Dutch (nl)

Intro (nl/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Geavanceerde kleuren description: Kies de vlinder met de juiste kleur voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Vermenigvuldiging van getallen description: Oefenen met vermenigvuldigen voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Getallen delen description: Oefenen met delen voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Getallen van elkaar aftrekken description: Oefenen met aftrekken voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Getallen optellen description: Oefenen met optellen van getallen voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Logische samenhang description: Voltooi de volgorde van het fruit voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4-2players.ogg title: Zet er vier op een rij (met een vriend) description: Zet vier tekens op een rij voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
align4.ogg title: Zet er vier op een rij (tegen Tux) description: Zet vier tekens op een rij voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
alphabet-sequence.ogg title: Alfabetische volgorde description: Verplaats de helicopter om de wolken te vangen in de alfabetische volgorde voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
baby_wordprocessor.ogg title: Een kleine woordprocessor description: Een eenvoudige woordprocessor om de kinderen te laten spelen met een toetsenbord en letters herkennen. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Wat hoort bij elkaar? description: Sleep de prentjes naar de juiste plaats voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Maak de puzzel af description: Sleep de vormen naar de juiste plaats voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Balanceerdoos description: Navigeer de bal naar de deur door de doos op te tillen. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Schiet de bal naar Tux description: Druk tegelijk op de pijltjestoetsen links en rechts om de bal in een rechte lijn te schieten. voice: Press the left and right arrow key at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Bar-spel (tegen Tux) description: Klik op het aantal ballen dat u in de gaten wilt plaatsen en klik daar na op de knop OK. De winnaar is diegene die geen bal in het rode gat heeft geplaatst. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Bar-spel (met een vriend) description: Klik op het aantal ballen dat u in de gaten wilt plaatsen en klik daar na op de knop OK. De winnaar is diegene die geen bal in het rode gat heeft geplaatst. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
braille_alphabets.ogg title: Ontdek het Braillesysteem description: Leer en onthoud het Braille-systeem voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Lol met Braille description: Braille de letters voice: Create the Braille cell for the letter.
canal_lock.ogg title: Een sluis bedienen description: Tux heeft een probleem met zijn boot. Hij moet hem door de sluis brengen. Help Tux en leer hoe een sluis werkt. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Categorisatie description: De elementen in de juiste en onjuiste groepen zetten voice: Categorize the elements into the correct group
checkers.ogg title: Speel het damspel tegen de computer description: De versie in GCompris is het internationale dammen. voice: play checkers against the computer
checkers_2players.ogg title: Speel een spelletje dammen met je vriend description: De versie in GCompris is het internationale dammen. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Speel schaak tegen Tux description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Speel schaak tegen je vriend description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Einde van het spel schaken description: Speel het einde van het spel schaken tegen Tux voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Chronos description: Sleep de prentjes zodat de verhaallijn klopt voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Klik op een kleine letter description: Klik op de letter die je hoort voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Klik op een hoofdletter description: Klik op de letter die je hoort voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Klik en teken description: Teken het figuur door op de geselecteerde punten te klikken. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Klik op mij description: Vang alle zwemmende vissen voordat ze het aquarium verlaten voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Kloklezen description: Leer kloklezen op een klok met wijzers voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Verf kleuren mengen description: Ontdekken van het mengen van kleuren. voice: Match the colour by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: De kleuren van het licht mengen description: Ontdekken van het mengen van lichtkleuren. voice: Match the colour by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Kleuren description: Klik op de juiste kleur voice: Click on the right color
crane.ogg title: Bouw hetzelfde ontwerp description: Bedien de kraan en hijs alles op de goede plek voice: Click on each item in turn in the left frame and move them to mirror their position in the right frame.
details.ogg title: Zoek naar de details description: Sleep de vormen naar de juiste plaats voice: Slide the images on their respective targets
drawletters.ogg title: Letters tekenen description: Verbind de stippen om letters te tekenen voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Cijfers schrijven description: Verbind de stippen om cijfers van 0 tot 9 te schrijven voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Tel het aantal figuurtjes description: Zet de dingen in de beste volgorde om ze te tellen voice: Count the elements by organising them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Beweeg de muis of raak het scherm aan description: Beweeg de muis of raak het scherm aan om een gebied te wissen en de achtergrond zichtbaar te maken voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Dubbel tappen of dubbelklikken description: Dubbel tap of dubbelklik om het gebied te wissen en de achtergrondafbeelding te ontdekken voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Klikken of tappen description: Klik of tap om het gebied te wissen en de achtergrond zichtbaar te maken voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Ontdek Dieren op de Boerderij description: Leer over boerderij dieren, wat voor geluid ze maken en belangrijke weetjes voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Monumenten leren kennen description: Leer monumenten uit de hele wereld kennen voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Leer dieren van de wereld kennen description: Leer over dieren van de wereld, interessante feiten en hun verblijfplaats op de kaart. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Ontdek Wereldmuziek description: Ontdek de wereldmuziek voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
fifteen.ogg title: Het vijftien-spel description: Verplaats elk item om de afbeelding opnieuw te maken. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
followline.ogg title: De diepte van een onderzeeër controleren description: De brandweerman moet de brand blussen, maar de slang is verstopt. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Het voetbalspel description: Stoot de bal in het doel voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Vind de regio description: Sleep de regio's om de landkaart te tekenen voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Vind de landen description: Sleep de onderdelen om de landkaart te maken voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Eenvoudige Letters description: Typ de vallende letters voor ze de grond raken voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Monster-gelijkheid description: Stuur het cijfermonster naar de sommen die het getal onderaan het scherm als uitkomst hebben. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Factoren-monster description: Stuur het getallenmonster naar alle factoren van het getal bovenaan het scherm. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Ongelijkheids-monster description: Stuur het getallenmonster naar alle sommen die niet het getal bovenaan het scherm als uitkomst hebben. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Veelvouden-monster description: Stuur het monster naar alle meervouden van het getal bovenaan het scherm. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Priemgetal-monster description: Stuur het monster naar alle priemgetallen. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Kleuren van grafiek description: Kleur de grafiek zodat geen twee naast elkaar liggende nodes dezelfde kleur hebben. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
guesscount.ogg title: Aantal keren raden description: Raad de algebraïsche uitdrukking en sleep de stenen om een resultaat gelijk aan het aantal keren raden te krijgen. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Raad een getal description: Help Tux uit de grot ontsnappen. Tux verbergt een getal dat jij moet ontdekken. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Het klassieke galgje-spel description: Raad de letters van het gegeven woord. Om u te helpen wordt zal, bij iedere foute poging, een deel van de afbeelding, die het woord representeert, worden onthuld. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Versimpelde Toren van Hanoi description: Maak de gegeven toren opnieuw voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: De Toren van Hanoi description: Bouw dezelfde toren als aan de rechterkant voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Zeshoek description: Zoek de aardbei door op de blauwe velden te klikken voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Plaatjes Noemen description: Sleep en laat het object los boven zijn naam voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Muziekinstrumenten description: Klik op de juiste muziekinstrumenten voice: Click on the correct musical instrument.
intro_gravity.ogg title: Inleiding tot de zwaartekracht description: Inleiding tot het begrip zwaartekracht voice: Change the planets' gravitational force by moving the sliders up and down. Be careful not to crash Tux's spaceship.
land_safe.ogg title: Land veilig description: Versnelling begrijpen door zwaartekracht. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Breidt je woordenschat uit description: Volledige activiteiten voor leren van een taal. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
leftright.ogg title: Vind de rechter- en linkerhanden description: Bepaal of je een linker of rechterhand ziet voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Letter in welk woord description: Er wordt een letter getoond en/of uitgesproken. Sommige woorden worden getoond, de kinderen moeten het woord vinden of de woorden waarin deze letter verschijnt. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Lichten uit description: Het doel is alle lichten uit te schakelen. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: De geschiedenis van Louis Braille description: Repeteer de belangrijkste data van de uitvinder van het Braille systeem. voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: De magische hoed description: Tel hoeveel dingen zich onder de magische hoed bevinden nadat sommigen zijn ontsnapt voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: De magische hoed description: Tel hoeveel dingen zich onder de magische hoed bevinden voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Doolhof description: Help Tux uit het doolhof voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Onzichtbaar doolhof description: Leid Tux uit het onzichtbare doolhof voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Relatief doolhof description: Help Tux uit dit doolhof (verplaatsing is relatief) voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodie description: Een volgorde van tonen reproduceren voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-enumerate.ogg title: Geheugenspel met tellen description: Draai de kaarten om om het cijfer te vinden op het getekende plaatje. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Speel geheugenspelletjes met sommen tegen Tux description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Rekenkundig geheugenspel description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Speel het geheugenspel optellen en aftrekken tegen Tux description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die van elkaar afgetrokken hetzelfde zijn, net zolang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Geheugenspel met optellen en aftrekken description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die van elkaar afgetrokken hetzelfde zijn, net zolang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Speel het geheugenspel optellen tegen Tux description: Draai de kaarten om om twee getallen te vinden die opgeteld hetzelfde zijn, net zolang tot alle kaarten op zijn. Tux doet hetzelfde. Je moet hem verslaan ! voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Geheugenspel met geluid description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die opgeteld hetzelfde zijn, net zolang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Speel het geheugenspel delen tegen Tux description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Geheugenspel met delen description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Het geheugenspel aftrekken tegen Tux description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken hetzelfde zijn totdat alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Geheugenspel met aftrekken description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken hetzelfde zijn totdat alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Het geheugenspel vermenigvuldigen en delen tegen Tux description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Memoryspel met vermenigvuldigen en delen description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Het geheugenspel vermenigvuldigen tegen Tux description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die met elkaar vermenigvuldigd hetzelfde zijn, net zolang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Geheugenspel met tafels van vermenigvuldiging description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die met elkaar vermenigvuldigd hetzelfde zijn, net zolang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Het geheugenspel met geluid tegen Tux description: Speel het geheugenspel met geluid tegen Tux voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Geheugenspel met geluid description: Klik op kaarten en luister goed om de overeenkomstige geluiden te vinden voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Geheugenspel met afbeeldingen tegen Tux description: Zoek de overeenkomstige kaarten door ze om te draaien tegen Tux voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Geheugenspel met woordcijfers description: Draai de kaarten om om het getal te vinden behorende bij het getal als woord. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Geheugenspel met afbeeldingen description: Vind de overeenkomstige kaarten door ze om te draaien voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Goud delven description: Gebruik het muiswiel om dichter bij de rotswand te komen en naar goudklompjes uit te kijken. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Ontbrekende letter description: voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Geld description: Leren omgaan met geld voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Geef Tux zijn wisselgeld description: Leren met geld omgaan door aan Tux zijn wisselgeld te geven voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Geef Tux zijn wisselgeld, inclusief centen description: Leren met geld omgaan door aan Tux zijn wisselgeld te geven voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Geld met centen description: Leren met geld en kleingeld omgaan voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Maak het mozaïek description: Zet elk item op dezelfde plaats als in het gegeven voorbeeld. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Molenspel (tegen Tux) description: Verminder de tegenstander tot twee stukken of laat hem zonder een legale zet. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Molenspel (met een vriend) description: Verminder de tegenstander tot twee stukken of laat hem zonder een legale zet. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
number_sequence.ogg title: Volgorde van getallen description: Raak de getallen aan in de juiste volgorde. voice: Draw the picture by touching each number in the right sequence.
numbers-odd-even.ogg title: Even en oneven getallen description: Vang met de helicopter de wolken die even of oneven getallen bevatten voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers
paintings.ogg title: Maak de puzzel af description: Sleep de plaatjes naar de juiste plaats voice: Catch and drop each piece on the points.
penalty.ogg title: Strafschop description: Dubbelklik of tik dubbel op de bal om een doelpunt te scoren. voice: Double click or double tap on the ball to score a goal.
photo_hunter.ogg title: Jager naar foto's description: Zoek de verschillen tussen de twee plaatjes! voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
planegame.ogg title: Getallen op volgorde description: Vang met de helicopter de wolken in de juiste volgorde voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the number in the clouds in numerical order.
readingh.ogg title: Horizontale leesoefening description: Lees een lijst met woorden en kijk of er een gegeven word is zit. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Verticale leesoefening description: Lees een verticale lijst met woorden en kijk of er een gegeven woord in zit. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Teken de gegeven afbeelding opnieuw description: Teken heel precies de gegeven afbeelding op het lege rooster. voice: Use the drawing tools to reproduce a symmetrical figure on the right hand side.
redraw_symmetrical.ogg title: De gegeven afbeelding spiegelen description: Teken de afbeelding op het lege rooster zoals je het in een spiegel ziet. voice: Use the drawing tools to reproduce the right-hand side symmetrical figure.
renewable_energy.ogg title: Hernieuwbare energie description: Tux komt terug van vissen met zijn boot. Probeer de elektriciteitsvoorziening te herstellen zodat hij weer licht heeft in zijn huis. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Oefenen met aftrekken met een leuk spel description: Tux heeft honger. Help hem vissen te vinden door het aantal ijsschotsen te tellen om bij de vis te komen. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Romeinse getallen description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Breng de weegschaal in evenwicht description: Sleep gewichten en zet ze neer om de weegschaal in evenwicht te brengen voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Breng de weegschaal in evenwicht description: Sleep gewichten en laat ze los om de schaal in evenwicht te brengen en het gewicht te berekenen voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Breng de weegschaal in evenwicht description: Sleep gewichten en laat ze los om de schalen in evenwicht te brengen in de eenheid avoirdupois voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Deel de snoepjes description: Probeer de snoepjes te verdelen naar een gegeven aantal kinderen voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Een eenvoudige tekenactiviteit description: Maak uw eigen tekening voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Getallen met dobbelstenen description: Tel het aantal puntjes op de dobbelstenen voordat ze de grond raken voice: Count the number on your dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Getallen met dominostenen description: Tel het aantal stippen op de dominostenen voordat ze de grond raken voice: Count the number of the points on the dominoes then type the result on your keyboard.
submarine.ogg title: Een onderzeeër besturen description: Stuur de onderzeeër naar het eindpunt. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, plaats unieke symbolen in een raster description: De symbolen mogen maar 1 keer voorkomen in elke rij, kolom, en zonodig in elk gebiedje. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Super Brain description: Tux heeft verschillende dingen verborgen. Zoek ze in de juiste volgorde voice: Find out the right combination of colors. A black pin means you found the correct colour in the correct position, a white pin means it's the correct colour but in the wrong position.
tangram.ogg title: Het spel met de tangram puzzel description: Het doel is een gegeven vorm te maken voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Optellen oefenen met een doelspel description: Raak het doel aan en tel de punten voice: Click on the target to launch darts, then count your score!
tic_tac_toe.ogg title: Tic-Tac-Toe (tegen Tux) description: Drie-op-een-rij voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Tic-Tac-Toe (met een vriend) description: Drie-op-een-rij voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Een puzzel met schuivende blokken description: Haal de rode auto uit de parkeerplaats door de sluis aan de rechterkant voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Watercyclus description: Tux komt terug van vissen met zijn boot. Probeer de watervoorziening te herstellen zodat hij een douche kan nemen. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Vallende woorden description: Typ de vallende woorden voordat ze de grond raken voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

Letters (nl/alphabet/)

Misc (nl/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
configuration.ogg

Colors (nl/colors/)

Geography (nl/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afghanistan
american_samoa.ogg Amerikaans Samoa
australia.ogg Australië
azerbaijan.ogg Azerbeidzjan
bangladesh.ogg Bangladesh
bhutan.ogg Bhutan
cambodia.ogg Cambodja
china.ogg China
cook_islands.ogg Cookeilanden
democratic_republic_of_congo.ogg Democratische Republiek Congo
east_timor.ogg Oost-Timor
fiji.ogg Fiji
french_polynesia.ogg Frans-Polynesië
georgia.ogg Georgië
hawaii.ogg Hawaii
india.ogg India
indonesia.ogg Indonesië
iran.ogg Iran
iraq.ogg Irak
japan.ogg Japan
jordan.ogg Jordanië
kazakhstan.ogg Kazachstan
kiribati.ogg Kiribati
kyrgyzstan.ogg Kirgizië
laos.ogg Laos
malaysia.ogg Maleisië
marshall_islands.ogg Marshalleilanden
micronesia.ogg Micronesië
mongolia.ogg Mongolië
myanmar.ogg Myanmar
nepal.ogg Nepal
new_caledonia.ogg Nieuw-Caledonië
new_zealand.ogg Nieuw-Zeeland
north_korea.ogg Noord-Korea
northern_mariana_islands.ogg Noordelijke Marianen
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
papua_new_guinea.ogg Papoea-Nieuw-Guinea
philippines.ogg Filipijnen
pitcairn_islands.ogg Pitcairn-Eilanden
republic_of_congo.ogg Democratische republiek Congo
saudi_arabia.ogg Saoedi-Arabië
senegal.ogg Senegal
solomon_islands.ogg Salomonseilanden
south_korea.ogg Zuid-Korea
sri_lanka.ogg Sri Lanka
syria.ogg Syrië
taiwan.ogg Taiwan
tajikistan.ogg Tadzjikistan
thailand.ogg Thailand
tonga.ogg Tonga
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
united_arab_emirates.ogg Verenigde Arabische Emiraten
us_minor.ogg Verenigde Staten Kleine Afgelegen Eilanden
uzbekistan.ogg Oezbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
vietnam.ogg Vietnam
yemen.ogg Jemen

ERROR: missing resource file /src/activities/lang/resource/content-nl.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-nl.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2017-10-05