Slovenian (sl)

Intro (sl/intro/)

These files are missing

File Description
algebra_by.ogg title: Množenje števil description: Vaje množenja. voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Deljenje števil description: Vaje deljenja. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Odštevanje števil description: Vaje odštevanja. voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Seštevanje števil description: Vaje seštevanja. voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
align4_2players.ogg title: Štiri v vrsto (s prijateljem) description: Razporedite štiri žetone v vrsto. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
alphabet-sequence.ogg title: Zaporedje abecede description: Pomikajte helikopter, da ujame oblake, ki sledijo zaporedju abecede. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Analogna elektrika description: Ustvarite in simulirajte analogno električno shemo. voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Otroška tipkovnica description: Preprosta dejavnost za raziskovanje tipkovnice. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: Miška dojenček description: Premaknite miško ali se dotaknite zaslona in si oglejte rezultat. voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
baby_wordprocessor.ogg title: Otročji urejevalnik besedil description: Preprost urejevalnik besedil, ki omogoča otrokom, da vidijo črke, ki jih tipkajo med igro. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
balancebox.ogg title: Ravnovesna škatla description: Z nagibanjem škatle usmerjaj žogo do vrat. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Podaj žogo Tuxu description: Sočasno pritisni levo in desno smerno tipko, da se žoga zakotali v ravni črti. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Igra stolpcev (proti Tuxu) description: Izberite število kroglic, ki jih želite namestiti v luknje in nato kliknite gumb V redu. Zmagovalec je tisti, ki žoge ni postavil v rdečo luknjo. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Igra stolpcev (s prijateljem) description: Izberite število kroglic, ki jih želite namestiti v luknje in nato kliknite gumb V redu. Zmagovalec je tisti, ki žoge ni postavil v rdečo luknjo. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Binarne žarnice description: Ta dejavnost vam pomaga, da se naučite koncepta pretvorbe decimalnih števil v binarna števila. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Odkrij brajico description: Učenje in pomnjenje brajice. voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Zabava z brajico description: Vaja črk v brajici. voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Koledar description: Preberite navodila in izberite pravi datum na koledarju. voice: Select the asked date on the calendar
categorization.ogg title: Kategorizacija description: Elemente kategorizirajte v pravilne in napačne skupine. voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Play checkers (against Tux) description: Verzija igre v GCompris je mednarodna dama. voice: play checkers against Tux
checkers_2players.ogg title: Play checkers (with a friend) description: Verzija igre v GCompris je mednarodna dama. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Play chess (against Tux) description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Play chess (with a friend) description: voice: play chess against your friend
click_on_letter_up.ogg title: Kliknite na veliko črko description: Poslušajte črko in kliknite nanjo. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
color_mix.ogg title: Mešanje barv description: Odkrijte mešanje barv. voice: Match the color by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Mešanje barv svetlobe description: Odkrijte mešanje barv svetlobe. voice: Match the color by moving the sliders on the torches
details.ogg title: Najdi podrobnosti description: Povlecite in spustite oblike na prave cilje. voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Digitalna elektronika description: Ustvarite in simulirajte digitalno električno shemo. voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Rišite črke description: Povežite pike, da bi narisali črke. voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Rišite številke description: Povežite pike in narišite številke od 0 do 9. voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
erase_2clic.ogg title: Dvojno tapnite ali dvojno kliknite description: Z dvoklikom ali dvakratnim tapom počistite umazano polje in raziščite sliko v ozadju. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
explore_farm_animals.ogg title: Raziščite domače živali description: Naučite se nekaj zanimivih dejstev o živalih s kmetije in o tem kako se oglašajo. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Raziščite spomenike description: Raziščite spomenike po svetu. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Raziščite živali sveta description: Naučite se nekaj zanimivih dejstev o živalih sveta in kje so na zemljevidu. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Raziščite glasbo sveta description: Naučite se o glasbi sveta. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Družina description: Izberite poimenovanje za tega družinskega člana. voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Pokaži sorodnike description: Kliknite na par, ki ustreza danemu razmerju. voice: Click on a pair that defines the given relation
find_the_day.ogg title: Najdi dan description: Poiščite pravi datum in ga izberite na koledarju. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Očisti gumijasto cev description: Gasilec potrebuje vodo za zaustavitev požara, vendar je cev zamašena. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Nogometna igra description: Brcnite žogo v gol. voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Najdi območje description: Spustite in povlecite območja, da dokončate zemljevid držav. voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
graph-coloring.ogg title: Barvanje grafa description: Pobarvaj graf tako, da nobeni sosednji vozlišči nimata enakih barv. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Težnost description: Uvod v koncept težnosti. voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: Guesscount description: Uganite algebrajski izraz in povlecite ploščice, da dobite rezultat enak uganjenem številu Guesscount. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
hexagon.ogg title: Šesterokotnik description: Poiščite jagodo s klikanjem na modra polja. voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
instruments.ogg title: Glasbeni inštrumenti description: Kliknite na ustrezna glasbila. voice: Click on the correct musical instrument.
land_safe.ogg title: Varno pristanite description: Krmarite vesoljsko ladjo proti zeleni pristajalni površini. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Obogati svoje besedišče description: Izvedi dejavnosti učenja jezika. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
learn_additions.ogg title: Naučite se seštevanja description: Naučite se seštevanja majhnih števil. voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: Naučite se decimalnih števil description: Naučite se majhnih decimalnih števil. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Seštevanja decimalnih števil description: Naučite se seštevanja decimalnih števil. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Odštevanja decimalnih števil description: Naučite se odštevati decimalna števila. voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Učenje številk description: Naučite se številke od 0 do 9. voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Naučite se količin description: Naučite se predstavljanja količine predmetov. voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Naučite se odštevati description: Naučite se odštevati majhna števila. voice: Click on the circles to give the operation's result.
letter-in-word.ogg title: V kateri besedi je črka description: Napisana je črka. Prikazane so nekatere besede, in najti morate besedo oz. besede, v katerih se pojavlja ta črka. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Ugasnite luči description: Cilj igre je izklopiti vse luči. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: Zgodovina Louisa Braillea description: Preučite glavne datume izumitelja brajice. voice: Discover the history of Louis Braille.
memory-case-association-tux.ogg title: Primer spominske igre proti Tuxu description: Pomaknite kartice, da poiščete velike in male črke iste črke za igranje proti Tuxu. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Igra asociacij velikih in malih črk description: Pomaknite karte, da poiščete velike in male črke iste črke. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Spominska igra štetja description: Obrnite karte tako, da se bo številka ujemala z narisano sliko. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Spominska igra vseh operacij description: Obrnite karte in poiščite kartice, kjer se operacije ujemajo z rezultati. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Spominska igra seštevanja in odštevanja proti Tuxu description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema s seštevanjem ali odštevanjem v igri proti Tuxu. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Spominska igra seštevanja in odštevanja description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema s seštevanjem ali odštevanjem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Spominska igra seštevanja proti Tuxu description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema s seštevanjem v igri proti Tuxu. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Spominska igra seštevanja description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema s seštevanjem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Spominska igra deljenja proti Tuxu description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema s deljenjem v igri proti Tuxu. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Spominska igra deljenja description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema z deljenjem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Spominska igra odštevanja proti Tuxu description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema z odštevanjem v igri proti Tuxu. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Spominska igra odštevanja description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema z odštevanjem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Spominska igra množenja in deljenja proti Tuxu description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema z množenjem ali deljenjem v igri proti Tuxu. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Spominska igra množenja in deljenja description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema z množenjem ali deljenjem v igri proti Tuxu. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Spominska igra množenja proti Tuxu description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema z množenjem v igri proti Tuxu. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Spominska igra množenja description: Karte obrnite tako, da se rezultat ujema z množenjem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-wordnumber.ogg title: Spominska igra števil in besed description: Kartici obrnite tako, da se številka ujema z imenom števila. voice: Match the numeric with the word.
mining.ogg title: Rudarjenje za zlatom description: Z miškinim koleščkom se približaj skalni steni in išči zlate kepe. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
money_back.ogg title: Vrnite Tuxu drobiž description: Vaja uporabe denarja z vračanjem drobiža Tuxu. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Vrnite Tuxu njegov drobiž, vključno s centi description: Vaja uporabe denarja z vračanjem drobiža Tuxu. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Denar z drobižem description: Vadite rabo denarja vključno s centi. voice: Click on the money to pay.
nine_men_morris.ogg title: Devet moških moris (proti Tuxu) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Devet moških moris (s prijateljem) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: Poimenujte to noto description: Naučite se imena not v basovskem in violinskem ključu. voice: Identify the note and press the correct piano key
numbers-odd-even.ogg title: Soda in liha števila description: Premikajte helikopter in z njim lovite oblake, ki imajo sode ali lihe številke. voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Razvrščanje abecede description: Uredite dane črke v naraščajočem ali padajočem abecednem redu, kot je zahtevano. voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: Kronologija razvrščanja description: Dotaknite se danih dogodkov v njihovem kronološkem zaporedju. voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Razvrščanje števil description: Razvrstite dana števila v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu kot je zahtevano. voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: Razvrščanje stavkov description: Dane besede razporedite tako, da tvorijo smiseln stavek. voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Play oware (against Tux) description: Igrajte strateško igro oware proti Tuxu. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Play oware (with a friend) description: Igrajte strateško igro oware s prijateljem. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
path_decoding.ogg title: Dekodiranje poti description: Sledite navodilom, da pomagate Tuxu doseči cilj. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: Relativno dekodiranje poti description: Sledite navodilom, da pomagate Tuxu doseči cilj. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: Kodiranje poti description: Pomikajte Tuxa po poti, da doseže cilj. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: Relativno kodiranje poti description: Pomikajte Tuxa po poti, da doseže cilj. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
penalty.ogg title: Kazenski strel description: Z dvojnim klikom ali dvojnim tapom na katerikoli strani gola zadeni točko. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Lovec na fotografije description: Poiščite razlike med dvema slikama. voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: Komponiranje za klavir description: Naučite, kako deluje klaviatura in kako so napisane note na notnem črtovju. voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
play_piano.ogg title: Zaigraj klavir description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: Predvajaj ritem description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
positions.ogg title: Pozicije description: Najdi fantovo pozicijo glede na škatlo. voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: Programiranje blodnjaka description: Ta dejavnost uči Tuxa programiranja, da doseže svoj cilj s preprostimi navodili, kot so premik naprej, zavijanje levo in desno. voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
readingh.ogg title: Vaja vodoravnega branja description: Preberite seznam besed in povejte ali se v njem nahaja dana beseda. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
renewable_energy.ogg title: Obnovljiva energija description: Tux se je s čolnom vrnil iz ribarjenja na svojem čolnu. Vklopi nazaj električni sistem, da bo lahko imel osvetljen dom. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
roman_numerals.ogg title: Rimska števila description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard_weight.ogg title: Ravnotežje z uporabo mednarodnega sistema enot description: Povlecite in spustite uteži, da uravnotežite tehtnico in izračunajte maso. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Ravnotežje z uporabo imperialnega sistema enot description: Povlecite in spustite uteži, da uravnotežite tehtnico in izračunajte maso. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Razdelite dele slaščic description: Poskusite razdeliti dele slaščice danemu številu otrok. voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Dejavnost preprostega risanja description: Ustvarite lastno risbo. voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
solar_system.ogg title: Sončni sistem description: Na vprašanja odgovarjajte s 100% pravilnostjo. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Krmarite podmornico description: Vodite podmornico do končne točke. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
tic_tac_toe.ogg title: Križci in krožci (proti Tuxu) description: Postavi tri oznake v vrsto. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Križci in krožci (s prijateljem) description: Postavi tri oznake v vrsto. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.

Letters (sl/alphabet/)

These files are missing

File Description
U006EU0075U006DU0062U0065U0072U0073.ogg numbers
U0070.ogg p
U0075U0070U0070U0065U0072U0063U0061U0073U0065.ogg uppercase

Misc (sl/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
configuration.ogg
try_again.ogg

Colors (sl/colors/)

Geography (sl/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afganistan
africa.ogg Afrika
algeria.ogg Alžirija
america.ogg Amerika
angola.ogg Angola
antarctica.ogg Antarktika
armenia.ogg Armenija
asia.ogg Azija
australia.ogg Avstralija
azerbaijan.ogg Azerbajdžan
bangladesh.ogg Bangladeš
belize.ogg Belize
benin.ogg Benin
bhutan.ogg Butan
botswana.ogg Bocvana
brunei.ogg Brunej
burkina_faso.ogg Burkina Faso
burundi.ogg Burundi
cambodia.ogg Kambodža
cameroon.ogg Kamerun
central_african_republic.ogg Srednjeafriška republika
chad.ogg Čad
china.ogg Kitajska
cook_islands.ogg Cookovi otoki
democratic_republic_of_congo.ogg Demokratična republika Kongo
djibouti.ogg Džibuti
east_timor.ogg Vzhodni Timor
egypt.ogg Egipt
equatorial_guinea.ogg Ekvatorialna Gvineja
eritrea.ogg Eritreja
eswatini.ogg Esvatini
ethiopia.ogg Etiopija
europe.ogg Evropa
fiji.ogg Fidži
finland.ogg Finska
french_polynesia.ogg Francoska Polinezija
gabon.ogg Gabon
gambia.ogg Gambija
georgia.ogg Gruzija
ghana.ogg Gana
guinea.ogg Gvineja
guinea_bissau.ogg Gvineja Bissau
hawaii.ogg Havaji
india.ogg Indija
indonesia.ogg Indonezija
iran.ogg Iran
iraq.ogg Irak
israel.ogg Izrael
ivory_coast.ogg Slonokoščena obala
japan.ogg Japonska
jordan.ogg Jordanija
kazakhstan.ogg Kazakstan
kenya.ogg Kenija
kiribati.ogg Kiribati
kuwait.ogg Kuvajt
kyrgyzstan.ogg Kirgizija
laos.ogg Laos
lebanon.ogg Libanon
lesotho.ogg Lesoto
liberia.ogg Liberija
libya.ogg Libija
madagascar.ogg Madagaskar
malawi.ogg Malavi
malaysia.ogg Malezija
maldives.ogg Maldivi
mali.ogg Mali
mariana_islands.ogg Marianski otoki
marshall_islands.ogg Marshallovi otoki
mauritania.ogg Mavretanija
micronesia.ogg Mikronezija
mongolia.ogg Mongolija
moroco.ogg Maroko
mozambique.ogg Mozambik
myanmar.ogg Mjanmar
namibia.ogg Namibija
nepal.ogg Nepal
new_caledonia.ogg Nova Kaledonija
new_zealand.ogg Nova Zelandija
niger.ogg Niger
nigeria.ogg Nigerija
north_korea.ogg Severna Koreja
oceania.ogg Oceanija
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
papua_new_guinea.ogg Papua Nova Gvineja
philippines.ogg Filipini
pitcairn_islands.ogg Pitcairnovi otoki
puerto_rico.ogg Portoriko
qatar.ogg Katar
republic_of_congo.ogg Republika Kongo
rwanda.ogg Ruanda
samoan_islands.ogg Otoki Samoa
saudi_arabia.ogg Saudova Arabija
senegal.ogg Senegal
serbia.ogg Srbija
sierra_leone.ogg Sierra Leone
solomon_islands.ogg Salomonovi otoki
somalia.ogg Somalija
south_africa.ogg Južna Afrika
south_korea.ogg Južna Koreja
south_sudan.ogg Južni Sudan
sri_lanka.ogg Šrilanka
sudan.ogg Sudan
syria.ogg Sirija
taiwan.ogg Tajvan
tajikistan.ogg Tadžikistan
tanzania.ogg Tanzanija
thailand.ogg Tajska
togo.ogg Togo
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunizija
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
uganda.ogg Uganda
united_arab_emirates.ogg Združeni arabski emirati
us_minor.ogg Manjši zunanji otoki Združenih držav Amerike
uzbekistan.ogg Uzbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
vietnam.ogg Vietnam
western_sahara.ogg Zahodna Sahara
yemen.ogg Jemen
zambia.ogg Zambija
zimbabwe.ogg Zimbabve

Words (sl/words/)

These files are missing

File Description
accountant.ogg računovodja
ache.ogg bolečina
acorn.ogg želod
actor.ogg igralec
air_horn.ogg sirena
alarmclock.ogg budilka
alligator.ogg aligator
alphabet.ogg abeceda
anchor.ogg sidro
angel.ogg angel
angry.ogg jezen
animal.ogg žival
ankle.ogg gleženj
ant.ogg mravlja
anteater.ogg mravljinčar
antelope.ogg antilopa
apple.ogg jabolko
apple_tree.ogg jablana
appliance.ogg aparat
apricot.ogg marelica
arm.ogg roka
armchair.ogg naslonjač
artichoke.ogg artičoka
artist.ogg umetnik
asparagus.ogg šparglji
astronaut.ogg astronavt
athlete.ogg atlet
avocado.ogg avokado
ax.ogg sekira
baby_bottle.ogg otroška steklenička
back.ogg hrbet
badge.ogg značka
bag.ogg torba
bait.ogg vaba
balance.ogg ravnotežje
bald.ogg plešast
ball.ogg žoga
ball_of_yarn.ogg kroglica preje
ball_soccer.ogg nogometna žoga
ballet.ogg balet
bank.ogg banka
banker_female.ogg bančnica
bark.ogg lajati
barn.ogg skedenj
bat.ogg netopir
bath.ogg banja
bathing_suit.ogg kopalna obleka
bay.ogg zaliv
beach.ogg plaža
bean.ogg fižol
bear.ogg medved
beard.ogg brada
beat.ogg pretepati
beaver.ogg bober
bed.ogg postelja
bedroom.ogg spalnica
bee.ogg čebela
beetle.ogg hrošč
beg.ogg prositi
behind.ogg zadaj
bell.ogg zvonec
belly.ogg trebuh
bench.ogg klop
bib.ogg slinček
big.ogg velik
big_top.ogg cirkuški šotor
bike.ogg bicikel
bird.ogg ptica
bit.ogg ugriz
bite.ogg gristi
black.ogg črna
blackberry.ogg robidnica
blackbird.ogg kos
blade.ogg rezilo
blind.ogg slep
blink.ogg mežikati
block.ogg kocka
blond.ogg blond
blue.ogg modra
blueberry.ogg borovnica
blush.ogg zardevanje
board.ogg deska
boat.ogg čoln
boil.ogg kuhati
bolt.ogg vijak
bomb.ogg bomba
bone.ogg kost
book.ogg knjiga
bookcase.ogg knjižna polica
bottom.ogg ritka
box.ogg škatla
boxer.ogg boksar
boy.ogg fant
braid.ogg kitka
brain.ogg možgani
branch.ogg veja
bread.ogg kruh
break.ogg lomiti
breast.ogg prsi
brick.ogg zidak
bricklayer.ogg zidar
bride.ogg nevesta
bridge.ogg most
bright.ogg svetel
broccoli.ogg brokoli
brother.ogg brat
brown.ogg rjava
brush.ogg krtača
bubble.ogg mehurček
bucket.ogg vedro
bud.ogg popek
buffalo.ogg bizon
bug.ogg hrošček
bulb.ogg žarnica
bull.ogg bik
bump.ogg buška
bun.ogg štručka
bus.ogg avtobus
bush.ogg grm
butcher.ogg mesar
butter.ogg maslo
butterfly.ogg metulj
button.ogg gumb
cabbage.ogg zelje
cabin.ogg koča
cacao.ogg kakav
cactus.ogg kaktus
cage.ogg kletka
cake.ogg torta
call.ogg klicati
camel.ogg kamela
camera.ogg kamera
camp.ogg tabor
can.ogg konzerva
canary.ogg kanarček
candle.ogg sveča
candy.ogg sladkarija
cane.ogg trs
canoe.ogg kanu
canon.ogg top
canyon.ogg kanjon
cap.ogg kapa
cape.ogg pelerina
car.ogg avtomobil
carafe.ogg vrč za vodo
card.ogg karta
carnival.ogg karneval
carpenter.ogg mizar
carpet.ogg preproga
carrot.ogg korenje
cart.ogg voziček
cash.ogg gotovina
castle.ogg grad
cat.ogg maček
cat_female.ogg muca
catch.ogg ujeti
caterpillar.ogg gosenica
cauldron.ogg kotel
cauliflower.ogg cvetača
cave.ogg jama
cavern.ogg kaverna
celery.ogg zelena
centipede.ogg stonoga
cereal.ogg žita
chain.ogg veriga
chair.ogg stol
chalk.ogg kreda
chameleon.ogg kameleon
chandelier.ogg svečnik
chat.ogg klepetati
cheek.ogg lice
cheer.ogg navijaštvo
cheese.ogg sir
chef.ogg kuharski šef
cherry.ogg češnja
chest.ogg skrinja
chick.ogg piščanček
chicken.ogg piščanec
child.ogg otrok
chimney.ogg dimnik
chimp.ogg opica
chin.ogg brada
chocolate.ogg čokolada
chop.ogg sekati
chores.ogg opravila
christmas.ogg božič
cigar.ogg cigara
circus.ogg cirkus
city.ogg mesto
clam.ogg školjka
clap.ogg ploskati
class.ogg razred
claw.ogg krempelj
clay.ogg glina
clean.ogg čistiti
cleaning_lady.ogg snažilka
cliff.ogg klif
climb.ogg plezanje
clock.ogg ura
cloth.ogg blago
clothes_hanger.ogg obešalnik
cloud.ogg oblak
cloudy.ogg oblačno
clover.ogg detelja
clown.ogg klovn
coach.ogg trener
coast.ogg obala
coat.ogg plašč
cobra.ogg kobra
coconut.ogg kokosov oreh
cod.ogg riba trska
coffee.ogg kava
coin.ogg kovanec
cold.ogg mraz
color.ogg barva
colt.ogg žrebiček
comb.ogg glavnik
cone.ogg stožec
cook.ogg kuhati
cookie.ogg piškot
cork.ogg zamašek
corn.ogg koruza
couch.ogg kavč
cough.ogg kašljati
couple.ogg par
cow.ogg krava
cowboy.ogg kavboj
crab.ogg rakovica
cradle.ogg zibelka
craft.ogg obrt
crawl.ogg plaziti se
crazy.ogg nor
creek.ogg potok
crepe.ogg palačinka
crib.ogg stajica
croak.ogg krakati
crocodile.ogg krokodil
cross.ogg križ
crow.ogg vrana
crown.ogg krona
crumb.ogg drobtina
crust.ogg skorja
cry.ogg jokati
crystal.ogg kristal
cube.ogg kocka
cucumber.ogg kumare
curtain.ogg zavesa
cut.ogg rezati
cute.ogg ljubek
dad.ogg ata
daffodil.ogg narcisa
daisy.ogg marjetica
dam.ogg jez
dance.ogg ples
dandelion.ogg regrat
dart_board.ogg pikado deska
date_fruit.ogg datelj
deer.ogg jelen
den.ogg brlog
desert.ogg puščava
desk.ogg pisalna miza
dessert.ogg desert
diamond.ogg diamant
dig.ogg kopati
dirt.ogg umazanija
dirty.ogg umazan
dish.ogg jed
dishcloth.ogg kuhinjska krpa
dive.ogg potapljanje
doctor.ogg zdravnik
doe.ogg srna
dog.ogg pes
doll.ogg punčka
dolphin.ogg delfin
domino.ogg domine
door.ogg vrata
doormat.ogg predpražnik
dot.ogg pika
doughnut.ogg krof
dove.ogg golob
dragon.ogg zmaj
dragonfly.ogg kačji pastir
draw.ogg risati
drawer.ogg predal
dream.ogg sanjati
dress.ogg obleka
drink.ogg pijača
drip.ogg kapljanje
drive.ogg voziti
drool.ogg sliniti se
drum.ogg boben
dry.ogg sušiti
duck.ogg raca
duck_mother.ogg račka
dune.ogg sipina
dwarf.ogg škrat
eagle.ogg orel
ear.ogg uho
earth.ogg zemlja
eat.ogg jesti
egg.ogg jajce
eggplant.ogg jajčevec
elbow.ogg komolec
electrician.ogg električar
elk.ogg los
empty.ogg prazen
engine.ogg motor
engineer.ogg inženir
eraser.ogg radirka
explore.ogg raziskovanje
eyelash.ogg trepalnica
eyes.ogg oči
face.ogg obraz
fair.ogg sejem
fairy.ogg vila
fall.ogg pasti
fall_season.ogg jesenski čas
family.ogg družina
fan.ogg ventilator
farm.ogg kmetija
farmer.ogg kmet
fat.ogg debel
faucet.ogg pipa
fawn.ogg srnjaček
fear.ogg strah
feast.ogg pojedina
feather.ogg pero
feed.ogg hraniti
femur.ogg stegnenica
fetch.ogg prinesti
fig.ogg figa
fin.ogg plavut
find.ogg najti
finger.ogg prst
fire.ogg ogenj
fire_extinguisher.ogg gasilnik
fireman.ogg gasilec
fish.ogg riba
fisherman.ogg ribič
fist.ogg pest
flacon.ogg steklenička
flag.ogg zastava
flame.ogg plamen
flamingo.ogg flamingo
flash.ogg bliskavka
flat.ogg stanovanje
flies.ogg muhe
float.ogg plavati
flour.ogg moka
flower.ogg cvetlica
fluff.ogg puh
flute.ogg flavta
fly.ogg leteti
foam.ogg pena
foot.ogg stopalo
forest.ogg gozd
fork.ogg vilice
fountain.ogg vodnjak
fox.ogg lisica
freeze.ogg zmrzovati
friend.ogg prijatelj
fries.ogg pečen krompirček
frog.ogg žaba
front.ogg spredaj
fruit.ogg sadje
fudge.ogg biskvit
full.ogg poln
fur.ogg kožuh
game.ogg igra
garage.ogg garaža
garden.ogg vrt
garlic.ogg česen
gem.ogg dragulj
giant.ogg velikanski
gift.ogg darilo
giraffe.ogg žirafa
girl.ogg dekle
glass.ogg kozarec
glasses.ogg očala
glove.ogg rokavica
glue.ogg lepilo
gnome.ogg palček
goat.ogg koza
golden.ogg zlat
golf.ogg golf
goose.ogg gos
gorilla.ogg gorila
grain.ogg žito
grandmother.ogg babica
grape.ogg grozdje
grapefruit.ogg grenivka
grass.ogg trava
grave.ogg grob
gray.ogg siva
green.ogg zelena
grill.ogg žar
grin.ogg nasmeh
ground.ogg tla
growl.ogg renčati
guignol.ogg lutka
guinea_pig.ogg morski prašiček
gum.ogg žvečilni gumi
hair.ogg lasje
hair_dryer.ogg sušilnik za lase
half.ogg polovica
ham.ogg šunka
hamburger.ogg hamburger
hammer.ogg kladivo
hand.ogg dlan
handlebar.ogg krmilo
happy.ogg srečen
harp.ogg harfa
hat.ogg klobuk
hatch.ogg izvaliti se
hay.ogg seno
head.ogg glava
hear.ogg slišati
heat.ogg vročina
hedge.ogg živa meja
hedgehog.ogg jež
heel.ogg peta
helmet.ogg čelada
hen.ogg kura
herd.ogg čreda
high.ogg visok
hike.ogg pohod
hill.ogg hrib
hip.ogg boki
hippopotamus.ogg povodni konj
hit.ogg udarec
hive.ogg panj
hockey.ogg hockey
hole.ogg luknja
home.ogg dom
hook.ogg kavelj
hop.ogg poskok
horse.ogg konj
hose.ogg cev
hospital.ogg bolnica
hot.ogg vroč
hot_dog.ogg hot dog
hound.ogg gonič
house.ogg hiša
howl.ogg tuliti
hug.ogg objemati
huge.ogg ogromen
hummingbird.ogg kolibri
hunchbacked.ogg grbav
hunter.ogg lovec
husband.ogg mož
hut.ogg koča
hyena.ogg hijena
ice.ogg led
iceberg.ogg ledena gora
iguana.ogg iguana
ill.ogg bolan
ink.ogg črnilo
island.ogg otok
jacket.ogg jakna
jaguar.ogg jaguar
jam.ogg marmelada
jay.ogg šoja
jelly.ogg žele
jellyfish.ogg meduza
jewel.ogg dragulj
job.ogg poklic
jockey.ogg džokej
jog.ogg jogging
joy.ogg veselje
judge.ogg sodnik
judo.ogg judo
juggler.ogg žongler
juice.ogg sok
jump.ogg skakati
kangaroo.ogg kenguru
keel.ogg kobilica
kernel.ogg jedrce
keyboard.ogg tipkovnica
kimono.ogg kimono
king.ogg kralj
kiss.ogg poljubljati
kitchen.ogg kuhinja
kite.ogg zmaj
kitten.ogg mačkica
kiwi.ogg kivi
knee.ogg koleno
kneel.ogg klečati
knife.ogg nož
knight.ogg vitez
knit.ogg plesti
knot.ogg vozel
koala.ogg koala
lad.ogg poba
lady.ogg dama
ladybug.ogg pikapolonica
lake.ogg jezero
lama.ogg lama
lamb.ogg jagnje
lamp.ogg luč
land.ogg kopno
lane.ogg uličica
lap.ogg naročje
lasso.ogg zanka
laugh.ogg smejati se
lava.ogg lava
lawn.ogg trata
lawyer.ogg pravnik
leaf.ogg list
ledge.ogg skalna polica
leek.ogg por
left.ogg levo
leg.ogg noga
lemon.ogg limona
lemonade.ogg limonada
lemur.ogg lemur
leopard.ogg leopard
lettuce.ogg solata
librarian.ogg knjižničar
lick.ogg lizati
lid.ogg pokrov
lift.ogg dviganje uteži
light.ogg svetloba
lighthouse.ogg svetilnik
lightning.ogg blisk
lilac.ogg lilija
lime.ogg limeta
line.ogg črta
link.ogg povezava
lion.ogg lev
lion_cub.ogg levji mladič
lip.ogg ustnica
liquid.ogg tekoč
lizard.ogg kuščar
lobster.ogg jastog
log.ogg dnevnik
look.ogg gledati
lunch.ogg kosilo
mad.ogg nor
magic.ogg čaroben
magnet.ogg magnet
magnifying_glass.ogg povečevalno steklo
magpie.ogg sraka
mail.ogg pošta
man.ogg moški
mane.ogg griva
mango.ogg mango
map.ogg zemljevid
maple.ogg javor
marble.ogg frnikola
mashed_potatoes.ogg zmečkan krompir
mask.ogg maska
mast.ogg jambor
mat.ogg podstavek
match.ogg vžigalica
mate.ogg tovariš
mattress.ogg vzmetnica
mauve.ogg lila
meal.ogg obrok
meat.ogg meso
mechanic.ogg mehanik
medal.ogg medalja
meet.ogg srečati
melon.ogg melona
merry-go-round.ogg vrtiljak
mice.ogg miši
microphone.ogg mikrofon
milk.ogg mleko
mill.ogg mlin
mimosa.ogg mimoza
mirror.ogg ogledalo
mixer.ogg mešalnik
mole.ogg krt
mom.ogg mami
moon.ogg luna
moose.ogg los
mop.ogg krpa
mosque.ogg mošeja
mosquito.ogg komar
mother.ogg mati
motorcycle.ogg motorno kolo
mountain.ogg gora
mouse.ogg miš
mouth.ogg usta
movie.ogg film
mower.ogg kosilnica
mud.ogg blato
mug.ogg vrč
mule.ogg mula
muscle.ogg mišica
mushroom.ogg goba
music.ogg glasba
musician.ogg glasbenik
naked.ogg nag
nap.ogg dremati
navel.ogg popek
neck.ogg vrat
necklace.ogg ogrlica
needle.ogg šivanka
nest.ogg gnezdo
net.ogg mreža
newspaper.ogg časopis
night.ogg noč
nightgown.ogg nočna srajca
nose.ogg nos
nostril.ogg nosnica
notebook.ogg zvezek
number.ogg številka
nun.ogg nuna
nurse.ogg medicinska sestra
nurse_male.ogg zdravstvenik
nut.ogg lešnik
oar.ogg veslo
ocean.ogg ocean
office.ogg pisarna
olive.ogg oliva
on.ogg na
onion.ogg čebula
open.ogg odprt
opossum.ogg oposum
orange-color.ogg oranžna
orange.ogg pomaranča
orchid.ogg orhideja
ostrich.ogg noj
otter.ogg vidra
owl.ogg sova
ox.ogg vol
oyster.ogg ostriga
pacifier.ogg duda
page.ogg stran
pair.ogg par
pajamas.ogg pižama
pal.ogg prijatelj
palm_tree.ogg palma
pan.ogg ponev
panda.ogg panda
panther.ogg panter
panties.ogg hlačke
pants.ogg hlače
papaya.ogg papaja
paper.ogg papir
parachute.ogg padalo
parakeet.ogg skobčevka
parrot.ogg papiga
patch.ogg zaplata
path.ogg pot
paw.ogg tačka
pea.ogg grah
peach.ogg breskev
peacock.ogg pav
peak.ogg vrh
pear.ogg hruška
pearl.ogg biser
peck.ogg kljuvati
pedal.ogg pedalo
pelican.ogg pelikan
pen.ogg pisalo
pencil.ogg svinčnik
peony.ogg potonika
people.ogg ljudje
pepper.ogg poper
peppers.ogg paprika
pet.ogg hišna žival
petal.ogg cvetni list
phone.ogg telefon
piano.ogg klavir
picture.ogg slika
pie.ogg pita
pig.ogg pujs
pigeon.ogg golob
pill.ogg tabletka
pillow.ogg blazina
pilot.ogg pilot
pine.ogg bor
pine_cone.ogg borov storž
pink.ogg rožnata
pip.ogg koščica v sadju
pipe.ogg pipa
piranha.ogg piranha
pirate.ogg gusar
pizza.ogg pizza
plane.ogg letalo
planet.ogg planet
plant.ogg rastlina
plate.ogg plošča
play.ogg igrati se
pliers.ogg klešče
plow.ogg orati
plum.ogg sliva
plumber.ogg vodovodar
pocket.ogg žep
pod.ogg strok
pole.ogg palica
police.ogg policist
pompon.ogg pompon
pond.ogg ribnik
pony.ogg poni
pool.ogg bazen
popcorn.ogg popcorn
pope.ogg papež
porthole.ogg ladijska lina
post.ogg pošta
pot.ogg lonec
potato.ogg krompir
pounce.ogg navaliti
president.ogg predsednik
pretty.ogg lepa
price.ogg cena
priest.ogg duhovnik
prince.ogg princ
princess.ogg princesa
prison.ogg zapor
prisoner.ogg zapornik
prize.ogg nagrada
pug.ogg mops
pull.ogg vleči
pullover.ogg pulover
pumpkin.ogg buča
puppy.ogg kužek
pyramid.ogg piramida
quarrel.ogg prepirati se
queen.ogg kraljica
question.ogg vprašanje
quilt.ogg odeja
quiz.ogg kviz
rabbit.ogg zajec
rabbit_baby.ogg zajček
race.ogg dirka
radio.ogg radio
radish.ogg redkev
raft.ogg splav
rag.ogg krpa
rage.ogg bes
rain.ogg dež
raincoat.ogg dežni plašč
rake.ogg grablje
ramp.ogg rampa
ran.ogg tek
raspberry.ogg malina
rat.ogg podgana
razor.ogg britev
read.ogg brati
red.ogg rdeča
reptile.ogg plazilec
rhinoceros.ogg nosorog
rice.ogg riž
ride.ogg vožnja
rifle.ogg puška
right.ogg desno
rip.ogg raztrgati
rise.ogg dvigniti
river.ogg reka
road.ogg cesta
roast.ogg pečenka
robe.ogg ogrinjalo
robot.ogg robot
rock.ogg skala
rocket.ogg raketa
rolling_pin.ogg kuhinjski valjar
roof.ogg streha
room.ogg soba
root.ogg korenina
rope.ogg vrv
rose.ogg vrtnica
round.ogg okroglo
rowing.ogg veslanje
royal.ogg kraljevski
rug.ogg preproga
run.ogg teči
sad.ogg žalosten
saddle.ogg sedlo
sail.ogg jadro
sailor.ogg mornar
salamander.ogg salamander
salmon.ogg postrv
sand.ogg pesek
sandals.ogg sandali
sandwich.ogg sendvič
sash.ogg pas
sauce.ogg omaka
sausage.ogg klobasa
scale.ogg tehtnica
scar.ogg brazgotina
scare.ogg prestrašiti
scarf.ogg šal
school.ogg šola
school_bag.ogg šolska torba
science.ogg znanost
scissors.ogg škarje
scorpion.ogg škorpijon
scratch.ogg praskati
scream.ogg kričati
screw.ogg vijak
screwdriver.ogg izvijač
scribble.ogg čečkati
sea.ogg morje
seat.ogg sedež
see.ogg videti
seed.ogg seme
shadow.ogg senca
shake.ogg tresti
shark.ogg morski pes
shave.ogg briti
shed.ogg lopa
sheep.ogg ovca
shelf.ogg polica
shell.ogg školjka
ship.ogg ladja
shirt.ogg srajca
shoe.ogg čevelj
shoelace.ogg vezalka
shop.ogg trgovina
shore.ogg obala
short.ogg kratke hlače
shovel.ogg lopata
shower.ogg tuš
shrimp.ogg kozica
shrub.ogg grm
shut.ogg zaprt
shutter.ogg polkna
sick.ogg bolan
sidewalk.ogg pločnik
sign.ogg znak
sing.ogg peti
sink.ogg odtok
sip.ogg srkati
sister.ogg sestra
sit.ogg sedeti
skate.ogg drsanje
skeleton.ogg okostje
ski.ogg smučanje
skimmer.ogg posnemalnik
skin.ogg koža
skirt.ogg krilo
skunk.ogg skunk
sky.ogg nebo
slam.ogg zabiti
sled.ogg sanke
sleep.ogg spati
sleeve.ogg rokav
sleigh.ogg sani
slide.ogg tobogan
slim.ogg vitek
slime.ogg sluz
slippers.ogg copati
slope.ogg klanec
sloppy.ogg neroden
slot.ogg reža
sloth.ogg lenivec
slug.ogg polž slinar
small.ogg majhen
smell.ogg vohati
smile.ogg nasmeh
smock.ogg packa
smoke.ogg dim
smooch.ogg poljubiti
snack.ogg prigrizek
snail.ogg polž
snake.ogg kača
sneaker.ogg superga
sniff.ogg vohljati
snow.ogg sneg
soap.ogg milo
sob.ogg jok
sock.ogg nogavica
soldier.ogg vojak
sole.ogg morski list
sole_shoe.ogg podplat
son.ogg sin
soup.ogg juha
spade.ogg lopata
spaghetti.ogg špageti
spark.ogg iskra
sparrow.ogg lastovka
spatula.ogg lopatica
speak.ogg govoriti
spear.ogg kopje
spice.ogg začimba
spider.ogg pajek
spider_web.ogg pajčevina
spike.ogg bodica
spill.ogg politi
spinach.ogg špinača
spine.ogg hrbtenica
spinning_top.ogg predilnik
splash.ogg pljuskati
splatter.ogg poliv
sponge.ogg gobica
spool.ogg tuljava
spoon.ogg žlica
sport.ogg šport
spot.ogg pika
spray.ogg pršiti
spread.ogg razmazati
spring.ogg poskakovati
spring_season.ogg pomladni čas
sprinkle.ogg posip
square.ogg kvadrat
squash.ogg buča
squat.ogg čepeti
squid.ogg ligenj
squirrel.ogg veverica
squirt.ogg brizga
stack.ogg sklad
stage.ogg oder
staircase.ogg stopnišče
stamp.ogg znamka
stand.ogg stoja
star.ogg zvezda
stare.ogg strmeti
starfish.ogg morska zvezda
steam.ogg para
steep.ogg strm
steeple.ogg zvonik
stem.ogg steblo
step.ogg stopnica
stew.ogg enolončnica
stick.ogg palica
sting.ogg pičiti
stinky.ogg smrdljiv
stitch.ogg šivati
stomach.ogg želodec
stone.ogg kamen
stop.ogg ustaviti
store.ogg skladišče
stove.ogg kuhalnik
straight.ogg raven
strainer.ogg cedilo
straw.ogg slamica
strawberry.ogg jagoda
stream.ogg tok
street.ogg ulica
stretch.ogg raztezati
string.ogg nit
stripe.ogg proge
strong.ogg močan
student.ogg študent
study.ogg študirati
stump.ogg drevesni panj
sugar.ogg sladkor
suit.ogg obleka
suitcase.ogg kovček
summer.ogg poletje
summit.ogg vrh
sun.ogg sonce
swan.ogg labod
sweat.ogg pot
sweatshirt.ogg majica
swim.ogg plavanje
table.ogg jedilna miza
tablecloth.ogg prt
tadpole.ogg paglavec
tag.ogg oznaka
tail.ogg rep
tall.ogg visok
tape_measure.ogg merilni trak
taxi.ogg taksi
teach.ogg učiti
teacher.ogg učitelj
tear.ogg trgati
teddy.ogg plišasti medvedek
teeth.ogg zobje
television.ogg televizor
temple.ogg tempelj
tennis.ogg tenis
tent.ogg šotor
text.ogg besedilo
thick.ogg gost
thief.ogg tat
thigh.ogg stegno
think.ogg misliti
thread.ogg nit
throat.ogg grlo
throw.ogg metanje
thumb.ogg palec
tick.ogg klop
ticket.ogg vstopnica
tiger.ogg tiger
time.ogg čas
tin.ogg pločevinka
tire.ogg pnevmatika
tired.ogg utrujen
tissue.ogg tkivo
to_drink.ogg piti
toad.ogg krastača
toaster.ogg toaster
toe.ogg prst na nogi
toilet.ogg stranišče
tomatoe.ogg paradižnik
tongs.ogg klešče
tongue.ogg jezik
tool.ogg orodje
top.ogg vrh
torch.ogg bakla
touch.ogg dotikati
towel.ogg brisača
toy.ogg igrača
trail.ogg sled
train.ogg vlak
train_station.ogg železniška postaja
trap.ogg past
trash.ogg smeti
tray.ogg pladenj
treat.ogg priboljšek
tree.ogg drevo
triangle.ogg trikotnik
tribe.ogg pleme
trip.ogg izlet
truck.ogg tovornjak
tube.ogg lijak
tulip.ogg tulipan
tune.ogg melodija
turkey.ogg puran
turnip.ogg repa
turtle.ogg želva
tusk.ogg okel
twin_boys.ogg dvojčka
twin_girls.ogg dvojčici
umbrella.ogg dežnik
under.ogg pod
uniform.ogg uniforma
van.ogg kombi
vapor.ogg vlaga
vase.ogg vaza
vegetable.ogg zelenjava
vein.ogg žila
verdure.ogg zelena
vest.ogg telovnik
vet.ogg vaterinar
viper.ogg gad
vowel.ogg samoglasnik
vulture.ogg jastreb
wag.ogg mahati
walk.ogg hoditi
wall.ogg zid
walnut.ogg oreh
wart.ogg bradavica
wash.ogg umivati
wasp.ogg osa
watch.ogg ročna ura
water.ogg voda
wave.ogg val
wedding.ogg poroka
wedge.ogg klin
weight.ogg uteži
wet.ogg moker
whale.ogg kit
wheat.ogg pšenica
wheel.ogg kolo
whisk.ogg metlica
whisper.ogg šepetati
white.ogg bela
wide.ogg širok
wife.ogg soproga
wig.ogg lasulja
win.ogg zmagati
wind.ogg veter
window.ogg okno
window_glass.ogg okenska šipa
wing.ogg krilo
winter.ogg zima
wolf.ogg volk
woman.ogg ženska
wood.ogg les
word.ogg beseda
worker.ogg delavec
world.ogg svet
wreath.ogg venček
wrench.ogg ključ
wrist.ogg zapestje
write.ogg pisati
yellow.ogg rumena
yogurt.ogg jogurt
yum.ogg njam
zebra.ogg zebra
zipper.ogg zadrga
zoo.ogg živalski vrt

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-sl.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2022-04-10