Azerbaijani (az)

Intro (az/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Əlavə rənglər description: Düzgün rəngdəki kəpənəyi seçin. voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Sayların vurulması description: Vurma əməliyyatını yerinə yetirin voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Sayların bölünməsi description: Bölmə əməlini çalışın voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Sayların çıxılması description: Çıxma əməlini öyrənin. voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Toplama əməli description: Toplanma əməlini şalışın. voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Məntiqi birliklər description: Meyvələrin ardıcıllığını tamamlayın. voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4-2players.ogg title: Dördü sıralayın (dostunuzla birgə) description: Dörd düyməni bir cərgəyə düzün. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
align4.ogg title: Dördü sıralayın (Tux'a qarşı) description: Dörd düyməni bir cərgəyə düzün. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
alphabet-sequence.ogg title: Əlifba sırası description: Buludları əlifba sırasına uyğun tutmaq üçün helikopteri hərəkət etdirin. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Analog Electricity description: Analoji elektri sxemi yaradın və təqlid edin voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Uşaq klaviaturası description: Klaviaturanı öyrənmək üçün sadə çalışma. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_tangram.ogg title: Baby Puzzle description: Məqsəd uşaq tapmacasını bir yerə toplamaqdır. voice: Move each puzzle piece, to obtain the completed puzzle. You can change their orientation by clicking on the arrows.
baby_wordprocessor.ogg title: Uşaq söz prosessoru description: Uşaqların düymələr ilə oynaması və hərfləri göstərə bilməsinə icazə verən sadə bir söz prosessoru. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Matching Items description: Elementləri müqayisə etmək üçün sürüşdürüb atın. voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Tapmacanı cavabını tapın description: Fiqurları, onlara müvafiq yerlərə köçürün. voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Balance Box description: Qutunu əyərək topu qapıya doğru yönəldin. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Balaca pinqivin Tuks ilə top oyunu description: Topu düzünə atmaq üçün sağa və ya sola ox düymələrini vurun. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Toplar cərgədə (Tuks'a qarşı) description: Dəliklərə yerləşdirmək istədiyin topların sayını seçin və ardınca OLDU düyməsinə vurun. Topu qırmızı dəliyə düşən oyunu uduzur. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Toplar cərgədə (ikilikdə) description: Dəliklərə yerləşdirmək istədiyin topların sayını seçin və ardınca OLDU düyməsinə vurun. Topu qırmızı dəliyə düşən oyunu uduzur. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: İkili lampalar description: Bu çalışma sizə, onluq say sisteminin ikili say sisteminə çevrilmıəsini, öyrənməyə kömək edir. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Brayl sisteminin öyrənilməsi description: Brayl sisteminin öyrənilməsi və yadda saxlanılması. voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Braille Fun description: Brayl hərfləri ilə çalışma. voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Təqvim description: Təlimatları oxuyun və təqvimdə doğru tarixi seçin. voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Kanal şlüzünü idarə edin description: Tuks öz gəmisini kanal şlüzündən keçirməlidir. Tuks'a kömək edin və kanallarda şlüzün necə işlədiyini öyrənin. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Kateqoriyalara bölmək description: Düzgün və səhv qruplar üzrə elementləri kateqoriyalara bölün. voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Kompyuter ilə dama oyunu description: GCompris'dəki beynəlxalq dama oyununun versiyasıdır. voice: play checkers against the computer
checkers_2players.ogg title: description: GCompris'dəki beynəlxalq dama oyununun versiyasıdır. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: description: voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: description: voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: description: voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: description: voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: description: voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Click On Me description: voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Learning Clock description: voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: description: voice: Match the colour by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: description: voice: Match the colour by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Rənglər description: voice: Click on the right color
crane.ogg title: description: voice: Click on each item in turn, in the blue frame, and move them to reproduce the pattern from the pink frame.
details.ogg title: description: Fiqurları, onlara müvafiq yerlərə köçürün. voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Digital Electricity description: voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Draw Letters description: voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Draw Numbers description: voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: description: voice: Count the elements by organising them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: description: voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: description: voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: description: voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Explore Farm Animals description: voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Explore Monuments description: Explore Monuments around the world. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Explore World Animals description: voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Explore World Music description: voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: description: voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: description: voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: description: voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: description: voice: Select the required day.
followline.ogg title: description: voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: description: voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: description: voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: description: voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Simple Letters description: voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Gnumch Equality description: voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Gnumch Factors description: voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Gnumch Inequality description: voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Gnumch Multiples description: voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Gnumch Primes description: voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Graph Coloring description: voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: description: voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: description: voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: description: voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: description: voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: description: voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: description: voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: description: voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Image Name description: voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: description: voice: Click on the correct musical instrument.
land_safe.ogg title: Land Safe description: voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: description: voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
learn_additions.ogg title: description: voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_digits.ogg title: description: voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_subtractions.ogg title: description: voice: Click on the circles to give the operation's result.
leftright.ogg title: description: voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: description: voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Lights Off description: voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: The History of Louis Braille description: voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: description: voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: description: voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: description: voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Invisible Maze description: voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Relative Maze description: Help Tux get out of this maze (Moves are relative). voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: description: voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: description: voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: description: voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: description: voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: description: voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: description: voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: description: voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Memory Game with images against Tux description: voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: description: voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Memory Game with images description: voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: description: voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Missing Letter description: voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: description: voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: description: voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: description: voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: description: voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: description: voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: Name that Note description: voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: description: voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Even and Odd Numbers description: voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
paintings.ogg title: description: voice: Catch and drop each piece on the points.
penalty.ogg title: description: voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Photo Hunter description: voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: Piano Composition description: voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
planegame.ogg title: Numbers in Order description: voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the numbers in the clouds, in ascending order.
play_piano.ogg title: description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
programmingMaze.ogg title: Programming Maze description: This activity teaches to program Tux to reach its goal using simple instructions like move forward, turn left and right. voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
railroad.ogg title: description: voice: Observe the train and then click on the items to set up a similar train
readingh.ogg title: description: voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: description: voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: description: voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
redraw_symmetrical.ogg title: description: voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Renewable Energy description: voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: description: voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: description: voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: description: voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: description: voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: description: voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: description: voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Numbers with Dice description: voice: Count the number on the dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Numbers with Dominoes description: voice: Count the numbers on the dominoes then type the result on your keyboard.
solar_system.ogg title: Solar System description: voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Pilot a Submarine description: voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: description: voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Super Brain description: voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: description: voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: description: voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Tic Tac Toe (against Tux) description: voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Tic Tac Toe (with a friend) description: voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: description: voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: description: voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Falling Words description: voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

ERROR: Missing resource file /src/activities/gletters/resource/default-az.json Instructions to create this file

Misc (az/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
awesome.ogg
back.ogg
by.ogg
check_answer.ogg
click_on_letter.ogg Must contains the voice: 'Click on the letter:'
configuration.ogg
congratulation.ogg
equal.ogg
fantastic.ogg
good.ogg
great.ogg
help.ogg
level.ogg
minus.ogg
outof.ogg
perfect.ogg
plus.ogg
quit.ogg
super.ogg
try_again.ogg
waytogo.ogg
welcome.ogg

Colors (az/colors/)

These files are missing

File Description
black.ogg
blue.ogg
brown.ogg
green.ogg
grey.ogg
orange.ogg
pink.ogg
purple.ogg
red.ogg
white.ogg
yellow.ogg

Geography (az/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg
africa.ogg
alaska.ogg
albania.ogg
algeria.ogg
america.ogg
american_samoa.ogg American Samoa
angola.ogg
antarctica.ogg
argentina.ogg
asia.ogg
australia.ogg
austria.ogg
azerbaijan.ogg
bahamas.ogg
bangladesh.ogg
belarus.ogg
belgium.ogg
belize.ogg
benin.ogg
bhutan.ogg
bolivia.ogg
bosnia_herzegovina.ogg
botswana.ogg
brazil.ogg
bulgaria.ogg
burkina_faso.ogg
burundi.ogg
cambodia.ogg
cameroon.ogg
canada.ogg
central_african_republic.ogg
chad.ogg
chile.ogg
china.ogg
colombia.ogg
cook_islands.ogg
costa_rica.ogg
croatia.ogg
cuba.ogg
czechia.ogg
democratic_republic_of_congo.ogg Democratic Republic of Congo
denmark.ogg
djibouti.ogg
dominican_republic.ogg
east_timor.ogg
ecuador.ogg
egypt.ogg
equatorial_guinea.ogg
eritrea.ogg
estonia.ogg
ethiopia.ogg
europe.ogg
fiji.ogg
finland.ogg
france.ogg
french_guiana.ogg
french_polynesia.ogg
gabon.ogg
gambia.ogg
georgia.ogg
germany.ogg
ghana.ogg
greece.ogg
greenland.ogg
guatemala.ogg
guinea.ogg
guinea_bissau.ogg
guyana.ogg
haiti.ogg
hawaii.ogg
honduras.ogg
hungary.ogg
iceland.ogg
india.ogg
indonesia.ogg
iran.ogg
iraq.ogg
ireland.ogg
italy.ogg
ivory_coast.ogg
jamaica.ogg
japan.ogg
jordan.ogg
kazakhstan.ogg
kenya.ogg
kiribati.ogg
kyrgyzstan.ogg
laos.ogg
latvia.ogg
lesotho.ogg
liberia.ogg
libya.ogg
lithuania.ogg
madagascar.ogg
malawi.ogg
malaysia.ogg
mali.ogg
marshall_islands.ogg
mauritania.ogg
mexico.ogg
micronesia.ogg
moldova.ogg
mongolia.ogg
moroco.ogg
mozambique.ogg
myanmar.ogg
namibia.ogg
nepal.ogg
netherland.ogg
new_caledonia.ogg
new_zealand.ogg
nicaragua.ogg
niger.ogg
nigeria.ogg
north_korea.ogg
northern_mariana_islands.ogg Northern Mariana Islands
norway.ogg
oceania.ogg
oman.ogg
pakistan.ogg
palau.ogg
panama.ogg
papua_new_guinea.ogg
paraguay.ogg
peru.ogg
philippines.ogg
pitcairn_islands.ogg
poland.ogg
portugal.ogg
puerto_rico.ogg
republic_of_congo.ogg Republic of Congo
romania.ogg
russia.ogg
rwanda.ogg
salvador.ogg
saudi_arabia.ogg
senegal.ogg
serbia.ogg
sierra_leone.ogg
slovakia.ogg
solomon_islands.ogg
somalia.ogg
south_africa.ogg
south_korea.ogg
spain.ogg
sri_lanka.ogg
sudan.ogg
suriname.ogg
swaziland.ogg Swaziland
sweden.ogg
switz.ogg
syria.ogg
taiwan.ogg
tajikistan.ogg
tanzania.ogg
thailand.ogg
togo.ogg
tonga.ogg
tunisia.ogg
turkey.ogg
turkmenistan.ogg
tuvalu.ogg
uganda.ogg
ukraine.ogg
united_arab_emirates.ogg
united_kingdom.ogg
uruguay.ogg
us_minor.ogg
usa.ogg
uzbekistan.ogg
vanuatu.ogg
venezuela.ogg
vietnam.ogg
western_sahara.ogg
yemen.ogg
zambia.ogg
zimbabwe.ogg

ERROR: missing resource file /src/activities/lang/resource/content-az.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/wordsgame/resource/default-az.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-az.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2021-06-08