Δωρεά

Εσύ, τα παιδιά σου, η τάξη σου αγαπά το GCompris. Μπορείς να υποστηρίξεις το έργο με μια δωρεά.

Η ανάπτυξη του λογισμικού είναι χρονοβόρα, απαιτεί υλικό και έχει και άλλες απαιτήσεις που κοστίζουν.


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την ανάπτυξη του GCompris με τρόπο βιώσιμο, γίνε ευεργέτης του GCompris στο Patreon:

☀ Γίνε ευεργέτης

Επίσης μπορείς να δωρίσεις στο KDE το ποσό της επιλογής σου:

Δωρεά στο KDE


Ευχαριστώ που υποστηρίζεις το Ελεύθερο Λογισμικό στην εκπαίδευση.


Patreon

Ένα ευχαριστώ σε όλους για την υποστήριξη του Ελεύθερου Λογισμικού στο Patreon!
Tobias Behnisch ☀ Zachary

Alexey Vazhnov ☀ Federico Sogaro ☀ ivanna ☀ Patrick Nafarrete ☀ Sebastian Tur ☀ Thibaut Lassalle

Albert Astals Cid ☀ Chandresh Prakash ☀ Cyrille Largillier ☀ Ilya Diallo ☀ Jona ☀ Karl Ove Hufthammer ☀ omare ☀ PlayKodo Aprendizaje Digital ☀ roman_the_ant ☀ Sebastian Beschke ☀ Stephen Paul Weber

Ali Nasser Alawaji ☀ egorguslyan ☀ Errepunto ☀ Matias Lavik ☀ Scott D'Vileskis ☀ Simon Chatain ☀ svuorelaGCompris Thank-you