Last ned

☀ Vert fast sponsor
Windows

Du kan installera GCompris frå Windows Store.

Merk: Windows Store krev Windows 10.


Du kan òg lasta ned installasjons­programmet via lenkjene nedanfor.

Systemkrav: Windows 7, 8 eller 10 med OpenGL 2-støtte.

	   
 • GCompris 1.1-Windows 64bit
 • GCompris 1.1-Windows 32bit
 • Merk: Viss systemet ditt ikkje har støtte for OpenGL 2 eller støtta ikkje verkar, kan du bruka meny­oppføringa «GCompris (Safe Mode)» på Start-menyen for å køyra GCompris med programvare­basert oppteikning. Dette brukar ikkje brukar OpenGL.

  Viss du verkeleg treng ein versjon som køyrer på Windows XP, eller viss systemet ditt ikkje støttar den nye versjonen, kan du bruka det siste installerings­programmet frå den gamle versjon 15.10 av GCompris.

  	   
 • GCompris 15.10-Windows 32bit
 • Får å få tilgang til alle aktivitetane i denne gamle versjonen, kan du, når du startar programmet, bruka koden «200202» i registrerings­feltet som har teksten «CODE».

  Android

  Denne versjonen for Android er tilgjengeleg i Play Store.

  	   
 • GCompris 1.1 for Android
 • Me støttar både 32-bits og 64-bits Android i Play Store. Rett versjonen vert automatisk lasta ned basert på kva operativ­system du har.


  ÅTVARING: For Android versjon 4.4.2 bør du lasta ned og installera manuelt GCompris versjon 0.95 frå denne nettstaden, då versjon 0.96 frå Play Store ikkje kan lasta ned eksterne ressursar på denne Android-versjonen.


  GCompris er òg tilgjengeleg frå F-Droid, app­butikken for fri programvare for Android.

  	   
 • GCompris 1.1 from F-Droid

 • You can also directly download the apk from our website to install it manually on your device.

  	   
 • GCompris 1.1 apk for Android 32bit
 • GCompris 1.1 apk for Android 64bit
 • macOS

  Du kan lasta ned macOS-versjonen via lenkja nedanfor.

  Bygd og testa på macOS 10.13.

  	   
 • GCompris 1.1-Darwin
 • GNU/Linux

  Du kan sjå om distribusjonen har ein pakke for den nyaste GCompris-versjonen.

  Me tilbyr òg frittståande pakkar for GNU/Linux. Det bør fungera på alle nyare distribusjonar. Systemkrav: linux kernel 3.10, glibc 2.17, pulseaudio, gstreamer 1.0.

  	   
 • GCompris 1.1-Linux 64bit
 • GCompris 1.1-Linux 32bit
 • Du kan bruka han ved å opna eit terminal­vindauge i mappa der du lasta ned installerings­programmet og skriva:

       

  chmod u+x gcompris-qt-1.1-Linux64.sh

  ./gcompris-qt-1.1-Linux64.sh

  Les så lisensvilkåra eller trykk «Q» for å hoppa over dei, og svar ja på spørsmåla. Programmet vert då installert i ei ny mappe ved sidan av installerings­programmet.

  Til slutt kan du starta GCompris ved å gå til denne mappa, til undermappa «bin» og så trykkja på fila «gcompris-qt.sh».

  Merk: Viss systemet ditt ikkje har støtte for OpenGL 2 eller støtta ikkje verkar, legg til valet «--software-renderer» på slutten av siste linje i skriptfila «gcompris-qt.sh». Ein annan måte er å redigera oppsett­fila (~/.config/gcompris-qt/gcompris-qt.conf): Finn linja «renderer=auto», og byt ut «auto» med «software».

  Raspberry Pi

  Me tilbyr ein frittståande pakke for Raspberry Pi. Han er berre testa på Raspberry Pi 3.

  	   
 • GCompris 1.1-Raspberry Pi 3
 • Du kan bruka han ved å opna eit terminal­vindauge i mappa der du lasta ned installerings­programmet og skriva:

       

  chmod u+x gcompris-qt-1.1-Raspberry.sh

  ./gcompris-qt-1.1-Raspberry.sh

  Les så lisensvilkåra eller trykk «Q» for å hoppa over dei, og svar ja på spørsmåla. Programmet vert då installert i ei ny mappe ved sidan av installerings­programmet.

  Til slutt kan du starta GCompris ved å gå til denne mappa, til undermappa «bin» og så trykkja på fila «gcompris-qt.sh».

  Kjeldekode

  The source code is available under the AGPLv3 license.

  	   
 • GCompris 1.1-source code
 • MD5 og GPG

  For å kontrollera integriteten til dei nedlasta filene kan du samanlinka MD5-kontroll­summane med dei i denne fila: MD5SUMS

  Arkivfilene med kjeldekoden og Linux-installerings­programmet er signerte med GPG-nøkkelen til Timothée Giet (offentlegnøkkel: 0x63d7264c05687d7e.asc)

  	   

  Signaturfiler:

 • GCompris 1.1-source code
 • GCompris 1.1-Linux 64bit
 • GCompris 1.1-Linux 32bit