Galician (gl)

Intro (gl/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Cores avanzadas description: Selecciona a bolboreta da cor correcta. voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Multiplicación de números description: Practica a operación de multiplicar. voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: División de números description: Practicar a operación de división. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Resta de números description: Practicar a operación de resta. voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Suma de números description: Practicar a suma de números voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Asociacións lóxicas description: Ordena as froitas voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4.ogg title: Catro en liña (contra Tux) description: Coloca catro fichas en liña. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
align4_2players.ogg title: Catro en liña (cun amigo) description: Coloca catro fichas en liña. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
alphabet-sequence.ogg title: Secuencia alfabética description: Move o helicóptero para coller as nubes en orde alfabética. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Electricidade dixital description: Crear e simular un esquema eléctrico dixital voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Teclado virtual description: voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: description: Move o rato ou a pantalla táctil. voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
baby_tangram.ogg title: description: O obxectivo consiste en conseguir a forma indicada coas pezas voice: Move each puzzle piece, to obtain the completed puzzle. You can change their orientation by clicking on the arrows.
baby_wordprocessor.ogg title: Un procesador de texto para bebés description: Un procesador de texto simplista para deixar que os nenos xoguen co teclado e vexan letras. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Elementos coincidentes description: Arrastra e solta os elementos para facer que coincidan. voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Completa o quebracabezas description: Arrastra e solta as formas onde corresponda. voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Caixa de equilibrio description: Dirixe unha bóla á porta inclinando a caixa. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Fai que a bóla lle chegue a Tux description: Preme as teclas de frecha esquerda e dereita ao mesmo tempo para que a bóla vaia en liña recta. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Xogo de mesa (contra Tux) description: Preme o número de bólas que queres colocar nos buratos e a continuación preme o botón «Aceptar». Gaña o que non poña ningunha bóla no burato vermello. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Xogo de mesa (cunha amiga ou amigo) description: Preme o número de bólas que queres colocar nos buratos e a continuación preme o botón «Aceptar». Gaña o que non poña ningunha bóla no burato vermello. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Lámpadas binarias description: Esta actividade axúdate a aprender o concepto da conversión do sistema de números decimais ao sistema de números binario. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Descobre o sistema braille description: Aprende e memoriza o sistema braille. voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Diversión con braille description: Representa as letras con braille voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Calendario description: Le as instrucións e selecciona a data correcta no calendario. voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Manexa unha esclusa description: Tux ten problemas e precisa levar o seu barco a través dunha esclusa. Axuda a Tux e descubre como funciona unha esclusa. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Agrupar description: Agrupa os elementos correctos e incorrectos. voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Play checkers (against Tux) description: Esta versión en GCompris é a internacional de damas. voice: play checkers against Tux
checkers_2players.ogg title: Play checkers (with a friend) description: Esta versión en GCompris é a internacional de damas. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Play chess (against Tux) description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Play chess (with a friend) description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Final dunha partida de xadrez description: Xogar o final dunha partida de xadrez contra Tux. voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Cronos description: Arrastra e solta os elementos para organizar a historia. voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Preme nunha letra en minúscula description: Escoita unha letra e preme a correcta voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Preme nunha letra en maiúscula description: Escoita unha letra e preme a correcta voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Premer e arrastrar description: Debuxa a imaxe premendo os puntos seleccionados. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Preme min description: Colle todos os peixes antes de que saian do acuario. voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Aprendendo o reloxo description: Aprende a dicir a hora nun reloxo analóxico. voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Mesturando as cores da luz description: Descubre a mestura de cores. voice: Match the color by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Mesturando as cores da luz description: Descubre a mestura de cores claras. voice: Match the color by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Cores description: Preme a cor correcta. voice: Click on the right color
crane.ogg title: Constrúe o mesmo modelo description: Copia o modelo conducindo o guindastre. voice: Click on each item in turn, in the blue frame, and move them to reproduce the pattern from the pink frame.
details.ogg title: Atopa os detalles description: Arrastra e solta as formas onde corresponda. voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Electricidade dixital description: Crear e simular un esquema eléctrico dixital. voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Debuxa letras description: Conecta os puntos para debuxar letras. voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Debuxa números description: Conecta os puntos para debuxar números do 0 ao 9. voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Contar os elementos description: Coloca os elementos do mellor xeito para contalos. voice: Count the elements by organizing them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Move o rato ou a pantalla táctil. description: Move o rato ou a pantalla táctil para borrar a zona e descubrir o fondo. voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Toca ou preme dúas veces seguidas. description: Premer ou toca dúas veces seguidas co rato para borrar a zona e descubrir a imaxe de fondo. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Preme ou toca description: Preme ou toca para borrar a zona e descubrir o fondo. voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Aprender os animais da granxa description: Aprende os animais da granza, os sons que fan, e detalles interesantes. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Explorar monumentos description: Explora monumentos de todo o mundo. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Explorar animais do mundo description: Aprende sobre animais do mundo, datos interesantes e onde habitan. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Explora a música do mundo description: Aprende sobre a música do mundo. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Familia description: Selecciona o nome co que deberías referirte a este membro da familia. voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Apunta aos familiares description: voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: O xogo dos quince description: Move cada elemento para recrear a imaxe. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Atopa o día description: Atopa a data correcta e selecciónaa no calendario. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Controla a mangueira description: O bombeiro ten que apagar o lume, pero a mangueira está atoada. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: O xogo do fútbol description: Mete a bóla na portaría. voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Atopa a rexión description: Arrastra e solta as rexións para debuxar de novo o país completo. voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Atopa os países description: Arrastra e solta os elementos para facer que coincidan. voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Letras simples description: Escribe as letras que están a caer antes de que cheguen ao chan. voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Desigualdade de Gnumch description: Guía o traga-números ás expresións que son iguais ao número que hai na parte inferior da pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Factores de Grumch description: Guía o Tragón de números aos divisores do número que hai na parte inferior da pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Desigualdade de Gnumch description: Guía o traga-números ás expresións que non son iguais ao número que está na parte inferior da pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Múltiplos de Gnumch description: Guía o Tragón de números a todos os múltiplos do número que está na parte inferior da pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Primos de Gnumch description: Guía o Tragón de números a todos os números primos. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Colorar gráficos description: Colora o gráfico para ningunha parella de nodos contiguos teña a mesma cor. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Gravidade description: Introdución do concepto de gravidade. voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: Adiviñar valores description: Adiviña a expresión alxebraica e arrastra as pezas para obter un resultado igual ao adiviñado. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Adiviña un número description: Axuda a Tux a fuxir da cova. Tux agocha un número para que ti o atopes. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: O clásico xogo do aforcado. description: voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Torre de Hanoi simplificada description: Reproduce a torre. voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: A torre de Hanoi description: Reproduce a torre na dereita voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Hexágono description: Atopa o amorodo premendo os campos azuis. voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Actualizar o grupo de imaxes description: Arrastra e solta cada elemento sobre o seu nome. voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Instrumentos musicais description: Preme os instrumentos musicais correctos. voice: Click on the correct musical instrument.
land_safe.ogg title: Aterra con seguranza description: Pilota unha nave espacial ata a zona verde de aterraxe. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Amplía o teu vocabulario description: Completa actividades para aprender idiomas. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
learn_additions.ogg title: Aprende a sumar description: Resta de números pequenos voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: Aprende a dividir números. description: Resta de números pequenos voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Resta de números pequenos description: Resta de números pequenos voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Resta de números pequenos description: Resta de números pequenos voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Aprende a sumar description: Poder contar de 1 a 50. voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Aprende a sumar description: voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Aprende a restar description: Resta de números pequenos voice: Click on the circles to give the operation's result.
leftright.ogg title: Atopa as túas mans esquerda e dereita description: Determina se a man é a dereita ou a esquerda. voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Letra en que palabra description: Escríbese ou pronúnciase unha letra. Móstranse palabras, as nenas e nenos deben atopar a palabra ou palabras nas que aparece a letra. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Apagar as luces description: O obxectivo é apagar todas as luces. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: A historia de Louis Braille description: Descobre as datas principais na vida do inventor do sistema braille. voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: O sombreiro máxico description: Conta cantos elementos están debaixo do sombreiro máxico. voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: O sombreiro máxico description: Conta cantos elementos están debaixo do sombreiro máxico. voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Labirinto description: Axuda a Tux a saír deste labirinto. voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: O labirinto invisíbel description: Saca a Tux do labirinto invisíbel. voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Labirinto relativo description: Axuda a Tux a saír do labirinto (o movemento é relativo) voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodía description: Reproduce unha secuencia de sons. voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Xogo de memoria de asociación de maiúsculas e minúsculas contra Tux description: Xoga contra Tux a virar as tarxetas para atopar as parellas correspondentes voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Xogo de memoria de asociación de maiúsculas e minúsculas description: voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Xogo de memoria de enumeración description: Dálle a volta ás tarxetas para encontrar o número coa ilustración debuxada. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Xogo de memoria con todas as operacións contra Tux description: Xoga contra Tux a virar as tarxetas para atopar as parellas correspondentes voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Xogo de memoria con todas as operacións description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar cada parella voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Xogo de memoria con sumas e restas contra Tux description: Dálle a volta ás tarxetas conseguir a coincidencia entre o alfabeto e o seu valor de maiúscula ou minúscula contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Xogo de memorizar sumas e restas description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Xogo de memoria con sumas contra Tux description: Xoga contra Tux a virar as tarxetas para atopar as parellas correspondentes voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Xogo de sumas de memoria description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar cada parella voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Xogo de memoria con divisións contra Tux description: Xoga contra Tux a virar as tarxetas para atopar as parellas correspondentes voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Xogo de memoria con divisións description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar cada parella voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Xogo de memoria de resta contra Tux description: Xoga contra Tux a virar as tarxetas para atopar as parellas correspondentes voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Xogo de memoria con restas description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar cada parella voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Xogo de memoria de multiplicación e división contra Tux description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Xogo de memoria con multiplicacións e divisións description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Xogo de memoria de multiplicación contra Tux description: Dálle a volta ás tarxetas conseguir a coincidencia entre o alfabeto e o seu valor de maiúscula ou minúscula contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Xogo de memoria con multiplicacións description: Dálle a volta ás tarxetas conseguir a coincidencia entre o alfabeto e o seu valor de maiúscula ou minúscula. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Xogo de memoria sonora contra Tux description: Xoga contra Tux a virar as tarxetas para atopar as parellas correspondentes voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Xogo de memoria con son description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar cada parella voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Xogo de memoria con imaxes contra Tux description: Xoga contra Tux a virar as tarxetas para atopar as parellas correspondentes voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Xogo de memoria de números e palabras description: Dálle a volta ás tarxetas para encontrar o número coa ilustración debuxada. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Xogo de memoria con imaxes description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar cada parella voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: A minaría do ouro description: Usa a roda do rato para achegarte ao muro de pedra e buscar pebidas de ouro. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Letra desaparecida description: voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Diñeiro description: Practica o uso do diñeiro. voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Dálle a volta a Tux description: Practica o uso do diñeiro dándolle a Tux o seu cambio. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Dálle a volta a Tux, incluíndo os céntimos description: Practica o uso do diñeiro dándolle a Tux o seu cambio. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Diñeiro con céntimos description: Practica o uso do diñeiro incluíndo céntimos. voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Reconstruír o mosaico description: Pon cada elemento no mesmo lugar que o exemplo indicado. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Muíño (contra Tux) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Muíño (cunha amiga ou amigo) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: Nomea a nota description: Aprende os nomes das notas en clave de fa e de sol. voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Secuencia numérica description: Toca os números na orde correcta. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Números pares e impares description: Move o helicóptero para coller as nubes que teñen números pares ou impares. voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Letra desaparecida description: voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: description: Reproduce a torre na dereita voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Números pares e impares description: voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: description: voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Play oware (against Tux) description: Comezar o xogo de memoria sonora contra Tux voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Play oware (with a friend) description: Xogo de mesa (cunha amiga ou amigo) voice: Capture at least 25 seeds to win the game
paintings.ogg title: Completa o quebracabezas description: Arrastra e solta os elementos para reconstruír os cadros orixinais. voice: Catch and drop each piece on the points.
path_decoding.ogg title: description: Segue as instrucións cando executes a actividade. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: Apunta aos familiares description: Segue as instrucións cando executes a actividade. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: description: Move cada elemento para recrear a imaxe. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: Apunta aos familiares description: Move cada elemento para recrear a imaxe. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
penalty.ogg title: Penalti description: Preme ou toca dúas veces na parte lateral da portaría para marcar un gol. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Cazador de fotos description: Atopa as diferenzas entre as dúas imaxes. voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: Composición de piano description: Entende como o teclado do piano pode tocar música como se escribe no pentagrama musical. voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
planegame.ogg title: Números en orde description: Move o helicóptero para capturar nubes na orde correcta. voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the numbers in the clouds, in ascending order.
play_piano.ogg title: Tocar o piano description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: Reproducir o ritmo description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
positions.ogg title: A suma description: voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: Labirinto de programación description: Esta actividade ensina á xente nova a programar Tux para chegar ao seu destino usando instrucións sinxelas como mover adiante, xirar á esquerda, etc. voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
railroad.ogg title: Actividade de vía férrea description: Move o submarino ao outro lado da pantalla. voice: Observe the train and then click on the items to set up a similar train
readingh.ogg title: Práctica de lectura horizontal description: Le unha lista de palabras e lembra se unha palabra está nela. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Práctica de lectura vertical description: Le unha lista vertical de palabras e lembra se unha palabra está nela. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Redebuxa a imaxe description: Debuxa perfectamente a imaxe na grade baleira. voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
redraw_symmetrical.ogg title: Completa a reflexión da imaxe description: Debuxa a imaxe na grade baleira como se a vises reflectida nun espello. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Enerxía renobábel description: Tux acaba de regresar de pescar no seu barco. Aquela o sistema eléctrico para que poida ter luz na casa. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Contar os elementos description: Tux está famento. Axúdalle a atopar peixes calculando o número exacto de bloques de xeo. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Números romanos description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Equilibra a balanza de forma axeitada description: Arrastra e solta os pesos para que equilibren as balanzas. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: description: Arrastra e solta os pesos para que equilibren as balanzas e calcular o peso voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: description: Arrastra e solta os pesos para que equilibren as balanzas e calcular o peso voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Compartir doces description: Intenta repartir os doces entre o número indicado de nenas e nenos voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Unha actividade sinxela para debuxar. description: Crea o teu propio debuxo voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Números con dados description: Conta o número de puntiños do dado antes de que chegue ao chan voice: Count the number on the dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Números con fichas de dominó description: Conta o número de puntiños da ficha de dominó antes de que chegue ao chan voice: Count the numbers on the dominoes then type the result on your keyboard.
solar_system.ogg title: Sistema Solar description: Responde ás preguntas cunha corrección do 100%. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Pilota un submarino description: Conduce o submarino ata o punto final. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, coloca símbolos non repetidos nunha grade.7 description: Os símbolos non se poden repetir nunha liña, nunha columna nin nunha rexión (no caso de que estea definida). voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Super cerebro description: Tux agochou varios elementos. Atópaos de novo na orde correcta. voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: Xogo de quebracabezas tangram description: O obxectivo consiste en conseguir a forma indicada coas pezas voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Practica a suma cun xogo de diana description: Alcanza o obxectivo e conta os teus puntos voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Pai nai fillo (contra Tux) description: Coloca tres marcas en liña voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Pai nai fillo (cun amigo) description: Coloca tres marcas en liña voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Un crebacabezas de bloques que se moven description: Retira o coche vermello do aparcadoiro pola porta da dereita voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: O ciclo da auga description: Tux acaba de regresar de pescar no seu barco. Aquela o sistema da auga para que poida ducharse. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Palabras a caer description: Escribe as palabras que caen antes de chegar ao chan voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

Letters (gl/alphabet/)

These files are missing

File Description
10.ogg
11.ogg
12.ogg
13.ogg
14.ogg
15.ogg
16.ogg
17.ogg
18.ogg
19.ogg
20.ogg
U0030.ogg 0
U0031.ogg 1
U0032.ogg 2
U0033.ogg 3
U0034.ogg 4
U0035.ogg 5
U0036.ogg 6
U0037.ogg 7
U0038.ogg 8
U0039.ogg 9
U0061.ogg a
U0062.ogg b
U0063.ogg c
U0064.ogg d
U0065.ogg e
U0066.ogg f
U0067.ogg g
U0068.ogg h
U0069.ogg i
U006B.ogg k
U006C.ogg l
U006D.ogg m
U006E.ogg n
U006F.ogg o
U0070.ogg p
U0071.ogg q
U0072.ogg r
U0073.ogg s
U0074.ogg t
U0075.ogg u
U0076.ogg v
U0077.ogg w
U0078.ogg x
U0079.ogg y
U007A.ogg z
U00F1.ogg ñ

Misc (gl/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
awesome.ogg
back.ogg
by.ogg
check_answer.ogg
click_on_letter.ogg Must contains the voice: 'Click on the letter:'
configuration.ogg
congratulation.ogg
equal.ogg
fantastic.ogg
good.ogg
great.ogg
help.ogg
level.ogg
minus.ogg
outof.ogg
perfect.ogg
plus.ogg
quit.ogg
super.ogg
try_again.ogg
waytogo.ogg
welcome.ogg

Colors (gl/colors/)

These files are missing

File Description
black.ogg
blue.ogg
brown.ogg
green.ogg
grey.ogg
orange.ogg
pink.ogg
purple.ogg
red.ogg
white.ogg
yellow.ogg

Geography (gl/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afganistán
africa.ogg África
albania.ogg Albania
algeria.ogg Alxeria
america.ogg América
angola.ogg Angola
antarctica.ogg Antártida
argentina.ogg Arxentina
armenia.ogg Turcomenistán
asia.ogg Asia
australia.ogg Australia
austria.ogg Austria
azerbaijan.ogg Acerbaixán
bahamas.ogg Bahamas
bangladesh.ogg Bangladesh
belarus.ogg Bielorrusia
belgium.ogg Bélxica
belize.ogg Belize
benin.ogg Benin
bhutan.ogg Bután
bolivia.ogg Bolivia
bosnia_herzegovina.ogg Bosnia e Hercegovina
botswana.ogg Botswana
brazil.ogg Brasil
brunei.ogg
bulgaria.ogg Bulgaria
burkina_faso.ogg Burkina Faso
burundi.ogg Burundi
cambodia.ogg Cambodja
cameroon.ogg Camerún
canada.ogg Canadá
central_african_republic.ogg República Centroafricana
chad.ogg Chad
chile.ogg Chile
china.ogg China
colombia.ogg Colombia
cook_islands.ogg Illas Cook
costa_rica.ogg Costa Rica
croatia.ogg Croacia
cuba.ogg Cuba
cyprus.ogg
czechia.ogg Chequia
democratic_republic_of_congo.ogg República Democrática do Congo
denmark.ogg Dinamarca
djibouti.ogg Djibuti
dominican_republic.ogg República Dominicana
east_timor.ogg Timor Leste
ecuador.ogg Ecuador
egypt.ogg Exipto
equatorial_guinea.ogg Guinea Ecuatorial
eritrea.ogg Eritrea
estonia.ogg Estonia
eswatini.ogg
ethiopia.ogg Etiopía
europe.ogg Europa
fiji.ogg Fidxi
finland.ogg Finlandia
france.ogg Francia
french_guiana.ogg Güiana Francesa
french_polynesia.ogg Polinesia Francesa
gabon.ogg Gabón
gambia.ogg Gambia
georgia.ogg Xeorxia
germany.ogg Alemaña
ghana.ogg Gana
greece.ogg Grecia
greenland.ogg Groenlandia
guatemala.ogg Guatemala
guinea.ogg Guinea
guinea_bissau.ogg Guinea-Bisau
guyana.ogg Güiana
haiti.ogg Haití
hawaii.ogg Havai
honduras.ogg Honduras
hungary.ogg Hungría
iceland.ogg Islandia
india.ogg India
indonesia.ogg Indonesia
iran.ogg Irán
iraq.ogg Iraq
ireland.ogg Irlanda
israel.ogg
italy.ogg Italia
ivory_coast.ogg Costa do Marfil
jamaica.ogg Xamaica
japan.ogg Xapón
jordan.ogg Xordania
kazakhstan.ogg Casaquistán
kenya.ogg Kenya
kiribati.ogg Kiribati
kuwait.ogg
kyrgyzstan.ogg Kirguizistán
laos.ogg Laos
latvia.ogg Letonia
lebanon.ogg
lesotho.ogg Lesoto
liberia.ogg Liberia
libya.ogg Libia
lithuania.ogg Lituania
madagascar.ogg Madagascar
malawi.ogg Malaui
malaysia.ogg Malaisia
maldives.ogg
mali.ogg Malí
mariana_islands.ogg Illas Marshall
marshall_islands.ogg Illas Marshall
mauritania.ogg Mauritania
mexico.ogg México
micronesia.ogg Micronesia
moldova.ogg Moldavia
mongolia.ogg Mongolia
moroco.ogg Marrocos
mozambique.ogg Mozambique
myanmar.ogg Myanmar
namibia.ogg Namibia
nepal.ogg Nepal
netherland.ogg Países Baixos
new_caledonia.ogg Nova Caledonia
new_zealand.ogg Nova Zelandia
nicaragua.ogg Nicaragua
niger.ogg Níxer
nigeria.ogg Nixeria
north_korea.ogg Corea do Norte
norway.ogg Noruega
oceania.ogg Oceanía
oman.ogg Omán
pakistan.ogg Paquistán
palau.ogg Palau
panama.ogg Panamá
papua_new_guinea.ogg Papúa Nova Guinea
paraguay.ogg Paraguai
peru.ogg Perú
philippines.ogg Filipinas
pitcairn_islands.ogg Illas Pitcairn
poland.ogg Polonia
portugal.ogg Portugal
puerto_rico.ogg Porto Rico
qatar.ogg
republic_of_congo.ogg República do Congo
romania.ogg Romanía
russia.ogg Rusia
rwanda.ogg Ruanda
salvador.ogg O Salvador
samoan_islands.ogg Illas Salomón
saudi_arabia.ogg Arabia Saudita
senegal.ogg Senegal
serbia.ogg Serbia
sierra_leone.ogg Serra Leoa
slovakia.ogg Eslovaquia
solomon_islands.ogg Illas Salomón
somalia.ogg Somalia
south_africa.ogg Sudáfrica
south_korea.ogg Corea do Sur
south_sudan.ogg Sur de Escocia
spain.ogg España
sri_lanka.ogg Sri Lanka
sudan.ogg Sudán
suriname.ogg Suriname
sweden.ogg Suecia
switz.ogg Suíza
syria.ogg Siria
taiwan.ogg Taiwán
tajikistan.ogg Taxiquistán
tanzania.ogg Tanzania
thailand.ogg Tailandia
togo.ogg Togo
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunisia
turkey.ogg Turquía
turkmenistan.ogg Turcomenistán
tuvalu.ogg Tuvalu
uganda.ogg Uganda
ukraine.ogg Ucraína
united_arab_emirates.ogg Emiratos Árabes Unidos
united_kingdom.ogg Reino Unido
uruguay.ogg Uruguai
us_minor.ogg Illas Ultramarinas Menores dos Estados Unidos
usa.ogg Estados Unidos de América
uzbekistan.ogg Uzbequistán
vanuatu.ogg Vanuatu
venezuela.ogg Venezuela
vietnam.ogg Vietnam
western_sahara.ogg Sáhara Occidental
yemen.ogg Iemen
zambia.ogg Zambia
zimbabwe.ogg Cimbabue

Words (gl/words/)

These files are missing

File Description
accountant.ogg contábel
ache.ogg dor
acorn.ogg landra
actor.ogg actor
air_horn.ogg bucina
alarmclock.ogg espertador
alligator.ogg caimán
alphabet.ogg garra
anchor.ogg áncora
angel.ogg anxo
angry.ogg anoxado
animal.ogg animal
ankle.ogg nocello
ant.ogg formiga
anteater.ogg oso formigueiro
antelope.ogg antílope
apple.ogg mazá
apple_tree.ogg maceira
appliance.ogg electrodoméstico
apricot.ogg albaricoque
arm.ogg brazo
armchair.ogg cadeira de brazos
artichoke.ogg alcachofa
artist.ogg artista
asparagus.ogg espárrago
astronaut.ogg astronauta
athlete.ogg atleta
avocado.ogg aguacate
ax.ogg machado
baby_bottle.ogg biberón
back.ogg atrás
badge.ogg placa
bag.ogg bolsa
bait.ogg cebo
balance.ogg equilibrio
bald.ogg calvo
ball.ogg bóla
ball_of_yarn.ogg bóla de fío
ball_soccer.ogg pelota de fútbol
ballet.ogg ballet
bank.ogg banco
banker_female.ogg banqueira
bark.ogg ladrar
barn.ogg palleiro
bat.ogg morcego
bath.ogg ducha
bathing_suit.ogg traxe de baño
bay.ogg baía
beach.ogg praia
bean.ogg faba
bear.ogg oso
beard.ogg barba
beat.ogg golpear
beaver.ogg castor
bed.ogg cama
bedroom.ogg dormitorio
bee.ogg abella
beetle.ogg escaravello
beg.ogg rogar
behind.ogg detrás
bell.ogg Campá
belly.ogg ventre
bench.ogg banco
bib.ogg babeiro
big.ogg grande
big_top.ogg carpa de circo
bike.ogg bicicleta
bird.ogg paxaro
bit.ogg mordedura
bite.ogg morder
black.ogg negro
blackberry.ogg amora
blackbird.ogg merlo
blade.ogg folla
blind.ogg cego
blink.ogg pestanexar
block.ogg bloque
blond.ogg louro
blue.ogg azul
blueberry.ogg arando
blush.ogg ruborizarse
board.ogg taboleiro
boat.ogg bote
boil.ogg cocer
bolt.ogg bulón
bomb.ogg bomba
bone.ogg óso
book.ogg libro
bookcase.ogg libraría
bottom.ogg fondo
box.ogg caixa
boxer.ogg boxeador
boy.ogg rapaz
braid.ogg trenza
brain.ogg cerebro
branch.ogg rama
bread.ogg pan
break.ogg romper
breast.ogg peito
brick.ogg ladrillo
bricklayer.ogg albanel
bride.ogg noiva
bridge.ogg ponte
bright.ogg brillante
broccoli.ogg brócoli
brother.ogg irmán
brown.ogg marrón
brush.ogg brocha
bubble.ogg burbulla
bucket.ogg cubo
bud.ogg abrocho
buffalo.ogg búfalo
bug.ogg bicho
bulb.ogg lámpada incandescente
bull.ogg touro
bump.ogg croque
bun.ogg bolo
bus.ogg bus
bush.ogg matogueira
butcher.ogg carniceiro
butter.ogg manteiga
butterfly.ogg bolboreta
button.ogg botón
cabbage.ogg repolo
cabin.ogg cabana
cacao.ogg cacao
cactus.ogg cacto
cage.ogg gaiola
cake.ogg pastel
call.ogg chamar
camel.ogg camelo
camera.ogg Cámara
camp.ogg campamento
can.ogg bote
canary.ogg canario
candle.ogg candea
candy.ogg doce
cane.ogg bastón
canoe.ogg canoa
canon.ogg canón
canyon.ogg canón
cap.ogg gorra
cape.ogg capa
car.ogg coche
carafe.ogg garrafa
card.ogg tarxeta
carnival.ogg entroido
carpenter.ogg carpinteiro
carpet.ogg alfombra
carrot.ogg cenoria
cart.ogg carros
cash.ogg efectivo
castle.ogg castelo
cat.ogg gato
cat_female.ogg gata
catch.ogg pescar
caterpillar.ogg eiruga
cauldron.ogg caldeiro
cauliflower.ogg coliflor
cave.ogg cova
cavern.ogg caverna
celery.ogg apio
centipede.ogg cempés
cereal.ogg cereal
chain.ogg cadea
chair.ogg cadeira
chalk.ogg xiz
chameleon.ogg camaleón
chandelier.ogg candelabro
chat.ogg conversar
cheek.ogg meixela
cheer.ogg animar
cheese.ogg queixo
chef.ogg cociñeiro
cherry.ogg cereixa
chest.ogg cofre
chick.ogg pito
chicken.ogg polo
child.ogg neno
chimney.ogg cheminea
chimp.ogg chimpancé
chin.ogg queixelo
chocolate.ogg chocolate
chop.ogg cortar
chores.ogg tarefas
christmas.ogg nadal
cigar.ogg cigarro
circus.ogg circo
city.ogg cidade
clam.ogg ameixa
clap.ogg chocar
class.ogg clase
claw.ogg gadoupa
clay.ogg barro
clean.ogg limpar
cleaning_lady.ogg limpador
cliff.ogg cantil
climb.ogg escalar
clock.ogg reloxo
cloth.ogg tea
clothes_hanger.ogg percha
cloud.ogg nube
cloudy.ogg anubrado
clover.ogg trevo
clown.ogg pallaso
coach.ogg adestrador
coast.ogg costa
coat.ogg abrigo
cobra.ogg cobra
coconut.ogg coco
cod.ogg bacallau
coffee.ogg café
coin.ogg moeda
cold.ogg frío
color.ogg cor
colt.ogg poldro
comb.ogg peite
cone.ogg cono
cook.ogg cociñar
cookie.ogg galleta
cork.ogg rolla
corn.ogg millo
couch.ogg sofá
cough.ogg tusir
couple.ogg parella
cow.ogg vaca
cowboy.ogg vaqueiro
crab.ogg caranguexo
cradle.ogg rolo
craft.ogg artesanía
crawl.ogg gatear
crazy.ogg tolo
creek.ogg regato
crepe.ogg filloa
crib.ogg berce
croak.ogg croar
crocodile.ogg crocodilo
cross.ogg cruz
crow.ogg corvo
crown.ogg coroa
crumb.ogg migallas
crust.ogg codia
cry.ogg chorar
crystal.ogg Cristal
cube.ogg cubo
cucumber.ogg cogombro
curtain.ogg cortina
cut.ogg cortar
cute.ogg adorábel
dad.ogg pai
daffodil.ogg narciso
daisy.ogg margarida
dam.ogg dam
dance.ogg bailar
dandelion.ogg mexacán
dart_board.ogg taboleiro de dardos
date_fruit.ogg dátil
deer.ogg cervo
den.ogg gorida
desert.ogg deserto
desk.ogg escritorio
dessert.ogg sobremesa
diamond.ogg diamante
dig.ogg cavar
dirt.ogg terra
dirty.ogg sucio
dish.ogg prato
dishcloth.ogg baeta
dive.ogg somerxerse
doctor.ogg médico
doe.ogg cerva
dog.ogg can
doll.ogg boneco
dolphin.ogg delfín
domino.ogg dominó
door.ogg porta
doormat.ogg felpudo
dot.ogg punto
doughnut.ogg rosquilla
dove.ogg pomba
dragon.ogg dragón
dragonfly.ogg libélula
draw.ogg debuxar
drawer.ogg caixón
dream.ogg soñar
dress.ogg vestido
drink.ogg bebida
drip.ogg gota
drive.ogg conducir
drool.ogg babear
drum.ogg tambor
dry.ogg secar
duck.ogg pato
duck_mother.ogg nai de pato
dune.ogg duna
dwarf.ogg anano
eagle.ogg aguia
ear.ogg orella
earth.ogg terra
eat.ogg comer
egg.ogg ovo
eggplant.ogg berenxena
elbow.ogg cóbado
electrician.ogg electricista
elk.ogg alce
empty.ogg baleiro
engine.ogg motor
engineer.ogg enxeñeiro
eraser.ogg borrador
explore.ogg explorar
eyelash.ogg pestana
eyes.ogg ollos
face.ogg cara
fair.ogg feira
fairy.ogg fada
fall.ogg caer
fall_season.ogg outono
family.ogg familia
fan.ogg Ventilador
farm.ogg granxa
farmer.ogg labrego
fat.ogg gordo
faucet.ogg billa
fawn.ogg cervato
fear.ogg medo
feast.ogg festín
feather.ogg pluma
feed.ogg alimentar
femur.ogg fémur
fetch.ogg coller
fig.ogg figo
fin.ogg aleta
find.ogg atopar
finger.ogg dedo
fire.ogg lume
fire_extinguisher.ogg extintor
fireman.ogg bombeiro
fish.ogg peixe
fisherman.ogg pescador
fist.ogg puño
flacon.ogg bote
flag.ogg bandeira
flame.ogg chama
flamingo.ogg flamengo
flash.ogg foco
flat.ogg piso
flies.ogg moscas
float.ogg flotar
flour.ogg fariña
flower.ogg flor
fluff.ogg felpa
flute.ogg frauta
fly.ogg voar
foam.ogg espuma
foot.ogg
forest.ogg bosque
fork.ogg garfo
fountain.ogg fonte
fox.ogg raposo
freeze.ogg conxelar
friend.ogg amigo
fries.ogg patacas fritidas
frog.ogg ra
front.ogg diante
fruit.ogg froita
fudge.ogg caramelo
full.ogg completo
fur.ogg pel
game.ogg xogo
garage.ogg garaxe
garden.ogg xardín
garlic.ogg allo
gem.ogg xema
giant.ogg xigante
gift.ogg agasallo
giraffe.ogg xirafa
girl.ogg rapaza
glass.ogg vaso
glasses.ogg gafas
glove.ogg guante
glue.ogg pegamento
gnome.ogg gnomo
goat.ogg cabra
golden.ogg dourado
golf.ogg golf
goose.ogg ganso
gorilla.ogg gorila
grain.ogg grao
grandmother.ogg avoa
grape.ogg uva
grapefruit.ogg granada
grass.ogg herba
grave.ogg tumba
gray.ogg gris
green.ogg verde
grill.ogg grella
grin.ogg sorriso
ground.ogg Toma de terra
growl.ogg gruñir
guignol.ogg monicreque
guinea_pig.ogg cobaia
gum.ogg goma de mascar
hair.ogg pelo
hair_dryer.ogg secador
half.ogg metade
ham.ogg xamón
hamburger.ogg hamburguesa
hammer.ogg martelo
hand.ogg man
handlebar.ogg guiador
happy.ogg feliz
harp.ogg arpa
hat.ogg sombreiro
hatch.ogg romper a casca
hay.ogg feo
head.ogg cabeza
hear.ogg escoitar
heat.ogg calor
hedge.ogg sebe
hedgehog.ogg ourizo
heel.ogg tacón
helmet.ogg casco
hen.ogg galiña
herd.ogg rabaño
high.ogg alta
hike.ogg escalar
hill.ogg outeiro
hip.ogg cadeira
hippopotamus.ogg Hipopótamo
hit.ogg golpe
hive.ogg colmea
hockey.ogg hóckey
hole.ogg burato
home.ogg casa
hook.ogg gancho
hop.ogg saltar
horse.ogg cabalo
hose.ogg mangueira
hospital.ogg hospital
hot.ogg quente
hot_dog.ogg bocadillo de salchicha
hound.ogg sabuxo
house.ogg casa
howl.ogg ouvear
hug.ogg abrazar
huge.ogg xigante
hummingbird.ogg colibrí
hunchbacked.ogg corcovado
hunter.ogg cazador
husband.ogg marido
hut.ogg choza
hyena.ogg hiena
ice.ogg xeo
iceberg.ogg iceberg
iguana.ogg iguana
ill.ogg enfermo
ink.ogg tinta
island.ogg illa
jacket.ogg chaqueta
jaguar.ogg xaguar
jam.ogg marmelada
jay.ogg gaio
jelly.ogg xelatina
jellyfish.ogg medusa
jewel.ogg xoia
job.ogg traballo
jockey.ogg xinete
jog.ogg correr
joy.ogg alegría
judge.ogg xuíz
judo.ogg judo
juggler.ogg malabarista
juice.ogg zume
jump.ogg saltar
kangaroo.ogg canguro
keel.ogg tirar
kernel.ogg froito
keyboard.ogg teclado
kimono.ogg quimono
king.ogg rei
kiss.ogg bicar
kitchen.ogg cociña
kite.ogg papaventos
kitten.ogg gatiño
kiwi.ogg kiwi
knee.ogg xeonllo
kneel.ogg axeonllar
knife.ogg coitelo
knight.ogg cabaleiro
knit.ogg tecer
knot.ogg
koala.ogg coala
lad.ogg neno
lady.ogg señora
ladybug.ogg xoaniña
lake.ogg lago
lama.ogg llama
lamb.ogg cordeiro
lamp.ogg lámpada
land.ogg terra
lane.ogg carril
lap.ogg colo
lasso.ogg lazo
laugh.ogg rir
lava.ogg lava
lawn.ogg céspede
lawyer.ogg avogado
leaf.ogg folla
ledge.ogg saínte
leek.ogg porro
left.ogg esquerda
leg.ogg perna
lemon.ogg limón
lemonade.ogg limoada
lemur.ogg lémure
leopard.ogg leopardo
lettuce.ogg leituga
librarian.ogg bibliotecario
lick.ogg lamber
lid.ogg tapa
lift.ogg levantamento
light.ogg luz
lighthouse.ogg faro
lightning.ogg lóstrego
lilac.ogg lila
lime.ogg lima
line.ogg liña
link.ogg ligazón
lion.ogg león
lion_cub.ogg cachorro de león
lip.ogg beizo
liquid.ogg líquido
lizard.ogg lagarto
lobster.ogg lagosta
log.ogg tronco
look.ogg mirar
lunch.ogg comida
mad.ogg Desviación absoluta da mediana
magic.ogg maxia
magnet.ogg imán
magnifying_glass.ogg lupa
magpie.ogg urraca
mail.ogg correo
man.ogg man
mane.ogg melena
mango.ogg mango
map.ogg mapa
maple.ogg pradairo
marble.ogg mármore
mashed_potatoes.ogg puré de patacas
mask.ogg máscara
mast.ogg mastro
mat.ogg tapete
match.ogg misto
mate.ogg colega
mattress.ogg colchón
mauve.ogg malva
meal.ogg comida
meat.ogg carne
mechanic.ogg mecánico
medal.ogg medalla
meet.ogg coñecer
melon.ogg melón
merry-go-round.ogg carrusel
mice.ogg ratos
microphone.ogg Micrófono
milk.ogg leite
mill.ogg muíño
mimosa.ogg mimosa
mirror.ogg réplica
mixer.ogg Mesturador
mole.ogg toupa
mom.ogg nai
moon.ogg lúa
moose.ogg alce
mop.ogg fregona
mosque.ogg mesquita
mosquito.ogg mosquito
mother.ogg nai
motorcycle.ogg moto
mountain.ogg montaña
mouse.ogg rato
mouth.ogg boca
movie.ogg filme
mower.ogg cortacéspede
mud.ogg lama
mug.ogg cunca
mule.ogg mula
muscle.ogg músculo
mushroom.ogg cogomelo
music.ogg música
musician.ogg músico
naked.ogg espido
nap.ogg botar unha soneca
navel.ogg embigo
neck.ogg pescozo
necklace.ogg colgante
needle.ogg agulla
nest.ogg niño
net.ogg rede
newspaper.ogg xornal
night.ogg noite
nightgown.ogg camisón
nose.ogg nariz
nostril.ogg orificio nasal
notebook.ogg caderno
number.ogg número
nun.ogg monxa
nurse.ogg enfermeira
nurse_male.ogg enfermeiro
nut.ogg abelá
oar.ogg remo
ocean.ogg océano
office.ogg oficina
olive.ogg oliva
on.ogg encima
onion.ogg cebola
open.ogg aberto
opossum.ogg sarigüé
orange-color.ogg
orange.ogg laranxa
orchid.ogg orquídea
ostrich.ogg avestruz
otter.ogg londra
owl.ogg curuxa
ox.ogg boi
oyster.ogg ostra
pacifier.ogg chupete
page.ogg páxina
pair.ogg parella
pajamas.ogg pixama
pal.ogg compañeiro
palm_tree.ogg palmeira
pan.ogg tixola
panda.ogg panda
panther.ogg pantera
panties.ogg bragas
pants.ogg pantalóns
papaya.ogg papaia
paper.ogg papel
parachute.ogg paracaídas
parakeet.ogg periquito
parrot.ogg papagaio
patch.ogg parche
path.ogg ruta
paw.ogg pouta
pea.ogg chícharo
peach.ogg pexego
peacock.ogg pavón
peak.ogg cume
pear.ogg pera
pearl.ogg perla
peck.ogg peteirar
pedal.ogg pedal
pelican.ogg pelicano
pen.ogg bolígrafo
pencil.ogg lapis
peony.ogg peonia
people.ogg persoas
pepper.ogg pemento
peppers.ogg pementos
pet.ogg mascota
petal.ogg pétalo
phone.ogg teléfono
piano.ogg piano
picture.ogg imaxe
pie.ogg torta
pig.ogg porco
pigeon.ogg pomba
pill.ogg pílula
pillow.ogg almofada
pilot.ogg piloto
pine.ogg piñeiro
pine_cone.ogg piña
pink.ogg rosa
pip.ogg semente
pipe.ogg pipa
piranha.ogg piraña
pirate.ogg pirata
pizza.ogg pizza
plane.ogg avión
planet.ogg planeta
plant.ogg planta
plate.ogg Placa
play.ogg xogar
pliers.ogg alicate
plow.ogg labrar
plum.ogg ameixa
plumber.ogg fontaneiro
pocket.ogg peto
pod.ogg bagullo
pole.ogg percha
police.ogg policía
pompon.ogg pompón
pond.ogg estanque
pony.ogg poni
pool.ogg piscina
popcorn.ogg flocos de millo
pope.ogg papa
porthole.ogg ollo de boi
post.ogg caixa do correo
pot.ogg ola
potato.ogg potato
pounce.ogg abalanzarse
president.ogg presidente
pretty.ogg guapo
price.ogg prezo
priest.ogg cura
prince.ogg príncipe
princess.ogg princesa
prison.ogg prisión
prisoner.ogg prisioneiro
prize.ogg premio
pug.ogg carlino
pull.ogg tirar
pullover.ogg xersei
pumpkin.ogg cabaza
puppy.ogg cachorro
pyramid.ogg pirámide
quarrel.ogg discutir
queen.ogg raíña
question.ogg pregunta
quilt.ogg edredón
quiz.ogg proba
rabbit.ogg coello
rabbit_baby.ogg cría de coello
race.ogg carreira
radio.ogg radio
radish.ogg ravo
raft.ogg balsa
rag.ogg trapo
rage.ogg ira
rain.ogg chuvia
raincoat.ogg chuvasqueiro
rake.ogg angazo
ramp.ogg rampla
ran.ogg correr
raspberry.ogg framboesa
rat.ogg rata
razor.ogg máquina de afeitar
read.ogg ler
red.ogg vermello
reptile.ogg réptil
rhinoceros.ogg rinoceronte
rice.ogg arroz
ride.ogg ciclismo
rifle.ogg rifle
right.ogg dereita
rip.ogg arrincar
rise.ogg subir
river.ogg río
road.ogg estrada
roast.ogg asado
robe.ogg toga
robot.ogg robot
rock.ogg rocha
rocket.ogg foguete
rolling_pin.ogg rodete
roof.ogg teito
room.ogg cuarto
root.ogg raíz
rope.ogg corda
rose.ogg rosa
round.ogg redondo
rowing.ogg remo
royal.ogg real
rug.ogg moqueta
run.ogg correr
sad.ogg triste
saddle.ogg montura
sail.ogg navegar
sailor.ogg mariñeiro
salamander.ogg salamántiga
salmon.ogg salmón
sand.ogg area
sandals.ogg sandalias
sandwich.ogg bocadillo
sash.ogg faixa
sauce.ogg salsa
sausage.ogg salchicha
scale.ogg balanza
scar.ogg cicatriz
scare.ogg asustar
scarf.ogg bufanda
school.ogg escola
school_bag.ogg mochila
science.ogg ciencia
scissors.ogg tesoiras
scorpion.ogg escorpión
scratch.ogg rabuñar
scream.ogg berrar
screw.ogg parafuso
screwdriver.ogg desaparafusador
scribble.ogg facer garabatos
sea.ogg mar
seat.ogg asento
see.ogg ver
seed.ogg semente
shadow.ogg sombra
shake.ogg axitar
shark.ogg quenlla
shave.ogg afeitar
shed.ogg caseta
sheep.ogg ovella
shelf.ogg estante
shell.ogg intérprete de ordes
ship.ogg barco
shirt.ogg camisa
shoe.ogg zapato
shoelace.ogg cordón
shop.ogg tenda
shore.ogg costa
short.ogg curto
shovel.ogg pa
shower.ogg ducha
shrimp.ogg gamba
shrub.ogg arbusto
shut.ogg pechado
shutter.ogg persiana
sick.ogg enfermo
sidewalk.ogg beirarrúa
sign.ogg asinar
sing.ogg cantar
sink.ogg vertedoiro
sip.ogg sorber
sister.ogg irmá
sit.ogg sentar
skate.ogg patinar
skeleton.ogg esqueleto
ski.ogg esquí
skimmer.ogg escumadeira
skin.ogg pel
skirt.ogg saia
skunk.ogg mofeta
sky.ogg ceo
slam.ogg encestar
sled.ogg zorra
sleep.ogg durmir
sleeve.ogg manga
sleigh.ogg zorra
slide.ogg tobogán
slim.ogg delgado
slime.ogg baba
slippers.ogg zapatillas
slope.ogg pendente
sloppy.ogg torpe
slot.ogg rañura
sloth.ogg preguiceiro
slug.ogg lesma
small.ogg pequeno
smell.ogg ulir
smile.ogg sorrir
smock.ogg blusón
smoke.ogg fume
smooch.ogg bicar
snack.ogg aperitivo
snail.ogg caracol
snake.ogg serpe
sneaker.ogg deportiva
sniff.ogg olfactear
snow.ogg neve
soap.ogg xabón
sob.ogg xemido
sock.ogg calcetín
soldier.ogg soldado
sole.ogg linguado
sole_shoe.ogg sola
son.ogg fillo
soup.ogg sopa
spade.ogg pa
spaghetti.ogg espaguete
spark.ogg chispa
sparrow.ogg gorrión
spatula.ogg espátula
speak.ogg falar
spear.ogg lanza
spice.ogg especia
spider.ogg araña
spider_web.ogg tea de araña
spike.ogg pincho
spill.ogg derramar
spinach.ogg espinaca
spine.ogg espiña vertebral
spinning_top.ogg buxaina
splash.ogg salpicar
splatter.ogg salpicadura
sponge.ogg esponxa
spool.ogg carrete
spoon.ogg culler
sport.ogg deporte
spot.ogg mancha
spray.ogg esparexer
spread.ogg estender
spring.ogg saltar
spring_season.ogg primavera
sprinkle.ogg esparexemento
square.ogg cadrado
squash.ogg apertar
squat.ogg agachar
squid.ogg lura
squirrel.ogg esquío
squirt.ogg pistola de auga
stack.ogg pía
stage.ogg escenario
staircase.ogg escaleira
stamp.ogg selo
stand.ogg de pé
star.ogg estrela
stare.ogg mirar
starfish.ogg estrela de mar
steam.ogg vapor
steep.ogg empinado
steeple.ogg campanario
stem.ogg talo
step.ogg pasando
stew.ogg guiso
stick.ogg vara
sting.ogg aguillón
stinky.ogg cheiroso
stitch.ogg coser
stomach.ogg estómago
stone.ogg pedra
stop.ogg deter
store.ogg tenda
stove.ogg fogón
straight.ogg rectas
strainer.ogg coador
straw.ogg palla
strawberry.ogg amorodo
stream.ogg arroio
street.ogg rúa
stretch.ogg estirar
string.ogg cordel
stripe.ogg banda
strong.ogg forte
student.ogg estudante
study.ogg estudar
stump.ogg toco
sugar.ogg azucre
suit.ogg traxe
suitcase.ogg maleta
summer.ogg verán
summit.ogg bico
sun.ogg sol
swan.ogg cisne
sweat.ogg suor
sweatshirt.ogg xersei
swim.ogg nadar
table.ogg mesa
tablecloth.ogg mantel
tadpole.ogg cágado
tag.ogg etiqueta
tail.ogg cola
tall.ogg alto
tape_measure.ogg metro
taxi.ogg taxi
teach.ogg ensinar
teacher.ogg mestre
tear.ogg rachar
teddy.ogg peluche
teeth.ogg dentes
television.ogg televisión
temple.ogg templo
tennis.ogg tenis
tent.ogg tenda
text.ogg texto
thick.ogg groso
thief.ogg ladrón
thigh.ogg coxa
think.ogg pensar
thread.ogg fío
throat.ogg garganta
throw.ogg lanzar
thumb.ogg polgar
tick.ogg carracha
ticket.ogg billete
tiger.ogg tigre
time.ogg tempo
tin.ogg lata
tire.ogg pneumático
tired.ogg cansado
tissue.ogg pano descartábel
to_drink.ogg beber
toad.ogg sapo
toaster.ogg tostadora
toe.ogg deda
toilet.ogg lavabo
tomatoe.ogg tomate
tongs.ogg pinza
tongue.ogg lingua
tool.ogg ferramenta
top.ogg parte superior
torch.ogg facho
touch.ogg tocar
towel.ogg toalla
toy.ogg xoguete
trail.ogg rastro
train.ogg tren
train_station.ogg estación ferroviaria
trap.ogg trampa
trash.ogg lixo
tray.ogg bandexa
treat.ogg lambetada
tree.ogg árbore
triangle.ogg triángulo
tribe.ogg tribo
trip.ogg viaxe
truck.ogg camión
tube.ogg tubo
tulip.ogg tulipán
tune.ogg melodía
turkey.ogg pavo
turnip.ogg nabo
turtle.ogg tartaruga
tusk.ogg cairo
twin_boys.ogg xemelgos
twin_girls.ogg xemelgas
umbrella.ogg paraugas
under.ogg debaixo
uniform.ogg uniforme
van.ogg furgoneta
vapor.ogg vapor
vase.ogg floreiro
vegetable.ogg vexetal
vein.ogg vea
verdure.ogg vexetación
vest.ogg chaleco
vet.ogg veterinario
viper.ogg víbora
vowel.ogg vogal
vulture.ogg voitre
wag.ogg menear
walk.ogg camiñar
wall.ogg parede
walnut.ogg noz
wart.ogg verruga
wash.ogg lavar
wasp.ogg avespa
watch.ogg reloxo
water.ogg auga
wave.ogg onda
wedding.ogg voda
wedge.ogg cuña
weight.ogg peso
wet.ogg mollado
whale.ogg balea
wheat.ogg trigo
wheel.ogg roda
whisk.ogg batedor
whisper.ogg musitar
white.ogg branco
wide.ogg ancho
wife.ogg esposa
wig.ogg perruca
win.ogg gañar
wind.ogg vento
window.ogg xanela
window_glass.ogg cristal de ventá
wing.ogg ala
winter.ogg inverno
wolf.ogg lobo
woman.ogg muller
wood.ogg madeira
word.ogg palabra
worker.ogg traballador
world.ogg mundo
wreath.ogg coroa de flores
wrench.ogg chave inglesa
wrist.ogg pulso
write.ogg escribir
yellow.ogg amarelo
yogurt.ogg iogur
yum.ogg rico
zebra.ogg cebra
zipper.ogg cremalleira
zoo.ogg zoo

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-gl.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2022-04-10