ซื้อ / บริจาค

ซื้อรุ่น Windows หรือ MacOSX

On proprietary operating systems (Windows/Mac/Android...), the full version of GCompris has a cost.
รุ่น Windows และ MacOSX มีจำนวน จำกัด ของกิจกรรมที่ เกี่ยวกับ 94 เมื่อ 147 ใช้ได้
Follow the instructions below to buy the full version.

 • Windows
 • For Windows, you can get the demo from the download page, and buy here the activation code to unlock the full version. The cost is 9€.


  Notes:

  For personal use, it is possible to use this code on several computers.
  For schools and other institutions, please contact us to get a quote.

  คลิกที่ ปุ่มด้านล่างนี้ ช่วยให้คุณสามารถ จ่าย 9 € สำหรับ รหัสเปิดใช้งาน หลังจาก ชำระเงินที่คุณ จะได้รับ ทันที ทางอีเมล์พร้อมกับคำแนะนำ ของคุณ (ตรวจสอบ โฟลเดอร์ สแปมของคุณ ) หากคุณ ไม่ได้รับอีเมล นี้กรุณา เขียนฉัน ที่ sales@gcompris.net

  การลงทะเบียนจะช่วยให้คุณ สิทธิในการ ปรับปรุง ใด ๆ รุ่นใหม่ของ GCompris เป็นเวลา 2 ปี หลังจากช่วงเวลา ที่ คุณยังคงสามารถ ใช้รุ่นล่าสุด ที่คุณได้ นานเท่าที่ คุณต้องการ


  Alternatively, you can also buy the full version of GCompris directly from the Windows Store.


 • MacOSX
 • For MacOSX, the current version is not available anymore, we are working to bring it back soon. It will use the same code as the Windows version.


 • Android
 • For Android, the recommended way is to directly buy the full version from Google Play store.

  You can also install the demo available in the store, and use the in-app purchase button to unlock the full version from it. Note however that this second method doesn't allow to use the Google Play Family Library to share it with your family. Also, a few users reported issues to unlock the demo.


 • GNU/Linux
 • For users of Free-Software operating systems, the full version is always free.
  This means that for GNU/Linux, the installer we provide and the distribution packages have the full version. There is no need for any activation code.
  However, you can still support us with a donation, see below.


  ขอบคุณ สำหรับการสนับสนุน ของซอฟต์แวร์เสรี ในด้านการศึกษา ของคุณ

  Timothée Giet.

  Legal reference: Company Timothée Giet RCS RENNES France 537 873 986.

  Schools

  For schools and other institutions, you need a site license.
  The price of a site license depends on the number of installations.

  Please contact us at sales@gcompris.net to request a quote.

  บริจาค

  คุณ เด็ก ของคุณ ในห้องเรียน ของคุณ รัก GCompris คุณมี ในขณะนี้ มีโอกาสที่จะ ช่วยให้ โครงการนี้

  Developing software takes a lot of time, it needs hardware, and other requirements that have a cost. Currently all sales and donations are used to support one of the main contributors, a professional graphic artist and developer who is now in charge of the graphics and co-maintaining the application.

  คุณสามารถบริจาค เงิน ที่คุณเลือก ได้โดยคลิกที่ ปุ่มด้านล่างนี้ :


  ขอบคุณ สำหรับการสนับสนุน ของซอฟต์แวร์เสรี ในด้านการศึกษา ของคุณ

  Timothée Giet.