Shkarkojeni

Windows

GCompris-in mund ta instaloni që nga Windows Store.

Shënim: Windows Store lyp Windows 10.


Ndryshe, mund të shkarkoni instaluesin që nga lidhjet më poshtë.

Domosdoshmëri sistemi: Windows 7, 8 ose 10, me mbulim të OpenGL 2-shit.

GCompris 4.1-Windows 64bitGCompris 4.1-Windows 32bit

Shënim: Nëse sistemi juaj nuk ka mbulim për OpenGL 2, ose nuk funksionon si duhet, ju lutemi, përdorni zërin GCompris (Safe Mode) te menuja e nisjes, për ta nisur GCompris-in nën mënyrën “software rendering”, e cila s’përdor OpenGL.

Nëse ju duhet vërtet një version që xhiron në Windows XP, ose, nëse sistemi juaj s’e mbulon versionin e ri, mund të përdorni instaluesin e fundit prej GCompris 15.10 të dikurshëm.

GCompris 15.10-Windows 32bit

Që të aktivizoni krejt veprimtaritë në këtë version të vjetër, mund të përdorni kodin 200202 te kuadrati që përmban fjalën CODE, kur nisni aplikacionin.

Android

Versioni për Android shpërndahet përmes Play Store.

GCompris 4.1 for Android

Mbulojmë që të dy llojet, android 32bit dhe 64bit, që nga Play Store. Versioni i duhur shkarkohet automatikisht, në varësi të sistemit tuaj operativ Android.


GCompris mund të merret edhe prej F-Droid, depoja për aplikacione Android të Lira dhe me Burim të Hapur.

GCompris 4.1 from F-Droid

Mundeni edhe të shkarkoni drejtpërsëdrejti apk-në që nga sajti ynë, për ta instaluar dorazi në pajisjen tuaj.

GCompris 4.1 apk for Android 64bitGCompris 4.1 apk for Android 32bit

Për pajisje që xhirojnë Android 2.3 deri në 4.0, versioni i fundit i përputhshëm është GCompris 0.81.


macOS

Versionin për macOS mund ta merrni prej lidhjes më poshtë.

Montuar dhe provuar në macOS 10.13.

GCompris 4.1-Darwin
GNU/Linux

Mund të kontrolloni nëse shpërndarja juaj jep një paketë për versionin më të ri të GCompris-së.

Furnizojmë paketa të pavarura për GNU/Linux. Do të duhej të funksiononin në çfarëdo shpërndarje të freskët. Domosdoshmëri sistemi: linux kernel 3.10, glibc 2.17, pulseaudio, gstreamer 1.0.

GCompris 4.1-Linux 64bitGCompris 4.1-Linux 32bit

Për ta përdorur, hapni një terminal, kaloni te dosja ku shkarkuat instaluesin dhe xhironi këto urdhra:

chmod u+x gcompris-qt-4.1-Linux64.sh
./gcompris-qt-4.1-Linux64.sh

Mandej lexoni licencën ose shtypni q për ta anashkaluar, përgjigjuni “yes” pyetjeve, dhe software-i do të instalohet në një dosje të re në krah të instaluesit.

Më në fund, që të nisni GCompris, kaloni te dosja e re, në bin, dhe dyklikoni mbi compris-qt.sh.

Shënim: Nëse sistemi juaj nuk përmban mbulim për OpenGL 2 ose nëse nuk funksionon si duhet, ju lutemi, shtoni mundësinë "--software-renderer" në fund të rreshtit të fundit të programthit gcompris-qt.sh. Një rrugë tjetër është të përpunohet kartela e formësimit (te ~/.config/gcompris-qt/gcompris-qt.conf): gjeni rreshtin renderer=auto , zëvendësoni “auto” me “software” (pa thonjëzat) dhe ruajeni kartelën.

Ndryshe, mund ta instaloni GCompris-në që nga Flathub, ose nga shitorja e Snap-it.

Raspberry Pi

Japim një paketë më vete për Raspberry Pi. Qe testuar vetëm me Raspberry Pi 3.

GCompris 4.1-Raspberry Pi 3

Për ta përdorur, hapni një terminal, kaloni te dosja ku shkarkuat instaluesin dhe xhironi këto urdhra:

chmod u+x gcompris-qt-4.1-Raspberry.sh
./gcompris-qt-4.1-Raspberry.sh

Mandej lexoni licencën ose shtypni q për ta anashkaluar, përgjigjuni “yes” pyetjeve, dhe software-i do të instalohet në një dosje të re në krah të instaluesit.

Më në fund, që të nisni GCompris, kaloni te dosja e re, në bin, dhe dyklikoni mbi compris-qt.sh.

Kod burim

Kodi burim është i passhëm sipas licencës GPLv3.

GCompris 4.1-source code
SHA-256 dhe GPG

Për të kontrolluar integritetin e shkarkimeve tuaja mund të merrni hashin origjinal SHA-256 të kartelave duke shtuar “.sha256” në fund të URL-së përkatëse të shkarkimit.

Paketa tarball e burimit dhe instaluesit për Linux janë nënshkruar me kyçin GPG nga Timothée Giet (kyç publik: 0x63d7264c05687d7e.asc)

kartela nënshkrimesh:
• GCompris 4.1-source codeGCompris 4.1-Linux 64bitGCompris 4.1-Linux 32bit