Συνήθεις ερωτήσεις

Η συμπερίληψη των φωνών για όλες τις γλώσσες θα έκανε το πρόγραμμα εγκατάστασης πολύ μεγάλο, ενώ κάθε χρήστης ενδιαφέρεται για τις φωνές της δικής του γλώσσας. Επίσης, οι επιπλέον εικόνες και η μουσική υπόκρουση καταλαμβάνουν σχετικά πολύ χώρο, ενώ δεν είναι απαραίτητα για τη χρήση του λογισμικού. Έτσι, για να ελαχιστοποιήσουμε το μέγεθος του βασικού προγράμματος εγκατάστασης, αποφασίσαμε να μην τα συμπεριλάβουμε και να επιτρέψουμε στους χρήστες να τα κατεβάσουν εάν το θέλουν.

Εάν δεν θέλετε το λογισμικό να μην κάνει αυτόματες λήψεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή "Ενεργοποίηση αυτόματης λήψης/ενημέρωσης αρχείων ήχου" στην κύρια σελίδα διαμόρφωσης.


IMPORTANT: for GCompris versions older than 4.0, you need to replace "data3" with "data2" in all instructions below.

IMPORTANT: from GCompris version 4.0, we added the date of the last update in the .rcc filenames. So you need to look in the "Contents" files what is the name of the latest one before downloading it. For example: backgroundMusic-ogg-2024-03-19-11-10-30.rcc . For older versions, the filenames don't contain the date. Example: backgroundMusic-ogg.rcc

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: στις ακόλουθες οδηγίες, αντικαταστήστε το "-codecName" με το "-mp3" για συστήματα Windows, ή το "-ogg" για συστήματα Linux ή Android, ή "-aac" για συστήματα macOS. Επίσης, αντικαταστήστε το "-localeCode" με τον κωδικό της δικής σας γλώσσας. And as explained above, from GCompris version 4.0, replace "-date" with the date you found in the "Contents" file; for older versions, remove the "-date" part.

Μπορείς να κατεβάσεις τα επιπλέον στοιχεία από αυτόν τον σύνδεσμο:

https://cdn.kde.org/gcompris/data3/

Για τη μουσική υπόκρουση, πρέπει να μεταβείτε στο φάκελο με το όνομα "backgroundMusic" και να κάνετε λήψη αυτών των 2 αρχείων:

Contents
backgroundMusic-codecName-date.rcc

Στη συνέχεια, αντιγράψτε αυτά τα 2 αρχεία σε έναν φάκελο με το όνομα "backgroundMusic" στον φάκελο της προσωρινής μνήμης της εφαρμογής.

Για τις φωνές, πρέπει να μεταβείτε στον φάκελο με το όνομα "voices-codecName" και να κάνετε λήψη αυτών των 2 αρχείων:

Contents
voices-localeCode-date.rcc

Στη συνέχεια, αντιγράψτε αυτά τα 2 αρχεία σε έναν φάκελο με το όνομα "voices-codecName" στον φάκελο προσωρινής μνήμης της εφαρμογής.

Για τις εικόνες, πρέπει να μεταβείτε στον φάκελο με το όνομα "words" και να κάνετε λήψη αυτών των 2 αρχείων:

Contents
words-webp-date.rcc

Στη συνέχεια, αντιγράψτε αυτά τα 2 αρχεία σε έναν φάκελο με το όνομα "words" στον φάκελο της προσωρινής μνήμης της εφαρμογής.

Η διαδρομή προς το φάκελο της προσωρινής μνήμης είναι διαφορετική ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα.

Διαδρομή στα Windows:

C:\Users\Username\AppData\Local\KDE\GCompris\cache\data3\

Διαδρομή στα Linux:

/home/userName/.cache/KDE/gcompris-qt/data3/

Διαδρομή στο Android (πρέπει να έχετε πρόσβαση root για να επεξεργαστείτε αυτόν τον φάκελο):

/data/data/net.gcompris.full/data3/

Διαδρομή στα macOS:

~/Library/Caches/KDE/gcompris-qt/data3/

Είναι και τα δύο. Από την αρχή, το GCompris ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι ένα πακέτο GNU. Από το 2014 υποστηρίζεται και από την κοινότητα του KDE.


The name GCompris sounds like "J'ai compris" in French, which means "I understand" in English. Also, the G stands for GNU.


Όλο το περιεχόμενο και οι εξαρτήσεις υπόκεινται σε άδειες συμβατές με την άδεια AGPLv3.


Οι απαιτήσεις για τη δημιουργία και τη δημοσίευση λογισμικού για iOS δεν είναι συμβατές με τις άδειες χρήσης GPLv3 και AGPLv3 που χρησιμοποιούνται από αυτό το λογισμικό.


Για το android δημοσιεύουμε ήδη στο Play store και στο F-Droid. Η δημοσίευση σε όλα τα καταστήματα θα απαιτούσε πάρα πολλή δουλειά. Εάν χρησιμοποιείτε τάμπλετ Fire, μπορείτε να εγκαταστήσετε απευθείας το πιο πρόσφατο apk από τον ιστότοπό μας και να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα εκκίνησης τρίτου μέρους για πρόσβαση στην εφαρμογή από ένα παιδικό προφίλ.