Slovenian (sl)

Intro (sl/intro/)

These files are missing

File Description
algebra_by.ogg title: Množenje števil description: Vaje množenja voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Deljenje števil description: Vaje deljenja voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Odštevanje števil description: Vaje odštevanja voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Seštevanje števil description: Vaje seštevanja voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
align4-2players.ogg title: Štiri v vrsto (s prijateljem) description: Razporedi štiri žetone v vrsto voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
alphabet-sequence.ogg title: Zaporedje abecede description: Pomikaj helikopter, da ujame oblake, ki sledijo zaporedju abecede. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
baby_wordprocessor.ogg title: Urejevalnik besedil za otroke description: Preprost urejevalnik besedil, ki omogoča otrokom, da vidijo črke, ki jih tipkajo med igro. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
balancebox.ogg title: Ravnovesna škatla description: Z nagibanjem škatle usmerjaj žogo do vrat. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Podaj žogo Pingu description: Sočasno pritisni levo in desno smerno tipko, da se žoga zakotali v ravni črti. voice: Press the left and right arrow key at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Križci in krožci (proti Pingu) description: voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Križci in krožci (s prijateljem) description: voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: description: voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Odkrij brajico description: Učenje in pomnjenje brajice voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Zabava z brajico description: Pretvori črke v brajico voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: description: voice: Select the asked date on the calendar
categorization.ogg title: Velikost črk description: voice: Categorize the elements into the correct group
checkers.ogg title: Šah (proti Pingu) description: voice: play checkers against the computer
checkers_2players.ogg title: Igraj šah proti prijatelju description: voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Šah (proti Pingu) description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Igraj šah proti prijatelju description: voice: play chess against your friend
click_on_letter_up.ogg title: Klikanje velikih črk description: Povezovanje izgovorjene in napisane črke voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
color_mix.ogg title: Mešanje barv description: Odkrij mešanje barv. voice: Match the colour by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Mešanje barv svetlobe description: Odkrij mešanje barv svetlobe. voice: Match the colour by moving the sliders on the torches
details.ogg title: Najdi podrobnosti description: Povleci in spusti oblike na pravi cilj voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: description: voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Risanje črk description: Poveži pike in nariši črke voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Risanje številk description: Poveži pike in nariši številke od 0 do 9 voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
erase_2clic.ogg title: Dvojno tapni ali dvojno klikni description: Z dvoklikom ali dvakratnim tapom počisti umazano polje in odkrij ozadje. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
explore_farm_animals.ogg title: Razišči živali s kmetije description: Nauči se nekaj zanimivih dejstev o živalih s kmetije in o tem kako se oglašajo. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Razišči spomenike description: Razišči spomenike sveta. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Razišči živali sveta description: Nauči se nekaj zanimivih dejstev o živalih sveta in o tem kje živijo. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Razišči glasbo sveta description: Nauči se o glasbi sveta. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: tamilski description: voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Štetje predmetov description: Click on a pair corresponding to the given relation voice: Click on a pair that defines the given relation
find_the_day.ogg title: Najdi harfo description: voice: Select the required day.
followline.ogg title: Očisti gumijasto cev description: Gasilec potrebuje vodo za zaustavitev požara, vendar je cev zamašena. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Nogometna igra description: Brcni žogo v gol. voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Najdi območje description: Spusti in povleci območja in izriši državo. voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
graph-coloring.ogg title: Barvanje grafa description: Pobarvaj graf tako, da nobeni sosednji vozlišči nimata enakih barv. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
guesscount.ogg title: description: voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
hexagon.ogg title: Šesterokotnik description: Iskanje jagode s klikanjem na šestkotnike. voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
instruments.ogg title: Glasbeni inštrumenti description: Iskanje glasbenega inštrumenta, ki ustreza zvoku. voice: Click on the correct musical instrument.
intro_gravity.ogg title: Uvod v težnost description: Uvod v koncept težnosti voice: Change the planets' gravitational force by moving the sliders up and down. Be careful not to crash Tux's spaceship.
land_safe.ogg title: Varno pristajanje description: Razumevanje pospeška zaradi učinka težnosti. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Obogati svoje besedišče description: Izvedi dejavnosti učenja jezika. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
letter-in-word.ogg title: V kateri besedi je črka? description: voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Ugasni luči description: Cilj igre je izklopiti vse luči. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: Zgodovina Louisa Braillea description: Pregled pomembnih datumov v življenju izumitelja brajice voice: Discover the history of Louis Braille.
memory-case-association-tux.ogg title: Spominska igra seštevanja proti Pingu description: Obrni karte tako, da se bo številka ujemala z narisano sliko. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Spominska igra seštevanja description: Obrni karte tako, da se bo številka ujemala z narisano sliko. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Spominska igra štetja description: Obrni karte tako, da se bo številka ujemala z narisano sliko. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Spominska igra vseh operacij description: Obračaj karte tako, da najdeš ujemajočo računsko operacijo, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Spominska igra seštevanja in odštevanja proti Pingu description: Obračaj karte tako, da najdeš dve števili, ki imata enako vsoto ali razliko, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Spominska igra seštevanja in odštevanja description: Obračaj karte tako, da najdeš dve števili, ki imata enako vsoto ali razliko, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Spominska igra seštevanja proti Pingu description: Obračaj karte tako, da najdeš dve števili, ki imata enako vsoto, dokler ne zmanjka kart. Pingo počne enako. Premagati ga moraš! voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Spominska igra seštevanja description: Obračaj karte tako, da najdeš dve števili, ki imata enako vsoto, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Spominska igra deljenja proti Pingu description: Obračaj karte tako, da najdeš ujemajočo računsko operacijo, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Spominska igra deljenja description: Obračaj karte tako, da najdeš ujemajočo računsko operacijo, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Spominska igra odštevanja proti Pingu description: Obračaj karte tako, da najdeš dve števili, ki imata enaki razliki, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Spominska igra odštevanja description: Obračaj karte tako, da najdeš dve števili, ki imata enaki razliki, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Spominska igra množenja in deljenja proti Pingu description: Obračaj karte tako, da najdeš ujemajočo računsko operacijo, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Spominska igra množenja in deljenja description: Obračaj karte tako, da najdeš ujemajočo računsko operacijo, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Spominska igra množenja proti Pingu description: Obrni karte in najdi dve števili, ki imata enak produkt, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Spominska igra množenja description: Obrni karte in najdi dve števili, ki imata enak produkt, dokler ne zmanjka kart. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-wordnumber.ogg title: Spominska igra števil in besed description: Iskanje para številke in besede voice: Match the numeric with the word.
mining.ogg title: Rudarjenje za zlatom description: Z miškinim koleščkom se približaj skalni steni in išči zlate kepe. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
money_back.ogg title: Vrni Pingu drobiž description: Vaja uporabe denarja z vračanjem drobiža. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Vrni Pingu njegov drobiž, vključno s centi description: Vaja uporabe denarja z vračanjem drobiža. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Denar z drobižem description: Praktična uporaba denarja in drobiža voice: Click on the money to pay.
nine_men_morris.ogg title: Štiri v vrsto (proti Pingu) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Štiri v vrsto (s prijateljem) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: description: voice: Identify the note and press the correct piano key
numbers-odd-even.ogg title: Soda in liha števila description: Premikaj helikopter in z njim lovi oblake, ki imajo sode ali lihe številke voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
penalty.ogg title: Kazenski strel description: Z dvojnim klikom ali dvojnim tapom brcni žogo in zadeni gol. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Lovec na fotografije description: Najdi razlike med dvema slikama! voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: description: voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
play_piano.ogg title: description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
programmingMaze.ogg title: voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
readingh.ogg title: Vaja vodoravnega branja description: Preberi seznam besed in ugotovi ali se v njem nahaja podana beseda. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
renewable_energy.ogg title: Obnovljiva energija description: Pingo se je s čolnom vrnil iz ribiške odprave. Vklopi električni sistem, da bo lahko imel osvetljen dom. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
roman_numerals.ogg title: Rimska števila description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard_weight.ogg title: Uravnoteženje tehtnice description: Povleci in spusti uteži, uravnoteži tehtnico in izračunaj maso. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Uravnoteženje tehtnice description: Povleci in spusti uteži, da uravnotežiš tehtnico in izračunaš maso v enotah avoirdupois. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Najdi države description: voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Dejavnost preprostega risanja description: Ustvari lastno risbo voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
solar_system.ogg title: description: voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: description: Izriši sliko s klikanjem izbranih točk. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
tic_tac_toe.ogg title: Križci in krožci (proti Pingu) description: Postavi tri oznake v vrsto voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Križci in krožci (s prijateljem) description: Postavi tri oznake v vrsto voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.

Letters (sl/alphabet/)

These files are missing

File Description
U006EU0075U006DU0062U0065U0072U0073.ogg numbers
U0070.ogg p
U0075U0070U0070U0065U0072U0063U0061U0073U0065.ogg uppercase

Misc (sl/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
configuration.ogg
try_again.ogg

Colors (sl/colors/)

Geography (sl/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afganistan
africa.ogg Afrika
algeria.ogg Alžirija
america.ogg Amerika
american_samoa.ogg Ameriška Samoa
angola.ogg Angola
antarctica.ogg Antarktika
asia.ogg Azija
australia.ogg Avstralija
azerbaijan.ogg Azerbajdžan
bangladesh.ogg Bangladeš
belize.ogg Belize
benin.ogg Benin
bhutan.ogg Butan
botswana.ogg Bocvana
burkina_faso.ogg Burkina Faso
burundi.ogg Burundi
cambodia.ogg Kambodža
cameroon.ogg Kamerun
central_african_republic.ogg Srednjeafriška republika
chad.ogg Čad
china.ogg Kitajska
cook_islands.ogg Cookovi otoki
democratic_republic_of_congo.ogg Demokratična republika Kongo
djibouti.ogg Džibuti
east_timor.ogg Vzhodni Timor
egypt.ogg Egipt
equatorial_guinea.ogg Ekvatorialna Gvineja
eritrea.ogg Eritreja
ethiopia.ogg Etiopija
europe.ogg Evropa
fiji.ogg Fidži
finland.ogg Finska
french_polynesia.ogg Francoska Polinezija
gabon.ogg Gabon
gambia.ogg Gambija
georgia.ogg Gruzija
ghana.ogg Gana
guinea.ogg Gvineja
guinea_bissau.ogg Gvineja Bissau
hawaii.ogg Havaji
india.ogg Indija
indonesia.ogg Indonezija
iran.ogg Iran
iraq.ogg Irak
ivory_coast.ogg Slonokoščena obala
japan.ogg Japonska
jordan.ogg Jordanija
kazakhstan.ogg Kazahstan
kenya.ogg Kenija
kiribati.ogg Kiribati
kyrgyzstan.ogg Kirgizistan
laos.ogg Laos
lesotho.ogg Lesoto
liberia.ogg Liberija
libya.ogg Libija
madagascar.ogg Madagaskar
malawi.ogg Malavi
malaysia.ogg Malezija
mali.ogg Mali
marshall_islands.ogg Marshallovi otoki
mauritania.ogg Mavretanija
micronesia.ogg Mikronezija
mongolia.ogg Mongolija
moroco.ogg Maroko
mozambique.ogg Mozambik
myanmar.ogg Mjanmar
namibia.ogg Namibija
nepal.ogg Nepal
new_caledonia.ogg Nova Kaledonija
new_zealand.ogg Nova Zelandija
niger.ogg Niger
nigeria.ogg Nigerija
north_korea.ogg Severna Koreja
northern_mariana_islands.ogg Severni Marianski otoki
oceania.ogg Oceanija
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
papua_new_guinea.ogg Papua Nova Gvineja
philippines.ogg Filipini
pitcairn_islands.ogg Pitcairnovi otoki
puerto_rico.ogg Portoriko
republic_of_congo.ogg Republika Kongo
rwanda.ogg Ruanda
saudi_arabia.ogg Saudova Arabija
senegal.ogg Senegal
serbia.ogg Srbija
sierra_leone.ogg Sierra Leone
solomon_islands.ogg Salomonovi otoki
somalia.ogg Somalija
south_africa.ogg Južna Afrika
south_korea.ogg Južna Koreja
sri_lanka.ogg Šrilanka
sudan.ogg Sudan
swaziland.ogg Svazi
syria.ogg Sirija
taiwan.ogg Tajvan
tajikistan.ogg Tadžikistan
tanzania.ogg Tanzanija
thailand.ogg Tajska
togo.ogg Togo
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunizija
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
uganda.ogg Uganda
united_arab_emirates.ogg Združeni arabski emirati
us_minor.ogg Manjši zunanji otoki Združenih držav Amerike
uzbekistan.ogg Uzbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
vietnam.ogg Vietnam
western_sahara.ogg Zahodna Sahara
yemen.ogg Jemen
zambia.ogg Zambija
zimbabwe.ogg Zimbabve

ERROR: missing resource file /src/activities/lang/resource/content-sl.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-sl.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2019-12-01