Polish (pl)

Intro (pl/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Barwy zaawansowane description: Wybierz motyla o właściwej barwie voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Mnożenie liczb description: Ćwicz działania mnożenia voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Dzielenie liczb description: Ćwicz działania dzielenia voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Odejmowanie liczb description: Lekcja odejmowania voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Dodawanie liczb description: Ćwicz dodawanie liczb voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Logiczne powiązania description: Uzupełnij zestawy owoców voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4-2players.ogg title: Ułóż czwórki (dla dwóch graczy) description: Ułóż cztery tokeny w rzędzie voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
align4.ogg title: Ułóż czwórki (z Tuksem) description: Ułóż cztery tokeny w rzędzie voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
alphabet-sequence.ogg title: Szereg alfabetyczny description: Przemieszczaj helikopter tak, aby łapał chmury według porządku alfabetycznym. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
baby_wordprocessor.ogg title: Dziecięcy edytor tekstu description: Prosty edytor tekstu dla dzieci tak, aby mogły poznać klawiaturę i litery. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Dopasowywanie elementów description: Przeciągnij i upuść elementy, aby do siebie pasowały voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Ułóż puzzle description: Przeciągnij i upuść kształty do ich odpowiednich celów voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Labirynt równowagi description: Doprowadź kulę do drzwi przechylając labirynt voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Podaj piłkę do Tuksa description: Aby piłka poleciała prosto, naciśnij jednocześnie klawisz lewej i klawisz prawej strzałki. voice: Press the left and right arrow key at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Gra barowa (z Tuksem) description: Kliknij na liczbie piłek, które chcesz umieścić w otworach, a następnie naciśnij na przycisk OK. Zwycięzcą będzie ten ktor nie umieścił piłki w czerwonym otworze. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Gra barowa (z kolegą) description: Kliknij na liczbie piłek, które chcesz umieścić w otworach, a następnie naciśnij na przycisk OK. Zwycięzcą będzie ten ktor nie umieścił piłki w czerwonym otworze. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
braille_alphabets.ogg title: Poznaj system Braille'a description: Naucz się i zapamiętaj system Braille'a voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Zabawa Brajlem description: Litery Brajla voice: Create the Braille cell for the letter.
canal_lock.ogg title: Obsługa śluzy description: Tux ma kłopot ze swoim statkiem - musi przepłynąć przez śluzę. Pomóż Tuksowi i dowiedz się, jak działa śluza. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Kategoryzacja description: Skategoryzuj elementy do poprawnych i niepoprawnych grup voice: Categorize the elements into the correct group
checkers.ogg title: Zagraj w warcaby z komputerem description: Wersja w GCompris pochodzi z międzynarodowego draughts. voice: play checkers against the computer
checkers_2players.ogg title: Zagraj w warcaby z kolegą/koleżanką description: Wersja w GCompris pochodzi z międzynarodowego draughts. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Zagraj w szachy z Tuksem description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Zagraj w szachy z kolegą/koleżanką description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Końcówka gry w szachy description: Zagraj końcówkę gry w szachy z Tuksem voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Chronos description: Przeciągnij i upuść elementy, aby uszeregować je historycznie voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Naciśnij na małą literę description: Posłuchaj i naciśnij właściwą literę voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Naciśnij na wielką literę description: Posłuchaj i naciśnij właściwą literę voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Naciśnij i rysuj description: Narysuj obraz naciskając na wybrane punkty. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Naciśnij mnie description: Wyłap wszystkie pływające ryby zanim opuszczą akwarium voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Naucz się określać godziny description: Nauka odczytywania czasu na zegarze analogowym voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Mieszanie barw farb description: Odkryj mieszanie barw farb. voice: Match the colour by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Mieszanie barw światła description: Odkryj mieszanie barw świateł. voice: Match the colour by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Barwy description: Naciśnij na właściwą barwę voice: Click on the right color
crane.ogg title: Zbuduj ten sam model description: Obsługuj dźwig i skopiuj model voice: Click on each item in turn in the left frame and move them to mirror their position in the right frame.
details.ogg title: Znajdź szczegóły description: Przeciągnij i upuść kształty do ich odpowiednich celów voice: Slide the images on their respective targets
drawletters.ogg title: Rysowanie liter description: Łącz kropki, aby powstały litery voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Rysowanie liczb description: Łącz kropki, aby narysować cyfry od 0 do 9 voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Policz elementy description: Ułóż elementy w taki sposób, aby wygodnie można było je liczyć voice: Count the elements by organising them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Przesuń myszą lub dotknij ekranu description: Ruszaj myszą lub dotknij ekranu, aby wymazać obszar i odkryć tło voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Stuknij dwukrotnie lub naciśnij dwukrotnie description: Naciśnij dwukrotnie myszą lub dwukrotnie stuknij, aby wymazać obszar i odkryj obraz tła voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Naciśnij lub stuknij description: Naciśnij lub stuknij, aby oczyścić obszar i odkryć tło voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Poznaj zwierzęta na wsi description: Poznawaj zwierzęta na wsi, dowiedz się jakie odgłosy wydają, a także kilka interesujących szczegółów. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Poznawaj zabytki description: Poznawaj zabytki z całego świata. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Poznawaj zwierzęta na wsi description: Poznawaj zwierzęta na świecie, dowiedz się gdzie mieszkają, a także kilka interesujących szczegółów. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Poznawaj światową muzykę description: Dowiedz się o muzyce z całego świata. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
fifteen.ogg title: Układanka Piętnastka description: Przesuń każdy element, aby ułożyć obraz ponownie. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
followline.ogg title: Wąż do podlewania description: Strażak musi ugasić ogień, lecz jego wąż jest zablokowany. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Piłka nożna description: Strzel piłkę do bramki voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Ustal położenie obszaru description: Przeciągnij i upuść obszary, aby utworzyć całe państwo voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Ustalanie położenia państw description: Przeciągnij i upuść elementy, aby narysować mapę na nowo voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Proste litery description: Wpisuj spadające litery, zanim znajdą się na ziemi voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Gnumch - równość description: Naprowadź Pożeracza Liczb na równania, których wynikiem jest liczba na dole ekranu. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Gnumch - dzielniki description: Pokieruj Pożeracza Liczb po wszystkich dzielnikach liczby przedstawionej u góry. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Gnumch - nierówność description: Poprowadź Pożeracza do wszystkich działań, które NIE dadzą wyniku pokazanego u góry. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Gnumch - mnożniki description: Poprowadź Pożeracza do wszystkich mnożników liczby pokazanej u góry. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Gnumch - l. pierwsze description: Poprowadź Pożeracza do wszystkich liczb pierwszych. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Kolorowanie grafów description: Pokoloruj grafy tak, aby żaden z sąsiadujących węzłów nie był tego samego koloru. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
guesscount.ogg title: Liczba zgadywana description: Odgadnij wyrażenie algebraiczne i przeciągnij pola, aby uzyskać wynik równy liczbie zgadywanej. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Zgadnij liczbę description: Pomóż Tuksowi uciec z jaskini. Tux ukrył tutaj liczbę, którą należy znaleźć. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Klasyczna gra w wisielca description: Zgaduj litery danego słowa. Aby ci pomóc, po każdorazowej złej propozycji zostanie odkryta część obrazu odkrywając część słowa. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Uproszczona wieża Hanoi description: Odtwórz podaną wieżę voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: Wieża Hanoi description: Odtwórz wieżę daną po prawej stronie voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Sześciokąt description: Znajdź truskawkę przez klikanie na niebieskie pola voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Nazwa obrazu description: Przeciągnij i upuść każdy element nad jego nazwą voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Instrumenty muzyczne description: Naciśnij na odpowiedni instrument muzyczny voice: Click on the correct musical instrument.
intro_gravity.ogg title: Wprowadzenie do grawitacji description: Wprowadzenie do pojęcia grawitacji voice: Change the planets' gravitational force by moving the sliders up and down. Be careful not to crash Tux's spaceship.
land_safe.ogg title: Wyląduj bezpiecznie description: Zrozumienie przyspieszenia powodowanego grawitacją. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Wzbogać swoje słownictwo description: Ukończ aktywności związane z nauką języka. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
leftright.ogg title: Powiedz, która to ręka description: Odpowiedz, która ręka jest lewa, a która prawa voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Litera w którym słowie description: Litera jest zapisywana i/lub wymawiana. Wyświetlane są słowa, a dziecko musi wskazać słowo lub słowa, w których ta litera występuje. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Zgaś światło description: Celem jest wyłączenie wszystkich świateł. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: Historia Louisa Braille'a description: Przegląd najważniejszych dat dla wynalazcy systemu Brajla voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: Kapelusz magika description: Policz, ile przedmiotów zostało pod kapeluszem voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: Kapelusz magika description: Policz, ile przedmiotów znajduje się pod czapką magika voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Labirynt description: Pomóż Tuksowi wydostać się z tego labiryntu voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Niewidoczny labirynt description: Wyprowadź Tuksa z niewidzialnego labiryntu voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Względny labirynt description: Pomóż Tuksowi wydostać się z tego labiryntu (ruch jest względny) voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodia description: Odtwórz sekwencję dźwięków voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-enumerate.ogg title: Gra pamięciowa z liczeniem description: Odwracaj karty, aby połączyć liczbę z obrazkiem. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Gra pamięciowa z wszystkimi działaniami przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Matematyczna gra pamięciowa description: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Gra pamięciowa z dodawaniem i odejmowaniem przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, znajdź odejmowanie i jego wynik, aż wszystkie karty znikną. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Gra pamięciowa z dodawaniem i odejmowaniem description: Odwracaj karty, znajdź odejmowanie i jego wynik, aż wszystkie karty znikną. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Gra pamięciowa w dodawanie przeciwko Tuksowi description: Obracaj karty, aby znaleźć liczby, które po dodaniu tworzą tę samą sumę. Obracaj, aż pozbędziesz się wszystkich kart. Tux będzie robił to samo. Musisz go w tym pokonać! voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Pamięciowa gra w dodawanie description: Odwracaj karty, znajduj liczby, które pasują do tego samego działania dodawania, aż wszystkie karty znikną. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Gra pamięciowa z dzieleniem przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Gra pamięciowa z dzieleniem description: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Gra w odejmowanie w pamięci przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, znajduj liczby, które pasują do tego samego działania, aż wszystkie pary znikną. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Gra pamięciowa w odejmowanie description: Odwracaj karty, znajduj liczby, które pasują do tego samego działania, aż wszystkie pary znikną. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Graj w mnożenie i dzielenie przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Gra pamięciowa z mnożeniem i dzieleniem description: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące części działań, aż znikną wszystkie karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Graj w mnożenie przeciwko Tuksowi description: Odwracaj karty, znajdź działanie mnożenia oraz jego wynik. Wszystkie karty muszą zniknąć. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Gra pamięciowa w mnożenie description: Odwracaj karty, znajdź działanie mnożenia oraz jego wynik. Wszystkie karty muszą zniknąć. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Pamięciowa gra dźwiękowa przeciwko Tuksowi description: Ćwicz pamięć słuchową przeciwko Tuksowi voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Gra pamięciowa z dźwiękami description: Naciśnij na karty, posłuchaj i znajdź taki sam dźwięk voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Gra pamięciowa z obrazami przeciwko Tuksowi description: Graj przeciwko Tuksowi i odwracaj karty, aby znaleźć pasujące pary. voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Gra pamięciowa z liczbami description: Odwracaj karty, aby znaleźć liczbę i jej słowny odpowiednik. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Gra pamięciowa z obrazami description: Odkrywaj karty i znajduj pary voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: W poszukiwaniu złota description: Posługując się myszką zbliż się do ściany skalnej i szukaj złotych samorodków. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Brak litery description: voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Pieniądze description: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Wydaj Tuksowi jego resztę description: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi wydając resztę Tuksowi voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Wydaj Tuksowi resztę, łącznie z centami description: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi wydając resztę Tuksowi voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Pieniądze z centami description: Nauka używania pieniędzy łącznie z centami voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Odtwórz mozaikę description: Umieść każdy element w tych samych miejscach co w przykładzie. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Młynek (z Tuksem) description: Ogranicz przeciwnika do dwóch pionków lub zostawiając go bez dozwolonego ruchu. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Młynek (z kolegą) description: Ogranicz przeciwnika do dwóch pionków lub zostawiając go bez dozwolonego ruchu. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
number_sequence.ogg title: Szereg liczb description: Dotknij liczb w odpowiedniej kolejności. voice: Draw the picture by touching each number in the right sequence.
numbers-odd-even.ogg title: Liczby parzyste i nieparzyste description: Przemieszczaj helikopter tak, aby łapać chmury z parzystymi lub nieparzystymi liczbami voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers
paintings.ogg title: Ułóż puzzle description: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby odtworzyć pierwotny obraz voice: Catch and drop each piece on the points.
penalty.ogg title: Rzut karny description: Naciśnij podwójnie na piłkę, aby strzelić do bramki. voice: Double click or double tap on the ball to score a goal.
photo_hunter.ogg title: Łowca zdjęć description: Znajdź różnice między dwoma zdjęciami! voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
planegame.ogg title: Liczby w kolejności description: Poruszaj śmigłowcem tak, aby łapć chmury we właściwej kolejności voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the number in the clouds in numerical order.
readingh.ogg title: Ćwiczenie czytania w poziomie description: Przeczytaj listę słów i domyśl się czy dane słowo należy do niej. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Ćwiczenie czytania w pionie description: Przeczytaj listę słów w pionie i domyśl się czy dane słowo należy do niej. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Narysuj dany obraz ponownie description: Na pustej siatce narysuj dany obraz perfekcyjnie. voice: Use the drawing tools to reproduce a symmetrical figure on the right hand side.
redraw_symmetrical.ogg title: Odbij lustrzanie dany obraz description: Narysuj obraz na pustej siatce tak jakby było ją widać w lustrze. voice: Use the drawing tools to reproduce the right-hand side symmetrical figure.
renewable_energy.ogg title: Odnawialna energia description: Tux powrócił z łowienia ryb na jego łodzi. Doprowadź układ elektryczny do porządku, tak, aby Tux mógł oświetlić swój dom. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Ucz się odejmować przez zabawę description: Tux jest głodny. Pomóż mu znaleźć ryby - policz przeręble potrzebne, aby się do nich dostać. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Liczby rzymskie description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Wyrównaj wagę odpowiednio description: Przeciągnij i upuść ciężarki, aby zrównoważyć wagę voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Wyrównaj wagę odpowiednio description: Przeciągnij i upuść masy, aby zrównoważyć wagę i obliczyć ciężar voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Wyrównaj wagę odpowiednio description: Przeciągaj i upuszczaj masy, aby wyrównoważyć skalę, a następnie oblicz wagę w jednostkach wagowych voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Dziel się słodkościami description: Spróbuj rozdzielić słodkości na daną liczbę dzieci voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Prosta rysowanie description: Stwórz swój własny rysunek voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Liczenie przy użyciu kości do gry description: Policz liczbę kropek na kostkach, zanim spadną na ziemię voice: Count the number on your dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Liczby na dominach description: Policz liczbę kropek na dominach, zanim spadną na ziemię voice: Count the number of the points on the dominoes then type the result on your keyboard.
submarine.ogg title: Kieruj łodzią podwodną description: Nakieruj łódź podwodną do punktu końcowego. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, układanie niepowtarzalnych symboli w pewnej siatce description: Symbole nie mogą powtarzać się w kolumnach, rzędach i (jeżeli określone) w regionach. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Supermózg description: Tux ukrył kilka elementów. Odnajdź je we właściwej kolejności voice: Find out the right combination of colors. A black pin means you found the correct colour in the correct position, a white pin means it's the correct colour but in the wrong position.
tangram.ogg title: Układanka tangram description: Celem jest ułożenie zadanego kształtu voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Ucz się dodawania grając w rzutki description: Dosięgnij celu i podlicz swoje punkty voice: Click on the target to launch darts, then count your score!
tic_tac_toe.ogg title: Kółko i krzyżyk (z Tuksem) description: Umieść trzy znaki w szeregu voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Kółko i krzyżyk (dla dwóch graczy) description: Umieść trzy znaki w szeregu voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Układanka z przesuwanych elementów description: Wyjedź czerwonym samochodem z parkingu przez bramę po prawej stronie voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Obieg wody description: Tux powrócił z łowienia ryb na jego łodzi. Doprowadź system wodociągowy do porządku, tak, aby Tux mógł wziąć prysznic. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Spadające słowa description: Napisz spadające słowa zanim dotkną ziemi voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

ERROR: Missing resource file /src/activities/gletters/resource/default-pl.json Instructions to create this file

Letters (pl/alphabet/)

Misc (pl/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
configuration.ogg

Colors (pl/colors/)

Geography (pl/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afganistan
africa.ogg Afryka
alaska.ogg Alaska
albania.ogg Albania
algeria.ogg Algieria
america.ogg Ameryka
american_samoa.ogg Samoa Amerykańskie
angola.ogg Angola
antarctica.ogg Antarktyda
argentina.ogg Argentyna
asia.ogg Azja
australia.ogg Australia
austria.ogg Austria
azerbaijan.ogg Azerbejdżan
bahamas.ogg Bahamy
bangladesh.ogg Bangladesz
belarus.ogg Białoruś
belgium.ogg Belgia
belize.ogg Belize
benin.ogg Benin
bhutan.ogg Bhutan
bolivia.ogg Boliwia
bosnia_herzegovina.ogg Bośnia i Hercegowina
botswana.ogg Botswana
brazil.ogg Brazylia
bulgaria.ogg Bułgaria
burkina_faso.ogg Burkina Faso
burundi.ogg Burundi
cambodia.ogg Kambodża
cameroon.ogg Kamerun
canada.ogg Kanada
central_african_republic.ogg Republika Środkowej Afryki
chad.ogg Czad
chile.ogg Chile
china.ogg Chiny
colombia.ogg Kolumbia
cook_islands.ogg Wyspy Cooke'a
costa_rica.ogg Kostaryka
croatia.ogg Chorwacja
cuba.ogg Kuba
czechia.ogg Czechy
democratic_republic_of_congo.ogg Demokratyczna Republika Kongo
denmark.ogg Dania
djibouti.ogg Dżibuti
dominican_republic.ogg Republika Dominikany
east_timor.ogg Timor Wschodni
ecuador.ogg Ekwador
egypt.ogg Egipt
equatorial_guinea.ogg Gwinea Równikowa
eritrea.ogg Erytrea
estonia.ogg Estonia
ethiopia.ogg Etiopia
europe.ogg Europa
fiji.ogg Fidżi
finland.ogg Finlandia
france.ogg Francja
french_guiana.ogg Gujana Francuska
french_polynesia.ogg Polinezja Francuska
gabon.ogg Gabon
gambia.ogg Gambia
georgia.ogg Azja
germany.ogg Niemcy
ghana.ogg Ghana
greece.ogg Grecja
greenland.ogg Grenlandia
guatemala.ogg Gwatemala
guinea.ogg Gwinea
guinea_bissau.ogg Gwinea - Bissau
guyana.ogg Gujana
haiti.ogg Haiti
hawaii.ogg Hawaje
honduras.ogg Honduras
hungary.ogg Węgry
iceland.ogg Islandia
india.ogg Indie
indonesia.ogg Indonezja
iran.ogg Iran
iraq.ogg Irak
ireland.ogg Irlandia
italy.ogg Włochy
ivory_coast.ogg Wybrzeże Kości Słoniowej
jamaica.ogg Jamajka
japan.ogg Japonia
jordan.ogg Jordania
kazakhstan.ogg Kazachstan
kenya.ogg Kenia
kiribati.ogg Kiribati
kyrgyzstan.ogg Kirgistan
laos.ogg Laos
latvia.ogg Łotwa
lesotho.ogg Lesotho
liberia.ogg Liberia
libya.ogg Libia
lithuania.ogg Litwa
madagascar.ogg Madagaskar
malawi.ogg Malawi
malaysia.ogg Malezja
mali.ogg Mali
marshall_islands.ogg Wyspy Marshalla
mauritania.ogg Mauretania
mexico.ogg Meksyk
micronesia.ogg Mikronezja
moldova.ogg Mołdawia
mongolia.ogg Mongolia
moroco.ogg Maroko
mozambique.ogg Mozambik
myanmar.ogg Myanmar
namibia.ogg Namibia
nepal.ogg Nepal
netherland.ogg Holandia
new_caledonia.ogg Nowa Kaledonia
new_zealand.ogg Nowa Zelandia
nicaragua.ogg Nikaragua
niger.ogg Niger
nigeria.ogg Nigeria
north_korea.ogg Korea Północna
northern_mariana_islands.ogg Mariany Północne
norway.ogg Norwegia
oceania.ogg Oceania
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
panama.ogg Panama
papua_new_guinea.ogg Papua Nowa Gwinea
paraguay.ogg Paragwaj
peru.ogg Peru
philippines.ogg Filipiny
pitcairn_islands.ogg Wyspy Pitcairn
poland.ogg Polska
portugal.ogg Portugalia
puerto_rico.ogg Puerto Rico
republic_of_congo.ogg Republika Kongo
romania.ogg Rumunia
russia.ogg Rosja
rwanda.ogg Ruanda
salvador.ogg Salwador
saudi_arabia.ogg Arabia Saudyjska
senegal.ogg Senegal
serbia.ogg Serbia
sierra_leone.ogg Sierra Leone
slovakia.ogg Republika Słowacka
solomon_islands.ogg Wyspy Salomona
somalia.ogg Somalia
south_africa.ogg Afryka południowa
south_korea.ogg Korea Południowa
spain.ogg Hiszpania
sri_lanka.ogg Sri Lanka
sudan.ogg Sudan
suriname.ogg Surinam
swaziland.ogg Suazi
sweden.ogg Szwecja
switz.ogg Szwajcaria
syria.ogg Syria
taiwan.ogg Tajwan
tajikistan.ogg Tadżykistan
tanzania.ogg Tanzania
thailand.ogg Tajlandia
togo.ogg Togo
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunezja
turkey.ogg Turcja
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
uganda.ogg Uganda
ukraine.ogg Ukraina
united_arab_emirates.ogg Zjednoczone Emiraty Arabskie
united_kingdom.ogg Wielka Brytania
uruguay.ogg Urugwaj
us_minor.ogg Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
usa.ogg Stany Zjednoczone Ameryki
uzbekistan.ogg Uzbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
venezuela.ogg Wenezuela
vietnam.ogg Wietnam
western_sahara.ogg Sahara Zachodnia
yemen.ogg Jemen
zambia.ogg Zambia
zimbabwe.ogg Zimbabwe

ERROR: missing resource file /src/activities/lang/resource/content-pl.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/wordsgame/resource/default-pl.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-pl.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2017-10-05