News

2021-03-21 
gcompris 1.1

Hi,
We are pleased to announce the release of GCompris version 1.1.

This is a maintenance release, so every GNU/Linux distribution shipping 1.0 should update to 1.1.

Here is a summary of included changes:

 • Graphics have been updated for 21 activities.
 • We have fixed lots of bugs.
 • A build for Ubuntu Touch has been added.
 • The spelling of the Turkish districts has been fixed.
 • We added a minimal .msi alternative package for Windows.
 • The GCompris executable has been relicenced to AGPLv3 due to a dependency of analog electricity.

 • On the translation side:

 • Albanian, Belarusian, Brazilian Portuguese and Russian have been completed.
 • Irish Gaelic and Macedonian have returned (partial translation above 80% for now).
 • Wordset for vocabulary activities has been added for Albanian and Macedonian.
 • All the voices have been added for Lithuanian.

 • We have now 27 languages fully supported: Albanian, Basque, Belarusian, Brazilian Portuguese, Breton, British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Macedonian, Malayalam, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish and Ukrainian.

  We also have 4 languages partially supported: German (91%), Irish Gaelic (87%), Lithuanian (96%) and Norwegian Nynorsk (85%).

  You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows and MacOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store. The package for Raspberry Pi will also be available soon.

  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  2020-11-19 
  gcompris banner

  Hei!
  Me er glade for å kunna feira 20 år med GCompris med ei kunngjering av versjon 1.0.

  Denne versjonen inneheld ein stor ny funksjon: Meir enn 50 aktivitetar har no ein innstillings­meny der du kan velja meir detaljert kva innhald dei skal ha.

  Me har òg lagt til fire nye aktivitetar:

 • Den etterlengta aktiviteten om analog elektrisitet, der ein kan teikna og simulera straumkrinsar.
 • Lær siffera og to under­aktivitetar for å læra addisjon og subtraksjon. Målet er å læra dette til yngre barn, med lette utrekningar.
 • Babytastatur der ein kan trykkja på tastar og få sjå bokstaven på skjermen, eventuelt med uttale (dersom tilgjengeleg).
 • Tyngdekraft, som erstattar den gamle tyngdekraft-innføringa og som både forklarer fenomenet betre og er meir realistisk.

 • Du finn pakkar for denne nye versjonen for GNU/Linux, Windows, MacOS og Raspberry Pi på nedlastings­sida. Denne oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store. Merk at MacOS-pakken ikkje er attestert.

  På denne sida finn du status for stemme­filer på ditt språk: https://gcompris.net/voicestats/. Du kan hjelpa oss ved å sjølv spela inn stemme­filer der det manglar.

  GCompris er no fullstendig omsett til 22 språk: baskisk, bretonsk, engelsk (britisk og amerikansk), fransk, gresk, hebraisk, indonesisk, italiensk, katalansk (og valensiansk), kinesisk (tradisjonell), mayalam, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumensk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk, ukrainsk og ungarsk.

  Det er òg fire språk som GCompris berre er delvis omsett til: kviterussisk (85%), Brasil-portugisisk (92%), tysk (89%) og litauisk (84%).

  Som nemnt i eit tidlegare innlegg publiserer me no berre omsetjingar som er minst 80 % fullført, for å sikra barna ei god oppleving og ikkje eit halvvegs omsett program. Men dette medfører dessverre at me måtta fjerna omsetjingane for estisk, finsk, galisisk, gælisk (irsk og skotsk), hindi, kinesisk (forenkla), makedonsk, norsk (nynorsk), russisk og slovakisk.

  Viss språket ditt er eit av dei som GCompris berre har delvis eller inga støtte for og du ønskjer å hjelpa, ta kontakt med oss (support@gcompris.net) for instruksjonar om korleis du kan bidra med omsetjing.

  Ein annan måte å hjelpa til er å skriva blogg­innlegg om GCompris. Og ikkje nøl med å gje oss tilbakemeldingar.


  Takk, alle saman!
  Timothée & Johnny

  Hei!
  Me er glade for å kunna melda at full­versjonen av GCompris no er tilgjengeleg heilt gratis for alle plattformer!

  Installasjons­programma for Windows og macOS har blitt oppdaterte, slik at dei ikkje lenger treng nokon aktiverings­kode, og full­versjonane på Play Store og Microsoft Store er no gratis.

  Me håpar dette gjer det lettare for alle barn i verda å få tilgang til første­klasses pedagogisk programvare.


  Takk, alle saman!
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Hi,
  We are pleased to announce the release of GCompris version 0.97.

  This new version contains 2 new activities:

 • A programming maze: to learn the basics of programming with a few instructions
 • Baby tangram: to learn the basics of tangram (this activity corresponds to the lowest levels of previous tangram activity)

 • And a lot of new features:

 • new sub-categories to organize activities
 • new background music feature and audio tracks
 • new volume settings for audio effects
 • new speed setting in several activities (gletters, algebra, readingh, note_names)
 • new feature in chess activities to display captured pieces
 • new option to go to next level manually in drawletters and drawnumbers
 • new voices for en_US
 • new images for colors activity
 • new images for advanced_colors activity
 • new images for target activity
 • improve settings layout
 • improve share activity layout
 • improve categorisation activity layout
 • resource files are now stored in KDE server (https://cdn.kde.org/)
 • add a tutorial to even/odd numbers
 • add intro to piano_composition
 • add malayalam dataset to gletters
 • add breton dataset to wordsgame
 • fix voices not playing in geography
 • fix sounds not playing in mining
 • fix portrait mode in binary_bulb
 • fix high cpu load in menu
 • fix hint image size in photo_hunter
 • fix layout in color_mix
 • and lots of other small fixes...

 • You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows and MacOS on the download page. This update will also be available soon in the Android Play store and the Windows store. For Raspberry Pi, we'll provide an installer soon. The updated version for iOS is still not available. Note that the MacOS package is not yet notarized, we will look at doing this during next year.

  On the voices side, we added a new voice "try again" which is used in several activities instead of "check answer". You can check on this page if this voice is available in your language: https://gcompris.net/voicestats/ (in the "Misc" section). You can help us by providing a nice recording of your voice for all the missing entries in your native language.

  On the translation side, we have 20 languages fully supported: Basque, Brazilian Portuguese, Breton, British English, Catalan, Chinese Traditional, Dutch, French, Galician, Greek, Italian, Macedonian, Malayalam, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Spanish, Swedish, Ukrainian.

  We also have 15 languages partially supported: Belarusian (65%), Catalan (Valencian 95%), Chinese Simplified (66%), Estonian (93%), Finnish (86%), German (96%), Hindi (73%), Hungarian (95%), Indonesian (95%), Irish Gaelic (78%), Norwegian Nynorsk (93%), Russian (76%), Scottish Gaelic (67%), Slovenian (54%), Turkish (95%).

  Usually we only ship translations that are at least 80% complete. However several translations dropped way below 80% (especially Slovenian, Belarusian and Scottish Gaelic ; but also Hindi, Russian and Irish Gaelic). We decided to keep those exceptionally for this release, and hope to see former or new translators complete those translations. If we get updates or new translations, we will make a release update.

  So if your language is in the partially supported list, or is not yet supported at all, and you want to help, please contact us and we will give you instructions to get started translating.

  Another way to help is to write some posts in your community about GCompris, and don't hesitate to give us feedbacks.

  Notes:

 • For the Malayalam language, we noticed some issues with the default font "Andika-R". We recommend Malayalam users to select the font Noto-Sans-Malayalam or RaghuMalaylamSans from the application menu (if it is not available in the list you need to install this font on your system to be able to select it).

 • Thank you all,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Hi,
  We are pleased to announce the release of GCompris version 0.96.

  This new version includes updated translation for several languages, and a few bug fixes.

  Translations that received a big update:

 • Brazilian Portuguese (100%)
 • Breton (100%)
 • Finnish (90%)
 • Indonesian (100%)
 • Norwegian Nynorsk (97%)
 • Polish (100%)

 • This means we have now 19 languages fully supported: British English, Brazilian Portuguese, Breton, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Galician, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Malayalam, Polish, Portuguese, Romanian, Swedish, Ukrainian.

  We still have 15 partially supported languages: Basque (78%), Belarusian (68%), Chinese Simplified (69%), Estonian (62%), Finnish (90%), German (84%), Hindi (76%), Irish Gaelic (82%), Norwegian Nynorsk (97%), Russian (77%), Scottish Gaelic (70%), Slovak (62%), Slovenian (56%), Spanish (93%), Turkish (73%).

  We decided again for this release to keep the translations that dropped below 80%. It would be sad to have to disable 10 languages from the application, but if no one updates the following translations, they will be disabled in next release: Basque, Belarusian, Chinese Simplified, Estonian, Hindi, Russian, Scottish Gaelic, Slovak, Slovenian and Turkish.

  For the windows version, we added a new entry in the start menu called GCompris (Safe Mode) to launch it with software rendering mode. This was needed as the auto-detection of OpenGL support was not reliable. Now, users can easily choose between OpenGL and software rendering without changing the configuration file.

  Known issues:

 • The progress bar for downloads doesn't work anymore. This is a side effect from our switch to https for hosting the files. We are looking to improve this for next release.

 • As a side note dedicated to GNU/Linux distribution packagers, this new version now requires OpenSSL to be able to download voices and additional images.

  As usual you can download this new version from our download page. It will also be available soon on the Android and Windows store.

  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Hi,
  Good news for Mac users: we finally have a new version of GCompris for OSX !

  The last version of GCompris for OSX was 0.52 from 3 years ago. Since then, no one in the team could update it because of the lack of hardware. Thanks to Boudewijn from the Krita Foundation, we have now a little mac mini, old but good enough to build our packages. It took me several days of dedicated work to learn this new platform and update the build system to produce a distributable package.


  This package was built and tested on OSX 10.13. If you can try it on a different OSX version, please let us know if it works.

  The .dmg installer is available on the download page.

  This time we decided to stop distributing it from the app-store. About the iOS version, it will take some more time before I can look at it, and we still don't have any device to test.

  Notes: this package is based on GCompris version 0.95. It is built with the latest version of Qt (5.12.0) which introduced some regressions. We fixed all of those issues, but some of those fixes are only in the development version for now. A few activities are broken (checkers, braille, braille_alphabet, algorithm), but we will make a new release next month that will also address those little issues.

  Thank you all,
  Timothée - GCompris team

  gcompris banner

  Hi,
  We are pleased to announce the release of GCompris version 0.95.

  This new version contains 7 new activities:

 • Binary bulbs: to learn how to count in binary
 • Railroad activity: to train visual memory
 • Solar System: to learn about our solar system
 • Name that Note: to learn to recognize musical notes and their names
 • Play Piano: to train reading notes on a score
 • Play Rhythm: to train following a musical rhythm
 • Piano Composition: to learn composition of a musical score

 • You can find packages of this new version for GNU/Linux and Windows on the download page. This update will also be available in a few days on the Android and Windows store. For Raspberry Pi, we'll provide an installer in the beginning of 2019. The updated versions for MacOS and iOS are still not available, we hope to be able to release those during next year.

  On the translation side, we have 15 languages fully supported: British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Galician, Greek, Hungarian, Italian, Malayalam, Portuguese, Romanian, Swedish, Ukrainian.
  We also have 19 languages partially supported: Basque (78%), Belarusian (69%), Brazilian Portuguese (74%), Breton (54%), Chinese Simplified (69%), Estonian (63%), Finnish (61%), German (86%), Hindi (77%), Indonesian (84%), Irish Gaelic (82%), Norwegian Nynorsk (89%), Russian (74%), Scottish Gaelic (71%), Slovak (62%), Slovenian (57%), Spanish (95%), Polish (94%), Turkish (74%).

  Usually we only ship translations that are at least 80% complete. However for this release, several translations dropped below 80%. We decided to keep them exceptionally for this release, and hope to see former or new translators complete those translations. If we get updates or new translations, we will make a release update for those.
  So if your language is in the partially supported list, or is not yet supported at all, and you want to help, please contact us and we will give you instructions to get started translating.

  Another way to help is to write some posts in your community about GCompris, and don't hesitate to give us feedbacks.

  Notes:

 • On GNU/Linux and Windows, we used to have two separate installers for OpenGL and software rendering. Now both rendering modes are available from the same installer. By default we try to use the OpenGL rendering, and if not working, we show an error and switch to the software rendering. This automatic switch is new and may not work everywhere. In case it doesn't, you can manually select the software rendering mode by editing the configuration file (in ~/.config/gcompris/gcompris-qt.conf for Linux, %LocalAppData%/gcompris/GCompris.conf for Windows): find the line "renderer=auto", replace auto with software and save the file. We are also interested to get some feedback to help us improve this auto-detection.
 • For the Malayalam language, we noticed some issues with the default font "Andika-R". We recommend Malayalam users to select the font Noto-Sans-Malayalam from the application menu (if it is not available in the list you need to install this font on your system to be able to select it).
 • Thank you all,
  Timothée & Johnny

  2018-05-16 
  gcompris banner

  Hei!
  Her er GCompris 0.91, ein ny versjon med nokre feilrettingar og forbetringar frå den førre versjonen.

  Alle GNU/Linux-distribusjonar med versjon 0.90 bør oppdatera til versjon 0.91.

  Det er 68 endringar sidan førre versjon, så ei fullstendig endringsoversikt vert for lang å visa. Men her er ei kort oversikt over dei viktigaste endringane:

  Aktivitetar:

 • Forbetra engelsk i ulike aktivitetar
 • Retta plasseringa av poengvisaren i ulike aktivitetar
 • Blokkerer nokre knappar/interaksjonar fleire stadar der det var nødvendig
 • Mange lydfiksar i ulike aktivitetar
 • Forbetra layout i aktiviteten «number_sequence» (og andre aktivitetar baserte på denne)
 • Oppdaterte datasett for clickanddraw, drawnumbers and drawletters
 • Lagt til ordliste i aktiviteten «crane»
 • Tastaturstøtte og andre rettingar i aktivitetane «lightsoff» og «algorithm»
 • Rettingar for lokal valuta brukt i aktiviteten «money»
 • Forbetra lyd i «ballcatch»
 • Fleire rettingar i «calendar»
 • Betre ikonstorleik i «memory-case-association»

 • Andre endringar:

 • Slått på att lydeffektar på Linux
 • Forbetra avspeling av lydeffektar – no utan forseinking
 • Lagt til bilettekst til bileta og OARS-taggar i appdata
 • Støtte for skotsk-gælisk, med oppdaterte datasett
 • Forbetra storleik i hovudverktøylinja
 • Fjerna bilete som ikkje var brukte

 • Du finn den nye versjonen på nedlastingssida og snart i Google Play Store og Windows Store.

  No er 16 språk fullt støtta: British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Greek, Indonesian, Irish Gaelic, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swedish, Ukrainian.
  Me har òg 15 språk som er delvis støtta: Norwegian Nynorsk (97%), Hindi (96%), Turkish (90%), Scottish Gaelic (86%), Galician (86%), Brazilian Portuguese (84%), Belarusian (84%), German (81%), Chinese Simplified (79%), Russian (78%), Estonian (77%), Slovak (76%), Finnish (76%), Slovenian (69%), Breton (65%).

  Viss du vil hjelpa å fullføra ein av desse omsetjingane eller leggja til ein ny ein, kontakt oss.

  Elles kan du òg hjelpa ved å skriva om GCompris eller komma med tilbakemeldingar på programmet.

  Takk, alle saman
  Timothée og Johnny

  Alle nyheiter