'S e sreath de phrògraman foghlaim a th' ann an GCompris le deagh chàileachd is tha iomadh cleas na bhroinn airson clann aois 2 gu 10.

'S e geamannan a th' ann an cuid dhe na cleasan ach tha iad math airson foghlam co-dhiù.

Here is the list of activity categories with some examples:

  • Faigh a-mach mun choimpiutair: am meur-chlàr, an luchag, gluasadan na luchaige, ...
  • leughadh: cleachd do sgilean leughaidh
  • àireamhachd: cuimhnich na clàran, àireamhachadh, an griod, sgàthanaich dealbh, ...
  • saidheans: loc canail, cearcall an uisge, bàta-tumaidh, atharrais sgeama dealain, ...
  • geography: countries, regions, culture ...
  • geamannan: tàileasg, cuimhne, ceangail 4, oware, sudoku, ...
  • other: colors, shapes, Braille, learn to tell time ...

Tha GCompris a' tairgse tuilleadh is 100 chleas a-nis agus tha barrachd 'gan leasachadh. 'S e bathar-bog saor a th' anns a' GCompris, 's e seo gum faod thu gleus a chur air a-rèir nam feumalachdan agad fhèin, a leasachadh is gu h-àraidh a cho-roinn leis a' chlann air fheadh an t-saoghail.

The GCompris project is hosted and developed by the KDE community.