News

gcompris 1.1

Njatjeta,
Jemi të gëzuar të njoftojmë hedhjen në qarkullim të GCompris version 1.1.

Kjo është një hedhje në qarkullim mirëmbajtje, pra, çdo shpërndarje GNU/Linux që jep 1.0 duhet të përditësohet me 1.1.

Ja një përmbledhje e ndryshimeve të përfshira:

 • Janë përditësuar elementë grafikë për 21 veprimtari.
 • Kemi ndrequr plot të meta.
 • U shtua një montim për Ubuntu Touch.
 • U ndreq drejtshkrimi i distrikteve të Turqisë.
 • Shtuam një paketë minimale alternative .msi për Windows.
 • I ekzekutueshmi GCompris u rilicencua nën AGPLv3 për shkak të një varësi në veprimtarinë për elektricitet analog.

 • Për sa i përket përkthimit:

 • Janë plotësuar shqipja, bjellorusishtja, portugalishtja e Brazilit dhe rusishtja.
 • Janë rikthyer gaelikla e Irlandës dhe maqedonishtja (përkthim i pjesshëm, mbi 80% tani për tani).
 • U shtuan grupe fjalësh për veprimtari fjalori për shqipen dhe maqedonishten.
 • Janë shtuar krejt zërat për lituanishten.

 • Tanimë kemi 27 gjuhë që mbulohen plotësisht: anglishte britanike, baskisht, bjellorusisht, bretone, frëngjisht, greqisht, hebraisht, holandisht, hungarisht, indoneziane, italisht, katalanisht, katalanisht (Valencie), kinezçe tradicionale, malajalame, maqedonisht, polonisht, portugalishte Brazili, portugalisht, rumanisht, rusisht, shqip, sllovenisht, spanjisht, suedisht, turqisht, ukrainase.

  Kemi gjithashtu 4 gjuhë të mbuluara pjesërisht: gjermanisht (91%), gaelike Irlande (87%), lituanisht (96%) dhe norvegjishte Nynorsk (85%).

  Te faqja e shkarkimit mund të gjeni paketa të këtij versioni të ri për GNU/Linux, Windows, dhe MacOS. Ky përditësim do të jetë gjithashtu së shpejti i passhëm te shitorja Android Play, depoja F-Droid dhe shitorja Windows. Së shpejti do të jetë gati edhe paketa për Raspberry Pi.

  Faleminderit të tërëve,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Njatjeta,
  Që të kremtojmë 20 vjetët e GCompris-it, jemi të gëzuar të njoftojmë hedhjen në qarkullim të GCompris version 1.0.

  Ky version i ri përmban një veçori të re të rëndësishme: shtimin e menusë Rregullime Veprimtare me përzgjedhje Grupi të Dhënash për më tepër se 50 veprimtari, çka lejon zgjedhje më specifike se ç’mund të mësohet në veprimtaritë.

  Shtuan gjithashtu 4 veprimtari:

 • Veprimtaria e pritur prej kohësh, Elektricitet Analog, që na lejon të vizatojmë qarqe dhe të xhirojmë simulimin e tyre.
 • Mësim shifrash dhe dy nënveprimtari për të mësuar mbledhje dhe zbritje. Synimi është t’u mësohen këto koncepte fëmijëve të vegjël, me llogaritje të thjeshta.
 • Tastierë çiliminjsh, ku, kur shtypet një shkronjë te tastiera, e shfaqim te ekrani dhe luajmë zërin përkatës, në pastë.
 • Rëndesa, që zëvendëson Hyrje Në Rëndesë të dikurshme, shpjegon më mirë konceptin dhe është më realiste.

 • Te faqja e shkarkimit mund të gjeni paketa të këtij versioni të ri për GNU/Linux, Windows, MacOS dhe Raspberry Pi. Ky përditësim do të jetë gjithashtu së shpejti i passhëm te shitorja Android Play, depoja F-Droid dhe shitorja Windows. Kini parasysh që paketa për MacOS s’është e noterizuar.

  Gjendjen për zërat në gjuhën tuaj mund ta kontrolloni në këtë faqe: https://gcompris.net/voicestats/. Mund të na ndihmoni duke na dhënë një incizim të hijshëm me zërin tuaj për krejt fjalët që mungojnë në gjuhën tuaj.

  Për sa i përket përkthimit, kemi 22 gjuhë që mbulohen plotësisht: Baske, Bretone, Anglishte Britanike, Katalanase, Katalanase (Valencie), Kineze Tradicionale, Holandeze, Frënge, Greke, Hebre, Hungareze, Indoneziane, Italiane, Malajalame, Polake, Portugeze, Rumune, Sllovene, Spanjolle, Suedeze, Turke, Ukrainase.

  Kemi gjithashtu 4 gjuhë të mbuluara pjesërisht: Bjelloruse (85%), Portugalishte Brazili (92%), Gjermane (89%), Lituaneze (84%).

  Siç është thënë edhe në lajmet e mëparshme, vendosëm të hedhim në qarkullim vetëm përkthime që janë të paktën 80% të plotësuara, që fëmijët të mund të përdorin një version sa më të plotë dhe jo një program të përkthyer përgjysmë. Për fat të keq, na u desh të linim jashtë përkthimin për gjuhët: Estonishte, Finlandeze, Irlandeze Gaelike, Skoceze Gaelike, Galiciase, Hindi, Maqedonase, Norvegjeze Nynorsk, Ruse, Sllovake dhe Kineze të Thjeshtuar.

  Nëse gjuha juaj gjendet në listën e të mbuluarave pjesërisht, ose nuk mbulohet më, dhe dëshironi të ndihmoni, ju lutemi, lidhuni me ne (support@gcompris.net) dhe do t’ju japim udhëzime si të filloni të përktheni.

  Një rrugë tjetër për të ndihmuar është të shkruani në bashkësinë tuaj postime rreth GCompris-it, dhe mos ngurroni të na jepni idetë tuaja.


  Faleminderit të tërëve,
  Timothée & Johnny

  Njatjeta,
  Jemi të gëzuar të njoftojmë se versioni i plotë i GCompris-së tani është i passhëm pa pagesë për çdo platformë të mbuluar prej nesh!

  Instaluesit për Windows dhe macOS në sajtin tonë janë përditësuar për të mos kërkuar më kod aktivizimi, dhe versioni i plotë te shitorja Play dhe shitorja e Microsoft-it tani janë falas.

  Shpresojmë se kjo lëvizje do ta bëjë më të lehtë për krejt fëmijët në botë të përdorin programin më të mirë edukativ.


  Faleminderit të tërëve,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Hi,
  We are pleased to announce the release of GCompris version 0.97.

  This new version contains 2 new activities:

 • A programming maze: to learn the basics of programming with a few instructions
 • Baby tangram: to learn the basics of tangram (this activity corresponds to the lowest levels of previous tangram activity)

 • And a lot of new features:

 • new sub-categories to organize activities
 • new background music feature and audio tracks
 • new volume settings for audio effects
 • new speed setting in several activities (gletters, algebra, readingh, note_names)
 • new feature in chess activities to display captured pieces
 • new option to go to next level manually in drawletters and drawnumbers
 • new voices for en_US
 • new images for colors activity
 • new images for advanced_colors activity
 • new images for target activity
 • improve settings layout
 • improve share activity layout
 • improve categorisation activity layout
 • resource files are now stored in KDE server (https://cdn.kde.org/)
 • add a tutorial to even/odd numbers
 • add intro to piano_composition
 • add malayalam dataset to gletters
 • add breton dataset to wordsgame
 • fix voices not playing in geography
 • fix sounds not playing in mining
 • fix portrait mode in binary_bulb
 • fix high cpu load in menu
 • fix hint image size in photo_hunter
 • fix layout in color_mix
 • and lots of other small fixes...

 • You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows and MacOS on the download page. This update will also be available soon in the Android Play store and the Windows store. For Raspberry Pi, we'll provide an installer soon. The updated version for iOS is still not available. Note that the MacOS package is not yet notarized, we will look at doing this during next year.

  On the voices side, we added a new voice "try again" which is used in several activities instead of "check answer". You can check on this page if this voice is available in your language: https://gcompris.net/voicestats/ (in the "Misc" section). You can help us by providing a nice recording of your voice for all the missing entries in your native language.

  On the translation side, we have 20 languages fully supported: Basque, Brazilian Portuguese, Breton, British English, Catalan, Chinese Traditional, Dutch, French, Galician, Greek, Italian, Macedonian, Malayalam, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Spanish, Swedish, Ukrainian.

  We also have 15 languages partially supported: Belarusian (65%), Catalan (Valencian 95%), Chinese Simplified (66%), Estonian (93%), Finnish (86%), German (96%), Hindi (73%), Hungarian (95%), Indonesian (95%), Irish Gaelic (78%), Norwegian Nynorsk (93%), Russian (76%), Scottish Gaelic (67%), Slovenian (54%), Turkish (95%).

  Usually we only ship translations that are at least 80% complete. However several translations dropped way below 80% (especially Slovenian, Belarusian and Scottish Gaelic ; but also Hindi, Russian and Irish Gaelic). We decided to keep those exceptionally for this release, and hope to see former or new translators complete those translations. If we get updates or new translations, we will make a release update.

  So if your language is in the partially supported list, or is not yet supported at all, and you want to help, please contact us and we will give you instructions to get started translating.

  Another way to help is to write some posts in your community about GCompris, and don't hesitate to give us feedbacks.

  Notes:

 • For the Malayalam language, we noticed some issues with the default font "Andika-R". We recommend Malayalam users to select the font Noto-Sans-Malayalam or RaghuMalaylamSans from the application menu (if it is not available in the list you need to install this font on your system to be able to select it).

 • Thank you all,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Hi,
  We are pleased to announce the release of GCompris version 0.96.

  This new version includes updated translation for several languages, and a few bug fixes.

  Translations that received a big update:

 • Brazilian Portuguese (100%)
 • Breton (100%)
 • Finnish (90%)
 • Indonesian (100%)
 • Norwegian Nynorsk (97%)
 • Polish (100%)

 • This means we have now 19 languages fully supported: British English, Brazilian Portuguese, Breton, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Galician, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Malayalam, Polish, Portuguese, Romanian, Swedish, Ukrainian.

  We still have 15 partially supported languages: Basque (78%), Belarusian (68%), Chinese Simplified (69%), Estonian (62%), Finnish (90%), German (84%), Hindi (76%), Irish Gaelic (82%), Norwegian Nynorsk (97%), Russian (77%), Scottish Gaelic (70%), Slovak (62%), Slovenian (56%), Spanish (93%), Turkish (73%).

  We decided again for this release to keep the translations that dropped below 80%. It would be sad to have to disable 10 languages from the application, but if no one updates the following translations, they will be disabled in next release: Basque, Belarusian, Chinese Simplified, Estonian, Hindi, Russian, Scottish Gaelic, Slovak, Slovenian and Turkish.

  For the windows version, we added a new entry in the start menu called GCompris (Safe Mode) to launch it with software rendering mode. This was needed as the auto-detection of OpenGL support was not reliable. Now, users can easily choose between OpenGL and software rendering without changing the configuration file.

  Known issues:

 • The progress bar for downloads doesn't work anymore. This is a side effect from our switch to https for hosting the files. We are looking to improve this for next release.

 • As a side note dedicated to GNU/Linux distribution packagers, this new version now requires OpenSSL to be able to download voices and additional images.

  As usual you can download this new version from our download page. It will also be available soon on the Android and Windows store.

  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Hi,
  Good news for Mac users: we finally have a new version of GCompris for OSX !

  The last version of GCompris for OSX was 0.52 from 3 years ago. Since then, no one in the team could update it because of the lack of hardware. Thanks to Boudewijn from the Krita Foundation, we have now a little mac mini, old but good enough to build our packages. It took me several days of dedicated work to learn this new platform and update the build system to produce a distributable package.


  This package was built and tested on OSX 10.13. If you can try it on a different OSX version, please let us know if it works.

  The .dmg installer is available on the download page.

  This time we decided to stop distributing it from the app-store. About the iOS version, it will take some more time before I can look at it, and we still don't have any device to test.

  Notes: this package is based on GCompris version 0.95. It is built with the latest version of Qt (5.12.0) which introduced some regressions. We fixed all of those issues, but some of those fixes are only in the development version for now. A few activities are broken (checkers, braille, braille_alphabet, algorithm), but we will make a new release next month that will also address those little issues.

  Thank you all,
  Timothée - GCompris team

  gcompris banner

  Hi,
  We are pleased to announce the release of GCompris version 0.95.

  This new version contains 7 new activities:

 • Binary bulbs: to learn how to count in binary
 • Railroad activity: to train visual memory
 • Solar System: to learn about our solar system
 • Name that Note: to learn to recognize musical notes and their names
 • Play Piano: to train reading notes on a score
 • Play Rhythm: to train following a musical rhythm
 • Piano Composition: to learn composition of a musical score

 • You can find packages of this new version for GNU/Linux and Windows on the download page. This update will also be available in a few days on the Android and Windows store. For Raspberry Pi, we'll provide an installer in the beginning of 2019. The updated versions for MacOS and iOS are still not available, we hope to be able to release those during next year.

  On the translation side, we have 15 languages fully supported: British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Galician, Greek, Hungarian, Italian, Malayalam, Portuguese, Romanian, Swedish, Ukrainian.
  We also have 19 languages partially supported: Basque (78%), Belarusian (69%), Brazilian Portuguese (74%), Breton (54%), Chinese Simplified (69%), Estonian (63%), Finnish (61%), German (86%), Hindi (77%), Indonesian (84%), Irish Gaelic (82%), Norwegian Nynorsk (89%), Russian (74%), Scottish Gaelic (71%), Slovak (62%), Slovenian (57%), Spanish (95%), Polish (94%), Turkish (74%).

  Usually we only ship translations that are at least 80% complete. However for this release, several translations dropped below 80%. We decided to keep them exceptionally for this release, and hope to see former or new translators complete those translations. If we get updates or new translations, we will make a release update for those.
  So if your language is in the partially supported list, or is not yet supported at all, and you want to help, please contact us and we will give you instructions to get started translating.

  Another way to help is to write some posts in your community about GCompris, and don't hesitate to give us feedbacks.

  Notes:

 • On GNU/Linux and Windows, we used to have two separate installers for OpenGL and software rendering. Now both rendering modes are available from the same installer. By default we try to use the OpenGL rendering, and if not working, we show an error and switch to the software rendering. This automatic switch is new and may not work everywhere. In case it doesn't, you can manually select the software rendering mode by editing the configuration file (in ~/.config/gcompris/gcompris-qt.conf for Linux, %LocalAppData%/gcompris/GCompris.conf for Windows): find the line "renderer=auto", replace auto with software and save the file. We are also interested to get some feedback to help us improve this auto-detection.
 • For the Malayalam language, we noticed some issues with the default font "Andika-R". We recommend Malayalam users to select the font Noto-Sans-Malayalam from the application menu (if it is not available in the list you need to install this font on your system to be able to select it).
 • Thank you all,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Hi,
  Here is GCompris 0.91, a new bugfix release to correct some issues in previous version and improve a few things.

  Every GNU/Linux distribution shipping 0.90 should update to 0.91.

  With 68 commits since last release, the full changelog is too long for this post. But here is a list to summarize the changes.

  Activities:

 • fix English text in several activities
 • fix score position in several activities
 • block some buttons and interactions when needed in several places
 • lots of fixes for audio in several activities
 • number_sequence (and others based on it), fix base layout
 • update dataset for clickanddraw, drawnumbers and drawletters
 • crane, add localized dataset
 • lightsoff, add keyboard support and other fixes
 • algorithm, add keyboard support and other fixes
 • money, fixes for locale currency used
 • ballcatch, improve audio feedback
 • calendar, several little fixes
 • memory-case-association fix icons size

 • Other changes:

 • re-enable sound effects on linux
 • improved playback of sound effects, no more delay
 • add captions to images and OARS tags in the appdata
 • add Scottish Gaelic to core, and update some datasets for it
 • main bar, fix some items size
 • remove unused images

 • You can find this new version on the download page, and soon in the Play store and Windows store.

  On the translation side, we have 16 languages fully supported: British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Greek, Indonesian, Irish Gaelic, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swedish, Ukrainian.
  We also have 15 languages partially supported: Norwegian Nynorsk (97%), Hindi (96%), Turkish (90%), Scottish Gaelic (86%), Galician (86%), Brazilian Portuguese (84%), Belarusian (84%), German (81%), Chinese Simplified (79%), Russian (78%), Estonian (77%), Slovak (76%), Finnish (76%), Slovenian (69%), Breton (65%).

  If you want to help completing one of these translations or adding a new one, please contact us.

  Else you can still help by making some posts in your community about GCompris and don't hesitate to give feedbacks.

  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  Krejt lajmet