Glacaidhean-sgrìn

Prìomh chlàr-taice GCompris
screenshot root

administration root

Tuairisgeul: Tagh gnìomhachd airson a ruith.

Ro-ghoireasan riatanach: ’S e geamannan a tha cuid dhe na cleasan ach ionnsaichidh a’ chlann leotha co-dhiù.

Amas: ’S e cruinneachadh de shàr-gheamannan foghlaim a tha ann an GCompris, a’ gabhail a-staigh iomadh cleas do chlann a tha eadar 2 ’s 10 bliadhna a dh’aois.

Thoir air a’ bhàla dol far a bheil Tux
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Brùth an an t-saighead chlì is dheas aig an aon àm gus an tèid am bàla ann an loidhne dhìrich.

De làimh: Brùth an t-saighead chlì is an t-saighead dheas aig an aon àm airson am bàla a stiùireadh ann an loidhne dhìreach. Air sgrìn-bheantainn, feumaidh tu an dà làmh a bhualadh aig an aon àm.

Àireamhan le dìsnean
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2 locked activity

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cunnt àireamh nan dotagan air na dìsnean mus ruig iad an làr

Ro-ghoireasan riatanach: Sgilean cunntaidh

Amas: Rè ùine cuingichte, cunnt àireamh nan dotagan

De làimh: Sgrìobh àireamh nan dotagan a chì thu air na dìsnean a’ tuiteam leis a’ mheur-clàr

Giullachair-teacsa beag
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1 locked activity

computer keyboard reading baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Giullachair-teacsa simplidh a leigeas le clann cluich leis a’ mheur-chlàr agus litrichean fhaicinn.

Amas: Fàs eòlach air a’ mheur-chlàr is na litrichean.

Litrichean simplidh
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Sgrìobh na litrichean a thuiteas mus ruig iad an làr

Amas: Co-cheangladh nan litrichean eadar an sgrìn is am meur-chlàr

De làimh: Sgrìobh na litrichean a thuiteas mus ruig iad an làr

Faclan a' tuiteam
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Sgrìobh na faclan a thuiteas mus ruig iad an làr

Ro-ghoireasan riatanach: Cleachdadh a’ mheur-chlàir

Mar a gheibh thu na stràcan:
1) Air Windows, feumaidh tu an iuchair ` (ri taobh 1) a bhrùthadh agus an uair sin litir eile.
2) Air Mac, feumaidh tu ALT agus ` is an uair sin litir eile a bhrùthadh.

Mur obraich sin, tadhail air www.iGaidhlig.net airson barrachd fiosrachaidh ’s taic.

Amas: Cleachdadh a' mheur-chlàir

De làimh: Sgrìobh am facal gu lèir fhad 's a tha e a' tuiteam is mus ruig e an làr

Briog is tarraing
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tarraing an dealbh ’s tu a’ briogadh air na dotagan a thagh thu.

Ro-ghoireasan riatanach: Comasach air an luchag a ghluasad agus briogadh air gach puing mar bu chòir.

De làimh: Tarraing an dealbh le bhith a’ briogadh air gach puing ann an sreath. Gach turas a thèid puing a thaghadh, nochdaidh an ath-fhear gorm.

Briog orm
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1 locked activity

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Glac gach iasg a tha a’ snàmh ann mus falbh iad às an uisgeadan

Ro-ghoireasan riatanach: Comasach air an luchag a ghluasad agus briogadh san àite cheart

Amas: Co-òrdanachadh nan sgilean-gluasaid: Gluasad pongail na làimhe.

De làimh: Glac gach iasg a tha a’ gluasad le bhith a’ briogadh orra no a’ suathadh riutha le do chorrag.

Creideas: Chaidh na h-èisg a thogail on ghoireas Unix xfishtank. Tha na h-uile dealbh le Guillaume Rousse.

Gluais an luchag no suath ris an sgrìn
screenshot erase icon erase difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Gluais an luchag no suath ris an sgrìn gus an raon a shuathadh is an cùlaibh a nochdadh

Ro-ghoireasan riatanach: Cleachdadh na luchaige

Amas: Co-ghluasad

De làimh: Gluais an luchag no suath ris an sgrìn gus an dèid a h-uile bloca à sealladh.

Dèan briogadh dùbailte no gnogag dhùbailte
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2 locked activity

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Dèan briogadh dùbailte no gnogag dhùbailte gus an raon a shuathadh is dealbh a’ chùlaibh a nochdadh dealbh

Ro-ghoireasan riatanach: Cleachdadh na luchaige

Amas: Co-ghluasad

De làimh: Dèan briogadh no gnogag dhùbailte leis an luchag air na ceart-cheàrnaich gus an tèid a h-uile bloca à sealladh.

Dèan briogadh no thoir gnogag
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Dèan briogadh no thoir gnogag gus an raon a shuathadh is an cùlaibh a nochdadh

Ro-ghoireasan riatanach: Cleachdadh na luchaige

Amas: Co-ghluasad

De làimh: Dèan briogadh no gnogadh air na blocaichean airson ’s gum falbh iad.

Stiùirich an stealladair
screenshot followline icon followline difficulty level 1 locked activity

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Feumaidh an smàladair an teine a mhùchach ach tha an stealladair bacte.

Amas: Co-ghluasad mionaideach

De làimh: Gluais an luchag agad le do chorrag os cionn pàirt dhearg an stealladair far a bheil am bacadh. Bheir seo gluasad air a dh’ionnsaigh an teine, a’ dol suas beag air bheag. Thoir an aire gun tèid a’ phàirt dhearg sìos a-rithist ma ghluaiseas tu air falbh.

Tochail òr
screenshot mining icon mining difficulty level 1 locked activity

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachd cuibhle na luchaige gus teannadh dhan bhalla cloiche is cnapan òir a lorg.

Ro-ghoireasan riatanach: Bu chòir do ghluasad na luchaige is briogadh a bhith agad.

Amas: Ionnsaich mar a chleachdas tu cuibhle na luchaige no an gluasad sùmaidh/greimeachaidh airson sùmadh a-steach is a-mach.

Breab-peanais
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Dèan briogadh dùbailte no gnogadh dùbailte ri taobh a’ bhàir a tha thu ag amas air leis a’ bhàla.

De làimh: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Dàimhean loidsigeach
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

Tuairisgeul: Coilean suidheachadh nam measan

Amas: Cleas trèanadh loidig

De làimh: Thoir sùil air an dà shreath. Chaidh meas eile san dàrna sreath a chur an àite gach meas sa chiad sreath. Coilean an dàrna sreath leis na measan iomchaidh an dèidh dhut am pàtran a mheòrachadh.

Co-fhreagair nithean
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

discovery babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod is leig na nithean às gus an co-fhreagair iad

Ro-ghoireasan riatanach: Reifreansan cultarach

Amas: Co-ghluasad is mothachadh.

De làimh: Ann am prìomh roinn a’ bhùird, chì thu seata de nithean. Sa bhogsa inghearach (taobh clì a’ phrìomh bhùird), chì thu seata eile de nithean is co-fhreagraidh gach nì sa bhuidheann clì seo ri nì sònraichte ann am prìomh roinn a’ bhùird. Feumaidh tu faighinn a-mach dè an ceangal loidigeach a tha ann eadar na h-oibseactan seo. Dè an dòigh sa bhuineas iad ri chèile? Slaod gach nì dhan ionad dearg sa phrìomh roinn.

Coilean an tòimhseachan
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

discovery babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod na cruthan is leig gach fear às air an amas aige

De làimh: Coilean an tòimhseachan ’s tu a’ slaodadh gach mìr on t-seata de mhìrean taobh clì dhan ionad fhreagarrach san tòimhseachan.

Creideas: Chaidh an cù a sholar le Andre Connes is fhoillseachadh fo GPL

Faigh fiosrachadh air Braille
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

discovery braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ionnsaich an siostam Braille is cuir nad chuimhne e

Amas: A’ sealladh an siostam Braille dhan chlann.

De làimh: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

Tlachd le Braille
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

discovery braille braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

Tuairisgeul: Litrichean Braille

Ro-ghoireasan riatanach: Còdaichean aibidil Braille

De làimh: Cuir a-steach an còd Braille san leac airson nan litrichean air a’ bhratach a tha Tux a’ tarraing thar an sgrìn ’na itealan. Thoir sùil air cairt Braille ’s tu a’ briogadh air a’ phutan toglachaidh airson cobharach.

Eachdraidh Louis Braille
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

discovery braille louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir sùil air na cinn-latha cudromach aig an fhear a thionnsgail an siostam Braille

De làimh: Leugh an eachdraidh aig Louis Braille, an eachdraidh-bheatha aige is tionnsgnadh an t-siostaim Braille. Briog air na putanan “Air ais” is “Air adhart” a ghluasad eadar duilleagean na sgeulachd. Aig an deireadh, cuir an sreath san òrdugh cheart.

Creideas: Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Gnìomhachd mìosachain
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

discovery calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir sùil air an stiùireadh agus tagh an ceann-là ceart air a’ mhìosachan.

Ro-ghoireasan riatanach: Coincheap na seachdain, a’ mhìos is na bliadhna

Amas: Ionnsaich mar a chleachdas tu mìosachan gu h-èifeachdach

De làimh: Thoir sùil air an stiùireadh agus tagh an ceann-là ceart air a’ mhìosachan.

Eachdraidh
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

discovery chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod is leig na nithean às iad gus rian a chur air an sgeulachd

Ro-ghoireasan riatanach: Innis sgeulachd ghoirid

Amas: Seòrsaich na dealbhan an òrdugh a dh’innseas sgeulachd

De làimh: Tagh o na dealbhan taobh clì is cuir air na dotagan dearga iad

Creideas: Tha còir-lethbhreac dealbh na gealaich aig NASA. Thàinig na fuaimean fànais o Tuxpaint is Vegastrike a chaidh fhoillseachadh o cheadachas GPL. Tha còir-lethbhreac nan dealbhan giùlain aig Franck Doucet. Chaidh cinn-latha a’ ghiùlain a stèidheachadh air an fheadhainn air <http://www.wikipedia.org>.

Ag ionnsachadh an uaireadair
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

discovery clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ionnsaich mar a dh’innseas tu an uair air cleoc analogach

Ro-ghoireasan riatanach: Coincheap an ama.

Amas: Aithnich ionadan ama (uair, mionaid is diog). Suidhich is seall an t-àm air cleoc analogach.

De làimh: Cuir na h-amannan a chaidh iarraidh ort air a’ chleoc, leis na h-aonadan ama a tha gan sealltainn dhut (uairean:mionaidean no uairean:mionaidean:diogan). Slaod na diofar saighdean gus na h-aonadan ama sin a chur an àirde no an lughad.

Dathan
screenshot colors icon colors difficulty level 1 locked activity

discovery color colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Briog air an dath cheart

Ro-ghoireasan riatanach: Ag aithneachadh dathan

Amas: Ionnsaichidh a’ ghnìomhachd seo dhut mar a dh’aithnicheas tu dathan eadar-dhealaichte. Nuair a chluinneas tu ainm datha, suath ris an tunnag air a bheil e.

De làimh: Èist ris an dath is suath ris an tunnag fhreagarrach.

Dathan adhartach
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6 locked activity

discovery colors advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tagh an dealan-dè air a bheil an an dath ceart

Ro-ghoireasan riatanach: Tha leughadh agad

Amas: Ionnsaich aithneachadh dhathan neo-àbhaisteach.

De làimh: Chì thu dealain-dhè a’ dannsadh air am bi diofar dathan agus ceist. Feumaidh tu an dealan-dè ceart a lorg agus suathadh ris.

Lorg an nì
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod na cruthan is leig gach fear às air an amas aige

De làimh: Coilean an tòimhseachan ’s tu a’ slaodadh gach mìr on t-seata de mhìrean taobh clì dhan ionad fhreagarrach san tòimhseachan.

Creideas: Tha na dealbhan o Wikimedia Commons.

Rùraich làraichean-cuimhne
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

Tuairisgeul: Rùraich làraichean-cuimhne air feadh an t-saoghail.

Ro-ghoireasan riatanach: Eòlas air diofar làraichean-cuimhne.

Amas: Fàs eòlach air diofar làraichean-cuimhne a-rèir càit a bheil iad.

De làimh: Briog air na diofar iuchraichean airson barrachd fiosrachaidh fhaighinn air na làraichean-cuimhne agus feuch càit a bheil e air a’ mhapa an uairsin a-rèir ainm.

Creideas: Thàinig na dealbhan on Uicipeid.

Teaghlach
screenshot family icon family difficulty level 2

discovery family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Select the name you should call this family member

Ro-ghoireasan riatanach: Sgilean leughaidh

Amas: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

De làimh: A family tree is shown.\n

Cunnt na nithean
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

discovery family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Tuairisgeul: Click on a pair corresponding to the given relation

Ro-ghoireasan riatanach: Leughadh, gluasad is briogadh leis an luchag

Amas: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

De làimh: A family tree is shown, with some instructions.\n

Lorg an clàrsach
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

discovery find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Tuairisgeul: Leugh dè an t-saothair agus tagh an ceann-là ceart air a’ mhìosachan

Ro-ghoireasan riatanach: Sgìrean Chanada

Amas: Learn how to count days and find a date on a calendar.

De làimh: Thoir sùil air an stiùireadh agus tagh an ceann-là ceart air a’ mhìosachan.

Lorg an sgìre
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

discovery geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod na sgìrean is leig às iad gus an dùthaich gu lèir a tharraing as ùr

De làimh: Slaod na sgìrean is leig às iad gus an dùthaich gu lèir a tharraing as ùr

Lorg na dùthchannan
screenshot geography icon geography difficulty level 2

discovery geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod na nithean is leig às iad gus am mapa gu lèir a tharraing as ùr

De làimh: Slaod na nithean is leig às iad gus am mapa gu lèir a tharraing as ùr

Lorg na làmhan clì is deas agad
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

discovery leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Aithnich an e làmh chlì no dheas a th’ ann

Amas: Aithnich na làmhan clì is deas o chomhairean eadar-dhealaichte. Riochdachadh spàsail.

De làimh: Chì thu làmh: an e làmh chlì no làmh dheas a th’ ann? Briog air a’ phutan taobh clì no air a’ phutan taobh deas a-rèir dè an làmh a chì thu.

Cuartan
screenshot maze icon maze difficulty level 1

discovery maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir cobhair dha Tux ach am faigh e a-mach às a’ chuartan seo

De làimh:

Cuartan do-fhaicsinneach
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

discovery maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùir Tux às a’ chuartan do-fhaicsinneach

De làimh:

Cuartan dàimheach
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

discovery mazeMenu mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir cobhair dha Tux ach am faigh e a-mach às a’ chuartan seo (’s e gluasad dàimheach a nì thu)

De làimh:

Geama cuimhne le dealbhan
screenshot memory icon memory difficulty level 1

discovery memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air na cairtean gus na càraidean a lorg

Amas: Cleachd do chuimhne is thoir gach cairt air falbh

De làimh: Thèid cairtean falamh a shealltainn dhut. Tha dealbh taobh eile gach cairte is tha càraid aig gach cairt air a bheil an aon dealbh. Briog air cairt gus an dealbh falaichte a shealltainn is feuch ris a sheise a lorg. Chan urrainn dhut ach dà chairt a thionndadh aig an aon àm, mar sin feumaidh tu cur nad chuimhne far a bheil dealbh fhad ’s a tha thu a’ sireadh a chàraid. Nuair a thionndaidheas tu an càraid, thèid an dà thè a-mach à sealladh.

Geama cuimhne le dealbhan aghaidh Tux
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

discovery memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air na cairtean gus na càraidean a lorg an aghaidh Tux

Ro-ghoireasan riatanach: Cleachdadh na luchaige

Amas: Cleachd do chuimhne is thoir gach cairt air falbh

De làimh: Thèid cairtean falamh a shealltainn dhut. Tha dealbh taobh eile gach cairte is tha càraid aig gach cairt air a bheil an aon dealbh. Briog air cairt gus an dealbh falaichte a shealltainn is feuch ris a sheise a lorg. Chan urrainn dhut ach dà chairt a thionndadh aig an aon àm, mar sin feumaidh tu cur nad chuimhne far a bheil dealbh fhad ’s a tha thu a’ sireadh a chàraid. Nuair a thionndaidheas tu an càraid, thèid an dà thè a-mach à sealladh. Nì Tux an tidsear an aon rud.

Fonn
screenshot melody icon melody difficulty level 2 locked activity

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ath-chluich sreath fhuaimean

Ro-ghoireasan riatanach: Gluais is briog leis an luchag

Amas: Cleas trèanadh nan cluas

De làimh: Èist ris na fuaimean a thèid a chluiche is cluich iad ’s tu a’ briogadh air bàraichean an t-saidhleafoin. Faodaidh tu èisteachd ris a-rithist is brùth air a’ phutan gus seo a dhèanamh.

Geama cuimhne claisneachd
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Briog air cairtean is èist gus na fuaimean càraid a lorg

Amas: Cleachd do chuimhne fhuaimean is thoir gach cairt air falbh.

De làimh: Chì thu seata de chairtean. Tha fuaim co-cheangailte ri gach cairt agus tha càraid cho-ionnann aig gach fuaim. Briog air cairt gus an fhuaim fhalaichte aige a chluinntinn is feuch ri a seise a lorg. Chan urrainn dhut ach dà chairt a ghnìomhachadh aig an aon àm, mar sin feumaidh tu cumail ’nad chuimhne far a bheil fuaim fhad ’s a bhios tu a’ sireadh a càraid. Nuair a thionndaidheas tu càraid, thèid an dà dhiubh à sealladh.

Geama cuimhne claisneachd an aghaidh Tux
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2 locked activity

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cluich geama cuimhne claisneachd an aghaidh Tux

Amas: Cleachd do chuimhne fhuaimean is thoir gach cairt air falbh.

De làimh: Chì thu seata de chairtean. Tha fuaim co-cheangailte ri gach cairt agus tha càraid cho-ionnann aig gach fuaim. Briog air cairt gus an fhuaim fhalaichte aige a chluinntinn is feuch ri a seise a lorg. Chan urrainn dhut ach dà chairt a ghnìomhachadh aig an aon àm, mar sin feumaidh tu cumail ’nad chuimhne far a bheil fuaim fhad ’s a bhios tu a’ sireadh a càraid. Nuair a thionndaidheas tu càraid, thèid an dà dhiubh à sealladh.

Cleas trèanadh nan cluas
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery memory railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Tuairisgeul: Rebuild the displayed train at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Amas: Cleachdadh a' mheur-chlàir

De làimh: A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Fiosraich beathaichean an t-saoghail
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

discovery miscellaneous explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ionnsaich mu bheathaichean fiadhaich is far a bheil iad air a’ mhapa is faigh fiosrachadh inntinneach mun dèidhinn.

Ath-thog a’ mhaois
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1 locked activity

discovery mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cuir gach nì san aon àite ’s a tha e sa bhall-eisimpleir a chì thu.

De làimh: Tagh an rud a bu toigh leat gluasad is briog air àite san raon bhàn an uairsin

Innealan-ciùil
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4 locked activity

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Briog air na h-innealan-ciùil cearta

Amas: Ionnsaich innealan-ciùil aithneachadh.

De làimh: Briog air an inneal-ciùil cheart.

Name that Note
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery sound note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Learn the names of the notes, in bass and treble clef.

Amas: To develop a good understanding of note position and naming convention. To prepare for the piano player and composition activity.

De làimh: Identify the notes correctly and score a 100% to complete a level.

Fiosraich beathaichean na croite
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

discovery sound_group explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ionnsaich mu bheathaichean croite, na fuaimean a nì iad is faigh fiosrachadh inntinneach mun dèidhinn.

Amas: Ionnsaich mar a chuireas tu fuaimean nam beathaichean ris an ainm is coltas.

Fiosraich ceòl an t-saoghail
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery sound_group explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ionnsaich mu dhèidhinn ceòl an t-saoghail.

Amas: Faigh tuigse nas fhearr air an caochladh de chiùil a tha air feadh an t-saoghail

Creideas: Dealbhan o http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

Piano Composition
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery sound_group piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: An activity to learn how the piano keyboard works, how notes are written on a musical staff and explore music composition by loading and saving your work.

Ro-ghoireasan riatanach: Familiarity with note naming conventions, note-names activity useful to learn this notation.

Amas: Develop an understanding of music composition, and increase interest in making music with a piano keyboard. This activity covers many fundamental aspects of music, but there is much more to explore about music composition. If you enjoy this activity but want a more advanced tool, try downloading Minuet (https://minuet.kde.org/), an open source software for music education or MuseScore (http://musescore.org/en/download), an open source music notation tool.

Creideas: The synthesizer original code is https://github.com/vsr83/miniSynth

Play piano
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery sound_group play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul:

Ro-ghoireasan riatanach: Knowledge of musical notation and musical staff. Play the activity named 'Piano Composition' first.

Amas: Understand how the piano keyboard can play music as written on the musical staff.

De làimh: The notes you see will be played to you. Click on the corresponding keys on the keyboard that match the notes you hear and see.
Levels 1-5 will offer treble clef to practice and levels 6-10 will offer bass clef.

Creideas: The synthesizer original code is https://github.com/vsr83/miniSynth

Play rhythm
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery sound_group play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul:

Ro-ghoireasan riatanach: Simple understanding of musical rhythm and beat.

Amas: Learn to beat rhythms precisely and accurately based on what you see and hear.

De làimh: Listen to the rhythm played, and follow along with the music. When you're ready to perform the identical rhythm, click the drum to the rhythm. If you clicked tempo at correct times, another rhythm is displayed. If not, you must try again.
Odd levels display a vertical playing line when you click the drum, which helps you see when to click, to follow the rhythm. Click on the drum when the line is in the middle of the notes.
Even levels are harder, because there is no vertical playing line. You must read the rhythm, and click it back in tempo. Click the metronome to hear the quarter note tempos.
Click on the reload button to replay the rhythm.

Binary bulbs
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothee Giet

Tuairisgeul: This activity helps you to learn the concept of conversion of decimal number system to binary number system.

Ro-ghoireasan riatanach: Decimal number system

Amas: To get familiar with the binary number system

De làimh: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK.

Stiùirich loc canail
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2 locked activity

experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tha Tux ann an staing is feumaidh e am bàta aige a thoirt tro loc. Thoir cobhair dha Tux is faigh a-mach mar a dh’obraicheas loc canail.

De làimh: Tha thu an cois loc a’ chanail. Fosgail na geataichean is na locan san òrdugh cheart ach an urrainn dha Tux siubhal tro na geataichean air an dà thaobh.

Creideas: Tarraing le Stephane Cabaraux.

A’ measgachadh dathan peant
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Fàs eòlach air measgachadh peant dhathan.

Amas: Measgaich na prìomh dhathan gus an dath a chaidh a thoirt seachad fhaighinn

Creideas: Na dealbhan o http://openclipart.org

A’ measgachadh dathan solais
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Fàs eòlach air measgachadh dathan solais.

Amas: Measgaich na prìomh dhathan gus an dath a chaidh a thoirt seachad fhaighinn.

Creideas: Na dealbhan o http://openclipart.org

An iom-tharraing
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ionnsaich mu bhun-bheachdan air iom-tharraing

Amas: Cùm an soitheach-fànais sa mheadhan gun tuiteam air na planaidean no dreagan

De làimh: Lean air an stiùireadh uair a ruitheas tu an cleas seo.

Rach air tìr gu sàbhailte
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tuig mar a thig luathachadh ort leis an iom-tharraing.

Amas: Stiùirich an soitheach-fànais dhan ùrlar-laighe uaine.

Cumhachd ath-nuadhachail
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tha Tux air tilleadh on iasgach air a’ bhàta aige. Cuir an siostam dealain air a-rithist ach am bi solas aige san taigh.

Amas: Siostam dealain stèidhichte air lùths ath-nuadhachail

De làimh: Briog air na nithean gnìomhach: a’ ghrian, neul, dama, arraigh-ghrèine, tuathanas-gaoithe is tionndairean gus an siostam dealain gu lèir a chur a’ dol. Nuair a bhios an siostam ag obair a-rithist is Tux aig an taigh, brùth air a’ phutan solais air a shon. Feumaidh tu a h-uile inneal caitheimh a chur air fhad ’s a bhios na h-innealan dèanaimh air.

Creideas: Tarraing le Stephane Cabaraux

Solar System
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Answer the questions with a correctness of 100%.

Amas: Learn information about the solar system. If you want to learn more about astronomy, try downloading KStars (https://edu.kde.org/kstars/) or Stellarium (http://stellarium.org/) which are open source astronomy softwares.

De làimh: Click on a planet or the Sun to reveal questions. Each question contains 4 options. One of those is 100% correct. Try to answer the questions until you get a 100% closeness in the closeness meter.

Cearcall an uisge
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tha Tux air tilleadh on iasgach air a’ bhàta aige. Cuir an siostam uisge air a-rithist ach an urrainn dha fras a ghabhail.

Amas: Ionnsaich mu chearcall an uisge

De làimh: Gus siostam na h-uisge a chur gu dol a-rithist, briog air na nithean gnìomhach: a’ ghrian, neul, stèisean pumpa is stèisean glanadh uisge. Nuair a bhios siostam na h-uisge air a-rithist is Tux san fhras, brùth air putan na froise dha.

Creideas: Tarraing le Stephane Cabaraux.

Digital Electricity
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

experimental digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Create and simulate a digital electric schema

Ro-ghoireasan riatanach: Requires some basic understanding of the concept of digital electronics.

Amas: Freely create a digital electric schema with a real time simulation of it.

De làimh: Drag electrical components from the selector and drop them in the working area. In the working area, you can move the components by dragging them. To delete a component, select the deletion tool on top of the component selector, and select the component. You can click on the component and then on the rotate button to rotate it or info button to get information about it. You can click on the switch to open and close it. To connect two terminals, click on first terminal, then on second terminal. To deselect terminal or delete tool, click on any empty area. The simulation is updated in real time by any user action.

Stiùirich bàta-tumaidh
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

experimental submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùirich am bàta-tumaidh gu a cheann-uidhe.

Ro-ghoireasan riatanach: Gluasad is briogadh leis an luchag, saidheans bunasach

Amas: Ionnsaich mar a stiùireas tu bàta-tumaidh

Roinn-seòrsachadh
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

fun categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cuir na h-eileamaidean sna roinnean-seòrsa iomchaidh

Ro-ghoireasan riatanach: Slaod na h-eileamaidean leis an luchag

Amas: Leasaich smaoineachadh coincheapach agus tog eòlas

De làimh: Toirt sùil air an stiùireadh agus slaod is leig às na h-eileamaidan an uairsin mar a dh’iarradh ort

An geama ball-coise
screenshot football icon football difficulty level 1 locked activity

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Breab am bàla dhan tadhal

Amas: Breab am bàla gu cùl a’ ghlèidheadair air an taobh deas

De làimh: Slaod loidhne on bhàla gus an t-astar is comhair aige a shuidheachadh.

Sia-cheàrnach
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2 locked activity

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Lorg an sùbh-làir ’s tu a’ briogadh air na raointean gorma

Amas: Cleas trèanadh loidig

De làimh: Feuch an lorg thu an sùbh-làr fo na raointean gorma. Mar as fhaisge a bhios tu air, ’s ann nas deirge a dh’fhàsas na raointean.

Cleas tarraing simplidh
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cruthaich tarraing dhut fhèin

Amas: Leasaich do sgilean cruthachail

De làimh: Tagh dath is cuir dath air na ceart-cheàrnaich a-rèir do thoil fhèin airson tarraing a chruthachadh.

Geama a’ chrochadair
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Dèan tomhas air na litrichean ann am facal àraidh. Mar thaic dhut, gach turas a nì thu tomhas cearr, thèid pìos dhen dealbh a tha a’ riochdachadh an fhacail a leigeil ris.

Amas: Seo cleachdadh math gus piseach a thoirt aig na sgilean leughaidh is litreachaidh agad.

De làimh: ’S urrainn dhut na litrichean a chur a-steach leis a’ mheur-chlàr air an sgrìn no leis an fhìor mheur-chlàr.

Mur eil na stràcan agad air a’ mheur-chlàr, faodaidh tu litrichean mòra a chleachdadh nan àite. Mar eisimpleir, ma sgrìobhas tu “A”, gheibh thu “à”.

An aire: b=b, B=bh, c=c, C=ch ... a leithid ceudna.

Cur ri chèile de dh’àireamhan
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3 locked activity

math addition algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Faigh cleachdadh ann an cur ri chèile àireamhan

Ro-ghoireasan riatanach: Tha cur ri chèile simplidh agad. Aithnichidh tu àireamhan sgrìobhte.

Amas: Ionnsaich mar a lorgas tu suim dà àireamh ann an ùine chuingichte

De làimh: Thèid dà àireamh a thaisbeanadh air an sgrìn. Àireamhaich an t-suim gu luath agus cleachd meur-chlàr a’ choimpiutair agad no am meur-chlàr air an sgrìn airson an toradh a chur a-steach. Feumaidh tu a bhith luath agus na freagairtean a chur a-steach mus laigh bailiùn nan ceann-fionn!

Cleachdaich cur ris le geama targaide
screenshot target icon target difficulty level 2 locked activity

math addition target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Buail air an targaid is cunnt na puingean agad

Ro-ghoireasan riatanach: Comas an luchag a ghluasad, comas leughaidh àireamhan is comas cunntaidh suas gu 15 airson a’ chiad leibheil

Amas: Tilg gathan do thargaid is cunnt an sgòr agad.

De làimh: Thoir sùil air astar is comhair na targaid is briog air gus gath a thilgeil an uairsin. Nuair a bhios tu air gach gath a thilgeil, thèid iarraidh ort an sgòr agad a chunntadh. Cuir a-steach an sgòr leis a’ mheur-chlàr.

Roinneadh de dh’àireamhan
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

Tuairisgeul: Faigh cleachdadh ann an roinneadh

Ro-ghoireasan riatanach: Roinneadh de dh’àireamhan beaga

Amas: Lorg toradh de roinneadh ann an ùine chuingichte

De làimh: Thèid dà àireamh a thaisbeanadh air an sgrìn. Roinn iad gu luath agus cleachd meur-chlàr a’ choimpiutair agad no am meur-chlàr air an sgrìn airson an toradh a chur a-steach. Feumaidh tu a bhith luath agus na freagairtean a chur a-steach mus laigh bailiùn nan ceann-fionn.

Tarraing an rud a thug sinn dhut às ùr
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3 locked activity

math geometry puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tarraing an dealbh air a’ ghriod bhàn gun mhearachd.

De làimh: Tagh dath iomchaidh air a’ bhàr-inneal an toiseach. Dèan slaodadh an uairsin airson tarraing.

Sgàthanaich an dealbh a thug sinn dhut às ùr
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4 locked activity

math geometry symmetry puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tarraing an dealbh air a’ ghriod bhàn mar a chitheadh tu e ann an sgàthan.

De làimh: Tagh dath iomchaidh air a’ bhàr-inneal an toiseach. Dèan slaodadh an uairsin airson tarraing.

Co-ionnannachd Gnumch
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-eas-preiseanan a bhios co-ionnan ris an àireamh aig bonn na sgrìn.

Amas: Cleachdaich cur ris, iomadachadh, roinneadh is toirt air falbh.

De làimh: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-eas-preiseanan a bhios co-ionnan ris an àireamh aig bonn na sgrìn.

Factaran Gnumch
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-uile factar aig an àireamh air barr na sgrìn.

Amas: Ionnsaich mu iomadan is factaran.

De làimh: ’S e na h-àireamhan a roinneas àireamh ann am pàirtean co-ionnan a th’ anns na factaran. Mar eisimpleir, ’s e 1, 2, 3 is 6 a tha sna factaran aig 6. Chan e 4 na fhactar aig 6 oir chan urrainn dhut 6 a roinneadh ann an 4 pìosan co-ionnan. Ma tha an dàrna àireamh na iomad dhen àireamh eile, tha an àireamh eile na fhactar dhen dàrna àireamh. ’S urrainn dhut beachdachadh air iomadan mar theaghlaichean is na factaran nam buill sna teaghlaichean ud. Mar sin, tha àite aig 1, 2, 3 is 6 san teaghlach aig 6 ach tha 4 na bhall de theaghlach eile.

Neo-ionnannachd Gnumch
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-uile eas-preisean nach ionnan ris an àireamh air barr na sgrìn.

Amas: Cleachdaich cur ris, toirt air falbh, iomadachadh is roinneadh.

De làimh: Ma tha meur-chlàr agad, is urrainn dhut gluasad leis na saighdean agus Space a bhualadh airson àireamh a shluigeadh. Le luchag, is urrainn dhut briogadh air a’ bhloca ri do thaobh airson gluasad agus briogadh a-rithist airson àireamh a shluigeadh. Air sgrìn-bheantainn, ’s urrainn dhut gluasad mar gun robh luchag agad no grad-shlaighdeadh a dhèanamh ann an comhair air choireigin agus gnogag a thoirt airson àireamh a shluigeadh.

Iomadan Gnumch
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-uile iomad aig an àireamh air barr na sgrìn.

Amas: Ionnsaich mu iomadan is factaran.

De làimh: ’S e a h-uile àireamh a bhios co-ionnan ris an àireamh tùsail air iomadachadh le àireamh eile a th’ anns na h-iomadan de àireamh. Mar eisimpleir, tha 24, 26, 48 is 60 uile nan iomadan de 12. Chan eil 25 na iomad de 12 oir chan eil àireamh ann leis am b’ urrainn dhut 12 iomadachadh gus 25 fhaighinn. Ma tha an dàrna àireamh na fhactar aig an àireamh eile, tha an àireamh eile na iomad dhen dàrna àireamh. A-rithist, ’s urrainn dhut beachdachadh air iomadan mar theaghlaichean is tha na factaran nan daoine a bhuineas ris na teaghlaichean ud. Leis an fhactar 5, is 10 a phàrant, 15 a sheanair, 20 a shinn-seanair, 25 a shinn-sinn-seanair le “sinn” a bharrachd aig toiseach gach ceum de 5! Ach chan eil 5 na bhall dhe na teaghlaichean aig 8 no 23. Chan eil àireamh de chòigean ann a b’ urrainn dhut cur ann an 8 no 23 gun dad air fhàgail. Mar sin, chan eil 8 no 23 na iomad de 5. Chan eil ach 5, 10, 15, 20, 15 ... nan iomadan (no teaghlaichean no ceuman) de 5.

Prìomh-àireamhan Gnumch
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùirich itheadair nan àireamh dha na h-uile prìomh-àireamh.

Amas: Ionnsaich mu phrìomh-àireamhan.

De làimh: ’S e àireamhan a th’ anns na prìomh-àireamhan nach gabh roinneadh ach leotha fhèin no le 1. Mar eisimpleir, tha 3 na prìomh-àireamh ach chan eil 4 (oir gabhaidh 4 roinneadh le 2). ’S urrainn dhut beachdachadh air prìomh-àireamhan mar theaghlaichean glè bheaga: chan eil ach dithis bhall aca! ’S e seo an àireamh fhèin agus 1. Chan urrainn dhut àireamh sam bith eile a chur annta gun dad air fhàgail. Is 5 aon dhe na h-àireamhan aonarach seo (chan e ach 5 x 1 = 5), ach chì thu le 6 gu bheil 2 is 3 san teaghlach aice-se cuideachd (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Mar sin, chan e 6 na prìomh-àireamh.

Dathadh graf
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

math graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cuir dathan air a’ graf gus nach bi an aon dath air dà nòd a tha ri taobh a chèile.

Ro-ghoireasan riatanach: Comas eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar dathan/cruthan, aire do dhiofar ionadan

Amas: Ionnsaich an diofar eadar dathan/cruthan agus ionadan dàimheach.

Tomhas cunntaidh
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

Tuairisgeul: Guess the algebraic expression and drag the tiles to get a result equal to the Guesscount.

Ro-ghoireasan riatanach: eòlas air gnìomhan matamataigeach

Amas: Intuition and practice of algebraic-like calculations.

Geama cuimhne cuir ris
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ cur àireamhan ri chèile.

Ro-ghoireasan riatanach: Cur ris

Amas: Faigh cleachdadh ann an cur ri chèile gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne cuir ris is toirt air falbh
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ cur àireamhan ri chèile no an toirt air falbh.

Ro-ghoireasan riatanach: Cur ri chèile is toirt air falbh

Amas: Faigh cleachdadh ann an cur ri chèile is toirt air falbh gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Geama cuimhne leis a h-uile obrachadh
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireasan riatanach: Cur ris, toirt air falbh, iomadachadh is roinneadh

Amas: Faigh cleachdadh ann an cur ris, toirt air falbh, iomadachadh is roinneadh gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Geama cuimhne leis a h-uile obrachadh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireasan riatanach: Cur ris, toirt air falbh, iomadachadh is roinneadh

Amas: Faigh cleachdadh ann an cur ris, toirt air falbh, iomadachadh is roinneadh gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Geama cuimhne cuir ris is toirt air falbh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ cur àireamhan ri chèile no an toirt air falbh.

Ro-ghoireasan riatanach: Cur ri chèile is toirt air falbh

Amas: Faigh cleachdadh ann an cur ri chèile is toirt air falbh gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Geama cuimhne cuir ris an aghaidh Tux
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ cur àireamhan ri chèile. Nì Tux an aon rud is feumaidh tu a’ chùis a dhèanamh air!

Ro-ghoireasan riatanach: Cur ris

Amas: Faigh cleachdadh ann an cur ri chèile gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne roinnidh
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireasan riatanach: Roinneadh

Amas: Dèan roinneadh gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne roinnidh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireasan riatanach: Roinneadh

Amas: Dèan roinneadh gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne toirt air falbh
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ toirt air falbh.

Ro-ghoireasan riatanach: Toirt air falbh

Amas: Dèan toirt air falbh gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne toirt air falbh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu a’ toirt air falbh.

Ro-ghoireasan riatanach: toirt air falbh

Amas: Dèan toirt air falbh gus am bi gach cairt air falbh. Nì Tux an aon rud

Geama cuimhne iomadachaidh
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu ag iomadachadh.

Ro-ghoireasan riatanach: Iomadachadh

Amas: Dèan iomadachadh gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne iomadachaidh is roinnidh
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireasan riatanach: Iomadachadh, roinneadh

Amas: Dèan iomadachadh is roinneadh gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne iomadachaidh is roinnidh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an obrachadh a lorg a nì seise gus am bi a h-uile cairt air falbh.

Ro-ghoireasan riatanach: Iomadachadh, roinneadh

Amas: Dèan iomadachadh is roinneadh gus am bi gach cairt air falbh.

Geama cuimhne iomadachaidh an aghaidh Tux
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an dèan na tha air an dàrna cairt na tha air a’ chairt eile ’s tu ag iomadachadh.

Ro-ghoireasan riatanach: Iomadachadh

Amas: Dèan iomadachadh gus am bi gach cairt air falbh.

Iomadachadh àireamhan
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3 locked activity

math multiplication algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachd iomadachadh

Ro-ghoireasan riatanach: Clàran nan uireadan o 1 gu 10

Amas: Ionnsaich iomadachadh àireamhan ann an ùine chuingichte

De làimh: Thèid dà àireamh a thaisbeanadh air an sgrìn. Iomadaich iad gu luath agus cleachd meur-chlàr a’ choimpiutair agad no am meur-chlàr air an sgrìn airson toradh nan àireamhan a chur a-steach. Feumaidh tu a bhith luath agus na freagairtean a chur a-steach mus laigh bailiùn nan ceann-fionn.

Tarraing àireamhan
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ceangail na dotagan, a’ tarraing àireamhan eadar 0 is 9

Amas: Ionnsaichidh a’ chlann mar a thàirngeas iad litrichean ann an dòigh spòrsail.

De làimh: Tarraing na litrichean le bhith a’ ceangal nan dotagan san òrdugh cheart

Cunnt na nithean
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cuir an òrdugh as fhearr air na nithean gus an cunntadh

Ro-ghoireasan riatanach: Àireamhachd bhunasach

Amas: Trèanadh nan àireamhan

De làimh: An toiseach, cuir na nithean an òrdugh ach an urrainn dhut an cunntadh. An uair sin, tagh an nì a tha thu airson freagairt san raon taobh deas air a’ bhonn. Cuir an fhreagairt a-steach leis a’ mheur-chlàr

Dèan tuairmse air àireamh
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir cobhair dha Tux gus teicheadh on uamh. Tha Tux air àireamh fhalach ach an lorg thu i.

Ro-ghoireasan riatanach: Àireamhan eadar 1 is 1000 airson an leibheil mu dheireadh.

De làimh: Leugh an stiùireadh a dh’innseas dhut dè an rainse sa bheil an àireamh a dh’fheumas tu lorg. Cuir a-steach àireamh sa bhogsa taobh deas air a’ bharr. Innsidh sinn dhut a bheil an àireamh agad nas motha no nas lugha. An uair sin, cuir a-steach àireamh eile. Riochdaichidh an t-astar eadar Tux is an t-slighe a-mach dè cho fad air falbh ’s a tha thu on àireamh a tha a dhìth. Ma tha Tux os cionn no fon t-slighe a-mach, is ciall dha sin gu bheil an àireamh agad nas motha no nas lugha na an àireamh a tha a dhìth.

An ad dhraoidheach
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math numeration magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cunnt co mheud rionnagan a bhios air am fàgail fon ad an dèidh cuid dhiubh teicheadh

Ro-ghoireasan riatanach: Toirt air falbh

Amas: Ionnsaich toirt air falbh

De làimh: Briog air an ad gus a fosgladh no dùnadh. Co mheud rionnag a chì thu a’ gluasad fon ad? Cunnt iad gu cùramach. Briog air an raon air a’ bhonn gu deas gus freagairt a thoirt.

An ad dhraoidheach
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math numeration magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cunnt co mheud rionnagan a tha fon ad

Ro-ghoireasan riatanach: Cur ris

Amas: Ionnsaich cur ris

De làimh: Briog air an ad gus a fosgladh no dùnadh. Co mheud rionnag a chì thu a’ gluasad fon ad? Cunnt iad gu cùramach. Briog air an raon air a’ bhonn gu deas gus freagairt a thoirt.

Geama cuimhne àireamhachd
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2 locked activity

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an àireamh a lorg a chì thu san dealbh.

Amas: Cleachdadh nan àireamhan, cuimhne.

De làimh: Chì thu cairtean ach chan fhaic thu na tha air an taobh eile dhiubh. Falaichidh gach cairt àireamh de dhealbhan no an àireamh sgrìobhte.

Airgead
screenshot money icon money difficulty level 2 locked activity

math numeration money money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachdaich le airgead

Ro-ghoireasan riatanach: Tha cunntadh agad

Amas: Feumaidh tu na nithean a cheannach is a’ phrìs innse mar bu chòir. Air leibheilean as àirde, chì thu barrachd air aon nì is feumaidh tu a’ phrìs gu lèir obrachadh a-mach an toiseach.

De làimh: Dèan briogadh no gnogadh air na buinn no air an airgead pàipeir aig bonn na sgrìn gus pàigheadh. Ma tha thu airson bonn no nòta a chur air falbh, dèan briogadh no gnogadh air aig barr na sgrìn.

Thoir iomlaid dha Tux
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3 locked activity

math numeration money money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachdaich mar a dh’obraicheas airgead is tu a’ toirt iomlaid do Tux

Ro-ghoireasan riatanach: Tha cunntadh agad

Amas: Cheannaich Tux nithean is seallaidh e an airgead aige dhut. Feumaidh tu iomlaid a thilleadh dha. Air leibheilean as àirde, chì thu barrachd air aon nì is feumaidh tu a’ phrìs gu lèir obrachadh a-mach an toiseach.

De làimh: Briog air na buinn no air an airgead pàipeir aig bonn na sgrìn gus pàigheadh. Ma tha thu airson bonn no nòta a chur air falbh, briog air aig barr na sgrìn.

Thoir iomlaid dha Tux, a’ gabhail a-steach na sgillinnean
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachdaich mar a dh’obraicheas airgead is tu a’ toirt iomlaid do Tux

Ro-ghoireasan riatanach: Tha cunntadh agad

Amas: Cheannaich Tux nithean is seallaidh e an airgead aige dhut. Feumaidh tu iomlaid a thilleadh dha. Air leibheilean as àirde, chì thu barrachd air aon nì is feumaidh tu a’ phrìs gu lèir obrachadh a-mach an toiseach.

De làimh: Briog air na buinn no air an airgead pàipeir aig bonn na sgrìn gus pàigheadh. Ma tha thu airson bonn no nòta a chur air falbh, briog air aig barr na sgrìn.

Airgead le sgillinnean
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cleachdaich mar a dh’obraicheas airgead, a’ ghabhail a-steach sgillinnean

Ro-ghoireasan riatanach: Tha cunntadh agad

Amas: Feumaidh tu na nithean a cheannach is a’ phrìs innse mar bu chòir. Air leibheilean as àirde, chì thu barrachd air aon nì is feumaidh tu a’ phrìs gu lèir obrachadh a-mach an toiseach.

De làimh: Briog air na buinn no air an airgead pàipeir aig bonn na sgrìn gus pàigheadh. Ma tha thu airson bonn no nòta a chur air falbh, briog air aig barr na sgrìn.

Sreath àireamhan
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Tuairisgeul: Suath ris na h-àireamhan san òrdugh cheart.

Amas: Comas cunntaidh o aon gu lethcheud.

De làimh: Tarraing an dealbh le bhith a’ suathadh ri gach àireamh san òrdugh cheart no le bhith a’ slaodadh do chorraige no a’ slaodadh na luchaige tro na h-àireamhan san òrdugh cheart.

Àireamhan corra ’s cothromach
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Gluais an heileacoptair gus na neòil sa bheil àireamhan corra no cothromach a ghlacadh

Amas: Trèanadh nan àireamhan

De làimh: Glac na neòil sa bheil àireamhan corra no cothromach. Le meur-chlàr, cleachd na saighdean gus an heileacoptair a ghluasad. Ma tha inneal-tomhaidh agad, cha leig thu leas ach briogadh no gnogadh air an targaid. Airson fiosrachadh dè na h-àireamhan a tha agad ri ghlacadh, is urrainn dhut a chumail ’nad chuimhne no sùil a thoirt air a' bhonn air an taobh deas.

Àireamhan ann an òrdugh
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Gluais an heileacoptair ach an glac thu na neòil san òrdugh cheart

Amas: Trèanadh nan àireamhan

De làimh: Glac na neòil, a’ dol an àirde san òrdugh. Le meur-chlàr, cleachd na saighdean gus an heileacoptair a ghluasad. Ma tha inneal-tomhaidh agad, cha leig thu leas ach briogadh no gnogadh air an targaid. Airson fiosrachadh dè na h-àireamhan a tha agad ri ghlacadh, is urrainn dhut a chumail ’nad chuimhne no sùil a thoirt air a' bhonn air an taobh deas.

Cleachd toirt air falbh le geama tlachdmhor
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2 locked activity

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tha an t-acras air Tux. Thoir cobhair dha gus èisg a lorg, a’ cunntadh gus an àite cheart a lorg air an deigh.

Ro-ghoireasan riatanach: Comas na h-àireamhan air dìsinn a leughadh is eadaramhan suas gu 10 a chunntadh sa chiad leibheil

Amas: Tha an t-acras air Tux. Thoir cobhair dha gus èisg a lorg, a’ cunntadh gus an àite cheart a lorg air an deigh.

De làimh: Briog air an dìsinn gus sealltainn co mheud clàr-deighe a tha eadar Tux is an iasg. Briog air an dìsinn leis a’ phutan deas gus cunntadh sìos. Nuair a bhios tu deiseil, briog air a’ phutan “OK” no brùth air an iuchair “Enter”.

Àireamhan le dominothan
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2 locked activity

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cunnt àireamh nan dotagan air na dominothan mus ruig iad an làr

Ro-ghoireasan riatanach: Sgilean cunntaidh

Amas: Rè ùine cuingichte, cunnt àireamh nan dotagan

De làimh: Sgrìobh àireamh nan dotagan a chì thu air na dominothan a’ tuiteam leis a’ mheur-clàr

Àireamhan Ròmanach
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

math roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul:

Cuir cuideam co-ionnan air a’ mheidh
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2 locked activity

math scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod cuideaman is leig às iad gus meidh a chur air

Amas: Àireamhachadh cinn, co-ionnanachd nan àireamhan

De làimh: Gus am meidh a dhèanamh cothromaichte, gluais na clachan-tomhais dhan taobh chlì no deas. Faodaidh tu òrdugh sam bith a chur air na clachan-tomhais.

Cuir cuideam co-ionnan air a’ mheidh
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaodaich tomadan is leig às iad gus am meidh a dhèanamh cothromaichte is an cuideam obrachadh a-mach

Amas: Àireamhachadh cinn, co-ionnanachd nan àireamhan, iompachadh aonadan

De làimh: Gus am meidh a dhèanamh cothromaichte, gluais na tomadan air an taobh clì no deas. Faodaidh tu òrdugh sam bith a chur orra. Thoir an aire air cuideam is aonad nan tomadan is gur e 1000 gramaichean (g) a th’ anns a’ chileagram (kg).

Cuir cuideam co-ionnan air a’ mheidh
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaodaich tomadan is leig às iad gus am meidh a dhèanamh cothromaichte is an cuideam obrachadh a-mach san aonad avoirdupois

Amas: Àireamhachadh cinn, co-ionnanachd nan àireamhan, iompachadh aonadan

De làimh: Gus am meidh a dhèanamh cothromaichte, gluais na tomadan air an taobh clì no deas. Faodaidh tu òrdugh sam bith a chur orra. Thoir an aire air cuideam is aonad nan tomadan is gur e 16 unnsa (oz) a tha anns am punnd (lb).

Co-roinn na siùcaran
screenshot share icon share difficulty level 2

math share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Tuairisgeul: Feuch is co-roinn siùcaran eadar àireamh de chlann

Ro-ghoireasan riatanach: Ionnsaich cunntadh

Amas: Ionnsaich roinneadh àireamhan

De làimh: Lean ris an stiùireadh air an sgrìn: slaod an àireamh cheart de chaileagan/bhalaich dhan mheadhan an toiseach agus slaod siùcaran dhan cheart-cheàrnach aig gach aon dhiubh an uairsin.

Toirt air falbh de dh’àireamhan
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4 locked activity

math subtraction algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Faigh cleachdadh ann an toirt air falbh

Ro-ghoireasan riatanach: Toirt air falbh de dh’àireamhan beaga

Amas: Ionnsaich mar a lorgas tu an diofar eadar dà àireamh ann an ùine chuingichte

De làimh: Thèid dà àireamh a thaisbeanadh air an sgrìn. Roinn iad gu luath agus cleachd meur-chlàr a’ choimpiutair agad no am meur-chlàr air an sgrìn airson an toradh a chur a-steach. Feumaidh tu a bhith luath agus na freagairtean a chur a-steach mus laigh bailiùn nan ceann-fionn.

Bogsa cothromachaidh
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Gluais am ball gun doras le bhith a’ cur a’ bhogsa air fiaradh.

Amas: Cuir gu feum do sgilean-gluasaid fìneala ’s cunntadh bunasach

Tog an aon mhodail
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Tuairisgeul: Stiùir an crann-togail is dèan lethbhreac dhen mhodail

Ro-ghoireasan riatanach: Cleachdadh na luchaige ’s a’ mheur-chlàir

Amas: Co-ghluasad

De làimh: Gluais na nithean san fhrèam chlì gus lethbhreac a dhèanamh dhe na h-ionadan aca sa mhodail air an taobh gu deas. Ri taobh a’ chrainn-thogail fhèin, chì thu ceithir saighdean a leigeas leat nithean a ghluasad. Gus nì a tha thu airson gluasad a thaghadh, cha leig thu leas ach briogadh air. Air an tionndadh mobile, is urrainn dhut grad-shlaighdeadh suas/sìos/clì/deas a chleachdadh cuideachd airson na nithean san fhrèam chlì a ghluasad.

Na còig deug
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5 locked activity

puzzle fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Gluais gach nì airson an dealbh ath-chruthachadh.

De làimh: Briog no slaod pìos sam bith le àite falamh ri thaobh ach an imrich an t-àite falamh na àite.

Tùr Hanoi simplidh
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

puzzle hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ath-thog an tùr

Ro-ghoireasan riatanach: Cleachdadh na luchaige

Amas: Ath-thog an tùr air an taobh deas san raon fhalamh air an taobh chlì

De làimh: Slaod pìos is leig às e, fear seach fear, o chnag gu cnag, gus am bi thu air an tùr air an taobh deas ath-thogail san raon fhalamh air an taobh chlì.

Creideas: Chaidh a’ bhun-bheachd a thogail o EPI games.

Tùr Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

puzzle hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ath-thog an tùr air an taobh deas

De làimh: Slaod clàr is leig às e, fear seach fear, o chnag gu cnag, gus am bidh thu air an tùr air an taoch chlì ath-thogail air a’ chnag chlì.

Creideas: Chaidh an tòimhseachan seo a thionnsgal leis an fhear-matamataig Frangach Edouard Lucas ann an 1883. Tha faoinsgeul ann mu theampall Hionduthach sa bhiodh na sagartan a’ gluasad seata de 64 diosga a-rèir riaghailtean tòimhseachan Tùr Hanoi. A-rèir an fhaoinsgeoil, thigeadh crìoch air an t-saoghail nuair a chrìochnaicheadh na sagartan an obair. Air an adhbhar seo, tha an tòimhseachan aithnichte mar thòimhseachan Tùr Brahmā cuideachd. Chan eilear cinnteach an do chruthaich Lucas am faoinsgeul seo no an do bhrosnaich am faoinsgeul e. (Tùs: Uicipeid: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Cuir na solasan dheth
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

puzzle lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Tuairisgeul: Is an t-amas gach solas a chur dheth.

Amas: Is an t-amas gach solas a chur dheth.

De làimh: Nuair a nì thu briogadh air putan, toglaichidh seo staid a’ phutain seo is a h-uile nàbaidh aige, gu h-inghearach is gu còmhnard. Tha a’ ghrian is dath nan speuran a’ crochadh air àireamh nam briogaidhean a tha a dìth gus an geama fhuasgladh. Ma nì thu briogadh air Tux, chì thu am fuasgladh.

Creideas: Tha an algairim fhuasglaidh ga mìneachadh air an Uicipeid. Gus barrachd faighinn a-mach mu gheama cur nan solasan dheth: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Cuir an tòimhseachan ri chèile
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod na nithean is leig às iad gus na dealbhan tùsail ath-thogail

Ro-ghoireasan riatanach: An luchag: gluasad, slaodadh is leigeil às

Amas: Riochdachadh spàsail

De làimh: Tarraing na pàirtean dhen dealbh on bhogsa taobh clì gus dealbh a thogail air a’ phrìomh raon.

Sealgair nan dealbh
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

puzzle photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Tuairisgeul: Lorg na tha eadar-dhealaichte eadar dà dhealbh!

Amas: Sgaradh lèirsinneach

De làimh: Thoir sùil air an dà dhealbh gu cùramach. Tha eadar-dhealachaidhean beaga ann. Nuair a lorgas tu eadar-dhealachadh, feumaidh tu briogadh air.

Sudoku, cuir samhlaidhean àraid ann an griod
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

puzzle sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Feumaidh samhla a bhith na aonar am measg càch an dà chuid san ràgh is colbh is (ma chaidh seo mìneachadh) anns gach roinn.

Ro-ghoireasan riatanach: Tha feum air foighidinn is comas loidigeach gus a’ chùis a dhèanamh air an tòimhseachan

Amas: Is an t-amas aig an tòimhseachan seo gun cuir thu samhla no àireamh eadar 1 is 9 a-steach anns gach cealla a’ ghriod. San tionndadh oifigeach, bidh griod 9x9 ann agus fo-ghriodan 3x3 (ris an canar “roinnean”) aige. Ann an GCompris, tha tionndadh nas simplidh againn sna leibheil ìseal le samhlaidhean agus as aonais roinnean. Aig gach ìre, chì thu samhlaidhean no àireamhan ann an cuid a cheallan (an “riatanas”). Chan fhaod ach aon lethbhreac de gach samhla no àireamh a bhith anns gach ràgh, colbh no roinn (Tùs: <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

De làimh: Tagh àireamh no samhla air an taobh chlì agus briog air targaid dha. Cha leig GCompris leat dàta mì-dhligheach a chur a-steach.

Sàr-eanchainn
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

puzzle superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Dh’fhalaich Tux nithean. Lorg a-rithist iad san òrdugh cheart

Amas: Dh’fhalaich Tux nithean. Lorg a-rithist iad san òrdugh cheart

De làimh: Briog air na nithean gus an lorg thu an fhreagairt a tha ceart ’nad bheachd. An uairsin, briog air a’ phutan “OK”. Sna leibheilean ìseal, bheir Tux fios dhut an do lorg thu àite falaich is cuiridh e comharra air an nì le bogsa dubh. Ann an leibheil 4 agus 8, dh’fhaoidte gun deach an aon nì a chur am falach iomadh turas.
’S urrainn dhut putan deas na luchaige a chleachdadh gus car a thoirt air na dathan san òrdugh chontrarra no roghnaichean nan nithean airson rud a thaghadh. Brùth is cum putan na luchaige no an sgrìn suathaidh airson an nì a roghnachadh a chaidh a thaghadh turas mu dheireadh ann an colbh. Dèan briogadh dùbailte no gnogadh dùbailte air nì a thagh thu roimhe (ann an eachdraidh nan tomhas agad) airson comharra “ceart” a chur ris. Ma chomharraicheas tu nì mar sin, bidh iad air an taghadh gu fèin-obrachail sna tomhasan agad gus an doir thu an comharra air falbh le briogadh no gnogadh dùbailte.

Geama tòimhseachan tangram
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3 locked activity

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: ’S e an t-amas cruth àraidh ath-dhèanamh

Ro-ghoireasan riatanach: Cleachdadh na luchaige

De làimh: Tagh an tangram a tha thu airson togail. Gluais pìos le bhith ’ga shlaodadh. Dèan briogadh air a’ phutan chuairteachaidh no slaod e mun cuairt ach am faigh thu an cuairteachadh a tha thu ag iarraidh. Gheibhear rudan nas simplidhe sna bun-leibheilean ach am fàsar eòlach air tangram.

Sleamhnachadh bhlocaichean
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

puzzle traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir an càr dearg a-mach às an ionad-pàrcaidh tron gheata taobh deas

De làimh: Chan urrainn do gach càr gluasad ach gu h-inghearach no gu còmhnard. Feumaidh tu rum a chruthachadh ach an urrainn dhan chàr dhearg a ghluasad tron gheata taobh deas.

Sreath na h-aibidil
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Gluais an heileacoptair ach an glac thu na neòil ann an òrdugh na h-aibidil

Ro-ghoireasan riatanach: Dì-chòdachadh litrichean

Amas: Sreath na h-aibidil

De làimh: Glac litrichean na h-aibidil. Le meur-chlàr, cleachd na saighdean gus an heileacoptair a ghluasad. Ma tha inneal-tomhaidh agad, cha leig thu leas ach briogadh no gnogadh air an targaid. Airson fiosrachadh dè an litir a tha agad ri ghlacadh, is urrainn dhut a chumail ’nad chuimhne no sùil a thoirt air a' bhonn air an taobh deas.

Briog air litir bheag
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Èist ri litir is briog air an tè cheart

Ro-ghoireasan riatanach: Aithneachadh lèirsinneach litrichean.

Amas: Aithneachadh ainmean nan litrichean

De làimh: Cluinnidh tu litir. Briog air an litir co-ionnan sa phrìomh raon. Faodaidh tu èisteachd ris an litir a-rithist ’s tu a’ briogadh air ìomhaigheag a’ bheòil.

Briog air litir mhòr
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Tuairisgeul: Èist ri litir is briog air an tè cheart

Ro-ghoireasan riatanach: Aithneachadh lèirsinneach litrichean.

Amas: Aithneachadh ainmean nan litrichean

De làimh: Cluinnidh tu litir. Briog air an litir co-ionnan sa phrìomh raon. Faodaidh tu èisteachd ris an litir a-rithist ’s tu a’ briogadh air ìomhaigheag beòil sa bhogsa aig a’ bharr.

Tarraing litrichean
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Tuairisgeul: Ceangail na dotagan airson litrichean a tharraing

Amas: Ionnsaichidh a’ chlann mar a thàirngeas iad litrichean ann an dòigh spòrsail.

De làimh: Tarraing na litrichean le bhith a’ ceangal nan dotagan san òrdugh cheart

Ainm an deilbh
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Slaod gach nì is leig às e air barr ainm

Ro-ghoireasan riatanach: Leughadh

Amas: Faclan is leughadh

De làimh: Slaod gach dealbh on bhogsa (inghearach) taobh clì dhan ainm aige taobh deas. Briog air a’ phutan “OK” gus an fhreagairt agad a dhearbhadh.

Ionnsaich faclan ùra
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

Tuairisgeul: Coilean cleasan ionnsachadh cànain.

Ro-ghoireasan riatanach: Leughadh

Amas: Ionnsaich barrachd fhaclan sa chànan agad fhèin no ann an cànan eile.

De làimh: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Creideas: Thàinig na dealbhan is guthan on phròiseact Art4Apps: http://www.art4apps.org/.
Gheibh thu inntrigeadh dhan chleas seo air loidhne air http://gcompris.net/activity/lang.

Litir ann am facal àraid
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thèid litir a sgrìobhadh no a ràdh. Thèid cuid a dh’fhaclan a thaisbeanadh agus feumaidh a’ chlann am facal no na faclan a lorg anns a bheil an litir ud.

Ro-ghoireasan riatanach: litreachadh, aithneachadh litrichean

Amas: Tagh gabh facal sa bheil an litir a chluinneas tu.

De làimh: Thèid litir a sgrìobhadh no a ràdh. Thèid cuid a dh’fhaclan a thaisbeanadh agus feumaidh a’ chlann am facal no na faclan a lorg anns a bheil an litir ud.

Geama cuimhne litrichean mòra ’s beaga
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tionndaidh na cairtean airson na litrichean a mhaidseadh leis na co-litrichean aca.

Ro-ghoireasan riatanach: Eòlas air an aibidil

Amas: Ionnsaich litrichean mòra ’s beaga aig aibidil, cuimhne.

De làimh: Chì thu cuid a chairtean ach chan fhaic thu na tha air an taobh eile aca. Tha gach cairt a’ falachadh litir mhòr no beag aig aibidil agus feumaidh tu na litrichean mòra a cheangal ris na litrichean beaga agus a chaochladh.

Geama cuimhne litrichean mòra ’s beaga an aghaidh Tux
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Tionndaidh na cairtean airson na litrichean a mhaidseadh leis na co-litrichean aca, a’ cluich an aghaidh Tux.

Ro-ghoireasan riatanach: Eòlas air an aibidil

Amas: Ionnsaich litrichean mòra ’s beaga aig aibidil, cuimhne.

De làimh: Chì thu cuid a chairtean ach chan fhaic thu na tha air an taobh eile aca. Tha gach cairt a’ falachadh litir mhòr no beag aig aibidil agus feumaidh tu na litrichean mòra a cheangal ris na litrichean beaga agus a chaochladh. Nì Tux an aon rud.

Geama cuimhne faclan nan àireamh
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3 locked activity

reading memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Thoir car air dà cairt gus an àireamh a lorg a bhios sgrìobhte mar fhacal air a’ chairt eile.

Ro-ghoireasan riatanach: Leughadh

Amas: Leughadh àireamhan, cuimhne.

De làimh: Chì thu cuid a chairtean ach chan fhaic thu na tha air an taobh eile dhiubh. Falaichidh gach cairt àireamh no facal na h-àireimh.

Litir a dhìth
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

Tuairisgeul:

Ro-ghoireasan riatanach: Leughadh nam faclan

Amas: A’ trèanadh sgilean leughaidh

De làimh: Chì thu nì air a’ phrìomh raon is facal neo-choileanta fon dealbh. Tagh an litir a tha a dhìth gus am facal a dhèanamh coileanta.

Cleachdadh leughaidh còmhnard
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Leugh liosta fhaclan is obraich a-mach a bheil am facal a chaidh a thoirt dhut ann.

Ro-ghoireasan riatanach: Leughadh

Amas: Cleachdadh leughaidh le ùine cuingealaichte

De làimh: Thèid facal a shealltainn dhut taobh deas aig barr a’ bhùird. Nochdaidh faclan is tèid iad à sealladh taobh clì. A bheil am facal a chaidh a thoirt dhut nam measg?

Cleachdadh leughaidh inghearach
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Leugh liosta fhaclan inghearach is obraich a-mach a bheil am facal a chaidh a thoirt dhut ann.

Ro-ghoireasan riatanach: Leughadh

Amas: Cleachdadh leughaidh le ùine cuingealaichte

De làimh: Thèid facal a shealltainn dhut taobh deas aig barr a’ bhùird. Nochdaidh faclan is tèid iad à sealladh taobh clì. A bheil am facal a chaidh a thoirt dhut nam measg?

Ceithir ann an sreath (cluich an aghaidh Tux)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cuir ceithir buinn ann an sreath

Amas: Cruthaich loidhne de 4 buinn air a’ chòmhnard (nan laighe) no gu h-inghearach (nan seasamh) no air an trastan.

De làimh: Cluich an aghaidh a’ choimpiutair. Neach mu seach, briog air an loidhne sa bheil thu ag iarraidh bonn a chur ann. ’S urrainn dhut am bonn a ghluasad leis na saighdean deas is clì cuideachd no an iuchair sìos no Space airson a leigeil às. Buannaichidh an cluicheadair a chuireas 4 buinn ann an sreath an toiseach.

Ceithir ann an sreath (cluich le caraid)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cuir ceithir buinn ann an sreath

Amas: Cruthaich loidhne de 4 buinn air a’ chòmhnard (nan laighe) no gu h-inghearach (nan seasamh) no air an trastan.

De làimh: Cluich le caraid. Neach mu seach, briog air an loidhne sa bheil thu ag iarraidh bonn a chur ann. ’S urrainn dhut am bonn a ghluasad leis na saighdean deas is clì cuideachd no an iuchair sìos no Space airson a leigeil às. Buannaichidh an cluicheadair a chuireas 4 buinn ann an sreath an toiseach.

Geama a’ bhàr (an aghaidh Tux)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Tuairisgeul: Briog air àireamh nam bàla a bu mhath leat a chur sna tuill agus briog air a’ phutan “Ceart ma-thà” an uairsin. Buannaichidh an neach nach do chuir bàla san toll dearg.

Ro-ghoireasan riatanach: Comas cunntaidh

Amas: Na cleachd am bàla mu dheireadh

De làimh: Cuir bàlaichean sna tuill. Gheibh thu buaidh air a’ choimpiutair ma tha aigesan ris am bàla mu dheireadh a chur. Ma tha thu airson ’s gun tòisich Tux, cha leig thu leas ach briogadh air.

Geama a’ bhàr (còmhla ri caraid)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Tuairisgeul: Briog air àireamh nam bàla a bu mhath leat a chur sna tuill agus briog air a’ phutan “Ceart ma-thà” an uairsin. Buannaichidh an neach nach do chuir bàla san toll dearg.

Ro-ghoireasan riatanach: Comas cunntaidh

Amas: Na cleachd am bàla mu dheireadh

De làimh: Cuir bàlaichean sna tuill. Buannaichidh tu mur eil àite air fhàgail aig do charaid airson a’ bhàla mu dheireadh aca.

Cluich dàmais an aghaidh a’ choimpiutair
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Leanaidh an tionndadh ann an GCompris riaghailtean eadar-nàiseanta na dàmais.

Amas: Glac gach pìos aig an duine eile mus glac iad na pìosan agad-sa.

Creideas: Thàinig an leabhar-lann dàmais (draughts.js) o <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Thàinig an treòir on Uicipeid <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Cluich dàmais an aghaidh caraid
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Tuairisgeul: Leanaidh an tionndadh ann an GCompris riaghailtean eadar-nàiseanta na dàmais.

Amas: Glac gach pìos aig an duine eile mus glac iad na pìosan agad-sa.

Creideas: Thàinig an leabhar-lann dàmais (draughts.js) o <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Thàinig an treòir on Uicipeid <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Cluich tàileasg an aghaidh Tux
screenshot chess icon chess difficulty level 6 locked activity

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul:

Creideas: Tha an t-einnsean tàileisg le p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Cluich tàileasg an aghaidh caraid
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6 locked activity

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul:

Deireadh geama tàileisg
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6 locked activity

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cluich deireadh a’ gheama tàileisg an aghaidh Tux

Creideas: Tha an t-einnsean tàileisg le p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Muiris naoineir (an aghaidh Tux)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cluich an aghaidh an neach eile gus nach bi ach dà phìos air fhàgail aca no gun ghluasad dligheach.

Amas: Coilean muilnean (loidhne de thrì pìosan) airson pìosan a thoirt o Tux gus nach bi air fhàgail aige ach a dhà dhiubh no e gun ghluasad dligheach.

De làimh: Cluich an aghaidh a’ choimpiutair. Cuir sìos naoidh pìosan an toiseach agus gluais pìosan an uairsin, neach mu seach.

Muiris naoineir (le caraidh)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cluich an aghaidh an neach eile gus nach bi ach dà phìos air fhàgail aca no gun ghluasad dligheach.

Amas: Coilean muilnean (loidhne de thrì pìosan) airson pìosan a thoirt o do charaid ux gus nach bi air fhàgail aca ach a dhà dhiubh no iad gun ghluasad dligheach.

De làimh: Cluich an aghaidh caraid. Cuir sìos naoidh pìosan an toiseach agus gluais pìosan an uairsin, neach mu seach.

Caisteal gearr (an aghaidh Tux)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cuir trì comharran ann an sreath

Amas: Cuir trì comharran ann an sreath còmhnard, inghearach no trastanach gus an geama a bhuannachadh.

De làimh: Cluich an aghaigh a’ choimpiutair. Dèan briogadh airson comharran a chur air na ceàrnagan, neach mu seach. Buannaichidh a’ chiad chluicheadair a chuireas trì ann an sreath.

Caisteal gearr (an aghaidh caraid)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Tuairisgeul: Cuir trì comharran ann an sreath

Amas: Cuir trì comharran ann an sreath còmhnard, inghearach no trastanach gus an geama a bhuannachadh.

De làimh: Cluich còmhla ri caraid. Dèan briogadh airson comharran a chur air na ceàrnagan, neach mu seach. Buannaichidh a’ chiad chluicheadair a chuireas trì ann an sreath.