Escoles

El GCompris és una eina d'aprenentatge que proporciona exercicis de capacitació dins i fora de l'aula. És un programari lliure distribuït d'acord amb la Llicència Pública General de GNU. És multiplataforma (GNU/Linux, Windows, Android, macOS) i pot executar-se en ordinadors de baix consum.

El GCompris ha estat present durant més de vint anys en les escoles de tot el món i ofereix més de 150 activitats que cobreixen els principals dominis pedagògics, el qual inclou:

  • Aprendre a fer servir un ordinador
  • Practicar la lectura amb activitats per a aprendre lletres, paraules i conjunts de lèxic
  • Adquirir competència en matemàtiques practicant numeració, aritmètica, mesures i trencaclosques
  • Descobrir el món a través de la lògica, les arts i la música
  • Explorar la ciència i les humanitats a través de l'experimentació, la història i la geografia
  • Desenvolupar el pensament estratègic amb jocs de taula

El GCompris no requereix connexió a Internet, no recopila cap dada i, per tant, compleix estrictament amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE.


Des de la versió 1.0, el GCompris 1.0 permet als educadors seleccionar el nivell de les activitats d'acord amb l'habilitat de cada infant. Per exemple, en una activitat que permet als infants practicar nombres, es podrà seleccionar amb quins nombres poden treballar, deixant els nombres més alts i més difícils per a una etapa posterior. O en una activitat en la qual l'infant ha d'ordenar les imatges cronològicament, es podrà qualificar l'activitat per als que només poden llegir nombres o fer-la més difícil per als que poden llegir tant nombres com paraules.

dataset selection

Aquesta funcionalitat de qualificació permet proposar exercicis de formació als alumnes perquè practiquin les matemàtiques, l'idioma, les ciències i les humanitats. També podran jugar a jocs d'estratègia per a entrenar les seves habilitats en la resolució de problemes.


Per a proporcionar una formació pedagògica sòlida, els nivells de les activitats del GCompris s'han basat en el pla d'estudis de l'escola primària francesa, el qual defineix el que han d'ensenyar a classe els professors francesos.