Glacaidhean-sgrìn

Prìomh chlàr-taice GCompris
screenshot root

administration root

Tuairisgeul: Briog le putan clì na luchaige air cleas gus a thaghadh.

Ro-ghoireas: 'S e geamannan a th' ann an cuid dhe na cleasan ach tha iad math airson foghlam co-dhiù.

Amas: ’S e cruinneachadh de gheamannan foghlaim a tha ann an GCompris a bheir iomadh cleas do chlann a tha 2 bhliadhna a dh’aois no nas sine.

Thoir air a’ bhàla dol far a bheil Tux
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Brùth air an dà iuchair Shift aig an aon àm gus an tèid am bàla ann an loidhne dhìrich.

Leabhar-mhìneachaidh: Brùth air an dà iuchair Shift aig an aon àm gus an tèid am bàla ann an loidhne dhìrich.

Àireamhan le dìsnean
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2 locked activity

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cunnt àireamh nan dotagan air na dìsnean mus ruig iad an làr

Ro-ghoireas: Sgilean cunntaidh

Amas: Rè ùine cuingichte, cunnt àireamh nan dotagan

Leabhar-mhìneachaidh: Sgrìobh àireamh nan dotagan a chì thu air na dìsnean a’ tuiteam leis a’ mheur-clàr

A baby wordprocessor
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1 locked activity

computer keyboard reading baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: A simplistic word processor to let the children play around with a keyboard and see letters.

Amas: Discover the keyboard and the letters.

Litrichean simplidh
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Sgrìobh na litrichean a thuiteas mus ruig iad an làr

Amas: Co-cheangladh nan litrichean eadar an sgrìn is am meur-chlàr

Leabhar-mhìneachaidh: Sgrìobh na litrichean a thuiteas mus ruig iad an làr

Faclan a' tuiteam
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Sgrìobh na faclan a thuiteas mus ruig iad an làr

Ro-ghoireas: Cleachdadh a’ mheur-chlàir

Mar a gheibh thu na stràcan:
1) Air Windows, feumaidh tu an iuchair ` (ri taobh 1) a bhrùthadh agus an uair sin litir eile.
2) Air Mac, feumaidh tu ALT agus ` is an uair sin litir eile a bhrùthadh.

Mur obraich sin, tadhail air www.iGaidhlig.net airson barrachd fiosrachaidh ’s taic.

Amas: Cleachdadh a' mheur-chlàir

Leabhar-mhìneachaidh: Sgrìobh am facal gu lèir fhad 's a tha e a' tuiteam is mus ruig e an làr

Briog is tarraing
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tarraing an dealbh ’s tu a’ briogadh air na dotagan gorma.

Ro-ghoireas: Can move the mouse and click accurately on points.

Leabhar-mhìneachaidh: Tarraing an dealbh ’s tu a’ briogadh air gach dotag gorm ann an òrdugh.

Briog orm
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1 locked activity

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Briog le putan deas na luchaige air gach iasg na snàmh mus fàg e an t-uisgeadan

Ro-ghoireas: Èist ri litir is briog air an tè cheart

Amas: Co-ghluasad: a’ gluasad is a’ briogadh na luchaige.

Leabhar-mhìneachaidh: Catch all the moving fish by simple clicking or touching them with your finger.

Urram: Chaidh na h-èisg a thogail on ghoireas Unix xfishtank. Tha na h-uile dealbh le Guillaume Rousse.

Move the mouse or touch the screen
screenshot erase icon erase difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Gluais an luchag gus an raon a shuathadh is an cùlaibh a nochdadh

Ro-ghoireas: Cleachdadh na luchaige

Amas: Co-ghluasad

Leabhar-mhìneachaidh: Briog leis an luchag air na ceart-cheàrnaich gus an tèid na h-uile bloca à sealladh.

Double tap or double click
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2 locked activity

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Dèan briogadh dùbailte leis an luchag gus an raon a shuathadh is an cùlaibh a nochdadh

Ro-ghoireas: Cleachdadh na luchaige

Amas: Co-ghluasad

Leabhar-mhìneachaidh: Dèan briogadh dùbailte leis an luchag air na ceart-cheàrnaich gus an tèid a h-uile bloca à sealladh.

Briog is tarraing
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Briog leis an luchag gus an raon a shuathadh is an cùlaibh a nochdadh

Ro-ghoireas: Cleachdadh na luchaige

Amas: Co-ghluasad

Leabhar-mhìneachaidh: Briog leis an luchag air na ceart-cheàrnaich gus an tèid na h-uile bloca à sealladh.

Stiùirich an stealladair
screenshot followline icon followline difficulty level 1 locked activity

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tha uisge a dhìth air Tux gus a toirt dha na flùraichean ach tha an stealladair bacte.

Amas: Co-ghluasad mionaideach

Leabhar-mhìneachaidh: Gluais an luchag air barr pàirt dhearg an stealladair. Bheir seo gluasad air, a’ dol suas beag air bheag. Thoir an aire gun tèid a’ phàirt dhearg sìos a-rithist nuair a ghluaiseas tu air falbh.

Tochail òr
screenshot mining icon mining difficulty level 1 locked activity

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachd cuibhle na luchaige gus teannadh dhan bhalla cloiche is cnapan òir a lorg.

Ro-ghoireas: Bu chòir do ghluasad na luchaige is briogadh a bhith agad.

Amas: Ionnsaich mar a chleachdas tu cuibhle na luchaige gus sùmadh a-steach is a-mach.

Breab-peanais
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Dèan briogadh dùbailte leis an luchag air a’ bhàla gus an tadhal a bhualadh.

Leabhar-mhìneachaidh: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Logical associations
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

Tuairisgeul: Complete the arrangement of fruits

Amas: Cleas trèanadh loidig

Leabhar-mhìneachaidh: Look at the two sequences. Each fruit in the first sequence has been replaced by another fruit in the second sequence. Complete the second sequence by using the correct fruits, after studying this pattern.

Matching Items
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

discovery babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Ro-ghoireas: Cultural references.

Amas: Co-ghluasad: a’ gluasad is a’ briogadh na luchaige.

Leabhar-mhìneachaidh: In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box (at the left of the main board) another set of objects is shown, each object in the group on the left matching exactly one object in the main board area. This game challenges you to find the logical link between these objects. How do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main area.

Complete the puzzle
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

discovery babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Leabhar-mhìneachaidh: Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the left, to the matching space in the puzzle.

Urram: The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL

Faigh fiosrachadh air Braille
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

discovery braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

Tuairisgeul: Learn and memorize the Braille system

Amas: A’ sealladh an siostam Braille dhan chlann.

Leabhar-mhìneachaidh: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

Braille Fun
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

discovery braille braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

Tuairisgeul: Braille : A’ neo-ghlasadh a’ còd

Ro-ghoireas: Braille : A’ neo-ghlasadh a’ còd

Leabhar-mhìneachaidh: Enter the braille code in the tile for the letters on the banner pulled by Tux in his plane across the screen. Check the braille chart by clicking on the toggle button for help.

The History of Louis Braille
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

discovery braille louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

Tuairisgeul: Review the major dates of the inventor of the Braille System

Leabhar-mhìneachaidh: Read the history of Louis Braille, his biography, and the invention of the Braille system. Click on the previous and next buttons to move between the story pages. At the end, arrange the sequence in chronological order.

Urram: Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Calendar
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

discovery calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Tuairisgeul: Read the instructions and select the correct date on the calendar

Ro-ghoireas: Concept of week, month and year

Amas: Learn how to use a calendar

Leabhar-mhìneachaidh: Read the instructions and select the correct date on the calendar.

Chronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

discovery chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Ro-ghoireas: Tell a short story

Amas: Sort the pictures into the order that tells the story

Leabhar-mhìneachaidh: Pick from the pictures on the left and put them on the red dots

Urram: Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on those found in <http://www.wikipedia.org>.

Ag ionnsachadh an uaireadair
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

discovery clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ionnsaich mar a dh’innseas tu an uair

Ro-ghoireas: An t-àm. Ag innse na h-uarach.

Amas: Aithnich ionadan ama (uair, mionaid is diog). Suidhich is seall an t-àm air uaireadair.

Leabhar-mhìneachaidh: Suidhich an uaireadair air an t-àm a chaidh iarraidh ort, leis na h-aonadan ama a tha gan sealltainn dhut (uairean:mionaidean no uairean:mionaidean:diogan). Briog air na saighdean is gluais an luchag gus na h-àireamhan a dhèanamh nas motha no nas lugha.

Dathan
screenshot colors icon colors difficulty level 1 locked activity

discovery color colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Briog air an dath cheart

Ro-ghoireas: Identifying colours

Amas: Ionnsaichidh am bòrd seo dhut mar a dh’aithnicheas tu dathan eadar-dhealaichte. Nuair a chluinneas tu ainm datha, briog air an tunnag air a bheil e.

Leabhar-mhìneachaidh: Èist ris an dath is briog air an tunnag fhreagarrach.

Dathan adhartach
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6 locked activity

discovery colors advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Briog air an dath cheart

Ro-ghoireas: Tha leughadh agad

Amas: Ionnsaich aithneachadh dhathan neo-àbhaisteach.

Leabhar-mhìneachaidh: You will see dancing butterflies of different colors and a question. You have to find the correct butterfly and touch it.

Lorg an tiùba
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Leabhar-mhìneachaidh: Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the left, to the matching space in the puzzle.

Urram: The images are from Wikimedia Commons.

Explore Monuments
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

Tuairisgeul: Explore Monuments around the world.

Ro-ghoireas: Knowledge of different monuments.

Amas: To learn about different monuments on the basis of their location.

Leabhar-mhìneachaidh: Click on the given keys to learn more of the monuments and then identify where the monuments is on the map by its name.

Urram: Photos taken from Wikipedia.

Taimilis
screenshot family icon family difficulty level 2

discovery family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Select the name you should call this family member

Ro-ghoireas: A’ trèanadh sgilean leughaidh

Amas: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

Leabhar-mhìneachaidh: A family tree is shown.\n

Cunnt na nithean
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

discovery family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Tuairisgeul: Click on a pair corresponding to the given relation

Ro-ghoireas: Gluais is briog leis an luchag

Amas: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

Leabhar-mhìneachaidh: A family tree is shown, with some instructions.\n

Lorg an clàrsach
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

discovery find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Tuairisgeul: Find the correct date and select it on the calendar.

Ro-ghoireas: Basics of calendar

Amas: Learn how to count days and find a date on a calendar.

Leabhar-mhìneachaidh: Read the instructions and perform the requested calculation to find a date. Then select this date on the calendar.

Locate the region
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

discovery geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Leabhar-mhìneachaidh: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Locate the countries
screenshot geography icon geography difficulty level 2

discovery geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Leabhar-mhìneachaidh: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Lorg na làmhan clì is deas agad
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

discovery leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Aithnich an e làmh chlì no dheas a th’ ann

Amas: Aithnich na làmhan clì is deas o chomhairean eadar-dhealaichte. Riochdachadh spàsail.

Leabhar-mhìneachaidh: Chì thu làmh: an e làmh chlì no làmh dheas a th’ ann? Briog air a’ phutan taobh clì no air a’ phutan taobh deas a-rèir dè an làmh a chì thu.

Cuartan
screenshot maze icon maze difficulty level 1

discovery maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir cobhair dha Tux ach am faigh e a-mach às a' chuartan seo.

Leabhar-mhìneachaidh:

Invisible Maze
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

discovery maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Faigh lorg air an t-slighe a-mach às a' chuartan do-fhaicsinneach

Leabhar-mhìneachaidh:

Relative Maze
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

discovery mazeMenu mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Faigh lorg air an t-slighe a-mach às a' chuartan (Tha gluasad dàimheach)

Leabhar-mhìneachaidh:

Geama cuimhne le dealbhan
screenshot memory icon memory difficulty level 1

discovery memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air na cairtean gus na càraidean a lorg

Amas: Cleachd do chuimhne is thoir gach cairt air falbh

Leabhar-mhìneachaidh: Thèid cairtean falamh a shealltainn dhut. Tha dealbh taobh eile gach cairte is tha càraid aig gach cairt air a bheil an aon dealbh. Briog air cairt gus an dealbh falaichte a shealltainn is feuch ris a sheise a lorg. Chan urrainn dhut ach dà chairt a thionndadh aig an aon àm, mar sin feumaidh tu cur nad chuimhne far a bheil dealbh fhad ’s a tha thu a’ sireadh a chàraid. Nuair a thionndaidheas tu an càraid, thèid an dà thè a-mach à sealladh.

Memory Game with images against Tux
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

discovery memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Flip the cards to find the matching pairs against Tux

Ro-ghoireas: Cleachdadh na luchaige

Amas: Cleachd do chuimhne is thoir gach cairt air falbh

Leabhar-mhìneachaidh: A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look for its twin. When you turn over the twins, they both disappear. Tux teacher do the same.

Melody
screenshot melody icon melody difficulty level 2 locked activity

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Reproduce a sound sequence

Ro-ghoireas: Gluais is briog leis an luchag

Amas: Cleas trèanadh loidig

Leabhar-mhìneachaidh: Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the xylophone's bars. You can listen again by clicking on the repeat button.

Geama cuimhne claisneachd
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Briog air Tux an fìdhleir is èist gus na fuaimean a lorg

Amas: Cleachd do chuimhne is thoir gach cairt air falbh

Leabhar-mhìneachaidh: Thèid iomadh Tux an fhìdhleir a shealltainn dhut. Tha fuaim ann a bhuineas ri gach Tux is tha càraid aig gach fuaim a tha an aon rud. Briog air Tux gus an fhuaim fhalaichte aige a nochdadh is feuch ris a sheise a lorg. Chan urrainn dhut ach dà Tux a ghnìomhachadh aig an aon àm, mar sin feumaidh tu cur nad chuimhne far a bheil fuaim fhad ’s a bhios tu a’ sireadh a chàraid. Nuair a thionndaidheas tu an càraid, thèid an dà thè a-mach à sealladh.

Geama cuimhne claisneachd an aghaidh Tux
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2 locked activity

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cluich geama cuimhne claisneachd an aghaidh Tux

Amas: Cleachd do chuimhne is thoir gach cairt air falbh

Leabhar-mhìneachaidh: Thèid iomadh Tux an fhìdhleir a shealltainn dhut. Tha fuaim ann a bhuineas ri gach Tux is tha càraid aig gach fuaim a tha an aon rud. Briog air Tux gus an fhuaim fhalaichte aige a nochdadh is feuch ris a sheise a lorg. Chan urrainn dhut ach dà Tux a ghnìomhachadh aig an aon àm, mar sin feumaidh tu cur nad chuimhne far a bheil fuaim fhad ’s a bhios tu a’ sireadh a chàraid. Nuair a thionndaidheas tu an càraid, thèid an dà thè a-mach à sealladh.

Cleas trèanadh loidig
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery memory railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Tuairisgeul: Rebuild the displayed train at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Amas: Cleachdadh a' mheur-chlàir

Leabhar-mhìneachaidh: A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Explore World Animals
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

discovery miscellaneous explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Learn about world animals, interesting facts and their location on a map.

Ath-thog a’ mhaois
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1 locked activity

discovery mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Put each item at the same place as in the given example.

Leabhar-mhìneachaidh: First select the item you want to put then click on a spot on the empty area

Innealan-ciùil
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4 locked activity

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Briog air na h-innealan-ciùil cearta

Amas: Ionnsaich innealan-ciùil aithneachadh.

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air an inneal-ciùil cheart.

Explore Farm Animals
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

discovery sound_group explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

Tuairisgeul: Learn about farm animals, what sounds they make, and interesting facts.

Amas: Learn to associate animal sounds with the animal name and what the animal looks like.

Explore World Music
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery sound_group explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ionnsaich mu iomadan is factaran.

Amas: Develop a better understanding of the variety of music present in the world

Urram: Images from http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

Stiùirich loc canail
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2 locked activity

experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tha Tux ann an staing is feumaidh e am bàta aige a thoirt tro loc. Thoir cobhair dha Tux is faigh a-mach mar a dh’obraicheas loc canail.

Leabhar-mhìneachaidh: Tha thu an cois loc a’ chanail. Fosgail na geataichean is na locan san òrdugh cheart ach an urrainn dha Tux siubhal tro na geataichean air an dà thaobh.

Urram: Tarraing le Stephane Cabaraux.

A' measgachadh dathan peant
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Gus measgachadh dhathan a thuigsinn.

Amas: Meagaich na prìomh dhathan gus an dath a chaidh a thoirt seachad fhaighinn

Urram: Images from http://openclipart.org

A' measgachadh dathan solais
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Gus measgachadh dhathan a thuigsinn.

Amas: Meagaich na prìomh dhathan gus an dath a chaidh a thoirt seachad fhaighinn.

Urram: http://openclipart.org

Intro gravity
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

Tuairisgeul: Introduction to the concept of gravity

Amas: Maintain the spaceship in the middle without crashing into the planets or the asteroids

Leabhar-mhìneachaidh: Follow the instructions when you run the activity.

Land Safe
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

Tuairisgeul: Understanding acceleration due to gravity.

Amas: Pilot the spaceship towards the green landing area.

Renewable Energy
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tux has come back from fishing on his boat. Bring the electrical system back up so he can have light in his home.

Amas: Learn about an electrical system based on renewable energy

Leabhar-mhìneachaidh: Click on different active elements : sun, cloud, dam, solar array, wind farm and transformers, in order to reactivate the entire electrical system. When the system is back up and Tux is in his home, push the light button for him. To win you must switch on all the consumers while all the producers are up.

Urram: Tarraing le Stephane Cabaraux.

Watercycle
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tux has come back from fishing on his boat. Bring the water system back up so he can take a shower.

Amas: Learn the water cycle

Leabhar-mhìneachaidh: Click on different active elements: sun, cloud, pumping station, and the sewage treatment plant, in order to reactivate the entire water system. When the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for him.

Urram: Tarraing le Stephane Cabaraux.

Digital Electricity
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

experimental digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Create and simulate a digital electric schema

Ro-ghoireas: Requires some basic understanding of the concept of digital electronics.

Amas: Freely create a digital electric schema with a real time simulation of it.

Leabhar-mhìneachaidh: Drag electrical components from the selector and drop them in the working area. In the working area, you can move the components by dragging them. To delete a component, select the deletion tool on top of the component selector, and select the component. You can click on the component and then on the rotate button to rotate it or info button to get information about it. You can click on the switch to open and close it. To connect two terminals, click on first terminal, then on second terminal. To deselect terminal or delete tool, click on any empty area. The simulation is updated in real time by any user action.

Pilot a Submarine
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

experimental submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tarraing an dealbh ’s tu a’ briogadh air na dotagan gorma.

Ro-ghoireas: Gluais is briog leis an luchag

Amas: Learn how to control a submarine

Categorization
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

fun categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

Tuairisgeul: Categorize the elements into correct and incorrect groups

Ro-ghoireas: Can drag elements using mouse

Amas: Build conceptual thinking and enrich knowledge

Leabhar-mhìneachaidh: Review the instructions and then drag and drop the elements as specified

An geama ball-coise
screenshot football icon football difficulty level 1 locked activity

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Breab am bàla dhan tadhal

Amas: Breab am bàla dhan toll dubh air an taobh deas

Leabhar-mhìneachaidh: Drag a line from the ball, to set its speed and direction.

Sia-cheàrnach
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2 locked activity

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Lorg an sùbh-làir ’s tu a’ briogadh air na raointean gorma

Amas: Cleas trèanadh loidig

Leabhar-mhìneachaidh: Feuch an lorg thu an sùbh-làr fo na raointean gorma. Mar as fhaisge a bhios tu air, ’s ann nas deirge a dh’fhàsas na raointean.

Cleas trèanadh loidig
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Create your own drawing

Amas: A’ trèanadh sgilean leughaidh

Leabhar-mhìneachaidh: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.

Solar System
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

fun solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.

Leabhar-mhìneachaidh: Click on a planet or the Sun to reveal questions. Each question contains 4 options. One of those is 100% correct. Try to answer the questions until you get a 100% closeness in the closeness meter.

The classic hangman game
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Guess the letters of the given word. To help you, on every wrong try, a part of the image representing the word will be revealed.

Amas: This is a good exercise to improve reading and spelling skills.

Leabhar-mhìneachaidh: You can enter the letters using the virtual keyboard on the screen or with the real keyboard.

Geama cuimhne toirt air falbh
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3 locked activity

math addition algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachd cur ri chèile

Ro-ghoireas: Tha cur ri chèile simplidh agad. Aithnichidh tu àireamhan sgrìobhte.

Amas: Lorg an diofar eadar dà àireamh ann an ùine chuingealaichte

Leabhar-mhìneachaidh: An addition is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins land in their balloon!

Cleachdaich cur ris le geama targaide
screenshot target icon target difficulty level 2 locked activity

math addition target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Buail air an targaid is cunnt na puingean agad

Ro-ghoireas: Comas an luchag a ghluasad, comas leughaidh àireamhan is comas cunntaidh suas gu 15 airson a’ chiad leibheil

Amas: Tilg gathan do thargaid is cunnt an sgòr agad.

Leabhar-mhìneachaidh: Thoir sùil air luaths is comhair na gaoithe is an uair sin briog air an targaid gus gath a thilgeil. Ma tha a h-uile gath agad air a thilgeil, nochdaidh uinneag a’ faighneachd dhut ach an cunnt thu an sgòr agad. Cuir an sgòr a-steach leis a’ mheur-chlàr is an uair sin brùth air an iuchair “Enter” no briog air a’ phutan “OK”.

Geama cuimhne toirt air falbh
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachd toirt air falbh

Ro-ghoireas: Geama cuimhne toirt air falbh

Amas: Lorg an diofar eadar dà àireamh ann an ùine chuingealaichte

Leabhar-mhìneachaidh: A division is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

Redraw the given image
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3 locked activity

math geometry puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Draw perfectly the given image on the empty grid.

Leabhar-mhìneachaidh: First, select the proper color from the toolbar. Then click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Mirror the given image
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4 locked activity

math geometry symmetry puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Draw the image on the empty grid as if you see it in a mirror.

Leabhar-mhìneachaidh: First, select the proper color from the toolbar. Then click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Gnumch Equality
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-eas-preiseanan a bhios co-ionnan ris an àireamh air barr na sgrìn.

Amas: Cleachdaich cur ris, iomadachadh, roinneadh is toirt air falbh.

Leabhar-mhìneachaidh: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-eas-preiseanan a bhios co-ionnan ris an àireamh air barr na sgrìn.

Gnumch Factors
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-uile factar aig an àireamh air barr na sgrìn.

Amas: Ionnsaich mu iomadan is factaran.

Leabhar-mhìneachaidh: The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple of a second number, then the second number is a factor of the first number. You can think of multiples as families, and factors are the people in those families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to another family.

Gnumch Inequality
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-uile eas-preisean nach ionnan ris an àireamh air barr na sgrìn.

Amas: Cleachdaich cur ris, toirt air falbh, iomadachadh is roinneadh.

Leabhar-mhìneachaidh: If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and hit space to swallow a number. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the number. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the number.

Gnumch Multiples
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-uile iomad aig an àireamh air barr na sgrìn.

Amas: Ionnsaich mu iomadan is factaran.

Leabhar-mhìneachaidh: The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a second number, then the second number is a multiple of the first number. Again, you can think of multiples as families, and factors are the people who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of 5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or 23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left over. So 8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are multiples (or families or steps) of 5.

Gnumch Primes
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-uile prìomh-àireamh.

Amas: Chan eil 1 na prìomh-àireamh.

Leabhar-mhìneachaidh: Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You can think of prime numbers as very small families: they only ever have two people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = 5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). So 6 is not a prime number.

Graph Coloring
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

math graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Tuairisgeul: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.

Ro-ghoireas: Ability to distinguish different colors/shapes, sense of positions

Amas: Learn to distinguish between different colors/shapes and learn about relative positions.

Guesscount
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

Tuairisgeul: Guess the algebraic expression and drag the tiles to get a result equal to the Guesscount.

Ro-ghoireas: knowledge of arithmetic operations

Amas: Intuition and practice of algebraic-like calculations.

Geama cuimhne cuir ris
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ cur àireamhan ri chèile.

Ro-ghoireas: Cur ris

Amas: Cleachd cur ri chèile gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne cuir ris is toirt air falbh
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ cur àireamhan ri chèile no an toirt air falbh.

Ro-ghoireas: Cur ri chèile is toirt air falbh

Amas: Cleachd cur ri chèile is toirt air falbh gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Geama cuimhne leis a h-uile obrachadh
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireas: Cur ris, toirt air falbh, iomadachadh is roinneadh

Amas: Cleachd cur ri chèile, toirt air falbh, iomadachadh is roinneadh gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Geama cuimhne leis a h-uile obrachadh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireas: Cur ris, toirt air falbh, iomadachadh is roinneadh

Amas: Cleachd cur ri chèile, toirt air falbh, iomadachadh is roinneadh gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Geama cuimhne cuir ris is toirt air falbh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ cur àireamhan ri chèile no an toirt air falbh.

Ro-ghoireas: Cur ri chèile is toirt air falbh

Amas: Cleachd cur ri chèile is toirt air falbh gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Geama cuimhne cuir ris an aghaidh Tux
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ cur àireamhan ri chèile.

Ro-ghoireas: Cur ris

Amas: Cleachd cur ri chèile gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne roinnidh
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireas: Roinneadh

Amas: Cleachd roinneadh gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne roinnidh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireas: Roinneadh

Amas: Cleachd roinneadh gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne toirt air falbh
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ toirt air falbh.

Ro-ghoireas: Toirt air falbh

Amas: Cleachd cur ri chèile is toirt air falbh gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Geama cuimhne iomadachaidh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ toirt air falbh.

Ro-ghoireas: subtraction

Amas: Cleachd cur ri chèile is toirt air falbh gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Geama cuimhne iomadachaidh
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu ag iomadachadh.

Ro-ghoireas: Iomadachadh

Amas: Cleachd iomadachadh gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne iomadachaidh is roinnidh
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireas: Iomadachadh, roinneadh

Amas: Cleachd iomadachadh is roinneadh gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne iomadachaidh is roinnidh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireas: Iomadachadh, roinneadh

Amas: Cleachd iomadachadh is roinneadh gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne iomadachaidh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu ag iomadachadh.

Ro-ghoireas: Iomadachadh

Amas: Cleachd iomadachadh gus am bi gach cairt air falbh.

Clàr iomadachaidh
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3 locked activity

math multiplication algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachd iomadachadh

Ro-ghoireas: Clàr iomadachaidh

Amas: Learn to multiply numbers within a limited period of time

Leabhar-mhìneachaidh: A multiplication is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type the product of the numbers. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

Litrichean simplidh
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Tuairisgeul: Connect the dots to draw numbers from 0 to 9

Amas: Learning how to draw the numbers in a funny way.

Leabhar-mhìneachaidh: Tarraing an dealbh, a’ briogadh air gach àireamh san òrdugh cheart.

Cunnt na nithean
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cuir an òrdugh as fhearr air na nithean gus an cunntadh

Ro-ghoireas: Àireamhachd bhunasach

Amas: Trèanadh nan àireamhan

Leabhar-mhìneachaidh: An toiseach, cuir na nithean an òrdugh ach an urrainn dhut an cunntadh. An uair sin, tagh an nì a tha thu airson freagairt san raon taobh deas air a’ bhonn. Cuir an fhreagairt a-steach leis a’ mheur-chlàr is briog air a’ phutan “OK” no brùth air an iuchair “Enter”.

Dèan tuairmse air àireamh
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir cobhair dha Tux gus teicheadh on uamh. Tha Tux air àireamh fhalach ach an lorg thu i.

Ro-ghoireas: Àireamhan eadar 1 is 1000 airson an leibheil mu dheireadh.

Leabhar-mhìneachaidh: Leugh an stiùireadh a dh’innseas dhut dè an rainse sa bheil an àireamh a dh’fheumas tu lorg. Cuir a-steach àireamh sa bhogsa ghorm taobh deas air a’ bharr. Innsidh Tux dhut a bheil an àireamh agad nas motha no nas lugha. An uair sin, cuir a-steach àireamh eile. Riochdaichidh an t-astar eadar Tux is an t-slighe a-mach dè cho fad air falbh ’s a tha thu on àireamh a tha a dhìth. Ma tha Tux os cionn no fon t-slighe a-mach, is ciall dha sin gu bheil an àireamh agad nas motha no nas lugha na an àireamh a tha a dhìth.

An ad dhraoidheach
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math numeration magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cunnt co mheud rionnagan a bhios air am fàgail fon ad an dèidh cuid dhiubh teicheadh

Ro-ghoireas: Toirt air falbh

Amas: Ionnsaich toirt air falbh

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air an ad gus a fosgladh no dùnadh. Co mheud rionnag a chì thu a’ gluasad fon ad? Cunnt iad gu cùramach. :) Briog air an raon air a’ bhonn gu deas gus freagairt a thoirt.

An ad dhraoidheach
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math numeration magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cunnt co mheud rionnagan a tha fon ad

Ro-ghoireas: Cur ris

Amas: Ionnsaich cur ris

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air an ad gus a fosgladh no dùnadh. Co mheud rionnag a chì thu a’ gluasad fon ad? Cunnt iad gu cùramach. :) Briog air an raon air a’ bhonn gu deas gus freagairt a thoirt.

Geama cuimhne àireamhachd
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2 locked activity

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an àireamh a lorg a chì thu san dealbh.

Amas: Cleachdadh nan àireamhan, cuimhne.

Leabhar-mhìneachaidh: Chì thu cairtean ach chan fhaic thu na tha air an taobh eile dhiubh. Falaichidh gach cairt àireamh de dhealbhan no an àireamh sgrìobhte.

Airgead
screenshot money icon money difficulty level 2 locked activity

math numeration money money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachdaich le airgead

Ro-ghoireas: Tha cunntadh agad

Amas: Feumaidh tu na nithean a cheannach is a’ phrìs innse mar bu chòir. Air leibheilean as àirde, chì thu barrachd air aon nì is feumaidh tu a’ phrìs gu lèir obrachadh a-mach an toiseach.

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air na buinn no air an airgead pàipeir aig bonn na sgrìn gus pàigheadh. Ma tha thu airson bonn no nòta a chur air falbh, briog air aig barr na sgrìn.

Thoir iomlaid do Tux
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3 locked activity

math numeration money money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachdaich mar a dh’obraicheas airgead is tu a’ toirt iomlaid do Tux

Ro-ghoireas: Tha cunntadh agad

Amas: Cheannaich Tux nithean is seallaidh e an airgead aige dhut. Feumaidh tu iomlaid a thilleadh dha. Air leibheilean as àirde, chì thu barrachd air aon nì is feumaidh tu a’ phrìs gu lèir obrachadh a-mach an toiseach.

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air na buinn no air an airgead pàipeir aig bonn na sgrìn gus pàigheadh. Ma tha thu airson bonn no nòta a chur air falbh, briog air aig barr na sgrìn.

Thoir iomlaid do Tux, a’ gabhail a-steach sgillinnean
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachdaich mar a dh’obraicheas airgead is tu a’ toirt iomlaid do Tux

Ro-ghoireas: Tha cunntadh agad

Amas: Cheannaich Tux nithean is seallaidh e an airgead aige dhut. Feumaidh tu iomlaid a thilleadh dha. Air leibheilean as àirde, chì thu barrachd air aon nì is feumaidh tu a’ phrìs gu lèir obrachadh a-mach an toiseach.

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air na buinn no air an airgead pàipeir aig bonn na sgrìn gus pàigheadh. Ma tha thu airson bonn no nòta a chur air falbh, briog air aig barr na sgrìn.

Money with cents
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachdaich mar a dh’obraicheas airgead, a’ ghabhail a-steach sgillinnean

Ro-ghoireas: Tha cunntadh agad

Amas: Feumaidh tu na nithean a cheannach is a’ phrìs innse mar bu chòir. Air leibheilean as àirde, chì thu barrachd air aon nì is feumaidh tu a’ phrìs gu lèir obrachadh a-mach an toiseach.

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air na buinn no air an airgead pàipeir aig bonn na sgrìn gus pàigheadh. Ma tha thu airson bonn no nòta a chur air falbh, briog air aig barr na sgrìn.

Number sequence
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tarraing an dealbh, a’ briogadh air gach àireamh san òrdugh cheart.

Amas: Tha cunntadh o 1 gu 50 agad.

Leabhar-mhìneachaidh: Draw the picture by touching each number in the right sequence, or sliding your finger or dragging the mouse through the numbers in the correct sequence.

Even and Odd Numbers
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers

Amas: Trèanadh nan àireamhan

Leabhar-mhìneachaidh: Catch the odd or even number clouds. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

Àireamhan ann an òrdugh
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Gluais an heileacoptair ach an glac thu na neòil san òrdugh cheart

Amas: Trèanadh nan àireamhan

Leabhar-mhìneachaidh: Catch the clouds in increasing order. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

Cleachd toirt air falbh le geama tlachdmhor
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2 locked activity

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tha an t-acras air Tux. Thoir cobhair dha gus èisg a lorg, a’ cunntadh gus an àite cheart a lorg air an deigh.

Ro-ghoireas: Comas an luchag a ghluasad, comas leughaidh àireamhan is comasach air thoirt air falbh a dhèanamh le àireamhan suas gu 10 airson a’ chiad leibheil

Amas: Tha an t-acras air Tux. Thoir cobhair dha gus èisg a lorg, a’ cunntadh gus an àite cheart a lorg air an deigh.

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air an dìsinn gus sealltainn co mheud clàr-deighe a tha eadar Tux is an iasg. Briog air an dìsinn leis a’ phutan deas gus cunntadh sìos. Nuair a bhios tu deiseil, briog air a’ phutan “OK” no brùth air an iuchair “Enter”.

Àireamhan le dìsnean
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2 locked activity

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cunnt àireamh nan dotagan air na dìsnean mus ruig iad an làr

Ro-ghoireas: Sgilean cunntaidh

Amas: Rè ùine cuingichte, cunnt àireamh nan dotagan

Leabhar-mhìneachaidh: Sgrìobh àireamh nan dotagan a chì thu air na dìsnean a’ tuiteam leis a’ mheur-clàr

Roman numerals
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

math roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul:

Leabhar-mhìneachaidh: A Roman numeral is the name for a number when it is written in the way the Romans used to write numbers. Roman numerals are not used very often today in the west. They are used to write the names of kings and queens, or popes. For example: Queen Elizabeth II. They may be used to write the year a book or movie was made.

Cuir cuideam co-ionnan air a’ mheidh
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2 locked activity

math scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Amas: Àireamhachadh cinn, co-ionnanachd nan àireamhan

Leabhar-mhìneachaidh: Gus am meidh a dhèanamh cothromaichte, gluais na clachan-tomhais dhan taobh chlì no deas. Faodaidh tu òrdugh sam bith a chur air na clachan-tomhais.

Cuir cuideam co-ionnan air a’ mheidh
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaodaich tomadan is leig às iad gus am meidh a dhèanamh cothromaichte is an cuideam obrachadh a-mach

Amas: Àireamhachadh cinn, co-ionnanachd nan àireamhan, iompachadh aonadan

Leabhar-mhìneachaidh: Gus am meidh a dhèanamh cothromaichte, gluais na tomadan air an taobh clì no deas. Thoir an aire air cuideam is aonad nan tomadan is gur e 1000 gramaichean (g) a th’ anns a’ chileagram (kg). Faodaidh tu òrdugh sam bith a chur orra.

Cuir cuideam co-ionnan air a’ mheidh
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Drag and Drop masses to balance the scales and calculate the weight in the avoirdupois unit

Amas: Àireamhachadh cinn, co-ionnanachd nan àireamhan, iompachadh aonadan

Leabhar-mhìneachaidh: Gus am meidh a dhèanamh cothromaichte, gluais na tomadan air an taobh clì no deas. Thoir an aire air cuideam is aonad nan tomadan is gur e 1000 gramaichean (g) a th’ anns a’ chileagram (kg). Faodaidh tu òrdugh sam bith a chur orra.

Share pieces of candy
screenshot share icon share difficulty level 2

math share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Tuairisgeul: Try to split the pieces of candy to a given number of children

Ro-ghoireas: Know how to count

Amas: Geama cuimhne toirt air falbh

Leabhar-mhìneachaidh: Follow the instructions shown on the screen: first, drag the given number of boys/girls to the middle, then drag pieces of candy to each child's rectangle.

Geama cuimhne toirt air falbh
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4 locked activity

math subtraction algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachd toirt air falbh

Ro-ghoireas: Geama cuimhne toirt air falbh

Amas: Lorg an diofar eadar dà àireamh ann an ùine chuingealaichte

Leabhar-mhìneachaidh: A subtraction is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

Balance Box
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Navigate the ball to the door by tilting the box.

Amas: Practice fine motor skills and basic counting.

Lorg an druma-tormain
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Tuairisgeul: Drive the crane and copy the model

Ro-ghoireas: Cleachdadh a’ mheur-chlàir

Mar a gheibh thu na stràcan:
1) Air Windows, feumaidh tu an iuchair ` (ri taobh 1) a bhrùthadh agus an uair sin litir eile.
2) Air Mac, feumaidh tu ALT agus ` is an uair sin litir eile a bhrùthadh.

Mur obraich sin, tadhail air www.iGaidhlig.net airson barrachd fiosrachaidh ’s taic.

Amas: Co-ghluasad

Leabhar-mhìneachaidh: Move the items in the left frame to copy their position in the right model. Next to the crane itself, you will find four arrows that let you move the items. To select the item to move, just click on it. If you prefer, you can use the arrow keys and the space or tab key instead. On a mobile version, you can also swipe up/down/left/right to move the items in the left frame.

Na còig deug
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5 locked activity

puzzle fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Move each item to recreate the image.

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air leacag sam bith le àite falamh ri a taobh ach an imrich an t-àite falamh na àite.

Simplified Tower of Hanoi
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

puzzle hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tarraing an dealbh, a’ briogadh air gach àireamh san òrdugh cheart.

Ro-ghoireas: Cleachdadh na luchaige

Amas: Tarraing an dealbh, a’ briogadh air gach àireamh san òrdugh cheart.

Leabhar-mhìneachaidh: Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce the tower on the right in the empty space on the left.

Urram: Concept taken from EPI games.

The Tower of Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

puzzle hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tarraing an dealbh, a’ briogadh air gach àireamh san òrdugh cheart.

Leabhar-mhìneachaidh: Drag and drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the initial left side tower on the right peg.

Urram: The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi puzzle. According to the legend, the world would end when the priests finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was inspired by it. (source Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Cuir na solasan dheth
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

puzzle lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Is an t-amas gach solas a chur dheth.

Amas: Is an t-amas gach solas a chur dheth.

Leabhar-mhìneachaidh: Nuair a nì thu briogadh air putan, toglaichidh seo staid a’ phutain seo is a h-uile nàbaidh aige, gu h-inghearach is gu còmhnard. Tha a’ ghrian is dath nan speuran a’ crochadh air àireamh nam briogaidhean a tha a dìth gus an geama fhuasgladh. Ma nì thu briogadh air Tux, chì thu am fuasgladh.

Urram: Tha an algairim fhuasglaidh ga mìneachadh air an Uicipeid. Gus barrachd faighinn a-mach mu gheama cur nan solasan dheth: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Assemble the puzzle
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Ro-ghoireas: Cleachdadh na luchaige, eanchainn.

Amas: Spatial representation

Leabhar-mhìneachaidh: Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the main board.

Photo Hunter
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

puzzle photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Tuairisgeul: Find the differences between the two pictures!

Amas: Visual Discrimination

Leabhar-mhìneachaidh: Observe the two pictures carefully. There are some slight differences. When you find a difference you must click on it.

Sudoku, cuir samhlaidhean àraid ann an ceàrnag.
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

puzzle sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Feumaidh samhla a bhith na aonar am measg càch an dà chuid san ràgh is colbh is (ma chaidh seo mìneachadh) anns gach roinn.

Ro-ghoireas: Tha feum air foighidinn is comas loidigeach gus a’ chùis a dhèanamh air an tòimhseachan

Amas: Is an t-amas aig an tòimhseachan seo gun cuir thu samhla no àireamh eadar 1 is 9 a-steach anns gach cealla a’ ghrioda. Mar as trice, bidh griod 9x9 ann a tha dèanta de fo-ghriodan 3x3 (ris an canar “roinnean”) is tòisichidh tu le samhlaidhean no àireamhan a chaidh a thoirt dhut ann an cuid a cheallan (an “riatanas”). Chan fhaod ach aon lethbhreac aig gach samhla no àireamh a bhith anns gach ràgh, colbh no roinn (Tùs: <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Leabhar-mhìneachaidh: Select a number or a symbol on the left and click on its target position. GCompris will not let you enter invalid data.

Super Brain
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

puzzle superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tux has hidden several items. Find them again in the correct order

Amas: Tux has hidden several items. Find them again in the correct order

Leabhar-mhìneachaidh: Click on the items until you find what you think is the correct answer. Then, click on the OK button. In the lower levels, Tux gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with a black box. In the levels 4 and 8 an item may be hidden several times.
You can use the right mouse button to flip the items in the opposite order or the item chooser to directly pick an item. Press and hold a mouse button or on the touch screen to automatically choose the last item selected on a column. Double click or tap on a previously selected item in your guess history to mark it as 'correct'. Such marked items are automatically selected in your current and future guesses until you un-mark them, again by double clicking or tapping.

Sleamhnachadh bhlocaichean
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3 locked activity

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: The objective is to form a given shape

Ro-ghoireas: Cleachdadh na luchaige

Leabhar-mhìneachaidh: Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. The symmetrical button appears on items that supports it. Click on the rotation button or drag around it to show the rotation you want. At first levels, simpler objects are used to introduce the tangram concept.

Sleamhnachadh bhlocaichean
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

puzzle traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir an càr dearg a-mach às an ionad-pàrcaidh tron gheata taobh deas

Leabhar-mhìneachaidh: Chan urrainn do gach càr gluasad ach gu h-inghearach no gu còmhnard. Feumaidh tu rum a chruthachadh ach an urrainn dhan chàr dhearg a ghluasad tron gheata taobh deas.

Alphabet sequence
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet

Ro-ghoireas: Can decode letters

Amas: Alphabet sequence

Leabhar-mhìneachaidh: Catch the alphabet letters. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which letter you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

Briog air litir bheag
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Èist ri litir is briog air an tè cheart

Ro-ghoireas: Aithnichidh tu na litrichean a chì thu. Tha thu comasach air an luchag a ghluasad.

Mar a gheibh thu na stràcan:
1) Air Windows, feumaidh tu an iuchair ` (ri taobh 1) a bhrùthadh agus an uair sin litir eile.
2) Air Mac, feumaidh tu ALT agus ` is an uair sin litir eile a bhrùthadh.

Mur obraich sin, tadhail air www.iGaidhlig.net airson barrachd fiosrachaidh ’s taic.

Amas: Aithneachadh ainmean nan litrichean

Leabhar-mhìneachaidh: Cluinnidh tu litir. Briog air an litir co-ionnan sa phrìomh raon. Faodaidh tu èisteachd ris an litir a-rithist ’s tu a’ briogadh air ìomhaigheag beòil sa bhogsa aig a’ bharr.

Briog air litir mhòr
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Èist ri litir is briog air an tè cheart

Ro-ghoireas: Aithnichidh tu na litrichean a chì thu. Tha thu comasach air an luchag a ghluasad.

Mar a gheibh thu na stràcan:
1) Air Windows, feumaidh tu an iuchair ` (ri taobh 1) a bhrùthadh agus an uair sin litir eile.
2) Air Mac, feumaidh tu ALT agus ` is an uair sin litir eile a bhrùthadh.

Mur obraich sin, tadhail air www.iGaidhlig.net airson barrachd fiosrachaidh ’s taic.

Amas: Aithneachadh ainmean nan litrichean

Leabhar-mhìneachaidh: Cluinnidh tu litir. Briog air an litir co-ionnan sa phrìomh raon. Faodaidh tu èisteachd ris an litir a-rithist ’s tu a’ briogadh air ìomhaigheag beòil sa bhogsa aig a’ bharr.

Litrichean simplidh
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Tuairisgeul: Connect the dots to draw letters

Amas: Learning how to draw the letters in a funny way.

Leabhar-mhìneachaidh: Tarraing an dealbh, a’ briogadh air gach àireamh san òrdugh cheart.

Image Name
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Ro-ghoireas: Leughadh

Amas: Leughadh nam faclan

Leabhar-mhìneachaidh: Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) name on the right. Click the OK button to check your answer.

Enrich your vocabulary
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

Tuairisgeul: Complete language learning activities.

Ro-ghoireas: Leughadh

Amas: Enrich your vocabulary in your native language or in a foreign one.

Leabhar-mhìneachaidh: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Urram: The images and voices come from the Art4Apps project: http://www.art4apps.org/.

Letter in which word
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Tuairisgeul: A letter is written and/or spoken. Some words are displayed, the children must find the word or the words in which this letter appears.

Ro-ghoireas: Aithnichidh tu na litrichean a chì thu. Tha thu comasach air an luchag a ghluasad.

Mar a gheibh thu na stràcan:
1) Air Windows, feumaidh tu an iuchair ` (ri taobh 1) a bhrùthadh agus an uair sin litir eile.
2) Air Mac, feumaidh tu ALT agus ` is an uair sin litir eile a bhrùthadh.

Mur obraich sin, tadhail air www.iGaidhlig.net airson barrachd fiosrachaidh ’s taic.

Amas: Select all the words which contain the spoken letter.

Geama cuimhne cuir ris
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an àireamh a lorg a chì thu san dealbh.

Ro-ghoireas: Knowing alphabets

Amas: Learning lower and upper case alphabets, memory.

Leabhar-mhìneachaidh: Chì thu cairtean, ach chan fhaic thu na tha air an taobh eile dhiubh. Falaichidh gach cairt àireamh no facal na h-àireimh.

Geama cuimhne cuir ris an aghaidh Tux
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an àireamh a lorg a chì thu san dealbh.

Ro-ghoireas: Knowing alphabets

Amas: Learning lower and upper case alphabets, memory.

Leabhar-mhìneachaidh: Chì thu cairtean, ach chan fhaic thu na tha air an taobh eile dhiubh. Falaichidh gach cairt àireamh no facal na h-àireimh.

Geama cuimhne faclan nan àireamh
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3 locked activity

reading memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an àireamh a lorg a bhios sgrìobhte mar fhacal air a’ chairt eile.

Ro-ghoireas: Leughadh

Amas: Leughadh àireamhan, cuimhne.

Leabhar-mhìneachaidh: Chì thu cairtean, ach chan fhaic thu na tha air an taobh eile dhiubh. Falaichidh gach cairt àireamh no facal na h-àireimh.

Litir a dhìth
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

Tuairisgeul:

Ro-ghoireas: Leughadh nam faclan

Amas: A’ trèanadh sgilean leughaidh

Leabhar-mhìneachaidh: Chì thu nì air a’ phrìomh raon is facal neo-choileanta fon dealbh. Tagh an litir a tha a dhìth gus am facal a dhèanamh coileanta.

Cleachdaich leughadh
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Read a list of words and work out if a given word is in it.

Ro-ghoireas: Leughadh

Amas: Reading training in a limited time

Leabhar-mhìneachaidh: A word is shown on the board. A list of words, displayed horizontally, will appear and disappear. Does the given word belong to the list?

Cleachdaich leughadh
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Read a vertical list of words and work out if a given word is in it.

Ro-ghoireas: Leughadh

Amas: Reading training in a limited time

Leabhar-mhìneachaidh: A word is shown on the board. A list of words, displayed vertically, will appear and disappear. Does the given word belong to the list?

Geama cuimhne cuir ris an aghaidh Tux
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cuir ceithir buinn ann an sreath

Amas: Cruthaich loidhne de 4 buinn air a’ chòmhnard (nan laighe) no gu h-inghearach (nan seasamh) no air an trastan.

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air an ionad air an loidhne far a bheil thu airson bonn a leigeil. ’S urrainn dhut na saighdean a chleachdadh cuideachd gus am bonn a ghluasad gu clì no deas is an iuchair sìos no an spacebar gus bonn a leagail.

Align four (with a friend)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cuir ceithir buinn ann an sreath

Amas: Cruthaich loidhne de 4 buinn air a’ chòmhnard (nan laighe) no gu h-inghearach (nan seasamh) no air an trastan.

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air an ionad air an loidhne far a bheil thu airson bonn a leigeil. ’S urrainn dhut na saighdean a chleachdadh cuideachd gus am bonn a ghluasad gu clì no deas is an iuchair sìos no an spacebar gus bonn a leagail.

Geama cuimhne claisneachd an aghaidh Tux
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Tuairisgeul: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Ro-ghoireas: Ability to count

Amas: Breab am bàla dhan tadhal

Leabhar-mhìneachaidh: Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last ball. If you want Tux to begin, just click on him

Bargame (with a friend)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Tuairisgeul: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Ro-ghoireas: Ability to count

Amas: Breab am bàla dhan tadhal

Leabhar-mhìneachaidh: Place balls in the holes. You win if your friend has to place the last ball.

Cluich geama cuimhne claisneachd an aghaidh Tux
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: The version in GCompris is the international draughts.

Amas: Capture all the pieces of your opponent before your opponent capture all of yours.

Urram: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Play checkers with your friend
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: The version in GCompris is the international draughts.

Amas: Capture all the pieces of your opponent before your opponent capture all of yours.

Urram: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Cluich geama cuimhne claisneachd an aghaidh Tux
screenshot chess icon chess difficulty level 6 locked activity

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul:

Urram: The chess engine is p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Play chess against your friend
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6 locked activity

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul:

End of chess game
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6 locked activity

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cluich geama cuimhne claisneachd an aghaidh Tux

Urram: The chess engine is p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Geama cuimhne cuir ris an aghaidh Tux
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

Amas: Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of Tux until Tux has only two pieces, or doesn't have a legal move

Leabhar-mhìneachaidh: Play with the computer. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Nine men's morris (with a friend)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

Amas: Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of opponent until opponent has only two pieces, or doesn't have a legal move

Leabhar-mhìneachaidh: Play with a friend. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Tic Tac Toe (against Tux)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Place three marks in a row

Amas: Place three respective marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air an ionad air an loidhne far a bheil thu airson bonn a leigeil. ’S urrainn dhut na saighdean a chleachdadh cuideachd gus am bonn a ghluasad gu clì no deas is an iuchair sìos no an spacebar gus bonn a leagail.

Tic Tac Toe (with a friend)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Place three marks in a row

Amas: Place three respective marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game

Leabhar-mhìneachaidh: Briog air an ionad air an loidhne far a bheil thu airson bonn a leigeil. ’S urrainn dhut na saighdean a chleachdadh cuideachd gus am bonn a ghluasad gu clì no deas is an iuchair sìos no an spacebar gus bonn a leagail.