Obrázky

Hlavná ponuka súpravy GCompris
screenshot root

administration root

Popis: Vyberať aktivitu pre spustenie.

Požiadavka: Niektoré z aktivít sú herne orientované, ale stále výukové.

Cieľ: GCompris je balík výukového softvéru zložený z rôznych aktivít pre deti od 2 do 10 rokov.

Dokončiť puzzle
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

computer babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť tvary na ich príslušné ciele

Návod: Dokončiť puzzle preťahovaním každého kúska zo skupiny na ľavej strane na zodpovedajúce miesto v puzzle.

Pôvodca: Pes je poskytnutý od Andre Connesa a uvoľnený pod GPL

Prihrávanie lopty tučniakovi Tuxovi.
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Stlačiť ľavú a pravú šípku v rovnakom čase, aby išla lopta po rovnej čiare.

Návod: Stlačiť ľavú a pravú šípku v rovnakom čase, aby išla lopta po rovnej čiare. Na dotykovej obrazovke musíte udrieť dvoma rukami v rovnakomčase.

Virtuálna klávesnica
screenshot baby_keyboard icon baby_keyboard difficulty level 1

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

 Timothée Giet

Popis: A simple activity to discover the keyboard.

Cieľ: Objav klávesnicu a písmená.

Čísla s kockami
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Spočítaj bodky na kocke skôr než dopadne na zem

Požiadavka: Schopnosť počítať

Cieľ: V obmedzenom čase spočítaj počet bodiek

Návod:

Detský textový editor
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Jednoduchý textový editor, aby sa deti hrali s klávesnicou a videli písmená.

Cieľ: Objav klávesnicu a písmená.

Jednoduché písmená
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading letters gletters

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Stlač klávesu padajúceho písmena skôr ako dopadne

Cieľ: Asociácie písmen medzi obrazovkou a klávesnicou

Návod: Stlač klávesu padajúceho písmena skôr ako dopadne

Padajúce slová
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading words wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Úplne napíš padajúce slová skôr ako dopadnú na zem

Požiadavka: Manipulácia s klávesnicou

Cieľ: Precvičovanie s klávesnicou

Návod: Napíš padajúce slovo na klávesnici skôr ako dopadne na zem

Klikni a kresli
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Nakresliť obrázok klikaním na vybrané body.

Požiadavka: Dokáže hýbať myšou a kliknúť presne na body.

Návod: Nakresliť obrázok postupným klikaním na každý bod. Zakaždým, keď sa vyberie bod, objaví na ďalší modrý.

Klikni na mňa
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Uloviť všetky plávajúce ryby skôr ako odplávajú z akvária

Požiadavka: Dokáže pohybovať myšou a klikať na správnom mieste

Cieľ: Motorická koordinácia: presný pohyb rukou.

Návod: Chytajte všetky pohybujúce sa ryby jednoduchým kliknutím alebo ich dotknutím sa vaším prstom.

Pôvodca: Rybky sú prevzaté z Unixovej pomôcky xfishtank. Autorom všetkých obrázkov je Guillaume Rousse.

Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky
screenshot erase icon erase difficulty level 1

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky, aby sa vymazala oblasť a objavilo pozadie

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Motorická koordinácia

Návod: Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky, kým všetky bloky nezmiznú.

Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť, aby sa vymazala oblasť a objavil obrázok pozadia

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Motorická koordinácia

Návod: Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť myšou na obdĺžniky, pokiaľ sa všetky bloky nestratia.

Kliknúť alebo poklepať
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Poklepať alebo kliknúť, aby sa vymazala oblasť a objavilo pozadie

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Motorická koordinácia

Návod: Kliknúť alebo poklepať na bloky, aby všetky z nich zmizli.

Ovládanie polievacej hadice
screenshot followline icon followline difficulty level 1

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Hasič musí zastaviť oheň, ale hadica je zablokovaná.

Cieľ: Jemná motorická koordinácia

Návod: Prejdite myšou alebo prsta cez zámok, ktorý je reprezentovaný ako červená časť na hadici. Toto ho pohne, prenesie ho kúsok po kúsku až k ohňu. Buďte opatrní, ak sa posuniete mimo hadice, zámok pôjde späť.

Dolovanie zlata
screenshot mining icon mining difficulty level 1

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Použi koliesko myši pre pohyb ku kamennej stene a hľadaj zlaté hrudky.

Požiadavka: Mal by si ovládať pohyb myši a klikanie.

Cieľ: Naučiť sa používať koliesko myši alebo gesto priblížiť / štipka pre priblíženie a oddialenie.

Návod:


Pôvodca:

Pokutový kop
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Dvakrát kliknite alebo poklepte na ľubovoľnú stranu brány, ak chcete skórovať.

Návod: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Nájsť podrobnosti
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery arts details

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť tvary na ich príslušné ciele

Návod: Dokončiť puzzle preťahovaním každého kúska zo skupiny na ľavej strane na zodpovedajúce miesto v puzzle.

Pôvodca: Obrázky sú z Wikimedia Commons.

Objavte pamiatky
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery arts explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothée Giet

Popis: Objavte pamiatky sveta.

Požiadavka: Znalosť rôznych pamiatok.

Cieľ: Učiť sa o rôznych pamiatkach podľa ich polohy.

Návod: Kliknutím na dané tlačidlá sa dozviete viac o monumentoch a potom potom pomocou názvu určite, kde sú pamätníky na mape.

Pôvodca: Fotky sú z Wikipédie.

Zložiť puzzle
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

discovery arts puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnite položky, aby sa znovu zostavili pôvodné maľby

Požiadavka: Manipulácia s myšou: pohyb, ťahanie a pustenie

Cieľ: Priestorová reprezentácia

Návod: Pretiahnite položky, aby sa znovu zostavili pôvodné maľby

Logické asociácie
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery logic algorithm

 Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Dokončiť usporiadanie ovocia

Cieľ: Precvičiť si logické myslenie

Návod:

Hra pätnásť
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5

discovery logic fifteen

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Presunúť každú položku, aby sa znovu vytvoril obrázok.

Cieľ: Nakresli obrázok kliknutím na každé číslo v správnom poradí.

Návod:

Farbenie grafov
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

discovery logic graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Popis: Vyfarbite graf tak, aby žiadne dva susedné uzly nemali rovnakú farbu.

Požiadavka: Schopnosť rozlíšiť rôzne farby/tvary, zmysel pre pozície

Cieľ: Naučte sa rozlišovať medzi rôznymi farbami/tvarmi a učte sa o relatívnych pozíciách.

Návod:

Zjednodušené Hanojské veže
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

discovery logic hanoi

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Reprodukovať danú veža

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Reprodukovať vežu na pravej strane v prázdnom priestore na ľavej strane

Návod: Pretiahnite jeden vrchný diel naraz z jedného kolíka na druhý, aby sa reprodukovala veža na pravej strane v prázdnom mieste na jej ľavej strane.

Pôvodca: Koncept prevzatý z EPI hier.

Hanojské veže
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

discovery logic hanoi_real

 Amit Tomar & Timothée Giet

Popis: Reprodukovať vežu na pravej strane

Návod: Pretiahnuť vrchné diely len z jedného kolíka na druhý, aby sa reprodukovala počiatočná veža na ľavej strane na pravom kolíku.

Pôvodca: Hlavolam bol vynájdený francúzskym matematikom Edouardom Lucasom v roku 1883. Existuje legenda o hinduistickom chráme, ktorého kňazi sa stále zaoberali presúvaním sady 64 diskov v súlade s pravidlami hlavolamu Hanojských veží. Podľa legendy by mal svet skončiť, keď kňazi dokončia svoju prácu. Hlavolam je teda tiež známy ako Veža Brahmu. Nie je jasné, či Lucas vymyslel túto legendu alebo bol ňou inšpirovaný. (zdroj Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Svetlá sú vypnuté
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

discovery logic lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Cieľom je vypnúť všetky svetlá.

Cieľ: Cieľom je vypnúť všetky svetlá.

Návod: Účinok stlačenia okna je prepnutie jeho stavu a jeho bezprostredných vodovodných a zvislých susedov. Slnko a farba oblohy závisí od počtu klikov potrebných na vyriešenie hlavolamu. Ak kliknete na Tuxa, ukáže sa riešenie.

Pôvodca: Algoritmus riešenia je popísaný vo Wikipedii. Viac o hre na zhášanie svetiel sa dozviete na stránke <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Železničná aktivita
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery logic railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Presuňte ponorku na druhú stranu obrazovky.

Cieľ: Tréning pamäte

Návod:

Sudoku, umiestniť jedinečné symboly do mriežky
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

discovery logic sudoku

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Symboly musia byť po jednom v riadkoch, stĺpcoch a (ak sa to vyžaduje) v každej z oblastí.

Požiadavka: Vyriešenie hádanky vyžaduje trpezlivosť a schopnosť logicky myslieť

Cieľ: Cieľom hlavolamu je zadať symbol alebo čísla od 1 do 9 do každej bunky mriežky. V oficiálnom Sudoku sa mriežka 9x9 skladá z podmriežok 3x3 (nazvaných 'regióny'). V GCompris začíname na nižších úrovniach s jednoduchšou verziou používajúcou symboly a bez regiónov. Vo všetkých prípadoch je mriežka predložená s rôznymi symbolmi alebo číslicami uvedenými v niektorých bunkách (ďalej len 'zadané'). Každý riadok, stĺpec a región musí obsahovať len jednu inštanciu každého symbolu alebo čísla (Zdroj <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Návod: Vyberte číslo alebo symbol na ľavej strane a kliknite na jeho cieľovú pozíciu. GCompris nedovolí zadať neplatné údaje.

Super mozog
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

discovery logic superbrain

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Tux skryl niekoľko položiek. Nájdite ich opäť v správnom poradí

Cieľ: Tux skryl niekoľko položiek. Nájdite ich opäť v správnom poradí

Návod: Kliknite na položky, kým neuvidíte to, čo pokladáte za správnu odpoveď. Potom kliknite na tlačidlo OK. V nižších úrovniach vám Tux poradí, či ste našli miesto označením položiek čiernym rámčekom. V úrovniach 4 a 8 sa môže položka niekoľkokrát skryť.
Môžete použiť pravé tlačidlo myši na prevrátenie položiek v opačnom poradí alebo výber položky na priame vybratie. Stlačte a držte tlačidlo myši alebo sa dotknite obrazovky na automatický výber poslednej vybranej položky na stĺpci. Dvakrát kliknite alebo tapnite na predtým vybranú položku vo vašej histórii hádania na označenie ako správna. Takto označené položky sa automaticky vyberú vo vašom aktuálnom a budúcom hádaní, kým to neodznačíte dvojitým kliknutím alebo tapom.

Hra s posúvaním blokov
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

discovery logic traffic

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Cieľom je presunúť červené auto z parkoviska cez bránu vpravo

Návod: Autá sa môžu pohybovať len vodorovne alebo zvislo. Musíš si vytvoriť priestor, aby si mohol presunúť červené auto cez bránu vpravo.

Melódia
screenshot melody icon melody difficulty level 2

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Reprodukujte zvukovú sekvenciu

Požiadavka: Vedieť pohybovať a klikať myšou

Cieľ: Aktivita na trénovanie uší

Návod: Vypočujte si prehrávanú zvukovú sekvenciu a opakujte ju klikaním na tyčky xylofónu. Môžete vypočuť znova kliknutím na tlačidlo opakovania.

Zvuková pamäťová hra
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry

Cieľ: Precvičte si svoju zvukovú pamäť a odstráňte všetky karty.

Návod:

Zvuková pamäťová hra proti Tuxovi
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi

Cieľ: Precvičte si svoju zvukovú pamäť a odstráňte všetky karty.

Návod:

Objavte svetovú hudbu
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery music explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Nauč sa o hudbe sveta.

Cieľ: Vybudujte si lepšie pozorumenie rozmanitosti hudby vo svete

Návod:


Pôvodca: Obrázky z https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org

Hudobné nástroje
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Klikni na správne hudobné nástroje

Cieľ: Naučiť sa rozpoznávať hudobné nástroje.

Návod:

Pomenujte túto notu
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery music note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Naučte sa názvy nôt v basovom a husľovom kľúči.

Cieľ: Rozvíjať dobré porozumenie notovej pozície a názvových konvencií. Pripraviť sa na klaviristu a aktivitu pre komponovanie.

Návod: Identifikujte správne noty a získajte 100% na dokončenie úrovne.

Klavírne komponovanie
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery music piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Pochopte, ako môže klaviatúra hrať hudbu tak, ako je napísaná v notovej osnove.

Požiadavka: Oboznámenie sa s zvyklosťami pomenovania nôt, aktivita názvov nôt je užitočná na naučenie sa tohto zápisu.

Cieľ: Rozvíjať porozumenie komponovaniu hudby a zvyšovať záujem o tvorbu hudby s klaviatúrou. Táto činnosť pokrýva mnoho základných aspektov hudby, ale je tu oveľa viac informácií o komponovaní hudby. Ak sa vám táto aktivita páči, ale potrebujete pokročilejší nástroj, skúste si stiahnuť Minuet (https://minuet.kde.org/), open source softvér pre hudobné vzdelávanie, alebo MuseScore (http://musescore.org/en/download), open source nástroj na notový zápis.

Návod:

Pôvodca: Pôvodný kód syntetizátora je https://github.com/vsr83/miniSynth

Hrajte na klavíri
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery music play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis:

Požiadavka: Znalosť hudobnej notácie a notovej osnovy. Najskôr si zahrajte aktivitu s názvom 'Klavírne komponovanie'

Cieľ: Pochopte, ako môže klaviatúra hrať hudbu tak, ako je napísaná v notovej osnove.

Návod:

Pôvodca: Pôvodný kód syntetizátora je https://github.com/vsr83/miniSynth

Hrajte rytmus
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery music play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis:

Požiadavka: Jednoduché pochopenie hudobného rytmu a bubnovania.

Cieľ: Learn to follow a rhythm accurately.

Návod:

Futbalová hra
screenshot football icon football difficulty level 1

fun football

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Kopni loptu do bránky

Cieľ: Kopnúť loptu za brankára na pravej strane

Návod: Natiahnuť čiaru od lopty, aby sa nastavila jej rýchlosť a smer.

Šesťuholník
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Nájdi jahôdku klikaním na modré políčka

Cieľ: Precvičiť si logické myslenie

Návod: Pokús sa nájsť jahôdku pod modrými políčkami. Políčka sa stávajú tým červenejšie, čím si bližšie k jahôdke.

Bludisko
screenshot maze icon maze difficulty level 1

fun maze maze

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Pomôž Tuxovi dostať sa von z bludiska

Návod:

Neviditeľné bludisko
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

fun maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Vyviesť Tuxa z neviditeľného bludiska

Návod:

Relatívne bludisko
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

fun maze mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Pomôcť Tuxovi dostať sa z tohto bludiska (Pohyb je relatívny)

Návod:

Pamäťová hra s obrázkami
screenshot memory icon memory difficulty level 1

fun memory memory

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Precvič si svoju pamäť a vyzbieraj všetky karty

Návod:

Pamäťová hra s obrázkami proti Tuxovi
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

fun memory memory-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Cieľ: Precvič si svoju pamäť a vyzbieraj všetky karty

Návod:

Lovec fotiek
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

fun photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Nájdite rozdiely medzi dvoma obrázkami!

Cieľ: Vizuálne rozpoznávanie písmen.

Návod: Pozorujte pozorne tieto dva obrázky. Existujú určité malé rozdiely. Keď nájdete rozdiel, musíte naň kliknúť.

Programovanie bludiska
screenshot programmingMaze icon programmingMaze difficulty level 3

fun programmingMaze

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Táto aktivita učí dieťa naprogramovať Tuxa k jeho cieľu pomocou jednoduchých inštrukcii ako pohyb vpred, obrat vľavo atď

Požiadavka: Dokáže čítať pokyny. Logicky premýšľať o ceste

Cieľ: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu jeho naprogramovaním k správnemu ľadovému bodu.

Návod:

Jednoduché kreslenie
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Vytvoriť si svoju vlastnú kresbu

Cieľ: Zvýšiť tvorivé schopnosti

Návod:

Klasická hra Kat
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading words hangman

 Rajdeep kaur & Timothée Giet

Popis: Guess the letters of the given word.

Cieľ: Toto je dobré cvičenie na zlepšenie schopností čítania a hláskovania.

Návod:

Sčítavanie čísel
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3

math addition arithmetic algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie sčítania čísel

Požiadavka: Poznať jednoduché sčítanie. Vedieť rozpoznať písané čísla.

Cieľ: Naučiť sa zistiť v časovom limite súčet dvoch čísel

Návod:

Precvičovanie sčítania pomocou terčovej hry
screenshot target icon target difficulty level 2

math addition arithmetic target

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Zasiahni terč a spočítaj svoje body

Požiadavka: Schopnosť pohybovať myšou, čítať čísla a sčítavať čísla do 15 v prvej úrovni

Cieľ: Hoď šípky do terča a spočítaj si svoje skóre.

Návod: Skontrolujte rýchlosť a smer cieľa a potom kliknite naň, aby ste vypustili šípku. Keď sú všetky vaše šípky vyhádzané, budete požiadaní, aby ste si spočítať skóre. Zadajte skóre pomocou klávesnice.

Gnumch rovnosť
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveď Čísložrúta na výraz, ktorý sa rovná číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Precvič si sčítanie, násobenie, delenie a odčítanie.

Návod: Doveď Čísložrúta na výraz, ktorý sa rovná číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky.

Gnumch delitele
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math arithmetic gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveďte Čísložrúta na všetky delitele čísla uvedeného v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Nauč sa o násobkoch a deliteľoch.

Návod: Delitele sú všetky čísla, ktoré delia toto číslo rovnomerne. Napríklad, delitele 6 sú 1, 2, 3 a 6. 4 nie je deliteľom 6, pretože 6 nemôže byť rozdelené na 4 rovnaké časti. Ak je jedno číslo násobkom druhého čísla, potom druhé číslo je deliteľ prvého čísla. Môžete uvažovať o násobkoch ako o rodinách a delitele sú ľudia v týchto rodinách. Takže 1, 2, 3 a 6 pasujú do rodiny 6, ale 4 patrí do inej rodiny.

Gnumch nerovnosť
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveďte Čísložrúta na všetky výrazy, ktoré sa nerovnajú číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Precvič si sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Návod: Ak máte klávesnicu, môžete použiť klávesy šípok na presun a stlačiť medzeru pre prehltnutie čísla. S myšou môžete kliknúť na blok vedľa vašej pozície na presun a znovu kliknúť pre prehltnutie čísla. S dotykovým displejom môžete robiť ako s myšou alebo potiahnite prstom kdekoľvek v smere, ktorým sa chcete presunúť, a poklepaním prehltnúť číslo.

Gnumch násobky
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math arithmetic gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveďte Čísložrúta na všetky násobky čísla uvedeného v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Nauč sa o násobkoch a deliteľoch.

Návod: Násobky čísla sú všetky čísla, ktoré sa rovnajú pôvodnému číslu krát iné číslo. Napríklad, 24, 36, 48 a 60 sú všetky násobky 12. 25 nie je násobkom 12, pretože nie je žiadne číslo, ktorým môže byť vynásobené 12, aby sme dostali 25. Ak je jedno číslo deliteľom druhého čísla, potom druhé číslo je násobkom prvého čísla. Opäť môžete uvažovať o násobkoch ako o rodinách a delitele sú ľudia, ktorí patria do týchto rodín. Deliteľ 5 má rodičov 10, starých rodičov 15, praprarodičov 20, prapraprarodičov 25, a každý ďalší krok 5 je ďalší pra! Ale číslo 5 nepatrí do rodín 8 alebo 23. Nemôžete zmestiť nejaké číslo z 5-iek do 8 alebo 23 bez toho, aby niečo nezostalo. Takže 8 nie je násobkom 5, ako aj 23. Iba 5, 10, 15, 20, 25 ... sú násobkami (alebo rodiny alebo kroky) pre 5.

Gnumch prvočísla
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math arithmetic gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveď Čísložrúta na všetky prvočísla, ktoré sú menšie ako číslo uvedené v hornej časti obrazovky.

Cieľ: Naučte sa o prvočíslach.

Návod: Prvočísla sú čísla, ktoré sú deliteľné iba sebou a 1. Napríklad, 3 je prvočíslo, ale 4 nie je (pretože 4 je deliteľné 2). Prvotné čísla si môžete predstaviť ako veľmi malé rodiny: tieto majú stále iba dve osoby! Len sami seba a 1. Nemôžete do nich zmestiť žiadne ďalšie čísla, aby nič nezostalo. 5 je jedným z týchto osamelých čísiel (iba 5 x 1 = 5), ale môžete vidieť, že 6 má tiež 2 a 3 vo svojej rodine (6 × 1 = 6, 2 x 3 = 6). Takže 6 nie je prvočíslo.

Počet uhádnutí
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math arithmetic guesscount

 Rahul Yadav & Timothée Giet

Popis: Uhádnite algebraický výraz a presuňte dlaždice, aby ste dostali výsledok rovný počtu uhádnutia.

Požiadavka: znalosť matematických operácií

Cieľ: Intuícia a precvičovanie algebraických výpočtov.

Návod: Potiahnite príslušné čísla a operátory do políčok a získajte číslo, ktoré sa dá uhádnuť v inštrukcii.

Učme sa sčítanie
screenshot learn_additions icon learn_additions difficulty level 2

math arithmetic learn_additions

 Timothée Giet

Popis: Odčítavanie malých čísel

Cieľ: Learn additions by counting their result.

Návod:

Učme sa odčítať
screenshot learn_subtractions icon learn_subtractions difficulty level 2

math arithmetic learn_subtractions

 Timothée Giet

Popis: Odčítavanie malých čísel

Cieľ: Learn subtractions by counting their result.

Návod:

Čarodejníkov klobúk
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Spočítaj koľko hviezdičiek je pod čarovným klobúkom

Požiadavka: Odčítanie

Cieľ: Učme sa odčítať

Návod: Kliknite na klobúk, aby sa odokryl. Hviezdy idú dovnútra a pár hviezd uniká. Musíte spočítať, koľko je ešte stále pod klobúkom. Kliknutím na spodnú časť zadajte svoju odpoveď a kliknutím na tlačidlo OK potvrďte svoju odpoveď.

Čarodejníkov klobúk
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Spočítaj koľko hviezdičiek je pod čarovným klobúkom

Požiadavka: Sčítanie

Cieľ: Učme sa sčítanie

Návod: Kliknite na klobúk, aby sa odokryl. Koľko hviezd ste videli pod klobúkom pri presúvaní sa okolo? Počítajte pozorne. Kliknutím na spodnú časť zadajte svoju odpoveď a kliknutím na tlačidlo OK potvrďte svoju odpoveď.

Rozdeľte kúsky sladkostí
screenshot share icon share difficulty level 2

math arithmetic share

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Pokúste sa rozdeliť kúsky sladkostí danému počtu detí

Požiadavka: Vedieť ako počítať

Cieľ: naučte sa delenie čísel

Návod:

Delenie čísel
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division arithmetic algebra_div

 Sayan Biswas & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie delenia

Požiadavka: Delenie malých čísel

Cieľ: Zistiť v časovom limite výsledok delenia dvoch čísel

Návod:

Kalendár
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

math measures calendar

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Popis: Prečítajte si inštrukcie a vyberte správny dátum v kalendári.

Požiadavka: Chápanie týždňa, mesiaca a roku

Cieľ: Naučte sa, ako používať kalendár

Návod:

Učenie sa hodín
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

math measures clockgame

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Naučiť sa, ako povedať čas na analógových hodinách

Požiadavka: Koncept času.

Cieľ: Rozlišovať rozdiely medzi časovými jednotkami (hodina, minúta a sekunda). Nastaviť a zobraziť čas na analógových hodinách.

Návod:

Nájdite deň
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

math measures find_the_day

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Popis: Nájdite správny dátum a vyberte ho v kalendári.

Požiadavka: Základy kalendára

Cieľ: Naučte sa, ako počítať dni a nájsť dátum v kalendári.

Návod:

Správne vyváž váhy
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2

math measures scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť závažia a vyrovnať váhy

Cieľ: Výpočet v duchu, aritmetická rovnosť

Návod: Na vyrovnanie váh presúvajte hmotnosti na ľavú či pravú stranu (na vyšších úrovniach). Hmotnosti môžu byť usporiadané v ľubovoľnom poradí.

Balance using the International System of Units
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4

math measures scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť závažia na vyrovnanie váh a vypočítať ich váhu

Cieľ: Výpočet spamäti, aritmetická rovnosť, premena fyzikálnych jednotiek

Návod: Na vyrovnanie váh presúvajte závažia na ľavú či pravú stranu (na vyšších úrovniach). Môžu byť usporiadané v ľubovoľnom poradí. Dávajte pozor na hmotnosť a jednotku závaží, nezabudnite, že kilogram (kg) je 1000 gramov (g).

Balance using the imperial system of units
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť závažia na vyrovnanie váh a vypočítať ich váhu

Cieľ: Výpočet spamäti, aritmetická rovnosť, premena fyzikálnych jednotiek

Návod: Na vyrovnanie váh presúvajte závažia na ľavú či pravú stranu (na vyšších úrovniach). Môžu byť usporiadané v ľubovoľnom poradí. Dávajte pozor na hmotnosť a jednotku závaží, nezabudnite, že libra (lb) je 16 uncí (oz).

Pamäťová hra so sčítavaním
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry

Požiadavka: Sčítanie

Cieľ: Precvičovanie sčítania čísel

Návod:

Pamäťová hra na sčítanie a odčítanie
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an addition or a subtraction with its result.

Požiadavka: Sčítanie a odčítanie

Cieľ: Sčítanie a odčítanie

Návod:

Pamäťová hra na všetky operácie
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry

Požiadavka: Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie

Cieľ: Precvič si sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Návod:

Pamäťová hra na všetky operácie proti Tuxovi
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi

Požiadavka: Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie

Cieľ: Precvič si sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Návod:

Pamäťová hra na sčítanie a odčítanie proti Tuxovi
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otáčajte karty tak, aby abeceda zodpovedala jeho hodnote malého/veľkého písmena proti Tuxovi.

Požiadavka: Sčítanie a odčítanie

Cieľ: Sčítanie a odčítanie

Návod:

Pamäťová hra so sčítavaním proti Tuxovi
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi

Požiadavka: Sčítanie

Cieľ: Precvičovanie sčítania čísel

Návod:

Pamäťová hra na delenie
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry

Požiadavka: Divízie

Cieľ: Precvičovanie delenia

Návod:

Pamäťová hra na delenie proti Tuxovi
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi

Požiadavka: Divízie

Cieľ: Precvičovanie delenia

Návod:

Pamäťová hra na odčítavanie
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry

Požiadavka: Odčítanie

Cieľ: Precvičovanie odčítania

Návod:

Pamäťová hra na odčítanie proti Tuxovi
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi

Požiadavka: Odčítanie

Cieľ: Precvičovanie odčítania

Návod:

Pamäťová hra na násobenie
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otáčajte karty tak, aby abeceda zodpovedala jeho hodnote malého/veľkého písmena.

Požiadavka: Násobenie

Cieľ: Precvičovanie násobilky

Návod:

Pamäťová hra na násobenie a delenie
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a multiplication or a division with its result.

Požiadavka: Násobenie, delenie

Cieľ: Precvič si sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Návod:

Pamäťová hra na násobenie a delenie proti Tuxovi
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a multiplication or a division with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Násobenie, delenie

Cieľ: Precvič si sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Návod:

Pamäťová hra na násobenie proti Tuxovi
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otáčajte karty tak, aby abeceda zodpovedala jeho hodnote malého/veľkého písmena proti Tuxovi.

Požiadavka: Násobenie

Cieľ: Precvičovanie násobilky

Návod:

Peniaze
screenshot money icon money difficulty level 2

math money measures money

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí

Požiadavka: Dokáže počítať

Cieľ: Musíš kupovať rôzne veci a platiť presne. Vo vyšších úrovniach je zobrazených viac vecí a preto musíš najskôr spočítať celkovú cenu.

Návod:

Dajte Tuxovi jeho drobné
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3

math money measures money_back

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí vracaním Tuxovi peňazí naspäť

Požiadavka: Dokáže počítať

Cieľ: Tux od vás kúpil rôzne predmety a ukáže vám svoje peniaze. Musíte mu vrátiť jeho výdavok. Na vyšších úrovniach sa zobrazuje niekoľko položiek a musíte najprv vypočítať celkovú cenu.

Návod:

Dajte Tuxovi jeho drobné, vrátane centov
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5

math money measures money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí vracaním Tuxovi peňazí naspäť

Požiadavka: Dokáže počítať

Cieľ: Tux od vás kúpil rôzne predmety a ukáže vám svoje peniaze. Musíte mu vrátiť jeho výdavok. Na vyšších úrovniach sa zobrazuje niekoľko položiek a musíte najprv vypočítať celkovú cenu.

Návod:

Peniaze s centmi
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5

math money measures money_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí vrátane centov

Požiadavka: Dokáže počítať

Cieľ: Musíš kupovať rôzne veci a platiť presne. Vo vyšších úrovniach je zobrazených viac vecí a preto musíš najskôr spočítať celkovú cenu.

Návod:

Násobenie čísel
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3

math multiplication arithmetic algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie násobilky

Požiadavka: Tabuľky násobkov od 1 do 10

Cieľ: Naučiť sa násobiť čísla v časovom limite

Návod:

Kresliť čísla
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Popis: Prepojiť body na kreslenie čísel od 0 po 9

Cieľ: Učenie sa ako kresliť čísla zábavným spôsobom.

Návod: Nakresli čísla prepojením bodov v správnom poradí.

Spočítaj predmety
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Umiestni si predmety tak, aby si ich čo najľahšie spočítal

Požiadavka: Základné počítanie

Cieľ: Trénovanie počítania

Návod:

Hádaj číslo
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Pomôž Tuxovi uniknúť z jaskyne. Hádaj číslo, ktoré si tučniak myslí.

Požiadavka: Čísla

Návod:

Učme sa sčítanie
screenshot learn_digits icon learn_digits difficulty level 1

math numeration learn_digits

 Timothée Giet

Popis: Dokáže počítať od 1 do 50.

Cieľ: Learn digits by counting their corresponding value.

Návod:

Pamäťová hra na spočítavanie
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Otáčaj karty tak, aby číslo zodpovedalo nakreslenému obrázku.

Cieľ: Trénovanie počítania spamäti.

Návod:

Pamäťová hra so sčítavaním slov
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3

math numeration memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Otáčaj karty tak, aby číslo zodpovedalo nakreslenému obrázku.

Požiadavka: Reading

Cieľ: Čítanie čísel, pamäťová hra.

Návod:

Sekvencia čísel
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Dotknúť sa čísel v správnom poradí.

Cieľ: Dokáže počítať

Návod: Nakresli obrázok kliknutím na každé číslo v správnom poradí.

Párne a nepárne čísla
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Presuňte vrtuľník, aby ste chytili mraky, ktoré majú párne alebo nepárne čísla

Cieľ: Trénovanie počítania

Návod:

Čísla v poradí
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Pohybuj vrtuľníkom tak, aby zachytil oblaky v správnom poradí

Cieľ: Trénovanie počítania

Návod:

Spočítaj intervaly
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2

math numeration reversecount

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu pomocou počítania ľadových bodov.

Požiadavka: Can read numbers on a domino.

Cieľ: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu pomocou počítania ľadových bodov.

Návod: Kliknite na domino na ukázanie koľko ľadových bodov je medzi Tuxom a rybou. Pravým tlačidlom myši kliknite na domino, aby ste počítali dozadu. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK alebo stlačte kláves Enter.

Čísla s dominom
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Spočítaj bodky na domine skôr, než dopadne na zem

Požiadavka: Schopnosť počítať

Cieľ: Tréning čítania v obmedzenom čase

Návod:

Odčítavanie čísel
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4

math subtraction arithmetic algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie odčítania

Požiadavka: Odčítavanie malých čísel

Cieľ: Naučiť sa zistiť v časovom limite rozdiel dvoch čísel

Návod:

Rovnovážna krabička
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Navigujte loptu ku dverám naklonením krabičky.

Cieľ: Precvičte si jemnú motoriku a základné počty.

Návod:

Detské puzzle
screenshot baby_tangram icon baby_tangram difficulty level 1

puzzle baby_tangram

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Cieľom je vytvoriť daný tvar

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Návod: Vyberte objekt, ktorý chcete vytvoriť. Presuňte diel jeho ťahaním. Symetrické tlačidlo sa objaví na položkách, ktoré ho podporujú. Kliknutím na tlačidlo rotácie alebo ťahaním okolo neho zobrazíte požadovanú rotáciu. Zložitejšie úrovne možno nájsť v tangramovej aktivite.

Postav rovnaký model
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Riaďte žeriav a skopírujte model

Požiadavka: Manipulácia s myšou/klávesnicou

Cieľ: Jemná motorická koordinácia

Návod:

Nájdi svoju ľavú a pravú ruku
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

puzzle leftright

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Zisti či je to pravá alebo ľavá ruka

Cieľ: Rozoznávanie ľavej ruky od pravej z rôznych pohľadov. Priestorová orientácia.

Návod:

Poskladaj mozaiku
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1

puzzle mosaic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Vložte každú položku na rovnaké miesto, ako daný príklad.

Návod:

Prekresliť daný obrázok
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3

puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Dokonale nakresliť daný obrázok na prázdnej mriežke.

Návod: Najprv vyberte správnu farbu z panela nástrojov. Potom kliknite na mriežku a ťahaním maľujte, potom uvoľnite kliknutie, aby ste zastavili maľovanie.

Zrkadliť daný obrázok
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4

puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Nakresliť obrázok na prázdnu mriežku, akoby ste ho videli v zrkadle.

Návod: Najprv vyberte správnu farbu z panela nástrojov. Potom kliknite na mriežku a ťahaním maľujte, potom uvoľnite kliknutie, aby ste zastavili maľovanie.

Puzzle hra tangram
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Cieľom je vytvoriť daný tvar

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou

Návod: Vyberte tangram, ktorý chcete vytvoriť. Presuňte diel jeho ťahaním. Symetrické tlačidlo sa objaví na položkách, ktoré ho podporujú. Kliknutím na tlačidlo rotácie alebo ťahaním okolo neho zobrazíte požadovanú rotáciu. Preverte detskú tangramovú aktivitu pre úvod k tangramu.

Zábava s Braillovým písmom
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

reading braille letters braille_fun

 Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Braillove písmená

Požiadavka: Braillove abecedné kódy

Návod:

Farby
screenshot colors icon colors difficulty level 1

reading color vocabulary colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Klikni na správnu farbu

Požiadavka: Rozpoznanie farieb

Cieľ: Táto aktivita vás učí o párnych a nepárnych číslach.

Návod:

Zložitejšie farby
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6

reading colors vocabulary advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Vybrať motýľa správnej farby

Požiadavka: Môže čítať

Cieľ: Naučiť sa rozpoznávať nezvyčajné farby.

Návod:

Abecedná sekvencia
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading letters alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Presunúť vrtuľník, aby chytal mraky nasledujúce poradie abecedy.

Požiadavka: Dokáže dekódovať písmená

Cieľ: Abecedná sekvencia

Návod:

Objavovanie Braillovho systému
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

reading letters braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Naučiť a zapamätať si Braillovo písmo

Cieľ: Umožniť deťom spoznať Braillovo písmo.

Návod:

Klikni na malé písmenko
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading letters click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Vypočuj si písmenko a potom naň klikni

Požiadavka: Vizuálne rozpoznávanie písmen.

Cieľ: Rozpoznávanie písmen

Návod:

Klikni na veľké písmenko
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading letters click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Vypočuj si písmenko a potom naň klikni

Požiadavka: Vizuálne rozpoznávanie písmen.

Cieľ: Rozpoznávanie písmen

Návod:

Kresliť písmená
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading letters drawletters

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Popis: Prepojiť body na kreslenie písmen

Cieľ: Učenie sa ako kresliť písmená zábavným spôsobom.

Návod: Nakresli písmeno prepojením bodov v správnom poradí

Pexeso spojenia rôznych veľkostí
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading letters memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to find the uppercase and lowercase of the same letter.

Požiadavka: Poznanie abecied

Cieľ: Učenie sa malých a veľkých písmen, pamäť.

Návod:

Pexeso spojenia rôznych veľkostí proti Tuxovi
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading letters memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi

Požiadavka: Poznanie abecied

Cieľ: Učenie sa malých a veľkých písmen, pamäť.

Návod:

Zodpovedajúce položky
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

reading vocabulary babymatch

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť položky tak, aby si zodpovedali

Požiadavka: Kultúrne odkazy.

Cieľ: Motorická koordinácia. Koncepčné zhoda.

Návod: V hlavnej oblasti plochy sa zobrazí sada objektov. Vo vertikálnom poli (na ľavej strane hlavnej plochy) je znázornený ďalší súbor objektov, každý objekt v skupine na ľavej strane zodpovedá presne jednému objektu v hlavnej oblasti plochy. Táto hra vás vyzýva, aby ste našli logickú súvislosť medzi týmito objektmi. Ako k sebe pasujú? Pretiahnite každý objekt na správne červené miesto v hlavnej oblasti.

Kategorizácia
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

reading vocabulary categorization

 Divyam Madaan & Timothée Giet

Popis: Kategorizujte prvky do správnych a nesprávnych skupín

Požiadavka: Môže presúvať prvky pomocou myši

Cieľ: Rozvoj konceptuálneho myslenia a rozširovanie vedomostí

Návod: Prečítajte si inštrukcie a potom presuňte prvky na určené miesto

Obohaťte si slovnú zásobu
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading vocabulary lang

 siddhesh suthar & Timothée Giet

Popis: Ukončite jazykové výučbové aktivity.

Požiadavka: Reading

Cieľ: Obohaťte si slovnú zásobu vo svojom jazyku alebo v cudzom jazyku.

Návod: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Pôvodca: Obrázky a hlasy pochádzajú z projektu Art4Apps: https://www.art4apps.org/.

Názov obrázka
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading words imagename

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnite každú položku nad jej názov.

Požiadavka: Reading

Cieľ: Slovná zásoba a čítanie

Návod: Pretiahnuť každý obrázok z (vertikálneho) poľa na ľavej strane k jeho (zodpovedajúcemu) názvu na pravej strane. Kliknúť na tlačidlo OK pre kontrolu svojej odpovede.

Písmená v ktorom slove
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading words letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Popis: Písmeno je napísané a/alebo vyslovené. Zobrazia sa niektoré slová a deti musia nájsť slovo alebo slová, v ktorých sa nachádza toto písmeno.

Požiadavka: hláskovanie, rozpoznávanie písmen

Cieľ: Vyberte všetky slová, ktoré obsahujú vyslovené písmeno.

Návod:

Chýbajúce písmeno
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading words missing-letter

 Amit Tomar & Timothée Giet

Popis: Find the missing letter to complete the word.

Požiadavka: Čítanie slov

Cieľ: Precvič si čítacie schopnosti

Návod:

Cvičenie vodorovného čítania
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading words readingh

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Čítajte zoznam slov a precvičte si, či dané slovo je tam.

Požiadavka: Reading

Cieľ: Tréning čítania v obmedzenom čase

Návod: Na tabuli sa zobrazí slovo. Zoznam slov zobrazených horizontálne sa objaví a zmizne. Patrí dané slovo do zoznamu?

Cvičenie zvislého čítania
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading words readingv

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Čítajte zvislý zoznam slov a precvičte si, či je tam dané slovo.

Požiadavka: Reading

Cieľ: Tréning čítania v obmedzenom čase

Návod: Na tabuli sa zobrazí slovo. Zoznam slov zobrazených vertikálne sa objaví a zmizne. Patrí dané slovo do zoznamu?

Digitálna elektrina
screenshot analog_electricity icon analog_electricity difficulty level 6

sciences experiment analog_electricity

 Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Popis: Vytvorte a simulujte digitálnu elektrickú schému

Požiadavka: Vyžaduje určité základné vedomosti chápania digitálnej elektroniky.

Cieľ: Voľne vytvorte digitálnu elektrickú schému so simuláciou v reálnom čase.

Návod: In order to repair a broken bulb or LED, click on it after disconnecting it from the circuit. The simulation is updated in real time by any user action.

Pôvodca: The electric simulation engine is from edX:

Binárne žiarovky
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

sciences experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothée Giet

Popis: Táto aktivita vám pomáha naučiť sa koncepciu prevodu desiatkového číselného systému na dvojkový číselný systém.

Požiadavka: Desiatkový číselný systém

Cieľ: Oboznámiť sa so dvojkovým číselným systémom

Návod: Zapnite správne žiarovky tak, aby reprezentovali binárne číslo daného desiatkového čísla. Po dosiahnutí stlačte OK.

Obsluhovanie plavebnej komory
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2

sciences experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Tux má problém, potrebuje prejsť so svojou loďou cez plavebnú komoru. Pomôž mu a zisti ako funguje plavebná komora.

Cieľ: Understand how a canal lock works.

Návod: Máte zverenú plavebnú komoru. Otvárajte vráta a komory v správnom poradí tak, aby Tux mohol prejsť oboma smermi.

Miešanie farieb svetla
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

sciences experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Odhaliť miešanie farieb náterov.

Cieľ: Namiešaj základné farby, aby si dostal zadanú farbu.

Návod:

Miešanie farieb svetla
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

sciences experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Odhaliť miešanie farieb svetla.

Cieľ: Namiešaj základné farby, aby si dostal zadanú farbu.

Návod:

Digitálna elektrina
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

sciences experiment digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Vytvorte a simulujte digitálnu elektrickú schému

Požiadavka: Vyžaduje určité základné vedomosti chápania digitálnej elektroniky.

Cieľ: Voľne vytvorte digitálnu elektrickú schému so simuláciou v reálnom čase.

Návod:

Objav farmárske zvieratá
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

sciences experiment explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothée Giet

Popis: Spoznajte farmárske zvieratá, zvuky, ktoré vydávajú a zaujímavé fakty.

Cieľ: Naučte sa priradiť zvieracie zvuky k názvu zvierat a ako zvieratá vyzerajú.

Návod:

Objavte zvieratá sveta
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

sciences experiment explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Spoznajte zvieratá, zaujímavé fakty a ich umiestnenie na mape.

Cieľ: Learn about various wild animals from around the world and remember where they live.

Návod:

Gravitácia
screenshot gravity icon gravity difficulty level 3

sciences experiment gravity

 Timothée Giet

Popis: Úvod do konceptu gravitácie

Cieľ: Udržať kozmickú loď v strede bez narazenia do planét alebo asteroidov

Návod:

Bezpečná zem
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

sciences experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Popis: Pilotujte vesmírnu loď k zelenej pristávacej ploche.

Cieľ: Porozumenie zrýchleniu z gravitácie.

Návod:

Obnoviteľná energia
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

sciences experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Popis: Tux sa vrátil z rybolovu na svojej lodi. Obnovte elektrický systém, aby mohol mať doma svetlo.

Cieľ: Učte sa o elektrickom systéme založenom na obnoviteľnej energii

Návod: Kliknite na rôzne aktívne prvky: slnko, mrak, priehrada, solárne pole, veterná farma a transformátory, aby ste reaktivovali celý elektrický systém. Keď je systém späť v prevádzke a Tux je v jeho dome, stlačte preňho tlačidlo svetla. Ak chcete vyhrať, musíte zapnúť všetkých spotrebiteľov, zatiaľ čo všetci výrobcovia sú v prevádzke.

Pôvodca: Autor kresby je Stephane Cabaraux

Slnečná sústava
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

sciences experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Odpovedzte na otázky so správnosťou 100%.

Cieľ: Naučte sa informácie o slnečnej sústave. Ak sa chcete dozvedieť viac o astronómii, skúste si stiahnuť KStars (https://edu.kde.org/kstars/) aleboStellarium (http://stellarium.org/), ktoré sú open source astronomický softvér.

Návod:

Riadiť ponorku
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

sciences experiment submarine

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Popis: Doveďte ponorkou do koncového bodu.

Požiadavka: Pohybujte a kliknite pomocou myši, základy fyziky

Cieľ: Naučte sa, ako ovládať ponorku

Návod:

Vodný cyklus
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

sciences experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Popis: Tux sa vrátil z rybolovu na svojej lodi. Obnovte vodný systém, aby sa mohol osprchovať.

Cieľ: Naučte sa vodný cyklus

Návod: Kliknite na rôzne aktívne prvky: slnko, oblak, čerpacia stanica a čistička odpadových vôd s cieľom reaktivovať celý vodný systém. Keď je systém späť a Tux je v sprche, stlačte pre neho tlačidlo sprchy.

Pôvodca: Autor kresby je Stephane Cabaraux.

Vyhľadať oblasť
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

sciences geography geo-country

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť regióny, aby sa prekreslila celá krajina

Návod: Presunutím rôznych oblastí krajiny do správnych polôh prekreslite celú krajinu.

Vyhľadať kraje
screenshot geography icon geography difficulty level 2

sciences geography geography

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť položky tak, aby si zodpovedali

Návod: Pretiahnite časti mapy do správneho umiestnenia, aby ste prekreslili celú mapu.

Chronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

sciences history chronos

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť položky, aby sa usporiadal prekreslila príbeh

Požiadavka: Povedať krátky príbeh

Cieľ: Zoradiť snímky do poradia, ktoré rozpráva príbeh

Návod: Then, click on the OK button to validate your answer.

Pôvodca: Na fotku mesiaca má autorské práva NASA. Vesmírne zvuky pochádzajú z Tuxpaint a Vegastrike, ktoré sú dostupné pod licenciou GPL. Transportné obrázky sú chránené autorskými právami Francka Douceta. Termíny transportu sú založené na tých, ktoré sa nachádzajú v <https://www.wikipedia.org>.

Rodina
screenshot family icon family difficulty level 2

sciences history family

 Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Popis: Vyberte meno, ktorým by ste mali volať tohto člena rodiny

Požiadavka: Čítacie schopnosti

Cieľ: Naučte sa vzťahy v rodine podľa lineárneho systému používaného vo väčšine západných spoločností

Návod: A family tree is shown.\n

Ukážte príbuzných
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

sciences history family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Popis: Click on a pair corresponding to the given relation.

Požiadavka: Čítanie, pohyb a klikanie myšou

Cieľ: Naučte sa vzťahy v rodine podľa lineárneho systému používaného vo väčšine západných spoločností

Návod: A family tree is shown, with some instructions.\n

História Louisa Brailla
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

sciences history louis-braille

 Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Prehľad hlavných dátumov vynálezcu Braillovho písma

Návod:


Pôvodca: Louis Braille Video: <https:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Rímske čísla
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

sciences history roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Cieľ: Learn how to read roman numerals and do the conversion to and from arabic numerals.

Návod:

Zarovnať štyri (proti tučniakovi)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Usporiadať štyri žetóny do jedného radu

Cieľ: Vytvoriť líniu štyroch žetónov horizontálne (naležato), vertikálne (nastojato) alebo diagonálne.

Návod:

Usporiadať štyri (s priateľom)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Usporiadať štyri žetóny do jedného radu

Cieľ: Vytvoriť líniu štyroch žetónov horizontálne (naležato), vertikálne (nastojato) alebo diagonálne.

Návod:

Barová hra (proti Tuxovi)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Kliknite na počet lôpt, ktoré chcete umiestniť do dier a kliknite na tlačidlo OK. Vyhráva ten, kto nemusel vložiť loptu do červenej diery.

Požiadavka: Schopnosť počítať

Cieľ: Nevkladajte loptu do poslednej diery.

Návod: Umiestnite lopty do dier. Vyhráte, ak počítač musí umiestniť poslednú loptu. Ak chcete, aby Tux začal, kliknite naňho.

Barová hra (s priateľom)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Kliknite na počet lôpt, ktoré chcete umiestniť do dier a kliknite na tlačidlo OK. Vyhráva ten, kto nemusel vložiť loptu do červenej diery.

Požiadavka: Schopnosť počítať

Cieľ: Nevkladajte loptu do poslednej diery.

Návod: Umiestnite lopty do dier. Vyhráte, ak váš priateľ musí umiestniť poslednú loptu.

Hrať dámu proti počítaču
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Táto verzia v GCompris je medzinárodný návrh.

Cieľ: Zoberte všetky figúrky svojho súpera skôr, ako súper zachytí všetky vaše.

Pôvodca: Knižnica dámy je draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Príručka je z wikipédie <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Hraj šach proti svojmu priateľovi
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Táto verzia v GCompris je medzinárodný návrh.

Cieľ: Zoberte všetky figúrky svojho súpera skôr, ako súper zachytí všetky vaše.

Pôvodca: Knižnica dámy je draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Príručka je z wikipédie <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Hrať šach proti Tuxovi
screenshot chess icon chess difficulty level 6

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Pôvodca: Šachový engine je p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Hraj šach proti svojmu priateľovi
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Koniec šachovej hry
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Zahrajte si koniec šachovej hry proti Tuxovi

Pôvodca: Šachový engine je p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Deväť mužov (proti tučniakovi)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis:

Cieľ: Vytvorte mlyny (rad 3 figúrok) na odstránenie figúrok Tuxa, kým Tuxovi nezostanú iba dve figúrky, alebo nemá legálny ťah

Návod: Hrajte s počítačom. Najskôr sa striedajte, aby ste umiestnili deväť figúrok, a potom sa striedali, aby ste presunuli figúrky

Deväť mužov (s priateľom)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis:

Cieľ: Vytvorte mlyny (rad 3 figúrok) na odstránenie figúrok súpera, kým súperovi nezostanú iba dve figúrky, alebo nemá legálny ťah

Návod: Hrajte s priateľom. Najskôr sa striedajte, aby ste umiestnili deväť figúrok, a potom sa striedali, aby ste presunuli figúrky

Tic Tac Toe (proti Tuxovi)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Umiestniť tri značky do radu

Cieľ: Umiestniť tri príslušné značky v akomkoľvek horizontálnom, vertikálnom alebo diagonálnom rade pre výhru v hre

Návod: Hrajte s počítačom. Striedajte sa pri klikaní na štvorec, ktorý chcete označiť. Prvý hráč, ktorý vytvorí líniu z 3 značiek, vyhráva

Tic Tac Toe (s priateľom)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Umiestniť tri značky do radu

Cieľ: Umiestniť tri príslušné značky v akomkoľvek horizontálnom, vertikálnom alebo diagonálnom rade pre výhru v hre

Návod: Hrajte s priateľom. Striedajte sa pri klikaní na štvorec, ktorý chcete označiť. Prvý hráč, ktorý vytvorí líniu z 3 značiek, vyhráva