Irish (ga)

Intro (ga/intro/)

These files are missing

File Description
algebra_div.ogg title: Ag roinnt uimhreacha description: Cleachtadh ar a bheith ag roinnt. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
alphabet-sequence.ogg title: Ord Aibítre description: Bog an héileacaptar fríd na néalta in ord aibítre. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Leictreachas Analógach description: Cruthaigh agus ionsamhlaigh scéimre leictreach analógach voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Mion-mhéarchlár description: Foghlaim faoin mhéarchlár. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: Puzal do Pháistí Óga description: Bog an Luchóg nó Tapáil ar an Scáileán voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
binary_bulb.ogg title: Bolgáin dhénártha description: voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
click_on_letter_up.ogg title: Cliceáil ar Litir, Cás uachtair description: Éist le fuaim na litreach agus cliceáil air. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
football.ogg title: An Cluiche Peile description: Ciceáil an liathróid isteach sa chúl voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
gravity.ogg title: Domhantarraingt description: Réamhrá ar choincheap na domhantarraingthe voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
learn_additions.ogg title: Foghlaim conas suimiú description: Ag foghlaim an dóigh le suimiú le huimhreacha beaga. voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: Foghlaim faoi roinnt na n-uimhreacha description: Ag foghlaim an dóigh le suimiú le huimhreacha beaga. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Ag foghlaim an dóigh le suimiú le huimhreacha beaga. description: Ag foghlaim an dóigh le suimiú le huimhreacha beaga. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Ag dealú uimhreacha beaga. description: Ag foghlaim an dóigh le suimiú le huimhreacha beaga. voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Foghlaim digití description: Foghlaim digití ó 0 go 9 voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Foghlaim conas suimiú description: voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Foghlaim conas dealú description: voice: Click on the circles to give the operation's result.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Ollchluiche cuimhne description: Tiontaigh na cártaí chun oibríocht a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Cluiche cuimhne suimithe agus dealuithe in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun suimiú nó dealú a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le suimiú agus dealú description: Tiontaigh na cártaí chun suimiú nó dealú a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le suimiú in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun suimiú a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le suimiú description: Tiontaigh na cártaí chun suimiú a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le roinnt in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun roinnt a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le roinnt description: Tiontaigh na cártaí chun roinnt a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Cluiche Cuimhne i dtaca le Dealú in Éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun dealú a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Cluiche Cuimhne i dtaca le Dealú description: Tiontaigh na cártaí chun dealú a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Cluiche i dtaca le hiolrú agus roinnt in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun iolrú nó roinnt a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le hiolrú agus roinnt description: Tiontaigh na cártaí chun iolrú nó roinnt a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le hiolrú in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun iolrú a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le hiolrú description: Tiontaigh na cártaí chun iolrú a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Cluiche cuimhne fuaime in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun na péirí fuaime a aimsiú in éadan Tux voice: Click on an audio card and find its double.
money_back.ogg title: Tabhair a bhriseadh do Tux description: Déan cleachtadh ar an dóigh le hairgead a úsáid trína bhriseadh a thabhairt do Tux voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Tabhair a bhriseadh do Tux, le centanna san áireamh description: Déan cleachtadh ar an dóigh le hairgead a úsáid trína bhriseadh a thabhairt do Tux voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Airgead le Centanna description: Cleachtadh ar a bheith ag úsáid airgid, centanna san áireamh voice: Click on the money to pay.
note_names.ogg title: Ainmnigh an nóta description: voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Sraith Uimhreacha description: Brúigh ar na huimhreacha san ord cheart. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Ré-uimhreacha agus Corruimhreacha description: Bog an héileacaptar chun na néalta a cheapadh le ré-uimhreacha agus corruimhreacha voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Litir ar Iarraidh description: voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: description: Cuir na píosa san ord cheart. voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Corruimhreacha agus ré-uimhreacha description: voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: description: voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Play oware (against Tux) description: Imir an cluiche cuimhne fuaime in éadan Tux voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Play oware (with a friend) description: Cluiche na mBarraí (le cara) voice: Capture at least 25 seeds to win the game
path_decoding.ogg title: description: Lean na treoracha nuair atá an ghníomhaíocht ar siúl agat. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: Aimsigh na gaolta description: Lean na treoracha nuair atá an ghníomhaíocht ar siúl agat. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: description: Bog achan mhír chun an íomhá a atógáil. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: Aimsigh na gaolta description: Bog achan mhír chun an íomhá a atógáil. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
photo_hunter.ogg title: Sealgaire Pictiúr description: Aimsigh an difear idir an dá phictiúr! voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
play_piano.ogg title: Seinn an pianó description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
positions.ogg title: Suimiú description: voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: description: voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
readingh.ogg title: Cleachtadh Léitheoireachta Cothrománach description: Amharc ar an fhocal ar dheis. Amharc ar na focail agus iad á dtaispeáint ar chlé. Deimhnigh má tá an focal cuí (ar dheis) le feiceáil i measc na bhfocal ar chlé. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
scalesboard_weight.ogg title: description: Tarraing agus scaoil na maiseanna chun na scálaí a chothromú agus an meáchan cuí a aimsiú voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: description: Tarraing agus scaoil na maiseanna chun na scálaí a chothromú agus an meáchan cuí a aimsiú voice: Drag the weights up to balance the scales.
simplepaint.ogg title: Tarraingt Shimplí description: Cruthaigh do Dhearadh Féin voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
solar_system.ogg title: Grianchóras description: voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
superbrain.ogg title: Fíorchliste description: Chuir Tux roinnt rudaí i bhfolach. Aimsigh iad arís san ord cheart. voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tic_tac_toe.ogg title: Tic Tac Tó (in éadan Tux) description: Cuir 3 mharc i ndiaidh a chéile voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Tic Tac Tó (le cara) description: Cuir 3 mharc i ndiaidh a chéile voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.

Letters (ga/alphabet/)

Misc (ga/misc/)

These files are missing

File Description
try_again.ogg

Colors (ga/colors/)

Geography (ga/geography/)

These files are missing

File Description
armenia.ogg an Tuircméanastáin
eswatini.ogg
israel.ogg
kuwait.ogg
lebanon.ogg
maldives.ogg
mariana_islands.ogg Oileáin Marshall
qatar.ogg
samoan_islands.ogg Oileáin Sholomón
south_sudan.ogg Deisceart na hAlban

Words (ga/words/)

These files are missing

File Description
banker_female.ogg
chores.ogg
cook.ogg
fall.ogg leag
fear.ogg
hamburger.ogg
hunchbacked.ogg
joy.ogg
popcorn.ogg pop
scare.ogg
to_drink.ogg

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-ga.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2022-04-10