Snímky obrazovky

Hlavní nabídka GCompris
screenshot root

administration root

Popis: Vyber si aktivitu pro spuštění.

Předpoklad: Některé aktivity jsou v podobě her, ale přesto jsou poučné.

Cíl: GCompris je vysoce kvalitní vzdělávací softwarový balík, skládající se z mnoha aktivit pro děti ve věku 2-10.

Návod: Vyber ikony pro vstup do aktivity nebo si zobraz seznam aktivit v kategorii.
V dolní části obrazovky je ovládací lišta GComprisu. Ber na vědomí, že můžeš lištu schovat nebo zobrazit dotknutím se její kotvy.

Následující ikony jsou zobrazeny:
(zapamatuj si, že každá ikona je zobrazena pouze pokud je k dispozici v aktuální aktivitě )
 • Domů - Ukončit aktivitu, návrat do menu (Ctrl+W nebo ESC)
 • Šipky - Zobrazují současnou úroveň. Kliknutím lze zvolit jinou
 • Rty - Zopakovat otázku
 • Otazník - Nápověda
 • Obnovit - Spustí aktivitu znovu od začátku
 • Nástroj - Nabídka nastavení
 • Tři čáry - Nastavení aktivity
 • G - O aplikaci GCompris
 • Vypnout - Opustit GCompris (Ctrl+Q)
Hvězdy určují pro jaký věk je aktivita určena:
 • 1,2 nebo 3 žluté hvězdy - od dvou do šesti let
 • 1,2 nebo 3 červené hvězdy - od sedmi let výše
Pokud jsou u aktivity dvě různé hvězdy, první znázorňuje minimální obtížnost, druhá znázorňuje obtížnost maximální.

Klávesové zkratky:
 • Ctrl+B: Zobrazit nebo skrýt ovládací lištu.
 • Ctrl+F: Přepnout na celou obrazovku
 • Ctrl+S: Skrývá menu s kategoriemi aktivit
Abeceda
icon alphabet-sequence.svg difficulty level 2
screenshot alphabet-sequence

reading letters alphabet-sequence

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Pochytej helikoptérou všechny mraky v pořadí podle abecedy.

Předpoklad: Pozná písmena.

Cíl: Abeceda.

Návod: Pochytej písmena abecedy. Pomocí šipek na klávesnici pohybuj vrtulníkem. U polohovacího zařízení stačí kliknout nebo klepnout na cílové místo.Chceš-li vědět, které písmeno musíš chytit, můžeš si ho buď zapamatovat, nebo zkontrolovat pravý dolní roh.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohybovat vrtulníkem
Analogová elektřina
icon analog_electricity.svg difficulty level 6
screenshot analog_electricity

sciences experiment analog_electricity

Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Popis: Vytvoř a simuluj analogové elektrické schéma.

Předpoklad: Vyžaduje základní porozumění pojmu elektřina.

Cíl: Vytvoř analogové elektrické schéma se simulací v reálném čase.

Návod: Přetáhni elektrické součástky z panelu na pracovní plochu. Na pracovní ploše můžeš součástky přesouvat přetažením. K odstranění součástky nebo vodiče zvol v horní části okna výběru součástky nástroj pro odstranění a vyber součástku nebo vodič. Kliknutím na součástku a poté na tlačítka otočení součástku otočíš.Kliknutím na informační tlačítko získáš informace o součástce. Kliknutím na vypínač jej rozepneš nebo sepneš. Přetažením posuvníku reostatu můžeš měnit jeho hodnotu. Chceš-li připojit dva terminály, klikni na první terminál a poté na druhý terminál. Chceš-li zrušit výběr terminálu, klikni na libovolnou prázdnou oblast. Chceš-li opravit poškozenou žárovku nebo LED, odpoj ji z obvodu a pak na ni klikni. Simulace je v reálném čase aktualizována po jakékoliv akci uživatele.

Zásluhy: Elektrický simulační engine je od edX:<https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.
Barvení grafu
icon graph-coloring.svg difficulty level 1
screenshot graph-coloring

discovery logic graph-coloring

Akshat Tandon & Timothée Giet

Popis: Vybarvi graf tak, aby žádné dva sousední uzly neměly stejnou barvu.

Předpoklad: Schopnost rozeznat barvy/tvary a jejich vzájemné umístění.

Cíl: Nauč se rozeznávat barvy/tvary a jejich vzájemné umístění.

Návod: Umísti do schématu barvy/tvary tak, aby nikdy nebyly v sousedních uzlech dvě stejné barvy. Kliknutím vyber uzel a zvol z nabídky, co do něj chceš umístit.

Ovládání klávesnicí:
 • Levá a pravá šipka: přesouvej se v mřížce
 • Mezera: výběr položky
Barvy
icon colors.svg difficulty level 1
screenshot colors

reading color vocabulary colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Klikni na správnou barvu.

Předpoklad: Poznání barev.

Cíl: Tato aktivita tě naučí rozpoznávat různé barvy.

Návod: Poslechni si barvu a klikni na odpovídající kachnu.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezera nebo Enter: výběr odpovědi
 • Tabulátor: opakování otázky
Bezpečně přistaň
icon land_safe.svg difficulty level 4
screenshot land_safe

sciences experiment land_safe

Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Popis: Pilotuj kosmickou loď směrem k zelené přistávací ploše.

Cíl: Pochopit zrychlení způsobené gravitací.

Návod: Zrychlení způsobené gravitací působící na vesmírnou loď je přímo úměrné hmotě planety a nepřímo úměrné čtverci vzdálenosti od středu planety. Takto se s každou planetou zrychlení liší a vesmírná loď se přibližuje blíže a blíže k planetě tak, jak se zrychlení zvyšuje.

V prvních úrovních použij šipky nahoru/dolů pro ovládání trysky a šipky vpravo/vlevo pro ovládání směru. Na dotykových obrazovkách můžeš raketu ovládat pomocí odpovídajících tlačítek zobrazených na obrazovce

Ve vyšších úrovních musíš použít pravou/levou šipku pro otočení rakety. Otočením rakety můžeš spustit zrychlení v jiném než vertikálním směru pomocí šipek nahoru/dolů.

Přistávací plocha je zelená v případě, když je tvoje rychlost dobrá pro bezpečné přistání.

Ukazatel zrychlení na pravém okraji zobrazuje celkové vertikální zrychlení rakety včetně gravitační síly. V horní zelené oblasti ukazatele zrychlení je tvoje zrychlení vyšší než gravitační síla, v nižší červené oblasti je tvoje zrychlení nižší a na modré čáře uprostřed žluté oblasti jsou se tyto dvě síly navzájem ruší.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky nahoru a dolů: ovládání tahu zadního motoru
 • Šipky vpravo a vlevo: v prvních úrovních - přesun ke straně; ve vyšších úrovních - otočení vesmírné lodi
Binární žárovky
icon binary_bulb.svg difficulty level 3
screenshot binary_bulb

sciences experiment binary_bulb

Rajat Asthana & Timothée Giet

Popis: Tato aktivita ti pomůže se naučit koncept převodu z desítkové číselné soustavy do dvojkové číselné soustavy.

Předpoklad: Desítková číselná soustava.

Cíl: Pro pochopení binární (dvojkové) číselné soustavy.

Návod: Zapni správné žárovky tak, aby představovaly dvojkový zápis daného desetinného čísla. Jakmile toho dosáhneš, stiskni OK.
Bludiště
icon maze.svg difficulty level 1
screenshot maze

fun maze maze

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Pomoz Tuxovi dostat se z bludiště.

Návod: Použij šipky na klávesnici nebo tahy prstem po obrazovce, aby se Tux dostal ke dveřím.

Na prvních úrovních Tux chodí poklidně, krůček po krůčku, bludištěm.

Ve větších bludištích je speciální režim chůze, zvaný "režim rychlochůze". Pokud je tento režim aktivní, Tux běží až dokud se nedostane k rozcestí, kde musíš rozhodnout, kudy se má Tux dále vydat.

Jestli je režim rychlochůze aktivní poznáš tak, že se Tuxovi podíváš na nohy: Pokud je Tux bosý, režim rychlochůze je vypnutý. Pokud má na nohou červené běžecké boty, je režim rychlochůze aktivní.

Na vyšších úrovních je režim rychlochůze aktivován automaticky. Pokud chceš tuto funkci na dřívějších úrovních, nebo ji chceš zakázat ve větších bludištích, kliknutím na ikonu "bosý / běžecké boty" v levém horním rohu lze rychlochůzi přepínat.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
Chronologie
icon chronos.svg difficulty level 1
screenshot chronos

sciences history chronos

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Uspořádej příběh přetažením obrázků.

Předpoklad: Vyprávět krátký příběh.

Cíl: Seřaď obrázky do pořadí, které vypráví příběh.

Návod: Vyber obrázky na straně a umísti je na tečky ve správném pořadí. Poté potvrď odpověď kliknutím na tlačítko OK.

Zásluhy: Autorská práva k fotografii měsíce vlastní NASA. Autorská práva k obrázkům dopravních prostředků vlastní Franck Doucet. Data vynálezů dopravních prostředků jsou založena na datech nalezených na <https://www.wikipedia.org>.
Chybějící písmeno
icon missing-letter.svg difficulty level 2
screenshot missing-letter

reading words missing-letter

Amit Tomar & Timothée Giet

Popis: Doplň do slova chybějící písmeno.

Předpoklad: Čtení slov.

Cíl: Procvičení čtecích schopností.

Návod: Pod obrázkem bude napsané nekompletní slovo. Klikni na chybějící písmeno na obrazovce, nebo jej najdi na klávesnici, a slovo dokonči.

Ovládání klávesnicí:
 • Tab: zopakuj slovo
Dekódování cesty
icon path_decoding.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding

discovery logic path_decoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Aby Tux dosáhl cíle, následuj zadané směrové pokyny.

Návod: Klikni na mřížku čtverců pro přesun Tuxe dle zadaných pokynů.

Pokyny jsou absolutní, nezáleží na současné orientaci Tuxe.
Digitální elektřina
icon digital_electricity.svg difficulty level 6
screenshot digital_electricity

sciences experiment digital_electricity

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Vytvoř a simuluj digitální elektrické schéma.

Předpoklad: Vyžaduje základní porozumění pojmu digitální elektroniky.

Cíl: Vytvoř digitální elektrické schéma se simulací v reálném čase.

Návod: Přetáhni elektrické součástky z boční lišty a umísti je na pracovní plochu.
 • Chceš-li připojit dvě svorky pomocí vodiče, klikni na první svorku a poté na druhou svorku.
 • Simulace je aktualizována v reálném čase při jakékoliv akci uživatele.
 • Na pracovní ploše můžeš součástky přesouvat přetažením.
 • V postranním panelu můžeš kliknutím na ikonu nástroje vstoupit do nabídky nástroje.
 • Chceš-li odstranit součástku nebo vodič, vyber nástroj pro odstranění (ikona křížku) v nabídce nástrojů a klikni na součástku nebo vodič, který chceš odstranit.
 • Chceš-li zrušit výběr terminálu nebo nástroje pro odstranění, klikni na libovolnou prázdnou oblast.
 • Vybranou součástku můžeš otočit pomocí tlačítek pro otáčení (ikony zatočené šipky) z nabídky nástrojů.
 • Informace o vybrané součástce si můžeš přečíst pomocí informačního tlačítka (ikona i) v nabídce nástrojů.
 • Pracovní plochu můžeš přiblížit nebo oddálit pomocí kláves + a - pomocí kláves tlačítka přiblížení z nabídky nástrojů nebo pomocí prstů na dotykové obrazovce.
 • Pracovní plochu můžeš posouvat kliknutím na prázdnou oblast a přetažením.
 • Kliknutím na spínač můžeš spínač rozepnout nebo sepnout.
Discover the International Morse code
icon morse_code.svg difficulty level 3
screenshot morse_code

reading letters morse_code

Souradeep Barua , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Learn how to communicate with the International Morse code.

Předpoklad: Knowledge of alphabets and digits.

Cíl: You have to send and receive letters and digits in International Morse code.

Návod: You are either asked to send a message in Morse code or convert the received Morse code message to letters or digits. To learn the Morse code, you can have a look at the translation map which contains the code for all the letters and digits.
Dokonči hádanku
icon babyshapes.svg difficulty level 1
screenshot babyshapes

computer babyshapes

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Přetáhni tvary na jejich příslušné cíle.

Návod: Dokonči skládačku přetažením každého dílku po straně na odpovídající místo.

Zásluhy: Psa poskytl Andre Connes a uvolnil pod licencí GPL
Dolování zlata
icon mining.svg difficulty level 1
screenshot mining

computer mouse mining

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Používat kolečko myši k přibližování skalní sluje a hledání nugetů zlata.

Předpoklad: Měl bys zvládat pohyb myší a klikání.

Cíl: Nauč se používat kolečko nebo prsty pro přiblížení a oddálení

Návod: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in. When you reach the maximum zoom level, a gold nugget will appear at the position of the sparkle. Click on the gold nugget to collect it.

After collecting the nugget, use the mousewheel or the pinch gesture to zoom out again. When you reach the minimum zoom level, another sparkle will appear, showing the next gold nugget to collect. Collect enough nuggets to complete the level.

The wagon in the lower right corner of the screen will tell you the number of already collected nuggets and the total number of nuggets to collect in this level.

Zásluhy: Thanks to the Tuxpaint team for providing the following sounds under GPL:
 • realrainbow.ogg - used when a new gold nugget appears
 • metalpaint.wav - remixed and used when a gold nugget is collected
Dvakrát klepni nebo klikni
icon erase_2clic.svg difficulty level 2
screenshot erase_2clic

computer mouse erase_2clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Dvojitým klepnutím nebo dvojitým kliknutím oblast vymaž a odkryj obrázek na pozadí.

Předpoklad: Manipulace s myší.

Cíl: Koordinace pohybu.

Návod: Dvojitým klepnutím nebo dvojitým kliknutím nech bloky zmizet.
Dělení čísel
icon algebra_div.svg difficulty level 6
screenshot algebra_div

math division arithmetic algebra_div

Sayan Biswas & Timothée Giet

Popis: Procvič si operaci dělení.

Předpoklad: Dělení malých čísel.

Cíl: Najdi výsledky dělení během časového limitu.

Návod: Na obrazovce se zobrazí dělení. Vypočítej podíl a zadej jej pomocí klávesnice počítače nebo klávesnice na obrazovce.Musíš být rychlý a zadat odpověď dříve, než tučňáci v balónu přistanou!

Ovládání klávesnicí:
 • Číslice: napsat tvoji odpověď
 • Backspace: smazat poslední číslici ve tvé odpovědi
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Dětská klávesnice
icon baby_keyboard.svg difficulty level 1
screenshot baby_keyboard

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

Timothée Giet

Popis: Jednoduchá aktivita k seznámení s klávesnicí.

Cíl: Objevuj klávesnici.

Návod: Zadej libovolnou klávesu na klávesnici.
Písmena, číslice a další klávesy znaků zobrazí odpovídající znak na obrazovce.
Pokud existuje odpovídající hlas, přehraje se, jinak se přehraje pípání.
Ostatní klávesy přehrají pouze zvuk kliknutí.
Dětská myš
icon baby_mouse.svg difficulty level 1
screenshot baby_mouse

computer mouse baby_mouse

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Popis: Pohybuj myší nebo se dotkni obrazovky a pozoruj, co se děje.

Předpoklad: Manipulace s myší.

Cíl: Poskytnutí audio-vizuální odezvy při používání myši, což by mělo sloužit malým dětem při objevování jejího použití.

Návod: Obrazovka má 3 oddíly:
 • Sloupec nejvíce nalevo obsahuje 4 kachny, kliknutí na jednu z nich přehraje zvuk a animaci.
 • Uprostřed je modrá kachna, pohybem kurzoru myši nebo gestem tažení na dotykové obrazovce se začne modrá kachna hýbat.
 • Oblast šipek, kliknutí na jednu z nich se modrá kachna začne pohybovat daným směrem.
Jednoduché kliknutí ve středové oblasti zobrazí značku tam kde jsi kliknul.
Dětské puzzle
icon baby_tangram.svg difficulty level 1
screenshot baby_tangram

puzzle baby_tangram

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Cílem je složit dětské puzzle.

Předpoklad: Manipulace s myší.

Návod: Přesuň dílek přetažením. V případě potřeby použij tlačítko otočení. Komplikovanější úrovně lze nalézt v aktivitě tangram.
Dětský textový procesor
icon baby_wordprocessor.svg difficulty level 1
screenshot baby_wordprocessor

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Zjednodušený textový procesor, který umožňuje dětem hrát si s klávesnicí a vidět písmena.

Cíl: Objevuj klávesnici a písmena.

Návod: Stačí psát na skutečné nebo virtuální klávesnici jako v textovém editoru.
Kliknutím na tlačítko 'nadpis' se text zvětší. Podobně pomocí tlačítka 'podnadpis' bude text o něco menší. Kliknutí na 'odstavec' odstraní formátování.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb uvnitř textu
 • Shift + Šipky: vybrat část textu
 • Ctrl + A: vybrat vše
 • Ctrl + C: kopírovat vybraný text
 • Ctrl + X: vyjmout vybraný text
 • Ctrl + V: vložit zkopírovaný nebo vyjmutý text
 • Ctrl + D: smazat vybraný text
 • Ctrl + Z: zpět
 • Ctrl + Shift + Z: provést znovu
Fotbal
icon football.svg difficulty level 1
screenshot football

fun football

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Pošli míč do branky.

Cíl: Kopni míč za brankáře napravo.

Návod: Táhni čáru z míče, nastav rychlost a směr a uvolni jik vykopnutí míče.
Gnumčova nerovnost
icon gnumch-inequality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-inequality

math arithmetic gnumch-inequality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveď čísložrouta ke všem výrazům, které se nerovnají číslu na spodní hraně obrazovky.

Cíl: Procvičuj sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Návod: Pokud máš klávesnici, můžeš použít šipky k pohybu a zmáčknout mezerník ke spolknutí čísel. S myší můžeš kliknout na obdélník vedle tebe a posunout se tak. Dalším kliknutím spolkneš čísla. Dotykovou obrazovku můžeš používat podobně jako myš nebo prostě přejet prstem kamkoliv a kliknout pro spolknutí čísel.

Dej si pozor a vyhni se Trogglům.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník: spolknout čísla
Gnumčova prvočísla
icon gnumch-primes.svg difficulty level 6
screenshot gnumch-primes

math arithmetic gnumch-primes

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Proveď Munchera ke všem prvočíslům.

Cíl: Nauč se prvočísla.

Návod: Prvočísla jsou čísla, která se dají dělit pouze jedničkou a sebou samotnými. Například číslo 3 je prvočíslo, ale 4 již ne (protože číslo 4 je dělitelné dvěma). Prvočísla si pro zjednodušení můžeš představit jako velmi malé rodiny: Jsou v nich jen dva členové! Jen oni a jednička. Žádné jiné číslo k nim beze zbytku nedostaneš. Číslo 5 je jedno z těchto osamělých čísel (pouze 5 × 1 = 5), ale číslo 6 už má v rodině i dvojku (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6), takže číslo 6 není prvočíslo.

Pokud máš klávesnici, můžeš použít šipky k pohybu a zmáčknout mezerník ke spolknutí čísel. S myší můžeš kliknout na obdélník vedle tebe a posunout se tak. Dalším kliknutím spolkneš čísla. Dotykovou obrazovku můžeš používat podobně jako myš nebo prostě přejet prstem kamkoliv a kliknout pro spolknutí čísel.

Dej si pozor a vyhni se Trogglům.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník: spolknout čísla
Gnumčova rovnost
icon gnumch-equality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-equality

math arithmetic gnumch-equality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveď čísložrouta ke všem výrazům, které se rovnají číslu na spodní hraně obrazovky.

Cíl: Procvičení operace sčítání, násobení, dělení a odčítaní.

Návod: Doveď čísložrouta ke všem výrazům, které se rovnají číslu na spodní hraně obrazovky.

Pokud máš klávesnici, můžeš použít šipky k pohybu a zmáčknout mezerník ke spolknutí čísel. S myší můžeš kliknout na obdélník vedle tebe a posunout se tak. Dalším kliknutím spolkneš čísla. Dotykovou obrazovku můžeš používat podobně jako myš nebo prostě přejet prstem kamkoliv a kliknout pro spolknutí čísel.

Dej si pozor a vyhni se Trogglům.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník: spolknout čísla
Gnumčovi dělitelé
icon gnumch-factors.svg difficulty level 5
screenshot gnumch-factors

math arithmetic gnumch-factors

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveď čísložrouta ke všem dělitelům čísla na spodní hraně obrazovky.

Cíl: Nauč se něco o násobcích a dělitelích.

Návod: Dělitelé čísla jsou všechna čísla, která mohou dané číslo rozdělit beze zbytku. Například dělitelé čísla 6 jsou 1, 2, 3 a 6. Číslo 4 není dělitelem 6, protože 6 nemůže být rozděleno na 4 stejné části. Pokud jedno číslo je násobkem druhého čísla, pak druhé číslo je dělitelem prvního čísla. Můžeš si to představit tak, že násobky jsou rodiny, zatímco dělitelé jsou lidé v těchto rodinách. Takže 1, 2, 3 a 6 všichni patří do rodiny čísla 6, zatímco číslo 4 patří do rodiny jiné.

Pokud máš klávesnici, můžeš použít šipky k pohybu a zmáčknout mezerník ke spolknutí čísel. S myší můžeš kliknout na obdélník vedle tebe a posunout se tak. Dalším kliknutím spolkneš čísla. Dotykovou obrazovku můžeš používat podobně jako myš nebo prostě přejet prstem kamkoliv a kliknout pro spolknutí čísel.

Dej si pozor a vyhni se Trogglům.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník: spolknout čísla
Gnumčovy násobky
icon gnumch-multiples.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-multiples

math arithmetic gnumch-multiples

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveď čísložrouta ke všem násobkům čísla na spodní hraně obrazovky.

Cíl: Nauč se něco o násobcích a dělitelích.

Návod: Násobky čísla jsou všechna čísla, která se rovnají původnímu číslu vynásobenému jiným číslem. Například 24, 36, 48 a 60 jsou násobky 12. Číslo 25 není násobkem 12, protože neexistuje takové číslo, kterým bychom mohli vynásobit číslo 12, abychom získali číslo 25. Pokud nějaké číslo je dělitelem druhého čísla, pak to druhé číslo je násobkem čísla prvního. Můžeš si to představit tak, že násobky jsou rodiny, zatímco dělitelé jsou lidé, kteří patří do těchto rodin. Dělitel 5 má rodiče 10, prarodiče 15, praprarodiče 20, prapraprarodiče 25 a každý další krok o 5 je další pra- v řadě! Ale číslo 5 nepatří do rodin 8 nebo 23. To proto, že 8 není násobkem 5, což platí i pro 23. Jenom 5, 10, 15, 20, 25, ... jsou násobky (nebo rodiny či kroky) čísla 5.

Pokud máš klávesnici, můžeš použít šipky k pohybu a zmáčknout mezerník ke spolknutí čísel. S myší můžeš kliknout na obdélník vedle tebe a posunout se tak. Dalším kliknutím spolkneš čísla. Dotykovou obrazovku můžeš používat podobně jako myš nebo prostě přejet prstem kamkoliv a kliknout pro spolknutí čísel.

Dej si pozor a vyhni se Trogglům.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník: spolknout čísla
Hanojská věž
icon hanoi_real.svg difficulty level 5
screenshot hanoi_real

discovery logic hanoi_real

Amit Tomar & Timothée Giet

Popis: Přesuň věž na pravou stranu.

Cíl: Cílem hry je přesunout celou haldu na jiný trn při zachování následujících pravidel:
v jednu chvíli je možné přesunout pouze jeden kroužek
žádný kroužek nemůže být položen nad jiný menší

Návod: Táhni a pusť vrchní dílky pouze z jednoho trnu na druhý tak, abys znovu postavil úvodní věž zleva na pravém trnu.

Zásluhy: Tento hlavolam vynalezl francouzský matematik Édouard Lucas v roce 1883. Existuje legenda o Mandiru (hinduistickém chrámu), jehož kněží byli trvale zaměstnáni přesunem 64 kroužků podle pravidel hlavolamu Hanojská věž. Podle této legendy by po dokončení této práce kněží měl nastat konec světa. Tento hlavolam je proto také znám jako hlavolam Brahmova věž. Není jasné, zda tuto Legendu Lucas vymyslel nebo jí byl inspirován. (zdroj Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)
Historie Louise Braillea
icon louis-braille.svg difficulty level 4
screenshot louis-braille

sciences history louis-braille

Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Projdi si hlavní data vynálezce Braillovy slepecké abecedy.

Návod: Přečti si historii Louise Braillea, jeho biografii a vynález Braillovy slepecké abecedy. Kliknutím na předchozí a následující tlačítka se můžeš pohybovat mezistránky příběhu. Na konci uspořádej sekvenci v chronologickém pořadí.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: výběr položky a změna jejího umístění

Zásluhy: Video o Luisi Brailleovi: <https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>
Hoď Tuxovi míč
icon ballcatch.svg difficulty level 1
screenshot ballcatch

computer keyboard ballcatch

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Stiskni zároveň levou a pravou šipku, aby míč letěl rovně.

Návod: Současným stisknutím kláves se šipkou doleva a doprava se míč bude pohybovat po přímce. Na dotykové obrazovce se musíš dotknout oběma rukama ve stejný čas.
Hra mlýn (proti Tuxovi)
icon nine_men_morris.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris

strategy nine_men_morris

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis:

Cíl: Form mills (lines of 3 pieces) to remove Tux's pieces until he has only 2 pieces left or can not move anymore.

Návod: Play with Tux. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move your pieces.
Pro ruční výběr stupně obtížnosti můžeš použít tlačítka se šipkami. Když zvýšíš úroveň, Tux bude hrát lépe.
Hra mlýn (s kamarádem)
icon nine_men_morris_2players.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris_2players

strategy nine_men_morris_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis:

Cíl: Form mills (lines of 3 pieces) to remove your opponent's pieces until your opponent has only 2 pieces left or can not move anymore.

Návod: Play with a friend. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move your pieces.
Hra na piano
icon play_piano.svg difficulty level 1
screenshot play_piano

discovery music play_piano

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis:

Předpoklad: Znalost hudebního zápisu a notové osnovy.

Cíl: Pochop jak může klaviatura piana hrát hudbu zapsanou na notové osnově.

Návod: Některé noty na osnově se přehrávají. Klikni na klávesy klaviatury, které odpovídají notám na osnově.
Na úrovních 1 až 5 budeš procvičovat noty u houslového klíče a na úrovních 6 až 10 budeš procvičovat noty u basového klíče.

Ovládání klávesnicí:
 • Mezerník: přehrát
 • Číslice 1 až 7: bílé klávesy
 • F2 až F7: černé klávesy
 • Backspace nebo Delete: zpět

Zásluhy: Původní kód syntezátoru je z https://github.com/vsr83/miniSynth
Hra patnáct
icon fifteen.svg difficulty level 5
screenshot fifteen

discovery logic fifteen

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Přesuň části tak, aby vytvořily obrázek.

Cíl: Uspořádej části ve správném pořadí.

Návod: Klikni na libovolný dílek vedle volného místa a dílek se na toto volné místo přesune.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb dílku na volné místo
Hra s kuličkami (proti Tuxovi)
icon bargame.svg difficulty level 2
screenshot bargame

strategy bargame

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Vyber počet kuliček, které chceš vložit do děr a poté klikni na tlačítko OK. Vítězem se stává ten, kdo nevloží kuličku do červené díry.

Předpoklad: Schopnost počítat.

Cíl: Nevlož kuličku do poslední díry.

Návod: Kliknutím na ikonu kuličky vyber počet kuliček a poté klikni na tlačítko OK pro vložení kuliček do děr. Vyhraješ, pokud Tux musí umístit poslední kuličku. Pokud chceš, aby Tux začal, jednoduše na něj klikni.
Pro ruční výběr stupně obtížnosti můžeš použít tlačítka se šipkami. Když zvýšíš úroveň, Tux bude hrát lépe.
Hra s kuličkami (s kamarádem)
icon bargame_2players.svg difficulty level 2
screenshot bargame_2players

strategy bargame_2players

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Vyber počet kuliček, které chceš vložit do děr a poté klikni na tlačítko OK. Vítězem se stává ten, kdo nevloží kuličku do červené díry.

Předpoklad: Schopnost počítat.

Cíl: Nevlož kuličku do poslední díry.

Návod: Kliknutím na ikonu kuličky vyber počet kuliček a poté klikni na tlačítko OK pro vložení kuliček do děr. Vyhraješ, pokud kamarád musí umístit poslední kuličku.
Hra s posouváním bloků
icon traffic.svg difficulty level 2
screenshot traffic

discovery logic traffic

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Odstraň červené auto z parkoviště skrz bránu vpravo.

Návod: Každé auto se může pohybovat buď vodorovně (vodorovně) nebo svisle (svisle). Musíte červenému autu vytvořit místo tak, aby mohlo dojet k bráně na pravé straně.

Zásluhy:
 • "Car Start Engine" by henrique85n, (https://freesound.org/people/henrique85n/sounds/160442/), CC BY 3.0, extract
Hrát dámu s kamarádem
icon checkers_2players.svg difficulty level 4
screenshot checkers_2players

strategy checkers_2players

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Verze v GCompris je mezinárodní dáma.

Cíl: Vyřaď všechny figury svého soupeře dříve, než tvůj soupeř vyřadí všechny tvoje.

Návod: Dámu hrají dva hráči na opačných stranách herní desky. Jeden hráč má tmavé kameny; druhý má světlé kameny. Hráči se střídají v tazích. Hráč nesmí hýbat soupeřovými kameny. Tah se skládá s přesunutí kamene diagonálně na sousední neobsazené pole. Pokud sousední pole obsahuje soupeřův kámen a pole okamžitě za ním je prázdné, může být kámen zajat (a odstraněn ze hry)skokem přes něj.
Na šachovnici se používají pouze tmavá pole. Kámen se může pohybovat pouze úhlopříčně na neobsazené pole. Zajetí kamene je povinné. Hráč,který nemá žádné kameny nebo nemá kameny, s kterými by mohl táhnout,prohrává hru.
Když se kámen dostane na poslední řadu (nejvzdálenější řada vpřed), stane se dámou, která a se označí umístěním dalšího kamene na první kámen. Dáma získává další schopnosti včetně schopnosti pohybu pozpátku. Pokud je v úhlopříčce kámen, který může dáma zajmout, může se posunout o libovolnou vzdálenost po úhlopříčce a může zajmout soupeřův kámen skokem na libovolné neobsazené pole bezprostředně za ní.

Zásluhy: Knihovna pro dámu je <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Návod je z wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Hrát oware (s kamarádem)
icon oware_2players.svg difficulty level 2
screenshot oware_2players

strategy oware_2players

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Zahrej si strategickou hru mlýn s kamarádem.

Cíl: The game starts with four seeds in each house. The objective of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to win the game. Since there is an even number of seeds, it is possible for the game to end in a draw, where each player has captured 24.

Návod: Players take turns moving the seeds. On a turn, a player chooses one of the six houses under their control. The player removes all seeds from that house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise from this house, in a process called sowing. Seeds are not distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. The starting house is always left empty; if it contained 12 (or more) seeds, it is skipped, and the twelfth seed is placed in the next house.

Capturing occurs only when a player brings the count of an opponent's house to exactly two or three with the final seed he sowed in that turn. This always captures the seeds in the corresponding house, and possibly more: if the previous-to-last seed also brought an opponent's house to two or three, these are captured as well, and so on until a house is reached which does not contain two or three seeds or does not belong to the opponent. The captured seeds are placed in the player's scoring house. However, if a move would capture all of an opponent's seeds, the capture is forfeited since this would prevent the opponent from continuing the game, and the seeds are instead left on the board.

If an opponent's houses are all empty, the current player must make a move that gives the opponent seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in their own territory, ending the game.
Hrát oware proti Tuxovi
icon oware.svg difficulty level 2
screenshot oware

strategy oware

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Hrát strategickou hru oware proti Tuxovi

Cíl: The game starts with four seeds in each house. The objective of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to win the game. Since there is an even number of seeds, it is possible for the game to end in a draw, where each player has captured 24.

Návod: Players take turns moving the seeds. On a turn, a player chooses one of the six houses under their control. The player removes all seeds from that house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise from this house, in a process called sowing. Seeds are not distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. The starting house is always left empty; if it contained 12 (or more) seeds, it is skipped, and the twelfth seed is placed in the next house.

Capturing occurs only when a player brings the count of an opponent's house to exactly two or three with the final seed he sowed in that turn. This always captures the seeds in the corresponding house, and possibly more: if the previous-to-last seed also brought an opponent's house to two or three, these are captured as well, and so on until a house is reached which does not contain two or three seeds or does not belong to the opponent. The captured seeds are placed in the player's scoring house. However, if a move would capture all of an opponent's seeds, the capture is forfeited since this would prevent the opponent from continuing the game, and the seeds are instead left on the board.

If an opponent's houses are all empty, the current player must make a move that gives the opponent seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in their own territory, ending the game.
Hrát šachy proti Tuxovi
icon chess.svg difficulty level 6
screenshot chess

strategy chess

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Návod: V této aktivitě poznáte hru šachy hraním proti počítači. Aktivita zobrazuje možné cílové pozice pro libovolnou vybranou figuru, což dětem pomáhá pochopit, jak se figury pohybují. Na první úrovni je počítač zcela náhodný, aby dal dětem větší šanci. Jak se úroveň zvyšuje, počítač hraje lépe. Pomocí tlačítka šipek můžeš ručně zvolit úroveň obtížnosti

Matu můžete dosáhnout dříve, pokud budete postupovat podle těchto jednoduchých pravidel:
Pokusíte se zahnat soupeřova krále do rohu.
Vysvětlení: takto by král vašeho soupeře měl jen 3směry k pohybu místo 8 z lepší polohy.
'Výroba pasti'. Použijte své pěšce jako návnady.
Vysvětlení: tímto způsobem můžete svého soupeře vylákat z jeho 'komfortní zóny'.
Buďte dost trpěliví.
Vysvětlení: příliš nespěchejte, buďte trpěliví. Přemýšlejte a pokuste se předvídat budoucí tahy soupeře, abyste ho mohli nachytat nebo ochránit své figury před jeho útoky.

Jedno kliknutí na tlačítko zpět vrátí zpět jeden tah. Jedno kliknutí na tlačítko udělat znovu opětovně provede jeden tah. Pro navrácení všech tahů, stiskni a drž tlačítko zpět po dobu 3 sekund.

Zásluhy: Šachový engine je p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Hrát šachy proti Tuxovi
icon checkers.svg difficulty level 4
screenshot checkers

strategy checkers

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Verze v GCompris je mezinárodní dáma.

Cíl: Vyřaď všechny figury svého soupeře dříve, než tvůj soupeř vyřadí všechny tvoje.

Návod: Dámu hrají dva hráči na opačných stranách herní desky. Jeden hráč má tmavé kameny; druhý má světlé kameny. Hráči se střídají v tazích. Hráč nesmí hýbat soupeřovými kameny. Tah se skládá z přesunutí kamene diagonálně na sousední neobsazené pole. Pokud sousední pole obsahuje soupeřův kámen a pole okamžitě za ním je prázdné, může být kámen zajat (a odstraněn ze hry)skokem přes něj.
Na šachovnici se používají pouze tmavá pole. Kámen se může pohybovat pouze úhlopříčně na neobsazené pole. Zajetí kamene je povinné. Hráč,který nemá žádné kameny nebo nemá kameny, s kterými by mohl táhnout,prohrává hru.
Když se kámen dostane na poslední řadu (nejvzdálenější řada vpřed), stane se dámou, která a se označí umístěním dalšího kamene na první kámen. Dáma získává další schopnosti včetně schopnosti pohybu pozpátku. Pokud je v úhlopříčce kámen, který může dáma zajmout, může se posunout o libovolnou vzdálenost po úhlopříčce a může zajmout soupeřův kámen skokem na libovolné neobsazené pole bezprostředně za ní.
Pro ruční výběr stupně obtížnosti můžeš použít tlačítka se šipkami. Když zvýšíš úroveň, Tux bude hrát lépe.

Zásluhy: Knihovna pro dámu je <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Návod je z wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Hrát šachy s kamarádem
icon chess_2players.svg difficulty level 6
screenshot chess_2players

strategy chess_2players

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Návod: V této aktivitě poznáte hru šachy hraním proti kamarádovi. Aktivita zobrazuje možné cílové pozice pro libovolnou vybranou figuru, což dětem pomáhá pochopit, jak se figury pohybují.

Matu můžete dosáhnout dříve, pokud budete postupovat podle těchto jednoduchých pravidel:
Pokusíte se zahnat soupeřova krále do rohu.
Vysvětlení: takto by král vašeho soupeře měl jen 3 směry k pohybu místo 8 z lepší polohy.
'Výroba pasti'. Použijte své pěšce jako návnady.
Vysvětlení: tímto způsobem můžete svého soupeře vylákat z jeho 'komfortní zóny'.
Buďte dost trpěliví.
Vysvětlení: příliš nespěchejte, buďte trpěliví. Přemýšlejte a pokuste se předvídat budoucí tahy soupeře, abyste ho mohli nachytat nebo ochránit své figury před jeho útoky.

Jedno kliknutí na tlačítko zpět vrátí zpět jeden tah. Jedno kliknutí na tlačítko udělat znovu opětovně provede jeden tah. Pro navrácení všech tahů, stiskni a drž tlačítko zpět po dobu 3 sekund.
Hudební nástroje
icon instruments.svg difficulty level 4
screenshot instruments

discovery music instruments

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Klikni na správný hudební nástroj.

Cíl: Nauč se rozpoznávat hudební nástroje.

Návod: Klikni na správný hudební nástroj.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezera nebo Enter: výběr položky
 • Tabulátor: opakování zvuku nástroje
Hádej číslo
icon guessnumber.svg difficulty level 3
screenshot guessnumber

math numeration guessnumber

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Pomoz Tuxovi ven z jeskyně tím, že uhodneš skryté číslo.

Předpoklad: Čísla.

Návod: Přečti si instrukce, které ti dávají rozsah čísel, které máš najít. Zadej číslo do vstupního obdélníku vpravo nahoře. Dostaneš odpověď, zda je zadané číslo větší nebo menší než to hledané. Poté to zkoušej znovu, dokud nenajdeš správnou odpověď. Vzdálenost mezi Tuxem a pravou stranou obrazovky představuje to, jak daleko jsi od čísla, které hledáš. Pokud je Tux nad nebo pod vertikálním středem obrazovky, znamená to, že tvoje číslo je nad nebo pod hledaným číslem.

Ovládání klávesnicí:
 • Čísla: zadej číslo
 • Backspace: smazat číslo
Jednoduché kreslení
icon simplepaint.svg difficulty level 1
screenshot simplepaint

fun simplepaint

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Nakresli vlastní obrázek.

Cíl: Zlepši svoji kreativitu.

Návod: Vyber barvu a pomocí barevných čtverečků vytvoř kresby, jaké chceš.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: kreslit
 • Tabulátor: přepínání mezi výběrem barvy a oblastí pro malování
Jednotlivá písmena
icon gletters.svg difficulty level 2
screenshot gletters

computer keyboard reading letters gletters

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Napiš padající písmeno, než dopadne na zem.

Cíl: Asociace mezi písmeny na obrazovce a klávesnici.

Návod: Napiš padající písmeno, než dopadne na zem.
Kalendář
icon calendar.svg difficulty level 4
screenshot calendar

math measures calendar

Amit Sagtani & Timothée Giet

Popis: Přečti si instrukce a zvol správný datum v kalendáři.

Předpoklad: Koncept týdne, měsíce a roku.

Cíl: Nauč se používat kalendář.

Návod: Přečti si pokyny, vyber správné datum v kalendáři a poté potvrď svou odpověď kliknutím na tlačítko OK.

V některých úrovních musíte najít den v týdnu pro dané datum.V takovém případě klikněte v seznamu na odpovídající den v týdnu.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: procházení odpovědí
 • Mezerník nebo Enter: ověření odpovědi
Klasická šibenice
icon hangman.svg difficulty level 5
screenshot hangman

keyboard reading words hangman

Rajdeep kaur & Timothée Giet

Popis: Uhodni písmena daného slova.

Cíl: Jde o dobrý způsob pro zlepšení čtení a psaní.

Návod: Písmena můžeš zadávat virtuální klávesnicí na obrazovce nebo fyzickou klávesnicí.

Pokud je zapnutá možnost "Zobrazit obrázek jako nápovědu", při každém nesprávném tipu bude odkrytý kousek obrázku.

Pokud je volba "Říct slova pro hledání..." aktivní a je k dispozici odpovídající hlas, uslyšíš slovo, které hledáš, pokud zbývají tři pokusy.
Klikni na malé písmeno
icon click_on_letter.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter

reading letters click_on_letter

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Poslechni si písmeno a klikni na něj.

Předpoklad: Vizuální rozpoznávání písmen.

Cíl: Rozpoznávání názvů písmen.

Návod: Je vysloveno písmeno. Klikni na odpovídající písmeno v hlavní oblasti. Písmeno si můžeš poslechnout znovu kliknutím na ikonu úst.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezera: výběr položky
 • Tabulátor: opakování otázky
Klikni na mě
icon clickgame.svg difficulty level 1
screenshot clickgame

computer mouse clickgame

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Chyť všechny plavající ryby, než opustí akvárium.

Předpoklad: Dokáže pohybovat myší a klikat na správné místo.

Cíl: Motorická koordinace: přesný pohyb rukou.

Návod: Chyť všechny pohybující se ryby kliknutím nebo dotykem prstu.
Klikni na velké písmeno
icon click_on_letter_up.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter_up

reading letters click_on_letter_up

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Poslechni si písmeno a klikni na něj.

Předpoklad: Vizuální rozpoznávání písmen.

Cíl: Rozpoznávání názvů písmen.

Návod: Je vysloveno písmeno. Klikni na odpovídající písmeno v hlavní oblasti. Písmeno si můžeš poslechnout znovu kliknutím na ikonu úst.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezera: výběr položky
 • Tabulátor: opakování otázky
Klikni nebo klepni
icon erase_clic.svg difficulty level 1
screenshot erase_clic

computer mouse erase_clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Klikni nebo klepni k vymazání oblasti a odkrytí pozadí.

Předpoklad: Manipulace s myší.

Cíl: Koordinace pohybu.

Návod: Klikni nebo klepni a nech bloky zmizet.
Klikněte a kreslete
icon clickanddraw.svg difficulty level 1
screenshot clickanddraw

computer mouse clickanddraw

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Nakreslete obrázek klikáním na vybrané body.

Předpoklad: Dokáže pohybovat myší a přesně klikat na body.

Návod: Nakresli obrázek kliknutím na každý bod v řadě. Pokaždé, když je bod vybrán, objeví se další modrý bod.
Koloběh vody
icon watercycle.svg difficulty level 3
screenshot watercycle

sciences experiment watercycle

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Popis: Tux se vrátil z rybaření na svojí loďce. Rozběhni vodní systém tak, aby se Tux mohl osprchovat.

Cíl: Nauč se koloběh vody.

Návod: Pro aktivaci vodního systému klikej na aktivní součásti tohoto koloběhu: slunce, mraky, čerpadlo a čističku odpadních vod. Až se ti povede spustit celý systém, spusť pro Tuxe sprchu.
Konec šachové partie
icon chess_partyend.svg difficulty level 6
screenshot chess_partyend

strategy chess_partyend

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Přehrát konec šachové partie proti Tuxovi.

Návod: V této aktivitě poznáte hru šachy hraním šachových koncovek. Aktivita zobrazuje možné cílové pozice pro libovolnou vybranou figuru, což dětem pomáhá pochopit, jak se figury pohybují.

Matu můžete dosáhnout dříve, pokud budete postupovat podle těchto jednoduchých pravidel:
Pokusíte se zahnat soupeřova krále do rohu.
Vysvětlení: takto by král vašeho soupeře měl jen 3 směry k pohybu místo 8 z lepší polohy.
'Výroba pasti'. Použijte své pěšce jako návnady.
Vysvětlení: tímto způsobem můžete svého soupeře vylákat z jeho 'komfortní zóny'.
Buďte dost trpěliví.
Vysvětlení: příliš nespěchejte, buďte trpěliví. Přemýšlejte a pokuste se předvídat budoucí tahy soupeře, abyste ho mohli nachytat nebo ochránit své figury před jeho útoky.

Jedno kliknutí na tlačítko zpět vrátí zpět jeden tah. Jedno kliknutí na tlačítko udělat znovu opětovně provede jeden tah. Pro navrácení všech tahů, stiskni a drž tlačítko zpět po dobu 3 sekund.

Zásluhy: Šachový engine je p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Kreslení písmen
icon drawletters.svg difficulty level 1
screenshot drawletters

reading letters drawletters

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Popis: Spoj tečky a nakresli písmena.

Cíl: Naučit se kreslit písmena zábavným způsobem.

Návod: Nakresli písmena spojením teček ve správném pořadí.
Kreslení čísel
icon drawnumbers.svg difficulty level 1
screenshot drawnumbers

math numeration drawnumbers

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Popis: Spoj tečky a nakreslete čísla od 0 do 9.

Cíl: Naučit se kreslit čísla zábavným způsobem.

Návod: Nakresli čísla spojením teček ve správném pořadí.
Kódování cesty
icon path_encoding.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding

discovery logic path_encoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Přesouvej Tuxe podél cesty, aby došel do cíle.

Návod: Použij šipky pro pohyb Tuxe podle cesty, dokud nedosáhne cíle.

Pokyny jsou absolutní, nezáleží na současné orientaci Tuxe.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: směrové pokyny
Logické asociace
icon algorithm.svg difficulty level 2
screenshot algorithm

discovery logic algorithm

Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Uspořádej ovoce.

Cíl: Aktivita pro cvičení logiky.

Návod: Podívej se se na dvě řady. Každé ovoce v první řadě bylo nahrazeno jiným ovocem ve druhé řadě. Doplň druhou řadu správným ovocem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezera nebo Enter: výběr položky
Lovec fotografií
icon photo_hunter.svg difficulty level 2
screenshot photo_hunter

fun photo_hunter

Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Najdi rozdíly mezi dvěma obrázky.

Cíl: Vizuální vnímání.

Návod: Prohlédni si pořádně dva obrázky. Jsou na nich drobné rozdíly. Když najdeš rozdíl, musíš na něj kliknout.
Magický klobouk
icon magic-hat-plus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-plus

math arithmetic magic-hat-plus

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Spočti kolik hvězd je pod magickým kloboukem.

Předpoklad: Sčítání.

Cíl: Nauč se sčítat.

Návod: Kliknutím na magický klobouk se pod něj schovají hvězdy. Kolik jich je pod kloboukem? Počítej pozorně. Klikni na pole pod čarou pro vložení odpovědi a potvrď stisknutím OK.
Magický klobouk
icon magic-hat-minus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-minus

math arithmetic magic-hat-minus

Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Spočítej, kolik hvězd se skrývá pod magickým kloboukem.

Předpoklad: Odčítání.

Cíl: Nauč se odčítat.

Návod: Kliknutím na klobouk se do něj schová pár hvězd a několik jich unikne zpět. Tvým úkolem je spočítat, kolik hvězd zůstalo pod kloboukem. Klikni na pole pod čarou pro vložení odpovědi a potvrď ji stisknutím OK.
Melodie
icon melody.svg difficulty level 2
screenshot melody

discovery memory music melody

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Zopakuj pořadí tónů.

Předpoklad: Pohyb a klikání myší.

Cíl: Aktivita pro cvičení sluchu.

Návod: Poslechni si přehrávanou zvukovou sekvenci a opakuj ji kliknutím na kameny xylofonu. Zvukovou sekvenci si můžeš znovu poslouchat kliknutím na tlačítko opakování.
Myslím si číslo
icon guesscount.svg difficulty level 3
screenshot guesscount

math arithmetic guesscount

Rahul Yadav & Timothée Giet

Popis: Vymysli matematický příklad a přesuň dílky do příkladu tak, aby výsledkem bylo myšlené číslo.

Předpoklad: Znalost matematických operací.

Cíl: Intuice a trénink algebraických počtů

Návod: Přesuň čísla a operátory do příkladu tak, aby vyšel správný výsledek.
Míchání barev
icon color_mix.svg difficulty level 4
screenshot color_mix

sciences experiment color color_mix

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Poznej míchání barev.

Cíl: Smíchej základní barvy tak, aby odpovídaly dané barvě.

Návod: Tato aktivita učí, jak funguje míchání základních barev (subtraktivní míchání).

Barvy a inkousty pohlcují různé barvy světla, které na něj dopadají. Barva, kterou vidíš, vznikne odečtením těchto pohlcených barev. Čím více inkoustu přidáte, tím více světla bude pohlceno a výsledná barva bude tmavší. Můžeme smíchat jen tři základní barvy pro vytvoření mnoha nových barev. Základní barvy inkoustu jsou azurová (speciální odstín modré), purpurová (speciální odstín růžové) a žlutá.

Změň barvu posunutím jezdců na tubách barvy nebo kliknutím na tlačítkách + a -. Poté potvrď svou odpověď kliknutím na tlačítko OK.
Míchání světlých barev
icon color_mix_light.svg difficulty level 4
screenshot color_mix_light

sciences experiment color color_mix_light

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Objevuj míchání barevných světel.

Cíl: Smíchej základní barvy tak, aby odpovídaly dané barvě.

Návod: Tato aktivita učí, jak funguje míchání základních barev světla (aditivní míchání).

Míchání barev světla je pravým opakem míchání barev. Čím více světla přidáte, tím světlejší bude výsledná barva. Základní barvy světla jsou červená, zelená a modrá.

Změň barvu posunutím jezdců na svítilnách nebo kliknutím na tlačítka + a -. Poté potvrď svou odpověď kliknutím na tlačítko OK.
Najdi den
icon find_the_day.svg difficulty level 6
screenshot find_the_day

math measures find_the_day

Amit Sagtani & Timothée Giet

Popis: Najdi správné datum a vyber jej v kalendáři.

Předpoklad: Základy kalendáře.

Cíl: Naučit se, jak počítat dny a najít datum v kalendáři.

Návod: Přečti si pokyny a proveď požadovaný výpočet, abyste našli datum. Poté vyber toto datum v kalendáři a potvrď svou odpověď kliknutím na tlačítko OK.

V některých úrovních musíte najít den v týdnu pro dané datum.V takovém případě klikněte v seznamu na odpovídající den v týdnu.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: procházení odpovědí
 • Mezerník nebo Enter: ověření odpovědi
Najdi desítkový doplněk
icon tens_complement_find.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_find

math arithmetic tens_complement_find

Samarth Raj & Timothée Giet

Popis: Najdi desítkový doplněk pro každé číslo.

Předpoklad: Čísla od 1 do 10 a sčítání.

Cíl: Nauč se najít desítkový doplněk.

Návod: Vytvoř páry, které se rovnají deseti. Vyber ze seznamu číslo a pak abys vybrané číslo přesunul na dané místo zvol prázdné místo výpočtu.
Pokud jsou všechny řádky dokončeny, stiskni tlačítko OK pro ověření odpovědi. Pokud jsou některé odpovědi nesprávné, objeví se na odpovídajících řádcích ikona křížku. Pro opravu chyb klikni na nesprávná čísla, aby se odstranila a poté opakuj předchozí kroky.
Najdi následující čísla
icon adjacent_numbers.svg difficulty level 1
screenshot adjacent_numbers

math numeration adjacent_numbers

Alexandre Laurent & Timothée Giet

Popis: Najdi chybějící následující čísla.

Cíl: Nauč se řadit čísla.

Návod: Najdi požadovaná čísla a přetáhni je na odpovídající místo.
Najdi oblast
icon geo-country.svg difficulty level 2
screenshot geo-country

sciences geography geo-country

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Přetáhni a polož oblasti pro dokončení map zemí.

Návod: Přesuň dílky mapy státu na správné místo a dokonči mapu.
Najdi podrobnosti
icon details.svg difficulty level 1
screenshot details

discovery arts details

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Přetáhni tvary na jejich příslušné cíle.

Návod: Vyřeš hádanku přetažením každého kousku na straně na správné místov hádance.

Zásluhy: Obrázky pocházejí z Wikimedia Commons.
 • "Chateau de Chenonceau 2008" by Ra-smit (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_Chenonceau_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Egeskov Slot spejling" by Malene Thyssen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egeskov_Slot_spejling.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Eilean Donan castle - 95mm" by Guillaume Piolle (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilean_Donan_castle_-_95mm.jpg), CC BY 3.0
 • "DK Fanoe Windmill01" by Cnyborg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DK_Fanoe_Windmill01.JPG), CC BY-SA 3.0
 • "Pyramids at Gizah" by Ricardo Liberato (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramids_at_Gizah.jpg), CC BY-SA 2.0
 • "Louvre 2007 02 24 c" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_2007_02_24_c.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Nagoya Castle(Edit2)" by Base64 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagoya_Castle(Edit2).jpg), CC BY-SA 3.0
 • "NotreDameDeParis" by Sanchezn (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NotreDameDeParis.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Castle Neuschwanstein" by Softeis (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Sydney Opera House - Dec_2008" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_-_Dec_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Taj Mahal in March 2004" by Dhirad (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tour Eiffel Wikimedia Commons" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tower Bridge London Feb 2006" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_Bridge_London_Feb_2006.jpg), CC BY-SA 4.0
Najdi stát
icon geography.svg difficulty level 2
screenshot geography

sciences geography geography

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Přesouvej dílky a dokonči mapu.

Návod: Přesuň dílky mapy na správné místo a dokonči mapu.
Najdi svou levou a pravou ruku
icon leftright.svg difficulty level 2
screenshot leftright

puzzle leftright

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Urči, jestli je ruka pravá nebo levá.

Cíl: Rozpoznání levé ruky od pravé z různých pohledů. Prostorová reprezentace.

Návod: Je zobrazena ruka. Urči, jestli je to pravá nebo levá ruka. Klikni na levé nebo pravé tlačítko podle toho, která ruka to je.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipka doleva: odpověď levá ruka
 • Šipka doprava: odpověď pravá ruka
Najdi zlomky
icon fractions_find.svg difficulty level 5
screenshot fractions_find

math arithmetic fractions_find

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Najdi správného čitatele a jmenovatele zobrazeného zlomku.
Naklápěcí labyrint
icon balancebox.svg difficulty level 2
screenshot balancebox

mobile fun balancebox

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Dostaň kuličku do dveří naklápěním labyrintu.

Cíl: Trénuj jemnou motoriku a základní počty.

Návod: Projdi míčem ke dveřím. Dávej pozor, aby nespadl do díry. K odemčení dveří je třeba stisknout tlačítka s očíslovanými kontakty v krabici ve správném pořadí. Míčem můžeš pohybovat nakloněním mobilního telefonu.Na desktopových platformách simuluj naklápění pomocí kláves se šipkami.

V nabídce nastavení aktivity si můžeš vybrat mezi výchozí sadou úrovní a sadou, kterou si můžeš sám definovat ('uživatelská sada'). Chceš-li vytvořit sadu úrovní, vyber sadu 'uživatelské' úrovně a spusť editor úrovní kliknutím na odpovídající tlačítko.

V editoru úrovní můžeš vytvářet vlastní úrovně. Vyber jednu z možností nástroje pro editaci na straně a v editoru uprav pole mapy aktivní úrovně:
 • Kříž: úplné vymazání buňky mapy
 • Vodorovná stěna: přidání/odebrání vodorovné stěny na spodním okraji buňky
 • Svislá stěna: přidání/odebrání svislé stěny na pravém okraji buňky
 • Díra: přidání/odebrání díry v buňce
 • Míč: nastavení výchozí polohy míče
 • Dveře: Nastavení polohy dveří
 • Kontakt: přidání/odebrání tlačítko kontaktu. Pomocí otočného boxu můžeš upravit hodnotu tlačítka kontaktu. Na mapě není možné nastavit hodnotu vícekrát než jednou.
Všechny nástroje (kromě nástroje vymazat) přepínají svůj příslušný cíl kliknutím na buňku: Položku lze umístit kliknutím na prázdnou buňku. Opětovným kliknutím na stejnou buňku pomocí stejného nástroje můžeš položku opět odebrat.

Upravenou úroveň můžeš otestovat kliknutím na tlačítko „Testovat“ po straně editoru.Z testovacího režimu se vrátíš kliknutím na domovské tlačítko na panelu nebo stisknutím klávesy Esc na klávesnici nebo tlačítka Zpět na mobilním zařízení.

V editoru můžeš pomocí tlačítka šipky na liště změnit aktuálně upravovanou úroveň. Zpět v editoru můžeš pokračovat v úpravách aktuální úroveň a v případě potřeby ji znovu otestovat.Když je tvoje úroveň hotová, můžeš ji uložit do souboru kliknutím na tlačítko „Uložit“ po straně.

Chceš-li se vrátit k nastavení aktivity, klikni na domovské tlačítko na liště nebo stiskni klávesu Escape na klávesnici nebo tlačítko Zpět na mobilním zařízení.

Nakonec pro načtení sady úrovní klikni na tlačítko 'Načíst uložené úrovně'.
Nauč se desetinná čísla
icon learn_decimals.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals

math numeration learn_decimals

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Popis: Nauč se desetinná čísla s malými čísly.

Cíl: Nauč se desetinná čísla tak, že spočítáš, kolik potřebuješ čtverečků k vyjádření desetinného čísla.

Návod: Zobrazuje se desetinné číslo. Přesuň šipku pro výběr části lišty, poté přesuň vybranou část lišty do prázdné oblasti. Opakuj tyto kroky dokud počet přesunutých lišt neodpovídá zobrazenému desetinnému číslu. Pak klikni na tlačítko OK pro ověření tvé odpovědi.

Ovládání klávesnicí:
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Nauč se hodiny
icon clockgame.svg difficulty level 2
screenshot clockgame

math measures clockgame

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Nauč se, jak zjistit čas na ručičkových hodinách.

Předpoklad: Pojem času.

Cíl: Nauč se jednotky času (hodiny, minuty a sekundy). Nastav čas na ručičkových hodinách.

Návod: Nastav hodiny na daný čas. Přetažením různých ručiček ovládej příslušnou jednotku. Nejkratší ručička označuje hodiny, delší ručička označuje minuty, a nejdelší ručička označuje sekundy.
Nauč se množství
icon learn_quantities.svg difficulty level 1
screenshot learn_quantities

math numeration learn_quantities

Timothée Giet

Popis: Nauč se vyjádřit počet věcí.

Cíl: Nauč se spočítat, kolik potřebuješ pomerančů k vyjádření požadovaného počtu.

Návod: Je požadováno množství. Přesuň šipku pro výběr počtu pomerančů, poté přesuň vybrané pomeranče do prázdné oblasti. Opakuj tyto kroky dokud počet přesunutých pomerančů neodpovídá požadovanému množství. Pak klikni na tlačítko OK pro ověření tvé odpovědi.

Ovládání klávesnicí:
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Nauč se odčítání
icon learn_subtractions.svg difficulty level 2
screenshot learn_subtractions

math arithmetic learn_subtractions

Timothée Giet

Popis: Nauč se odčítání s malými čísly

Cíl: Naučit se odčítání počítáním jejich výsledků.

Návod: Na obrazovce se zobrazí odčítání. Vypočítej výsledek, vyplň odpovídající počet kruhů a potvrď svou odpověď.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník: vyplnit kolečko
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Nauč se sčítání
icon learn_additions.svg difficulty level 2
screenshot learn_additions

math arithmetic learn_additions

Timothée Giet

Popis: Nauč se sčítání s malými čísly.

Cíl: Nauč se sčítat na počítadle.

Návod: Je zobrazeno sčítání. Spočti výsledek, vyplň odpovídající počet koleček na počítadle a potvrď svoji odpověď.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník: vyplnit kolečko
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Neviditelné bludiště
icon mazeinvisible.svg difficulty level 4
screenshot mazeinvisible

fun maze mazeinvisible

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Vyveď Tuxe z neviditelného bludiště.

Návod: Použij šipky na klávesnici nebo tahy prstem po obrazovce, aby se Tux dostal ke dveřím. Bludiště lze zviditelnit použitím ikony "bludiště" nebo mezerníkem. Tento režim je však použitelný pouze jako mapa, nelze se během něj pohybovat.

Na prvních úrovních Tux chodí poklidně, krůček po krůčku, bludištěm.

Ve větších bludištích je speciální režim chůze, zvaný "režim rychlochůze". Pokud je tento režim aktivní, Tux běží až dokud se nedostane k rozcestí, kde musíš rozhodnout, kudy se má Tux dále vydat.

Jestli je režim rychlochůze aktivní poznáš tak, že se Tuxovi podíváš na nohy: Pokud je Tux bosý, režim rychlochůze je vypnutý. Pokud má na nohou červené běžecké boty, je režim rychlochůze aktivní.

Na vyšších úrovních je režim rychlochůze aktivován automaticky. Pokud chceš tuto funkci na dřívějších úrovních, nebo ji chceš zakázat ve větších bludištích, kliknutím na ikonu "bosý / běžecké boty" v levém horním rohu lze rychlochůzi přepínat.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník: přepnutí mezi viditelným a neviditelným bludištěm
Násobení čísel
icon algebra_by.svg difficulty level 3
screenshot algebra_by

math multiplication arithmetic algebra_by

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Procvičení operace násobení.

Předpoklad: Tabulky násobení od 1 do 10.

Cíl: Nauč se násobit čísla během časového limitu.

Návod: Na obrazovce se zobrazí násobení. Vypočítej součin a zadej jej pomocí klávesnice počítače nebo klávesnice na obrazovce.Musíš být rychlý a zadat odpověď dříve, než tučňáci v balónu přistanou!

Ovládání klávesnicí:
 • Číslice: napsat tvoji odpověď
 • Backspace: smazat poslední číslici ve tvé odpovědi
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Objevuj hospodářská zvířata
icon explore_farm_animals.svg difficulty level 2
screenshot explore_farm_animals

sciences experiment explore_farm_animals

Djalil Mesli & Timothée Giet

Popis: Poznávej hospodářská zvířata, čím jsou zajímavá a jaké zvuky dělají.

Cíl: Nauč se přiřadit zvuky zvířat k jejich názvům a zjisti, jak vypadají.

Návod: V této hře jsou tři úrovně.

Na první úrovni hráči zkoumání každé zvíře na obrazovce. Klikni na zvíře a dozvíš se o něm, jaké je jeho jméno, jaký zvuk vydává a jak vypadá. Dobře si tyto informace zapamatuj, protože v úrovních 2 a 3 z nich budeš zkoušen.

Ve druhé úrovni se přehraje náhodný zvuk zvířete a ty musíš zjistit, které zvíře vydává tento zvuk. Klikni na odpovídající zvíře. Pokud chceš znovu slyšet zvuk zvířete, klikni na tlačítko přehrávání.

Ve třetí úrovni se náhodně zobrazí text a ty musíš kliknout na ikonu zvířete, které tomuto textu odpovídá.
Objevuj zvířata ve světe
icon explore_world_animals.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_animals

sciences experiment explore_world_animals

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Poznávej zvířata, zjisti čím jsou zajímavá a nauč se na mapě, kde se vyskytují.

Cíl: Seznam se s různými divokými zvířaty z celého světa a zapamatuj si, kde žijí.

Návod: V této hře jsou dvě úrovně.

V první úrovni si hráči užijí objevování každého zvířete na obrazovce. Klikni na otazník a zjisti něco o zvířeti, jak se jmenuje a jak vypadá. Dobře se to nauč, protože v druhé úrovni to bude otestováno.

Ve druhé úrovni se zobrazí náhodný nadpis a musíš kliknout na zvíře, které nadpisu odpovídá.
Obnovitelná energie
icon renewable_energy.svg difficulty level 4
screenshot renewable_energy

sciences experiment renewable_energy

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Popis: Tux se vrátil z rybaření na loďce. Spusť elektrický systém tak, aby si doma mohl rozsvítit.

Cíl: Poznávej elektrický systém postavený na obnovitelných energiích.

Návod: Klikej na různé aktivní součásti: slunce, mraky, přehradu, solární elektrárnu, větrníky a transformátory tak, aby se reaktivoval celý elektrický systém. Až se povede celý systém reaktivovat a Tux bude u sebe doma, rozsviť mu. Zvítězíš, až budou všechny domácnosti pod proudem a všechny elektrárny budou pracovat.
Obohať svou slovní zásobu
icon lang.svg difficulty level 4
screenshot lang

reading vocabulary lang

siddhesh suthar & Timothée Giet

Popis: Kompletní jazykové vzdělávací aktivity.

Předpoklad: Čtení.

Cíl: Obohať svou slovní zásobu ve svém rodném jazyce nebo v cizím jazyce.

Návod: Prohlédni si sadu slov. Každé slovo se zobrazuje s hlasem, textem a obrázkem.
Jakmile máš hotovo, můžeš v některých cvičeních rozpoznávat text z hlasu a obrázku, a potom jen z hlasu. Nakonec je zde cvičení pro zapsání textu.

V nastavení si můžeš zvolit jazyk, který se chceš naučit.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: vybrat věc ze seznamu
 • Enter: potvrdit odpověď (pokud je vidět tlačítko OK)
 • Tab: zopakuj slovo

Zásluhy: Images originally released by the Art4Apps project (https://web.archive.org/web/20120908214126/http://www.art4apps.org/) under CC BY-SA 3.0 license. Upscaled and smoothed derivative images.
Obrázkové pexeso proti Tuxovi
icon memory-tux.svg difficulty level 1
screenshot memory-tux

fun memory memory-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a hledej stejné obrázky do páru, hraješ proti Tuxovi.

Předpoklad: Manipulace s myší.

Cíl: Procvičuj svou paměť a odstraň všechny karty.

Návod: Každá karta schovává obrázek na druhé straně a každá má druhou do páru. Kliknutím na kartu zjistíš, jaký obrázek schovává a snaž se najít druhou stejnou kartu. Můžeš vždy otočit pouze dvě karty najednou, takže je třeba si pamatovat, kde který obrázek byl. Když najdeš dvě stejné karty, obě zmizí.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Odčítání s čísly desítkové soustavy.
icon learn_decimals_subtractions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_subtractions

math arithmetic learn_decimals_subtractions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Popis: Nauč se odčítání s čísly desítkové soustavy.

Cíl: Nauč se odčítání s desetinnými čísly počítáním toho, kolik čtverečku je potřeba odečíst pro zobrazení výsledku.

Návod: Zobrazuje se rozdíl dvou desetinných čísel. První číslo z rozdílu je zobrazeno lištami. Každá lišta představuje jednu jednotku a každý čtvereček na liště je jednou desetinou této jednotky. Klikni na čtverečky pro odečtení druhého čísla a znázornění výsledku operace

Pokud je odpověď správná, napiš odpovídající výsledek a potvrď odpověď kliknutím na tlačítko OK.

Ovládání klávesnicí:
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
 • Čísla: zadej výsledek
Odčítání čísel
icon algebra_minus.svg difficulty level 4
screenshot algebra_minus

math subtraction arithmetic algebra_minus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Procvič si operaci odčítání.

Předpoklad: Odčítání malých čísel.

Cíl: Nauč se najít rozdíl dvou čísel v omezeném čase.

Návod: Na obrazovce se zobrazí odčítaní. Vypočítej rozdíl a zadej jej pomocí klávesnice počítače nebo klávesnice na obrazovce.Musíš být rychlý a zadat odpověď dříve, než tučňáci v balónu přistanou!

Ovládání klávesnicí:
 • Číslice: napsat tvoji odpověď
 • Backspace: smazat poslední číslici ve tvé odpovědi
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Ovládej hadici
icon followline.svg difficulty level 1
screenshot followline

computer mouse followline

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Hasič musí oheň zastavit, ale hadice je ucpaná.

Cíl: Koordinace jemných pohybů.

Návod: Pomocí myši nebo prstu pohybuj červeným zámkem v hadici směrem k ohni tak, aby se ti vodu podařilo uhasit. Dávej pozor, pokud zamíříš mimo hadici, zámek se vrátí zpět.
Padající slova
icon wordsgame.svg difficulty level 2
screenshot wordsgame

computer keyboard reading words wordsgame

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Napiš padající slova, než se spadnou na zem.

Předpoklad: Práce s klávesnicí.

Cíl: Procvičení klávesnice.

Návod: Napiš celé padající slovo dřív, než spadnou na zem.
Patří k sobě
icon babymatch.svg difficulty level 1
screenshot babymatch

reading vocabulary babymatch

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Přesouvej k sobě předměty, které spolu souvisí.

Předpoklad: Kulturní odkazy.

Cíl: Motorická koordinace. Hledání předmětů, které k sobě patří.

Návod: V hlavní části desky je zobrazena sada objektů. Na bočním panelu je zobrazena další sada objektů. Každý objekt v bočním panelu odpovídá logicky jednomu objektu v hlavní části desky. Přetáhni každý objekt z bočního panel na správné místo v hlavní části.
Peníze
icon money.svg difficulty level 2
screenshot money

math money measures money

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Procvič si používání peněz.

Předpoklad: Umí počítat.

Cíl: Musíš kupovat různé věci a platit přesnou sumou. Ve vyšších úrovních je zobrazeno několik věcí a musíš nejdříve spočítat celkovou cenu.

Návod: Click or tap on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click or tap on it on the upper screen area.

Ovládání klávesnicí:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Mezera nebo Enter: výběr položky
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas
Peníze s drobnými
icon money_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_cents

math money measures money_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Procvič si používání peněz včetně halířů.

Předpoklad: Umí počítat.

Cíl: Musíš kupovat různé věci a platit přesnou sumou. Ve vyšších úrovních je zobrazeno několik věcí a musíš nejdříve spočítat celkovou cenu.

Návod: Click on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click on it on the upper screen area.

Ovládání klávesnicí:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Mezera nebo Enter: výběr položky
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas
Pexeso odčítáním proti Tuxovi
icon memory-math-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (odčítání) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi.

Předpoklad: Odčítání.

Cíl: Procvičuj odčítání.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (odčítání), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso s dělením
icon memory-math-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div

math memory arithmetic memory-math-div

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (dělení) i s jeho výsledkem.

Předpoklad: Dělení

Cíl: Procvičuj dělení.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (dělení), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso s dělením proti Tuxovi
icon memory-math-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div-tux

math memory arithmetic memory-math-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (dělení) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi.

Předpoklad: Dělení.

Cíl: Procvičuj dělení.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (dělení), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso s násobením
icon memory-math-mult.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult

math memory arithmetic memory-math-mult

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (násobení) i s jeho výsledkem.

Předpoklad: Násobení.

Cíl: Procvičuj násobení.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (násobení), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso s násobením a dělením
icon memory-math-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div

math memory arithmetic memory-math-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (násobení a dělení) i s jeho výsledkem.

Předpoklad: Násobení, dělení.

Cíl: Procvičuj násobení a dělení.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (násobení a dělení), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso s násobením a dělením proti Tuxovi
icon memory-math-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (násobení a dělení) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi.

Předpoklad: Násobení, dělení.

Cíl: Procvičuj násobení a dělení.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (násobení a dělení), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso s násobením proti Tuxovi
icon memory-math-mult-tux.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (násobení) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi.

Předpoklad: Násobení.

Cíl: Procvičuj násobení.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (násobení), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso s obrázky
icon memory.svg difficulty level 1
screenshot memory

fun memory memory

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Rozpoznej karty a najdi odpovídající pár.

Předpoklad: Manipulace s myší.

Cíl: Procvičuj svou paměť a odstraň všechny karty.

Návod: Každá karta schovává obrázek na druhé straně a každá má druhou do páru. Kliknutím na kartu zjistíš, jaký obrázek schovává a snaž se najít druhou stejnou kartu. Můžeš vždy otočit pouze dvě karty najednou, takže je třeba si pamatovat, kde který obrázek byl. Když najdeš dvě stejné karty, obě zmizí.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu

Zásluhy:
 • "Card Flip" by f4ngy, (https://freesound.org/people/f4ngy/sounds/240776/), CC BY 3.0
Pexeso s odčítáním
icon memory-math-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus

math memory arithmetic memory-math-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (odčítání) s jeho výsledkem.

Předpoklad: Odčítání.

Cíl: Procvičuj odčítání.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (odčítání), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso s počítáním
icon memory-enumerate.svg difficulty level 2
screenshot memory-enumerate

math numeration memory-enumerate

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi stejný počet s číslem na kartě.

Cíl: Trénování počítání, paměť.

Návod: Každá karta skrývá buď číslo, nebo nějaký počet věcí. Musíš najít číslo ke stejnému počtu věcí.
Například na jedné kartě bude číslo 3 a na druhé kartě budou 3 motýli.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso s velkými/malými písmeny
icon memory-case-association.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association

reading letters memory-case-association

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi stejné velké a malé písmeno do páru.

Předpoklad: Znalost abecedy.

Cíl: Učení se velkých a malých písmen, paměť.

Návod: Každá karta skrývá písmeno - velké nebo malé. Musíš najít do páru stejné velké a malé písmeno.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso s velkými/malými písmeny proti Tuxovi
icon memory-case-association-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association-tux

reading letters memory-case-association-tux

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi stejné malé i velké písmeno proti Tuxovi.

Předpoklad: Znalost abecedy.

Cíl: Učení se velkých a malých písmen, paměť.

Návod: Každá karta skrývá písmeno - velké nebo malé. Musíš najít do páru stejné velké a malé písmeno.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso s číslovkami
icon memory-wordnumber.svg difficulty level 3
screenshot memory-wordnumber

math numeration memory-wordnumber

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi číslo s číslovkou do páru.

Předpoklad: Čtení.

Cíl: Čtení čísel, paměť.

Návod: Každá karta skrývá buď číslo (1, 2, 3, ..) nebo číslovku (číslo napsané slovem). Musíš najít stejné číslo s číslovkou do páru.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso se sčítáním
icon memory-math-add.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add

math memory arithmetic memory-math-add

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (sčítání) s jeho výsledkem.

Předpoklad: Sčítání.

Cíl: Procvičuj sčítání.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (sčítání), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso se sčítáním a odčítáním
icon memory-math-add-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus

math memory arithmetic memory-math-add-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (sčítání a odčítání) s jeho výsledkem.

Předpoklad: Sčítání a odčítání.

Cíl: Procvičuj sčítání, odčítání.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (sčítání a odčítání), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso se sčítáním a odčítáním proti Tuxovi
icon memory-math-add-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (sčítání a odčítání) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi.

Předpoklad: Sčítání a odčítání.

Cíl: Procvičuj sčítání, odčítání.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (sčítání a odčítání), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso se sčítáním proti Tuxovi
icon memory-math-add-tux.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add-tux

math memory arithmetic memory-math-add-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad (sčítání) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi.

Předpoklad: Sčítání.

Cíl: Procvičuj sčítání.

Návod: Každá karta schovává buď příklad (sčítání), nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso se všemi operacemi
icon memory-math-add-minus-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad i s jeho výsledkem.

Předpoklad: Sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Cíl: Procvičuj sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Návod: Každá karta schovává buď příklad, nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso se zvukem proti Tuxovi
icon memory-sound-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound-tux

discovery memory music memory-sound-tux

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a hledej stejné zvuky do páru, hraješ proti Tuxovi.

Cíl: Trénuj svoji zvukovou paměť.

Návod: Každá karta zahraje zvuk, když ji otočíš. Cílem je najít dvojici se stejným zvukem. Klikni na kartu, aby se zvuk přehrál a pokus se najít stejný zvuk. Najednou můžeš otočit vždy pouze 2 karty, takže je třeba si pamatovat, kde který zvuk byl. Když najdeš správný pár, karty zmizí.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Pexeso všemi operacemi proti Tuxovi
icon memory-math-add-minus-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a najdi příklad i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi.

Předpoklad: Sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Cíl: Procvičuj sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Návod: Každá karta schovává buď příklad, nebo jeho výsledek. Musíš najít příklad i se správným výsledkem.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Piškvorky (proti Tuxovi)
icon tic_tac_toe.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe

strategy tic_tac_toe

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Umísti tři značky do řady.

Cíl: Umísti tři značky do jakékoli vodorovné, svislé nebo úhlopříčné řady a vyhraj hru.

Návod: Hrej si s Tuxem. Hraj tak, že klikneš na čtvereček, který chceš označit. První hráč, který vytvoří linku ze tří značek vyhrává.
Když zvýšíš úroveň, bude těžší Tuxe porazit.
Piškvorky (s kamarádem)
icon tic_tac_toe_2players.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe_2players

strategy tic_tac_toe_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Umísti tři značky do řady.

Cíl: Umísti tři značky do jakékoli vodorovné, svislé nebo úhlopříčné řady a vyhraj hru.

Návod: Hraj s kamarádem. Střídavě klikej na čtverec, který chceš označit. První hráč, který vytvoří řadu 3 značek, vyhrává.
Pohybuj myší nebo se dotkni obrazovky
icon erase.svg difficulty level 1
screenshot erase

computer mouse erase

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Pohybuj myší nebo se dotkni obrazovky pro výmaz oblasti a odkrytí pozadí.

Předpoklad: Manipulace s myší.

Cíl: Koordinace pohybu.

Návod: Pohybuj myší nebo se dotkni bloků na obrazovce, aby bloky zmizely.

Zásluhy:
 • "Alpaca" by Dietmar Rabich / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BClmen,_B%C3%B6rnste,_Alpakas_--_2020_--_5338.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Pollinationn" by aussiegall (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollinationn.jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, sharpening
 • "Butterfly" by © 2014 Jee & Rani Nature Photography (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parantica_aglea_at_Nayikayam_Thattu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Calf" by Basile Morin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_photograph_of_a_calf%27s_head_looking_at_the_viewer_with_pricked_ears_in_Don_Det_Laos.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Camels" by Alexandr frolov (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camelus_bactrianus_in_western_Mongolia_02.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Caterpillar" by Ivar Leidus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papilio_machaon_-_Daucus_carota_-_Keila.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Chamaeleo chamaeleon Samos Griechenland" by Benny Trapp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BennyTrapp_Chamaeleo_chamaeleon_Samos_Griechenland.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping, sharpening
 • "Cheetah" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheetah_(Acinonyx_jubatus)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Dolphin" by טל שמע (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilat_Dolphin_Reef_(3).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Flying fox" by Andrew Mercer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_headed_flying_fox_-_AndrewMercer_IMG41848.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Hylobates lar - Kaeng Krachan WB" by JJ Harrison (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylobates_lar_-_Kaeng_Krachan_WB.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping
 • "Goat" by JoachimKohlerBremen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walliser_Schwarzhalsziege,_Belalp_2014.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gorilla" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain_gorilla_(Gorilla_beringei_beringei)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gosling" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graugans-G%C3%B6ssel_(anser_anser)_im_Naturschutzgebiet_Wagbachniederung.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Heron" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purpurreiher_(ardea_purpurea)_im_Flug_-_NSG_Wagbachniederung_1.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping
 • "Horse" by Eatcha (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaniskari_Horse_in_Ladakh.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "A posing kitten" by GalgenTX (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_posing_kitten_(Flickr).jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, colour adjustment, sharpening
 • "Long nosed monkey" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proboscis_monkey_(Nasalis_larvatus)_female_and_baby.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Macaque" by PJeganathan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonnet_macaques_in_anaimalai_hills_JEG2730.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Meerkats" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_(Suricata_suricatta)_Tswalu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Northern harrier" by Frank Schulenburg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_northern_harrier_in_flight-1142.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Nubian ibex" by Rhododendrites (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juvenile_Nubian_ibex_in_Mitzpe_Ramon_(40409).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Penguin" Photo: Gordon Leggett / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-03_Chinstrap_penguin_on_Barrientos_Island,_Antarctica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Rhinoceros" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_rhinoceros_(Rhinoceros_unicornis)_4.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Spoonbills" by Ryzhkov Sergey (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Squirrel" by Роман Наумов (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Swans" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mute_swans_(Cygnus_olor)_and_cygnets.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Toucan" by LG Nyqvist (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pteroglossus_torquatus_Costa_Rica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
Pojmenuj notu
icon note_names.svg difficulty level 4
screenshot note_names

discovery music note_names

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Learn the names of the notes, in bass and treble clef.

Cíl: Rozviň si dobré porozumění notových pozic a jmenných konvencí. Příprava na aktivity 'Hra na piano' a 'Skládej na pianu'.

Návod: Identify the notes correctly and score 100% to complete a level.
Pojmenuj obrázek
icon imagename.svg difficulty level 3
screenshot imagename

reading words imagename

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Přetáhni a polož každou položku na její název.

Předpoklad: Čtení.

Cíl: Slovní zásoba a čtení.

Návod: Přetáhni všechny obrázky nad jejich názvy v hlavní oblasti. Kliknutím na OK potvrď odpovědi.
Pokročilé barvy
icon advanced_colors.svg difficulty level 6
screenshot advanced_colors

reading colors vocabulary advanced_colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Vyber motýla správné barvy.

Předpoklad: Může číst.

Cíl: Nauč se rozpoznávat neobvyklé barvy.

Návod: Uvidíš tancující motýly různých barev a otázku. Musíš vybrat správného motýla a dotknout se jej.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezera nebo Enter: výběr položky
Pokutový kop
icon penalty.svg difficulty level 1
screenshot penalty

computer mouse penalty

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Dvakrát klikni nebo dvakrát klepni na kteroukoliv stranu branky, abys vystřelil.

Návod: Dvakrát klikni nebo dvakrát klepni na stranu branky pro odkopnutí míče. Kliknout dvakrát můžeš jak levým, tak pravým nebo prostředním tlačítkem myši. Pokud nebudeš klikat dostatečně rychle, Tux míč chytí. V takovém případě klikni na míč, aby se zase vrátil na původní místo.
Porovnej čísla
icon comparator.svg difficulty level 2
screenshot comparator

math numeration comparator

Aastha Chauhan , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Porovnej čísla a vyber odpovídající symbol.

Cíl: Nauč se jak porovnávat číselné hodnoty.

Návod: Vyber pár čísel ze seznamu. Pak pro tento pár vyber správný symbol. Jakmile mají všechny řádky přiřazený symbol, stiskni pro kontrolu odpovědí tlačítko OK.

Pokud jsou některé odpovědi nesprávné, objeví se u daných řádků křížek. Následně oprav chyby a znovu klepni na tlačítko OK.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky nahoru a dolů: výběr páru čísel v seznamu
 • Šipky vpravo a vlevo: výběr tlačítka se symbolem
 • Mezerník: pokud je vybrán symbol, vlož tento symbol
 • Enter: kontrola odpovědí
 • <, > nebo =: zadej odpovídající symbol
Poskládej skládanku
icon paintings.svg difficulty level 1
screenshot paintings

discovery arts puzzle paintings

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop the pieces to rebuild the original paintings.

Předpoklad: Mouse-manipulation: movement, drag and drop.

Cíl: Spatial representation.

Návod: Drag the pieces to the right place to rebuild the painting.
Postav stejný model
icon crane.svg difficulty level 2
screenshot crane

puzzle crane

Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Jeď jeřábem a zkopíruj model.

Předpoklad: Práce s myší/klávesnicí.

Cíl: Procvičuj motorickou koordinaci.

Návod: Přesuň položky v modrém rámečku tak, aby odpovídaly jejich poloze v rámečku modelu.Chceš-li vybrat položku, jednoduše na ni klikni. Vedle jeřábu najdeš čtyři šipky, které ti umožní přesunout vybranou položku. Můžeš také přejet prstem nahoru/dolů/doleva/doprava pro přesun vybrané položky.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: přesunutí vybrané položky
 • Mezera nebo Enter nebo tabulátor: výběr další položky
Používej desítkový doplněk
icon tens_complement_use.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_use

math arithmetic tens_complement_use

Samarth Raj , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Používej desítkový doplněk pro zjednodušení výpočtu.

Předpoklad: Čísla od 1 do 50 a sčítání.

Cíl: Nauč se praktické použití desítkového doplňku.

Návod: Rozlož součty tak, abys vytvořil páry čísel v závorkách rovných deseti. Vyber číslo ze seznamu, pak vyber prázdné místo na operaci pro přesun vybraného čísla na dané místo.
Pokud jsou všechny řádky dokončeny, stiskni tlačítko OK pro ověření odpovědi. Pokud jsou některé odpovědi nesprávné, objeví se na odpovídajících řádcích ikona křížku. Pro opravu chyb klikni na nesprávná čísla, aby se odstranila a poté opakuj předchozí kroky.
Používání číselné osy
icon graduated_line_use.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_use

math numeration graduated_line_use

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Umísti hodnoty na číselnou osu.

Předpoklad: Čtení a řazení čísel.

Cíl: Nauč se používat číselnou osu.

Návod: Použij šipky pro přesun ukazatele na číselné ose na místo odpovídající pozici daného čísla.
Ovládání klávesnicí:
 • Šipky vlevo a vpravo: přesun ukazatele
 • Mezerník, Enter nebo Enter na numerické klávesnici: zkontrolovat tvoji odpověď
Pozice
icon positions.svg difficulty level 3
screenshot positions

discovery logic positions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Popis: Zjisti jakou pozici zaujímá chlapec vůči krabici.

Předpoklad: Může číst.

Cíl: Popis vzájemné polohy objektu.

Návod: Uvidíš několik obrázků chlapce a krabice. Musíš určit, v jaké poloze ke krabici chlapec je a zvolit správnou odpověď.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: potvrdit zvolenou odpověď
Poznej Braillovo písmo
icon braille_alphabets.svg difficulty level 5
screenshot braille_alphabets

reading letters braille braille_alphabets

Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Nauč se a zapamatuj si Braillovo písmo.

Cíl: Nechte děti objevovat Braillovo písmo.

Návod: Obrazovka má 3 části: interaktivní mřížka Braillova písma, instrukci jaké písmeno napsat a nahoře znaky v Braillově písmu sloužící jako reference. Každá úroveň učí sadu 10 znaků. Napiš požadovaný znak v interaktivní mřížce Braillova písma.

Tabulku znaků v Braillově písmě můžeš otevřít kliknutím na modrou ikonu mřížky Braillova písma.

Ovládání klávesnicí:
 • Číslice: od 1 do 6 vybrání/zrušení výběru odpovídajícího bodu
 • Mezera: otevření nebo zavření tabulky Braillova písma
Počtodoku
icon calcudoku.svg difficulty level 4
screenshot calcudoku

math arithmetic calcudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Řešte Počtodoku.

Předpoklad: Vyřešení hádanky vyžaduje trpělivost a aritmetické schopnosti.

Cíl: Rozvíjej své logické rozumové zkušenosti: spojování dat, dedukce a prostorové umístění, zatímco počítáš.

Návod: Vyber číslo ze seznamu a klikni na jeho cílové umístění, aby se vyplnilo do mřížky. Každé číslo se musí objevit v řádku a sloupci jen jedenkrát. Rámečky jsou skupiny buněk, které poskytují informace, jak je vyplnit. Rámečky vytvořené z více než jedné buňky poskytují výsledek a operátor: všechna čísla v rámečku zkombinovaná za použití uvedeného operátoru, musí dávat tento výsledek. Rámečky vytvořené pouze z jedné buňky dávají číslo, které se má vyplnit.
Počítej intervaly
icon reversecount.svg difficulty level 2
screenshot reversecount

math numeration reversecount

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Tux má hlad. Pomoz mu najít ryby počítáním ke správnému kusu ledu.

Předpoklad: Umí číst čísla na dominu.

Cíl: Tux má hlad. Pomoz mu najít ryby počítáním ke správnému kusu ledu.

Návod: Klikni na domino, abys ukázal kolik ledových políček je mezi Tuxem a rybou. Klikni na domino pravým tlačítkem myši pro snížení počtu. Jakmile jsi hotov, klikni na tlačítko OK nebo stiskni klávesu Enter.
Pořadí čísel
icon planegame.svg difficulty level 2
screenshot planegame

math numeration planegame

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Hýbej s vrtulníkem, abys chytil mraky ve správném pořadí.

Cíl: Trénování počítání.

Návod: Chytej obláčky ve zvyšujícím se pořadí. Na klávesnici pro pohyb vrtulníku použij klávesy šipek. Na ukazovacích zařízeních jen klikni nebo klepni na cílové umístění. Abys věděl které číslo máš chytit, musíš si je buď zapamatovat nebo se podívat na číslo v pravém dolním rohu.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohybovat vrtulníkem
Pracuj s plavební komorou
icon canal_lock.svg difficulty level 2
screenshot canal_lock

sciences experiment canal_lock

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Tux má problémy a potřebuje svou lodí projet plavební komorou. Pomoz Tuxovi a nauč se, jak pracuje plavební komora.

Cíl: Pochop, jak funguje plavební komora.

Návod: Máš na starosti plavební komoru. Otevírej brány a stavidla ve správném pořadí, aby Tux prošel branami v obou směrech.
Procvičení svislého čtení
icon readingv.svg difficulty level 2
screenshot readingv

reading words readingv

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Přečti si svislý seznam slov a zkontroluj, zda je dané slovo mezi nimi.

Předpoklad: Čtení.

Cíl: Procvičení čtení v omezeném čase.

Návod: Na tabuli se objeví slovo. Bude se ukazovat seznam slov zobrazovaný postupně shora dolů. Objevilo se v tom seznamu zadané slovo?
Procvičení sčítání s hrou míření
icon target.svg difficulty level 2
screenshot target

math addition arithmetic target

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Zasáhni cíl a spočítej své body.

Předpoklad: V první úrovni můžeš hýbat myší, číst čísla a počítat do 15.

Cíl: Házej šipky na cíl a spočítej své skóre.

Návod: Zkontroluj rychlost a směr cíle a poté na něj klikni pro hození šipky. Když jsou všechny tvoje šipky hozeny, budeš požádán o spočítání skóre. Zadej skóre pomocí klávesnice.
Procvičení vodorovného čtení
icon readingh.svg difficulty level 2
screenshot readingh

reading words readingh

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Přečti si seznam slov a zkontroluj, zda je dané slovo mezi nimi.

Předpoklad: Čtení.

Cíl: Procvičení čtení v omezeném čase.

Návod: Na tabuli se objeví slovo. Bude se ukazovat seznam slov zobrazovaný postupně zleva doprava. Objevilo se v tom seznamu zadané slovo?
Programovací bludiště
icon programmingMaze.svg difficulty level 3
screenshot programmingMaze

fun programmingMaze

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Tato aktivita tě naučí naprogramovat Tuxe tak, aby dosáhl svého cíle pomocí jednoduchých příkazů, jako je pohyb vpřed a otočení vlevo nebo vpravo.

Předpoklad: Umí číst instrukce a logicky myslet, aby našel cestu.

Cíl: Tux má hlad. Pomoz mu najít rybu. Naprogramuj ho tak, aby došel na správný kus ledu.

Návod: Z nabídky vyber příkazy a seřaď je tak, aby dovedly Tuxe k jeho cíli.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky vlevo a vpravo: pohyb uvnitř zvolené oblasti
 • Šipky nahoru a dolů: zvýšit nebo snížit počítadlo smyčky (pokud je vybrána oblast pro smyčku)
 • Mezerník: vybrat příkaz nebo připojit vybraný příkaz do hlavní/procedurové/smyčkové oblasti
 • Tabulátor: přepnout mezi oblastí příkazů a hlavní/procedurovou/smyčkovou oblastí
 • Delete: odstranit vybraný příkaz z hlavní/procedurové/smyčkové oblasti
 • Enter: spustit kód nebo resetovat Tuxe, pokud se mu nepodaří získat rybu

Pro přidání příkazu do hlavní/procedurové/smyčkové oblasti proveď jeho výběr z oblasti příkazů, pak přepni na hlavní/procedurovou/smyčkovou oblast a stiskni mezerník.

Pro úpravu příkazu v hlavní/procedurové/smyčkové oblasti proveď jeho výběr v hlavní/procedurové/smyčkové oblasti, pak přepni na oblast příkazů, vyber nový příkaz a stiskni mezerník.
Prohoď desítkový doplněk
icon tens_complement_swap.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_swap

math arithmetic tens_complement_swap

Samarth Raj & Timothée Giet

Popis: Prohoď čísla pro vytvoření párů rovných deseti.

Předpoklad: Čísla od 1 do 30 a sčítání.

Cíl: Nauč se používat desítkový doplněk pro optimalizaci pořadí čísel ve výpočtu.

Návod: Vytvářej páry čísel v závorkách rovných deseti. Pro přehození čísel vyber jedno číslo, pak ve stejné operaci vyber jiné. Pokud jsou všechny řádky dokončeny, stiskni tlačítko OK pro ověření odpovědi. Pokud jsou některé odpovědi nesprávné, objeví se na odpovídajících řádcích ikona křížku. Oprav chyby a pak stiskni tlačítko OK znovu.
Prozkoumej památky
icon explore_monuments.svg difficulty level 3
screenshot explore_monuments

sciences geography explore_monuments

Ayush Agrawal & Timothée Giet

Popis: Prozkoumej památky po celém světě.

Předpoklad: Znalost různých památek.

Cíl: Seznam se s různými památkami z celého světa a zapamatuj si jejich umístění.

Návod: Kliknutím na místa se dozvíš o památkách a poté je najdeš na mapě.

Zásluhy: Fotografie pořízené z Wikipedie.
 • "Chichen Itza 3" by Daniel Schwen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chichen_Itza_3.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "1 cristor redentor 2014" by Chensiyuan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_cristor_redentor_2014.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "Taj Mahal, Agra, India" by Yann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg), CC BY-SA 4.0
Prozkoumej světovou hudbu
icon explore_world_music.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_music

discovery music explore_world_music

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Nauč se něco o světové hudbě.

Cíl: Rozvíjej lepší porozumění rozmanitosti hudby přítomné ve světě.

Návod: V této aktivitě jsou tři úrovně.

V první úrovni si užiješ prozkoumávání hudby z celého světa. Klikni na každý kufr, abyste se dozvěděli o hudbě z této oblasti a poslechli si krátkou ukázku. Pilně se uč, protože v druhé a třetí úrovni dojde na zkoušení.

V druhé úrovni uslyšíš ukázku hudby a musíš vybrat místo, z kterého tato hudba pochází. Pokud si chceš poslechnout ukázku ještě jednou, klikni na tlačítko přehrát.

Ve třetí úrovni musíš vybrat umístění, které odpovídá popis na obrazovce.

Zásluhy: Obrázky z https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org
 • "Onalaska-Practice6" by Tom Harpel (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onalaska-Practice6.jpg), CC BY 2.0
 • "Australia Aboriginal Culture 009" by Steve Evans (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Aboriginal_Culture_009.jpg), CC BY 2.0
 • "Lunny irvine o flynn glackin" by candyschwartz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunny_irvine_o_flynn_glackin.jpg), CC BY 2.0
 • "08-rock-n-roll" by Karel Schmiedberger (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:08-rock-n-roll.ogg), CC BY 3.0
 • "The Wind that Shakes the Barley" by peakfiddler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wind_that_Shakes_the_Barley.ogg), CC BY 3.0
Překresli obrázek
icon redraw.svg difficulty level 3
screenshot redraw

puzzle redraw

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Překresli přesně obrázek do vedlejší mřížky.

Návod: Nejprve vyber barvu v panelu nástrojů. Poté klikni na mřížku a tahem kresli. Uvolněním kreslit přestaneš.

Ovládání klávesnicí:
 • Čísla: vyber barvu
 • Šipky: přesouvej se v mřížce
 • Mezerník nebo Enter: kreslit
Překresli obrázek zrcadlově
icon redraw_symmetrical.svg difficulty level 4
screenshot redraw_symmetrical

puzzle redraw_symmetrical

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Překresli obrázek zrcadlově do vedlejší mřížky.

Návod: Nejprve vyber barvu v panelu nástrojů. Poté klikni na mřížku a tahem kresli. Uvolněním kreslit přestaneš.

Ovládání klávesnicí:
 • Čísla: vyber barvu
 • Šipky: přesouvej se v mřížce
 • Mezerník nebo Enter: kreslit
Přitažlivost
icon gravity.svg difficulty level 3
screenshot gravity

sciences experiment gravity

Timothée Giet

Popis: Úvod do pojmu gravitace.

Cíl: Pohybuj kosmickou lodí tak, abys nenarazil do planet, a doleť na vesmírnou stanici.

Návod: Pohybuj kosmickou lodí s šipkami doleva a doprava a nebo šipkami na obrazovce mobilních zařízení. Snaž se udržet uprostřed obrazovky a očekávej dívajíce se na velikost a směr šipky gravitační síly.

Ovládání klávesnicí:
 • Levá a Pravá šipka: řízení vesmírné lodi
Relativní bludiště
icon mazerelative.svg difficulty level 3
screenshot mazerelative

fun maze mazerelative

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Pomoz Tuxovi dostat se z tohoto bludiště (pohyby jsou relativní).

Návod: Použij šipky na klávesnici nebo tahy prstem po obrazovce, aby se Tux dostal ke dveřím.

V tomto bludišti jsou pohyby relativní (z pohledu první osoby). Šipky doleva a doprava se používají k otočení a šipka nahoru k pohybu vpřed.

Na prvních úrovních Tux chodí poklidně, krůček po krůčku, bludištěm.

Ve větších bludištích je speciální režim chůze, zvaný "režim rychlochůze". Pokud je tento režim aktivní, Tux běží až dokud se nedostane k rozcestí, kde musíš rozhodnout, kudy se má Tux dále vydat.

Jestli je režim rychlochůze aktivní poznáš tak, že se Tuxovi podíváš na nohy: Pokud je Tux bosý, režim rychlochůze je vypnutý. Pokud má na nohou červené běžecké boty, je režim rychlochůze aktivní.

Na vyšších úrovních je režim rychlochůze aktivován automaticky. Pokud chceš tuto funkci na dřívějších úrovních, nebo ji chceš zakázat ve větších bludištích, kliknutím na ikonu "bosý / běžecké boty" v levém horním rohu lze rychlochůzi přepínat.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky vlevo a vpravo: otočení doleva a doprava
 • Šipka dolů: otočení dozadu
 • Šipka nahoru: pohyb vpřed
Relativní dekódování cesty
icon path_decoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding_relative

discovery logic path_decoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Aby Tux dosáhl cíle, následuj zadané směrové pokyny.

Návod: Klikni na mřížku čtverců pro přesun Tuxe dle zadaných pokynů.

Pokyny jsou relativní k současné orientaci Tuxe.

To znamená, že NAHORU jej posune vpřed, DOLŮ jej posune vzad, VLEVO jej posune na levou stranu od Tuxe a VPRAVO jej posune na pravou stranu od Tuxe.
Relativní kódování cesty
icon path_encoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding_relative

discovery logic path_encoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Přesouvej Tuxe podél cesty, aby došel do cíle.

Návod: Použij šipky pro pohyb Tuxe podle cesty, dokud nedosáhne cíle.

Pokyny jsou relativní k současné orientaci Tuxe.

To znamená, že NAHORU jej posune vpřed, DOLŮ jej posune vzad, VLEVO jej posune na levou stranu od Tuxe a VPRAVO jej posune na pravou stranu od Tuxe.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: směrové pokyny
Rodina
icon family.svg difficulty level 2
screenshot family

sciences history family

Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Popis: Vyber jak se nazývá tento rodinný příslušník.

Předpoklad: Čtecí schopností.

Cíl: Nauč se názvy rodinných příslušníků podle systému používanému ve většině západních společností.

Návod: Bude zobrazen rodokmen.
Kruhy jsou spojeny čarou pro označení vztahu. Sezdané páry (ženatý muž, vdaná žena) jsou označeny prstýnky na čáře.
Ty jsi osoba v bílém kruhu. Vyber, v jakém vztahu k tobě je osoba v oranžovém kruhu.
Rozděl sladkosti
icon share.svg difficulty level 2
screenshot share

math arithmetic share

Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Pokus se rozdělit sladkosti mezi děti.

Předpoklad: Umět počítat.

Cíl: Nauč se dělit čísla.

Návod: Následuj instrukce na obrazovce: nejprve přesuň správný počet chlapců a děvčat doprostřed, poté přesuň sladkosti do čtverečku ke každému z dětí.
Pokud je nějaký zbytek, je třeba jej přesunout do sklenice na sladkosti.
Sestav mozaiku
icon mosaic.svg difficulty level 1
screenshot mosaic

puzzle mosaic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Put each item at the same place as in the given example.

Návod: First select an item from the list, and then click on a spot of the mosaic to place the item.

Ovládání klávesnicí:
 • Arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select or place an item
 • Tab: navigate between the item list and the mosaic
Seřaď větu
icon ordering_sentences.svg difficulty level 2
screenshot ordering_sentences

reading words ordering_sentences

Harsh Kumar , Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Seřaď daná slova tak, aby složily smysluplnou větu.

Předpoklad: Čtení.

Cíl: Seřaď slova tak, aby složily smysluplnou větu.

Návod: Dostaneš nějaká slova. Přetáhni slova do horní části tak, aby tvořily smysluplnou větu.
Seřaď čísla
icon ordering_numbers.svg difficulty level 2
screenshot ordering_numbers

math numeration ordering_numbers

Rudra Nil Basu , Emmanuel Charruau , Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Seřaď daná čísla vzestupně nebo sestupně.

Předpoklad: Počítání.

Cíl: Porovnej čísla.

Návod: Dostaneš nějaká čísla. Přetáhni je do horní části ve vzestupném nebo sestupném pořadí (podle pokynu na obrazovce).
Skládačka Tangram
icon tangram.svg difficulty level 3
screenshot tangram

puzzle tangram

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Úkolem je sestavit zadaný tvar.

Předpoklad: Manipulace s myší.

Cíl: Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Tangram je hlavolam na principu puzzle složený ze sedmi destiček geometrických tvarů: pět trojúhelníků,jeden čtverec a jeden rovnoběžník, které společně vytvářejí základní čtverec.Kombinací těchto segmentů se skládají různé plošné obrazce: existujeminimálně 6500 možných variant. Tangramy se vyrábějí ze dřeva, plastu,papíru, keramiky, skla nebo slonoviny, zpravidla bývají jednotlivé kousky barevně odlišeny.

Návod: Přesuň dílek jeho přetažením. Na položkách, které to podporují, se objeví tlačítko symetrie. Klikni na tlačítko otočení nebo přes něj daný dílek přetáhni, aby se otočil. Podívej se na aktivitu 'Dětská skládačka' pro jednodušší úvod k tangramu.
Skládej na pianu
icon piano_composition.svg difficulty level 2
screenshot piano_composition

discovery music piano_composition

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Zjisti jak funguje klaviatura piana a jak jsou zapsány noty na notové osnově.

Předpoklad: Obeznámení s notovými jmennými konvencemi.

Cíl: Rozviň si porozumění hudební kompozice a zvyš si zájem o tvorbu hudby pomocí klaviatury piana. Tato aktivita zahrnuje mnoho základních rozměrů hudby, avšak o hudební kompozici toho je ještě mnoho k objevování. Pokud se ti líbí tato aktivita, ale chceš používat pokročilejší nástroj, stáhni si Minuet (https://minuet.kde.org/) software s otevřeným zdrojovým kódem pro hudební vzdělávání nebo MuseScore (https://musescore.org) software s otevřeným zdrojovým kódem, který slouží pro notový zápis.

Návod: Tato aktivita má několik úrovní, každá úroveň přidává k té předchozí novou funkcionalitu.
 • Úroveň 1: Základní klaviatura piana (pouze bílé klávesy), na které uživatelé mohou experimentovat se zápisem hudby pomocí klikání na barevné obdélníkové klávesy.
 • Úroveň 2: Notová osnova se přepíná na basový klíč, takže noty jsou níže než v předchozí úrovni.
 • Úroveň 3: Možnost volby mezi houslovým a basovým klíčem, jsou přidány černé klávesy (křížkové klávesy).
 • Úroveň 4: Pro černé klávesy jsou použity béčkové noty (snížené).
 • Úroveň 5: Možnost vybrat délku noty (celá, půlová, čtvrťová nebo osminová nota).
 • Úroveň 6: Přidání pomlk (celá, půlová, čtvrťová a osminová pomlka).
 • Úroveň 7: Ulož si své skladby na načti předvybrané nebo uložené melodie.
Ovládání klávesnicí:
 • Číslice 1 až 7: bílé klávesy
 • F2 až F7: černé klávesy
 • Mezerník: přehrát
 • Levá a pravá šipka: přepnutí oktávy klaviatury
 • Backspace: zpět
 • Delete: vymazat vybranou notu nebo vše

Zásluhy: Původní kód syntezátoru je z https://github.com/vsr83/miniSynth
Sledování vlaků
icon railroad.svg difficulty level 1
screenshot railroad

discovery logic railroad

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Sestav vlak v horní části obrazovky.

Cíl: Procvičování paměti.

Návod: Na několik sekund je zobrazen vlak. Sestav jej znovu v horní části obrazovky tím, že tam přesuneš správné vozy. Pro smazání vozu jej přetáhni z horní části obrazovky dolů.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: přesun v oblasti vzorků a v oblasti pro odpověď
 • Mezerník: vložit položku ze vzorků do místa pro odpověď nebo přehodit položky v oblasti pro odpověď
 • Delete nebo Backspace: odstranit vybranou položku z oblasti pro odpověď
 • Enter nebo Return: potvrdit odpověď
Slovní druhy
icon grammar_classes.svg difficulty level 3
screenshot grammar_classes

reading words grammar_classes

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Poznej slovní druhy v daných větách.

Cíl: Nauč se poznávat slovní druhy.

Návod: Přiřaď požadované slovní druhy k odpovídajícím slovům.
Vyber slovní druh ze seznamu, pak vyber obdélník pod slovem a přiřaď mu tento slovní druh.
Pokud žádný ze slovních druhů neodpovídá, ponechej obdélník prázdný.
Ovládání klávesnicí:
 • Šipky nahoru a dolů nebo tabulátor: přepnout mezi slovními druhy a slovy
 • Šipky vlevo a vpravo: výběr položek ve slovních druzích nebo slovech
 • Mezerník: přiřaď vybraný slovní druh k vybranému slovu a pak vyber další slovo
 • Backspace: vyber předchozí slovo
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Sluneční soustava
icon solar_system.svg difficulty level 5
screenshot solar_system

sciences experiment solar_system

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Zodpověz otázky se stoprocentní úspěšností.

Cíl: Uč se o sluneční soustavě. Pokud se o astronomii chceš dozvědět více, zkus stáhnout volně dostupný software KStars (https://edu.kde.org/kstars/) nebo Stellarium (https://stellarium.org/).

Návod: Klikni na planetu nebo slunce a zodpověz související otázky. Každá otázka má čtyři odpovědi, ale jen jedna je stoprocentně správná. Pokus se odpovídat na otázky a dosáhnout 100% přesnosti odpovědi.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: zvolit
 • Escape: návrat na předchozí obrazovku
 • Tabulátor: rada (pouze pokud je vidět ikona rady)
Spočítej a vybarvi kruhy
icon learn_digits.svg difficulty level 1
screenshot learn_digits

math numeration learn_digits

Timothée Giet

Popis: Nauč se číslice od 0 to 9

Cíl: Naučit se číslice počítáním jejich odpovídající hodnoty.

Návod: Na obrazovce se zobrazí číslice. Vyplň odpovídající počet kruhů a potvrď svou odpověď.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník: vyplnit kolečko
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
 • Tabulátor: říci číslici znovu
Spočítej položky
icon enumerate.svg difficulty level 2
screenshot enumerate

math numeration enumerate

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Umísti položky tak, aby šly co nejjednodušeji spočítat.

Předpoklad: Základní počítání.

Cíl: Trénování počítání.

Návod: Nejprve řádně uspořádej položky, abys je mohl spočítat. Poté klikni na položku seznamu odpovědí v levé horní oblasti a zadej odpovídající odpověď pomocí klávesnice.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipka nahoru: výběr další položky
 • Šipka dolů: výběr předchozí položky
 • Číslice: zadání odpovědi na vybranou položku
 • Enter: ověření odpovědi (pokud je volba 'Ověřit odpověď' nastavená na 'tlačítko OK')
Sudoku, umísti jednotlivé symboly do mřížky
icon sudoku.svg difficulty level 4
screenshot sudoku

discovery logic sudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Symboly musí být jedinečné jak v řádku, tak ve sloupečku a (je-li určeno) také v každé oblasti.

Předpoklad: Vyřešení hádanky vyžaduje trpělivost a schopnosti logického myšlení.

Cíl: Cílem této skládanky je zadat symbol nebo číslici od 1 do 9 do každé buňky v mřížce. V oficiálním Sudoku má mřížka rozměry 9×9 a je tvořena podmřížkami (regiony) o rozměru 3×3. V GComprisu začínáme na nižších úrovních s jednodušší verzí s pomocí symbolů a bez regionů. Ve všech případech je na začátku mřížka zobrazena předvyplněnými symboly nebo číslicemi, které jsou dané. Každý řádek, sloupec a region smí obsahovat každý ze symbolů nebo číslic právě jednou.

Návod: Vyber číslo nebo symbol v seznamu a klikni na jeho cílové umístění. GCompris ti nedovolí zadat nesprávnou odpověď.
Sudá a lichá čísla
icon numbers-odd-even.svg difficulty level 2
screenshot numbers-odd-even

math numeration numbers-odd-even

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Pochytej vrtulníkem všechna sudá nebo lichá čísla.

Cíl: Trénování počítání.

Návod: Catch the clouds with an odd or even number, in the right order. With a keyboard, use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device, just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the number on the bottom right corner.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohybovat vrtulníkem
Supermozek
icon superbrain.svg difficulty level 2
screenshot superbrain

discovery logic superbrain

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Tux několik položek schoval. Najdi je ve správném pořadí.

Cíl: Tux několik položek schoval. Najdi je ve správném pořadí.

Návod: Klikej na položky dokud nenajdeš to, co považuješ za správnou odpověď. Potom klikni na tlačítko OK. Zobrazí se hodnocení tvé odpovědi, u které se zobrazí buď černá tečka označující, že jsi našel správnou položku na správném umístění, nebo bíla tečka označující, že jsi našel správnou položku, ale je na nesprávném umístění. V nižších úrovních ti také Tux pomocí černého čtverce ukazuje na správné položky na správném umístění a nebo bílým čtvercem na správné položky na nesprávném umístění. V úrovních 4 a 8 mohou být položky ukryty několikrát.
Pro změnu položek můžeš použít i pravé tlačítko, které mění položku v opačném pořadí, nebo výběr položky ze zobrazené nabídky položek. Pokud na dané položce podržíš prst dvě sekundy, automaticky se vybere poslední položka vybraná na tomto umístění. Dvojklikem na předchozí vybranou položku v historii hádání můžeš položku označit jako správnou. Takto označené položky jsou automaticky vybrány v současném ale i budoucím zadání, dokud je neodznačíš opětovným dvojklikem.
Sčítání malých čísel
icon algebra_plus.svg difficulty level 3
screenshot algebra_plus

math addition arithmetic algebra_plus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Procvič si sčítání čísel.

Předpoklad: Jednoduché sčítání. Pozná psané číslice.

Cíl: Nauč se spočítat součet dvou čísel v omezeném čase.

Návod: Na obrazovce se zobrazí sčítání. Vypočítej součet a zadej jej pomocí klávesnice počítače nebo klávesnice na obrazovce.Musíš být rychlý a zadat odpověď dříve, než tučňáci v balónu přistanou!

Ovládání klávesnicí:
 • Číslice: napsat tvoji odpověď
 • Backspace: smazat poslední číslici ve tvé odpovědi
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Sčítání s čísly desítkové soustavy
icon learn_decimals_additions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_additions

math arithmetic learn_decimals_additions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Popis: Nauč se sčítání s čísly desítkové soustavy.

Cíl: Nauč se sčítat desetinná čísla tak, že spočteš kolik čtverečků je potřeba k vyjádření výsledku.

Návod: Zobrazuje se součet dvou desetinných čísel. Přesuň šipku pro výběr části lišty, poté přesuň vybranou část lišty do prázdné oblasti. Opakuj tyto kroky dokud počet přesunutých lišt neodpovídá výsledku součtu. Pak klikni na tlačítko OK pro ověření tvé odpovědi.

Pokud je odpověď správná, napiš odpovídající výsledek a potvrď odpověď kliknutím na tlačítko OK.

Ovládání klávesnicí:
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
 • Čísla: zadej výsledek
Uhádni 24
icon guess24.svg difficulty level 4
screenshot guess24

math arithmetic guess24

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Vypočítej číslo 24.

Předpoklad: Budeš umět počítat pomocí sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Cíl: Nauč se počítat pomocí čtyř operátorů.

Návod: Použij čtyři čísla s daným operátorem tak, abys našel číslo 24.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb uvnitř čísel a operátorů
 • Mezerník, Enter nebo Enter na numerické klávesnici: vyber nebo zruš výběr současné hodnoty nebo operátoru
 • Klávesy operátorů (+, -, *, /): vyber operátor
 • Backspace nebo Delete: zrušit poslední operaci
 • Tabulátor: přepni mezi čísly a operátory
Určování slovních druhů
icon grammar_analysis.svg difficulty level 3
screenshot grammar_analysis

reading words grammar_analysis

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Poznej slovní druhy v daných větách.

Cíl: Nauč se poznávat slovní druhy.

Návod: Přiřaď požadované slovní druhy k odpovídajícím slovům.
Vyber slovní druh ze seznamu, pak vyber obdélník pod slovem a přiřaď mu tento druh.
Pokud žádný ze slovních druhů neodpovídá, ponechej obdélník prázdný.
Ovládání klávesnicí:
 • Šipky nahoru a dolů nebo tabulátor: přepnout mezi slovními druhy a slovy
 • Šipky vlevo a vpravo: výběr položek ve slovních druzích nebo slovech
 • Mezerník: přiřaď vybraný slovní druh k vybranému slovu a pak vyber další slovo
 • Backspace: vyber předchozí slovo
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Učení kliknutí myší
icon left_right_click.svg difficulty level 1
screenshot left_right_click

computer mouse left_right_click

Samarth Raj & Timothée Giet

Popis: Přesuň zvířátka do jejich domečků pomocí levého nebo pravého kliknutí myši.

Předpoklad: Manipulace s myší.

Cíl: Používání myši. Cvičení levého a pravého klikání.

Návod: Levé kliknutí na rybu ji přesune do rybníku. Pravé kliknutí na opici ji přesune na strom. Pokud klepneš nesprávně, zobrazí se zpráva.
V jakém slově je písmeno
icon letter-in-word.svg difficulty level 2
screenshot letter-in-word

reading words letter-in-word

Akshat Tandon & Timothée Giet

Popis: Je napsáno písmeno a zobrazena některá slova. Musíš najít slovo nebo slova, ve kterých se toto písmeno vyskytuje.

Předpoklad: Pravopis, rozpoznávání písmen.

Cíl: Vybrat všechna slova, která obsahují dané písmeno.

Návod: Na vlajce připojené k letadlu je zobrazeno písmeno. Vyber všechna slova obsahující toto písmeno a stiskni tlačítko OK.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezera: výběr položky
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Vrať Tuxovi nazpět
icon money_back.svg difficulty level 3
screenshot money_back

math money measures money_back

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Procvič si používání peněz vracením drobných Tuxovi.

Předpoklad: Umí počítat.

Cíl: Tux bought different items from you and shows you his money. You must give him back his change. At higher levels, several items are displayed, and you must first calculate the total price.

Návod: Click on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click on it on the upper screen area.

Ovládání klávesnicí:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Mezera nebo Enter: výběr položky
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas
Vrať Tuxovi nazpět včetně drobných
icon money_back_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_back_cents

math money measures money_back_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Procvič si používání peněz vracením drobných Tuxovi.

Předpoklad: Umí počítat.

Cíl: Tux bought different items from you and shows you his money. You must give him back his change. At higher levels, several items are displayed, and you must first calculate the total price.

Návod: Click on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click on it on the upper screen area.

Ovládání klávesnicí:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Mezera nebo Enter: výběr položky
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas
Vyber příbuzné
icon family_find_relative.svg difficulty level 2
screenshot family_find_relative

sciences history family_find_relative

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Popis: Klikni na pár v daném příbuzenském vztahu.

Předpoklad: Čtení, pohyb a klikání myší.

Cíl: Nauč se názvy rodinných příslušníků podle systému používanému ve většině západních společností.

Návod: Zobrazí se rodokmen s několika pokyny.
Kruhy jsou spojeny čarami označující vztahy. Manželské páry jsou označeny prstenem.
Klikni na dvojici členů rodiny, která odpovídá danému vztahu.
Vypínání světel
icon lightsoff.svg difficulty level 6
screenshot lightsoff

discovery logic lightsoff

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Cílem je zhasnout všechna světla.

Cíl: Cílem je zhasnout všechna světla.

Návod: The effect of pressing a window is to toggle the state of that window, and of its immediate vertical and horizontal neighbors. You must turn off all the lights. If you click on Tux, the solution is shown.

Zásluhy: Postup řešení je popsaný na Wikipedii. Pokud se chcete dozvědět více o hře „Vypínání světel“, navštivte <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>
Vytvářej zlomky
icon fractions_create.svg difficulty level 5
screenshot fractions_create

math arithmetic fractions_create

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Na obrazovce je zobrazen model rozdělený na rovné díly.
Vyber odpovídající počet dílků, který je popsán v zadání.
Vyvaž správně váhu
icon scalesboard.svg difficulty level 2
screenshot scalesboard

math measures scalesboard

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Přesuň závaží tak, aby byla váha vyvážená.

Cíl: Výpočet zpaměti, rovnost čísel.

Návod: Pro vyvážení váhy přesouvej závaží na levou stranu (na vyšších úrovních i na stranu pravou). Závaží můžeš umístit v jakémkoliv pořadí.
Vyvaž váhu v Imperiálních jednotkách
icon scalesboard_weight_avoirdupois.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Přesouvej závaží na váhu a spočítej hmotnost.

Cíl: Výpočet zpaměti, rovnost čísel, převod jednotek.

Návod: Pro vyvážení váhy přesouvej závaží na levou stranu (na vyšších úrovních i na stranu pravou). Závaží můžeš umístit v jakémkoliv pořadí. Dobře si všímej váhy a jednotek uvedených na závaží. Také je dobré vědět, že jedna libra (lb) odpovídá 16 uncím (oz).
Vyvaž váhu v metrických jednotkách
icon scalesboard_weight.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight

math measures scalesboard_weight

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Přesouvej závaží na váhu a spočítej hmotnost.

Cíl: Výpočet zpaměti, rovnost čísel, převod jednotek.

Návod: Pro vyvážení váhy přesouvej závaží na levou stranu (na vyšších úrovních i na stranu pravou). Závaží můžeš umístit v jakémkoliv pořadí. Dobře si všímej váhy a jednotek hmotnosti na jednotlivých závažích. Pamatuj, že kilogram (kg) je 1000 gramů (g).
Zahraj rytmus
icon play_rhythm.svg difficulty level 1
screenshot play_rhythm

discovery music play_rhythm

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis:

Předpoklad: Jednoduché porozumění hudebnímu rytmu.

Cíl: Nauč se správně následovat rytmus.

Návod: Poslouchej přehrávaný rytmus. Následně klikej na buben a vytvoř stejný rytmus. Pokud klikneš ve správný čas, bude přehrán další rytmus. Pokud ne, musíš to zkusit znovu.
Liché úrovně zobrazují na notové osnově svislou čáru, která sleduje rytmus: klikej na buben, jakmile je čára uprostřed not.
Sudé úrovně jsou těžší, protože v nich není žádní svislá čára. Musíš si přečíst délku not a hrát rytmus správně. Také můžeš kliknout na metronom, abys uslyšel ukázku čtvrťových not.
Klikni na tlačítko obnovit, pokud chceš rytmus zahrát znovu.

Ovládání klávesnicí:
 • Mezerník: kliknutí na buben
 • Enter nebo Return: znovu přehrát rytmus
 • Nahoru a dolu: zvýšit nebo snížit tempo
 • Tabulátor: Spustit nebo zastavit metronom, pokud je k dispozici
Zarovnat čtyři (s Tuxem)
icon align4.svg difficulty level 2
screenshot align4

strategy align4

Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Uspořádej čtyři žetony za sebou.

Cíl: Vytvoř řadu 4 žetonů buď vodorovně, svisle, nebo úhlopříčně.

Návod: Zahraj si s Tuxem. Pokaždé když jsi na tahu, klikni na sloupec, do kterého chceš upustit žeton. První hráč, který vytvoří řadu 4 žetonů, vyhrává.
Pro ruční výběr stupně obtížnosti můžeš použít tlačítka se šipkami. Když zvýšíš úroveň, Tux bude hrát lépe.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipka vlevo: přesunout žeton doleva
 • Šipka vpravo: přesunout žeton doprava
 • Mezera nebo šipka dolů: umístit žeton
Zarovnat čtyři (s kamarádem)
icon align4_2players.svg difficulty level 2
screenshot align4_2players

strategy align4_2players

Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Uspořádej čtyři žetony za sebou.

Cíl: Vytvoř řadu 4 žetonů buď vodorovně, svisle, nebo úhlopříčně.

Návod: Hraj s kamarádem. Střídavě klikej na řádek, do kterého chceš umístit žeton. První hráč, který vytvoří řadu 4 žetonů, vyhrává.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipka vlevo: přesunout žeton doleva
 • Šipka vpravo: přesunout žeton doprava
 • Mezera nebo šipka dolů: umístit žeton
Zjednodušená hanojská věž
icon hanoi.svg difficulty level 2
screenshot hanoi

discovery logic hanoi

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Postav danou věž.

Předpoklad: Manipulace s myší.

Cíl: Postav věž v prázdné oblasti napravo.

Návod: Táhni a pusť vždy jen jeden horní dílek, který přesuneš z jedné věže na jinou tak, abys znovu postavil tu věž vpravo na jiném prázdném místě.

Zásluhy: Koncept je převzatý z EPI her.
Zvukové pexeso
icon memory-sound.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound

discovery memory music memory-sound

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otoč karty a hledej stejné zvuky do páru.

Cíl: Trénuj svoji zvukovou paměť.

Návod: Každá karta zahraje zvuk, když ji otočíš. Cílem je najít dvojici se stejným zvukem. Klikni na kartu, aby se zvuk přehrál a pokus se najít stejný zvuk. Najednou můžeš otočit vždy pouze 2 karty, takže je třeba si pamatovat, kde který zvuk byl. Když najdeš správný pár, karty zmizí.

Ovládání klávesnicí:
 • Šipky: pohyb
 • Mezerník nebo Enter: otočit zvolenou kartu
Zábava s Braillem
icon braille_fun.svg difficulty level 6
screenshot braille_fun

reading braille letters braille_fun

Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Procvičuj písmena v Braillově písmu.

Předpoklad: Braillova abeceda.

Návod: Vytvořte mřížky Braillova písma pro písmena v pruhu. Pokud potřebuješ pomoc, zkontroluj Braillovo písmo kliknutím na modrou ikonu Braillova písma.

Ovládání klávesnicí:
 • Mezera: otevření nebo zavření tabulky Braillova písma
Čtení číselné osy
icon graduated_line_read.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_read

math numeration graduated_line_read

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Přečti hodnoty na číselné ose.

Předpoklad: Čtení a řazení čísel.

Cíl: Nauč se číst číselnou osu.

Návod: Použij zobrazenou nebo připojenou klávesnici pro zadání odpovídající hodnoty na odpovídající místo na číselné ose.
Ovládání klávesnicí:
 • Čísla: zadej číslice
 • Backspace: smazat poslední číslici
 • Delete: vymazat tvoji odpověď
 • Mezerník, Enter nebo Enter na numerické klávesnici: zkontrolovat tvoji odpověď
Čísla na dominech
icon smallnumbers2.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers2

math numeration smallnumbers2

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Sečti počet bodů na dominu dříve, než dopadne na zem.

Předpoklad: Schopnost počítat.

Cíl: Spočítej počet bodů v omezeném čase.

Návod: Napiš počet bodů, které vidíš na každém z padajících domin.

Ovládání klávesnicí:
 • Číslice: napsat tvoji odpověď
Čísla na kostce
icon smallnumbers.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers

computer keyboard math numeration smallnumbers

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Spočítej tečky na kostce dříve, než dopadne na zem.

Předpoklad: Schopnost počítat.

Cíl: V omezeném čase spočítat počet teček.

Návod: Napiš počet bodů, které vidíš na každé z padajících kostek.

Ovládání klávesnicí:
 • Číslice: napsat tvoji odpověď
Řada
icon frieze.svg difficulty level 1
screenshot frieze

discovery logic frieze

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Zopakuj a doplň řadu.

Cíl: Nauč se algoritmy.

Návod: Zopakuj řadu zobrazenou nahoře. V některých úrovních si budeš nejdříve muset řadu zapamatovat a pak teprve doplnit nebo zopakovat.
Ovládání klávesnicí:
 • Šipky vlevo a vpravo: výběr znaku
 • Mezerník: vložit vybraný znak do řady
 • Backspace nebo Delete: odstranit poslední znak z řady
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
 • Tabulátor: přepínání mezi úpravou řady a zobrazením modelu
Řada čísel
icon number_sequence.svg difficulty level 2
screenshot number_sequence

math numeration number_sequence

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Stiskni čísla ve správném pořadí.

Cíl: Umí počítat.

Návod: Draw the picture by clicking on each number in the right order.
Řazení do kategorií
icon categorization.svg difficulty level 4
screenshot categorization

reading vocabulary categorization

Divyam Madaan & Timothée Giet

Popis: Zařazuj prvky do správných a nesprávných skupin

Předpoklad: Umožňuje přetahovat položky pomocí myši nebo dotykové obrazovky.

Cíl: Rozvíjej koncepční myšlení a rozšiřuj své znalosti.

Návod: Přečti si pokyny a poté položky přetáhni, jak je uvedeno.
Řazení písmen
icon ordering_alphabets.svg difficulty level 2
screenshot ordering_alphabets

reading letters ordering_alphabets

Rudra Nil Basu , Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Seřaď písmena podle abecedy nebo podle obrácené abecedy.

Předpoklad: Čtení.

Cíl: Nauč se pořadí v abecedě

Návod: Dostaneš nějaká písmena. Přetáhni je do horní části tak, aby byly v pořadí podle abecedy, nebo podle obrácené abecedy (podle pokynu na obrazovce).
Římské číslice
icon roman_numerals.svg difficulty level 4
screenshot roman_numerals

sciences history roman_numerals

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Cíl: Nauč se číst římské číslice a převádět je na číslice arabské

Návod: Římské číslice jsou číselný systém původně z antického Říma a staly se běžným způsobem psaní čísel v Evropě až do pozdního středověku. Čísla jsou vyjádřena písmeny latinské abecedy.
Nauč se pravidla čtení Římských číslic a trénuj jejich převod z/do číslic arabských. Odpověď potvrď kliknutím na tlačítko OK.

Ovládání klávesnicí:
 • Čísla: psaní arabských číslic
 • Písmena: psaní římských číslic (písmena I, V, X, L, C, D, M)
 • Enter: zkontrolovat tvoji odpověď
Řízení ponorky
icon submarine.svg difficulty level 5
screenshot submarine

sciences experiment submarine

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Popis: Řízení ponorky k cíli.

Předpoklad: Hýbej a klikej myší, základy fyziky.

Cíl: Nauč se jak ovládat ponorku.

Návod: Ovládání různých částí ponorky (motoru, balastních nádrží a hloubkových kormidel) pro dosažení cíle.

Ovládání klávesnicí:
Motor
 • D nebo šipka doprava: zvýšit rychlost
 • A nebo šipka doleva: snížit rychlost
Zátěžové nádrže
 • W nebo šipka nahoru: zapne plnění centrální zátěžové nádrže
 • S nebo šipka dolů: zapne vypouštění centrální zátěžové nádrže
 • R: zapne plnění levé zátěžové nádrže
 • F: zapne vypouštění levé zátěžové nádrže
 • T: zapne plnění pravé zátěžové nádrže
 • G: zapne vypouštění pravé zátěžové nádrže
Hloubková kormidla
 • +: zvětši úhel hloubkového kormidla
 • -: zmenši úhel hloubkového kormidla
Šestiúhelník
icon hexagon.svg difficulty level 2
screenshot hexagon

fun hexagon

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Najdi jahodu klikáním na modrá políčka.

Cíl: Aktivita pro cvičení logiky.

Návod: Zkus najít jahodu pod modrými políčky. Čím blíž budeš, tím červenější budou políčka.