Screenshots

GComprise peamenüü
screenshot root

administration root

Description: Vali tegevus, mida soovid ette võtta.

Eeltingimus Mõned tegevused on mängulisemad, aga siiski õppeotstarbega.

Eesmärk GCompris on väga kvaliteetne õpirakenduse komplekt, mis koosneb paljudest tegevustest lastele vanuses 2-10,

Palli viskamine Tuxile
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Description: Vajuta korraga paremat ja vasakut nooleklahvi, et pall liiguks täiesti otse.

Käsiraamat Vajuta korraga paremat ja vasakut nooleklahvi, et pall liiguks täiesti otse. Puuteekraanil tuleb korraga vajutada mõlema käega.

Arvud täringul
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2 locked activity

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Loe täringul olevate täppide arv kokku, enne kui see maha kukub

Eeltingimus Loendamise oskus

Eesmärk Täppide loendamine ajapiiranguga

Käsiraamat Kirjuta klaviatuuril, mitut täppi näed langeval täringul.

Lapse tekstitoimeti
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1 locked activity

computer keyboard reading baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Lihtne tekstitöötlusrakendus, mis annab lastele võimaluse klaviatuuri kasutades näha ekraanile tähti ilmumas.

Eesmärk Klaviatuuri ja tähtede tundmaõppimine

Lihtsad tähed
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Description: Kirjuta langevad tähed, enne kui nad maha kukuvad

Eesmärk Tähtede seostamine ekraanil ja klaviatuuril

Käsiraamat Kirjuta langevad tähed, enne kui nad maha kukuvad

Langevad sõnad
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Description: Kirjuta langevad sõnad, enne kui nad maha kukuvad

Eeltingimus Klaviatuuri kasutamise oskus

Eesmärk Klaviatuuri kasutamise harjutamine

Käsiraamat Kirjuta langevad sõnad, enne kui nad maha kukuvad

Klõpsuga joonistamine
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Description: Pildi joonistamine valitud punktidele klõpsates.

Eeltingimus Hiire liigutamise oskus ja täpne punktidele klõpsamine.

Käsiraamat Pildi saab joonistada punktidele järjest klõpsates. Iga kord, kui valid punkti, ilmub järgmine sinine punkt.

Klõpsa minu peal
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1 locked activity

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Kõigi akvaariumis ujuvate kalade kinnipüüdmine

Eeltingimus Hiire liigutamise ja õiges kohas klõpsamise oskus

Eesmärk Liigutuste koordineerimine, käe täpne liigutamine.

Käsiraamat Püüa kinni kõik ujuvad kalad neile klõpsates või neid sõrmega puudutades.

Autorsus Kalad on pärit Unixi tööriistast xfishtank. Piltide autoriõigus kuulub Guillaume Rousse'ile.

Hiire liigutamine või ekraani puudutamine
screenshot erase icon erase difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Liiguta hiirt või puuduta ekraani, et kustutada mingi ala ja näha, mis on selle taga

Eeltingimus Hiire kasutamise oskus

Eesmärk Liigutuste koordineerimine

Käsiraamat Liiguta hiirt või puuduta ekraani, kuni kõik plokid kaovad.

Tee topeltklõps või topeltkoputus
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2 locked activity

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Tee topeltklõps või topeltkoputus, et kustutada mingi ala ja näha, mis on selle taga

Eeltingimus Hiire kasutamise oskus

Eesmärk Liigutuste koordineerimine

Käsiraamat Tee ristkülikutel topeltklõps või topeltpuudust, kuni kõik plokid on kadunud.

Klõpsa või koputa
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Klõpsa või koputa, et kustutada mingi ala ja näha, mis on selle taga

Eeltingimus Hiire kasutamise oskus

Eesmärk Liigutuste koordineerimine

Käsiraamat Klõpsa või puuduta plokke, kuni need kõik on kadunud.

Voolikuga kastmine
screenshot followline icon followline difficulty level 1 locked activity

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Tuletõrjuja peab tulekahju kustutama, aga voolik on umbes.

Eesmärk Täpne liigutuste koordineerimine

Käsiraamat Liiguta hiirt või sõrme ummistuse peal, mida tähistab voolikul punane osa. Nii saad seda tasapisi aina tule poole nihutada. Aga ole hoolikas: kui satud voolikust eemale, läheb ummistus tagasi.

Kulla kaevamine
screenshot mining icon mining difficulty level 1 locked activity

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Keri hiirerattaga, et leida üles kullakamakad.

Eeltingimus Peaksid olema tuttav hiire liigutamise ja klõpsamisega.

Eesmärk Hiireratta või suurendamise ja ahendamise liigutuste õppimine suurendamiseks ja vähendamiseks.

Penalti
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Description: Tee värava löömiseks pallil toletklõps või topeltkoputus.

Käsiraamat Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Loogilised seosed
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

Description: Viljade rea lõpetamine

Eesmärk Loogika harjutamine

Käsiraamat Vaata hoolikalt kaht rida. Iga esimese rea vilja asemel on teises reas üks teine vili. Uuri nende asendamise mustrit ja lõpeta teine rida õige viljaga.

Esemete sobitamine
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

discovery babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Sobivate esemete lohistamine

Eeltingimus Kultuurilised arusaamad.

Eesmärk Liigutuste koordineerimine. Seoste loomise oskus.

Käsiraamat Akna peaosas näeb mitut objekti. Püsttulbas vasakul servas näeb samuti mitut objekti ning iga objekt selles tulbas sobib kokku täpselt ühe objektiga akna peaosas. Mängu ülesanne ongi leida objektide vahel loogiline seos ehk see, kuidas nad kokku sobivad. Lohista iga objekt punasega tähistatud alale akna peaosa objekti juures.

Pusle lahendamine
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

discovery babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Kujundite lohistamine õigesse kohta

Käsiraamat Pusle lahendamine kujundeid vasakult sobivasse kohta akna peaosas lohistades

Autorsus Koerakese valmistas Andre Connes ja sellele rakendub GPL-litsents

Braille'i kirja tundmaõppimine
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

discovery braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

Description: Braille'i pimedate kirja tundmaõppimine ja meeldejätmine

Eesmärk Braille'i pimedate kirja õpetamine lastele.

Käsiraamat The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

Braille'i lõbu
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

discovery braille braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

Description: Braille'i tähed

Eeltingimus Braille'i tähestik

Käsiraamat Kirjuta Braille'i täht plagule, mida Tux oma lennukiga üle ekraani veab. Kontrolli vajaduse korral Braille'i tähestikust järele, klõpsates vastavale nupule.

Louis Braille'i elulugu
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

discovery braille louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

Description: Siin näeb Braille'i kirja leiutaja elukäigu peamisi sündmusi.

Käsiraamat Siin saab lugeda Louis Braille'i elukäigu ja Braille'i süsteemi leiutamise kohta. Loos edasi või tagasi liikumiseks klõpsa vastavatele nuppudele. Viimaks sea kõik kronoloogilisse järjekorda.

Autorsus Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Calendar
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

discovery calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Description: Read the instructions and select the correct date on the calendar

Eeltingimus Concept of week, month and year

Eesmärk Learn how to use a calendar

Käsiraamat Read the instructions and select the correct date on the calendar.

Chronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

discovery chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Piltide lohistamine loo õigesse järjekorda seadmiseks

Eeltingimus Lühikese loo jutustamine

Eesmärk Piltide sortimine sellisesse järjekorda, mis jutustab kogu loo

Käsiraamat Vali vasakult pildid ja sea need punaste täpikeste peale

Autorsus Kuu foto autoriõigus kuulub NASAle. Kosmosehelid on pärit Tuxpaintist ja Vegastrike'ist, mis on avaldatud GPL-litsentsiga. Transpordipiltide autoriõigus kuulub Franck Doucetile. Transpordi kohta käivate aastaarvude aluseks on <http://www.wikipedia.org> andmed.

Kella tundmaõppimine
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

discovery clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Description: Kellaaja tundmaõppimine tavalisel kellal

Eeltingimus Aja mõistmine.

Eesmärk Ajaühikute - tunnid, minutid ja sekundid - eristamine. Kellaaja määramine ja näitamine tavalisel kellal.

Käsiraamat Sea kell etteantud ajale, mida võidakse esitada kujul tunnid:minutid või tunnid:minutid:sekundid. Lohista nooli, et vastav ajaühik nihkuks edasi või tagasi.

Värvid
screenshot colors icon colors difficulty level 1 locked activity

discovery color colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Klõpsa õigel värvil

Eeltingimus Värvide äratundmine

Eesmärk Siin saab õppida tundma eri värve. Kui kuuled värvi nime, puuduta seda värvi pardikest.

Käsiraamat Kuula värvi ja puuduta seda värvi pardikest.

Värvimaailm
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6 locked activity

discovery colors advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Vali õiget värvi liblikas

Eeltingimus Lugemisoskus

Eesmärk Ebatavaliste värvide tundmaõppimine

Käsiraamat Näed eri värvi lendlevaid liblikaid ja küsimust. Sul tuleb leida õige liblikas ja seda puudutada.

Üksikasjade ülesleidmine
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Kujundite lohistamine õigesse kohta

Käsiraamat Pusle lahendamine kujundeid vasakult sobivasse kohta akna peaosas lohistades

Autorsus Pildid on pärit Wikimedia Commonsist.

Mälestusmärkide uurimine
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

Description: Kogu maailma mälestusmärkide uurimine.

Eeltingimus Erinevate mälestusmärkide tundmaõppimine.

Eesmärk Erinevate mälestusmärkide tundmaõppimine asukoha järgi.

Käsiraamat Klõpsa, et õppida lähemalt tundma monumente, ja seejärel leia nime järgi üles, kus need kaardil asuvad.

Autorsus Fotod on pärit Wikipediast.

Family
screenshot family icon family difficulty level 2

discovery family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

Description: Select the name you should call this family member

Eeltingimus Lugemisoskuse harjutamine

Eesmärk Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

Käsiraamat A family tree is shown.\n

Kokkuarvamine
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

discovery family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Description: Click on a pair corresponding to the given relation

Eeltingimus Liigu ja klõpsa hiirega

Eesmärk Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

Käsiraamat A family tree is shown, with some instructions.\n

Leia harf
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

discovery find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Description: Find the correct date and select it on the calendar.

Eeltingimus Kanada piirkonnad

Eesmärk Learn how to count days and find a date on a calendar.

Käsiraamat Read the instructions and perform the requested calculation to find a date. Then select this date on the calendar.

Piirkondade ülesleidmine
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

discovery geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Lohista piirkonnad paika, et saaksid kokku terve riigi

Käsiraamat Lohista piirkonnad paika, et saaksid kokku terve riigi

Riikide ülesleidmine
screenshot geography icon geography difficulty level 2

discovery geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Lohista riigid paika, et saaksid kokku terve kaadi

Käsiraamat Lohista riigid paika, et saaksid kokku terve kaadi

Vasaku ja parema käe äratundmine
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

discovery leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Väljaselgitamine, kas tegu on parema või vasaku käega

Eesmärk Parema ja vasaku käe eristamine erinevast vaatenurgast. Ruumiline tunnetus

Käsiraamat Näed kätt, aga kas see on vasak või parem käsi? Kui oled selgusele jõudnud, klõpsa vastavalt kas vasakule või paremale nupule.

Labürint
screenshot maze icon maze difficulty level 1

discovery maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Description: Aita Tux labürindist välja

Käsiraamat

Nähtamatu labürint
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

discovery maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Description: Juhata Tux välja nähtamatust labürindist

Käsiraamat

Suhteline labürint
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

discovery mazeMenu mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Description: Aita Tux labürindist välja (liikumine on suhteline)

Käsiraamat

Piltide mäletamismäng
screenshot memory icon memory difficulty level 1

discovery memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida sobiv paariline

Eesmärk Harjuta oma mälu ja eemalda kõik kaardid

Käsiraamat Siin näeb tühje, pildita kaarte. Nende teisel poolel on aga pilt ja igal pildil on kuskil ka oma täpselt samasugune paariline. Klõpsa kaardil pildi nägemiseks ja püüa üles leida sobiv paariline. Ühe käiguga saab ümber keerata ainult kaks kaarti, nii et sul tuleb meelde jätta, kus mingi pilt on, et hiljem õige üles leida. Kui keerad ümber kaks ühesugust kaarti, kaovad mõlemad.

Piltide mäletamismäng Tuxi vastu
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

discovery memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida sobivaid paare kiiremini kui Tux

Eeltingimus Hiire kasutamise oskus

Eesmärk Harjuta oma mälu ja eemalda kõik kaardid

Käsiraamat Siin näeb tühje, pildita kaarte. Nende teisel poolel on aga pilt ja igal pildil on kuskil ka oma täpselt samasugune paariline. Klõpsa kaardil pildi nägemiseks ja püüa üles leida sobiv paariline. Ühe käiguga saab ümber keerata ainult kaks kaarti, nii et sul tuleb meelde jätta, kus mingi pilt on, et hiljem õige üles leida. Kui keerad ümber kaks ühesugust kaarti, kaovad mõlemad. Tux teeb sedasama.

Viisijupp
screenshot melody icon melody difficulty level 2 locked activity

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Helide kordamine

Eeltingimus Liigu ja klõpsa hiirega

Eesmärk Kuulmise harjutamine

Käsiraamat Kuula esitatavaid helisid ja korda neid, klõpsates ksülofoni klahvidele. Kui soovid heli uuesti kuulda, klõpsa kordamise nupule.

Helide mäletamismäng
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Klõpsa kaartidel ja kuula helisid, et leida õiged paarilised

Eesmärk Harjuta oma helimälu ja eemalda kõik kaardid.

Käsiraamat Siin näed mitut kaarti. Iga kaardiga on seotud kindel heli ja igal helil on täpselt üks kaksik. Klõpsa kaardil varjatud heli kuulmiseks ja ürita üles leida paariline. Ühe käiguga saab kuulata ainult kahe kaardi heli, nii et sul tuleb meelde jätta, kus mingi heli on, et hiljem õige leida. Kui pöörad ümber sobivad paarilised, kaovad mõlemad kaardid.

Helide mäletamismäng Tuxi vastu
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2 locked activity

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Helide mäletamise mängu mängimine Tuxi vastu

Eesmärk Harjuta oma helimälu ja eemalda kõik kaardid.

Käsiraamat Siin näed mitut kaarti. Iga kaardiga on seotud kindel heli ja igal helil on täpselt üks kaksik. Klõpsa kaardil varjatud heli kuulmiseks ja ürita üles leida paariline. Ühe käiguga saab kuulata ainult kahe kaardi heli, nii et sul tuleb meelde jätta, kus mingi heli on, et hiljem õige leida. Kui pöörad ümber sobivad paarilised, kaovad mõlemad kaardid.

Kuulmise harjutamine
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery memory railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Description: Rebuild the displayed train at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Eesmärk Klaviatuuri kasutamise harjutamine

Käsiraamat A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Maailma loomade tundmaõppimine
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

discovery miscellaneous explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Description: Maailma loomade, huvitavate faktide ja nende asukoha kaardil tundmaõppimine.

Mosaiigi taastamine
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1 locked activity

discovery mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Aseta kõik esemed samasse kohta nagu etteantud näites.

Käsiraamat Kõigepealt vali ese, mida soovid kohale asetada, ja siis klõpsa vajalikule kohale tühjal alal

Muusikariistad
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4 locked activity

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Klõpsa õigetel muusikariistadel

Eesmärk Muusikariistade tundmaõppimine

Käsiraamat Klõpsa õigel muusikariistal

Name that Note
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery sound note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Description: Learn the names of the notes, in bass and treble clef.

Eesmärk To develop a good understanding of note position and naming convention. To prepare for the piano player and composition activity.

Käsiraamat Identify the notes correctly and score a 100% to complete a level.

Taluloomade tundmaõppimine
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

discovery sound_group explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

Description: Teadasaamine, millised on taluloomad, mis häält nad teevad ja muud huvitavat.

Eesmärk Loomahäälte seostamine looma nime ja välimusega.

Maailma muusika tundmaõppimine
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery sound_group explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Description: Maailma muusika tundmaõppimine.

Eesmärk Parema arusaama kujundamine maailmas esineva muusika mitmekesisusest.

Autorsus Piltide allikaks on http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

Piano Composition
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery sound_group piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Description: An activity to learn how the piano keyboard works, how notes are written on a musical staff and explore music composition by loading and saving your work.

Eeltingimus Familiarity with note naming conventions, note-names activity useful to learn this notation.

Eesmärk Develop an understanding of music composition, and increase interest in making music with a piano keyboard. This activity covers many fundamental aspects of music, but there is much more to explore about music composition. If you enjoy this activity but want a more advanced tool, try downloading Minuet (https://minuet.kde.org/), an open source software for music education or MuseScore (http://musescore.org/en/download), an open source music notation tool.

Autorsus The synthesizer original code is https://github.com/vsr83/miniSynth

Play piano
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery sound_group play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Description:

Eeltingimus Knowledge of musical notation and musical staff. Play the activity named 'Piano Composition' first.

Eesmärk Understand how the piano keyboard can play music as written on the musical staff.

Käsiraamat The notes you see will be played to you. Click on the corresponding keys on the keyboard that match the notes you hear and see.
Levels 1-5 will offer treble clef to practice and levels 6-10 will offer bass clef.

Autorsus The synthesizer original code is https://github.com/vsr83/miniSynth

Play rhythm
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery sound_group play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Description:

Eeltingimus Simple understanding of musical rhythm and beat.

Eesmärk Learn to beat rhythms precisely and accurately based on what you see and hear.

Käsiraamat Listen to the rhythm played, and follow along with the music. When you're ready to perform the identical rhythm, click the drum to the rhythm. If you clicked tempo at correct times, another rhythm is displayed. If not, you must try again.
Odd levels display a vertical playing line when you click the drum, which helps you see when to click, to follow the rhythm. Click on the drum when the line is in the middle of the notes.
Even levels are harder, because there is no vertical playing line. You must read the rhythm, and click it back in tempo. Click the metronome to hear the quarter note tempos.
Click on the reload button to replay the rhythm.

Binary bulbs
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothee Giet

Description: This activity helps you to learn the concept of conversion of decimal number system to binary number system.

Eeltingimus Decimal number system

Eesmärk To get familiar with the binary number system

Käsiraamat Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK.

Lüüsi läbimine
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2 locked activity

experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Tux on hädas ja peab viima oma laevukese läbi lüüsi. Abista Tuxi ja tee selgeks, kuidas lüüs töötab.

Käsiraamat Sa vastutad kanali lüüsi eest. Ava väravad ja lüüsid õiges järjekorras, et Tux saaks mõlemas suunas läbi sõita.

Autorsus Joonistanud Stephane Cabaraux.

Värvide segamine
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Description: Värvide segamise tundmaõppimine

Eesmärk Põhivärvide segamine etteantud värvi saamiseks

Autorsus Pildid on pärit aadressilt http://openclipart.org

Valguse segamine
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Description: Värvilise valguse segamise tundmaõppimine

Eesmärk Põhivärvide segamine etteantud värvi saamiseks.

Autorsus Pildid on pärit aadressilt http://openclipart.org

Gravitatsioon
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

Description: Gravitatsiooni aluste tundmaõppimine

Eesmärk Hoia kosmoselaev keskel, ilma et see põrkaks kokku planeetide või asteroididega

Käsiraamat Jälgi oma tegevuse ajal juhiseid.

Turvaline maandumine
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

Description: Raskuskiirenduse tundmaõppimine.

Eesmärk Kosmoselaeva juhtimine kenale rohelise maandumisplatsile.

Taastuvenergia
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Description: Tux on pikalt kalastusretkelt tagasi jõudnud. Pane elektrisüsteem tööle, et tal oleks kodus natukenegi valgem.

Eesmärk Taastuvenergial töötava elektrisüsteemi tundmaõppimine

Käsiraamat Klõpsa elektrisüsteemi töölepanekuks vajalikel elementidel: päike, pilv, tamm, päikesepaneelid, tuulepark ja trafod. Kui süsteem saab tööle ja Tux jõuab koju, vajuta tema eest valgusenuppu. Et võita, pead sisse lülitama kõik elektritarbijad, nii et kõik elektritootjad peavad ka töötama.

Autorsus Joonistanud Stephane Cabaraux

Solar System
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Description: Answer the questions with a correctness of 100%.

Eesmärk Learn information about the solar system. If you want to learn more about astronomy, try downloading KStars (https://edu.kde.org/kstars/) or Stellarium (http://stellarium.org/) which are open source astronomy softwares.

Käsiraamat Click on a planet or the Sun to reveal questions. Each question contains 4 options. One of those is 100% correct. Try to answer the questions until you get a 100% closeness in the closeness meter.

Veeringe
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Description: Tux on pikalt kalastusretkelt tagasi jõudnud. Pane veeringe käima, et ta saaks kodus end pesta.

Eesmärk Veeringe tundmaõppimine

Käsiraamat Klõpsa veeringe käimapanekuks vajalikel elementidel: päike, pilv, pumbajaam ja kanalisatsioonijaam. Kui süsteem saab tööle ja Tux jõuab duši alla, vajuta tema eest dušinuppu.

Autorsus Joonistanud Stephane Cabaraux.

Digital Electricity
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

experimental digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Create and simulate a digital electric schema

Eeltingimus Requires some basic understanding of the concept of digital electronics.

Eesmärk Freely create a digital electric schema with a real time simulation of it.

Käsiraamat Drag electrical components from the selector and drop them in the working area. In the working area, you can move the components by dragging them. To delete a component, select the deletion tool on top of the component selector, and select the component. You can click on the component and then on the rotate button to rotate it or info button to get information about it. You can click on the switch to open and close it. To connect two terminals, click on first terminal, then on second terminal. To deselect terminal or delete tool, click on any empty area. The simulation is updated in real time by any user action.

Pilot a Submarine
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

experimental submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Description: Pildi joonistamine valitud punktidele klõpsates.

Eeltingimus Liigu ja klõpsa hiirega

Eesmärk Learn how to control a submarine

Fondi tähesuurus
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

fun categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

Description: Categorize the elements into correct and incorrect groups

Eeltingimus Can drag elements using mouse

Eesmärk Build conceptual thinking and enrich knowledge

Käsiraamat Review the instructions and then drag and drop the elements as specified

Jalgpall
screenshot football icon football difficulty level 1 locked activity

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Palli löömine väravasse

Eesmärk Palli löömine paremale väravasse väravavahi selja taha

Käsiraamat Tõmba lohistades joon palli juurest, määrates nii kindlaks kiiruse ja suuna.

Kuusnurk
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2 locked activity

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Leia sinistele väljadele klõpsates maasikas.

Eesmärk Loogika harjutamine

Käsiraamat Leia siniste väljade alla peidetud maasikas. Mida lähemale jõuad, seda punasemaks väljad muutuvad.

Lihtne joonistamine
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Täitsa ise joonistamine

Eesmärk Loovate oskuste arendamine

Käsiraamat Joonistamiseks vali värv ja joonista ristkülikuid.

Klassikaline poomismäng
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

Description: Arva ära etteantud sõna tähed. Sinu abistamiseks avatakse iga vale tähe peale osa pildist, mis kujutab sedasama arvatavat sõna.

Eesmärk Hea harjutus lugemisoskuse arendamiseks.

Käsiraamat Tähti saab kirjutada kas ekraanil oleva virtuaalse või reaalse klaviatuuriga.

Arvude liitmine
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3 locked activity

math addition algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Liitmise harjutamine

Eeltingimus Lihtne liitmine. Peab tundma kirjutatud arve

Eesmärk Kahe arvu summa leidmise õppimine ajapiiranguga

Käsiraamat Ekraanil näidatakse kaht arvu. Leia kiiresti nende summa ja kirjuta klaviatuuril vastuseks liitmistehte tulemus. Pead olema kiire ja vastama enne seda, kui pingviinid jõuavad õhupalliga maanduda!

Liitmise harjutamine noolemänguga
screenshot target icon target difficulty level 2 locked activity

math addition target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Viska märklauda ja loe punktid kokku

Eeltingimus Hiire liigutamise, arvude tundmise ja esimesel tasemel kuni viieteistkümneni loendamise oskus

Eesmärk Viska nooli märklaua pihta ja arva oma tulemus kokku.

Käsiraamat Vali märklaua kiirus ja suund ja siis klõpsa noole lendusaatmiseks. Kui oled kõik nooled ära visanud, tuleb tulemus kokku lugeda. Kirjuta see klaviatuuril.

Arvude jagamine
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

Description: Jagamise harjutamine

Eeltingimus Väikeste arvude jagamine

Eesmärk Arvude jagamise õppimine ajapiiranguga

Käsiraamat Ekraanil näidatakse kaht arvu. Jaga need kiiresti ja kirjuta klaviatuuril vastuseks arvude jagatis. Pead olema kiire ja vastama enne seda, kui pingviinid jõuavad oma õhupalliga maanduda!

Etteantud pildi uuesti joonistamine
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3 locked activity

math geometry puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Joonista tühjale ruudustikule täpselt etteantud pilt.

Käsiraamat Kõigepealt vali tööriistaribalt sobiv värv. Siis lohista ja joonista.

Etteantud pildi uuesti peegeldamine
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4 locked activity

math geometry symmetry puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Joonista tühjale ruudustikule etteantud pilt nii, nagu näeksid seda peeglis.

Käsiraamat Kõigepealt vali tööriistaribalt sobiv värv. Siis lohista ja joonista.

Numbriõgija ja võrdused
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Description: Juhi numbriõgija tehte juurde, mille tulemus võrdub ekraani allosas näidatava numbriga.

Eesmärk Liitmise, korrutamise, jagamise ja lahutamise harjutamine.

Käsiraamat Juhi numbriõgija tehte juurde, mille tulemus võrdub ekraani allosas näidatava numbriga.

Numbriõgija ja tegurid
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Description: Juhi numbriõgija kõigi ekraani ülaservas oleva arvu tegurite juurde.

Eesmärk Kordsete ja tegurite tundmaõppimine.

Käsiraamat Arvu tegurid on kõik arvud, millega seda arvu saab jagada. Näiteks 6 tegurid on 1, 2, 3 ja 6. 4 ei ole 6 tegur, sest 6 ei saa jagada neljaks võrdseks osaks. Kui üks arv on teise arvu kordne, siis on teine arv esimese arvu tegur. Kordseid võib võrrelda perekonnaga ja tegureid perekonda kuuluvate inimestega. Niisiis, 1, 2, 3 ja 6 kuuluvad kõik 6 perekonda, aga 4 kuulub ühte teise perekonda.

Numbriõgija ja mittevõrdused
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Description: Juhi numbriõgija kõigi tehete juurde, mille tulemus ei võrdu ekraani ülaosas näidatava arvuga.

Eesmärk Liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise harjutamine.

Käsiraamat Kui kasutad klaviatuuri, saad nooleklahvidega liikuda ja tühikuklahvile vajutades arvu alla neelata. Hiirega võid klõpsata liikumiseks kõrval asuvale ruudule ja teist korda klõpsates arvu alla neelata. Puuteekraanil võid teha samamoodi nagu hiirega või siis lohistada sõrme suunas, kuhu soovid liikuda, ja koputada, kui soovid arvu alla neelata.

Numbriõgija ja kordsed
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Description: Juhi numbriõgija kõigi ekraani ülaservas oleva arvu kordsete juurde.

Eesmärk Kordsete ja tegurite tundmaõppimine.

Käsiraamat Arvu kordsed on kõik arvud, mis võrduvad algse arvu ja mingi teise arvu korrutisega. Näiteks 24, 36, 48 ja 60 on kõik 12 kordsed. 25 ei ole 12 kordne, sest pole sellist arvu, millega 12 korrutades saaks 25. Kui üks arv on teise arvu tegur, siis teine arv on esimese arvu kordne. Kui jälle mõelda perekonnale, siis kordsed on nagu perekonnad ja tegurid inimesed, kes perekonda kuuluvad. Teguril 5 on vanemateks 10, vanavanemateks 15, vanavanavanemateks 20 ja nii edasi, ikka viiekaupa! Kuid 5 ei kuulu 8 ega 23 perekonda, sest 5 ei saa kuidagi niimoodi korrutada, et tulemuseks oleks 8 või 23. Seepärast ei ole 8 ega 23 5 kordsed. 5 kordsed on ainult 5, 10, 15, 20, 25 ja nii edasi.

Numbriõgija ja algarvud
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Description: Juhi numbriõgija kõigi algarvude juurde.

Eesmärk Algarvude tundmaõppimine.

Käsiraamat Algarvud on arvud, mis jaguvad ainult iseenda ja ühega. Näiteks 3 on algarv, aga 4 ei ole (sest 4 saab jagada 2-ga). Algarve võib pidada väga tillukesteks perekondadeks, milles on ainult kaks inimest! Nende sisse ei saa mahutada ühtegi teist arvu, ilma et midagi jääks puudu või üle. Üks selliseid üksikuid arve on 5 (ainult 5 x 1 = 5), aga 6 perekonda kuuluvad näiteks ka 2 ja 3 (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Niisiis 6 ei ole algarv.

Graafi värvimine
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

math graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Description: Graafi värvimine nii, et ükski kõrvutine punkt ei oleks sama värvi.

Eeltingimus Oskus eristada värve ja kujundeid, tunnetada asukohta

Eesmärk Erinevate värvide ja kujundite ning suhtelise asukoha tundmaõppimine.

Guesscount
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

Description: Guess the algebraic expression and drag the tiles to get a result equal to the Guesscount.

Eeltingimus knowledge of arithmetic operations

Eesmärk Intuition and practice of algebraic-like calculations.

Liitmise mäletamismäng
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida kaks arvu, mille liitmise tulemus on ühesugune, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Liitmine

Eesmärk Liitmise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Liitmise ja lahutamise mäletamismäng
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida kaks arvu, mille liitmise või lahutamise tulemus on ühesugune, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Liitmine ja lahutamine

Eesmärk Liitmise ja lahutamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Kõigi tehetega mäletamismäng
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber sobiva tehte leidmiseks, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine

Eesmärk Liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Kõigi tehetega mäletamismäng Tuxi vastu
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber sobiva tehte leidmiseks, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine

Eesmärk Liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Liitmise ja lahutamise mäletamismäng Tuxi vastu
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida kaks arvu, mille liitmise või lahutamise tulemus on ühesugune, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Liitmine ja lahutamine

Eesmärk Liitmise ja lahutamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Liitmise mäletamismäng Tuxi vastu
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida kaks arvu, mille liitmise tulemus on ühesugune, kuni kõik kaardid on kadunud. Tux teeb sedasama - ja sul tuleb teda võita!

Eeltingimus Liitmine

Eesmärk Liitmise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Jagamise mäletamismäng
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber sobiva tehte leidmiseks, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Jagamine

Eesmärk Jagamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Jagamise mäletamismäng Tuxi vastu
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber sobiva tehte leidmiseks, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Jagamine

Eesmärk Jagamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Lahutamise mäletamismäng
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida kaks arvu, mille lahutamise tulemus on ühesugune, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Lahutamine

Eesmärk Lahutamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Lahutamise mäletamismäng Tuxi vastu
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida kaks arvu, mille lahutamise tulemus on ühesugune, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus lahutamine

Eesmärk Lahutamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud. Tux teeb sedasama.

Korrutamise mäletamismäng
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida kaks arvu, mille korrutamise tulemus on ühesugune, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Korrutamine

Eesmärk Korrutamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Korrutamise ja jagamise mäletamismäng
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber sobiva tehte leidmiseks, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Korrutamine ja jagamine

Eesmärk Korrutamise ja jagamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Korrutamise ja jagamise mäletamismäng Tuxi vastu
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber sobiva tehte leidmiseks, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Korrutamine ja jagamine

Eesmärk Korrutamise ja jagamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Korrutamise mäletamismäng Tuxi vastu
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida kaks arvu, mille korrutamise tulemus on ühesugune, kuni kõik kaardid on kadunud.

Eeltingimus Korrutamine

Eesmärk Korrutamise harjutamine, kuni kõik kaardid on kadunud.

Arvude korrutamine
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3 locked activity

math multiplication algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Korrutamise harjutamine

Eeltingimus Korrutustabel ühest kümneni

Eesmärk Arvude korrutamise õppimine ajapiiranguga

Käsiraamat Ekraanil näidatakse kaht arvu. Korruta need kiiresti ja kirjuta klaviatuuril vastuseks arvude korrutis. Pead olema kiire ja vastama enne seda, kui pingviinid jõuavad oma õhupalliga maanduda!

Arvude joonistamine
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Description: Punktikeste ühendamine arvude 0 kuni 9 joonistamiseks

Eesmärk Lapsed õpivad, kuidas arve väga lahedalt kirja panna.

Käsiraamat Arvu joonistamiseks tuleb punktid ühendada õiges järjekorras

Kokkuarvamine
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Description: Asjade paigutamine nii, et neid oleks lihtne kokku lugeda

Eeltingimus Lihtne loendamine

Eesmärk Loendamise harjutamine

Käsiraamat Kõigepealt sea asjad nii, et neid saaks kokku lugeda. Seejärel vali see asi, mille kohta soovid all paremal vastuse anda. Kirjuta vastus klaviatuuril.

Arvu äraarvamine
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Description: Aita Tuxil koopast pääseda. Tux varjab arvu, mille pead ära arvama.

Eeltingimus Arvud 1 kuni 1000 eriti kõrgel tasemel.

Käsiraamat Loe juhiseid, mis ütlevad, millises vahemikus arvu on vaja. Kirjuta oma arv üleval paremal kasti. Siis saad teada, kas sinu arv on õigest suurem või väiksem. Seejärel kirjuta uus arv. Vahemaa Tuxi ja pääseala vahel paremal näitab, kui kaugel oled õigest arvust. Kui Tux on pääsealast kõrgemal või madalamal, näitab see, et sinu arv on vastavalt õigest suurem või väiksem.

Võlurikübar
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math numeration magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

Description: Kokkuarvamine, kui palju esemeid jääb võlurikübara sisse pärast seda, kui mõned sealt välja kukuvad.

Eeltingimus Lahutamine

Eesmärk Lahutamise õppimine

Käsiraamat Klõpsa kübarale selle avamiseks või sulgemiseks. Mitut tähekest näed kübara sees liikumas? Loe need hoolikalt kokku. Vastuse andmiseks klõpsa ekraani allossa.

Võlurikübar
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math numeration magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Description: Kokkuarvamine, mitu eset on on võlurikübara sees

Eeltingimus Liitmine

Eesmärk Liitmise õppimine

Käsiraamat Klõpsa kübarale selle avamiseks või sulgemiseks. Mitut tähekest näed kübara sees liikumas? Loe need hoolikalt kokku. Vastuse andmiseks klõpsa ekraani allossa.

Loendamise mäletamismäng
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2 locked activity

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida näidatava pildiga sama number.

Eesmärk Mälu harjutamine, loendamine

Käsiraamat Näed mitut kaarti, aga mitte nende teist külge. Igal kaardil on peidus pildid või number.

Raha
screenshot money icon money difficulty level 2 locked activity

math numeration money money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Raha kasutamise harjutamine

Eeltingimus Loendamisoskus

Eesmärk Siin tuleb sul osta erinevaid asju ja anda nende eest täpne raha. Kõrgematel tasemetel näeb korrata mitut asja ja sa pead kokku arvama, kui palju need kõik kokku maksavad.

Käsiraamat Maksmiseks klõpsa või puuduta münte või paberraha ekraani allosas. Kui soovid mündi või paberraha eemaldada, klõpsa või puuduta seda ekraani ülaosas.

Tuxile raha tagasiandmine
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3 locked activity

math numeration money money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Raha kasutamise harjutamine Tuxile ülejäävat raha tagasi andes

Eeltingimus Loendamisoskus

Eesmärk Tux ostis sinu käest midagi ja näitab sulle nüüd oma raha. Sa pead talle ülejääva summa tagasi andma. Kõrgematel tasemetel on mängus korraga mitu asja ja sa pead kõigepealt kokku arvama, kui palju need kõik kokku maksavad.

Käsiraamat Maksmiseks klõpsa müntidel või paberrahal ekraani allosas. Kui soovid mündi või paberraha eemaldada, klõpsa seda ekraani ülaosas.

Tuxile raha, ka sentide tagasiandmine
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Raha kasutamise harjutamine Tuxile ülejäävat raha tagasi andes

Eeltingimus Loendamisoskus

Eesmärk Tux ostis sinu käest midagi ja näitab sulle nüüd oma raha. Sa pead talle ülejääva summa tagasi andma. Kõrgematel tasemetel on mängus korraga mitu asja ja sa pead kõigepealt kokku arvama, kui palju need kõik kokku maksavad.

Käsiraamat Maksmiseks klõpsa müntidel või paberrahal ekraani allosas. Kui soovid mündi või paberraha eemaldada, klõpsa seda ekraani ülaosas.

Raha sentidega
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Raha kasutamise harjutamine ka sentidega

Eeltingimus Loendamisoskus

Eesmärk Siin tuleb sul osta erinevaid asju ja anda nende eest täpne raha. Kõrgematel tasemetel näeb korrata mitut asja ja sa pead kokku arvama, kui palju need kõik kokku maksavad.

Käsiraamat Maksmiseks klõpsa müntidel või paberrahal ekraani allosas. Kui soovid mündi või paberraha eemaldada, klõpsa seda ekraani ülaosas.

Arvujada
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Description: Puuduta arve õiges järjekorras

Eesmärk Loendamisoskus ühest viiekümneni

Käsiraamat Pildi joonistamine igat arvu õiges järjekorras puudutades või sõrme või hiirt õiges järjekorras üle arvude lohistades

Paaris- ja paaritud arvud
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Helikopteri liigutamine pilvede kinnipüüdmiseks, kus on paaris- või paaritud arvud

Eesmärk Loendamise harjutamine

Käsiraamat Siin tuleb kinni püüda paaris- või paaritute arvudega pilved. Helikopterit saab liigutada klaviatuuril nooleklahvidega. Hiirega või puutepadjaga tuleb klõpsata sihtkohal. Seda, millist arvu on vaja kinni püüda, tuleb teada peast või siis kasutada spikrit all paremal nurgas.

Arvud järjekorda
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Description: Helikopteri liigutamine pilvede kinnipüüdmiseks õiges järjekorras

Eesmärk Loendamise harjutamine

Käsiraamat Siin tuleb kinni püüda arve kasvavas järjekorras. Helikopterit saab liigutada klaviatuuril nooleklahvidega. Hiirega või puutepadjaga tuleb klõpsata sihtkohal. Seda, millist arvu on vaja kinni püüda, tuleb teada peast või siis kasutada spikrit all paremal nurgas.

Lahutamise harjutamine lõbusa mänguga
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2 locked activity

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Tux on näljane. Aita tal kala üles leida, lugedes kokku, kui kaugel on õige jäätükk.

Eeltingimus Arvude lugemise oskus täringul ja kümneni loendamine esimesel tasemel

Eesmärk Tux on näljane. Aita tal kala üles leida, lugedes kokku, kui kaugel on õige jäätükk.

Käsiraamat Klõpsa täringul ja näita, mitu jääpanka jääb Tuxi ja kala vahele. Arvude tagasikerimiseks klõpsa täringul hiire parema nupuga. Kui oled valmis, klõpsa OK või vajuta klahvi Enter.

Arvud doominokivil
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2 locked activity

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Loe doominokivil olevate täppide arv kokku, enne kui see maha kukub

Eeltingimus Loendamise oskus

Eesmärk Täppide loendamine ajapiiranguga

Käsiraamat Kirjuta klaviatuuril, mitut täppi näed langeval doominokivil.

Rooma numbrid
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

math roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description:

Kaalude tasakaalustamine
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2 locked activity

math scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Lohista kaaluvihte, et kaal tasakaalu saada

Eesmärk Peast arvutamine, võrdlemise oskus

Käsiraamat Kaalude tasakaalustamiseks liiguta raskusi ehk kaaluvihte vasakule või paremale kaalukausile. Kaaluvihte võib asetada mis tahes järjekorras.

Kaalude tasakaalustamine
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Lohista kaalude tasakaalustamiseks ja raskuse väljaarvutamiseks

Eesmärk Peast arvutamine, võrdlemise oskus, ühikute teisendamine

Käsiraamat Kaalude tasakaalustamiseks liiguta raskusi ehk kaaluvihte vasakule või paremale kaalukausile. Kaaluvihte võib asetada mis tahes järjekorras. Pane tähele raskust ja massiühikuid ja pea meeles, et üks kilogramm (kg) on 1000 grammi (g).

Kaalude tasakaalustamine
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Lohista kaalude tasakaalustamiseks ja raskuse väljaarvutamiseks avoirdupoi' ehk untside ja naelade süsteemis

Eesmärk Peast arvutamine, võrdlemise oskus, ühikute teisendamine

Käsiraamat Kaalude tasakaalustamiseks liiguta raskusi ehk kaaluvihte vasakule või paremale kaalukausile. Kaaluvihte võib asetada mis tahes järjekorras. Pane tähele raskust ja massiühikuid ja pea meeles, et üks nael (lb) on 16 untsi (oz).

Kommide jagamine
screenshot share icon share difficulty level 2

math share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Description: Kommide jagamine etteantud arvu laste vahel

Eeltingimus Loendamisoskus

Eesmärk Arvude jagamise õppimine

Käsiraamat Siin tuleb järgida ekraanil näha olevaid juhiseid: kõigepealt lohista vajalik arv poisse/tüdrukuid keskele, siis aga lohista iga lapse ristkülikusse kommid.

Arvude lahutamine
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4 locked activity

math subtraction algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Lahutamise harjutamine

Eeltingimus Väikeste arvude lahutamine

Eesmärk Kahe arvu vahe leidmise õppimine ajapiiranguga

Käsiraamat Ekraanil näidatakse kaht arvu. Jaga need kiiresti ja kirjuta klaviatuuril vastuseks arvude jagatis. Pead olema kiire ja vastama enne seda, kui pingviinid jõuavad oma õhupalliga maanduda!

Kasti kallutamine
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Description: Palli juhtimine ukseni kasti kallutades.

Eesmärk Liigutuste täpse koordinatsiooni ja lihtsa loendamise harjutamine.

Samasuguse mudeli ülesehitamine
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Description: Kraana juhtimine ja selle abil etteantud mudeli kopeerimine

Eeltingimus Hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus

Eesmärk Liigutuste koordineerimine

Käsiraamat Siin tuleb elemendid liigutada vasakust raamist paremasse õigesse kohta. Kraana kõrval on näha neli noolt, millega saab elementi liigutada. Liigutatava elemendi valimiseks lihtsalt klõpsa sellele. Kui soovid, võid muidugi kasutada ka nooleklahve ning tühiku- ja tabeldusklahvi. Mobiilses versioonis saab vasaku raami elementide liigutamiseks neid ka üles/alla/vasakule/paremale pühkida.

Viieteistkümnemäng
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5 locked activity

puzzle fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Osade liigutamine pildi taaslomiseks.

Käsiraamat Klõpsa või lohista osasid, mille kõrval on tühi ruum, ja see vahetatakse tühja ruumiga.

Lihtne Hanoi torn
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

puzzle hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Description: Etteantud torni järeletegemine

Eeltingimus Hiire kasutamise oskus

Eesmärk Paremal näidatud torni järeletegemine tühjal alal vasakul.

Käsiraamat Lohista pulkade otsast ülemine rõngas teise pulga otsa, et lõpuks vasakul tühjal alal järele teha paremal näidatud torn.

Autorsus Idee aluseks on EPI mängud.

Hanoi torn
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

puzzle hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

Description: Paremal näidatud torni järeletegemine.

Käsiraamat Lohista ühe pulga otsast ülemine rõngas teise otsa, et lõpuks algne vasakpoolne torn parempoolse pulga otsas järele teha.

Autorsus Selle mõistatuse leiutas 1883. aastal Prantsuse matemaatik Édouard Lucas. Legend kõneleb hindu templist, kus preestrid liigutasid kogu aeg 64 rõngast täpselt Hanoi torni reeglite järgi. Legend ütleb, et kui preestrid oma tööga valmis saavad, saab maailm otsa. Seepärast nimetatakse seda ka Brahma torniks. Pole küll selge, kas Lucas mõtles selle legendi ise välja või sai sellest hoopis innustust. (allikas: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Tuled kustu
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

puzzle lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Description: Eesmärk on välja lülitada kõik tuled.

Eesmärk Eesmärk on välja lülitada kõik tuled.

Käsiraamat Nupule vajutades saab muuta selle nupu ning selle vahetute põik- ja püstsuunas naabrite olekut. Päike ja taevavärv sõltuvad sellest, kui palju klõpse on vaja mõistatuse lahendamiseks. Tuxile klõpsates näeb lahendust.

Autorsus Lahendamisalgoritmi kirjeldab Wikipedia. Sellest mängust pikemalt kõneleb samuti Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Pusle kokkupanemine
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Lohista tükke algse maali kokkupanemiseks

Eeltingimus Hiire kasutamise oskus, lohistamise oskus

Eesmärk Ruumiline taju

Käsiraamat Lohista pildiosad vasakult kastist ja pane põhialal pilt jälle tervena kokku.

Fotojaht
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

puzzle photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Description: Kahe pildi erinevuste leidmine

Eesmärk Visuaalne eristamine

Käsiraamat Pilte tuleb hoolikalt uurida. Neide vahel on mõningad erinevused. Kui leiad erinevuse, tuleb sellel klõpsata.

Sudoku: ainulaadsete sümbolite paigutamine ruudustikku
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

puzzle sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Description: Sümbolid tohivad esineda ainult ühe korra reas ja veerus (ja kui peaksid olema eraldi märgitud piirkonnad, siis ka igas piirkonnas).

Eeltingimus Selle mõistatuse lahendamine nõuab kannatust ja loogilise mõtlemise oskust

Eesmärk Selles mõistatuses on ülesandeks kirjutada arv vahemikus 1 kuni 9 igasse ruudustiku lahtrisse. Ametlikus sudokus on ruudustik suurusega 9x9, mis koosneb väiksematest 3x3 ruudustikest ("piirkonnad"). GCompris pakub alustuseks lihtsustatud versiooni, kus kasutatakse sümboleid ja piirkondi pole. Igal juhul ilmub alati ruudustik, kus mõnes lahtris on juba ette antud mingi sümbol või arv. Igas reas, veerus ja piirkonnas tohib olla iga sümbolit ainult üks kord. (Allikas: <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>)

Käsiraamat Vali vasakul arv või sümbol ja klõpsa sinna, kuhu see peab minema. GCompris ei luba sul seda valesse kohta asetada.

Superaju
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

puzzle superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Description: Tux on mitu asja ära peitnud. Need tuleb nüüd õiges järjekorras üles leida.

Eesmärk Tux on mitu asja ära peitnud. Need tuleb nüüd õiges järjekorras üles leida.

Käsiraamat Klõpsa asjadel, kuni leiad enda arvates õige vastuse. Seejärel klõpsa nupule OK. Madalamatel tasemetel ananb Tux märku, kui oled peidukoha leidnud, tähistades eseme musta kastiga. 4. ja 8. tasemel võib ta eseme mitu korda ära peita.
Hiire parema klahviga saab esemeid vastupidises järjekorras läbi lapata, esemevalijaga nad aga kohe üles korjata. Vajuta hiirenupp alla või hoia sõrme puuteekraanil veerus viimati valitud eseme automaatseks valimiseks. Oma pakkumiste ajaloos eseme "õigeks" märkimiseks tee sellel topeltklõps või topeltkoputus. Niimoodi tähistatud esemed on automaatselt valitud sinu praeguses ja tulevastes pakkumistes, kuni sa pole neilt sellist märgistust eemaldanud, tehes neil taas topeltklõpsu või topeltkoputuse.

Nuputamismäng tangramm
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3 locked activity

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Eesmärk on luua etteantud kujund

Eeltingimus Hiire kasutamise oskus

Käsiraamat Vali moodustatav tangramm. Tükkide liigutamiseks lohista neid. Kui see on võimalik, näeb tükil sümmeetrilist nuppu. Klõpsa pööramisnupul või lohista tükki soovitud pööramise suunas. Esimestel tasemetel tutvustatakse lihtsamate kujundite abil tangrammi põhimõtet.

Klotside liigutamise mäng
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

puzzle traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Description: Juhi punane auto parkimisplatsilt välja paremal asuva värava kaudu

Käsiraamat Iga autot saab liigutada ainult rõht- või püstsuunas. Et punane auto pääseks paremal asuvast väravast välja, tuleb kõigepealt teisi autosid veidi liigutada.

Tähestik korda
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Helikopteri liigutamine pilvede kinnipüüdmiseks vastavalt tähestiku järjekorrale

Eeltingimus Tähtede tundmine

Eesmärk Tähestik korda

Käsiraamat Siin tuleb kinni püüda tähestiku tähed. Helikopterit saab liigutada klaviatuuril nooleklahvidega. Hiirega või puutepadjaga tuleb klõpsata sihtkohal. Seda, millist tähte on vaja kinni püüda, tuleb teada peast või siis kasutada spikrit all paremal nurgas.

Väiketähtede äratundmine
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Description: Kuula tähte ja klõpsa õigel

Eeltingimus Visuaalne tähe äratundmine

Eesmärk Tähenime äratundmine

Käsiraamat Kuuled tähte. Klõpsa põhialal sobival tähel. Suuikoonile klõpsates võid tähte uuesti kuulata.

Suurtähe äratundmine
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Description: Kuula tähte ja klõpsa õigel

Eeltingimus Visuaalne tähe äratundmine

Eesmärk Tähenime äratundmine

Käsiraamat Kuuled tähte. Klõpsa põhialal sobival tähel. Suuikoonile klõpsates võid tähte uuesti kuulata.

Tähtede joonistamine
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Description: Punktikeste ühendamine tähtede joonistamiseks

Eesmärk Lapsed õpivad, kuidas tähti väga lahedalt kirja panna.

Käsiraamat Tähe joonistamiseks tuleb punktid ühendada õiges järjekorras

Pildi nimi
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Lohista iga asi oma nime kohale

Eeltingimus Lugemisoskus

Eesmärk Sõnavara ja lugemisoskus

Käsiraamat Lohista iga pilt (püstisest) kastist vasakul sellele vastava nime juurde paremal. Vastuse kontrollimiseks klõpsa nupule OK.

Sõnavara rikastamine
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

Description: Keele omandamisega seotud tegevused.

Eeltingimus Lugemisoskus

Eesmärk Sõnavara rikastamine kas ema- või võõrkeeles.

Käsiraamat Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Autorsus Pildid ja helid on pärit Art4Apps projektist: http://www.art4apps.org/.
Seda tegevust saab läbi teha ka meie internetileheküljel http://gcompris.net/activity/lang.

Täht sõnas
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Description: Kirjutatakse ja/või öeldakse täht. Siis näidatakse mõnda sõna ja laps peab leidma ühe või mitu sõna, milles see täht esineb.

Eeltingimus õigekiri, tähe äratundmine

Eesmärk Kõigi sõnade valimine, milles esineb öeldud täht.

Käsiraamat Kirjutatakse ja/või öeldakse täht. Siis näidatakse mõnda sõna ja laps peab leidma ühe või mitu sõna, milles see täht esineb.

Liitmise mäletamismäng
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida näidatava pildiga sama number.

Eeltingimus Tähestik korda

Eesmärk Learning lower and upper case alphabets, memory.

Käsiraamat Näed kaarte, aga mitte seda, mis on nende teisel küljel. Iga kaart peidab kas arvu või sedasama arvu sõna kujul.

Liitmise mäletamismäng Tuxi vastu
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida näidatava pildiga sama number.

Eeltingimus Tähestik korda

Eesmärk Learning lower and upper case alphabets, memory.

Käsiraamat Näed kaarte, aga mitte seda, mis on nende teisel küljel. Iga kaart peidab kas arvu või sedasama arvu sõna kujul.

Sõna ja arvu mäletamismäng
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3 locked activity

reading memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Pööra kaarte ümber, et leida arv ja sellega kokkusobiv sõna.

Eeltingimus Lugemisoskus

Eesmärk Arvude lugemine, mälu

Käsiraamat Näed kaarte, aga mitte seda, mis on nende teisel küljel. Iga kaart peidab kas arvu või sedasama arvu sõna kujul.

Puuduv täht
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

Description:

Eeltingimus Sõnade kokkulugemine

Eesmärk Lugemisoskuse harjutamine

Käsiraamat Põhialal näidatakse midagi ja selle all on selle kohta käiv sõna, aga puudulikult. Vali sõna lõpetamiseks puuduolev täht.

Rõhtsuunas lugemise harjutamine
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Description: Siin tuleb lugeda sõnu ja leida, kas nende seas on ka etteantud sõna.

Eeltingimus Lugemisoskus

Eesmärk Lugemise harjutamine ajapiiranguga

Käsiraamat Ülal paremal näidatakse sõna. Vasakul ilmub natukeseks ajaks nähtavale sõnade loend. Kas näidatud sõna on ka seal või mitte?

Püstsuunas lugemise harjutamine
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Description: Siin tuleb lugeda sõnu ja leida, kas nende seas on ka etteantud sõna.

Eeltingimus Lugemisoskus

Eesmärk Lugemise harjutamine ajapiiranguga

Käsiraamat Ülal paremal näidatakse sõna. Vasakul ilmub natukeseks ajaks nähtavale sõnade loend. Kas näidatud sõna on ka seal või mitte?

Neli ühte ritta (Tuxi vastu)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

Description: Nelja eseme seadmine ühte ritta

Eesmärk Loo neljast esemest terviklik rida kas rõhtsuunas (pikali), püsti või diagonaalis (ristisuunas)

Käsiraamat Seda saab mängida arvuti vastu Klõpsake kordamööda reale, kuhu soovite oma eseme asetada. Samuti saab nooleklahvidega eset vasakule või paremale liigutada ning tühikuklahviga või noolega alla selle paika panna. Võidab see, kes esimesena saab neli eset ühte ritta

Neli ühte ritta (sõbra vastu)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

Description: Nelja eseme seadmine ühte ritta

Eesmärk Loo neljast esemest terviklik rida kas rõhtsuunas (pikali), püsti või diagonaalis (ristisuunas)

Käsiraamat Seda saab mängida koos sõbraga. Klõpsake kordamööda reale, kuhu soovite oma eseme asetada. Samuti saab nooleklahvidega eset vasakule või paremale liigutada ning tühikuklahviga või noolega alla selle paika panna. Võidab see, kes esimesena saab neli eset ühte ritta

Trips-traps-trull (Tuxi vastu)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Description: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Eeltingimus Ability to count

Eesmärk Palli löömine väravasse

Käsiraamat Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last ball. If you want Tux to begin, just click on him

Trips-traps-trull (sõbra vastu)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Description: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Eeltingimus Ability to count

Eesmärk Palli löömine väravasse

Käsiraamat Place balls in the holes. You win if your friend has to place the last ball.

Malemäng Tuxi vastu
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Description: The version in GCompris is the international draughts.

Eesmärk Capture all the pieces of your opponent before your opponent captures all of yours.

Autorsus The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Malemäng sõbra vastu
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Description: The version in GCompris is the international draughts.

Eesmärk Capture all the pieces of your opponent before your opponent captures all of yours.

Autorsus The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Malemäng Tuxi vastu
screenshot chess icon chess difficulty level 6 locked activity

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description:

Autorsus Malemootoriks on p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Malemäng sõbra vastu
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6 locked activity

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description:

Lõppmäng
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6 locked activity

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Description: Male lõppmäng Tuxi vastu

Autorsus Malemootoriks on p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Veski (Tuxi vastu)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Vastase nuppude arvu vähendamine kahele või ta jätmine ilma lubatud käiguta.

Eesmärk Veski (kolmest nupust koosneva rea) moodustamine Tuxi nuppude kõrvaldamiseks, kuni Tuxil on ainult kaks nuppu või ei ole ühtegi lubatud käiku

Käsiraamat Mäng arvuti vastu. Kõigepealt tuleb paika panna üheksa nuppu, seejärel saab neid liigutama hakata

Veski (sõbra vastu)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Vastase nuppude arvu vähendamine kahele või ta jätmine ilma lubatud käiguta.

Eesmärk Veski (kolmest nupust koosneva rea) moodustamine vastase nuppude kõrvaldamiseks, kuni vastasel on ainult kaks nuppu või ei ole ühtegi lubatud käiku

Käsiraamat Mäng sõbra vastu Kõigepealt tuleb paika panna üheksa nuppu, seejärel saab neid liigutama hakata

Trips-traps-trull (Tuxi vastu)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Kolm märki tuleb ühte ritta seada

Eesmärk Mängu võitmiseks sea kolm ühesugust märki ühte püst-, rõht- või diagonaalritta

Käsiraamat Mäng arvuti vastu. Käigu sooritamiseks klõpsa ruudule, kuhu soovid märgi asetada. Võidab mängija, kes saab esimesena ühte ritta kolm ühesugust märki.

Trips-traps-trull (sõbra vastu)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Description: Kolm märki tuleb ühte ritta seada

Eesmärk Mängu võitmiseks sea kolm ühesugust märki ühte püst-, rõht- või diagonaalritta

Käsiraamat Mäng sõbra vastu. Käigu sooritamiseks klõpsa ruudule, kuhu soovid märgi asetada. Võidab mängija, kes saab esimesena ühte ritta kolm ühesugust märki.