News

2018-05-16 
gcompris banner

Hei!
Her er GCompris 0.91, ein ny versjon med nokre feilrettingar og forbetringar frå den førre versjonen.

Alle GNU/Linux-distribusjonar med versjon 0.90 bør oppdatera til versjon 0.91.

Det er 68 endringar sidan førre versjon, så ei fullstendig endringsoversikt vert for lang å visa. Men her er ei kort oversikt over dei viktigaste endringane:

Aktivitetar:

 • Forbetra engelsk i ulike aktivitetar
 • Retta plasseringa av poengvisaren i ulike aktivitetar
 • Blokkerer nokre knappar/interaksjonar fleire stadar der det var nødvendig
 • Mange lydfiksar i ulike aktivitetar
 • Forbetra layout i aktiviteten «number_sequence» (og andre aktivitetar baserte på denne)
 • Oppdaterte datasett for clickanddraw, drawnumbers and drawletters
 • Lagt til ordliste i aktiviteten «crane»
 • Tastaturstøtte og andre rettingar i aktivitetane «lightsoff» og «algorithm»
 • Rettingar for lokal valuta brukt i aktiviteten «money»
 • Forbetra lyd i «ballcatch»
 • Fleire rettingar i «calendar»
 • Betre ikonstorleik i «memory-case-association»

 • Andre endringar:

 • Slått på att lydeffektar på Linux
 • Forbetra avspeling av lydeffektar – no utan forseinking
 • Lagt til bilettekst til bileta og OARS-taggar i appdata
 • Støtte for skotsk-gælisk, med oppdaterte datasett
 • Forbetra storleik i hovudverktøylinja
 • Fjerna bilete som ikkje var brukte

 • Du finn den nye versjonen på nedlastingssida og snart i Google Play Store og Windows Store.

  No er 16 språk fullt støtta: British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Greek, Indonesian, Irish Gaelic, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swedish, Ukrainian.
  Me har òg 15 språk som er delvis støtta: Norwegian Nynorsk (97%), Hindi (96%), Turkish (90%), Scottish Gaelic (86%), Galician (86%), Brazilian Portuguese (84%), Belarusian (84%), German (81%), Chinese Simplified (79%), Russian (78%), Estonian (77%), Slovak (76%), Finnish (76%), Slovenian (69%), Breton (65%).

  Viss du vil hjelpa å fullføra ein av desse omsetjingane eller leggja til ein ny ein, kontakt oss.

  Elles kan du òg hjelpa ved å skriva om GCompris eller komma med tilbakemeldingar på programmet.

  Takk, alle saman
  Timothée og Johnny

  Alle nyheiter