GCompris- është një suitë software-i edukativ i cilësisë së lartë, që përfshin një numër të madh veprimtarish për fëmijë të moshës nga 2 deri në 10 vjeç.

Disa nga veprimtaritë shkojnë drejt lojës, por prapë sidoqoftë edukative.

Ja lista e kategorive të veprimtarive, me disa shembuj:

  • njohje me kompjuterin: tastierë, mi, ekran me prekje …
  • lexim: shkronja, fjalë, ushtrim leximi, shtypje teksti …
  • aritmetikë: numra, veprime, mbajtje mend tabelash, numërim, tabela me dy dhënie …
  • shkencë: penda e kanalit, cikli ujor, energji e rinovueshme …
  • gjeografi: vende, rajone, kultura …
  • lojëra: shah, kujtesë, 4 në një vijë, hangman, tik-tak-to …
  • të tjera: ngjyra, forma, sistemi Braj, mësoni si të tregoni orën …

Aktualisht GCompris-i ofron më shumë se 100 veprimtari dhe po zhvillohen dhe të tjera. GCompris-i është software i lirë, që do të thotë se mund t’ia përshtatni nevojave tuaja, ta përmirësoni, dhe, më e rëndësishmja, t’ua jepni fëmijëve kudo.

Projekti GCompris strehohet dhe zhvillohet nga bashkësia KDE.