Galician (gl)

Intro (gl/intro/)

These files are missing

File Description
advanced_colors.ogg title: Cores avanzadas description: Selecciona a bolboreta da cor correcta. voice: click on the required color
algebra_by.ogg title: Multiplicación de números description: Practica a operación de multiplicar voice: Multiply the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_div.ogg title: División de números description: Practicar a operación de división voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_minus.ogg title: Resta de números description: Practicar a operación de resta voice: Subtract the two numbers and type in your answer before the balloon lands in the water
algebra_plus.ogg title: Suma de números description: Practicar a suma de números voice: Add the two numbers together and type in your answer before the balloon lands in the water
algorithm.ogg title: Asociacións lóxicas description: Ordena as froitas voice: Click on the missing items on the table and follow the logical sequence displayed above it.
align4-2players.ogg title: Catro en liña (cun amigo) description: Coloca catro fichas en liña voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align 4 tokens to win.
align4.ogg title: Catro en liña (contra Tux) description: Coloca catro fichas en liña voice: Click on the column where you wish your token to fall and try to align of 4 tokens before Tux.
alphabet-sequence.ogg title: Secuencia alfabética description: Move o helicóptero para coller as nubes en orde alfabética. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
baby_wordprocessor.ogg title: Un procesador de texto para bebés description: Un procesador de texto simplista para deixar que os nenos xoguen co teclado e vexan letras. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
babymatch.ogg title: Elementos coincidentes description: Arrastra e solta os elementos para facer que coincidan. voice: Drag and drop the objects matching the pictures
babyshapes.ogg title: Completa o quebracabezas description: Arrastra e solta as formas onde corresponda voice: Drag and drop the objects matching the shapes.
balancebox.ogg title: Caixa de equilibrio description: Dirixe unha bóla á porta inclinando a caixa. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Fai que a bóla lle chegue a Tux description: Preme as teclas de frecha esquerda e dereita ao mesmo tempo para que a bóla vaia en liña recta. voice: Press the left and right arrow key at the same time to send the ball straight on
bargame.ogg title: Xogo de mesa (contra Tux) description: Preme o número de bólas que queres colocar nos buratos e a continuación preme o botón «Aceptar». Gaña o que non poña ningunha bóla no burato vermello. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
bargame_2players.ogg title: Xogo de mesa (cunha amiga ou amigo) description: Preme o número de bólas que queres colocar nos buratos e a continuación preme o botón «Aceptar». Gaña o que non poña ningunha bóla no burato vermello. voice: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
braille_alphabets.ogg title: Descobre o sistema braille description: Aprende e memoriza o sistema braille. voice: Click on Tux to start and then re-create the Braille cells.
braille_fun.ogg title: Diversión con braille description: Representa as letras con braille voice: Create the Braille cell for the letter.
calendar.ogg title: description: voice: Select the asked date on the calendar
canal_lock.ogg title: Manexa unha esclusa description: Tux ten problemas e precisa levar o seu barco a través dunha esclusa. Axuda a Tux e descubre como funciona unha esclusa. voice: You are responsible for the lock and you must help Tux pass through. Click on the valves to cause either a drop or an increase in the water level, and click on the gates to open or close a path.
categorization.ogg title: Agrupar description: Agrupa os elementos correctos e incorrectos voice: Categorize the elements into the correct group
checkers.ogg title: Xoga ás damas contra o computador description: Esta versión en GCompris é a internacional de damas. voice: play checkers against the computer
checkers_2players.ogg title: Xoga ás damas cunha amiga ou amigo description: Esta versión en GCompris é a internacional de damas. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Xogar ao xadrez contra Tux description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Xogar ao xadrez contra un amigo description: voice: play chess against your friend
chess_partyend.ogg title: Final dunha partida de xadrez description: Xogar o final dunha partida de xadrez contra Tux voice: Click on a white chess piece and green boxes will appear to indicate all the movements that piece can make. Try and get the black king into checkmate.
chronos.ogg title: Cronos description: Arrastra e solta os elementos para organizar a historia. voice: Slide the pictures into the order that tells the story
click_on_letter.ogg title: Preme nunha letra en minúscula description: Escoita unha letra e preme a correcta voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
click_on_letter_up.ogg title: Preme nunha letra en maiúscula description: Escoita unha letra e preme a correcta voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
clickanddraw.ogg title: Premer e arrastrar description: Debuxa a imaxe premendo os puntos seleccionados. voice: Click on the selected points and draw
clickgame.ogg title: Preme min description: Colle todos os peixes antes de que saian do acuario. voice: Catch the fish before they leave the aquarium.
clockgame.ogg title: A aprender o reloxo description: Aprende a dicir a hora nun reloxo analóxico. voice: Drag and drop the needles of the clock to display the required time
color_mix.ogg title: Mesturar a cor da pintura description: Descubre a mestura de cores. voice: Match the colour by moving the sliders on the tubes of paint
color_mix_light.ogg title: Mesturando as cores da luz description: Descubre a mestura de cores claras. voice: Match the colour by moving the sliders on the torches
colors.ogg title: Cores description: Preme a cor correcta voice: Click on the right color
crane.ogg title: Constrúe o mesmo modelo description: Copia o modelo conducindo o guindastre voice: Click on each item in turn in the left frame and move them to mirror their position in the right frame.
details.ogg title: Atopa os detalles description: Arrastra e solta as formas onde corresponda voice: Slide the images on their respective targets
digital_electricity.ogg title: description: voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Debuxa letras description: Conecta os puntos para debuxar letras voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Debuxa números description: Conecta os puntos para debuxar números do 0 ao 9 voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
enumerate.ogg title: Contar os elementos description: Coloca os elementos do mellor xeito para contalos voice: Count the elements by organising them then type the answer on your keyboard.
erase.ogg title: Move o rato ou a pantalla táctil. description: Move o rato ou a pantalla táctil para borrar a zona e descubrir o fondo. voice: Clear the window with your sponge and discover the hidden picture.
erase_2clic.ogg title: Toca ou preme dúas veces seguidas. description: Premer ou toca dúas veces seguidas co rato para borrar a zona e descubrir a imaxe de fondo. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
erase_clic.ogg title: Preme ou toca description: Preme ou toca para borrar a zona e descubrir o fondo. voice: Click or tap on the transparent bricks and discover the hidden picture.
explore_farm_animals.ogg title: Aprender os animais da granxa description: Aprende os animais da granza, os sons que fan, e detalles interesantes. voice: Learn about farmyard animals and the noises that they make.
explore_monuments.ogg title: Explorar monumentos description: Explora monumentos de todo o mundo. voice: Explore Monuments around the world.
explore_world_animals.ogg title: Explorar animais do mundo description: Aprende sobre animais do mundo, datos interesantes e onde habitan. voice: Learn about world animals and locate them on a map.
explore_world_music.ogg title: Explora a música do mundo description: Aprende sobre a música do mundo. voice: Click on the suitcases to learn about music from around the world.
family.ogg title: Támil description: voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Contar os elementos description: voice: Click on a pair that defines the given relation
fifteen.ogg title: O xogo dos quince description: Move cada elemento para recrear a imaxe. voice: Click or drag an element next to a free space, the element will move and release its space. You must put all the pieces in the correct order. The numbers on the pieces can help you.
find_the_day.ogg title: Atopa a arpa description: voice: Select the required day.
followline.ogg title: Controla a mangueira description: O bombeiro ten que apagar o lume, pero a mangueira está atoada. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: O xogo do fútbol description: Mete a bóla na portaría voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
geo-country.ogg title: Atopa a rexión description: Arrastra e solta as rexións para debuxar de novo o país completo. voice: Drag and drop the regions to complete the country maps.
geography.ogg title: Atopa os países description: Arrastra e solta os elementos para debuxar de novo o mapa completo. voice: Drag and drop the objects to complete the map.
gletters.ogg title: Letras simples description: Escribe as letras que están a caer antes de que cheguen ao chan voice: Type the letters on your keyboard before they reach the ground.
gnumch-equality.ogg title: Igualdade de Gnumch description: Guía o traga-números ás expresións que son iguais ao número que hai na parte inferior da pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the required numbers and press the space bar to swallow them.
gnumch-factors.ogg title: Factores de Grumch description: Guía o Tragón de números aos divisores do número que hai na parte superior da pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the factors of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-inequality.ogg title: Desigualdade de Gnumch description: Guía o traga-números ás expresións que non son iguais ao número que está na parte superior da pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the numbers that are different from the ones displayed and press the space bar to swallow them.
gnumch-multiples.ogg title: Múltiplos de Gnumch description: Guía o Tragón de números a todos os múltiplos do número que está na parte superior da pantalla. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the multiples of the displayed number and press space to swallow them.
gnumch-primes.ogg title: Primos de Gnumch description: Guía o Tragón de números a todos os números primos. voice: Guide the number eater with the arrow keys to the prime numbers and press space to swallow them.
graph-coloring.ogg title: Colorar gráficos description: Colora o gráfico para ningunha parella de nodos contiguos teña a mesma cor. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
guesscount.ogg title: Adiviñar valores description: Adiviña a expresión alxebraica e arrastra as pezas para obter un resultado igual ao adiviñado. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
guessnumber.ogg title: Adiviña un número description: Axuda a Tux a fuxir da cova. Tux agocha un número para que ti o atopes. voice: Find out the number by typing a number from the range proposed.
hangman.ogg title: O clásico xogo do aforcado. description: Adiviña as letras dunha certa palabra. Para axudarte, por cada intento errado mostrarase unha parte da imaxe que representa a palabra. voice: A word is hidden, you must discover it letter by letter.
hanoi.ogg title: Torre de Hanoi simplificada description: Reproduce a torre voice: Rebuild the same tower in the empty area as the one you see on the right hand side.
hanoi_real.ogg title: A torre de Hanoi description: Reproduce a torre na dereita voice: Rebuild the model tower on the right support. Take care, no disc may be placed atop a smaller disc.
hexagon.ogg title: Hexágono description: Atopa o amorodo premendo os campos azuis voice: Click on the hexagons to find the hidden object, the red zone indicates that you're close to it!
imagename.ogg title: Nome da imaxe description: Arrastra e solta cada elemento sobre o seu nome. voice: Drag and drop each item above its name.
instruments.ogg title: Instrumentos musicais description: Preme os instrumentos musicais correctos voice: Click on the correct musical instrument.
intro_gravity.ogg title: Introdución á gravitación description: Introdución do concepto de gravidade voice: Change the planets' gravitational force by moving the sliders up and down. Be careful not to crash Tux's spaceship.
land_safe.ogg title: Aterra con seguranza description: Comprender a aceleración debida á gravidade. voice: Use the arrow keys to pilot your spaceship safely onto the landing pad.
lang.ogg title: Amplía o teu vocabulario description: Completa actividades para aprender idiomas. voice: Select the language you want to learn then review the words before doing the exercises.
leftright.ogg title: Atopa as túas mans esquerda e dereita description: Determina se a man é a dereita ou a esquerda voice: Guess if the picture presents a left or right hand and click on the correct answer.
letter-in-word.ogg title: Letra en que palabra description: Escríbese ou pronúnciase unha letra. Móstranse palabras, as nenas e nenos deben atopar a palabra ou palabras nas que aparece a letra. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
lightsoff.ogg title: Apagar as luces description: O obxectivo é apagar todas as luces. voice: Click on the lamps to turn them off.
louis-braille.ogg title: A historia de Louis Braille description: Descobre as datas principais na vida do inventor do sistema braille. voice: Discover the history of Louis Braille.
magic-hat-minus.ogg title: O sombreiro máxico description: Conta cantos elementos hai debaixo do sombreiro máxico despois de que algúns desaparecesen voice: Click on the hat. How many stars are still hiding under the hat.
magic-hat-plus.ogg title: O sombreiro máxico description: Conta cantos elementos están debaixo do sombreiro máxico voice: Count the number of stars hidden under the hat and then click on the stars to indicate their number.
maze.ogg title: Labirinto description: Axuda a Tux a saír deste labirinto. voice: Use the arrows keys or swipe the touch screen to help Tux find his way out.
mazeinvisible.ogg title: O labirinto invisíbel description: Saca a Tux do labirinto invisíbel. voice: Use the arrow keys or swipe the touch screen to guide Tux out. Use the maze icon or the space key to see the map.
mazerelative.ogg title: Labirinto relativo description: Axuda a Tux a saír do labirinto (o movemento é relativo) voice: Help Tux find his way out. Left and right are used to turn and up to go forward.
melody.ogg title: Melodía description: Reproduce unha secuencia de sons. voice: Listen to the sound sequence played, and reproduce it by clicking on the xylophone's bars
memory-case-association-tux.ogg title: Xogo de memoria con sumas contra Tux description: Dálle a volta ás tarxetas para encontrar o número coa ilustración debuxada. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Xogo de sumas de memoria description: Dálle a volta ás tarxetas para encontrar o número coa ilustración debuxada. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-enumerate.ogg title: Xogo de memoria de enumeración description: Dálle a volta ás tarxetas para encontrar o número coa ilustración debuxada. voice: Match a number card with a card displaying the same number of butterflies.
memory-math-add-minus-mult-div-tux.ogg title: Xogo de memoria con todas as operacións contra Tux description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar unha operación igual ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Xogo de memoria con todas as operacións description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar unha operación igual ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Xogo de memoria con sumas e restas contra Tux description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar dous números que sumen ou resten o mesmo ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Xogo de memorizar sumas e restas description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar dous números que sumen ou resten o mesmo ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Xogo de memoria con sumas contra Tux description: Vira as tarxetas para atopar dous números que suman o mesmo, ata que desaparezan todas as tarxetas. Tux fará o mesmo. Tes que gañarlle a partida! voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add.ogg title: Xogo de sumas de memoria description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar dous números que sumen o mesmo ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Xogo de memoria con divisións contra Tux description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar unha operación igual ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Xogo de memoria con divisións description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar unha operación igual ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Xogo de memoria de resta contra Tux description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar dous números que resten o mesmo ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Xogo de memoria con restas description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar dous números que resten o mesmo ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Xogo de memoria de multiplicación e división contra Tux description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar unha operación igual ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Xogo de memoria con multiplicacións e divisións description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar unha operación igual ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Xogo de memoria de multiplicación contra Tux description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar dous números que multipliquen o mesmo ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Xogo de memoria con multiplicacións description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar dous números que multipliquen o mesmo ata que todas as tarxetas desaparezan. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-sound-tux.ogg title: Xogo de memoria sonora contra Tux description: Comezar o xogo de memoria sonora contra Tux voice: Click on an audio card and find its double.
memory-sound.ogg title: Xogo de memoria con son description: Preme tarxetas e escoita para atopar os sons iguais. voice: Click on an audio card and find its double.
memory-tux.ogg title: Xogo de memoria con imaxes contra Tux description: Xoga contra Tux a virar as tarxetas para atopar as parellas correspondentes voice: Click on a card and find its double.
memory-wordnumber.ogg title: Xogo de memoria de números e palabras description: Dálle a volta ás tarxetas para encontrar o número e a palabra que coincide con el. voice: Match the numeric with the word.
memory.ogg title: Xogo de memoria con imaxes description: Dálle a volta ás tarxetas para atopar cada parella voice: Click on a card and find its double.
mining.ogg title: A minaría do ouro description: Usa a roda do rato para achegarte ao muro de pedra e buscar pebidas de ouro. voice: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in.
missing-letter.ogg title: Letra desaparecida description: voice: Find the missing letter and complete the word by clicking on one of the letters proposed on the side.
money.ogg title: Diñeiro description: Practica o uso do diñeiro voice: Click or tap on the money to pay.
money_back.ogg title: Dálle a volta a Tux description: Practica o uso do diñeiro dándolle a Tux o seu cambio voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_back_cents.ogg title: Dálle a volta a Tux, incluíndo os céntimos description: Practica o uso do diñeiro dándolle a Tux o seu cambio voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Diñeiro con céntimos description: Practica o uso do diñeiro incluíndo céntimos voice: Click on the money to pay.
mosaic.ogg title: Reconstruír o mosaico description: Pon cada elemento no mesmo lugar que o exemplo indicado. voice: Put each item at the same place as in the given example.
nine_men_morris.ogg title: Muíño (contra Tux) description: Reduce o contrincante a dúas pezas, ou déixao sen poder mover. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Muíño (cunha amiga ou amigo) description: Reduce o contrincante a dúas pezas, ou déixao sen poder mover. voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
number_sequence.ogg title: Secuencia numérica description: Toca os números na orde correcta. voice: Draw the picture by touching the numbers in ascending order.
numbers-odd-even.ogg title: Números pares e impares description: Move o helicóptero para coller as nubes que teñen números pares ou impares. voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers
paintings.ogg title: Completa o quebracabezas description: Arrastra e solta os elementos para reconstruír os cadros orixinais. voice: Catch and drop each piece on the points.
penalty.ogg title: Penalti description: Double click or double tap on the ball to score a goal. voice: Double click or double tap on the ball to score a goal.
photo_hunter.ogg title: Cazador de fotos description: Atopa as diferenzas entre as dúas imaxes! voice: look at the two pictures carefully and click where you see a difference
planegame.ogg title: Números en orde description: Move o helicóptero para capturar nubes na orde correcta voice: Move the helicopter with the arrow keys and catch the number in the clouds in numerical order.
readingh.ogg title: Práctica de lectura horizontal description: Le unha lista de palabras e lembra se unha palabra está nela. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Práctica de lectura vertical description: Le unha lista vertical de palabras e lembra se unha palabra está nela. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Redebuxa a imaxe description: Debuxa perfectamente a imaxe na grade baleira. voice: Use the drawing tools to reproduce a symmetrical figure on the right hand side.
redraw_symmetrical.ogg title: Completa a reflexión da imaxe description: Debuxa a imaxe na grade baleira como se a vises reflectida nun espello. voice: Use the drawing tools to reproduce symmetrically the pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Enerxía renobábel description: Tux acaba de regresar de pescar no seu barco. Aquela o sistema eléctrico para que poida ter luz na casa. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Practica a resta cun xogo divertido description: Tux está famento. Axúdalle a atopar peixes calculando o número exacto de bloques de xeo. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Números romanos description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard.ogg title: Equilibra a balanza de forma adecuada description: Arrastra e solta os pesos para que equilibren as balanzas voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight.ogg title: Equilibra a balanza de forma adecuada description: Arrastra e solta os pesos para que equilibren as balanzas e calcular o peso voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Equilibra a balanza de forma adecuada description: Arrastra e solta masas para equilibrar a balanza e calcular o peso en unidades de avoirdupois. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Comparte os doces description: Intenta repartir os doces entre o número indicado de nenas e nenos voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Unha actividade sinxela para debuxar. description: Crea o teu propio debuxo voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
smallnumbers.ogg title: Números con dados description: Conta o número de puntiños do dado antes de que chegue ao chan voice: Count the number on your dice and type it on your keyboard before it reaches the ground.
smallnumbers2.ogg title: Números con fichas de dominó description: Conta o número de puntiños da ficha de dominó antes de que chegue ao chan voice: Count the number of the points on the dominoes then type the result on your keyboard.
submarine.ogg title: Pilota un submarino description: Conduce o submarino ata o punto final. voice: Drive the submarine to the right end of the screen without colliding with any objects
sudoku.ogg title: Sudoku, coloca símbolos non repetidos nunha grade.7 description: Os símbolos non se poden repetir nunha liña, nunha columna nin nunha rexión (no caso de que estea definida). voice: Select a number or a symbol and click its target area. Each symbol must appear only once in a row, in a column and in a subregion if any.
superbrain.ogg title: Super cerebro description: Tux agochou varios elementos. Atópaos de novo na orde correcta. voice: Find out the right combination of colors. A dot framed in a black square means that you found the correct colour in the correct position, while a dot framed in a white square means it's the correct colour, but in the wrong position.
tangram.ogg title: Xogo de quebracabezas tangram description: O obxectivo consiste en conseguir a forma indicada coas pezas voice: Click on each object to obtain the same figure. You can change their orientation by clicking on the arrows.
target.ogg title: Practica a suma cun xogo de diana description: Alcanza o obxectivo e conta os teus puntos voice: Click on the target to launch darts, then count your final score!
tic_tac_toe.ogg title: Pai nai fillo (contra Tux) description: Coloca tres marcas en liña voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Pai nai fillo (cun amigo) description: Coloca tres marcas en liña voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
traffic.ogg title: Un crebacabezas de bloques que se moven description: Retira o coche vermello do aparcadoiro pola porta da dereita voice: Slide the cars to make a space so that the red car can go out of the box.
watercycle.ogg title: O ciclo da auga description: Tux acaba de regresar de pescar no seu barco. Aquela o sistema da auga para que poida ducharse. voice: Click on the various active elements that make up the water supply. Then press the shower button for Tux.
wordsgame.ogg title: Palabras a caer description: Escribe as palabras que caen antes de chegar ao chan voice: Type the words on your keyboard before they reach the ground.

Letters (gl/alphabet/)

These files are missing

File Description
10.ogg
11.ogg
12.ogg
13.ogg
14.ogg
15.ogg
16.ogg
17.ogg
18.ogg
19.ogg
20.ogg
U0030.ogg 0
U0031.ogg 1
U0032.ogg 2
U0033.ogg 3
U0034.ogg 4
U0035.ogg 5
U0036.ogg 6
U0037.ogg 7
U0038.ogg 8
U0039.ogg 9
U0061.ogg a
U0062.ogg b
U0063.ogg c
U0064.ogg d
U0065.ogg e
U0066.ogg f
U0067.ogg g
U0068.ogg h
U0069.ogg i
U006B.ogg k
U006C.ogg l
U006D.ogg m
U006E.ogg n
U006F.ogg o
U0070.ogg p
U0071.ogg q
U0072.ogg r
U0073.ogg s
U0074.ogg t
U0075.ogg u
U0076.ogg v
U0077.ogg w
U0078.ogg x
U0079.ogg y
U007A.ogg z
U00F1.ogg ñ

Misc (gl/misc/)

These files are missing

File Description
about.ogg
awesome.ogg
back.ogg
by.ogg
check_answer.ogg
click_on_letter.ogg Must contains the voice: 'Click on the letter:'
configuration.ogg
congratulation.ogg
equal.ogg
fantastic.ogg
good.ogg
great.ogg
help.ogg
level.ogg
minus.ogg
ok.ogg
outof.ogg
perfect.ogg
plus.ogg
quit.ogg
super.ogg
waytogo.ogg
welcome.ogg

Colors (gl/colors/)

These files are missing

File Description
black.ogg
blue.ogg
brown.ogg
green.ogg
grey.ogg
orange.ogg
pink.ogg
purple.ogg
red.ogg
white.ogg
yellow.ogg

Geography (gl/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afganistán
africa.ogg África
alaska.ogg Alasca
albania.ogg Albania
algeria.ogg Alxeria
america.ogg América
american_samoa.ogg Samoa Americana
angola.ogg Angola
antarctica.ogg Antártida
argentina.ogg Arxentina
asia.ogg Asia
australia.ogg Australia
austria.ogg Austria
azerbaijan.ogg Acerbaixán
bahamas.ogg Bahamas
bangladesh.ogg Bangladesh
belarus.ogg Bielorrusia
belgium.ogg Bélxica
belize.ogg Belize
benin.ogg Benin
bhutan.ogg Bután
bolivia.ogg Bolivia
bosnia_herzegovina.ogg Bosnia e Hercegovina
botswana.ogg Botswana
brazil.ogg Brasil
bulgaria.ogg Bulgaria
burkina_faso.ogg Burkina Faso
burundi.ogg Burundi
cambodia.ogg Cambodja
cameroon.ogg Camerún
canada.ogg Canadá
central_african_republic.ogg República Centroafricana
chad.ogg Chad
chile.ogg Chile
china.ogg China
colombia.ogg Colombia
cook_islands.ogg Illas Cook
costa_rica.ogg Costa Rica
croatia.ogg Croacia
cuba.ogg Cuba
czechia.ogg Chequia
democratic_republic_of_congo.ogg República Democrática do Congo
denmark.ogg Dinamarca
djibouti.ogg Djibuti
dominican_republic.ogg República Dominicana
east_timor.ogg Timor Leste
ecuador.ogg Ecuador
egypt.ogg Exipto
equatorial_guinea.ogg Guinea Ecuatorial
eritrea.ogg Eritrea
estonia.ogg Estonia
ethiopia.ogg Etiopía
europe.ogg Europa
fiji.ogg Fidxi
finland.ogg Finlandia
france.ogg Francia
french_guiana.ogg Güiana Francesa
french_polynesia.ogg Polinesia Francesa
gabon.ogg Gabón
gambia.ogg Gambia
georgia.ogg Xeorxia
germany.ogg Alemaña
ghana.ogg Gana
greece.ogg Grecia
greenland.ogg Groenlandia
guatemala.ogg Guatemala
guinea.ogg Guinea
guinea_bissau.ogg Guinea-Bisau
guyana.ogg Güiana
haiti.ogg Haití
hawaii.ogg Havai
honduras.ogg Honduras
hungary.ogg Hungría
iceland.ogg Islandia
india.ogg India
indonesia.ogg Indonesia
iran.ogg Irán
iraq.ogg Iraq
ireland.ogg Irlanda
italy.ogg Italia
ivory_coast.ogg Costa do Marfil
jamaica.ogg Xamaica
japan.ogg Xapón
jordan.ogg Xordania
kazakhstan.ogg Casaquistán
kenya.ogg Kenya
kiribati.ogg Kiribati
kyrgyzstan.ogg Kirguizistán
laos.ogg Laos
latvia.ogg Letonia
lesotho.ogg Lesoto
liberia.ogg Liberia
libya.ogg Libia
lithuania.ogg Lituania
madagascar.ogg Madagascar
malawi.ogg Malaui
malaysia.ogg Malaisia
mali.ogg Malí
marshall_islands.ogg Illas Marshall
mauritania.ogg Mauritania
mexico.ogg México
micronesia.ogg Micronesia
moldova.ogg Moldavia
mongolia.ogg Mongolia
moroco.ogg Marrocos
mozambique.ogg Mozambique
myanmar.ogg Myanmar
namibia.ogg Namibia
nepal.ogg Nepal
netherland.ogg Países Baixos
new_caledonia.ogg Nova Caledonia
new_zealand.ogg Nova Zelandia
nicaragua.ogg Nicaragua
niger.ogg Níxer
nigeria.ogg Nixeria
north_korea.ogg Corea do Norte
northern_mariana_islands.ogg Illas Marianas do Norte
norway.ogg Noruega
oceania.ogg Oceanía
oman.ogg Omán
pakistan.ogg Paquistán
palau.ogg Palau
panama.ogg Panamá
papua_new_guinea.ogg Papúa Nova Guinea
paraguay.ogg Paraguai
peru.ogg Perú
philippines.ogg Filipinas
pitcairn_islands.ogg Illas Pitcairn
poland.ogg Polonia
portugal.ogg Portugal
puerto_rico.ogg Porto Rico
republic_of_congo.ogg República do Congo
romania.ogg Romanía
russia.ogg Rusia
rwanda.ogg Ruanda
salvador.ogg O Salvador
saudi_arabia.ogg Arabia Saudita
senegal.ogg Senegal
serbia.ogg Serbia
sierra_leone.ogg Serra Leoa
slovakia.ogg Eslovaquia
solomon_islands.ogg Illas Salomón
somalia.ogg Somalia
south_africa.ogg Sudáfrica
south_korea.ogg Corea do Sur
spain.ogg España
sri_lanka.ogg Sri Lanka
sudan.ogg Sudán
suriname.ogg Suriname
swaziland.ogg Suazilandia
sweden.ogg Suecia
switz.ogg Suíza
syria.ogg Siria
taiwan.ogg Taiwán
tajikistan.ogg Taxiquistán
tanzania.ogg Tanzania
thailand.ogg Tailandia
togo.ogg Togo
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunisia
turkey.ogg Turquía
turkmenistan.ogg Turcomenistán
tuvalu.ogg Tuvalu
uganda.ogg Uganda
ukraine.ogg Ucraína
united_arab_emirates.ogg Emiratos Árabes Unidos
united_kingdom.ogg Reino Unido
uruguay.ogg Uruguai
us_minor.ogg Illas Ultramarinas Menores dos Estados Unidos
usa.ogg Estados Unidos de América
uzbekistan.ogg Uzbequistán
vanuatu.ogg Vanuatu
venezuela.ogg Venezuela
vietnam.ogg Vietnam
western_sahara.ogg Sáhara Occidental
yemen.ogg Iemen
zambia.ogg Zambia
zimbabwe.ogg Cimbabue

ERROR: missing resource file /src/activities/lang/resource/content-gl.json Instructions to create this file

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-gl.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2018-02-26