ภาพหน้าจอ

เมนูหลักของ GCompris
screenshot root

administration root

คำบรรยาย: คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายที่กิจกรรมเพื่อเลือกเข้ากิจกรรม

ความสามารถที่ต้องมี: บางส่วนของ กิจกรรมที่ เป็น เกม ที่เน้น แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษา ยังคง

เป้าหมาย: GCompris เป็นชุดของเกมการศึกษา ซึ่งได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายสำหรับเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป

ให้ลูกบอลวิ่งไปหาทักซ์
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

คำบรรยาย: กดปุ่ม Shift ทั้งสองปุ่มพร้อมกัน เพื่อทำให้ลูกบอลวิ่งเป็นเส้นตรง

วิธีใช้: กดปุ่ม Shift ทั้งสองปุ่มพร้อมกัน เพื่อทำให้ลูกบอลวิ่งเป็นเส้นตรง

ตัวเลขกับลูกเต๋า
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2 locked activity

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: นับจำนวนจุดบนลูกเต๋าก่อนที่มันจะตกถึงพื้น

ความสามารถที่ต้องมี: ทักษะการนับ

เป้าหมาย: นับจำนวนจุดบนลูกเต๋าในเวลาที่จำกัด

วิธีใช้: พิมพ์ตัวเลขจำนวนจุดที่คุณเห็นในลูกเต๋าที่กำลังหล่น โดยใช้แป้นพิมพ์

A baby wordprocessor
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1 locked activity

computer keyboard reading baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: A simplistic word processor to let the children play around with a keyboard and see letters.

เป้าหมาย: Discover the keyboard and the letters.

ตัวอักษรอย่างง่าย
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

คำบรรยาย: พิมพ์อักษรที่ตกลงมาก่อนที่จะตกถึงพื้น

เป้าหมาย: การเชื่อมโยงของตัวอักษรบนจอภาพกับแป้นพิมพ์

วิธีใช้: พิมพ์อักษรที่ตกลงมาก่อนที่จะตกถึงพื้น

คำหล่น
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

คำบรรยาย: พิมพ์คำที่กำลังหล่นก่อนที่มันจะถึงพื้น

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมแป้นพิมพ์

เป้าหมาย: ฝึกหัดการใช้แป้นพิมพ์

วิธีใช้: Type the complete word as it falls, before it reaches the ground

คลิกแล้ววาด
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

คำบรรยาย: วาดรูปโดยคลิกบนจุดสีน้ำเงิน

ความสามารถที่ต้องมี: Can move the mouse and click accurately on points.

วิธีใช้: วาดรูปโดยคลิกบนจุดสีน้ำเงินตามลำดับ

คลิกบนตัวฉัน
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1 locked activity

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายบนปลาที่กำลังว่ายน้ำทั้งหมด ก่อนที่มันจะออกจากตู้ปลาไป

ความสามารถที่ต้องมี: ฟังชื่อตัวอักษรและคลิกตัวที่ถูกต้อง

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว: การขยับและคลิกเมาส์

วิธีใช้: Catch all the moving fish by simple clicking or touching them with your finger.

เครดิต: ปลาได้มาจากโปรแกรม xfishtank บนยูนิกซ์ เครดิตของภาพทั้งหมดเป็นของ Guillaume Rousse

Move the mouse or touch the screen
screenshot erase icon erase difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ขยับเมาส์เพื่อลบพื้นที่และเผยภาพพื้นหลัง

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว

วิธีใช้: คลิกเมาส์บนบล็อคสี่เหลี่ยมจนกระทั่งบล็อคทั้งหมดหายไป

Double tap or double click
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2 locked activity

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ดับเบิลคลิกเมาส์เพื่อลบพื้นที่และเผยภาพพื้นหลัง

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว

วิธีใช้: ดับเบิลคลิกเมาส์บนบล็อคสี่เหลี่ยมจนกระทั่งบล็อคทั้งหมดหายไป

คลิกแล้ววาด
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: คลิกเมาส์เพื่อลบพื้นที่และเผยภาพพื้นหลัง

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว

วิธีใช้: คลิกเมาส์บนบล็อคสี่เหลี่ยมจนกระทั่งบล็อคทั้งหมดหายไป

ควบคุมสายท่อยาง
screenshot followline icon followline difficulty level 1 locked activity

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ทักซ์จำเป็นต้องรดน้ำดอกไม้ แต่สายท่อยางอุดตัน

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหวที่ดี

วิธีใช้: ขยับเมาส์ไปที่จุกสีแดงของท่อยาง จะเป็นการเริ่มเคลื่อนย้าย และนำน้ำเข้าไปหาดอกไม้ทีละนิด จงระวัง ถ้าคุณเคลื่อนออกนอกท่อ จุกสีแดงจะย้อนกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิม

Mining for gold
screenshot mining icon mining difficulty level 1 locked activity

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: Use the mousewheel to approach the rockwall and look for gold nuggets.

ความสามารถที่ต้องมี: You should be familiar with moving the mouse and clicking.

เป้าหมาย: Learn to use the mousewheel or the zoom / pinch gesture to zoom in and out.

เตะลูกโทษ
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

คำบรรยาย: ดับเบิลคลิกเมาส์ที่ลูกบอลเพื่อยิงทำประตู

วิธีใช้: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Logical associations
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

คำบรรยาย: Complete the arrangement of fruits

เป้าหมาย: กิจกรรมฝึกตรรกะ

วิธีใช้: Look at the two sequences. Each fruit in the first sequence has been replaced by another fruit in the second sequence. Complete the second sequence by using the correct fruits, after studying this pattern.

Matching Items
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

discovery babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

ความสามารถที่ต้องมี: Cultural references.

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว: การขยับและคลิกเมาส์

วิธีใช้: In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box (at the left of the main board) another set of objects is shown, each object in the group on the left matching exactly one object in the main board area. This game challenges you to find the logical link between these objects. How do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main area.

Complete the puzzle
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

discovery babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

วิธีใช้: Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the left, to the matching space in the puzzle.

เครดิต: The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL

รู้จักอักษรเบรลล์
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

discovery braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

คำบรรยาย: Learn and memorize the Braille system

เป้าหมาย: ให้เด็กๆ ได้รู้จักระบบอักษรเบรลล์

วิธีใช้: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

Braille Fun
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

discovery braille braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

คำบรรยาย: อักษรเบรลล์ : การถอดรหัส

ความสามารถที่ต้องมี: อักษรเบรลล์ : การถอดรหัส

วิธีใช้: Enter the braille code in the tile for the letters on the banner pulled by Tux in his plane across the screen. Check the braille chart by clicking on the toggle button for help.

The History of Louis Braille
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

discovery braille louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

คำบรรยาย: Review the major dates of the inventor of the Braille System

วิธีใช้: Read the history of Louis Braille, his biography, and the invention of the Braille system. Click on the previous and next buttons to move between the story pages. At the end, arrange the sequence in chronological order.

เครดิต: Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Calendar
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

discovery calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

คำบรรยาย: Read the instructions and select the correct date on the calendar

ความสามารถที่ต้องมี: Concept of week, month and year

เป้าหมาย: Learn how to use a calendar

วิธีใช้: Read the instructions and select the correct date on the calendar.

Chronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

discovery chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

ความสามารถที่ต้องมี: Tell a short story

เป้าหมาย: Sort the pictures into the order that tells the story

วิธีใช้: Pick from the pictures on the left and put them on the red dots

เครดิต: Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on those found in <http://www.wikipedia.org>.

เรียนรู้จักนาฬิกา
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

discovery clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

คำบรรยาย: เรียนรู้การบอกเวลา

ความสามารถที่ต้องมี: แนวคิดเรื่องเวลา การอ่านค่าเวลา

เป้าหมาย: จำแนกหน่วยของเวลา (ชั่วโมง นาที และวินาที) ตั้งและแสดงเวลาบนนาฬิกา

วิธีใช้: ตั้งนาฬิกาตามเวลาที่กำหนด ในหน่วยของเวลาที่แสดง (ชั่วโมง:นาที หรือ ชั่วโมง:นาที:วินาที) คลิกลูกศรต่างๆ และขยับเมาส์ เพื่อให้จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ฝึกแยกแยะสี
screenshot colors icon colors difficulty level 1 locked activity

discovery color colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: คลิกที่สีที่ถูกต้อง

ความสามารถที่ต้องมี: Identifying colours

เป้าหมาย: กระดานนี้จะสอนคุณให้จดจำสีต่างๆ เมื่อคุณได้ยินชื่อสี ให้คลิกบนตัวเป็ดที่สีตรงกัน

วิธีใช้: ฟังชื่อสีแล้วคลิกเป็ดที่มีสีตามที่บอก

สีขั้นสูง
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6 locked activity

discovery colors advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: กดเลือกสีที่ถูกต้อง

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถอ่านได้

เป้าหมาย: ฝึกฝนการจดจำสีที่ไม่ธรรมดา

วิธีใช้: You will see dancing butterflies of different colors and a question. You have to find the correct butterfly and touch it.

หาผีเสื้อสีส้มชานม
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

วิธีใช้: Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the left, to the matching space in the puzzle.

เครดิต: The images are from Wikimedia Commons.

Explore Monuments
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

คำบรรยาย: Explore Monuments around the world.

ความสามารถที่ต้องมี: Knowledge of different monuments.

เป้าหมาย: To learn about different monuments on the basis of their location.

วิธีใช้: Click on the given keys to learn more of the monuments and then identify where the monuments is on the map by its name.

เครดิต: Photos taken from Wikipedia.

ทมิฬ
screenshot family icon family difficulty level 2

discovery family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

คำบรรยาย: Select the name you should call this family member

ความสามารถที่ต้องมี: ฝึกทักษะการอ่าน

เป้าหมาย: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

วิธีใช้: A family tree is shown.\n

นับจำนวน
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

discovery family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

คำบรรยาย: Click on a pair corresponding to the given relation

ความสามารถที่ต้องมี: ขยับและคลิกเมาส์

เป้าหมาย: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

วิธีใช้: A family tree is shown, with some instructions.\n

หาผีเสื้อสีส้มชานม
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

discovery find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

คำบรรยาย: Find the correct date and select it on the calendar.

ความสามารถที่ต้องมี: Basics of calendar

เป้าหมาย: Learn how to count days and find a date on a calendar.

วิธีใช้: Read the instructions and perform the requested calculation to find a date. Then select this date on the calendar.

Locate the region
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

discovery geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

วิธีใช้: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

Locate the countries
screenshot geography icon geography difficulty level 2

discovery geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

วิธีใช้: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

หามือซ้ายและมือขวา
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

discovery leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: พิจารณาว่ามือเป็นมือซ้ายหรือขวา

เป้าหมาย: จำแนกความแตกต่างระหว่างมือซ้ายและมือขวาจากมุมมองต่างๆ การกำหนดตำแหน่งที่ตั้ง

วิธีใช้: You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the left button, or the right button depending on the displayed hand.

เขาวงกต
screenshot maze icon maze difficulty level 1

discovery maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

คำบรรยาย: ช่วยทักซ์ออกจากเขาวงกต

วิธีใช้:

Invisible Maze
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

discovery maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

คำบรรยาย: หาทางออกจากเขาวงกตที่มองไม่เห็น

วิธีใช้:

Relative Maze
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

discovery mazeMenu mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

คำบรรยาย: หาทางออกจากเขาวงกต (การเคลื่อนไหวเป็นแบบสัมพัทธ์)

วิธีใช้:

เกมจำภาพ
screenshot memory icon memory difficulty level 1

discovery memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาคู่ที่เหมือนกัน

เป้าหมาย: ฝึกความจำและเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: โปรแกรมจะแสดงการ์ดชุดหนึ่งโดยคว่ำหน้าไว้ การ์ดแต่ละใบจะมีรูปอยู่อีกด้านหนึ่ง และการ์ดรูปภาพแต่ละใบ จะมีอีกใบหนึ่งเพียงใบเดียวที่เหมือนกันทุกประการอยู่ ให้คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูภาพที่คว่ำหน้าไว้ แล้วพยายามหาอีกใบที่เหมือนกัน คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงต้องจำตำแหน่งของรูปภาพไว้ในระหว่างที่เปิดหา และเมื่อคุณเปิดการ์ดที่เหมือนกันพบ การ์ดทั้งสองใบก็จะถูกเก็บออกไป

Memory Game with images against Tux
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

discovery memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: Flip the cards to find the matching pairs against Tux

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: ฝึกความจำและเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look for its twin. When you turn over the twins, they both disappear. Tux teacher do the same.

Melody
screenshot melody icon melody difficulty level 2 locked activity

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: Reproduce a sound sequence

ความสามารถที่ต้องมี: ขยับและคลิกเมาส์

เป้าหมาย: กิจกรรมฝึกฝนตรรกะ

วิธีใช้: Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the xylophone's bars. You can listen again by clicking on the repeat button.

เกมฝึกจำเสียง
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: คลิกที่ทักซ์นักไวโอลินและฟังเพื่อค้นหาเสียงตรงกัน

เป้าหมาย: ฝึกความจำและเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: โปรแกรมจะแสดงทักซ์นักไวโอลินชุดหนึ่ง ทักซ์แต่ละตัวจะเล่นเสียงเสียงหนึ่ง และแต่ละเสียง จะมีทักซ์อีกตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวที่เล่นเสียงเดียวกัน ให้คลิกที่ทักซ์ตัวหนึ่งเพื่อฟังเสียง แล้วพยายามหาอีกตัวหนึ่งที่เล่นเสียงเดียวกัน คุณสามารถฟังเสียงทักซ์ได้ครั้งละสองตัวเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงต้องจำตำแหน่งของเสียงต่างๆ ไว้ในระหว่างที่เปิดหา และเมื่อคุณเลือกทักซ์ที่เล่นเสียงเดียวกัน ทักซ์ทั้งคู่นั้นจะหายไป

เกมฝึกจำเสียง แข่งกับทักซ์
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2 locked activity

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: เล่นเกมจำเสียงกับทักซ์

เป้าหมาย: ฝึกความจำและเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: โปรแกรมจะแสดงทักซ์นักไวโอลินชุดหนึ่ง ทักซ์แต่ละตัวจะเล่นเสียงเสียงหนึ่ง และแต่ละเสียง จะมีทักซ์อีกตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวที่เล่นเสียงเดียวกัน ให้คลิกที่ทักซ์ตัวหนึ่งเพื่อฟังเสียง แล้วพยายามหาอีกตัวหนึ่งที่เล่นเสียงเดียวกัน คุณสามารถฟังเสียงทักซ์ได้ครั้งละสองตัวเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงต้องจำตำแหน่งของเสียงต่างๆ ไว้ในระหว่างที่เปิดหา และเมื่อคุณเลือกทักซ์ที่เล่นเสียงเดียวกัน ทักซ์ทั้งคู่นั้นจะหายไป

กิจกรรมฝึกฝนตรรกะ
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery memory railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

คำบรรยาย: Rebuild the displayed train at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

เป้าหมาย: ฝึกหัดการใช้แป้นพิมพ์

วิธีใช้: A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Explore World Animals
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

discovery miscellaneous explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

คำบรรยาย: Learn about world animals, interesting facts and their location on a map.

เรียงโมเสกตามตัวอย่าง
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1 locked activity

discovery mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: Put each item at the same place as in the given example.

วิธีใช้: First select the item you want to put then click on a spot on the empty area

เครื่องดนตรี
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4 locked activity

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: คลิกเลือกเครื่องดนตรีให้ถูกต้อง

เป้าหมาย: เรียนรู้การแยกแยะเครื่องดนตรี

วิธีใช้: คลิกที่เครื่องดนตรีที่ถูกต้อง

Explore Farm Animals
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

discovery sound_group explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

คำบรรยาย: Learn about farm animals, what sounds they make, and interesting facts.

เป้าหมาย: Learn to associate animal sounds with the animal name and what the animal looks like.

Explore World Music
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery sound_group explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

คำบรรยาย: เรียนรู้เกี่ยวกับพหุคูณและตัวประกอบ

เป้าหมาย: Develop a better understanding of the variety of music present in the world

เครดิต: Images from http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

ควบคุมประตูน้ำ
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2 locked activity

experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ทักซ์กำลังมีปัญหา และต้องการล่องเรือผ่านประตูน้ำ ให้ช่วยทักซ์และพยายามแกะรอยการทำงานของประตูน้ำ

วิธีใช้: คุณมีหน้าที่ดูแลประตูน้ำ ให้เปิดและปิดประตูน้ำในลำดับที่ถูกต้อง เพื่อให้ทักซ์สามารถล่องเรือผ่านประตูต่างๆ ได้ทั้งสองทิศทาง

เครดิต: ภาพโดย Stephane Cabaraux

Mixing color of paint
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

คำบรรยาย: Discover paint color mixing.

เป้าหมาย: Mix the primary colors to match to the given color

เครดิต: Images from http://openclipart.org

Mixing colors of light
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

คำบรรยาย: Discover light color mixing.

เป้าหมาย: Mix the primary colors to match to the given color.

เครดิต: http://openclipart.org

Intro gravity
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

คำบรรยาย: Introduction to the concept of gravity

เป้าหมาย: Maintain the spaceship in the middle without crashing into the planets or the asteroids

วิธีใช้: Follow the instructions when you run the activity.

Land Safe
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

คำบรรยาย: Understanding acceleration due to gravity.

เป้าหมาย: Pilot the spaceship towards the green landing area.

Renewable Energy
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

คำบรรยาย: Tux has come back from fishing on his boat. Bring the electrical system back up so he can have light in his home.

เป้าหมาย: Learn about an electrical system based on renewable energy

วิธีใช้: Click on different active elements : sun, cloud, dam, solar array, wind farm and transformers, in order to reactivate the entire electrical system. When the system is back up and Tux is in his home, push the light button for him. To win you must switch on all the consumers while all the producers are up.

เครดิต: ภาพโดย Stephane Cabaraux

Watercycle
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

คำบรรยาย: Tux has come back from fishing on his boat. Bring the water system back up so he can take a shower.

เป้าหมาย: Learn the water cycle

วิธีใช้: Click on different active elements: sun, cloud, pumping station, and the sewage treatment plant, in order to reactivate the entire water system. When the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for him.

เครดิต: ภาพโดย Stephane Cabaraux

Digital Electricity
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

experimental digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: Create and simulate a digital electric schema

ความสามารถที่ต้องมี: Requires some basic understanding of the concept of digital electronics.

เป้าหมาย: Freely create a digital electric schema with a real time simulation of it.

วิธีใช้: Drag electrical components from the selector and drop them in the working area. In the working area, you can move the components by dragging them. To delete a component, select the deletion tool on top of the component selector, and select the component. You can click on the component and then on the rotate button to rotate it or info button to get information about it. You can click on the switch to open and close it. To connect two terminals, click on first terminal, then on second terminal. To deselect terminal or delete tool, click on any empty area. The simulation is updated in real time by any user action.

Pilot a Submarine
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

experimental submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

คำบรรยาย: วาดรูปโดยคลิกบนจุดสีน้ำเงิน

ความสามารถที่ต้องมี: ขยับและคลิกเมาส์

เป้าหมาย: Learn how to control a submarine

Categorization
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

fun categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

คำบรรยาย: Categorize the elements into correct and incorrect groups

ความสามารถที่ต้องมี: Can drag elements using mouse

เป้าหมาย: Build conceptual thinking and enrich knowledge

วิธีใช้: Review the instructions and then drag and drop the elements as specified

เกมฟุตบอล
screenshot football icon football difficulty level 1 locked activity

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: เตะลูกบอลเข้าประตู

เป้าหมาย: เตะลูกบอลให้ลงหลุมสีดำด้านขวา

วิธีใช้: Drag a line from the ball, to set its speed and direction.

รูปหกเหลี่ยม
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2 locked activity

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ค้นหาสตรอเบอรีโดยคลิกในสนามสีน้ำเงิน

เป้าหมาย: กิจกรรมฝึกฝนตรรกะ

วิธีใช้: พยายามค้นหาสตรอเบอรีภายใต้สนามสีน้ำเงิน สนามจะแดงขึ้นเมื่อคุณเข้าใกล้

กิจกรรมฝึกตรรกะ
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: Create your own drawing

เป้าหมาย: ฝึกทักษะการอ่าน

วิธีใช้: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.

Solar System
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

fun solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.

วิธีใช้: Click on a planet or the Sun to reveal questions. Each question contains 4 options. One of those is 100% correct. Try to answer the questions until you get a 100% closeness in the closeness meter.

The classic hangman game
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

คำบรรยาย: Guess the letters of the given word. To help you, on every wrong try, a part of the image representing the word will be revealed.

เป้าหมาย: This is a good exercise to improve reading and spelling skills.

วิธีใช้: You can enter the letters using the virtual keyboard on the screen or with the real keyboard.

เกมความจำผสมลบเลข
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3 locked activity

math addition algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: แบบฝึกหัดการบวกเลข

ความสามารถที่ต้องมี: การบวกพื้นฐาน รู้จักตัวเขียนของตัวเลข

เป้าหมาย: หาผลต่างของตัวเลขสองจำนวนในเวลาจำกัด

วิธีใช้: An addition is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins land in their balloon!

ปาเป้าบวกเลข
screenshot target icon target difficulty level 2 locked activity

math addition target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ปาเป้าและนับแต้ม

ความสามารถที่ต้องมี: ขยับเมาส์ได้, อ่านตัวเลขได้ และนับเลขได้ถึง 15 สำหรับระดับแรก

เป้าหมาย: ปาลูกดอกเข้าเป้าเพื่อนับแต้ม

วิธีใช้: ตรวจสอบทิศทางและความเร็วลม แล้วคลิกบนเป้าเพื่อเล็งและปาลูกดอก เมื่อคุณปาลูกดอกครบแล้ว จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นให้คุณนับคะแนน ให้ป้อนคะแนนด้วยแป้นพิมพ์แล้วกดแป้น Enter หรือคลิกปุ่ม "OK"

เกมความจำผสมลบเลข
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

คำบรรยาย: แบบฝีกหัดการลบเลข

ความสามารถที่ต้องมี: เกมความจำผสมลบเลข

เป้าหมาย: หาผลต่างของตัวเลขสองจำนวนในเวลาจำกัด

วิธีใช้: A division is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

Redraw the given image
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3 locked activity

math geometry puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: Draw perfectly the given image on the empty grid.

วิธีใช้: First, select the proper color from the toolbar. Then click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Mirror the given image
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4 locked activity

math geometry symmetry puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: Draw the image on the empty grid as if you see it in a mirror.

วิธีใช้: First, select the proper color from the toolbar. Then click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Gnumch Equality
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

คำบรรยาย: พาตัวเขมือบตัวเลขไปกินนิพจน์ที่มีค่าเท่ากับตัวเลขด้านบนสุดของจอภาพ

เป้าหมาย: ฝึก บวก ลบ คูณ หาร

วิธีใช้: พาตัวเขมือบตัวเลขไปกินนิพจน์ที่มีค่าเท่ากับตัวเลขด้านบนสุดของจอภาพ

Gnumch Factors
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

คำบรรยาย: พาตัวเขมือบตัวเลขไปกินตัวประกอบทั้งหมดของตัวเลขด้านบนสุดของจอภาพ

เป้าหมาย: เรียนรู้เกี่ยวกับพหุคูณและตัวประกอบ

วิธีใช้: The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple of a second number, then the second number is a factor of the first number. You can think of multiples as families, and factors are the people in those families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to another family.

Gnumch Inequality
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

คำบรรยาย: พาตัวเขมือบตัวเลขไปกินนิพจน์ที่มีค่าไม่เท่ากับตัวเลขด้านบนสุดของจอภาพ

เป้าหมาย: ฝึก บวก ลบ คูณ หาร

วิธีใช้: If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and hit space to swallow a number. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the number. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the number.

Gnumch Multiples
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

คำบรรยาย: พาตัวเขมือบตัวเลขไปกินตัวพหุคูณทั้งหมดของตัวเลขด้านบนสุดของจอภาพ

เป้าหมาย: เรียนรู้เกี่ยวกับพหุคูณและตัวประกอบ

วิธีใช้: The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a second number, then the second number is a multiple of the first number. Again, you can think of multiples as families, and factors are the people who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of 5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or 23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left over. So 8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are multiples (or families or steps) of 5.

Gnumch Primes
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

คำบรรยาย: พาตัวเขมือบตัวเลขไปกินจำนวนเฉพาะทั้งหมด

เป้าหมาย: 1 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ

วิธีใช้: Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You can think of prime numbers as very small families: they only ever have two people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = 5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). So 6 is not a prime number.

Graph Coloring
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

math graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

คำบรรยาย: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.

ความสามารถที่ต้องมี: Ability to distinguish different colors/shapes, sense of positions

เป้าหมาย: Learn to distinguish between different colors/shapes and learn about relative positions.

Guesscount
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

คำบรรยาย: Guess the algebraic expression and drag the tiles to get a result equal to the Guesscount.

ความสามารถที่ต้องมี: knowledge of arithmetic operations

เป้าหมาย: Intuition and practice of algebraic-like calculations.

เกมความจำผสมบวกเลข
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่บวกกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก

เป้าหมาย: ฝึกบวกเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมบวก-ลบเลข
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่บวกหรือลบกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก-ลบเลข

เป้าหมาย: ฝึกบวกและลบเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมคำนวณเลขทุกเครื่องหมาย
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก ลบ คูณ และหาร

เป้าหมาย: ฝึกบวก ลบ คูณ และหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมคำนวณเลขทุกเครื่องหมาย แข่งกับทักซ์
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก ลบ คูณ และหาร

เป้าหมาย: ฝึกบวก ลบ คูณ และหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมบวก-ลบเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่บวกหรือลบกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก-ลบเลข

เป้าหมาย: ฝึกบวกและลบเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมบวกเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่บวกกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก

เป้าหมาย: ฝึกบวกเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมหารเลข
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การหาร

เป้าหมาย: ฝึกหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมหารเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การหาร

เป้าหมาย: ฝึกหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมลบเลข
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่ลบกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การลบ

เป้าหมาย: ฝึกบวกและลบเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมคูณเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่ลบกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: subtraction

เป้าหมาย: ฝึกบวกและลบเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมคูณเลข
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่คูณกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การคูณ

เป้าหมาย: ฝึกคูณเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมคูณ-หารเลข
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การคูณ การหาร

เป้าหมาย: ฝึกคูณและหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมคูณ-หารเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การคูณ การหาร

เป้าหมาย: ฝึกคูณและหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

เกมความจำผสมคูณเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่คูณกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การคูณ

เป้าหมาย: ฝึกคูณเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

สูตรคูณ
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3 locked activity

math multiplication algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: แบบฝึกหัดการคูณเลข

ความสามารถที่ต้องมี: สูตรคูณ

เป้าหมาย: Learn to multiply numbers within a limited period of time

วิธีใช้: A multiplication is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type the product of the numbers. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

ตัวอักษรอย่างง่าย
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

คำบรรยาย: Connect the dots to draw numbers from 0 to 9

เป้าหมาย: Learning how to draw the numbers in a funny way.

วิธีใช้: วาดรูปด้วยการคลิกที่ตัวเลขตามลำดับ

นับจำนวน
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

คำบรรยาย: เรียงสิ่งของเพื่อนับจำนวน

ความสามารถที่ต้องมี: การนับเลขเบื้องต้น

เป้าหมาย: ฝึกการนับเลข

วิธีใช้: ขั้นแรก จัดเรียงสิ่งของต่างๆ ก่อน เพื่อที่คุณจะได้นับได้ จากนั้น เลือกสิ่งของที่คุณต้องการจะตอบในบริเวณล่างขวา ป้อนคำตอบด้วยแป้นพิมพ์แล้วกดปุ่ม 'ตกลง' หรือกดแป้น 'Enter'

เดาตัวเลข
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

คำบรรยาย: ช่วยทักซ์หลบหนีออกจากถ้ำ ทักซ์ซ่อนตัวเลขไว้ให้คุณค้นหา

ความสามารถที่ต้องมี: ตัวเลขจาก 1 ถึง 1000 สำหรับระดับสุดท้าย

วิธีใช้: อ่านคำสั่งที่จะให้ช่วงของตัวเลขที่จะให้คุณค้นหา ให้ป้อนตัวเลขในช่องป้อนสีน้ำเงินที่มุมบนขวา ทักซ์จะบอกคุณว่าตัวเลขที่คุณทายนั้นสูงหรือต่ำเกินไป จากนั้น ป้อนตัวเลขอื่นอีก ระยะห่างระหว่างทักซ์กับช่องทางหนีทางด้านขวา จะแทนความห่างของคำตอบของคุณกับตัวเลขที่ถูกต้อง ถ้าทักซ์อยู่บนหรือล่างช่องทางหนี ก็หมายถึงว่าตัวเลขที่คุณทายนั้นสูงหรือต่ำกว่าตัวเลขที่ถูกต้อง

หมวกวิเศษ
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math numeration magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

คำบรรยาย: นับจำนวนสิ่งของที่อยู่ใต้หมวกวิเศษหลังจากที่เอาออกไป

ความสามารถที่ต้องมี: การลบ

เป้าหมาย: เรียนรู้การลบ

วิธีใช้: คลิกที่หมวกเพื่อเปิดหรือปิดหมวก ถามว่า ที่ใต้หมวกมีดาววิ่งอยู่กี่ดวงที่คุณเห็น? นับดีๆ นะ :) คลิกที่บริเวณล่างขวาเพื่อป้อนคำตอบ

หมวกวิเศษ
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math numeration magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

คำบรรยาย: นับจำนวนสิ่งของในหมวกวิเศษ

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก

เป้าหมาย: เรียนรู้การบวก

วิธีใช้: คลิกที่หมวกเพื่อเปิดหรือปิดหมวก ถามว่า ที่ใต้หมวกมีดาววิ่งอยู่กี่ดวงที่คุณเห็น? นับดีๆ นะ :) คลิกที่บริเวณล่างขวาเพื่อป้อนคำตอบ

เกมความจำผสมการนับ
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2 locked activity

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อจับคู่ตัวเลขกับภาพ

เป้าหมาย: ฝึกการนับเลข, ความจำ

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนรูปจำนวนหนึ่ง หรือเขียนตัวเลขไว้

เงิน
screenshot money icon money difficulty level 2 locked activity

math numeration money money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ฝึกหัดการใช้เงิน

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถนับเลขได้

เป้าหมาย: คุณจะต้องซื้อของรายการต่างๆ โดยจ่ายเงินตามราคาพอดี ในระดับที่สูงขึ้น จะแสดงสิ่งของหลายรายการ และคุณต้องคำนวณราคาทั้งหมดก่อน

วิธีใช้: คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อจ่ายเงิน ถ้าคุณต้องการเอาเหรียญหรือธนบัตรออก ให้คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรนั้นที่บริเวณส่วนบนของหน้าจอ

ทอนเงินทักซ์
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3 locked activity

math numeration money money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ฝึกการใช้เงินโดยทอนเงินให้กับทักซ์

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถนับเลขได้

เป้าหมาย: ทักซ์ซื้อของรายการต่างๆ จากคุณและจ่ายเงินให้ คุณต้องทอนเงินให้กับทักซ์ ในระดับที่สูงขึ้น ทักซ์จะซื้อของหลายชิ้น ซึ่งคุณต้องรวมราคาทั้งหมดก่อน

วิธีใช้: คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อจ่ายเงิน ถ้าคุณต้องการเอาเหรียญหรือธนบัตรออก ให้คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรนั้นที่บริเวณส่วนบนของหน้าจอ

ทอนเงินทักซ์โดยมีเศษสตางค์ด้วย
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ฝึกการใช้เงินโดยทอนเงินให้กับทักซ์

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถนับเลขได้

เป้าหมาย: ทักซ์ซื้อของรายการต่างๆ จากคุณและจ่ายเงินให้ คุณต้องทอนเงินให้กับทักซ์ ในระดับที่สูงขึ้น ทักซ์จะซื้อของหลายชิ้น ซึ่งคุณต้องรวมราคาทั้งหมดก่อน

วิธีใช้: คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อจ่ายเงิน ถ้าคุณต้องการเอาเหรียญหรือธนบัตรออก ให้คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรนั้นที่บริเวณส่วนบนของหน้าจอ

Money with cents
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ฝึกการใช้เงินโดยมีเศษสตางค์ด้วย

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถนับเลขได้

เป้าหมาย: คุณจะต้องซื้อของรายการต่างๆ โดยจ่ายเงินตามราคาพอดี ในระดับที่สูงขึ้น จะแสดงสิ่งของหลายรายการ และคุณต้องคำนวณราคาทั้งหมดก่อน

วิธีใช้: คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อจ่ายเงิน ถ้าคุณต้องการเอาเหรียญหรือธนบัตรออก ให้คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรนั้นที่บริเวณส่วนบนของหน้าจอ

Number sequence
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

คำบรรยาย: วาดรูปด้วยการคลิกที่ตัวเลขตามลำดับ

เป้าหมาย: นับเลขจาก 1 ถึง 50 ได้

วิธีใช้: Draw the picture by touching each number in the right sequence, or sliding your finger or dragging the mouse through the numbers in the correct sequence.

Even and Odd Numbers
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers

เป้าหมาย: ฝึกการนับเลข

วิธีใช้: Catch the odd or even number clouds. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

ตัวเลขเรียงตามลำดับ
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

คำบรรยาย: ย้ายเฮลิคอปเตอร์ไปจับก้อนเฆฆในลำดับที่ถูกต้อง

เป้าหมาย: ฝึกการนับเลข

วิธีใช้: Catch the clouds in increasing order. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

ฝึกลบเลขด้วยเกมสนุกๆ
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2 locked activity

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ทักซ์กำลังหิว ช่วยเขาหาปลาโดยนับจำนวนที่ถูกต้องของจุดน้ำแข็ง

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถขยับเมาส์ได้ อ่านตัวเลขได้ และลบเลขได้ถึง 10 สำหรับระดับแรก

เป้าหมาย: ทักซ์กำลังหิว ช่วยเขาหาปลาโดยนับจำนวนที่ถูกต้องของจุดน้ำแข็ง

วิธีใช้: คลิกลูกเต๋าเพื่อแสดงว่ามีจุดน้ำแข็งกี่จุดที่อยู่ระหว่างทักซ์กับปลา คลิกที่ลูกเต๋าด้วยปุ่มเมาส์ขวาเพื่อนับถอยหลัง หลังจากเสร็จแล้ว คลิก "ตกลง" หรือเคาะปุ่ม Enter

ตัวเลขกับลูกเต๋า
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2 locked activity

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: นับจำนวนจุดบนลูกเต๋าก่อนที่มันจะตกถึงพื้น

ความสามารถที่ต้องมี: ทักษะการนับ

เป้าหมาย: นับจำนวนจุดบนลูกเต๋าในเวลาที่จำกัด

วิธีใช้: พิมพ์ตัวเลขจำนวนจุดที่คุณเห็นในลูกเต๋าที่กำลังหล่น โดยใช้แป้นพิมพ์

Roman numerals
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

math roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย:

วิธีใช้: A Roman numeral is the name for a number when it is written in the way the Romans used to write numbers. Roman numerals are not used very often today in the west. They are used to write the names of kings and queens, or popes. For example: Queen Elizabeth II. They may be used to write the year a book or movie was made.

ปรับสมดุลตาชั่งให้พอดี
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2 locked activity

math scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

เป้าหมาย: การคิดเลขในใจ การเท่ากันทางเลขคณิต

วิธีใช้: ในการดุลตาชั่ง ให้เอาตุ้มน้ำหนักไปวางที่ตาชั่งด้านซ้ายหรือขวา ตุ้มน้ำหนักสามารถจัดเรียงลำดับอย่างไรก็ได้

ปรับสมดุลตาชั่งให้พอดี
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุลแล้วคำนวณน้ำหนัก

เป้าหมาย: การคิดเลขในใจ การเท่ากันทางเลขคณิต การแปลงหน่วย

วิธีใช้: ในการดุลตาชั่ง ให้เอาตุ้มน้ำหนักไปวางที่ตาชั่งด้านซ้ายหรือขวา ระวังค่าน้ำหนักกับหน่วยน้ำหนักด้วย จำไว้ว่า 1 กิโลกรัม (kg) เท่ากับ 1000 กรัม (g) ตุ้มน้ำหนักสามารถจัดเรียงลำดับอย่างไรก็ได้

ปรับสมดุลตาชั่งให้พอดี
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: Drag and Drop masses to balance the scales and calculate the weight in the avoirdupois unit

เป้าหมาย: การคิดเลขในใจ การเท่ากันทางเลขคณิต การแปลงหน่วย

วิธีใช้: ในการดุลตาชั่ง ให้เอาตุ้มน้ำหนักไปวางที่ตาชั่งด้านซ้ายหรือขวา ระวังค่าน้ำหนักกับหน่วยน้ำหนักด้วย จำไว้ว่า 1 กิโลกรัม (kg) เท่ากับ 1000 กรัม (g) ตุ้มน้ำหนักสามารถจัดเรียงลำดับอย่างไรก็ได้

Share pieces of candy
screenshot share icon share difficulty level 2

math share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

คำบรรยาย: Try to split the pieces of candy to a given number of children

ความสามารถที่ต้องมี: Know how to count

เป้าหมาย: เกมความจำผสมลบเลข

วิธีใช้: Follow the instructions shown on the screen: first, drag the given number of boys/girls to the middle, then drag pieces of candy to each child's rectangle.

เกมความจำผสมลบเลข
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4 locked activity

math subtraction algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: แบบฝีกหัดการลบเลข

ความสามารถที่ต้องมี: เกมความจำผสมลบเลข

เป้าหมาย: หาผลต่างของตัวเลขสองจำนวนในเวลาจำกัด

วิธีใช้: A subtraction is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

Balance Box
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

คำบรรยาย: Navigate the ball to the door by tilting the box.

เป้าหมาย: Practice fine motor skills and basic counting.

หาผีเสื้อสีเขียวสะระแหน่
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

คำบรรยาย: Drive the crane and copy the model

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมแป้นพิมพ์

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว

วิธีใช้: Move the items in the left frame to copy their position in the right model. Next to the crane itself, you will find four arrows that let you move the items. To select the item to move, just click on it. If you prefer, you can use the arrow keys and the space or tab key instead. On a mobile version, you can also swipe up/down/left/right to move the items in the left frame.

เกมปริศนาสิบห้าช่อง
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5 locked activity

puzzle fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: Move each item to recreate the image.

วิธีใช้: คลิกชิ้นที่มีช่องว่างอยู่ข้างๆ แล้วชิ้นนั้นจะถูกเลื่อนไปสลับที่กับช่องว่าง

Simplified Tower of Hanoi
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

puzzle hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

คำบรรยาย: วาดรูปด้วยการคลิกที่ตัวเลขตามลำดับ

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: วาดรูปด้วยการคลิกที่ตัวเลขตามลำดับ

วิธีใช้: Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce the tower on the right in the empty space on the left.

เครดิต: Concept taken from EPI games.

The Tower of Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

puzzle hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

คำบรรยาย: วาดรูปด้วยการคลิกที่ตัวเลขตามลำดับ

วิธีใช้: Drag and drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the initial left side tower on the right peg.

เครดิต: The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi puzzle. According to the legend, the world would end when the priests finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was inspired by it. (source Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

ปิดไฟ
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

puzzle lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

คำบรรยาย: เป้าหมายคือ ปิดไฟทุกดวง

เป้าหมาย: เป้าหมายคือ ปิดไฟทุกดวง

วิธีใช้: The effect of pressing a button is to toggle the state of that button, and of its immediate vertical and horizontal neighbors. The sun and the color of the sky depend on the number of clicks needed to solve the puzzle. If you click on Tux, the solution is shown.

เครดิต: กระบวนการแก้ปัญหาได้อธิบายไว้ในวิกิพีเดีย คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมปิดไฟได้ที่: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Assemble the puzzle
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์, สมอง

เป้าหมาย: Spatial representation

วิธีใช้: Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the main board.

Photo Hunter
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

puzzle photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

คำบรรยาย: Find the differences between the two pictures!

เป้าหมาย: Visual Discrimination

วิธีใช้: Observe the two pictures carefully. There are some slight differences. When you find a difference you must click on it.

ซูโดกุ วางสัญลักษณ์ในตารางโดยไม่ให้ซ้ำ
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

puzzle sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

คำบรรยาย: สัญลักษณ์จะต้องไม่ซ้ำในแต่แถว ในแต่ละสดมภ์ และ (ถ้าถูกกำหนด) ในแต่ละบริเวณย่อย

ความสามารถที่ต้องมี: การเติมปริศนาให้สมบูรณ์ต้องอาศัยความอดทนและความสามารถทางตรรกะ

เป้าหมาย: เป้าหมายของปริศนาก็คือ เขียนสัญลักษณ์หรือตัวเลขจาก 1 ถึง 9 ในแต่ละช่องของตาราง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นตาราง 9x9 ที่ประกอบด้วยตารางย่อยขนาด 3x3 (เรียกว่า 'บริเวณ') โดยในตอนเริ่มต้น จะมีสัญลักษณ์หรือตัวเลขเติมอยู่ในบางช่อง (เป็น 'เลขโจทย์') แต่ละแถว สดมภ์ และบริเวณ ต้องใช้สัญลักษณ์หรือตัวเลขแต่ละตัวเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ที่มา: <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>)

วิธีใช้: Select a number or a symbol on the left and click on its target position. GCompris will not let you enter invalid data.

Super Brain
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

puzzle superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

คำบรรยาย: Tux has hidden several items. Find them again in the correct order

เป้าหมาย: Tux has hidden several items. Find them again in the correct order

วิธีใช้: Click on the items until you find what you think is the correct answer. Then, click on the OK button. In the lower levels, Tux gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with a black box. In the levels 4 and 8 an item may be hidden several times.
You can use the right mouse button to flip the items in the opposite order or the item chooser to directly pick an item. Press and hold a mouse button or on the touch screen to automatically choose the last item selected on a column. Double click or tap on a previously selected item in your guess history to mark it as 'correct'. Such marked items are automatically selected in your current and future guesses until you un-mark them, again by double clicking or tapping.

เกมปริศนาเลื่อนบล็อค
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3 locked activity

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: The objective is to form a given shape

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

วิธีใช้: Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. The symmetrical button appears on items that supports it. Click on the rotation button or drag around it to show the rotation you want. At first levels, simpler objects are used to introduce the tangram concept.

เกมปริศนาเลื่อนบล็อค
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

puzzle traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

คำบรรยาย: เลื่อนรถสีแดงออกจากที่จอดโดยผ่านประตูด้านขวา

วิธีใช้: รถแต่ละคันสามารถเลื่อนได้ในแนวตั้งหรือแนวนอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คุณต้องจัดที่ทางเพื่อให้รถสีแดงเลื่อนผ่านประตูทางขวามือออกไปได้

Alphabet sequence
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet

ความสามารถที่ต้องมี: Can decode letters

เป้าหมาย: Alphabet sequence

วิธีใช้: Catch the alphabet letters. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which letter you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

คลิกอักษรตัวพิมพ์เล็ก
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

คำบรรยาย: ฟังชื่อตัวอักษรและคลิกตัวที่ถูกต้อง

ความสามารถที่ต้องมี: รู้จักรูปร่างตัวอักษร สามารถขยับเมาส์ได้

เป้าหมาย: การจำชื่อตัวอักษร

วิธีใช้: จะอ่านชื่อตัวอักษร ให้คุณคลิกตัวอักษรที่ตรงกันในพื้นที่หลัก คุณสามารถฟังชื่อตัวอักษรซ้ำได้ โดยคลิกรูปปากในกล่องด้านล่าง

คลิกอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

คำบรรยาย: ฟังชื่อตัวอักษรและคลิกตัวที่ถูกต้อง

ความสามารถที่ต้องมี: รู้จักรูปร่างตัวอักษร สามารถขยับเมาส์ได้

เป้าหมาย: การจำชื่อตัวอักษร

วิธีใช้: จะอ่านชื่อตัวอักษร ให้คุณคลิกตัวอักษรที่ตรงกันในพื้นที่หลัก คุณสามารถฟังชื่อตัวอักษรซ้ำได้ โดยคลิกรูปปากในกล่องด้านล่าง

ตัวอักษรอย่างง่าย
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

คำบรรยาย: Connect the dots to draw letters

เป้าหมาย: Learning how to draw the letters in a funny way.

วิธีใช้: วาดรูปด้วยการคลิกที่ตัวเลขตามลำดับ

Image Name
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: การอ่านคำ

วิธีใช้: Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) name on the right. Click the OK button to check your answer.

Enrich your vocabulary
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

คำบรรยาย: Complete language learning activities.

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: Enrich your vocabulary in your native language or in a foreign one.

วิธีใช้: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

เครดิต: The images and voices come from the Art4Apps project: http://www.art4apps.org/.

Letter in which word
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

คำบรรยาย: A letter is written and/or spoken. Some words are displayed, the children must find the word or the words in which this letter appears.

ความสามารถที่ต้องมี: รู้จักรูปร่างตัวอักษร สามารถขยับเมาส์ได้

เป้าหมาย: Select all the words which contain the spoken letter.

เกมความจำผสมบวกเลข
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อจับคู่ตัวเลขกับภาพ

ความสามารถที่ต้องมี: Knowing alphabets

เป้าหมาย: Learning lower and upper case alphabets, memory.

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนตัวเลข หรือคำอ่านของตัวเลขไว้

เกมความจำผสมบวกเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อจับคู่ตัวเลขกับภาพ

ความสามารถที่ต้องมี: Knowing alphabets

เป้าหมาย: Learning lower and upper case alphabets, memory.

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนตัวเลข หรือคำอ่านของตัวเลขไว้

เกมความจำกับคำอ่านตัวเลข
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3 locked activity

reading memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อจับคู่ตัวเลขกับคำอ่านที่ตรงกัน

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: อ่านตัวเลข, ความจำ

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนตัวเลข หรือคำอ่านของตัวเลขไว้

อักษรที่หายไป
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

คำบรรยาย:

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่านคำ

เป้าหมาย: ฝึกทักษะการอ่าน

วิธีใช้: มีรูปภาพแสดงอยู่ในพื้นที่หลัก และมีคำที่สะกดไม่ครบแสดงอยู่ใต้รูป ให้เลือกตัวอักษรที่ขาดหายไป เพื่อเติมคำให้สมบูรณ์

แบบฝึกหัดอ่าน
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

คำบรรยาย: Read a list of words and work out if a given word is in it.

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: Reading training in a limited time

วิธีใช้: A word is shown on the board. A list of words, displayed horizontally, will appear and disappear. Does the given word belong to the list?

แบบฝึกหัดอ่าน
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

คำบรรยาย: Read a vertical list of words and work out if a given word is in it.

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: Reading training in a limited time

วิธีใช้: A word is shown on the board. A list of words, displayed vertically, will appear and disappear. Does the given word belong to the list?

เกมความจำผสมบวกเลข แข่งกับทักซ์
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

คำบรรยาย: จัดเรียงเหรียญสี่เหรียญให้ตรงแถว

เป้าหมาย: ตั้งแถว 4 เหรียญในแนวนอนหรือแนวตั้งหรือแนวทแยง

วิธีใช้: คลิกที่ตำแหน่งใดๆ ในแถวที่คุณต้องการหย่อนเหรียญ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนเหรียญไปทางซ้ายหรือขวา แล้วใช้ปุ่มลูกศรลงหรือแคร่เว้นวรรคเพื่อหย่อนเหรียญลง

Align four (with a friend)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

คำบรรยาย: จัดเรียงเหรียญสี่เหรียญให้ตรงแถว

เป้าหมาย: ตั้งแถว 4 เหรียญในแนวนอนหรือแนวตั้งหรือแนวทแยง

วิธีใช้: คลิกที่ตำแหน่งใดๆ ในแถวที่คุณต้องการหย่อนเหรียญ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนเหรียญไปทางซ้ายหรือขวา แล้วใช้ปุ่มลูกศรลงหรือแคร่เว้นวรรคเพื่อหย่อนเหรียญลง

เกมฝึกจำเสียง แข่งกับทักซ์
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

คำบรรยาย: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

ความสามารถที่ต้องมี: Ability to count

เป้าหมาย: เตะลูกบอลเข้าประตู

วิธีใช้: Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last ball. If you want Tux to begin, just click on him

Bargame (with a friend)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

คำบรรยาย: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

ความสามารถที่ต้องมี: Ability to count

เป้าหมาย: เตะลูกบอลเข้าประตู

วิธีใช้: Place balls in the holes. You win if your friend has to place the last ball.

เล่นเกมจำเสียงกับทักซ์
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

คำบรรยาย: The version in GCompris is the international draughts.

เป้าหมาย: Capture all the pieces of your opponent before your opponent capture all of yours.

เครดิต: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Play checkers with your friend
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

คำบรรยาย: The version in GCompris is the international draughts.

เป้าหมาย: Capture all the pieces of your opponent before your opponent capture all of yours.

เครดิต: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

เล่นเกมจำเสียงกับทักซ์
screenshot chess icon chess difficulty level 6 locked activity

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย:

เครดิต: The chess engine is p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Play chess against your friend
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6 locked activity

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย:

End of chess game
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6 locked activity

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

คำบรรยาย: เล่นเกมจำเสียงกับทักซ์

เครดิต: The chess engine is p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

เกมความจำผสมบวกเลข แข่งกับทักซ์
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

เป้าหมาย: Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of Tux until Tux has only two pieces, or doesn't have a legal move

วิธีใช้: Play with the computer. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Nine men's morris (with a friend)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

เป้าหมาย: Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of opponent until opponent has only two pieces, or doesn't have a legal move

วิธีใช้: Play with a friend. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Tic Tac Toe (against Tux)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: Place three marks in a row

เป้าหมาย: Place three respective marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game

วิธีใช้: คลิกที่ตำแหน่งใดๆ ในแถวที่คุณต้องการหย่อนเหรียญ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนเหรียญไปทางซ้ายหรือขวา แล้วใช้ปุ่มลูกศรลงหรือแคร่เว้นวรรคเพื่อหย่อนเหรียญลง

Tic Tac Toe (with a friend)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

คำบรรยาย: Place three marks in a row

เป้าหมาย: Place three respective marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game

วิธีใช้: คลิกที่ตำแหน่งใดๆ ในแถวที่คุณต้องการหย่อนเหรียญ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนเหรียญไปทางซ้ายหรือขวา แล้วใช้ปุ่มลูกศรลงหรือแคร่เว้นวรรคเพื่อหย่อนเหรียญลง