Naidheachdan

2013-09-14 

Bha an làrach-lìn againn corr is deich bliadhna a dh'aois is feumach air ath-nuadhachadh.

Chan eil an tè ùr stèidhichte air inneal CMS a bharrachd ach chaidh a chòdachadh ann am python le inneal theamplaidean jinja2 is thèid a ghintinn gu stadaigeach.

Thèid an làrach-lìn a ghintinn nuair a choimheadas tu oirre a-nis, a' gabhail a-steach duilleagan nan glacaidhean-sgrìn. Na tha cudromach dhuinn, 's e gun stiùirich sinn eadar-theangachadh na làraich ùire le faidhlichean po mar a nì sinn leis a' chòd aig GCompris fhèin agus le sin bi e nas fhasa don luchd eadar-theangachaidh an làrach-lìn ionadaileadh.

Lorgaidh sibh bun-tùs na làraich-lìn air github an-seo.

A h-uile naidheachd