mieszanie barw farb
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

sciences experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Opis: Odkryj mieszanie barw farb.

Cel: Zmieszaj barwy podstawowe, aby otrzymać wskazaną barwę

Wyraz uznania: Obrazy z http://openclipart.org

Mieszanie barw światła
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

sciences experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Opis: Odkryj mieszanie barw świateł.

Cel: Zmieszaj barwy podstawowe, aby otrzymać wskazaną barwę.

Wyraz uznania: Obrazy z http://openclipart.org

Cyfrowa elektryczność
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

sciences experiment digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Twórz i symuluj cyfrowe układy elektryczne

Wymagane umiejętności: Wymaga pewnych podsta w rozumieniu cyfrowej elektroniki.

Cel: Twórz dowolne cyfrowe układy elektryczne wraz z symulacją w czasie rzeczywistym.

Ręcznie: Pobieraj części elektryczne z obszaru wyboru i upuszczaj je w obszarze pracy. Części możesz także przesuwać po obszarze pracy. Aby usunąć część, użyj narzędzia usuwania na górze obszaru wyboru części i wybierz część. Możesz także nacisnąć na część, a następnie na przycisku obracania, aby ją obrócić lub dostać informację o niej. Możesz nacisnąć na przełączniku, aby ją otworzyć i zamknąć. Aby połączyć dwie końcówki, naciśnij na pierwszą końcówkę, a następnie na drugą. Aby odznaczyć końcówkę lub narzędzie usuwania, kliknij na pustym obszarze. Symulacja zostanie uaktualniona w czasie rzeczywistym, po każdym działaniu użytkownika.

Poznaj zwierzęta na wsi
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

sciences experiment explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

Opis: Poznawaj zwierzęta na wsi, dowiedz się jakie odgłosy wydają, a także kilka interesujących szczegółów.

Cel: Kojarz ze sobą odgłosy jakie wydaje zwierzę z nazwą i wyglądem tego zwierzęcia.

Poznawaj zwierzęta na wsi
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

sciences experiment explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Opis: Poznawaj zwierzęta na świecie, dowiedz się gdzie mieszkają, a także kilka interesujących szczegółów.

Wprowadzenie do grawitacji
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

sciences experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

Opis: Wprowadzenie do pojęcia grawitacji

Cel: Utrzymaj statek kosmiczny w środku, uważaj aby nie rozbić go o planety i asteroidy

Ręcznie: Wykonuj instrukcje przy wykonywaniu tej aktywności.

Wyląduj bezpiecznie
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

sciences experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

Opis: Zrozumienie przyspieszenia powodowanego grawitacją.

Cel: Nakieruj statkiem kosmiczny na zielone lądowisko.

Odnawialna energia
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

sciences experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Opis: Tux powrócił z łowienia ryb na jego łodzi. Doprowadź układ elektryczny do porządku, tak, aby Tux mógł oświetlić swój dom.

Cel: Dowiedz się o sieci elektrycznej na podstawie odnawialnych źródeł energii

Ręcznie: Naciskaj na różne aktywne elementy: słońce, chmury, zaporę, baterię ogniw fotowoltaicznych, farmę wiatrową i transformatory, tak aby przywrócić sieć elektryczną do porządku. Po przywróceniu sieci i wprowadzeniu Tuksa do domu, naciśnij dla niego włącznik światła. Aby wygrać musisz włączyć wszystkie odbiorniki przy włączonych wszystkich wytwornikach prądu.

Wyraz uznania: Rysunek Stephane Cabaraux

Układ Słoneczny
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

sciences experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Opis: Odpowiedz na pytania i uzyskaj 100% poprawności.

Cel: Dowiedz się więcej o układzie słonecznym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o astronomii, pobierz KStars (https://edu.kde.org/kstars/) lub Stellarium (http://stellarium.org/), które są otwarto-źródłowymi programami do astronomii.

Ręcznie: Naciśnij na planetę lub Słońce, aby odkryć pytania. Każde pytanie zawiera 4 opcje. Jedna z nich jest w 100% poprawna. Spróbuj odpowiedzieć na pytania do uzyskania 100% zbliżenia na mierniku zbliżenia.

Kieruj łodzią podwodną
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

sciences experiment submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Opis: Nakieruj łódź podwodną do punktu końcowego.

Wymagane umiejętności: Porusz i naciśnij myszą, podstawy fizyki

Cel: Naucz się kierowania łodzią podwodną

Obieg wody
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

sciences experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Opis: Tux powrócił z łowienia ryb na jego łodzi. Doprowadź system wodociągowy do porządku, tak, aby Tux mógł wziąć prysznic.

Cel: Poznaj obieg wody

Ręcznie: Naciskaj na różne aktywne elementy: słońce, chmury, stację pompowania wody oraz oczyszczalnie ścieków, aby przewrócić system wodociągowy do porządku. Jeśli ci się to uda i Tux będzie pod prysznicem, naciśnij dla niego przycisk prysznica.

Wyraz uznania: Rysunek Stephane Cabaraux.

Ustal położenie obszaru
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

sciences geography geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Przeciągnij i upuść obszary, aby utworzyć całe państwo

Ręcznie: Przeciągnij i upuść różne regiony kraju w odpowiednie miejsca, aby narysować cały kraj na nowo.

Ustalanie położenia państw
screenshot geography icon geography difficulty level 2

sciences geography geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Przeciągnij i upuść elementy, aby narysować mapę na nowo

Ręcznie: Przeciągnij i upuść części mapy w odpowiednie miejsca, aby narysować mapę na nowo.

Chronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

sciences history chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Przeciągnij i upuść elementy, aby uszeregować je historycznie

Wymagane umiejętności: Opowiedz krótką historię

Cel: Uszereguj obrazy w kolejności, która stworzy opowiadanie

Ręcznie: Wybieraj obrazy z lewej i umieszczaj je na czerwonych kropkach

Wyraz uznania: Zdjęcia Księżyca są własnością NASA. Odgłosy kosmosu pochodzą z Tuxpaint oraz Vegastrike, które zostały wydane na licencji GPL. Obrazy transportu są własnością Franck Doucet. Daty transportu są oparte na tych z <http://www.wikipedia.org>.

Rodzina
screenshot family icon family difficulty level 2

sciences history family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

Opis: Wskaż jaką nazwą należy nazywać tego członka rodziny

Wymagane umiejętności: Umiejętność czytania

Cel: Naucz się związków w rodzinie, według systemu linowego używanego w większości z zachodnich państw

Ręcznie: A family tree is shown.\n

Wskaż rodzinę
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

sciences history family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Opis: Click on a pair corresponding to the given relation

Wymagane umiejętności: Czytanie, poruszanie i klikanie myszą

Cel: Naucz się związków w rodzinie, według systemu linowego używanego w większości z zachodnich państw

Ręcznie: A family tree is shown, with some instructions.\n

Historia Louisa Braille'a
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

sciences history louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

Opis: Przegląd najważniejszych dat dla wynalazcy systemu Brajla

Ręcznie: Przeczytaj historię Louisa Braille'a, jego biografię i o wynalezieniu systemu Brajla). Naciśnij na przycisk poprzednia/następna, aby przejść do odpowiedniej strony opowiadania. Na końcu, ułóż sekwencję w porządku chronologicznym.

Wyraz uznania: Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Liczby rzymskie
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

sciences history roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis:

Ułóż czwórki (z Tuksem)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

Opis: Ułóż cztery tokeny w rzędzie

Cel: Utwórz linię czterech tokenów albo poziomo (w pozycji leżącej), pionowej (stojącej) lub po przekątnej.

Ręcznie: Zagraj z komputerem. Raz ty raz on naciskajcie na linie, w której chcecie upuścić token. Można również użyć klawiszy strzałek, aby przesunąć element w lewo lub w prawo oraz strzałkę w dół lub spację do upuszczenia tokena. Pierwszy gracz, który ułoży linię czterech tokenów wygrywa.

Ułóż czwórki (dla dwóch graczy)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

Opis: Ułóż cztery tokeny w rzędzie

Cel: Utwórz linię czterech tokenów albo poziomo (w pozycji leżącej), pionowej (stojącej) lub po przekątnej.

Ręcznie: Zagraj z kolegą/koleżanką. Raz ty raz on naciskajcie na linie, w której chcecie upuścić token. Można również użyć klawiszy strzałek, aby przesunąć element w lewo lub w prawo oraz strzałkę w dół lub spację do upuszczenia tokena. Pierwszy gracz, który ułoży linię czterech tokenów wygrywa.

Gra barowa (z Tuksem)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Opis: Kliknij na liczbie piłek, które chcesz umieścić w otworach, a następnie naciśnij na przycisk OK. Zwycięzcą będzie ten ktor nie umieścił piłki w czerwonym otworze.

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia

Cel: Nie umieszczaj piłki w ostatnim otworze

Ręcznie: Umieść piłki w otworach. Wygrasz, jeśli komputer będzie musiał umieścić ostatnią piłkę. Jeśli chcesz, aby rozpoczął Tux, wystarczy że na nim klikniesz.

Gra barowa (z kolegą)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Opis: Kliknij na liczbie piłek, które chcesz umieścić w otworach, a następnie naciśnij na przycisk OK. Zwycięzcą będzie ten ktor nie umieścił piłki w czerwonym otworze.

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia

Cel: Nie umieszczaj piłki w ostatnim otworze

Ręcznie: Umieść piłki w otworach. Wygrasz, jeśli twój koleaga będzie musiał umieścić ostatnią piłkę.

Zagraj w warcaby z komputerem
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Opis: Wersja w GCompris pochodzi z międzynarodowego draughts.

Cel: Zbij wszystkie pionki przeciwnika zanim on zbije twoje.

Wyraz uznania: Biblioteka warcab to draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Instrukcja obsługi dostępna jest na Wikipedii <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Zagraj w warcaby z kolegą/koleżanką
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Opis: Wersja w GCompris pochodzi z międzynarodowego draughts.

Cel: Zbij wszystkie pionki przeciwnika zanim on zbije twoje.

Wyraz uznania: Biblioteka warcab to draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Instrukcja obsługi dostępna jest na Wikipedii <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Zagraj w szachy z Tuksem
screenshot chess icon chess difficulty level 6

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis:

Wyraz uznania: Użyto silnika szachowego p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Zagraj w szachy z kolegą/koleżanką
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis:

Końcówka gry w szachy
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Opis: Zagraj końcówkę gry w szachy z Tuksem

Wyraz uznania: Użyto silnika szachowego p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Młynek (z Tuksem)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Ogranicz przeciwnika do dwóch pionków lub zostawiając go bez dozwolonego ruchu.

Cel: Twórz młynki (linia 3 pionków) aby ograniczać pionki Tuksa do dwóch lub uniemożliwić mu ruch

Ręcznie: Graj przeciwko komputerowi. Najpierw na zmianę ustawiacie dziewięć pionków, a następnie na zmianę wykonujecie nimi ruchy

Młynek (z kolegą)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Ogranicz przeciwnika do dwóch pionków lub zostawiając go bez dozwolonego ruchu.

Cel: Twórz młynki (linia 3 pionków) aby ograniczać pionki przeciwnika do dwóch lub uniemożliwić mu ruch

Ręcznie: Graj przeciwko koledze. Najpierw na zmianę ustawiacie dziewięć pionków, a następnie na zmianę wykonujecie nimi ruchy

Kółko i krzyżyk (z Tuksem)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Umieść trzy znaki w szeregu

Cel: Umieść trzy odpowiednie znaki w szeregu w poziomie, pionie lub w poprzek, aby wygrać tę grę

Ręcznie: Zagraj z komputerem. Raz ty raz on naciskajcie na kratki, które chcecie oznaczyć. Wygrywa gracz, który jako pierwszy utworzy linię 3 znaków.

Kółko i krzyżyk (dla dwóch graczy)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Opis: Umieść trzy znaki w szeregu

Cel: Umieść trzy odpowiednie znaki w szeregu w poziomie, pionie lub w poprzek, aby wygrać tę grę

Ręcznie: Zagraj z koleżanką/kolegą. Raz ty raz on naciskajcie na kratki, które chcecie oznaczyć. Wygrywa gracz, który jako pierwszy utworzy linię 3 znaków.