Macedonian (mk)

Intro (mk/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Напредни бои description: Одберете ја пеперутката со точна боја voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Множење на броеви description: Вежбајте ја операцијата множење voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Делење на броеви description: Вежбајте ја операцијата делење voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Одземање на броеви description: Вежбајте ја операцијата одземање voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Собирање на броеви description: Вежбајте собирање на броеви voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Логички асоцијации description: Завршете го подредувањето на овошјето voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4-2players.ogg title: Порамнете четири (со пријател) description: Наредете четири жетони во низа voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
align4.ogg title: Порамнете четири (против Тукс) description: Наредете четири жетони во низа voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
alphabet-sequence.ogg title: Низа од букви description: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците со букви по редослед voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
baby_tangram.ogg title: Составете ги фигурите description: Целта е да се формира дадена форма voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
baby_wordprocessor.ogg title: Бебешки процесор на зборови description: Едноставен процесор на зборови што ќе им овозможи на децата да си играат со тастатура и да гледаат букви. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Совпаѓачки предмети description: Повлечете и испуштете ги предметите кои се совпаѓаат voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Пополнете ја сложувалката description: Повлечете и спуштете ги формите на соодветните места voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Баланс кутија description: Управувајте ја топката до вратата со навалување на кутијата. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Подај му ја топката на Тукс description: Притиснете го левото и десното копче со стрелка во исто време, за да направите топката да оди во права линија. voice: Press the left and right arrow key at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Бар игра (против Тукс) description: Кликнете на бројот на топчиња што сакате да ги поставите во дупките и потоа кликнете на копчето ОК. Победникот е оној кој нема да стави топче во црвената дупка. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Бар игра (со пријател) description: Кликнете на бројот на топчиња што сакате да ги поставите во дупките и потоа кликнете на копчето ОК. Победникот е оној кој нема да стави топче во црвената дупка. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Бинарни светилки description: Оваа активност ви помага да го научите концептот на претварање од систем на декадни броеви во систем на бинарни броеви. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Откријте го брајовиот систем description: Научете и запаметете го брајовиот систем voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Интересен Браил description: Браилувајте ги буквите voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Календар description: Прочитајте ги упатствата и одберете го точниот датум на календарот voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Управување со заклучување на каналот description: Тукс е во неволја и треба да го однесе бродот преку заклучен канал. Помогнете му на Тукс и дознајте како функционира заклучувањето на каналот. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Категоризација description: Категоризирајте ги елементите во точни и неточни групи voice: Categorize the elements into the correct group
checkers.ogg title: Играј дама против компјутерот description: Верзијата во ГКомприс е меѓународен нацрт. voice: play checkers against the computer
checkers_2players.ogg title: Играј дама со вашиот пријател description: Верзијата во ГКомприс е меѓународен нацрт. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Играј шах против Тукс description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Играј шах против твој пријател description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Крај на шаховска игра description: Играјте го крајот на шаховската игра против Тукс voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Хронос description: Повлечете и испуштете ги предметите за да ја организирате приказната voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Кликнете на мала буква description: Слушајте буква и кликнете на вистинската voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Кликнете на големa буквa description: Слушајте буква и кликнете на вистинската voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Кликни и цртај description: Нацртајте ја сликата со кликнување на избраните точки. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Кликни на мене description: Фатете ги сите риби пред да го напуштат аквариумот voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Учење на часовникот description: Научете како да го кажете времето на аналоген часовник voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Мешање на бои description: Откријте ги боите што се добиваат при мешање на бои за цртање. voice: Match the colour by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Мешање светлини description: Откријте ги светлините што се добиваат при мешање на светлосни бои. voice: Match the colour by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Бои description: Кликни на вистинската боја voice: Click on the right color
crane.ogg title: Изградете го истиот модел description: Возете го кранот и копирајте го моделот voice: Click on each item in turn, in the left frame, and move them to reproduce the pattern from the right frame.
details.ogg title: Пронајдете ги деталите description: Повлечете и спуштете ги формите на соодветните места voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Дигитални кола description: Создадете и симулирајте дигитална електрична шема voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Цртање на букви description: Поврзете ги точките за да нацртате букви voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Нацртајте броеви description: Поврзете ги точките за да нацртате броеви од 0 до 9 voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Изброј ги предметите description: Ставете ги предметите на најдобар начин за да ги броите voice: Count the elements by organising them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Помести го глувчето или допри го екранот description: Мрднете го глувчето или допрете го екранот за да ја избришеш областа и да ја откриеш позадината voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Допри двапати или кликни двапати description: Двапати допрете или кликнете за да ја избришете областа и да ја откриете позадинската слика voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Кликни или допри description: Кликнете или допрете за да ја избришете областа и да ја откриете позадината voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Домашни животни description: Дознајте за домашните животни, какви звуци прават и интересни факти. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Истражете ги спомениците description: Истражете ги спомениците низ целиот свет. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Истражување на диви животни description: Дознајте за светските животни, интересни факти и нивната локација на картата. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Истражи ја светската музика description: Научете за светската музика voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Семејство description: Изберете го точниот назив на членот од семејството voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Покажете ги роднините description: Click on a pair corresponding to the given relation voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: Петнаесеттата игра description: Поместете го секое квадратче за да ја креирате сликата. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Најдете го денот description: Најдете го точниот датум и изберете го на календарот. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Контролирај го цревото description: Пожарникарот треба да го запре пожарот, но цревото е блокирано. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Фудбал description: Шутнете ја топката во голот voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Пронајдете го регионот description: Влечете и спуштете ги областите за да ја прецртате целата држава voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Лоцирајте ги земјите description: Влечете и спуштете ги деловите за да ја прецртате целата мапа voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Едноставни букви description: Внеси ги буквите што паѓаат, пред истите да стигнат на дното voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Гнумч еднаквост description: Водете го "јадачот на броеви" кон изразите што се еднакви со бројот прикажан на дното на екранот. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Гнумч делители description: Водете го "јадачот на броеви" до сите делители на бројот прикажан на дното на екранот. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Гнумч нееднаквост description: Водете го "јадачот на броеви" до сите изрази што не се еднакви на бројот прикажан на дното на екранот. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Гнумч множење description: Водете го "јадачот на броеви" до сите содржатели на бројот прикажан на дното на екранот. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Гнумч прости броеви description: Водете го "јадачот на броеви" до сите прости броеви. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Боење на Граф description: Обојте го графиконот така што да нема два соседни јазли со иста боја. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
guesscount.ogg title: Нагаѓање description: Погодете го алгебарскиот израз со влечење на плочките за да го добиете потребниот резултат. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Погоди го бројот description: Помогнете му на Тукс да избега од пештерата. Тукс крие број кој треба да го пронајдете. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Класична бесилка description: Погодете ги буквите за дадениот збор. За да ви помогнеме, на секоја погрешна проба, ќе се открие дел од сликата што го претставува зборот. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Поедноставена кула на Ханој description: Изградете ја дадената кула voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: Кулата Ханој description: Изградете ја кулата од десната страна voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Шестоаголник description: Пронајдете ја јагодата со кликнување на сините полиња voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Име на слика description: Влечете и спуштете ја секоја ставка над нејзиното име voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Музички инструменти description: Кликнете на соодветниот музички инструмент voice: Click on the correct musical instrument.
intro_gravity.ogg title: Интро гравитацијата description: Вовед во концептот на гравитација voice: Change the planets' gravitational force by moving the sliders up and down. Be careful not to crash Tux's spaceship.
land_safe.ogg title: Безбедно слетување description: Разбирање на забрзувањето поради гравитацијата. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Збогатете го вашиот вокабулар description: Завршете ги активностите за учење на јазик. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
leftright.ogg title: Најдете ги левите и десните раце description: Одредете дали раката е десна или лева рака voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Буква во кој збор description: Буква е напишана и/или кажана. Некои зборови се прикажани, децата мора да го најдат зборот или зборовите во кои се појавува оваа буква. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Гасење светилки description: Целта е да ги исклучите сите светла. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: Историјата на Луј Брај description: Разгледајте ги главните датуми на пронаоѓачот на Брајовиот систем voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: Магичната капа description: Пресметајте колку предмети се наоѓаат под магичната капа, откако некои се оддалечија voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: Магичната капа description: Пребројте колку предмети има под магичната капа voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Лавиринт description: Помогнете му на Тукс да излезе од лавиринтот voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Невидлив лавиринт description: Водете го Тукс за да излезе надвор од невидливиот лавиринт voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Релативен лавиринт description: Помогнете му на Тукс да излезе од лавиринтот (Движењата се релативни) voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Мелодија description: Репродуцирај звучна секвенца voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Aсоцијации со букви против Тукс description: Превртете ги картичките за да одговараат на азбуката со нејзината мала/голема буква против Тукс. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Aсоцијации со букви description: Превртете ги картичките за да одговараат на азбуката со нејзината мала/голема буква. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Мемориска игра со броеви description: Превртете ги картичките за да се совпаднат прикажаниот број со нацртаната слика. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Сите операции мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да ја пронајдете соодветната математичка операција , сè додека сите картички ги снема. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Сите операции мемориска игра description: Превртете ги картичките за да ја пронајдете соодветната математичка операција , сè додека сите картички ги снема. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Собирање и одземање мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да пронајдете изрази за собирање или одземање на два броја, и резултат од операцијата, се додека сите карти ги снема. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Собирање и одземање мемориска игра description: Превртете ги картичките за да пронајдете изрази за собирање или одземање на два броја, и резултат од операцијата, се додека сите карти ги снема. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Собирање мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да пронајдете израз за збир на два броја и резултат од истиот, сè додека сите картички ги снема. Тукс ќе го стори истото. Мора да го победиш! voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Собирање мемориска игра description: Превртете ги картичките за да пронајдете израз за збир на два броја и резултат од истото, сè додека сите картички ги снема. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Делење мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да ја пронајдете соодветната математичка операција , сè додека сите картички ги снема. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Делење мемориска игра description: Превртете ги картичките за да ја пронајдете соодветната математичка операција , сè додека сите картички ги снема. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Одземање мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да пронајдете разлика на два броја и резултат што се исти, сè додека сите картички ги снема. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Одземање мемориска игра description: Превртете ги картичките за да пронајдете разлика на два броја и резултат што се исти, сè додека сите картички ги снема. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Множење и делење мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да ја пронајдете соодветната математичка операција , сè додека сите картички ги снема. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Множење и делење мемориска игра description: Превртете ги картичките за да ја пронајдете соодветната математичка операција , сè додека сите картички ги снема. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Множење мемориска игра против Тукс description: Превртете ги картичките за да пронајдете множење на два броја и соодветен производ, сè додека не ги снема сите картички. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Mножење мемориска игра description: Превртете ги картичките за да пронајдете множење на два броја и соодветен производ, сè додека не ги снема сите картички. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Звучна мемориска игра против Тукс description: Играјте ја играта со аудио меморија против Тукс voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Аудио мемориска игра description: Кликнете на картичките и слушајте за да ги пронајдете звуците што одговараат voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Меморија игра со слики против Тукс description: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс) voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Збор-бројка мемориска игра description: Превртете ги картичките кои содржат број што одговара на соодветен збор. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Меморија игра со слики description: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Ископување на злато description: Користете го тркалото од глушецот за да пристапите до карпестиот ѕид и да барате златни грутки. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Буква што недостасува description: voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Пари description: Вежбајте употреба на пари voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Вратете му кусур на Тукс description: Вежбајте пари со враќање на кусур на Тукс voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Вратете му кусур на Тукс, вклучувајќи и дени description: Вежбајте пари со враќање на кусур на Тукс voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Пари со дени description: Вежбајте пари користејќи дени voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Составете го мозаикот description: Ставете го секое делче на исто место како во дадениот пример. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Мелница (против Тукс) description: Намалете го противникот на две фигури, или оставајќи го без легален потег. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Мелница (со пријател) description: Намалете го противникот на две фигури, или оставајќи го без легален потег. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: Погоди ја нотата description: Научете ги имињата на нотите, во бас и виолински клуч. voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Низа од броеви description: Кликнете на броевите по редослед. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Парни и непарни броеви description: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците со парни или непарни броеви voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
paintings.ogg title: Составете ја сложувалката description: Влечете и испуштете ги деловите од сложувалката за да ги составете оригиналните слики voice: Catch and drop each piece on the points.
penalty.ogg title: Шутирање пенал description: Двоен клик или двапати допрете на која било страна на голот со цел да постигнете гол. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Ловец на слики description: Најдете ги разликите помеѓу двете слики! voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: Пијано композиција description: Активност чија цел е да се научи како пијано клавијатурата работи, како нотите се напишани на музичка скала и истражување на компонирањето со вчитување и снимање на вашата работа. voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
planegame.ogg title: Редоследни броеви description: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците во правилен редослед voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the numbers in the clouds, in ascending order.
play_piano.ogg title: Игра пијано description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: Игра ритам description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
programmingMaze.ogg title: Програмирање лавиринт voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
railroad.ogg title: Железничка активност description: Обновете го прикажаниот воз на горниот дел од екранот со влечење на соодветните вагони и локомотива. Деселектирајте ја ставката со влечење надолу. voice: Observe the train and then click on the items to set up a similar train
readingh.ogg title: Хоризонтално читање description: Прочитајте листа со зборови и проверете дали дадениот збор се наоѓа во неа. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Вертикално читање description: Прочитајте вертикална листа со зборови и проверете дали дадениот збор се наоѓа во неа. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Прецртајте ја дадената слика description: Нацртајте ја совршено дадената слика на празната мрежа. voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
redraw_symmetrical.ogg title: Отцртај ја дадената слика description: Нацртајте ја сликата на празната мрежа како да ја гледате во огледало. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Обновлива енергија description: Тукс се вратил од риболов со неговиот брод. Профункционирајте го резервниот електричен систем за да може да има светлина во неговиот дом. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Count intervals description: Тукс е гладен. Помогнете му да најде риба броејќи до точното место на мразот. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Римски броеви description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Мерење со вага description: Повлечете и спуштете ги теговите за да ги изедначите страните voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Мерење со вага description: Повлечете и испуштете ги теговите за да ги балансирате страните и да ја пресметате тежината voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Мерење со вага description: Повлечете и испуштете ги тежините за да ја балансирате вагата и да ја пресметате тежината во мерната единица авоардипоа. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Сподели парчиња бонбони description: Обидете се да ги поделите бонбоните на даден број на деца voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Едноставна активност на цртање description: Создадете свој цртеж voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Броеви со коцка description: Бројте ги точките на коцки пред да стигнат до земјата voice: Count the number on your dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Броеви со домино description: Пребројте го бројот на точки на домино пред да стигнат до земјата voice: Count the number of the points on the dominoes then type the result on your keyboard.
solar_system.ogg title: Сончев систем description: Одговорете на прашањата со точност од 100%. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Управување подморница description: Возете ја подморницата до крајната точка. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Судоку, ставете уникатни симболи во мрежа description: Симболите мора да бидат единствени во ред, во колона и (доколку се дефинирани) во секој регион. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Супер мозок description: Тукс скри неколку предмети. Најдете ги повторно во правилен редослед voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: Танграм сложувалка description: Целта е да се формира дадена форма voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Вежбајте собирање со пикадо description: Погоди ја целта и изброј ги твоите поени voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Икс и точка (против Тукс) description: Поставете три знаци во ред voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Икс и точка (со пријател) description: Поставете три знаци во ред voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Сложувалка со лизгачки блокови description: Отстранете го црвениот автомобил од паркингот низ портата десно voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Воден циклус description: Тукс се вратил од риболов со неговиот брод. Профункционирајте го водоводниот систем за да може да се избања. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Зборови што паѓаат description: Внеси ги зборовите што паѓаат, пред истите да стигнат на дното voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

ERROR: Missing resource file /src/activities/gletters/resource/default-mk.json Instructions to create this file

Misc (mk/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
awesome.ogg
back.ogg
by.ogg
check_answer.ogg
click_on_letter.ogg Must contains the voice: 'Click on the letter:'
configuration.ogg
congratulation.ogg
equal.ogg
fantastic.ogg
good.ogg
great.ogg
help.ogg
level.ogg
minus.ogg
outof.ogg
perfect.ogg
plus.ogg
quit.ogg
super.ogg
try_again.ogg
waytogo.ogg
welcome.ogg

Colors (mk/colors/)

These files are missing

File Description
black.ogg
blue.ogg
brown.ogg
green.ogg
grey.ogg
orange.ogg
pink.ogg
purple.ogg
red.ogg
white.ogg
yellow.ogg

Geography (mk/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Авганистан
africa.ogg Африка
alaska.ogg Аљаска
albania.ogg Албанија
algeria.ogg Алжир
america.ogg Америка
american_samoa.ogg Американска Самоа
angola.ogg Ангола
antarctica.ogg Антарктик
argentina.ogg Аргентина
asia.ogg Азија
australia.ogg Австралија
austria.ogg Австрија
azerbaijan.ogg Азербејџан
bahamas.ogg Бахами
bangladesh.ogg Бангладеш
belarus.ogg Белорусија
belgium.ogg Белгија
belize.ogg Белиз
benin.ogg Бенин
bhutan.ogg Бутан
bolivia.ogg Боливија
bosnia_herzegovina.ogg Босна и Херцеговина
botswana.ogg Боцвана
brazil.ogg Бразил
bulgaria.ogg Бугарија
burkina_faso.ogg Буркина Фасо
burundi.ogg Бурунди
cambodia.ogg Камбоџа
cameroon.ogg Камерун
canada.ogg Канада
central_african_republic.ogg Централна Африканска Република
chad.ogg Чад
chile.ogg Чиле
china.ogg Кина
colombia.ogg Колумбија
cook_islands.ogg Кукови Острови
costa_rica.ogg Коста Рика
croatia.ogg Хрватска
cuba.ogg Куба
czechia.ogg Чешка
democratic_republic_of_congo.ogg Демократска Република Конго
denmark.ogg Данска
djibouti.ogg Џибути
dominican_republic.ogg Доминиканска Република
east_timor.ogg Источен Тимор
ecuador.ogg Еквадор
egypt.ogg Египет
equatorial_guinea.ogg Екваторијална Гвинеја
eritrea.ogg Еритреја
estonia.ogg Естонија
ethiopia.ogg Етиопија
europe.ogg Европа
fiji.ogg Фиџи
finland.ogg Финска
france.ogg Франција
french_guiana.ogg Француска Гвинеја
french_polynesia.ogg Француска Полинезија
gabon.ogg Габон
gambia.ogg Гамбија
georgia.ogg Азија
germany.ogg Германија
ghana.ogg Гана
greece.ogg Грција
greenland.ogg Гренланд
guatemala.ogg Гватемала
guinea.ogg Гвинеја
guinea_bissau.ogg Гвинеја Бисао
guyana.ogg Гвајана
haiti.ogg Хаити
hawaii.ogg Хаваи
honduras.ogg Хондурас
hungary.ogg Унгарија
iceland.ogg Исланд
india.ogg Индија
indonesia.ogg Индонезија
iran.ogg Иран
iraq.ogg Ирак
ireland.ogg Ирска
italy.ogg Италија
ivory_coast.ogg Брегот на Слоновата Коска
jamaica.ogg Јамајка
japan.ogg Јапонија
jordan.ogg Јордан
kazakhstan.ogg Казахстан
kenya.ogg Кенија
kiribati.ogg Кирибати
kyrgyzstan.ogg Киргистан
laos.ogg Лаос
latvia.ogg Латвија
lesotho.ogg Лесото
liberia.ogg Либерија
libya.ogg Либија
lithuania.ogg Литванија
madagascar.ogg Мадагаскар
malawi.ogg Малави
malaysia.ogg Малезија
mali.ogg Мали
marshall_islands.ogg Острови Маршал
mauritania.ogg Мауританија
mexico.ogg Мексико
micronesia.ogg Микронезија
moldova.ogg Молдавија
mongolia.ogg Монголија
moroco.ogg Мароко
mozambique.ogg Мозамбик
myanmar.ogg Мјанмар
namibia.ogg Намибија
nepal.ogg Непал
netherland.ogg Холандија
new_caledonia.ogg Нова Каледонија
new_zealand.ogg Нов Зеланд
nicaragua.ogg Никарагва
niger.ogg Нигер
nigeria.ogg Нигерија
north_korea.ogg Северна Кореја
northern_mariana_islands.ogg Острови Северна Маријана
norway.ogg Норвешка
oceania.ogg Океанија
oman.ogg Оман
pakistan.ogg Пакистан
palau.ogg Палау
panama.ogg Панама
papua_new_guinea.ogg Папуа Нова Гвинеја
paraguay.ogg Парагвај
peru.ogg Перу
philippines.ogg Филипини
pitcairn_islands.ogg Питкерн Острови
poland.ogg Полска
portugal.ogg Португалија
puerto_rico.ogg Порто Рико
republic_of_congo.ogg Република Конго
romania.ogg Романија
russia.ogg Русија
rwanda.ogg Руанда
salvador.ogg Ел Салвадор
saudi_arabia.ogg Саудиска Арабија
senegal.ogg Сенегал
serbia.ogg Србија
sierra_leone.ogg Сиера Леоне
slovakia.ogg Словачка
solomon_islands.ogg Соломонски Острови
somalia.ogg Сомалија
south_africa.ogg Јужна Африка
south_korea.ogg Јужна Кореја
spain.ogg Шпанија
sri_lanka.ogg Шри Ланка
sudan.ogg Судан
suriname.ogg Суринам
swaziland.ogg Свазиленд
sweden.ogg Шведска
switz.ogg Швајцарија
syria.ogg Сирија
taiwan.ogg Тајван
tajikistan.ogg Таџикистан
tanzania.ogg Танзанија
thailand.ogg Тајланд
togo.ogg Того
tonga.ogg Тонга
tunisia.ogg Тунис
turkey.ogg Турција
turkmenistan.ogg Туркменистан
tuvalu.ogg Тувалу
uganda.ogg Уганда
ukraine.ogg Украина
united_arab_emirates.ogg Обединетите Арапски Емирати
united_kingdom.ogg Обединетото Кралство
uruguay.ogg Уругвај
us_minor.ogg Мали оддалечени острови на САД
usa.ogg Соединетите Американски Држави
uzbekistan.ogg Узбекистан
vanuatu.ogg Вануату
venezuela.ogg Венецуела
vietnam.ogg Виетнам
western_sahara.ogg Западна Сахара
yemen.ogg Јемен
zambia.ogg Замбија
zimbabwe.ogg Зимбабве

ERROR: missing resource file /src/activities/lang/resource/content-mk.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/wordsgame/resource/default-mk.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-mk.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2019-12-01