Новости

2022-04-13 
gcompris 2.4

Today we are releasing GCompris version 2.4.

We optimized the size of all the packages for all platforms and of the external word images set (~30% smaller).

If you disabled the automatic download and want to have the full images set, you should go to the configuration and click on "Download full word image set".

The text "Full word image set is installed" is displayed below when you have the latest version.

Norwegian Nynorsk introduction voices have been added by Karl Ove Hufthammer and Øystein Steffensen-Alværvik. Malayalam voices have been completed by Aiswarya Kaitheri Kandoth.

Many images have been updated for several activities.

We have also fixed a few bugs in Renewable energy, Watercycle and Logical associations activities.

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2022-02-27 
gcompris 2.3

Today we are releasing GCompris version 2.3.

As we noticed that version 2.2 had been shipped with a bug that broke 3 activities ("Alphabet sequence", "Even and odd numbers" and "Numbers in order"), we decided to fix it quickly with a new maintenance release.

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2022-02-24 
gcompris 2.2

Hi,
We are pleased to announce the release of GCompris version 2.2.

This is a maintenance release, so every GNU/Linux distribution shipping 2.0 or 2.1 should update to 2.2.

Here is a summary of included changes:

 • New images and lot of little issues fixed in Watercycle and Renewable energy activities.
 • New images in Tangram activity.
 • Better letter ordering in the virtual keyboard (follows the locale set in GCompris).
 • Fix a crash on Android when starting Balancebox activity.
 • Many other little fixes and improvements.

On the translation side:

 • Russian translation has been completed.
 • New voices added for Norwegian Nynorsk (all except the introduction voices).

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store. The package for Raspberry Pi will also be available soon.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2022-01-21 
gcompris 2.1

Hi,
We are pleased to announce the release of GCompris version 2.1.

This is a maintenance release, so every GNU/Linux distribution shipping 2.0 should update to 2.1.

The most important change is that assets downloads on some older Android versions should now work again.

Here is a summary of included changes:

 • Ship SSL certificate to download the assets for older Android phones/tablets which do not have it and fail to download data (https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=447572).
 • Graphics have been updated for Balance box and Erase activities.
 • Fix a bug in reversecount where after the fish did one turn, it was not possible to win even when inputting the good result.
 • Fix a freeze in learn_decimals activities when changing levels.
 • Add bold tag for Keyboard controls line on path encoding activities.
 • Fix bottom of the activities list not visible when scrolled down to the end.
 • On Windows, remove the blurriness on HiDPI screens when installing GCompris.

On the translation side:

 • Breton and Macedonian have been completed.
 • Czech has returned (partial translation above 80% for now).

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store. The package for Raspberry Pi will also be available soon.

Thank you all,
Timothée & Johnny

gcompris 2.0

Здраво,
Со задоволство го најавуваме објавувањето на GCompris 2.0. Едукативна игра и часови во забава за деца од сите возрасти - совршен подарок за овие празници.

Содржи многу нови и подобрени активности. Подолу е резиме на вклучените промени.

Нови активности:

 • Бебе глушец е за деца кои првпат учат да комуницираат со компјутер.
 • Oware е традиционална африканска стратешка игра, може да се игра против компјутер или со пријател.
 • Во кодирањето на патеката (апсолутно или релативно) децата треба да дадат сет на насоки за следење на дефинирана патека во мрежа.
 • Декодирањето на патеката (апсолутно или релативно) е спротивно. Децата треба да ја креираат патеката што одговара на дефиниран сет на насоки.
 • Во Научете количини, целта е да се брои колку ставки се потребни за да се претстави количината.
 • Во Научете ги децималните броеви, децата сечат единици на парчиња за да го научат концептот на децимални броеви.
 • Научете децимално собирање и Научете децимални одземање ги користат истите принципи како Научете децимални броеви, но овој пат за да ги вежбате овие операции.
 • Со Подредување броеви, децата можат да вежбаат подредување броеви во растечки или опаѓачки редослед.
 • Со Подредување букви, децата можат да вежбаат да подредуваат букви по азбучен редослед или во обратен редослед.
 • Подредувањето реченици е чекор напред во кој децата можат да вежбаат читање и граматика со сортирање делови од реченицата.
 • Позиции е активност за учење на термините што ја опишуваат релативната положба на објектот.

Подобрени активности:

 • Аналогната електрична енергија има нов сет на ниво на упатства.
 • Програмскиот лавиринт има нова база на податоци што содржи операции со јамки, а неговите упатства за слики сега се преведени.
 • Активностите со магична капа имаат нови збирки податоци за помалите деца.
 • Во Сончевиот систем сега ги користиме деновите и годините на Земјата како единица за сите планети.
 • Во Географија активноста, сите карти се прецртани и ажурирани, користејќи подобри проекции и во формат svg. Додадовме и нови карти за секој дел од Азија (Источна, Југоисточна, Јужна, Централна и Западна).
 • Нови слики и визуелни подобрувања во активностите Ханои, Буква што недостасува, Активности со пари, Ловец на фотографии, Едноставна боја и Танграм.
 • Имаме нова екстензија на Inkscape за да помогнеме во креирањето svg мапи и загатки (https://invent.kde.org/education/gcompris/-/tree/master/tools/inkscape).

... и уште многу мали поправки и подобрувања.


Од страна на преводот, GCompris 2.0 содржи 33 јазици. 27 се целосно преведени јазици: (азербејџански, албански, баскиски, бразилски португалски, британски англиски, каталонски, каталонски (валенсија), кинески традиционален, холандски, естонски, фински, француски, грчки, еврејски, унгарски, индонезиски, италијански, литвански, македонски, малајаламски, полски, португалски, романски, словенечки, шпански, шведски и украински. 6 се делумно преведени: (германски (96%), норвешки нинорск (96%), белоруски (83%), бретонски (80%), турски (76%) и руски (76%)).

Пакетите од оваа нова верзија за GNU/Linux, Windows и MacOS можете да ги најдете на страната за преземање. Ова ажурирање наскоро ќе биде достапно во продавницата Android Play, складиштето F-Droid и продавницата Windows.

Ви благодариме на сите,
Timothée & Johnny

gcompris 1.1

Здраво,
Со задоволство го најавуваме објавувањето на верзијата 1.1 на Жикомпри.

Ова e минорна верзија, така што секоја GNU/Linux дистрибуција која има верзија 1.0 треба да се ажурира на 1.1.

Еве резиме на вклучените промени:

 • Графичкиот приказ е подобрен за 21 активност.
 • Поправивме многу грешки.
 • Додадена е верзија со поддршка за Ubuntu Touch.
 • Поправен е правописот на турските области.
 • Додадовме алтернативен минимален .msi пакет за Windows.
 • Жикомпри е прелиценциран на AGPLv3 поради зависност во активноста аналогна електроника.

Од страна на преводи:

 • Завршени се преводите на албански, белоруски, бразилски, португалски и руски јазик.
 • Македонскиот и ирскиот галски јазик се вратија (делумен превод со над 80% засега).
 • Додадена е колекција на зборови за активности со речник на македонски и албански јазик.
 • Сите гласови се додадени за литвански.

Сега имаме 27 целосно поддржани јазици: албански, баскиски, белоруски, бразилски португалски, бретонски, британски англиски, каталонски, каталонски (валенсија), кинески традиционален, холандски, француски, грчки, еврејски, унгарски, индонезиски, италијански, македонски, малајаламски, полски, португалски, романски, руски, словенечки, шпански, шведски, турски и украински.

Имаме и четири делумно поддржани јазици: германски (91%), ирски галски (87%), литвански (96%) и норвешки нинорск (85%).

Пакетите од оваа нова верзија за GNU/Linux, Windows и MacOS можете да ги најдете на download page. Ова ажурирање наскоро ќе биде достапно во продавницата Android Play, складиштето F-Droid и продавницата Windows. Пакетот за Raspberry Pi исто така ќе биде достапен наскоро.

Ви благодариме на сите,
Timothée & Johnny

gcompris banner

Здраво,
За да прославиме 20 години Жикомпри, со задоволство го најавуваме објавувањето на верзијата 1.0 на Жикомпри.

Оваа нова верзија содржи нова голема функционалност: менито Поставки за активност со избор на податочно множество за повеќе од 50 активности, што овозможува да се избере поконкретно што може да се научи за активностите.

Додадовме и 4 нови активности:

 • Долго очекуваната активност Аналогна електроника што ни овозможува да цртаме кола и да ја извршуваме нивната симулација.
 • Научете броеви и две под-активности за да научите собирање и одземањe. Целта е да ги научат овие концепти помaлите деца, со лесни пресметки.
 • Бебешка тастатура каде што, кога ќе се напише карактер од тастатурата, ние го прикажуваме на екранот и го пуштаме соодветниот глас доколку тој постои.
 • Гравитација, која ја заменува старата Интро гравитација, подобро го објаснува концептот и е пореална.

 • Може да најдете пакети од оваа нова верзија за GNU/Linux, Windows, MacOS и Raspberry Pi на страницата за преземање. Оваа надградба исто така ќе биде достапна наскоро во продавницата Android Play, складиштето F-Droid и Windows продавницата. Забележете дека пакетот за MacOS не е заверен.

  На оваа страница можете да го проверите статусот на гласовите на вашиот јазик: https://gcompris.net/voicestats/. Можете да ни помогнете со обезбедување на убава снимка од вашиот глас за сите записи што недостасуваат на вашиот мајчин јазик.

  Од страната на преводот, имаме 22 целосно поддржани јазици: баскиски, бретонски, британски англиски, каталонски, каталонски (валенсија), кинески традиционален, холандски, француски, грчки, хебрејски, унгарски, индонезиски, италијански, малајаламски, полски, португалски, романски, словенечки, шпански, шведски, турски, украински.

  Имаме и 4 делумно поддржани јазици: белоруски (85%), бразилски португалски (92%), германски (89%), литвански (84%).

  Како што беше кажано во претходните вести, решивме да прикажеме преводи што се најмалку 80% завршени за да им овозможиме на децата да имаат подобро искуство, а не половина преведен софтвер. За жал, мораше да се тргнат преводите за: естонски, фински, ирски галски, шкотски галски, галициски, хинди, македонски, норвешки нинорск, руски, словачки и кинески поедноставен.

  Ако вашиот јазик е во делумно поддржаната листа, или го нема повеќе или сè уште не е поддржан, и сакате да помогнете, контактирајте не (support@gcompris.net) и ние ќе ви дадеме упатства за да започнете со превод.

  Друг начин да помогнете е да напишете неколку објави во вашата заедница за Жикомпри и не двоумете се да ни дадете повратни информации.


  Ви благодариме на сите,
  Timothée & Johnny

  Hi,
  We are pleased to announce that the full version of GCompris is now available at no cost for every supported platform!

  The installers for Windows and macOS on our website have been updated to not require activation code anymore, and the full version on the Play store and Microsoft store are now gratis.

  We hope that this move will make it easier for all the children in the world to get access to the best educational software.


  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  Сите вести