Školy

GCompris je e-learningový nástroj, který poskytuje procvičování příkladů ve školní třídě i mimo ni. Je to Svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License. Je multiplatformní (GNU/Linux, Windows, Android, macOS) a umí běžet na počítačích s nízkým výkonem.

GCompris je přes dvacet let představován ve školách po celém světě a nabízí více než 150 aktivit pokrývajících hlavní pedagogické oblasti, včetně:

  • Výuky jak používat počítač
  • Procvičování čtení s aktivitami pro čtení písmen, slov a lexikálních sad
  • Získávání matematických dovedností procvičováním počítání, aritmetiky, měr a rébusů
  • Objevování světa skrze logiku, umění a hudbu
  • Zkoumání vědy a humanitních oborů skrze experimenty, dějiny a geografii
  • Rozvíjení strategického myšlení díky deskovým hrám

GCompris nevyžaduje internetové připojení, neshromažďuje žádná data a tak přísně vyhovuje evropskému nařízení pro ochranu dat (GDPR).


Od verze 1.0 GCompris vyučujícím umožňuje vybrat úroveň aktivit podle zkušeností jednotlivých dětí. Například v aktivitě, ve které si děti mohou procvičovat čísla, můžete vybrat se kterými čísly budou pracovat, abyste mohli nechat vyšší a obtížnější čísla na pozdější úroveň. Nebo v aktivitě, ve které má dítě seřadit obrázky podle časové posloupnosti, můžete nastavit, zda dítě umí číst pouze čísla nebo jak čísla, tak slova.

dataset selection

Tyto odstupňované funkce vám umožňují nabídnout cvičné příklady žákům tak, aby procvičovali matematiku, jazyk, vědu nebo humanitní obory. Žáci si také mohou skrze strategické hry trénovat schopnosti pro řešení problémů.


Pro poskytnutí pevného pedagogického pozadí jsou úrovně aktivit v GCompris založeny na studijních plánech francouzských základních škol, které definují, co musí učitelé ve Francii jednotlivé třídy naučit.