Norwegian Nynorsk (nn)

Intro (nn/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Avanserte fargar description: Vel sommarfuglen med rett farge. voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Gonging av tal description: Øv på gongetabellen. voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Deling av tal description: Øv på å dela. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Subtraksjon av tal description: Øv på å trekkja frå. voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Plussing av tal description: Øv på å leggja til. voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Logiske samanhengar description: Fullfør fruktrekkja. voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4-2players.ogg title: Fire på rad (mot ein venn) description: Plasser fire kuler på rad. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
align4.ogg title: Fire på rad (mot Tux) description: Plasser fire kuler på rad. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
alphabet-sequence.ogg title: Rekkjefølgja på bokstavane i alfabetet description: Fly med helikopter for å fanga skyer i alfabetisk rekkjefølgje. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Analogteknikk description: Lag og simuler ein analog straumkrins. voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Baby­tastatur description: Ein enkel aktivitet for leik med tastaturet. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_tangram.ogg title: Baby­puslespel description: Pusla saman ulike puslespel med få brikker. voice: Move each puzzle piece, to obtain the completed puzzle. You can change their orientation by clicking on the arrows.
baby_wordprocessor.ogg title: Enkel tekst­handsamar description: Ein svært enkel teksthandsamar, der ungar kan leika seg med tastaturet og sjå bokstavar. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Gjenstandar som passar saman description: Flytt gjenstandane til andre som dei passar saman med. voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Biletbitar description: Flytt biletbitane til rett plass. voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Balanseeske description: Styr ballen til døra ved å vippa på eska. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Send ballen til Tux description: Trykk på venstre og høgre piltast samtidig for å senda ballen rett fram. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Barspel (mot Tux) description: Trykk for å velja kor mange ballar du vil plassera i hòla, og så på «OK». Vinnaren er den som ikkje plasserer ein ball i det raude hòlet. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Barspel (mot ein venn) description: Trykk for å velja kor mange ballar du vil plassera i hòla, og så på «OK». Vinnaren er den som ikkje plasserer ein ball i det raude hòlet. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Binærlampar description: Her lærer du om korleis du kan gjera om tal frå titalssystemet til totalssystemet (binærtalsystemet). voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Lær blindeskrift description: Lær og hugs blindeskrift. voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Gøy med blindeskrift description: Øv på å skriva blindeskrift. voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Kalender description: Les instruksjonane og vel rett dato på kalenderen. voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Kanalsluse description: Tux må gjennom ei kanalsluse med båten sin. Hjelp han med å forstå korleis slusesystemet fungerer. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Kategorisering description: Kategoriser gjenstandane i rette og galne grupper. voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Spel dam mot datamaskina description: Versjonen her følgjer dei internasjonale reglane. voice: play checkers against the computer
checkers_2players.ogg title: Spel dam mot ein venn description: Versjonen her følgjer dei internasjonale reglane. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Spel sjakk mot Tux description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Spel sjakk mot ein venn description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Sluttspel i sjakk description: Spel sluttspel i sjakk mot Tux. voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Kronologi description: Set bileta i rett rekkjefølgje, slik at dei fortel ei historie. voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Trykk på ein liten bokstav description: Trykk på bokstaven du høyrer. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Trykk på ein stor bokstav description: Trykk på bokstaven du høyrer. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Trykk og teikn description: Lag ei teikning ved å trykkja på dei merkte punkta. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Trykk på meg description: Fang alle fiskane før dei sym ut av akvariet. voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Lær klokka description: Lær kor mykje klokka er på ei urskive. voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Bland målingsfargar description: Utforsk korleis du kan blanda måling for å få ulike fargar. voice: Match the colour by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Bland lysfargar description: Utforsk korleis du kan blanda farga lys for å få ulike fargar. voice: Match the colour by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Fargar description: Trykk på rett farge. voice: Click on the right color
crane.ogg title: Bygg opp modellen description: Bruk heisekrana til å laga ein kopi av modellen. voice: Click on each item in turn, in the blue frame, and move them to reproduce the pattern from the pink frame.
details.ogg title: Finn biletdetaljar description: Flytt biletbitane til rett plass. voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Digital­teknikk description: Lag og simuler ein digital krins (ein logisk krins). voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Teikn bokstavar description: Teikn strekar mellom prikkane for å laga bokstavar. voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Teikn tal description: Teikn strekar mellom prikkane for å laga tala 0 til 9. voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Tel fruktene description: Plasser fruktene slik at det vert lett å telja dei. voice: Count the elements by organising them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Flytt på muse­peikaren eller trykk på skjermen description: Flytt på muse­peikaren eller trykk på skjermen for å viska ut, slik at du får fram bakgrunnen. voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Dobbeltklikk / trykk to gongar raskt description: Trykk to gongar raskt eller dobbeltklikk med musa på felta, slik at heile biletet bak vert synleg. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Trykk description: Trykk på skjermen for å viska slik at biletet bak vert synleg. voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Utforsk dyra på garden description: Lær om dyra på garden – kva lydar dei lagar og interessante fakta. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Utforsk byggverk description: Utforsk byggverk frå heile verda. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Utforsk dyra på jorda vår description: Lær interessante fakta om dyr og om kor dei held til i verda. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Utforsk verdsmusikk description: Lær om musikk frå ulike delar av verda. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Familie og slekt description: Vel rett nemning på medlemmar av familien og slekta. voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Vel rette slektningar description: Trykk på eit par som svarar til slektsrelasjonen. voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: Spelet 15 description: Flytt brikkene for å gjenskapa biletet. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Finn dagen description: Finn rett dato og vel han på kalenderen. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Sløkk brannen description: Brannmannen vil sløkkja brannen, men noko har sett seg fast i vasslangen. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Fotball description: Skyt fotballen i mål. voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Kjenn att landområda description: Dra og slepp dei geografiske områda til rett plass på kartet. voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Kjenn att landa description: Dra og slepp dei geografiske områda til rett plass på kartet. voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Enkle bokstavar description: Skriv inn dalande bokstavar før dei når bakken. voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Likskaps-talmumsar description: Hjelp talmumsaren fram til uttrykka som er like talet nedst på skjermen. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Faktor-talmumsar description: Hjelp talmumsaren fram til faktorane til talet nedst på skjermen. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Ulikskaps-talmumsar description: Hjelp talmumsaren fram til uttrykka som er ulike talet nedst på skjermen. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Multiplum-talmumsar description: Hjelp talmumsaren fram til alle multipluma av talet nedst på skjermen. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Primtals-mumsar description: Hjelp talmumsaren fram til alle primtala. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Graf-fargelegging description: Fargelegg grafen slik at alle nabonodane har forskjellige fargar/former. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Tyngdekraft description: Innføring i tyngdekrafta. voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: Sluttsvar description: Gjett reknestykka, og dra så brikkene for å laga dei, slik at det siste reknestykket gjev sluttsvaret du skal fram til. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Gjett eit tal description: Hjelp Tux å komma seg ut av hòla ved å gjetta det hemmelege talet. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Det klassiske hengtmann-spelet description: Gjett bokstavane i eit hemmeleg ord. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Forenkla «Tårnet i Hanoi» description: Bygg opp tårnet. voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: Tårnet i Hanoi description: Flytt tårnet til pinnen som er heilt til høgre. voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Tampen brenn description: Finn jordbæret gøymt under dei blå felta. voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Biletnamn description: Plasser gjenstandane over tilhøyrande ord. voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Musikk­instrument description: Trykk på rett musikkinstrument. voice: Click on the correct musical instrument.
land_safe.ogg title: Land trygt description: Styr romskipet til det grøne landingsområdet. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Utvid ordforrådet ditt description: Lær nye ord. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
learn_additions.ogg title: Lær å leggja til description: Lær å plussa med små tal. voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_digits.ogg title: Lær tala under 10 description: Læra tala 0–9. voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_subtractions.ogg title: Lær å trekkja frå description: Lær å trekkja frå små tal. voice: Click on the circles to give the operation's result.
leftright.ogg title: Venstre- og høgrehender description: Finn ut om ei hand er ei venstrehand eller ei høgrehand. voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Bokstav i kva ord description: Ein bokstav vert skriven. Nokre ord vert viste, og du må finna ordet eller orda som inneheld bokstaven. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Av med lysa description: Få slått av alle lysa. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: Livshistoria til Louis Braille description: Lær om viktige hendingar i livet til oppfinnaren av blindeskrifta braille. voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: Trollmannens hatt description: Rekn ut kor mange stjerner det er under trollmannens hatt. voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: Trollmannens hatt description: Tel etter kor mange stjerner det er under trollmannens hatt. voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Labyrint description: Hjelp Tux å finna vegen ut av labyrinten. voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Usynleg labyrint description: Hjelp Tux å finna vegen ut av den usynlege labyrinten. voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Relativ labyrint description: Hjelp Tux å finna vegen ut av labyrinten (med relative rørsler). voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodi description: Gjenskap ein melodi. voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Biletlotto med store og små bokstavar, mot Tux description: Snu korta heilt til du finn to med same bokstav, éin stor og éin liten, med Tux som motstandar. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Biletlotto med store og små bokstavar description: Snu korta heilt til du finn to med same bokstav, éin stor og éin liten. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Biletlotto med teljing description: Snu korta heilt til du finn to der talet stemmer med teikninga. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Biletlotto med alle aritmetiske operasjonar, mot Tux description: Snu korta heilt til du finn to der reknestykket og svaret viser til same tal, med Tux som motstandar. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Biletlotto med alle aritmetiske operasjonar description: Snu korta heilt til du finn to der reknestykket og svaret viser til same tal. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Biletlotto med addisjon og subtraksjon, mot Tux description: Snu korta heilt til du finn to der addisjons- eller subtraksjonsoppgåva og svaret viser til same tal, med Tux som motstandar. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Biletlotto med addisjon og subtraksjon description: Snu korta heilt til du finn to der addisjons- eller subtraksjonsoppgåva og svaret viser til same tal. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Biletlotto med addisjon, mot Tux description: Snu korta heilt til du finn to der addisjonsoppgåva og svaret viser til same tal, med Tux som motstandar. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Biletlotto med addisjon description: Snu korta heilt til du finn to der reknestykket og svaret viser til same tal. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Biletlotto med divisjon, mot Tux description: Snu korta heilt til du finn to der divisjonsoppgåva og svaret viser til same tal, med Tux som motstandar. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Biletlotto med divisjon description: Snu korta heilt til du finn to der divisjonsoppgåva og svaret viser til same tal. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Biletlotto med subtraksjon, mot Tux description: Snu korta heilt til du finn to der subtraksjonsoppgåva og svaret viser til same tal, med Tux som motstandar. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Biletlotto med subtraksjon description: Snu korta heilt til du finn to der subtraksjonsoppgåva og svaret viser til same tal. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Biletlotto med multiplikasjon og divisjon, mot Tux description: Snu korta heilt til du finn to der multiplikasjonsoppgåva og svaret viser til same tal, med Tux som motstandar. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Biletlotto med multiplikasjon og divisjon description: Snu korta heilt til du finn to der multiplikasjonsoppgåva og svaret viser til same tal. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Biletlotto med multiplikasjon, mot Tux description: Snu korta heilt til du finn to der multiplikasjons- eller divisjonsoppgåva og svaret viser til same tal, med Tux som motstandar. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Biletlotto med multiplikasjon description: Snu korta heilt til du finn to der multiplikasjons- eller divisjonsoppgåva og svaret viser til same tal. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Lydlotto mot Tux description: Snu korta heilt til du finn to med like lydar, med Tux som motstandar. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Lydlotto description: Snu korta heilt til du finn to med like lydar. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Biletlotto, mot Tux description: Snu alle kortpara som passar saman, med Tux som motstandar. voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Biletlotto med talord description: Snu korta heilt til du finn to der talordet stemmer med talet. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Biletlotto description: Snu alle kortpara som passar saman. voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Grav etter gull description: Bruk musehjulet til å sjå nærare på bergveggen, for å oppdaga gullklumpar. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Manglande bokstav description: Finn bokstaven som manglar i ordet. voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Pengar description: Øv på å handtera pengar. voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Gje Tux pengar tilbake på kjøpet description: Gje Tux pengar tilbake på kjøpet. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Gje Tux pengar tilbake på kjøpet, med øre description: Gje Tux pengar tilbake på kjøpet. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Pengar med øre description: Øv på å handtera pengar – her òg med øre. voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Kopier mosaikken description: Plasser kvar gjenstand på same plass som i eksempelet. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Mil (mot Tux) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Mil (mot ein venn) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: Namngje noten description: Lær namna på notane, både i f- og g-nøkkelen. voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Tal i rekkjefølgje description: Trykk på tala i rett rekkjefølgje. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Partal og oddetal description: Fly med helikopter for å fanga skyer som har odde- eller partal. voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
paintings.ogg title: Pusla saman måleri description: Pusla saman bilete av kjende måleri. voice: Catch and drop each piece on the points.
penalty.ogg title: Straffe­spark description: Dobbeltklikk med musa eller trykk to gongar raskt med fingeren kor som helst i målet for skåra. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Fotojakt description: Finn forskjellen mellom to bilete. voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: Komponering for piano description: Lær korleis tangentane på pianoet verkar og korleis notar ser ut på noteark. voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
planegame.ogg title: Tal i rekkjefølgje description: Fly med helikopter for å fanga skyer i rett rekkjefølgje. voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the numbers in the clouds, in ascending order.
play_piano.ogg title: Spel piano description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: Følg rytmen description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
programmingMaze.ogg title: Programmerings­labyrint description: Lær å programmera Tux til å nå utgangen med enkle instruksjonar, som «gå framover» og «snu til venstre». voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
railroad.ogg title: Tog-hugsespel description: Bygg opp att toget du ser øvst på skjermen. voice: Observe the train and then click on the items to set up a similar train
readingh.ogg title: Vassrett lesetrening description: Les ei liste over ord og sjå om ordet er med. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Loddrett lesetrening description: Les ei loddrett liste over ord og sjå om ordet er med. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Kopier teikninga description: Lag ein nøyaktig kopi av teikninga på rutenettet. voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
redraw_symmetrical.ogg title: Spegelkopier teikninga description: Lag ein spegelvend kopi av teikninga på rutenettet. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Fornybar energi description: Tux kjem heim etter ein båttur, og du må få straumnettet i gang, slik at han får lys heime. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Intervall­teljing description: Tux er svolten, og han treng di hjelp til å telja fram til rett isflak for å få tak i fisk. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Romartal description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Få vekta i likevekt description: Legg lodd på vekta slik at ho kjem i likevekt. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Vektskål med internasjonale måleeiningar description: Legg lodd på vekta slik at ho kjem i likevekt, og rekn ut vekta. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Vektskål med britiske måleeiningar description: Legg lodd på vekta slik at ho kjem i likevekt, og rekn ut vekta. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Del smågodt likt description: Prøv å dela smågodtet likt mellom alle ungane. voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Enkel teikne­aktivitet description: Lag di eiga teikning. voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Tal med terningar description: Tel kor mange prikkar det er på terningen før han når bakken. voice: Count the number on the dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Tal med dominobrikker description: Tel kor mange prikkar det er på dominobrikka før ho når bakken. voice: Count the numbers on the dominoes then type the result on your keyboard.
solar_system.ogg title: Solsystemet description: Svar på spørsmåla og prøv å få alt rett. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Styr ein ubåt description: Styr ubåten til fram til målet. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku – plasser symbol i eit rutenett description: Plasser figurar og siffer i eit spesielt mønster i eit rutenett. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Superhjerne description: Tux har ein hemmeleg fargekombinasjon han vil du skal prøva å gjetta. voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: Tangram-puslespel description: Gjenskap ei oppgjeven form. voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Øv på å summera poeng på ei målskive description: Treff målskiva og tel kor mange poeng du får. voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Bondesjakk (mot Tux) description: Plasser tre merke på rad. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Bondesjakk (mot ein venn) description: Plasser tre merke på rad. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Skyvespel description: Køyr den raude bilen ut frå parkeringsplassen gjennom utgangen til høgre. voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Vasskrinsløpet description: Tux kjem heim etter ein båttur, og du må setja i gang vasskrinsløpet, slik at han får teke ein velfortent dusj. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Dalande ord description: Skriv inn dalande ord før dei når bakken. voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

Letters (nn/alphabet/)

Misc (nn/misc/)

These files are missing

File Description
try_again.ogg

Colors (nn/colors/)

Geography (nn/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afghanistan
algeria.ogg Algerie
american_samoa.ogg Amerikansk Samoa
antarctica.ogg Antarktika
australia.ogg Australia
azerbaijan.ogg Aserbajdsjan
bangladesh.ogg Bangladesh
belize.ogg Belize
bhutan.ogg Bhutan
burkina_faso.ogg Burkina Faso
cambodia.ogg Kambodsja
central_african_republic.ogg Den sentralafrikanske republikken
chad.ogg Tsjad
china.ogg Kina
cook_islands.ogg Cookøyene
democratic_republic_of_congo.ogg Kongo
djibouti.ogg Djibouti
east_timor.ogg Aust-Timor
ethiopia.ogg Etiopia
fiji.ogg Fiji
french_polynesia.ogg Fransk Polynesia
georgia.ogg Georgia
guinea_bissau.ogg Guinea-Bissau
guyana.ogg Guyana
hawaii.ogg Hawaii
india.ogg India
indonesia.ogg Indonesia
iran.ogg Iran
iraq.ogg Irak
japan.ogg Japan
jordan.ogg Jordan
kazakhstan.ogg Kasakhstan
kiribati.ogg Kiribati
kyrgyzstan.ogg Kirgisistan
laos.ogg Laos
libya.ogg Libya
malawi.ogg Malawi
malaysia.ogg Malaysia
marshall_islands.ogg Marshalløyene
micronesia.ogg Mikronesiaføderasjonen
mongolia.ogg Mongolia
myanmar.ogg Myanmar
nepal.ogg Nepal
new_caledonia.ogg Ny-Caledonia
new_zealand.ogg New Zealand
north_korea.ogg Nord-Korea
northern_mariana_islands.ogg Nord-Marianane
oceania.ogg Oseania
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
papua_new_guinea.ogg Papua Ny-Guinea
philippines.ogg Filippinane
pitcairn_islands.ogg Pitcairn
puerto_rico.ogg Puerto Rico
republic_of_congo.ogg Kongo-Brazzaville
saudi_arabia.ogg Saudi-Arabia
serbia.ogg Serbia
sierra_leone.ogg Sierra Leone
solomon_islands.ogg Salomonøyene
south_korea.ogg Sør-Korea
sri_lanka.ogg Sri Lanka
syria.ogg Syria
taiwan.ogg Taiwan
tajikistan.ogg Tadsjikistan
tanzania.ogg Tanzania
thailand.ogg Thailand
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunisia
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
united_arab_emirates.ogg Dei sameinte arabiske emirata
us_minor.ogg USAs ytre småøyer
uzbekistan.ogg Usbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
vietnam.ogg Vietnam
western_sahara.ogg Vest-Sahara
yemen.ogg Jemen

Words (nn/words/)

These files are missing

File Description
accountant.ogg rekneskapsførar
ache.ogg tannverk
acorn.ogg eikenøtt
actor.ogg skodespelar
air_horn.ogg signalhorn
alarmclock.ogg vekkjarklokke
alligator.ogg alligator
alphabet.ogg alfabetet
anchor.ogg anker
angel.ogg engel
angry.ogg sint
animal.ogg dyr
ankle.ogg ankel
ant.ogg maur
anteater.ogg maurslukar
antelope.ogg antilope
apple.ogg eple
apple_tree.ogg epletre
appliance.ogg hushaldningsmaskiner
apricot.ogg aprikos
arm.ogg arm
armchair.ogg lenestol
artichoke.ogg artisjokk
artist.ogg kunstnar
asparagus.ogg asparges
astronaut.ogg astronaut
athlete.ogg sprintar
avocado.ogg avokado
ax.ogg øks
baby_bottle.ogg tåteflaske
back.ogg rygg
badge.ogg medalje
bag.ogg ryggsekk
bait.ogg agn
balance.ogg skålvekt
bald.ogg skalla
ball.ogg ball
ball_of_yarn.ogg garnnøste
ball_soccer.ogg fotball
ballet.ogg ballett
bank.ogg bank
banker_female.ogg bankfunksjonær
bark.ogg å bjeffa
barn.ogg løe
bat.ogg flaggermus
bath.ogg badekar
bathing_suit.ogg badedrakt
bay.ogg vik
beach.ogg strand
bean.ogg bønner
bear.ogg bjørn
beard.ogg skjegg
beat.ogg å slå
beaver.ogg bever
bed.ogg seng
bedroom.ogg soverom
bee.ogg bie
beetle.ogg bille
beg.ogg å trygla
behind.ogg bak
bell.ogg bjølle
belly.ogg mage
bench.ogg benk
bib.ogg smekke
big.ogg stor
big_top.ogg sirkustelt
bike.ogg sykkel
bird.ogg fugl
bit.ogg jafs
bite.ogg å bita
black.ogg svart
blackberry.ogg bjørnebær
blackbird.ogg svarttrost
blade.ogg knivblad
blind.ogg blind
blink.ogg å blunka
block.ogg kloss
blond.ogg blond
blue.ogg blå
blueberry.ogg blåbær
blush.ogg raudnar
board.ogg skilt
boat.ogg båt
boil.ogg å koka
bolt.ogg mutter
bomb.ogg bombe
bone.ogg knokkel
book.ogg bok
bookcase.ogg bokhylle
bottom.ogg rumpe
box.ogg øskje
boxer.ogg boksarar
boy.ogg gut
braid.ogg flette
brain.ogg hjerne
branch.ogg grein
bread.ogg brød
break.ogg å knusa
breast.ogg bryst
brick.ogg mursteinar
bricklayer.ogg murar
bride.ogg brur
bridge.ogg bru
bright.ogg lys
broccoli.ogg brokkoli
brother.ogg brør
brown.ogg brun
brush.ogg pensel
bubble.ogg boble
bucket.ogg bøtte
bud.ogg knopp
buffalo.ogg bøffel
bug.ogg insekt
bulb.ogg lyspære
bull.ogg okse
bump.ogg kul
bun.ogg rundstykke
bus.ogg buss
bush.ogg busk
butcher.ogg slaktar
butter.ogg margarin
butterfly.ogg sommarfugl
button.ogg knapp
cabbage.ogg kål
cabin.ogg hytte
cacao.ogg kakaobønner
cactus.ogg kaktus
cage.ogg bur
cake.ogg kake
call.ogg å ringja
camel.ogg kamel
camera.ogg kamera
camp.ogg leir
can.ogg hermetikkboksar
canary.ogg kanarifugl
candle.ogg stearinlys
candy.ogg drops
cane.ogg stokk
canoe.ogg kano
canon.ogg kanon
canyon.ogg kløft
cap.ogg skuggehue
cape.ogg kappe
car.ogg bil
carafe.ogg karaffel
card.ogg kort
carnival.ogg masker
carpenter.ogg snikkar
carpet.ogg flygande teppe
carrot.ogg gulrot
cart.ogg handlevogn
cash.ogg pengar
castle.ogg slott
cat.ogg katt
cat_female.ogg jentekatt
catch.ogg å fiska
caterpillar.ogg larve
cauldron.ogg heksegryte
cauliflower.ogg blomkål
cave.ogg hòle
cavern.ogg grotte
celery.ogg selleri
centipede.ogg tusenbein
cereal.ogg korn
chain.ogg lenkje
chair.ogg stol
chalk.ogg krit
chameleon.ogg kameleon
chandelier.ogg lysekrone
chat.ogg å prata
cheek.ogg kinn
cheer.ogg duskedame
cheese.ogg ost
chef.ogg kokk
cherry.ogg kirsebær
chest.ogg kiste
chick.ogg kylling
chicken.ogg unghøne
child.ogg unge
chimney.ogg skorstein
chimp.ogg sjimpanse
chin.ogg hake
chocolate.ogg sjokolade
chop.ogg å skjera
chores.ogg husarbeid
christmas.ogg juletre
cigar.ogg sigar
circus.ogg bodtelt
city.ogg by
clam.ogg musling
clap.ogg å klappa
class.ogg skuleklasse
claw.ogg klo
clay.ogg leire
clean.ogg å dusja
cleaning_lady.ogg vaskedame
cliff.ogg fjellside
climb.ogg klatring
clock.ogg klokke
cloth.ogg klede
clothes_hanger.ogg kleshengjar
cloud.ogg sky
cloudy.ogg skyer
clover.ogg firkløver
clown.ogg klovn
coach.ogg trenar
coast.ogg strandkant
coat.ogg kåpe
cobra.ogg kobraslange
coconut.ogg kokosnøtt
cod.ogg torsk
coffee.ogg kaffi
coin.ogg myntar
cold.ogg kaldt
color.ogg fargar
colt.ogg fole
comb.ogg kam
cone.ogg trafikkjegle
cook.ogg å baka
cookie.ogg kjeks
cork.ogg kork
corn.ogg mais
couch.ogg sofa
cough.ogg å hosta
couple.ogg kjærastar
cow.ogg ku
cowboy.ogg cowboy
crab.ogg krabbe
cradle.ogg vogge
craft.ogg handarbeid
crawl.ogg å krypa
crazy.ogg sprø
creek.ogg bekk
crepe.ogg pannekake
crib.ogg barneseng
croak.ogg å kvekka
crocodile.ogg krokodille
cross.ogg kross
crow.ogg kråke
crown.ogg krone
crumb.ogg smular
crust.ogg skorpe
cry.ogg å grina
crystal.ogg krystall
cube.ogg kube
cucumber.ogg agurk
curtain.ogg gardiner
cut.ogg å klippa
cute.ogg søt
dad.ogg far
daffodil.ogg påskelilje
daisy.ogg tusenfryd
dam.ogg demning
dance.ogg dansarar
dandelion.ogg løvetann
dart_board.ogg dartskive
date_fruit.ogg dadlar
deer.ogg hjort
den.ogg hi
desert.ogg ørken
desk.ogg skrivepult
dessert.ogg dessert
diamond.ogg diamant
dig.ogg å grava
dirt.ogg jord
dirty.ogg skiten
dish.ogg suppeskål
dishcloth.ogg oppvaskhandkle
dive.ogg dykking
doctor.ogg dokter
doe.ogg dådyr
dog.ogg hund
doll.ogg dokke
dolphin.ogg delfin
domino.ogg dominobrikker
door.ogg dør
doormat.ogg dørmatte
dot.ogg prikk
doughnut.ogg smultring
dove.ogg fredsdue
dragon.ogg drake
dragonfly.ogg augestikkar
draw.ogg å teikna
drawer.ogg skuff
dream.ogg å drøyma
dress.ogg kjole
drink.ogg drikke
drip.ogg drope
drive.ogg å køyra
drool.ogg å sikla
drum.ogg tromme
dry.ogg å tørka
duck.ogg and
duck_mother.ogg andemor
dune.ogg sanddyne
dwarf.ogg dverg
eagle.ogg ørn
ear.ogg øyre
earth.ogg smilande jord
eat.ogg å eta
egg.ogg egg
eggplant.ogg aubergine
elbow.ogg olboge
electrician.ogg elektrikar
elk.ogg elg
empty.ogg tom
engine.ogg motor
engineer.ogg ingeniør
eraser.ogg viskelêr
explore.ogg utforsking
eyelash.ogg augevippe
eyes.ogg auge
face.ogg ansikt
fair.ogg tivoli
fairy.ogg fe
fall.ogg å detta
fall_season.ogg haust
family.ogg familie
fan.ogg vifte
farm.ogg bondegard
farmer.ogg bonde
fat.ogg fyldig
faucet.ogg kran
fawn.ogg hjortekalv
fear.ogg redd
feast.ogg steikt kylling
feather.ogg fjør
feed.ogg å mata
femur.ogg lårbein
fetch.ogg å henta
fig.ogg fiken
fin.ogg ryggfinne
find.ogg å finna
finger.ogg finger
fire.ogg bål
fire_extinguisher.ogg brannsløkkingsapparat
fireman.ogg brannmann
fish.ogg fisk
fisherman.ogg fiskar
fist.ogg knyttneve
flacon.ogg såpeflaske
flag.ogg flagg
flame.ogg flammar
flamingo.ogg flamingo
flash.ogg lommelykt
flat.ogg husrekkje
flies.ogg fluge
float.ogg å flyta
flour.ogg mjøl
flower.ogg blome
fluff.ogg lo
flute.ogg fløyte
fly.ogg å sveva
foam.ogg skum
foot.ogg fot
forest.ogg skog
fork.ogg gaffel
fountain.ogg fontene
fox.ogg rev
freeze.ogg å frysa
friend.ogg vennskap
fries.ogg pommes frites
frog.ogg frosk
front.ogg framfor
fruit.ogg fruktkorg
fudge.ogg karamellar
full.ogg fullt
fur.ogg pels
game.ogg Newtons vogge
garage.ogg garasje
garden.ogg hage
garlic.ogg kvitløk
gem.ogg eldestein
giant.ogg enorm
gift.ogg gåve
giraffe.ogg sjiraff
girl.ogg jente
glass.ogg glas
glasses.ogg briller
glove.ogg vottar
glue.ogg limstift
gnome.ogg alv
goat.ogg geit
golden.ogg gyllen
golf.ogg golf
goose.ogg gås
gorilla.ogg gorilla
grain.ogg kornaks
grandmother.ogg bestemor
grape.ogg druer
grapefruit.ogg grapefrukt
grass.ogg gras
grave.ogg gravstein
gray.ogg grå
green.ogg grøn
grill.ogg grill
grin.ogg glis
ground.ogg bed
growl.ogg å knurra
guignol.ogg handdokke
guinea_pig.ogg marsvin
gum.ogg tyggis
hair.ogg hår
hair_dryer.ogg hårfønar
half.ogg halv
ham.ogg skinke
hamburger.ogg hamburger
hammer.ogg hammar
hand.ogg hand
handlebar.ogg sykkelstyre
happy.ogg glad
harp.ogg harpe
hat.ogg hatt
hatch.ogg å klekkjast
hay.ogg høy
head.ogg hovud
hear.ogg å høyra
heat.ogg varmt
hedge.ogg hekk
hedgehog.ogg piggsvin
heel.ogg hæl
helmet.ogg hjelm
hen.ogg høne
herd.ogg saueflokk
high.ogg øvst
hike.ogg fottur
hill.ogg ås
hip.ogg hofte
hippopotamus.ogg flodhest
hit.ogg slag
hive.ogg vepsebol
hockey.ogg ishockey
hole.ogg hòl
home.ogg heim
hook.ogg krok
hop.ogg trampoline
horse.ogg hest
hose.ogg brannslange
hospital.ogg sjukehus
hot.ogg varm
hot_dog.ogg hotdog
hound.ogg jakthund
house.ogg hus
howl.ogg å ula
hug.ogg å klemma
huge.ogg diger
hummingbird.ogg kolibri
hunchbacked.ogg pukkelrygga
hunter.ogg jeger
husband.ogg ektemann
hut.ogg stråhytte
hyena.ogg hyene
ice.ogg isbit
iceberg.ogg isfjell
iguana.ogg iguana
ill.ogg sjuk
ink.ogg blekk
island.ogg øy
jacket.ogg jakke
jaguar.ogg jaguar
jam.ogg syltetøy
jay.ogg nøtteskrike
jelly.ogg gelé
jellyfish.ogg manet
jewel.ogg juvel
job.ogg jobbar
jockey.ogg kusk
jog.ogg jogging
joy.ogg glede
judge.ogg dommar
judo.ogg judo
juggler.ogg sjonglør
juice.ogg jus
jump.ogg å hoppa
kangaroo.ogg kenguru
kernel.ogg aprikosstein
keyboard.ogg tastatur
kimono.ogg kimono
king.ogg konge
kiss.ogg å kyssa
kitchen.ogg kjøkken
kite.ogg drakeleike
kitten.ogg kattunge
kiwi.ogg kiwi
knee.ogg kne
kneel.ogg å knela
knife.ogg kniv
knight.ogg riddar
knit.ogg å strikka
knot.ogg knute
koala.ogg koala
lad.ogg gutunge
lady.ogg kvinne
ladybug.ogg marihøne
lake.ogg innsjø
lama.ogg lama
lamb.ogg lam
lamp.ogg avslått lampe
land.ogg land
lane.ogg veg
lap.ogg fang
lasso.ogg lasso
laugh.ogg latter
lava.ogg lava
lawn.ogg plen
lawyer.ogg advokat
leaf.ogg lauv
ledge.ogg stup
leek.ogg purre
left.ogg venstre
leg.ogg bein
lemon.ogg sitron
lemonade.ogg limonade
lemur.ogg lemur
leopard.ogg leopard
lettuce.ogg hjartesalat
librarian.ogg bibliotekar
lick.ogg å sleikja
lid.ogg lokk
lift.ogg vektløfting
light.ogg påslått lampe
lighthouse.ogg fyrtårn
lightning.ogg lyn
lilac.ogg syrin
lime.ogg lime
line.ogg strekkode
link.ogg lekk
lion.ogg løve
lion_cub.ogg løveunge
lip.ogg lepper
liquid.ogg rennande
lizard.ogg øgle
lobster.ogg hummar
log.ogg ved
look.ogg å kikka
lunch.ogg lunsj
mad.ogg rasande
magic.ogg magisk
magnet.ogg magnet
magnifying_glass.ogg forstørringsglas
magpie.ogg skjor
mail.ogg konvolutt
man.ogg mann
mane.ogg løvemanke
mango.ogg mango
map.ogg kart
maple.ogg lønnetre
marble.ogg klinkekuler
mashed_potatoes.ogg potetmos
mask.ogg dykkarmaske
mast.ogg mast
mat.ogg matte
match.ogg fyrstikker
mate.ogg vennar går
mattress.ogg madrass
mauve.ogg lilla
meal.ogg måltid
meat.ogg kjøt
mechanic.ogg mekanikar
medal.ogg førstepremie
meet.ogg å helsa
melon.ogg melon
merry-go-round.ogg karusell
mice.ogg to mus
microphone.ogg mikrofon
milk.ogg mjølk
mill.ogg vindmølle
mimosa.ogg mimosa
mirror.ogg spegel
mixer.ogg handmiksar
mole.ogg moldvarp
mom.ogg mor med barn
moon.ogg måne
moose.ogg elgokse
mop.ogg mopp
mosque.ogg moské
mosquito.ogg mygg
mother.ogg mor
motorcycle.ogg motorsykkel
mountain.ogg fjell
mouse.ogg mus
mouth.ogg munn
movie.ogg film
mower.ogg grasklippar
mud.ogg gjørme
mug.ogg kopp
mule.ogg muldyr
muscle.ogg muskel
mushroom.ogg sopp
music.ogg musikk
musician.ogg musikar
naked.ogg naken
nap.ogg å kvila
navel.ogg navle
neck.ogg nakke
necklace.ogg halskjede
needle.ogg synål
nest.ogg reir
net.ogg håv
newspaper.ogg avis
night.ogg natt
nightgown.ogg nattkjole
nose.ogg nase
nostril.ogg nasebor
notebook.ogg kladdebok
number.ogg tal
nun.ogg nonne
nurse.ogg kvinneleg sjukepleiar
nurse_male.ogg mannleg sjukepleiar
nut.ogg nøtt
oar.ogg årer
ocean.ogg hav
office.ogg kontor
olive.ogg oliven
on.ogg oppå
onion.ogg løk
open.ogg open
opossum.ogg pungrotte
orange-color.ogg oransje
orange.ogg appelsin
orchid.ogg orkidé
ostrich.ogg struts
otter.ogg oter
owl.ogg ugle
ox.ogg tyr
oyster.ogg østers
pacifier.ogg smokk
page.ogg side
pair.ogg skopar
pajamas.ogg pyjamas
pal.ogg vennar møtest
palm_tree.ogg palme
pan.ogg steikjepanne
panda.ogg panda
panther.ogg panter
panties.ogg truser
pants.ogg bukse
papaya.ogg papaya
paper.ogg papir
parachute.ogg fallskjerm
parakeet.ogg parakitt
parrot.ogg papegøye
patch.ogg lapp
path.ogg gangsti
paw.ogg pote
pea.ogg sukkererter
peach.ogg fersken
peacock.ogg påfugl
peak.ogg fjelltopp
pear.ogg pære
pearl.ogg perle
peck.ogg å hakka
pedal.ogg pedal
pelican.ogg pelikan
pen.ogg penn
pencil.ogg blyant
peony.ogg pion
people.ogg folk
pepper.ogg pepar
peppers.ogg chili
pet.ogg kjæledyr
petal.ogg kronblad
phone.ogg telefon
piano.ogg piano
picture.ogg måleri
pie.ogg eplekake
pig.ogg gris
pigeon.ogg due
pill.ogg piller
pillow.ogg pute
pilot.ogg pilot
pine.ogg furu
pine_cone.ogg kongle
pink.ogg rosa
pip.ogg fruktsteinar
pipe.ogg pipe
piranha.ogg piraja
pirate.ogg sjørøvar
pizza.ogg pizza
plane.ogg fly
planet.ogg planet
plant.ogg planter
plate.ogg tallerken
play.ogg å leika
pliers.ogg tong
plow.ogg å pløya
plum.ogg plomme
plumber.ogg røyrleggjar
pocket.ogg lomme
pod.ogg ertebelg
pole.ogg stong
police.ogg politimann
pompon.ogg pompong
pond.ogg dam
pony.ogg ponni
pool.ogg symjebasseng
popcorn.ogg popkorn
pope.ogg pave
porthole.ogg kuauge
post.ogg postkasse
pot.ogg gryte
potato.ogg poteter
pounce.ogg å skremma
president.ogg talar
pretty.ogg vakker
price.ogg pris
priest.ogg prest
prince.ogg prins
princess.ogg prinsesse
prison.ogg fengsel
prisoner.ogg fange
prize.ogg pokal
pug.ogg mops
pull.ogg å hala
pullover.ogg genser
pumpkin.ogg graskar
puppy.ogg kvalp
pyramid.ogg pyramide
quarrel.ogg å krangla
queen.ogg dronning
question.ogg spørsmål
quilt.ogg lappeteppe
quiz.ogg kviss
rabbit.ogg hare
rabbit_baby.ogg hareunge
race.ogg kappspringing
radio.ogg radio
radish.ogg reddik
raft.ogg flåte
rag.ogg fille
rage.ogg vill
rain.ogg regn
raincoat.ogg regnklede
rake.ogg rake
ramp.ogg rampe
ran.ogg springing
raspberry.ogg bringebær
rat.ogg rotte
razor.ogg barberhøvel
read.ogg å lesa
red.ogg raud
reptile.ogg reptil
rhinoceros.ogg nashorn
rice.ogg ris
ride.ogg sykling
rifle.ogg børse
right.ogg høgre
rip.ogg å riva av
rise.ogg å auka
river.ogg elv
road.ogg åskam
roast.ogg steik
robe.ogg kongekappe
robot.ogg robot
rock.ogg stein
rocket.ogg rakett
rolling_pin.ogg kjevle
roof.ogg tak
room.ogg stove
root.ogg rot
rope.ogg hoppetau
rose.ogg rose
round.ogg rund
rowing.ogg roing
royal.ogg kongeleg
rug.ogg teppe
run.ogg å springa
sad.ogg trist
saddle.ogg sal
sail.ogg seglbåt
sailor.ogg matros
salamander.ogg salamander
salmon.ogg laks
sand.ogg sand
sandals.ogg sandalar
sandwich.ogg smørbrød
sash.ogg obi
sauce.ogg saus
sausage.ogg pølse
scale.ogg kjøkkenvekt
scar.ogg arr
scare.ogg å kveppa
scarf.ogg skjerf
school.ogg skule
school_bag.ogg skuleveske
science.ogg vitskap
scissors.ogg saks
scorpion.ogg skorpion
scratch.ogg å skrapa
scream.ogg å hyla
screw.ogg skrue
screwdriver.ogg skrujern
scribble.ogg å rabla
sea.ogg sjø
seat.ogg gyngestol
see.ogg å sjå
seed.ogg frø
shadow.ogg skugge
shake.ogg å rista
shark.ogg hai
shave.ogg å klippa sau
shed.ogg skur
sheep.ogg sau
shelf.ogg hylle
shell.ogg konkylie
ship.ogg seglskip
shirt.ogg skjorte
shoe.ogg støvel
shoelace.ogg skolisse
shop.ogg leiketøysbutikk
shore.ogg strandlinje
short.ogg shorts
shovel.ogg skovl
shower.ogg dusj
shrimp.ogg reke
shrub.ogg potteplante
shut.ogg stengd
shutter.ogg vindauge med lemmar
sick.ogg febersjuk
sidewalk.ogg fortau
sign.ogg vegskilt
sing.ogg å syngja
sink.ogg vask
sip.ogg å slurpa
sister.ogg søster
sit.ogg å sitja
skate.ogg skating
skeleton.ogg skjelett
ski.ogg skigåing
skimmer.ogg hòlsleiv
skin.ogg hud
skirt.ogg skjørt
skunk.ogg stinkdyr
sky.ogg himmel med sol
slam.ogg å skåra
sled.ogg kjelke
sleep.ogg å sova
sleeve.ogg erme
sleigh.ogg slede
slide.ogg rutsjebane
slim.ogg slank
slime.ogg snigelslim
slippers.ogg hussko
slope.ogg bakke
sloppy.ogg klossete
slot.ogg brevsprekk
sloth.ogg dovendyr
slug.ogg snigel utan hus
small.ogg liten
smell.ogg å lukta
smile.ogg smil
smock.ogg kittel
smoke.ogg røyk
smooch.ogg å klina
snack.ogg dessertbord
snail.ogg snigel med hus
snake.ogg slange
sneaker.ogg joggesko
sniff.ogg å snusa på
snow.ogg snø
soap.ogg såpe
sob.ogg fortvila
sock.ogg sokk
soldier.ogg soldat
sole.ogg sjøtunge
sole_shoe.ogg skosole
son.ogg son
soup.ogg suppe
spade.ogg spade
spaghetti.ogg spagetti
spark.ogg gnist
sparrow.ogg sporv
spatula.ogg steikjespade
speak.ogg å snakka
spear.ogg spyd
spice.ogg krydder
spider.ogg edderkopp
spider_web.ogg spindelvev
spike.ogg piggar
spill.ogg å søla
spinach.ogg spinat
spine.ogg ryggrad
spinning_top.ogg snurrebass
splash.ogg å spruta
splatter.ogg skvett
sponge.ogg svamp
spool.ogg trådsnelle med grøn tråd
spoon.ogg skei
sport.ogg musetennis
spot.ogg flekkar
spray.ogg å spraya
spread.ogg å smørja
spring.ogg å spretta
spring_season.ogg vår
sprinkle.ogg strøssel
square.ogg firkant
squash.ogg squash
squat.ogg å sitja på huk
squid.ogg blekksprut
squirrel.ogg ekorn
squirt.ogg sprayflaske
stack.ogg stabel
stage.ogg scene
staircase.ogg trapp
stamp.ogg frimerke
stand.ogg å stå
star.ogg stjerne
stare.ogg å stira
starfish.ogg sjøstjerne
steam.ogg damp
steep.ogg bratt
steeple.ogg tårn
stem.ogg stilk
step.ogg trinn
stew.ogg gryterett
stick.ogg pinne
sting.ogg å stikka
stinky.ogg illeluktande
stitch.ogg å sy
stomach.ogg magesekk
stone.ogg steinar
stop.ogg å stogga
store.ogg kafé
stove.ogg komfyr
straight.ogg rett
strainer.ogg dørslag
straw.ogg sugerøyr
strawberry.ogg jordbær
stream.ogg elvestraum
street.ogg gate
stretch.ogg å tøya
string.ogg garn
stripe.ogg stripe
strong.ogg sterk
student.ogg elev
study.ogg å studera
stump.ogg stubbe
sugar.ogg sukkerbit
suit.ogg dress
suitcase.ogg koffert
summer.ogg sommar
summit.ogg bakketopp
sun.ogg sol
swan.ogg svane
sweat.ogg sveitte
sweatshirt.ogg treningsgenser
swim.ogg symjing
table.ogg bord
tablecloth.ogg duk
tadpole.ogg rumpetroll
tag.ogg merkelapp
tail.ogg grishale
tall.ogg høg
tape_measure.ogg målband
taxi.ogg drosje
teach.ogg å læra
teacher.ogg lærar
tear.ogg å riva
teddy.ogg teddybjørn
teeth.ogg tenner
television.ogg fjernsyn
temple.ogg tempel
tennis.ogg tennis
tent.ogg telt
text.ogg tekst
thick.ogg tjukk
thief.ogg tjuv
thigh.ogg lår
think.ogg å tenkja
thread.ogg trådsnelle med rosa tråd
throat.ogg strupe
throw.ogg kasting
thumb.ogg tommel
tick.ogg flått
ticket.ogg billett
tiger.ogg tiger
time.ogg klokkeslett
tin.ogg drikkeboks
tire.ogg dekk
tired.ogg trøytt
tissue.ogg papirlommetørkle
to_drink.ogg å drikka
toad.ogg padde
toaster.ogg brødristar
toe.ogg
toilet.ogg toalett
tomatoe.ogg tomat
tongs.ogg klype
tongue.ogg tunge
tool.ogg verktøy
top.ogg fjelltopp med geit
torch.ogg fakkel
touch.ogg å røra
towel.ogg handkle
toy.ogg leike
trail.ogg sti
train.ogg tog
train_station.ogg jernbanestasjon
trap.ogg musefelle
trash.ogg boss
tray.ogg serveringsbrett
treat.ogg godtekrukke
tree.ogg klatretre
triangle.ogg trekant
tribe.ogg stamme
trip.ogg tur
truck.ogg lastebil
tube.ogg leppestift
tulip.ogg tulipan
tune.ogg melodi
turkey.ogg kalkun
turnip.ogg nepe
turtle.ogg skjelpadde
tusk.ogg støyttann
twin_boys.ogg gutetvillingar
twin_girls.ogg jentetvillingar
umbrella.ogg paraply
under.ogg under
uniform.ogg uniform
van.ogg tredørs halvkombi
vapor.ogg damp frå kaffi
vase.ogg vase
vegetable.ogg grønsaker
vein.ogg blodårer
verdure.ogg vegetasjon
vest.ogg vest
vet.ogg veterinær
viper.ogg hoggorm
vowel.ogg vokalar
vulture.ogg gribb
wag.ogg å logra
walk.ogg å gå
wall.ogg mur
walnut.ogg valnøtt
wart.ogg vorte
wash.ogg å bada
wasp.ogg veps
watch.ogg armbandsur
water.ogg vatn
wave.ogg bølgje
wedding.ogg bryllaup
wedge.ogg kile
weight.ogg vekt
wet.ogg våt
whale.ogg kval
wheat.ogg kveite
wheel.ogg hjul
whisk.ogg visp
whisper.ogg å kviskra
white.ogg kvit
wide.ogg brei
wife.ogg kone
wig.ogg parykk
win.ogg å vinna
wind.ogg vind
window.ogg vinduage
window_glass.ogg vindaugsrute
wing.ogg vengjer
winter.ogg vinter
wolf.ogg ulv
woman.ogg dame
wood.ogg plankar
word.ogg ord
worker.ogg handverkar
world.ogg jorda
wreath.ogg krans
wrench.ogg skiftenøkkel
wrist.ogg handledd
write.ogg å skriva
yellow.ogg gul
yogurt.ogg yoghurt
yum.ogg nam
zebra.ogg sebra
zipper.ogg glidelås
zoo.ogg dyrehage

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-nn.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2021-09-05