Новини

gcompris 4.1

Днес пускаме GCompris версия 4.1.

Тя съдържа корекции на грешки и графични подобрения на множество занимания.

Тя е напълно преведена на следните езици:

 • Арабски
 • Български
 • Бретонски
 • Каталонски
 • Каталонски (Валенсиански)
 • Гръцки
 • Испански
 • Баскийски
 • Френски
 • Галисийски
 • Хърватски
 • Унгарски
 • Италиански
 • Литовски
 • Малаялам
 • Холандски
 • Норвежки (нюнорск)
 • Полски
 • Бразилски португалски
 • Румънски
 • Руски
 • Словенски
 • Шведски
 • Турски
 • Украински

Също така е частично преведен на следните езици:

 • Азербайджански (97%)
 • Белоруски (86%)
 • Чешки (95%)
 • Немски (95%)
 • британски английски (95%)
 • Есперанто (99%)
 • Естонски (95%)
 • Фински (94%)
 • Иврит (95%)
 • Индонезийски (99%)
 • Македонски (90%)
 • Португалски (95%)
 • Словашки (83%)
 • Албански (99%)
 • Суахили (99%)
 • Китайски традиционен (95%)

Можете да намерите пакети от тази нова версия за GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi и macOS на download page. Тази актуализация също ще бъде налична скоро в магазините на Android Play и Windows, както на хранилището на F-Droid.

Благодаря на всички,
Timothée & Johnny

gcompris 4.0

Днес пускаме GCompris версия 4.0.

Тази версия добавя преводи за още 3 езика: български, галисийски и суахили.

Съдържа 190 дейности, включително 8 нови:

 • "Курсове по граматика" е занимание, с което се научавате да определяте граматичните класове на думите, на един път по един клас.
 • "Граматически анализ" е подобно на предишното занимание, но за всяко изречение се изискват няколко класа.
 • "Калкудоку" е аритметична игра, в която целта е да се попълни решетка с числа по определени правила.
 • В "Познай 24" като използвате 4-те дадени числа и операторите, трябва да намерете числото 24!
 • Във "Фриз" трябва да възпроизвеждате и завършвате различни видове фризове.
 • "Разчитане на линийка"е занимание, при което трябва да намерите стойност, изобразена на линийка.
 • В "Използване на линийка" трябва да поставите дадена стойност върху линийка.
 • В "Съседни числа" научете, кои числа се намират преди или след дадената последователност.

Тя съдържа корекции на грешки и графични подобрения за множество дейности.

С тази версия беше постигнат един важен крайъгълен камък: след почти 9 години работа, задачата за преработка на всички графики, за да отговарят на препоръките, беше завършена!

Тя е напълно преведена на следните езици:

 • Арабски
 • Български
 • Бретонски
 • Каталонски
 • Каталонски (Валенсиански)
 • Гръцки
 • Испански
 • Баскийски
 • Френски
 • Галисийски
 • Хърватски
 • Унгарски
 • Италиански
 • Литовски
 • Малаялам
 • Холандски
 • Полски
 • Бразилски португалски
 • Румънски
 • Словенски
 • Турски
 • Украински

Също така е частично преведен на следните езици:

 • Азербайджански (97%)
 • Белоруски (86%)
 • Чешки (94%)
 • Немски (95%)
 • британски английски (95%)
 • Есперанто (99%)
 • Естонски (95%)
 • Фински (94%)
 • Иврит (95%)
 • Индонезийски (95%)
 • Македонски (90%)
 • Норвежки (нюнорск) (95%)
 • Португалски (95%)
 • Руски (95%)
 • Словашки (83%)
 • Албански (99%)
 • Шведски (95%)
 • Суахили (99%)
 • Китайски традиционен (95%)

Можете да намерите пакети от тази нова версия за GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi и macOS на download page. Тази актуализация също ще бъде налична скоро в магазините на Android Play и Windows, както на хранилището на F-Droid.

Благодаря на всички,
Timothée & Johnny

2023-06-06 
gcompris 3.3

Today we are releasing GCompris version 3.3.

This version adds translations for 2 more languages: Arabic and Esperanto.

It contains bug fixes on multiple activities such as "Path encoding", "Letter in word", "Ballcatch" and "Piano composition".

Some improvements of keyboard handling (shortcuts, focus...) have been done on several activities.

It also contains new graphics and improvements on "Photo hunter".

It is fully translated in the following languages:

 • Арабски
 • Азербайджански
 • Бретонски
 • Каталонски
 • Каталонски (Валенсиански)
 • Гръцки
 • британски английски
 • Испански
 • Баскийски
 • Френски
 • Хърватски
 • Индонезийски
 • Италиански
 • Литовски
 • Малаялам
 • Холандски
 • Норвежки (нюнорск)
 • Полски
 • Португалски
 • Бразилски португалски
 • Румънски
 • Словенски
 • Турски
 • Украински

It is also partially translated in the following languages:

 • Белоруски (79%)
 • Чешки (88%)
 • Немски (99%)
 • Есперанто (99%)
 • Естонски (99%)
 • Фински (98%)
 • Иврит (99%)
 • Унгарски (99%)
 • Македонски (94%)
 • Руски (99%)
 • Словашки (87%)
 • Албански (99%)
 • Шведски (98%)
 • Китайски традиционен (99%)

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2023-03-29 
gcompris 3.2

Today we are releasing GCompris version 3.2.

This new version contains some bug fixes on multiple activities such as "Discover the International Morse code", "Control the hose-pipe" and music activities.

It also contains new graphics for all memory activities and for "Baby puzzle".

A new command-line argument (--difficulty {value|min-max}) has been added which allows users to force the difficulty filter at a given value or range.

The Andika font has been updated to its latest version (6.200).

It is fully translated in the following languages:

 • Бретонски
 • Каталонски
 • Каталонски (Валенсиански)
 • Гръцки
 • британски английски
 • Испански
 • Баскийски
 • Френски
 • Хърватски
 • Италиански
 • Литовски
 • Малаялам
 • Холандски
 • Норвежки (нюнорск)
 • Полски
 • Португалски
 • Бразилски португалски
 • Румънски
 • Словенски
 • Турски
 • Украински
 • Китайски традиционен

It is also partially translated in the following languages:

 • Азербайджански (99%)
 • Белоруски (79%)
 • Чешки (88%)
 • Немски (99%)
 • Естонски (99%)
 • Фински (94%)
 • Иврит (99%)
 • Унгарски (99%)
 • Индонезийски (99%)
 • Македонски (94%)
 • Руски (99%)
 • Словашки (77%)
 • Албански (99%)
 • Шведски (98%)

Thank you all,
Timothée & Johnny

2023-01-21 
gcompris 3.1

Today we are releasing GCompris version 3.1.

As we noticed that version 3.0 contained a critical bug in the new "Comparator" activity, we decided to quickly ship this 3.1 maintenance release to fix the issue.

It also contains some little translation update.

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2023-01-18 
gcompris 3.0

We are pleased to announce the release of GCompris version 3.0.

It contains 182 activities, including 8 new ones:

 • "Mouse click training" is an exercise to practice using a mouse with left and right clicks.
 • In "Create the fractions", represent decimal quantities with some pie or rectangle charts.
 • In "Find the fractions", it's the other way: write the fraction represented by the pie or rectangle chart.
 • With "Discover the International Morse code", learn how to communicate with the International Morse code.
 • In "Compare numbers", learn how to compare number values using comparison symbols.
 • "Find ten's complement" is a simple exercise to learn the concept of ten's complement.
 • In "Swap ten's complement", swap numbers of an addition to optimize it using ten's complement.
 • In "Use ten's complement", decompose an addition to optimize it using ten's complement.

We've added 2 new command line options:

 • List all the available activities (-l or --list-activities)
 • Directly start a specific activity (--launch activityName)

This version also contains several improvements and bug fixes.


On the translation side, GCompris 3.0 contains 36 languages. 25 are fully translated: (Azerbaijani, Basque, Breton, British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Croatian, Dutch, Estonian, French, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Lithuanian, Malayalam, Norwegian Nynorsk, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovenian, Spanish, Ukrainian). 11 are partially translated: (Albanian (99%), Belarusian (83%), Brazilian Portuguese (94%), Czech (82%), Finnish (94%), German (91%), Indonesian (99%), Macedonian (94%), Slovak (77%), Swedish (94%) and Turkish (71%)).

A special note about Ukrainian voices which have been added thanks to the organization "Save the Children" who funded the recording. They installed GCompris on 8000 tablets and 1000 laptops, and sent them to Digital learning Centers and other safe spaces for children in Ukraine.

Croatian voices have also been recorded by a contributor.


As usual you can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will also be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

For packagers of GNU/Linux distributions, note that we have a new dependency on QtCharts QML plugin, and the minimum required version of Qt5 is now 5.12. We also moved from using QtQuick.Controls 1 to QtQuick.Controls 2.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2022-04-13 
gcompris 2.4

Today we are releasing GCompris version 2.4.

We optimized the size of all the packages for all platforms and of the external word images set (~30% smaller).

If you disabled the automatic download and want to have the full images set, you should go to the configuration and click on "Download full word image set".

The text "Full word image set is installed" is displayed below when you have the latest version.

Norwegian Nynorsk introduction voices have been added by Karl Ove Hufthammer and Øystein Steffensen-Alværvik. Malayalam voices have been completed by Aiswarya Kaitheri Kandoth.

Many images have been updated for several activities.

We have also fixed a few bugs in Renewable energy, Watercycle and Logical associations activities.

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2022-02-27 
gcompris 2.3

Today we are releasing GCompris version 2.3.

As we noticed that version 2.2 had been shipped with a bug that broke 3 activities ("Alphabet sequence", "Even and odd numbers" and "Numbers in order"), we decided to fix it quickly with a new maintenance release.

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

Всички новини