Σχολεία

Το GCompris είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο e-learning για δραστηριότητες εξάσκησης μέσα και έξω από τη σχολική τάξη. Είναι Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, αδειοδοτημένο με την GNU General Public License. Εκτελείται σε πολλά λειτουργικά συστήματα (GNU/Linux, Windows, Android, macOS), ακόμα και σε υπολογιστές με μικρή ισχύ (παλιούς).

Το GCompris υπάρχει εδώ και είκοσι χρόνια και είναι γνωστό σε ενήλικες, παιδιά και σχολεία σε όλο τον κόσμο. Προσφέρει περισσότερες από 150 δραστηριότητες που καλύπτουν πολλές γνωστικές περιοχές. Περιλαμβάνει:

  • Εκμάθηση χρήσης του υπολογιστή
  • Εξάσκηση στην ανάγνωση με δραστηριότητες ανάγνωσης γραμμάτων, λέξεων και συνόλων λέξεων.
  • Απόκτηση προχωρημένων ικανοτήτων στα μαθηματικά με εξάσκηση στην αρίθμηση, τις πράξης, τις μετρήσεις και τα παζλ.
  • Ανακάλυψη του κόσμου μέσω της λογικής, της τέχνης και της μουσικής.
  • Εξερεύνηση επιστημονικών πεδίων μέσω του πειραματισμού, της ιστορίας και της γεωγραφίας.
  • Ανάπτυξης στρατηγικής σκέψης με επιτραπέζια παιχνίδια.

Το GCompris δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο, δεν συλλέγει κανένα δεδομένο και συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.


Το GCompris 4.0 επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν επίπεδο δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ικανότητες και τις γνώσεις του κάθε παιδιού. Για παράδειγμα, σε μια δραστηριότητα εξάσκησης στους αριθμούς, υπάρχει δυνατότητα επιλογής των αριθμών με τους οποίους θα δουλέψει το παιδί, αφήνοντας τους μεγαλύτερους αριθμούς για ένα επόμενο στάδιο. Ή σε μια δραστηριότητα τακτοποίησης εικόνων σε χρονολογική σειρά, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης για παιδιά που μπορούν να διαβάζουν μόνο αριθμούς, ή, για να γίνει δυσκολότερη, για παιδιά που διαβάζουν αριθμούς και λέξεις.

dataset selection

Αυτή η λειτουργία διαβάθμισης σάς επιτρέπει να προτείνετε ασκήσεις εξάσκησης στους μαθητές για τα μαθηματικά, τη γλώσσα, τις επιστήμες (θετικές και ανθρωπιστικές). Θα μπορούν, επίσης, να παίξουν παιχνίδια στρατηγικής για να αναπτύξουν δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων.


Για να προσφέρει ένα στέρεο παιδαγωγικό υπόβαθρο το GCompris, βασίζει τα επίπεδα των δραστηριοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών του γαλλικού πρωτοβάθμιου σχολείου, το οποίο ορίζει τι πρέπει να διδάξουν οι γάλλοι δάσκαλοι στην τάξη.