Polish (pl)

Intro (pl/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Barwy rozszerzone description: Wybierz motyla o właściwej barwie. voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Mnożenie liczb description: Ćwiczenie na mnożenie. voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Dzielenie liczb description: Ćwicz działanie dzielenia. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Odejmowanie liczb description: Ćwicz działanie odejmowania. voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Dodawanie liczb description: Ćwicz dodawanie liczb. voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Logiczne powiązania description: Uzupełnij ułożenie owoców. voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4.ogg title: Ułóż czwórki (z Tuksem) description: Ułóż cztery tokeny w rzędzie. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
align4_2players.ogg title: Ułóż czwórki (dla dwóch graczy) description: Ułóż cztery tokeny w rzędzie. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
alphabet-sequence.ogg title: Szereg alfabetyczny description: Przemieszczaj helikopter tak, aby łapał chmury w porządku alfabetycznym. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Elektronika analogowa description: Twórz i symuluj analogowe układy elektryczne. voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Klawiatura dla dzieci description: Prosta aktywność do nauki klawiatury. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: Mysz dla dzieci description: Przesuń myszą lub dotknij ekranu, aby zobaczyć wynik. voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
baby_tangram.ogg title: Puzzle dla dzieci description: Celem jest ułożenie dziecięcych puzzli. voice: Move each puzzle piece, to obtain the completed puzzle. You can change their orientation by clicking on the arrows.
baby_wordprocessor.ogg title: Edytor tekstu dla dzieci description: Prosty edytor tekstu dla dzieci tak, aby mogły poznać klawiaturę i litery. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Dopasowywanie elementów description: Przeciągaj i upuszczaj elementy tak, aby do siebie pasowały. voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Ułóż puzzle description: Przeciągaj i upuszczaj kształty na odpowiadającym im celach. voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Labirynt równowagi description: Doprowadź kulę do drzwi przechylając labirynt. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Podaj piłkę do Tuksa description: Aby piłka poleciała prosto, naciśnij jednocześnie klawisz lewej i klawisz prawej strzałki. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Gra barowa (z Tuksem) description: Wybierz liczbę piłek, które chcesz umieścić w otworach, a następnie przycisk OK. Wygranym będzie ten, który nie umieści piłki w czerwonym otworze. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Gra barowa (z kolegą/koleżanką) description: Wybierz liczbę piłek, które chcesz umieścić w otworach, a następnie przycisk OK. Wygranym będzie ten, który nie umieści piłki w czerwonym otworze. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Dwójkowe żarówki description: Ta aktywność pomaga nauczyć się przekształcania liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Poznaj system Brajla description: Uczenie i zapamiętywanie systemu Brajla. voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Zabawa Brajlem description: Ćwicz litery Brajla. voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Kalendarz description: Przeczytaj instrukcje a następnie zaznacz poprawną datę na kalendarzu. voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Obsługa śluzy description: Tux ma kłopot ze swoim statkiem - musi przepłynąć przez śluzę. Pomóż Tuksowi i dowiedz się, jak działa śluza. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Kategoryzacja description: Skategoryzuj elementy do poprawnych i niepoprawnych grup. voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Play checkers (against Tux) description: Wersja w GCompris pochodzi z międzynarodowego draughts. voice: play checkers against Tux
checkers_2players.ogg title: Play checkers (with a friend) description: Wersja w GCompris pochodzi z międzynarodowego draughts. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Play chess (against Tux) description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Play chess (with a friend) description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Końcówka gry w szachy description: Zagraj końcówkę gry w szachy przeciwko Tuksowi. voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Chronos description: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby stworzyć opowiadanie. voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Naciśnij na małą literę description: Posłuchaj litery i naciśnij na nią. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Naciśnij na wielką literę description: Posłuchaj litery i naciśnij na nią. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Naciśnij i rysuj description: Narysuj obraz naciskając na wybrane punkty. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Naciśnij mnie description: Wyłap wszystkie pływające ryby zanim opuszczą akwarium. voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Naucz się określać godziny description: Nauka odczytywania czasu na zegarze analogowym. voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Mieszanie barw farby description: Odkryj mieszanie barw farb. voice: Match the color by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Mieszanie barw światła description: Odkryj mieszanie barw świateł. voice: Match the color by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Barwy description: Naciśnij na właściwej barwie. voice: Click on the right color
crane.ogg title: Zbuduj ten sam model description: Obsługuj dźwig i skopiuj model. voice: Click on each item in turn, in the blue frame, and move them to reproduce the pattern from the pink frame.
details.ogg title: Znajdź szczegóły description: Przeciągaj i upuszczaj kształty na odpowiadającym im celach. voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Elektronika cyfrowa description: Twórz i symuluj cyfrowe układy elektryczne. voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Rysowanie liter description: Łącz kropki, aby narysować litery. voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Rysowanie liczb description: Łącz kropki, aby narysować cyfry od 0 do 9. voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Policz elementy description: Ułóż elementy w taki sposób, aby wygodnie można było je policzyć. voice: Count the elements by organizing them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Przesuń myszą lub dotknij ekranu description: Ruszaj myszą lub dotknij ekranu, aby wymazać obszar i odkryć tło. voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Stuknij dwukrotnie lub naciśnij dwukrotnie description: Naciśnij dwukrotnie myszą lub dwukrotnie stuknij, aby wymazać obszar i odkryć obraz tła. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Naciśnij lub stuknij description: Naciśnij lub stuknij, aby wymazać obszar i odkryć tło. voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Poznaj zwierzęta na wsi description: Poznawaj zwierzęta na wsi, dowiedz się jakie odgłosy wydają, a także kilka interesujących szczegółów. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Poznawanie zabytków description: Poznawaj zabytki z całego świata. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Poznawanie zwierząt na wsi description: Poznawaj zwierzęta na świecie, dowiedz się gdzie mieszkają, a także kilka interesujących szczegółów. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Poznawanie muzyki światowej description: Dowiedz się o muzyce z całego świata. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Rodzina description: Wybierz nazwę, jaką należy nazywać tego członka rodziny. voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Wskaż rodzinę description: Naciśnij na parę odpowiadającą danemu stosunkowi. voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: Układanka Piętnastka description: Przesuń każdy element, aby ułożyć obraz ponownie. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Znajdź dzień description: Znajdź poprawną datę i wskaż ją w kalendarzu. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Wąż do podlewania description: Strażak musi ugasić ogień, lecz jego wąż jest zablokowany. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Piłka nożna description: Kopnij piłką do bramki. voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Ustal położenie obszaru description: Przeciągaj i upuszczaj regiony, aby dokończyć mapy krajów. voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Ustalanie położenia państw description: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby ukończyć mapę. voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Proste litery description: Wpisuj spadające litery, zanim spadną na ziemię. voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Gnumch - równość description: Naprowadź Pożeracza Liczb na równania, których wynikiem jest liczba na dole ekranu. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Gnumch - dzielniki description: Pokieruj Pożeracza Liczb po wszystkich dzielnikach liczby przedstawionej u dołu. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Gnumch - nierówność description: Poprowadź Pożeracza Liczb do wszystkich działań, które nie dadzą wyniku pokazanego u dołu ekranu. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Gnumch - mnożniki description: Poprowadź Pożeracza do wszystkich mnożników liczby pokazanej u dołu. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Gnumch - l. pierwsze description: Poprowadź Pożeracza do wszystkich liczb pierwszych. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Kolorowanie grafów description: Pokoloruj grafy tak, aby żaden z sąsiadujących węzłów nie był tego samego koloru. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Grawitacja description: Wprowadzenie do pojęcia grawitacji. voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: Liczba zgadywana description: Odgadnij wyrażenie algebraiczne i przeciągnij pola, aby uzyskać wynik równy liczbie zgadywanej. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Zgadnij liczbę description: Pomóż Tuksowi uciec z jaskini, znajdując ukrytą liczbę. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Klasyczna gra w wisielca description: Odgaduj litery danego słowa. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Uproszczona wieża Hanoi description: Odtwórz daną wieżę. voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: Wieża Hanoi description: Przesuń wierzę na prawo. voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Sześciokąt description: Znajdź truskawkę, naciskając na niebieskich polach. voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Nazwij obraz description: Przeciągaj i upuszczaj element nad ich nazwy. voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Instrumenty muzyczne description: Naciśnij na poprawny instrument muzyczny. voice: Click on the correct musical instrument.
land_safe.ogg title: Bezpieczne lądowanie description: Nakieruj statkiem kosmiczny na zielone lądowisko. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Wzbogać swoje słownictwo description: Ukończ aktywności związane z nauką języka. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
learn_additions.ogg title: Nauka dodawania description: Ćwicz dodawanie na małych liczbach. voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: Nauka liczb dziesiętnych description: Nauka liczb dziesiętnych na małych liczbach. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Dodawanie na liczbach dziesiętnych description: Nauka dodawania na liczbach dziesiętnych. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Odejmowanie na liczbach dziesiętnych description: Nauka odejmowania na liczbach dziesiętnych. voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Nauka cyfr description: Ćwicz cyfry od 0 do 9. voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Nauka ilości description: Nauka przedstawiania ilości obiektów. voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Nauka odejmowania description: Nauka odejmowania na małych liczbach. voice: Click on the circles to give the operation's result.
leftright.ogg title: Powiedz, która to ręka description: Odpowiedz, która ręka jest lewa, a która prawa. voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Litera w którym słowie description: Zostanie wyświetlona litera, a następnie pewne słowa. Dziecko będzie musiało wskazać słowo lub słowa, w których ta litera występuje. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Zgaś światło description: Celem jest wyłączenie wszystkich świateł. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: Historia Louisa Braille'a description: Przegląd najważniejszych dat dla wynalazcy systemu Brajla. voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: Kapelusz magika description: Policz, ile gwiazd znajduje się pod czapką magika. voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: Kapelusz magika description: Policz, ile gwiazd znajduje się pod czapką magika. voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Labirynt description: Pomóż Tuksowi wydostać się z tego labiryntu. voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Niewidoczny labirynt description: Wyprowadź Tuksa z niewidzialnego labiryntu. voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Względny labirynt description: Pomóż Tuksowi wydostać się z tego labiryntu (ruch jest względny). voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodia description: Odtwórz sekwencję dźwięków. voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Gra pamięciowa w kojarzenie wielkości liter przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby znaleźć tę samą literę zapisaną jako wielką i jako małą, w grze przeciwko Tuksowi. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Gra pamięciowa w kojarzenie wielkości liter description: Odwracaj karty, aby znaleźć tę samą literę zapisaną jako wielką i jako małą. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Gra pamięciowa z liczeniem description: Odwracaj karty, aby dopasować liczbę z jej obrazem. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Gra pamięciowa z wszystkimi działaniami przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby dopasować działania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Matematyczna gra pamięciowa description: Odwracaj karty, aby dopasować działania z ich wynikami. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Gra pamięciowa z dodawaniem i odejmowaniem przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania lub odejmowania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Gra pamięciowa z dodawaniem i odejmowaniem description: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania lub odejmowania z ich wynikami. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Gra pamięciowa w dodawanie przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Pamięciowa gra w dodawanie description: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania z ich wynikami. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Gra pamięciowa z dzieleniem przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielenia z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Gra pamięciowa z dzieleniem description: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielenia z ich wynikami. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Gra w odejmowanie w pamięci przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby dopasować działania odejmowania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Gra pamięciowa w odejmowanie description: Odwracaj karty, aby dopasować działania odejmowania z ich wynikami. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Graj w mnożenie i dzielenie przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielnia z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Gra pamięciowa z mnożeniem i dzieleniem description: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielnia z ich wynikami. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Graj w mnożenie przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby dopasować działania mnożenia z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Gra pamięciowa w mnożenie description: Odwracaj karty, aby dopasować działania mnożenia z ich wynikami. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Pamięciowa gra dźwiękowa przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby znaleźć pasującą parę dźwiękową. Gra przeciwko Tuksowi. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Gra pamięciowa z dźwiękami description: Odwracaj karty, aby znaleźć pasującą parę dźwiękową. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Gra pamięciowa z obrazami przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby znaleźć pasującą parę. Gra przeciwko Tuksowi. voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Gra pamięciowa z liczbami description: Odwracaj karty, aby dopasować liczbę z nazwą tej liczby. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Gra pamięciowa z obrazami description: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące pary. voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: W poszukiwaniu złota description: Posługując się myszką zbliż się do ściany skalnej i szukaj złotych samorodków. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Brak litery description: Znajdź brakującą literę, aby uzupełnić słowo. voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Pieniądze description: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi. voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Wydaj Tuksowi jego resztę description: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi wydając Tuksowi jego resztę. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Wydaj Tuksowi resztę, łącznie z centami description: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi wydając Tuksowi jego resztę. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Pieniądze z centami description: Nauka używania pieniędzy łącznie z centami. voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Odtwórz mozaikę description: Umieść każdy element w tych samych miejscach co w przykładzie. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Młynek (z Tuksem) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Młynek (z kolegą/koleżanką) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: Nazwij nutę description: Nauczy się nazw nut w kluczu basowym i wiolinowym. voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Szereg liczb description: Dotykaj liczb w odpowiedniej kolejności. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Liczby parzyste i nieparzyste description: Przemieszczaj helikopter tak, aby łapać chmury z parzystymi lub nieparzystymi liczbami. voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Szeregowanie liter description: Ułóż dane litery kolejności alfabetycznej lub odwrotnej do alfabetycznej wg poleceń. voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: Szeregowanie chronologiczne description: Ułóż dane wydarzenia w kolejności chronologicznej. voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Szeregowanie liczb description: Ułóż dane liczby w kolejności rosnącej lub malejącej wg poleceń. voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: Porządkowanie zdań description: Ułóż dane słowa, aby utworzyć zdanie mające sens. voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Play oware (against Tux) description: Zagraj w grę strategiczną Oware z Tuksem. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Play oware (with a friend) description: Zagraj w grę strategiczną Oware z kolegą. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
paintings.ogg title: Ułóż puzzle description: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby odtworzyć pierwotne obrazy. voice: Catch and drop each piece on the points.
path_decoding.ogg title: Dekodowanie ścieżki description: Podążaj za krokami, aby pomóc Tuksowi dotrzeć do celu. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: Względne dekodowanie ścieżki description: Podążaj za krokami, aby pomóc Tuksowi dotrzeć do celu. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: Kodowanie ścieżki description: Przesuwaj Tuksem na ścieżce tak, aby dotrzeć do celu. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: Względne kodowanie ścieżki description: Przesuwaj Tuksem na ścieżce tak, aby dotrzeć do celu. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
penalty.ogg title: Rzut karny description: Kliknij lub dotknij dwukrotnie na dowolną stronę bramki, aby zdobyć gola. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Łowca zdjęć description: Znajduj różnice między dwoma zdjęciami. voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: Kompozycje pianistyczne description: Poznaj działanie klawiatury pianina oraz sposób zapisu nut na pięciolini. voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
planegame.ogg title: Liczby w kolejności description: Poruszaj śmigłowcem tak, aby wyłapać chmury we właściwej kolejności. voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the numbers in the clouds, in ascending order.
play_piano.ogg title: Zagraj na pianinie description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: Odtwórz rytm description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
positions.ogg title: Położenia description: Znajdź położenie chłopca względem pudełka. voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: Programowanie labiryntu description: Ta aktywność uczy jak zaprogramować Tuksa, aby dotarł do swojego celu przy użyciu prostych poleceń, takich jak idź do przodu, skręć w lewo lub prawo. voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
railroad.ogg title: Aktywność kolejowa description: Zbuduj na nowo model pociągu na górze ekranu. voice: Observe the train and then click on the items to set up a similar train
readingh.ogg title: Ćwiczenie czytania w poziomie description: Przeczytaj listę słów i powiedz czy dane słowo należy do niej. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Ćwiczenie czytania w pionie description: Przeczytaj listę słów w pionie i powiedz, czy dane słowo należy do niej. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Narysuj dany obraz ponownie description: Na pustej siatce narysuj dany obraz perfekcyjnie. voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
redraw_symmetrical.ogg title: Odbij lustrzanie dany obraz description: Narysuj obraz na pustej siatce tak, jakby było ją widać w lustrze. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Odnawialna energia description: Tux powrócił z łowienia ryb na jego łodzi. Doprowadź układ elektryczny do porządku, tak, aby Tux mógł oświetlić swój dom. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Policz odstępy description: Tux jest głodny. Pomóż mu znaleźć ryby - policz przeręble potrzebne, aby się do nich dostać. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Liczby rzymskie description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Wyrównaj wagę odpowiednio description: Przeciągaj i upuszczaj ciężarki, aby zrównoważyć wagę. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Zrównoważ używając międzynarodowego systemu jednostek description: Przeciągaj i upuszczaj kilka mas, aby zrównoważyć wagę i obliczyć ciężar. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Zrównoważ używając imperialnego systemu jednostek description: Przeciągaj i upuszczaj kilka mas, aby zrównoważyć wagę i obliczyć ciężar. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Dziel się słodkościami description: Spróbuj podzielić słodycze pomiędzy daną liczbę dzieci. voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Proste rysowanie description: Stwórz swój własny rysunek. voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Liczby na kostce description: Policz liczbę kropek na kostkach, zanim spadną na ziemię. voice: Count the number on the dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Liczby z dominami description: Policz liczbę kropek na dominach, zanim spadną na ziemię. voice: Count the numbers on the dominoes then type the result on your keyboard.
solar_system.ogg title: Układ Słoneczny description: Odpowiedz na pytania i uzyskaj 100% poprawności. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Kierowanie łodzią podwodną description: Nakieruj łódź podwodną do punktu końcowego. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, układanie niepowtarzalnych symboli w pewnej siatce description: Symbole nie mogą powtarzać się w wierszach i (jeżeli określone) w każdym regionie. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Supermózg description: Tux ukrył kilka elementów. Odnajdź je we właściwej kolejności. voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: Układanka tangram description: Celem jest ułożenie zadanego kształtu. voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Ucz się dodawania grając w rzutki description: Trafiaj w cel i podliczaj swoje punkty. voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Kółko i krzyżyk (z Tuksem) description: Umieść trzy znaki w rzędzie. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Kółko i krzyżyk (dla dwóch graczy) description: Umieść trzy znaki w rzędzie. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Układanka z przesuwanych elementów description: Wyjedź czerwonym samochodem z parkingu przez bramę po prawej stronie. voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Obieg wody description: Tux powrócił z łowienia ryb na jego łodzi. Doprowadź system wodociągowy do porządku, tak, aby Tux mógł wziąć prysznic. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Spadające słowa description: Wpisuj spadające słowa, zanim spadną na ziemię. voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

Letters (pl/alphabet/)

Misc (pl/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
configuration.ogg
try_again.ogg

Colors (pl/colors/)

Geography (pl/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afganistan
africa.ogg Afryka
albania.ogg Albania
algeria.ogg Algieria
america.ogg Ameryka
angola.ogg Angola
antarctica.ogg Antarktyda
argentina.ogg Argentyna
armenia.ogg Armenia
asia.ogg Azja
australia.ogg Australia
austria.ogg Austria
azerbaijan.ogg Azerbejdżan
bahamas.ogg Bahamy
bangladesh.ogg Bangladesz
belarus.ogg Białoruś
belgium.ogg Belgia
belize.ogg Belize
benin.ogg Benin
bhutan.ogg Bhutan
bolivia.ogg Boliwia
bosnia_herzegovina.ogg Bośnia i Hercegowina
botswana.ogg Botswana
brazil.ogg Brazylia
brunei.ogg Brunei
bulgaria.ogg Bułgaria
burkina_faso.ogg Burkina Faso
burundi.ogg Burundi
cambodia.ogg Kambodża
cameroon.ogg Kamerun
canada.ogg Kanada
central_african_republic.ogg Republika Środkowej Afryki
chad.ogg Czad
chile.ogg Chile
china.ogg Chiny
colombia.ogg Kolumbia
cook_islands.ogg Wyspy Cooke'a
costa_rica.ogg Kostaryka
croatia.ogg Chorwacja
cuba.ogg Kuba
cyprus.ogg Cypr
czechia.ogg Czechy
democratic_republic_of_congo.ogg Demokratyczna Republika Kongo
denmark.ogg Dania
djibouti.ogg Dżibuti
dominican_republic.ogg Republika Dominikany
east_timor.ogg Timor Wschodni
ecuador.ogg Ekwador
egypt.ogg Egipt
equatorial_guinea.ogg Gwinea Równikowa
eritrea.ogg Erytrea
estonia.ogg Estonia
eswatini.ogg Eswatini
ethiopia.ogg Etiopia
europe.ogg Europa
fiji.ogg Fidżi
finland.ogg Finlandia
france.ogg Francja
french_guiana.ogg Gujana Francuska
french_polynesia.ogg Polinezja Francuska
gabon.ogg Gabon
gambia.ogg Gambia
georgia.ogg Azja
germany.ogg Niemcy
ghana.ogg Ghana
greece.ogg Grecja
greenland.ogg Grenlandia
guatemala.ogg Gwatemala
guinea.ogg Gwinea
guinea_bissau.ogg Gwinea - Bissau
guyana.ogg Gujana
haiti.ogg Haiti
hawaii.ogg Hawaje
honduras.ogg Honduras
hungary.ogg Węgry
iceland.ogg Islandia
india.ogg Indie
indonesia.ogg Indonezja
iran.ogg Iran
iraq.ogg Irak
ireland.ogg Irlandia
israel.ogg Izrael
italy.ogg Włochy
ivory_coast.ogg Wybrzeże Kości Słoniowej
jamaica.ogg Jamajka
japan.ogg Japonia
jordan.ogg Jordania
kazakhstan.ogg Kazachstan
kenya.ogg Kenia
kiribati.ogg Kiribati
kuwait.ogg Kuwejt
kyrgyzstan.ogg Kirgistan
laos.ogg Laos
latvia.ogg Łotwa
lebanon.ogg Liban
lesotho.ogg Lesotho
liberia.ogg Liberia
libya.ogg Libia
lithuania.ogg Litwa
madagascar.ogg Madagaskar
malawi.ogg Malawi
malaysia.ogg Malezja
maldives.ogg Malediwy
mali.ogg Mali
mariana_islands.ogg Wyspy Mariana
marshall_islands.ogg Wyspy Marshalla
mauritania.ogg Mauretania
mexico.ogg Meksyk
micronesia.ogg Mikronezja
moldova.ogg Mołdawia
mongolia.ogg Mongolia
moroco.ogg Maroko
mozambique.ogg Mozambik
myanmar.ogg Myanmar
namibia.ogg Namibia
nepal.ogg Nepal
netherland.ogg Holandia
new_caledonia.ogg Nowa Kaledonia
new_zealand.ogg Nowa Zelandia
nicaragua.ogg Nikaragua
niger.ogg Niger
nigeria.ogg Nigeria
north_korea.ogg Korea Północna
norway.ogg Norwegia
oceania.ogg Oceania
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
panama.ogg Panama
papua_new_guinea.ogg Papua Nowa Gwinea
paraguay.ogg Paragwaj
peru.ogg Peru
philippines.ogg Filipiny
pitcairn_islands.ogg Wyspy Pitcairn
poland.ogg Polska
portugal.ogg Portugalia
puerto_rico.ogg Puerto Rico
qatar.ogg Katar
republic_of_congo.ogg Republika Kongo
romania.ogg Rumunia
russia.ogg Rosja
rwanda.ogg Ruanda
salvador.ogg Salwador
samoan_islands.ogg Wyspy Samoan
saudi_arabia.ogg Arabia Saudyjska
senegal.ogg Senegal
serbia.ogg Serbia
sierra_leone.ogg Sierra Leone
slovakia.ogg Republika Słowacka
solomon_islands.ogg Wyspy Salomona
somalia.ogg Somalia
south_africa.ogg Afryka południowa
south_korea.ogg Korea Południowa
south_sudan.ogg Południowy Sudan
spain.ogg Hiszpania
sri_lanka.ogg Sri Lanka
sudan.ogg Sudan
suriname.ogg Surinam
sweden.ogg Szwecja
switz.ogg Szwajcaria
syria.ogg Syria
taiwan.ogg Tajwan
tajikistan.ogg Tadżykistan
tanzania.ogg Tanzania
thailand.ogg Tajlandia
togo.ogg Togo
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunezja
turkey.ogg Turcja
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
uganda.ogg Uganda
ukraine.ogg Ukraina
united_arab_emirates.ogg Zjednoczone Emiraty Arabskie
united_kingdom.ogg Wielka Brytania
uruguay.ogg Urugwaj
us_minor.ogg Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
usa.ogg Stany Zjednoczone Ameryki
uzbekistan.ogg Uzbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
venezuela.ogg Wenezuela
vietnam.ogg Wietnam
western_sahara.ogg Sahara Zachodnia
yemen.ogg Jemen
zambia.ogg Zambia
zimbabwe.ogg Zimbabwe

Words (pl/words/)

These files are missing

File Description
accountant.ogg księgowy
ache.ogg ból
acorn.ogg żołądź
actor.ogg aktor
air_horn.ogg klakson
alarmclock.ogg budzik
alligator.ogg aligator
alphabet.ogg alfabet
anchor.ogg kotwica
angel.ogg anioł
angry.ogg złość
animal.ogg zwierzę
ankle.ogg kostka
ant.ogg mrówka
anteater.ogg mrówkojad
antelope.ogg antylopa
apple.ogg jabłko
apple_tree.ogg jabłoń
appliance.ogg agd
apricot.ogg morela
arm.ogg ręka
armchair.ogg fotel
artichoke.ogg karczoch
artist.ogg artysta
asparagus.ogg szparagi
astronaut.ogg astronauta
athlete.ogg atleta
avocado.ogg awokado
ax.ogg siekiera
baby_bottle.ogg butelka
back.ogg plecy
badge.ogg odznaka
bag.ogg torba
bait.ogg przynęta
balance.ogg szalka
bald.ogg łysina
ball.ogg piłka
ball_of_yarn.ogg włóczka
ball_soccer.ogg piłka
ballet.ogg balet
bank.ogg bank
banker_female.ogg bankierka
bark.ogg szczekać
barn.ogg stodoła
bat.ogg nietoperz
bath.ogg wanna
bathing_suit.ogg strój kąpielowy
bay.ogg zatoka
beach.ogg plaża
bean.ogg fasola
bear.ogg niedźwiedź
beard.ogg broda
beat.ogg bić
beaver.ogg bóbr
bed.ogg łóżko
bedroom.ogg sypialnia
bee.ogg pszczoła
beetle.ogg chrząszcz
beg.ogg prosić
behind.ogg za
bell.ogg dzwonek
belly.ogg brzuch
bench.ogg ławka
bib.ogg śliniak
big.ogg duży
big_top.ogg namiot
bike.ogg rower
bird.ogg ptak
bit.ogg gryz
bite.ogg gryźć
black.ogg czarny
blackberry.ogg jeżyna
blackbird.ogg kos
blade.ogg ostrze
blind.ogg ślepy
blink.ogg mrugać
block.ogg kostka
blond.ogg blond
blue.ogg niebieski
blueberry.ogg jagoda
blush.ogg rumieniec
board.ogg deska
boat.ogg łódź
boil.ogg gotować się
bolt.ogg nakrętka
bomb.ogg bomba
bone.ogg kość
book.ogg książka
bookcase.ogg biblioteczka
bottom.ogg tyłek
box.ogg pudło
boxer.ogg bokser
boy.ogg chłopiec
braid.ogg warkocz
brain.ogg mózg
branch.ogg gałąź
bread.ogg chleb
break.ogg łamać
breast.ogg biust
brick.ogg cegła
bricklayer.ogg murarz
bride.ogg panna młoda
bridge.ogg most
bright.ogg jasny
broccoli.ogg brokuł
brother.ogg brat
brown.ogg brązowy
brush.ogg pędzel
bubble.ogg bańka
bucket.ogg wiadro
bud.ogg pączek
buffalo.ogg bizon
bug.ogg owad
bulb.ogg żarówka
bull.ogg byk
bump.ogg guz
bun.ogg bochenek
bus.ogg autobus
bush.ogg krzaki
butcher.ogg rzeźnik
butter.ogg masło
butterfly.ogg motyl
button.ogg guzik
cabbage.ogg kapusta
cabin.ogg chata
cacao.ogg kakao
cactus.ogg kaktus
cage.ogg klatka
cake.ogg tort
call.ogg dzwonić
camel.ogg wielbłąd
camera.ogg aparat
camp.ogg obóz
can.ogg puszka
canary.ogg kanarek
candle.ogg świeczka
candy.ogg cukierek
cane.ogg laska
canoe.ogg kanu
canon.ogg armata
canyon.ogg kanion
cap.ogg czapka
cape.ogg peleryna
car.ogg samochód
carafe.ogg karafka
card.ogg karta
carnival.ogg karnawał
carpenter.ogg stolarz
carpet.ogg dywan
carrot.ogg marchewka
cart.ogg wózek
cash.ogg pieniądze
castle.ogg zamek
cat.ogg kot
cat_female.ogg kocica
catch.ogg łapać
caterpillar.ogg gąsienica
cauldron.ogg kocioł
cauliflower.ogg kalafior
cave.ogg jaskinia
cavern.ogg pieczara
celery.ogg seler
centipede.ogg stonoga
cereal.ogg zboże
chain.ogg łańcuch
chair.ogg krzesło
chalk.ogg kreda
chameleon.ogg kameleon
chandelier.ogg żyrandol
chat.ogg rozmawiać
cheek.ogg policzek
cheer.ogg dopingowanie
cheese.ogg ser
chef.ogg szef
cherry.ogg wiśnia
chest.ogg szkrzynia
chick.ogg kurczak
chicken.ogg kura
child.ogg dziecko
chimney.ogg komin
chimp.ogg szympans
chin.ogg broda
chocolate.ogg czekolada
chop.ogg kroić
chores.ogg chóry
christmas.ogg boże narodzenie
cigar.ogg cygaro
circus.ogg cyrk
city.ogg miasto
clam.ogg małża
clap.ogg klasnąć
class.ogg klasa
claw.ogg pazury
clay.ogg glina
clean.ogg myć się
cleaning_lady.ogg sprzątaczka
cliff.ogg klif
climb.ogg wspinaczka
clock.ogg zegar
cloth.ogg tkanina
clothes_hanger.ogg wieszak
cloud.ogg chmura
cloudy.ogg pochmurno
clover.ogg koniczyna
clown.ogg klaun
coach.ogg trener
coast.ogg wybrzeże
coat.ogg kurtka
cobra.ogg kobra
coconut.ogg kokos
cod.ogg dorsz
coffee.ogg kawa
coin.ogg moneta
cold.ogg zimno
color.ogg kolor
colt.ogg źrebak
comb.ogg grzebień
cone.ogg pachołek
cook.ogg gotować
cookie.ogg ciastko
cork.ogg korek
corn.ogg kukurydza
couch.ogg kanapa
cough.ogg kaszleć
couple.ogg para
cow.ogg krowa
cowboy.ogg kowboj
crab.ogg krab
cradle.ogg kołyska
craft.ogg robótki ręczne
crawl.ogg raczkować
crazy.ogg zbzikowany
creek.ogg strumyk
crepe.ogg naleśnik
crib.ogg kołyska
croak.ogg rechotać
crocodile.ogg krokodyl
cross.ogg krzyż
crow.ogg kruk
crown.ogg korona
crumb.ogg okruszek
crust.ogg skórka
cry.ogg płakać
crystal.ogg kryształ
cube.ogg kostka
cucumber.ogg ogórek
curtain.ogg kurtyna
cut.ogg ciąć
cute.ogg urocza
dad.ogg ojciec
daffodil.ogg żonkil
daisy.ogg stokrotka
dam.ogg zapora
dance.ogg taniec
dandelion.ogg mniszek
dart_board.ogg tarcza
date_fruit.ogg daktyl
deer.ogg jeleń
den.ogg nora
desert.ogg pustynia
desk.ogg biurko
dessert.ogg deser
diamond.ogg diament
dig.ogg kopać
dirt.ogg błoto
dirty.ogg brudny
dish.ogg naczynie
dishcloth.ogg ściereczka
dive.ogg nurkowanie
doctor.ogg lekarz
doe.ogg sarna
dog.ogg pies
doll.ogg lalka
dolphin.ogg delfin
domino.ogg domino
door.ogg drzwi
doormat.ogg wycieraczka
dot.ogg kropka
doughnut.ogg pączek
dove.ogg gołąb
dragon.ogg smok
dragonfly.ogg ważka
draw.ogg rysować
drawer.ogg szuflada
dream.ogg śnić
dress.ogg suknia
drink.ogg napój
drip.ogg kropla
drive.ogg kierować
drool.ogg ślinić się
drum.ogg bębenek
dry.ogg suszyć
duck.ogg kaczka
duck_mother.ogg mama kaczka
dune.ogg wydma
dwarf.ogg krasnoludek
eagle.ogg orzeł
ear.ogg ucho
earth.ogg ziemia
eat.ogg jeść
egg.ogg jajko
eggplant.ogg bakłażan
elbow.ogg łokieć
electrician.ogg elektryk
elk.ogg łoś
empty.ogg pusta
engine.ogg silnik
engineer.ogg inżynier
eraser.ogg gumka
explore.ogg zwiedzanie
eyelash.ogg rzęsa
eyes.ogg oczy
face.ogg twarz
fair.ogg karuzela
fairy.ogg wróżka
fall.ogg spaść
fall_season.ogg jesień
family.ogg rodzina
fan.ogg wiatrak
farm.ogg gospodarstwo
farmer.ogg rolnik
fat.ogg gruby
faucet.ogg kran
fawn.ogg jelonek
fear.ogg strach
feast.ogg uczta
feather.ogg piórko
feed.ogg karmić
femur.ogg kość udowa
fetch.ogg łapać
fig.ogg figa
fin.ogg płetwa
find.ogg znaleźć
finger.ogg palec
fire.ogg ogień
fire_extinguisher.ogg gaśnica
fireman.ogg strażak
fish.ogg ryba
fisherman.ogg rybak
fist.ogg pięść
flacon.ogg flakon
flag.ogg flaga
flame.ogg płomień
flamingo.ogg flaming
flash.ogg latarka
flat.ogg płaskie
flies.ogg mucha
float.ogg pływać
flour.ogg mąka
flower.ogg kwiat
fluff.ogg puszek
flute.ogg flet
fly.ogg latać
foam.ogg piana
foot.ogg stopa
forest.ogg las
fork.ogg widelec
fountain.ogg fontanna
fox.ogg lis
freeze.ogg zamarzać
friend.ogg przyjaciel
fries.ogg frytki
frog.ogg żaba
front.ogg z przodu
fruit.ogg owoc
fudge.ogg krówka
full.ogg pełna
fur.ogg futro
game.ogg gra
garage.ogg garaż
garden.ogg ogród
garlic.ogg czosnek
gem.ogg klejnot
giant.ogg olbrzymi
gift.ogg prezent
giraffe.ogg żyrafa
girl.ogg dziewczynka
glass.ogg szklanka
glasses.ogg okulary
glove.ogg rękawiczka
glue.ogg klej
gnome.ogg krasnal
goat.ogg koza
golden.ogg złota
golf.ogg golf
goose.ogg gęś
gorilla.ogg gory
grain.ogg zboże
grandmother.ogg babcia
grape.ogg winogrono
grapefruit.ogg grejfrut
grass.ogg trawa
grave.ogg grób
gray.ogg szary
green.ogg zielony
grill.ogg grill
grin.ogg uśmiech
ground.ogg gleba
growl.ogg szczerzyć
guignol.ogg guignol
guinea_pig.ogg świnka morska
gum.ogg guma
hair.ogg włosy
hair_dryer.ogg suszarka
half.ogg pół
ham.ogg szynka
hamburger.ogg hamburger
hammer.ogg młotek
hand.ogg ręka
handlebar.ogg uchwyt
happy.ogg szczęśliwy
harp.ogg harfa
hat.ogg czapka
hatch.ogg wykluć się
hay.ogg siano
head.ogg głowa
hear.ogg słuchać
heat.ogg ciepło
hedge.ogg płot
hedgehog.ogg jeż
heel.ogg obcas
helmet.ogg hełm
hen.ogg kura
herd.ogg stado
high.ogg wysoko
hike.ogg wędrówka
hill.ogg wzgórze
hip.ogg biodra
hippopotamus.ogg hipopotam
hit.ogg uderzyć
hive.ogg ul
hockey.ogg hokej
hole.ogg dziura
home.ogg dom
hook.ogg haczyk
hop.ogg skakanie
horse.ogg koń
hose.ogg wąż
hospital.ogg szpital
hot.ogg gorący
hot_dog.ogg hot dog
hound.ogg pies
house.ogg dom
howl.ogg wyć
hug.ogg przytulać
huge.ogg ogromny
hummingbird.ogg koliber
hunchbacked.ogg garbaty
hunter.ogg myśliwy
husband.ogg mąż
hut.ogg chata
hyena.ogg hiena
ice.ogg lód
iceberg.ogg lodowiec
iguana.ogg iguana
ill.ogg chory
ink.ogg atrament
island.ogg wyspa
jacket.ogg kurtka
jaguar.ogg jaguar
jam.ogg dżem
jay.ogg sójka
jelly.ogg galaretka
jellyfish.ogg meduza
jewel.ogg klejnot
job.ogg praca
jockey.ogg jeździec
jog.ogg bieganie
joy.ogg radość
judge.ogg sędzia
judo.ogg judo
juggler.ogg żąglerka
juice.ogg sok
jump.ogg skakać
kangaroo.ogg kangur
keel.ogg kręgiel
kernel.ogg pestka
keyboard.ogg klawiatura
kimono.ogg kimono
king.ogg król
kiss.ogg całować
kitchen.ogg kuchnia
kite.ogg latawiec
kitten.ogg kotek
kiwi.ogg kiwi
knee.ogg kolano
kneel.ogg klękać
knife.ogg nóż
knight.ogg rycerz
knit.ogg szydełkować
knot.ogg węzeł
koala.ogg koala
lad.ogg chłopiec
lady.ogg kobieta
ladybug.ogg biedronka
lake.ogg jezioro
lama.ogg lama
lamb.ogg owca
lamp.ogg lampa
land.ogg teren
lane.ogg droga
lap.ogg kolana
lasso.ogg lasso
laugh.ogg śmiać się
lava.ogg lawa
lawn.ogg trawnik
lawyer.ogg prawnik
leaf.ogg liść
ledge.ogg półka
leek.ogg por
left.ogg lewy
leg.ogg noga
lemon.ogg cytryna
lemonade.ogg lemoniada
lemur.ogg lemur
leopard.ogg leopard
lettuce.ogg sałata
librarian.ogg bibliotekarz
lick.ogg lizać
lid.ogg pokrywka
lift.ogg podnosić
light.ogg lampa
lighthouse.ogg latarnia
lightning.ogg piorun
lilac.ogg bez
lime.ogg limonka
line.ogg linia
link.ogg ogniowo
lion.ogg lew
lion_cub.ogg lwiątko
lip.ogg usta
liquid.ogg płynny
lizard.ogg jaszczurka
lobster.ogg homar
log.ogg kłoda
look.ogg patrzeć
lunch.ogg śniadanie
mad.ogg wściekłość
magic.ogg magiczny
magnet.ogg magnes
magnifying_glass.ogg szkło powiększające
magpie.ogg sroka
mail.ogg list
man.ogg mężczyzna
mane.ogg grzywa
mango.ogg mango
map.ogg mapa
maple.ogg klon
marble.ogg marmur
mashed_potatoes.ogg puree
mask.ogg maska
mast.ogg maszt
mat.ogg mata
match.ogg zapałki
mate.ogg kolega
mattress.ogg materac
mauve.ogg fiołkowy
meal.ogg posiłek
meat.ogg mięso
mechanic.ogg mechanik
medal.ogg medal
meet.ogg spotykać się
melon.ogg melon
merry-go-round.ogg karuzela
mice.ogg mysz
microphone.ogg mikrofon
milk.ogg mleko
mill.ogg wiatrak
mimosa.ogg mimoza
mirror.ogg lustro
mixer.ogg mikser
mole.ogg kret
mom.ogg mama
moon.ogg księżyc
moose.ogg łoś
mop.ogg mop
mosque.ogg meczet
mosquito.ogg komar
mother.ogg matka
motorcycle.ogg motocykl
mountain.ogg góra
mouse.ogg mysz
mouth.ogg usta
movie.ogg film
mower.ogg kosiarka
mud.ogg błoto
mug.ogg filiżanka
mule.ogg osioł
muscle.ogg mięsień
mushroom.ogg grzyb
music.ogg muzyka
musician.ogg muzyk
naked.ogg nagi
nap.ogg drzemka
navel.ogg pępek
neck.ogg kark
necklace.ogg naszyjnik
needle.ogg igła
nest.ogg gniazdo
net.ogg siatka
newspaper.ogg gazeta
night.ogg noc
nightgown.ogg koszula nocna
nose.ogg nos
nostril.ogg nozdrza
notebook.ogg zeszyt
number.ogg liczba
nun.ogg zakonnica
nurse.ogg pielęgniarz
nurse_male.ogg pielęgniarka
nut.ogg orzech
oar.ogg wiosła
ocean.ogg ocean
office.ogg biuro
olive.ogg oliwka
on.ogg na
onion.ogg cebula
open.ogg otwarte
opossum.ogg opos
orange-color.ogg pomarańczowy
orange.ogg pomarańcza
orchid.ogg orchidea
ostrich.ogg struś
otter.ogg wydra
owl.ogg sowa
ox.ogg wół
oyster.ogg małża
pacifier.ogg smoczek
page.ogg strona
pair.ogg para
pajamas.ogg pidżama
pal.ogg kolega
palm_tree.ogg palma
pan.ogg patelnia
panda.ogg panda
panther.ogg pantera
panties.ogg majtki
pants.ogg spodnie
papaya.ogg papaja
paper.ogg papier
parachute.ogg spadochron
parakeet.ogg papużka
parrot.ogg papuga
patch.ogg łata
path.ogg ścieżka
paw.ogg łapa
pea.ogg groszek
peach.ogg brzoskwinia
peacock.ogg paw
peak.ogg szczyt
pear.ogg gruszka
pearl.ogg perła
peck.ogg dziobać
pedal.ogg pedał
pelican.ogg pelikan
pen.ogg długopis
pencil.ogg ołówek
peony.ogg piwonia
people.ogg ludzie
pepper.ogg pieprz
peppers.ogg papryczki
pet.ogg zwierzęta
petal.ogg płatek
phone.ogg telefon
piano.ogg pianino
picture.ogg zdjęcie
pie.ogg ciasto
pig.ogg świnia
pigeon.ogg gołąb
pill.ogg pigułka
pillow.ogg poduszka
pilot.ogg pilot
pine.ogg sosna
pine_cone.ogg szyszka
pink.ogg różowy
pip.ogg pestka
pipe.ogg fajka
piranha.ogg pirania
pirate.ogg pirat
pizza.ogg pizza
plane.ogg samolot
planet.ogg planeta
plant.ogg roślina
plate.ogg talerz
play.ogg bawić się
pliers.ogg obcążki
plow.ogg orać
plum.ogg śliwka
plumber.ogg hydraulik
pocket.ogg kieszeń
pod.ogg łupina
pole.ogg słupek
police.ogg policjant
pompon.ogg pompony
pond.ogg sadzawka
pony.ogg kucyk
pool.ogg pływalnia
popcorn.ogg popkorn
pope.ogg papież
porthole.ogg właz okienny
post.ogg poczta
pot.ogg garnek
potato.ogg ziemniak
pounce.ogg doskakiwać
president.ogg prezydent
pretty.ogg ładna
price.ogg cena
priest.ogg ksiądz
prince.ogg książe
princess.ogg księżniczka
prison.ogg więzienie
prisoner.ogg więzień
prize.ogg nagroda
pug.ogg mops
pull.ogg ciągnąć
pullover.ogg sweter
pumpkin.ogg dynia
puppy.ogg szczeniak
pyramid.ogg piramida
quarrel.ogg kłócić się
queen.ogg królowa
question.ogg pytanie
quilt.ogg kołdra
quiz.ogg kwiz
rabbit.ogg królik
rabbit_baby.ogg króliczek
race.ogg wyścig
radio.ogg radio
radish.ogg rzodkiewka
raft.ogg tratwa
rag.ogg szmatka
rage.ogg złość
rain.ogg deszcz
raincoat.ogg płaszcz
rake.ogg grabie
ramp.ogg rampa
ran.ogg bieg
raspberry.ogg malina
rat.ogg szczur
razor.ogg golarka
read.ogg czytać
red.ogg czerwony
reptile.ogg wąż
rhinoceros.ogg nosorożec
rice.ogg ryż
ride.ogg kolarstwo
rifle.ogg karabin
right.ogg prawo
rip.ogg chować
rise.ogg wzrost
river.ogg rzeka
road.ogg droga
roast.ogg pieczeń
robe.ogg szata
robot.ogg robot
rock.ogg skała
rocket.ogg rakieta
rolling_pin.ogg wałek
roof.ogg dach
room.ogg pokój
root.ogg korzeń
rope.ogg skakanka
rose.ogg róża
round.ogg okrągły
rowing.ogg wioślarstwo
royal.ogg królewski
rug.ogg dywan
run.ogg biegać
sad.ogg smutek
saddle.ogg siodło
sail.ogg żagiel
sailor.ogg żeglarz
salamander.ogg salamandra
salmon.ogg łosoś
sand.ogg piasek
sandals.ogg sandały
sandwich.ogg kanapka
sash.ogg szarfa
sauce.ogg sos
sausage.ogg kiełbasa
scale.ogg waga
scar.ogg blizna
scare.ogg wystraszyć się
scarf.ogg szalik
school.ogg szkoła
school_bag.ogg tornister
science.ogg nauka
scissors.ogg nożyczki
scorpion.ogg skorpion
scratch.ogg drapać
scream.ogg krzyczeć
screw.ogg wkręt
screwdriver.ogg śrubokręt
scribble.ogg bazgrać
sea.ogg morze
seat.ogg krzesło
see.ogg widzieć
seed.ogg ziarna
shadow.ogg cień
shake.ogg potrząsać
shark.ogg rekin
shave.ogg golić
shed.ogg szopa
sheep.ogg owca
shelf.ogg półka
shell.ogg muszla
ship.ogg łódź
shirt.ogg koszula
shoe.ogg but
shoelace.ogg sznurówki
shop.ogg sklep
shore.ogg wybrzeże
short.ogg szorty
shovel.ogg szufelka
shower.ogg prysznic
shrimp.ogg krewetka
shrub.ogg krzew
shut.ogg zamknięte
shutter.ogg okiennica
sick.ogg chory
sidewalk.ogg chodnik
sign.ogg znak
sing.ogg śpiewać
sink.ogg umywalka
sip.ogg ssać
sister.ogg siostra
sit.ogg siedzieć
skate.ogg jazda na desce
skeleton.ogg szkielet
ski.ogg narciarstwo
skimmer.ogg cedzak
skin.ogg skóra
skirt.ogg spódnica
skunk.ogg skunks
sky.ogg niebo
slam.ogg wsad
sled.ogg sanki
sleep.ogg spać
sleeve.ogg rękaw
sleigh.ogg sanie
slide.ogg zjeżdżalnia
slim.ogg szczupła
slime.ogg śluz
slippers.ogg kapcie
slope.ogg serpentyna
sloppy.ogg niedbały
slot.ogg szczelina
sloth.ogg leniwiec
slug.ogg ślimak
small.ogg mała
smell.ogg wąchać
smile.ogg uśmiech
smock.ogg kaftan
smoke.ogg dym
smooch.ogg całować
snack.ogg przekąski
snail.ogg ślimak
snake.ogg wąż
sneaker.ogg but
sniff.ogg wąchać
snow.ogg śnieg
soap.ogg mydło
sob.ogg szlochać
sock.ogg skarpeta
soldier.ogg żołnierz
sole.ogg sola
sole_shoe.ogg podeszwa
son.ogg syn
soup.ogg zupa
spade.ogg szpadel
spaghetti.ogg spaghetti
spark.ogg iskra
sparrow.ogg wróbel
spatula.ogg szpatułka
speak.ogg mówić
spear.ogg włócznia
spice.ogg przyprawy
spider.ogg pająk
spider_web.ogg sieć
spike.ogg jeż
spill.ogg rozlać
spinach.ogg szpinak
spine.ogg kręgosłup
spinning_top.ogg bąk
splash.ogg chlustać
splatter.ogg bryzg
sponge.ogg szwamka
spool.ogg włóczka
spoon.ogg łyżka
sport.ogg sport
spot.ogg miejsce
spray.ogg rozpylać
spread.ogg rozsmarowywać
spring.ogg bujać
spring_season.ogg lato
sprinkle.ogg posypka
square.ogg kwadrat
squash.ogg kabaczek
squat.ogg przysiad
squid.ogg kałamarnica
squirrel.ogg wiewiórka
squirt.ogg spryskiwacz
stack.ogg stos
stage.ogg scena
staircase.ogg schody
stamp.ogg znaczek
stand.ogg stojący
star.ogg gwiazda
stare.ogg wzrok
starfish.ogg rozgwiazda
steam.ogg para
steep.ogg stromo
steeple.ogg wieża
stem.ogg łodyga
step.ogg schodek
stew.ogg potrawa
stick.ogg gałąź
sting.ogg żądło
stinky.ogg śmierdzący
stitch.ogg zszywać
stomach.ogg żołądek
stone.ogg kamień
stop.ogg stop
store.ogg sklep
stove.ogg palnik
straight.ogg prosta
strainer.ogg sitko
straw.ogg słomka
strawberry.ogg truskawka
stream.ogg strumień
street.ogg ulica
stretch.ogg rozciągać się
string.ogg nitka
stripe.ogg paski
strong.ogg silny
student.ogg uczeń
study.ogg uczyć się
stump.ogg pień
sugar.ogg cukier
suit.ogg garnitur
suitcase.ogg walizka
summer.ogg lato
summit.ogg szczyt
sun.ogg słońce
swan.ogg łabędź
sweat.ogg pot
sweatshirt.ogg bluza
swim.ogg pływanie
table.ogg stół
tablecloth.ogg obrus
tadpole.ogg kijanki
tag.ogg zawieszka
tail.ogg ogon
tall.ogg wysoki
tape_measure.ogg miara
taxi.ogg taxi
teach.ogg nauczać
teacher.ogg nauczyciel
tear.ogg rozrywać
teddy.ogg miś
teeth.ogg zęby
television.ogg telewizor
temple.ogg świątynia
tennis.ogg tenis
tent.ogg namiot
text.ogg tekst
thick.ogg thick
thief.ogg złodziej
thigh.ogg udo
think.ogg myśleć
thread.ogg nić
throat.ogg gardło
throw.ogg rzut
thumb.ogg kciuk
tick.ogg kleszcz
ticket.ogg bilet
tiger.ogg tygrys
time.ogg czas
tin.ogg konserwa
tire.ogg opona
tired.ogg zmęczony
tissue.ogg chusteczka
to_drink.ogg pić
toad.ogg ropucha
toaster.ogg toster
toe.ogg palec
toilet.ogg klozet
tomatoe.ogg pomidor
tongs.ogg szczypce
tongue.ogg język
tool.ogg narzędzie
top.ogg szczyt
torch.ogg pochodnia
touch.ogg dotyk
towel.ogg ręcznik
toy.ogg zabawka
trail.ogg szlak
train.ogg pociąg
train_station.ogg stacja kolejowa
trap.ogg pułapka
trash.ogg śmieci
tray.ogg taca
treat.ogg smakołyki
tree.ogg drzewo
triangle.ogg trójkąt
tribe.ogg plemie
trip.ogg podróż
truck.ogg ciężarówka
tube.ogg szminka
tulip.ogg tulipan
tune.ogg melodia
turkey.ogg indyk
turnip.ogg rzepa
turtle.ogg żółw
tusk.ogg kły
twin_boys.ogg bliźniaki
twin_girls.ogg bliźniaczki
umbrella.ogg parasol
under.ogg pod
uniform.ogg mundur
van.ogg van
vapor.ogg para
vase.ogg waza
vegetable.ogg warzywo
vein.ogg żyły
verdure.ogg chaszcze
vest.ogg kamizelka
vet.ogg weterynarz
viper.ogg żmija
vowel.ogg samogłoski
vulture.ogg sęp
wag.ogg merdać
walk.ogg iść
wall.ogg ściana
walnut.ogg orzech
wart.ogg odcisk
wash.ogg myć się
wasp.ogg osa
watch.ogg zegarek
water.ogg woda
wave.ogg fala
wedding.ogg ślub
wedge.ogg klin
weight.ogg ciężar
wet.ogg mokry
whale.ogg wieloryb
wheat.ogg pszenica
wheel.ogg koło
whisk.ogg trzepaczka
whisper.ogg szept
white.ogg biały
wide.ogg szeroki
wife.ogg żona
wig.ogg peruka
win.ogg wygrać
wind.ogg wiatr
window.ogg okno
window_glass.ogg szyba
wing.ogg skrzydło
winter.ogg zima
wolf.ogg wilk
woman.ogg kobieta
wood.ogg deski
word.ogg słowa
worker.ogg robotnik
world.ogg świat
wreath.ogg wieniec
wrench.ogg klucz
wrist.ogg nadgarstek
write.ogg pisać
yellow.ogg żółty
yogurt.ogg jogurt
yum.ogg ochota
zebra.ogg zebra
zipper.ogg zamek
zoo.ogg zoo

ERROR: missing resource file /src/activities/wordsgame/resource/default-pl.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-pl.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2022-04-10