Macedonian (mk)

Intro (mk/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Напредни бои description: Одберете ја пеперутката со точна боја. voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Множење на броеви description: Вежбајте ја операцијата множење. voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Делење на броеви description: Вежбајте ја операцијата делење. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Одземање на броеви description: Вежбајте ја операцијата одземање. voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Собирање на броеви description: Вежбајте собирање на броеви. voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Логички асоцијации description: Завршете го подредувањето на овошјето. voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4.ogg title: Порамнете четири (против Тукс) description: Наредете четири жетони во низа. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
align4_2players.ogg title: Порамнете четири (со пријател) description: Наредете четири жетони во низа. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
alphabet-sequence.ogg title: Низа од букви description: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците со букви од азбуката по ред. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Аналогна електроника description: Создадете и симулирајте аналогно струјно коло. voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Тастатура за бебиња description: Едноставна активност за истражување на тастатурата. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: Бебе глушец description: Движете го глувчето или допрете го екранот и набљудувајте го резултатот. voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
baby_tangram.ogg title: Сложувалка за бебиња description: Целта е да се состави бебешката сложувалка. voice: Move each puzzle piece, to obtain the completed puzzle. You can change their orientation by clicking on the arrows.
baby_wordprocessor.ogg title: Бебешки процесор на зборови description: Едноставен процесор на зборови што ќе им овозможи на децата да си играат со тастатура и да гледаат букви. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Совпаѓачки предмети description: Повлечете и испуштете ги предметите кои се совпаѓаат. voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Пополнете ја сложувалката description: Повлечете и спуштете ги предметите на соодветните места. voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Баланс кутија description: Управувајте ја топката до вратата со навалување на кутијата. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Подај му ја топката на Тукс description: Притиснете го левото и десното копче со стрелка во исто време, за да направите топката да оди во права линија. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Бар игра (против Тукс) description: Кликнете на бројот на топчиња што сакате да ги поставите во дупките и потоа кликнете на копчето ОК. Победникот е оној кој нема да стави топче во црвената дупка. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Бар игра (со пријател) description: Кликнете на бројот на топчиња што сакате да ги поставите во дупките и потоа кликнете на копчето ОК. Победникот е оној кој нема да стави топче во црвената дупка. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Бинарни светилки description: Оваа активност ви помага да го научите концептот на претварање од систем на декадни броеви во систем на бинарни броеви. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Откријте го брајовиот систем description: Научете и запаметете го брајовиот систем. voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Интересен Браил description: Браилувајте ги буквите. voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Календар description: Прочитајте ги упатствата и одберете го точниот датум на календарот. voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Управување со заклучување на каналот description: Тукс е во неволја и треба да го однесе бродот преку заклучен канал. Помогнете му на Тукс и дознајте како функционира заклучувањето на каналот. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Категоризација description: Категоризирајте ги елементите во точни и неточни групи. voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Play checkers (against Tux) description: Верзијата во Жикомпри е меѓународен нацрт. voice: play checkers against Tux
checkers_2players.ogg title: Play checkers (with a friend) description: Верзијата во Жикомпри е меѓународен нацрт. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Play chess (against Tux) description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Play chess (with a friend) description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Крај на шаховска игра description: Играјте го крајот на шаховската игра против Тукс. voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Хронос description: Повлечете и испуштете ги предметите за да ја организирате приказната. voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Кликнете на мала буква description: Слушајте буква и кликнете на вистинската. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Кликнете на големa буквa description: Слушајте буква и кликнете на вистинската. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Кликни и цртај description: Нацртајте ја сликата со кликнување на избраните точки. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Кликни на мене description: Фатете ги сите риби пред да го напуштат аквариумот. voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Учење на часовникот description: Научете како да го кажете времето на аналоген часовник. voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Мешање светлини description: Откријте ги боите што се добиваат при мешање на бои за цртање. voice: Match the color by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Мешање светлини description: Откријте ги светлините што се добиваат при мешање на светлосни бои. voice: Match the color by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Бои description: Кликни на вистинската боја. voice: Click on the right color
crane.ogg title: Изградете го истиот модел description: Возете го кранот и копирајте го моделот. voice: Click on each item in turn, in the blue frame, and move them to reproduce the pattern from the pink frame.
details.ogg title: Пронајдете ги деталите description: Повлечете и спуштете ги предметите на соодветните места. voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Дигитални кола description: Создадете и симулирајте дигитална електрична шема. voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Цртање на букви description: Поврзете ги точките за да нацртате букви. voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Нацртајте броеви description: Поврзете ги точките за да нацртате броеви од 0 до 9. voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Изброј ги предметите description: Ставете ги предметите на најдобар начин за да ги броите. voice: Count the elements by organizing them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Помести го глувчето или допри го екранот description: Мрднете го глувчето или допрете го екранот за да ја избришеш областа и да ја откриеш позадината. voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Допри двапати или кликни двапати description: Двапати допрете или кликнете за да ја избришете областа и да ја откриете позадинската слика. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Кликни или допри description: Кликнете или допрете за да ја избришете областа и да ја откриете позадината. voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Домашни животни description: Дознајте за домашните животни, какви звуци прават и интересни факти. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Истражете ги спомениците description: Истражете ги спомениците низ целиот свет. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Истражување на диви животни description: Дознајте за светските животни, интересни факти и нивната локација на картата. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Истражи ја светската музика description: Научете за светската музика. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Семејство description: Изберете го точниот назив на членот од семејството. voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Покажете ги роднините description: Одберете еден од паровите кои се во соодветната роднинска врска. voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: Петнаесеттата игра description: Поместете го секое квадратче за да ја креирате сликата. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Најдете го денот description: Најдете го точниот датум и изберете го на календарот. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Контролирај го цревото description: Пожарникарот треба да го запре пожарот, но цревото е блокирано. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Фудбал description: Шутнете ја топката во голот. voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Пронајдете го регионот description: Влечете и спуштете ги областите за да ја прецртате целата држава. voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Лоцирајте ги земјите description: Повлечете и испуштете ги предметите кои се совпаѓаат. voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Едноставни букви description: Внеси ги буквите што паѓаат, пред истите да стигнат на дното. voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Гнумч еднаквост description: Водете го "јадачот на броеви" кон изразите што се еднакви со бројот прикажан на дното на екранот. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Гнумч делители description: Водете го "јадачот на броеви" до сите делители на бројот прикажан на дното на екранот. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Гнумч нееднаквост description: Водете го "јадачот на броеви" до сите изрази што не се еднакви на бројот прикажан на дното на екранот. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Гнумч множење description: Водете го "јадачот на броеви" до сите содржатели на бројот прикажан на дното на екранот. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Гнумч прости броеви description: Водете го "јадачот на броеви" до сите прости броеви. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Боење на Граф description: Обојте го графиконот така што да нема два соседни јазли со иста боја. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Гравитација description: Вовед во концептот на гравитација. voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: Нагаѓање description: Погодете го алгебарскиот израз со влечење на плочките за да го добиете потребниот резултат. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Погоди го бројот description: Помогнете му на Тукс да избега од пештерата. Тукс крие број кој треба да го пронајдете. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Класична бесилка description: Погодете ги буквите од дадениот збор. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Поедноставена кула на Ханој description: Изградете ја дадената кула. voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: Кулата Ханој description: Изградете ја кулата од десната страна. voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Шестаголник description: Пронајдете ја јагодата со кликнување на сините полиња. voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Именувај ја сликата description: Влечете и спуштете ја секоја ставка над нејзиното име. voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Музички инструменти description: Кликнете на соодветниот музички инструмент. voice: Click on the correct musical instrument.
land_safe.ogg title: Безбедно слетување description: Управување на вселенскиот брод кон зелената површина за слетување. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Збогатете го вашиот вокабулар description: Завршете ги активностите за учење на јазик. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
learn_additions.ogg title: Научете собирање description: Научете собирање со мали броеви. voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: Учење децимални броеви. description: Научете децимали со мали броеви. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Собирање со децимални броеви. description: Научете собирање со децимални броеви. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Одземање со децимални броеви. description: Научете одземање со децимални броеви. voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Учење броеви description: Научете броеви од 0 до 9. voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Научете количества description: Научете да претставувате количество предмети. voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Научете одземање description: Научете одземање со мали броеви. voice: Click on the circles to give the operation's result.
leftright.ogg title: Најдете ги левите и десните раце description: Одредете дали раката е десна или лева. voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Буква во кој збор description: Буква е напишана и/или кажана. Некои зборови се прикажани, децата мора да го најдат зборот или зборовите во кои се појавува оваа буква. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Гасење светилки description: Целта е да ги исклучите сите светла. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: Историјата на Луј Брај description: Разгледајте ги главните датуми на пронаоѓачот на Брајовиот систем. voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: Магичната капа description: Пребројте колку предмети има под магичната капа. voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: Магичната капа description: Пребројте колку предмети има под магичната капа. voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Лавиринт description: Помогнете му на Тукс да излезе од лавиринтот. voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Невидлив лавиринт description: Водете го Тукс за да излезе надвор од невидливиот лавиринт. voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Релативен лавиринт description: Помогнете му на Тукс да излезе од лавиринтот (Движењата се релативни) voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Мелодија description: Репродуцирај звучна секвенца. voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Aсоцијации со букви против Тукс description: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс) voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Aсоцијации со букви description: Превртете ги картите за да ги пронајдете големи и мали букви од истата буква. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Мемориска игра со броеви description: Превртете ги картичките за да се совпаднат прикажаниот број со нацртаната слика. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Сите операции мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс) voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Сите операции мемориска игра description: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Собирање и одземање мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да одговараат на азбуката со нејзината мала/голема буква против Тукс. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Собирање и одземање мемориска игра description: Превртете ги картичките за да најдете парови каде што собирањето или одземањето и резултатот се совпаѓаат. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Собирање мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс) voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Собирање мемориска игра description: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Делење мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс) voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Делење мемориска игра description: Превртете ги картичките за да совпаднете делење на два броја со резултат. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Одземање мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс) voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Одземање мемориска игра description: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Множење и делење мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да најдете парови каде што множењето или делењето и резултатот се совпаѓаат, игра против Тукс. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Множење и делење мемориска игра description: Превртете ги картичките за да најдете парови каде што множењето или делењето и резултатот се совпаѓаат. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Множење мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да одговараат на азбуката со нејзината мала/голема буква против Тукс. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Mножење мемориска игра description: Превртете ги картичките за да одговараат на азбуката со нејзината мала/голема буква. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Звучна мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс) voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Аудио мемориска игра description: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Меморија игра со слики против Тукс description: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс) voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Збор-бројка мемориска игра description: Превртете ги картичките за да се совпаднат прикажаниот број со нацртаната слика. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Меморија игра со слики description: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат. voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Ископување на злато description: Користете го тркалото од глушецот за да пристапите до карпестиот ѕид и да барате златни грутки. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Буква што недостасува description: Пронајдете ја буквата што недостасува и завршете го зборот. voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Пари description: Вежбајте употреба на пари. voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Вратете му кусур на Тукс description: Вежбајте пари со враќање на кусур на Тукс. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Вратете му кусур на Тукс, вклучувајќи и дени description: Вежбајте пари со враќање на кусур на Тукс. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Пари со дени description: Вежбајте пари користејќи дени. voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Составете го мозаикот description: Ставете го секое делче на исто место како во дадениот пример. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Мелница (против Тукс) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Мелница (со пријател) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: Погоди ја нотата description: Научете ги имињата на нотите, во бас и виолински клуч. voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Низа од броеви description: Кликнете на броевите по редослед. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Парни и непарни броеви description: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците со парни или непарни броеви. voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Подредување букви description: Подредете ги дадените букви по азбучен редослед или по обратен азбучен ред како што се бара. voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: Времеслед на подредување description: Подредете ги дадените настани по нивниот хронолошки редослед. voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Подредување на броеви description: Подредете ги дадените броеви во растечки или опаѓачки редослед како што се бара. voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: Подредување реченици description: Подреди ги дадените зборови за да формираат реченица. voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Play oware (against Tux) description: Играјте ја стратешката игра Oware против Тукс. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Play oware (with a friend) description: Играјте ја стратешката игра Oware со пријател. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
paintings.ogg title: Составете ја сложувалката description: Влечете и испуштете ги деловите од сложувалката за да ги составете оригиналните слики. voice: Catch and drop each piece on the points.
path_decoding.ogg title: Декодирање на патеката description: Следете ги дадените упатства за да му помогнете на Тукс да ја достигне целта. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: Декодирање на патека на роднините description: Следете ги дадените упатства за да му помогнете на Тукс да ја достигне целта. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: Кодирање на патека description: Поместете го Тукс по патеката за да стигнете до целта. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: Енкодирање на патекa на роднини description: Поместете го Тукс по патеката за да стигнете до целта. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
penalty.ogg title: Шутирање пенал description: Двоен клик или двапати допрете на која било страна на голот со цел да постигнете гол. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Ловец на слики description: Најдете ги разликите помеѓу двете слики. voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: Пијано композиција description: Разберете како тастатурата од пијано пушта звук зависно што е напишано на линискиот систем. voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
planegame.ogg title: Редоследни броеви description: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците во правилен редослед. voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the numbers in the clouds, in ascending order.
play_piano.ogg title: Игра пијано description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: Игра ритам description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
positions.ogg title: Позиции description: Најдете ја положбата на момчето во однос на кутијата. voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: Програмирање лавиринт description: Оваа активност го учи детето да го програмира Тукс до својата цел користејќи едноставни инструкции како движење напред, вртење лево или десно. voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
railroad.ogg title: Железничка активност description: Изградете го моделот на возот прикажан на горниот дел од екранот. voice: Observe the train and then click on the items to set up a similar train
readingh.ogg title: Вежба за хоризонтално читање description: Прочитајте листа со зборови и проверете дали дадениот збор се наоѓа во неа. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Вежба за вертикално читање description: Прочитајте вертикална листа со зборови и проверете дали дадениот збор се наоѓа во неа. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Прецртајте ја дадената слика description: Нацртајте ја совршено дадената слика на празната мрежа. voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
redraw_symmetrical.ogg title: Отцртај ја дадената слика description: Нацртајте ја сликата на празната мрежа како да ја гледате во огледало. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Обновлива енергија description: Тукс се вратил од риболов со неговиот брод. Профункционирајте го резервниот електричен систем за да може да има светлина во неговиот дом. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Изброј ги предметите description: Тукс е гладен. Помогнете му да најде риба броејќи до точното место на мразот. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Римски броеви description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Мерење со вага description: Повлечете и спуштете ги теговите за да ги изедначите страните. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Балансирај користејќи го Меѓународниот систем на единици description: Повлечете и испуштете тегови за да ги балансирате страните и да ја пресметате тежината. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Балансирај користејќи го империјалниот систем на единици description: Повлечете и испуштете тегови за да ги балансирате страните и да ја пресметате тежината. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Сподели парчиња бонбони description: Обидете се да ги поделите бонбоните на даден број на деца. voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Едноставна активност на цртање description: Создадете свој цртеж. voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Броеви со коцка description: Бројте ги точките на коцки пред да стигнат до земјата. voice: Count the number on the dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Броеви со домино description: Пребројте го бројот на точки на домино пред да стигнe до земјата. voice: Count the numbers on the dominoes then type the result on your keyboard.
solar_system.ogg title: Сончев систем description: Одговорете на прашањата со точност од 100%. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Управување подморница description: Возете ја подморницата до крајната точка. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Судоку, ставете уникатни симболи во мрежа description: Симболите мора да бидат единствени во ред, во колона и (доколку се дефинирани) во секој регион. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Супер мозок description: Тукс скри неколку предмети. Најдете ги повторно во правилен редослед. voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: Танграм сложувалка description: Целта е да се формира дадена форма. voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Вежбајте собирање со пикадо description: Погоди ја целта и изброј ги твоите поени. voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Икс и точка (против Тукс) description: Поставете три ознаки во ред. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Икс и точка (со пријател) description: Поставете три ознаки во ред. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Сложувалка со лизгачки блокови description: Отстранете го црвениот автомобил од паркингот низ портата десно. voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Воден циклус description: Тукс се вратил од риболов со неговиот брод. Профункционирајте го водоводниот систем за да може да се избања. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Зборови што паѓаат description: Внеси ги зборовите што паѓаат пред истите да стигнат на дното. voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

Letters (mk/alphabet/)

These files are missing

File Description
10.ogg
11.ogg
12.ogg
13.ogg
14.ogg
15.ogg
16.ogg
17.ogg
18.ogg
19.ogg
20.ogg
U0030.ogg 0
U0031.ogg 1
U0032.ogg 2
U0033.ogg 3
U0034.ogg 4
U0035.ogg 5
U0036.ogg 6
U0037.ogg 7
U0038.ogg 8
U0039.ogg 9
U0430.ogg а
U0431.ogg б
U0432.ogg в
U0433.ogg г
U0434.ogg д
U0435.ogg е
U0436.ogg ж
U0437.ogg з
U0438.ogg и
U043A.ogg к
U043B.ogg л
U043C.ogg м
U043D.ogg н
U043E.ogg о
U043F.ogg п
U0440.ogg р
U0441.ogg с
U0442.ogg т
U0443.ogg у
U0444.ogg ф
U0445.ogg х
U0446.ogg ц
U0447.ogg ч
U0448.ogg ш
U0453.ogg ѓ
U0455.ogg ѕ
U0458.ogg ј
U0459.ogg љ
U045A.ogg њ
U045C.ogg ќ
U045F.ogg џ

Misc (mk/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
awesome.ogg
back.ogg
by.ogg
check_answer.ogg
click_on_letter.ogg Must contains the voice: 'Click on the letter:'
configuration.ogg
congratulation.ogg
equal.ogg
fantastic.ogg
good.ogg
great.ogg
help.ogg
level.ogg
minus.ogg
outof.ogg
perfect.ogg
plus.ogg
quit.ogg
super.ogg
try_again.ogg
waytogo.ogg
welcome.ogg

Colors (mk/colors/)

These files are missing

File Description
black.ogg
blue.ogg
brown.ogg
green.ogg
grey.ogg
orange.ogg
pink.ogg
purple.ogg
red.ogg
white.ogg
yellow.ogg

Geography (mk/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Авганистан
africa.ogg Африка
albania.ogg Албанија
algeria.ogg Алжир
america.ogg Америка
angola.ogg Ангола
antarctica.ogg Антарктик
argentina.ogg Аргентина
armenia.ogg Ерменија
asia.ogg Азија
australia.ogg Австралија
austria.ogg Австрија
azerbaijan.ogg Азербејџан
bahamas.ogg Бахами
bangladesh.ogg Бангладеш
belarus.ogg Белорусија
belgium.ogg Белгија
belize.ogg Белиз
benin.ogg Бенин
bhutan.ogg Бутан
bolivia.ogg Боливија
bosnia_herzegovina.ogg Босна и Херцеговина
botswana.ogg Боцвана
brazil.ogg Бразил
brunei.ogg Брунеј
bulgaria.ogg Бугарија
burkina_faso.ogg Буркина Фасо
burundi.ogg Бурунди
cambodia.ogg Камбоџа
cameroon.ogg Камерун
canada.ogg Канада
central_african_republic.ogg Централна Африканска Република
chad.ogg Чад
chile.ogg Чиле
china.ogg Кина
colombia.ogg Колумбија
cook_islands.ogg Кукови Острови
costa_rica.ogg Коста Рика
croatia.ogg Хрватска
cuba.ogg Куба
cyprus.ogg Кипар
czechia.ogg Чешка
democratic_republic_of_congo.ogg Демократска Република Конго
denmark.ogg Данска
djibouti.ogg Џибути
dominican_republic.ogg Доминиканска Република
east_timor.ogg Источен Тимор
ecuador.ogg Еквадор
egypt.ogg Египет
equatorial_guinea.ogg Екваторијална Гвинеја
eritrea.ogg Еритреја
estonia.ogg Естонија
eswatini.ogg Есватини
ethiopia.ogg Етиопија
europe.ogg Европа
fiji.ogg Фиџи
finland.ogg Финска
france.ogg Франција
french_guiana.ogg Француска Гвинеја
french_polynesia.ogg Француска Полинезија
gabon.ogg Габон
gambia.ogg Гамбија
georgia.ogg Азија
germany.ogg Германија
ghana.ogg Гана
greece.ogg Грција
greenland.ogg Гренланд
guatemala.ogg Гватемала
guinea.ogg Гвинеја
guinea_bissau.ogg Гвинеја Бисао
guyana.ogg Гвајана
haiti.ogg Хаити
hawaii.ogg Хаваи
honduras.ogg Хондурас
hungary.ogg Унгарија
iceland.ogg Исланд
india.ogg Индија
indonesia.ogg Индонезија
iran.ogg Иран
iraq.ogg Ирак
ireland.ogg Ирска
israel.ogg Израел
italy.ogg Италија
ivory_coast.ogg Брегот на Слоновата Коска
jamaica.ogg Јамајка
japan.ogg Јапонија
jordan.ogg Јордан
kazakhstan.ogg Казахстан
kenya.ogg Кенија
kiribati.ogg Кирибати
kuwait.ogg Кувајт
kyrgyzstan.ogg Киргистан
laos.ogg Лаос
latvia.ogg Латвија
lebanon.ogg Либан
lesotho.ogg Лесото
liberia.ogg Либерија
libya.ogg Либија
lithuania.ogg Литванија
madagascar.ogg Мадагаскар
malawi.ogg Малави
malaysia.ogg Малезија
maldives.ogg Малдиви
mali.ogg Мали
mariana_islands.ogg Маријански Острови
marshall_islands.ogg Острови Маршал
mauritania.ogg Мауританија
mexico.ogg Мексико
micronesia.ogg Микронезија
moldova.ogg Молдавија
mongolia.ogg Монголија
moroco.ogg Мароко
mozambique.ogg Мозамбик
myanmar.ogg Мјанмар
namibia.ogg Намибија
nepal.ogg Непал
netherland.ogg Холандија
new_caledonia.ogg Нова Каледонија
new_zealand.ogg Нов Зеланд
nicaragua.ogg Никарагва
niger.ogg Нигер
nigeria.ogg Нигерија
north_korea.ogg Северна Кореја
norway.ogg Норвешка
oceania.ogg Океанија
oman.ogg Оман
pakistan.ogg Пакистан
palau.ogg Палау
panama.ogg Панама
papua_new_guinea.ogg Папуа Нова Гвинеја
paraguay.ogg Парагвај
peru.ogg Перу
philippines.ogg Филипини
pitcairn_islands.ogg Питкерн Острови
poland.ogg Полска
portugal.ogg Португалија
puerto_rico.ogg Порто Рико
qatar.ogg Катар
republic_of_congo.ogg Република Конго
romania.ogg Романија
russia.ogg Русија
rwanda.ogg Руанда
salvador.ogg Ел Салвадор
samoan_islands.ogg Самоански Острови
saudi_arabia.ogg Саудиска Арабија
senegal.ogg Сенегал
serbia.ogg Србија
sierra_leone.ogg Сиера Леоне
slovakia.ogg Словачка
solomon_islands.ogg Соломонски Острови
somalia.ogg Сомалија
south_africa.ogg Јужна Африка
south_korea.ogg Јужна Кореја
south_sudan.ogg Јужен Судан
spain.ogg Шпанија
sri_lanka.ogg Шри Ланка
sudan.ogg Судан
suriname.ogg Суринам
sweden.ogg Шведска
switz.ogg Швајцарија
syria.ogg Сирија
taiwan.ogg Тајван
tajikistan.ogg Таџикистан
tanzania.ogg Танзанија
thailand.ogg Тајланд
togo.ogg Того
tonga.ogg Тонга
tunisia.ogg Тунис
turkey.ogg Турција
turkmenistan.ogg Туркменистан
tuvalu.ogg Тувалу
uganda.ogg Уганда
ukraine.ogg Украина
united_arab_emirates.ogg Обединетите Арапски Емирати
united_kingdom.ogg Обединетото Кралство
uruguay.ogg Уругвај
us_minor.ogg Мали оддалечени острови на САД
usa.ogg Соединетите Американски Држави
uzbekistan.ogg Узбекистан
vanuatu.ogg Вануату
venezuela.ogg Венецуела
vietnam.ogg Виетнам
western_sahara.ogg Западна Сахара
yemen.ogg Јемен
zambia.ogg Замбија
zimbabwe.ogg Зимбабве

Words (mk/words/)

These files are missing

File Description
accountant.ogg сметководител
ache.ogg болка
acorn.ogg желад
actor.ogg актер
air_horn.ogg воздушен рог
alarmclock.ogg будилник
alligator.ogg алигатор
alphabet.ogg азбука
anchor.ogg котва
angel.ogg ангел
angry.ogg луто
animal.ogg животно
ankle.ogg зглоб
ant.ogg мравка
anteater.ogg мравојад
antelope.ogg антилопа
apple.ogg јаболко
apple_tree.ogg јаболково дрво
appliance.ogg апарат
apricot.ogg кајсија
arm.ogg рака
armchair.ogg фотелја
artichoke.ogg артичок
artist.ogg уметник
asparagus.ogg аспарагус
astronaut.ogg астронаут
athlete.ogg атлет
avocado.ogg авокадо
ax.ogg секира
baby_bottle.ogg бебешко шише
back.ogg грб
badge.ogg значка
bag.ogg торба
bait.ogg мамка
balance.ogg рамнотежа
bald.ogg ќелав
ball.ogg топка
ball_of_yarn.ogg клопче волна
ball_soccer.ogg фудбалска топка
ballet.ogg балет
bank.ogg брег
banker_female.ogg банкарка
bark.ogg да лае
barn.ogg штала
bat.ogg лилјак
bath.ogg бања
bathing_suit.ogg костум за бањање
bay.ogg залив
beach.ogg плажа
bean.ogg грав
bear.ogg мечка
beard.ogg брада
beat.ogg да тепа
beaver.ogg дабар
bed.ogg кревет
bedroom.ogg спална соба
bee.ogg пчела
beetle.ogg буба
beg.ogg да моли
behind.ogg зад
bell.ogg камбана
belly.ogg меше
bench.ogg клупа
bib.ogg лигавче
big.ogg голем
big_top.ogg голем врв
bike.ogg велосипед
bird.ogg птица
bit.ogg малку
bite.ogg да каса
black.ogg црна
blackberry.ogg капинка
blackbird.ogg црн дрозд
blade.ogg сечиво
blind.ogg слеп
blink.ogg да трепка
block.ogg блок
blond.ogg русокос
blue.ogg сина
blueberry.ogg боровинка
blush.ogg руменило
board.ogg даска
boat.ogg брод
boil.ogg да врие
bolt.ogg клин
bomb.ogg бомба
bone.ogg коска
book.ogg книга
bookcase.ogg орман за книги
bottom.ogg задник
box.ogg кутија
boxer.ogg боксер
boy.ogg момче
braid.ogg плетенка
brain.ogg мозок
branch.ogg гранка
bread.ogg леб
break.ogg да се скрши
breast.ogg града
brick.ogg цигла
bricklayer.ogg ѕидар
bride.ogg невеста
bridge.ogg мост
bright.ogg светол
broccoli.ogg брокула
brother.ogg брат
brown.ogg кафеава
brush.ogg четка
bubble.ogg меурче
bucket.ogg кофа
bud.ogg пупка
buffalo.ogg бафало
bug.ogg бубачка
bulb.ogg светилка
bull.ogg бик
bump.ogg мозолка
bun.ogg пунџа
bus.ogg автобус
bush.ogg грмушка
butcher.ogg касап
butter.ogg путер
butterfly.ogg пеперутка
button.ogg копче
cabbage.ogg зелка
cabin.ogg кабина
cacao.ogg какао
cactus.ogg кактус
cage.ogg кафез
cake.ogg колач
call.ogg да се јави
camel.ogg камила
camera.ogg камера
camp.ogg камп
can.ogg тегла
canary.ogg канаринец
candle.ogg свеќа
candy.ogg бонбона
cane.ogg трска
canoe.ogg кану
canon.ogg топ
canyon.ogg кањон
cap.ogg капа
cape.ogg наметка
car.ogg кола
carafe.ogg карафа
card.ogg карта
carnival.ogg карневал
carpenter.ogg столар
carpet.ogg тепих
carrot.ogg морков
cart.ogg количка
cash.ogg кеш
castle.ogg дворец
cat.ogg мачка
cat_female.ogg мачка
catch.ogg да фати
caterpillar.ogg гасеница
cauldron.ogg котел
cauliflower.ogg карфиол
cave.ogg пештера
cavern.ogg пештера
celery.ogg целер
centipede.ogg стоногалка
cereal.ogg житарка
chain.ogg синџир
chair.ogg стол
chalk.ogg креда
chameleon.ogg камелеон
chandelier.ogg лустер
chat.ogg да разговара
cheek.ogg образ
cheer.ogg бодри
cheese.ogg сирење
chef.ogg готвач
cherry.ogg вишна
chest.ogg сандак
chick.ogg пиле
chicken.ogg кокошка
child.ogg дете
chimney.ogg оџак
chimp.ogg шимпанзо
chin.ogg брада
chocolate.ogg чоколада
chop.ogg да сецка
chores.ogg задолженија
christmas.ogg божиќ
cigar.ogg пура
circus.ogg циркус
city.ogg граг
clam.ogg школка
clap.ogg да ракоплеска
class.ogg класа
claw.ogg канџа
clay.ogg глина
clean.ogg да чисти
cleaning_lady.ogg чистачка
cliff.ogg карпа
climb.ogg искачува
clock.ogg часовник
cloth.ogg ткаенина
clothes_hanger.ogg закачалка за алишта
cloud.ogg облак
cloudy.ogg облачно
clover.ogg детелина
clown.ogg кловн
coach.ogg тренер
coast.ogg брег
coat.ogg палто
cobra.ogg кобра
coconut.ogg кокос
cod.ogg бакалар
coffee.ogg кафе
coin.ogg монета
cold.ogg студ
color.ogg боја
colt.ogg ждребе
comb.ogg чешел
cone.ogg конус
cook.ogg да готви
cookie.ogg колаче
cork.ogg тапа
corn.ogg пченка
couch.ogg кауч
cough.ogg да кашла
couple.ogg пар
cow.ogg крава
cowboy.ogg каубој
crab.ogg краб
cradle.ogg лулка
craft.ogg занаетчиство
crawl.ogg да ползи
crazy.ogg луд
creek.ogg поток
crepe.ogg палачинки
crib.ogg кревет за бебе
croak.ogg да квикне
crocodile.ogg крокодил
cross.ogg крст
crow.ogg врана
crown.ogg круна
crumb.ogg трошка
crust.ogg кора
cry.ogg да плаче
crystal.ogg кристал
cube.ogg коцка
cucumber.ogg краставица
curtain.ogg завеса
cut.ogg да сечи
cute.ogg симпатичнo
dad.ogg тато
daffodil.ogg нарцис
daisy.ogg маргаритка
dam.ogg брана
dance.ogg танцува
dandelion.ogg глуварче
dart_board.ogg табла за пикадо
date_fruit.ogg урми
deer.ogg елен
den.ogg дувло
desert.ogg пустина
desk.ogg маса за пишување
dessert.ogg десерт
diamond.ogg дијамант
dig.ogg да копа
dirt.ogg нечистотија
dirty.ogg валкано
dish.ogg чинија
dishcloth.ogg крпа за садови
dive.ogg нурка
doctor.ogg доктор
doe.ogg срна
dog.ogg куче
doll.ogg кукла
dolphin.ogg делфин
domino.ogg домино
door.ogg врата
doormat.ogg парче тепих пред врата
dot.ogg точка
doughnut.ogg крофна
dove.ogg гулаб
dragon.ogg змеј
dragonfly.ogg вилинско коњче
draw.ogg да црта
drawer.ogg фиока
dream.ogg да сонува
dress.ogg фустан
drink.ogg пијалок
drip.ogg капка
drive.ogg да вози
drool.ogg да лигави
drum.ogg тапан
dry.ogg да суши
duck.ogg патка
duck_mother.ogg патка мајка
dune.ogg дина
dwarf.ogg џуџе
eagle.ogg орел
ear.ogg уво
earth.ogg земја
eat.ogg да јаде
egg.ogg јајце
eggplant.ogg модар патлиџан
elbow.ogg лакт
electrician.ogg електричар
elk.ogg елен
empty.ogg празно
engine.ogg мотор
engineer.ogg инженер
eraser.ogg бришач
explore.ogg истражува
eyelash.ogg клепка
eyes.ogg очи
face.ogg лице
fair.ogg саем
fairy.ogg самовила
fall.ogg да паѓа
fall_season.ogg есенска сезона
family.ogg фамилија
fan.ogg вентилатор
farm.ogg фарма
farmer.ogg фармер
fat.ogg дебело
faucet.ogg славина
fawn.ogg млад елен
fear.ogg страв
feast.ogg гозба
feather.ogg пердув
feed.ogg да храни
femur.ogg бедрена коска
fetch.ogg да фати
fig.ogg смоква
fin.ogg перка
find.ogg да најде
finger.ogg прст
fire.ogg оган
fire_extinguisher.ogg противпожарен апарат
fireman.ogg пожарникар
fish.ogg риба
fisherman.ogg риболовец
fist.ogg тупаница
flacon.ogg флакон
flag.ogg знаме
flame.ogg пламен
flamingo.ogg фламинго
flash.ogg блиц
flat.ogg рамно
flies.ogg муви
float.ogg да плива
flour.ogg брашно
flower.ogg цвет
fluff.ogg пена
flute.ogg флејта
fly.ogg да лета
foam.ogg пена
foot.ogg стапало
forest.ogg шума
fork.ogg вилушка
fountain.ogg фонтана
fox.ogg лисица
freeze.ogg да мрзне
friend.ogg пријател
fries.ogg помфрит
frog.ogg жаба
front.ogg пред
fruit.ogg овошје
fudge.ogg фуџа
full.ogg полно
fur.ogg крзно
game.ogg игра
garage.ogg гаража
garden.ogg градина
garlic.ogg лук
gem.ogg скапоцен камен
giant.ogg гигантско
gift.ogg подарок
giraffe.ogg жирафа
girl.ogg девојка
glass.ogg чаша
glasses.ogg наочари
glove.ogg ракавица
glue.ogg лепило
gnome.ogg џуџе
goat.ogg коза
golden.ogg златно
golf.ogg голф
goose.ogg гуска
gorilla.ogg горила
grain.ogg жито
grandmother.ogg баба
grape.ogg грозје
grapefruit.ogg грејпфрут
grass.ogg трева
grave.ogg гроб
gray.ogg сива
green.ogg зелена
grill.ogg скара
grin.ogg насмевка
ground.ogg земја
growl.ogg да ржи
guignol.ogg марионета
guinea_pig.ogg морско прасе
gum.ogg гума
hair.ogg коса
hair_dryer.ogg фен за коса
half.ogg половина
ham.ogg шунка
hamburger.ogg хамбургер
hammer.ogg чекан
hand.ogg рака
handlebar.ogg управувач
happy.ogg среќно
harp.ogg харфа
hat.ogg шешир
hatch.ogg да се изведат
hay.ogg сено
head.ogg глава
hear.ogg да слуша
heat.ogg топлина
hedge.ogg жива ограда
hedgehog.ogg еж
heel.ogg штикла
helmet.ogg шлем
hen.ogg квачка
herd.ogg стадо
high.ogg високо
hike.ogg планинарење
hill.ogg рид
hip.ogg колк
hippopotamus.ogg нилски коњ
hit.ogg погодок
hive.ogg кошница
hockey.ogg хокеј
hole.ogg дупка
home.ogg дом
hook.ogg кука
hop.ogg скок
horse.ogg коњ
hose.ogg црево
hospital.ogg болница
hot.ogg жешко
hot_dog.ogg хот-дог
hound.ogg загар
house.ogg куќа
howl.ogg да завива
hug.ogg да прегрне
huge.ogg огромно
hummingbird.ogg колибри
hunchbacked.ogg подгрбавено
hunter.ogg ловец
husband.ogg сопруг
hut.ogg колиба
hyena.ogg хиена
ice.ogg мраз
iceberg.ogg санта мраз
iguana.ogg игуана
ill.ogg болно
ink.ogg мастило
island.ogg остров
jacket.ogg јакна
jaguar.ogg јагуар
jam.ogg џем
jay.ogg сојка
jelly.ogg желе
jellyfish.ogg медуза
jewel.ogg скапоцен камен
job.ogg работа
jockey.ogg џокеј
jog.ogg џогирање
joy.ogg радост
judge.ogg судија
judo.ogg џудо
juggler.ogg жонглер
juice.ogg сок
jump.ogg да скока
kangaroo.ogg кенгур
keel.ogg кил
kernel.ogg јадро
keyboard.ogg тастатура
kimono.ogg кимоно
king.ogg крал
kiss.ogg да бакнува
kitchen.ogg кујна
kite.ogg змеј
kitten.ogg маче
kiwi.ogg киви
knee.ogg колено
kneel.ogg да коленичи
knife.ogg нож
knight.ogg витез
knit.ogg да плете
knot.ogg јазол
koala.ogg коала
lad.ogg момче
lady.ogg дама
ladybug.ogg бубамара
lake.ogg езеро
lama.ogg лама
lamb.ogg јагне
lamp.ogg ламба
land.ogg земјиште
lane.ogg лента
lap.ogg скут
lasso.ogg ласо
laugh.ogg да се смее
lava.ogg лава
lawn.ogg тревник
lawyer.ogg адвокат
leaf.ogg лист
ledge.ogg издаден дел
leek.ogg праз
left.ogg лево
leg.ogg нога
lemon.ogg лимон
lemonade.ogg лимонада
lemur.ogg лемур
leopard.ogg леопард
lettuce.ogg марулка
librarian.ogg библиотекар
lick.ogg да лиже
lid.ogg поклопец
lift.ogg подига
light.ogg светло
lighthouse.ogg светилник
lightning.ogg молња
lilac.ogg јоргован
lime.ogg лимета
line.ogg линија
link.ogg врска
lion.ogg лав
lion_cub.ogg лавче
lip.ogg усна
liquid.ogg течно
lizard.ogg гуштер
lobster.ogg јастог
log.ogg клада
look.ogg да гледа
lunch.ogg ручек
mad.ogg луд
magic.ogg магично
magnet.ogg магнет
magnifying_glass.ogg лупа
magpie.ogg страчка
mail.ogg пошта
man.ogg човек
mane.ogg грива
mango.ogg манго
map.ogg мапа
maple.ogg јавор
marble.ogg мермер
mashed_potatoes.ogg пире
mask.ogg маска
mast.ogg јарбол
mat.ogg подлога
match.ogg кибрит
mate.ogg другар
mattress.ogg душек
mauve.ogg темнолилјакова
meal.ogg оброк
meat.ogg месо
mechanic.ogg механичар
medal.ogg медал
meet.ogg да сретне
melon.ogg диња
merry-go-round.ogg весел круг
mice.ogg глувци
microphone.ogg микрофон
milk.ogg млеко
mill.ogg мелница
mimosa.ogg мимоза
mirror.ogg огледало
mixer.ogg миксер
mole.ogg крт
mom.ogg мама
moon.ogg месечина
moose.ogg лос
mop.ogg џогер
mosque.ogg џамија
mosquito.ogg комарец
mother.ogg мајка
motorcycle.ogg моторцикл
mountain.ogg планина
mouse.ogg глушец
mouth.ogg уста
movie.ogg филм
mower.ogg косилка
mud.ogg тиња
mug.ogg кригла
mule.ogg муле
muscle.ogg мускул
mushroom.ogg печурка
music.ogg музика
musician.ogg музичар
naked.ogg соблечено
nap.ogg да дреме
navel.ogg папок
neck.ogg врат
necklace.ogg огрлица
needle.ogg игла
nest.ogg гнездо
net.ogg мрежа
newspaper.ogg весник
night.ogg ноќ
nightgown.ogg ноќница
nose.ogg нос
nostril.ogg ноздра
notebook.ogg бележник
number.ogg број
nun.ogg калуѓерка
nurse.ogg медицинска сестра
nurse_male.ogg медицинска сестра - маж
nut.ogg орев
oar.ogg весло
ocean.ogg океан
office.ogg канцеларија
olive.ogg маслинка
on.ogg на
onion.ogg кромид
open.ogg отворено
opossum.ogg опосум
orange-color.ogg портокалова
orange.ogg портокал
orchid.ogg орхидеја
ostrich.ogg ној
otter.ogg видра
owl.ogg був
ox.ogg вол
oyster.ogg острига
pacifier.ogg цуцла
page.ogg страница
pair.ogg пар
pajamas.ogg пижами
pal.ogg другар
palm_tree.ogg палма
pan.ogg тава
panda.ogg панда
panther.ogg пантер
panties.ogg гаќи
pants.ogg панталони
papaya.ogg папаја
paper.ogg хартија
parachute.ogg падобран
parakeet.ogg паракет
parrot.ogg папагал
patch.ogg лепенка
path.ogg пат
paw.ogg шепа
pea.ogg грашок
peach.ogg праска
peacock.ogg паун
peak.ogg врв
pear.ogg крушка
pearl.ogg бисер
peck.ogg да колва
pedal.ogg педала
pelican.ogg пеликан
pen.ogg пенкало
pencil.ogg молив
peony.ogg божур
people.ogg луѓе
pepper.ogg пипер
peppers.ogg пиперки
pet.ogg милениче
petal.ogg ливче
phone.ogg телефон
piano.ogg пијано
picture.ogg слика
pie.ogg пита
pig.ogg прасе
pigeon.ogg гулаб
pill.ogg пилула
pillow.ogg перница
pilot.ogg пилот
pine.ogg бор
pine_cone.ogg шишарка
pink.ogg розева
pip.ogg семенка
pipe.ogg цевка
piranha.ogg пирана
pirate.ogg пират
pizza.ogg пица
plane.ogg авион
planet.ogg планета
plant.ogg растение
plate.ogg чинија
play.ogg да игра
pliers.ogg клешти
plow.ogg да ора
plum.ogg слива
plumber.ogg водоводџија
pocket.ogg џеб
pod.ogg боранија
pole.ogg столб
police.ogg полиција
pompon.ogg помпон
pond.ogg вирче
pony.ogg пони
pool.ogg базен
popcorn.ogg пуканки
pope.ogg папа
porthole.ogg прозорче
post.ogg пошта
pot.ogg лонец
potato.ogg компир
pounce.ogg да се нафрли
president.ogg претседател
pretty.ogg убаво
price.ogg цена
priest.ogg свештеник
prince.ogg принц
princess.ogg принцеза
prison.ogg затвор
prisoner.ogg затвореник
prize.ogg награда
pug.ogg мопс
pull.ogg да влече
pullover.ogg пуловер
pumpkin.ogg тиква
puppy.ogg кученце
pyramid.ogg пирамида
quarrel.ogg да се кара
queen.ogg кралица
question.ogg прашање
quilt.ogg јорган
quiz.ogg квиз
rabbit.ogg зајак
rabbit_baby.ogg бебе зајак
race.ogg трка
radio.ogg радио
radish.ogg ротквица
raft.ogg сплав
rag.ogg крпа
rage.ogg бес
rain.ogg дожд
raincoat.ogg дождовна наметка
rake.ogg гребло
ramp.ogg рампа
ran.ogg трчаше
raspberry.ogg малина
rat.ogg стаорец
razor.ogg брич
read.ogg да чита
red.ogg црвена
reptile.ogg рептил
rhinoceros.ogg носорог
rice.ogg ориз
ride.ogg вози
rifle.ogg пушка
right.ogg десно
rip.ogg да расцепи
rise.ogg да се издига
river.ogg река
road.ogg пат
roast.ogg печено
robe.ogg наметка
robot.ogg робот
rock.ogg карпа
rocket.ogg ракета
rolling_pin.ogg тркалачка игла
roof.ogg покрив
room.ogg соба
root.ogg корен
rope.ogg јаже
rose.ogg роза
round.ogg круг
rowing.ogg заробување
royal.ogg кралско
rug.ogg тепих
run.ogg да трча
sad.ogg тажен
saddle.ogg седло
sail.ogg плови
sailor.ogg морнар
salamander.ogg саламандер
salmon.ogg лосос
sand.ogg песок
sandals.ogg сандали
sandwich.ogg сендвич
sash.ogg појас
sauce.ogg сос
sausage.ogg колбас
scale.ogg скала
scar.ogg лузна
scare.ogg да плаши
scarf.ogg шал
school.ogg училиште
school_bag.ogg училишен ранец
science.ogg наука
scissors.ogg ножици
scorpion.ogg скорпија
scratch.ogg да чеша
scream.ogg да вика
screw.ogg завртка
screwdriver.ogg шрафцигер
scribble.ogg да чкрта
sea.ogg море
seat.ogg седиште
see.ogg да види
seed.ogg семе
shadow.ogg сенка
shake.ogg да протресе
shark.ogg ајкула
shave.ogg да бричи
shed.ogg шупа
sheep.ogg овца
shelf.ogg полица
shell.ogg школка
ship.ogg брод
shirt.ogg кошула
shoe.ogg чевел
shoelace.ogg врвка
shop.ogg продавница
shore.ogg брег
short.ogg шорцеви
shovel.ogg лопата
shower.ogg туш
shrimp.ogg ракчиња
shrub.ogg грмушка
shut.ogg затворено
shutter.ogg ролетни
sick.ogg болно
sidewalk.ogg тротоар
sign.ogg знак
sing.ogg да пее
sink.ogg одвод
sip.ogg да голтне
sister.ogg сестра
sit.ogg да седи
skate.ogg лизга
skeleton.ogg скелет
ski.ogg скијање
skimmer.ogg цедалка
skin.ogg кожа
skirt.ogg сукња
skunk.ogg смрдливец
sky.ogg небо
slam.ogg да тресне
sled.ogg санка
sleep.ogg да спие
sleeve.ogg ракав
sleigh.ogg санка
slide.ogg лизга
slim.ogg тенко
slime.ogg лигавици
slippers.ogg папучи
slope.ogg наклон
sloppy.ogg невешто
slot.ogg процеп
sloth.ogg мрзливец
slug.ogg голтка
small.ogg мал
smell.ogg да мириса
smile.ogg насмевка
smock.ogg смок
smoke.ogg чад
smooch.ogg да бакне
snack.ogg закуска
snail.ogg полжав
snake.ogg змија
sneaker.ogg патика
sniff.ogg да душка
snow.ogg снег
soap.ogg сапун
sob.ogg липање
sock.ogg чорап
soldier.ogg војник
sole.ogg ѓон
sole_shoe.ogg единствен чевел
son.ogg син
soup.ogg супа
spade.ogg лопата
spaghetti.ogg шпагети
spark.ogg искра
sparrow.ogg врабец
spatula.ogg шпатула
speak.ogg да зборува
spear.ogg копје
spice.ogg зачин
spider.ogg пајак
spider_web.ogg пајажина
spike.ogg шилец
spill.ogg да истури
spinach.ogg спанаќ
spine.ogg `рбет
spinning_top.ogg вртлив врв
splash.ogg да прска
splatter.ogg прскање
sponge.ogg сунѓер
spool.ogg калем
spoon.ogg лажица
sport.ogg спорт
spot.ogg флека
spray.ogg да прска
spread.ogg да се шири
spring.ogg да отскокне
spring_season.ogg пролетна сезона
sprinkle.ogg посипено
square.ogg квадрат
squash.ogg тиквичка
squat.ogg да седи со свиткани колена
squid.ogg лигња
squirrel.ogg верверица
squirt.ogg шприц
stack.ogg купче
stage.ogg бина
staircase.ogg скалила
stamp.ogg печат
stand.ogg стои
star.ogg ѕвезда
stare.ogg да зјапа
starfish.ogg морска ѕвезда
steam.ogg пареа
steep.ogg стрмно
steeple.ogg минаре
stem.ogg стебло
step.ogg чекор
stew.ogg манџа
stick.ogg стап
sting.ogg да боцне
stinky.ogg смрдлив
stitch.ogg да боде
stomach.ogg стомак
stone.ogg камен
stop.ogg да запре
store.ogg продавница
stove.ogg шпорет
straight.ogg прав
strainer.ogg цедилка
straw.ogg сламка
strawberry.ogg јагода
stream.ogg поток
street.ogg улица
stretch.ogg да протегнува
string.ogg струна
stripe.ogg лента
strong.ogg силен
student.ogg ученик
study.ogg да учи
stump.ogg трупец
sugar.ogg шеќер
suit.ogg костум
suitcase.ogg куфер
summer.ogg лето
summit.ogg самит
sun.ogg сонце
swan.ogg лебед
sweat.ogg пот
sweatshirt.ogg дуксер
swim.ogg пливање
table.ogg маса
tablecloth.ogg чаршав за маса
tadpole.ogg полноглавче
tag.ogg ознака
tail.ogg опашка
tall.ogg висок
tape_measure.ogg мерна лента
taxi.ogg такси
teach.ogg да предава
teacher.ogg учител
tear.ogg да раскине
teddy.ogg мече
teeth.ogg заби
television.ogg телевизија
temple.ogg храм
tennis.ogg тенис
tent.ogg шатор
text.ogg текст
thick.ogg дебел
thief.ogg крадец
thigh.ogg бут
think.ogg да мисли
thread.ogg конец
throat.ogg грло
throw.ogg фрлање
thumb.ogg палец
tick.ogg крлеж
ticket.ogg билет
tiger.ogg tigar
time.ogg време
tin.ogg лименка
tire.ogg гума
tired.ogg уморен
tissue.ogg марамче
to_drink.ogg да пие
toad.ogg крастава жаба
toaster.ogg тостер
toe.ogg прст на нога
toilet.ogg тоалет
tomatoe.ogg домат
tongs.ogg маша
tongue.ogg јазик
tool.ogg алат
top.ogg врв
torch.ogg факел
touch.ogg да допира
towel.ogg крпа
toy.ogg играчка
trail.ogg патека
train.ogg воз
train_station.ogg железничка станица
trap.ogg стапица
trash.ogg ѓубре
tray.ogg послужавник
treat.ogg награда
tree.ogg дрво
triangle.ogg триаголник
tribe.ogg племе
trip.ogg патување
truck.ogg камион
tube.ogg цевка
tulip.ogg лале
tune.ogg мелодија
turkey.ogg мисирка
turnip.ogg репка
turtle.ogg желка
tusk.ogg бивни
twin_boys.ogg момчиња близнаци
twin_girls.ogg девојчиња близнаци
umbrella.ogg чадор
under.ogg под
uniform.ogg униформа
van.ogg комбе
vapor.ogg пареа
vase.ogg вазна
vegetable.ogg зеленчук
vein.ogg вена
verdure.ogg зеленило
vest.ogg елек
vet.ogg ветеринар
viper.ogg вајпер
vowel.ogg самогласка
vulture.ogg мршојадец
wag.ogg да мавта
walk.ogg да оди
wall.ogg ѕид
walnut.ogg орев
wart.ogg брадавица
wash.ogg да се мие
wasp.ogg оса
watch.ogg часовник
water.ogg вода
wave.ogg бран
wedding.ogg свадба
wedge.ogg клин
weight.ogg тежина
wet.ogg влажен
whale.ogg кит
wheat.ogg пченица
wheel.ogg тркало
whisk.ogg маталка
whisper.ogg да шепоти
white.ogg бела
wide.ogg широк
wife.ogg сопруга
wig.ogg перика
win.ogg да победи
wind.ogg ветер
window.ogg прозорец
window_glass.ogg стакло од прозорец
wing.ogg крило
winter.ogg зима
wolf.ogg волк
woman.ogg жена
wood.ogg дрво
word.ogg збор
worker.ogg работник
world.ogg свет
wreath.ogg венец
wrench.ogg клуч
wrist.ogg зглоб
write.ogg да пишува
yellow.ogg жолта
yogurt.ogg јогурт
yum.ogg јам
zebra.ogg зебра
zipper.ogg патент
zoo.ogg зоолошка градина

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-mk.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2022-04-10