Czech (cs)

Intro (cs/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Pokročilé barvy description: Vyber motýla správné barvy. voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Násobení čísel description: Procvičení operace násobení. voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Dělení čísel description: Procvič si operaci dělení. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Odčítání čísel description: Procvič si operaci odčítání. voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Sčítání malých čísel description: Procvič si sčítání čísel. voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Logické asociace description: Uspořádej ovoce. voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4.ogg title: Zarovnat čtyři (s Tuxem) description: Uspořádej čtyři žetony za sebou. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
align4_2players.ogg title: Zarovnat čtyři (s kamarádem) description: Uspořádej čtyři žetony za sebou. voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
alphabet-sequence.ogg title: Abeceda description: Pochytej helikoptérou všechny mraky v pořadí podle abecedy. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Analogová elektřina description: Vytvoř a simuluj analogové elektrické schéma. voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Dětská klávesnice description: Jednoduchá aktivita k seznámení s klávesnicí. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: Dětská myš description: Pohybuj myší nebo se dotkni obrazovky a pozoruj, co se děje. voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
baby_tangram.ogg title: Dětské puzzle description: Cílem je složit dětské puzzle. voice: Move each puzzle piece, to obtain the completed puzzle. You can change their orientation by clicking on the arrows.
baby_wordprocessor.ogg title: Dětský textový procesor description: Zjednodušený textový procesor, který umožňuje dětem hrát si s klávesnicía vidět písmena. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Patří k sobě description: Přesouvej k sobě předměty, které spolu souvisí. voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Dokonči hádanku description: Přetáhni tvary na jejich příslušné cíle. voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Naklápěcí labyrint description: Dostaň kuličku do dveří naklápěním labyrintu. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Hoď Tuxovi míč description: Stiskni zároveň levou a pravou šipku, aby míč letěl rovně. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Hra s kuličkami (proti Tuxovi) description: Vyber počet kuliček, které chceš vložit do děr a poté klikni na tlačítko OK. Vítězem se stává ten, kdo nevloží kuličku do červené díry. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Hra s kuličkami (s kamarádem) description: Vyber počet kuliček, které chceš vložit do děr a poté klikni na tlačítko OK. Vítězem se stává ten, kdo nevloží kuličku do červené díry. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Binární žárovky description: Tato aktivita ti pomůže se naučit koncept převodu z desítkové číselné soustavydo dvojkové číselné soustavy. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
braille_alphabets.ogg title: Poznej Braillovo písmo description: Nauč se a zapamatuj si Braillovo písmo. voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Zábava s Braillem description: Procvičuj písmena v Braillově písmu. voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Kalendář description: Přečti si instrukce a zvol správný datum v kalendáři. voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Pracuj s plavební komorou description: Tux má problémy a potřebuje svou lodí projet plavební komorou. Pomoz Tuxovi a nauč se, jak pracuje plavební komora. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Řazení do kategorií description: Zařazuj prvky do správných a nesprávných skupin voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Play checkers (against Tux) description: Verze v GCompris je mezinárodní dáma. voice: play checkers against Tux
checkers_2players.ogg title: Play checkers (with a friend) description: Verze v GCompris je mezinárodní dáma. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Play chess (against Tux) description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Play chess (with a friend) description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Konec šachové partie description: Přehrát konec šachové partie proti Tuxovi. voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Chronologie description: Uspořádej příběh přetažením obrázků. voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Klikni na malé písmeno description: Poslechni si písmeno a klikni na něj. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Klikni na velké písmeno description: Poslechni si písmeno a klikni na něj. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Klikněte a kreslete description: Nakreslete obrázek klikáním na vybrané body. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Klikni na mě description: Chyť všechny plavající ryby, než opustí akvárium. voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Nauč se hodiny description: Nauč se, jak zjistit čas na ručičkových hodinách. voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Míchání barev description: Poznej míchání barev. voice: Match the color by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Míchání světlých barev description: Objevuj míchání barevných světel. voice: Match the color by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Barvy description: Klikni na správnou barvu. voice: Click on the right color
crane.ogg title: Postav stejný model description: Jeď jeřábem a zkopíruj model. voice: Click on each item in turn, in the blue frame, and move them to reproduce the pattern from the pink frame.
details.ogg title: Najdi podrobnosti description: Přetáhni tvary na jejich příslušné cíle. voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Digitální elektřina description: Vytvoř a simuluj digitální elektrické schéma. voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Kreslení písmen description: Spoj tečky a nakresli písmena. voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Kreslení čísel description: Spoj tečky a nakreslete čísla od 0 do 9. voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Spočítej položky description: Umísti položky tak, aby šly co nejjednodušeji spočítat. voice: Count the elements by organizing them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Pohybuj myší nebo se dotkni obrazovky description: Pohybuj myší nebo se dotkni obrazovky pro výmaz oblasti a odkrytí pozadí. voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Dvakrát klepni nebo klikni description: Dvojitým klepnutím nebo dvojitým kliknutím oblast vymaž a odkryj oobrázek na pozadí. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Klikni nebo klepni description: Klikni nebo klepni k vymazání oblasti a odkrytí pozadí. voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Objevuj hospodářská zvířata description: Poznávej hospodářská zvířata, čím jsou zajímavá a jaké zvuky dělají. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Prozkoumej památky description: Prozkoumej památky po celém světě. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Objevuj zvířata ve světe description: Poznávej zvířata, zjisti čím jsou zajímavá a nauč se na mapě, kde se vyskytují. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Prozkoumej světovou hudbu description: Nauč se něco o světové hudbě. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Rodina description: Vyber jak se nazývá tento rodinný příslušník. voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Vyber příbuzné description: Klikni na pár v daném příbuzenském vztahu. voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: Hra patnáct description: Přesuň části tak, aby vytvořily obrázek. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Najdi den description: Najdi správné datum a vyber jej v kalendáři. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Ovládej hadici description: Hasič musí oheň zastavit, ale hadice je ucpaná. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Fotbal description: Pošli míč do branky. voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Najdi oblast description: Přetáhni a polož oblasti pro dokončení map zemí. voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Najdi stát description: Přesouvej dílky a dokonči mapu. voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Jednotlivá písmena description: Napiš padající písmeno, než dopadne na zem. voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: description: voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: description: voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: description: voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: description: voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: description: Proveď Munchera ke všem prvočíslům. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Barvení grafu description: Vybarvi graf tak, aby žádné dva sousední uzly neměly stejnou barvu. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Přitažlivost description: Úvod do pojmu gravitace. voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: Myslím si číslo description: Vymysli matematický příklad a přesuň dílky do příkladu tak, aby výsledkem bylo myšlené číslo. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Hádej číslo description: Pomoz Tuxovi ven z jeskyně tím, že uhodneš skryté číslo. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Klasická šibenice description: Uhodni písmena daného slova. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Zjednodušená hanojská věž description: Postav danou věž. voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: Hanojská věž description: Přesuň věž na pravou stranu. voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Šestiúhelník description: Najdi jahodu klikáním na modrá políčka. voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Pojmenuj obrázek description: Přetáhni a polož každou položku na její název. voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Hudební nástroje description: Klikni na správný hudební nástroj. voice: Click on the correct musical instrument.
land_safe.ogg title: Bezpečně přistaň description: Pilotuj kosmickou loď směrem k zelené přistávací ploše. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Obohať svou slovní zásobu description: Kompletní jazykové vzdělávací aktivity. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
learn_additions.ogg title: Nauč se sčítání description: Nauč se sčítání s malými čísly. voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: Nauč se desítkovou soustavu čísel description: Nauč se desítkovou soustavu s malými čísly. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Sčítání s čísly desítkové soustavy description: Nauč se sčítání s čísly desítkové soustavy. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Odčítání s čísly desítkové soustavy. description: Nauč se odčítání s čísly desítkové soustavy. voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Nauč se číslice description: Nauč se číslice od 0 to 9 voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Nauč se množství description: Nauč se vyjádřit počet věcí. voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Nauč se odčítání description: Nauč se odčítání s malými čísly voice: Click on the circles to give the operation's result.
leftright.ogg title: Najdi svou levou a pravou ruku description: Urči, jestli je ruka pravá nebo levá. voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: V jakém slově je písmeno description: Je napsáno písmeno a zobrazena některá slova. Musíš najít slovo nebo slova, ve kterých se toto písmeno vyskytuje. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Vypínání světel description: Cílem je zhasnout všechna světla. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: Historie Louise Braillea description: Projdi si hlavní data vynálezce Braillovy slepecké abecedy. voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: Magický klobouk description: Spočítej, kolik hvězd se skrývá pod magickým kloboukem. voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: Magický klobouk description: Spočti kolik hvězd je pod magickým kloboukem. voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Bludiště description: Pomoz Tuxovi dostat se z bludiště. voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Neviditelné bludiště description: Vyveď Tuxe z neviditelného bludiště. voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Relativní bludiště description: Pomoz Tuxovi dostat se z tohoto bludiště (pohyby jsou relativní). voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodie description: Zopakuj pořadí tónů. voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Pexeso s velkými/malými písmeny proti Tuxovi description: Otoč karty a najdi stejné malé i velké písmeno proti Tuxovi. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Pexeso s velkými/malými písmeny description: Otoč karty a najdi stejné velké a malé písmeno do páru. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Pexeso s počítáním description: Otoč karty a najdi stejný počet s číslem na kartě. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Pexeso všemi operacemi proti Tuxovi description: Otoč karty a najdi příklad i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Pexeso se všemi operacemi description: Otoč karty a najdi příklad i s jeho výsledkem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Pexeso se sčítáním a odčítáním proti Tuxovi description: Otoč karty a najdi příklad (sčítání a odčítání) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Pexeso se sčítáním a odčítáním description: Otoč karty a najdi příklad (sčítání a odčítání) s jeho výsledkem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Pexeso se sčítáním proti Tuxovi description: Otoč karty a najdi příklad (sčítání) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Pexeso se sčítáním description: Otoč karty a najdi příklad (sčítání) s jeho výsledkem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Pexeso s dělením proti Tuxovi description: Otoč karty a najdi příklad (dělení) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Pexeso s dělením description: Otoč karty a najdi příklad (dělení) i s jeho výsledkem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Pexeso odčítáním proti Tuxovi description: Otoč karty a najdi příklad (odčítání) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Pexeso s odčítáním description: Otoč karty a najdi příklad (odčítání) s jeho výsledkem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Pexeso s násobením a dělením proti Tuxovi description: Otoč karty a najdi příklad (násobení a dělení) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Pexeso s násobením a dělením description: Otoč karty a najdi příklad (násobení a dělení) i s jeho výsledkem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Pexeso s násobením proti Tuxovi description: Otoč karty a najdi příklad (násobení) i s jeho výsledkem, hraješ proti Tuxovi. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Pexeso s násobením description: Otoč karty a najdi příklad (násobení) i s jeho výsledkem. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Pexeso se zvukem proti Tuxovi description: Otoč karty a hledej stejné zvuky do páru, hraješ proti Tuxovi. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Zvukové pexeso description: Otoč karty a hledej stejné zvuky do páru. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Obrázkové pexeso proti Tuxovi description: Otoč karty a hledej stejné obrázky do páru, hraješ proti Tuxovi. voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Pexeso s číslovkami description: Otoč karty a najdi číslo s číslovkou do páru. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Pexeso s obrázky description: Rozpoznej karty a najdi odpovídající pár. voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Dolování zlata description: Používat kolečko myši k přibližování skalní sluje a hledání nugetů zlata. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Chybějící písmeno description: Doplň do slova chybějící písmeno. voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Peníze description: Procvič si používání peněz. voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: description: Procvič si používání peněz vracením drobných Tuxovi. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: description: Procvič si používání peněz vracením drobných Tuxovi. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: description: Procvič si používání peněz včetně halířů. voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Sestav mozaiku description: voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
note_names.ogg title: description: voice: Identify the note and press the correct piano key
number_sequence.ogg title: Řada čísel description: Stiskni čísla ve správném pořadí. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Sudá a lichá čísla description: Pochytej vrtulníkem všechna sudá nebo lichá čísla. voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Řazení písmen description: Seřaď písmena podle abecedy nebo podle obrácené abecedy. voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: description: voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Seřadit čísla description: Seřaď daná čísla vzestupně nebo sestupně. voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: Seřadit větu description: Seřaď daná slova tak, aby složily smysluplnou větu. voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Play oware (against Tux) description: voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Play oware (with a friend) description: voice: Capture at least 25 seeds to win the game
paintings.ogg title: Poskládej skládanku description: voice: Catch and drop each piece on the points.
path_decoding.ogg title: Dekódování cesty description: voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: description: voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: Kódování cesty description: voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: description: voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
penalty.ogg title: Pokutový kop description: voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
photo_hunter.ogg title: Lovec fotografií description: Najdi rozdíly mezi dvěma obrázky. voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
piano_composition.ogg title: description: voice: Learn to compose piano music using the octaves and the tools presented above the staff.
planegame.ogg title: Čísla v pořadí description: Hýbej s vrtulníkem, abys chytil mraky ve správném pořadí. voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the numbers in the clouds, in ascending order.
play_piano.ogg title: Hra na piano description: voice: Click on the keyboard keys that match the notes that you see and hear
play_rhythm.ogg title: Zahraj rytmus description: voice: Click the drum to recreate the rhythm
positions.ogg title: Pozice description: Zjisti jakou pozici zaujímá chlapec vůči krabici. voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: description: voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
railroad.ogg title: Sledování vlaků description: Sestav vlak v horní části obrazovky. voice: Observe the train and then click on the items to set up a similar train
readingh.ogg title: Procvičení vodorovného čtení description: Přečti si seznam slov a zkontroluj, zda je dané slovo mezi nimi. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Procvičení svislého čtení description: Přečti si svislý seznam slov a zkontroluj, zda je dané slovo mezi nimi. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Překresli obrázek description: Překresli přesně obrázek do vedlejší mřížky. voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
redraw_symmetrical.ogg title: Překresli obrázek zrcadlově description: Překresli obrázek zrcadlově do vedlejší mřížky. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Obnovitelná energie description: Tux se vrátil z rybaření na loďce. Spusť elektrický systém tak, aby si doma mohl rozsvítit. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: description: Tux má hlad. Pomoz mu najít ryby počítáním ke správnému kusu ledu. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Římské číslice description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Správně vyrovnat váhy description: Přesuň závaží tak, aby byla váha vyvážená. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Vyvážit váhu v metrických jednotkách description: Přesouvej závaží na váhu a spočítej hmotnost. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Vyvážit váhu v Imperiálních jednotkách description: Přesouvej závaží na váhu a spočítej hmotnost. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Rozděl sladkosti description: Pokus se rozdělit sladkosti mezi děti. voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Jednoduché kreslení description: Nakresli vlastní obrázek. voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Čísla na kostce description: Spočítej tečky na kostce dříve, než dopadne na zem. voice: Count the number on the dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Čísla na dominech description: voice: Count the numbers on the dominoes then type the result on your keyboard.
solar_system.ogg title: Sluneční soustava description: Zodpověz otázky se stoprocentní úspěšností. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
submarine.ogg title: Řiďte ponorku description: Řízení ponorky k cíli. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: description: Symboly musí být jedinečné jak v řádku, tak ve sloupečku a (je-li určeno) také v každé oblasti. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Supermozek description: voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: description: voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Procvičení sčítání s hrou míření description: Zasáhni cíl a spočítej své body. voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Piškvorky (proti Tuxovi) description: Umísti tři značky do řady. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Piškvorky (s kamarádem) description: Umísti tři značky do řady. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Hra s posouváním bloků description: Odstraň červené auto z parkoviště skrz bránu vpravo. voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Koloběh vody description: Tux se vrátil z rybaření na svojí loďce. Rozběhni vodní systém tak, aby se Tux mohl osprchovat. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Padající slova description: Napiš padající slova, než se spadnou na zem. voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

Letters (cs/alphabet/)

These files are missing

File Description
U0030.ogg 0

Misc (cs/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
configuration.ogg
outof.ogg
try_again.ogg

Colors (cs/colors/)

Geography (cs/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afghánistán
africa.ogg Afrika
algeria.ogg Alžírsko
america.ogg Amerika
angola.ogg Angola
antarctica.ogg Antarktida
armenia.ogg Arménie
asia.ogg Asie
australia.ogg Austrálie
azerbaijan.ogg Ázerbájdžán
bangladesh.ogg Bangladéš
belize.ogg Belize
benin.ogg Benin
bhutan.ogg Bhútán
botswana.ogg Botswana
brunei.ogg Brunej
burkina_faso.ogg Burkina Faso
burundi.ogg Burundi
cambodia.ogg Kambodža
cameroon.ogg Kamerun
central_african_republic.ogg Středoafrická republika
chad.ogg Čad
china.ogg Čína
cook_islands.ogg Cookovy ostrovy
democratic_republic_of_congo.ogg Konžská demokratická republika
djibouti.ogg Džibuti
east_timor.ogg Východní Timor
egypt.ogg Egypt
equatorial_guinea.ogg Rovníková Guinea
eritrea.ogg Eritrea
eswatini.ogg Eswatini
ethiopia.ogg Etiopie
europe.ogg Evropa
fiji.ogg Fidži
french_polynesia.ogg Francouzská Polynésie
gabon.ogg Gabon
gambia.ogg Gambie
georgia.ogg Asie
ghana.ogg Ghana
guinea.ogg Guinea
guinea_bissau.ogg Guinea-Bissau
hawaii.ogg Hawaii
india.ogg Indie
indonesia.ogg Indonésie
iran.ogg Írán
iraq.ogg Irák
israel.ogg Arménie
ivory_coast.ogg Pobřeží slonoviny
japan.ogg Japonsko
jordan.ogg Jordánsko
kazakhstan.ogg Kazachstán
kenya.ogg Keňa
kiribati.ogg Kiribati
kuwait.ogg Kuvajt
kyrgyzstan.ogg Kyrgyzstán
laos.ogg Laos
lebanon.ogg Libanon
lesotho.ogg Lesotho
liberia.ogg Libérie
libya.ogg Libye
madagascar.ogg Madagaskar
malawi.ogg Malawi
malaysia.ogg Malajsie
maldives.ogg Maledivy
mali.ogg Mali
mariana_islands.ogg Marianské ostrovy
marshall_islands.ogg Marshallovy ostrovy
mauritania.ogg Mauretánie
micronesia.ogg Mikronésie
mongolia.ogg Mongolsko
moroco.ogg Maroko
mozambique.ogg Mosambik
myanmar.ogg Myanmar
namibia.ogg Namibie
nepal.ogg Nepál
new_caledonia.ogg Nová Kaledonie
new_zealand.ogg Nový Zéland
niger.ogg Niger
nigeria.ogg Nigérie
north_korea.ogg Severní Korea
oceania.ogg Oceánie
oman.ogg Omán
pakistan.ogg Pákistán
palau.ogg Palau
papua_new_guinea.ogg Papua - Nová Guinea
philippines.ogg Filipíny
pitcairn_islands.ogg Pitcairnovy ostrovy
puerto_rico.ogg Portoriko
qatar.ogg Katar
republic_of_congo.ogg Konžská republika
rwanda.ogg Rwanda
samoan_islands.ogg Samojské ostrovy
saudi_arabia.ogg Saudská Arábie
senegal.ogg Senegal
serbia.ogg Srbsko
sierra_leone.ogg Sierra Leone
solomon_islands.ogg Šalamounovy ostrovy
somalia.ogg Somálsko
south_africa.ogg Jižní Afrika
south_korea.ogg Jižní Korea
south_sudan.ogg Jižní Súdán
sri_lanka.ogg Srí Lanka
sudan.ogg Súdán
syria.ogg Sýrie
taiwan.ogg Tchaj-wan
tajikistan.ogg Tadžikistán
tanzania.ogg Tanzanie
thailand.ogg Thajsko
togo.ogg Togo
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunisko
turkmenistan.ogg Turkmenistán
tuvalu.ogg Tuvalu
uganda.ogg Uganda
united_arab_emirates.ogg Spojené arabské emiráty
us_minor.ogg Menší odlehlé ostrovy USA
uzbekistan.ogg Uzbekistán
vanuatu.ogg Vanuatu
vietnam.ogg Vietnam
western_sahara.ogg Západní Sahara
yemen.ogg Jemen
zambia.ogg Zambie
zimbabwe.ogg Zimbabwe

Words (cs/words/)

These files are missing

File Description
accountant.ogg účetní
ache.ogg bolest
acorn.ogg žalud
actor.ogg herec
air_horn.ogg houkačka
alarmclock.ogg budík
alligator.ogg aligátor
alphabet.ogg abeceda
anchor.ogg kotva
angel.ogg anděl
angry.ogg nazlobený
animal.ogg zvířata
ankle.ogg kotník
ant.ogg mravenec
anteater.ogg mravenečník
antelope.ogg antilopa
apple.ogg jablko
apple_tree.ogg jabloň
appliance.ogg spotřebič
apricot.ogg meruňka
arm.ogg ruka
armchair.ogg křeslo
artichoke.ogg artičok
artist.ogg umělec
asparagus.ogg chřest
astronaut.ogg astronaut
athlete.ogg atlet
avocado.ogg avokádo
ax.ogg sekyra
baby_bottle.ogg dětská lahev
back.ogg záda
badge.ogg odznak
bag.ogg batoh
bait.ogg návnada
balance.ogg váha
bald.ogg plešatý
ball.ogg míč
ball_of_yarn.ogg klubíčko
ball_soccer.ogg fotbalový míč
ballet.ogg balet
bank.ogg banka
banker_female.ogg bankéřka
bark.ogg štěkat
barn.ogg stodola
bat.ogg netopýr
bath.ogg vana
bathing_suit.ogg plavky
bay.ogg záliv
beach.ogg pláž
bean.ogg fazole
bear.ogg medvěd
beard.ogg vousy
beat.ogg mlátit
beaver.ogg bobr
bed.ogg postel
bedroom.ogg ložnice
bee.ogg včela
beetle.ogg brouk
beg.ogg prosit
behind.ogg za
bell.ogg zvonek
belly.ogg břicho
bench.ogg lavička
bib.ogg bryndák
big.ogg velký
big_top.ogg šapitó
bike.ogg kolo
bird.ogg pták
bit.ogg sousto
bite.ogg kousat
black.ogg černá
blackberry.ogg ostružina
blackbird.ogg kos
blade.ogg čepel
blind.ogg velký
blink.ogg mrknat
block.ogg kostka
blond.ogg blonďatý
blue.ogg modrá
blueberry.ogg borůvka
blush.ogg zčervenání
board.ogg prkno
boat.ogg člun
boil.ogg vařit
bolt.ogg matice
bomb.ogg bomba
bone.ogg kost
book.ogg kniha
bookcase.ogg knihovna
bottom.ogg zadek
box.ogg krabice
boxer.ogg boxer
boy.ogg kluk
braid.ogg cop
brain.ogg mozek
branch.ogg větev
bread.ogg chléb
break.ogg zlomit
breast.ogg prso
brick.ogg cihla
bricklayer.ogg zedník
bride.ogg nevěsta
bridge.ogg most
bright.ogg světlý
broccoli.ogg brokolice
brother.ogg bratr
brown.ogg hnědá
brush.ogg štětec
bubble.ogg bublina
bucket.ogg kbelík
bud.ogg pupen
buffalo.ogg buvol
bug.ogg brouk
bulb.ogg žárovka
bull.ogg býk
bump.ogg boule
bun.ogg houska
bus.ogg autobus
bush.ogg křoví
butcher.ogg řezník
butter.ogg máslo
butterfly.ogg motýl
button.ogg knoflík
cabbage.ogg zelí
cabin.ogg chata
cacao.ogg kakao
cactus.ogg kaktus
cage.ogg klec
cake.ogg dort
call.ogg volat
camel.ogg velbloud
camera.ogg fotoaparát
camp.ogg tábor
can.ogg konzerva
canary.ogg kanárek
candle.ogg svíčka
candy.ogg sladkost
cane.ogg hůl
canoe.ogg kánoe
canon.ogg kanón
canyon.ogg kaňon
cap.ogg čepice
cape.ogg plášť
car.ogg auto
carafe.ogg karafa
card.ogg karta
carnival.ogg karneval
carpenter.ogg tesař
carpet.ogg koberec
carrot.ogg mrkev
cart.ogg vozík
cash.ogg hotovost
castle.ogg hrad
cat.ogg kocour
cat_female.ogg kočka
catch.ogg chytat
caterpillar.ogg housenka
cauldron.ogg kotel
cauliflower.ogg květák
cave.ogg jeskyně
cavern.ogg sluj
celery.ogg celer
centipede.ogg stonožka
cereal.ogg cereálie
chain.ogg řetěz
chair.ogg židle
chalk.ogg křída
chameleon.ogg chameleon
chandelier.ogg lustr
chat.ogg povídat
cheek.ogg tvář
cheer.ogg roztleskávání
cheese.ogg sýr
chef.ogg kuchař
cherry.ogg třešeň
chest.ogg truhla
chick.ogg kuřátko
chicken.ogg kuře
child.ogg dítě
chimney.ogg komín
chimp.ogg šimpanz
chin.ogg brada
chocolate.ogg čokoláda
chop.ogg řezat
chores.ogg povinnosti
christmas.ogg vánoce
cigar.ogg doutník
circus.ogg cirkus
city.ogg město
clam.ogg mušle
clap.ogg plácat
class.ogg třída
claw.ogg dráp
clay.ogg jíl
clean.ogg umýt
cleaning_lady.ogg uklízečka
cliff.ogg útes
climb.ogg lezení
clock.ogg hodiny
cloth.ogg látka
clothes_hanger.ogg ramínko
cloud.ogg mrak
cloudy.ogg zamračeno
clover.ogg čtyřlístek
clown.ogg klaun
coach.ogg trenér
coast.ogg pobřeží
coat.ogg kabát
cobra.ogg kobra
coconut.ogg kokos
cod.ogg treska
coffee.ogg káva
coin.ogg mince
cold.ogg chlad
color.ogg barva
colt.ogg hříbě
comb.ogg hřeben
cone.ogg kužel
cook.ogg vařit
cookie.ogg sušenka
cork.ogg korek
corn.ogg kukuřice
couch.ogg gauč
cough.ogg kašlat
couple.ogg pár
cow.ogg kráva
cowboy.ogg kovboj
crab.ogg krab
cradle.ogg kolébka
craft.ogg pletení
crawl.ogg lézt
crazy.ogg bláznivý
creek.ogg potok
crepe.ogg palačinka
crib.ogg dětská postýlka
croak.ogg kvákat
crocodile.ogg krokodýl
cross.ogg kříž
crow.ogg vrána
crown.ogg koruna
crumb.ogg drobek
crust.ogg kůrka
cry.ogg plakat
crystal.ogg krystal
cube.ogg krychle
cucumber.ogg okurka
curtain.ogg závěs
cut.ogg stříhat
cute.ogg roztomilý
dad.ogg táta
daffodil.ogg narcis
daisy.ogg sedmikráska
dam.ogg přehrada
dance.ogg tanec
dandelion.ogg pampeliška
dart_board.ogg terč
date_fruit.ogg datle
deer.ogg jelen
den.ogg nora
desert.ogg poušť
desk.ogg stůl
dessert.ogg dezert
diamond.ogg diamant
dig.ogg kopat
dirt.ogg bláto
dirty.ogg špinavý
dish.ogg mísa
dishcloth.ogg utěrka
dive.ogg potápění
doctor.ogg doktor
doe.ogg srna
dog.ogg pes
doll.ogg panenka
dolphin.ogg dolphin
domino.ogg domino
door.ogg dveře
doormat.ogg rohožka
dot.ogg tečka
doughnut.ogg donut
dove.ogg holub
dragon.ogg drak
dragonfly.ogg vážka
draw.ogg kreslit
drawer.ogg šuplík
dream.ogg snít
dress.ogg šaty
drink.ogg pití
drip.ogg kapka
drive.ogg řídit
drool.ogg slintat
drum.ogg buben
dry.ogg sušit
duck.ogg kačer
duck_mother.ogg kachna
dune.ogg duna
dwarf.ogg trpaslík
eagle.ogg orel
ear.ogg ucho
earth.ogg země
eat.ogg jíst
egg.ogg vejce
eggplant.ogg lilek
elbow.ogg loket
electrician.ogg elektrikář
elk.ogg los
empty.ogg prázdný
engine.ogg motor
engineer.ogg inženýr
eraser.ogg guma
explore.ogg průzkum
eyelash.ogg řasa
eyes.ogg oči
face.ogg obličej
fair.ogg kolotoč
fairy.ogg víla
fall.ogg padat
fall_season.ogg listopad
family.ogg rodina
fan.ogg větrák
farm.ogg farma
farmer.ogg farmář
fat.ogg tlustý
faucet.ogg kohoutek
fawn.ogg kolouch
fear.ogg strach
feast.ogg hostina
feather.ogg pero
feed.ogg krmit
femur.ogg stehenní kost
fetch.ogg přinést
fig.ogg fík
fin.ogg ploutev
find.ogg najít
finger.ogg prst
fire.ogg oheň
fire_extinguisher.ogg hasicí přístroj
fireman.ogg hasič
fish.ogg ryba
fisherman.ogg rybář
fist.ogg pěst
flacon.ogg flakon
flag.ogg vlajka
flame.ogg plamen
flamingo.ogg plameňák
flash.ogg blesk
flat.ogg bytovka
flies.ogg muška
float.ogg plavat
flour.ogg mouka
flower.ogg květina
fluff.ogg chmýří
flute.ogg flétna
fly.ogg létat
foam.ogg pěna
foot.ogg noha
forest.ogg les
fork.ogg vidlička
fountain.ogg fontána
fox.ogg liška
freeze.ogg mrznout
friend.ogg přítel
fries.ogg hranolky
frog.ogg žába
front.ogg před
fruit.ogg ovoce
fudge.ogg fondán
full.ogg plný
fur.ogg kožich
game.ogg hra
garage.ogg garáž
garden.ogg zahrada
garlic.ogg česnek
gem.ogg drahokam
giant.ogg gigantický
gift.ogg dárek
giraffe.ogg žirafa
girl.ogg dívka
glass.ogg sklenice
glasses.ogg brýle
glove.ogg rukavice
glue.ogg lepidlo
gnome.ogg trpaslík
goat.ogg koza
golden.ogg zlatý
golf.ogg golf
goose.ogg husa
gorilla.ogg gorila
grain.ogg obilí
grandmother.ogg babička
grape.ogg hrozen
grapefruit.ogg grep
grass.ogg tráva
grave.ogg hrob
gray.ogg šedá
green.ogg zelená
grill.ogg gril
grin.ogg úšklebek
ground.ogg zem
growl.ogg vrčet
guignol.ogg maňásek
guinea_pig.ogg morče
gum.ogg žvýkačka
hair.ogg vlasy
hair_dryer.ogg fén
half.ogg půl
ham.ogg šunka
hamburger.ogg hamburger
hammer.ogg kladivo
hand.ogg ruka
handlebar.ogg řidítka
happy.ogg šťastný
harp.ogg harfa
hat.ogg klobouk
hatch.ogg vylíhnout
hay.ogg seno
head.ogg hlava
hear.ogg slyšet
heat.ogg teplo
hedge.ogg živý plot
hedgehog.ogg ježek
heel.ogg podpatek
helmet.ogg helma
hen.ogg slepice
herd.ogg stádo
high.ogg vysoký
hike.ogg turistika
hill.ogg kopec
hip.ogg bok
hippopotamus.ogg hroch
hit.ogg boj
hive.ogg úl
hockey.ogg hokej
hole.ogg díra
home.ogg domov
hook.ogg hák
hop.ogg skákání
horse.ogg kůň
hose.ogg hadice
hospital.ogg nemocnice
hot.ogg horký
hot_dog.ogg hot dog
hound.ogg ohař
house.ogg dům
howl.ogg výt
hug.ogg objímat
huge.ogg obrovský
hummingbird.ogg kolibřík
hunchbacked.ogg hrbatý
hunter.ogg lovec
husband.ogg manžel
hut.ogg chatrč
hyena.ogg hyena
ice.ogg led
iceberg.ogg ledovec
iguana.ogg leguán
ill.ogg nemocný
ink.ogg inkoust
island.ogg ostrov
jacket.ogg bunda
jaguar.ogg jaguár
jam.ogg džem
jay.ogg sojka
jelly.ogg želé
jellyfish.ogg medúza
jewel.ogg klenot
job.ogg práce
jockey.ogg žokej
jog.ogg poklus
joy.ogg radost
judge.ogg soudce
judo.ogg judo
juggler.ogg žonglér
juice.ogg džus
jump.ogg skákat
kangaroo.ogg klokan
keel.ogg
kernel.ogg jádro
keyboard.ogg klávesnice
kimono.ogg kimono
king.ogg král
kiss.ogg líbat
kitchen.ogg kuchyně
kite.ogg drak
kitten.ogg kotě
kiwi.ogg kiwi
knee.ogg koleno
kneel.ogg klečet
knife.ogg nůž
knight.ogg rytíř
knit.ogg plést
knot.ogg uzel
koala.ogg koala
lad.ogg chlapec
lady.ogg dáma
ladybug.ogg beruška
lake.ogg jezero
lama.ogg lama
lamb.ogg jehně
lamp.ogg lampa
land.ogg zem
lane.ogg cesta
lap.ogg klín
lasso.ogg laso
laugh.ogg smát se
lava.ogg láva
lawn.ogg trávník
lawyer.ogg právník
leaf.ogg list
ledge.ogg římsa
leek.ogg pórek
left.ogg levá
leg.ogg noha
lemon.ogg citron
lemonade.ogg citronáda
lemur.ogg lemur
leopard.ogg leopard
lettuce.ogg listový salát
librarian.ogg knihovnice
lick.ogg lízat
lid.ogg víko
lift.ogg vzpírání
light.ogg světlo
lighthouse.ogg maják
lightning.ogg blesk
lilac.ogg šeřík
lime.ogg limetka
line.ogg čára
link.ogg spoj
lion.ogg lev
lion_cub.ogg lvíče
lip.ogg ret
liquid.ogg tekutý
lizard.ogg ještěrka
lobster.ogg humr
log.ogg záznam
look.ogg koukat
lunch.ogg oběd
mad.ogg naštvání
magic.ogg kouzelný
magnet.ogg magnet
magnifying_glass.ogg lupa
magpie.ogg straka
mail.ogg pošta
man.ogg muž
mane.ogg hříva
mango.ogg mango
map.ogg mapa
maple.ogg javor
marble.ogg mramor
mashed_potatoes.ogg bramborová kaše
mask.ogg maska
mast.ogg stožár
mat.ogg koberec
match.ogg sirka
mate.ogg spolužák
mattress.ogg matrace
mauve.ogg fialová
meal.ogg pokrm
meat.ogg maso
mechanic.ogg mechanik
medal.ogg medaile
meet.ogg potkat
melon.ogg meloun
merry-go-round.ogg kolotoč
mice.ogg myši
microphone.ogg mikrofon
milk.ogg mléko
mill.ogg mlýn
mimosa.ogg mimóza
mirror.ogg zrcadlo
mixer.ogg mixér
mole.ogg krtek
mom.ogg máma
moon.ogg měsíc
moose.ogg los
mop.ogg mop
mosque.ogg mešita
mosquito.ogg komár
mother.ogg matka
motorcycle.ogg motorka
mountain.ogg hora
mouse.ogg myš
mouth.ogg ústa
movie.ogg film
mower.ogg sekačka
mud.ogg bláto
mug.ogg hrnek
mule.ogg mezek
muscle.ogg sval
mushroom.ogg houba
music.ogg hudba
musician.ogg hudebník
naked.ogg nahý
nap.ogg dřímat
navel.ogg pupík
neck.ogg krk
necklace.ogg náhrdelník
needle.ogg jehla
nest.ogg hnízdo
net.ogg síť
newspaper.ogg noviny
night.ogg noc
nightgown.ogg noční košile
nose.ogg nos
nostril.ogg nosní dírka
notebook.ogg poznámkový blok
number.ogg číslo
nun.ogg sestra
nurse.ogg zdravotní sestra
nurse_male.ogg zdravotní bratr
nut.ogg ořech
oar.ogg veslo
ocean.ogg oceán
office.ogg kancelář
olive.ogg oliva
on.ogg na
onion.ogg cibule
open.ogg otevřený
opossum.ogg vačice
orange-color.ogg oranžová
orange.ogg pomeranč
orchid.ogg orchidej
ostrich.ogg pštros
otter.ogg vydra
owl.ogg sova
ox.ogg osel
oyster.ogg ústřice
pacifier.ogg dudlík
page.ogg strana
pair.ogg pár
pajamas.ogg pyžamo
pal.ogg kamarád
palm_tree.ogg palma
pan.ogg pánev
panda.ogg panda
panther.ogg panter
panties.ogg kalhotky
pants.ogg kalhoty
papaya.ogg papája
paper.ogg papír
parachute.ogg padák
parakeet.ogg andulka
parrot.ogg papoušek
patch.ogg záplata
path.ogg cesta
paw.ogg packa
pea.ogg hrášek
peach.ogg broskev
peacock.ogg páv
peak.ogg vrchol
pear.ogg hruška
pearl.ogg perla
peck.ogg zobat
pedal.ogg šlapátko
pelican.ogg pelikán
pen.ogg pero
pencil.ogg tužka
peony.ogg pivoňka
people.ogg lidé
pepper.ogg pepř
peppers.ogg paprička
pet.ogg mazlíček
petal.ogg okvětní lístek
phone.ogg telefon
piano.ogg piáno
picture.ogg obrázek
pie.ogg koláč
pig.ogg prase
pigeon.ogg holub
pill.ogg prášek
pillow.ogg polštář
pilot.ogg pilot
pine.ogg borovice
pine_cone.ogg šiška
pink.ogg růžová
pip.ogg pecka
pipe.ogg roura
piranha.ogg piraňa
pirate.ogg pirát
pizza.ogg pizza
plane.ogg letadlo
planet.ogg planeta
plant.ogg rostlina
plate.ogg talíř
play.ogg hrát
pliers.ogg kleště
plow.ogg orat
plum.ogg švestka
plumber.ogg instalatér
pocket.ogg kapsa
pod.ogg lusk
pole.ogg tyč
police.ogg policista
pompon.ogg pompon
pond.ogg rybník
pony.ogg poník
pool.ogg bazén
popcorn.ogg popkorn
pope.ogg papež
porthole.ogg okénko
post.ogg pošta
pot.ogg hrnec
potato.ogg brambora
pounce.ogg vrhat se
president.ogg prezident
pretty.ogg pěkný
price.ogg cena
priest.ogg kněz
prince.ogg princ
princess.ogg princezna
prison.ogg vězení
prisoner.ogg vězeň
prize.ogg cena
pug.ogg mops
pull.ogg tahat
pullover.ogg svetr
pumpkin.ogg dýně
puppy.ogg štěně
pyramid.ogg pyramida
quarrel.ogg hádat se
queen.ogg královna
question.ogg otázka
quilt.ogg deka
quiz.ogg kvíz
rabbit.ogg králík
rabbit_baby.ogg králíček
race.ogg závody
radio.ogg rádio
radish.ogg ředkev
raft.ogg vor
rag.ogg hadr
rage.ogg vztek
rain.ogg déšť
raincoat.ogg pláštěnka
rake.ogg hrábě
ramp.ogg rampa
ran.ogg běh
raspberry.ogg malina
rat.ogg krysa
razor.ogg břitva
read.ogg číst
red.ogg červená
reptile.ogg plaz
rhinoceros.ogg nosorožec
rice.ogg rýže
ride.ogg jízda
rifle.ogg puška
right.ogg pravá
rip.ogg trhat
rise.ogg růst
river.ogg řeka
road.ogg silnice
roast.ogg pečeně
robe.ogg roucho
robot.ogg robot
rock.ogg balvan
rocket.ogg raketa
rolling_pin.ogg váleček
roof.ogg střecha
room.ogg místnost
root.ogg kořen
rope.ogg provaz
rose.ogg růže
round.ogg kruh
rowing.ogg veslování
royal.ogg královský
rug.ogg kobereček
run.ogg běžet
sad.ogg smutný
saddle.ogg sedlo
sail.ogg plachta
sailor.ogg námořník
salamander.ogg mlok
salmon.ogg losos
sand.ogg písek
sandals.ogg sandále
sandwich.ogg sendvič
sash.ogg šerpa
sauce.ogg omáčka
sausage.ogg klobása
scale.ogg váha
scar.ogg jizva
scare.ogg děsit
scarf.ogg šála
school.ogg škola
school_bag.ogg batoh
science.ogg věda
scissors.ogg nůžky
scorpion.ogg štír
scratch.ogg škrábat
scream.ogg křičet
screw.ogg šroub
screwdriver.ogg šroubovák
scribble.ogg čmárat
sea.ogg moře
seat.ogg sedadlo
see.ogg vidět
seed.ogg semínko
shadow.ogg stín
shake.ogg třást
shark.ogg žralok
shave.ogg stříhat
shed.ogg kůlna
sheep.ogg ovce
shelf.ogg police
shell.ogg ulita
ship.ogg loď
shirt.ogg košile
shoe.ogg bota
shoelace.ogg tkanička
shop.ogg obchod
shore.ogg pobřeží
short.ogg kraťasy
shovel.ogg lopatka
shower.ogg sprcha
shrimp.ogg kreveta
shrub.ogg křoví
shut.ogg zavřený
shutter.ogg okenice
sick.ogg nemocný
sidewalk.ogg chodník
sign.ogg značka
sing.ogg zpívat
sink.ogg umyvadlo
sip.ogg srkat
sister.ogg sestra
sit.ogg sedět
skate.ogg skejtování
skeleton.ogg kostra
ski.ogg lyžování
skimmer.ogg naběračka
skin.ogg pleť
skirt.ogg sukně
skunk.ogg skunk
sky.ogg obloha
slam.ogg
sled.ogg sáně
sleep.ogg spát
sleeve.ogg rukáv
sleigh.ogg sáně
slide.ogg snímek
slim.ogg štíhlý
slime.ogg sliz
slippers.ogg bačkory
slope.ogg svah
sloppy.ogg nedbalý
slot.ogg slot
sloth.ogg lenochod
slug.ogg slimák
small.ogg malý
smell.ogg cítit
smile.ogg úsměv
smock.ogg skvrna
smoke.ogg dým
smooch.ogg laskat
snack.ogg svačina
snail.ogg šnek
snake.ogg had
sneaker.ogg botaska
sniff.ogg čmuchat
snow.ogg sníh
soap.ogg mýdlo
sob.ogg vzlyk
sock.ogg ponožka
soldier.ogg voják
sole.ogg mořský jazyk
sole_shoe.ogg podešev
son.ogg syn
soup.ogg polévka
spade.ogg rýč
spaghetti.ogg špagety
spark.ogg jiskra
sparrow.ogg vrabec
spatula.ogg obracečka
speak.ogg mluvit
spear.ogg kopí
spice.ogg koření
spider.ogg pavouk
spider_web.ogg pavučina
spike.ogg bodlina
spill.ogg vylít
spinach.ogg špenát
spine.ogg páteř
spinning_top.ogg káča
splash.ogg cákat
splatter.ogg cákanec
sponge.ogg houba
spool.ogg špulka
spoon.ogg lžíce
sport.ogg sport
spot.ogg skvrna
spray.ogg stříkat
spread.ogg rozetřít
spring.ogg houpat
spring_season.ogg jaro
sprinkle.ogg posyp
square.ogg čtverec
squash.ogg tykev
squat.ogg dřepovat
squid.ogg oliheň
squirrel.ogg veverka
squirt.ogg rozprašovač
stack.ogg zásobník
stage.ogg pódium
staircase.ogg schodiště
stamp.ogg razítko
stand.ogg postoj
star.ogg hvězda
stare.ogg zírat
starfish.ogg hvězda
steam.ogg pára
steep.ogg strmý
steeple.ogg kostelní věž
stem.ogg stonek
step.ogg krok
stew.ogg dušení
stick.ogg klacek
sting.ogg píchnat
stinky.ogg smradlavý
stitch.ogg šít
stomach.ogg žaludek
stone.ogg kámen
stop.ogg zastavit
store.ogg obchod
stove.ogg sporák
straight.ogg rovný
strainer.ogg cedník
straw.ogg brčko
strawberry.ogg jahoda
stream.ogg proud
street.ogg ulice
stretch.ogg protáhnout
string.ogg řetězec
stripe.ogg pruh
strong.ogg silný
student.ogg student
study.ogg studovat
stump.ogg pařez
sugar.ogg cukr
suit.ogg oblek
suitcase.ogg kufr
summer.ogg léto
summit.ogg špička
sun.ogg slunce
swan.ogg labuť
sweat.ogg pot
sweatshirt.ogg mikina
swim.ogg plavání
table.ogg stůl
tablecloth.ogg ubrus
tadpole.ogg pulec
tag.ogg značka
tail.ogg ocas
tall.ogg vysoký
tape_measure.ogg metr
taxi.ogg taxi
teach.ogg učit
teacher.ogg učitelka
tear.ogg trhat
teddy.ogg medvídek
teeth.ogg zuby
television.ogg televize
temple.ogg chrám
tennis.ogg tenis
tent.ogg stan
text.ogg text
thick.ogg široký
thief.ogg zloděj
thigh.ogg stehno
think.ogg myslet
thread.ogg vlákno
throat.ogg hrdlo
throw.ogg házení
thumb.ogg palec
tick.ogg klíště
ticket.ogg vstupenka
tiger.ogg tygr
time.ogg čas
tin.ogg plechovka
tire.ogg pneumatika
tired.ogg unavený
tissue.ogg kapesník
to_drink.ogg pít
toad.ogg ropucha
toaster.ogg toustovač
toe.ogg prst na noze
toilet.ogg záchod
tomatoe.ogg rajče
tongs.ogg kleště
tongue.ogg jazyk
tool.ogg nástroj
top.ogg vrchol
torch.ogg pochodeň
touch.ogg dotýkat se
towel.ogg ručník
toy.ogg hračka
trail.ogg stezka
train.ogg vlak
train_station.ogg vlakové nádraží
trap.ogg past
trash.ogg koš
tray.ogg podnos
treat.ogg sladkosti
tree.ogg strom
triangle.ogg trojúhelník
tribe.ogg kmen
trip.ogg výlet
truck.ogg náklaďák
tube.ogg rtěnka
tulip.ogg tulipán
tune.ogg tón
turkey.ogg krocan
turnip.ogg tuřín
turtle.ogg želva
tusk.ogg kel
twin_boys.ogg dvojčata
twin_girls.ogg dvojčata
umbrella.ogg deštník
under.ogg pod
uniform.ogg uniforma
van.ogg dodávka
vapor.ogg pára
vase.ogg váza
vegetable.ogg zelenina
vein.ogg žíla
verdure.ogg zeleň
vest.ogg vesta
vet.ogg veterinář
viper.ogg zmije
vowel.ogg samohláska
vulture.ogg sup
wag.ogg vrtět
walk.ogg chodit
wall.ogg stěna
walnut.ogg vlašský ořech
wart.ogg bradavice
wash.ogg koupat
wasp.ogg vosa
watch.ogg hodinky
water.ogg voda
wave.ogg vlna
wedding.ogg svatba
wedge.ogg klín
weight.ogg činka
wet.ogg mokrý
whale.ogg velryba
wheat.ogg pšenice
wheel.ogg kolečko
whisk.ogg metla
whisper.ogg šeptat
white.ogg bílá
wide.ogg široký
wife.ogg manželka
wig.ogg paruka
win.ogg vyhrát
wind.ogg vítr
window.ogg okno
window_glass.ogg okenní sklo
wing.ogg křídlo
winter.ogg zima
wolf.ogg vlk
woman.ogg žena
wood.ogg les
word.ogg slovo
worker.ogg pracovník
world.ogg svět
wreath.ogg věnec
wrench.ogg klíč
wrist.ogg zápěstí
write.ogg psát
yellow.ogg žlutá
yogurt.ogg jogurt
yum.ogg mňam
zebra.ogg zebra
zipper.ogg zip
zoo.ogg zoo

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-cs.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2022-04-10