Το GCompris είναι μια σουίτα εκπαιδευτικού λογισμικού υψηλού επιπέδου, που περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών.

Μερικές από τις δραστηριότητες αν και έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, ωστόσο διατηρούν τον εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό.

Εδώ είναι μια λίστα των κατηγοριών με μερικά παραδείγματα:

  • ανακάλυψη του υπολογιστή: πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη αφής...
  • ανάγνωση: γράμματα, λέξεις, εξάσκηση ανάγνωσης, πληκτρολόγηση κειμένου...
  • αριθμητική: αριθμοί, πράξεις, πίνακας μνήμης, αρίθμηση, πίνακας διπλής καταχώρησης...
  • επιστήμη: λειτουργία διώρυγας, ο κύκλος του νερού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ...
  • γεωγραφία: χώρες, περιοχές, πολιτισμός...
  • παιχνίδια: σκάκι, μνημονικές τεχνικές, σύνδεσε 4, oware, sudoku, ...
  • άλλα: χρώματα, σχήματα, Μπράιγ, μάθε την ώρα...

Αυτή τη στιγμή το GCompris προσφέρει περισσότερες από 100 δραστηριότητες, ενώ αρκετές βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Το GCompris είναι ελεύθερο λογισμικό, που σημαίνει ότι μπορείτε να το προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες, να το βελτιώσετε και, το πιο σημαντικό, να το μοιραστείτε με όλα τα παιδιά του κόσμου.

Το έργο GCompris αναπτύσσεται και φιλοξενείται από την κοινότητα KDE.