Swedish (sv)

Intro (sv/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Avancerade färger description: Välj fjärilen med rätt färg voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Multiplikation av tal description: Träna på multiplikation voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Division av tal description: Träna på division voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Subtraktion av tal description: Träna på subtraktion voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Addition av tal description: Träna på addition av tal voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Logiska associationer description: Ordna färdigt frukterna voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4-2players.ogg title: Arrangera fyra (med en vän) description: Arrangera fyra symboler i en rad voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
align4.ogg title: Arrangera fyra (mot Tux) description: Arrangera fyra symboler i en rad voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
alphabet-sequence.ogg title: Alfabetisk följd description: Flytta helikoptern för att fånga molnen i alfabetisk ordning voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
baby_wordprocessor.ogg title: En miniordbehandlare description: En förenklad ordbehandlare för att låta barn leka med ett tangentbord och se bokstäverna. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Saker som passar ihop description: Dra och släpp sakerna för få dem att passa ihop voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Gör färdigt pusslet description: Dra och släpp formerna på respektive mål voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Balansera låda description: Flytta kulan till porten genom att luta på lådan. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Skicka bollen till Tux description: Tryck på vänster och höger piltangent samtidigt för att få bollen att gå i en rak linje. voice: Press the left and right arrow key at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Radspel (mot Tux) description: Klicka på antal bollar som du vill stoppa i hålen, och klicka sedan på knappen Ok. Vinnaren är den som inte har stoppat en boll i det röda hålet. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Radspel (med en kompis) description: Klicka på antal bollar som du vill stoppa i hålen, och klicka sedan på knappen Ok. Vinnaren är den som inte har stoppat en boll i det röda hålet. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
braille_alphabets.ogg title: Upptäck punktskrift description: Lär dig och memorera punktskriftssystemet voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Roligt med punktskrift description: Gör om bokstäverna till punktskrift voice: Create the Braille cell for the letter.
canal_lock.ogg title: Styr en sluss description: Tux har problem och måste ta sin båt genom en sluss. Hjälp Tux och förstå hur en kanalsluss fungerar. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Kategorisering description: Kategorisera sakerna i rätta och felaktiga grupper voice: Categorize the elements into the correct group
checkers.ogg title: Spela dam mot datorn description: Versionen i GCompris är det internationella damspelet, draughts. voice: play checkers against the computer
checkers_2players.ogg title: Spela dam mot en vän description: Versionen i GCompris är det internationella damspelet, draughts. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Spela schack mot Tux description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Spela schack mot en vän description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Slutet på schackspelet description: Spela slutet av schackspelet mot Tux voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Kronos description: Dra och släpp delarna för att organisera historien voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Klicka på en liten bokstav description: Lyssna och klicka på rätt bokstav voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Klicka på en stor bokstav description: Lyssna och klicka på rätt bokstav voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Klicka och rita description: Rita bilden genom att klicka på de markerade punkterna. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Klicka på mig description: Fånga alla simmande fiskar innan de lämnar akvariet voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Lär dig klockan description: Lär dig att läsa av tiden på en analog klocka voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Blanda målarfärger description: Upptäck blandning av målarfärger. voice: Match the colour by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Blanda färgat ljus description: Upptäck blandning av färgat ljus. voice: Match the colour by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Färger description: Klicka på rätt färg voice: Click on the right color
crane.ogg title: Bygg samma modell description: Styr kranen och kopiera modellen voice: Click on each item in turn in the left frame and move them to mirror their position in the right frame.
details.ogg title: Sök efter detaljerna description: Dra och släpp formerna på respektive mål voice: Slide the images on their respective targets
drawletters.ogg title: Skriv bokstäver description: Koppla ihop punkterna för att skriva bokstäver voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Skriv siffror description: Koppla ihop punkterna för att skriva siffrorna från 0 till 9 voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Räkna sakerna description: Placera sakerna så att de kan räknas på bäst sätt voice: Count the elements by organising them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Flytta musen eller tryck på skärmen description: Flytta musen eller tryck på skärmen för att radera området och upptäcka bakgrunden voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Dubbeltryck eller dubbelklicka description: Dubbeltryck eller dubbelklicka för att sudda området och upptäcka bakgrundsbilden voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Klicka eller tryck description: Klicka eller tryck för att sudda området och upptäcka bakgrunden voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Utforska lantgårdens djur description: Lär dig om gårdens djur, vilka läten de har och intressanta fakta. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Utforska monument description: Utforska monument från hela världen. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Utforska världens djur description: Lär dig om världens djur, intressanta fakta och var de hör hemma på kartan. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Utforska världens musik description: Lär dig om världens musik. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
fifteen.ogg title: Femtonspelet description: Flytta varje bricka för att återskapa bilden. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
followline.ogg title: Styr slangen description: Brandmannen behöver släcka elden men slangen är blockerad. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Fotbollsspelet description: Sparka bollen i mål voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Hitta området description: Dra och släpp områden för att rita om hela landet voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Hitta länderna description: Dra och släpp delarna för att rita om hela kartan voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Enkla bokstäver description: Skriv in de fallande bokstäverna innan de når marken voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Gnumch likhet description: Led talätaren till uttrycken som är lika med det tal som visas längst ner på skärmen. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Gnumch faktorer description: Led talätaren till alla faktorerna för talet längst upp på skärmen. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Gnumch olikhet description: Led talätaren till alla uttryck som inte är lika med talet längst upp på skärmen. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Gnumch multipler description: Led talätaren till alla multipler av talet längst upp på skärmen. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Gnumch primtal description: Led talätaren till alla primtal. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Färgläggning av diagram description: Färglägg diagrammet så att inga intilliggande noder har samma färg. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
guesscount.ogg title: Antal gissningar description: Gissa det algebraiska uttrycket och dra rutorna för att få ett resultat som är lika med gissningsantalet. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Gissa ett tal description: Hjälp Tux rymma från grottan. Tux har gömt ett tal som du ska hitta. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Det klassiska spelet Hänga gubben description: Gissa bokstäverna i det givna ordet. För att hjälpa till visas en del av bilden som motsvarar ordet vid varje felaktigt försök. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Förenklat Tornen i Hanoi description: Reproducera det givna tornet voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: Tornen i Hanoi description: Reproducera tornet på höger sida voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Hexagon description: Hitta jordgubben genom att klicka på de blåa fälten voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Bildnamn description: Dra och släpp varje sak ovanför dess namn voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Musikinstrument description: Klicka på de rätta musikinstrumenten voice: Click on the correct musical instrument.
intro_gravity.ogg title: Introduktion till gravitation description: Introduktion till gravitationskonceptet voice: Change the planets' gravitational force by moving the sliders up and down. Be careful not to crash Tux's spaceship.
land_safe.ogg title: Landa säkert description: Förstå acceleration orsakad av gravitation. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Berika ditt ordförråd description: Gör färdigt språkinlärningsaktiviteter. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
leftright.ogg title: Hitta din vänster- och högerhand description: Avgör om en hand är en vänster- eller högerhand voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Bokstav i vilket ord description: En bokstav visas och/eller läses upp. Några ord visas och barnen måste hitta ordet eller orden där bokstaven finns. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Släck lyset description: Målet är att släcka alla lampor. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: Louis Brailles historia description: Gå igenom de viktigare datumen för uppfinnaren av punktskriftsystemet voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: Den magiska hatten description: Räkna hur många saker som finns under den magiska hatten efter några har försvunnit voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: Den magiska hatten description: Räkna hur många saker som finns under den magiska hatten voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Labyrint description: Hjälp Tux komma ut ur labyrinten voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Osynlig labyrint description: Led Tux ut ur den osynliga labyrinten voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Relativ labyrint description: Hjälp Tux att komma ut ur labyrinten (förflyttningarna är relativa) voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodi description: Reproducera en ljudföljd voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-enumerate.ogg title: Minnesspel med uppräkning description: Vänd på korten och hitta talet som stämmer överens med bilden. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Spela minnesspel med alla räknesätt mot Tux description: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Minnesspel med alla räknesätt description: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Spela minnesspel med addition och subtraktion mot Tux description: Vänd på korten för att hitta två tal som subtraheras till samma resultat tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Minnesspel med addition och subtraktion description: Vänd på korten för att hitta två tal som subtraheras till samma resultat tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Spela ett minnesspel med addition mot Tux description: Vänd på korten för att hitta två tal som adderas till samma resultat, tills alla korten är borta. Tux gör samma sak, och du måste slå honom. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Minnesspel med addition description: Vänd på korten för att hitta två tal som har samma summa tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Ett minnesspel med division mot Tux description: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Minnesspel med division description: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Spela minnesspel med subtraktion mot Tux description: Vänd på korten för att hitta två tal som adderar eller subtraherar till samma resultat tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Minnesspel med subtraktion description: Vänd på korten för att hitta två tal som adderar eller subtraherar till samma resultat tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Spela minnesspel med multiplikation och division mot Tux description: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Minnesspel med multiplikation och division description: Vänd på korten för att hitta motsvarande operation tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Spela minnesspel med multiplikation mot Tux description: Vänd på korten för att hitta två tal som multipliceras till samma resultat tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Minnesspel med multiplikation description: Vänd på korten för att hitta två tal som multipliceras till samma resultat tills alla korten är borta. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Spela ett ljudminnesspel mot Tux description: Spela ljudminnesspelet mot Tux voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Minnesspel med ljud description: Klicka på korten och lyssna för att hitta motsvarande ljud voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Minnesspel med bilder mot Tux description: Vänd på korten för att hitta samhörande par mot Tux voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Minnesspel med ordnummer description: Vänd på korten och hitta talet som stämmer överens med ordet. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Minnesspel med bilder description: Vänd på korten för att hitta passande par voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Gräv efter guld description: Använd mushjulet för att komma nära bergväggen och sök efter guldklimpar. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Saknad bokstav description: voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Pengar description: Öva på att använda pengar voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Ge Tux hans växelpengar description: Öva att använda pengar genom att ge Tux hans växelpengar voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Ge Tux hans växelpengar, inklusive eurocent description: Öva att använda pengar genom att ge Tux hans växelpengar voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Pengar med eurocent description: Träna att använda pengar inklusive eurocent voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Bygg om mosaiken description: Lägg varje sak på samma plats som i det givna exemplet. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Kvarnspel (mot Tux) description: Gör så att motspelaren bara har två pjäser, eller förhindra ett giltigt drag. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Kvarnspel (mot en vän) description: Gör så att motspelaren bara har två pjäser, eller förhindra ett giltigt drag. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
number_sequence.ogg title: Talföljd description: Rör talen i rätt ordning. voice: Draw the picture by touching each number in the right sequence.
numbers-odd-even.ogg title: Jämna och udda tal description: Flytta helikoptern för att fånga molnen som har jämna eller udda tal voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers
paintings.ogg title: Lägg pusslet description: Dra och släpp delarna för att skapa om de ursprungliga tavlorna voice: Catch and drop each piece on the points.
penalty.ogg title: Straffspark description: Dubbelklicka eller dubbeltryck på bollen för att göra mål. voice: Double click or double tap on the ball to score a goal.
photo_hunter.ogg title: Fotojägare description: Hitta skillnaden mellan de två bilderna. voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
planegame.ogg title: Tal i ordning description: Flytta helikoptern så att det når molnen i rätt följd voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the number in the clouds in numerical order.
readingh.ogg title: Horisontell lästräning description: Läs igenom en lista med ord och ta reda på om ett givet ord finns i den. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Vertikal lästräning description: Läs en vertikal lista med ord och ta reda på om ett givet ord finns i den. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Rita om den givna bilden description: Rita om den givna bilden utan fel på det tomma rutmönstret. voice: Use the drawing tools to reproduce a symmetrical figure on the right hand side.
redraw_symmetrical.ogg title: Spegla den givna bilden description: Rita den givna bilden på det tomma rutmönstret som om du ser den i en spegel. voice: Use the drawing tools to reproduce the right-hand side symmetrical figure.
renewable_energy.ogg title: Förnyelsebar energi description: Tux har kommit tillbaka från en fisketur i sin båt. Sätt igång det elektriska systemet så att han kan få ljus hemma. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Öva på subtraktion med ett roligt spel description: Tux är hungrig. Hjälp honom hitta fisk genom att räkna till rätt isflak. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Romerska siffror description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Balansera vågen description: Dra och släpp vikter för att balansera vågen voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Balansera vågen description: Dra och släpp vikter för att balansera vågen och beräkna tyngden voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Balansera vågen description: Dra och släpp vikter för att balansera vågen och beräkna tyngden med avoirdupois-enheter voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Dela ut godisbitarna description: Försök att dela godisbitarna mellan det angivna antalet barn voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: En enkel teckningsaktivitet description: Skapa en egen teckning voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Tal med tärningar description: Räkna prickarna på tärningarna innan de når marken voice: Count the number on your dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Tal med dominobrickor description: Räkna prickarna på dominobrickorna innan de når marken voice: Count the number of the points on the dominoes then type the result on your keyboard.
submarine.ogg title: Styr en u-båt description: Styr u-båten till slutmålet. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, placera unika symboler i ett rutmönster. description: Symboler måste vara unika i en rad, i en kolumn och (om angivet) i varje låda. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Superhjärna description: Tux har gömt flera saker. Hitta dem igen i rätt ordning. voice: Find out the right combination of colors. A black pin means you found the correct colour in the correct position, a white pin means it's the correct colour but in the wrong position.
tangram.ogg title: Pusselspelet Tangram description: Målet är att bilda en given form voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Öva på addition med ett målspel description: Träffa målet och räkna dina poäng voice: Click on the target to launch darts, then count your score!
tic_tac_toe.ogg title: Tre-i-rad (mot Tux) description: Placera tre markeringar i en rad voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Tre-i-rad (med en vän) description: Placera tre markeringar i en rad voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Ett pusselspel med glidande block description: Flytta den röda bilen från parkeringsplatsen ut genom porten till höger voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Vattnets kretslopp description: Tux har kommit tillbaka från en fisketur i sin båt. Sätt igång vattnet så att han kan ta en dusch. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Fallande ord description: Skriv in hela de fallande orden innan de når marken voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

ERROR: Missing resource file /src/activities/gletters/resource/default-sv.json Instructions to create this file

Letters (sv/alphabet/)

Misc (sv/misc/)

These files are missing

File Description
check_answer.ogg

Colors (sv/colors/)

Geography (sv/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afghanistan
algeria.ogg Algeriet
american_samoa.ogg Amerikanska Samoa
angola.ogg Angola
australia.ogg Australien
azerbaijan.ogg Azerbaijan
bangladesh.ogg Bangladesh
belize.ogg Belize
benin.ogg Benin
bhutan.ogg Bhutan
botswana.ogg Botswana
burkina_faso.ogg Burkina Faso
burundi.ogg Burundi
cambodia.ogg Kambodja
cameroon.ogg Kamerun
central_african_republic.ogg Centralafrikanska republiken
chad.ogg Tchad
china.ogg Kina
cook_islands.ogg Cooköarna
democratic_republic_of_congo.ogg Demokratiska republiken Kongo
djibouti.ogg Djibouti
east_timor.ogg Östtimor
egypt.ogg Egypten
equatorial_guinea.ogg Ekvatorialguinea
eritrea.ogg Eritrea
ethiopia.ogg Etiopien
fiji.ogg Fiji
french_polynesia.ogg Franska Polynesien
gabon.ogg Gabon
gambia.ogg Gambia
georgia.ogg Asien
ghana.ogg Ghana
guinea.ogg Guinea
guinea_bissau.ogg Guinea Bissau
hawaii.ogg Hawaii
india.ogg Indien
indonesia.ogg Indonesien
iran.ogg Iran
iraq.ogg Irak
ivory_coast.ogg Elfenbenskusten
japan.ogg Japan
jordan.ogg Jordanien
kazakhstan.ogg Kazakstan
kenya.ogg Kenya
kiribati.ogg Kiribati
kyrgyzstan.ogg Kirgizistan
laos.ogg Laos
lesotho.ogg Lesotho
liberia.ogg Liberia
libya.ogg Libyen
madagascar.ogg Madagaskar
malawi.ogg Malawi
malaysia.ogg Malaysia
mali.ogg Mali
marshall_islands.ogg Marshallöarna
mauritania.ogg Mauretanien
micronesia.ogg Mikronesien
mongolia.ogg Mongoliet
moroco.ogg Marocko
mozambique.ogg Mozambique
myanmar.ogg Myanmar
namibia.ogg Namibia
nepal.ogg Nepal
new_caledonia.ogg Nya Kaledonien
new_zealand.ogg Nya Zeeland
niger.ogg Niger
nigeria.ogg Nigeria
north_korea.ogg Nordkorea
northern_mariana_islands.ogg Nordmarianerna
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
papua_new_guinea.ogg Papua Nya Guinea
philippines.ogg Filippinerna
pitcairn_islands.ogg Pitcairnöarna
puerto_rico.ogg Puerto Rico
republic_of_congo.ogg Republiken Kongo
rwanda.ogg Rwanda
saudi_arabia.ogg Saudiarabien
senegal.ogg Senegal
serbia.ogg Serbien
sierra_leone.ogg Sierra Leone
solomon_islands.ogg Solomonöarna
somalia.ogg Somalia
south_africa.ogg Sydafrika
south_korea.ogg Sydkorea
sri_lanka.ogg Sri Lanka
sudan.ogg Sudan
swaziland.ogg Swaziland
syria.ogg Syrien
taiwan.ogg Taiwan
tajikistan.ogg Tadzjikistan
tanzania.ogg Tanzania
thailand.ogg Thailand
togo.ogg Togo
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunisien
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
uganda.ogg Uganda
united_arab_emirates.ogg Förenade Arabemiraten
us_minor.ogg Förenta Staternas mindre och utliggande öar
uzbekistan.ogg Uzbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
vietnam.ogg Vietnam
western_sahara.ogg Västsahara
yemen.ogg Jemen
zambia.ogg Zambia
zimbabwe.ogg Zimbabwe

ERROR: missing resource file /src/activities/lang/resource/content-sv.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-sv.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2017-10-05