Dutch (nl)

Intro (nl/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Geavanceerde kleuren description: Kies de vlinder met de juiste kleur voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Vermenigvuldiging van getallen description: Oefenen met vermenigvuldigen voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: Getallen delen description: Oefenen met delen voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Getallen van elkaar aftrekken description: Oefenen met aftrekken voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Getallen optellen description: Oefenen met optellen van getallen voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Logische samenhang description: Voltooi de rangschikking van het fruit voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4-2players.ogg title: Zet er vier op een rij (met een vriend) description: Zet vier tekens op een rij voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
align4.ogg title: Zet er vier op een rij (tegen Tux) description: Zet vier tekens op een rij voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
alphabet-sequence.ogg title: Alfabetische volgorde description: Verplaats de helikopter om de wolken te vangen in de alfabetische volgorde voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
baby_wordprocessor.ogg title: Een simpele tekstverwerker description: Een eenvoudige tekstverwerker om de kinderen te laten spelen met een toetsenbord en letters te herkennen. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Bij elkaar horende dingen description: Sleep de prentjes naar de juiste plaats voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Maak de puzzel af description: Sleep de vormen naar de juiste plaats voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Balanceerdoos description: Navigeer de bal naar de deur door de doos te kantelen. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Beweeg de bal naar Tux description: Druk tegelijk op de pijltjestoetsen links en rechts om de bal recht vooruit te bewegen. voice: Press the left and right arrow key at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Bar-spel (tegen Tux) description: Klik op het aantal ballen dat je in de gaten wilt plaatsen en klik daar na op de knop OK. De winnaar is diegene die geen bal in het rode gat heeft geplaatst. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Bar-spel (met een vriend) description: Klik op het aantal ballen dat je in de gaten wilt plaatsen en klik daar na op de knop OK. De winnaar is diegene die geen bal in het rode gat heeft geplaatst. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
braille_alphabets.ogg title: Ontdek het Braillesysteem description: Leer en onthoud het Braille-systeem voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Lol met Braille description: Braille de letters voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: Kalender description: Lees wat te doen en selecteer de juiste datum op de kalender voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Een sluis bedienen description: Tux heeft een probleem met zijn boot. Hij moet hem door de sluis brengen. Help Tux en leer hoe een sluis werkt. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Categorisatie description: De elementen in de juiste en onjuiste groepen zetten voice: Categorize the elements into the correct group
checkers.ogg title: Speel het damspel tegen de computer description: De versie in GCompris is de internationale versie. voice: play checkers against the computer
checkers_2players.ogg title: Speel een spelletje dammen met je vriend description: De versie in GCompris is de internationale versie. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Speel schaak tegen Tux description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Speel schaak tegen je vriend description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Einde van het schaakspel description: Speel het einde van het spel schaken tegen Tux voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Chronos description: Sleep de plaatjes zodat de verhaallijn klopt voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Klik op een kleine letter description: Klik op de letter die je hoort voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Klik op een hoofdletter description: Klik op de letter die je hoort voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Klik en teken description: Teken het figuur door op de geselecteerde stippen te klikken. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Klik op mij description: Vang alle zwemmende vissen voordat ze het aquarium verlaten voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: Leren klokkijken description: Leer klokkijken op een klok met wijzers voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Verf kleuren mengen description: Ontdekken van het mengen van kleuren. voice: Match the colour by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: De kleuren van het licht mengen description: Ontdekken van het mengen van lichtkleuren. voice: Match the colour by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Kleuren description: Klik op de juiste kleur voice: Click on the right color
crane.ogg title: Bouw hetzelfde ontwerp description: Bedien de kraan en hijs alles op de goede plek voice: Click on each item in turn in the left frame and move them to mirror their position in the right frame.
details.ogg title: Zoek de details description: Sleep de vormen naar de juiste plaats voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: Digitale elektriciteit description: Maak en simuleer een digitaal elektrisch schema voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Letters tekenen description: Verbind de stippen om letters te tekenen voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Cijfers schrijven description: Verbind de stippen om cijfers van 0 tot en met 9 te schrijven voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Tel het aantal figuurtjes description: Zet de dingen op rij om ze te tellen voice: Count the elements by organising them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Beweeg de muis of raak het scherm aan description: Beweeg de muis of raak het scherm aan om een gebied te wissen en zo de achtergrond te ontdekken voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Dubbel tikken of dubbelklikken description: Tik 2 keer of dubbelklik om het gebied te wissen en de achtergrondafbeelding te ontdekken voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Klikken of tikken description: Klik of tik om het gebied te wissen en de achtergrond zichtbaar te maken voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Ontdek Dieren op de Boerderij description: Leer over boerderijdieren, wat voor geluid ze maken en andere belangrijke weetjes voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Monumenten verkennen description: Verken monumenten uit de hele wereld. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Leer dieren van de wereld kennen description: Leer over dieren van de wereld, interessante feiten en hun verblijfplaats op de kaart. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Ontdek Wereldmuziek description: Ontdek de wereldmuziek voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Familie description: Deze activiteit leert je wie behoren bij je familie voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Wijs de relaties aan description: voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: Het vijftien-spel description: Verplaats elk item om de afbeelding opnieuw te maken. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Zoek de dag description: Lees de oprdracht en zoek de juiste datum door middel van wiskundige berekeningen. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Bedien de slangleiding description: De brandweerman moet de brand blussen, maar de slang is verstopt. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: Het voetbalspel description: Schiet de bal in het doel voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Vind de regio description: Sleep de regio's naar de kaart om het land compleet te maken voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Vind de landen description: Sleep de onderdelen om de landkaart compleet te maken voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Eenvoudige Letters description: Typ de vallende letters voor ze de grond raken voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Monster-gelijkheid description: Stuur het cijfermonster naar de sommen die het getal onderaan het scherm als uitkomst hebben. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Factoren-monster description: Stuur het getallenmonster naar alle factoren van het getal bovenaan het scherm. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Ongelijkheids-monster description: Stuur het getallenmonster naar alle sommen die niet het getal bovenaan het scherm als uitkomst hebben. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Veelvouden-monster description: Stuur het monster naar alle meervouden van het getal bovenaan het scherm. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Priemgetal-monster description: Stuur het monster naar alle priemgetallen. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Kleuren van grafiek description: Kleur de grafiek zodat geen twee naast elkaar liggende stippen dezelfde kleur hebben. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
guesscount.ogg title: Aantal keren raden description: Raad de algebraïsche uitdrukking en sleep de stenen om een resultaat gelijk aan het aantal keren raden te krijgen. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Raad een getal description: Help Tux uit de grot ontsnappen. Tux verbergt een getal dat jij moet ontdekken. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: Het klassieke galgje-spel description: Raad de letters van het gegeven woord. Om je te helpen wordt zal, bij iedere foute poging, een deel van de afbeelding, die het woord representeert, worden onthuld. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Versimpelde Toren van Hanoi description: Maak de gegeven toren opnieuw voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: De Toren van Hanoi description: Bouw dezelfde toren als die aan de rechterkant voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Zeshoek description: Zoek de aardbei door op de blauwe velden te klikken voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Naam van het plaatje description: Sleep en laat het object los boven zijn naam voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Muziekinstrumenten description: Klik op de juiste muziekinstrumenten voice: Click on the correct musical instrument.
intro_gravity.ogg title: Inleiding tot de zwaartekracht description: Inleiding tot het begrip zwaartekracht voice: Change the planets' gravitational force by moving the sliders up and down. Be careful not to crash Tux's spaceship.
land_safe.ogg title: Land veilig description: Versnelling begrijpen door zwaartekracht. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Breid je woordenschat uit description: Volledige activiteiten voor leren van een taal. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
leftright.ogg title: Vind de linker- en rechterhanden description: Bepaal of je een linker of rechterhand ziet voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Letter in welk woord description: Er wordt een letter getoond en/of uitgesproken. Sommige woorden worden getoond, je moet het woord of de woorden vinden waarin deze letter voorkomt. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Lichten uit description: Het doel is alle lichten uit te schakelen. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: De geschiedenis van Louis Braille description: Bekijk de belangrijkste data van de uitvinder van het Braille systeem. voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: De magische hoed description: Tel hoeveel dingen zich onder de magische hoed bevinden nadat sommigen zijn ontsnapt voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: De magische hoed description: Tel hoeveel dingen zich onder de magische hoed bevinden voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Doolhof description: Help Tux uit het doolhof voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: Onzichtbaar doolhof description: Leid Tux uit het onzichtbare doolhof voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Relatief doolhof description: Help Tux uit dit doolhof (verplaatsing is relatief) voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodie description: Een volgorde van tonen reproduceren voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Geheugenspel tegen Tux met onderscheid hoofdletters en kleine letters description: Draai de kaarten om om de hoofdletter of de kleine letter te vinden die er bij hoort. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Geheugenspel met bij elkaar horende hoofd- en kleine letters description: Draai de kaarten om om het alfabet overeen te laten komen tussen hoofd- en kleine letters. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Geheugenspel met tellen description: Draai de kaarten om om het cijfer te vinden op het getekende plaatje. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Speel geheugenspelletjes met sommen tegen Tux description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Rekenkundig geheugenspel description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Speel het geheugenspel optellen en aftrekken tegen Tux description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken hetzelfde zijn totdat alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Geheugenspel met optellen en aftrekken description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken hetzelfde zijn totdat alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Speel het geheugenspel optellen tegen Tux description: Draai de kaarten om om twee getallen te vinden die opgeteld hetzelfde zijn, net zolang tot alle kaarten op zijn. Tux doet hetzelfde. Je moet hem verslaan ! voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Geheugenspel met optellen description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die opgeteld hetzelfde zijn, net zolang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Speel het geheugenspel delen tegen Tux description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Geheugenspel met delen description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Het geheugenspel aftrekken tegen Tux description: Klik/Tik op 2 kaarten om er twee te vinden waarbij de som op de ene kaart het antwoord op de andere kaart oplevert, net zolang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Geheugenspel met aftrekken description: Klik/Tik op 2 kaarten om er twee te vinden waarbij de som op de ene kaart het antwoord op de andere kaart oplevert, net zolang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Het geheugenspel vermenigvuldigen en delen tegen Tux description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Memoryspel met vermenigvuldigen en delen description: Draai de kaarten om teneinde een passende rekenkundige operatie (optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen) te vinden, net zo lang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Het geheugenspel vermenigvuldigen tegen Tux description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die met elkaar vermenigvuldigd hetzelfde zijn, net zolang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Geheugenspel met tafels van vermenigvuldiging description: Draai de kaarten om teneinde twee getallen te vinden die met elkaar vermenigvuldigd hetzelfde zijn, net zolang tot alle kaarten op zijn. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Het geheugenspel met geluid tegen Tux description: Speel het geheugenspel met geluid tegen Tux voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Geheugenspel met geluid description: Klik op kaarten en luister goed om de overeenkomstige geluiden te vinden voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Geheugenspel met afbeeldingen tegen Tux description: Zoek de overeenkomstige kaarten door ze om te draaien tegen Tux voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Geheugenspel met woordcijfers description: Draai de kaarten om om het getal te vinden behorende bij het woord. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Geheugenspel met afbeeldingen description: Vind de overeenkomstige kaarten door ze om te draaien voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: Goud delven description: Gebruik het muiswiel om dichter bij de rotswand te komen en zoek goudklompjes. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Ontbrekende letter description: voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Geld description: Leren omgaan met geld voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Geef Tux zijn wisselgeld description: Leren met geld omgaan door Tux zijn wisselgeld te geven voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Geef Tux zijn wisselgeld, inclusief centen description: Leren met geld omgaan door Tux zijn wisselgeld te geven voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Geld met centen description: Leren met geld en kleingeld omgaan voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Maak het mozaïek description: Zet elk item op dezelfde plaats als in het gegeven voorbeeld. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Molenspel (tegen Tux) description: Verminder het aantal stukken bij de tegenstander tot twee of laat hem achter zonder een mogelijke zet. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Molenspel (met een vriend) description: Verminder het aantal stukken bij de tegenstander tot twee of laat hem achter zonder een mogelijke zet. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
number_sequence.ogg title: Volgorde van getallen description: Raak de getallen aan in de juiste volgorde. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Even en oneven getallen description: Vang met de helikopter de wolken die even of oneven getallen bevatten voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers
paintings.ogg title: Maak de puzzel description: Sleep de plaatjes links naar de juiste stip om het schilderij te maken voice: Catch and drop each piece on the points.
penalty.ogg title: Strafschop description: Double click or double tap on the ball to score a goal. voice: Double click or double tap on the ball to score a goal.
photo_hunter.ogg title: Fotojager description: Zoek de verschillen tussen de twee plaatjes! voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
planegame.ogg title: Getallen op volgorde description: Vang met de helikopter de wolken in de juiste volgorde voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the number in the clouds in numerical order.
readingh.ogg title: Horizontale leesoefening description: Lees een lijst met woorden en kijk of het gegeven woord erin zit. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Verticale leesoefening description: Lees een verticale lijst met woorden en kijk of het gegeven woord erin zit. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Teken de gegeven afbeelding opnieuw description: Teken heel precies de gegeven afbeelding op het lege rooster. voice: Use the drawing tools to reproduce a symmetrical figure on the right hand side.
redraw_symmetrical.ogg title: De gegeven afbeelding spiegelen description: Teken de afbeelding op het lege rooster zoals je het in een spiegel ziet. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Duurzame energie description: Tux komt terug van vissen met zijn boot. Probeer de elektriciteitsvoorziening te herstellen zodat hij weer licht heeft in zijn huis. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Oefenen met aftrekken met een leuk spel description: Tux heeft honger. Help hem vissen te vinden door het aantal ijsschotsen te tellen om bij de vis te komen. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Romeinse getallen description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Breng de weegschaal in evenwicht description: Sleep gewichten en zet ze neer om de weegschaal in evenwicht te brengen voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Breng de weegschaal in evenwicht description: Sleep gewichten en laat ze los om de schaal in evenwicht te brengen en het gewicht te berekenen voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Breng de weegschaal in evenwicht description: Sleep gewichten en laat ze los om de schalen in evenwicht te brengen in de avoirdupois eenheden (pound, ounce) voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Deel de snoepjes description: Probeer de snoepjes te verdelen naar een gegeven aantal kinderen voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Een eenvoudige tekenactiviteit description: Maak uw eigen tekening voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Getallen met dobbelstenen description: Tel het aantal puntjes op de dobbelstenen voordat ze de grond raken voice: Count the number on your dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Getallen met dominostenen description: Tel het aantal stippen op de dominostenen voordat ze de grond raken voice: Count the number of the points on the dominoes then type the result on your keyboard.
submarine.ogg title: Een onderzeeër besturen description: Stuur de onderzeeër naar het eindpunt. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, plaats unieke symbolen in een raster description: De symbolen mogen maar 1 keer voorkomen in elke rij, kolom, en zo nodig in elk gebiedje. voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Super Brein description: Tux heeft verschillende dingen verborgen. Zoek ze in de juiste volgorde voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: Het spel met de tangram puzzel description: Het doel is een gegeven vorm te maken voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Optellen oefenen met een doelspel description: Raak het doel aan en tel de punten voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Boter, Kaas en Eieren (tegen Tux) description: Plaats drie tekens op een rij voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Boter, Kaas en Eieren (met een vriend) description: Plaats drie tekens op een rij voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Een puzzel met schuivende blokken description: Haal de rode auto uit de parkeerplaats door de opening aan de rechterkant voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: Watercyclus description: Tux komt terug van vissen op zijn boot. Probeer de watervoorziening te herstellen zodat hij een douche kan nemen. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Vallende woorden description: Typ de vallende woorden voordat ze de grond raken voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

Letters (nl/alphabet/)

Misc (nl/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
configuration.ogg

Colors (nl/colors/)

Geography (nl/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afghanistan
american_samoa.ogg Amerikaans Samoa
australia.ogg Australië
azerbaijan.ogg Azerbeidzjan
bangladesh.ogg Bangladesh
bhutan.ogg Bhutan
cambodia.ogg Cambodja
china.ogg China
cook_islands.ogg Cookeilanden
democratic_republic_of_congo.ogg Democratische Republiek Congo
east_timor.ogg Oost-Timor
fiji.ogg Fiji
french_polynesia.ogg Frans-Polynesië
georgia.ogg Georgië
hawaii.ogg Hawaii
india.ogg India
indonesia.ogg Indonesië
iran.ogg Iran
iraq.ogg Irak
japan.ogg Japan
jordan.ogg Jordanië
kazakhstan.ogg Kazachstan
kiribati.ogg Kiribati
kyrgyzstan.ogg Kirgizië
laos.ogg Laos
malaysia.ogg Maleisië
marshall_islands.ogg Marshalleilanden
micronesia.ogg Micronesië
mongolia.ogg Mongolië
myanmar.ogg Myanmar
nepal.ogg Nepal
new_caledonia.ogg Nieuw-Caledonië
new_zealand.ogg Nieuw-Zeeland
north_korea.ogg Noord-Korea
northern_mariana_islands.ogg Noordelijke Marianen
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
papua_new_guinea.ogg Papoea-Nieuw-Guinea
philippines.ogg Filipijnen
pitcairn_islands.ogg Pitcairn-Eilanden
republic_of_congo.ogg Democratische republiek Congo
saudi_arabia.ogg Saoedi-Arabië
senegal.ogg Senegal
solomon_islands.ogg Salomonseilanden
south_korea.ogg Zuid-Korea
sri_lanka.ogg Sri Lanka
syria.ogg Syrië
taiwan.ogg Taiwan
tajikistan.ogg Tadzjikistan
thailand.ogg Thailand
tonga.ogg Tonga
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
united_arab_emirates.ogg Verenigde Arabische Emiraten
us_minor.ogg Verenigde Staten Kleine Afgelegen Eilanden
uzbekistan.ogg Oezbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
vietnam.ogg Vietnam
yemen.ogg Jemen

ERROR: missing resource file /src/activities/lang/resource/content-nl.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-nl.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2018-02-26