Δωρεά

Εσύ, τα παιδιά σου, η τάξη σου αγαπά το GCompris. Μπορείς να υποστηρίξεις το έργο με μια δωρεά.

Η ανάπτυξη του λογισμικού είναι χρονοβόρα, απαιτεί υλικό και έχει και άλλες απαιτήσεις που κοστίζουν.


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την ανάπτυξη του GCompris με τρόπο βιώσιμο, γίνε ευεργέτης του GCompris στο Patreon:

☀ Γίνε ευεργέτης

Επίσης μπορείς να δωρίσεις στο KDE το ποσό της επιλογής σου:

Δωρεά στο KDE


Ευχαριστώ που υποστηρίζεις το Ελεύθερο Λογισμικό στην εκπαίδευση.


Patreon

Ένα ευχαριστώ σε όλους για την υποστήριξη του Ελεύθερου Λογισμικού στο Patreon!
Miguel Angel Molina Valenzuela ☀ The Baiel Family

Alexey Vazhnov ☀ Artem Ivanov ☀ Bart Van Loon ☀ Federico Sogaro ☀ Jim Garrison ☀ Patrick Nafarrete ☀ Sebastian Beschke ☀ Sebastian Tur

Albert Astals Cid ☀ Alexander Riethmüller ☀ Cyrille Largillier ☀ Ilya Diallo ☀ Karl Ove Hufthammer ☀ PlayKodo - Aprendizaje Digital ☀ roman_the_ant ☀ Stephen Paul Weber

Alexandre Coulot ☀ Ali Nasser Alawaji ☀ egorguslyan ☀ Errepunto ☀ Fahad ☀ Ilaria Marocchi ☀ Jean Domas ☀ Matias Lavik ☀ Sebastian Blei ☀ Scott D'Vileskis ☀ Silviu Marin-Caea ☀ Simon Chatain ☀ svuorelaGCompris Thank-you