Catalan (ca@valencia)

Intro (ca@valencia/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Colors avançats description: Seleccioneu la papallona del color correcte. voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Taula de multiplicar description: Practiqueu la taula de multiplicar. voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Divisió de números description: Practiqueu l'operació de dividir. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Resta de números description: Practiqueu l'operació de resta. voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Suma de números description: Practiqueu la suma de números. voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Associacions lògiques description: Completeu la línia de fruites. voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4.ogg title: Alinea quatre (contra en Tux) description: Disposeu quatre fitxes en una fila. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
align4_2players.ogg title: Alinea quatre (amb un amic) description: Disposeu quatre fitxes en una fila. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
alphabet-sequence.ogg title: Ordre de l'alfabet description: Moveu l'helicòpter per a atrapar els núvols seguint l'ordre de l'alfabet. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Electricitat analògica description: Creeu i simuleu un esquema elèctric analògic. voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Teclat de nadó description: Una activitat senzilla per a descobrir el teclat. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: Ratolí de nadó description: Mou el ratolí o toca la pantalla i observa el resultat. voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
baby_tangram.ogg title: Trencaclosques de nadó description: L'objectiu és muntar el trencaclosques de nadó. voice: Move each puzzle piece, to obtain the completed puzzle. You can change their orientation by clicking on the arrows.
baby_wordprocessor.ogg title: Un processador de textos de nadons description: Un senzill processador de textos per a deixar que els infants juguin amb un teclat i vegen les lletres. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Objectes concordants description: Arrossegueu i deixeu anar els objectes per a fer-los concordar. voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Completa el trencaclosques description: Arrossegueu i deixeu anar les figures en la destinació corresponent. voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Inclina la capsa description: Feu anar la bola cap a la porta inclinant la capsa. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Inicia la pilota a en Tux description: Premeu alhora les tecles de fletxa esquerra i dreta per a fer que la pilota vagi en línia recta. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Joc de taula (contra en Tux) description: Seleccioneu el nombre de bales que voleu posar als forats i després feu clic al botó «OK». El guanyador serà qui no haja posat una bala al forat roig. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Joc de taula (amb un amic) description: Seleccioneu el nombre de bales que voleu posar als forats i després feu clic al botó «OK». El guanyador serà qui no haja posat una bala al forat roig. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Bombetes binàries description: Esta activitat ajuda a aprendre el concepte de la conversió des del sistema de nombres decimals al sistema de nombres binaris. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Descobreix el sistema braille description: Apreneu i memoritzeu el sistema braille. voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Braille divertit description: Exerciteu amb les lletres en braille. voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Calendari description: Reviseu les instruccions i seleccioneu la data correcta al calendari. voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Controla les rescloses del canal description: En Tux té problemes amb el seu vaixell, i ha de travessar la resclosa d'un canal. Ajudeu en Tux i apreneu com funciona una resclosa. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Categorització description: Categoritzeu els elements en grups correctes i incorrectes. voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Play checkers (against Tux) description: La variant que tenim a GCompris és la internacional. voice: play checkers against Tux
checkers_2players.ogg title: Play checkers (with a friend) description: La variant que tenim a GCompris és la internacional. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Play chess (against Tux) description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Play chess (with a friend) description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Final de la partida d'escacs description: Jugueu per a acabar una partida d'escacs contra en Tux. voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Chronos description: Arrossegueu i deixeu anar els elements per a organitzar la història. voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Fes clic en una lletra en minúscula description: Escolteu una lletra i feu clic damunt seu. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Fes clic en una lletra en majúscula description: Escolteu una lletra i feu clic damunt seu. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Fes clic i dibuixa description: Dibuixeu la imatge fent clic en els punts seleccionats. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Fes clic sobre meu description: Atrapeu tots els peixos que neden abans que abandonin la peixera. voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Rellotge d'aprenentatge description: Apreneu a dir l'hora en un rellotge analògic. voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Mescla els colors de la pintura description: Descobriu la mescla dels colors de la pintura. voice: Match the color by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Mescla els colors de la llum description: Descobriu la mescla dels colors de la llum. voice: Match the color by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Colors description: Feu clic sobre el color correcte. voice: Click on the right color
crane.ogg title: Construeix el mateix model description: Dirigiu la grua i copieu el model. voice: Click on each item in turn, in the blue frame, and move them to reproduce the pattern from the pink frame.
details.ogg title: Troba els detalls description: Arrossegueu i deixeu anar les figures en la destinació corresponent. voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Electricitat digital description: Creeu i simuleu un esquema elèctric digital. voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Dibuixa les lletres description: Connecteu els punts per a dibuixar les lletres. voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Dibuixa els números description: Connecteu els punts per a dibuixar els números del 0 al 9. voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Compta els elements description: Situeu els elements de la millor manera per a comptar-los. voice: Count the elements by organizing them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Mou el ratolí o toca la pantalla description: Moveu el ratolí o toqueu la pantalla per a esborrar l'àrea i descobrir el fons. voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Fes doble toc o doble clic description: Feu doble toc o doble clic per a esborrar l'àrea i descobrir la imatge de fons. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Fes clic o toca description: Feu clic o toqueu per a esborrar l'àrea i descobrir el fons. voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Explora els animals de granja description: Apreneu sobre els animals de granja, el so que fan, i coses interessants. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Explora els monuments description: Exploreu els monuments al voltant del món. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Explora els animals del món description: Apreneu sobre els animals del món, coses interessants i la seua ubicació en un mapa. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Explora la música del món description: Apreneu sobre la música del món. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Família description: Seleccioneu el nom amb què heu de cridar a este membre de la família. voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Assenyala als familiars description: Feu clic en una parella que es correspongui amb la imatge mostrada. voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: El joc dels quinze description: Moveu cada element per a recrear la imatge. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Troba el dia description: Trobeu la data correcta i seleccioneu-la al calendari. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Controla la mànega description: El bomber ha d'aturar el foc, però la mànega està bloquejada. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: El joc del futbol description: Feu entrar la pilota a la porteria. voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Ubica la regió description: Arrossegueu i deixeu anar les regions per a completar el mapa del país. voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Ubica els països description: Arrossegueu i deixeu anar els elements per a completar el mapa. voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Lletres senzilles description: Escriviu les lletres que van caient abans que arriben a terra. voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Igualtat amb en Gnumch description: Guieu al mastegador de números fins a les expressions que igualen el número a la part inferior de la pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Factors amb en Gnumch description: Guieu al mastegador de números fins a tots els factors del número a la part inferior de la pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Desigualtat amb en Gnumch description: Guieu al mastegador de números fins a totes les expressions que no siguen iguals que el número a la part inferior de la pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Múltiples amb en Gnumch description: Guieu al mastegador de números fins a tots els múltiples del número a la part inferior de la pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Primers amb en Gnumch description: Guieu al mastegador de números fins a tots els nombres primers. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Acoloreix el gràfic description: Acoloriu el gràfic de manera que dos nodes adjacents no tinguen el mateix color. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Gravetat description: Introducció al concepte de la gravetat. voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: Endevina el compte description: Esbrineu l'expressió algebraica i arrossegueu les rajoles per a obtindre un resultat igual. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Endevina un número description: Ajudeu en Tux a escapar de la cova trobant el número ocult. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: El joc clàssic del penjat description: Endevineu les lletres de la paraula donada. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Torre de Hanoi simplificada description: Reproduïu la torre indicada. voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: La torre de Hanoi description: Moveu la torre al costat dret. voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Hexàgon description: Trobeu la maduixa fent clic en els camps blaus. voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Nom de la imatge description: Arrossegueu i deixeu anar cada element sobre el seu nom. voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Instruments musicals description: Feu clic en els instruments musicals correctes. voice: Click on the correct musical instrument.
land_safe.ogg title: Terra segura description: Pilota la nau espacial cap a la zona d'aterratge verda. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Enriqueix el teu vocabulari description: Activitats completes per a l'aprenentatge d'idiomes. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
learn_additions.ogg title: Aprendre les sumes description: Aprendre les sumes amb nombres petits. voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: Nombres decimals description: Aprendre els decimals amb nombres petits. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Sumes amb nombres decimals description: Aprendre les sumes amb nombres decimals. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Restes amb nombres decimals description: Aprendre les restes amb nombres decimals. voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Aprendre els dígits description: Aprendre els dígits des del 0 fins al 9. voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Aprendre les quantitats description: Aprendre a representar una quantitat d'objectes. voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Aprendre les restes description: Aprendre les restes amb nombres petits. voice: Click on the circles to give the operation's result.
leftright.ogg title: Troba la teva mà esquerra i dreta description: Determineu si una mà és la dreta o l'esquerra. voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Paraules amb esta lletra description: S'escriu o es llig una lletra. Es mostren algunes paraules, i la mainada ha de buscar la paraula o les paraules en les quals apareix esta lletra. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Apaga els llums description: L'objectiu és apagar tots els llums. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: La història d'en Louis Braille description: Reviseu les dates importants de l'inventor del sistema braille. voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: El barret del mag description: Compteu quants estels hi ha davall el barret màgic. voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: El barret del mag description: Compteu quants estels hi ha davall el barret màgic. voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Laberint description: Ajudeu en Tux a trobar el camí d'eixida del laberint. voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Laberint invisible description: Guieu en Tux fora del laberint invisible. voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Laberint relatiu description: Ajudeu en Tux a trobar el camí d'eixida del laberint (els moviments són relatius). voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodia description: Reprodueix la seqüència d'un so. voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux amb lletra minúscula/majúscula description: Descobriu les targetes per a trobar la majúscula i minúscula de la mateixa lletra, jugant contra en Tux. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Joc de memòria minúscula/majúscula description: Descobriu les targetes per a trobar la majúscula i minúscula de la mateixa lletra. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Joc de memòria per a enumerar description: Destapeu les targetes per a fer coincidir un número amb una imatge. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux amb totes les operacions description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una operació amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Joc de memòria amb totes les operacions description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una operació amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a sumar i restar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma o resta amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Joc de memòria per a sumar i restar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma o resta amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a sumar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Joc de memòria per a sumar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a dividir description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una divisió amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Joc de memòria per a dividir description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una divisió amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a restar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una resta amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Joc de memòria per a restar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una resta amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a multiplicar i dividir description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació o una divisió amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Joc de memòria per a multiplicar i dividir description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació o una divisió amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a multiplicar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Joc de memòria per a multiplicar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Joc de memòria auditiva contra en Tux description: Descobriu les targetes per a fer coincidir les parelles de sons, jugant contra en Tux. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Joc de memòria auditiva description: Descobriu les targetes per a fer coincidir les parelles de sons. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Joc de memòria amb imatges contra en Tux description: Descobriu les targetes i trobeu la parella que coincideix, jugant contra en Tux. voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Joc de memòria paraula-número description: Destapeu les targetes per a fer coincidir un número amb el seu nom. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Joc de memòria amb imatges description: Descobriu les targetes i trobeu la parella que coincideix. voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Mineria d'or description: Empreu la roda del ratolí per a apropar-vos a la paret rocosa i buscar llavors d'or. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: La lletra que falta description: Trobeu la lletra que falta per a completar la paraula. voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Diners description: Practiqueu l'ús dels diners. voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Dona-li a en Tux el seu canvi description: Practiqueu l'ús dels diners donant-li a en Tux el seu canvi. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Dona-li a en Tux el seu canvi, inclosos els centaus description: Practiqueu l'ús dels diners donant-li a en Tux el seu canvi. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Diners amb centaus description: Practiqueu l'ús dels diners amb centaus. voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Reconstrueix el mosaic description: Poseu cada element en el mateix lloc com a l'exemple indicat. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Marro de nou (contra en Tux) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Marro de nou (amb un amic) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: El nom d'esta nota description: Coneixeu els noms de les notes, en clau de fa i de sol. voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Ordre dels números description: Toqueu els números en l'ordre correcte. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Nombres parells i senars description: Moveu l'helicòpter per a atrapar els núvols que tenen nombres parells o senars. voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Ordena les lletres description: Ordeneu les lletres indicades en ordre alfabètic o en ordre alfabètic invers segons es demane. voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: Ordena cronològicament description: Organitza els esdeveniments indicats en el seu ordre cronològic. voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Ordena els números description: Ordeneu els números indicats en ordre ascendent o descendent segons es demane. voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: Ordena les frases description: Ordena les paraules indicades per a formar una oració amb significat. voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Play oware (against Tux) description: Jugueu al joc d'estratègia Aualé contra en Tux. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Play oware (with a friend) description: Jugueu al joc d'estratègia Aualé amb un amic. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
paintings.ogg title: Munta el trencaclosques description: Arrossegueu i deixeu anar les peces per a reconstruir els quadres originals. voice: Catch and drop each piece on the points.
path_decoding.ogg title: Descodifica el camí description: Seguiu les indicacions donades per a ajudar a en Tux a arribar fins a l'objectiu. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: Descodifica el camí relatiu description: Seguiu les indicacions donades per a ajudar a en Tux a arribar fins a l'objectiu. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: Codificació del camí description: Mou en Tux al llarg del camí per a arribar fins a l'objectiu. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: Codificació relativa del camí description: Mou en Tux al llarg del camí per a arribar fins a l'objectiu. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
penalty.ogg title: Xuta el penal description: Feu doble clic o doble toc a qualsevol costat de la porteria on voleu marcar un gol. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Caçador de fotografies description: Trobeu les diferències entre les dues imatges. voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: Composició per a piano description: Apreneu com funciona el teclat del piano i com s'escriuen les notes en un pentagrama musical. voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
planegame.ogg title: Números en ordre description: Moveu l'helicòpter per a atrapar els núvols en l'ordre correcte. voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the numbers in the clouds, in ascending order.
play_piano.ogg title: Toca el piano description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: Toca el ritme description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
positions.ogg title: Posicions description: Troba la posició de l'infant en relació amb el quadre. voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: Programació en el laberint description: Esta activitat ensenya a programar en Tux per a aconseguir el seu objectiu mitjançant instruccions senzilles com ara avança, gira a l'esquerra o a la dreta. voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
railroad.ogg title: Activitat del ferrocarril description: Torneu a construir el model de tren que hi ha a la part superior de la pantalla. voice: Observe the train and then click on the items to set up a similar train
readingh.ogg title: Exercici de lectura horitzontal description: Llig una llista de paraules i digues si hi trobes la paraula indicada. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Exercici de lectura vertical description: Llegiu una llista vertical de paraules i dieu si hi trobeu la paraula indicada. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Torna a dibuixar la imatge mostrada description: Dibuixeu perfectament la imatge mostrada a la quadrícula buida. voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
redraw_symmetrical.ogg title: Reflecteix la imatge mostrada description: Dibuixeu la imatge a la quadrícula buida com si la veiéreu en un mirall. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Energia renovable description: En Tux torna de pesca en el seu vaixell. Has de tornar a posar en marxa el sistema elèctric per tal que puga tindre llum a casa seua. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Compta els intervals description: En Tux està afamat. Ajudeu-lo a trobar peixos comptant els glaçons necessaris per a abastar-los. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Nombres romans description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Equilibra correctament la balança description: Arrossegueu i deixeu anar alguns pesos per a equilibrar la balança. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Equilibra emprant el sistema internacional d'unitats description: Arrossegueu i deixeu anar alguns pesos per a equilibrar la balança i calcular el pes. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Equilibra emprant el sistema imperial d'unitats description: Arrossegueu i deixeu anar alguns pesos per a equilibrar la balança i calcular el pes. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Comparteix els dolços description: Intenteu dividir els dolços entre un nombre donat d'infants. voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Una eina senzilla de dibuix vectorial description: Creeu els vostres propis dibuixos. voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Números amb daus description: Compteu el nombre de punts en els daus abans que arriben a terra. voice: Count the number on the dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Números amb fitxes de dominó description: Compteu el número en les fitxes de dominó abans que arriben a terra. voice: Count the numbers on the dominoes then type the result on your keyboard.
solar_system.ogg title: Sistema solar description: Responeu les preguntes amb una correcció del 100%. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Pilota un submarí description: Conduïu el submarí fins al punt final. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, col·loca símbols únics en una quadrícula description: Els símbols han de ser únics en una fila, en una columna i (si està definit) en cada regió. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Supercervell description: En Tux ha amagat alguns objectes. Heu de trobar-los en l'ordre correcte. voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: El joc de trencaclosques Tangram description: L'objectiu és formar una forma donada. voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Practica la suma amb un joc de punteria description: Toqueu l'objectiu i compteu els vostres punts. voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Tres en ratlla (contra en Tux) description: Col·loqueu tres marques en una fila. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Tres en ratlla (amb un amic) description: Col·loqueu tres marques en una fila. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Un joc de trencaclosques amb blocs que es desplacen description: Traieu el cotxe roig del pàrquing travessant la porta de la dreta. voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Cicle de l'aigua description: En Tux torna de pesca en el seu vaixell. Heu de portar aigua al sistema per tal que puga prendre una dutxa. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Paraules que cauen description: Escriviu les paraules que van caient abans que arriben a terra. voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

Letters (ca@valencia/alphabet/)

These files are missing

File Description
10.ogg
11.ogg
12.ogg
13.ogg
14.ogg
15.ogg
16.ogg
17.ogg
18.ogg
19.ogg
20.ogg
U0030.ogg 0
U0031.ogg 1
U0032.ogg 2
U0033.ogg 3
U0034.ogg 4
U0035.ogg 5
U0036.ogg 6
U0037.ogg 7
U0038.ogg 8
U0039.ogg 9
U0061.ogg a
U0062.ogg b
U0063.ogg c
U0064.ogg d
U0065.ogg e
U0066.ogg f
U0067.ogg g
U0068.ogg h
U0069.ogg i
U006A.ogg j
U006B.ogg k
U006C.ogg l
U006D.ogg m
U006E.ogg n
U006F.ogg o
U0070.ogg p
U0071.ogg q
U0072.ogg r
U0073.ogg s
U0074.ogg t
U0075.ogg u
U0076.ogg v
U0077.ogg w
U0078.ogg x
U0079.ogg y
U007A.ogg z
U00E0.ogg à
U00E7.ogg ç
U00E8.ogg è
U00E9.ogg é
U00ED.ogg í
U00EF.ogg ï
U00F2.ogg ò
U00F3.ogg ó
U00FA.ogg ú
U00FC.ogg ü

Misc (ca@valencia/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
awesome.ogg
back.ogg
by.ogg
check_answer.ogg
click_on_letter.ogg Must contains the voice: 'Click on the letter:'
configuration.ogg
congratulation.ogg
equal.ogg
fantastic.ogg
good.ogg
great.ogg
help.ogg
level.ogg
minus.ogg
outof.ogg
perfect.ogg
plus.ogg
quit.ogg
super.ogg
try_again.ogg
waytogo.ogg
welcome.ogg

Colors (ca@valencia/colors/)

These files are missing

File Description
black.ogg
blue.ogg
brown.ogg
green.ogg
grey.ogg
orange.ogg
pink.ogg
purple.ogg
red.ogg
white.ogg
yellow.ogg

Geography (ca@valencia/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afganistan
africa.ogg Àfrica
albania.ogg Albània
algeria.ogg Algèria
america.ogg Amèrica
angola.ogg Angola
antarctica.ogg Antàrtida
argentina.ogg Argentina
armenia.ogg Armènia
asia.ogg Àsia
australia.ogg Austràlia
austria.ogg Àustria
azerbaijan.ogg Azerbaidjan
bahamas.ogg Bahames
bangladesh.ogg Bangladesh
belarus.ogg Bielorússia
belgium.ogg Bèlgica
belize.ogg Belize
benin.ogg Benín
bhutan.ogg Bhutan
bolivia.ogg Bolívia
bosnia_herzegovina.ogg Bòsnia i Hercegovina
botswana.ogg Botswana
brazil.ogg Brasil
brunei.ogg Brunei
bulgaria.ogg Bulgària
burkina_faso.ogg Burkina Faso
burundi.ogg Burundi
cambodia.ogg Cambodja
cameroon.ogg Camerun
canada.ogg Canadà
central_african_republic.ogg República Centreafricana
chad.ogg Txad
chile.ogg Xile
china.ogg Xina
colombia.ogg Colòmbia
cook_islands.ogg Illes Cook
costa_rica.ogg Costa Rica
croatia.ogg Croàcia
cuba.ogg Cuba
cyprus.ogg Xipre
czechia.ogg Txèquia
democratic_republic_of_congo.ogg República Democràtica del Congo
denmark.ogg Dinamarca
djibouti.ogg Djibouti
dominican_republic.ogg República Dominicana
east_timor.ogg Timor Oriental
ecuador.ogg Equador
egypt.ogg Egipte
equatorial_guinea.ogg Guinea Equatorial
eritrea.ogg Eritrea
estonia.ogg Estònia
eswatini.ogg Eswatini
ethiopia.ogg Etiòpia
europe.ogg Europa
fiji.ogg Fiji
finland.ogg Finlàndia
france.ogg França
french_guiana.ogg Guaiana Francesa
french_polynesia.ogg Polinèsia Francesa
gabon.ogg Gabon
gambia.ogg Gàmbia
georgia.ogg Àsia
germany.ogg Alemanya
ghana.ogg Ghana
greece.ogg Grècia
greenland.ogg Groenlàndia
guatemala.ogg Guatemala
guinea.ogg Guinea
guinea_bissau.ogg Guinea Bissau
guyana.ogg Guyana
haiti.ogg Haití
hawaii.ogg Hawaii
honduras.ogg Hondures
hungary.ogg Hongria
iceland.ogg Islàndia
india.ogg Índia
indonesia.ogg Indonèsia
iran.ogg Iran
iraq.ogg Iraq
ireland.ogg Irlanda
israel.ogg Israel
italy.ogg Itàlia
ivory_coast.ogg Costa d'Ivori
jamaica.ogg Jamaica
japan.ogg Japó
jordan.ogg Jordània
kazakhstan.ogg Kazakhstan
kenya.ogg Kenya
kiribati.ogg Kiribati
kuwait.ogg Kuwait
kyrgyzstan.ogg Kirguizistan
laos.ogg Laos
latvia.ogg Letònia
lebanon.ogg Líban
lesotho.ogg Lesotho
liberia.ogg Libèria
libya.ogg Líbia
lithuania.ogg Lituània
madagascar.ogg Madagascar
malawi.ogg Malawi
malaysia.ogg Malàisia
maldives.ogg Maldives
mali.ogg Mali
mariana_islands.ogg Illes Marianes
marshall_islands.ogg Illes Marshall
mauritania.ogg Mauritània
mexico.ogg Mèxic
micronesia.ogg Micronèsia
moldova.ogg Moldàvia
mongolia.ogg Mongòlia
moroco.ogg Marroc
mozambique.ogg Moçambic
myanmar.ogg Myanmar
namibia.ogg Namíbia
nepal.ogg Nepal
netherland.ogg Països Baixos
new_caledonia.ogg Nova Caledònia
new_zealand.ogg Nova Zelanda
nicaragua.ogg Nicaragua
niger.ogg Níger
nigeria.ogg Nigèria
north_korea.ogg Corea del Nord
norway.ogg Noruega
oceania.ogg Oceania
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
panama.ogg Panamà
papua_new_guinea.ogg Papua Nova Guinea
paraguay.ogg Paraguai
peru.ogg Perú
philippines.ogg Filipines
pitcairn_islands.ogg Illes Pitcairn
poland.ogg Polònia
portugal.ogg Portugal
puerto_rico.ogg Puerto Rico
qatar.ogg Qatar
republic_of_congo.ogg República del Congo
romania.ogg Romania
russia.ogg Rússia
rwanda.ogg Ruanda
salvador.ogg El Salvador
samoan_islands.ogg Illes Samoa
saudi_arabia.ogg Aràbia Saudita
senegal.ogg Senegal
serbia.ogg Sèrbia
sierra_leone.ogg Sierra Leone
slovakia.ogg República Txeca
solomon_islands.ogg Illes Salomó
somalia.ogg Somàlia
south_africa.ogg Sud-àfrica
south_korea.ogg Corea del Sud
south_sudan.ogg Sudan del Sud
spain.ogg Espanya
sri_lanka.ogg Sri Lanka
sudan.ogg Sudan
suriname.ogg Surinam
sweden.ogg Suècia
switz.ogg Suïssa
syria.ogg Síria
taiwan.ogg Taiwan
tajikistan.ogg Tadjikistan
tanzania.ogg Tanzània
thailand.ogg Tailàndia
togo.ogg Togo
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunísia
turkey.ogg Turquia
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
uganda.ogg Uganda
ukraine.ogg Ucraïna
united_arab_emirates.ogg Emirats Àrabs Units
united_kingdom.ogg Regne Unit
uruguay.ogg Uruguai
us_minor.ogg Illes Perifèriques Menors dels EUA
usa.ogg Estats Units d'Amèrica
uzbekistan.ogg Uzbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
venezuela.ogg Veneçuela
vietnam.ogg Vietnam
western_sahara.ogg Sàhara Occidental
yemen.ogg Iemen
zambia.ogg Zàmbia
zimbabwe.ogg Zimbàbue

Words (ca@valencia/words/)

These files are missing

File Description
accountant.ogg comptable
ache.ogg dolor
acorn.ogg gla
actor.ogg actor
air_horn.ogg botzina
alarmclock.ogg despertador
alligator.ogg caiman
alphabet.ogg alfabet
anchor.ogg àncora
angel.ogg àngel
angry.ogg enfadat
animal.ogg animal
ankle.ogg turmell
ant.ogg formiga
anteater.ogg os formiguer
antelope.ogg antílop
apple.ogg poma
apple_tree.ogg pomera
appliance.ogg aparell
apricot.ogg albercoc
arm.ogg braç
armchair.ogg butaca
artichoke.ogg carxofa
artist.ogg artista
asparagus.ogg espàrrec
astronaut.ogg astronauta
athlete.ogg atleta
avocado.ogg alvocat
ax.ogg destral
baby_bottle.ogg biberó
back.ogg esquena
badge.ogg insígnia
bag.ogg bossa
bait.ogg esquer
balance.ogg balança
bald.ogg calba
ball.ogg bola
ball_of_yarn.ogg cabdell de llana
ball_soccer.ogg pilota de futbol
ballet.ogg ballet
bank.ogg banc
banker_female.ogg banquera
bark.ogg bordar
barn.ogg graner
bat.ogg ratpenat
bath.ogg banyera
bathing_suit.ogg banyador
bay.ogg badia
beach.ogg platja
bean.ogg fesol
bear.ogg os
beard.ogg barba
beat.ogg batre
beaver.ogg castor
bed.ogg llit
bedroom.ogg dormitori
bee.ogg abella
beetle.ogg escarabat
beg.ogg demanar
behind.ogg darrere
bell.ogg campana
belly.ogg panxa
bench.ogg banc
bib.ogg pitet
big.ogg gran
big_top.ogg carpa de circ
bike.ogg bicicleta
bird.ogg ocell
bit.ogg mica
bite.ogg mossegar
black.ogg negre
blackberry.ogg mora
blackbird.ogg merla
blade.ogg tall
blind.ogg cec
blink.ogg picada d'ullet
block.ogg bloc
blond.ogg rossa
blue.ogg blau
blueberry.ogg nabiu
blush.ogg rubor
board.ogg tauló
boat.ogg barca
boil.ogg bullir
bolt.ogg femella
bomb.ogg bomba
bone.ogg os
book.ogg llibre
bookcase.ogg llibreria
bottom.ogg natges
box.ogg caixa
boxer.ogg boxejador
boy.ogg noi
braid.ogg trena
brain.ogg cervell
branch.ogg branca
bread.ogg pa
break.ogg trencar
breast.ogg pit
brick.ogg maó
bricklayer.ogg paleta
bride.ogg núvia
bridge.ogg pont
bright.ogg brillant
broccoli.ogg bròquil
brother.ogg germà
brown.ogg marró
brush.ogg brotxa
bubble.ogg bombolla
bucket.ogg galleda
bud.ogg brot
buffalo.ogg búfal
bug.ogg insecte
bulb.ogg bombeta
bull.ogg bou
bump.ogg bony
bun.ogg brioix
bus.ogg autobús
bush.ogg arbust
butcher.ogg carnisser
butter.ogg mantega
butterfly.ogg papallona
button.ogg botó
cabbage.ogg col
cabin.ogg cabana
cacao.ogg cacau
cactus.ogg cactus
cage.ogg gàbia
cake.ogg pastís
call.ogg trucada
camel.ogg camell
camera.ogg càmera
camp.ogg acampar
can.ogg llauna
canary.ogg canari
candle.ogg espelma
candy.ogg caramel
cane.ogg bastó
canoe.ogg canoa
canon.ogg canó
canyon.ogg canó
cap.ogg gorra
cape.ogg capa
car.ogg cotxe
carafe.ogg gerra
card.ogg targeta
carnival.ogg carnaval
carpenter.ogg fuster
carpet.ogg catifa
carrot.ogg pastanaga
cart.ogg carro
cash.ogg diner
castle.ogg castell
cat.ogg gat
cat_female.ogg gata
catch.ogg pescar
caterpillar.ogg eruga
cauldron.ogg caldera
cauliflower.ogg coliflor
cave.ogg cova
cavern.ogg caverna
celery.ogg api
centipede.ogg centpeus
cereal.ogg cereal
chain.ogg cadena
chair.ogg cadira
chalk.ogg guix
chameleon.ogg camaleó
chandelier.ogg aranya
chat.ogg parlar
cheek.ogg galta
cheer.ogg animar
cheese.ogg formatge
chef.ogg cuiner
cherry.ogg cirera
chest.ogg bagul
chick.ogg pollet
chicken.ogg pollastre
child.ogg infant
chimney.ogg xemeneia
chimp.ogg ximpanzé
chin.ogg barbeta
chocolate.ogg xocolata
chop.ogg tallar
chores.ogg tasques
christmas.ogg nadal
cigar.ogg puro
circus.ogg circ
city.ogg ciutat
clam.ogg cloïssa
clap.ogg picar de mans
class.ogg classe
claw.ogg urpa
clay.ogg argila
clean.ogg rentar
cleaning_lady.ogg senyora de la neteja
cliff.ogg penya-segat
climb.ogg escalada
clock.ogg rellotge
cloth.ogg drap
clothes_hanger.ogg penjador
cloud.ogg núvol
cloudy.ogg ennuvolat
clover.ogg trèvol
clown.ogg pallasso
coach.ogg entrenador
coast.ogg costa
coat.ogg abric
cobra.ogg cobra
coconut.ogg coco
cod.ogg bacallà
coffee.ogg cafè
coin.ogg moneda
cold.ogg fred
color.ogg color
colt.ogg poltre
comb.ogg pinta
cone.ogg con
cook.ogg cuinar
cookie.ogg galeta
cork.ogg suro
corn.ogg blat de moro
couch.ogg sofà
cough.ogg tossir
couple.ogg parella
cow.ogg vaca
cowboy.ogg vaquer
crab.ogg cranc
cradle.ogg bressol
craft.ogg manualitat
crawl.ogg gatejar
crazy.ogg ximple
creek.ogg rierol
crepe.ogg crep
crib.ogg bressol
croak.ogg raucar
crocodile.ogg cocodril
cross.ogg creu
crow.ogg corb
crown.ogg corona
crumb.ogg engrunes
crust.ogg crosta
cry.ogg plorar
crystal.ogg vidre
cube.ogg cub
cucumber.ogg cogombre
curtain.ogg cortina
cut.ogg tallar
cute.ogg bufona
dad.ogg pare
daffodil.ogg narcís
daisy.ogg margarida
dam.ogg presa
dance.ogg ballar
dandelion.ogg dent de lleó
dart_board.ogg tauler de dards
date_fruit.ogg dàtil
deer.ogg cérvol
den.ogg cau
desert.ogg desert
desk.ogg escriptori
dessert.ogg postres
diamond.ogg diamant
dig.ogg cavar
dirt.ogg sòl
dirty.ogg brut
dish.ogg font
dishcloth.ogg drap de cuina
dive.ogg immersió
doctor.ogg metge
doe.ogg cérvola
dog.ogg gos
doll.ogg nina
dolphin.ogg dofí
domino.ogg dominó
door.ogg porta
doormat.ogg estora
dot.ogg punt
doughnut.ogg bunyol
dove.ogg colom
dragon.ogg drac
dragonfly.ogg libèl·lula
draw.ogg dibuixar
drawer.ogg calaix
dream.ogg somiar
dress.ogg vestit
drink.ogg beguda
drip.ogg gota
drive.ogg conduir
drool.ogg bavejar
drum.ogg tambor
dry.ogg assecar
duck.ogg ànec
duck_mother.ogg ànega
dune.ogg duna
dwarf.ogg nan
eagle.ogg àguila
ear.ogg orella
earth.ogg la Terra
eat.ogg menjar
egg.ogg ou
eggplant.ogg albergínia
elbow.ogg colze
electrician.ogg electricista
elk.ogg uapití
empty.ogg buida
engine.ogg motor
engineer.ogg enginyer
eraser.ogg goma d'esborrar
explore.ogg explorar
eyelash.ogg pestanya
eyes.ogg ull
face.ogg cara
fair.ogg atracció
fairy.ogg fada
fall.ogg caure
fall_season.ogg tardor
family.ogg família
fan.ogg ventilador
farm.ogg granja
farmer.ogg granger
fat.ogg gras
faucet.ogg aixeta
fawn.ogg cervatell
fear.ogg por
feast.ogg banquet
feather.ogg ploma
feed.ogg donar menjar
femur.ogg fèmur
fetch.ogg informar
fig.ogg figa
fin.ogg aleta
find.ogg trobar
finger.ogg dit
fire.ogg foc
fire_extinguisher.ogg extintor
fireman.ogg bomber
fish.ogg peix
fisherman.ogg pescador
fist.ogg puny
flacon.ogg dosificador
flag.ogg bandera
flame.ogg flama
flamingo.ogg flamenc
flash.ogg llanterna
flat.ogg pis
flies.ogg mosca
float.ogg flotar
flour.ogg farina
flower.ogg flor
fluff.ogg borrissol
flute.ogg flauta
fly.ogg volar
foam.ogg escuma
foot.ogg peu
forest.ogg bosc
fork.ogg forquilla
fountain.ogg font
fox.ogg guineu
freeze.ogg congelar
friend.ogg amic
fries.ogg patata fregida
frog.ogg granota
front.ogg davant
fruit.ogg fruita
fudge.ogg dolç de xocolata
full.ogg ple
fur.ogg pell
game.ogg joc
garage.ogg garatge
garden.ogg jardí
garlic.ogg all
gem.ogg gemma
giant.ogg gegant
gift.ogg regal
giraffe.ogg girafa
girl.ogg noia
glass.ogg got
glasses.ogg ulleres
glove.ogg guant
glue.ogg cola
gnome.ogg gnom
goat.ogg cabra
golden.ogg daurada
golf.ogg golf
goose.ogg oca
gorilla.ogg goril·la
grain.ogg gra
grandmother.ogg àvia
grape.ogg raïm
grapefruit.ogg pomelo
grass.ogg herba
grave.ogg tomba
gray.ogg gris
green.ogg verd
grill.ogg graella
grin.ogg somriure
ground.ogg el terra
growl.ogg grunyir
guignol.ogg putxinel·li
guinea_pig.ogg conillet d'Índies
gum.ogg xiclet
hair.ogg cabell
hair_dryer.ogg assecador de cabell
half.ogg meitat
ham.ogg pernil
hamburger.ogg hamburguesa
hammer.ogg martell
hand.ogg
handlebar.ogg manillar
happy.ogg feliç
harp.ogg arpa
hat.ogg barret
hatch.ogg eixir de l'ou
hay.ogg farratge
head.ogg cap
hear.ogg sentir
heat.ogg calor
hedge.ogg tanca
hedgehog.ogg eriçó
heel.ogg taló
helmet.ogg casc
hen.ogg gallina
herd.ogg ramat
high.ogg a gran alçària
hike.ogg caminar
hill.ogg turó
hip.ogg maluc
hippopotamus.ogg hipopòtam
hit.ogg colpejar
hive.ogg rusc
hockey.ogg hoquei
hole.ogg forat
home.ogg casa
hook.ogg ham
hop.ogg saltar
horse.ogg cavall
hose.ogg mànega
hospital.ogg hospital
hot.ogg calent
hot_dog.ogg frànkfurt
hound.ogg gos de caça
house.ogg casa
howl.ogg udolar
hug.ogg abraçar
huge.ogg enorme
hummingbird.ogg colibrí
hunchbacked.ogg geperut
hunter.ogg caçador
husband.ogg marit
hut.ogg cabana
hyena.ogg hiena
ice.ogg glaçó
iceberg.ogg iceberg
iguana.ogg iguana
ill.ogg malalt
ink.ogg tinta
island.ogg illa
jacket.ogg jaqueta
jaguar.ogg jaguar
jam.ogg melmelada
jay.ogg gaig
jelly.ogg gelatina
jellyfish.ogg medusa
jewel.ogg joia
job.ogg treball
jockey.ogg joquei
jog.ogg fúting
joy.ogg goig
judge.ogg jutge
judo.ogg judo
juggler.ogg malabarista
juice.ogg suc
jump.ogg saltar
kangaroo.ogg cangur
keel.ogg equilibri
kernel.ogg nucli
keyboard.ogg teclat
kimono.ogg quimono
king.ogg rei
kiss.ogg petó
kitchen.ogg cuina
kite.ogg estel
kitten.ogg gatet
kiwi.ogg kiwi
knee.ogg genoll
kneel.ogg agenollar
knife.ogg ganivet
knight.ogg cavaller
knit.ogg teixir
knot.ogg nus
koala.ogg coala
lad.ogg mosso
lady.ogg dama
ladybug.ogg marieta
lake.ogg llac
lama.ogg llama
lamb.ogg xai
lamp.ogg el llum
land.ogg terreny
lane.ogg carril
lap.ogg a la falda
lasso.ogg llaç
laugh.ogg riure
lava.ogg lava
lawn.ogg gespa
lawyer.ogg advocat
leaf.ogg fulla
ledge.ogg sortint
leek.ogg porro
left.ogg esquerra
leg.ogg cama
lemon.ogg llimona
lemonade.ogg llimonada
lemur.ogg lèmur
leopard.ogg lleopard
lettuce.ogg enciam
librarian.ogg bibliotecària
lick.ogg llepar
lid.ogg tapa
lift.ogg aixecar
light.ogg el llum
lighthouse.ogg far
lightning.ogg llamp
lilac.ogg lilà
lime.ogg llima
line.ogg codi de barres
link.ogg enllaç
lion.ogg lleó
lion_cub.ogg cadell de lleó
lip.ogg llavi
liquid.ogg líquid
lizard.ogg llangardaix
lobster.ogg llagosta
log.ogg tronc
look.ogg mirar-se
lunch.ogg dinar
mad.ogg ira
magic.ogg màgic
magnet.ogg imant
magnifying_glass.ogg lupa
magpie.ogg garsa
mail.ogg correu
man.ogg home
mane.ogg cabellera
mango.ogg mango
map.ogg mapa
maple.ogg auró
marble.ogg bala
mashed_potatoes.ogg puré de patates
mask.ogg màscara
mast.ogg pal
mat.ogg estora
match.ogg llumí
mate.ogg company
mattress.ogg matalàs
mauve.ogg malva
meal.ogg àpat
meat.ogg carn
mechanic.ogg mecànic
medal.ogg medalla
meet.ogg trobar-se
melon.ogg meló
merry-go-round.ogg cavallet
mice.ogg ratolins
microphone.ogg micròfon
milk.ogg llet
mill.ogg molí
mimosa.ogg mimosa
mirror.ogg mirall
mixer.ogg mesclador
mole.ogg talp
mom.ogg mama
moon.ogg Lluna
moose.ogg ant
mop.ogg baieta
mosque.ogg mesquita
mosquito.ogg mosquit
mother.ogg mare
motorcycle.ogg moto
mountain.ogg muntanya
mouse.ogg ratolí
mouth.ogg boca
movie.ogg pel·lícula
mower.ogg tallagespa
mud.ogg fang
mug.ogg tassa
mule.ogg mula
muscle.ogg múscul
mushroom.ogg bolet
music.ogg música
musician.ogg músic
naked.ogg nu
nap.ogg migdiada
navel.ogg melic
neck.ogg coll
necklace.ogg collaret
needle.ogg agulla
nest.ogg niu
net.ogg xarxa
newspaper.ogg diari
night.ogg nit
nightgown.ogg camisa de dormir
nose.ogg nas
nostril.ogg nariu
notebook.ogg quadern
number.ogg número
nun.ogg monja
nurse.ogg infermera
nurse_male.ogg infermer
nut.ogg cacauet
oar.ogg rem
ocean.ogg oceà
office.ogg oficina
olive.ogg oliva
on.ogg sobre
onion.ogg ceba
open.ogg oberta
opossum.ogg opòssum
orange-color.ogg taronja
orange.ogg taronja
orchid.ogg orquídia
ostrich.ogg estruç
otter.ogg llúdriga
owl.ogg òliba
ox.ogg bou
oyster.ogg ostra
pacifier.ogg xumet
page.ogg pàgina
pair.ogg parell
pajamas.ogg pijama
pal.ogg col·legues
palm_tree.ogg palmera
pan.ogg paella
panda.ogg os panda
panther.ogg pantera
panties.ogg calces
pants.ogg pantalons
papaya.ogg papaia
paper.ogg paper
parachute.ogg paracaigudes
parakeet.ogg periquito
parrot.ogg lloro
patch.ogg pedaç
path.ogg camí
paw.ogg pota
pea.ogg pèsol
peach.ogg bresquilla
peacock.ogg paó
peak.ogg pic
pear.ogg pera
pearl.ogg perla
peck.ogg picotejar
pedal.ogg pedal
pelican.ogg pelicà
pen.ogg bolígraf
pencil.ogg llapis
peony.ogg peònia
people.ogg gent
pepper.ogg pebre
peppers.ogg pebrot
pet.ogg mascota
petal.ogg pètal
phone.ogg telèfon
piano.ogg piano
picture.ogg pintura
pie.ogg pastís
pig.ogg porc
pigeon.ogg tórtora
pill.ogg píndola
pillow.ogg coixí
pilot.ogg pilot
pine.ogg pi
pine_cone.ogg pinya
pink.ogg rosa
pip.ogg pinyol
pipe.ogg pipa
piranha.ogg piranya
pirate.ogg pirata
pizza.ogg pizza
plane.ogg avió
planet.ogg planeta
plant.ogg planta
plate.ogg plat
play.ogg jugar
pliers.ogg alicates
plow.ogg llaurar
plum.ogg pruna
plumber.ogg fontaner
pocket.ogg butxaca
pod.ogg beina
pole.ogg pal
police.ogg policia
pompon.ogg pompó
pond.ogg estany
pony.ogg poni
pool.ogg piscina
popcorn.ogg crispetes
pope.ogg papa
porthole.ogg ull de bou
post.ogg bústia
pot.ogg olla
potato.ogg patata
pounce.ogg saltar
president.ogg president
pretty.ogg bella
price.ogg preu
priest.ogg sacerdot
prince.ogg príncep
princess.ogg princesa
prison.ogg presó
prisoner.ogg pres
prize.ogg trofeu
pug.ogg carlí
pull.ogg estirar
pullover.ogg jersei
pumpkin.ogg carabassa
puppy.ogg cadell
pyramid.ogg piràmide
quarrel.ogg baralla
queen.ogg reina
question.ogg pregunta
quilt.ogg edredó
quiz.ogg examen
rabbit.ogg conill
rabbit_baby.ogg conill jove
race.ogg cursa
radio.ogg ràdio
radish.ogg rave
raft.ogg rai
rag.ogg drap
rage.ogg ràbia
rain.ogg pluja
raincoat.ogg impermeable
rake.ogg rasclet
ramp.ogg rampa
ran.ogg córrer
raspberry.ogg gerd
rat.ogg rata
razor.ogg maquineta d'afaitar
read.ogg llegir
red.ogg roig
reptile.ogg rèptil
rhinoceros.ogg rinoceront
rice.ogg arròs
ride.ogg ciclista
rifle.ogg rifle
right.ogg dreta
rip.ogg estripar
rise.ogg pujar
river.ogg riu
road.ogg carretera
roast.ogg rostit
robe.ogg mantell
robot.ogg robot
rock.ogg roca
rocket.ogg coet
rolling_pin.ogg corró
roof.ogg teulada
room.ogg habitació
root.ogg arrel
rope.ogg corda
rose.ogg rosa
round.ogg circular
rowing.ogg rem
royal.ogg reial
rug.ogg catifa
run.ogg córrer
sad.ogg trist
saddle.ogg cadira de muntar
sail.ogg veler
sailor.ogg mariner
salamander.ogg salamandra
salmon.ogg salmó
sand.ogg sorra
sandals.ogg sandàlia
sandwich.ogg sandvitx
sash.ogg faixa
sauce.ogg salsa
sausage.ogg salsitxa
scale.ogg balança
scar.ogg cicatriu
scare.ogg espantar
scarf.ogg bufanda
school.ogg escola
school_bag.ogg motxilla
science.ogg ciència
scissors.ogg tisores
scorpion.ogg escorpí
scratch.ogg esgarrapar
scream.ogg cridar
screw.ogg vis
screwdriver.ogg tornavís
scribble.ogg fer un gargot
sea.ogg mar
seat.ogg seient
see.ogg mirar
seed.ogg llavor
shadow.ogg ombra
shake.ogg sacsejar
shark.ogg tauró
shave.ogg esquilar
shed.ogg cobert
sheep.ogg ovella
shelf.ogg prestatge
shell.ogg closca
ship.ogg vaixell
shirt.ogg camisa
shoe.ogg sabata
shoelace.ogg cordó
shop.ogg botiga
shore.ogg riba
short.ogg pantalons curts
shovel.ogg recollidor
shower.ogg dutxa
shrimp.ogg gamba
shrub.ogg arbust
shut.ogg tancada
shutter.ogg finestró
sick.ogg malalt
sidewalk.ogg vorera
sign.ogg el senyal
sing.ogg cantar
sink.ogg pica
sip.ogg xarrupar
sister.ogg germana
sit.ogg seure
skate.ogg patinar
skeleton.ogg esquelet
ski.ogg esquiar
skimmer.ogg escumadora
skin.ogg pell
skirt.ogg faldilla
skunk.ogg mofeta
sky.ogg cel
slam.ogg esmaixada
sled.ogg trineu
sleep.ogg dormir
sleeve.ogg màniga
sleigh.ogg trineu
slide.ogg tobogan
slim.ogg prima
slime.ogg bava
slippers.ogg sabatilla
slope.ogg pendent
sloppy.ogg descuidat
slot.ogg ranura
sloth.ogg peresós
slug.ogg llimac
small.ogg xicotet
smell.ogg olorar
smile.ogg riure
smock.ogg bata
smoke.ogg fum
smooch.ogg besar
snack.ogg mos
snail.ogg caragol
snake.ogg serp
sneaker.ogg sabatilla esportiva
sniff.ogg ensumar
snow.ogg neu
soap.ogg sabó
sob.ogg sanglotar
sock.ogg mitjó
soldier.ogg soldat
sole.ogg llenguado
sole_shoe.ogg sola de la sabata
son.ogg fill
soup.ogg sopa
spade.ogg pala
spaghetti.ogg espagueti
spark.ogg guspira
sparrow.ogg pardal
spatula.ogg espàtula
speak.ogg parlar
spear.ogg inicia
spice.ogg espècia
spider.ogg aranya
spider_web.ogg teranyina
spike.ogg eriçó
spill.ogg vessar
spinach.ogg espinac
spine.ogg espina
spinning_top.ogg baldufa
splash.ogg esquitxar
splatter.ogg esquitxada
sponge.ogg esponja
spool.ogg rodet
spoon.ogg cullera
sport.ogg esport
spot.ogg taca
spray.ogg ruixar
spread.ogg untar
spring.ogg botar
spring_season.ogg primavera
sprinkle.ogg espurnes
square.ogg quadrat
squash.ogg carabassó
squat.ogg ajupir
squid.ogg calamar
squirrel.ogg esquirol
squirt.ogg polvoritzador
stack.ogg pila
stage.ogg escenari
staircase.ogg escala
stamp.ogg segell
stand.ogg dret
star.ogg estel
stare.ogg mirar fixament
starfish.ogg estrella de mar
steam.ogg vapor
steep.ogg empinat
steeple.ogg campanar
stem.ogg tija
step.ogg esglaó
stew.ogg guisat
stick.ogg branca
sting.ogg fibló
stinky.ogg pudor
stitch.ogg puntada
stomach.ogg estómac
stone.ogg pedra
stop.ogg aturar
store.ogg botiga
stove.ogg cuina
straight.ogg recte
strainer.ogg colador
straw.ogg palla
strawberry.ogg maduixa
stream.ogg corrent
street.ogg carrer
stretch.ogg estirar
string.ogg cordill
stripe.ogg ratlla
strong.ogg fort
student.ogg estudiant
study.ogg estudiar
stump.ogg tronc
sugar.ogg sucre
suit.ogg mudada
suitcase.ogg maleta
summer.ogg estiu
summit.ogg cim
sun.ogg el Sol
swan.ogg cigne
sweat.ogg suor
sweatshirt.ogg dessuadora
swim.ogg nedar
table.ogg taula
tablecloth.ogg estovalles
tadpole.ogg capgròs
tag.ogg etiqueta
tail.ogg cua
tall.ogg alt
tape_measure.ogg cinta mètrica
taxi.ogg taxi
teach.ogg ensenyar
teacher.ogg professora
tear.ogg esquinçar
teddy.ogg peluix
teeth.ogg dentadura
television.ogg televisió
temple.ogg temple
tennis.ogg tenis
tent.ogg tenda
text.ogg text
thick.ogg gruixut
thief.ogg lladre
thigh.ogg cuixa
think.ogg pensar
thread.ogg bobina
throat.ogg gola
throw.ogg iniciar
thumb.ogg polze
tick.ogg paparra
ticket.ogg bitllet
tiger.ogg tigre
time.ogg temps
tin.ogg llauna
tire.ogg pneumàtic
tired.ogg cansat
tissue.ogg mocador
to_drink.ogg beure
toad.ogg gripau
toaster.ogg torradora
toe.ogg dit del peu
toilet.ogg vàter
tomatoe.ogg tomàquet
tongs.ogg pinces
tongue.ogg llengua
tool.ogg eina
top.ogg cim
torch.ogg torxa
touch.ogg tocar
towel.ogg tovallola
toy.ogg joguina
trail.ogg sender
train.ogg tren
train_station.ogg estació de tren
trap.ogg parany
trash.ogg escombraries
tray.ogg safata
treat.ogg dolç
tree.ogg arbre
triangle.ogg triangle
tribe.ogg tribu
trip.ogg viatge
truck.ogg camió
tube.ogg llapis de llavis
tulip.ogg tulipa
tune.ogg melodia
turkey.ogg gall dindi
turnip.ogg nap
turtle.ogg tortuga
tusk.ogg ullal
twin_boys.ogg bessons
twin_girls.ogg bessones
umbrella.ogg paraigua
under.ogg davall
uniform.ogg uniforme
van.ogg furgoneta
vapor.ogg vapor
vase.ogg gerro
vegetable.ogg vegetal
vein.ogg vena
verdure.ogg verdura
vest.ogg armilla
vet.ogg veterinari
viper.ogg escurçó
vowel.ogg vocal
vulture.ogg voltor
wag.ogg moure la cua
walk.ogg caminar
wall.ogg mur
walnut.ogg nou
wart.ogg berruga
wash.ogg banyar
wasp.ogg vespa
watch.ogg rellotge
water.ogg aigua
wave.ogg onada
wedding.ogg casament
wedge.ogg falca
weight.ogg pesa
wet.ogg mullat
whale.ogg balena
wheat.ogg blat
wheel.ogg roda
whisk.ogg batedora
whisper.ogg xiuxiuejar
white.ogg blanc
wide.ogg ample
wife.ogg muller
wig.ogg perruca
win.ogg guanyar
wind.ogg vent
window.ogg finestra
window_glass.ogg vidre de la finestra
wing.ogg ala
winter.ogg hivern
wolf.ogg llop
woman.ogg dona
wood.ogg fusta
word.ogg paraula
worker.ogg treballador
world.ogg món
wreath.ogg garlanda
wrench.ogg clau anglesa
wrist.ogg canell
write.ogg escriure
yellow.ogg groc
yogurt.ogg iogurt
yum.ogg deliciós
zebra.ogg zebra
zipper.ogg cremallera
zoo.ogg zoològic

Page generated the 2022-04-10