Dutch (nl)

Intro (nl/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Geavanceerde kleuren description: Kies de vlinder met de juiste kleur. voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Vermenigvuldiging van getallen description: Oefenen met de bewerking vermenigvuldigen. voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Getallen delen description: Oefenen met de bewerking delen. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Getallen van elkaar aftrekken description: Oefenen met de bewerking aftrekken. voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Getallen optellen description: Oefenen met optellen van getallen. voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Logische samenhang description: Voltooi de rangschikking van het fruit. voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4.ogg title: Zet er vier op een rij (tegen Tux) description: Zet vier tekens op een rij. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
align4_2players.ogg title: Zet er vier op een rij (met een vriend) description: Zet vier tekens op een rij. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
alphabet-sequence.ogg title: Alfabetische volgorde description: Beweeg de helikopter om de wolken te vangen in alfabetische volgorde. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Analoge elektriciteit description: Maak en simuleer een analoog elektrisch schema. voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Zeer klein toetsenbord description: Een eenvoudige activiteit om het toetsenbord te ontdekken. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: Babymuis description: Beweeg de muis of raak het scherm aan en bekijk het resultaat. voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
baby_tangram.ogg title: Babypuzzel description: Het doel is om de babypuzzel te maken. voice: Move each puzzle piece, to obtain the completed puzzle. You can change their orientation by clicking on the arrows.
baby_wordprocessor.ogg title: Een simpele tekstverwerker description: Een eenvoudige tekstverwerker om de kinderen te laten spelen met een toetsenbord en letters te herkennen. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Bij elkaar horende dingen description: De dingen die bij elkaar horen slepen en laten vallen. voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Maak de puzzel af description: Sleep de vormen en laat ze vallen op de juiste plaats. voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Balanceerdoos description: Navigeer de bal naar de deur door de doos te kantelen. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Beweeg de bal naar Tux description: Druk tegelijk op de pijltjestoetsen links en rechts om de bal recht vooruit te bewegen. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Bar-spel (tegen Tux) description: Selecteer het aantal ballen dat je in de gaten wilt plaatsen en klik daarna op de knop OK. De winnaar is diegene die geen bal in het rode gat heeft geplaatst. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Bar-spel (met een vriend) description: Selecteer het aantal ballen dat je in de gaten wilt plaatsen en klik daarna op de knop OK. De winnaar is diegene die geen bal in het rode gat heeft geplaatst. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Binaire lampjes description: Deze activiteit helpt je om het concept van conversie van een decimaal getalsysteem naar een binair getalsysteem te leren. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Ontdek het braillesysteem description: Leer en onthoud het braillesysteem. voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Lol met Braille description: Brailleletters oefenen. voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Kalender description: Lees de instructies en selecteer de juiste datum op de kalender. voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Een sluis bedienen description: Tux heeft een probleem met zijn boot. Hij moet hem door de sluis brengen. Help Tux en leer hoe een sluis werkt. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Categorisatie description: De items in de juiste en onjuiste categorieën zetten. voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Play checkers (against Tux) description: De versie in GCompris is de internationale versie. voice: play checkers against Tux
checkers_2players.ogg title: Play checkers (with a friend) description: De versie in GCompris is de internationale versie. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Play chess (against Tux) description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Play chess (with a friend) description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Einde van het schaakspel description: Speel het eindspel schaken tegen Tux. voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Chronos description: Sleep en laat de plaatjes vallen zodat de verhaallijn klopt. voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Klik op een kleine letter description: Luister naar een letter en klik erop. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Klik op een hoofdletter description: Luister naar een letter en klik erop. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Klik en teken description: Teken het figuur door op de geselecteerde punten te klikken. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Klik op mij description: Vang alle zwemmende vissen voordat ze het aquarium verlaten. voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Leren klokkijken description: Klokkijken leren op een klok met wijzers. voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Verfkleuren mengen description: Ontdekken van het mengen van kleuren. voice: Match the color by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Kleuren van het licht mengen description: Ontdekken van het mengen van lichtkleuren. voice: Match the color by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Kleuren description: Klik op de juiste kleur. voice: Click on the right color
crane.ogg title: Bouw hetzelfde ontwerp description: Bedien de kraan en kopieer het model. voice: Click on each item in turn, in the blue frame, and move them to reproduce the pattern from the pink frame.
details.ogg title: Zoek de details description: Sleep de vormen en laat ze vallen op de juiste plaats. voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Digitale elektriciteit description: Maak en simuleer een digitaal elektrisch schema. voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Letters schrijven description: Verbind de stippen om de letters te tekenen. voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Cijfers schrijven description: Verbind de punten om cijfers van 0 tot en met 9 te schrijven. voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Tel het aantal figuurtjes description: Zet de dingen op rij om ze te tellen. voice: Count the elements by organizing them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Beweeg de muis of raak het scherm aan description: Beweeg de muis of raak het scherm aan om een gebied te wissen en zo de achtergrond te ontdekken voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Dubbel tikken of dubbelklikken description: Tik 2 keer of dubbelklik om het gebied te wissen en de achtergrondafbeelding te ontdekken. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Klikken of tikken description: Klik of tik om het gebied te wissen en de achtergrond zichtbaar te maken. voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Ontdek dieren op de boerderij description: Leer over boerderijdieren, wat voor geluid ze maken en andere belangrijke weetjes voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Monumenten verkennen description: Monumenten uit de hele wereld verkennen. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Dieren van de wereld verkennen description: Leer over dieren van de wereld, interessante feiten en hun verblijfplaats op de kaart. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Wereldmuziek verkennen description: Ontdek de wereldmuziek voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Familie description: Selecteer de naam waarmee je dit familielid zou noemen. voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Wijs de relaties aan description: Klik op een paar dat overeenkomt met de gegeven relatie. voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: Het vijftien-spel description: Verplaats elk item om de afbeelding opnieuw te maken. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Zoek de dag description: Zoek de juiste datum en selecteer deze op de kalender. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Bedien de slangleiding description: De brandweerman moet de brand blussen, maar de slang is verstopt. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Het voetbalspel description: Schiet de bal in het doel. voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Vind de regio description: Versleep de regio's en laat ze los om de kaart van het land te voltooien. voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Vind de landen description: De items naar de juiste plaats slepen en laten vallen om de kaart compleet te maken. voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Eenvoudige letters description: Typ de vallende letters voor ze de grond raken. voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Monster-gelijkheid description: Stuur het cijfermonster naar de sommen die het getal onderaan het scherm als uitkomst hebben. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Monsterfactoren description: Stuur het getallenmonster naar alle factoren van het getal onderaan het scherm. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Monsterongelijkheid description: Stuur het getallenmonster naar alle sommen die niet het getal onderaan het scherm als uitkomst hebben. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Monsterveelvouden description: Stuur het getallenmonster naar alle meervouden van het getal onderaan het scherm. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Monsterpriemgetallen description: Stuur het monster naar alle priemgetallen. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Kleuren van grafiek description: Kleur de grafiek zodat geen twee naast elkaar liggende punten dezelfde kleur hebben. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Zwaartekracht description: Inleiding tot het begrip zwaartekracht. voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: Aantal keren raden description: Raad de algebraïsche uitdrukking en sleep de stenen om een resultaat gelijk aan het aantal keren raden te krijgen. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Raad een getal description: Help Tux uit de grot ontsnappen door het verborgen gatal te vinden. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Het klassieke galgje-spel description: Raad de letters van het gegeven woord. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Versimpelde Toren van Hanoi description: De gegeven toren reproduceren. voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: De Toren van Hanoi description: Verplaats de toren naar de rechterkant voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Zeshoek description: Zoek de aardbei door op de blauwe velden te klikken. voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Afbeelding een naam geven description: Sleep en laat het item los boven zijn naam. voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Muziekinstrumenten description: Klik op de juiste muziekinstrumenten. voice: Click on the correct musical instrument.
land_safe.ogg title: Veilig landen description: Stuur het ruimteschip naar de groene landingsplaats. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Breid je woordenschat uit description: Volledige activiteiten voor leren van een taal. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
learn_additions.ogg title: Optellen leren description: Optellen leren met kleine getallen. voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: Decimale getallen leren description: Decimalen met kleine getallen leren. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Optellen met decimale getallen description: Optellen leren met decimale getallen. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Aftrekken met decimale getallen description: Aftrekken leren met decimale getallen. voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Cijfers leren description: Cijfers van 0 tot 9 leren. voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Hoeveelheden leren description: Leren een hoeveelheid objecten weer te geven. voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Aftrekken leren description: Aftrekken leren met kleine getallen. voice: Click on the circles to give the operation's result.
leftright.ogg title: Vind de linker- en rechterhanden description: Bepaal of je een linker of rechterhand ziet. voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Letter in welk woord description: Er wordt een letter getoond. Sommige woorden worden getoond, je moet het woord of de woorden zoeken waarin deze letter verschijnt. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Lichten uit description: Het doel is alle lichten uit te doen. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: De geschiedenis van Louis Braille description: Bekijk de belangrijkste datums van de uitvinder van het braillesysteem. voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: De magische hoed description: Bereken hoeveel sterren zich onder de magische hoed bevinden. voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: De magische hoed description: Tel hoeveel sterren zich onder de magische hoed bevinden voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Doolhof description: Help Tux uit het doolhof. voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Onzichtbaar doolhof description: Leid Tux uit het onzichtbare doolhof. voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Relatief doolhof description: Help Tux uit dit doolhof (verplaatsingen zijn relatief). voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodie description: Een volgorde van tonen reproduceren. voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Geheugenspel tegen Tux met onderscheid hoofdletters en kleine letters description: Draai de kaarten om om de hoofd- en kleine letter van de letter te vinden, spelen tegen Tux voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Geheugenspel met bij elkaar horende hoofd- en kleine letters description: Draai de kaarten om om de hoofd- en kleine letter van dezelfde letter te vinden. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Geheugenspel met tellen description: Draai de kaarten om om het cijfer te vinden met een plaatje. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Speel geheugenspelletjes met sommen tegen Tux description: Draai de kaarten om om een bewerking te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Rekenkundig geheugenspel description: Draai de kaarten om om een bewerking te laten kloppen met zijn resultaat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Speel het geheugenspel optellen en aftrekken tegen Tux description: Draai de kaarten om om een optelling of aftrekking te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Geheugenspel met optellen en aftrekken description: Draai de kaarten om om een optelling of aftrekking te laten kloppen met zijn resultaat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Speel het geheugenspel optellen tegen Tux description: Draai de kaarten om om een optelling te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Geheugenspel met optellen description: Draai de kaarten om om een optelling te laten kloppen met zijn resultaat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Speel het geheugenspel delen tegen Tux description: Draai de kaarten om om een deling te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Geheugenspel met delen description: Draai de kaarten om om een deling te laten kloppen met zijn resultaat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Het geheugenspel aftrekken tegen Tux description: Draai de kaarten om om een aftrekking te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Geheugenspel met aftrekken description: Draai de kaarten om om een aftrekking te laten kloppen met zijn resultaat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Het geheugenspel vermenigvuldigen en delen tegen Tux description: Draai de kaarten om om een vermenigvuldiging te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Memoryspel met vermenigvuldigen en delen description: Draai de kaarten om om een vermenigvuldiging te laten kloppen met zijn resultaat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Het geheugenspel vermenigvuldigen tegen Tux description: Draai de kaarten om om een vermenigvuldiging te laten kloppen met zijn resultaat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Geheugenspel met tafels van vermenigvuldiging description: Draai de kaarten om om een vermenigvuldiging te laten kloppen met zijn resultaat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Het geheugenspel met geluid tegen Tux description: Draai de kaarten om om de geluidsparen overeen te laten komen, spelend tegen Tux. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Geheugenspel met geluid description: Draai de kaarten om om de geluidsparen overeen te laten komen. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Geheugenspel met afbeeldingen tegen Tux description: Zoek de overeenkomstige paren door de kaarten om te draaien, spelend tegen Tux. voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Geheugenspel met woordcijfers description: Draai de kaarten om om het getal te vinden met de getalnaam. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Geheugenspel met afbeeldingen description: De kaarten omdraaien om de bij elkaar horende paren te vinden. voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Goud delven description: Gebruik het muiswiel om dichter bij de rotswand te komen en zoek goudklompjes. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Ontbrekende letter description: Zoek de ontbrekende letter om het woord compleet te maken. voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Geld description: Leren omgaan met geld. voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Geef Tux zijn wisselgeld description: Leren met geld omgaan door Tux zijn wisselgeld te geven. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Geef Tux zijn wisselgeld, inclusief centen description: Leren met geld omgaan door Tux zijn wisselgeld te geven. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Geld met centen description: Leren met geld en kleingeld omgaan. voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Maak het mozaïek description: Zet elk item op dezelfde plaats als in het gegeven voorbeeld. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Molenspel (tegen Tux) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Molenspel (met een vriend) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: Die noot een naam geven description: Leer de namen van de noten, in bas- en vioolsleutel. voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Volgorde van getallen description: Raak de getallen aan in de juiste volgorde. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Even en oneven getallen description: Vang met de helikopter de wolken die even of oneven getallen bevatten. voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Letters ordenen description: De gegeven letters in alfabetische volgorde of omgekeerde alfabetische volgorde ordenen, zoals gevraagd. voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: Chronologische volgorde description: Zet de gegeven gebeurtenissen in hun chronologische volgorde. voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Getallen ordenen description: Zet de gegeven getallen in oplopende of aflopende volgorde zoals gevraagd. voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: Zinnen ordenen description: De gegeven woorden ordenen om een zin te vormen die wat betekent. voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Play oware (against Tux) description: Speel het Oware-strategiespel tegen Tux voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Play oware (with a friend) description: Speel het Oware-strategiespel met een vriend. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
paintings.ogg title: Maak de puzzel description: Sleep en laat de stukjes vallen om het originele schilderij opnieuw op te bouwen. voice: Catch and drop each piece on the points.
path_decoding.ogg title: Decodering van pad description: Volg de gegeven richtingen om Tux te helpen het doel te bereiken. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: Decodering van pad is relatief description: Volg de gegeven richtingen om Tux te helpen het doel te bereiken. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: Codering van pad description: Tux verplaatsen langs het pad om het doel te bereiken. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: Codering van pad is relatief description: Tux verplaatsen langs het pad om het doel te bereiken. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
penalty.ogg title: Strafschop description: Dubbelklik of tik dubbel op de zijkant van het doel waar je de bal in wilt hebben. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Fotojager description: Zoek de verschillen tussen de twee plaatjes. voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: Pianocompositie description: Leer hoe het pianoklavier werkt en hoe noten geschreven worden op een muziekbalk. voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
planegame.ogg title: Getallen op volgorde description: Vang met de helikopter de wolken in de juiste volgorde. voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the numbers in the clouds, in ascending order.
play_piano.ogg title: Speel piano description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: Speel het ritme description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
positions.ogg title: Posities description: Zoek de positie van de jongen in relatie met de doos. voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: Programmeerdoolhof description: Deze activiteit leert om de Tux naar zijn doel te programmeren met eenvoudige instructies zoals ga vooruit, draai naar links of rechts. voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
railroad.ogg title: Activiteit Spoorweg description: Het model trein bovenaan het scherm opnieuw bouwen. voice: Observe the train and then click on the items to set up a similar train
readingh.ogg title: Horizontale leesoefening description: Lees een lijst met woorden en zeg of er een gegeven word in zit. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Verticale leesoefening description: Lees een verticale lijst met woorden en zeg of het gegeven woord erin zit. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Teken de gegeven afbeelding opnieuw description: Teken heel precies de gegeven afbeelding op het lege rooster. voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
redraw_symmetrical.ogg title: De gegeven afbeelding spiegelen description: Teken de afbeelding op het lege rooster alsof je het in een spiegel zag. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Hernieuwbare energie description: Tux komt terug van vissen met zijn boot. Probeer de elektriciteitsvoorziening te herstellen zodat hij weer licht heeft in zijn huis. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Intervallen bij tellen description: Tux heeft honger. Help hem vissen te vinden door het aantal ijsschotsen te tellen om bij de vis te komen. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Romeinse getallen description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Breng de weegschaal in evenwicht description: Sleep enige gewichten en zet ze neer om de weegschaal in evenwicht te brengen. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Breng de weegschaal in evenwicht met gebruik van het Internationale Systeem van Eenheden description: Sleep enige gewichten en laat ze los om de schaal in evenwicht te brengen en het gewicht te berekenen. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Breng de weegschaal in evenwicht met gebruik van het imperial systeem van eenheden description: Sleep enige gewichten en laat ze los om de schaal in evenwicht te brengen en het gewicht te berekenen. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Deel de snoepjes description: Probeer de snoepjes te verdelen tussen een gegeven aantal kinderen. voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Een eenvoudige tekenactiviteit description: Maak je eigen tekening. voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Getallen met dobbelstenen description: Tel het aantal puntjes op de dobbelstenen voordat deze de grond raakt. voice: Count the number on the dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Getallen met dominostenen description: Tel het aantal op de dominosteen voordat deze de grond raakt voice: Count the numbers on the dominoes then type the result on your keyboard.
solar_system.ogg title: Zonnestelsel description: Beantwoord de gestelde vragen 100% juist. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Een onderzeeër besturen description: Stuur de onderzeeër naar het eindpunt. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, plaats unieke symbolen in een raster description: De symbolen mogen maar 1 keer voorkomen in elke rij, kolom, en (indien gedefinieerd) in elk gebied. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Superbrein description: Tux heeft verschillende dingen verborgen. Zoek ze in de juiste volgorde. voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: Het spel met de tangram puzzel description: Het doel is een gegeven vorm te maken. voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Optellen oefenen met een doelspel description: Raak het doel aan en tel de punten. voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Boter, kaas en eieren (tegen Tux) description: Plaats drie tekens op een rij. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Boter, kaas en eieren (met een vriend) description: Plaats drie tekens op een rij. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Een puzzel met schuivende blokken description: Haal de rode auto uit de parkeerplaats door de opening aan de rechterkant. voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Watercyclus description: Tux komt terug van vissen op zijn boot. Probeer de watervoorziening te herstellen zodat hij een douche kan nemen. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Vallende woorden description: Typ de vallende woorden voordat ze de grond raken. voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

Letters (nl/alphabet/)

Misc (nl/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
configuration.ogg
try_again.ogg

Colors (nl/colors/)

Geography (nl/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afghanistan
armenia.ogg Armenië
australia.ogg Australië
azerbaijan.ogg Azerbeidzjan
bangladesh.ogg Bangladesh
bhutan.ogg Bhutan
cambodia.ogg Cambodja
china.ogg China
cook_islands.ogg Cookeilanden
democratic_republic_of_congo.ogg Democratische Republiek Congo
east_timor.ogg Oost-Timor
eswatini.ogg Eswatini
fiji.ogg Fiji
french_polynesia.ogg Frans-Polynesië
georgia.ogg Georgië
hawaii.ogg Hawaii
india.ogg India
indonesia.ogg Indonesië
iran.ogg Iran
iraq.ogg Irak
israel.ogg Israël
japan.ogg Japan
jordan.ogg Jordanië
kazakhstan.ogg Kazachstan
kiribati.ogg Kiribati
kuwait.ogg Koeweit
kyrgyzstan.ogg Kirgizië
laos.ogg Laos
lebanon.ogg Libanon
malaysia.ogg Maleisië
maldives.ogg Maldiven
mariana_islands.ogg Marianen
marshall_islands.ogg Marshalleilanden
micronesia.ogg Micronesië
mongolia.ogg Mongolië
myanmar.ogg Myanmar
nepal.ogg Nepal
new_caledonia.ogg Nieuw-Caledonië
new_zealand.ogg Nieuw-Zeeland
north_korea.ogg Noord-Korea
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
papua_new_guinea.ogg Papoea-Nieuw-Guinea
philippines.ogg Filipijnen
pitcairn_islands.ogg Pitcairn-Eilanden
qatar.ogg Qatar
republic_of_congo.ogg Republiek Congo
samoan_islands.ogg Samoa-eilanden
saudi_arabia.ogg Saoedi-Arabië
senegal.ogg Senegal
solomon_islands.ogg Salomonseilanden
south_korea.ogg Zuid-Korea
south_sudan.ogg Zuid-Soedan
sri_lanka.ogg Sri Lanka
syria.ogg Syrië
taiwan.ogg Taiwan
tajikistan.ogg Tadzjikistan
thailand.ogg Thailand
tonga.ogg Tonga
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
united_arab_emirates.ogg Verenigde Arabische Emiraten
us_minor.ogg Verenigde Staten Kleine Afgelegen Eilanden
uzbekistan.ogg Oezbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
vietnam.ogg Vietnam
yemen.ogg Jemen

Words (nl/words/)

These files are missing

File Description
asparagus.ogg asperge
ax.ogg bijl
baby_bottle.ogg zuigfles
back.ogg rug
badge.ogg badge
bag.ogg zak
bait.ogg aas
balance.ogg weegschaal
bald.ogg kaal
ball.ogg bal
ball_of_yarn.ogg bol garen
ball_soccer.ogg voetbal
ballet.ogg ballet
bank.ogg bank
banker_female.ogg bankier vrouw
bark.ogg blaffen
barn.ogg schuur
bat.ogg vleermuis
bath.ogg bad
bathing_suit.ogg badpak
bay.ogg baai
beach.ogg strand
bean.ogg boon
bear.ogg beer
beard.ogg baard
beat.ogg slaan
beaver.ogg bever
bed.ogg bed
bedroom.ogg slaapkamer
bee.ogg bij
beetle.ogg kever
beg.ogg bedelen
behind.ogg achter
bell.ogg bel
belly.ogg buik
bench.ogg bankje
bib.ogg slabbetje
big.ogg groot
big_top.ogg circustent
bike.ogg fiets
bird.ogg vogel
bit.ogg bit
bite.ogg bijten
black.ogg zwart
blackberry.ogg braambes
blackbird.ogg merel
blade.ogg mes
blind.ogg blind
blink.ogg knipperen
block.ogg blok
blond.ogg blond
blue.ogg blauw
blueberry.ogg bosbes
blush.ogg blozen
board.ogg bord
boat.ogg boot
boil.ogg koken
bolt.ogg bout
bomb.ogg bom
bone.ogg bot
book.ogg boek
bookcase.ogg boekenkast
bottom.ogg billen
box.ogg doos
boxer.ogg bokser
boy.ogg jongen
braid.ogg vlecht
brain.ogg brein
branch.ogg tak
bread.ogg brood
break.ogg breken
breast.ogg borst
brick.ogg baksteen
bricklayer.ogg metselaar
bride.ogg bruid
bridge.ogg brug
bright.ogg helder
broccoli.ogg broccoli
brother.ogg broer
brown.ogg bruin
brush.ogg penseel
bubble.ogg bubbel
bucket.ogg emmer
bud.ogg knop
buffalo.ogg buffel
bug.ogg insect
bulb.ogg peertje
bull.ogg stier
bump.ogg buil
bun.ogg broodje
bus.ogg bus
bush.ogg struik
butcher.ogg slager
butter.ogg boter
butterfly.ogg vlinder
button.ogg knoop
cabbage.ogg kool
cabin.ogg cabine
cacao.ogg cacao
cactus.ogg cactus
cage.ogg kooi
cake.ogg cake
call.ogg roepen
camel.ogg kameel
camera.ogg camera
camp.ogg kamp
can.ogg kan
canary.ogg kanarie
candle.ogg kaars
candy.ogg snoepgoed
cane.ogg riet
canoe.ogg kano
canon.ogg kanon
canyon.ogg canyon
cap.ogg pet
cape.ogg cape
car.ogg auto
carafe.ogg karaf
card.ogg kaart
carnival.ogg carnaval
carpenter.ogg timmerman
carpet.ogg tapijt
carrot.ogg wortel
cart.ogg kar
cash.ogg geld
castle.ogg kasteel
cat.ogg kat
cat_female.ogg poes
catch.ogg vangen
caterpillar.ogg rups
cauldron.ogg ketel
cauliflower.ogg bloemkool
cave.ogg grot
cavern.ogg spelonk
celery.ogg selderij
centipede.ogg duizendpoot
cereal.ogg graan
chain.ogg ketting
chair.ogg stoel
chalk.ogg krijt
chameleon.ogg kameleon
chandelier.ogg kandelaar
chat.ogg spreken
cheek.ogg wang
cheer.ogg hoera
cheese.ogg kaas
chef.ogg chef
cherry.ogg kers
chest.ogg leunstoel
chick.ogg kuikentje
chicken.ogg kip
child.ogg kind
chimney.ogg schoorsteen
chimp.ogg chimpansee
chin.ogg kin
chocolate.ogg chocola
chop.ogg hakken
chores.ogg klusjes
christmas.ogg kerstmis
cigar.ogg sigaar
circus.ogg circus
city.ogg stad
clam.ogg mossel
clap.ogg klappen
class.ogg klas
claw.ogg klauw
clay.ogg klei
clean.ogg schoonmaken
cleaning_lady.ogg schoonmaakster
cliff.ogg klif
climb.ogg klimmen
clock.ogg klok
cloth.ogg kleding
clothes_hanger.ogg klerenhanger
cloud.ogg wolk
cloudy.ogg bewolkt
clover.ogg klaver
clown.ogg clown
coach.ogg coach
coast.ogg kust
coat.ogg jas
cobra.ogg cobra
coconut.ogg kokosnoot
cod.ogg kabeljauw
coffee.ogg koffie
coin.ogg munt
cold.ogg koud
color.ogg kleur
colt.ogg colt
comb.ogg kam
cone.ogg kegel
cook.ogg koken
cookie.ogg koekje
cork.ogg kurk
corn.ogg mais
couch.ogg divan
cough.ogg hoesten
couple.ogg koppel
cow.ogg koe
cowboy.ogg cowboy
crab.ogg kreeft
cradle.ogg wieg
craft.ogg ambacht
crawl.ogg kruipen
crazy.ogg gek
creek.ogg kreek
crepe.ogg pannenkoek
crib.ogg wieg
croak.ogg kwaken
crocodile.ogg krokodil
cross.ogg kruis
crow.ogg kraai
crown.ogg kroon
crumb.ogg kruimel
crust.ogg korst
cry.ogg huilen
crystal.ogg kristal
cube.ogg kubus
cucumber.ogg komkommer
curtain.ogg gordijn
cut.ogg snijden
cute.ogg schattig
dad.ogg vader
daffodil.ogg narcis
daisy.ogg madeliefje
dam.ogg dam
dance.ogg dans
dandelion.ogg paardenbloem
dart_board.ogg dartbord
date_fruit.ogg dadel
deer.ogg hert
den.ogg nest
desert.ogg woestijn
desk.ogg bureau
dessert.ogg nagerecht
diamond.ogg diamant
dig.ogg graven
dirt.ogg vuil
dirty.ogg vuil
dish.ogg schotel
dishcloth.ogg vaatdoek
dive.ogg duiken
doctor.ogg arts
doe.ogg hinde
dog.ogg hond
doll.ogg pop
dolphin.ogg dolfijn
domino.ogg dominostenen
door.ogg deur
doormat.ogg deurmat
dot.ogg punt
doughnut.ogg doughnut
dove.ogg duif
dragon.ogg draak
dragonfly.ogg libel
draw.ogg tekenen
drawer.ogg lade
dream.ogg dromen
dress.ogg jurk
drink.ogg drankje
drip.ogg druppel
drive.ogg besturen
drool.ogg kwijlen
drum.ogg trommel
dry.ogg drogen
duck.ogg eend
duck_mother.ogg moedereend
dune.ogg duin
dwarf.ogg dwerg
eagle.ogg arend
ear.ogg oor
earth.ogg aarde
eat.ogg eten
egg.ogg ei
eggplant.ogg aubergine
elbow.ogg elleboog
electrician.ogg elektricien
elk.ogg eland
empty.ogg leeg
engine.ogg engine
engineer.ogg technicus
eraser.ogg gum
explore.ogg verkennen
eyelash.ogg wimper
eyes.ogg ogen
face.ogg gezicht
fair.ogg markt
fairy.ogg fee
fall.ogg vallen
fall_season.ogg najaar
family.ogg familie
fan.ogg ventilator
farm.ogg boerderij
farmer.ogg boer
fat.ogg vet
faucet.ogg kraan
fawn.ogg reekalf
fear.ogg angst
feast.ogg feest
feather.ogg veer
feed.ogg voeden
femur.ogg dijbeen
fetch.ogg ophalen
fig.ogg vijg
fin.ogg vin
find.ogg zoeken
finger.ogg vinger
fire.ogg vuur
fire_extinguisher.ogg brandblusser
fireman.ogg brandweerman
fish.ogg vis
fisherman.ogg visser
fist.ogg vuist
flacon.ogg flacon
flag.ogg vlag
flame.ogg vlam
flamingo.ogg flamingo
flash.ogg zaklantaarn
flat.ogg vlak
flies.ogg vliegen
float.ogg drijven
flour.ogg meel
flower.ogg bloem
fluff.ogg pluis
flute.ogg fluit
fly.ogg vliegen
foam.ogg schuim
foot.ogg voet
forest.ogg bos
fork.ogg vork
fountain.ogg fontein
fox.ogg vos
freeze.ogg bevriezen
friend.ogg vriend
fries.ogg friet
frog.ogg kikker
front.ogg voorkant
fruit.ogg fruit
fudge.ogg fudge
full.ogg vol
fur.ogg vacht
game.ogg spel
garage.ogg garage
garden.ogg tuin
garlic.ogg knoflook
gem.ogg edelsteen
giant.ogg reusachtig
gift.ogg cadeau
giraffe.ogg giraffe
girl.ogg meisje
glass.ogg glas
glasses.ogg glazen
glove.ogg handschoen
glue.ogg lijm
gnome.ogg gnome
goat.ogg steenbok
golden.ogg gouden
golf.ogg golf
goose.ogg gans
gorilla.ogg gorilla
grain.ogg korrel
grandmother.ogg grootmoeder
grape.ogg druif
grapefruit.ogg grapefruit
grass.ogg gras
grave.ogg graf
gray.ogg grijs
green.ogg groen
grill.ogg gril
grin.ogg grijns
ground.ogg aarde
growl.ogg grommen
guignol.ogg guignol
guinea_pig.ogg cavia
gum.ogg kauwgom
hair.ogg haar
hair_dryer.ogg haardroger
half.ogg half
ham.ogg ham
hamburger.ogg hamburger
hammer.ogg hamer
hand.ogg hand
handlebar.ogg stuur
happy.ogg gelukkig
harp.ogg harp
hat.ogg hoed
hatch.ogg broeden
hay.ogg hooi
head.ogg hoofd
hear.ogg horen
heat.ogg hitte
hedge.ogg heg
hedgehog.ogg egel
heel.ogg hak
helmet.ogg helm
hen.ogg hen
herd.ogg kudde
high.ogg hoog
hike.ogg trektocht
hill.ogg heuvel
hip.ogg heup
hippopotamus.ogg nijlpaard
hit.ogg treffer
hive.ogg bijenkorf
hockey.ogg hockey
hole.ogg hol
home.ogg thuis
hook.ogg haak
hop.ogg hinkelen
horse.ogg paard
hose.ogg slang
hospital.ogg hospitaal
hot.ogg heet
hot_dog.ogg hot dog
hound.ogg hond
house.ogg huis
howl.ogg huilen
hug.ogg omhelzen
huge.ogg reusachtig
hummingbird.ogg kolibrie
hunchbacked.ogg gebocheld
hunter.ogg jager
husband.ogg echtgenoot
hut.ogg hut
hyena.ogg hyena
ice.ogg ijs
iceberg.ogg ijsberg
iguana.ogg leguaan
ill.ogg ziek
ink.ogg inkt
island.ogg eiland
jacket.ogg jasje
jaguar.ogg jaguar
jam.ogg jam
jay.ogg vlaamse gaai
jelly.ogg jelly
jellyfish.ogg kwal
jewel.ogg juweel
job.ogg werk
jockey.ogg jockey
jog.ogg joggen
joy.ogg vreugde
judge.ogg rechter
judo.ogg judo
juggler.ogg jongleur
juice.ogg sap
jump.ogg springen
kangaroo.ogg kangoeroe
keel.ogg kiel
kernel.ogg pit
keyboard.ogg toetsenbord
kimono.ogg kimono
king.ogg koning
kiss.ogg kussen
kitchen.ogg keuken
kite.ogg vlieger
kitten.ogg kitten
kiwi.ogg kiwi
knee.ogg knie
kneel.ogg knielen
knife.ogg mes
knight.ogg ridder
knit.ogg breien
knot.ogg knoop
koala.ogg koala
lad.ogg knaap
lady.ogg dame
ladybug.ogg lieveheersbeestje
lake.ogg meer
lama.ogg lama
lamb.ogg lam
lamp.ogg lamp
land.ogg land
lane.ogg laan
lap.ogg schoot
lasso.ogg lasso
laugh.ogg lachen
lava.ogg lava
lawn.ogg laan
lawyer.ogg advocaat
leaf.ogg blad
ledge.ogg richel
leek.ogg prei
left.ogg links
leg.ogg been
lemon.ogg citroen
lemonade.ogg limonade
lemur.ogg ringstaartmaki
leopard.ogg luipaard
lettuce.ogg sla
librarian.ogg bibliothecaris
lick.ogg likken
lid.ogg deksel
lift.ogg tillen
light.ogg licht
lighthouse.ogg vuurtoren
lightning.ogg bliksem
lilac.ogg sering
lime.ogg limoen
line.ogg lijn
link.ogg koppeling
lion.ogg leeuw
lion_cub.ogg leeuwenwelp
lip.ogg lip
liquid.ogg vloeibaar
lizard.ogg hagedis
lobster.ogg kreeft
log.ogg houtblok
look.ogg kijken
lunch.ogg lunch
mad.ogg mad
magic.ogg magisch
magnet.ogg magneet
magnifying_glass.ogg vergrootglas
magpie.ogg ekster
mail.ogg brief
man.ogg man
mane.ogg manen
mango.ogg mango
map.ogg kaart
maple.ogg esdoorn
marble.ogg marble
mashed_potatoes.ogg aardappelpuree
mask.ogg masker
mast.ogg mast
mat.ogg mat
match.ogg lucifer
mate.ogg vriend
mattress.ogg matras
mauve.ogg mauve
meal.ogg maaltijd
meat.ogg vlees
mechanic.ogg monteur
medal.ogg medaille
meet.ogg ontmoeten
melon.ogg meloen
merry-go-round.ogg rotonde
mice.ogg muis
microphone.ogg microfoon
milk.ogg melk
mill.ogg molen
mimosa.ogg mimosa
mirror.ogg spiegel
mixer.ogg mixer
mole.ogg mol
mom.ogg mama
moon.ogg maan
moose.ogg eland
mop.ogg stokdweil
mosque.ogg moskee
mosquito.ogg mug
mother.ogg moeder
motorcycle.ogg motorfiets
mountain.ogg berg
mouse.ogg muis
mouth.ogg mond
movie.ogg film
mower.ogg maaier
mud.ogg modder
mug.ogg mok
mule.ogg muilezel
muscle.ogg spier
mushroom.ogg paddenstoel
music.ogg muziek
musician.ogg musicus
naked.ogg naakt
nap.ogg dutten
navel.ogg navel
neck.ogg nek
necklace.ogg ketting
needle.ogg naald
nest.ogg nest
net.ogg net
newspaper.ogg krant
night.ogg nacht
nightgown.ogg nachtpon
nose.ogg neus
nostril.ogg neusgat
notebook.ogg notitieboek
number.ogg nummer
nun.ogg non
nurse.ogg verpleegster
nurse_male.ogg verpleger
nut.ogg noot
oar.ogg roeispaan
ocean.ogg oceaan
office.ogg office
olive.ogg olijf
on.ogg aan
onion.ogg ui
open.ogg open
opossum.ogg opossum
orange-color.ogg oranje
orange.ogg sinaasappel
orchid.ogg orchidee
ostrich.ogg struisvogel
otter.ogg otter
owl.ogg uil
ox.ogg os
oyster.ogg oester
pacifier.ogg fopspeen
page.ogg pagina
pair.ogg paar
pajamas.ogg pyjama
pal.ogg maat
palm_tree.ogg palmboom
pan.ogg pan
panda.ogg panda
panther.ogg panter
panties.ogg slipje
pants.ogg broek
papaya.ogg papaya
paper.ogg papier
parachute.ogg parachute
parakeet.ogg parkiet
parrot.ogg papegaai
patch.ogg lap
path.ogg pad
paw.ogg poot
pea.ogg erwt
peach.ogg perzik
peacock.ogg pauw
peak.ogg piek
pear.ogg peer
pearl.ogg parel
peck.ogg pikken
pedal.ogg pedaal
pelican.ogg pelikaan
pen.ogg pen
pencil.ogg potlood
peony.ogg pioen
people.ogg mensen
pepper.ogg peper
peppers.ogg peper
pet.ogg huisdier
petal.ogg bloemblad
phone.ogg telefoon
piano.ogg piano
picture.ogg afbeelding
pie.ogg taart
pig.ogg varken
pigeon.ogg duif
pill.ogg pil
pillow.ogg kussen
pilot.ogg piloot
pine.ogg pijnboom
pine_cone.ogg dennenappel
pink.ogg roze
pip.ogg pit
pipe.ogg pijp
piranha.ogg piranha
pirate.ogg piraat
pizza.ogg pizza
plane.ogg vliegtuig
planet.ogg planeet
plant.ogg plant
plate.ogg plaat
play.ogg spelen
pliers.ogg tang
plow.ogg ploegen
plum.ogg pruim
plumber.ogg loodgieter
pocket.ogg zak
pod.ogg peul
pole.ogg paal
police.ogg politie
pompon.ogg pompoen
pond.ogg vijver
pony.ogg pony
pool.ogg pool
popcorn.ogg popcorn
pope.ogg paus
porthole.ogg patrijspoort
post.ogg post
pot.ogg pot
potato.ogg aardappel
pounce.ogg grijpen
president.ogg president
pretty.ogg mooi
price.ogg prijs
priest.ogg priester
prince.ogg prins
princess.ogg princes
prison.ogg gevangenis
prisoner.ogg gevangene
prize.ogg prijs
pug.ogg mopshond
pull.ogg trekken
pullover.ogg pullover
pumpkin.ogg pompoen
puppy.ogg puppy
pyramid.ogg piramide
quarrel.ogg ruzie maken
queen.ogg koningin
question.ogg vraag
quilt.ogg lappendeken
quiz.ogg quiz
rabbit.ogg konijn
rabbit_baby.ogg babykonijn
race.ogg wedren
radio.ogg radio
radish.ogg radijs
raft.ogg vlot
rag.ogg vod
rage.ogg woede
rain.ogg regen
raincoat.ogg regenjas
rake.ogg hark
ramp.ogg helling
ran.ogg rennen
raspberry.ogg framboos
rat.ogg rat
razor.ogg scheermes
read.ogg lezen
red.ogg rood
reptile.ogg reptiel
rhinoceros.ogg neushoorn
rice.ogg rijst
ride.ogg paardrijden
rifle.ogg geweer
right.ogg rechts
rip.ogg scheuren
rise.ogg stijgen
river.ogg rivier
road.ogg weg
roast.ogg gebraad
robe.ogg gewaad
robot.ogg robot
rock.ogg rots
rocket.ogg raket
rolling_pin.ogg deegroller
roof.ogg dak
room.ogg kamer
root.ogg wortel
rope.ogg touw
rose.ogg roos
round.ogg afronden
rowing.ogg roeien
royal.ogg koninklijk
rug.ogg kleed
run.ogg rennen
sad.ogg treurig
saddle.ogg zadel
sail.ogg zeil
sailor.ogg zeeman
salamander.ogg salamander
salmon.ogg zalm
sand.ogg zand
sandals.ogg sandalen
sandwich.ogg sandwich
sash.ogg sjerp
sauce.ogg saus
sausage.ogg worstje
scale.ogg schaal
scar.ogg litteken
scare.ogg bang maken
scarf.ogg sjaal
school.ogg school
school_bag.ogg schooltas
science.ogg wetenschap
scissors.ogg schaar
scorpion.ogg schorpioen
scratch.ogg krassen
scream.ogg schreeuwen
screw.ogg schroef
screwdriver.ogg schroevendraaier
scribble.ogg krabbelen
sea.ogg zee
seat.ogg zitplaats
see.ogg zien
seed.ogg zaadje
shadow.ogg schaduw
shake.ogg schudden
shark.ogg haai
shave.ogg scheren
shed.ogg schuurtje
sheep.ogg schaap
shelf.ogg schap
shell.ogg shell
ship.ogg schip
shirt.ogg overhemd
shoe.ogg schoen
shoelace.ogg schoenveter
shop.ogg winkel
shore.ogg kust
short.ogg kort
shovel.ogg schep
shower.ogg douche
shrimp.ogg garnaal
shrub.ogg struik
shut.ogg dicht
shutter.ogg luik
sick.ogg ziek
sidewalk.ogg trottoir
sign.ogg teken
sing.ogg zingen
sink.ogg gootsteen
sip.ogg nippen
sister.ogg zuster
sit.ogg zitten
skate.ogg schaatsen
skeleton.ogg skelet
ski.ogg skiën
skimmer.ogg schuimspaan
skin.ogg huid
skirt.ogg rok
skunk.ogg stinkdier
sky.ogg hemel
slam.ogg dichtslaan
sled.ogg slee
sleep.ogg slapen
sleeve.ogg mouw
sleigh.ogg slee
slide.ogg glijbaan
slim.ogg smal
slime.ogg slijm
slippers.ogg slippers
slope.ogg helling
sloppy.ogg slordig
slot.ogg slot
sloth.ogg luiaard
slug.ogg naaktslak
small.ogg klein
smell.ogg ruiken
smile.ogg glimlach
smock.ogg hes
smoke.ogg rook
smooch.ogg glad maken
snack.ogg snack
snail.ogg slak
snake.ogg slang
sneaker.ogg gymschoen
sniff.ogg snuiven
snow.ogg sneeuw
soap.ogg zeep
sob.ogg snik
sock.ogg sok
soldier.ogg soldaat
sole.ogg zool
sole_shoe.ogg slipper
son.ogg zoon
soup.ogg soep
spade.ogg spade
spaghetti.ogg spaghetti
spark.ogg vonk
sparrow.ogg spreeuw
spatula.ogg spatel
speak.ogg spreken
spear.ogg speer
spice.ogg kruiden
spider.ogg spin
spider_web.ogg spinnenweb
spike.ogg stekel
spill.ogg morsen
spinach.ogg spinazie
spine.ogg wervelkolom
spinning_top.ogg tol
splash.ogg spetteren
splatter.ogg geklater
sponge.ogg spons
spool.ogg spoel
spoon.ogg lepel
sport.ogg sport
spot.ogg punt
spray.ogg besproeien
spread.ogg verspreiden
spring.ogg springen
spring_season.ogg voorjaar
sprinkle.ogg strooisel
square.ogg vierkant
squash.ogg moes
squat.ogg hurken
squid.ogg inktvis
squirrel.ogg eekhoorn
squirt.ogg spuit
stack.ogg stapel
stage.ogg toneel
staircase.ogg trap
stamp.ogg postzegel
stand.ogg standaard
star.ogg ster
stare.ogg staren
starfish.ogg zeester
steam.ogg stoom
steep.ogg steil
steeple.ogg toren
stem.ogg stam
step.ogg trede
stew.ogg ragoût
stick.ogg stok
sting.ogg steken
stinky.ogg stinkend
stitch.ogg borduren
stomach.ogg maag
stone.ogg steen
stop.ogg stoppen
store.ogg opslagruimte
stove.ogg fornuis
straight.ogg recht
strainer.ogg vergiet
straw.ogg stro
strawberry.ogg aardbei
stream.ogg stroom
street.ogg straat
stretch.ogg uitrekken
string.ogg draad
stripe.ogg streep
strong.ogg sterk
student.ogg student
study.ogg studeren
stump.ogg stomp
sugar.ogg suiker
suit.ogg pak
suitcase.ogg koffer
summer.ogg zomer
summit.ogg bergtop
sun.ogg zon
swan.ogg zwaan
sweat.ogg zweet
sweatshirt.ogg sweatshirt
swim.ogg zwemmen
table.ogg tafel
tablecloth.ogg tafellaken
tadpole.ogg pad
tag.ogg label
tail.ogg staart
tall.ogg lang
tape_measure.ogg meetlint
taxi.ogg taxi
teach.ogg onderwijzen
teacher.ogg leraar
tear.ogg scheuren
teddy.ogg teddybeer
teeth.ogg tand
television.ogg televisie
temple.ogg tempel
tennis.ogg tennis
tent.ogg tent
text.ogg tekst
thick.ogg dik
thief.ogg dief
thigh.ogg dij
think.ogg denken
thread.ogg draad
throat.ogg keel
throw.ogg werpen
thumb.ogg duim
tick.ogg teek
ticket.ogg kaartje
tiger.ogg tiger
time.ogg tijd
tin.ogg blik
tire.ogg band
tired.ogg vermoeid
tissue.ogg tissue
to_drink.ogg drinken
toad.ogg pad
toaster.ogg toaster
toe.ogg teen
toilet.ogg toilet
tomatoe.ogg tomaat
tongs.ogg tang
tongue.ogg tong
tool.ogg gereedschap
top.ogg top
torch.ogg toorts
touch.ogg aanraken
towel.ogg handdoek
toy.ogg speeltje
trail.ogg spoor
train.ogg trein
train_station.ogg treinstation
trap.ogg val
trash.ogg prullenbak
tray.ogg dienblad
treat.ogg tractatie
tree.ogg boom
triangle.ogg driehoek
tribe.ogg stam
trip.ogg trip
truck.ogg vrachtwagen
tube.ogg tube
tulip.ogg tulp
tune.ogg tune
turkey.ogg kalkoen
turnip.ogg raap
turtle.ogg schildpad
tusk.ogg slagtand
twin_boys.ogg jongenstweeling
twin_girls.ogg meisjestweeling
umbrella.ogg paraplu
under.ogg onder
uniform.ogg uniform
van.ogg bestelwagen
vapor.ogg damp
vase.ogg vaas
vegetable.ogg groente
vein.ogg ader
verdure.ogg gebladerte
vest.ogg vest
vet.ogg dierenarts
viper.ogg adder
vowel.ogg klinker
vulture.ogg gier
wag.ogg kwispelen
walk.ogg lopen
wall.ogg muur
walnut.ogg walnoot
wart.ogg wrat
wash.ogg wassen
wasp.ogg wesp
watch.ogg horloge
water.ogg waterman
wave.ogg golf
wedding.ogg bruiloft
wedge.ogg wig
weight.ogg gewicht
wet.ogg nat
whale.ogg walvis
wheat.ogg tarwe
wheel.ogg wiel
whisk.ogg vliegenmepper
whisper.ogg fluisteren
white.ogg wit
wide.ogg breed
wife.ogg echtgenote
wig.ogg pruik
win.ogg winnen
wind.ogg Wind
window.ogg venster
window_glass.ogg vensterglas
wing.ogg vleugel
winter.ogg winter
wolf.ogg wolf
woman.ogg vrouw
wood.ogg hout
word.ogg woord
worker.ogg werkman
world.ogg wereld
wreath.ogg krans
wrench.ogg moersleutel
wrist.ogg pols
write.ogg schrijven
yellow.ogg geel
yogurt.ogg yogurt
yum.ogg yum
zebra.ogg zebra
zipper.ogg ritssluiting
zoo.ogg dierentuin

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-nl.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2022-04-10