Obrázky

Hlavná ponuka súpravy GCompris
screenshot root

administration root

Popis: Vyberať aktivitu pre spustenie.

Požiadavka: Niektoré z aktivít sú herne orientované, ale stále výukové.

Cieľ: GCompris je balík výukového softvéru zložený z rôznych aktivít pre deti od 2 do 10 rokov.

Prihrávanie lopty tučniakovi Tuxovi.
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Popis: Stlačiť ľavú a pravú šípku v rovnakom čase, aby išla lopta po rovnej čiare.

Návod: Stlačiť ľavú a pravú šípku v rovnakom čase, aby išla lopta po rovnej čiare. Na dotykovej obrazovke musíte udrieť dvoma rukami v rovnakomčase.

Čísla s kockami
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2 locked activity

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Spočítaj bodky na kocke skôr než dopadne na zem

Požiadavka: Schopnosť počítať

Cieľ: V obmedzenom čase spočítaj počet bodiek

Návod: Stlač na klávesnici číslo zodpovedajúce počtu bodiek na padajúcej kocke.

Detský textový editor
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1 locked activity

computer keyboard reading baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Jednoduchý textový editor, aby sa deti hrali s klávesnicou a videli písmená.

Cieľ: Objav klávesnicu a písmená.

Jednoduché písmená
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Popis: Stlač klávesu padajúceho písmena skôr ako dopadne

Cieľ: Asociácie písmen medzi obrazovkou a klávesnicou

Návod: Stlač klávesu padajúceho písmena skôr ako dopadne

Padajúce slová
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Popis: Úplne napíš padajúce slová skôr ako dopadnú na zem

Požiadavka: Manipulácia s klávesnicou

Cieľ: Precvičovanie s klávesnicou

Návod: Napíš padajúce slovo na klávesnici skôr ako dopadne na zem

Klikni a kresli
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Popis: Nakresliť obrázok klikaním na vybrané body.

Požiadavka: Dokáže hýbať myšou a kliknúť presne na body.

Návod: Nakresliť obrázok postupným klikaním na každý bod. Zakaždým, keď sa vyberie bod, objaví na ďalší modrý.

Klikni na mňa
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1 locked activity

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Uloviť všetky plávajúce ryby skôr ako odplávajú z akvária

Požiadavka: Dokáže pohybovať myšou a klikať na správnom mieste

Cieľ: Motorická koordinácia: presný pohyb rukou.

Návod: Chytajte všetky pohybujúce sa ryby jednoduchým kliknutím alebo ich dotknutím sa vaším prstom.

Pôvodca: Rybky sú prevzaté z Unixovej pomôcky xfishtank. Autorom všetkých obrázkov je Guillaume Rousse.

Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky
screenshot erase icon erase difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky, aby sa vymazala oblasť a objavilo pozadie

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Motorická koordinácia

Návod: Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky, kým všetky bloky nezmiznú.

Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2 locked activity

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť, aby sa vymazala oblasť a objavil obrázok pozadia

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Motorická koordinácia

Návod: Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť myšou na obdĺžniky, pokiaľ sa všetky bloky nestratia.

Kliknúť alebo poklepať
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Poklepať alebo kliknúť, aby sa vymazala oblasť a objavilo pozadie

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Motorická koordinácia

Návod: Kliknúť alebo poklepať na bloky, aby všetky z nich zmizli.

Ovládanie polievacej hadice
screenshot followline icon followline difficulty level 1 locked activity

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Hasič musí zastaviť oheň, ale hadica je zablokovaná.

Cieľ: Jemná motorická koordinácia

Návod: Prejdite myšou alebo prsta cez zámok, ktorý je reprezentovaný ako červená časť na hadici. Toto ho pohne, prenesie ho kúsok po kúsku až k ohňu. Buďte opatrní, ak sa posuniete mimo hadice, zámok pôjde späť.

Dolovanie zlata
screenshot mining icon mining difficulty level 1 locked activity

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Použi koliesko myši pre pohyb ku kamennej stene a hľadaj zlaté hrudky.

Požiadavka: Mal by si ovládať pohyb myši a klikanie.

Cieľ: Naučiť sa používať koliesko myši alebo gesto priblížiť / štipka pre priblíženie a oddialenie.

Pokutový kop
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Popis: Dvojitým kliknutím alebo poklepaním na loptu pre strelenie gólu.

Návod: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Logické asociácie
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

Popis: Dokončiť usporiadanie ovocia

Cieľ: Precvičiť si logické myslenie

Návod: Pozrieť si dve postupnosti. Každé ovocie v prvej postupnosti bolo nahradená iným ovocím v druhej postupnosti. Dokončite druhú postupnosť použitím správneho ovocia po preštudovaní tohto vzoru.

Zodpovedajúce položky
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

discovery babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Pretiahnuť položky tak, aby si zodpovedali

Požiadavka: Kultúrne odkazy.

Cieľ: Motorická koordinácia. Koncepčné zhoda.

Návod: V hlavnej oblasti plochy sa zobrazí sada objektov. Vo vertikálnom poli (na ľavej strane hlavnej plochy) je znázornený ďalší súbor objektov, každý objekt v skupine na ľavej strane zodpovedá presne jednému objektu v hlavnej oblasti plochy. Táto hra vás vyzýva, aby ste našli logickú súvislosť medzi týmito objektmi. Ako k sebe pasujú? Pretiahnite každý objekt na správne červené miesto v hlavnej oblasti.

Dokončiť puzzle
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

discovery babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Pretiahnuť tvary na ich príslušné ciele

Návod: Dokončiť puzzle preťahovaním každého kúska zo skupiny na ľavej strane na zodpovedajúce miesto v puzzle.

Pôvodca: Pes je poskytnutý od Andre Connesa a uvoľnený pod GPL

Objavovanie Braillovho systému
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

discovery braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

Popis: Naučiť a zapamätať si Braillovo písmo

Cieľ: Umožniť deťom spoznať Braillovo písmo.

Návod: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

Zábava s Braillovým písmom
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

discovery braille braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

Popis: Braillove písmená

Požiadavka: Braillove abecedné kódy

Návod: Zadať braillov kód v dlaždici pre písmená na transparente ťahanom Tuxom v lietadle cez obrazovku. Skontrolovať braillovu mapu kliknutím na prepínacie tlačidlo pre pomocníka.

História Louisa Brailla
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

discovery braille louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

Popis: Prehľad hlavných dátumov vynálezcu Braillovho písma

Návod: Prečítať si o histórii Louisa Brailla, jeho biografiu a objavenie systému Braillovho písma. Kliknite na tlačidlá predchádzajúce a nasledujúce sa presun na príslušnú stránku príbehu. Na záver usporiadajte postupnosť v chronologickom poradí.

Pôvodca: Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Kalendár
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

discovery calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Popis: Prečítajte si inštrukcie a potom presuňte prvky na určené miesto

Požiadavka: Concept of week, month and year

Cieľ: Learn how to use a calendar

Návod: Prečítajte si inštrukcie a potom presuňte prvky na určené miesto

Chronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

discovery chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Pretiahnuť položky, aby sa usporiadal prekreslila príbeh

Požiadavka: Povedať krátky príbeh

Cieľ: Zoradiť snímky do poradia, ktoré rozpráva príbeh

Návod: Vyberať si z obrázkov na ľavej strane a dať ich na červené bodky

Pôvodca: Na fotku mesiaca má autorské práva NASA. Vesmírne zvuky pochádzajú z Tuxpaint a Vegastrike, ktoré sú uvoľnené pod licenciou GPL. Transportné obrázky sú chránené autorskými právami Francka Douceta. Termíny transportu sú založené na tých, ktoré sa nachádzajú v <http://www.wikipedia.org>.

Učenie sa hodín
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

discovery clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Popis: Naučiť sa, ako povedať čas na analógových hodinách

Požiadavka: Koncept času.

Cieľ: Rozlišovať rozdiely medzi časovými jednotkami (hodina, minúta a sekunda). Nastaviť a zobraziť čas na analógových hodinách.

Návod: Nastaviť hodiny podľa zadaného času v danom tvare (hodiny:minúty alebo hodiny:minúty:sekundy). Ťahať rôzne ručičky, aby príslušná časová jednotka išla nahor alebo nadol.

Farby
screenshot colors icon colors difficulty level 1 locked activity

discovery color colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Klikni na správnu farbu

Požiadavka: Rozpoznanie farieb

Cieľ: Táto aktivita vás učí rozpoznávať rozličné farby. Keď si počujete názov farby, dotknite sa kačky danej farby.

Návod: Vypočuť si farbu a kliknúť na zodpovedajúcu kačku.

Zložitejšie farby
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6 locked activity

discovery colors advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Vybrať motýľa správnej farby

Požiadavka: Dokáže čítať

Cieľ: Naučiť sa rozpoznávať nezvyčajné farby.

Návod: Uvidíte tancujúce motýle rôznych farieb a otázku. Musíte nájsť správneho motýľa a dotknúť sa ho.

Nájsť podrobnosti
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Pretiahnuť tvary na ich príslušné ciele

Návod: Dokončiť puzzle preťahovaním každého kúska zo skupiny na ľavej strane na zodpovedajúce miesto v puzzle.

Pôvodca: Obrázky sú z Wikimedia Commons.

Objavte pamiatky
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

Popis: Objavte pamiatky sveta.

Požiadavka: Znalosť rôznych pamiatok.

Cieľ: Učiť sa o rôznych pamiatkach podľa ich polohy.

Návod: Click on the given keys to learn more of the monuments and then identify where the monuments is on the map by its name.

Pôvodca: Fotky sú z Wikipédie.

Rodina
screenshot family icon family difficulty level 2

discovery family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

Popis: Select the name you should call this family member

Požiadavka: Precvič si čítacie schopnosti

Cieľ: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

Návod: A family tree is shown.\n

Spočítaj predmety
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

discovery family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Popis: Click on a pair corresponding to the given relation

Požiadavka: Vedieť pohybovať a klikať myšou

Cieľ: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

Návod: A family tree is shown, with some instructions.\n

Nájdi harfu
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

discovery find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Popis: Prečítajte si inštrukcie a potom presuňte prvky na určené miesto

Požiadavka: Štáty Kanady

Cieľ: Learn how to count days and find a date on a calendar.

Návod: Prečítajte si inštrukcie a potom presuňte prvky na určené miesto

Vyhľadať oblasť
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

discovery geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Pretiahnuť regióny, aby sa prekreslila celá krajina

Návod: Pretiahnuť regióny, aby sa prekreslila celá krajina

Vyhľadať kraje
screenshot geography icon geography difficulty level 2

discovery geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Pretiahnuť položky, aby sa prekreslila celá mapa

Návod: Pretiahnuť položky, aby sa prekreslila celá mapa

Nájdi svoju ľavú a pravú ruku
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

discovery leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Zisti či je to pravá alebo ľavá ruka

Cieľ: Rozoznávanie ľavej ruky od pravej z rôznych pohľadov. Priestorová orientácia.

Návod: Vidíte ruku: je to ľavá alebo pravá ruka? Kliknite na ľavé alebo pravé tlačidlo v závislosti na zobrazenej ruke.

Bludisko
screenshot maze icon maze difficulty level 1

discovery maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Popis: Pomôž Tuxovi dostať sa von z bludiska

Návod:

Neviditeľné bludisko
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

discovery maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Popis: Vyviesť Tuxa z neviditeľného bludiska

Návod:

Relatívne bludisko
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

discovery mazeMenu mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Popis: Pomôcť Tuxovi dostať sa z tohto bludiska (Pohyb je relatívny)

Návod:

Pamäťová hra s obrázkami
screenshot memory icon memory difficulty level 1

discovery memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry

Cieľ: Precvič si svoju pamäť a vyzbieraj všetky karty

Návod: Je ukázaná sada prázdnych kariet. Každá karta má obrázok na druhej strane a každá obrázková karta má presne rovnaké dvojča. Kliknite na kartu, aby ste videli jej skrytý obrázok, a snažte sa zosúladiť dvojice. Môžete obrátiť iba dve karty naraz, takže si musíte pamätať, kde je obrázok, kým hľadáte jeho dvojča. Keď obrátite dvojicu, obe zmiznú.

Pamäťová hra s obrázkami proti Tuxovi
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

discovery memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Precvič si svoju pamäť a vyzbieraj všetky karty

Návod: Je ukázaná sada prázdnych kariet. Každá karta má obrázok na druhej strane a každá obrázková karta má presne rovnaké dvojča. Kliknite na kartu, aby ste videli jej skrytý obrázok, a snažte sa zosúladiť dvojice. Môžete obrátiť iba dve karty naraz, takže si musíte pamätať, kde je obrázok, kým hľadáte jeho dvojča. Keď obrátite dvojicu, obe zmiznú. Učiteľ Tux robí to isté.

Melódia
screenshot melody icon melody difficulty level 2 locked activity

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Reprodukujte zvukovú sekvenciu

Požiadavka: Vedieť pohybovať a klikať myšou

Cieľ: Aktivita na trénovanie uší

Návod: Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the xylophone's bars. You can listen again by clicking on the repeat button.

Zvuková pamäťová hra
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Kliknúť na karty a počúvať, aby sa našli zodpovedajúce zvuky

Cieľ: Precvičte si svoju zvukovú pamäť a odstráňte všetky karty.

Návod: Zobrazí sa sada kariet. Každá karta má pridružené zvuk a každý zvuk má presne rovnaké dvojča. Kliknite na kartu, aby ste si vypočuli jeho skrytý zvuk, a snažte sa dať dokopy dvojčatá. Môžete aktivovať len dve karty naraz, takže je potrebné pamätať si, kde je zvuk, zatiaľ čo budete počúvať jeho dvojča. Keď obrátite dvojčatá, obe zmiznú.

Zvuková pamäťová hra proti Tuxovi
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2 locked activity

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Zahraj si zvukovú pamäťovú hru proti Tuxovi

Cieľ: Precvičte si svoju zvukovú pamäť a odstráňte všetky karty.

Návod: Zobrazí sa sada kariet. Každá karta má pridružené zvuk a každý zvuk má presne rovnaké dvojča. Kliknite na kartu, aby ste si vypočuli jeho skrytý zvuk, a snažte sa dať dokopy dvojčatá. Môžete aktivovať len dve karty naraz, takže je potrebné pamätať si, kde je zvuk, zatiaľ čo budete počúvať jeho dvojča. Keď obrátite dvojčatá, obe zmiznú.

align4 aktivita
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery memory railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Popis: Rebuild the displayed train at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Cieľ: Precvičovanie s klávesnicou

Návod: A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Objavte zvieratá sveta
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

discovery miscellaneous explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Popis: Spoznajte zvieratá, zaujímavé fakty a ich umiestnenie na mape.

Poskladaj mozaiku
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1 locked activity

discovery mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Vložte každú položku na rovnaké miesto, ako daný príklad.

Návod: Najprv vyberte položku, ktorú chcete položiť, potom kliknite na tlačidlo na miesto na prázdne ploche

Hudobné nástroje
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4 locked activity

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Klikni na správne hudobné nástroje

Cieľ: Naučiť sa rozpoznávať hudobné nástroje.

Návod: Klikni na správny nástroj.

Name that Note
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery sound note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Popis: Learn the names of the notes, in bass and treble clef.

Cieľ: To develop a good understanding of note position and naming convention. To prepare for the piano player and composition activity.

Návod: Identify the notes correctly and score a 100% to complete a level.

Objav farmárske zvieratá
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

discovery sound_group explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

Popis: Spoznajte farmárske zvieratá, zvuky, ktoré vydávajú a zaujímavé fakty.

Cieľ: Naučte sa priradiť zvieracie zvuky k názvu zvierat a ako zvieratá vyzerajú.

Objavte svetovú hudbu
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery sound_group explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Popis: Nauč sa o hudbe sveta.

Cieľ: Vybudujte si lepšie pozorumenie rozmanitosti hudby vo svete

Pôvodca: Obrázky z http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

Piano Composition
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery sound_group piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Popis: An activity to learn how the piano keyboard works, how notes are written on a musical staff and explore music composition by loading and saving your work.

Požiadavka: Familiarity with note naming conventions, note-names activity useful to learn this notation.

Cieľ: Develop an understanding of music composition, and increase interest in making music with a piano keyboard. This activity covers many fundamental aspects of music, but there is much more to explore about music composition. If you enjoy this activity but want a more advanced tool, try downloading Minuet (https://minuet.kde.org/), an open source software for music education or MuseScore (http://musescore.org/en/download), an open source music notation tool.

Pôvodca: The synthesizer original code is https://github.com/vsr83/miniSynth

Play piano
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery sound_group play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Popis:

Požiadavka: Knowledge of musical notation and musical staff. Play the activity named 'Piano Composition' first.

Cieľ: Understand how the piano keyboard can play music as written on the musical staff.

Návod: The notes you see will be played to you. Click on the corresponding keys on the keyboard that match the notes you hear and see.
Levels 1-5 will offer treble clef to practice and levels 6-10 will offer bass clef.

Pôvodca: The synthesizer original code is https://github.com/vsr83/miniSynth

Play rhythm
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery sound_group play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Popis:

Požiadavka: Simple understanding of musical rhythm and beat.

Cieľ: Learn to beat rhythms precisely and accurately based on what you see and hear.

Návod: Listen to the rhythm played, and follow along with the music. When you're ready to perform the identical rhythm, click the drum to the rhythm. If you clicked tempo at correct times, another rhythm is displayed. If not, you must try again.
Odd levels display a vertical playing line when you click the drum, which helps you see when to click, to follow the rhythm. Click on the drum when the line is in the middle of the notes.
Even levels are harder, because there is no vertical playing line. You must read the rhythm, and click it back in tempo. Click the metronome to hear the quarter note tempos.
Click on the reload button to replay the rhythm.

Binary bulbs
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothee Giet

Popis: This activity helps you to learn the concept of conversion of decimal number system to binary number system.

Požiadavka: Decimal number system

Cieľ: To get familiar with the binary number system

Návod: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK.

Obsluhovanie plavebnej komory
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2 locked activity

experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Tux má problém, potrebuje prejsť so svojou loďou cez plavebnú komoru. Pomôž mu a zisti ako funguje plavebná komora.

Návod: Máte zverenú plavebnú komoru. Otvárajte vráta a komory v správnom poradí tak, aby Tux mohol prejsť oboma smermi.

Pôvodca: Autor kresby je Stephane Cabaraux.

Miešanie farieb v obrázku
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Popis: Odhaliť miešanie farieb náterov.

Cieľ: Namiešaj základné farby tak, aby si dostal danú farbu

Pôvodca: Obrázky z http://openclipart.org

Miešanie farieb svetla
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Popis: Odhaliť miešanie farieb svetla.

Cieľ: Namiešaj základné farby, aby si dostal zadanú farbu.

Pôvodca: Obrázky z http://openclipart.org

Uvedenie gravitácie
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

Popis: Úvod do konceptu gravitácie

Cieľ: Udržať kozmickú loď v strede bez narazenia do planét alebo asteroidov

Návod: Postupujte podľa pokynov pri spustení aktivity.

Bezpečná zem
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

Popis: Porozumenie zrýchleniu z gravitácie.

Cieľ: Pilotujte vesmírnu loď k zelenej pristávacej ploche.

Obnoviteľná energia
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Popis: Tux has come back from fishing on his boat. Bring the electrical system back up so he can have light in his home.

Cieľ: Učte sa o elektrickom systéme založenom na obnoviteľnej energii

Návod: Click on different active elements: sun, cloud, dam, solar array, wind farm and transformers, in order to reactivate the entire electrical system. When the system is back up and Tux is in his home, push the light button for him. To win you must switch on all the consumers while all the producers are up.

Pôvodca: Autor kresby je Stephane Cabaraux

Slnečná sústava
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Popis: Answer the questions with a correctness of 100%.

Cieľ: Learn information about the solar system. If you want to learn more about astronomy, try downloading KStars (https://edu.kde.org/kstars/) or Stellarium (http://stellarium.org/) which are open source astronomy softwares.

Návod: Click on a planet or the Sun to reveal questions. Each question contains 4 options. One of those is 100% correct. Try to answer the questions until you get a 100% closeness in the closeness meter.

Vodný cyklus
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Popis: Tux has come back from fishing on his boat. Bring the water system back up so he can take a shower.

Cieľ: Naučte sa vodný cyklus

Návod: Click on different active elements: sun, cloud, pumping station, and the sewage treatment plant, in order to reactivate the entire water system. When the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for him.

Pôvodca: Autor kresby je Stephane Cabaraux.

Digital Electricity
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

experimental digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Create and simulate a digital electric schema

Požiadavka: Requires some basic understanding of the concept of digital electronics.

Cieľ: Freely create a digital electric schema with a real time simulation of it.

Návod: Drag electrical components from the selector and drop them in the working area. In the working area, you can move the components by dragging them. To delete a component, select the deletion tool on top of the component selector, and select the component. You can click on the component and then on the rotate button to rotate it or info button to get information about it. You can click on the switch to open and close it. To connect two terminals, click on first terminal, then on second terminal. To deselect terminal or delete tool, click on any empty area. The simulation is updated in real time by any user action.

Pilot a Submarine
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

experimental submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Popis: Nakresliť obrázok klikaním na vybrané body.

Požiadavka: Vedieť pohybovať a klikať myšou

Cieľ: Learn how to control a submarine

Kategorizácia
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

fun categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

Popis: Kategorizujte prvky do správnych a nesprávnych skupín

Požiadavka: Môže presúvať prvky pomocou myši

Cieľ: Rozvoj konceptuálneho myslenia a rozširovanie vedomostí

Návod: Prečítajte si inštrukcie a potom presuňte prvky na určené miesto

Futbalová hra
screenshot football icon football difficulty level 1 locked activity

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Kopni loptu do bránky

Cieľ: Kopnúť loptu za brankára na pravej strane

Návod: Natiahnuť čiaru od lopty, aby sa nastavila jej rýchlosť a smer.

Šesťuholník
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2 locked activity

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Nájdi jahôdku klikaním na modré políčka

Cieľ: Precvičiť si logické myslenie

Návod: Pokús sa nájsť jahôdku pod modrými políčkami. Políčka sa stávajú tým červenejšie, čím si bližšie k jahôdke.

Jednoduché kreslenie
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Vytvoriť si svoju vlastnú kresbu

Cieľ: Zvýšiť tvorivé schopnosti

Návod: Vyberte farbu a vymaľujte obdĺžniky, ako sa vám páči, aby ste vytvorili kresbu.

Klasická hra Kat
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

Popis: Guess the letters of the given word. To help you, on every wrong try, a part of the image representing the word will be revealed.

Cieľ: Toto je dobré cvičenie na zlepšenie schopností čítania a hláskovania.

Návod: You can enter the letters using the virtual keyboard on the screen or with the real keyboard.

Sčítavanie čísel
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3 locked activity

math addition algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Precvičovanie sčítania čísel

Požiadavka: Poznať jednoduché sčítanie. Vedieť rozpoznať písané čísla.

Cieľ: Naučiť sa zistiť v časovom limite súčet dvoch čísel

Návod: Dve čísla sú zobrazené na obrazovke. Rýchlo nájdite ich súčet a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste ho napísali. Musíte byť rýchly a odoslať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Precvičovanie sčítania pomocou terčovej hry
screenshot target icon target difficulty level 2 locked activity

math addition target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Zasiahni terč a spočítaj svoje body

Požiadavka: Schopnosť pohybovať myšou, čítať čísla a sčítavať čísla do 15 v prvej úrovni

Cieľ: Hoď šípky do terča a spočítaj si svoje skóre.

Návod: Skontrolujte rýchlosť a smer cieľa a potom kliknite naň, aby ste vypustili šípku. Keď sú všetky vaše šípky vyhádzané, budete požiadaní, aby ste si spočítať skóre. Zadajte skóre pomocou klávesnice.

Delenie čísel
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

Popis: Precvičovanie delenia

Požiadavka: Delenie malých čísel

Cieľ: Zistiť v časovom limite výsledok delenia dvoch čísel

Návod: Dve čísla sú zobrazené na obrazovke. Rýchlo nájdite výsledok delenia a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste ho napísali. Musíte byť rýchly a odoslať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Prekresliť daný obrázok
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3 locked activity

math geometry puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Dokonale nakresliť daný obrázok na prázdnej mriežke.

Návod: Najprv vyberať správnu farbu z panela nástrojov. Potom ťahať na maľovanie.

Zrkadliť daný obrázok
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4 locked activity

math geometry symmetry puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Nakresliť obrázok na prázdnu mriežku, akoby ste ho videli v zrkadle.

Návod: Najprv vyberať správnu farbu z panela nástrojov. Potom ťahať na maľovanie.

Gnumch rovnosť
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Popis: Doveď Čísložrúta na výraz, ktorý sa rovná číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Precvič si sčítanie, násobenie, delenie a odčítanie.

Návod: Doveď Čísložrúta na výraz, ktorý sa rovná číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky.

Gnumch delitele
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Popis: Doveď Čísložrúta na všetky delitele čísla uvedeného v hornej časti obrazovky.

Cieľ: Nauč sa o násobkoch a deliteľoch.

Návod: Delitele sú všetky čísla, ktoré delia toto číslo rovnomerne. Napríklad, delitele 6 sú 1, 2, 3 a 6. 4 nie je deliteľom 6, pretože 6 nemôže byť rozdelené na 4 rovnaké časti. Ak je jedno číslo násobkom druhého čísla, potom druhé číslo je deliteľ prvého čísla. Môžete uvažovať o násobkoch ako o rodinách a delitele sú ľudia v týchto rodinách. Takže 1, 2, 3 a 6 pasujú do rodiny 6, ale 4 patrí do inej rodiny.

Gnumch nerovnosť
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Popis: Doveď Čísložrúta na výrazy, ktoré sa nerovnajú číslu uvedenému v hornej časti obrazovky.

Cieľ: Precvič si sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Návod: Ak máte klávesnicu, môžete použiť klávesy šípok na presun a stlačiť medzeru pre prehltnutie čísla. S myšou môžete kliknúť na blok vedľa vašej pozície na presun a znovu kliknúť pre prehltnutie čísla. S dotykovým displejom môžete robiť ako s myšou alebo potiahnite prstom kdekoľvek v smere, ktorým sa chcete presunúť, a poklepaním prehltnúť číslo.

Gnumch násobky
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Popis: Doveď Čísložrúta na všetky násobky čísla uvedeného v hornej časti obrazovky.

Cieľ: Nauč sa o násobkoch a deliteľoch.

Návod: Násobky čísla sú všetky čísla, ktoré sa rovnajú pôvodnému číslu krát iné číslo. Napríklad, 24, 36, 48 a 60 sú všetky násobky 12. 25 nie je násobkom 12, pretože nie je žiadne číslo, ktorým môže byť vynásobené 12, aby sme dostali 25. Ak je jedno číslo deliteľom druhého čísla, potom druhé číslo je násobkom prvého čísla. Opäť môžete uvažovať o násobkoch ako o rodinách a delitele sú ľudia, ktorí patria do týchto rodín. Deliteľ 5 má rodičov 10, starých rodičov 15, praprarodičov 20, prapraprarodičov 25, a každý ďalší krok 5 je ďalší pra! Ale číslo 5 nepatrí do rodín 8 alebo 23. Nemôžete zmestiť nejaké číslo z 5-iek do 8 alebo 23 bez toho, aby niečo nezostalo. Takže 8 nie je násobkom 5, ako aj 23. Iba 5, 10, 15, 20, 25 ... sú násobkami (alebo rodiny alebo kroky) pre 5.

Gnumch prvočísla
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Popis: Doveď Čísložrúta na všetky prvočísla, ktoré sú menšie ako číslo uvedené v hornej časti obrazovky.

Cieľ: Naučte sa o prvočíslach.

Návod: Prvočísla sú čísla, ktoré sú deliteľné iba sebou a 1. Napríklad, 3 je prvočíslo, ale 4 nie je (pretože 4 je deliteľné 2). Môžete uvažovať o prvočíslach ako o veľmi malých rodinách: tieto majú stále iba dve osoby! Len sami seba a 1. Môžete do nich zmestiť žiadne ďalšie čísla, aby nič nezostalo. 5 je jedným z týchto osamelých čísiel (iba 5 x 1 = 5), ale môžete vidieť, že 6 má tiež 2 a 3 vo svojej rodine (6 × 1 = 6, 2 x 3 = 6). Takže 6 nie je prvočíslo.

Farbenie grafov
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

math graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Popis: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.

Požiadavka: Ability to distinguish different colors/shapes, sense of positions

Cieľ: Learn to distinguish between different colors/shapes and learn about relative positions.

Počet uhádnutí
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

Popis: Guess the algebraic expression and drag the tiles to get a result equal to the Guesscount.

Požiadavka: znalosť matematických operácií

Cieľ: Intuition and practice of algebraic-like calculations.

Pamäťová hra so sčítavaním
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dve, ktorých výsledok sčítania je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice.

Požiadavka: Sčítanie

Cieľ: Precvičovanie sčítania, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra na sčítanie a odčítanie
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dvojice, ktorých číselný výsledok (sčítanie,odčítanie) je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice.

Požiadavka: Sčítanie a odčítanie

Cieľ: Precvičovanie sčítania, odčítania, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra na všetky operácie
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty.

Požiadavka: Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie

Cieľ: Precvičovanie sčítania, odčítania, násobenia, delenia, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra na všetky operácie proti Tuxovi
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty.

Požiadavka: Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie

Cieľ: Precvičovanie sčítania, odčítania, násobenia, delenia, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra na sčítanie a odčítanie proti Tuxovi
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dvojice, ktorých číselný výsledok (sčítanie,odčítanie) je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice.

Požiadavka: Sčítanie a odčítanie

Cieľ: Precvičovanie sčítania, odčítania, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra so sčítavaním proti Tuxovi
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Obráťte karty, aby ste našli dve čísla, ktoré súhlasia, kým všetky karty nezmiznú. Tux robí to isté. Musíte ho poraziť!

Požiadavka: Sčítanie

Cieľ: Precvičovanie sčítania, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra na delenie
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty.

Požiadavka: Delenie

Cieľ: Precvičovanie delenia, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra na delenie proti Tuxovi
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty.

Požiadavka: Delenie

Cieľ: Precvičovanie delenia, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra na odčítavanie
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dve, ktorých číselný výsledok je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice.

Požiadavka: Odčítanie

Cieľ: Precvičovanie odčítania, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra na odčítanie proti Tuxovi
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dve, ktorých číselný výsledok je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice.

Požiadavka: odčítanie

Cieľ: Precvičovanie odčítania, kým všetky karty nezmiznú. Tux robí to isté.

Pamäťová hra na násobenie
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dve, ktorých číselný výsledok po násobení je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice.

Požiadavka: Násobenie

Cieľ: Precvičovanie násobenia, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra na násobenie a delenie
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty.

Požiadavka: Násobenie, delenie

Cieľ: Precvičovanie násobenia, delenia, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra na násobenie a delenie proti Tuxovi
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty.

Požiadavka: Násobenie, delenie

Cieľ: Precvičovanie násobenia, delenia, kým všetky karty nezmiznú.

Pamäťová hra na násobenie proti Tuxovi
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty a hľadaj dve, ktorých číselný výsledok po násobení je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice.

Požiadavka: Násobenie

Cieľ: Precvičovanie násobenia, kým všetky karty nezmiznú.

Násobenie čísel
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3 locked activity

math multiplication algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Precvičovanie násobilky

Požiadavka: Tabuľky násobkov od 1 do 10

Cieľ: Naučiť sa násobiť čísla v časovom limite

Návod: Dve čísla sú zobrazené na obrazovke Rýchlo ich vynásobte a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste napísali výsledok týchto čísel. Musíte byť rýchly a odoslať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Kresliť čísla
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Popis: Prepojiť body na kreslenie čísel od 0 po 9

Cieľ: Deti sa naučia, ako kresliť rôzne čísla zábavnou formou.

Návod: Nakresli čísla prepojením bodov v správnom poradí

Spočítaj predmety
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Popis: Umiestni si predmety tak, aby si ich čo najľahšie spočítal

Požiadavka: Základné počítanie

Cieľ: Trénovanie počítania

Návod: Najprv správne usporiadať položky tak, aby ste ich mohli spočítať. Potom vyberte položku, na ktorú chcete odpovedať v spodnej pravej časti. Zadajte odpoveď pomocou klávesnice.

Hádaj číslo
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Popis: Pomôž Tuxovi uniknúť z jaskyne. Hádaj číslo, ktoré si tučniak myslí.

Požiadavka: Čísla od 1 do 1000 pre poslednú úroveň.

Návod: Prečítajte si inštrukcie, ktoré vám povedia, z akého intervalu čísel máte zistiť číslo. Zadajte číslo do poľa vpravo hore. Povie sa vám, či je vaše číslo väčšie alebo menšie. Potom zadajte ďalšie číslo. Vzdialenosť Tuxa od východu reprezentuje ako blízko ste k správnemu číslu. Ak je Tux nad alebo pod východom, znamená to, že vaše číslo je väčšie alebo menšie ako správne číslo.

Čarodejníkov klobúk
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math numeration magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

Popis: Spočítaj koľko vecí je pod čarovným klobúkom po tom, ako boli nejaké odobraté

Požiadavka: Odčítanie

Cieľ: Učme sa odčítať

Návod: Kliknite na klobúk, aby sa odokryl a zakryl. Koľko hviezdičiek ste videl pod klobúkom pri presúvaní sa okolo? Počítajte pozorne. Kliknite v spodnej pravej oblasti, aby ste zadali svoju odpoveď.

Čarodejníkov klobúk
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math numeration magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Popis: Spočítaj koľko hviezdičiek je pod čarovným klobúkom

Požiadavka: Sčítanie

Cieľ: Učme sa sčítanie

Návod: Kliknite na klobúk, aby sa odokryl a zakryl. Koľko hviezdičiek ste videl pod klobúkom pri presúvaní sa okolo? Počítajte pozorne. Kliknite v spodnej pravej oblasti, aby ste zadali svoju odpoveď.

Pamäťová hra na spočítavanie
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2 locked activity

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty tak, aby číslo zodpovedalo nakreslenému obrázku.

Cieľ: Trénovanie počítania spamäti.

Návod: Vidíš nejaké karty, ale nevidíš, čo sa skrýva na ich obrátenej strane. Každá karta skrýva nejaký počet obrázkov, alebo je na nej napísané číslo.

Peniaze
screenshot money icon money difficulty level 2 locked activity

math numeration money money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí

Požiadavka: Dokáže počítať

Cieľ: Musíš kupovať rôzne veci a platiť presne. Vo vyšších úrovniach je zobrazených viac vecí a preto musíš najskôr spočítať celkovú cenu.

Návod: Zaplatiť kliknutím alebo poklepaním na mince alebo papierové peniaze v spodnej časti obrazovky. Ak chcete odstrániť mincu alebo bankovku, kliknite na ňu v hornej časti obrazovky.

Dajte Tuxovi jeho drobné
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3 locked activity

math numeration money money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí vracaním Tuxovi peňazí naspäť

Požiadavka: Dokáže počítať

Cieľ: Tux ti nakupuje rozličné veci a ukazuje ti svoje peniaze. Musíš mu vrátiť, koľko treba. Vo vyšších úrovniach je zobrazených viac vecí a preto musíš najskôr spočítať celkovú cenu.

Návod: Zaplať kliknutím na mince alebo papierové peniaze v spodnej časti obrazovky. Ak chceš odstrániť mincu alebo bankovku, klikni na ňu v hornej časti obrazovky.

Dajte Tuxovi jeho drobné, vrátane centov
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí vracaním Tuxovi peňazí naspäť

Požiadavka: Dokáže počítať

Cieľ: Tux ti nakupuje rozličné veci a ukazuje ti svoje peniaze. Musíš mu vrátiť, koľko treba. Vo vyšších úrovniach je zobrazených viac vecí a preto musíš najskôr spočítať celkovú cenu.

Návod: Zaplať kliknutím na mince alebo papierové peniaze v spodnej časti obrazovky. Ak chceš odstrániť mincu alebo bankovku, klikni na ňu v hornej časti obrazovky.

Peniaze s centmi
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí vrátane centov

Požiadavka: Dokáže počítať

Cieľ: Musíš kupovať rôzne veci a platiť presne. Vo vyšších úrovniach je zobrazených viac vecí a preto musíš najskôr spočítať celkovú cenu.

Návod: Zaplať kliknutím na mince alebo papierové peniaze v spodnej časti obrazovky. Ak chceš odstrániť mincu alebo bankovku, klikni na ňu v hornej časti obrazovky.

Sekvencia čísel
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Popis: Dotknúť sa čísel v správnom poradí.

Cieľ: Dokáže počítať od 1 do 50.

Návod: Nakreslite obrázok kliknutím na každé číslo v správnom poradí alebo posúvaním prsta alebo ťahaním myši cez čísla v správnom poradí.

Párne a nepárne čísla
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Presuňte vrtuľník, aby ste chytili mraky, ktoré majú párne alebo nepárne čísla

Cieľ: Trénovanie počítania

Návod: Chyťte mraky s nepárnym alebo párnym číslom. S klávesnicou použite klávesy šípok pre pohyb vrtuľníka. S polohovacím zariadením stačí, ak kliknete alebo poklepete na cieľové miesto. Ak chcete vedieť, ktoré číslo musíte chytiť, môžete si to buď pamätať, alebo zistiť v pravom dolnom rohu.

Čísla v poradí
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Popis: Pohybuj vrtuľníkom tak, aby zachytil oblaky v správnom poradí

Cieľ: Trénovanie počítania

Návod: Chyťte mraky vzostupne. S klávesnicou použite klávesy šípok pre pohyb vrtuľníka. S polohovacím zariadením stačí, ak kliknete alebo poklepete na cieľové miesto. Ak chcete vedieť, ktoré číslo musíte chytiť, môžete si to buď pamätať, alebo zistiť v pravom dolnom rohu.

Precvičovanie odčítania pomocou zábavnej hry
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2 locked activity

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu pomocou počítania ľadových bodov.

Požiadavka: Dokáže čítať čísla na kocke a počítať intervaly do 10 pre prvú úroveň

Cieľ: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu pomocou počítania ľadových bodov.

Návod: Klikni na kocku, aby si videl, koľko kusov ľadu je medzi Tuxom a rybou. Potom klikaním na kocku pravým tlačidlom myši uberáš kúsky. Keď budeš hotový, klikni na tlačidlo OK alebo stlač kláves Enter.

Čísla s dominom
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2 locked activity

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Spočítaj bodky na domine skôr, než dopadne na zem

Požiadavka: Schopnosť počítať

Cieľ: V obmedzenom čase spočítaj počet bodiek

Návod: S klávesnicou, napíš počet bodiek, ktoré vidíš na padajúcom domine.

Rímske čísla
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

math roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis:

Správne vyváž váhy
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2 locked activity

math scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Pretiahnuť závažia a vyrovnať váhy

Cieľ: Výpočet v duchu, aritmetická rovnosť

Návod: Na vyrovnanie váh presúvaj závažia na ľavú alebo pravú misku. Závažia môžu byť usporiadané v ľubovoľnom poradí.

Správne vyváž váhy
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Pretiahnuť závažia na vyrovnanie váh a vypočítať ich váhu

Cieľ: Výpočet spamäti, aritmetická rovnosť, premena fyzikálnych jednotiek

Návod: Na vyrovnanie váh presúvať závažia na ľavú či pravú stranu. Závažia môžu byť usporiadané v ľubovoľnom poradí. Treba si dávať pozor na jednotky závažia a pamätať si, že kilogram (kg) je 1000 gramov (g).

Správne vyváž váhy
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Pretiahnuť hmotnosti na vyrovnanie váh a vypočítať hmotnosť v jednotke z avoirdupois

Cieľ: Výpočet spamäti, aritmetická rovnosť, premena fyzikálnych jednotiek

Návod: Na vyrovnanie váh presúvať závažia na ľavú či pravú stranu. Závažia môžu byť usporiadané v ľubovoľnom poradí. Treba si dávať pozor na jednotky závažia a pamätať si, že libra (lb) je 16 uncí (oz).

Podeliť si cukríky
screenshot share icon share difficulty level 2

math share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Popis: Try to split the pieces of candy to a given number of children

Požiadavka: Vedieť ako počítať

Cieľ: naučte sa delenie čísel

Návod: Follow the instructions shown on the screen: first, drag the given number of boys/girls to the middle, then drag pieces of candy to each child's rectangle.

Odčítavanie čísel
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4 locked activity

math subtraction algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Precvičovanie odčítania

Požiadavka: Odčítavanie malých čísel

Cieľ: Naučiť sa zistiť v časovom limite rozdiel dvoch čísel

Návod: Dve čísla sú zobrazené na obrazovke. Rýchlo nájdite výsledok delenia a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste ho napísali. Musíte byť rýchly a odoslať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Rovnovážna krabička
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Popis: Navigujte loptu ku dverám naklonením krabičky.

Cieľ: Precvičte si jemnú motoriku a základné počty.

Postav rovnaký model
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Popis: Riaďte žeriav a skopírujte model

Požiadavka: Manipulácia s myšou/klávesnicou

Cieľ: Motorická koordinácia

Návod: Move the items in the left frame to copy their position in the right model. Next to the crane itself, you will find four arrows that let you move the items. To select the item to move, just click on it. If you prefer, you can use the arrow keys and the space or tab key instead. On a mobile version, you can also swipe up/down/left/right to move the items in the left frame.

Hra pätnásť
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5 locked activity

puzzle fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Presunúť každú položku, aby sa znovu vytvoril obrázok.

Návod: Kliknúť alebo pretiahnuť na akékoľvek kus, ktorý má vedľa seba voľný blok. Bude prehodený s prázdnym blokom.

Zjednodušené Hanojské veže
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

puzzle hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Popis: Reprodukovať danú veža

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Reprodukovať vežu na pravej strane v prázdnom priestore na ľavej strane

Návod: Pretiahnuť jeden vrchný diel naraz z jedného kolíka na druhý, aby sa reprodukovala veža na pravej strane v prázdnom mieste na ľavej strane.

Pôvodca: Koncept prevzatý z EPI hier.

Hanojské veže
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

puzzle hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

Popis: Reprodukovať vežu na pravej strane

Návod: Pretiahnuť vrchné diely len z jedného kolíka na druhý, aby sa reprodukovala počiatočná veža na ľavej strane na pravom kolíku.

Pôvodca: Hlavolam bol vynájdený francúzskym matematikom Edouardom Lucasom v roku 1883. Existuje legenda o hinduistickom chráme, ktorého kňazi sa stále zaoberali presúvaním sady 64 diskov v súlade s pravidlami hlavolamu Hanojských veží. Podľa legendy by mal svet skončiť, keď kňazi dokončia svoju prácu. Hlavolam je teda tiež známy ako Veža Brahmu. Nie je jasné, či Lucas vymyslel túto legendu alebo bol ňou inšpirovaný. (zdroj Wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Svetlá sú vypnuté
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

puzzle lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Popis: Cieľom je vypnúť všetky svetlá.

Cieľ: Cieľom je vypnúť všetky svetlá.

Návod: Keď stlačíš nejaké tlačidlo, prepne sa jeho stav, ale aj stav jeho bezprostredných susedov (vo vodorovnom či zvislom smere). Slnko a farba oblohy závisí od počtu klikov, potrebných na vyriešenie tohto hlavolamu. Ak klikneš na Tuxa, ukáže sa riešenie.

Pôvodca: Algoritmus riešenia je popísaný vo Wikipédii. Viac o hre na zhášanie svetiel sa dozviete na stránke <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Zložiť puzzle
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Pretiahnite položky, aby sa znovu zostavili pôvodné maľby

Požiadavka: Manipulácia s myšou: pohyb, ťahanie a pustenie

Cieľ: Priestorová reprezentácia

Návod: Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the main board.

Lovec fotiek
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

puzzle photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Popis: Nájdite rozdiely medzi dvoma obrázkami!

Cieľ: Vizuálna diskriminácia

Návod: Observe the two pictures carefully. There are some slight differences. When you find a difference you must click on it.

Sudoku, umiestniť jedinečné symboly do mriežky
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

puzzle sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Popis: Symboly musia byť po jednom v riadkoch, stĺpcoch a (ak sa to vyžaduje) v každej z oblastí.

Požiadavka: Vyriešenie hádanky vyžaduje trpezlivosť a schopnosť logicky myslieť

Cieľ: Cieľom hlavolamu je zadať symbol alebo čísla od 1 do 9 do každej bunky mriežky. V oficiálnom Sudoku sa mriežka 9x9 skladá z podmriežok 3x3 (nazvaných 'regióny'). V GCompris začíname na nižších úrovniach s jednoduchšou verziou používajúcou symboly a bez regiónov. Vo všetkých prípadoch je mriežka predložená s rôznymi symbolmi alebo číslicami uvedenými v niektorých bunkách (ďalej len 'zadané'). Každý riadok, stĺpec a región musí obsahovať len jednu inštanciu každého symbolu alebo čísla (Zdroj <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Návod: Vyberte číslo alebo symbol na ľavej strane a kliknite na jeho cieľovú pozíciu. GCompris nedovolí zadať neplatné údaje.

Super mozog
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

puzzle superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Popis: Tux skryl niekoľko položiek. Nájdite ich opäť v správnom poradí

Cieľ: Tux skryl niekoľko položiek. Nájdite ich opäť v správnom poradí

Návod: Kliknite na položky, kým neuvidíte to, čo pokladáte za správnu odpoveď. Potom kliknite na tlačidlo OK. V nižších úrovniach vám Tux poradí, či ste našli miesto označením položiek čiernym rámčekom. V úrovniach 4 a 8 sa môže položka niekoľkokrát skryť.
Môžete použiť pravé tlačidlo myši na prevrátenie položiek v opačnom poradí alebo výber položky na priame vybratie. Stlačte a držte tlačidlo myši alebo sa dotknite obrazovky na automatický výber poslednej vybranej položky na stĺpci. Dvakrát kliknite alebo tapnite na predtým vybranú položku vo vašej histórii hádania na označenie ako správna. Takto označené položky sa automaticky vyberú vo vašom aktuálnom a budúcom hádaní, kým to neodznačíte dvojitým kliknutím alebo tapom.

Puzzle hra tangram
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3 locked activity

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Cieľom je vytvoriť daný tvar

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Návod: Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. The symmetrical button appears on items that supports it. Click on the rotation button or drag around it to show the rotation you want. At first levels, simpler objects are used to introduce the tangram concept.

Hra s posúvaním blokov
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

puzzle traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Popis: Cieľom je presunúť červené auto z parkoviska cez bránu vpravo

Návod: Autá sa môžu pohybovať len vodorovne alebo zvislo. Musíš si vytvoriť priestor, aby si mohol presunúť červené auto cez bránu vpravo.

Abecedná sekvencia
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Presunúť vrtuľník, aby chytal mraky nasledujúce poradie abecedy

Požiadavka: Dokáže dekódovať písmená

Cieľ: Abecedná sekvencia

Návod: Chyťte písmená abecedy. S klávesnicou použite klávesy šípok pre pohyb vrtuľníka. S polohovacím zariadením stačí, ak kliknete alebo poklepete na cieľové miesto. Ak chcete vedieť, ktoré písmeno musíte chytiť, môžete buď si to pamätať, alebo zistiť v pravom dolnom rohu.

Klikni na malé písmenko
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Popis: Vypočuj si písmenko a potom naň klikni

Požiadavka: Vizuálne rozpoznávanie písmen.

Cieľ: Rozpoznávanie písmen

Návod: Je vyslovené písmo. Kliknite na zodpovedajúce písmenko v hlavnej oblasti. Písmeno si môžete znova vypočuť, keď kliknete na ikonku úst.

Klikni na veľké písmenko
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Popis: Vypočuj si písmenko a potom naň klikni

Požiadavka: Vizuálne rozpoznávanie písmen.

Cieľ: Rozpoznávanie písmen

Návod: Je vyslovené písmenko. Klikni na zodpovedajúce písmenko v hlavnej časti. Písmenko si môžeš znova vypočuť, keď klikneš na ikonku „ústa“ v dolnom ráme.

Kresliť písmená
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Popis: Prepojiť body na kreslenie písmen

Cieľ: Deti sa naučia, ako kresliť rôzne písmená zábavnou formou.

Návod: Nakresli písmeno prepojením bodov v správnom poradí

Názov obrázka
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Pretiahnuť každú položku nad jej názov

Požiadavka: Čítanie

Cieľ: Slovná zásoba a čítanie

Návod: Pretiahnuť každý obrázok z (vertikálneho) poľa na ľavej strane k jeho (zodpovedajúcemu) názvu na pravej strane. Kliknúť na tlačidlo OK pre kontrolu svojej odpovede.

Obohaťte si slovnú zásobu
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

Popis: Ukončite jazykové výučbové aktivity.

Požiadavka: Čítanie

Cieľ: Obohaťte si slovnú zásobu vo svojom jazyku alebo v cudzom jazyku.

Návod: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Pôvodca: The images and voices come from the Art4Apps project: http://www.art4apps.org/.

Písmená v ktorom slove
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Popis: A letter is written and/or spoken. Some words are displayed, the children must find the word or the words in which this letter appears.

Požiadavka: hláskovanie, rozpoznávanie písmen

Cieľ: Select all the words which contain the spoken letter.

Návod: A letter is displayed on the flag attached to the plane, select all the words or the objects in which the letter appears and then press OK.

Pamäťová hra so sčítavaním
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty tak, aby číslo zodpovedalo nakreslenému obrázku.

Požiadavka: Abecedy

Cieľ: Learning lower and upper case alphabets, memory.

Návod: Vidíte nejaké karty, ale nevidíte, čo je na ich druhej strane. Každá karta skrýva numerickú formu čísla alebo slovo, ktorým sa píše.

Pamäťová hra so sčítavaním proti Tuxovi
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty tak, aby číslo zodpovedalo nakreslenému obrázku.

Požiadavka: Abecedy

Cieľ: Learning lower and upper case alphabets, memory.

Návod: Vidíte nejaké karty, ale nevidíte, čo je na ich druhej strane. Každá karta skrýva numerickú formu čísla alebo slovo, ktorým sa píše.

Pamäťová hra so sčítavaním slov
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3 locked activity

reading memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Otáčaj karty tak, aby číslo zodpovedalo slovu.

Požiadavka: Čítanie

Cieľ: Čítanie čísel, pamäťová hra.

Návod: Vidíte nejaké karty, ale nevidíte, čo je na ich druhej strane. Každá karta skrýva numerickú formu čísla alebo slovo, ktorým sa píše.

Chýbajúce písmeno
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

Popis:

Požiadavka: Čítanie slov

Cieľ: Precvič si čítacie schopnosti

Návod: V hlavnej oblasti sa zobrazuje objekt. Pod obrázkom je vytlačené neúplné slovo. Vyber chýbajúce písmeno pre doplnenie slova.

Cvičenie vodorovného čítania
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Popis: Čítajte zoznam slov a precvičte si, či dané slovo je tam.

Požiadavka: Čítanie

Cieľ: Tréning čítania v obmedzenom čase

Návod: Slovo sa zobrazí na vrchu tabule. Zoznam slov sa zobrazí a skryje vľavo. Patrí dané slovo do zoznamu?

Cvičenie zvislého čítania
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Popis: Čítajte zvislý zoznam slov a precvičte si, či je tam dané slovo.

Požiadavka: Čítanie

Cieľ: Tréning čítania v obmedzenom čase

Návod: Slovo sa zobrazí na vrchu tabule. Zoznam slov sa zobrazí a skryje vľavo. Patrí dané slovo do zoznamu?

Zarovnať štyri (proti tučniakovi)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

Popis: Usporiadať štyri žetóny do jedného radu

Cieľ: Vytvoriť líniu štyroch žetónov horizontálne (naležato), vertikálne (nastojato) alebo diagonálne.

Návod: Hrajte s počítačom Striedajte sa pri klikaní na riadok, v ktorom chcete vypustiť žetón. Môžete tiež použiť klávesy so šípkami pre presun žetónu vľavo alebo vpravo a dole alebo medzerník k vypusteniu žetónu. Prvý hráč, ktorý vytvorí líniu zo 4 žetónov, vyhráva

Usporiadať štyri (s priateľom)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

Popis: Usporiadať štyri žetóny do jedného radu

Cieľ: Vytvoriť líniu štyroch žetónov horizontálne (naležato), vertikálne (nastojato) alebo diagonálne.

Návod: Hrajte s priateľom. Striedajte sa pri klikaní na riadok, v ktorom chcete vypustiť žetón. Môžete tiež použiť klávesy so šípkami pre presun žetónu vľavo alebo vpravo a dole alebo medzerník k vypusteniu žetónu. Prvý hráč, ktorý vytvorí líniu zo 4 žetónov, vyhráva

Barová hra (proti Tuxovi)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Popis: Kliknite na počet lôpt, ktoré chcete umiestniť do dier a kliknite na tlačidlo OK. Vyhráva ten, kto nemusel vložiť loptu do červenej diery.

Požiadavka: Schopnosť počítať

Cieľ: Nepoužite poslednú loptu

Návod: Umiestnite lopty do dier. Vyhráte, ak počítač musí umiestniť poslednú loptu. Ak chcete, aby Tux začal, kliknite naňho.

Barová hra (s priateľom)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Popis: Kliknite na počet lôpt, ktoré chcete umiestniť do dier a kliknite na tlačidlo OK. Vyhráva ten, kto nemusel vložiť loptu do červenej diery.

Požiadavka: Schopnosť počítať

Cieľ: Nepoužite poslednú loptu

Návod: Umiestnite lopty do dier. Vyhráte, ak váš priateľ musí umiestniť poslednú loptu.

Hrať dámu proti počítaču
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Popis: Táto verzia v GCompris je medzinárodný návrh.

Cieľ: Vyhoďte všetky figúrky vášho protihráča predtým, ako váš protihráč vyhodí všetky vaše.

Pôvodca: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Hraj šach proti svojmu priateľovi
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Popis: Táto verzia v GCompris je medzinárodný návrh.

Cieľ: Vyhoďte všetky figúrky vášho protihráča predtým, ako váš protihráč vyhodí všetky vaše.

Pôvodca: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Hrať šach proti Tuxovi
screenshot chess icon chess difficulty level 6 locked activity

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis:

Pôvodca: Šachový engine je p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Hraj šach proti svojmu priateľovi
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6 locked activity

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis:

Koniec šachovej hry
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6 locked activity

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Popis: Zahrajte si koniec šachovej hry proti Tuxovi

Pôvodca: Šachový engine je p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Deväť mužov (proti tučniakovi)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

Cieľ: Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of Tux until Tux has only two pieces, or doesn't have a legal move

Návod: Play with the computer. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Deväť mužov (s priateľom)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

Cieľ: Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of opponent until opponent has only two pieces, or doesn't have a legal move

Návod: Play with a friend. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Tic Tac Toe (proti Tuxovi)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Umiestniť tri značky do radu

Cieľ: Umiestniť tri príslušné značky v akomkoľvek horizontálnom, vertikálnom alebo diagonálnom rade pre výhru v hre

Návod: Hrajte s počítačom. Striedajte sa pri klikaní na štvorec, ktorý chcete označiť. Prvý hráč, ktorý vytvorí líniu z 3 značiek, vyhráva

Tic Tac Toe (s priateľom)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Popis: Umiestniť tri značky do radu

Cieľ: Umiestniť tri príslušné značky v akomkoľvek horizontálnom, vertikálnom alebo diagonálnom rade pre výhru v hre

Návod: Hrajte s priateľom. Striedajte sa pri klikaní na štvorec, ktorý chcete označiť. Prvý hráč, ktorý vytvorí líniu z 3 značiek, vyhráva