Irish (ga)

Intro (ga/intro/)

These files are missing

File Description
algebra_div.ogg title: Ag roinnt uimhreacha description: Cleachtadh ar a bheith ag roinnt. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
alphabet-sequence.ogg title: Ord Aibítre description: Bog an héileacaptar fríd na néalta in ord aibítre. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Leictreachas Analógach description: Cruthaigh agus ionsamhlaigh scéimre leictreach analógach voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Mion-mhéarchlár description: Foghlaim faoin mhéarchlár. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
binary_bulb.ogg title: Bolgáin dhénártha description: voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
click_on_letter_up.ogg title: Cliceáil ar Litir, Cás uachtair description: Éist le fuaim na litreach agus cliceáil air. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
football.ogg title: An Cluiche Peile description: Ciceáil an liathróid isteach sa chúl voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
gravity.ogg title: Domhantarraingt description: Réamhrá ar choincheap na domhantarraingthe voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
learn_additions.ogg title: Foghlaim conas suimiú description: Ag foghlaim an dóigh le suimiú le huimhreacha beaga. voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_digits.ogg title: Foghlaim digití description: Foghlaim digití ó 0 go 9 voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_subtractions.ogg title: Foghlaim conas dealú description: voice: Click on the circles to give the operation's result.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Ollchluiche cuimhne description: Tiontaigh na cártaí chun oibríocht a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Cluiche cuimhne suimithe agus dealuithe in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun suimiú nó dealú a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le suimiú agus dealú description: Tiontaigh na cártaí chun suimiú nó dealú a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le suimiú in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun suimiú a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le suimiú description: Tiontaigh na cártaí chun suimiú a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le roinnt in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun roinnt a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le roinnt description: Tiontaigh na cártaí chun roinnt a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Cluiche Cuimhne i dtaca le Dealú in Éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun dealú a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Cluiche Cuimhne i dtaca le Dealú description: Tiontaigh na cártaí chun dealú a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Cluiche i dtaca le hiolrú agus roinnt in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun iolrú nó roinnt a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le hiolrú agus roinnt description: Tiontaigh na cártaí chun iolrú nó roinnt a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le hiolrú in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun iolrú a mheaitseáil lena fhreagra in éadan Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Cluiche cuimhne i dtaca le hiolrú description: Tiontaigh na cártaí chun iolrú a mheaitseáil lena fhreagra. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Cluiche cuimhne fuaime in éadan Tux description: Tiontaigh na cártaí chun na péirí fuaime a aimsiú in éadan Tux voice: Click on an audio card and find its double.
money_back.ogg title: Tabhair a bhriseadh do Tux description: Déan cleachtadh ar an dóigh le hairgead a úsáid trína bhriseadh a thabhairt do Tux voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Tabhair a bhriseadh do Tux, le centanna san áireamh description: Déan cleachtadh ar an dóigh le hairgead a úsáid trína bhriseadh a thabhairt do Tux voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Airgead le Centanna description: Cleachtadh ar a bheith ag úsáid airgid, centanna san áireamh voice: Click on the money to pay.
note_names.ogg title: Ainmnigh an nóta description: voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Sraith Uimhreacha description: Brúigh ar na huimhreacha san ord cheart. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Ré-uimhreacha agus Corruimhreacha description: Bog an héileacaptar chun na néalta a cheapadh le ré-uimhreacha agus corruimhreacha voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
photo_hunter.ogg title: Sealgaire Pictiúr description: Aimsigh an difear idir an dá phictiúr! voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
play_piano.ogg title: Seinn an pianó description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
programmingMaze.ogg title: description: voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
readingh.ogg title: Cleachtadh Léitheoireachta Cothrománach description: Amharc ar an fhocal ar dheis. Amharc ar na focail agus iad á dtaispeáint ar chlé. Deimhnigh má tá an focal cuí (ar dheis) le feiceáil i measc na bhfocal ar chlé. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
scalesboard_weight.ogg title: description: Tarraing agus scaoil na maiseanna chun na scálaí a chothromú agus an meáchan cuí a aimsiú voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: description: Tarraing agus scaoil na maiseanna chun na scálaí a chothromú agus an meáchan cuí a aimsiú voice: Drag the weights up to balance the scales.
simplepaint.ogg title: Tarraingt Shimplí description: Cruthaigh do Dhearadh Féin voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
solar_system.ogg title: Grianchóras description: voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
superbrain.ogg title: Fíorchliste description: Chuir Tux roinnt rudaí i bhfolach. Aimsigh iad arís san ord cheart. voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tic_tac_toe.ogg title: Tic Tac Tó (in éadan Tux) description: Cuir 3 mharc i ndiaidh a chéile voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Tic Tac Tó (le cara) description: Cuir 3 mharc i ndiaidh a chéile voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.

Letters (ga/alphabet/)

Misc (ga/misc/)

These files are missing

File Description
try_again.ogg

Colors (ga/colors/)

Geography (ga/geography/)

Words (ga/words/)

These files are missing

File Description
banker_female.ogg
chores.ogg
cook.ogg
fall.ogg leag
fear.ogg
hamburger.ogg
hunchbacked.ogg
joy.ogg
popcorn.ogg pop
scare.ogg
to_drink.ogg

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-ga.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2021-09-05