GCompris je balík výukového softvéru zložený z rôznych aktivít pre deti od 2 do 10 rokov.

Niektoré z aktivít sú herne orientované, ale napriek tomu stále výučbové.

Here is the list of activity categories with some examples:

  • objavovanie počítača: klávesnica, myš, rôzne 'myšacie gestá', ...
  • čítanie: precvičovanie čítania
  • aritmetický: malá násobilka, počítanie, zrkadlenie, ...
  • veda: priehrada, vodný cyklus, ponorka, elektrická simulácia ...
  • geography: countries, regions, culture ...
  • hry: šach, pamäť, spoj 4, sudoku ...
  • other: colors, shapes, Braille, learn to tell time ...

Momentálne GCompris ponúka prístup k stovke aktivít a ďalšie sú práve vo vývoji. GCompris je slobodný softvér, čo znamená, že si ho môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb, vylepšiť ho a hľavne, zdielať ho s deťmi všade na svete.

The GCompris project is hosted and developed by the KDE community.