News

gcompris 1.1

Здраво,
Со задоволство го најавуваме објавувањето на верзијата 1.1 на Жикомпри.

Ова e минорна верзија, така што секоја GNU/Linux дистрибуција која има верзија 1.0 треба да се ажурира на 1.1.

Еве резиме на вклучените промени:

 • Графичкиот приказ е подобрен за 21 активност.
 • Поправивме многу грешки.
 • Додадена е верзија со поддршка за Ubuntu Touch.
 • Поправен е правописот на турските области.
 • Додадовме алтернативен минимален .msi пакет за Windows.
 • Жикомпри е прелиценциран на AGPLv3 поради зависност во активноста аналогна електроника.

 • Од страна на преводи:

 • Завршени се преводите на албански, белоруски, бразилски, португалски и руски јазик.
 • Македонскиот и ирскиот галски јазик се вратија (делумен превод со над 80% засега).
 • Додадена е колекција на зборови за активности со речник на македонски и албански јазик.
 • Сите гласови се додадени за литвански.

 • Сега имаме 27 целосно поддржани јазици: албански, баскиски, белоруски, бразилски португалски, бретонски, британски англиски, каталонски, каталонски (валенсија), кинески традиционален, холандски, француски, грчки, еврејски, унгарски, индонезиски, италијански, македонски, малајаламски, полски, португалски, романски, руски, словенечки, шпански, шведски, турски и украински.

  Имаме и четири делумно поддржани јазици: германски (91%), ирски галски (87%), литвански (96%) и норвешки нинорск (85%).

  Пакетите од оваа нова верзија за GNU/Linux, Windows и MacOS можете да ги најдете на download page. Ова ажурирање наскоро ќе биде достапно во продавницата Android Play, складиштето F-Droid и продавницата Windows. Пакетот за Raspberry Pi исто така ќе биде достапен наскоро.

  Ви благодариме на сите,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Здраво,
  За да прославиме 20 години Жикомпри, со задоволство го најавуваме објавувањето на верзијата 1.0 на Жикомпри.

  Оваа нова верзија содржи нова голема функционалност: менито Поставки за активност со избор на податочно множество за повеќе од 50 активности, што овозможува да се избере поконкретно што може да се научи за активностите.

  Додадовме и 4 нови активности:

 • Долго очекуваната активност Аналогна електроника што ни овозможува да цртаме кола и да ја извршуваме нивната симулација.
 • Научете броеви и две под-активности за да научите собирање и одземањe. Целта е да ги научат овие концепти помaлите деца, со лесни пресметки.
 • Бебешка тастатура каде што, кога ќе се напише карактер од тастатурата, ние го прикажуваме на екранот и го пуштаме соодветниот глас доколку тој постои.
 • Гравитација, која ја заменува старата Интро гравитација, подобро го објаснува концептот и е пореална.

 • Може да најдете пакети од оваа нова верзија за GNU/Linux, Windows, MacOS и Raspberry Pi на страницата за преземање. Оваа надградба исто така ќе биде достапна наскоро во продавницата Android Play, складиштето F-Droid и Windows продавницата. Забележете дека пакетот за MacOS не е заверен.

  На оваа страница можете да го проверите статусот на гласовите на вашиот јазик: https://gcompris.net/voicestats/. Можете да ни помогнете со обезбедување на убава снимка од вашиот глас за сите записи што недостасуваат на вашиот мајчин јазик.

  Од страната на преводот, имаме 22 целосно поддржани јазици: баскиски, бретонски, британски англиски, каталонски, каталонски (валенсија), кинески традиционален, холандски, француски, грчки, хебрејски, унгарски, индонезиски, италијански, малајаламски, полски, португалски, романски, словенечки, шпански, шведски, турски, украински.

  Имаме и 4 делумно поддржани јазици: белоруски (85%), бразилски португалски (92%), германски (89%), литвански (84%).

  Како што беше кажано во претходните вести, решивме да прикажеме преводи што се најмалку 80% завршени за да им овозможиме на децата да имаат подобро искуство, а не половина преведен софтвер. За жал, мораше да се тргнат преводите за: естонски, фински, ирски галски, шкотски галски, галициски, хинди, македонски, норвешки нинорск, руски, словачки и кинески поедноставен.

  Ако вашиот јазик е во делумно поддржаната листа, или го нема повеќе или сè уште не е поддржан, и сакате да помогнете, контактирајте не (support@gcompris.net) и ние ќе ви дадеме упатства за да започнете со превод.

  Друг начин да помогнете е да напишете неколку објави во вашата заедница за Жикомпри и не двоумете се да ни дадете повратни информации.


  Ви благодариме на сите,
  Timothée & Johnny

  Hi,
  We are pleased to announce that the full version of GCompris is now available at no cost for every supported platform!

  The installers for Windows and macOS on our website have been updated to not require activation code anymore, and the full version on the Play store and Microsoft store are now gratis.

  We hope that this move will make it easier for all the children in the world to get access to the best educational software.


  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Hi,
  We are pleased to announce the release of GCompris version 0.97.

  This new version contains 2 new activities:

 • A programming maze: to learn the basics of programming with a few instructions
 • Baby tangram: to learn the basics of tangram (this activity corresponds to the lowest levels of previous tangram activity)

 • And a lot of new features:

 • new sub-categories to organize activities
 • new background music feature and audio tracks
 • new volume settings for audio effects
 • new speed setting in several activities (gletters, algebra, readingh, note_names)
 • new feature in chess activities to display captured pieces
 • new option to go to next level manually in drawletters and drawnumbers
 • new voices for en_US
 • new images for colors activity
 • new images for advanced_colors activity
 • new images for target activity
 • improve settings layout
 • improve share activity layout
 • improve categorisation activity layout
 • resource files are now stored in KDE server (https://cdn.kde.org/)
 • add a tutorial to even/odd numbers
 • add intro to piano_composition
 • add malayalam dataset to gletters
 • add breton dataset to wordsgame
 • fix voices not playing in geography
 • fix sounds not playing in mining
 • fix portrait mode in binary_bulb
 • fix high cpu load in menu
 • fix hint image size in photo_hunter
 • fix layout in color_mix
 • and lots of other small fixes...

 • You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows and MacOS on the download page. This update will also be available soon in the Android Play store and the Windows store. For Raspberry Pi, we'll provide an installer soon. The updated version for iOS is still not available. Note that the MacOS package is not yet notarized, we will look at doing this during next year.

  On the voices side, we added a new voice "try again" which is used in several activities instead of "check answer". You can check on this page if this voice is available in your language: https://gcompris.net/voicestats/ (in the "Misc" section). You can help us by providing a nice recording of your voice for all the missing entries in your native language.

  On the translation side, we have 20 languages fully supported: Basque, Brazilian Portuguese, Breton, British English, Catalan, Chinese Traditional, Dutch, French, Galician, Greek, Italian, Macedonian, Malayalam, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Spanish, Swedish, Ukrainian.

  We also have 15 languages partially supported: Belarusian (65%), Catalan (Valencian 95%), Chinese Simplified (66%), Estonian (93%), Finnish (86%), German (96%), Hindi (73%), Hungarian (95%), Indonesian (95%), Irish Gaelic (78%), Norwegian Nynorsk (93%), Russian (76%), Scottish Gaelic (67%), Slovenian (54%), Turkish (95%).

  Usually we only ship translations that are at least 80% complete. However several translations dropped way below 80% (especially Slovenian, Belarusian and Scottish Gaelic ; but also Hindi, Russian and Irish Gaelic). We decided to keep those exceptionally for this release, and hope to see former or new translators complete those translations. If we get updates or new translations, we will make a release update.

  So if your language is in the partially supported list, or is not yet supported at all, and you want to help, please contact us and we will give you instructions to get started translating.

  Another way to help is to write some posts in your community about GCompris, and don't hesitate to give us feedbacks.

  Notes:

 • For the Malayalam language, we noticed some issues with the default font "Andika-R". We recommend Malayalam users to select the font Noto-Sans-Malayalam or RaghuMalaylamSans from the application menu (if it is not available in the list you need to install this font on your system to be able to select it).

 • Thank you all,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Hi,
  We are pleased to announce the release of GCompris version 0.96.

  This new version includes updated translation for several languages, and a few bug fixes.

  Translations that received a big update:

 • Brazilian Portuguese (100%)
 • Breton (100%)
 • Finnish (90%)
 • Indonesian (100%)
 • Norwegian Nynorsk (97%)
 • Polish (100%)

 • This means we have now 19 languages fully supported: British English, Brazilian Portuguese, Breton, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Galician, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Malayalam, Polish, Portuguese, Romanian, Swedish, Ukrainian.

  We still have 15 partially supported languages: Basque (78%), Belarusian (68%), Chinese Simplified (69%), Estonian (62%), Finnish (90%), German (84%), Hindi (76%), Irish Gaelic (82%), Norwegian Nynorsk (97%), Russian (77%), Scottish Gaelic (70%), Slovak (62%), Slovenian (56%), Spanish (93%), Turkish (73%).

  We decided again for this release to keep the translations that dropped below 80%. It would be sad to have to disable 10 languages from the application, but if no one updates the following translations, they will be disabled in next release: Basque, Belarusian, Chinese Simplified, Estonian, Hindi, Russian, Scottish Gaelic, Slovak, Slovenian and Turkish.

  For the windows version, we added a new entry in the start menu called GCompris (Safe Mode) to launch it with software rendering mode. This was needed as the auto-detection of OpenGL support was not reliable. Now, users can easily choose between OpenGL and software rendering without changing the configuration file.

  Known issues:

 • The progress bar for downloads doesn't work anymore. This is a side effect from our switch to https for hosting the files. We are looking to improve this for next release.

 • As a side note dedicated to GNU/Linux distribution packagers, this new version now requires OpenSSL to be able to download voices and additional images.

  As usual you can download this new version from our download page. It will also be available soon on the Android and Windows store.

  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Hi,
  Good news for Mac users: we finally have a new version of GCompris for OSX !

  The last version of GCompris for OSX was 0.52 from 3 years ago. Since then, no one in the team could update it because of the lack of hardware. Thanks to Boudewijn from the Krita Foundation, we have now a little mac mini, old but good enough to build our packages. It took me several days of dedicated work to learn this new platform and update the build system to produce a distributable package.


  This package was built and tested on OSX 10.13. If you can try it on a different OSX version, please let us know if it works.

  The .dmg installer is available on the download page.

  This time we decided to stop distributing it from the app-store. About the iOS version, it will take some more time before I can look at it, and we still don't have any device to test.

  Notes: this package is based on GCompris version 0.95. It is built with the latest version of Qt (5.12.0) which introduced some regressions. We fixed all of those issues, but some of those fixes are only in the development version for now. A few activities are broken (checkers, braille, braille_alphabet, algorithm), but we will make a new release next month that will also address those little issues.

  Thank you all,
  Timothée - GCompris team

  gcompris banner

  Hi,
  We are pleased to announce the release of GCompris version 0.95.

  This new version contains 7 new activities:

 • Binary bulbs: to learn how to count in binary
 • Railroad activity: to train visual memory
 • Solar System: to learn about our solar system
 • Name that Note: to learn to recognize musical notes and their names
 • Play Piano: to train reading notes on a score
 • Play Rhythm: to train following a musical rhythm
 • Piano Composition: to learn composition of a musical score

 • You can find packages of this new version for GNU/Linux and Windows on the download page. This update will also be available in a few days on the Android and Windows store. For Raspberry Pi, we'll provide an installer in the beginning of 2019. The updated versions for MacOS and iOS are still not available, we hope to be able to release those during next year.

  On the translation side, we have 15 languages fully supported: British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Galician, Greek, Hungarian, Italian, Malayalam, Portuguese, Romanian, Swedish, Ukrainian.
  We also have 19 languages partially supported: Basque (78%), Belarusian (69%), Brazilian Portuguese (74%), Breton (54%), Chinese Simplified (69%), Estonian (63%), Finnish (61%), German (86%), Hindi (77%), Indonesian (84%), Irish Gaelic (82%), Norwegian Nynorsk (89%), Russian (74%), Scottish Gaelic (71%), Slovak (62%), Slovenian (57%), Spanish (95%), Polish (94%), Turkish (74%).

  Usually we only ship translations that are at least 80% complete. However for this release, several translations dropped below 80%. We decided to keep them exceptionally for this release, and hope to see former or new translators complete those translations. If we get updates or new translations, we will make a release update for those.
  So if your language is in the partially supported list, or is not yet supported at all, and you want to help, please contact us and we will give you instructions to get started translating.

  Another way to help is to write some posts in your community about GCompris, and don't hesitate to give us feedbacks.

  Notes:

 • On GNU/Linux and Windows, we used to have two separate installers for OpenGL and software rendering. Now both rendering modes are available from the same installer. By default we try to use the OpenGL rendering, and if not working, we show an error and switch to the software rendering. This automatic switch is new and may not work everywhere. In case it doesn't, you can manually select the software rendering mode by editing the configuration file (in ~/.config/gcompris/gcompris-qt.conf for Linux, %LocalAppData%/gcompris/GCompris.conf for Windows): find the line "renderer=auto", replace auto with software and save the file. We are also interested to get some feedback to help us improve this auto-detection.
 • For the Malayalam language, we noticed some issues with the default font "Andika-R". We recommend Malayalam users to select the font Noto-Sans-Malayalam from the application menu (if it is not available in the list you need to install this font on your system to be able to select it).
 • Thank you all,
  Timothée & Johnny

  gcompris banner

  Hi,
  Here is GCompris 0.91, a new bugfix release to correct some issues in previous version and improve a few things.

  Every GNU/Linux distribution shipping 0.90 should update to 0.91.

  With 68 commits since last release, the full changelog is too long for this post. But here is a list to summarize the changes.

  Activities:

 • fix English text in several activities
 • fix score position in several activities
 • block some buttons and interactions when needed in several places
 • lots of fixes for audio in several activities
 • number_sequence (and others based on it), fix base layout
 • update dataset for clickanddraw, drawnumbers and drawletters
 • crane, add localized dataset
 • lightsoff, add keyboard support and other fixes
 • algorithm, add keyboard support and other fixes
 • money, fixes for locale currency used
 • ballcatch, improve audio feedback
 • calendar, several little fixes
 • memory-case-association fix icons size

 • Other changes:

 • re-enable sound effects on linux
 • improved playback of sound effects, no more delay
 • add captions to images and OARS tags in the appdata
 • add Scottish Gaelic to core, and update some datasets for it
 • main bar, fix some items size
 • remove unused images

 • You can find this new version on the download page, and soon in the Play store and Windows store.

  On the translation side, we have 16 languages fully supported: British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Greek, Indonesian, Irish Gaelic, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swedish, Ukrainian.
  We also have 15 languages partially supported: Norwegian Nynorsk (97%), Hindi (96%), Turkish (90%), Scottish Gaelic (86%), Galician (86%), Brazilian Portuguese (84%), Belarusian (84%), German (81%), Chinese Simplified (79%), Russian (78%), Estonian (77%), Slovak (76%), Finnish (76%), Slovenian (69%), Breton (65%).

  If you want to help completing one of these translations or adding a new one, please contact us.

  Else you can still help by making some posts in your community about GCompris and don't hesitate to give feedbacks.

  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  Сите вести