Scholen

GCompris is een hulpmiddel voor e-learning om oefeningen te leveren in en buiten het klaslokaal. Het is Vrije Software uitgegeven onder de GNU General Public Licentie. Het is multi-platform (GNU/Linux, Windows, Android, macOS), en kan actief zijn op weinig krachtige computers.

GCompris is al meer dan twintig jaar aanwezig in scholen over de gehele wereld en biedt meer dan 150 activiteiten die de belangrijkste pedagogische domeinen dekt, inclusief:

  • Leren hoe een computer te gebruiken
  • Lezen oefenen met activiteiten om letters, woorden en lexicale sets te leren
  • Vaardigheid verkrijgen in rekenen door tellen, rekenen, meetwaarden en puzzels te oefenen
  • De wereld ontdekken via logica, de kunsten en muziek
  • Natuurkunde en geesteswetenschappen onderzoeken door experimenteren, geschiedenis en aardrijkskunde
  • Strategisch denken ontwikkelen met bordspelen

GCompris vereist geen internet verbinding, verzamelt geen gegevens en voldoet zo strict aan de Algemene Gegevensbeschermingsregels van de EU.


Sinds versie 1.0 laat GCompris onderwijzers het niveau van de activiteiten selecteren passend bij de vaardigheden van elk kind. Bijvoorbeeld, in een activiteit die kinderen getallen laat oefenen, kunt u selecteren met welke getallen ze kunnen werken, waarmee hogere en moeilijker getallen voor een later stadium gelaten worden. Of in een activiteit waarin het kind plaatjes chronologisch moet ordenen, kunt u de activiteit beperken voor kinderen die alleen getallen kunnen lezen of het moeilijker maken voor kinderen die zowel getallen als woorden kunnen lezen.

dataset selection

Deze functionaliteit voor niveaus biedt u oefeningen voor te stellen aan leerlingen om wiskunde, taal, natuurkunde en geesteswetenschappen te oefenen. Ze zullen ook in staat zijn om strategische spellen te spelen om vaardigheden voor te oefenen bij oplossen van problemen.


Om een soliede pedagogische achtergrond te bieden, zijn de niveaus van de activiteiten van GCompris gebaseerd op het curriculum van de Franse basisschool, die definieert wat Franse leraren in de klas moeten onderwijzen.