Nyheiter

2022-04-13 
gcompris 2.4

I dag gjev me ut GCompris versjon 2.4.

Me har optimert storleiken på program­pakkane (alle platt­former) og på den eksterne ordbilet­samlinga (om lag 30 % reduksjon i storleik).

Viss du har slått av automatisk nedlasting, men ønskjer alle ordbileta, kan du gå til innstillingane og trykkja på knappen «Last ned fullstendig ordbiletsamling».

Teksten «Fullstendig ordbilet­samling er installert» vert vist nedanfor knappen dersom du alt har den nyaste versjonen.

Nynorske talelydfiler med introduksjon til alle aktivitetane er lagde til, takka vere Karl Ove Hufthammer og Øystein Steffensen-Alværvik. Talelydfilene til malayalam er no fullstendige, takka vere Aiswarya Kaitheri Kandoth.

Mange teikningar i ulike aktivitetar er forbetra.

Me har òg retta nokre feil i aktivitetane «Fornybar energi», «Vasskrinsløpet» og «Logiske samanhengar».

Du finn pakkar for denne nye versjonen for GNU/Linux, Windows Raspberry Pi og macOS på nedlastings­sida. Oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store.

Takk, alle saman!
Timothée & Johnny

2022-02-27 
gcompris 2.3

I dag gjev me ut GCompris versjon 2.3.

Me oppdaga at versjon 2.2 hadde ein feil som gjorde at tre aktivitetar ikkje verka skikkeleg («Rekkjefølgja på bokstavane i alfabetet», «Partal og oddetal» og «Tal i rekkjefølgje»). Me gjev derfor ut ei kjapp vedlikehalds­oppdatering.

Du finn pakkar for denne nye versjonen for GNU/Linux, Windows Raspberry Pi og macOS på nedlastings­sida. Oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store.

Takk, alle saman!
Timothée & Johnny

2022-02-24 
gcompris 2.2

Hei!
Me er glade for å kunngjera at GCompris versjon 2.2 no er ute.

Dette er ein vedlikehalds­versjon, så alle GNU/Linux-distribusjonar med versjon 2.0 eller 2.1 bør oppdatera til versjon 2.2.

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Nye bilete og mange små forbetringar i aktivitetane der du lærer om vasskrins­løpet eller om fornybar energi
 • Nye bilete i tangram-aktiviteten
 • Rekkjefølgja på bokstavane i skjerm­tastaturet følgjer no alfabetet for alle språk
 • Retta ein krasj i Android-versjonen ved start av balanseøskje-aktiviteten
 • Mange andre små rettingar og forbetringar

Og dette er nytt i språkstøtta:

 • Russiskomsetjinga er no fullstendig
 • Programmet har no tale på nynorsk (for alt utanom introduksjonane til aktivitetane)

Du finn pakkar for denne nye versjonen for GNU/Linux, Windows og macOS på nedlastings­sida. Oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store. Ein pakke for Raspberry Pi vert også snart tilgjengeleg.

Takke, alle saman!
Timothée & Johnny

2022-01-21 
gcompris 2.1

Hi,
We are pleased to announce the release of GCompris version 2.1.

This is a maintenance release, so every GNU/Linux distribution shipping 2.0 should update to 2.1.

The most important change is that assets downloads on some older Android versions should now work again.

Here is a summary of included changes:

 • Ship SSL certificate to download the assets for older Android phones/tablets which do not have it and fail to download data (https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=447572).
 • Graphics have been updated for Balance box and Erase activities.
 • Fix a bug in reversecount where after the fish did one turn, it was not possible to win even when inputting the good result.
 • Fix a freeze in learn_decimals activities when changing levels.
 • Add bold tag for Keyboard controls line on path encoding activities.
 • Fix bottom of the activities list not visible when scrolled down to the end.
 • On Windows, remove the blurriness on HiDPI screens when installing GCompris.

On the translation side:

 • Breton and Macedonian have been completed.
 • Czech has returned (partial translation above 80% for now).

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store. The package for Raspberry Pi will also be available soon.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2021-12-17 
gcompris 2.0

Hi,
We are pleased to announce the release of GCompris 2.0. The educational value and the hours of fun and entertainment it provides children of all ages makes it the perfect present for these festive holidays.

It contains many new and improved activities. Below is a summary of included changes.

New activities:

 • Baby mouse is for children learning to interact with a computer for the first time.
 • Oware is a traditional African strategy game, it can be played against the computer or with a friend.
 • In Path encoding (absolute or relative) children need to give a set of directions to follow a defined path in a grid.
 • Path decoding (absolute or relative) is the opposite. Children have to create the path corresponding to a defined set of directions.
 • In Learn quantities, the goal is to count how many items are needed to represent a quantity.
 • In Learn decimal numbers, children cut units in pieces to learn the concept of decimal numbers.
 • Learn decimal additions and Learn decimal subtractions use the same principles as Learn decimal numbers, but this time to practice these operations.
 • With Ordering numbers, children can practice ordering numbers in ascending or descending order.
 • With Ordering letters, children can practice ordering letters in alphabetical order or in reverse order.
 • Ordering sentences is a step up in which children can practice reading and grammar by sorting out parts of a sentence.
 • Positions is an activity to learn the terms describing the relative position of an object.

Improved activities:

 • Analog electricity has a new set of tutorial level.
 • Programming maze has a new dataset containing loops operations, and its tutorial images are now translated.
 • Magic hat activities have new datasets for younger children.
 • In Solar system we now use Earth days and years as unit for all planets.
 • In Geography activities, all the maps have been redrawn and updated, using better projections and in svg format. We also added new maps for each part of Asia (East, Southeast, South, Central and Western).
 • New images and visual improvements for Hanoï activities, Missing letter, Money activities, Photo hunter, Simple paint and Tangram.
 • We have a new Inkscape extension to help creating svg maps and puzzles (https://invent.kde.org/education/gcompris/-/tree/master/tools/inkscape).

... and many more little fixes and improvements.


On the translation side, GCompris 2.0 contains 33 languages. 26 are fully translated: (Azerbaijani, Albanian, Basque, Brazilian Portuguese, British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, Estonian, Finnish, French, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Lithuanian, Malayalam, Polish, Portuguese, Romanian, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian). 7 are partially translated: (German (96%), Norwegian Nynorsk (96%), Belarusian (83%), Macedonian (82%), Breton (80%), Turkish (76%) and Russian (76%)).

As usual you can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will also be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2021-03-21 
gcompris 1.1

Hi,
We are pleased to announce the release of GCompris version 1.1.

This is a maintenance release, so every GNU/Linux distribution shipping 1.0 should update to 1.1.

Here is a summary of included changes:

 • Graphics have been updated for 21 activities.
 • We have fixed lots of bugs.
 • A build for Ubuntu Touch has been added.
 • The spelling of the Turkish districts has been fixed.
 • We added a minimal .msi alternative package for Windows.
 • The GCompris executable has been relicenced to AGPLv3 due to a dependency of analog electricity.

On the translation side:

 • Albanian, Belarusian, Brazilian Portuguese and Russian have been completed.
 • Irish Gaelic and Macedonian have returned (partial translation above 80% for now).
 • Wordset for vocabulary activities has been added for Albanian and Macedonian.
 • All the voices have been added for Lithuanian.

We have now 27 languages fully supported: Albanian, Basque, Belarusian, Brazilian Portuguese, Breton, British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Macedonian, Malayalam, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish and Ukrainian.

We also have 4 languages partially supported: German (91%), Irish Gaelic (87%), Lithuanian (96%) and Norwegian Nynorsk (85%).

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows and MacOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store. The package for Raspberry Pi will also be available soon.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2020-11-19 
gcompris banner

Hei!
Me er glade for å kunna feira 20 år med GCompris med ei kunngjering av versjon 1.0.

Denne versjonen inneheld ein stor ny funksjon: Meir enn 50 aktivitetar har no ein innstillings­meny der du kan velja meir detaljert kva innhald dei skal ha.

Me har òg lagt til fire nye aktivitetar:

 • Den etterlengta aktiviteten om analog elektrisitet, der ein kan teikna og simulera straumkrinsar.
 • Lær siffera og to under­aktivitetar for å læra addisjon og subtraksjon. Målet er å læra dette til yngre barn, med lette utrekningar.
 • Babytastatur der ein kan trykkja på tastar og få sjå bokstaven på skjermen, eventuelt med uttale (dersom tilgjengeleg).
 • Tyngdekraft, som erstattar den gamle tyngdekraft-innføringa og som både forklarer fenomenet betre og er meir realistisk.

 • Du finn pakkar for denne nye versjonen for GNU/Linux, Windows, MacOS og Raspberry Pi på nedlastings­sida. Denne oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store. Merk at MacOS-pakken ikkje er attestert.

  På denne sida finn du status for stemme­filer på ditt språk: https://gcompris.net/voicestats/. Du kan hjelpa oss ved å sjølv spela inn stemme­filer der det manglar.

  GCompris er no fullstendig omsett til 22 språk: baskisk, bretonsk, engelsk (britisk og amerikansk), fransk, gresk, hebraisk, indonesisk, italiensk, katalansk (og valensiansk), kinesisk (tradisjonell), mayalam, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumensk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk, ukrainsk og ungarsk.

  Det er òg fire språk som GCompris berre er delvis omsett til: kviterussisk (85%), Brasil-portugisisk (92%), tysk (89%) og litauisk (84%).

  Som nemnt i eit tidlegare innlegg publiserer me no berre omsetjingar som er minst 80 % fullført, for å sikra barna ei god oppleving og ikkje eit halvvegs omsett program. Men dette medfører dessverre at me måtta fjerna omsetjingane for estisk, finsk, galisisk, gælisk (irsk og skotsk), hindi, kinesisk (forenkla), makedonsk, norsk (nynorsk), russisk og slovakisk.

  Viss språket ditt er eit av dei som GCompris berre har delvis eller inga støtte for og du ønskjer å hjelpa, ta kontakt med oss (support@gcompris.net) for instruksjonar om korleis du kan bidra med omsetjing.

  Ein annan måte å hjelpa til er å skriva blogg­innlegg om GCompris. Og ikkje nøl med å gje oss tilbakemeldingar.


  Takk, alle saman!
  Timothée & Johnny

  Hei!
  Me er glade for å kunna melda at full­versjonen av GCompris no er tilgjengeleg heilt gratis for alle plattformer!

  Installasjons­programma for Windows og macOS har blitt oppdaterte, slik at dei ikkje lenger treng nokon aktiverings­kode, og full­versjonane på Play Store og Microsoft Store er no gratis.

  Me håpar dette gjer det lettare for alle barn i verda å få tilgang til første­klasses pedagogisk programvare.


  Takk, alle saman!
  Timothée & Johnny

  Alle nyheiter