(sq)

Intro (sq/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Ngjyra të mëtejshme description: Përzgjidhni fluturën me ngjyrën e saktë. voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Shumëzim numrash description: Ushtrohuni në veprimin e shumëzimit. voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Pjesëtim numrash description: Ushtrohuni në veprimin e pjesëtimit. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Zbritje numrash description: Ushtrohuni në veprimin e zbritjes. voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Mbledhje numrash description: Ushtrohuni në mbledhjen e numrave. voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Përshoqërime logjike description: Plotësoni vendosjen e frutës. voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4-2players.ogg title: Katër në një vijë (me një shok). description: Sistemoni katër pulla në një vijë. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
align4.ogg title: Katër në një vijë (kundër Tux-it). description: Sistemoni katër pulla në një vijë. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
alphabet-sequence.ogg title: Varg alfabeti description: Lëvizeni helikopterin që të kapë retë duke ndjekur radhën e alfabetit. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Elektricitet Analog description: Krijoni dhe simuloni një skemë elektrike analoge. voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Tastierë miturake description: Një veprimtari e thjeshtë për t’u njohur me tastierën. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: Puzzle Miturakësh description: Lëvizni miun, ose prekni ekranin (në tablet) voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
baby_tangram.ogg title: Puzzle Miturakësh description: Synimi është të montohet puzzle-i i miturakëve. voice: Move each puzzle piece, to obtain the completed puzzle. You can change their orientation by clicking on the arrows.
baby_wordprocessor.ogg title: Një përpunues teksti për të mitur description: Një përpunues fjalësh i thjeshtuar, për t’i lënë fëmijët të luajnë me një tastierë dhe të shohin shkronja. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Përputhje Objektesh description: Tërhiqni dhe Lini objekte që t’i përputhni me njëri-tjetrin. voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Plotësoni puzzle-in description: Tërhiqni dhe Lini forma te vendet përkatëse. voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Kutia e Drejtpeshimit description: Shpjereni topin te dera duke lëvizur kutinë. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Bëjeni topin të shkojë te Tux-i description: Shtypni në të njëjtën kohë tastet shigjetë majtas dhe djathtas, që ta bëni topin të lëvizë sipas një vije të drejtë. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Toptha (kundër Tux-it) description: Përzgjidhni numrin e zareve që doni të vendosni te vrimat dhe mandej klikoni mbi butonin OK. Fitues është ai që s’ka vendosur zar te vrima e kuqe. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Toptha (me një shok) description: Përzgjidhni numrin e zareve që doni të vendosni te vrimat dhe mandej klikoni mbi butonin OK. Fitues është ai që s’ka vendosur zar te vrima e kuqe. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Llambushka dyore description: Kjo veprimtari ju ndihmon të mësoni konceptin e shndërrimit nga sistemi dhjetor i numrave në sistemin dyor të numrave. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Njihuni me sistemin Braj description: Mësoni dhe mbani mend sistemin Braj. voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Dëfrim me Brajin description: Ushtrohuni me shkronjat braj. voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Kalendar description: Lexoni udhëzimet dhe përzgjidhni datën e saktë te kalendari. voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Vini në punë një pendë kanali description: Tux-i e ka punën pisk, dhe i duhet ta kalojë varkën e tij përmes një pende. Ndihmojeni Tux-ni dhe shihni se si funksionon një pendë kanali. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Kategorizim description: Sistemojini objektet në grupin e saktë dhe jo të saktë. voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Luani damë kundër kompjuterit description: Versioni në GCompris është ai ndërkombëtar i damës. voice: play checkers against the computer
checkers_2players.ogg title: Luani damë me shokun tuaj description: Versioni në GCompris është ai ndërkombëtar i damës. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Luani shah me Tux-in description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Luani shah me shokun tuaj description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Fund loje shahu description: Luani fundin e lojës së shahut kundër Tux-it. voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Kronos description: Tërhiqni dhe Lini objekte që të sajoni historinë. voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Klikoni mbi një shkronjë me të vogël description: Dëgjoni një shkronjë dhe klikoni mbi të. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Klikoni mbi një shkronjë të madhe description: Dëgjoni një shkronjë dhe klikoni mbi të. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Klikoni dhe vizatoni description: Vizatoni vizatimin duke klikuar mbi pikat e përzgjedhura. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Klikomëni description: Kapni krejt peshqit që notojnë, përpara se të braktisin cisternën. voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Mësoni Sahatin description: Mësoni si të rrëfeni orën në një sahat analog. voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Përzierje ngjyrash pikture description: Zbuloni përzierjen e ngjyrave të pikturës. voice: Match the color by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Përzierje ngjyrash drite description: Zbuloni përzierjen e ngjyrave të dritës. voice: Match the color by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Ngjyra description: Klikoni mbi ngjyrën e duhur. voice: Click on the right color
crane.ogg title: Ndërtoni të njëjtin model description: Vëreni vinçin në lëvizje dhe kopjoni modelin. voice: Click on each item in turn, in the blue frame, and move them to reproduce the pattern from the pink frame.
details.ogg title: Gjeni hollësitë description: Tërhiqni dhe Lini forma te vendet përkatëse. voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Elektricitet Dixhital description: Krijoni dhe simuloni një skemë elektrike dixhitale. voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Vizatoni Shkronja description: Lidhni pikat që të vizatohen shkronja. voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Vizatoni Numra description: Lidhni pikat me njëra-tjetrën për të vizatuar numra nga 0 në 9. voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Numëroni objektet description: Vendosini elementët në mënyrën më të mirë për t’i numëruar. voice: Count the elements by organizing them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Lëvizni miun, ose prekni ekranin (në tablet) description: Lëvizeni miun ose prekni ekranin që të fshini fushën dhe të zbuloni sfondin. voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Prekeni dy herë ose dyklikojeni description: Prekeni dy herë ose dyklikojeni që të fshini fushën dhe të zbuloni figurën e sfondit. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Klikojeni ose prekeni description: Klikojeni ose prekeni fushën dhe zbuloni sfondin. voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Eksploroni Kafshë Bujqësore description: Mësoni rreth kafshëve bujqësore, ç’tinguj prodhojnë, dhe fakte interesante. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Eksploroni Monumente description: Eksploroni Monumente anembanë botës. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Eksploroni Botën e Kafshëve description: Mësoni rreth kafshëve të botës, fakte interesante dhe vendndodhjen e tyre në një hartë. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Eksploroni Muzikë nga Bota description: Mësoni rreth muzikës nga bota. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Familje description: Përzgjidhni emrin me të cilin duhet të quani këtë anëtar të familjes. voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Tregoni të afërmit description: Klikoni mbi një çift që i përgjigjet marrëdhënies së dhënë. voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: Loja pesëmbëdhjetësh description: Lëvizni çdo objekt për të rikrijuar figurën. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Gjeni ditën description: Gjeni datën e saktë dhe përzgjidheni te kalendari. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Kontrolloni tubin description: Zjarrfikësit i duhet të ndalë zjarrin, por tubi është i bllokuar. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Loja e futbollit description: Goditeni topin për në portë. voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Lokalizoni rajonin description: Tërhiqni dhe Lini diku rajonet që të plotësohen hartat e vendeve. voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Lokalizoni vendet description: Tërhiqni dhe Lini diku objekte që të plotësohet harta. voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Shkronja të Thjeshta description: Shtypni në tastierë shkronjat që bien, para se të mbërrijnë në tokë. voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Mosbarazime Gnumch description: Shpjereni Ngrënësin e Numrave te shprehja që është baras me numrin në fund të ekranit. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Faktorë Gnumch description: Drejtojeni Ngrënësin e Numrave te krejt faktorët e numrit në fund të ekranit. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Mosbarazime Gnumch description: Shpjereni Ngrënësin e Numrave te krejt shprehjet që s’janë baras me numrin në fund të ekranit. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Shumëfisha Gnumch description: Shpjereni Ngrënësin e Numrave te krejt shumëfishët e numrit në fund të ekranit. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Numra të thjeshtë Gnumch description: Shpjereni Ngrënësin e Numrave te krejt numrat e thjeshtë. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Ngjyrim Grafikësh description: Ngjyroseni grafikun që dy nyje të njëpasnjëshme të mos kenë të njëjtën ngjyrë. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Rëndesa description: Hyrje në konceptin e rëndesës. voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: Gjeni Veprimin description: Gjeni shprehjen algjebrike dhe tërhiqni pllakat për të marrë një përfundim të njëjtë me atë që kërkohet. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Gjeni një numër description: Ndihmojeni Tux-in të ikë nga shpella, duke gjetur numrin e fshehur. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Loja klasike e të varurit description: Gjeni shkronjat e një fjale të dhënë. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Kulla e Hanoit e Thjeshtuar description: Riprodhoni kullën e dhënë. voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: Kulla e Hanoit description: Shpjereni kullën në anën e djathtë. voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Gjashtëkëndësh description: Gjeni luleshtrydhen duke klikuar mbi fushat blu. voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Përditëso grupin e figurave description: Tërhiqni dhe lini çdo objekt sipër emrit të vet. voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Instrumente muzikore description: Klikoni mbi instrumentet e sakta muzikore. voice: Click on the correct musical instrument.
land_safe.ogg title: Ulje e Parrezik description: Pilotojeni anijen kozmike drejt fushës së gjelbër të uljeve. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Pasuroni fjalorin tuaj description: Plotësoni veprimtari mësimi gjuhe. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
learn_additions.ogg title: Mësoni mbledhje description: Mësoni mbledhje me numra të vegjël. voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: Mësoni pjesëtim numrash. description: Mësoni mbledhje me numra të vegjël. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Mësoni mbledhje me numra të vegjël. description: Mësoni mbledhje me numra të vegjël. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Zbritje numrash të vegjël. description: Mësoni zbritje me numra të vegjël. voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Mësoni shifrat description: Mësoni shifrat nga 0 te 9. voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Mësoni mbledhje description: voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Mësoni zbritje description: Mësoni zbritje me numra të vegjël. voice: Click on the circles to give the operation's result.
leftright.ogg title: Gjeni dorën tuaj të majtë dhe të djathtë description: Përcaktoni nëse një dorë është dorë e djathtë apo e majtë. voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Shkronjë në cilën fjalën description: Shkruhet një shkronjë. Shfaqen disa fjalë, dhe ju duhet të gjeni fjalën ose fjalët në të cilën shfaqet kjo shkronjë. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Fikni Dritat description: Synimi është të fiken krejt dritat. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: Historia e Lui Brajit description: Shqyrtoni datat e rëndësishme në jetën e shpikësit të sistemit braj. voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: Kapela e magjistarit description: Llogaritni sa yje gjenden nën kapelën magjike. voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: Kapela e magjistarit description: Numëroni sa yje gjenden nën kapelën magjike. voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Labirint description: Ndihmojeni Tux-in të dalë nga ky labirint. voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Labirint i Padukshëm description: Udhëhiqeni Tux-in që të dalë nga labirinti i padukshëm. voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Labirint Relativ description: Ndihmojeni Tux-in të dalë nga ky labirint (Lëvizjet janë relative). voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodi description: Riprodhoni një sekuencë zanore. voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Lojë kujtese përshoqërimi shkronjash të vogla a të mëdha, kundër Tux-it description: Ktheni letrat në anën tjetër, që të gjeni të njëjtën shkronjë shkruar me të mëdha dhe me të vogla, duke luajtur kundër Tux-it. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Lojë kujtese përshoqërimi shkronjash të vogla a të mëdha description: Ktheni letrat në anën tjetër, që të gjeni të njëjtën shkronjë shkruar me të mëdha dhe me të vogla. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Lojë kujtese numërimesh description: Ktheni letrat në anën tjetër, që të përputhet një numër me një figurë. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Krejt lojërat për kujtesë veprimesh, kundër Tux-it description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një veprim të përputhet me përfundimin e tij, duke luajtur kundër Tux-it. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Krejt lojërat për kujtesë veprimesh description: Ktheni letrat në anën tjetër, që të përputhni një veprim me përfundimin e tij. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Lojë kujtese mbledhjesh dhe zbritjesh, kundër Tux-it description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një mbledhje ose një zbritje të përputhet me përfundimin e saj, duke luajtur kundër Tux-it. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Lojë kujtese mbledhjesh dhe zbritjesh, kundër Tux-it description: Ktheni letrat në anën tjetër letrat, që një mbledhje ose një zbritje të përputhet me përfundimin e saj. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Lojë kujtese mbledhjesh, kundër Tux-it description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një mbledhje të përputhet me përfundimin e saj, duke luajtur kundër Tux-it. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Lojë kujtese mbledhjesh description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një mbledhje të përputhet me përfundimin e saj. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Lojë kujtese pjesëtimesh, kundër Tux-it description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një pjesëtim të përputhet me përfundimin e tij, duke luajtur kundër Tux-it. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Lojë kujtese pjesëtimesh description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një pjesëtim të përputhet me përfundimin e tij. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Lojë kujtese zbritjesh, kundër Tux-it description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një zbritje të përputhet me përfundimin e saj, duke luajtur kundër Tux-it. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Lojë kujtese zbritjesh description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një zbritje të përputhet me përfundimin e saj. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Lojë kujtese shumëzimesh dhe pjesëtimesh, kundër Tux-it description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një shumëzim ose pjesëtim të përputhet me përfundimin e tij, duke luajtur kundër Tux-it. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Lojë kujtese shumëzimesh dhe pjesëtimesh description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një shumëzim ose një pjesëtime të përputhet me përfundimin e tij. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Lojë kujtese shumëzimesh, kundër Tux-it description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një shumëzim të përputhet me përfundimin e tij, duke luajtur kundër Tux-it. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Lojë kujtese shumëzimesh description: Ktheni letrat në anën tjetër, që një shumëzim të përputhet me përfundimin e tij. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Lojë kujtese tingujsh, kundër Tux-it description: Ktheni letrat në anën tjetër, që të përputhen çiftet e tingujve, duke luajtur kundër Tux-it. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Lojë kujtese zanore description: Ktheni letrat në anën tjetër, që të përputhen çiftet e tingujve. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Lojë kujtese me figura, kundër Tux-it description: Ktheni letrat në anën tjetër, që të gjeni çiftet me përputhje, duke luajtur kundër Tux-it. voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Lojë kujtese numrash description: Ktheni letrat në anë tjetër për të përputhur një numër me emrin e tij. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Lojë kujtese me figura description: Ktheni letrat në anën tjetër, që të gjeni dyshet me përputhje. voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Kërkim ari description: Përdorni rrotëzën e miut që t’i afroheni damarit shkëmbor dhe të kërkoni për copën me ar. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Shkronjë Që Mungon description: Gjeni shkronjën që mungon që të plotësoni fjalën. voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Para description: Ushtrohuni në përdorimin e parave. voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Jepini kusurin Tux-it description: Ushtrohuni në përdorimin e monedhave duke i dhënë kusurin Tux-it. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Jepini kusurin Tux-it, përfshi qindarkat description: Ushtrohuni në përdorimin e monedhave duke i dhënë kusurin Tux-it. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Para me qindarka description: Ushtrohuni në përdorimin e parave, përfshi qindarkat. voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Rindërtoni mozaikun description: Vendoseni çdo objekt në të njëjtin vend si në shembullin e dhënë. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Nëntësh (kundër Tux-it) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Nëntësh (me një shok) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: Emërtoni Notën description: Mësoni emrat e notave, në çelësin e basit dhe të solit. voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Varg numrash description: Prekini numrat në rendin e duhur. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Numra Çift dhe Tek description: Lëvizeni helikopterin për të kapur retë që kanë numra çift ose tek. voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Njohje alfabetesh description: voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: description: Sistemoni copat në rendin e duhur. voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Numra çift dhe tek description: Sistemoni copat në rendin e duhur. voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: description: voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Luani shah me Tux-in description: Luani fundin e lojës së shahut kundër Tux-it. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Toptha (me një shok) description: Toptha (me një shok) voice: Capture at least 25 seeds to win the game
paintings.ogg title: Montoni puzzle-in description: Tërhiqni dhe Lini pjesët që të rindërtohen vizatimet origjinale. voice: Catch and drop each piece on the points.
path_decoding.ogg title: description: voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: Tregoni të afërmit description: voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: description: Lëvizni çdo objekt për të rikrijuar figurën. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: Tregoni të afërmit description: Lëvizni çdo objekt për të rikrijuar figurën. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
penalty.ogg title: Goditje dënimi description: Dyklikoni ose prekeni dy herë, në çfarëdo ane të vijës fundore, që të mund të bëni gol. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Gjuetar Fotosh description: Gjeni dallimet mes dy fotove. voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: Kompozim Në Piano description: Mësoni se si funksionon tastiera e pianos, dhe se si shkruhen notat në një pentagram. voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
planegame.ogg title: Numra në Rend description: Lëvizeni helikopterin që të kapë retë duke ndjekur radhën e duhur. voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the numbers in the clouds, in ascending order.
play_piano.ogg title: Luani në piano description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: Luani ritëm description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
positions.ogg title: Mbledhje. description: Gjeni shkronjën që mungon që të plotësoni fjalën. voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: Labirint Programimi description: Kjo veprimtari i mëson Tux-it të programojë, për të mbërritur synimin e vet duke përdorur udhëzime të thjeshta si “shko përpara”, “kthehu majtas” ose “kthehu djathas”. voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
railroad.ogg title: Veprimtari hekurudhë description: Riformoni modelin e trenit në krye të skenës. voice: Observe the train and then click on the items to set up a similar train
readingh.ogg title: Ushtrim të lexuari horizontal description: Lexoni një listë fjalësh dhe thoni nëse gjendet në të një fjalë e dhënë. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Ushtrim të lexuari vertikal description: Lexoni një listë vertikale fjalësh dhe thoni nëse gjendet në të një fjalë e dhënë. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Rivizatoni figurën e dhënë description: Vizatoni me përpikëri në një rrjetë të zbrazët figurën e dhënë. voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
redraw_symmetrical.ogg title: Pasqyroni figurën e dhënë description: Vizatoni figurën te rrjeta e zbrazët, si ta shihni në një pasqyrë. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Energji e Rinovueshme description: Tux-i është kthyer nga peshkimi me barkën e tij. Rivini në punë sistemin elektrik, që të ketë dritë në shtëpi. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Numëroni intervale description: Tux-i është i uritur. Ndihmojeni të gjejë peshk duke numëruar për deri te pika e duhur në akull. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Numra romakë description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Baraspeshoni peshoret si duhet description: Tërhiqni dhe Lini pesha që të baraspeshoni peshoret. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Baraspeshoni duke përdorur Sistemin Ndërkombëtar të Njësive description: Tërhiqni dhe Lini pesha që të baraspeshoni peshoret dhe të llogaritni peshën. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Baraspeshoni duke përdorur njësitë e sistemit perandorak description: Tërhiqni dhe Lini pesha që të baraspeshoni peshoret dhe të llogaritni peshën. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Ndani copa kallamsheqeri description: Përpiquni t’i ndani copat e kallamsheqerit mes një numri të dhënë fëmijësh. voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Një veprimtari e thjeshtë vizatimi description: Krijoni vizatimin tuaj. voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Numra me Zare description: Numëroni numrin e pikave te zari, para se të mbërrijë përtokë. voice: Count the number on the dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Numra me Domino description: Numëroni numrin te dominoja, para se të mbërrijë përtokë. voice: Count the numbers on the dominoes then type the result on your keyboard.
solar_system.ogg title: Sistemi Diellor description: Përgjigjuni pyetjeve me saktësi 100%. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Pilotoni një Nëndetëse description: Shpjereni nëndetësen te vendmbërritja. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, vendosni në një rrjetë simbole unikë description: Simbolet duhet të jenë unikë në një rresht, në një shtyllë, dhe (në u përcaktoftë) në çdo zona. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Super Tru description: Tux-i ka fshehur disa objekte. Gjejini sipas radhës së duhur. voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: Loja puzzle tangram description: Synimi është ndërtohet një formë e caktuar. voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Ushtrohuni në mbledhje përmes një loje me objektiva description: Goditni objektivin dhe numëroni pikët tuaja. voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Tik Tak To (kundër Tux-it) description: Vini tre gurë në një rresht. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Tik Tak To (me një shok) description: Vini tre gurë në një rresht. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Lojë puzzle me blloqe të lëvizshëm description: Nxirreni makinën e kuqe nga parkimi përmes daljes në të djathtë. voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Cikli ujor description: Tux-i është kthyer nga peshkimi me varkën e tij. Vëreni në punë sistemin ujor, që ai të mund të bëjë dush. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Fjalë Që Bien description: Shtypni në tastierë shkronjat që bien, para se të mbërrijnë në tokë. voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

ERROR: Missing resource file /src/activities/gletters/resource/default-sq.json Instructions to create this file

Misc (sq/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
awesome.ogg
back.ogg
by.ogg
check_answer.ogg
click_on_letter.ogg Must contains the voice: 'Click on the letter:'
configuration.ogg
congratulation.ogg
equal.ogg
fantastic.ogg
good.ogg
great.ogg
help.ogg
level.ogg
minus.ogg
outof.ogg
perfect.ogg
plus.ogg
quit.ogg
super.ogg
try_again.ogg
waytogo.ogg
welcome.ogg

Colors (sq/colors/)

These files are missing

File Description
black.ogg
blue.ogg
brown.ogg
green.ogg
grey.ogg
orange.ogg
pink.ogg
purple.ogg
red.ogg
white.ogg
yellow.ogg

Geography (sq/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afganistan
africa.ogg Afrikë
albania.ogg Shqipëri
algeria.ogg Algjeri
america.ogg Amerikë
angola.ogg Angolë
antarctica.ogg Antarktidë
argentina.ogg Argjentinë
armenia.ogg Turkmenistan
asia.ogg Azi
australia.ogg Australi
austria.ogg Austri
azerbaijan.ogg Azerbajxhan
bahamas.ogg Bahamas
bangladesh.ogg Bangladesh
belarus.ogg Bjellorusi
belgium.ogg Belgjikë
belize.ogg Belize
benin.ogg Benin
bhutan.ogg Butan
bolivia.ogg Bolivi
bosnia_herzegovina.ogg Bosnjë-Hercegovinë
botswana.ogg Botsvanë
brazil.ogg Brazil
brunei.ogg
bulgaria.ogg Bullgari
burkina_faso.ogg Burkina Faso
burundi.ogg Burundi
cambodia.ogg Kamboxhia
cameroon.ogg Kamerun
canada.ogg Kanada
central_african_republic.ogg Republika e Afrikës Qendrore
chad.ogg Çad
chile.ogg Kili
china.ogg Kinë
colombia.ogg Kolumbi
cook_islands.ogg Ishujt Kuk
costa_rica.ogg Kosta Rika
croatia.ogg Kroaci
cuba.ogg Kubë
cyprus.ogg
czechia.ogg Çeki
democratic_republic_of_congo.ogg Republika Demokratike e Kongos
denmark.ogg Danimarkë
djibouti.ogg Xhibut
dominican_republic.ogg Republika Dominikane
east_timor.ogg Timori Lindor
ecuador.ogg Ekuador
egypt.ogg Egjipt
equatorial_guinea.ogg Guineja Ekuatoriale
eritrea.ogg Eritre
estonia.ogg Estoni
eswatini.ogg
ethiopia.ogg Etiopi
europe.ogg Evropë
fiji.ogg Fixhi
finland.ogg Finlandë
france.ogg Francë
french_guiana.ogg Guajana Frënge
french_polynesia.ogg Polinezia Frënge
gabon.ogg Gabon
gambia.ogg Gambia
georgia.ogg Azi
germany.ogg Gjermani
ghana.ogg Ganë
greece.ogg Greqi
greenland.ogg Groenlandë
guatemala.ogg Guatemalë
guinea.ogg Guineja
guinea_bissau.ogg Guineja Bisau
guyana.ogg Guajanë
haiti.ogg Haiti
hawaii.ogg Havai
honduras.ogg Honduras
hungary.ogg Hungari
iceland.ogg Islandë
india.ogg Indi
indonesia.ogg Indonezi
iran.ogg Iran
iraq.ogg Irak
ireland.ogg Irlandë
israel.ogg
italy.ogg Itali
ivory_coast.ogg Bregu i Fildishtë
jamaica.ogg Xhamajkë
japan.ogg Japoni
jordan.ogg Jordani
kazakhstan.ogg Kazakistan
kenya.ogg Kenia
kiribati.ogg Kiribati
kuwait.ogg
kyrgyzstan.ogg Kirgizstan
laos.ogg Laos
latvia.ogg Letoni
lebanon.ogg
lesotho.ogg Lesoto
liberia.ogg Liberi
libya.ogg Libi
lithuania.ogg Lituani
madagascar.ogg Madagaskar
malawi.ogg Malaui
malaysia.ogg Malajzi
maldives.ogg
mali.ogg Mali
mariana_islands.ogg Ishujt Marshall
marshall_islands.ogg Ishujt Marshall
mauritania.ogg Mauritani
mexico.ogg Meksikë
micronesia.ogg Mikronezi
moldova.ogg Moldavi
mongolia.ogg Mongoli
moroco.ogg Marok
mozambique.ogg Mozambik
myanmar.ogg Mianmar
namibia.ogg Namibi
nepal.ogg Nepal
netherland.ogg Holandë
new_caledonia.ogg Kaledoni e Re
new_zealand.ogg Zelandë e Re
nicaragua.ogg Nikaragua
niger.ogg Niger
nigeria.ogg Nigeri
north_korea.ogg Kore e Veriut
norway.ogg Norvegji
oceania.ogg Oqeani
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
panama.ogg Panama
papua_new_guinea.ogg Papua Guinea e Re
paraguay.ogg Paraguai
peru.ogg Peru
philippines.ogg Filipine
pitcairn_islands.ogg Ishujt Pitkern
poland.ogg Poloni
portugal.ogg Portugali
puerto_rico.ogg Porto Riko
qatar.ogg
republic_of_congo.ogg Republika e Kongos
romania.ogg Rumani
russia.ogg Rusi
rwanda.ogg Ruandë
salvador.ogg Salvador
samoan_islands.ogg Ishujt Solomon
saudi_arabia.ogg Arabi Saudite
senegal.ogg Senegal
serbia.ogg Serbi
sierra_leone.ogg Sierra Leone
slovakia.ogg Republika Sllovake
solomon_islands.ogg Ishujt Solomon
somalia.ogg Somali
south_africa.ogg Afrikë e Jugut
south_korea.ogg Kore e Jugut
south_sudan.ogg Skocia Jugore
spain.ogg Spanjë
sri_lanka.ogg Sri Lanka
sudan.ogg Sudan
suriname.ogg Surinam
sweden.ogg Suedi
switz.ogg Zvicër
syria.ogg Siri
taiwan.ogg Tajvan
tajikistan.ogg Taxhikistan
tanzania.ogg Tanzani
thailand.ogg Tailandë
togo.ogg Togo
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunizi
turkey.ogg Turqi
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
uganda.ogg Ugandë
ukraine.ogg Ukrainë
united_arab_emirates.ogg Emiratet e Bashkuara Arabe
united_kingdom.ogg Mbretëria e Bashkuar
uruguay.ogg Uruguai
us_minor.ogg Ishujt e Vegjël të Përtejmë të Shteteve të Bashkuara
usa.ogg Shtetet e Bashkuara të Amerikës
uzbekistan.ogg Uzbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
venezuela.ogg Venezuelë
vietnam.ogg Vietnam
western_sahara.ogg Sahara Perëndimore
yemen.ogg Jemen
zambia.ogg Zambia
zimbabwe.ogg Zimbabve

Words (sq/words/)

These files are missing

File Description
accountant.ogg llogaritar
ache.ogg sëmbim
acorn.ogg lënde
actor.ogg aktor
air_horn.ogg bori
alarmclock.ogg orë me zile
alligator.ogg aligator
alphabet.ogg alfabet
anchor.ogg spirancë
angel.ogg engjëll
angry.ogg i nxehur
animal.ogg kafshë
ankle.ogg kyç
ant.ogg milingonë
anteater.ogg milingonangrënës
antelope.ogg antilopë
apple.ogg mollë
apple_tree.ogg pemë mollësh
appliance.ogg pajisje
apricot.ogg kajsi
arm.ogg krah
armchair.ogg kolltuk
artichoke.ogg angjinare
artist.ogg artist
asparagus.ogg shpargull
astronaut.ogg astronaut
athlete.ogg atlet
avocado.ogg avokado
ax.ogg sëpatë
baby_bottle.ogg biberon
back.ogg shpinë
badge.ogg stemë
bag.ogg çantë
bait.ogg karrem
balance.ogg kandar
bald.ogg qeros
ball.ogg top
ball_of_yarn.ogg lëmsh
ball_soccer.ogg top futbolli
ballet.ogg balet
bank.ogg bankë
banker_female.ogg bankiere
bark.ogg leh
barn.ogg ahur
bat.ogg lakuriqës
bath.ogg banjë
bathing_suit.ogg kostum banje
bay.ogg gji
beach.ogg plazh
bean.ogg fasule
bear.ogg ari
beard.ogg mjekër
beat.ogg godas
beaver.ogg kastor
bed.ogg shtrat
bedroom.ogg dhomë gjumi
bee.ogg bletë
beetle.ogg brumbull
beg.ogg lutem
behind.ogg pas
bell.ogg zile
belly.ogg bark
bench.ogg stol
bib.ogg grykashkë
big.ogg i madh
big_top.ogg tendë cirku
bike.ogg biçikletë
bird.ogg zog
bit.ogg kafshatë
bite.ogg kafshoj
black.ogg e zezë
blackberry.ogg manaferrë
blackbird.ogg mëllenjë
blade.ogg teh
blind.ogg i verbër
blink.ogg kapsallit
block.ogg kub
blond.ogg bionde
blue.ogg blu
blueberry.ogg boronicë
blush.ogg skuqje
board.ogg dërrasë
boat.ogg barkë
boil.ogg ziej
bolt.ogg bulon
bomb.ogg bombë
bone.ogg kockë
book.ogg libër
bookcase.ogg etazher
bottom.ogg prapanicë
box.ogg kuti
boxer.ogg boksier
boy.ogg djalë
braid.ogg gërshet
brain.ogg tru
branch.ogg degë
bread.ogg bukë
break.ogg thyej
breast.ogg gji
brick.ogg tullë
bricklayer.ogg murator
bride.ogg nuse
bridge.ogg urë
bright.ogg i ndritshëm
broccoli.ogg brokoli
brother.ogg vëlla
brown.ogg bojëkafe
brush.ogg furçë
bubble.ogg flluskë
bucket.ogg kovë
bud.ogg gonxhe
buffalo.ogg buall
bug.ogg buburrec
bulb.ogg llambë
bull.ogg dem
bump.ogg gungë
bun.ogg kulaç
bus.ogg autobus
bush.ogg ferrë
butcher.ogg kasap
butter.ogg gjalp
butterfly.ogg flutur
button.ogg kopsë
cabbage.ogg lakër
cabin.ogg kasolle
cacao.ogg kakao
cactus.ogg kaktus
cage.ogg kafaz
cake.ogg tortë
call.ogg telefonoj
camel.ogg deve
camera.ogg kamerë
camp.ogg kamp
can.ogg kanoçe
canary.ogg kanarinë
candle.ogg qiri
candy.ogg karamele
cane.ogg kallam
canoe.ogg kano
canon.ogg top
canyon.ogg lugare
cap.ogg kapë
cape.ogg mantel
car.ogg automjet
carafe.ogg brokë
card.ogg kartë
carnival.ogg karnaval
carpenter.ogg marangoz
carpet.ogg tapet
carrot.ogg karotë
cart.ogg kosh
cash.ogg para
castle.ogg kështjellë
cat.ogg dac
cat_female.ogg mace
catch.ogg kap
caterpillar.ogg vemje
cauldron.ogg kazan
cauliflower.ogg lulelakër
cave.ogg shpellë
cavern.ogg shpellë
celery.ogg selino
centipede.ogg njëmijë-këmbësh
cereal.ogg drithë
chain.ogg zinxhir
chair.ogg karrige
chalk.ogg shkumës
chameleon.ogg kameleon
chandelier.ogg llambadar
chat.ogg llafosem
cheek.ogg faqe
cheer.ogg përshëndetje
cheese.ogg djathë
chef.ogg kuzhinier
cherry.ogg qershi
chest.ogg gjoks
chick.ogg zoçkë
chicken.ogg pulë
child.ogg fëmijë
chimney.ogg oxhak
chimp.ogg shimpanze
chin.ogg mjekër
chocolate.ogg çokollatë
chop.ogg pres
chores.ogg punë shtëpie
christmas.ogg kërshëndella
cigar.ogg puro
circus.ogg cirk
city.ogg qytet
clam.ogg molusk
clap.ogg duartrokas
class.ogg klasë
claw.ogg kthetër
clay.ogg baltë
clean.ogg pastroj
cleaning_lady.ogg pastruese
cliff.ogg shkëmb
climb.ogg ngjitje
clock.ogg sahat
cloth.ogg leckë
clothes_hanger.ogg varëse rrobash
cloud.ogg re
cloudy.ogg me re
clover.ogg tërfil
clown.ogg kloun
coach.ogg autobus
coast.ogg breg
coat.ogg pallto
cobra.ogg kobër
coconut.ogg kokonat
cod.ogg bakalaro
coffee.ogg kafe
coin.ogg monedhë
cold.ogg ftohtë
color.ogg ngjyrë
colt.ogg mëz
comb.ogg krehër
cone.ogg kon
cook.ogg gatuaj
cookie.ogg biskotë
cork.ogg tapë
corn.ogg misër
couch.ogg kolltuk
cough.ogg kollitem
couple.ogg çift
cow.ogg lopë
cowboy.ogg kauboj
crab.ogg gaforre
cradle.ogg djep
craft.ogg punëdore
crawl.ogg zvarritem
crazy.ogg i lojtur
creek.ogg lumth
crepe.ogg krepë
crib.ogg krevat
croak.ogg kuak
crocodile.ogg krokodil
cross.ogg kryq
crow.ogg korb
crown.ogg kurorë
crumb.ogg thërrime
crust.ogg kore
cry.ogg qaj
crystal.ogg kristal
cube.ogg kub
cucumber.ogg kastravec
curtain.ogg perde
cut.ogg pres
cute.ogg e lezetshme
dad.ogg baba
daffodil.ogg bathër e verdhë
daisy.ogg luleshqerrë
dam.ogg digë
dance.ogg vallëzim
dandelion.ogg lule qumështore
dart_board.ogg tabelë darti
date_fruit.ogg hurma
deer.ogg dre
den.ogg strofkë
desert.ogg shkretëtirë
desk.ogg tryezë
dessert.ogg ëmbëlsirë
diamond.ogg diamant
dig.ogg gërmoj
dirt.ogg dhe
dirty.ogg i ndotur
dish.ogg pjatë
dishcloth.ogg pecetë
dive.ogg zhytje
doctor.ogg mjek
doe.ogg sutë
dog.ogg qen
doll.ogg kukull
dolphin.ogg delfin
domino.ogg domino
door.ogg derë
doormat.ogg rrugicë
dot.ogg pikë
doughnut.ogg tullumbë
dove.ogg pëllumbeshë
dragon.ogg dragua
dragonfly.ogg pilivesë
draw.ogg vizatoj
drawer.ogg sirtar
dream.ogg ëndërroj
dress.ogg fustan
drink.ogg pije
drip.ogg bulë
drive.ogg drejtoj
drool.ogg përjargem
drum.ogg daulle
dry.ogg thaj
duck.ogg rosak
duck_mother.ogg rosë
dune.ogg dunë
dwarf.ogg xhuxh
eagle.ogg shkabë
ear.ogg vesh
earth.ogg tokë
eat.ogg ha
egg.ogg vezë
eggplant.ogg patëllxhan
elbow.ogg bërryl
electrician.ogg elektricist
elk.ogg dre
empty.ogg e zbrazët
engine.ogg motor
engineer.ogg inxhinier
eraser.ogg fshirëse
explore.ogg eksploroj
eyelash.ogg qerpik
eyes.ogg sy
face.ogg fytyrë
fair.ogg panair
fairy.ogg zanë
fall.ogg bie
fall_season.ogg vjeshtë
family.ogg familje
fan.ogg tifoz
farm.ogg fermë
farmer.ogg bujk
fat.ogg i dhjamosur
faucet.ogg rubinet
fawn.ogg fazan
fear.ogg frikë
feast.ogg banket
feather.ogg pupël
feed.ogg ushqej
femur.ogg femur
fetch.ogg sjell
fig.ogg fik
fin.ogg pendë
find.ogg gjej
finger.ogg gisht
fire.ogg zjarr
fire_extinguisher.ogg zjarrfikëse
fireman.ogg zjarrfikës
fish.ogg peshk
fisherman.ogg peshkatar
fist.ogg grusht
flacon.ogg flakon
flag.ogg flamur
flame.ogg flakë
flamingo.ogg lejlek i kuq
flash.ogg fener
flat.ogg apartament
flies.ogg miza
float.ogg pluskoj
flour.ogg miell
flower.ogg lule
fluff.ogg push
flute.ogg flaut
fly.ogg fluturoj
foam.ogg shkumë
foot.ogg këmbë
forest.ogg pyll
fork.ogg pirun
fountain.ogg shatërvan
fox.ogg dhelpër
freeze.ogg ngrij
friend.ogg shok
fries.ogg patate të skuqura
frog.ogg bretk
front.ogg ballë
fruit.ogg frutë
fudge.ogg paluze
full.ogg plot
fur.ogg gëzof
game.ogg lojë
garage.ogg garazh
garden.ogg kopsht
garlic.ogg hudhër
gem.ogg xhevahir
giant.ogg gjigant
gift.ogg dhuratë
giraffe.ogg gjirafë
girl.ogg vajzë
glass.ogg qelq
glasses.ogg syze
glove.ogg dorashkë
glue.ogg ngjitëse
gnome.ogg xhuxh
goat.ogg dhi
golden.ogg e artë
golf.ogg golf
goose.ogg patë
gorilla.ogg gorillë
grain.ogg të lashta
grandmother.ogg gjyshe
grape.ogg rrush
grapefruit.ogg greipfrut
grass.ogg bar
grave.ogg varr
gray.ogg gri
green.ogg e gjelbër
grill.ogg skarë
grin.ogg ngërdheshje
ground.ogg truall
growl.ogg hungërij
guignol.ogg teatër kukullash
guinea_pig.ogg derrkuc indie
gum.ogg çamçakëz
hair.ogg flokë
hair_dryer.ogg tharëse flokësh
half.ogg gjysmë
ham.ogg proshutë
hamburger.ogg hamburger
hammer.ogg çekiç
hand.ogg dorë
handlebar.ogg dorezë
happy.ogg i lumtur
harp.ogg harpë
hat.ogg kapele
hatch.ogg klloçit
hay.ogg sanë
head.ogg krye
hear.ogg dëgjoj
heat.ogg nxehtësi
hedge.ogg gardh
hedgehog.ogg iriq
heel.ogg takë
helmet.ogg helmetë
hen.ogg pulë për vezë
herd.ogg kope
high.ogg lart
hike.ogg ecje
hill.ogg kodër
hip.ogg këllk
hippopotamus.ogg hipopotam
hit.ogg goditje
hive.ogg huall
hockey.ogg hokej
hole.ogg vrimë
home.ogg shtëpi
hook.ogg grremç
hop.ogg kërcim
horse.ogg kalë
hose.ogg markuç
hospital.ogg spital
hot.ogg nxehtë
hot_dog.ogg panine
hound.ogg langua
house.ogg shtëpi
howl.ogg angullij
hug.ogg përqafoj
huge.ogg i stërmadh
hummingbird.ogg kolibër
hunchbacked.ogg i kërrusur
hunter.ogg gjuetar
husband.ogg burrë
hut.ogg kolibe
hyena.ogg hienë
ice.ogg akull
iceberg.ogg ajsberg
iguana.ogg iguanë
ill.ogg i sëmurë
ink.ogg bojë
island.ogg ishull
jacket.ogg xhaketë
jaguar.ogg jaguar
jam.ogg marmelatë
jay.ogg shturë
jelly.ogg marmelatë
jellyfish.ogg kandil deti
jewel.ogg gur i çmuar
job.ogg punë
jockey.ogg hipist
jog.ogg vrapim
joy.ogg gëzim
judge.ogg gjykatës
judo.ogg xhudo
juggler.ogg zhongler
juice.ogg lëng
jump.ogg hidhem
kangaroo.ogg kangur
keel.ogg kallumë
kernel.ogg bërthamë
keyboard.ogg tastierë
kimono.ogg kimono
king.ogg mbret
kiss.ogg puth
kitchen.ogg kuzhinë
kite.ogg balonë
kitten.ogg kotele
kiwi.ogg kiui
knee.ogg gju
kneel.ogg përgjunjem
knife.ogg thikë
knight.ogg kalorës
knit.ogg thur
knot.ogg nyjë
koala.ogg koala
lad.ogg djalosh
lady.ogg zonjë
ladybug.ogg mollëkuqe
lake.ogg liqen
lama.ogg lama
lamb.ogg qengj
lamp.ogg abazhur
land.ogg tokë
lane.ogg pistë
lap.ogg prehër
lasso.ogg lak
laugh.ogg qesh
lava.ogg lavë
lawn.ogg livadh
lawyer.ogg avokat
leaf.ogg gjethe
ledge.ogg pezul
leek.ogg presh
left.ogg majtas
leg.ogg këmbë
lemon.ogg limon
lemonade.ogg limonadë
lemur.ogg lemur
leopard.ogg leopard
lettuce.ogg marule
librarian.ogg bibliotekar
lick.ogg lëpij
lid.ogg kapak
lift.ogg teleferik
light.ogg dritë
lighthouse.ogg far
lightning.ogg rrufe
lilac.ogg jargavan
lime.ogg qitro
line.ogg vijë
link.ogg hallkë
lion.ogg luan
lion_cub.ogg këlysh luani
lip.ogg buzë
liquid.ogg lëng
lizard.ogg zhapi
lobster.ogg aragostë
log.ogg trung
look.ogg shoh
lunch.ogg drekë
mad.ogg i tërbuar
magic.ogg magjik
magnet.ogg magnet
magnifying_glass.ogg thjerrëz zmadhimi
magpie.ogg laraskë
mail.ogg postë
man.ogg njeri
mane.ogg kreshtë
mango.ogg mango
map.ogg hartë
maple.ogg panjë
marble.ogg mermer
mashed_potatoes.ogg pure
mask.ogg maskë
mast.ogg direk
mat.ogg rrogoz
match.ogg ndeshje
mate.ogg shok
mattress.ogg dyshek
mauve.ogg vjollcë
meal.ogg ushqim
meat.ogg mish
mechanic.ogg mekanik
medal.ogg medalje
meet.ogg takoj
melon.ogg pjepër
merry-go-round.ogg rrotullame
mice.ogg minj
microphone.ogg mikrofon
milk.ogg qumësht
mill.ogg mulli
mimosa.ogg mimozë
mirror.ogg pasqyrë
mixer.ogg përzierës
mole.ogg urith
mom.ogg mama
moon.ogg hënë
moose.ogg dre brilopatë
mop.ogg sukull
mosque.ogg xhami
mosquito.ogg mushkonjë
mother.ogg mëmë
motorcycle.ogg motoçikletë
mountain.ogg mal
mouse.ogg mi
mouth.ogg gojë
movie.ogg film
mower.ogg kositëse
mud.ogg baltë
mug.ogg kupë
mule.ogg mushkë
muscle.ogg muskul
mushroom.ogg kërpudhë
music.ogg muzikë
musician.ogg muzikant
naked.ogg lakuriq
nap.ogg dremit
navel.ogg kërthizë
neck.ogg qafë
necklace.ogg varëse
needle.ogg gjilpërë
nest.ogg fole
net.ogg rrjetë
newspaper.ogg gazetë
night.ogg natë
nightgown.ogg këmishë nate
nose.ogg hundë
nostril.ogg vrimë hunde
notebook.ogg bllok shënimesh
number.ogg numër
nun.ogg murgeshë
nurse.ogg infermiere
nurse_male.ogg infermier
nut.ogg kokërr
oar.ogg rremë
ocean.ogg oqean
office.ogg zyrë
olive.ogg ulli
on.ogg mbi
onion.ogg qepë
open.ogg hapur
opossum.ogg oposum
orange-color.ogg portokalli
orange.ogg portokall
orchid.ogg orkide
ostrich.ogg struc
otter.ogg lundërz
owl.ogg buf
ox.ogg gjedh
oyster.ogg midhje
pacifier.ogg biberon fals
page.ogg faqe
pair.ogg dyshe
pajamas.ogg pizhame
pal.ogg mik
palm_tree.ogg palmë
pan.ogg tigan
panda.ogg pandë
panther.ogg panterë
panties.ogg brekë
pants.ogg pantallona
papaya.ogg papaja
paper.ogg letër
parachute.ogg parashutë
parakeet.ogg paraket
parrot.ogg papagall
patch.ogg arnë
path.ogg shteg
paw.ogg gjurmë
pea.ogg bizele
peach.ogg pjeshkë
peacock.ogg pallua
peak.ogg majë
pear.ogg dardhë
pearl.ogg perlë
peck.ogg çukit
pedal.ogg pedal
pelican.ogg pelikan
pen.ogg penë
pencil.ogg laps
peony.ogg bozhure
people.ogg njerëz
pepper.ogg piper
peppers.ogg speca
pet.ogg kafshë shtëpiake
petal.ogg petël
phone.ogg telefon
piano.ogg piano
picture.ogg foto
pie.ogg byrek
pig.ogg derr
pigeon.ogg pëllumb
pill.ogg kokërr
pillow.ogg nënkresë
pilot.ogg pilot
pine.ogg pishë
pine_cone.ogg boçe pishe
pink.ogg ngjyrë trëndafili
pip.ogg farë
pipe.ogg tub
piranha.ogg piranja
pirate.ogg pirat
pizza.ogg picë
plane.ogg avion
planet.ogg planet
plant.ogg bimë
plate.ogg pjatë
play.ogg luaj
pliers.ogg pinca
plow.ogg plugoj
plum.ogg kumbull
plumber.ogg hidraulik
pocket.ogg xhep
pod.ogg bishtajë
pole.ogg hu
police.ogg polic
pompon.ogg xhufkë
pond.ogg pellg
pony.ogg kalë i vogël
pool.ogg pishinë
popcorn.ogg kokoshka
pope.ogg papë
porthole.ogg dritare e rrumbullakët
post.ogg kuti poste
pot.ogg poçe
potato.ogg patate
pounce.ogg cys
president.ogg president
pretty.ogg e bukur
price.ogg çmim
priest.ogg prift
prince.ogg princ
princess.ogg princeshë
prison.ogg burg
prisoner.ogg i burgosur
prize.ogg çmim
pug.ogg hundështypur
pull.ogg tërheq
pullover.ogg pulovër
pumpkin.ogg kungull
puppy.ogg këlysh
pyramid.ogg piramidë
quarrel.ogg zihem
queen.ogg mbretëreshë
question.ogg pyetje
quilt.ogg jorgan
quiz.ogg pyetësor
rabbit.ogg lepur
rabbit_baby.ogg lepurush
race.ogg garë
radio.ogg radio
radish.ogg rrepë
raft.ogg trap
rag.ogg rreckë
rage.ogg tërbim
rain.ogg shi
raincoat.ogg fëshfëshe
rake.ogg grabujë
ramp.ogg pedanë
ran.ogg vrap
raspberry.ogg mjedër
rat.ogg brejtës
razor.ogg brisk
read.ogg lexoj
red.ogg e kuqe
reptile.ogg zvarranik
rhinoceros.ogg rinoqeront
rice.ogg oriz
ride.ogg ngas biçikletën
rifle.ogg pushkë
right.ogg djathtas
rip.ogg vjel
rise.ogg ngre
river.ogg lum
road.ogg rrugë
roast.ogg mish i pjekur
robe.ogg petk
robot.ogg robot
rock.ogg shkëmb
rocket.ogg raketë
rolling_pin.ogg petës
roof.ogg çati
room.ogg dhomë
root.ogg rrënjë
rope.ogg litar
rose.ogg trëndafil
round.ogg rrumbullak
rowing.ogg vozitje
royal.ogg mbretëror
rug.ogg plaf
run.ogg turrem
sad.ogg i trishtuar
saddle.ogg shalë
sail.ogg velë
sailor.ogg detar
salamander.ogg salamandër
salmon.ogg salmon
sand.ogg rërë
sandals.ogg sandale
sandwich.ogg sanduiç
sash.ogg shall
sauce.ogg salcë
sausage.ogg salsiçe
scale.ogg peshore
scar.ogg blanë
scare.ogg tremb
scarf.ogg shall
school.ogg shkollë
school_bag.ogg çantë shkolle
science.ogg shkencë
scissors.ogg gërshërë
scorpion.ogg akrep
scratch.ogg kruaj
scream.ogg ulërij
screw.ogg vidë
screwdriver.ogg kaçavidë
scribble.ogg shkarravis
sea.ogg det
seat.ogg ndenjëse
see.ogg shoh
seed.ogg farë
shadow.ogg hije
shake.ogg tund
shark.ogg peshkaqen
shave.ogg rruhem
shed.ogg barakë
sheep.ogg dele
shelf.ogg raft
shell.ogg lëvozhgë
ship.ogg anije
shirt.ogg këmishë
shoe.ogg këpucë
shoelace.ogg lidhëse këpucësh
shop.ogg dyqan
shore.ogg breg
short.ogg i shkurtër
shovel.ogg lopatë
shower.ogg dush
shrimp.ogg karkalec deti
shrub.ogg gëmushë
shut.ogg mbyllu
shutter.ogg grilë
sick.ogg i sëmurë
sidewalk.ogg trotuar
sign.ogg shenjë
sing.ogg këndoj
sink.ogg lavaman
sip.ogg rrufis
sister.ogg motër
sit.ogg ulem
skate.ogg skejt
skeleton.ogg skelet
ski.ogg ski
skimmer.ogg biralie
skin.ogg lëkurë
skirt.ogg fund
skunk.ogg qelbës
sky.ogg qiell
slam.ogg përplas
sled.ogg sajë
sleep.ogg fle
sleeve.ogg mëngë
sleigh.ogg sajë
slide.ogg rrëshqitëse
slim.ogg i hollë
slime.ogg jargë
slippers.ogg heqla
slope.ogg pjerrësirë
sloppy.ogg qull
slot.ogg vrimë
sloth.ogg përtac
slug.ogg ligavec
small.ogg i vogël
smell.ogg nuhas
smile.ogg buzëqeshje
smock.ogg përparëse
smoke.ogg tym
smooch.ogg puthem
snack.ogg snak
snail.ogg kërmill
snake.ogg gjarpër
sneaker.ogg atlete
sniff.ogg nuhas
snow.ogg dëborë
soap.ogg sapun
sob.ogg ngashërim
sock.ogg çorape
soldier.ogg ushtar
sole.ogg shuall
sole_shoe.ogg këpucë me shuall
son.ogg bir
soup.ogg supë
spade.ogg bel
spaghetti.ogg spageti
spark.ogg shkëndijë
sparrow.ogg trumcak
spatula.ogg spatul
speak.ogg flas
spear.ogg shigjetë
spice.ogg erëz
spider.ogg merimangë
spider_web.ogg rrjetë merimange
spike.ogg gjemb
spill.ogg derdh
spinach.ogg spinaq
spine.ogg shtyllë kurrizore
spinning_top.ogg fugë
splash.ogg stërpik
splatter.ogg stërpikje
sponge.ogg sfungjer
spool.ogg rrotëz
spoon.ogg lugë
sport.ogg sport
spot.ogg njollë
spray.ogg spërkat
spread.ogg përhap
spring.ogg çel
spring_season.ogg pranverë
sprinkle.ogg spërkat
square.ogg katror
squash.ogg kungull
squat.ogg bëj ulje-ngritje
squid.ogg kallamar
squirrel.ogg ketër
squirt.ogg spërkatëse
stack.ogg grumbull
stage.ogg skenë
staircase.ogg shkallare
stamp.ogg vulë
stand.ogg ngritur
star.ogg yll
stare.ogg zhbiroj
starfish.ogg yll deti
steam.ogg avull
steep.ogg i pjerrët
steeple.ogg kambanore
stem.ogg kërcell
step.ogg hap
stew.ogg gjellë
stick.ogg shkop
sting.ogg thumboj
stinky.ogg kundërmues
stitch.ogg qep
stomach.ogg stomak
stone.ogg gur
stop.ogg ndaloj
store.ogg shitore
stove.ogg stufë
straight.ogg drejt
strainer.ogg kullore
straw.ogg biule
strawberry.ogg luleshtrydhe
stream.ogg rrjedhë
street.ogg rrugë
stretch.ogg shtriqem
string.ogg fill
stripe.ogg vijë
strong.ogg i fortë
student.ogg nxënës
study.ogg studioj
stump.ogg cung
sugar.ogg sheqer
suit.ogg kostum
suitcase.ogg valixhe
summer.ogg verë
summit.ogg majë
sun.ogg diell
swan.ogg mjellmë
sweat.ogg djersë
sweatshirt.ogg këmishë e trashë
swim.ogg not
table.ogg tryezë
tablecloth.ogg mbulesë
tadpole.ogg fulterëz
tag.ogg etiketë
tail.ogg bisht
tall.ogg e lartë
tape_measure.ogg metër shirit
taxi.ogg taksi
teach.ogg jap mësim
teacher.ogg mësues
tear.ogg gris
teddy.ogg arush
teeth.ogg dhëmbë
television.ogg televizor
temple.ogg tempull
tennis.ogg tenis
tent.ogg tendë
text.ogg tekst
thick.ogg i trashë
thief.ogg hajdut
thigh.ogg kofshë
think.ogg mendoj
thread.ogg fill
throat.ogg fyt
throw.ogg hedh
thumb.ogg pulqer
tick.ogg morr
ticket.ogg biletë
tiger.ogg tigër
time.ogg kohë
tin.ogg konservë
tire.ogg rrotë
tired.ogg i lodhur
tissue.ogg shami letre
to_drink.ogg pi
toad.ogg thithëlopë
toaster.ogg tostierë
toe.ogg gisht i këmbës
toilet.ogg banjë
tomatoe.ogg domate
tongs.ogg mashë
tongue.ogg gjuhë
tool.ogg vegël
top.ogg sipër
torch.ogg pishtar
touch.ogg prek
towel.ogg pecetë
toy.ogg lodër
trail.ogg shteg
train.ogg tren
train_station.ogg stacion treni
trap.ogg kurth
trash.ogg hedhurina
tray.ogg tabaka
treat.ogg qerasje
tree.ogg pemë
triangle.ogg trekëndësh
tribe.ogg tribu
trip.ogg udhëtim
truck.ogg kamion
tube.ogg tubet
tulip.ogg tulipan
tune.ogg melodi
turkey.ogg gjeldeti
turnip.ogg rrepë
turtle.ogg breshkë
tusk.ogg dhëmb elefanti
twin_boys.ogg binjakë
twin_girls.ogg binjake
umbrella.ogg ombrellë
under.ogg nën
uniform.ogg uniformë
van.ogg mikrobus
vapor.ogg vapor
vase.ogg vazo
vegetable.ogg zarzavate
vein.ogg venë
verdure.ogg jeshillëk
vest.ogg jelek
vet.ogg veteriner
viper.ogg nepërkë
vowel.ogg zanore
vulture.ogg kalë qyqe
wag.ogg tund
walk.ogg eci
wall.ogg mur
walnut.ogg arrë
wart.ogg lyth
wash.ogg laj
wasp.ogg arëz
watch.ogg sahat
water.ogg ujë
wave.ogg valë
wedding.ogg martesë
wedge.ogg pykë
weight.ogg peshë
wet.ogg i lagësht
whale.ogg balenë
wheat.ogg miell
wheel.ogg rrotë
whisk.ogg rrahëse
whisper.ogg pëshpërit
white.ogg e bardhë
wide.ogg e gjerë
wife.ogg grua
wig.ogg parukë
win.ogg fitoj
wind.ogg erë
window.ogg dritare
window_glass.ogg pllakë xhami
wing.ogg flatër
winter.ogg dimër
wolf.ogg ujk
woman.ogg grua
wood.ogg dru
word.ogg fjalë
worker.ogg punonjës
world.ogg botë
wreath.ogg kurorë
wrench.ogg çelës
wrist.ogg kyç
write.ogg shkruaj
yellow.ogg e verdhë
yogurt.ogg kos
yum.ogg ëëm
zebra.ogg zebër
zipper.ogg zinxhir
zoo.ogg kopsht zoologjik

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-sq.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2021-10-15