Lajme

gcompris 3.2

Sot hedhim në qarkullim GCompris version 3.2.

Ky version i ri përmban disa ndreqje të metash në një numër veprimtarish, të tilla si “Njihuni me kodin Ndërkombëtar Mors”, “Kontrolloni tubacionin” dhe veprimtari muzikore.

Përmban gjithashtu elementë të rinj grafikë për krejt veprimtaritë për kujtesën dhe për “Baby puzzle”.

Është shtuar një argument i ri për rresht urdhrash (--difficulty {value|min-max}) që u lejon përdoruesve të aplikojnë detyrimisht për filtrin e vështirësisë një vlerë apo një interval të dhënë.

Lloji Andika i shkronjave është përditësuar me versionin e tij më të ri (6.200).

Është i përkthyer plotësisht në gjuhët vijuese:

 • Bretonisht
 • Katalanisht
 • Katalanisht (Valencie)
 • Greqisht
 • Anglishte Britanike
 • Spanjisht
 • Baskisht
 • Frëngjisht
 • Kroatisht
 • Italisht
 • Lituanisht
 • Malajalamisht
 • Holandisht
 • Norvegjishte Nynorsk
 • Polonisht
 • Portugalisht
 • Portugalishte Brazili
 • Rumanisht
 • Sllovenisht
 • Turqisht
 • Ukrainase
 • Kineze Tradicionale

Gjithashtu është i përkthyer pjesërisht në gjuhët vijuese:

 • Azerbajxhanase (99%)
 • Bjellorusisht (79%)
 • Çekisht (88%)
 • Gjermanisht (99%)
 • Estonisht (99%)
 • Finlandisht (94%)
 • Hebraisht (99%)
 • Hungarisht (99%)
 • Indonezisht (99%)
 • Maqedonisht (94%)
 • Rusisht (99%)
 • Sllovakisht (77%)
 • Shqip (99%)
 • Suedisht (98%)

Faleminderit të tërëve,
Timothée & Johnny

gcompris 3.1

Sot hedhim në qarkullim GCompris version 3.1.

Teksa vumë re se versioni 3.0 përmbante një të metë kritike te veprimtaria e re “Krahasues”, vendosëm të hedhim në qarkullim pa humbur kohë këtë version 3.1 mirëmbajtjeje për të ndrequr problemin.

Ai përmban gjithashtu disa përditësime të vockla përkthimesh.

Te faqja e shkarkimit mund të gjeni paketa të këtij versioni të ri për GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi dhe macOS. Ky përditësim do të jetë së shpejti i passhëm edhe te shitorja Android Play, depoja F-Droid dhe shitorja Windows.

Faleminderit të tërëve,
Timothée & Johnny

gcompris 3.0

Jemi të gëzuar të njoftojmë hedhjen në qarkullim të versioni 3.0 të GCompris-së.

Përmban 182 veprimtari, përfshi 8 të reja:

 • “Stërvitje për klikim me miun” është një ushtrim për të praktikuar përdorimin e miut përmes klikimesh me të majtin dhe me të djathtin.
 • Te “Krijoni thyesa”, formoni sasi dhjetore me disa grafikë qarkorë ose drejtkëndorë.
 • Te “Njehsoni thyesat”, është e kundërta: shkruani thyesën e përfaqësuar nga grafika qarkore ose drejtkëndore.
 • Me “Njihuni me kodin Ndërkombëtar Mors” mësoni se si të komunikoni përmes kodit Ndërkombëtar Mors.
 • Te “Krahasoni numra” mësoni si të krahasoni vlera numrash duke përdorur simbole.
 • “Gjeni plotësor të dhjetës” është një ushtrim i thjeshtë për të mësuar konceptin e plotësorit të dhjetës.
 • Te “Këmbeni plotësor të dhjetës”, këmbeni numra të një mbledhjeje, për ta optimizuar, duke përdorur plotësor të dhjetës.
 • Te “Përdorni plotësor të dhjetës”, shpërbëni një mbledhje për ta optimizuar, duke përdorur plotësor të dhjetës.

Kemi shtuar 2 mundësi të reja rreshti urdhrash:

 • Paraqitje e krejt veprimtarive të mundshme (-l ose --list-activities)
 • Nisni drejtpërdrejt një veprimtari specifike (--launch emërVeprimtarie)

Ky version përmban gjithashtu një numër përmirësimesh dhe ndreqjesh të metash.


Për nga përkthimet, GCompris 3.0 përmban 36 gjuhë. 25 janë të përkthyera plotësisht: (azerbaixhanisht, baskisht, bretonisht, anglishte britanike, katalamisht, katalanisht (Valencie),kinezçe tradicionale, kroatisht, holandisht, estonisht, frëngjisht, greqisht, hebraisht, hungarisht, italisht, lituanisht, malajalamisht, norvegjishte Nynorsk, polonisht, portugalisht, rumanisht, rusisht, sllovenisht, spanjisht, ukrainisht). 11 janë pjesërisht të përkthyera: (shqip (99%), bjellorusisht (83%), portugalishte Brazili (94%), çekisht (82%), finlandisht (94%), gjermanisht (91%), indonezisht (99%), maqedonisht (94%), sllovakisht (77%), Suedisht (94%) dhe turqisht (71%)).

Një shënim special mbi zërat e ukrainishtes të cilët u shtuan falë shoqatës “Save the Children” që financoi incizimin. Ata instaluan GCompris në 8000 tablete dhe 1000 portativë dhe i dërguan në qendra të nxëni dixhital dhe të tjera vende të parrezik për fëmijë në Ukrainë.

Edhe për kroatishten u incizuan zëra nga një kontributor.


Si zakonisht, te faqja e shkarkimit mund të gjeni paketa të këtij versioni të ri për GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi dhe macOS. Ky përditësim do të jetë së shpejti i passhëm edhe te shitorja Android Play, depoja F-Droid dhe shitorja Windows.

Për paketues të shpërndarjeve GNU/Linux, mbani parasysh se kemi një varësi të re për shtojcën QtCharts QML dhe versioni minimum i domosdoshëm për Qt5 tani është 5.12. Kaluam gjithashtu nga përdorimi i QtQuick.Controls 1 në QtQuick.Controls 2.

Faleminderit të tërëve,
Timothée & Johnny

gcompris 2.4

Sot hedhim në qarkullim GCompris version 2.4.

Optimizuam madhësinë e krejt paketave për krejt platformat dhe të grupit të jashtëm të figurave për fjalët (~30% më pak).

Nëse çaktivizuat shkarkimin e automatizuar dhe doni të keni grupin e plotë të figurave, duhet të kaloni te formësimi dhe të klikoni mbi “Shkarko grupin e plotë të figurave për fjalët”.

Nën të shfaqet teksti “Grupi i plotë i figurave për fjalët është i instaluar”, kur keni versionin më të ri.

U shtuan zërat e hyrjes për norvegjishte Nynorsk nga Karl Ove Hufthammer dhe Øystein Steffensen-Alværvik. Zërat e malajalamases u plotësuan nga Aiswarya Kaitheri Kandoth.

Për disa veprimtari janë përditësuar mjaft figura.

Ndreqëm gjithashtu pak të meta te veprimtaritë “Energji e Rinovueshme”, “Cikël Ujor” dhe “Përshoqërime Logjike”.

Te faqja e shkarkimit mund të gjeni paketa të këtij versioni të ri për GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi dhe macOS. Ky përditësim do të jetë së shpejti i passhëm edhe te shitorja Android Play, depoja F-Droid dhe shitorja Windows.

Faleminderit të tërëve,
Timothée & Johnny

gcompris 2.3

Sot hedhim në qarkullim GCompris version 2.3.

Meqë vumë re se versioni 2.2 u hodh në qarkullim me një të metë që prishte 3 veprimtari (\“Sekuencë alfabeti\”, \“Numra tek dhe çift\” dhe \“Numra sipas radhe\”), vendosëm ta ndreqim pa humbur kohë me një hedhje të re mirëmbajtje në qarkullim.

Si zakonisht, te faqja e shkarkimit mund të gjeni paketa të këtij versioni të ri për GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi dhe macOS. Ky përditësim do të jetë së shpejti i passhëm edhe te shitorja Android Play, depoja F-Droid dhe shitorja Windows.

Faleminderit të tërëve,
Timothée & Johnny

gcompris 2.2

Njatjeta,
Jemi të gëzuar të njoftojmë hedhjen në qarkullim të GCompris version 2.2.

Kjo është një hedhje në qarkullim mirëmbajtje, pra, çdo shpërndarje GNU/Linux që jep 2.0 ose 2.1 duhet të përditësohet me 2.2.

Ja një përmbledhje e ndryshimeve të përfshira:

 • Dhënie dëshmie SSL për të shkarkuar burimet për telefona/tablete me Android të dikurshëm, të cilët nuk kanë, ose s’arrijnë të shkarkojnë të dhëna (https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=447572).
 • Figura të reja te veprimtaria Tangram.
 • Ndreqje e një të mete në numërim së prapthi, kur peshku ka kryer një xhiro, s’qe e mundur të fitohej, edhe kur jepej përfundimi i duhur.
 • Ndreqje e një ngrirjeje të programit te veprimtaritë për mësim numrash dhjetorë, kur ndryshoheshin nivele.
 • Mjaft ndreqje dhe përmirësime të vockla.

Për sa i përket përkthimit:

 • Është plotësuar përkthimi rusisht.
 • Zëra të rinj shtuar për norvegjishten Nynorsk (krejt, hiq zërat e hyrjes).

Te faqja e shkarkimit mund të gjeni paketa të këtij versioni të ri për GNU/Linux, Windows dhe MacOS. Ky përditësim do të jetë gjithashtu së shpejti i passhëm te shitorja Android Play, depoja F-Droid dhe shitorja Windows. Së shpejti do të jetë gati edhe paketa për Raspberry Pi.

Faleminderit të tërëve,
Timothée & Johnny

gcompris 2.1

Njatjeta,
Jemi të gëzuar të njoftojmë hedhjen në qarkullim të GCompris version 2.1.

Kjo është një hedhje në qarkullim mirëmbajtje, pra, çdo shpërndarje GNU/Linux që jep 2.0 duhet të përditësohet me 2.1.

Ndryshimi më i rëndësishëm është se shkarkimet e burimeve në disa versione të dikurshëm të Android-it do të duhej të funksiononin sërish.

Ja një përmbledhje e ndryshimeve të përfshira:

 • Dhënie dëshmie SSL për të shkarkuar burimet për telefona/tablete me Android të dikurshëm, të cilët nuk kanë, ose s’arrijnë të shkarkojnë të dhëna (https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=447572).
 • Janë përditësuar elementë grafikë për veprimtaritë “Kuti baraspeshimi” dhe “Fshijeni”.
 • Ndreqje e një të mete në numërim së prapthi, kur peshku ka kryer një xhiro, s’qe e mundur të fitohej, edhe kur jepej përfundimi i duhur.
 • Ndreqje e një ngrirjeje të programit te veprimtaritë për mësim numrash dhjetorë, kur ndryshoheshin nivele.
 • Shtim etikete për të trasha, për vijën e kontrolleve nga tastiera, për veprimtaritë e kodimit.
 • Ndreqje e fundit të listës së veprimtarive, që nuk dukej, kur rrëshqitej poshtë drejt fundit.
 • Në Windows, heqje e turbullimit në ekrane HiDPI, kur instalohet GCompris-i.

Për sa i përket përkthimit:

 • Janë plotësuar bretonishtja dhe maqedonishtja.
 • Është rikthyer çekishtja (përkthim i pjesshëm, mbi 80% tani për tani).

Te faqja e shkarkimit mund të gjeni paketa të këtij versioni të ri për GNU/Linux, Windows dhe MacOS. Ky përditësim do të jetë gjithashtu së shpejti i passhëm te shitorja Android Play, depoja F-Droid dhe shitorja Windows. Së shpejti do të jetë gati edhe paketa për Raspberry Pi.

Faleminderit të tërëve,
Timothée & Johnny

gcompris 2.0

Tungjatjeta,
\Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë hedhjen në qarkullim të GCompris 2.0. Vlerat edukative dhe orët e dëfrimit që ofron për fëmijët e të gjitha moshave e bën dhuratën e përsosur për këto pushime festive.

Përmban mjaft veprimtari të reja dhe të përmirësuara. Më poshtë vijon një përmbledhje e ndryshimeve të përfshira.

Veprimtari të reja:

 • Miu për bebe është për fëmijë që mësojnë të ndërveprojnë për herë të parë me një kompjuter.
 • Oware është një lojë tradicionale afrikane për strategji, mund të luhet kundër kompjuterit ose me një shok.
 • Te Kodim shtigjesh (absolute ose relative) fëmijët lypset të japin një grup udhëzimesh për ndjekje te një rrjetë të një shtegu të caktuar.
 • Shkodim shtigjesh (absolute ose relative) është e kundërta. Fëmijët duhet të krijojnë shtegun që i përgjigjet një grupi të caktuar udhëzimesh.
 • Te “Mësoni sasitë”, synimi është të numërohen sa objekte duhen për të përfaqësuar një sasi.
 • Te “Mësoni numrat dhjetorë”, fëmijët presin njësi në copa, për të mësuar konceptin e numrave dhjetorë.
 • “Mësoni mbledhje dhjetore” dhe “Mësoni zbritje dhjetore” përdorin të njëjtat parime si “Mësoni numrat dhjetorë”, por këtë herë për të praktikuar këto veprime.
 • Me “Renditje numrash”, fëmijët mund të praktikojnë renditje numrash në rend rritës ose zbritës.
 • Me “Renditje shkronjash”, fëmijët mund të praktikojnë renditje shkronjash në rend alfabetik ose në kah të kundërt.
 • Renditja e togfjalëshave është një hap më sipër, në të cilën fëmijët mund të ushtrohen në lexim dhe gramatikë, duke renditur pjesë të një togfjalëshi.
 • “Pozicione” është një veprimtari për të mësuar terma që përshkruajnë pozicionin relativ të një objekti.

Veprimtari të përmirësuara:

 • Elektriciteti analog ka një nivel të ri grupi përkujdesoreje
 • Labirinti i programimit ka një grup të ri të dhënash që përmban veprime me “loop” dhe tani figurat e përkujdesores përkatëse janë të përkthyera.
 • Veprimtaritë e “Kapelës magjike” kanë grupe të reja të dhënash, për fëmijë më të vegjël.
 • Te “Sistemi diellor” tani përdorim ditë dhe vite tokësore për krejt planetët.
 • Te veprimtaritë e Gjeografisë, krejt hartat janë vizatuar sërish dhe përditësuar, duke përdorur projeksione më të mira dhe në formatin svg. Shtuam gjithashtu harta të reja për çdo pesë të Azisë (Lindje, Juglindje, Jug, Qendrore dhe Perëndime).
 • Figura të reja dhe përmirësime pamore për veprimtaritë Hanoï, Shkronja që mungojnë, veprimtaritë Para, Gjuetar fotosh, Ngjyrosje e thjeshtë dhe Tangram.
 • Kemi një zgjerim të ri për Inkscape, për t’ju ndihmuar të krijoni harta dhe puzzle-e në svg (https://invent.kde.org/education/gcompris/-/tree/master/tools/inkscape).

… dhe mjaft ndreqje dhe përmirësime të vockla.


Për sa i përket përkthimit, GCompris 2.0 përmban 33 gjuhë. 26 gjuhë janë plotësisht të përkthyera: (azerbajxhanisht, anglishte britanike, baskisht, bretone, estonisht, finlandisht, frëngjisht, greqisht, hebraisht, holandisht, hungarisht, indoneziane, italisht, katalanisht, katalanisht (Valencie), kinezçe tradicionale, lituanisht, malajalame, polonisht, portugalishte Brazili, portugalisht, rumanisht, sllovenisht, shqip, spanjisht, suedisht, ukrainase). 7 janë pjesërisht të përkthyera: (bjellorusisht (83%), gjermanisht (96%), norvegjishte nynorsk (96%), maqedonisht (82%), bretonisht (80%), turqisht (76%) dhe rusisht (76%)).

As usual you can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will also be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store. Te faqja e shkarkimit mund të gjeni paketa të këtij versioni të ri për GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi dhe macOS. Ky përditësim do të jetë gjithashtu së shpejti i passhëm te shitorja Android Play, depoja F-Droid dhe shitorja Windows.

Faleminderit të tërëve,
Timothée & Johnny

Krejt lajmet