Obrázky

Hlavná ponuka súpravy GCompris
screenshot root

administration root

Popis: Vyberať aktivitu pre spustenie.

Požiadavka: Some of the activities are game orientated, but still educational.

Cieľ: GCompris je balík výukového softvéru zložený z rôznych aktivít pre deti od 2 do 10 rokov.

Návod: Select an icon to enter an activity or to display a list of activities in a category.
At the bottom of the screen is the GCompris control bar. Notice that you can hide or show the bar by touching its anchor.

The following icons are displayed:
(note that each icon is displayed only if available in the current activity)
 • Home - Exit an activity, go back to menu (Ctrl+W or Escape key)
 • Arrows - Display the current level. Click to select another level
 • Lips - Repeat the question
 • Question Mark - Help
 • Reload - Start the activity from the beginning again
 • Tool - The configuration menu
 • Three lines - The activity settings menu
 • G - About GCompris
 • Quit - Quit GCompris (Ctrl+Q)
The stars show suitable age groups for each activity:
 • 1, 2 or 3 yellow stars - from 2 to 6 years old
 • 1, 2 or 3 red stars - 7 years and up
If there are two different star icons on an activity, the first one shows the minimum difficulty, and the second one the maximum difficulty.

Keyboard shortcuts:
 • Ctrl+B Show or Hide the control bar
 • Ctrl+F Toggle full screen
 • Ctrl+S Toggle the activity section bar

Dokončiť puzzle
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

computer babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop the shapes on their respective targets.

Návod: Complete the puzzle by dragging each piece on the side to the matching spot.

Poďakovanie: Pes je poskytnutý od Andre Connesa a uvoľnený pod GPL

Prihrávanie lopty tučniakovi Tuxovi.
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Stlačiť ľavú a pravú šípku v rovnakom čase, aby išla lopta po rovnej čiare.

Návod: Press the left and right arrow keys at the same time, to make the ball go in a straight line. On a touch screen you have to touch the two hands at the same time.

Baby keyboard
screenshot baby_keyboard icon baby_keyboard difficulty level 1

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

 Timothée Giet

Popis: A simple activity to discover the keyboard.

Cieľ: Discover the keyboard.

Návod: Type any key on the keyboard.
Letters, numbers and other character keys will display the corresponding character on the screen.
If there is a corresponding voice it will be played, else it will play a bleep sound.
Other keys will just play a click sound.

Numbers with Dice
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Count the number of dots on the dice before it reaches the ground.

Požiadavka: Counting skills.

Cieľ: In a limited time, count the number of dots.

Návod: Type the number of dots you see on each falling dice.

Keyboard controls:
 • Digits: type your answer

A baby word processor
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Jednoduchý textový editor, aby sa deti hrali s klávesnicou a videli písmená.

Cieľ: Objav klávesnicu a písmená.

Návod: Just type on the real or virtual keyboard like in a word processor.
Clicking on the 'Title' button will make the text bigger. Similarly, the 'subtitle' button will make the text slightly less bigger. Clicking on 'paragraph' will remove the formatting.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate inside the text
 • Shift + Arrows: select a part of the text
 • Ctrl + A: select all the text
 • Ctrl + C: copy selected text
 • Ctrl + X: cut selected text
 • Ctrl + V: paste copied or cut text
 • Ctrl + D: delete selected text
 • Ctrl + Z: undo
 • Ctrl + Shift + Z: redo

Jednoduché písmená
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading letters gletters

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Type the falling letters before they reach the ground.

Cieľ: Letter association between the screen and the keyboard.

Návod: Type the falling letters before they reach the ground.

Padajúce slová
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading words wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Type the falling words before they reach the ground.

Požiadavka: Keyboard manipulation.

Cieľ: Keyboard training.

Návod: Type the complete word as it falls, before it reaches the ground.

Klikni a kresli
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Nakresliť obrázok klikaním na vybrané body.

Požiadavka: Dokáže hýbať myšou a kliknúť presne na body.

Návod: Nakresliť obrázok postupným klikaním na každý bod. Zakaždým, keď sa vyberie bod, objaví na ďalší modrý.

Klikni na mňa
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Catch all the swimming fish before they leave the fish tank.

Požiadavka: Can move mouse and click on the correct place.

Cieľ: Motorická koordinácia: presný pohyb rukou.

Návod: Catch all the moving fish by clicking or touching them with your finger.

Poďakovanie: Rybky sú prevzaté z Unixovej pomôcky xfishtank. Autorom všetkých obrázkov je Guillaume Rousse.

Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky
screenshot erase icon erase difficulty level 1

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Move the mouse or touch the screen to erase the area and discover the background.

Požiadavka: Mouse-manipulation.

Cieľ: Motor-coordination.

Návod: Move the mouse or touch the screen on the blocks to make them disappear.

Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Double tap or double click to erase the area and discover the background image.

Požiadavka: Mouse-manipulation.

Cieľ: Motor-coordination.

Návod: Double tap or double click on the blocks to make them disappear.

Kliknúť alebo poklepať
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Click or tap to erase the area and discover the background.

Požiadavka: Mouse-manipulation.

Cieľ: Motor-coordination.

Návod: Click or tap on the blocks to make them disappear.

Ovládanie polievacej hadice
screenshot followline icon followline difficulty level 1

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Hasič musí zastaviť oheň, ale hadica je zablokovaná.

Cieľ: Fine motor coordination.

Návod: Prejdite myšou alebo prsta cez zámok, ktorý je reprezentovaný ako červená časť na hadici. Toto ho pohne, prenesie ho kúsok po kúsku až k ohňu. Buďte opatrní, ak sa posuniete mimo hadice, zámok pôjde späť.

Dolovanie zlata
screenshot mining icon mining difficulty level 1

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Použi koliesko myši pre pohyb ku kamennej stene a hľadaj zlaté hrudky.

Požiadavka: Mal by si ovládať pohyb myši a klikanie.

Cieľ: Naučiť sa používať koliesko myši alebo gesto priblížiť / štipka pre priblíženie a oddialenie.

Návod: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in. When you reach the maximum zoom level, a gold nugget will appear at the position of the sparkle. Click on the gold nugget to collect it.

After collecting the nugget, use the mousewheel or the pinch gesture to zoom out again. When you reach the minimum zoom level, another sparkle will appear, showing the next gold nugget to collect. Collect enough nuggets to complete the level.

The wagon in the lower right corner of the screen will tell you the number of already collected nuggets and the total number of nuggets to collect in this level.

Poďakovanie: Thanks to the Tuxpaint team for providing the following sounds under GPL:
 • realrainbow.ogg - used when a new gold nugget appears
 • metalpaint.wav - remixed and used when a gold nugget is collected

Pokutový kop
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Dvakrát kliknite alebo poklepte na ľubovoľnú stranu brány, ak chcete skórovať.

Návod: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball. You can double click the left, right or middle mouse button. If you do not double click fast enough, Tux catches the ball. You must click on it to bring it back to its initial position.

Nájsť podrobnosti
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery arts details

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop the shapes on their respective targets.

Návod: Complete the puzzle by dragging each piece on the side to the matching space in the puzzle.

Poďakovanie: Obrázky sú z Wikimedia Commons.

Objavte pamiatky
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery arts explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothée Giet

Popis: Objavte pamiatky sveta.

Požiadavka: Znalosť rôznych pamiatok.

Cieľ: Learn about various monuments from around the world and remember their location.

Návod: Click on the spots to learn about the monuments and then locate them on the map.

Poďakovanie: Fotky sú z Wikipédie.

Zložiť puzzle
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

discovery arts puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop the pieces to rebuild the original paintings.

Požiadavka: Mouse-manipulation: movement, drag and drop.

Cieľ: Spatial representation.

Návod: Drag the pieces to the right place to rebuild the painting.

Logické asociácie
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery logic algorithm

 Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Complete the arrangement of fruit.

Cieľ: Logic training activity.

Návod: Look at the two sequences. Each fruit in the first sequence has been replaced by another fruit in the second sequence. Complete the second sequence by using the correct fruit, after studying this pattern.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an item

Hra pätnásť
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5

discovery logic fifteen

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Presunúť každú položku, aby sa znovu vytvoril obrázok.

Cieľ: Arrange the pieces in the right order.

Návod: Click or drag on any piece next to the empty space, and it will move to the empty space.

Keyboard controls:
 • Arrows: move a piece to the empty space.

Farbenie grafov
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

discovery logic graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Popis: Vyfarbite graf tak, aby žiadne dva susedné uzly nemali rovnakú farbu.

Požiadavka: Ability to distinguish different colors/shapes, sense of positions.

Cieľ: Naučte sa rozlišovať medzi rôznymi farbami/tvarmi a učte sa o relatívnych pozíciách.

Návod: Place colors/shapes on the graph so that no two adjacent nodes have the same color. Select a node, then select an item in the list to place it on the node.

Keyboard controls:
 • Right and Left arrows: navigate
 • Space: select an item

Zjednodušené Hanojské veže
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

discovery logic hanoi

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Reproduce the given tower.

Požiadavka: Mouse-manipulation.

Cieľ: Reproduce the tower on the right in the empty area.

Návod: Drag and Drop one top piece at a time, from one tower to another, to reproduce the tower on the right in the empty area.

Poďakovanie: Koncept prevzatý z EPI hier.

Hanojské veže
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

discovery logic hanoi_real

 Amit Tomar & Timothée Giet

Popis: Move the tower to the right side.

Cieľ: Cieľom hry je presunúť celú hromadu na druhý kolík pri dodržiavaní nasledujúcich pravidiel:
naraz sa môže premiestniť iba jeden disk,
žiadny disk sa nemôže umiestniť na menší disk

Návod: Pretiahnuť vrchné diely len z jedného kolíka na druhý, aby sa reprodukovala počiatočná veža na ľavej strane na pravom kolíku.

Poďakovanie: Hlavolam bol vynájdený francúzskym matematikom Edouardom Lucasom v roku 1883. Existuje legenda o hinduistickom chráme, ktorého kňazi sa stále zaoberali presúvaním sady 64 diskov v súlade s pravidlami hlavolamu Hanojských veží. Podľa legendy by mal svet skončiť, keď kňazi dokončia svoju prácu. Hlavolam je teda tiež známy ako Veža Brahmu. Nie je jasné, či Lucas vymyslel túto legendu alebo bol ňou inšpirovaný. (zdroj Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Svetlá sú vypnuté
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

discovery logic lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: The goal is to turn off all the lights.

Cieľ: The goal is to turn off all the lights.

Návod: The effect of pressing a window is to toggle the state of that window, and of its immediate vertical and horizontal neighbors. You must turn off all the lights. If you click on Tux, the solution is shown.

Poďakovanie: Algoritmus riešenia je popísaný vo Wikipedii. Viac o hre na zhášanie svetiel sa dozviete na stránke <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Železničná aktivita
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery logic railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Rebuild the train model at the top of the screen.

Cieľ: Memory training.

Návod: A train is displayed for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate items. Remove an item from the answer area by dragging it down.

Keyboard Controls:
 • Arrows: navigate in the sample area and in the answer area
 • Space: add an item from the samples to the answer area, or swap two items in the answer area
 • Delete or Backspace: remove the selected item from the answer area
 • Enter or Return: submit your answer

Sudoku, umiestniť jedinečné symboly do mriežky
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

discovery logic sudoku

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) in each region.

Požiadavka: Completing the puzzle requires patience and logical ability.

Cieľ: The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 to 9 in each cell of a grid. In the official Sudoku the grid is 9×9 and made up of 3×3 subgrids (called 'regions'). In GCompris we start at lower levels with a simpler version using symbols and with no regions. In all cases the grid is presented with various symbols or numerals given in some cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one instance of each symbol or numeral (Source <https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Návod: Select a number or a symbol on the left and click on its target position. GCompris will not let you enter invalid answer.

Super mozog
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

discovery logic superbrain

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Tux has hidden several items. Find them in the correct order.

Cieľ: Tux has hidden several items. Find them in the correct order.

Návod: Click on the items until you find what you think is the correct answer. Then, click on the OK button. A black dot means that you found the correct item in the correct position, while a white dot means an item is correct but in the wrong position. At lower levels, Tux also gives you an indication with a black square on correct items in the correct position, and a white square on the correct items in the wrong position. In the levels 4 and 8 an item may be hidden several times.
You can use the right mouse button to flip the items in the opposite order, or the item chooser to directly pick an item from the list. Press two seconds on an item to automatically choose the last item selected in this position. Double click on a previously selected item in your guess history to mark it as 'correct'. Such marked items are automatically selected in your current and future guesses until you un-mark them, by double clicking on them again.

Hra s posúvaním blokov
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

discovery logic traffic

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Remove the red car from the parking lot through the gate on the right.

Návod: Autá sa môžu pohybovať len vodorovne alebo zvislo. Musíš si vytvoriť priestor, aby si mohol presunúť červené auto cez bránu vpravo.

Melódia
screenshot melody icon melody difficulty level 2

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Reproduce a sound sequence.

Požiadavka: Move and click the mouse.

Cieľ: Ear-training activity.

Návod: Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the xylophone's bars. You can listen again the sound sequence by clicking on the repeat button.

Zvuková pamäťová hra
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match the sound pairs.

Cieľ: Train your audio memory.

Návod: Each card plays a sound when you flip it, and each card has a twin with exactly the same sound. Click on a card to hear its hidden sound, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a sound is, while you search for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Zvuková pamäťová hra proti Tuxovi
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match the sound pairs, playing against Tux.

Cieľ: Train your audio memory.

Návod: Each card plays a sound when you flip it, and each card has a twin with exactly the same sound. Click on a card to hear its hidden sound, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a sound is, while you search for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Objavte svetovú hudbu
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery music explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Nauč sa o hudbe sveta.

Cieľ: Develop a better understanding of the variety of music present in the world.

Návod: There are three levels in this activity.

In the first level, enjoy exploring music from around the world. Click on each suitcase to learn about the music from that area, and listen to a short sample. Study well, because you will be tested in level 2 and 3.

In the second level you will hear a sample of music, and you must select the location that corresponds to this music. Click on the play button if you'd like to hear the music again.

In the third level, you must select the location that matches the text description on the screen.

Poďakovanie: Obrázky z https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org

Hudobné nástroje
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Click on the correct musical instruments.

Cieľ: Naučiť sa rozpoznávať hudobné nástroje.

Návod: Click on the correct musical instrument.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an item
 • Tab: repeat the instrument sound

Pomenujte túto notu
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery music note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Naučte sa názvy nôt v basovom a husľovom kľúči.

Cieľ: Develop a good understanding of note position and naming convention. Prepare for the 'Play Piano' and 'Piano Composition' activities.

Návod: Identify the notes correctly and score 100% to complete a level.

Klavírne komponovanie
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery music piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Learn how the piano keyboard works, and how notes are written on a musical staff.

Požiadavka: Familiarity with note naming conventions.

Cieľ: Develop an understanding of music composition, and increase interest in making music with a piano keyboard. This activity covers many fundamental aspects of music, but there is much more to explore about music composition. If you enjoy this activity but want a more advanced tool, try downloading Minuet (https://minuet.kde.org/), an open source software for music education or MuseScore (https://musescore.org), an open source music notation tool.

Návod: This activity has several levels, each level adding a new functionality to the previous one.
 • Level 1: Basic piano keyboard (white keys only) where users can experiment with clicking the colored rectangle keys to write music.
 • Level 2: The musical staff switches to bass clef, so notes are lower than in previous level.
 • Level 3: Option to choose between treble and bass clef, addition of black keys (sharp keys).
 • Level 4: Flat notation used for black keys.
 • Level 5: Option to select a note duration (whole, half, quarter, eighth notes).
 • Level 6: Addition of rests (whole, half, quarter, eighth rests)
 • Level 7: Save your compositions and load pre-defined or saved melodies.
Keyboard controls:
 • Digits 1 to 7: white keys
 • F2 to F7: black keys
 • Space: play
 • Left and Right arrows: switch keyboard octave
 • Backspace: undo
 • Delete: erase selected note or everything

Poďakovanie: The synthesizer original code is from https://github.com/vsr83/miniSynth

Hrajte na klavíri
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery music play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis:

Požiadavka: Knowledge of musical notation and musical staff.

Cieľ: Pochopte, ako môže klaviatúra hrať hudbu tak, ako je napísaná v notovej osnove.

Návod: Some notes are played on the staff. Click on the keyboard keys matching the notes on the staff.
On levels 1 to 5 you will practice treble clef notes and on levels 6 to 10 you will practice bass clef notes.

Keyboard controls:
 • Space: play
 • Digits 1 to 7: white keys
 • F2 to F7: black keys
 • Backspace or Delete: undo

Poďakovanie: The synthesizer original code is from https://github.com/vsr83/miniSynth

Hrajte rytmus
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery music play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis:

Požiadavka: Simple understanding of musical rhythm.

Cieľ: Learn to follow a rhythm accurately.

Návod: Listen to the rhythm played. When you're ready, click on the drum following the same rhythm. If you clicked at correct times, another rhythm is played. If not, you must try again.
Odd levels display a vertical line on the staff following the rhythm: click on the drum when the line is in the middle of the notes.
Even levels are harder, because there is no vertical line. You must read the notes length and play the rhythm accordingly. You can also click on the metronome to hear the quarter notes as reference.
Click on the reload button if you want to replay the rhythm.

Keyboard controls:
 • Space bar: click on the drum
 • Enter or Return: replay the rhythm
 • Up and Down: increase or decrease the tempo
 • Tab: Start or stop the metronome if it is visible

Futbalová hra
screenshot football icon football difficulty level 1

fun football

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Kick the ball into the goal.

Cieľ: Kick the ball behind the goal keeper on the right.

Návod: Drag a line from the ball to set its speed and direction, and release it to kick the ball.

Šesťuholník
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Find the strawberry by clicking on the blue fields.

Cieľ: Logic-training activity.

Návod: Pokús sa nájsť jahôdku pod modrými políčkami. Políčka sa stávajú tým červenejšie, čím si bližšie k jahôdke.

Bludisko
screenshot maze icon maze difficulty level 1

fun maze maze

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Help Tux get out of this maze.

Návod: Use the arrow keys or swipe the screen to move Tux to the door.

In first levels, Tux walks comfortably, one step on each move request, through the maze.

Pre väčšie bludiská existuje špeciálny režim chodenia nazvaný "režim rýchleho behu". Ak je tento režim povolený, bude Tux bežať celú cestu automaticky, pokiaľ nedosiahne rozdvojenie ciest a musíte sa rozhodnúť, ktorou cestou sa vydáte ďalej.

You can see whether this mode is enabled or not, by looking at Tux's feet: If Tux is barefoot, "run-fast-mode" is disabled. And if he wears red sport shoes, "run-fast-mode" is enabled.

At higher levels, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on the "barefoot / sportshoe" icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate

Neviditeľné bludisko
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

fun maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Guide Tux out of the invisible maze.

Návod: Use the arrow keys or swipe the screen to move Tux to the door. Use the maze icon or the spacebar to switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode.

Na prvých úrovniach Tux ľahko prechádza, jeden krok pri každej žiadosti na presun, cez bludisko.

Pre väčšie bludiská existuje špeciálny režim chodenia nazvaný "režim rýchleho behu". Ak je tento režim povolený, bude Tux bežať celú cestu automaticky, pokiaľ nedosiahne rozdvojenie ciest a musíte sa rozhodnúť, ktorou cestou sa vydáte ďalej.

Môžete vidieť, či je tento režim aktivovaný alebo nie pri pohľade na Tuxove nohy: Ak je Tux bosý, "režim rýchleho behu" je zakázaný. Ak má obuté červené športové topánky, "režim rýchleho behu" je povolený.

At higher levels, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on the "barefoot / sportshoe" icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: switch between invisible and visible modes

Relatívne bludisko
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

fun maze mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Help Tux get out of this maze (Moves are relative).

Návod: Use the arrow keys or swipe the screen to move Tux to the door.

In this maze, the moves are relative (first person). Left and right are used to turn and up to move forward.

Na prvých úrovniach Tux ľahko prechádza, jeden krok pri každej žiadosti na presun, cez bludisko.

Pre väčšie bludiská existuje špeciálny režim chodenia nazvaný "režim rýchleho behu". Ak je tento režim povolený, bude Tux bežať celú cestu automaticky, pokiaľ nedosiahne rozdvojenie ciest a musíte sa rozhodnúť, ktorou cestou sa vydáte ďalej.

Môžete vidieť, či je tento režim aktivovaný alebo nie pri pohľade na Tuxove nohy: Ak je Tux bosý, "režim rýchleho behu" je zakázaný. Ak má obuté červené športové topánky, "režim rýchleho behu" je povolený.

At higher levels, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on the "barefoot / sportshoe" icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

Keyboard controls:
 • Left and Right arrows: turn left and right
 • Down arrow: turn backward
 • Up arrow: move forward

Pamäťová hra s obrázkami
screenshot memory icon memory difficulty level 1

fun memory memory

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to find the matching pairs.

Požiadavka: Mouse-manipulation.

Cieľ: Train your memory and remove all the cards.

Návod: Each card has a picture on the hidden side, and each card has a twin with exactly the same picture. Click on a card to see its hidden picture, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra s obrázkami proti Tuxovi
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

fun memory memory-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to find the matching pairs, playing against Tux.

Požiadavka: Mouse-manipulation.

Cieľ: Train your memory and remove all the cards.

Návod: Each card has a picture on the hidden side, and each card has a twin with exactly the same picture. Click on a card to see its hidden picture, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Lovec fotiek
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

fun photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Find the differences between the two pictures.

Cieľ: Visual perception.

Návod: Pozorujte pozorne tieto dva obrázky. Existujú určité malé rozdiely. Keď nájdete rozdiel, musíte naň kliknúť.

Programovanie bludiska
screenshot programmingMaze icon programmingMaze difficulty level 3

fun programmingMaze

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: This activity teaches to program Tux to reach its goal using simple instructions like move forward, turn left and right.

Požiadavka: Can read instructions, and think logically to find a path.

Cieľ: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu jeho naprogramovaním k správnemu ľadovému bodu.

Návod: Choose the instructions from the menu, and arrange them in order to lead Tux to his goal.

Keyboard controls:
1. To navigate through the instructions in the selected area:
 • Use the ARROW keys
2. To append an instruction from the instruction area to the main/procedure code area:
 • Select an instruction from the instruction area by pressing SPACE.
 • Navigate to the code area by pressing TAB, then press SPACE to append the instruction.
3. To add an instruction at any particular position in the main/procedure code area:
 • Navigate to the instruction at this position and press SPACE to add the selected instruction from the instruction area.
4. To delete the selected instruction in the main/procedure code area:
 • Press DELETE.
5. To edit an instruction in the main/procedure code area:
 • Navigate to the instruction to edit using the ARROW keys.
 • Press SPACE to select it.
 • Then navigate to the instruction area using TAB and select the new instruction by pressing SPACE.
6. To run the code or reset Tux when it fails to reach the fish:
 • Press ENTER or RETURN.

Jednoduché kreslenie
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Create your own drawing.

Cieľ: Enhance creative skills.

Návod: Vyberte farbu a vymaľujte obdĺžniky, ako sa vám páči, aby ste vytvorili kresbu.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: paint
 • Tab: switch between the color selector and the painting area

Klasická hra Kat
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading words hangman

 Rajdeep kaur & Timothée Giet

Popis: Guess the letters of the given word.

Cieľ: Toto je dobré cvičenie na zlepšenie schopností čítania a hláskovania.

Návod: Písmená môžete zadávať pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke alebo pomocou skutočnej klávesnice.

If the option 'Display the image to find as hint' is activated, on every wrong try a part of the image representing the word will be revealed.

If the option 'Speak the words to find...' is activated, and if the corresponding voice is available, you will hear the word to find when three attempts are remaining.

Sčítavanie čísel
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3

math addition arithmetic algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Practice the addition of numbers.

Požiadavka: Simple addition. Can recognize written numbers.

Cieľ: Learn to find the sum of two numbers within a limited period of time.

Návod: Na obrazovke je zobrazené sčítanie. Rýchlo nájdite výsledok a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste ho napísali. Musíte byť rýchly a odovzdať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Keyboard controls:
 • Digits: type your answer
 • Backspace: delete the last digit in your answer
 • Enter: validate your answer

Precvičovanie sčítania pomocou terčovej hry
screenshot target icon target difficulty level 2

math addition arithmetic target

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Hit the target and count your points.

Požiadavka: Schopnosť pohybovať myšou, čítať čísla a sčítavať čísla do 15 v prvej úrovni

Cieľ: Hoď šípky do terča a spočítaj si svoje skóre.

Návod: Skontrolujte rýchlosť a smer cieľa a potom kliknite naň, aby ste vypustili šípku. Keď sú všetky vaše šípky vyhádzané, budete požiadaní, aby ste si spočítať skóre. Zadajte skóre pomocou klávesnice.

Gnumch rovnosť
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveď Čísložrúta na výraz, ktorý sa rovná číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Precvič si sčítanie, násobenie, delenie a odčítanie.

Návod: Doveď Čísložrúta na výraz, ktorý sa rovná číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Dať si pozor a vyhnúť sa trogglom.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: swallow the numbers

Gnumch delitele
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math arithmetic gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveďte Čísložrúta na všetky delitele čísla uvedeného v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Nauč sa o násobkoch a deliteľoch.

Návod: Delitele sú všetky čísla, ktoré delia toto číslo rovnomerne. Napríklad, delitele 6 sú 1, 2, 3 a 6. 4 nie je deliteľom 6, pretože 6 nemôže byť rozdelené na 4 rovnaké časti. Ak je jedno číslo násobkom druhého čísla, potom druhé číslo je deliteľ prvého čísla. Môžete uvažovať o násobkoch ako o rodinách a delitele sú ľudia v týchto rodinách. Takže 1, 2, 3 a 6 pasujú do rodiny 6, ale 4 patrí do inej rodiny.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Dať si pozor a vyhnúť sa trogglom.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: swallow the numbers

Gnumch nerovnosť
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveďte Čísložrúta na všetky výrazy, ktoré sa nerovnajú číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Precvič si sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Návod: If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Dať si pozor a vyhnúť sa trogglom.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: swallow the numbers

Gnumch násobky
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math arithmetic gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveďte Čísložrúta na všetky násobky čísla uvedeného v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Nauč sa o násobkoch a deliteľoch.

Návod: The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a second number, then the second number is a multiple of the first number. You can think of multiples as families, and factors are the people who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of 5 is another great- in front! But the number 5 does not belong to the 8 or 23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left over. So 8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are multiples (or families or steps) of 5.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Dať si pozor a vyhnúť sa trogglom.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: swallow the numbers

Gnumch prvočísla
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math arithmetic gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveď Čísložrúta na všetky prvočísla, ktoré sú menšie ako číslo uvedené v hornej časti obrazovky.

Cieľ: Naučte sa o prvočíslach.

Návod: Prvočísla sú čísla, ktoré sú deliteľné iba sebou a 1. Napríklad, 3 je prvočíslo, ale 4 nie je (pretože 4 je deliteľné 2). Prvotné čísla si môžete predstaviť ako veľmi malé rodiny: tieto majú stále iba dve osoby! Len sami seba a 1. Nemôžete do nich zmestiť žiadne ďalšie čísla, aby nič nezostalo. 5 je jedným z týchto osamelých čísiel (iba 5 x 1 = 5), ale môžete vidieť, že 6 má tiež 2 a 3 vo svojej rodine (6 × 1 = 6, 2 x 3 = 6). Takže 6 nie je prvočíslo.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Dať si pozor a vyhnúť sa trogglom.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: swallow the numbers

Počet uhádnutí
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math arithmetic guesscount

 Rahul Yadav & Timothée Giet

Popis: Uhádnite algebraický výraz a presuňte dlaždice, aby ste dostali výsledok rovný počtu uhádnutia.

Požiadavka: Knowledge of arithmetic operations.

Cieľ: Intuícia a precvičovanie algebraických výpočtov.

Návod: Potiahnite príslušné čísla a operátory do políčok a získajte číslo, ktoré sa dá uhádnuť v inštrukcii.

Learn additions
screenshot learn_additions icon learn_additions difficulty level 2

math arithmetic learn_additions

 Timothée Giet

Popis: Learn additions with small numbers.

Cieľ: Learn additions by counting their result.

Návod: An addition is displayed on the screen. Calculate the result, fill the corresponding number of circles and validate your answer.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: select or deselect a circle
 • Enter: validate your answer

Learn subtractions
screenshot learn_subtractions icon learn_subtractions difficulty level 2

math arithmetic learn_subtractions

 Timothée Giet

Popis: Learn subtractions with small numbers.

Cieľ: Learn subtractions by counting their result.

Návod: A subtraction is displayed on the screen. Calculate the result, fill the corresponding number of circles and validate your answer.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: select or deselect a circle
 • Enter: validate your answer

Čarodejníkov klobúk
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Calculate how many stars are under the magic hat.

Požiadavka: Subtractions.

Cieľ: Learn subtractions.

Návod: Click on the hat to open it. Stars go in and a few stars escape. You have to calculate how many stars are still under the hat. Click on the bottom area to input your answer and on the OK button to validate it.

Čarodejníkov klobúk
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Count how many stars are under the magic hat.

Požiadavka: Additions.

Cieľ: Learn additions.

Návod: Click on the hat to open it. How many stars went under it? Count carefully. Click on the bottom area to input your answer and on the OK button to validate it.

Rozdeľte kúsky sladkostí
screenshot share icon share difficulty level 2

math arithmetic share

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Try to split the pieces of candy between a given number of children.

Požiadavka: Know how to count.

Cieľ: Learn division of numbers.

Návod: Follow the instructions shown on the screen: first, drag the given number of boys/girls to the center, then drag pieces of candy to each child's rectangle.
If there is a rest, it needs to be placed inside the candy jar.

Delenie čísel
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division arithmetic algebra_div

 Sayan Biswas & Timothée Giet

Popis: Practice the division operation.

Požiadavka: Division of small numbers.

Cieľ: Find the result of the division within a limited period of time.

Návod: Na obrazovke je zobrazené delenie. Rýchlo nájdite výsledok a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste ho napísali. Musíte byť rýchly a odovzdať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Keyboard controls:
 • Digits: type your answer
 • Backspace: delete the last digit in your answer
 • Enter: validate your answer

Kalendár
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

math measures calendar

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Popis: Prečítajte si inštrukcie a vyberte správny dátum v kalendári.

Požiadavka: Concept of week, month and year.

Cieľ: Learn how to use a calendar.

Návod: Read the instructions and select the correct date on the calendar, and then validate your answer by clicking on the OK button.

In some levels, you need to find the day of the week for a given date. In this case, click on the corresponding day of the week in the list.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate through the answers
 • Space or Enter: validate your answer

Učenie sa hodín
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

math measures clockgame

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Learn how to tell the time on an analog clock.

Požiadavka: Koncept času.

Cieľ: Learn units of time (hours, minutes and seconds). Set the time on an analog clock.

Návod: Set the clock to the given time. Drag the different hands to control their respective unit. The shortest hand indicates the hours, a longer hand indicates the minutes, and the longest hand indicates the seconds.

Nájdite deň
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

math measures find_the_day

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Popis: Nájdite správny dátum a vyberte ho v kalendári.

Požiadavka: Basics of calendar.

Cieľ: Naučte sa, ako počítať dni a nájsť dátum v kalendári.

Návod: Read the instructions and perform the requested calculation to find the date. Then select this date on the calendar, and validate your answer by clicking on the OK button.

In some levels, you need to find the day of the week for a given date. In this case, click on the corresponding day of the week in the list.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate through the answers
 • Space or Enter: validate your answer

Správne vyváž váhy
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2

math measures scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop some weights to balance the scales.

Cieľ: Mental calculation, arithmetic equality.

Návod: To balance the scales, move some weights to the left or the right side (on higher levels). The weights can be arranged in any order.

Balance using the International System of Units
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4

math measures scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop some masses to balance the scales and calculate the weight.

Cieľ: Mental calculation, arithmetic equality, unit conversion.

Návod: To balance the scales, move some masses to the left or the right side (on higher levels). They can be arranged in any order. Take care of the weight and the unit of the masses, remember that a kilogram (kg) is 1000 grams (g).

Balance using the imperial system of units
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop some masses to balance the scales and calculate the weight.

Cieľ: Mental calculation, arithmetic equality, unit conversion.

Návod: To balance the scales, move some masses to the left or the right side (on higher levels). They can be arranged in any order. Take care of the weight and the unit of the masses, remember that a pound (lb) is 16 ounce (oz).

Pamäťová hra so sčítavaním
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an addition with its result.

Požiadavka: Additions.

Cieľ: Practice additions.

Návod: Each card is hiding either an addition, or a result. You have to match the additions with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na sčítanie a odčítanie
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an addition or a subtraction with its result.

Požiadavka: Additions and subtractions.

Cieľ: Practice additions and subtractions.

Návod: Each card is hiding either an operation (an addition or a subtraction), or a result. You have to match the operations with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na všetky operácie
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an operation with its result.

Požiadavka: Additions, subtractions, multiplications, divisions

Cieľ: Practice additions, subtractions, multiplications, divisions.

Návod: Each card is hiding either an operation, or a result. You have to match the operations with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na všetky operácie proti Tuxovi
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an operation with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Additions, subtractions, multiplications, divisions

Cieľ: Practice additions, subtractions, multiplications, divisions.

Návod: Each card is hiding either an operation, or a result. You have to match the operations with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na sčítanie a odčítanie proti Tuxovi
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an addition or a subtraction with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Additions and subtractions.

Cieľ: Practice additions and subtractions.

Návod: Each card is hiding either an operation (an addition or a subtraction), or a result. You have to match the operations with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra so sčítavaním proti Tuxovi
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an addition with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Additions.

Cieľ: Practice additions.

Návod: Each card is hiding either an addition, or a result. You have to match the additions with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na delenie
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a division with its result.

Požiadavka: Divízie

Cieľ: Practice divisions.

Návod: Each card is hiding either a division, or a result. You have to match the divisions with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na delenie proti Tuxovi
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a division with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Divisions.

Cieľ: Practice divisions.

Návod: Each card is hiding either a division, or a result. You have to match the divisions with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na odčítavanie
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a subtraction with its result.

Požiadavka: Subtractions.

Cieľ: Practice subtractions.

Návod: Each card is hiding either a subtraction, or a result. You have to match the subtractions with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na odčítanie proti Tuxovi
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a subtraction with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Subtractions.

Cieľ: Practice subtractions.

Návod: Each card is hiding either a subtraction, or a result. You have to match the subtractions with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na násobenie
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a multiplication with its result.

Požiadavka: Multiplications.

Cieľ: Practice multiplications.

Návod: Each card is hiding either a multiplication, or a result. You have to match the multiplications with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na násobenie a delenie
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a multiplication or a division with its result.

Požiadavka: Multiplications, divisions.

Cieľ: Practice multiplications and divisions.

Návod: Each card is hiding either an operation (a multiplication or a division), or a result. You have to match the operations with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na násobenie a delenie proti Tuxovi
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a multiplication or a division with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Multiplications, divisions.

Cieľ: Practice multiplications and divisions.

Návod: Each card is hiding either an operation (a multiplication or a division), or a result. You have to match the operations with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra na násobenie proti Tuxovi
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a multiplication with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Multiplications.

Cieľ: Practice multiplications.

Návod: Each card is hiding either a multiplication, or a result. You have to match the multiplications with their result.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Peniaze
screenshot money icon money difficulty level 2

math money measures money

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Practice money usage.

Požiadavka: Can count.

Cieľ: You must buy different items and give the exact price. At higher levels, several items are displayed, and you must first calculate the total price.

Návod: Click or tap on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click or tap on it on the upper screen area.

Keyboard controls:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select an item
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Dajte Tuxovi jeho drobné
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3

math money measures money_back

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Practice money usage by giving Tux his change.

Požiadavka: Can count.

Cieľ: Tux od vás kúpil rôzne predmety a ukáže vám svoje peniaze. Musíte mu vrátiť jeho výdavok. Na vyšších úrovniach sa zobrazuje niekoľko položiek a musíte najprv vypočítať celkovú cenu.

Návod: Click on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click on it on the upper screen area.

Keyboard controls:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select an item
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Dajte Tuxovi jeho drobné, vrátane centov
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5

math money measures money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Practice money usage by giving Tux his change.

Požiadavka: Can count.

Cieľ: Tux od vás kúpil rôzne predmety a ukáže vám svoje peniaze. Musíte mu vrátiť jeho výdavok. Na vyšších úrovniach sa zobrazuje niekoľko položiek a musíte najprv vypočítať celkovú cenu.

Návod: Click on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click on it on the upper screen area.

Keyboard controls:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select an item
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Peniaze s centmi
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5

math money measures money_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Practice money usage including cents.

Požiadavka: Can count.

Cieľ: Musíš kupovať rôzne veci a platiť presne. Vo vyšších úrovniach je zobrazených viac vecí a preto musíš najskôr spočítať celkovú cenu.

Návod: Click on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click on it on the upper screen area.

Keyboard controls:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select an item
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Násobenie čísel
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3

math multiplication arithmetic algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Practice the multiplication operation.

Požiadavka: Multiplication tables from 1 to 10.

Cieľ: Learn to multiply numbers within a limited period of time.

Návod: Na obrazovke je zobrazené násobenie. Rýchlo nájdite výsledok a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste napísali súčin čísel. Musíte byť rýchly a a odovzdať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Keyboard controls:
 • Digits: type your answer
 • Backspace: delete the last digit in your answer
 • Enter: validate your answer

Kresliť čísla
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Popis: Connect the dots to draw numbers from 0 to 9.

Cieľ: Learning how to draw numbers in a funny way.

Návod: Nakresli čísla prepojením bodov v správnom poradí.

Spočítaj predmety
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Place the items in the best way to count them.

Požiadavka: Basic enumeration.

Cieľ: Numeration training.

Návod: First, properly organize the items so that you can count them. Then, click on an item of the answers list in the top left area and enter the corresponding answer with the keyboard.

Keyboard controls:
 • Up arrow: select next item
 • Down arrow: select previous item
 • Digits: enter your answer for the selected item
 • Enter: validate your answer (if the 'Validate answers' option is set to 'OK button')

Hádaj číslo
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Help Tux escape the cave by finding the hidden number.

Požiadavka: Numbers.

Návod: Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a number in the top right entry box. You will be told if your number is higher or lower than the one to find. Then try again until you find the correct answer. The distance between Tux and the right side of the screen represents how far you are from the number to find. If Tux is over or under the vertical center of the screen, it means your number is over or under the number to find.

Keyboard controls:
 • Digits: enter a number
 • Backspace: erase a number

Learn digits
screenshot learn_digits icon learn_digits difficulty level 1

math numeration learn_digits

 Timothée Giet

Popis: Learn digits from 0 to 9.

Cieľ: Learn digits by counting their corresponding value.

Návod: A digit is displayed on the screen. Fill the corresponding number of circles and validate your answer.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: select or deselect a circle
 • Enter: validate your answer
 • Tab: say the digit again

Pamäťová hra na spočítavanie
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a number with a picture.

Cieľ: Trénovanie počítania spamäti.

Návod: Each card is hiding either a picture with a number of items, or a number. You have to match the numbers with the corresponding pictures.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pamäťová hra so sčítavaním slov
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3

math numeration memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a numeral with its number name.

Požiadavka: Reading.

Cieľ: Čítanie čísel, pamäťová hra.

Návod: Each card is hiding either a numeral (a number written in figures), or a number name (a number written in words). You have to match the numerals with the corresponding number names.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Sekvencia čísel
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Touch the numbers in the right order.

Cieľ: Can count.

Návod: Draw the picture by clicking on each number in the right order.

Párne a nepárne čísla
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers.

Cieľ: Numeration training.

Návod: Catch the clouds with an odd or even number, in the right order. With a keyboard, use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device, just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the number on the bottom right corner.

Keyboard controls:
 • Arrows: move the helicopter

Čísla v poradí
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Move the helicopter to catch the clouds in the correct order.

Cieľ: Numeration training.

Návod: Catch the clouds in increasing order. With a keyboard, use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device, just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the number on the bottom right corner.

Keyboard controls:
 • Arrows: move the helicopter

Spočítaj intervaly
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2

math numeration reversecount

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu pomocou počítania ľadových bodov.

Požiadavka: Can read numbers on a domino.

Cieľ: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu pomocou počítania ľadových bodov.

Návod: Kliknite na domino na ukázanie koľko ľadových bodov je medzi Tuxom a rybou. Pravým tlačidlom myši kliknite na domino, aby ste počítali dozadu. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK alebo stlačte kláves Enter.

Numbers with Dominoes
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Count the number on the domino before it reaches the ground.

Požiadavka: Schopnosť počítať

Cieľ: Count a number in a limited time.

Návod: Type the number you see on each falling domino.

Keyboard controls:
 • Digits: type your answer

Odčítavanie čísel
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4

math subtraction arithmetic algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Practice the subtraction operation.

Požiadavka: Subtraction of small numbers.

Cieľ: Learn to find the difference between two numbers within a limited period of time.

Návod: Na obrazovke je zobrazené odčítanie. Rýchlo nájdite výsledok a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste ho napísali. Musíte byť rýchly a odovzdať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Keyboard controls:
 • Digits: type your answer
 • Backspace: delete the last digit in your answer
 • Enter: validate your answer

Rovnovážna krabička
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Navigujte loptu ku dverám naklonením krabičky.

Cieľ: Precvičte si jemnú motoriku a základné počty.

Návod: Navigate the ball to the door. Be careful not to make it fall into the holes. Numbered-contact buttons in the box need to be touched in the correct order to unlock the door. You can move the ball by tilting your mobile device. On desktop platforms use the arrow keys to simulate tilting.

In the activity settings menu you can choose between the default 'Built-in' level set and one that you can define yourself ('User'). To create a level set, select the 'user' level set and start the level editor by clicking on the corresponding button.

In the level editor you can create your own levels. Choose one of the editing tools on the side to modify the map cells of the currently active level in the editor:
 • Cross: clear a map cell completely
 • Horizontal Wall: add/remove a horizontal wall on the lower edge of a cell
 • Vertical Wall: add/remove a vertical wall on the right edge of a cell
 • Hole: add/remove a hole on a cell
 • Ball: set the starting position of the ball
 • Door: Set the door position
 • Contact: add/remove a contact button. With the spin-box you can adjust the value of the contact button. It is not possible to set a value more than once on a map.
All tools (except the clear-tool) toggle their respective target on the clicked cell: An item can be placed by clicking on an empty cell, and by clicking again on the same cell with the same tool, you can remove it again.

You can test a modified level by clicking on the 'Test' button on the side of the editor view. You can return from testing mode by clicking on the home-button on the bar or by pressing escape on your keyboard or the back-button on your mobile device.

In the editor you can change the level currently edited by using the arrow buttons on the bar. Back in the editor you can continue editing the current level and test it again if needed.When your level is finished you can save it to a file by clicking on the 'Save' button on the side.

To return to the activity settings click on the home-button on the bar or press Escape on your keyboard or the back button on your mobile device.

Finally, to load your level set, click on the 'Load saved levels' button.

Detské puzzle
screenshot baby_tangram icon baby_tangram difficulty level 1

puzzle baby_tangram

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: The objective is to assemble the baby puzzle.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Návod: Move a piece by dragging it. Use the rotation button if necessary. More complicated levels can be found in tangram activity.

Postav rovnaký model
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Drive the crane and copy the model.

Požiadavka: Mouse/keyboard manipulation.

Cieľ: Practice motor-coordination.

Návod: Move the items in the blue frame to match their position in the model frame. To select an item, just click on it. Next to the crane, you will find four arrows that let you move the selected item. You can also swipe up/down/left/right to move the selected item.

Keyboard controls:
 • Arrows: move the selected item
 • Space or Enter or Tab: select the next item

Nájdi svoju ľavú a pravú ruku
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

puzzle leftright

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Determine if a hand is a right or a left hand.

Cieľ: Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial representation.

Návod: Vidíte ruku: je to ľavá alebo pravá ruka? Kliknite na ľavé alebo pravé tlačidlo v závislosti na zobrazenej ruke.

Keyboard controls:
 • Left arrow: left hand answer
 • Right arrow: right hand answer

Poskladaj mozaiku
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1

puzzle mosaic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Vložte každú položku na rovnaké miesto, ako daný príklad.

Návod: First select an item from the list, and then click on a spot of the mosaic to place the item.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select or place an item
 • Tab: navigate between the item list and the mosaic

Prekresliť daný obrázok
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3

puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Dokonale nakresliť daný obrázok na prázdnej mriežke.

Návod: First, select the proper color from the toolbar. Click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Keyboard controls:
 • Digits: select a color
 • Arrows: navigate in the grid
 • Space or Enter: paint

Zrkadliť daný obrázok
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4

puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Draw the image on the empty grid as if you saw it in a mirror.

Návod: First, select the proper color from the toolbar. Click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Keyboard controls:
 • Digits: select a color
 • Arrows: navigate in the grid
 • Space or Enter: paint

Puzzle hra tangram
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: The objective is to form a given shape.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Z Wikipédie, otvorenej encyklopédie. Tangram (čínsky: doslovne 'sedem doštičiek prefíkanosti') je čínsky hlavolam. Aj keď je tangram často považovaný za starodávny, jeho existencia bola overená iba až od roku 1800. Skladá sa zo 7 kusov, nazývaných tans, ktoré k sebe zapadajú a tvoria štvorec; Použitím štvorcovej strany ako jednotka 1 obsahuje 7 dielov:
5 pravouhlých rovnoramenných trojuholníkov, zahŕňajúce:
- 2 malej veľkosti (odvesny sú 1)
- 1 strednej veľkosti (odvesny sú druhá odmocnina 2)
- 2 veľkej veľkosti (odvesny sú 2)
1 štvorec (strana je 1) a
1 rovnobežník (strany sú 1 a druhá odmocnina 2)

Návod: Move a piece by dragging it. The symmetrical button appears on items that supports it. Click on the rotation button or drag around it to rotate selected piece. Check the activity 'Baby Puzzle' for a simpler introduction to tangram.

Zábava s Braillovým písmom
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

reading braille letters braille_fun

 Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Practice braille letters.

Požiadavka: Braille alphabet.

Návod: Create the braille cells for the letters on the banner. Check the braille chart by clicking on the blue braille cell icon if you need some help.

Keyboard controls:
 • Space: open or close the braille chart

Farby
screenshot colors icon colors difficulty level 1

reading color vocabulary colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Click on the right color.

Požiadavka: Identifying colors.

Cieľ: This activity teaches you to recognize different colors.

Návod: Listen to the color and click on the matching duck.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an answer
 • Tab: repeat the question

Zložitejšie farby
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6

reading colors vocabulary advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Select the butterfly of the correct color.

Požiadavka: Can read.

Cieľ: Naučiť sa rozpoznávať nezvyčajné farby.

Návod: Uvidíte tancujúce motýle rôznych farieb a otázku. Musíte nájsť správneho motýľa a dotknúť sa ho.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an item

Abecedná sekvencia
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading letters alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Presunúť vrtuľník, aby chytal mraky nasledujúce poradie abecedy.

Požiadavka: Can decode letters.

Cieľ: Alphabet sequence.

Návod: Chyťte písmená abecedy. S klávesnicou použite klávesy šípok pre pohyb vrtuľníka. S polohovacím zariadením stačí, ak kliknete alebo poklepete na cieľové miesto. Ak chcete vedieť, ktoré písmeno musíte chytiť, môžete buď si to pamätať, alebo zistiť v pravom dolnom rohu.

Keyboard controls:
 • Arrows: move the helicopter

Discover the braille system
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

reading letters braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Learn and memorize the braille system.

Cieľ: Let children discover the braille system.

Návod: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the character to reproduce, and at the top the braille characters to use as a reference. Each level teaches a set of 10 characters. Reproduce the requested character in the interactive braille cell.

You can open the braille chart by clicking on the blue braille cell icon.

Keyboard controls:
 • Digits: 1 to 6 select/deselect the corresponding dots
 • Space: open or close the braille chart

Klikni na malé písmenko
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading letters click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Listen to a letter and click on it.

Požiadavka: Vizuálne rozpoznávanie písmen.

Cieľ: Letter-name recognition.

Návod: A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can listen to the letter again by clicking on the mouth icon.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: select an item
 • Tab: repeat the question

Klikni na veľké písmenko
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading letters click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Listen to a letter and click on it.

Požiadavka: Vizuálne rozpoznávanie písmen.

Cieľ: Letter-name recognition.

Návod: A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can listen to the letter again by clicking on the mouth icon.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: select an item
 • Tab: repeat the question

Kresliť písmená
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading letters drawletters

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Popis: Connect the dots to draw the letters.

Cieľ: Learning how to draw letters in a funny way.

Návod: Draw the letters by connecting the dots in the correct order.

Pexeso spojenia rôznych veľkostí
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading letters memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to find the uppercase and lowercase of the same letter.

Požiadavka: Knowing alphabets.

Cieľ: Learning lowercase and uppercase letters, memory.

Návod: Each card is hiding a letter, lowercase or uppercase. You have to match the lowercase and uppercase of the same letter.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Pexeso spojenia rôznych veľkostí proti Tuxovi
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading letters memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to find the uppercase and lowercase of the same letter, playing against Tux.

Požiadavka: Poznanie abecied

Cieľ: Learning lowercase and uppercase letters, memory.

Návod: Each card is hiding a letter, lowercase or uppercase. You have to match the lowercase and uppercase of the same letter.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Zodpovedajúce položky
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

reading vocabulary babymatch

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop the items to match them.

Požiadavka: Kultúrne odkazy.

Cieľ: Motorická koordinácia. Koncepčné zhoda.

Návod: In the main board area, a set of objects is displayed. In the side panel, another set of objects is shown. Each object in the side panel corresponds logically to one object in the main board area. Drag each object from the side panel to the correct spot in the main area.

Kategorizácia
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

reading vocabulary categorization

 Divyam Madaan & Timothée Giet

Popis: Categorize the items into correct and incorrect groups.

Požiadavka: Can drag items using a mouse or touchscreen.

Cieľ: Build conceptual thinking and enrich knowledge.

Návod: Review the instructions and then drag and drop the items as specified.

Obohaťte si slovnú zásobu
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading vocabulary lang

 siddhesh suthar & Timothée Giet

Popis: Ukončite jazykové výučbové aktivity.

Požiadavka: Reading.

Cieľ: Obohaťte si slovnú zásobu vo svojom jazyku alebo v cudzom jazyku.

Návod: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.
When done, you will have some exercises to recognize the text from the voice and the image, then only from the voice, and finally an exercise to type the text.

In the configuration, you can select the language you want to learn.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an item from the list
 • Enter: validate your answer when the OK button is visible
 • Tab: repeat the word

Poďakovanie: Obrázky a hlasy pochádzajú z projektu Art4Apps: https://www.art4apps.org/.

Názov obrázka
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading words imagename

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop each item above its name.

Požiadavka: Reading.

Cieľ: Vocabulary and reading.

Návod: Drag each image from the side to the corresponding name in the main area. Click on the OK button to check your answer.

Písmená v ktorom slove
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading words letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Popis: A letter is written. Some words are displayed, and you must find the word or the words in which this letter appears.

Požiadavka: Spelling, letter recognition.

Cieľ: Select all the words which contain the given letter.

Návod: A letter is displayed on the flag attached to the plane. Select all the words in the list containing this letter and then press the OK button.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space: select an item
 • Enter: validate your answer

Chýbajúce písmeno
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading words missing-letter

 Amit Tomar & Timothée Giet

Popis: Find the missing letter to complete the word.

Požiadavka: Word reading.

Cieľ: Training reading skills.

Návod: A picture is displayed in the main area, and an incomplete word is written under the picture. Click on the missing letter to complete the word, or type the letter on your keyboard.

Keyboard controls:
 • Tab: repeat the word

Cvičenie vodorovného čítania
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading words readingh

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Read a list of words and say if a given word is in it.

Požiadavka: Reading.

Cieľ: Reading training in a limited time.

Návod: A word is shown on the board. A list of words, displayed horizontally, will appear and disappear. Did the given word appear in the list?

Vertical reading practice
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading words readingv

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Read a vertical list of words and say if a given word is in it.

Požiadavka: Reading.

Cieľ: Reading training in a limited time.

Návod: A word is shown on the board. A list of words, displayed vertically, will appear and disappear. Did the given word appear in the list?

Analog Electricity
screenshot analog_electricity icon analog_electricity difficulty level 6

sciences experiment analog_electricity

 Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Popis: Create and simulate an analog electric schema.

Požiadavka: Requires some basic understanding of the concept of electricity.

Cieľ: Create an analog electric schema with a real time simulation.

Návod: Drag electrical components from the selector and drop them in the working area. In the working area, you can move the components by dragging them. To delete a component or wire, select the deletion tool on top of the component selector, and select the component or wire. You can click on the component and then on the rotate buttons to rotate it or on the info button to get information about it. You can click on the switch to open and close it. You can change the rheostat value by dragging its slider. To connect two terminals, click on the first terminal, then on the second terminal. To deselect a terminal, click on any empty area. In order to repair a broken bulb or LED, click on it after disconnecting it from the circuit. The simulation is updated in real time by any user action.

Poďakovanie: The electric simulation engine is from edX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.

Binárne žiarovky
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

sciences experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothée Giet

Popis: This activity helps you to learn the concept of conversion from decimal number system to binary number system.

Požiadavka: Decimal number system.

Cieľ: To get familiar with the binary number system.

Návod: Zapnite správne žiarovky tak, aby reprezentovali binárne číslo daného desiatkového čísla. Po dosiahnutí stlačte OK.

Obsluhovanie plavebnej komory
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2

sciences experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Tux má problém, potrebuje prejsť so svojou loďou cez plavebnú komoru. Pomôž mu a zisti ako funguje plavebná komora.

Cieľ: Understand how a canal lock works.

Návod: You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the right order, so that Tux can travel through the gates in both directions.

Mixing paint colors
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

sciences experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Odhaliť miešanie farieb náterov.

Cieľ: Mix primary colors to match the given color.

Návod: This activity teaches how mixing primary paint colors works (subtractive mixing).

Paints and inks absorb different colors of the light falling on it, subtracting it from what you see. The more ink you add, the more light is absorbed, and the darker the resulting color becomes. We can mix just three primary colors to make many new colors. The primary colors for paint/ink are cyan (a special shade of blue), magenta (a special shade of pink), and yellow.

Change the color by moving the sliders on the tubes of paint or by clicking on the + and - buttons. Then click on the OK button to validate your answer.

Mixing light colors
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

sciences experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Odhaliť miešanie farieb svetla.

Cieľ: Mix primary colors to match the given color.

Návod: This activity teaches how mixing primary light colors works (additive mixing).

Mixing light colors is just the opposite of mixing paint colors. The more light you add, the lighter the resulting color becomes. Primary colors of light are red, green and blue.

Change the color by moving the sliders on the torches or by clicking on the + and - buttons. Then click on the OK button to validate your answer.

Digitálna elektrina
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

sciences experiment digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Create and simulate a digital electric schema.

Požiadavka: Vyžaduje určité základné vedomosti chápania digitálnej elektroniky.

Cieľ: Create a digital electric schema with a real time simulation of it.

Návod: Drag electrical components from the side bar and drop them in the working area.
 • To connect two terminals with a wire, click on a first terminal, then on a second terminal.
 • The simulation is updated in real time by any user action.
 • In the working area, you can move the components by dragging them.
 • In the side bar, you can click on the tool icon to access the tool menu.
 • To delete a component or a wire, select the delete tool (cross icon) from the tool menu, and click on the component or on the wire you want to delete.
 • To deselect a terminal or the delete tool, click on any empty area.
 • You can rotate the selected component using the rotate buttons (circle arrow icons) from the tool menu.
 • You can read information about the selected component using the info button (i icon) from the tool menu.
 • You can zoom in or out the working area using the + and - keys, using the zoom buttons from the tool menu, or using pinch gestures on a touchscreen.
 • You can pan the working area by clicking on an empty area and dragging it.
 • You can click on a switch component to open and close it.

Objav farmárske zvieratá
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

sciences experiment explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothée Giet

Popis: Spoznajte farmárske zvieratá, zvuky, ktoré vydávajú a zaujímavé fakty.

Cieľ: Naučte sa priradiť zvieracie zvuky k názvu zvierat a ako zvieratá vyzerajú.

Návod: There are three levels in this game.

In level one, players enjoy exploring each animal on the screen. Click on an animal and learn about it, what its name is, what sound it makes, and what it looks like. Study well this information, because you will be tested in level 2 and 3.

In level two, a random animal sound is played and you must find which animal makes this sound. Click on the corresponding animal. If you'd like to hear the animal sound repeated, click on the play button.

In level three, a random text prompt is displayed and you must click on the animal that matches the text.

Objavte zvieratá sveta
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

sciences experiment explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Spoznajte zvieratá, zaujímavé fakty a ich umiestnenie na mape.

Cieľ: Learn about various wild animals from around the world and remember where they live.

Návod: There are two levels in this game.

In level one, players enjoy exploring each animal on the screen. Click on the question mark, and learn about the animal, what its name is, and what it looks like. Study well this information, because you will be tested in level 2.

In level two, a random text prompt is displayed and you must click on the animal that matches the text.

Gravitácia
screenshot gravity icon gravity difficulty level 3

sciences experiment gravity

 Timothée Giet

Popis: Introduction to the concept of gravity.

Cieľ: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.

Návod: Move the spaceship with the left and right keys, or with the buttons on the screen for mobile devices. Try to stay near the center of the screen and anticipate by looking at the size and direction of the arrow showing the gravity force.

Keyboard controls:
 • Left and Right arrows: move the spaceship

Bezpečná zem
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

sciences experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Popis: Pilotujte vesmírnu loď k zelenej pristávacej ploche.

Cieľ: Understand the acceleration caused by the gravity.

Návod: The acceleration caused by the gravity experienced by the spaceship is directly proportional to the mass of the planet and inversely proportional to the square of the distance from the center of the planet. Thus, with every planet the acceleration will differ and as the spaceship comes closer and closer to the planet the acceleration increases.

In first levels, use the up/down keys to control the thrust and the right/left keys to control the direction. On touch screens you can control the rocket through the corresponding on-screen buttons.

In higher levels, you can use the right/left keys to rotate the spaceship. By rotating the spaceship you can trigger an acceleration in non-vertical direction using the up/down keys.

The landing platform is green if your speed is fine for a safe landing.

The accelerometer on the right border shows your rocket's overall vertical acceleration including gravitational force. In the upper green area of the accelerometer your acceleration is higher than the gravitational force, in the lower red area it's lower, and on the blue baseline in the yellow middle area the two forces cancel each other out.

Keyboard controls:
 • Up and Down arrows: control the thrust of the rear engine
 • Left and Right arrows: at first levels, move to the sides; at higher levels, rotate the spaceship

Obnoviteľná energia
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

sciences experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Popis: Tux sa vrátil z rybolovu na svojej lodi. Obnovte elektrický systém, aby mohol mať doma svetlo.

Cieľ: Learn about an electrical system based on renewable energy.

Návod: Click on different active elements: sun, cloud, dam, solar array, wind farm and transformers, in order to reactivate the entire electrical system. When the system is back up and Tux is in his home, push the light button for him. To win you must switch on all the consumers while all the producers are up.

Poďakovanie: Autor kresby je Stephane Cabaraux

Slnečná sústava
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

sciences experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Odpovedzte na otázky so správnosťou 100%.

Cieľ: Learn information about the solar system. If you want to learn more about astronomy, try downloading KStars (https://edu.kde.org/kstars/) or Stellarium (https://stellarium.org/) which are astronomy Free Software.

Návod: Click on a planet or on the Sun, and answer the corresponding questions. Each question contains 4 options. One of those is 100% correct. Try to answer the questions until you get 100% in the closeness meter.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select
 • Escape: return to previous screen
 • Tab: view the hint (only when the hint icon is visible)

Riadiť ponorku
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

sciences experiment submarine

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Popis: Doveďte ponorkou do koncového bodu.

Požiadavka: Move and click using the mouse, physics basics.

Cieľ: Learn how to control a submarine.

Návod: Control the various parts of the submarine (the engine, ballast tanks and diving planes) to reach the end point.

Keyboard controls:
Engine
 • D or Right arrow: increase the velocity
 • A or Left arrow: decrease the velocity
Ballast tanks
 • W or Up arrow: switch filling of the central ballast tank
 • S or Down arrow: switch flushing of the central ballast tank
 • R: switch filling of the left ballast tank
 • F: switch flushing of the left ballast tank
 • T: switch filling of the right ballast tank
 • G: switch flushing of the right ballast tank
Diving planes
 • +: increase diving planes angle
 • -: decrease diving planes angle

Vodný cyklus
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

sciences experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Popis: Tux sa vrátil z rybolovu na svojej lodi. Obnovte vodný systém, aby sa mohol osprchovať.

Cieľ: Learn the water cycle.

Návod: Kliknite na rôzne aktívne prvky: slnko, oblak, čerpacia stanica a čistička odpadových vôd s cieľom reaktivovať celý vodný systém. Keď je systém späť a Tux je v sprche, stlačte pre neho tlačidlo sprchy.

Poďakovanie: Autor kresby je Stephane Cabaraux.

Vyhľadať oblasť
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

sciences geography geo-country

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop the regions to complete the country maps.

Návod: Drag and drop different regions of the country to their correct locations to complete the map.

Vyhľadať kraje
screenshot geography icon geography difficulty level 2

sciences geography geography

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop the items to complete the map.

Návod: Drag and drop the map pieces to their correct locations to complete the map.

Chronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

sciences history chronos

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop the items to organize the story.

Požiadavka: Tell a short story.

Cieľ: Sort the pictures into the order that tells the story.

Návod: Pick the pictures on the side and put them on the dots in the right order. Then, click on the OK button to validate your answer.

Poďakovanie: Na fotku mesiaca má autorské práva NASA. Vesmírne zvuky pochádzajú z Tuxpaint a Vegastrike, ktoré sú dostupné pod licenciou GPL. Transportné obrázky sú chránené autorskými právami Francka Douceta. Termíny transportu sú založené na tých, ktoré sa nachádzajú v <https://www.wikipedia.org>.

Rodina
screenshot family icon family difficulty level 2

sciences history family

 Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Popis: Select the name you should call this family member.

Požiadavka: Reading skills.

Cieľ: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies.

Návod: Je ukázaný rodokmeň.
Kruhy sú spojené čiarami, ktoré označujú vzťahy. Manželské páry sú označené prsteňom na prepojení.
Vy ste osoba v bielom kruhu. V oranžovom kruhu vyberte meno osoby, ktorú by ste mali nazvať.

Ukážte príbuzných
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

sciences history family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Popis: Click on a pair corresponding to the given relation.

Požiadavka: Reading, moving and clicking with the mouse.

Cieľ: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies.

Návod: Je ukázaný rodokmeň s niekoľkými pokynmi.
Kruhy sú spojené čiarami, ktoré označujú vzťahy. Manželské páry sú označené prsteňom na prepojení.
Kliknite na dvojicu členov rodiny, ktorá zodpovedá danému vzťahu.

História Louisa Brailla
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

sciences history louis-braille

 Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Review the major dates of the inventor of the braille system.

Návod: Read the history of Louis Braille, his biography, and the invention of the braille system. Click on the previous and next buttons to move between the story pages. At the end, arrange the sequence in chronological order.

Keyboard controls:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an item and change its position

Poďakovanie: Louis Braille Video: <https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Rímske čísla
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

sciences history roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Cieľ: Learn how to read roman numerals and do the conversion to and from arabic numerals.

Návod: Roman numerals are a numeral system that originated in ancient Rome and remained the usual way of writing numbers throughout Europe well into the Late Middle Ages. Numbers in this system are represented by combinations of letters from the Latin alphabet.
Learn the rules to read Roman numerals and practice converting numbers to and from arabic numerals. Click on the OK button to validate your answer.

Keyboard controls:
 • Digits: type arabic numerals
 • Letters: type roman numerals (with I, V, X, L, C, D and M)
 • Enter: validate your answer

Zarovnať štyri (proti tučniakovi)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Arrange four tokens in a row.

Cieľ: Vytvoriť líniu štyroch žetónov horizontálne (naležato), vertikálne (nastojato) alebo diagonálne.

Návod: Play with the computer. Take turns to click the line in which you want to drop a token. The first player to create a line of 4 tokens wins.

Keyboard controls:
 • Left arrow: move the token to the left
 • Right arrow: move the token to the right
 • Space or Down arrow: drop the token

Usporiadať štyri (s priateľom)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Arrange four tokens in a row.

Cieľ: Vytvoriť líniu štyroch žetónov horizontálne (naležato), vertikálne (nastojato) alebo diagonálne.

Návod: Play with a friend. Take turns to click the line in which you want to drop a token. The first player to create a line of 4 tokens wins.

Keyboard controls:
 • Left arrow: move the token to the left
 • Right arrow: move the token to the right
 • Space or Down arrow: drop the token

Barová hra (proti Tuxovi)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Požiadavka: Ability to count.

Cieľ: Don't put the ball in the last hole.

Návod: Click on the ball icon to select a number of balls, then click on the OK button to place the balls in the holes. You win if the computer has to place the last ball. If you want Tux to begin, just click on him.

Barová hra (s priateľom)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Požiadavka: Ability to count.

Cieľ: Don't put the ball in the last hole.

Návod: Click on the ball icon to select a number of balls, then click on the OK button to place the balls in the holes. You win if your friend has to place the last ball.

Hrať dámu proti počítaču
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Táto verzia v GCompris je medzinárodný návrh.

Cieľ: Zoberte všetky figúrky svojho súpera skôr, ako súper zachytí všetky vaše.

Návod: Dámu hrajú dvaja súperi na opačných stranách hracej dosky. Jeden hráč má tmavé figúrky; druhý má svetlé figúrky. Hráči si striedajú ťahy. Hráč nesmie hýbať súperovou figúrkou. Pohyb spočíva v tom, že sa figúrka posúva diagonálne na priľahlé neobsadené políčko. Ak priľahlé políčko obsahuje súperovu figúrku a políčko hneď za ním je neobsadené, figúrka môže byť zobraná (a odstránená z hry) skokom cez ňu.
Používajú sa iba tmavé políčka šachovnicovej dosky. Figúrka sa môže pohybovať iba diagonálne do neobsadeného políčka. Branie je povinné. Hráč bez zostávajúcich figúrok alebo ten, ktorý sa nemôže pohnúť kvôli zablokovaniu, stráca hru.
Keď figúrka dosiahne crownhead alebo kráľovský rad (najvzdialenejší rad vpredu), stáva sa kráľom a je označený umiestnením ďalšej figúrky na prvú figúrku a získava ďalšie právomoci vrátane schopnosti postupovať dozadu. Ak je v diagonále figúrka, ktorú kráľ dokáže zobrať, môže sa pohybovať ľubovoľnou vzdialenosťou pozdĺž uhlopriečky a môže zobrať opačnú figúrku v akejkoľvek vzdialenosti tým, že skočí na ktorékoľvek neobsadené políčka bezprostredne za ňou.

Poďakovanie: Knižnica dámy je draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Príručka je z wikipédie <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Hraj šach proti svojmu priateľovi
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Táto verzia v GCompris je medzinárodný návrh.

Cieľ: Zoberte všetky figúrky svojho súpera skôr, ako súper zachytí všetky vaše.

Návod: Dámu hrajú dvaja súperi na opačných stranách hracej dosky. Jeden hráč má tmavé figúrky; druhý má svetlé figúrky. Hráči si striedajú ťahy. Hráč nesmie hýbať súperovou figúrkou. Pohyb spočíva v tom, že sa figúrka posúva diagonálne na priľahlé neobsadené políčko. Ak priľahlé políčko obsahuje súperovu figúrku a políčko hneď za ním je neobsadené, figúrka môže byť zobraná (a odstránená z hry) skokom cez ňu.
Používajú sa iba tmavé políčka šachovnicovej dosky. Figúrka sa môže pohybovať iba diagonálne do neobsadeného políčka. Branie je povinné. Hráč bez zostávajúcich figúrok alebo ten, ktorý sa nemôže pohnúť kvôli zablokovaniu, stráca hru.
Keď figúrka dosiahne crownhead alebo kráľovský rad (najvzdialenejší rad vpredu), stáva sa kráľom a je označený umiestnením ďalšej figúrky na prvú figúrku a získava ďalšie právomoci vrátane schopnosti postupovať dozadu. Ak je v diagonále figúrka, ktorú kráľ dokáže zobrať, môže sa pohybovať ľubovoľnou vzdialenosťou pozdĺž uhlopriečky a môže zobrať opačnú figúrku v akejkoľvek vzdialenosti tým, že skočí na ktorékoľvek neobsadené políčka bezprostredne za ňou.

Poďakovanie: Knižnica dámy je draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Príručka je z wikipédie <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Hrať šach proti Tuxovi
screenshot chess icon chess difficulty level 6

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Návod: In this activity you discover the chess game by playing against the computer. It displays the possible target positions for any selected piece which helps the children understand how pieces moves. At first level the computer is fully random to give more chances to the children. As level increases, the computer plays better.

You can achieve a mate sooner if you follow these simple rules:
Trying to drive your opponent's king in the corner.
Explanation: this way your opponent's king would have only 3 directions to move instead of 8 from a better position.
'Making a trap'. Use your pawns as baits.
Explanation: this way you can lure your opponent out of his 'comfort zone'.
Be patient enough.
Explanation: don't rush too quick, be patient. Let yourself think a little bit and try to predict your opponent's future moves, so that you can catch him or secure your pieces from his attacks.

Poďakovanie: Šachový engine je p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Hraj šach proti svojmu priateľovi
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Návod: In this activity you discover the chess game by playing against a friend. It displays the possible target positions for any selected piece which helps the children understand how pieces moves.

You can achieve a mate sooner if you follow these simple rules:
Trying to drive your opponent's king in the corner.
Explanation: this way your opponent's king would have only 3 directions to move instead of 8 from a better position.
'Making a trap'. Use your pawns as baits.
Explanation: this way you can lure your opponent out of his 'comfort zone'.
Be patient enough.
Explanation: don't rush too quick, be patient. Let yourself think a little bit and try to predict your opponent's future moves, so that you can catch him or secure your pieces from his attacks.

Koniec šachovej hry
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Play the end of the chess game against Tux.

Návod: In this activity you discover the chess game by playing only the end of a game. It displays the possible target positions for any selected piece which helps the children understand how pieces moves.

You can achieve a mate sooner if you follow these simple rules:
Trying to drive your opponent's king in the corner.
Explanation: this way your opponent's king would have only 3 directions to move instead of 8 from a better position.
'Making a trap'. Use your pawns as baits.
Explanation: this way you can lure your opponent out of his 'comfort zone'.
Be patient enough.
Explanation: don't rush too quick, be patient. Let yourself think a little bit and try to predict your opponent's future moves, so that you can catch him or secure your pieces from his attacks.

Poďakovanie: Šachový engine je p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Deväť mužov (proti tučniakovi)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis:

Cieľ: Form mills (lines of 3 pieces) to remove Tux's pieces until he has only 2 pieces left or can not move anymore.

Návod: Play with the computer. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move your pieces.

Deväť mužov (s priateľom)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis:

Cieľ: Form mills (lines of 3 pieces) to remove your opponent's pieces until your opponent has only 2 pieces left or can not move anymore.

Návod: Play with a friend. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move your pieces.

Tic Tac Toe (proti Tuxovi)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Place three marks in a row.

Cieľ: Place three marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game.

Návod: Play with the computer. Take turns to click on the square which you want to mark. The first player to create a line of 3 marks wins.

Tic Tac Toe (s priateľom)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Place three marks in a row.

Cieľ: Place three marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game.

Návod: Play with a friend. Take turns to click on the square which you want to mark. The first player to create a line of 3 marks wins.