Slovak (sk)

Intro (sk/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Zložitejšie farby description: Vybrať motýľa správnej farby voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Násobenie čísel description: Precvičovanie násobilky voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Delenie čísel description: Precvičovanie delenia voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Odčítavanie čísel description: Precvičovanie odčítania voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Sčítavanie čísel description: Precvičovanie sčítania čísel voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Logické asociácie description: Dokončiť usporiadanie ovocia voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4-2players.ogg title: Usporiadať štyri (s priateľom) description: Usporiadať štyri žetóny do jedného radu voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
align4.ogg title: Zarovnať štyri (proti tučniakovi) description: Usporiadať štyri žetóny do jedného radu voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
alphabet-sequence.ogg title: Abecedná sekvencia description: Presunúť vrtuľník, aby chytal mraky nasledujúce poradie abecedy voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
baby_wordprocessor.ogg title: description: voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Zodpovedajúce položky description: Pretiahnuť položky tak, aby si zodpovedali voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Dokončiť puzzle description: Pretiahnuť tvary na ich príslušné ciele voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: description: voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Prihrávanie lopty tučniakovi Tuxovi. description: Stlačiť ľavú a pravú šípku v rovnakom čase, aby išla lopta po rovnej čiare. voice: Press the left and right arrow key at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Piškvorky (proti Tuxovi) description: voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Piškvorky (s priateľom) description: voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
braille_alphabets.ogg title: Objavovanie Braillovho systému description: Naučiť a zapamätať si Braillovo písmo voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Zábava s Braillovým písmom description: Braillove písmená voice: Create the Braille cell for the letter.
canal_lock.ogg title: Obsluhovanie plavebnej komory description: Tučniak Tux má problém, potrebuje prejsť so svojou loďou cez plavebnú komoru. Pomôž mu a zisti ako funguje plavebná komora. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Písanie veľkých písmen fontu description: voice: Categorize the elements into the correct group
checkers.ogg title: Hrať šach proti Tuxovi description: voice: play checkers against the computer
checkers_2players.ogg title: description: voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Hrať šach proti Tuxovi description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: description: Zahrajte si koniec šachovej hry proti Tuxovi voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Chronos description: Pretiahnuť položky, aby sa usporiadal prekreslila príbeh voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Klikni na malé písmenko description: Vypočuj si písmenko a potom naň klikni voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Klikni na veľké písmenko description: Vypočuj si písmenko a potom naň klikni voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Klikni a kresli description: Nakresliť obrázok klikaním na vybrané body. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Klikni na mňa description: Uloviť všetky plávajúce ryby skôr ako odplávajú z akvária voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Učenie sa hodín description: Naučiť sa, ako povedať čas na analógových hodinách voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Miešanie farieb v obrázku description: Odhaliť miešanie farieb náterov. voice: Match the colour by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Miešanie farieb svetla description: Odhaliť miešanie farieb svetla. voice: Match the colour by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Farby description: Klikni na správnu farbu voice: Click on the right color
crane.ogg title: Nájdi malý bubon description: voice: Click on each item in turn in the left frame and move them to mirror their position in the right frame.
details.ogg title: Nájsť podrobnosti description: Pretiahnuť tvary na ich príslušné ciele voice: Slide the images on their respective targets
drawletters.ogg title: Jednoduché písmená description: voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Jednoduché písmená description: voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Spočítaj predmety description: Umiestni si predmety tak, aby si ich čo najľahšie spočítal voice: Count the elements by organising them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky description: Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky, aby sa vymazala oblasť a objavilo pozadie voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť description: Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť, aby sa vymazala oblasť a objavil obrázok pozadia voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Kliknúť alebo tapnúť description: Poklepať alebo kliknúť, aby sa vymazala oblasť a objavilo pozadie voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: description: voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Objavte pamiatky description: Objavte pamiatky sveta. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Objavte zvieratá sveta description: voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Objavte svetovú hudbu description: Nauč sa o hudbe sveta. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
fifteen.ogg title: Hra pätnásť description: Presunúť každú položku, aby sa znovu vytvoril obrázok. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
followline.ogg title: Ovládanie polievacej hadice description: Hasič musí zastaviť oheň, ale hadica je zablokovaná. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Futbalová hra description: Kopni loptu do bránky voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Vyhľadať oblasť description: Pretiahnuť regióny, aby sa prekreslila celá krajina voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Vyhľadať kraje description: Pretiahnuť položky, aby sa prekreslila celá mapa voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Jednoduché písmená description: Stlač klávesu padajúceho písmena skôr ako dopadne voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Gnumch rovnosť description: Doveď Čísložrúta na výraz, ktorý sa rovná číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Gnumch delitele description: Doveď Čísložrúta na všetky delitele čísla uvedeného v hornej časti obrazovky. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Gnumch nerovnosť description: Doveď Čísložrúta na výrazy, ktoré sa nerovnajú číslu uvedenému v hornej časti obrazovky. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Gnumch násobky description: Doveď Čísložrúta na všetky násobky čísla uvedeného v hornej časti obrazovky. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Gnumch prvočísla description: Doveď Čísložrúta na všetky prvočísla, ktoré sú menšie ako číslo uvedené v hornej časti obrazovky. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: description: voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
guesscount.ogg title: description: voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Hádaj číslo description: Pomôž tučniakovi uniknúť z jaskyne. Hádaj číslo, ktoré si tučniak myslí. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: description: voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Zjednodušené Hanojské veže description: Reprodukovať danú veža voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: Hanojské veže description: Reprodukovať vežu na pravej strane voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Šesťuholník description: Nájdi jahôdku klikaním na modré políčka voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Názov obrázka description: Pretiahnuť každú položku nad jej názov voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Hudobné nástroje description: Klikni na správne hudobné nástroje voice: Click on the correct musical instrument.
intro_gravity.ogg title: Uvedenie gravitácie description: Úvod do konceptu gravitácie voice: Change the planets' gravitational force by moving the sliders up and down. Be careful not to crash Tux's spaceship.
land_safe.ogg title: description: voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Obohaťte si slovnú zásobu description: voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
leftright.ogg title: Nájdi svoju ľavú a pravú ruku description: Zisti či je to pravá alebo ľavá ruka voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: description: voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Svetlá sú vypnuté description: Cieľom je vypnúť všetky svetlá. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: História Louisa Brailla description: Prehľad hlavných dátumov vynálezcu Braillovho písma voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: Čarodejníkov klobúk description: Spočítaj koľko vecí je pod čarovným klobúkom po tom, ako boli nejaké odobraté voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: Čarodejníkov klobúk description: Spočítaj koľko hviezdičiek je pod čarovným klobúkom voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Bludisko description: Pomôž tučniakovi dostať sa von z bludiska voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Neviditeľné bludisko description: Vyviesť Tuxa z neviditeľného bludiska voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Relatívne bludisko description: Pomôcť Tuxovi dostať sa z tohto bludiska (Pohyb je relatívny) voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melódia description: voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-enumerate.ogg title: Pexeso so sčítaním description: Otáčaj karty tak, aby číslo zodpovedalo nakreslenému obrázku. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Pexeso s matematikou proti tučniakovi description: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Pexeso s precvičením matematiky description: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Pexeso so sčítaním a odčítaním proti tučniakovi description: Otáčaj karty a hľadaj dve, ktorých číselný výsledok je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Pexeso so sčítaním a odčítaním description: Otáčaj karty a hľadaj dve, ktorých číselný výsledok je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Pexeso so sčítaním proti tučniakovi description: Obráťte karty, aby ste našli dve čísla, ktoré súhlasia, kým všetky karty nezmiznú. Tux robí to isté. Musíte ho poraziť! voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Pexeso so sčítaním description: Otáčaj karty a hľadaj dve, ktorých výsledok sčítania je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Pexeso s delením proti tučniakovi description: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Pexeso s delením description: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Pexeso s odčítaním proti tučniakovi description: Otáčaj karty a hľadaj dvojice, ktorých číselný výsledok (sčítanie,odčítanie) je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Pexeso s odčítaním description: Otáčaj karty a hľadaj dvojice, ktorých číselný výsledok (sčítanie,odčítanie) je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Pexeso s násobením a delením proti tučniakovi description: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Pexeso s násobením a delením description: Otáčaj karty a hľadaj dvojice s rovnakým číselným výsledkom. Takto vyzbieraj všetky karty. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Pexeso s násobením proti tučniakovi description: Otáčaj karty a hľadaj dve, ktorých číselný výsledok po násobení je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Pexeso s násobením description: Otáčaj karty a hľadaj dve, ktorých číselný výsledok po násobení je rovnaký. Takto vyzbieraj všetky dvojice. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Zvuková pamäťová hra proti tučniakovi description: Zahraj si zvukovú pamäťovú hru proti tučniakovi voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Zvuková pamäťová hra description: Kliknúť na karty a počúvať, aby sa našli zodpovedajúce zvuky voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Obrázkové pexeso proti Tuxovi description: Pretočiť karty pre nájdenie zodpovedajúcich párov proti Tuxovi voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Pexeso so sčítavaním slov description: Otáčaj karty tak, aby číslo zodpovedalo slovu. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Obrázkové pexeso description: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Dolovanie zlata description: Použi koliesko myši pre pohyb ku kamennej stene a hľadaj zlaté zrnká. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Chýbajúce písmeno description: voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Peniaze description: Precvičovanie používania peňazí voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Dajte Tuxovi jeho drobné description: Precvičovanie používania peňazí rozmeňovaním a vracaním Tuxovi voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Dajte Tuxovi jeho drobné, vrátane centov description: Precvičovanie používania peňazí rozmeňovaním a vracaním Tuxovi voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Peniaze s centmi description: Precvičovanie používania peňazí vrátane centov voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Poskladaj mozaiku description: Vložte každú položku na rovnaké miesto, ako daný príklad. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Zarovnať štyri (proti tučniakovi) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Usporiadať štyri (s priateľom) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
number_sequence.ogg title: Sekvencia čísel description: Dotknúť sa čísel v správnom poradí. voice: Draw the picture by touching each number in the right sequence.
numbers-odd-even.ogg title: Párne a nepárne čísla description: Presuňte vrtuľník, aby ste chytili mraky, ktoré majú párne alebo nepárne čísla voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers
paintings.ogg title: Zložiť puzzle description: Pretiahnite položky, aby sa znovu zostavili pôvodné maľby voice: Catch and drop each piece on the points.
penalty.ogg title: Pokutový kop description: Dvojitým kliknutím alebo poklepaním na loptu pre strelenie gólu. voice: Double click or double tap on the ball to score a goal.
photo_hunter.ogg title: Hľadanie rozdielov description: Nájdite rozdiely medzi dvoma obrázkami! voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
planegame.ogg title: Čísla v poradí description: Pohybuj vrtuľníkom tak, aby zachytil oblaky v správnom poradí voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the number in the clouds in numerical order.
readingh.ogg title: Cvičenie vodorovného čítania description: Čítajte zoznam slov a precvičte si, či dané slovo je tam. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Cvičenie zvislého čítania description: Čítajte zvislý zoznam slov a precvičte si, či je tam dané slovo. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Prekresliť daný obrázok description: Dokonale nakresliť daný obrázok na prázdnej mriežke. voice: Use the drawing tools to reproduce a symmetrical figure on the right hand side.
redraw_symmetrical.ogg title: Zrkadliť daný obrázok description: Nakresliť obrázok na prázdnu mriežku, akoby ste ho videli v zrkadle. voice: Use the drawing tools to reproduce the right-hand side symmetrical figure.
renewable_energy.ogg title: Obnoviteľná energia description: voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Precvičovanie odčítania pomocou zábavnej hry description: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu pomocou počítania ľadových bodov. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Rímske číslice description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Správne vyváž váhy description: Ťahaj a pusti závažia a vyrovnaj váhy voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Správne vyváž váhy description: Ťahaj a pusti závažia na vyrovnanie váh a vypočítaj ich váhu voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Správne vyváž váhy description: Pretiahnuť hmotnosti na vyrovnanie váh a vypočítať hmotnosť v jednotke z avoirdupois voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Vyhľadať kraje description: voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Jednoduché kreslenie description: Vytvoriť si svoju vlastnú kresbu voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Čísla s kockami description: Spočítaj bodky na kocke skôr než dopadne na zem voice: Count the number on your dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Čísla s dominom description: Spočítaj bodky na domine skôr, než dopadne na zem voice: Count the number of the points on the dominoes then type the result on your keyboard.
submarine.ogg title: description: Nakresliť obrázok klikaním na vybrané body. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, umiestniť jedinečné symboly do mriežky description: Symboly musia byť po jednom v riadkoch, stĺpcoch a (ak sa to vyžaduje) v každej z oblastí. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Super mozog description: Tux skryl niekoľko položiek. Nájdite ich opäť v správnom poradí voice: Find out the right combination of colors. A black pin means you found the correct colour in the correct position, a white pin means it's the correct colour but in the wrong position.
tangram.ogg title: Puzzle hra tangram description: Cieľom je vytvoriť daný tvar voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Precvičovanie sčítania pomocou terčovej hry description: Zasiahni terč a spočítaj svoje body voice: Click on the target to launch darts, then count your score!
tic_tac_toe.ogg title: Piškvorky (proti Tuxovi) description: Umiestniť tri značky do radu voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Piškvorky (s priateľom) description: Umiestniť tri značky do radu voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Hra s posúvaním blokov description: Cieľom je presunúť červené auto z parkoviska cez bránu vpravo voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Vodný cyklus description: voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Padajúce slová description: Úplne napíš padajúce slová skôr ako dopadnú na zem voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

ERROR: Missing resource file /src/activities/gletters/resource/default-sk.json Instructions to create this file

Letters (sk/alphabet/)

Misc (sk/misc/)

Colors (sk/colors/)

Geography (sk/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afganistan
american_samoa.ogg Americká Samoa
australia.ogg Austrália
azerbaijan.ogg Azerbajdžan
bangladesh.ogg Bangladéš
belize.ogg Belize
bhutan.ogg Bhután
cambodia.ogg Kambodža
china.ogg Čína
cook_islands.ogg Cookove ostrovy
east_timor.ogg Východný Timor
fiji.ogg Fidži
french_polynesia.ogg Francúzska Polynézia
georgia.ogg Ázie
hawaii.ogg Havaj
india.ogg India
indonesia.ogg Indonézia
iran.ogg Irán
iraq.ogg Irak
japan.ogg Japonsko
jordan.ogg Jordánsko
kazakhstan.ogg Kazachstan
kiribati.ogg Kiribati
kyrgyzstan.ogg Kirgizsko
laos.ogg Laos
malaysia.ogg Malajzia
marshall_islands.ogg Marshallove ostrovy
micronesia.ogg Mikronézia
mongolia.ogg Mongolsko
myanmar.ogg Mjanmarsko
nepal.ogg Nepál
new_caledonia.ogg Nová Kaledónia
new_zealand.ogg Nový Zéland
north_korea.ogg Severná Kórea
northern_mariana_islands.ogg Severné Mariány
oman.ogg Omán
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
papua_new_guinea.ogg Papua Nová Guinea
philippines.ogg Filipíny
pitcairn_islands.ogg Pitcairnove ostrovy
puerto_rico.ogg Portoriko
republic_of_congo.ogg Konžská republika
saudi_arabia.ogg Saudská Arábia
solomon_islands.ogg Šalamúnove ostrovy
south_korea.ogg Južná Kórea
sri_lanka.ogg Srí Lanka
syria.ogg Sýria
taiwan.ogg Taiwan
tajikistan.ogg Tadžikistan
thailand.ogg Thajsko
tonga.ogg Tonga
turkmenistan.ogg Turkménsko
tuvalu.ogg Tuvalu
united_arab_emirates.ogg Spojené arabské emiráty
us_minor.ogg Menšie odľahlé ostrovy USA
uzbekistan.ogg Uzbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
vietnam.ogg Vietnam
yemen.ogg Jemen

ERROR: missing resource file /src/activities/lang/resource/content-sk.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-sk.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2017-10-05