מדריך למשתמש

From GCompris
Revision as of 21:07, 15 October 2008 by Jmariano (talk | contribs) (מבוא)
Jump to: navigation, search

מבוא

ג’יקומפרי לגמרי חינם חינוכית חבילת תוכנות המכיל מגוון רחב פעילויות. הוא מציע מגוון פעילויות המכוונות נגד המכסים מגוון רחב של תחומים כגון את תפקודו של המחשב באמצעות העכבר או לוח המקשים, למידה בכלל, קריאה, כתיבה, שפות זרות, אלגברה, וכן פעילויות שונות כגון ומשחקי זיכרון, מדעי ניסויים וכו 'ג’יקומפרי תמצאו הרבה חבילות נפרדות תוכנות אשר ביחד הופכים את חבילת להשלים ג’יקומפרי של פעילויות. למרבה הצער, קשה לעקוב אחרי ולתחזק אותם כמו כל אחד מציע ממשקים גרפיים שונים אשר משתנים באופן רחב על איכות.מטרת ג’יקומפרי היא לספק פלטפורמת הפיתוח חינוכיים פעילויות. ג’יקומפרי הינו חלק גנו להציב הפרויקט , הוא תחת הרישיון גפל[1]

בתצורה מינימלי

התקנה

המשתמש ממשק

הערות על בנאום

לימוד שפה

ניהול ג’יקומפרי

שימושיים אפשרויות