Δωρεά

Εσύ, τα παιδιά σου, η τάξη σου αγαπά το GCompris. Μπορείς να υποστηρίξεις το έργο με μια δωρεά.

Developing software takes a lot of time, it needs hardware, and other requirements that have a cost.

You can donate the amount of your choice to KDE :

Donate to KDE

Ευχαριστώ που υποστηρίζετε το Ελεύθερο Λογισμικό στην εκπαίδευση.


GCompris Thank-you