Správy

2024-05-23 
gcompris 4.1

Today we are releasing GCompris version 4.1.

It contains bug fixes and graphics improvements on multiple activities.

It is fully translated in the following languages:

 • Arabic
 • Bulharsky
 • Bretónsky
 • Katalánsky
 • Katalánsky (Valencia)
 • Grécky
 • Španielsky
 • Baskicky
 • Francúzsky
 • Haličsky
 • Chorvátsky
 • Maďarsky
 • Taliansky
 • Litovsky
 • Malabarsky
 • Holandsky
 • Nórsky
 • Poľsky
 • Portugalsky (Brazília)
 • Rumunsky
 • Rusky
 • Slovinsky
 • Švédsky
 • Turecky
 • Ukrajinsky

It is also partially translated in the following languages:

 • Azerbajdžansky (97%)
 • Bielorusky (86%)
 • Česky (95%)
 • Nemecky (95%)
 • Anglicky (Británia) (95%)
 • Esperanto (99%)
 • Estónsky (95%)
 • Fínsky (94%)
 • Hebrejsky (95%)
 • Indonézsky (99%)
 • Macedónsky (90%)
 • Portugalsky (95%)
 • Slovensky (83%)
 • Albánsky (99%)
 • Swahili (99%)
 • Čínsky (Tradičná) (95%)

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will also be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2024-02-21 
gcompris 4.0

Today we are releasing GCompris version 4.0.

This version adds translations for 3 more languages: Bulgarian, Galician and Swahili.

It contains 190 activities, including 8 new ones:

 • "Grammar classes" is an activity to learn to identify words grammatical classes, one class at a time.
 • "Grammar analysis" is similar to the previous one, but with several classes requested for each sentence.
 • "Calcudoku" is an arithmetic game where the goal is to fill a grid with numbers according to specific rules.
 • With "Guess 24", using the 4 given numbers and the operators, find the number 24!
 • In "Frieze", reproduce and complete the different friezes.
 • "Read a graduated line" is an activity where you need to find a value represented on a graduated line.
 • In "Use a graduated line", place the given value on the graduated line.
 • In "Adjacent numbers", learn which numbers come before or after the given sequence.

It contains bug fixes and graphics improvements on multiple activities.

One major milestone has been reached with this version: after almost 9 years of work, the task of reworking all the graphics to fit the guidelines has been completed!

It is fully translated in the following languages:

 • Arabic
 • Bulharsky
 • Bretónsky
 • Katalánsky
 • Katalánsky (Valencia)
 • Grécky
 • Španielsky
 • Baskicky
 • Francúzsky
 • Haličsky
 • Chorvátsky
 • Maďarsky
 • Taliansky
 • Litovsky
 • Malabarsky
 • Holandsky
 • Poľsky
 • Portugalsky (Brazília)
 • Rumunsky
 • Slovinsky
 • Turecky
 • Ukrajinsky

It is also partially translated in the following languages:

 • Azerbajdžansky (97%)
 • Bielorusky (86%)
 • Česky (94%)
 • Nemecky (95%)
 • Anglicky (Británia) (95%)
 • Esperanto (99%)
 • Estónsky (95%)
 • Fínsky (94%)
 • Hebrejsky (95%)
 • Indonézsky (95%)
 • Macedónsky (90%)
 • Nórsky (95%)
 • Portugalsky (95%)
 • Rusky (95%)
 • Slovensky (83%)
 • Albánsky (99%)
 • Švédsky (95%)
 • Swahili (99%)
 • Čínsky (Tradičná) (95%)

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will also be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2023-06-06 
gcompris 3.3

Today we are releasing GCompris version 3.3.

This version adds translations for 2 more languages: Arabic and Esperanto.

It contains bug fixes on multiple activities such as "Path encoding", "Letter in word", "Ballcatch" and "Piano composition".

Some improvements of keyboard handling (shortcuts, focus...) have been done on several activities.

It also contains new graphics and improvements on "Photo hunter".

It is fully translated in the following languages:

 • Arabic
 • Azerbajdžansky
 • Bretónsky
 • Katalánsky
 • Katalánsky (Valencia)
 • Grécky
 • Anglicky (Británia)
 • Španielsky
 • Baskicky
 • Francúzsky
 • Chorvátsky
 • Indonézsky
 • Taliansky
 • Litovsky
 • Malabarsky
 • Holandsky
 • Nórsky
 • Poľsky
 • Portugalsky
 • Portugalsky (Brazília)
 • Rumunsky
 • Slovinsky
 • Turecky
 • Ukrajinsky

It is also partially translated in the following languages:

 • Bielorusky (79%)
 • Česky (88%)
 • Nemecky (99%)
 • Esperanto (99%)
 • Estónsky (99%)
 • Fínsky (98%)
 • Hebrejsky (99%)
 • Maďarsky (99%)
 • Macedónsky (94%)
 • Rusky (99%)
 • Slovensky (87%)
 • Albánsky (99%)
 • Švédsky (98%)
 • Čínsky (Tradičná) (99%)

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2023-03-29 
gcompris 3.2

Dnes vydávame GCompris vo verzii 3.2.

Táto nová verzia obsahuje opravy niektorých chýb na viacerých aktivitách, ako je "Skúmanie morzeovky", "Ovládanie polievacej hadice" a hudobných aktivít.

Tiež obsahuje novú grafiku pre všetky aktivty na cvičenie pamäti a "Skladačka pre najmenších".

Bol pridaný nový argument príkazového riadku (--difficulty {value|min-max}), ktorý umožňuje používateľom vnútiť filter obtiažnosti v danej hodnote alebo rozsahu.

Bol aktualizovaný rez písma Andika na najnovšiu verziu (6.200).

Je plne preložený do nasledujúcich jazykov:

 • Bretónsky
 • Katalánsky
 • Katalánsky (Valencia)
 • Grécky
 • Anglicky (Británia)
 • Španielsky
 • Baskicky
 • Francúzsky
 • Chorvátsky
 • Taliansky
 • Litovsky
 • Malabarsky
 • Holandsky
 • Nórsky
 • Poľsky
 • Portugalsky
 • Portugalsky (Brazília)
 • Rumunsky
 • Slovinsky
 • Turecky
 • Ukrajinsky
 • Čínsky (Tradičná)

Je tiež čiastočne preložený do nasledujúcich jazykov:

 • Azerbajdžansky (99%)
 • Bielorusky (79%)
 • Česky (88%)
 • Nemecky (99%)
 • Estónsky (99%)
 • Fínsky (94%)
 • Hebrejsky (99%)
 • Maďarsky (99%)
 • Indonézsky (99%)
 • Macedónsky (94%)
 • Rusky (99%)
 • Slovensky (77%)
 • Albánsky (99%)
 • Švédsky (98%)

Vďaka Vám všetkým!
Timothée & Johnny

2023-01-21 
gcompris 3.1

Dnes vydávame GCompris vo verzii 3.1.

Keďže sme si všimli, že verzia 3.0 obsahovala vážnu chybu v novej aktivite "Komparátor", rozhodli sme sa pre rýchle vydanie aktualizovaného vydania 3.1, v ktorej sme ju opravili.

Obsahuje tiež drobné úpravy v prekladoch.

Nové verzie balíčkov pre GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi a macOS, nájdete na stránke sťahovania. Táto aktuálizácia bude čoskoro dostupná aj v Androidovom Obchode Play, v repozitári F-Droidu a v Obchode Windows.

Vďaka Vám všetkým!
Timothée & Johnny

2023-01-18 
gcompris 3.0

S potešením oznamujeme vydanie GComprisu vo verzii 3.0.

Obsahuje 182 aktivít, vrátane 8 nových:

 • "Cvičenie klikania myšou" je nácvik používania myši klikaním na pravé a ľavé tlačidlo.
 • V aktivite "Vytvor zlomky", treba znázorniť desatinné množstvá v koláčovom alebo obdĺžnikovom nákrese.
 • Aktivita "Zisti zlomky", je opačný spôsob: napísať zlomok, ktorý zobrazuje koláčový alebo obdĺžnikový nákres.
 • "Objavovanie Morzeovky", Vás naučí komunikovať medzinárodnou Morseovou abecedou.
 • V "Porovnať čísla", sa naučíte porovnávať číselné hodnoty s použitím porovnávacích znakov.
 • "Nájdi doplnok desiatky" je jednoduché cvičenie na výuku pojmu doplnok desiatky.
 • "Vymeniť na doplnok desiatky", vymeňte čísla v súčte aby bol optimalizovaný pomocou doplnku na desiatky.
 • V aktivite "Použiť doplnok na desiatky", rozkladáte súčet aby bol optimalizovaný použitím doplnku na desiatky.

Pridali sme 2 nové voľby do príkazového riadku:

 • Výpis všetkých dostupných aktivít (-l alebo --list-activities)
 • Spustiť určitú aktivitu priamo (--launch názovAktivity)

Táto verzia tiež obsahuje viacero vylepšení a opráv.


Čo sa týka prekladov, GCompris 3.0 obsahuje 36 jazykov. 25 je plne preložených: (Azerbajdžansky, Baskicky, Bretónsky, Britská angličtina, Estónsky, Francúzsky, Grécky, Hebrejsky, Holadnsky, Chorvátsky, Katalánsky, Katalánsky (Valencia), Litovsky, Maďarsky, Malayalamsky, Nórsky (Nynórčina), Poľsky, Portugalsky, Rumunsky, Rusky, Slovinsky, Španielsky, Taliansky, Tradičná čínština, Ukrainsky). 11 jazykov je čiastočne preložených: (Albánsky (99%), Bielorusky (83%), Brazílska Portugalčina (94%), Česky (82%), Fínsky (94%), Indonézsky (99%), Macedónsky (94%), Nemecky (91%), Slovensky (77%), Švédsky (94%) a Turecky (71%)).

Osobitnú poznámku si zaslúžia hlasy v Ukrajinskom jazyku, ktoré sa podarilo pridať vďaka organizácii "Save the Children", ktorá dotovala ich nahrávanie. Nainštalovali GCompris na 8000 tabletov a 1000 notebookov, a poslali ich do Digitálnych vzdelávacích stredísk a ďalších bezpečných prostredí pre deti na Ukraine.

Hlasy v chorvátštine boli tiež nahraté ochotným prispievateľovm.


Ako obvykle, možete nájsť balíčky v tejto novej verzii pre GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi a macOS na stránke sťahovania. Táto aktuálizácia bude čoskoro dostupná aj v Androidovom Obchode Play, v repozitári F-Droidu a v Obchode Windows.

Pre tvorcov balíčkov pre GNU/Linux distribúcie poznamenávame, že tu máme novú závyslosť na QtCharts QML plugine a najnižšia požadovaná verzia Qt5 je teraz 5.12. Tiež sme prešli od používania QtQuick.Controls 1 na QtQuick.Controls 2.

Vďaka Vám všetkým!
Timothée & Johnny

2022-04-13 
gcompris 2.4

Dnes vydávame GCompris vo verzii 2.4.

Optimalizovali sme veľkosť všetkých balíčkov pre všetky platformy a sád obrázkov externých slov (~30% zmenšenie).

Ak ste si vypli automatické sťahovanie a chcete mať úplnú sadu obrázkov, mali by ste vojsť do konfigurácie a kliknúť na "Stiahnuť úplnú sadu obrázkov slov".

Ak máte najnovšiu verziu, dole sa zobrazí text "Úplná sada obrázkov slov je nainštalovaná".

Karl Ove Hufthammer a Øystein Steffensen-Alværvik pridali hlasy v Nórskom (Nynórskom) jazyku. Aiswarya Kaitheri Kandoth dokončila hlasy v Indickom jazyku Malayalam.

Bolo aktualizovaných mnoho obrázkov viacerých aktivít.

Tiež sme opravili zopár chýb v aktivitách Obnoviteľná energia, Vodný cyklus a Logické asociácie.

Nové verzie balíčkov pre GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi a macOS, nájdete na stránke sťahovania. Táto aktuálizácia bude čoskoro dostupná aj v Androidovom Obchode Play, v repozitári F-Droidu a v Obchode Windows.

Vďaka Vám všetkým!
Timothée & Johnny

2022-02-27 
gcompris 2.3

Today we are releasing GCompris version 2.3.

As we noticed that version 2.2 had been shipped with a bug that broke 3 activities ("Alphabet sequence", "Even and odd numbers" and "Numbers in order"), we decided to fix it quickly with a new maintenance release.

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

Všetky novinky