Skärmdumpar

GCompris-huvudmeny
screenshot root

administration root

Beskrivning: Välja en aktivitet för att utföra den.

Förkunskap: Vissa av aktiviteterna är spelorienterade, men trots det ändå pedagogiska.

Mål: GCompris är en högkvalitativ pedagogisk programvarusvit som innehåller ett stort antal aktiviteter för barn mellan 2 och 10 år.

Gör färdigt pusslet
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

computer babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Dra och släpp formerna på respektive mål

Handbok: Gör färdigt pusslet genom att dra varje bit från alla bitar till vänster, till motsvarande tomma plats i pusslet.

Tack: Hunden tillhandahållen av Andre Connes och utgiven enligt GPL

Skicka bollen till Tux
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Beskrivning: Tryck på vänster och höger piltangent samtidigt för att få bollen att gå i en rak linje.

Handbok: Tryck på vänster och höger piltangent samtidigt för att få bollen att gå i en rak linje. På en pekskärm måste du röra vid de två händerna samtidigt.

Tal med tärningar
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Räkna prickarna på tärningarna innan de når marken

Förkunskap: Räknekunskaper

Mål: Räkna antalet punkter på en begränsad tid

Handbok: Skriv in antal punkter du ser på de fallande tärningarna med tangentbordet.

En miniordbehandlare
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: En förenklad ordbehandlare för att låta barn leka med ett tangentbord och se bokstäverna.

Mål: Upptäck tangentbordet och bokstäverna.

Enkla bokstäver
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading letters gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Beskrivning: Skriv in de fallande bokstäverna innan de når marken

Mål: Bokstavsigenkänning mellan skärmen och tangentbordet

Handbok: Skriv in de fallande bokstäverna innan de når marken

Fallande ord
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading words wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Beskrivning: Skriv in hela de fallande orden innan de når marken

Förkunskap: Tangentbordshantering

Mål: Tangentbordsövning

Handbok: Skriv hela ordet under tiden det faller, innan det når marken

Klicka och rita
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Beskrivning: Rita bilden genom att klicka på de markerade punkterna.

Förkunskap: Kan flytta musen och noggrant klicka på punkter.

Handbok: Rita bilden genom att klicka på varje punkt i följd. Varje gång en punkt väljes visas den nästa blåa punkten.

Klicka på mig
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Fånga alla simmande fiskar innan de lämnar akvariet

Förkunskap: Kan flytta musen och klicka på rätt ställe

Mål: Motorik: flytta handen noggrant.

Handbok: Fånga alla simmande fiskar genom att helt enkelt klicka på dem eller röra dem med fingret.

Tack: Fiskarna kommer från Unix-verktyget xfishtank. Alla bilder tillhör Guillaume Rousse.

Flytta musen eller tryck på skärmen
screenshot erase icon erase difficulty level 1

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Flytta musen eller tryck på skärmen för att radera området och upptäcka bakgrunden

Förkunskap: Mushantering

Mål: Motorik

Handbok: Flytta musen eller tryck på skärmen tills alla block har försvunnit.

Dubbeltryck eller dubbelklicka
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Dubbeltryck eller dubbelklicka för att sudda området och upptäcka bakgrundsbilden

Förkunskap: Mushantering

Mål: Motorik

Handbok: Dubbeltryck eller dubbelklicka med musen på rektanglar tills alla blocken försvinner.

Klicka eller tryck
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Klicka eller tryck för att sudda området och upptäcka bakgrunden

Förkunskap: Mushantering

Mål: Motorik

Handbok: Klicka eller tryck på blocken så försvinner alla.

Styr slangen
screenshot followline icon followline difficulty level 1

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Brandmannen behöver släcka elden men slangen är blockerad.

Mål: Finmotorik

Handbok: Flytta muspekaren eller fingret över blockeringen som representeras av den röda delen av slangen. Det gör att den flyttas, och för fram den del för del mot elden. Var försiktig, om du kommer utanför slangen så rör sig blockeringen bakåt.

Gräv efter guld
screenshot mining icon mining difficulty level 1

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Använd mushjulet för att komma nära bergväggen och sök efter guldklimpar.

Förkunskap: Du bör vara bekant med att röra på musen och klicka.

Mål: Lär dig använda mushjulet eller gesterna för att zooma in och ut.

Straffspark
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Beskrivning: Dubbelklicka eller dubbeltryck på vilken sidan som helst av målet för att göra mål.

Handbok: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Sök efter detaljerna
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery arts details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Dra och släpp formerna på respektive mål

Handbok: Gör färdigt pusslet genom att dra varje bit från alla bitar till vänster, till motsvarande tomma plats i pusslet.

Tack: Bilderna kommer från Wikimedia Commons.

Utforska monument
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery arts explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

Beskrivning: Utforska monument från hela världen.

Förkunskap: Kunskap om olika monument.

Mål: Lär dig om olika monument baserat på var de är belägna.

Handbok: Klicka på angivna ledtrådar för att lära dig mer om monumenten och därefter identifiera var på kartan monumenten är beläget enligt namn.

Tack: Bilderna kommer från Wikipedia.

Lägg pusslet
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

discovery arts puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Dra och släpp delarna för att skapa om de ursprungliga tavlorna

Förkunskap: Mushantering: förflyttning, dra och släpp

Mål: Rumslig representation

Handbok: Dra bildens bitar från lådan till vänster för att skapa målningen på det stora bordet.

Logiska associationer
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery logic algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

Beskrivning: Ordna färdigt frukterna

Mål: Aktivitet för logikövning

Handbok: Titta på de två följderna. Varje frukt i den första följden har ersatts av en frukt i den andra följden. Komplettera den andra sekvensen genom att använda rätt frukter, efter att ha studerat mönstret.

Femtonspelet
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5

discovery logic fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Flytta varje bricka för att återskapa bilden.

Handbok: Klicka eller dra någon bricka som har ett ledigt utrymme intill sig, så byts den ut mot det lediga utrymmet.

Färgläggning av diagram
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

discovery logic graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Beskrivning: Färglägg diagrammet så att inga intilliggande noder har samma färg.

Förkunskap: Möjlighet att skilja på olika färger och former, en känsla för positioner

Mål: Lär dig att skilja på olika färger och former, och lär dig om relativa positioner.

Förenklat Tornen i Hanoi
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

discovery logic hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Beskrivning: Reproducera det givna tornet

Förkunskap: Mushantering

Mål: Reproducera tornet till höger på den tomma platsen till vänster

Handbok: Dra och släpp den översta skivan från en pinne till en annan en i taget, för att reproducera tornet till höger på den tomma platsen till vänster.

Tack: Konceptet taket från EPI games.

Tornen i Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

discovery logic hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

Beskrivning: Reproducera tornet på höger sida

Handbok: Dra och släpp den översta skivan från en pinne till en annan, för att reproducera det ursprungliga vänstra tornet på den högra pinnen.

Tack: Problemet uppfanns 1883 av den franska matematikern Edouard Lucas. Det finns en legend om ett hinduiskt tempel vars präster hela tiden var sysselsatta med att flytta en uppsättning av 64 skivor enligt reglerna för Tornen i Hanoi. Enligt legenden skulle världens ände inträffa när prästerna var klara med sitt arbete. Problemet är därför också känt som Brahmas torn. Det är inte klargjort om Lucas hittade på legenden eller inspirerades av den (källa: Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Tornen_i_Hanoi).

Släck lyset
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

discovery logic lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Beskrivning: Målet är att släcka alla lampor.

Mål: Målet är att släcka alla lampor.

Handbok: Effekten av att trycka på ett fönster är att ändra tillstånd för det fönstret och dess direkta vertikala och horisontella grannar. Solen och färgerna på himlen beror på antalet klick som behövs för att lösa pusslet. Om du klickar på Tux så visas lösningen.

Tack: Lösningsalgoritmen finns beskriven på Wikipedia. För att lära dig mer om spelet Släck lyset: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Järnvägsaktivitet
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery logic railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Beskrivning: Bygg det visade tåget längst upp på skärmen genom att dra rätt vagnar och lokomotiv. Välj bort ett objekt genom att dra det nedåt.

Mål: Minnesövning

Handbok: Ett tåg, lokomotiv och vagn(ar), visas längst upp i huvudområdet några sekunder. Bygg det igen längst upp på skärmen genom att dra dit rätt vagnar och lokomotiv. Välj bort ett objekt genom att dra det nedåt.

Sudoku, placera unika symboler i ett rutmönster.
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

discovery logic sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Beskrivning: Symboler måste vara unika i en rad, i en kolumn och (om angivet) i varje låda.

Förkunskap: Att göra färdigt pusslet kräver tålamod och logiskt tänkande

Mål: Målet med pusslet är att skriva in en symbol eller en siffra från 1 till 9 i varje ruta i ett rutmönster. I det officiella Sudoku är rutmönstret 9x9, uppbyggt av 3x3 stora delmönster (så kallade ”lådor”). I GCompris börjar vi på lägre nivåer med en enklare version som använder symboler utan några lådor. Rutmönstret presenteras alltid med olika symboler eller siffror angivna i vissa rutor ("hjälpsiffror"). Varje rad, kolumn och låda får endast innehåll en förekomst av varje symbol eller siffra (källa <http://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Handbok: Välj ett tal eller en symbol till vänster och klicka på platsen den ska till. GCompris låter dig inte lägga till felaktiga värden.

Superhjärna
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

discovery logic superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Beskrivning: Tux har gömt flera saker. Hitta dem igen i rätt ordning.

Mål: Tux har gömt flera saker. Hitta dem igen i rätt ordning.

Handbok: Klicka på sakerna tills du hittar det du tror är rätt svar. Klicka sedan på knappen Ok. På lägre nivåer indikerar Tux om du hittat ett gömställe genom att markera saken med en svart ruta. Det går att använda höger musknapp för att ändra färgerna till omvänd ordning, eller färgväljaren för att direkt välja en färg. Tryck och håll nere en musknapp eller tryck på pekskärmen för att automatiskt välja den senaste färgen som markerades i en kolumn. Dubbelklicka eller peka på en färg som tidigare valts i gissningshistoriken för att markera den som 'riktig'. Sådana markerade färger väljes automatiskt för aktuella eller framtida gissningar tills de avmarkeras, återigen genom att dubbelklicka eller peka.

Ett pusselspel med glidande block
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

discovery logic traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Beskrivning: Flytta den röda bilen från parkeringsplatsen ut genom porten till höger

Handbok: Varje bil kan bara köra horisontellt eller vertikalt. Du måste skapa plats för att den röda bilen ska kunna köra genom porten till höger.

Melodi
screenshot melody icon melody difficulty level 2

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Reproducera en ljudföljd

Förkunskap: Flytta och klicka musen

Mål: Lyssnigsövningsaktivitet

Handbok: Lyssna på ljudföljden som spelas, och upprepa den genom att klicka på xylofonens plattor. Du kan lyssna igen genom att klicka på upprepningsknappen.

Minnesspel med ljud
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Klicka på korten och lyssna för att hitta motsvarande ljud

Mål: Träna ditt ljudminne och ta bort alla kort

Handbok: Ett antal kort visas. Varje kort har ett ljud som hör ihop med det, och det finns ett exakt likadant ljud någon annanstans. Klicka på en kort för att höra ljudet som döljer sig och försök att hitta motsvarande ljud. Du kan bara aktivera två kort åt gången, så du måste komma ihåg var ljuden finns någonstans när du lyssnar på det motsvarande ljudet. När du vänder två med samma ljud kommer båda att försvinna.

Spela ett ljudminnesspel mot Tux
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Spela ljudminnesspelet mot Tux

Mål: Träna ditt ljudminne och ta bort alla kort

Handbok: Ett antal kort visas. Varje kort har ett ljud som hör ihop med det, och det finns ett exakt likadant ljud någon annanstans. Klicka på en kort för att höra ljudet som döljer sig och försök att hitta motsvarande ljud. Du kan bara aktivera två kort åt gången, så du måste komma ihåg var ljuden finns någonstans när du lyssnar på det motsvarande ljudet. När du vänder två med samma ljud kommer båda att försvinna.

Utforska världens musik
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery music explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Beskrivning: Lär dig om världens musik.

Mål: Utveckla en bättre förståelse för all den musik som finns runt om i världen

Tack: Bilder från http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

Musikinstrument
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Klicka på de rätta musikinstrumenten

Mål: Lär dig känna igen musikinstrument.

Handbok: Klicka på rätt instrument.

Namnge noten
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery music note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Lär dig namnen på noterna i bas- och diskantklaven.

Mål: För att få en bra förståelse av notposition och namngivningskonverntion. För att förbereda för aktiviteten spela piano och komponera.

Handbok: Identifiera noterna korrekt och få 100 % rätt för att göra färdigt en nivå.

Pianokomposition
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery music piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: En aktivitet för att lära dig hur pianots tangentbord fungerar, hur noter skrivs i ett notsystem och för att utforska musikkomposition genom att läsa in och spara eget arbete.

Förkunskap: Kännedom om namngivningskonventioner för noter. Aktiviteten notnamn är användbar för att lära sig beteckningarna.

Mål: Utveckla en förståelse för musikkomposition, och öka intresset av att spela musik på ett pianotangentbord. Aktiviteten täcker många grundläggande aspekter av musik, men det finns mycket mer att utforska om musikkomposition. Om du tyckte om aktiviteten, men vill ha ett mer avancerat verktyg, prova att ladda ner Minuet (https://minuet.kde.org/), en programvara för musikutbildning med öppen källkod, eller MuseScore (http://musescore.org/en/download), ett notskriftsverktyg med öppen källkod.

Tack: Synthesizerns originalkod är https://github.com/vsr83/miniSynth

Spela piano
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery music play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Beskrivning:

Förkunskap: Kunskap om musiknotation och notsystem. Gör aktiviteten som heter 'Pianokomposition' först.

Mål: Förstå hur tangentbordet på pianot kan spela musik såsom den är skriven i notsystemet.

Handbok: Noterna du ser spelas upp för dig. Klicka på motsvarande tangenter på tangentbordet så att de stämmer med noterna du hör och ser.
Nivå 1-5 visar en diskantklav att öva på, och nivå 6-10 visar en basklav.

Tack: Synthesizerns originalkod är https://github.com/vsr83/miniSynth

Spela rytm
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery music play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Beskrivning:

Förkunskap: Enkel förståelse för musikalisk rytm och takt.

Mål: Lär dig att återge rytmer exakt och korrekt baserat på vad du ser och hör.

Handbok: Lyssna på rytmen som spelas, och följ med musiken. När du är redo att spela en identisk rytm, klicka på trumman till rytmen. Om du klickar tempot vid rätt tidpunkter visas en annan rytm. Annars måste du försöka igen.
Udda nivåer visar en vertikal spellinje när du klickar på trumman, vilket hjälper dig att se när du klickar, för att följa rytmen.
Jämna nivåer är svårare, eftersom det inte finns någon vertikal spellinje. Du måste läsa av rytmen och klicka tillbaka med samma tempo. Klicka på metronomen för att höra fjärdedelsnoternas tempo.
Klicka på uppdateringsknappen för att spela rytmen igen.

Fotbollsspelet
screenshot football icon football difficulty level 1

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Sparka bollen i mål

Mål: Sparka bollen bakom målvakten till höger

Handbok: Dra en linje från bollen för att ange hastighet och riktning.

Hexagon
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Hitta jordgubben genom att klicka på de blåa fälten

Mål: Aktivitet för att öva upp logiken

Handbok: Försök att hitta jordgubben under de blåa fälten. Fälten blir rödare när du kommer närmare.

Labyrint
screenshot maze icon maze difficulty level 1

fun maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Beskrivning: Hjälp Tux komma ut ur labyrinten

Handbok:

Osynlig labyrint
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

fun maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Beskrivning: Led Tux ut ur den osynliga labyrinten

Handbok:

Relativ labyrint
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

fun maze mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Beskrivning: Hjälp Tux att komma ut ur labyrinten (förflyttningarna är relativa)

Handbok:

Minnesspel med bilder
screenshot memory icon memory difficulty level 1

fun memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta passande par

Mål: Träna ditt minne och ta bort alla kort

Handbok: En samling tomma kort visas. Varje kort har en bild på andra sidan och varje bildkort har en tvilling. När du klickar på ett kort kan du vända på kortet och se dess dolda bild och försöka att vända på dess tvillingkort. Du kan dock bara vända på två kort samtidigt. Du måste komma ihåg bildernas positioner för att associera dem. För att ta bort ett par kort måste du visa dem båda.

Minnesspel med bilder mot Tux
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

fun memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta samhörande par mot Tux

Förkunskap: Mushantering

Mål: Träna ditt minne och ta bort alla kort

Handbok: En mängd tomma kort visas. Varje kort har en bild på andra sidan, och varje bildkort har ett annat som är exakt likadant. Klicka på ett kort för att se den dolda bilden, och försök hitta motsvarande kort. Du kan bara vända på två kort samtidigt, så du måste komma ihåg var en bild finns medan du letar efter det motsvarande kortet. När du vänder på två likadana kort försvinner båda. Magister Tux gör samma sak.

Fotojägare
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

fun photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Beskrivning: Hitta skillnaden mellan de två bilderna.

Mål: Visuell diskriminering

Handbok: Titta noga på de två bilderna. Det finns några små skillnader. När du hittar en skillnad ska du klicka på den.

Programmeringslabyrint
screenshot programmingMaze icon programmingMaze difficulty level 3

fun programmingMaze

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Beskrivning:

Förkunskap: Kan läsa instruktioner. Tänker logiskt på vägen.

Mål: Tux är hungrig. Hjälp honom hitta fisk genom programmera honom till rätt isflak.

En enkel teckningsaktivitet
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Skapa en egen teckning

Mål: Förbättra kreativa förmågor

Handbok: Välj en färg och rita rektanglar som du vill för att skapa en teckning.

Det klassiska spelet Hänga gubben
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading words hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

Beskrivning: Gissa bokstäverna i det givna ordet. För att hjälpa till visas en del av bilden som motsvarar ordet vid varje felaktigt försök.

Mål: Det är en bra övning för att förbättra läs- och stavningsförmågor.

Handbok: Du kan skriva in bokstäverna med det virtuella tangentbordet på skärmen eller med det verkliga tangentbordet.

Addition av tal
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3

math addition arithmetic algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Träna på addition av tal

Förkunskap: Enkel addition. Kan förstå skrivna tal

Mål: Lär dig att räkna ut summan av två tal på en begränsad tid

Handbok: En addition visas på skärmen. Räkna snabbt resultatet och använd datorns tangentbord eller knappsatsen på skärmen för att skriva in det. Du måste vara snabb och ange svaret innan pingvinerna i ballongen landar.

Öva på addition med ett målspel
screenshot target icon target difficulty level 2

math addition arithmetic target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Träffa målet och räkna dina poäng

Förkunskap: Kan flytta musen, kan läsa tal och kan räkna upp till 15 för den första nivån

Mål: Kasta pilar på ett mål och räkna dina poäng.

Handbok: Kontrollera först målets hastighet och riktning, och klicka sedan på det för att kasta en pil. När alla pilar är kastade blir du ombedd att räkna dina poäng. Ange poängen med tangentbordet.

Gnumch likhet
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Beskrivning: Led talätaren till uttrycken som är lika med det tal som visas längst ner på skärmen.

Mål: Öva på addition, multiplikation, division och subtraktion.

Handbok: Led talätaren till uttrycken som är lika med det tal som visas längst ner på skärmen.

Gnumch faktorer
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math arithmetic gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Beskrivning: Led talätaren till alla faktorerna för talet längst ner på skärmen.

Mål: Lär dig om multipler och faktorer.

Handbok: Ett tals faktorer är alla tal som dividerar talet jämnt. Exempelvis är faktorerna av 6 talen 1, 2, 3 och 6. Talet 4 är inte en faktor av 6 eftersom 6 inte kan delas i fyra likadana delar. Om ett tal är en multipel av ett annat, är det andra talet en faktor av det första. Man kan tänka sig multipler som familjer, och faktorerna som personerna i familjerna. Så 1, 2, 3 och 6 passar alla in i familjen 6, men 4 hör till en annan familj.

Gnumch olikhet
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Beskrivning: Led talätaren till alla uttryck som inte är lika med talet längst ner på skärmen.

Mål: Öva på addition, subtraktion, multiplikation och division.

Handbok: Om du har ett tangentbord kan du använda piltangenterna för att flytta dig och trycka på mellanslag för att svälja ett tal. Med en mus kan du klicka på blocket intill din position för att flytta dig och klicka igen för att svälja talet. Med en pekskärm kan du göra på samma sätt som med musen, eller svepa var som helst i den riktning du vill flytta dig, och sedan trycka för att svälja talet.

Gnumch multipler
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math arithmetic gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Beskrivning: Led talätaren till alla multipler av talet längst ner på skärmen.

Mål: Lär dig om multipler och faktorer.

Handbok: Multiplerna av ett tal är alla tal som är lika med det ursprungliga talet gånger ett annat tal. Exempelvis är 24, 36, 48 och 60 alla multipler av 12. Talet 25 är inte en multipel av 12, eftersom det inte finns något tal som kan multipliceras med 12 för att få 25. Om ett tal är en faktor av ett annat tal är det andra talet en multipel av det första. Återigen kan man tänka sig multipler som familjer, och faktorerna är personerna som ingår i dessa familjer. Faktorn 5 har fadern 10, farfar 15, farfars far 20, farfars farfar 25, och varje extra steg av 5 ger ett extra far framför. Men talet 5 hör inte till familjerna 8 eller 23. Det går inte att passa in något antal 5:or i 8 eller 23 utan att något blir över. Alltså är 8 inte en multipel av 5, och inte heller 23. Bara 5, 10, 15, 20, 25, ... är multipler (eller familjer eller steg) av 5.

Gnumch primtal
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math arithmetic gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Beskrivning: Led talätaren till alla primtal.

Mål: Lär dig om primtal.

Handbok: Primtal är tal som bara kan divideras med sig själva och 1. Exempelvis är 3 ett primtal, men 4 är det inte (eftersom 4 kan divideras med 2). Man kan tänka sig primtal som mycket små familjer: bara två personer ingår någonsin i dem. Bara de själva och 1. Det går inte att passa in några andra tal i dem utan att något blir över. 5 är ett av dessa ensamma tal (bara 5 × 1 = 5), men man märker att 6 också har 2 och 3 i sin familj (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Alltså är 6 inget primtal.

Antal gissningar
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math arithmetic guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

Beskrivning: Gissa det algebraiska uttrycket och dra rutorna för att få ett resultat som är lika med gissningsantalet.

Förkunskap: kännedom om aritmetiska operatorer

Mål: Intuition och övning av beräkningar som liknar algebra.

Handbok: Dra lämpliga tal och operatorer till rutorna för att få talet att gissa i instruktionen.

Den magiska hatten
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

Beskrivning: Räkna hur många saker som finns under den magiska hatten efter några har försvunnit

Förkunskap: Subtraktion

Mål: Lär dig subtraktion

Handbok: Klicka på hatten för att öppna eller stänga den. Stjärnor läggs i den men några flyr bort. Du måste räkna hur många som fortfarande finns under hatten. Klicka i området längst ner för att mata in ditt svar, och på Ok-knappen för att kontrollera det.

Den magiska hatten
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Beskrivning: Räkna hur många saker som finns under den magiska hatten

Förkunskap: Addition

Mål: Lär dig addition

Handbok: Klicka på hatten för att öppna den. Hur många stjärnor kan du se som rör sig under hatten? Räkna noggrant. Klicka i området längst ner för att mata in ditt svar, och på Ok-knappen för att kontrollera det.

Dela ut godisbitarna
screenshot share icon share difficulty level 2

math arithmetic share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Beskrivning: Försök att dela godisbitarna mellan det angivna antalet barn

Förkunskap: Kan räkna

Mål: Lär dig dividera tal

Handbok: Följ instruktionerna som visas på skärmen. Dra först det angivna antalet pojkar och flickor till mitten, och dra sedan godisbitar till varje barns rektangel.

Division av tal
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division arithmetic algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

Beskrivning: Träna på division

Förkunskap: Division av små tal

Mål: Ta reda på divisionens resultat på en begränsad tid

Handbok: En division visas på skärmen. Räkna snabbt ut resultatet och använd datorns tangentbord eller knappsatsen på skärmen för att skriva in det. Du måste vara snabb och ange svaret innan pingvinerna i ballongen landar.

Kalender
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

math measures calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Beskrivning: Läs instruktionerna och välj rätt datum i kalendern

Förkunskap: Koncepten vecka, månad och år

Mål: Lär dig hur man använder en kalender

Handbok: Läs instruktionerna och välj rätt datum i kalendern.

Lär dig klockan
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

math measures clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Beskrivning: Lär dig att läsa av tiden på en analog klocka

Förkunskap: Tidskonceptet.

Mål: Skilj på olika tidsenheter (timme, minut och sekund). Sätt ihop och visa en tid på en analog klocka.

Handbok: Ställ in klockan till angiven tid, i de tidsenheter som visas (timmar:minuter eller timmar:minuter:sekunder). Dra de olika pilarna för att få respektive tidsenhet att öka eller minska.

Hitta datumet
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

math measures find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Beskrivning: Hitta rätt datum och välj det i kalendern.

Förkunskap: Kalenderns grunder

Mål: Lär dig hur man räknar dagar och hittar ett datum i en kalender.

Handbok: Läs instruktionerna och utför efterfrågad beräkning för att hitta ett datum. Välj sedan datumet i kalendern.

Balansera vågen
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2

math measures scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Dra och släpp vikter för att balansera vågen

Mål: Huvudräkning, aritmetisk likhet

Handbok: Flytta vikterna åt höger eller vänster sida för att balansera vågen (på högre nivåer). Vikterna kan arrangeras i valfri ordning.

Balansera vågen
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4

math measures scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Dra och släpp vikter för att balansera vågen och beräkna tyngden

Mål: Huvudräkning, aritmetisk likhet, enhetskonvertering

Handbok: Flytta vikterna åt höger eller vänster sida för att balansera vågen (på högre nivåer). De kan arrangeras i valfri ordning. Var noga med vikternas värden och enheter. Kom ihåg att ett kilogram (kg) är 1000 gram (g).

Balansera vågen
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Dra och släpp vikter för att balansera vågen och beräkna tyngden med avoirdupois-enheter

Mål: Huvudräkning, aritmetisk likhet, enhetskonvertering

Handbok: Flytta vikterna åt höger eller vänster sida för att balansera vågen (på högre nivåer). De kan arrangeras i valfri ordning. Var noga med vikternas värden och enheter. Kom ihåg att ett pund (lb) är 16 ounce (oz).

Minnesspel med addition
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta två tal som har samma summa tills alla korten är borta.

Förkunskap: Addition

Mål: Öva på addition tills alla korten är borta.

Minnesspel med addition och subtraktion
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta två tal som adderar eller subtraherar till samma resultat tills alla korten är borta.

Förkunskap: Addition och subtraktion

Mål: Öva på addition och subtraktion tills alla korten är borta.

Minnesspel med alla räknesätt
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta.

Förkunskap: Addition, subtraktion, multiplikation, division

Mål: Öva på addition, subtraktion, multiplikation och division till alla korten är borta.

Spela minnesspel med alla räknesätt mot Tux
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta.

Förkunskap: Addition, subtraktion, multiplikation, division

Mål: Öva på addition, subtraktion, multiplikation och division till alla korten är borta.

Spela minnesspel med addition och subtraktion mot Tux
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta två tal som adderar eller subtraherar till samma resultat tills alla korten är borta.

Förkunskap: Addition och subtraktion

Mål: Öva på addition och subtraktion tills alla korten är borta.

Spela ett minnesspel med addition mot Tux
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta två tal som adderas till samma resultat, tills alla korten är borta. Tux kommer att göra likadant. Du måste slå honom!

Förkunskap: Addition

Mål: Öva på addition tills alla korten är borta.

Minnesspel med division
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta.

Förkunskap: Division

Mål: Öva på division tills alla korten är borta.

Ett minnesspel med division mot Tux
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta.

Förkunskap: Division

Mål: Öva på division tills alla korten är borta.

Minnesspel med subtraktion
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta två tal som subtraheras till samma resultat tills alla korten är borta.

Förkunskap: Subtraktion

Mål: Öva på subtraktion tills alla korten är borta.

Spela minnesspel med subtraktion mot Tux
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta två tal som subtraheras till samma resultat tills alla korten är borta.

Förkunskap: subtraktion

Mål: Öva på subtraktion tills alla korten är borta. Tux gör samma sak.

Minnesspel med multiplikation
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta två tal som multipliceras till samma resultat tills alla korten är borta.

Förkunskap: Multiplikation

Mål: Öva på multiplikation tills alla korten är borta.

Minnesspel med multiplikation och division
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta.

Förkunskap: Multiplikation, division

Mål: Öva på multiplikation och division tills alla korten är borta.

Spela minnesspel med multiplikation och division mot Tux
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta.

Förkunskap: Multiplikation, division

Mål: Öva på multiplikation och division tills alla korten är borta.

Spela minnesspel med multiplikation mot Tux
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att hitta två tal som multipliceras till samma resultat tills alla korten är borta.

Förkunskap: Multiplikation

Mål: Öva på multiplikation tills alla korten är borta.

Pengar
screenshot money icon money difficulty level 2

math money measures money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Öva på att använda pengar

Förkunskap: Kan räkna

Mål: Du måste köpa olika objekt och betala jämt. Vid högre nivåer visas flera objekt och du måste först beräkna totalsumman.

Handbok: Klicka eller tryck på mynten eller sedlarna längst ner på skärmen för att betala. Om du vill ta bort något, klicka eller tryck på myntet eller sedeln på övre delen av skärmen.

Ge Tux hans växelpengar
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3

math money measures money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Öva att använda pengar genom att ge Tux hans växelpengar

Förkunskap: Kan räkna

Mål: Tux har köpt olika saker av dig och visar dig sina pengar. Du måste ge tillbaka hans växelpengar. Vid högre nivåer visas flera saker och du måste först beräkna totalsumman.

Handbok: Klicka på mynten eller sedlarna längst ner på skärmen för att betala. Om du vill ta bort något, klicka på myntet eller sedeln på övre delen av skärmen.

Ge Tux hans växelpengar, inklusive eurocent
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5

math money measures money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Öva att använda pengar genom att ge Tux hans växelpengar

Förkunskap: Kan räkna

Mål: Tux har köpt olika saker av dig och visar dig sina pengar. Du måste ge tillbaka hans växelpengar. Vid högre nivåer visas flera saker och du måste först beräkna totalsumman.

Handbok: Klicka på mynten eller sedlarna längst ner på skärmen för att betala. Om du vill ta bort något, klicka på myntet eller sedeln på övre delen av skärmen.

Pengar med eurocent
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5

math money measures money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Träna att använda pengar inklusive eurocent

Förkunskap: Kan räkna

Mål: Du måste köpa olika objekt och betala jämt. Vid högre nivåer visas flera objekt och du måste först beräkna totalsumman.

Handbok: Klicka på mynten eller sedlarna längst ner på skärmen för att betala. Om du vill ta bort något, klicka på myntet eller sedeln på övre delen av skärmen.

Multiplikation av tal
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3

math multiplication arithmetic algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Träna på multiplikation

Förkunskap: Multiplikationstabeller från 1 till 10

Mål: Lär dig att multiplicera tal på en begränsad tid

Handbok: En multiplikation visas på skärmen. Räkna snabbt ut resultatet och använd datorns tangentbord eller knappsatsen på skärmen för att skriva in talens produkt. Du måste vara snabb och ange svaret innan pingvinerna i ballongen landar.

Skriv siffror
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Beskrivning: Koppla ihop punkterna för att skriva siffrorna från 0 till 9

Mål: Lär dig hur man skriver olika siffror på ett roligt sätt.

Handbok: Skriv siffrorna genom att förbinda punktera i rätt ordning

Räkna sakerna
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Beskrivning: Placera sakerna så att de kan räknas på bäst sätt

Förkunskap: Grundläggande räkning

Mål: Numreringsövning

Handbok: Organisera först sakerna på ett bra sätt så att du kan räkna dem. Välj sedan den fråga som du vill svara på i området uppe till vänster. Mata in svaret med tangentbordet.

Gissa ett tal
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Beskrivning: Hjälp Tux rymma från grottan. Tux har gömt ett tal som du ska hitta.

Förkunskap: Tal från 1 till 1000 för sista nivån.

Handbok: Läs instruktionerna som ger dig talintervallet att hitta. Ange ett tal i övre högra inmatningsrutan. Du får reda på om ditt tal är större eller mindre. Ange sedan ett annat tal. Avståndet mellan Tux och rymningsområdet till höger representerar hur långt ifrån det rätta talet du är. Om Tux är över eller under rymningsområdet betyder det att ditt svar är över eller under det rätta talet.

Minnesspel med uppräkning
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten och hitta talet som stämmer överens med bilden.

Mål: Numreringsövning, minne.

Handbok: Du kan se ett antal kort men du kan inte se vad som finns på andra sidan av dem. Varje kort döljer ett antal bilder eller ett nummer.

Minnesspel med ordnummer
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3

math numeration memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten och hitta talet som stämmer överens med ordet.

Förkunskap: Läsning

Mål: Läsning av tal, minne.

Handbok: Du kan se några kort men inte vad som finns på deras andra sida. Varje kort döljer den numeriska formen av ett tal, eller ordet för att skriva det.

Talföljd
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Beskrivning: Rör talen i rätt ordning.

Mål: Kan räkna från 1 till 50.

Handbok: Rita bilden genom att röra vid varje tal i rätt följd, eller låta fingret glida eller dra musen förbi talen i rätt följd.

Jämna och udda tal
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Flytta helikoptern för att fånga molnen som har jämna eller udda tal

Mål: Numreringsövning

Handbok: Fånga molnen med udda eller jämna tal. Använd piltangenterna för att flytta helikoptern med tangentbordet. Klicka eller tryck på stället med en pekenhet. Du kan antingen komma ihåg det eller titta i nedre högra hörnet för att veta vilken tal som ska fångas.

Tal i ordning
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Beskrivning: Flytta helikoptern så att det når molnen i rätt följd

Mål: Numreringsövning

Handbok: Fånga molnen i ökande ordning. Använd piltangenterna för att flytta helikoptern med tangentbordet. Klicka eller tryck på stället med en pekenhet. Du kan antingen komma ihåg det eller titta i nedre högra hörnet för att veta vilken tal som ska fångas.

Öva på subtraktion med ett roligt spel
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Tux är hungrig. Hjälp honom hitta fisk genom att räkna till rätt isflak.

Förkunskap: Kan läsa tal på en dominobricka, och räkna intervall upp till 10 för första nivån

Mål: Tux är hungrig. Hjälp honom hitta fisk genom att räkna till rätt isflak.

Handbok: Klicka på dominobrickan för att visa hur många isflak som finns mellan Tux och fisken. Klicka på dominobrickan med höger musknapp för att räkna baklänges. Klicka på Ok-knappen eller tryck på returtangenten när du är klar.

Tal med dominobrickor
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Räkna prickarna på dominobrickorna innan de når marken

Förkunskap: Räknekunskaper

Mål: Räkna antalet punkter på en begränsad tid

Handbok: Skriv in antal punkter du ser på de fallande dominobrickorna med tangentbordet.

Subtraktion av tal
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4

math subtraction arithmetic algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Träna på subtraktion

Förkunskap: Subtraktion av små tal

Mål: Lär dig att räkna ut skillnaden mellan två tal på en begränsad tid

Handbok: En subtraktion visas på skärmen. Räkna snabbt ut resultatet och använd datorns tangentbord eller knappsatsen på skärmen för att skriva in det. Du måste vara snabb och ange svaret innan pingvinerna i ballongen landar.

Balansera låda
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Beskrivning: Flytta kulan till porten genom att luta på lådan.

Mål: Öva finmotorik och enkel räkning.

Sätt ihop sakerna
screenshot baby_tangram icon baby_tangram difficulty level 1

puzzle baby_tangram

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Beskrivning: Målet är att bilda en given form

Förkunskap: Mushantering

Handbok: Välj sak att skapa. Flytta en bit genom att dra den. Symmetriknappen visas på bitar som stöder den. Klicka på rotationsknappen eller dra omkring den för att visa rotationen du vill göra. Mer komplicerade nivåer finns i aktiviteten Tangram.

Bygg samma modell
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Beskrivning: Styr kranen och kopiera modellen

Förkunskap: Mus- och tangentbordshantering

Mål: Motorik

Handbok: Flytta sakerna i vänstra rutan för att kopiera deras plats i den högra modellen. Intill själva kranen finns fyra pilar som låter dig flytta sakerna. Klicka på saken som ska flyttas för att välja den. Om du föredrar kan du använda piltangenterna och mellanslagstangenten eller tabulatortangenten istället. På en mobilversion kan du också dra upp, ned, vänster eller höger för att flytta sakerna i den vänstra rutan.

Hitta din vänster- och högerhand
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

puzzle leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Avgör om en hand är en vänster- eller högerhand

Mål: Skilj på vänster och höger hand från olika synvinklar. Rumslig representation

Handbok: En hand visas: är det en högerhand eller en vänsterhand? Klicka på den vänstra eller den högra knappen beroende på vilken hand som visas.

Bygg om mosaiken
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1

puzzle mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Lägg varje sak på samma plats som i det givna exemplet.

Handbok: Välj först det du vill lägga, och klicka därefter på en plats i det tomma området

Rita om den givna bilden
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3

puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Rita om den givna bilden utan fel på det tomma rutmönstret.

Handbok: Välj först rätt färg från verktygsraden. Klicka sedan på rutorna och dra för att måla. Släpp klicket för att sluta måla.

Spegla den givna bilden
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4

puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Rita den givna bilden på det tomma rutmönstret som om du ser den i en spegel.

Handbok: Välj först rätt färg från verktygsraden. Klicka sedan på rutorna och dra för att måla. Släpp klicket för att sluta måla.

Pusselspelet Tangram
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Målet är att bilda en given form

Förkunskap: Mushantering

Handbok: Välj tangram att skapa. Flytta en bit genom att dra den. Symmetriknappen visas på bitar som stöder den. Klicka på rotationsknappen eller dra omkring den för att visa rotationen du vill göra. Ta en titt på aktiviteten baby-Tangram för en introduktion av Tangram.

Roligt med punktskrift
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

reading braille letters braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

Beskrivning: Gör om bokstäverna till punktskrift

Förkunskap: Alfabetskoder med punktskrift

Handbok: Skriv in punktskriftskoden i rutan för bokstäverna på banderollen som dras över skärmen av Tux med hans flygplan. Titta i punktskriftstabellen för att få hjälp genom att klicka på alternativknappen.

Färger
screenshot colors icon colors difficulty level 1

reading color vocabulary colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Klicka på rätt färg

Förkunskap: Identifiera färger

Mål: Aktiviteten lär dig att känna igen olika färger. När du hör namnet på färgen ska du klicka på ankan som har färgen.

Handbok: Lyssna på färgen och rör vid motsvarande anka.

Avancerade färger
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6

reading colors vocabulary advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Välj fjärilen med rätt färg

Förkunskap: Kan läsa

Mål: Lär dig känna igen ovanliga färger.

Handbok: Du ser dansande fjärilar av olika färger och en fråga. Du måste hitta rätt fjäril och röra vid den.

Alfabetisk följd
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading letters alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Flytta helikoptern för att fånga molnen i alfabetisk ordning

Förkunskap: Kan förstå bokstäver

Mål: Alfabetisk följd

Handbok: Fånga alfabetets bokstäver. Använd piltangenterna för att flytta helikoptern med tangentbordet. Klicka eller tryck på stället med en pekenhet. Du kan antingen komma ihåg bokstaven eller titta i nedre högra hörnet för att veta vilken som ska fångas.

Upptäck punktskrift
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

reading letters braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

Beskrivning: Lär dig och memorera punktskriftssystemet

Mål: Låt barnen upptäcka punktskriftssystemet.

Handbok: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

Klicka på en liten bokstav
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading letters click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Beskrivning: Lyssna och klicka på rätt bokstav

Förkunskap: Visuell bokstavsidentifiering.

Mål: Igenkänning av bokstavsnamn

Handbok: En bokstav läses upp. Klicka på motsvarande bokstav i huvudområdet. Du kan höra bokstaven igen genom att klicka på munikonen.

Klicka på en stor bokstav
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading letters click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Beskrivning: Lyssna och klicka på rätt bokstav

Förkunskap: Visuell bokstavsidentifiering.

Mål: Igenkänning av bokstavsnamn

Handbok: En bokstav läses upp. Klicka på motsvarande bokstav i huvudområdet. Du kan höra bokstaven igen genom att klicka på munikonen i den nedre rutan.

Skriv bokstäver
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading letters drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Beskrivning: Koppla ihop punkterna för att skriva bokstäver

Mål: Lär dig hur man skriver olika bokstäver på ett roligt sätt.

Handbok: Skriv bokstaven genom att förbinda punktera i rätt ordning

Minnesspel med stora och små bokstäver
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading letters memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att para ihop alfabetets stora och små bokstäver.

Förkunskap: Lära sig alfabeten

Mål: Lära sig små och stora bokstäver, minne.

Handbok: Du kan se några kort men inte vad som finns på deras andra sida. Varje kort döljer en stor eller liten bokstav i ett alfabet, och du måste para ihop alla stora bokstäver med de små och vice versa.

Minnesspel med stora och små bokstäver mot Tux
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading letters memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Vänd på korten för att para ihop alfabetets stora och små bokstäver mot Tux.

Förkunskap: Lära sig alfabeten

Mål: Lära sig små och stora bokstäver, minne.

Handbok: Du kan se några kort men inte vad som finns på deras andra sida. Varje kort döljer en stor eller liten bokstav i ett alfabet, och du måste para ihop alla stora bokstäver med de små och vice versa. Läraren Tux gör samma sak.

Saker som passar ihop
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

reading vocabulary babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Dra och släpp sakerna för få dem att passa ihop

Förkunskap: Kulturella referenser.

Mål: Motorik: konceptuell samstämmighet.

Handbok: På brädets huvudområde visas en mängd saker. I den vertikala rutan (till vänster om brädet) visas en annan mängd saker, där varje sak i gruppen till vänster exakt motsvarar en sak på brädets huvudområde. Spelet utmanar dig att hitta den logiska länken mellan sakerna. Hur passar de ihop? Dra varje sak till det rätta röda utrymmet i huvudområdet.

Kategorisering
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

reading vocabulary categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

Beskrivning: Kategorisera sakerna i rätta och felaktiga grupper

Förkunskap: Föremålen kan dras genom att använda musen

Mål: Bygg abstrakt tänkande och berika kunskap

Handbok: Granska instruktionerna och dra och släpp sedan föremålen enligt specifikationen

Berika ditt ordförråd
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading vocabulary lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

Beskrivning: Gör färdigt språkinlärningsaktiviteter.

Förkunskap: Läsning

Mål: Berika ditt ordförråd på ditt modersmål eller ett främmande språk.

Handbok: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Tack: Bilder och uppläsning kommer från Art4Apps-projektet: http://www.art4apps.org/.

Bildnamn
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading words imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Dra och släpp varje sak ovanför dess namn

Förkunskap: Läsning

Mål: Ordförråd och läsning

Handbok: Dra varje bild från den (vertikala) rutan på vänster sida till dess (motsvarande) namn på höger sida. Klicka på knappen Ok för att kontrollera svaret.

Bokstav i vilket ord
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading words letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Beskrivning: En bokstav visas och/eller läses upp. Några ord visas och barnen måste hitta ordet eller orden där bokstaven finns.

Förkunskap: stavning,bokstavsigenkänning

Mål: Markera alla ord som innehåller den upplästa bokstaven.

Handbok: En bokstav visas på flaggan som sitter på planet. Välj alla ord eller saker som bokstaven finns i och klicka sedan på Ok.

Saknad bokstav
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading words missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

Beskrivning:

Förkunskap: Ordläsning

Mål: Öva läsförmågan

Handbok: En sak visas i huvudområdet, och ett ofullständigt ord visas under bilden. Välj den bokstav som saknas för att göra färdigt ordet.

Horisontell lästräning
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading words readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Beskrivning: Läs igenom en lista med ord och ta reda på om ett givet ord finns i den.

Förkunskap: Läsning

Mål: Läsövning på begränsad tid

Handbok: Ett ord visas på tavlan. En lista med ord, som visas horisontellt, kommer att dyka upp och försvinna. Hör det givna ordet till listan?

Vertikal lästräning
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading words readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Beskrivning: Läs en vertikal lista med ord och ta reda på om ett givet ord finns i den.

Förkunskap: Läsning

Mål: Läsövning på begränsad tid

Handbok: Ett ord visas på tavlan. En lista med ord, som visas vertikalt, kommer att dyka upp och försvinna. Hör det givna ordet till listan?

Binära glödlampor
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

sciences experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothee Giet

Beskrivning: Aktiviteten hjälper dig att lära dig koncepten vid konvertering från det decimala talsystemet till det binära.

Förkunskap: Decimala talsystemet

Mål: För att bli bekant med det binära talsystemet

Handbok: Tänd rätt glödlampor som representerar det binära värdet av angivet decimaltal. När du har lyckats, tryck på Ok.

Styr en sluss
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2

sciences experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Tux har problem och måste ta sin båt genom en sluss. Hjälp Tux och förstå hur en kanalsluss fungerar..

Handbok: Du ansvarar för slussen. Du måste öppna portarna och slussarna i rätt ordning, så att Tux kan åka genom portarna i båda riktningarna.

Tack: Teckning av Stephane Cabaraux.

Blanda målarfärger
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

sciences experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Beskrivning: Upptäck blandning av målarfärger.

Mål: Blanda grundfärgerna så de överensstämmer med den givna färgen

Tack: Bilder från http://openclipart.org

Blanda färgat ljus
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

sciences experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Beskrivning: Upptäck blandning av färgat ljus.

Mål: Blanda grundfärgerna så de överensstämmer med den givna färgen.

Tack: Bilder från http://openclipart.org

Digital elektricitet
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

sciences experiment digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Skapa och simulera ett digitalt elektriskt schema

Förkunskap: Kräver en grundförståelse av koncepten i digital elektronik.

Mål: Skapa fritt ett digitalt elektriskt schema med en realtidssimulering..

Handbok: Dra elektriska komponenter från väljaren och släpp dem i arbetsområdet. Du kan också flytta komponenter genom att dra dem i arbetsområdet. Välj borttagningsverktyget längst upp i komponentväljaren, och välj sedan komponenten för att ta bort den. Du kan klicka på komponenten och sedan på rotationsknappen för att rotera den, eller informationsknappen för att få information om den. Du kan klicka på strömbrytaren för att öppna eller stänga den. Klicka på den första anslutningen och sedan på den andra för att koppla ihop två anslutningar. Klicka på ett tomt område för att välja bort en anslutning eller borttagningsverktyget. Simuleringen uppdateras i realtid av användarens alla ändringar.

Utforska lantgårdens djur
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

sciences experiment explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

Beskrivning: Lär dig om gårdens djur, vilka läten de har och intressanta fakta.

Mål: Lär dig att koppla ihop djurläten med djurets namn och hur det ser ut.

Utforska världens djur
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

sciences experiment explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Beskrivning: Lär dig om världens djur, intressanta fakta och var de hör hemma på kartan.

Introduktion till gravitation
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

sciences experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

Beskrivning: Introduktion till gravitationskonceptet

Mål: Håll rymdskeppet i mitten utan att krascha på planeterna eller asteroiderna

Handbok: Följ instruktionerna medan du utför aktiviteten.

Landa säkert
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

sciences experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

Beskrivning: Förstå acceleration orsakad av gravitation.

Mål: Styr rymdskeppet mot den gröna landningsplatsen.

Förnyelsebar energi
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

sciences experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Beskrivning: Tux har kommit tillbaka från en fisketur i sin båt. Sätt igång det elektriska systemet så att han kan få ljus hemma.

Mål: Lär dig om ett elektriskt system baserat på förnyelsebar energi

Handbok: Klicka på olika aktiva element: solen, molnen, dammen, solpanelerna, vindkraftverken och transformatorerna, för att aktivera hela det elektriska systemet igen. När systemet är igång och Tux har kommit hem, tryck på ljusknappen åt honom. För att vinna måste du sätta på alla förbrukare medan alla producenter är igång.

Tack: Teckning av Stephane Cabaraux

Solsystemet
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

sciences experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Svara på frågorna med 100 % rätta svar.

Mål: Ta reda på information om solsystemet. Om du vill lära dig mer om astronomi, prova att ladda ner Kstars (https://edu.kde.org/kstars/) eller Stellarium (http://stellarium.org/), vilka är astronomiprogram med öppen källkod.

Handbok: Klicka på en planet eller solen för att visa frågor. Varje fråga har fyra alternativ. Ett av dem är 100 % rätt. Försök att svara på frågorna tills du får 100 % på närhetsmätaren.

Styr en u-båt
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

sciences experiment submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Beskrivning: Styr u-båten till slutmålet.

Förkunskap: Flytta och klicka genom att använda musen, fysikens grunder

Mål: Lär dig hur man styr en u-båt

Vattnets kretslopp
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

sciences experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Beskrivning: Tux har kommit tillbaka från en fisketur i sin båt. Sätt igång vattnet så att han kan ta en dusch.

Mål: Lär dig vattnets kretslopp

Handbok: Klicka på olika aktiva element: solen, molnen, pumphuset och reningsverket, för att aktivera hela vattnets kretslopp igen. När vattnet är på igen och Tux står i duschen, tryck på duschknappen åt honom.

Tack: Teckning av Stephane Cabaraux.

Hitta området
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

sciences geography geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Dra och släpp områden för att rita om hela landet

Handbok: Dra och släpp olika landsdelar på rätt plats för att rita om hela landet.

Hitta länderna
screenshot geography icon geography difficulty level 2

sciences geography geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Dra och släpp delarna för att rita om hela kartan

Handbok: Dra och släpp kartdelarna på rätt plats för att rita om hela kartan.

Kronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

sciences history chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Dra och släpp delarna för att organisera historien

Förkunskap: Berätta en kort historia

Mål: Sortera bilderna i ordningen som berättar historien

Handbok: Välj bland bilderna till vänster och placera dem på de röda punkterna

Tack: NASA har upphovsrätt till månfotot. Rymdljuden kommer från Tuxpaint och Vegastrike, som ges ut med GPL-licens. Franck Doucet har upphovsrätten till transportbilderna. Transportdatum är baserade på de som finns på <http://www.wikipedia.org>.

Familj
screenshot family icon family difficulty level 2

sciences history family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

Beskrivning: Välj namn som familjemedlemmen ska kallas

Förkunskap: Läsförmåga

Mål: Lär dig släktskap i en familj, enligt det nedstigande system som används av de flesta i västvärlden

Handbok: A family tree is shown.\n

Peka ut släktingarna
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

sciences history family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Beskrivning: Click on a pair corresponding to the given relation

Förkunskap: Läsa, flytta och klicka musen

Mål: Lär dig släktskap i en familj, enligt det nedstigande system som används av de flesta i västvärlden

Handbok: A family tree is shown, with some instructions.\n

Louis Brailles historia
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

sciences history louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

Beskrivning: Gå igenom de viktigare datumen för uppfinnaren av punktskriftsystemet

Handbok: Läs historien om Louis Braille, hans biografi och uppfinning av punktskriftsystemet. Klicka på knapparna Föregående och Nästa för att gå till respektive sida i historien. Ordna följden i kronologisk ordning på slutet.

Tack: Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Romerska siffror
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

sciences history roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning:

Arrangera fyra (mot Tux)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

Beskrivning: Arrangera fyra symboler i en rad

Mål: Skapa en rad av fyra symboler antingen horisontellt (liggande), vertikalt (stående) eller diagonalt.

Handbok: Spela med datorn. Klicka i tur och ordning på raden där en symbol ska släppas. Du kan även använda piltangenterna för att flytta symbolen åt vänster eller höger, och neråtpilen eller blankstegstangenten för att släppa den.

Arrangera fyra (med en vän)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

Beskrivning: Arrangera fyra symboler i en rad

Mål: Skapa en rad av fyra symboler antingen horisontellt (liggande), vertikalt (stående) eller diagonalt.

Handbok: Spela med en vän. Klicka i tur och ordning på raden där en symbol ska släppas. Du kan även använda piltangenterna för att flytta symbolen åt vänster eller höger, och neråtpilen eller blankstegstangenten för att släppa den.

Radspel (mot Tux)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Beskrivning: Klicka på antal bollar som du vill stoppa i hålen, och klicka sedan på knappen Ok. Vinnaren är den som inte har stoppat en boll i det röda hålet.

Förkunskap: Räknefärdighet

Mål: Stoppa inte bollen i det sista hålet

Handbok: Stoppa bollar i hålen. Du vinner om datorn måste stoppa i den sista bollen. Om du vill att Tux ska börja, klicka bara på honom.

Radspel (med en kompis)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Beskrivning: Klicka på antal bollar som du vill stoppa i hålen, och klicka sedan på knappen Ok. Vinnaren är den som inte har stoppat en boll i det röda hålet.

Förkunskap: Räknefärdighet

Mål: Stoppa inte bollen i det sista hålet

Handbok: Stoppa bollar i hålen. Du vinner om din kompis måste stoppa i den sista bollen.

Spela dam mot datorn
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Beskrivning: Versionen i GCompris är det internationella damspelet, draughts.

Mål: Ta alla motspelarens pjäser innan motspelaren tar alla dina.

Tack: Dambiblioteket är draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Spelbeskrivningen är översatt från engelska Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>.

Spela dam mot en vän
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Beskrivning: Versionen i GCompris är det internationella damspelet, draughts.

Mål: Ta alla motspelarens pjäser innan motspelaren tar alla dina.

Tack: Dambiblioteket är draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Spelbeskrivningen är översatt från engelska Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>.

Spela schack mot Tux
screenshot chess icon chess difficulty level 6

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning:

Tack: Schackprogrammet är p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Spela schack mot en vän
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning:

Slutet på schackspelet
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Beskrivning: Spela slutet av schackspelet mot Tux

Tack: Schackprogrammet är p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Kvarnspel (mot Tux)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Gör så att motspelaren bara har två pjäser, eller förhindra ett giltigt drag.

Mål: Skapa kvarnar (rader med tre pjäser) för att ta bort Tux pjäser, tills han bara har två pjäser kvar eller inte har något regelrätt drag.

Handbok: Spela mot datorn. Turas om att sätta ut nio pjäser, och därefter att flytta pjäserna.

Kvarnspel (mot en vän)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Gör så att motspelaren bara har två pjäser, eller förhindra ett giltigt drag.

Mål: Skapa kvarnar (rader med tre pjäser) för att ta bort motspelarens pjäser, tills han bara har två pjäser kvar eller inte har något regelrätt drag.

Handbok: Spela mot en vän. Turas om att placera ut nio pjäser, och därefter att flytta pjäserna.

Tre-i-rad (mot Tux)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Placera tre markeringar i en rad

Mål: Placera de tre markeringarna i vilken horisontell, vertikal eller diagonal rad som helst för att vinna spelet.

Handbok: Spela med datorn. Turas om att klicka på fyrkanten som du vill markera. Första spelaren som skapar en rad med tre markeringar vinner.

Tre-i-rad (med en vän)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Beskrivning: Placera tre markeringar i en rad

Mål: Placera de tre markeringarna i vilken horisontell, vertikal eller diagonal rad som helst för att vinna spelet.

Handbok: Spela med en vän. Turas om att klicka på fyrkanten som du vill markera. Första spelaren som skapar en rad med tre markeringar vinner.