Slovak (sk)

Intro (sk/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Zložitejšie farby description: Vybrať motýľa správnej farby voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Násobenie čísel description: Precvičovanie násobilky voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Delenie čísel description: Precvičovanie delenia voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Odčítavanie čísel description: Precvičovanie odčítania voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Sčítavanie čísel description: Precvičovanie sčítania čísel voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Logické asociácie description: Dokončiť usporiadanie ovocia voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4.ogg title: Zarovnať štyri (proti tučniakovi) description: Usporiadať štyri žetóny do jedného radu voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
align4_2players.ogg title: Usporiadať štyri (s priateľom) description: Usporiadať štyri žetóny do jedného radu voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
alphabet-sequence.ogg title: Abecedná sekvencia description: Presunúť vrtuľník, aby chytal mraky nasledujúce poradie abecedy. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Digitálna elektrina description: Vytvorte a simulujte digitálnu elektrickú schému voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Virtuálna klávesnica description: voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: Detské puzzle description: Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
baby_tangram.ogg title: Detské puzzle description: Cieľom je vytvoriť daný tvar voice: Move each puzzle piece, to obtain the completed puzzle. You can change their orientation by clicking on the arrows.
baby_wordprocessor.ogg title: Detský textový editor description: Jednoduchý textový editor, aby sa deti hrali s klávesnicou a videli písmená. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Zodpovedajúce položky description: Pretiahnuť položky tak, aby si zodpovedali voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Dokončiť puzzle description: Pretiahnuť tvary na ich príslušné ciele voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Rovnovážna krabička description: Navigujte loptu ku dverám naklonením krabičky. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Prihrávanie lopty tučniakovi Tuxovi. description: Stlačiť ľavú a pravú šípku v rovnakom čase, aby išla lopta po rovnej čiare. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Barová hra (proti Tuxovi) description: Kliknite na počet lôpt, ktoré chcete umiestniť do dier a kliknite na tlačidlo OK. Vyhráva ten, kto nemusel vložiť loptu do červenej diery. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Barová hra (s priateľom) description: Kliknite na počet lôpt, ktoré chcete umiestniť do dier a kliknite na tlačidlo OK. Vyhráva ten, kto nemusel vložiť loptu do červenej diery. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Binárne žiarovky description: Táto aktivita vám pomáha naučiť sa koncepciu prevodu desiatkového číselného systému na dvojkový číselný systém. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Objavovanie Braillovho systému description: Naučiť a zapamätať si Braillovo písmo voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Zábava s Braillovým písmom description: Braillove písmená voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Kalendár description: Prečítajte si inštrukcie a vyberte správny dátum v kalendári. voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Obsluhovanie plavebnej komory description: Tux má problém, potrebuje prejsť so svojou loďou cez plavebnú komoru. Pomôž mu a zisti ako funguje plavebná komora. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Kategorizácia description: Kategorizujte prvky do správnych a nesprávnych skupín voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Play checkers (against Tux) description: Táto verzia v GCompris je medzinárodný návrh. voice: play checkers against Tux
checkers_2players.ogg title: Play checkers (with a friend) description: Táto verzia v GCompris je medzinárodný návrh. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Play chess (against Tux) description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Play chess (with a friend) description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Koniec šachovej hry description: Zahrajte si koniec šachovej hry proti Tuxovi voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Chronos description: Pretiahnuť položky, aby sa usporiadal prekreslila príbeh voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Klikni na malé písmenko description: Vypočuj si písmenko a potom naň klikni voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Klikni na veľké písmenko description: Vypočuj si písmenko a potom naň klikni voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Klikni a kresli description: Nakresliť obrázok klikaním na vybrané body. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Klikni na mňa description: Uloviť všetky plávajúce ryby skôr ako odplávajú z akvária voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Učenie sa hodín description: Naučiť sa, ako povedať čas na analógových hodinách voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Miešanie farieb svetla description: Odhaliť miešanie farieb náterov. voice: Match the color by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Miešanie farieb svetla description: Odhaliť miešanie farieb svetla. voice: Match the color by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Farby description: Klikni na správnu farbu voice: Click on the right color
crane.ogg title: Postav rovnaký model description: Riaďte žeriav a skopírujte model voice: Click on each item in turn, in the blue frame, and move them to reproduce the pattern from the pink frame.
details.ogg title: Nájsť podrobnosti description: Pretiahnuť tvary na ich príslušné ciele voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Digitálna elektrina description: Vytvorte a simulujte digitálnu elektrickú schému voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Kresliť písmená description: Prepojiť body na kreslenie písmen voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Kresliť čísla description: Prepojiť body na kreslenie čísel od 0 po 9 voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Spočítaj predmety description: Umiestni si predmety tak, aby si ich čo najľahšie spočítal voice: Count the elements by organizing them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky description: Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky, aby sa vymazala oblasť a objavilo pozadie voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť description: Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť, aby sa vymazala oblasť a objavil obrázok pozadia voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Kliknúť alebo poklepať description: Poklepať alebo kliknúť, aby sa vymazala oblasť a objavilo pozadie voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Objav farmárske zvieratá description: Spoznajte farmárske zvieratá, zvuky, ktoré vydávajú a zaujímavé fakty. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Objavte pamiatky description: Objavte pamiatky sveta. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Objavte zvieratá sveta description: Spoznajte zvieratá, zaujímavé fakty a ich umiestnenie na mape. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Objavte svetovú hudbu description: Nauč sa o hudbe sveta. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Rodina description: Vyberte meno, ktorým by ste mali volať tohto člena rodiny voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Ukážte príbuzných description: voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: Hra pätnásť description: Presunúť každú položku, aby sa znovu vytvoril obrázok. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Nájdite deň description: Nájdite správny dátum a vyberte ho v kalendári. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Ovládanie polievacej hadice description: Hasič musí zastaviť oheň, ale hadica je zablokovaná. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Futbalová hra description: Kopni loptu do bránky voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Vyhľadať oblasť description: Pretiahnuť regióny, aby sa prekreslila celá krajina voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Vyhľadať kraje description: Pretiahnuť položky tak, aby si zodpovedali voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Jednoduché písmená description: Stlač klávesu padajúceho písmena skôr ako dopadne voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Gnumch nerovnosť description: Doveď Čísložrúta na výraz, ktorý sa rovná číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Gnumch delitele description: Doveďte Čísložrúta na všetky delitele čísla uvedeného v spodnej časti obrazovky. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Gnumch nerovnosť description: Doveďte Čísložrúta na všetky výrazy, ktoré sa nerovnajú číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Gnumch násobky description: Doveďte Čísložrúta na všetky násobky čísla uvedeného v spodnej časti obrazovky. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Gnumch prvočísla description: Doveď Čísložrúta na všetky prvočísla, ktoré sú menšie ako číslo uvedené v hornej časti obrazovky. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Farbenie grafov description: Vyfarbite graf tak, aby žiadne dva susedné uzly nemali rovnakú farbu. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Gravitácia description: Úvod do konceptu gravitácie voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: Počet uhádnutí description: Uhádnite algebraický výraz a presuňte dlaždice, aby ste dostali výsledok rovný počtu uhádnutia. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Hádaj číslo description: Pomôž Tuxovi uniknúť z jaskyne. Hádaj číslo, ktoré si tučniak myslí. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Klasická hra Kat description: voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Zjednodušené Hanojské veže description: Reprodukovať danú veža voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: Hanojské veže description: Reprodukovať vežu na pravej strane voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Šesťuholník description: Nájdi jahôdku klikaním na modré políčka voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Aktualizovať sadu obrázkov description: Pretiahnite každú položku nad jej názov. voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Hudobné nástroje description: Klikni na správne hudobné nástroje voice: Click on the correct musical instrument.
land_safe.ogg title: Bezpečná zem description: Pilotujte vesmírnu loď k zelenej pristávacej ploche. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Obohaťte si slovnú zásobu description: Ukončite jazykové výučbové aktivity. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
learn_additions.ogg title: Učme sa sčítanie description: Odčítavanie malých čísel voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: naučte sa delenie čísel description: Odčítavanie malých čísel voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Odčítavanie malých čísel description: Odčítavanie malých čísel voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Odčítavanie malých čísel description: Odčítavanie malých čísel voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Učme sa sčítanie description: Dokáže počítať od 1 do 50. voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Učme sa sčítanie description: voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Učme sa odčítať description: Odčítavanie malých čísel voice: Click on the circles to give the operation's result.
leftright.ogg title: Nájdi svoju ľavú a pravú ruku description: Zisti či je to pravá alebo ľavá ruka voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Písmená v ktorom slove description: Písmeno je napísané a/alebo vyslovené. Zobrazia sa niektoré slová a deti musia nájsť slovo alebo slová, v ktorých sa nachádza toto písmeno. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Svetlá sú vypnuté description: Cieľom je vypnúť všetky svetlá. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: História Louisa Brailla description: Prehľad hlavných dátumov vynálezcu Braillovho písma voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: Čarodejníkov klobúk description: Spočítaj koľko hviezdičiek je pod čarovným klobúkom voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: Čarodejníkov klobúk description: Spočítaj koľko hviezdičiek je pod čarovným klobúkom voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Bludisko description: Pomôž Tuxovi dostať sa von z bludiska voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Neviditeľné bludisko description: Vyviesť Tuxa z neviditeľného bludiska voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Relatívne bludisko description: Pomôcť Tuxovi dostať sa z tohto bludiska (Pohyb je relatívny) voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melódia description: Reprodukujte zvukovú sekvenciu voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Pexeso spojenia rôznych veľkostí proti Tuxovi description: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Pexeso spojenia rôznych veľkostí description: voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Pamäťová hra na spočítavanie description: Otáčaj karty tak, aby číslo zodpovedalo nakreslenému obrázku. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Pamäťová hra na všetky operácie proti Tuxovi description: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Pamäťová hra na všetky operácie description: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Pamäťová hra na sčítanie a odčítanie proti Tuxovi description: Otáčajte karty tak, aby abeceda zodpovedala jeho hodnote malého/veľkého písmena proti Tuxovi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Pamäťová hra na sčítanie a odčítanie description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Pamäťová hra so sčítavaním proti Tuxovi description: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Pamäťová hra so sčítavaním description: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Pamäťová hra na delenie proti Tuxovi description: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Pamäťová hra na delenie description: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Pamäťová hra na odčítanie proti Tuxovi description: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Pamäťová hra na odčítavanie description: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Pamäťová hra na násobenie a delenie proti Tuxovi description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Pamäťová hra na násobenie a delenie description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Pamäťová hra na násobenie proti Tuxovi description: Otáčajte karty tak, aby abeceda zodpovedala jeho hodnote malého/veľkého písmena proti Tuxovi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Pamäťová hra na násobenie description: Otáčajte karty tak, aby abeceda zodpovedala jeho hodnote malého/veľkého písmena. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Zvuková pamäťová hra proti Tuxovi description: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Zvuková pamäťová hra description: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Pamäťová hra s obrázkami proti Tuxovi description: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Pamäťová hra so sčítavaním slov description: Otáčaj karty tak, aby číslo zodpovedalo nakreslenému obrázku. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Pamäťová hra s obrázkami description: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Dolovanie zlata description: Použi koliesko myši pre pohyb ku kamennej stene a hľadaj zlaté hrudky. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Chýbajúce písmeno description: voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Peniaze description: Precvičovanie používania peňazí voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Dajte Tuxovi jeho drobné description: Precvičovanie používania peňazí vracaním Tuxovi peňazí naspäť voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Dajte Tuxovi jeho drobné, vrátane centov description: Precvičovanie používania peňazí vracaním Tuxovi peňazí naspäť voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Peniaze s centmi description: Precvičovanie používania peňazí vrátane centov voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Poskladaj mozaiku description: Vložte každú položku na rovnaké miesto, ako daný príklad. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Deväť mužov (proti tučniakovi) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Deväť mužov (s priateľom) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: Pomenujte túto notu description: Naučte sa názvy nôt v basovom a husľovom kľúči. voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Sekvencia čísel description: Dotknúť sa čísel v správnom poradí. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Párne a nepárne čísla description: Presuňte vrtuľník, aby ste chytili mraky, ktoré majú párne alebo nepárne čísla voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Chýbajúce písmeno description: voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: description: Nakresli obrázok kliknutím na každé číslo v správnom poradí. voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Nepárne párne čísla description: voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: description: voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Play oware (against Tux) description: Zahraj si zvukovú pamäťovú hru proti Tuxovi voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Play oware (with a friend) description: Barová hra (s priateľom) voice: Capture at least 25 seeds to win the game
paintings.ogg title: Zložiť puzzle description: Pretiahnite položky, aby sa znovu zostavili pôvodné maľby voice: Catch and drop each piece on the points.
path_decoding.ogg title: description: Postupujte podľa pokynov pri spustení aktivity. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: Ukážte príbuzných description: Postupujte podľa pokynov pri spustení aktivity. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: description: Presunúť každú položku, aby sa znovu vytvoril obrázok. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: Ukážte príbuzných description: Presunúť každú položku, aby sa znovu vytvoril obrázok. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
penalty.ogg title: Pokutový kop description: Dvakrát kliknite alebo poklepte na ľubovoľnú stranu brány, ak chcete skórovať. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Lovec fotiek description: Nájdite rozdiely medzi dvoma obrázkami! voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: Klavírne komponovanie description: Pochopte, ako môže klaviatúra hrať hudbu tak, ako je napísaná v notovej osnove. voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
planegame.ogg title: Čísla v poradí description: Pohybuj vrtuľníkom tak, aby zachytil oblaky v správnom poradí voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the numbers in the clouds, in ascending order.
play_piano.ogg title: Hrajte na klavíri description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: Hrajte rytmus description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
positions.ogg title: Polohy description: voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: Programovanie bludiska description: Táto aktivita učí dieťa naprogramovať Tuxa k jeho cieľu pomocou
jednoduchých inštrukcii ako pohyb vpred, obrat vľavo atď voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
railroad.ogg title: Železničná aktivita description: Presuňte ponorku na druhú stranu obrazovky. voice: Observe the train and then click on the items to set up a similar train
readingh.ogg title: Cvičenie vodorovného čítania description: Čítajte zoznam slov a precvičte si, či dané slovo je tam. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Cvičenie zvislého čítania description: Čítajte zvislý zoznam slov a precvičte si, či je tam dané slovo. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Prekresliť daný obrázok description: Dokonale nakresliť daný obrázok na prázdnej mriežke. voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
redraw_symmetrical.ogg title: Zrkadliť daný obrázok description: Nakresliť obrázok na prázdnu mriežku, akoby ste ho videli v zrkadle. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Obnoviteľná energia description: Tux sa vrátil z rybolovu na svojej lodi. Obnovte elektrický systém, aby mohol mať doma svetlo. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Spočítaj intervaly description: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu pomocou počítania ľadových bodov. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Rímske čísla description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Správne vyváž váhy description: Pretiahnuť závažia a vyrovnať váhy voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: description: Pretiahnuť závažia na vyrovnanie váh a vypočítať ich váhu voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: description: Pretiahnuť závažia na vyrovnanie váh a vypočítať ich váhu voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Rozdeľte kúsky sladkostí description: Pokúste sa rozdeliť kúsky sladkostí danému počtu detí voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Jednoduché kreslenie description: Vytvoriť si svoju vlastnú kresbu voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Čísla s kockami description: Spočítaj bodky na kocke skôr než dopadne na zem voice: Count the number on the dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Čísla s dominom description: Spočítaj bodky na domine skôr, než dopadne na zem voice: Count the numbers on the dominoes then type the result on your keyboard.
solar_system.ogg title: Slnečná sústava description: Odpovedzte na otázky so správnosťou 100%. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Riadiť ponorku description: Doveďte ponorkou do koncového bodu. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, umiestniť jedinečné symboly do mriežky description: Symboly musia byť po jednom v riadkoch, stĺpcoch a (ak sa to vyžaduje) v každej z oblastí. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Super mozog description: Tux skryl niekoľko položiek. Nájdite ich opäť v správnom poradí voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: Puzzle hra tangram description: Cieľom je vytvoriť daný tvar voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Precvičovanie sčítania pomocou terčovej hry description: Zasiahni terč a spočítaj svoje body voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Tic Tac Toe (proti Tuxovi) description: Umiestniť tri značky do radu voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Tic Tac Toe (s priateľom) description: Umiestniť tri značky do radu voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Hra s posúvaním blokov description: Cieľom je presunúť červené auto z parkoviska cez bránu vpravo voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Vodný cyklus description: Tux sa vrátil z rybolovu na svojej lodi. Obnovte vodný systém, aby sa mohol osprchovať. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Padajúce slová description: Úplne napíš padajúce slová skôr ako dopadnú na zem voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

Letters (sk/alphabet/)

These files are missing

File Description
U013A.ogg ĺ
U0155.ogg ŕ

Misc (sk/misc/)

These files are missing

File Description
try_again.ogg

Colors (sk/colors/)

Geography (sk/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afganistan
armenia.ogg Arménsko
australia.ogg Austrália
azerbaijan.ogg Azerbajdžan
bangladesh.ogg Bangladéš
belize.ogg Belize
bhutan.ogg Bhután
brunei.ogg Brunej
cambodia.ogg Kambodža
china.ogg Čína
cook_islands.ogg Cookove ostrovy
east_timor.ogg Východný Timor
eswatini.ogg Eswatini
fiji.ogg Fidži
french_polynesia.ogg Francúzska Polynézia
georgia.ogg Ázie
hawaii.ogg Havaj
india.ogg India
indonesia.ogg Indonézia
iran.ogg Irán
iraq.ogg Irak
israel.ogg Izrael
japan.ogg Japonsko
jordan.ogg Jordánsko
kazakhstan.ogg Kazachstan
kiribati.ogg Kiribati
kuwait.ogg Kuvajt
kyrgyzstan.ogg Kirgizsko
laos.ogg Laos
lebanon.ogg Lebanon
malaysia.ogg Malajzia
maldives.ogg Maldivy
mariana_islands.ogg Marshallove ostrovy
marshall_islands.ogg Marshallove ostrovy
micronesia.ogg Mikronézia
mongolia.ogg Mongolsko
myanmar.ogg Mjanmarské
nepal.ogg Nepál
new_caledonia.ogg Nová Kaledónia
new_zealand.ogg Nový Zéland
north_korea.ogg Severná Kórea
oman.ogg Omán
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
papua_new_guinea.ogg Papua Nová Guinea
philippines.ogg Filipíny
pitcairn_islands.ogg Pitcairnove ostrovy
puerto_rico.ogg Portoriko
qatar.ogg Katar
samoan_islands.ogg Šalamúnove ostrovy
saudi_arabia.ogg Saudská Arábia
solomon_islands.ogg Šalamúnove ostrovy
south_korea.ogg Južná Kórea
south_sudan.ogg Južný Sudán
sri_lanka.ogg Srí Lanka
syria.ogg Sýria
taiwan.ogg Taiwan
tajikistan.ogg Tadžikistan
thailand.ogg Thajsko
tonga.ogg Tonga
turkmenistan.ogg Turkménsko
tuvalu.ogg Tuvalu
united_arab_emirates.ogg Spojené arabské emiráty
us_minor.ogg Menšie odľahlé ostrovy
uzbekistan.ogg Uzbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
vietnam.ogg Vietnam
yemen.ogg Jemen

Words (sk/words/)

These files are missing

File Description
accountant.ogg účtovník
ache.ogg bolesť
acorn.ogg žaluď
actor.ogg herec
air_horn.ogg klaxón
alarmclock.ogg budík
alligator.ogg aligátor
alphabet.ogg abeceda
anchor.ogg kotva
angel.ogg anjel
angry.ogg nahnevaný
animal.ogg zviera
ankle.ogg členok
ant.ogg mravec
anteater.ogg mravčiar
antelope.ogg antilopa
apple.ogg jablko
apple_tree.ogg jabloň
appliance.ogg spotrebič
apricot.ogg marhuľa
arm.ogg rameno
armchair.ogg kreslo
artichoke.ogg artičoka
artist.ogg umelec
asparagus.ogg špargľa
astronaut.ogg astronaut
athlete.ogg atlét
avocado.ogg avokádo
ax.ogg sekera
baby_bottle.ogg detská fľaša
back.ogg chrbát
badge.ogg odznak
bag.ogg taška
bait.ogg návnada
balance.ogg rovnováha
bald.ogg plešatý
ball.ogg lopta
ball_of_yarn.ogg klbko priadze
ball_soccer.ogg futbalová lopta
ballet.ogg balet
bank.ogg banka
banker_female.ogg zamestnankyňa banky
bark.ogg brechať
barn.ogg stodola
bat.ogg netopier
bath.ogg vaňa
bathing_suit.ogg plavky
bay.ogg zátoka
beach.ogg pláž
bean.ogg fazuľa
bear.ogg medveď
beard.ogg brada
beat.ogg biť sa
beaver.ogg bobor
bed.ogg posteľ
bedroom.ogg spálňa
bee.ogg včela
beetle.ogg chrobák
beg.ogg žobrať
behind.ogg za
bell.ogg zvonec
belly.ogg brucho
bench.ogg lavička
bib.ogg podbradník
big.ogg veľký
big_top.ogg šapitó
bike.ogg bicykel
bird.ogg vták
bit.ogg kúsok
bite.ogg kúsať
black.ogg čierna
blackberry.ogg černica
blackbird.ogg drozd
blade.ogg čepeľ
blind.ogg slepý
blink.ogg mrkať
block.ogg kocka
blond.ogg plavý
blue.ogg modrá
blueberry.ogg čučoriedka
blush.ogg červenať sa
board.ogg tabuľka
boat.ogg čln
boil.ogg vrieť
bolt.ogg matica
bomb.ogg bomba
bone.ogg kosť
book.ogg kniha
bookcase.ogg knižnica
bottom.ogg zadok
box.ogg krabica
boxer.ogg boxer
boy.ogg chlapec
braid.ogg vrkoč
brain.ogg mozog
branch.ogg vetvička
bread.ogg chlieb
break.ogg zlomiť
breast.ogg prsia
brick.ogg tehla
bricklayer.ogg murár
bride.ogg nevesta
bridge.ogg most
bright.ogg svetlý
broccoli.ogg brokolica
brother.ogg brat
brown.ogg hnedý
brush.ogg štetec
bubble.ogg bublina
bucket.ogg vedro
bud.ogg púčik
buffalo.ogg býk
bug.ogg hmyz
bulb.ogg žiarovka
bull.ogg býk
bump.ogg hrča
bun.ogg žemľa
bus.ogg autobus
bush.ogg krík
butcher.ogg mäsiar
butter.ogg maslo
butterfly.ogg motýľ
button.ogg gombík
cabbage.ogg kapusta
cabin.ogg chalúpka
cacao.ogg kakao
cactus.ogg kaktus
cage.ogg klietka
cake.ogg torta
call.ogg volať
camel.ogg ťava
camera.ogg fotoaparát
camp.ogg kempovať
can.ogg plechovka
canary.ogg kanárik
candle.ogg sviečka
candy.ogg sladkosť
cane.ogg palička
canoe.ogg kanoe
canon.ogg kanón
canyon.ogg kaňon
cap.ogg čapica
cape.ogg plášť
car.ogg auto
carafe.ogg karafa
card.ogg kartička
carnival.ogg karneval
carpenter.ogg tesár
carpet.ogg koberec
carrot.ogg mrkva
cart.ogg nákupný vozík
cash.ogg hotovosť
castle.ogg zámok
cat.ogg kocúr
cat_female.ogg mačka
catch.ogg chytiť
caterpillar.ogg húsenica
cauldron.ogg kotol
cauliflower.ogg karfiol
cave.ogg jaskyňa
cavern.ogg jaskyňa
celery.ogg zeler
centipede.ogg stonožka
cereal.ogg obilnina
chain.ogg reťaz
chair.ogg stolička
chalk.ogg krieda
chameleon.ogg chameleón
chandelier.ogg luster
chat.ogg diskutovať
cheek.ogg líce
cheer.ogg povzbudzovať
cheese.ogg syr
chef.ogg šéfkuchár
cherry.ogg čerešňa
chest.ogg truhlica
chick.ogg kuriatko
chicken.ogg kura
child.ogg dieťa
chimney.ogg komín
chimp.ogg šimpanz
chin.ogg brada
chocolate.ogg čokoláda
chop.ogg krájať
chores.ogg drobná práca
christmas.ogg Vianoce
cigar.ogg cigara
circus.ogg cirkus
city.ogg mesto
clam.ogg mušľa
clap.ogg tlesknutie
class.ogg trieda
claw.ogg pazúr
clay.ogg hlina
clean.ogg čistý
cleaning_lady.ogg upratovačka
cliff.ogg útes
climb.ogg šplhať sa
clock.ogg hodiny
cloth.ogg handrička
clothes_hanger.ogg vešiak
cloud.ogg oblak
cloudy.ogg oblačno
clover.ogg štvorlístok
clown.ogg klaun
coach.ogg tréner
coast.ogg pobrežie
coat.ogg kabát
cobra.ogg kobra
coconut.ogg kokosový orech
cod.ogg treska
coffee.ogg káva
coin.ogg minca
cold.ogg zima
color.ogg farba
colt.ogg žriebä
comb.ogg hrebeň
cone.ogg kužeľ
cook.ogg variť
cookie.ogg sušienka
cork.ogg zátka
corn.ogg kukurica
couch.ogg gauč
cough.ogg kašľať
couple.ogg dvojica
cow.ogg krava
cowboy.ogg kovboj
crab.ogg krab
cradle.ogg kolíska
craft.ogg remeslo
crawl.ogg plaziť sa
crazy.ogg bláznivý
creek.ogg potôčik
crepe.ogg palacinka
crib.ogg jasličky
croak.ogg kvákať
crocodile.ogg krokodíl
cross.ogg kríž
crow.ogg vrana
crown.ogg koruna
crumb.ogg omrvinka
crust.ogg kôrka
cry.ogg plakať
crystal.ogg kryštál
cube.ogg kocka
cucumber.ogg uhorka
curtain.ogg záves
cut.ogg strihať
cute.ogg rozkošný
dad.ogg otecko
daffodil.ogg narcis
daisy.ogg margaréta
dam.ogg priehrada
dance.ogg tancovať
dandelion.ogg púpava
dart_board.ogg terčová doska
date_fruit.ogg datle
deer.ogg jeleň
den.ogg nora
desert.ogg púšť
desk.ogg stôl
dessert.ogg dezert
diamond.ogg diamant
dig.ogg kopať
dirt.ogg zemina
dirty.ogg špinavý
dish.ogg riad
dishcloth.ogg utierka na riad
dive.ogg potápať sa
doctor.ogg doktor
doe.ogg srna
dog.ogg pes
doll.ogg bábika
dolphin.ogg delfín
domino.ogg domino
door.ogg dvere
doormat.ogg rohožka
dot.ogg bodka
doughnut.ogg šiška
dove.ogg holubica
dragon.ogg drak
dragonfly.ogg vážka
draw.ogg kresliť
drawer.ogg zásuvka
dream.ogg sen
dress.ogg šaty
drink.ogg nápoj
drip.ogg kvapka
drive.ogg šoférovať
drool.ogg slintať
drum.ogg bubon
dry.ogg schnúť
duck.ogg káčer
duck_mother.ogg kačka
dune.ogg duna
dwarf.ogg trpaslík
eagle.ogg orol
ear.ogg ucho
earth.ogg Zem
eat.ogg jesť
egg.ogg vajce
eggplant.ogg baklažán
elbow.ogg lakeť
electrician.ogg elektrikár
elk.ogg los
empty.ogg prázdny
engine.ogg motor
engineer.ogg strojár
eraser.ogg guma
explore.ogg prieskumníci
eyelash.ogg mihalnica
eyes.ogg oči
face.ogg tvár
fair.ogg kolotoč
fairy.ogg víla
fall.ogg padať
fall_season.ogg jeseň
family.ogg rodina
fan.ogg ventilátor
farm.ogg farma
farmer.ogg farmár
fat.ogg tučný
faucet.ogg kohútik
fawn.ogg srnčiatko
fear.ogg strach
feast.ogg hostina
feather.ogg pierko
feed.ogg kŕmiť
femur.ogg stehenná kosť
fetch.ogg priniesť
fig.ogg figa
fin.ogg plutva
find.ogg nájsť
finger.ogg prst
fire.ogg oheň
fire_extinguisher.ogg hasiaci prístroj
fireman.ogg požiarnik
fish.ogg ryba
fisherman.ogg rybár
fist.ogg päsť
flacon.ogg fľaštička
flag.ogg vlajka
flame.ogg plameň
flamingo.ogg plameniak
flash.ogg baterka
flat.ogg byt
flies.ogg mucha
float.ogg nadnášať
flour.ogg múka
flower.ogg kvetina
fluff.ogg chumáčik
flute.ogg flauta
fly.ogg letieť
foam.ogg pena
foot.ogg chodidlo
forest.ogg les
fork.ogg vidlička
fountain.ogg fontána
fox.ogg líška
freeze.ogg mrznúť
friend.ogg kamaráti
fries.ogg hranolky
frog.ogg žaba
front.ogg predok
fruit.ogg ovocie
fudge.ogg karamel
full.ogg plný
fur.ogg kožušina
game.ogg hra
garage.ogg garáž
garden.ogg záhrada
garlic.ogg cesnak
gem.ogg drahokam
giant.ogg silák
gift.ogg darček
giraffe.ogg žirafa
girl.ogg dievča
glass.ogg pohár
glasses.ogg okuliare
glove.ogg rukavica
glue.ogg lepidlo
gnome.ogg škriatok
goat.ogg koza
golden.ogg zlatý
golf.ogg golf
goose.ogg hus
gorilla.ogg gorila
grain.ogg obilie
grandmother.ogg babička
grape.ogg hrozno
grapefruit.ogg grep
grass.ogg tráva
grave.ogg hrob
gray.ogg šedý
green.ogg zelený
grill.ogg grilovať
grin.ogg úškrn
ground.ogg zem
growl.ogg vrčať
guignol.ogg guignol
guinea_pig.ogg morské prasiatko
gum.ogg žuvačka
hair.ogg vlasy
hair_dryer.ogg sušič vlasov
half.ogg polovica
ham.ogg šunka
hamburger.ogg hamburger
hammer.ogg kladivo
hand.ogg ruka
handlebar.ogg rúčka
happy.ogg šťastný
harp.ogg harfa
hat.ogg klobúk
hatch.ogg vyliahnuť sa
hay.ogg seno
head.ogg hlava
hear.ogg počúvať
heat.ogg teplo
hedge.ogg živý plot
hedgehog.ogg ježko
heel.ogg opätok
helmet.ogg prilba
hen.ogg sliepka
herd.ogg stádo
high.ogg vysoký
hike.ogg pešia túra
hill.ogg kopec
hip.ogg bok
hippopotamus.ogg hroch
hit.ogg udrieť
hive.ogg úľ
hockey.ogg hokej
hole.ogg diera
home.ogg domov
hook.ogg háčik
hop.ogg hopsať
horse.ogg kôň
hose.ogg hadica
hospital.ogg nemocnica
hot.ogg horúci
hot_dog.ogg hotdog
hound.ogg Stavač
house.ogg dom
howl.ogg zavýjať
hug.ogg objímať
huge.ogg obrovský
hummingbird.ogg kolibrík
hunchbacked.ogg hrbatý
hunter.ogg lovec
husband.ogg manžel
hut.ogg chatrč
hyena.ogg hyena
ice.ogg ľad
iceberg.ogg ľadovec
iguana.ogg leguán
ill.ogg chorý
ink.ogg atrament
island.ogg ostrov
jacket.ogg sako
jaguar.ogg jaguár
jam.ogg lekvár
jay.ogg sojka
jelly.ogg želatína
jellyfish.ogg medúza
jewel.ogg šperk
job.ogg zamestnanie
jockey.ogg žokej
jog.ogg klusať
joy.ogg radosť
judge.ogg sudca
judo.ogg džudo
juggler.ogg žonglovať
juice.ogg džús
jump.ogg skákať
kangaroo.ogg kengura
keel.ogg prevrátiť
kernel.ogg kôstka
keyboard.ogg klávesnica
kimono.ogg kimono
king.ogg kráľ
kiss.ogg bozk
kitchen.ogg kuchyňa
kite.ogg šarkan
kitten.ogg mačiatko
kiwi.ogg kivi
knee.ogg koleno
kneel.ogg kľaknúť si
knife.ogg nôž
knight.ogg rytier
knit.ogg štrikovať
knot.ogg uzol
koala.ogg koala
lad.ogg chlapec
lady.ogg dáma
ladybug.ogg lienka
lake.ogg jazero
lama.ogg lama
lamb.ogg jahňa
lamp.ogg lampa
land.ogg krajina
lane.ogg chodník
lap.ogg kolo
lasso.ogg laso
laugh.ogg smiech
lava.ogg láva
lawn.ogg trávnik
lawyer.ogg advokát
leaf.ogg list
ledge.ogg výčnelok
leek.ogg pór
left.ogg vľavo
leg.ogg noha
lemon.ogg citrón
lemonade.ogg malinovka
lemur.ogg lemur
leopard.ogg leopard
lettuce.ogg šalát
librarian.ogg knihovníčka
lick.ogg olizovať
lid.ogg pokrievka
lift.ogg dvíhať
light.ogg svetlo
lighthouse.ogg maják
lightning.ogg blesky
lilac.ogg orgován
lime.ogg limeta
line.ogg čiarový kód
link.ogg spojenie
lion.ogg lev
lion_cub.ogg levíča
lip.ogg pery
liquid.ogg tekutý
lizard.ogg jašterica
lobster.ogg homár
log.ogg poleno
look.ogg vzhľad
lunch.ogg obed
mad.ogg šialený
magic.ogg kúzelník
magnet.ogg magnet
magnifying_glass.ogg lupa
magpie.ogg straka
mail.ogg obálka
man.ogg muž
mane.ogg hriva
mango.ogg mango
map.ogg mapa
maple.ogg javor
marble.ogg guľôčka
mashed_potatoes.ogg pyré
mask.ogg maska
mast.ogg sťažeň
mat.ogg rohožka
match.ogg zápalka
mate.ogg kamarát
mattress.ogg matrac
mauve.ogg fialová
meal.ogg jedlo
meat.ogg mäso
mechanic.ogg mechanik
medal.ogg medaila
meet.ogg stretnúť sa
melon.ogg melón
merry-go-round.ogg kolotoč
mice.ogg Myši
microphone.ogg myši
milk.ogg mlieko
mill.ogg mlyn
mimosa.ogg mimóza
mirror.ogg zrkadlo
mixer.ogg mixér
mole.ogg krtko
mom.ogg mamička
moon.ogg mesiac
moose.ogg sob
mop.ogg mop
mosque.ogg mešita
mosquito.ogg komár
mother.ogg matka
motorcycle.ogg motorka
mountain.ogg hora
mouse.ogg myš
mouth.ogg ústa
movie.ogg film
mower.ogg kosačka
mud.ogg blato
mug.ogg šálka
mule.ogg oslík
muscle.ogg sval
mushroom.ogg huba
music.ogg hudba
musician.ogg muzikant
naked.ogg nahý
nap.ogg odpočinok
navel.ogg pupok
neck.ogg krk
necklace.ogg náhrdelník
needle.ogg ihla
nest.ogg hniezdo
net.ogg sieť
newspaper.ogg noviny
night.ogg noc
nightgown.ogg nočná košeľa
nose.ogg nos
nostril.ogg nosná dierka
notebook.ogg zápisník
number.ogg číslo
nun.ogg mníška
nurse.ogg zdravotná sestra
nurse_male.ogg zdravotník
nut.ogg orech
oar.ogg veslo
ocean.ogg oceán
office.ogg kancelária
olive.ogg oliva
on.ogg na
onion.ogg cibuľa
open.ogg otvoriť
opossum.ogg vačica
orange-color.ogg oranžová
orange.ogg pomaranč
orchid.ogg orchidea
ostrich.ogg pštros
otter.ogg vydra
owl.ogg sova
ox.ogg vôl
oyster.ogg ustrica
pacifier.ogg cumlík
page.ogg strana
pair.ogg pár
pajamas.ogg pyžamo
pal.ogg kamoš
palm_tree.ogg palma
pan.ogg panvica
panda.ogg panda
panther.ogg panter
panties.ogg nohavičky
pants.ogg nohavice
papaya.ogg papája
paper.ogg papier
parachute.ogg padák
parakeet.ogg papagáj
parrot.ogg papagáj
patch.ogg záplata
path.ogg cestička
paw.ogg labka
pea.ogg hrášok
peach.ogg broskyňa
peacock.ogg páv
peak.ogg vrchol
pear.ogg hruška
pearl.ogg perla
peck.ogg zobať
pedal.ogg pedál
pelican.ogg pelikán
pen.ogg pero
pencil.ogg ceruzka
peony.ogg pivonka
people.ogg ľudia
pepper.ogg korenie
peppers.ogg papričky
pet.ogg domáce zviera
petal.ogg lupienok
phone.ogg telefón
piano.ogg klavír
picture.ogg obrázok
pie.ogg koláč
pig.ogg prasa
pigeon.ogg holub
pill.ogg pilulka
pillow.ogg vankúš
pilot.ogg pilot
pine.ogg borovica
pine_cone.ogg borovicová šuška
pink.ogg ružová
pip.ogg jadierko
pipe.ogg fajka
piranha.ogg piraňa
pirate.ogg pirát
pizza.ogg pizza
plane.ogg lietadlo
planet.ogg planéta
plant.ogg rastlina
plate.ogg tanier
play.ogg hrať sa
pliers.ogg kliešte
plow.ogg pluh
plum.ogg slivka
plumber.ogg inštalatér
pocket.ogg vrecko
pod.ogg struk
pole.ogg stĺpik
police.ogg policajt
pompon.ogg bambuľa
pond.ogg rybník
pony.ogg poník
pool.ogg kúpalisko
popcorn.ogg popkorn
pope.ogg pápež
porthole.ogg okienko
post.ogg poštová schránka
pot.ogg hrniec
potato.ogg zemiak
pounce.ogg vrhnúť sa
president.ogg prezident
pretty.ogg krása
price.ogg cena
priest.ogg kňaz
prince.ogg princ
princess.ogg princezná
prison.ogg väzenie
prisoner.ogg väzeň
prize.ogg trofej
pug.ogg buldog
pull.ogg ťahať
pullover.ogg pulóver
pumpkin.ogg tekvica
puppy.ogg šteniatko
pyramid.ogg pyramída
quarrel.ogg hádať sa
queen.ogg kráľovná
question.ogg otázka
quilt.ogg paplón
quiz.ogg kvíz
rabbit.ogg zajac
rabbit_baby.ogg zajačik
race.ogg preteky
radio.ogg rádio
radish.ogg reďkovka
raft.ogg plť
rag.ogg handra
rage.ogg zúrivosť
rain.ogg dážď
raincoat.ogg pršiplášť
rake.ogg hrable
ramp.ogg rampa
ran.ogg bežal
raspberry.ogg malina
rat.ogg potkan
razor.ogg holiaci strojček
read.ogg čítať
red.ogg červená
reptile.ogg plaz
rhinoceros.ogg had
rice.ogg ryža
ride.ogg jazda
rifle.ogg puška
right.ogg vpravo
rip.ogg trhať
rise.ogg stúpať
river.ogg rieka
road.ogg cesta
roast.ogg pečienka
robe.ogg župan
robot.ogg robot
rock.ogg skala
rocket.ogg raketa
rolling_pin.ogg valček
roof.ogg strecha
room.ogg izba
root.ogg koreň
rope.ogg švihadlo
rose.ogg ruža
round.ogg kruh
rowing.ogg veslovať
royal.ogg kráľovský
rug.ogg koberček
run.ogg utekať
sad.ogg smutný
saddle.ogg sedlo
sail.ogg plaviť sa
sailor.ogg námorník
salamander.ogg mlok
salmon.ogg losos
sand.ogg piesok
sandals.ogg sandále
sandwich.ogg sendvič
sash.ogg šerpa
sauce.ogg omáčka
sausage.ogg párok
scale.ogg váha
scar.ogg jazva
scare.ogg vystrašený
scarf.ogg šatka
school.ogg škola
school_bag.ogg aktovka
science.ogg veda
scissors.ogg nožnice
scorpion.ogg škorpión
scratch.ogg škriabať
scream.ogg kričať
screw.ogg skrutka
screwdriver.ogg skrutkovač
scribble.ogg čmárať
sea.ogg more
seat.ogg sedačka
see.ogg vidieť
seed.ogg semeno
shadow.ogg sedem
shake.ogg triasť
shark.ogg žralok
shave.ogg holiť sa
shed.ogg dielňa
sheep.ogg ovca
shelf.ogg polička
shell.ogg mušľa
ship.ogg loď
shirt.ogg košeľa
shoe.ogg topánka
shoelace.ogg šnúrka
shop.ogg obchod
shore.ogg breh
short.ogg šortky
shovel.ogg lopatka
shower.ogg sprcha
shrimp.ogg kreveta
shrub.ogg kríček
shut.ogg zatvoriť
shutter.ogg okenice
sick.ogg chorý
sidewalk.ogg chodník
sign.ogg značka
sing.ogg spievať
sink.ogg umývadlo
sip.ogg sŕkať
sister.ogg sestra
sit.ogg sedieť
skate.ogg jazdiť na skateboarde
skeleton.ogg kostra
ski.ogg lyžovať
skimmer.ogg zberačka
skin.ogg pokožka
skirt.ogg sukňa
skunk.ogg tchor
sky.ogg nebo
slam.ogg smeč
sled.ogg sánky
sleep.ogg spať
sleeve.ogg rukáv
sleigh.ogg sane
slide.ogg šmýkačka
slim.ogg tenký
slime.ogg sliz
slippers.ogg papuče
slope.ogg svah
sloppy.ogg poliaty
slot.ogg štrbina
sloth.ogg leňochod
slug.ogg slimák
small.ogg malý
smell.ogg voňať
smile.ogg usmievať sa
smock.ogg plášť
smoke.ogg fajčiť
smooch.ogg bozkávať
snack.ogg občerstvenie
snail.ogg slimák
snake.ogg had
sneaker.ogg teniska
sniff.ogg oňuchávať
snow.ogg sneh
soap.ogg mydlo
sob.ogg nariekať
sock.ogg ponožka
soldier.ogg vojak
sole.ogg platesa
sole_shoe.ogg vložky do topánok
son.ogg syn
soup.ogg polievka
spade.ogg rýľ
spaghetti.ogg špagety
spark.ogg iskra
sparrow.ogg vrabec
spatula.ogg stierka
speak.ogg rozprávať
spear.ogg oštep
spice.ogg korenie
spider.ogg pavúk
spider_web.ogg pavúčia sieť
spike.ogg pichľavý
spill.ogg rozliať
spinach.ogg špenát
spine.ogg chrbtica
spinning_top.ogg vĺčik
splash.ogg špliechať
splatter.ogg machuľa
sponge.ogg špongia
spool.ogg špuľka
spoon.ogg lyžica
sport.ogg šport
spot.ogg škvrna
spray.ogg sprejovať
spread.ogg nátierka
spring.ogg pružina
spring_season.ogg jar
sprinkle.ogg posýpka
square.ogg štvorec
squash.ogg tlačiť sa
squat.ogg drep
squid.ogg chobotnica
squirrel.ogg veverička
squirt.ogg striekačka
stack.ogg kopa
stage.ogg javisko
staircase.ogg schodisko
stamp.ogg známka
stand.ogg stáť
star.ogg hviezda
stare.ogg zazerať
starfish.ogg hviezdica
steam.ogg para
steep.ogg strmý
steeple.ogg vežička
stem.ogg stonka
step.ogg schod
stew.ogg vývar
stick.ogg palička
sting.ogg žihadlo
stinky.ogg smradľavý
stitch.ogg steh
stomach.ogg žalúdok
stone.ogg kameň
stop.ogg zastaviť
store.ogg obchod
stove.ogg sporák
straight.ogg rovný
strainer.ogg sitko
straw.ogg slamka
strawberry.ogg jahoda
stream.ogg tok
street.ogg ulica
stretch.ogg natiahnuť sa
string.ogg špagát
stripe.ogg pásik
strong.ogg silný
student.ogg študent
study.ogg učiť sa
stump.ogg peň
sugar.ogg cukor
suit.ogg oblek
suitcase.ogg kufor
summer.ogg leto
summit.ogg výstup
sun.ogg slnko
swan.ogg labuť
sweat.ogg potiť sa
sweatshirt.ogg mikina
swim.ogg plávať
table.ogg stôl
tablecloth.ogg obrus
tadpole.ogg žubrienka
tag.ogg štítok
tail.ogg chvost
tall.ogg chvost
tape_measure.ogg meracie pásmo
taxi.ogg taxík
teach.ogg učiť
teacher.ogg učiteľ
tear.ogg trhať
teddy.ogg macík
teeth.ogg zuby
television.ogg televízia
temple.ogg chrám
tennis.ogg tenis
tent.ogg stan
text.ogg text
thick.ogg hrubý
thief.ogg zlodej
thigh.ogg stehno
think.ogg premýšľať
thread.ogg niť
throat.ogg hrdlo
throw.ogg hodiť
thumb.ogg palec
tick.ogg tik
ticket.ogg vstupenka
tiger.ogg tiger
time.ogg čas
tin.ogg konzerva
tire.ogg pneumatika
tired.ogg unavený
tissue.ogg vreckovka
to_drink.ogg piť
toad.ogg ropucha
toaster.ogg hriankovač
toe.ogg palec
toilet.ogg záchod
tomatoe.ogg rajčina
tongs.ogg kliešte
tongue.ogg jazyk
tool.ogg nástroj
top.ogg vrch
torch.ogg fakľa
touch.ogg dotknúť sa
towel.ogg uterák
toy.ogg hračka
trail.ogg turistický chodník
train.ogg vlak
train_station.ogg vlaková stanica
trap.ogg pasca
trash.ogg odpadky
tray.ogg tácka
treat.ogg bonbóny
tree.ogg strom
triangle.ogg trojuholník
tribe.ogg kmeň
trip.ogg výlet
truck.ogg nákladiak
tube.ogg rúž
tulip.ogg tulipán
tune.ogg melódia
turkey.ogg moriak
turnip.ogg repa
turtle.ogg korytnačka
tusk.ogg kel
twin_boys.ogg dvojičky
twin_girls.ogg dvojičky
umbrella.ogg dáždnik
under.ogg pod
uniform.ogg uniforma
van.ogg dodávka
vapor.ogg para
vase.ogg váza
vegetable.ogg zelenina
vein.ogg žily
verdure.ogg zeleň
vest.ogg vesta
vet.ogg veterinár
viper.ogg zmija
vowel.ogg samohláska
vulture.ogg sup
wag.ogg vrtieť
walk.ogg vykračovať si
wall.ogg stena
walnut.ogg vlašský orech
wart.ogg bradavica
wash.ogg umývať
wasp.ogg osa
watch.ogg hodinky
water.ogg voda
wave.ogg vlna
wedding.ogg svadba
wedge.ogg klin
weight.ogg činky
wet.ogg mokrý
whale.ogg veľryba
wheat.ogg pšenica
wheel.ogg koleso
whisk.ogg metlička
whisper.ogg šepkať
white.ogg biela
wide.ogg široký
wife.ogg žena
wig.ogg parochňa
win.ogg vyhrať
wind.ogg vietor
window.ogg okno
window_glass.ogg okenné sklo
wing.ogg krídlo
winter.ogg zima
wolf.ogg vlk
woman.ogg žena
wood.ogg drevo
word.ogg slovo
worker.ogg robotník
world.ogg svet
wreath.ogg veniec
wrench.ogg francúzsky kľúč
wrist.ogg zápästie
write.ogg písať
yellow.ogg žltý
yogurt.ogg jogurt
yum.ogg maškrtiť
zebra.ogg zebra
zipper.ogg zips
zoo.ogg zoologická záhrada

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-sk.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2022-04-10