Жикомпри е високо квалитетен образовен софтверски пакет, кој вклучува голем број активности за деца на возраст од 2 до 10 години.

Некои од активностите се ориентирани кон игра, но сепак се образовни.

Еве го списокот со категории со активности низ неколку примери:

  • компјутерско запознавање: тастатура, глувче, екран на допир ...
  • читање: букви, зборови, вежба за читање, пишување текст ...
  • аритметика: броеви, операции, меморија, набројување ...
  • наука: затворање на каналот, циклус на водата, обновлива енергија ...
  • географија: земји, региони, култура ...
  • игри: шах, меморија, порамнување 4, бесилка, тик-так-тое ...
  • друго: бои, форми, брајово писмо, научи да кажуваш точно време ...

Во моментов Жикомпри нуди повеќе од 100 активности и уште повеќе се развиваат. Жикомпри е слободен софтвер, тоа значи дека можете да го прилагодите на вашите сопствени потреби, да го подобрите и што е најважно да го споделите со децата насекаде.

Проектот Жикомпри е вклучен и развиен од KDE заедницата .