ภาพหน้าจอ

เมนูหลักของ GCompris
screenshot root

/administration/root

คำบรรยาย: คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายที่กิจกรรมเพื่อเลือกเข้ากิจกรรม

ความสามารถที่ต้องมี: GCompris เป็นชุดของเกมการศึกษา ซึ่งได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายสำหรับเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป

เป้าหมาย: จุดมุ่งหมายของ GCompris คือเป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกที่เสรีสำหรับการศึกษาเชิงบันเทิง

วิธีใช้: การคลิกธรรมดาที่ไอคอน จะนำคุณเข้าสูกิจกรรม หรือรายการกิจกรรม
ที่ด้านล่างของจอภาพจะเป็นแถบควบคุมของ GCompris
ซึ่งจะมีไอคอนต่อไปนี้จากขวามาซ้าย
(สังเกตว่าแต่ละไอคอนจะปรากฏก็ต่อเมื่อใช้ได้กับกิจกรรมปัจจุบันเท่านั้น)
บ้าน - ออกจากกิจกรรม กลับสู่เมนู (ctrl-w และปุ่ม Esc)
นิ้วโป้ง - ตกลง ยืนยันคำตอบ
ลูกศร - แสดงระดับปัจจุบัน คลิกเพื่อเลือกระดับต่อไป
ปาก - ทวนคำถาม
เครื่องหมายคำถาม - ขอความช่วยเหลือ
เครื่องมือ - เมนูปรับแต่ง
เครื่องบิน - ข้อมูลเกี่ยวกับ GCompris
ปุ่มปิด - ออกจาก GCompris
รูปดาวแสดงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มอายุเด็กของแต่ละเกม:
ดาวห้าแฉก 1, 2 หรือ 3 ดวง - จาก 2 ถึง 6 ขวบ
ดาวหลายแฉก 1, 2 หรือ 3 ดวง - 7 ขวบขึ้นไป
แป้นลัด:
ctrl-b แสดงหรือซ่อนแถบควบคุม
ctrl-f เปิด/ปิดการแสดงเต็มจอ
ctrl-m เปิด/ปิดเสียงดนตรี

เมนูดูแลระบบของ GCompris
screenshot administration locked activity

/administration/administration

คำบรรยาย: คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายเพื่อเลือกกิจกรรม

เป้าหมาย: หากคุณต้องการปรับแต่ง GCompris อย่างละเอียดตามความต้องการ คุณสามารถใช้มอดูลดูแลระบบได้ที่นี่ เป้าหมายสุดท้าย คือการรายงานผลการเรียนรู้ของเด็กเฉพาะราย สำหรับผู้ปกครองหรือครูที่ต้องการติดตามความก้าวหน้า จุดแข็ง และสิ่งที่ต้องเสริมของเด็ก

วิธีใช้: - ในหัวข้อ 'กระดาน' คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อกิจกรรมได้ โดยเลือกปิดในผังรายการ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้อ่าน และภาษาสำหรับการเรียกชื่อสีต่างๆ ได้ เป็นต้น
- คุณสามารถบันทึกการปรับแต่งได้หลายรูปแบบ และสลับใช้ได้อย่างง่ายดาย โดยเพิ่มโพรไฟล์ในหัวข้อ 'โพรไฟล์' จากนั้น ในหัวข้อ 'กระดาน' ก็เลือกโพรไฟล์ในกล่องคอมโบ แล้วเลือกกระดานที่คุณต้องการเปิดใช้ คุณสามารถเพิ่มโพรไฟล์ได้หลายๆ อัน โดยใช้ชุดกระดานต่างๆ กัน และใช้ภาษาต่างๆ กันได้ คุณสามารถกำหนดโพรไฟล์ปริยายได้ในหัวข้อ 'โพรไฟล์' โดยเลือกโพรไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม 'ปริยาย' นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกโพรไฟล์จากบรรทัดคำสั่งได้ด้วย
- คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้และชั้นเรียนได้ และสำหรับแต่ละชึ้นเรียน คุณสามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้ได้ สังเกตว่า คุณสามารถนำเข้ารายชื่อผู้ใช้ได้จากแฟ้มของรายชื่อที่คั่นด้วยจุลภาค จากนั้น กำหนดกลุ่มตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไปให้กับโพรไฟล์ ซึ่งหลังจากนั้น ชื่อสำหรับเข้าระบบเหล่านั้นจะปรากฏหลังจากเรียก GCompris ใหม่ การสามารถแยกแยะเด็กแต่ละคนใน GCompris ได้ ก็หมายความว่า เราสามารถสร้างรายงานสำหรับเด็กแต่ละคนได้ นอกจากนี้ โปรแกรมยังรู้จักเด็กแต่ละคน ทำให้เด็กสามารถหัดพิมพ์และจำชื่อผู้ใช้ของตนเองได้ (ชื่อสำหรับเข้าระบบสามารถปรับเปลี่ยนได้)

หน้าจอเข้าระบบของ GCompris
screenshot login

/administration/login

คำบรรยาย: ตั้งชื่อ หรือป้อนชื่อของคุณ เพื่อเข้าระบบ GCompris

เป้าหมาย: GCompris จำแนกเด็กแต่ละคน เพื่อที่จะสามารถจัดเตรียมรายงานสำหรับเด็กเป็นรายคน

วิธีใช้: เพื่อที่จะเปิดใช้หน้าจอเข้าระบบ คุณจะต้อง
เพิ่มผู้ใช้ในหน้าดูแลระบบของ GCompris เสียก่อน
คุณสามารถเข้าสู่การดูแลระบบได้โดยเรียก 'gcompris -a'
ในหน้าดูแลระบบ คุณสามารถสร้างโพรไฟล์แบบต่างๆ ได้ โดยในแต่ละโพรไฟล์
คุณสามารถกำหนดผู้ใช้กลุ่มต่างๆ กัน และเลือกกิจกรรมที่จะเปิดให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มใช้ได้
การเรียก GCompris โดยเจาะจงโพรไฟล์ ทำได้โดยเรียก 'gcompris -p profile'
เมื่อ 'profile' คือชื่อของโพรไฟล์ที่คุณสร้างในหน้าดูแลระบบ

รู้จักคอมพิวเตอร์
icon computer

/computer

คำบรรยาย: เล่นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หัดใช้แป้นพิมพ์
icon keyboard

/computer/keyboard

คำบรรยาย: ฝึกการใช้แป้นพิมพ์

ให้ลูกบอลวิ่งไปหาทักซ์
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1 locked activity

/computer/keyboard/ballcatch

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: กดปุ่ม Shift ทั้งสองปุ่มพร้อมกัน เพื่อทำให้ลูกบอลวิ่งเป็นเส้นตรง

วิธีใช้: กดปุ่ม Shift ทั้งสองปุ่มพร้อมกัน เพื่อทำให้ลูกบอลวิ่งเป็นเส้นตรง

ตัวอักษรอย่างง่าย
screenshot gletters icon gletters difficulty level 1

/computer/keyboard/gletters

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: พิมพ์อักษรที่ตกลงมาก่อนที่จะตกถึงพื้น

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมแป้นพิมพ์

เป้าหมาย: การเชื่อมโยงของตัวอักษรบนจอภาพกับแป้นพิมพ์

วิธีใช้: พิมพ์อักษรที่ตกลงมาก่อนที่จะตกถึงพื้น

ตัวเลขกับลูกเต๋า
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 1 locked activity

/computer/keyboard/smallnumbers

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: นับจำนวนจุดบนลูกเต๋าก่อนที่มันจะตกถึงพื้น

ความสามารถที่ต้องมี: ทักษะการนับ

เป้าหมาย: นับจำนวนจุดบนลูกเต๋าในเวลาที่จำกัด

วิธีใช้: พิมพ์ตัวเลขจำนวนจุดที่คุณเห็นในลูกเต๋าที่กำลังหล่น โดยใช้แป้นพิมพ์

คำหล่น
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2 locked activity

/computer/keyboard/wordsgame

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: พิมพ์คำที่กำลังหล่นก่อนที่มันจะถึงพื้น

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมแป้นพิมพ์

เป้าหมาย: ฝึกหัดการใช้แป้นพิมพ์

วิธีใช้: Type the complete word as it falls, before it reaches the ground

หัดใช้เมาส์
icon mouse

/computer/mouse

คำบรรยาย: ฝึกวิธีการใช้เมาส์ (คลิก, ขยับ)

คลิกแล้ววาด
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 2

/computer/mouse/clickanddraw

 Olivier Ponchaut

คำบรรยาย: วาดรูปโดยคลิกบนจุดสีน้ำเงิน

วิธีใช้: วาดรูปโดยคลิกบนจุดสีน้ำเงินตามลำดับ

คลิกบนตัวฉัน
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1 locked activity

/computer/mouse/clickgame

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายบนปลาที่กำลังว่ายน้ำทั้งหมด ก่อนที่มันจะออกจากตู้ปลาไป

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว: การขยับและคลิกเมาส์

วิธีใช้: ใช้เมาส์ปุ่มซ้ายคลิกปลาที่กำลังเคลื่อนที่ ตั้งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไปต้องดับเบิลคลิก

เครดิต: ปลาได้มาจากโปรแกรม xfishtank บนยูนิกซ์ เครดิตของภาพทั้งหมดเป็นของ Guillaume Rousse

ขยับเมาส์
screenshot erase icon erase difficulty level 1 locked activity

/computer/mouse/erase

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ขยับเมาส์เพื่อลบพื้นที่และเผยภาพพื้นหลัง

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว

วิธีใช้: เลื่อนเมาส์จนกว่าบล็อคทั้งหมดจะหายไป คุณสามารถเพิ่มภาพพื้นหลังของคุณเองได้ในไดเรกทอรี '~/My GCompris/erase'

เครดิต: ภาพสัตว์ได้มาจากเว็บภาพสัตว์ของ Ralf Schmode (<http://schmode.net/>) และจาก LE BERRE Daniel ซึ่งได้กรุณาอนุญาตให้ GCompris ใช้รูปได้ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทั้งสองท่าน

ดับเบิลคลิกเมาส์
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2 locked activity

/computer/mouse/erase_2clic

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ดับเบิลคลิกเมาส์เพื่อลบพื้นที่และเผยภาพพื้นหลัง

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว

วิธีใช้: ดับเบิลคลิกเมาส์บนบล็อคสี่เหลี่ยมจนกระทั่งบล็อคทั้งหมดหายไป

เครดิต: รูปสัตว์ต่างๆ ได้มาจากหน้า Animal Photography ของ Ralf Schomode (http://schmode.net/) ราฟ (Ralf) ได้กรุณาอนุญาตให้ GCompris ใช้รูปเหล่านี้ได้ ขอขอบคุณ ราฟ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

คลิกเมาส์
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1 locked activity

/computer/mouse/erase_clic

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: คลิกเมาส์เพื่อลบพื้นที่และเผยภาพพื้นหลัง

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว

วิธีใช้: คลิกเมาส์บนบล็อคสี่เหลี่ยมจนกระทั่งบล็อคทั้งหมดหายไป

เครดิต: รูปสัตว์ต่างๆ ได้มาจากหน้า Animal Photography ของ Ralf Schomode (http://schmode.net/) ราฟ (Ralf) ได้กรุณาอนุญาตให้ GCompris ใช้รูปเหล่านี้ได้ ขอขอบคุณ ราฟ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ควบคุมสายท่อยาง
screenshot followline icon followline difficulty level 1 locked activity

/computer/mouse/followline

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ทักซ์จำเป็นต้องรดน้ำดอกไม้ แต่สายท่อยางอุดตัน

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหวที่ดี

วิธีใช้: ขยับเมาส์ไปที่จุกสีแดงของท่อยาง จะเป็นการเริ่มเคลื่อนย้าย และนำน้ำเข้าไปหาดอกไม้ทีละนิด จงระวัง ถ้าคุณเคลื่อนออกนอกท่อ จุกสีแดงจะย้อนกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิม

Mining for gold
screenshot mining icon mining difficulty level 1

/computer/mouse/mining

 Peter Albrecht

คำบรรยาย: Use the mousewheel to approach the rockwall and look for gold nuggets.

ความสามารถที่ต้องมี: You should be familiar with moving the mouse and clicking.

เป้าหมาย: Learn to use the mousewheel to zoom in and out.

วิธีใช้: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move the mouse cursor next to this sparkle and use the mousewheel to zoom in. If you zoomed in at maximum, a gold nugget will appear at the position of the sparkle. Click on the gold nugget to collect it.

Having collected the nugget, use the mousewheel to zoom out again. If you zoomed out at maximum, another sparkle will appear, showing the next gold nugget to collect. Collect enough nuggets to complete the level.

The truck in the lower, right corner of the screen will tell you the number of already collected nuggets and the total number of nuggets to collect in this level.

To start the tutorial, click on professor Tux (available at level 1) and let him show you, what to do next.

Have fun! :)

เครดิต: Thanks to the Tuxpaint team for providing the following sounds under GPL:
- realrainbow.ogg - used when a new gold nugget appears
- metalpaint.wav - remixed and used when a gold nugget is collected

เตะลูกโทษ
screenshot penalty icon penalty difficulty level 2 locked activity

/computer/mouse/penalty

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ดับเบิลคลิกเมาส์ที่ลูกบอลเพื่อยิงทำประตู

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว

วิธีใช้: ดับเบิลคลิกเมาส์ที่ลูกบอลเพื่อเตะ คุณสามารถดับเบิลคลิกได้ทั้งปุ่มซ้าย ขวา หรือกลาง ถ้าคุณเตะไม่เข้า หรือทักซ์รับลูกบอลได้ คุณต้องคลิกที่ลูกบอลเพื่อนำบอลมาตั้งเตะใหม่

กิจกรรมฝึกสมอง
icon discovery

/discovery

คำบรรยาย: แยกแยะสี เสียง และฝึกความจำ...

รู้จักอักษรเบรลล์
icon braille

/discovery/braille

คำบรรยาย: อักษรเบรลล์เป็นวิธีที่ผู้พิการทางสายตาใช้อ่านเขียนกันอย่างกว้างขวาง และเป็นการเขียนในรูปดิจิทัลแบบแรก

รู้จักอักษรเบรลล์
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

/discovery/braille/braille_alphabets

 Srishti Sethi

คำบรรยาย: เรียนรู้และจดจำอักษรเบรลล์

เป้าหมาย: ให้เด็กๆ ได้รู้จักระบบอักษรเบรลล์

วิธีใช้: หน้าจอมี 3 ส่วนคือ: ช่องสร้างอักษรเบรลล์, คำสั่งบอกตัวอักษรที่จะให้คุณสร้าง, และที่ด้านบนเป็นตัวอักษรเบรลล์สำหรับอ้างอิง แต่ละระดับจะสอนชุดของตัวอักษรเบรลล์ทีละ 10 ตัว

สนุกกับอักษรเบรลล์
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

/discovery/braille/braille_fun

 Srishti Sethi

คำบรรยาย: เบรลล์กับอักษรหล่น

ความสามารถที่ต้องมี: รหัสอักษรเบรลล์

วิธีใช้: Enter the braille code in the tile for the corresponding falling letters. Check the braille chart by clicking on the toggle button for help.

เบรลล์ ล็อตโต
screenshot braille_lotto icon braille_lotto difficulty level 6

/discovery/braille/braille_lotto

 Srishti Sethi

คำบรรยาย: รู้จักตัวเลขในอักษรเบรลล์

วิธีใช้: ผู้เล่นแต่ละคนต้องตรวจว่าเลขที่ออกมีอยู่ในกระดานของตนหรือไม่ ถ้ามี ก็คลิกที่ช่องนั้นเพื่อทำเครื่องหมาย ผู้เล่นที่ทำเครื่องหมายตัวเลขอักษรเบลล์ครบอย่างถูกต้องก่อนจะเป็นผุ้ชนะ ดูตารางอักษรเบรลล์ได้โดยคลิกที่ปุ่มบนแถบควบคุม

ประวัติของ หลุยส์ เบรลล์
screenshot louis_braille icon louis_braille difficulty level 4

/discovery/braille/louis_braille

 Srishti Sethi

คำบรรยาย: ดูประวัติคร่าวๆ ของผู้ประดิษฐ์อักษรเบรลล์

วิธีใช้: อ่านชีวประวัติของ หลุยส์ เบรลล์ และการประดิษฐ์ระบบอักษรเบรลล์ คลิกปุ่ม ก่อนหน้า หรือ ถัดไป เพื่อเลื่อนหน้า ที่หน้าสุดท้ายให้เรียงลำดับชีวประวัติของเบรลล์ให้ถูกต้อง

เครดิต: Louis Braille Video: < http://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4 >

เข้าสู่กิจกรรมสี
icon eye_colors

/discovery/colors_group

คำบรรยาย: กิจกรรมที่เกี่ยวกับสี

สีขั้นสูง
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6

/discovery/colors_group/advanced_colors

 Pascal Georges

คำบรรยาย: กดเลือกสีที่ถูกต้อง

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถอ่านได้

เป้าหมาย: ฝึกฝนการจดจำสีที่ไม่ธรรมดา

วิธีใช้: Click on the correct colored butterfly.

Mixing color of paint
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

/discovery/colors_group/color_mix

 Matilda Bernard

คำบรรยาย: To understand color mixing.

เป้าหมาย: Mix the primary colors to match to the given color

วิธีใช้:
The activity deals with mixing primary colors of paint (subtractive mixing).

In case of paints the inks absorb different colors of light falling on it, subtracting it from what you see. The more ink you add, the more light is absorbed, and the darker the combined color gets. We can mix just three primary colors to make many new colors. The primary colors for paint/ink are Cyan (a special shade of blue), Magenta (a special shade of pink), and Yellow.

เครดิต: Openclipart.org

Mixing colors of light
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 1

/discovery/colors_group/color_mix_light

 Matilda Bernard

คำบรรยาย: Understanding mixing of colors of light.

เป้าหมาย: Mix the primary colors to match to the given color.

วิธีใช้:
The activity deals with mixing primary colors of light (additive mixing).

In case of light it is just the opposite of mixing color with paints! The more light you add the lighter the resultant color will get. Primary colors of light are red, green and blue.

เครดิต: Openclipart.org

ฝึกแยกแยะสี
screenshot colors icon colors difficulty level 1

/discovery/colors_group/colors

 Pascal Georges

คำบรรยาย: คลิกที่สีที่ถูกต้อง

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถขยับเมาส์ได้

เป้าหมาย: กระดานนี้จะสอนคุณให้จดจำสีต่างๆ เมื่อคุณได้ยินชื่อสี ให้คลิกบนตัวเป็ดที่สีตรงกัน

วิธีใช้: ฟังชื่อสีแล้วคลิกเป็ดที่มีสีตามที่บอก

เรียงโมเสกตามตัวอย่าง
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1

/discovery/colors_group/mosaic

 Clement Coudoin

คำบรรยาย: เรียงโมเสกตามตัวอย่าง

วิธีใช้: เรียงโมเสกตามที่กำหนดในช่องด้านขวา

เข้าสู่กิจกรรมเขาวงกต
icon maze3D

/discovery/mazeMenu

คำบรรยาย: หาทางออกจากเขาวงกตแบบต่างๆ

เขาวงกต
screenshot maze icon maze difficulty level 2

/discovery/mazeMenu/maze

 Bastiaan Verhoef

คำบรรยาย: หาทางออกจากเขาวงกต

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถใช้แป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์เคลื่อนย้ายวัตถุได้

เป้าหมาย: ช่วยทักซ์ออกจากเขาวงกต

วิธีใช้: Use the keyboard arrows to move Tux up to the door.

At the first levels, Tux walks comfortably, one step on each keypress, through the labyrinth.

For larger labyrinths, there is a special walking mode, called "run-fast-mode". If this run-fast-mode is enabled, Tux will run all the way automatically until he reaches a fork and you have to decide which way to go further.

You can see whether this mode is enabled or not, by looking at Tux's feet: If Tux is barefooted, "run-fast-mode" is disabled. And if he wears red sport shoes, "run-fast-mode" is enabled.

From level 14 on, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on Tux or the "barefoot / sportshoe"-icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

เขาวงกต
screenshot maze2DRelative icon maze difficulty level 3

/discovery/mazeMenu/maze2DRelative

 Bastiaan Verhoef

คำบรรยาย: หาทางออกจากเขาวงกต (การเคลื่อนไหวเป็นแบบสัมพัทธ์)

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถใช้แป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์เคลื่อนย้ายวัตถุได้

เป้าหมาย: ช่วยทักซ์ออกจากเขาวงกต

วิธีใช้: Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrows let you turn Tux in another direction.

At the first levels, Tux walks comfortably, one step on each keypress, through the labyrinth.

For larger labyrinths, there is a special walking mode, called "run-fast-mode". If this run-fast-mode is enabled, Tux will run all the way automatically until he reaches a fork and you have to decide which way to go further.

You can see whether this mode is enabled or not, by looking at Tux's feet: If Tux is barefooted, "run-fast-mode" is disabled. And if he wears red sport shoes, "run-fast-mode" is enabled.

From level 14 on, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on Tux or the "barefoot / sportshoe"-icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

เขาวงกต 3 มิติ
screenshot maze3D icon maze3D difficulty level 2

/discovery/mazeMenu/maze3D

 Christof Petig

คำบรรยาย: หาทางออกจากเขาวงกต 3 มิติ

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถใช้แป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์เคลื่อนย้ายวัตถุได้

เป้าหมาย: ช่วยทักซ์ออกจากเขาวงกต

วิธีใช้: ใช้แป้นลูกศรเคลื่อนย้ายทักซ์ไปยังประตู ใช้แป้นเว้นวรรคเพื่อสลับระหว่างรูปแบบ 2 มิติ กับ 3 มิติ รูปแบบ 2 มิติ จะเพียงระบุตำแหน่งของคุณในแบบแผนที่เท่านั้น คุณจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายทักซ์ในระหว่างที่อยู่ในรูปแบบ 2 มิติได้

เขาวงกต
screenshot mazeInvisible icon mazeInvisible difficulty level 4

/discovery/mazeMenu/mazeInvisible

 Bastiaan Verhoef

คำบรรยาย: หาทางออกจากเขาวงกตที่มองไม่เห็น

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถใช้แป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์เคลื่อนย้ายวัตถุได้

เป้าหมาย: ช่วยทักซ์ออกจากเขาวงกต

วิธีใช้: Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode.

At the first levels, Tux walks comfortably, one step on each keypress, through the labyrinth.

For larger labyrinths, there is a special walking mode, called "run-fast-mode". If this run-fast-mode is enabled, Tux will run all the way automatically until he reaches a fork and you have to decide which way to go further.

You can see whether this mode is enabled or not, by looking at Tux's feet: If Tux is barefooted, "run-fast-mode" is disabled. And if he wears red sport shoes, "run-fast-mode" is enabled.

From level 14 on, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on Tux or the "barefoot / sportshoe"-icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

เข้าสู่กิจกรรมความจำ
icon memory_elephant

/discovery/memory_group

คำบรรยาย: กิจกรรมความจำหลากหลาย (ภาพ, อักษร, เสียง)

เกมจำภาพ
screenshot memory icon memory difficulty level 1 locked activity

/discovery/memory_group/memory

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาคู่ที่เหมือนกัน

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: ฝึกความจำและเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: โปรแกรมจะแสดงการ์ดชุดหนึ่งโดยคว่ำหน้าไว้ การ์ดแต่ละใบจะมีรูปอยู่อีกด้านหนึ่ง และการ์ดรูปภาพแต่ละใบ จะมีอีกใบหนึ่งเพียงใบเดียวที่เหมือนกันทุกประการอยู่ ให้คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูภาพที่คว่ำหน้าไว้ แล้วพยายามหาอีกใบที่เหมือนกัน คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงต้องจำตำแหน่งของรูปภาพไว้ในระหว่างที่เปิดหา และเมื่อคุณเปิดการ์ดที่เหมือนกันพบ การ์ดทั้งสองใบก็จะถูกเก็บออกไป

เกมฝึกจำเสียง
screenshot memory_sound icon memory_sound difficulty level 2

/discovery/memory_group/memory_sound

 Yves Combe

คำบรรยาย: คลิกที่ทักซ์นักไวโอลินและฟังเพื่อค้นหาเสียงตรงกัน

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์, สมอง

เป้าหมาย: Train your audio memory and remove all the violinists Tux.

วิธีใช้: โปรแกรมจะแสดงทักซ์นักไวโอลินชุดหนึ่ง ทักซ์แต่ละตัวจะเล่นเสียงเสียงหนึ่ง และแต่ละเสียง จะมีทักซ์อีกตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวที่เล่นเสียงเดียวกัน ให้คลิกที่ทักซ์ตัวหนึ่งเพื่อฟังเสียง แล้วพยายามหาอีกตัวหนึ่งที่เล่นเสียงเดียวกัน คุณสามารถฟังเสียงทักซ์ได้ครั้งละสองตัวเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงต้องจำตำแหน่งของเสียงต่างๆ ไว้ในระหว่างที่เปิดหา และเมื่อคุณเลือกทักซ์ที่เล่นเสียงเดียวกัน ทักซ์ทั้งคู่นั้นจะหายไป

เกมฝึกจำเสียง แข่งกับทักซ์
screenshot memory_sound_tux icon memory_sound_tux difficulty level 2

/discovery/memory_group/memory_sound_tux

 Yves Combe

คำบรรยาย: เล่นเกมจำเสียงกับทักซ์

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์, สมอง

เป้าหมาย: Train your audio memory and remove all the violinists Tux.

วิธีใช้: โปรแกรมจะแสดงทักซ์นักไวโอลินชุดหนึ่ง ทักซ์แต่ละตัวจะเล่นเสียงเสียงหนึ่ง และแต่ละเสียง จะมีทักซ์อีกตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวที่เล่นเสียงเดียวกัน ให้คลิกที่ทักซ์ตัวหนึ่งเพื่อฟังเสียง แล้วพยายามหาอีกตัวหนึ่งที่เล่นเสียงเดียวกัน คุณสามารถฟังเสียงทักซ์ได้ครั้งละสองตัวเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงต้องจำตำแหน่งของเสียงต่างๆ ไว้ในระหว่างที่เปิดหา และเมื่อคุณเลือกทักซ์ที่เล่นเสียงเดียวกัน ทักซ์ทั้งคู่นั้นจะหายไป

เล่นเกมจำภาพกับทักซ์
screenshot memory_tux icon memory_tux difficulty level 2

/discovery/memory_group/memory_tux

 Yves Combe

คำบรรยาย: เล่นเกมความจำแข่งกับทักซ์

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์, สมอง

เป้าหมาย: ฝึกความจำและเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดชุดหนึ่งที่เหมือนกันทั้งหมด การ์ดแต่ละใบมีรูปอยู่อีกด้านหนึ่งที่คว่ำไว้ และรูปแต่ละรูป จะมีรูปที่เหมือนกันอีกใบหนึ่งในชุด คุณสามารถเปิดการ์ดดูได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงต้องจำตำแหน่งของรูปต่างๆ ไว้ จนกว่าคุณจะหารูปที่เหมือนกันพบ เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! คุณจะผลัดกันเล่นกับทักซ์ และคุณจะชนะเกมได้ คุณจะต้องจับคู่ให้ได้มากกว่าทักซ์

รถไฟ
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

/discovery/memory_group/railroad

 Pascal Georges

คำบรรยาย: เกมฝึกความจำกับรถไฟ

ความสามารถที่ต้องมี: ไม่มี

เป้าหมาย: ฝึกความจำ

วิธีใช้: รถไฟ - หัวรถจักรและตู้รถไฟ - จะปรากฏที่ด้านบนของพื้นที่หลักของหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ ให้สร้างรถไฟตามนั้นที่ด้านบนของจอภาพ โดยเลือกตู้รถไฟและหัวรถจักรที่เหมาะสม คุณสามารถยกเลิกการเลือกแต่ละตู้ได้โดยคลิกที่ตู้นั้นอีกครั้ง ตรวจสอบรถไฟที่สร้างได้ โดยคลิกที่รูปมือด้านล่าง

กิจกรรมเบ็ดเตล็ด
icon miscelaneous

/discovery/miscelaneous

คำบรรยาย: เวลา, ภูมิศาสตร์, ...

อัลกอริทึม
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

/discovery/miscelaneous/algorithm

 Christof Petig and Ingo Konrad

คำบรรยาย: เติมสัญลักษณ์ที่ขาดหายไป

ความสามารถที่ต้องมี: ขยับและคลิกเมาส์

เป้าหมาย: กิจกรรมฝึกตรรกะ

วิธีใช้: หาสัญลักษณ์ถัดไปในรายการ

จับคู่สิ่งของ
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1 locked activity

/discovery/miscelaneous/babymatch

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ลากวางเพื่อจับคู่สิ่งของที่เข้าคู่กัน

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์: การขยับเมาส์และการลากวาง แหล่งอ้างอิงทางวัฒนธรรม

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว การจับคู่แนวคิด

วิธีใช้: ในพื้นที่กระดานหลัก มีสิ่งของอยู่กลุ่มหนึ่ง และในกล่องแนวตั้ง (ด้านซ้ายของกระดานหลัก) ก็มีสิ่งของอีกกลุ่มหนึ่ง โดยสิ่งของแต่ละชิ้นในกลุ่มด้านซ้าย จะเข้าคู่กับสิ่งของเพียงชิ้นเดียวในพื้นที่กระดานหลัก เกมนี้ท้าให้คุณหาความเกี่ยวข้องทางตรรกะระหว่างสิ่งของเหล่านี้ ว่ามันเข้ากันได้อย่างไร ให้ลากสิ่งของไปวางในช่องว่างสีแดงที่ถูกต้องในพื้นที่หลัก

เติมภาพปริศนา
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1 locked activity

/discovery/miscelaneous/babyshapes

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ลากรูปมาวางลงในตำแหน่งเป้าหมาย

ความสามารถที่ต้องมี: ควบคุมเมาส์ได้ดี

วิธีใช้: เติมภาพปริศนาโดยลากชิ้นส่วนต่างๆ จากด้านซ้าย มาวางในช่องว่างที่ถูกต้องในภาพปริศนา

เครดิต: รูปหมาจัดเตรียมโดย Andre Connes และเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GPL

โครนอส
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

/discovery/miscelaneous/chronos

 José Jorge

คำบรรยาย: ลากวางภาพเพื่อเรียบเรียงเรื่องราว

ความสามารถที่ต้องมี: เล่าเรื่องสั้น

เป้าหมาย: เรียงรูปภาพตามลำดับเหตุการณ์เพื่อเล่าเรื่อง

วิธีใช้: เลือกรูปภาพจากด้านซ้ายมือ และวางลงบนจุดสีแดง

เครดิต: ภาพดวงจันทร์เป็นลิขสิทธิ์ขององค์การนาซ่า เสียงอวกาศได้มาจากโปรแกรม Tuxpaint และ Vegastrike ซึ่งเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GPL รูปการขนส่งเป็นลิขสิทธิ์ของ Franck Doucet วันที่ของการขนส่งอาศัยข้อมูลที่พบได้ใน <http://www.wikipedia.org>

เรียนรู้จักนาฬิกา
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2 locked activity

/discovery/miscelaneous/clockgame

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: เรียนรู้การบอกเวลา

ความสามารถที่ต้องมี: แนวคิดเรื่องเวลา การอ่านค่าเวลา

เป้าหมาย: จำแนกหน่วยของเวลา (ชั่วโมง นาที และวินาที) ตั้งและแสดงเวลาบนนาฬิกา

วิธีใช้: ตั้งนาฬิกาตามเวลาที่กำหนด ในหน่วยของเวลาที่แสดง (ชั่วโมง:นาที หรือ ชั่วโมง:นาที:วินาที) คลิกลูกศรต่างๆ และขยับเมาส์ เพื่อให้จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ค้นหารายละเอียด
screenshot details icon details difficulty level 2

/discovery/miscelaneous/details

 Marc Levivier

คำบรรยาย: ลากรูปมาวางลงในตำแหน่งเป้าหมาย

ความสามารถที่ต้องมี: ควบคุมเมาส์ได้ดี

วิธีใช้: เติมภาพปริศนาโดยลากชิ้นส่วนต่างๆ จากด้านซ้าย มาวางในช่องว่างที่ถูกต้องในภาพปริศนา

เครดิต: รูปภาพได้มาจาก Wikimedia Commons.

ตารางช่องคู่
screenshot doubleentry icon doubleentry difficulty level 2 locked activity

/discovery/miscelaneous/doubleentry

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ลากวางสิ่งของในช่องตารางช่องคู่

ความสามารถที่ต้องมี: การนับพื้นฐาน

เป้าหมาย: ย้ายสิ่งของจากด้านซ้ายไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในตารางช่องคู่

วิธีใช้: ลากรายการแต่ละชิ้นไปวางที่เป้าหมาย

Explore World Animals
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

/discovery/miscelaneous/explore_world_animals

 Beth Hadley

คำบรรยาย: Learn about world animals, interesting facts and their location on a map.

วิธีใช้: There are two levels in this game.

In level one, players enjoy exploring each animal on the screen. Click on the question mark, and learn about the animal, what it's name is, and what it looks like. Study well this information, because you will be tested in level 2!

In level two, a random text prompt is displayed and you must click on the animal that matches the text. When you have matched all texts correctly, you win!

หาที่ตั้งของภูมิภาค
screenshot geo_country icon france_region difficulty level 2

/discovery/miscelaneous/geo_country

 Jean-Philippe Ayanides

คำบรรยาย: ลากภูมิภาคต่างๆ มาวาง เพื่อวาดแผนที่ประเทศทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์: การขยับเมาส์และการลากวาง

เครดิต: แผนที่เยอรมนีได้มาจากวิกิพีเดีย และเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU Free Documentation License บทเรียนของเยอรมนีสร้างโดย Olaf Ronneberger และลูกๆ ของเขา Lina และ Julia Ronneberger

หาที่ตั้งของประเทศ
screenshot geography icon globe difficulty level 2

/discovery/miscelaneous/geography

 Jean-Philippe Ayanides

คำบรรยาย: ลากชิ้นส่วนมาวางเพื่อวาดแผนที่ทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์: การขยับเมาส์และการลากวาง

หามือซ้ายและมือขวา
screenshot leftright icon leftright difficulty level 1

/discovery/miscelaneous/leftright

 Pascal Georges

คำบรรยาย: พิจารณาว่ามือเป็นมือซ้ายหรือขวา

เป้าหมาย: จำแนกความแตกต่างระหว่างมือซ้ายและมือขวาจากมุมมองต่างๆ การกำหนดตำแหน่งที่ตั้ง

วิธีใช้: You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the left button, or the right button depending on the displayed hand.

เข้าสู่กิจกรรมเสียง
icon ear

/discovery/sound_group

คำบรรยาย: กิจกรรมเกี่ยวกับเสียง

Explore Farm Animals
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

/discovery/sound_group/explore_farm_animals

 Beth Hadley

คำบรรยาย: Learn about farm animals, what sounds they make, and interesting facts.

เป้าหมาย: Learn to associate animal sounds with the animal name and what the animal looks like.

วิธีใช้: There are three levels in this game.

In level one, players enjoy exploring each animal on the screen. Click on the question mark, and learn about the animal, what it's name is, what sound it makes, and what it looks like. Study well this information, because you will be tested in level 2 and 3!

In level two, a random animal sound is played and you must choose which animal makes that sound. Click on the question mark that corresponds to the animal you hear. If you'd like to hear the animal sound repeated, click on the play button. When you have matched all animals correctly, you win!

In level three, a random text prompt is displayed and you must click on the animal that matches the text. When you have matched all texts correctly, you win!

Explore World Music
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

/discovery/sound_group/explore_world_music

 Beth Hadley

คำบรรยาย: Learn about the music of the world.

เป้าหมาย: Develop a better understanding of the variety of music present in the world

วิธีใช้: There are three levels in this activity.

In the first level, enjoy exploring music from around the world. Click on each suitcase to learn about the music from that area, and listen to a short sample. Study well, because there will be two games related to this information next!

The second level is a matching game. You will hear a clip of music, and you must select the location that corresponds to that music. Click the play button if you'd like to hear the music again. You win the level when you have correctly matched all sound clips.

The third level is also a matching game. You must select the location that matches the text description on the screen. You win the level when you have correctly matched all text prompts.

เครดิต: Images from http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

เครื่องดนตรี
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4

/discovery/sound_group/instruments

 Sylvain Dechy

คำบรรยาย: คลิกเลือกเครื่องดนตรีให้ถูกต้อง

เป้าหมาย: เรียนรู้การแยกแยะเครื่องดนตรี

วิธีใช้: คลิกที่เครื่องดนตรีที่ถูกต้อง

ทำนองเพลง
screenshot melody icon melody difficulty level 2

/discovery/sound_group/melody

 Jose JORGE

คำบรรยาย: เล่นทำนองเพลงตามที่ได้ยิน

ความสามารถที่ต้องมี: ขยับและคลิกเมาส์

เป้าหมาย: กิจกรรมฝึกการฟังเสียง

วิธีใช้: ฟังลำดับเสียงที่เล่น แล้วเล่นตามโดยคลิกที่ส่วนต่างๆ คุณสามารถฟังได้อีกครั้งโดยคลิกปุ่มฟังซ้ำ

Name that Note!
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

/discovery/sound_group/note_names

 Beth Hadley

คำบรรยาย: Learn the names of the notes, in bass and treble clef, with the help of sounds and colors

ความสามารถที่ต้องมี: ไม่มี

เป้าหมาย: To develop a good understanding of note position and naming convention. To prepare for the piano player and composition activity

วิธีใช้: The first level and the eleventh level introduce two different staffs with a C major scale. The following levels then quiz the player on note names. To help learn the names, the note pitches are played when the mouse is rolled over the note, and the pitch names can be color coded.

Piano Composition
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 4

/discovery/sound_group/piano_composition

 Beth Hadley

คำบรรยาย: An activity to learn how the piano keyboard works, how notes are written on a musical staff and explore music composition by loading and saving your work.

ความสามารถที่ต้องมี: Familiarity with note naming conventions, note-names activity useful to learn this notation.

เป้าหมาย: Develop an understanding of music composition, and increase interest in making music with a piano keyboard. This activity covers many fundamental aspects of music, but there is much more to explore about music composition. If you enjoy this activity but want a more advanced tool, try downloading MuseScore (http://musescore.org/en/download), an open source music notation tool.

วิธีใช้: This activity has several levels, each level adds a new functionality to the previous level.
Level 1: basic piano keyboard (white keys only) and students can experiment with clicking the colored rectangle keys to write music
Level 2: the musical staff switches to bass clef, so pitches are lower than in previous level
Level 3: option to choose between treble and bass clef, additional function includes option to select note duration (quarter, half, and whole notes)
Level 4: addition of black keys (sharp keys)
Level 5: flat notation used for black keys
Level 6: load children's melodies from around the world
Level 7: all features available, with the additional feature to load and save your composition

The following keyboard bindings work in this activity:
- backspace: erase one note
- delete: erase all notes
- space bar: play composition
- number keys:
1: C
2: D
3: E
4: F
5: G
6: A
7: B
8: C (higher octave)
etc.
F1: C# / Db
F2: D# / Eb
F3: F# / Gb
F4: G# / Ab
F5: A# / Bb

เครดิต:
Thank you to Bruno Coudoin for his mentorship.
Thank you to Olivier Samyn for his contribution to improving the note design and coloring.
Thank you to Federico Mena who inspired me with his wonderful enthusiasm for my music projects at GUADEC.
Thank you to all contributors of children's songs from around the world, especially the GNOME community. Learn more about these
melodies and who contributed them here: https://live.gnome.org/GComprisMelodies

Play Piano!
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 2

/discovery/sound_group/play_piano

 Beth Hadley

คำบรรยาย: Learn to play melodies on the piano keyboard!

ความสามารถที่ต้องมี: Knowledge of musical notation and musical staff. Play the activity named 'Piano Composition' first.

เป้าหมาย: Understand how the piano keyboard can play music as written on the musical staff.

วิธีใช้: The notes you see will be played to you. Click on the corresponding keys on the keyboard that match the notes you hear and see. All levels except for the last have the notes colored so you can match the notes to the keyboard colors. Each level increases in difficulty by adding more notes. Levels 1-6 test the treble clef, levels 7-12 test the bass clef. When you get five points, you move onto the next level (incorrect answers deduct points, correct answers add points).

The following keyboard bindings work in this game:
- backspace: erase attempt
- delete: erase attempt
- enter/return: OK button
- space bar: play
- number keys:
- 1: C
- 2: D
- 3: E
- 4: F
- 5: G
- 6: A
- 7: B
- 8: C (higher octave)
- etc.
- F1: C# / Db
- F2: D# / Eb
- F3: F# / Gb
- F4: G# / Ab
- F5: A# / Bb

เครดิต: Bruno Coudoin for his mentorship.

Play Rhythm
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 3

/discovery/sound_group/play_rhythm

 Beth Hadley

คำบรรยาย: Learn to listen to, read, and play musical rhythms.

ความสามารถที่ต้องมี: Simple understanding of musical rhythm and beat.

เป้าหมาย: Learn to beat rhythms precisely and accurately based on what you see and hear.

วิธีใช้: This is a relatively challenging game to master, so good luck.

Listen to the rhythm played, and follow along with the music. If you would like to hear it again, click the play button. When you're ready to perform the identical rhythm, click the drum to the rhythm, then click the OK button. If you clicked correctly and in the right tempo, another rhythm is displayed. If not, you must try again.

Even levels display a vertical playing line when you click the drum, which helps you see when to click to follow the rhythm. Click on the drum when the line is in the middle of the notes.

Odd levels are harder, because there is no vertical playing line. The rhythm will not be played for you. You must read the rhythm, and click it back in tempo. Click the metronome to hear the quarter note tempo.

The following keyboard bindings work in this game:
- backspace: erase attempt
- delete: erase attempt
- enter/return: OK button
- space bar: play

เข้าสู่กิจกรรมประสบการณ์
icon experience

/experience

คำบรรยาย: ทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่

ควบคุมประตูน้ำ
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2 locked activity

/experience/canal_lock

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ทักซ์กำลังมีปัญหา และต้องการล่องเรือผ่านประตูน้ำ ให้ช่วยทักซ์และพยายามแกะรอยการทำงานของประตูน้ำ

วิธีใช้: คุณมีหน้าที่ดูแลประตูน้ำ ให้เปิดและปิดประตูน้ำในลำดับที่ถูกต้อง เพื่อให้ทักซ์สามารถล่องเรือผ่านประตูต่างๆ ได้ทั้งสองทิศทาง

เครดิต: ภาพโดย Stephane Cabaraux

ไฟฟ้า
screenshot electric icon electric difficulty level 5 locked activity

/experience/electric

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: สร้างและจำลองผังวงจรไฟฟ้า

ความสามารถที่ต้องมี: จำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า

เป้าหมาย: สร้างผังวงจรไฟฟ้าอย่างอิสระ พร้อมทั้งจำลองการทำงานตามเวลาจริง

วิธีใช้: ลากอุปกรณ์ไฟฟ้าจากตัวเลือกมาวางลงในพื้นที่ทำงาน สร้างสายไฟได้โดยคลิกที่จุดเชื่อมต่อ แล้วลากเมาส์ไปยังจุดเชื่อมต่อถัดไป และปล่อย คุณสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ด้วยการลาก และลบสายไฟได้ด้วยการคลิก สำหรับการลบอุปกรณ์ ให้เลือกเครื่องมือลบจากด้านบนของช่องเลือกอุปกรณ์ คุณสามารถคลิกที่สวิทช์เพื่อปิดหรือเปิด คุณสามารถเปลี่ยนค่าของตัวต้านทานปรับค่าได้โดยการลากปุ่มเลื่อน ในการจำลองว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลอดไฟขาด คุณสามารถทำได้โดยคลิกขวาที่หลอดไฟ การจำลองจะปรับเปลี่ยนทันทีที่สั่ง

เครดิต: GCompris ใช้โปรแกรมจำลองไฟฟ้า Gnucap ทำงานเบื้องหลัง คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ Gnucap ได้ที่ <http://www.gnu.org/software/gnucap/>

เรียนรู้ระบบไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน
screenshot hydroelectric icon hydroelectric difficulty level 4 locked activity

/experience/hydroelectric

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ทักซ์กลับมาจากการหาปลาที่ยาวนานบนเรือของเขา ช่วยเตรียมไฟฟ้าให้พร้อม เพื่อให้เขามีแสงสว่างเมื่อกลับถึงบ้านด้วย

เป้าหมาย: เรียนรู้ระบบไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน

วิธีใช้: คลิกที่องค์ประกอบต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม : ดวงอาทิตย์, เมฆ, เขื่อน ,แผงเซลล์สุริยะ, ฟาร์มกังหันลม และหม้อแปลงต่างๆ เพื่อเปิดทำงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด เมื่อระบบทำงานแล้ว และเมื่อทักซ์กลับถึงบ้าน ก็กดสวิตช์เปิดไฟให้เขาด้วย คุณจะชนะเกมก็ต่อเมื่อคุณเปิดสวิตช์ให้ผู้ใช้ครัวเรือนครบทุกบ้าน และสถานีผลิตไฟฟ้าเปิดทำงานทุกสถานี

เครดิต: ภาพโดย Stephane Cabaraux

Intro gravity
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

/experience/intro_gravity

 Matilda Bernard

คำบรรยาย: Introduction to the concept of gravity

เป้าหมาย: Maintain the spaceship in the middle without crashing into the planets or the asteroids

วิธีใช้: Follow the instructions when you run the activity.

Land Safe
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

/experience/land_safe

 Matilda Bernard

คำบรรยาย: Understanding acceleration due to gravity.

เป้าหมาย: Pilot the spaceship towards the green landing area.

วิธีใช้:
Acceleration due to gravity experienced by the spaceship is directly proportional to the mass of the planet and inversely proportional to the square of the distance from the center of the planet. Thus, with every planet the acceleration will differ and as the spaceship comes closer and closer to the planet the acceleration increases.

Use the up/down keys to control the thrust and the right/left keys to control direction.

The landing platform is green if your speed is fine for a safe landing.

นักดิ่งพสุธา
screenshot paratrooper icon tuxpara difficulty level 1 locked activity

/experience/paratrooper

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ช่วยทักซ์นักดิ่งพสุธาให้ลงอย่างปลอดภัย

ความสามารถที่ต้องมี: กระดานนี้เน้นเล่นเกม ไม่ต้องอาศัยทักษะพิเศษในการเล่น

เป้าหมาย: ในเกมนี้ ทักซ์นักดิ่งพสุธา ต้องการความช่วยเหลือในการลงอย่างปลอดภัยบนเรือตกปลา เขาจำเป็นต้องประเมินความเร็วและทิศทางลม

วิธีใช้: กดปุ่มใดๆ หรือคลิกที่เครื่องบินเพื่อให้ทักซ์กระโดด กดปุ่มอื่นๆ หรือคลิกที่ทักซ์เพื่อกางร่ม

Place your satellite
screenshot place_your_satellite icon place_your_satellite difficulty level 4

/experience/place_your_satellite

 Matilda Bernard

คำบรรยาย: Understanding effect of mass and distance on orbital velocity.

เป้าหมาย: Make sure the satellite does not crash or fly away

วิธีใช้:
A satellite revolves around the Earth because of the force between them. Orbital velocity of a satellite of Earth is directly proportional to the square root of the mass of Earth and inversely proportional to the square root of the distance from the center of Earth to the satellite.

In this activity, play with the speed of the satellite and mass of Earth to see what happens to the satellite. If the speed of the satellite is slower than the required orbital speed then the force applied by the Earth on the satellite is too much and thus the satellite gets pulled towards the Earth and burns in it's atmosphere. If the speed of the satellite is more than the required orbital speed then the Earth's force is not enough to keep it in orbit and thus the satellite flies away due to it's own inertia.

เกมเจ้าทะเล (เล่นสองคน)
screenshot searace icon searace difficulty level 6 locked activity

/experience/searace

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ควบคุมเรือของคุณอย่างแม่นยำเพื่อชนะการแข่งขัน

เป้าหมาย: ในกิจกรรมนี้ คุณจะเรียนรู้การป้อนคำสั่งให้กับคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ภาษาที่ใช้เป็นอย่างพื้นฐานที่สุด แต่คุณจะได้เรียนรู้การคิดล่วงหน้าเพื่อสร้างเป็นโปรแกรม กิจกรรมนี้สามารถใช้แนะนำแนวคิดการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กได้

วิธีใช้: ในช่องป้อนข้อความ ป้อนหนึ่งคำสั่งต่อบรรทัด เพื่อควบคุมเรือของคุณ
คำสั่งที่ใช้ได้จะแสดงไว้ระหว่างทั้งสองช่อง คำสั่ง 'ซ้าย' และ 'ขวา' จะต้องตามด้วยมุมเป็นองศา ค่าของมุมที่ตามหลังคำสั่งดังกล่าวนี้ เรียกว่า 'พารามิเตอร์' ของคำสั่ง 'ซ้าย' และ 'ขวา' ซึ่งหากไม่ระบุ ค่าปรกติจะเป็น 45 องศา คำสั่ง 'เดินหน้า' จะรับพารามิเตอร์เป็นระยะทาง ซึ่งหากไม่ระบุ ค่าปรกติจะเป็น 1
ตัวอย่างเช่น:
- ซ้าย 90 => เลี้ยวซ้ายเป็นมุมฉาก
- เดินหน้า 10 => ไปข้างหน้าเป็นระยะทาง 10 หน่วย (ตามที่แสดงไว้ในไม้บรรทัด)
เป้าหมายคือไปยังด้านขวาของจอภาพ (เส้นแดง) เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถพยายามปรับปรุงโปรแกรมและเริ่มแข่งใหม่ด้วยสภาพอากาศเดิมได้ โดยใช้ปุ่มลองใหม่ คุณสามารถคลิกและลากเมาส์ของคุณไปยังจุดใดๆ บนแผนที่ เพื่อวัดระยะทางและมุมได้ และเมื่อเลื่อนไปยังระดับต่อไป คุณจะพบสภาพอากาศที่ซับซ้อนขึ้น

เกมเจ้าทะเล (เล่นคนเดียว)
screenshot searace1player icon searace1player difficulty level 6 locked activity

/experience/searace1player

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ป้อนคำสั่งที่ดีให้กับเรือของคุณเพื่อเป็นที่หนึ่งในการแข่งขัน

เป้าหมาย: ในกิจกรรมนี้ คุณจะเรียนรู้การป้อนคำสั่งให้กับคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ภาษาที่ใช้เป็นอย่างพื้นฐานที่สุด แต่คุณจะได้เรียนรู้การคิดล่วงหน้าเพื่อสร้างเป็นโปรแกรม กิจกรรมนี้สามารถใช้แนะนำแนวคิดการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กได้

วิธีใช้: ในช่องป้อนข้อความ ป้อนหนึ่งคำสั่งต่อบรรทัด เพื่อควบคุมเรือของคุณ คำสั่งที่ใช้ได้จะแสดงไว้ระหว่างทั้งสองช่อง คำสั่ง 'ซ้าย' และ 'ขวา' จะต้องตามด้วยมุมเป็นองศา ค่าของมุมที่ตามหลังคำสั่งดังกล่าวนี้ เรียกว่า 'พารามิเตอร์' ของคำสั่ง 'ซ้าย' และ 'ขวา' ซึ่งหากไม่ระบุ ค่าปรกติจะเป็น 45 องศา คำสั่ง 'เดินหน้า' จะรับพารามิเตอร์เป็นระยะทาง ซึ่งหากไม่ระบุ ค่าปรกติจะเป็น 1
ตัวอย่างเช่น:
- ซ้าย 90 => เลี้ยวซ้ายเป็นมุมฉาก
- เดินหน้า 10 => ไปข้างหน้าเป็นระยะทาง 10 หน่วย (ตามที่แสดงไว้ในไม้บรรทัด)
เป้าหมายคือไปยังด้านขวาของจอภาพ (เส้นแดง) เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถพยายามปรับปรุงโปรแกรมและเริ่มแข่งใหม่ด้วยสภาพอากาศเดิมได้ โดยใช้ปุ่มลองใหม่ คุณสามารถคลิกและลากเมาส์ของคุณไปยังจุดใดๆ บนแผนที่ เพื่อวัดระยะทางและมุมได้ และเมื่อเลื่อนไปยังระดับต่อไป คุณจะพบสภาพอากาศที่ซับซ้อนขึ้น

ขับเรือดำน้ำ
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

/experience/submarine

 Pascal Georges

คำบรรยาย: ขับเรือดำน้ำโดยใช้ถังอากาศและหางเสือ

ความสามารถที่ต้องมี: พื้นฐานฟิสิกส์

เป้าหมาย: เรียนรู้การทำงานของเรือดำน้ำ

วิธีใช้: Click on different active elements : engine, rudders and air tanks, in order to navigate to the required depth. There is a closed gate on the right. After the first level, you have to catch the jewel to open it. Pass through it to reach the next level.

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำ
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3 locked activity

/experience/watercycle

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ทักซ์กลับมาจากการหาปลาที่ยาวนานบนเรือของเขา ช่วยเปิดระบบน้ำกลับคืนมา เพื่อให้ทักซ์ได้อาบน้ำ

เป้าหมาย: เรียนรู้วัฏจักรของน้ำ

วิธีใช้: คลิกที่องค์ประกอบต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม : ดวงอาทิตย์, เมฆ, สถานีปั๊มน้ำ และสถานีบำบัดน้ำ เพื่อเปิดการทำงานของระบบน้ำทั้งหมด เมื่อระบบสามารถใช้การได้ และทักซ์ไปอยู่ใต้ฝักบัวแล้ว ให้กดปุ่มฝักบัวให้เขาด้วย

เครดิต: ภาพโดย Stephane Cabaraux

เข้าสู่กิจกรรมหรรษา
icon fun

/fun

คำบรรยาย: กิจกรรมสนุกๆ หลากหลาย

วาดภาพหรือภาพเคลื่อนไหว
screenshot anim icon anim difficulty level 3 locked activity

/fun/anim

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: เครื่องมือวาดภาพอิสระและภาพเคลื่อนไหว

ความสามารถที่ต้องมี: ต้องสามารถขยับและคลิกเมาส์ได้อย่างคล่องแคล่ว

เป้าหมาย: ในเกมนี้ เด็กจะสามารถวาดได้อย่างอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กหาวิธีวาดภาพสวยๆ จากรูปทรงพื้นฐาน อันได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปวงรี และเส้นตรง และเพื่อให้ทางเลือกกับเด็กมากขึ้น เด็กสามารถใช้รูปภาพประกอบด้วยก็ได้

วิธีใช้: เลือกเครื่องมือวาดจากด้านซ้าย และสีจากด้านล่าง แล้วคลิกและลากในพื้นที่สีขาวเพื่อวาดรูป เมื่อวาดเสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกเฟรมภาพใหม่ที่จะวาดได้โดยเลือกจากสี่เหลี่ยมเล็กๆ ในแถวด้านล่าง แต่ละเฟรมจะมีเนื้อหาภาพเหมือนกับเฟรมก่อนหน้า คุณสามารถแก้ไขภาพได้โดยย้ายวัตถุต่างๆ เล็กน้อย หรือโดยเพิ่มหรือลบวัตถุ เมื่อคุณวาดเฟรมไว้หลายๆ เฟรม แล้วกดปุ่ม 'ภาพยนตร์' คุณจะเห็นภาพต่างๆ ที่วาดไว้นั้นในแบบภาพสไลด์ต่อเนื่อง (วนซ้ำไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด) คุณสามารถกำหนดภาพสุดท้ายของภาพยนตร์ของคุณได้โดยคลิกขวาเลือกเฟรมที่ต้องการ และคุณสามารถเปลี่ยนความเร็วของการแสดงภาพยนตร์ได้ ในระหว่างแสดงภาพยนตร์นี้ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม 'วาดภาพ' เพื่อกลับเข้าสู่การวาดภาพได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกและโหลดภาพเคลื่อนไหวของคุณขึ้นมาใหม่ได้ โดยใช้ปุ่ม 'แผ่นฟลอปปี้' และปุ่ม 'แฟ้ม'

เกมฟุตบอล
screenshot billard icon foot difficulty level 1 locked activity

/fun/billard

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: เตะลูกบอลเข้าประตู

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: เตะลูกบอลให้ลงหลุมสีดำด้านขวา

วิธีใช้: Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the ball. The closer you click to the center, the slower the ball moves.

คุยและวาดร่วมกับเพื่อน
screenshot chat icon chat difficulty level 3 locked activity

/fun/chat

 Bruno coudoin

คำบรรยาย: กิจกรรมคุยกับเพื่อนนี้ใช้การได้ในเครือข่ายเฉพาะที่เท่านั้น

วิธีใช้: This chat activity will only work with other GCompris users on your local network, not on the Internet. To use it, just type in your message and hit Enter. Your message is then broadcast on the local network, and any GCompris program running the chat activity on that local network will receive and display your message.

รูปหกเหลี่ยม
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2

/fun/hexagon

 Christof Petig and Ingo Konrad

คำบรรยาย: ค้นหาสตรอเบอรีโดยคลิกในสนามสีน้ำเงิน

ความสามารถที่ต้องมี: ขยับและคลิกเมาส์

เป้าหมาย: กิจกรรมฝึกฝนตรรกะ

วิธีใช้: พยายามค้นหาสตรอเบอรีภายใต้สนามสีน้ำเงิน สนามจะแดงขึ้นเมื่อคุณเข้าใกล้

Tuxpaint
screenshot tuxpaint icon tuxpaint difficulty level 1

/fun/tuxpaint

 Bill Kendrick

คำบรรยาย: เรียกโปรแกรม Tuxpaint

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์และแป้นพิมพ์

เป้าหมาย: กิจกรรมวาดภาพ (pixmap)

วิธีใช้: ใช้ Tuxpaint วาดรูป เมื่อใช้ Tuxpaint เสร็จ กระดานนี้ก็จบ

โปรแกรมสร้างเอกสารของคุณ
screenshot wordprocessor icon wordprocessor difficulty level 2 locked activity

/fun/wordprocessor

 Bruno coudoin

คำบรรยาย: โปรแกรมสร้างเอกสารอย่างง่าย เพื่อป้อนและบันทึกข้อความ

ความสามารถที่ต้องมี: เด็กๆ สามารถพิมพ์ข้อความเองได้ หรือสามารถคัดลอกจากที่ครูกำหนดให้ได้

เป้าหมาย: เรียนรู้การป้อนข้อความในโปรแกรมสร้างเอกสาร โปรแกรมสร้างเอกสารนี้มีความพิเศษตรงที่บังคับให้ใช้สไตล์ ด้วยวิธีนี้ เด็กๆ จะเข้าใจข้อดีของการใช้สไตล์เมื่อย้ายไปใช้โปรแกรมประมวลคำที่มีความสามารถเต็มรูปแบบอย่าง LibreOffice

วิธีใช้: ในโปรแกรมสร้างเอกสารนี้ คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ และนำมาใช้ใหม่ภายหลังได้ คุณสามารถกำหนดรูปแบบของข้อความ โดยใช้ปุ่มต่างๆ ที่อยู่ด้านซ้าย โดย 4 ปุ่มแรกจะช่วยกำหนดชนิดของบรรทัดข้อความที่เคอร์เซอร์กะพริบอยู่ และ 2 ปุ่มหลังซึ่งมีตัวเลือกหลายทาง ช่วยเลือกชนิดและชุดสีของเอกสารจากที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้

คณิตศาสตร์
icon math

/math

คำบรรยาย: กิจกรรมคณิตศาสตร์

เข้าสู่กิจกรรมฝึกคำนวณ
icon algebramenu

/math/algebramenu

คำบรรยาย: พบกับเกมฝึกคิดเลขมากมาย

เข้าสู่กิจกรรมพีชคณิต
icon algebra_group

/math/algebramenu/algebra_group

คำบรรยาย: คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายที่กิจกรรมเพื่อเลือกเข้ากิจกรรม

แบบฝึกหัดการคูณเลข
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3 locked activity

/math/algebramenu/algebra_group/algebra_by

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ตอบโจทย์พีชคณิต

ความสามารถที่ต้องมี: สูตรคูณ

เป้าหมาย: หาผลคูณของตัวเลขสองจำนวนในเวลาจำกัด

วิธีใช้: ที่หน้าจอจะแสดงการคูณเลขสองจำนวน ให้ตอบผลคูณที่ด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับ โดยใช้ปุ่มลูกศรซ้าย-ขวาเปลี่ยนคำตอบ แล้วกด Enter เพื่อตรวจคำตอบ ถ้าคำตอบไม่ถูกต้อง ให้ลองใหม่

แบบฝีกหัดการลบเลข
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 2 locked activity

/math/algebramenu/algebra_group/algebra_minus

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ตอบโจทย์พีชคณิต

ความสามารถที่ต้องมี: การลบพื้นฐาน

เป้าหมาย: หาผลต่างของตัวเลขสองจำนวนในเวลาจำกัด

วิธีใช้: ที่หน้าจอจะแสดงโจทย์การลบเลขสองจำนวน ให้ตอบผลลบที่ด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับ โดยใช้ปุ่มลูกศรซ้าย-ขวาเปลี่ยนคำตอบ แล้วกด Enter เพื่อตรวจคำตอบ ถ้าคำตอบไม่ถูกต้อง ให้ลองใหม่

แบบฝึกหัดการบวกเลข
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 1 locked activity

/math/algebramenu/algebra_group/algebra_plus

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ตอบโจทย์พีชคณิต

ความสามารถที่ต้องมี: การบวกพื้นฐาน รู้จักตัวเขียนของตัวเลข

เป้าหมาย: หาผลบวกของตัวเลขสองจำนวนในเวลาจำกัด เริ่มจากการบวกในบรรทัด

วิธีใช้: ที่หน้าจอจะแสดงโจทย์การบวกเลขสองจำนวน ให้ตอบผลบวกที่ด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับ โดยใช้ปุ่มลูกศรซ้าย-ขวาเปลี่ยนคำตอบ แล้วกด Enter เพื่อตรวจคำตอบ ถ้าคำตอบไม่ถูกต้อง ให้ลองใหม่

หาลำดับการคำนวณให้ได้ผลลัพธ์ที่กำหนด
screenshot algebra_guesscount icon algebra_guesscount difficulty level 3

/math/algebramenu/algebra_guesscount

 Pascal Georges

คำบรรยาย: หาชุดลำดับที่ถูกต้องของตัวเลขและการกระทำเลขคณิต เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่กำหนดให้

ความสามารถที่ต้องมี: การคำนวณพื้นฐานสี่อย่าง การคำนวณเลขคณิตซ้อนกันหลายขั้น

เป้าหมาย: ใช้กลยุทธ์เรียบเรียงการกระทำเลขคณิตเพื่อให้ได้ค่าที่กำหนด

วิธีใช้: ที่ด้านบนของกระดาน ให้เลือกตัวเลขและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ที่ให้ผลลัพธ์ที่กำหนด คุณสามารถยกเลิกการเลือกตัวเลขหรือเครื่องหมายคณิตศาสตร์ได้ โดยคลิกซ้ำอีกครั้ง

เครดิต: รูปสัตว์ต่างๆ ได้มาจากหน้า Animal Photography ของ Ralf Schomode (http://schmode.net/) ราฟ (Ralf) ได้กรุณาอนุญาตให้ GCompris ใช้รูปเหล่านี้ได้ ขอขอบคุณ ราฟ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

เข้าสู่กิจกรรมตัวเขมือบตัวเลข
icon gnumch

/math/algebramenu/gnumchmenu

คำบรรยาย: ตัวเขมือบตัวเลข เป็นเกมที่เล่นกับเลขคณิต

ตัวเขมือบตัวเลขที่เท่ากัน
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equal difficulty level 3

/math/algebramenu/gnumchmenu/gnumch-equality

 Joe Neeman

คำบรรยาย: พาตัวเขมือบตัวเลขไปกินนิพจน์ที่มีค่าเท่ากับตัวเลขด้านบนสุดของจอภาพ

เป้าหมาย: ฝึก บวก ลบ คูณ หาร

วิธีใช้: ใช้ปุ่มลูกศรสำหรับเลี้ยวไปมารอบๆ กระดาน และหลบตัวทร็อกเกิล กดแป้นเว้นวรรคเพื่อกินตัวเลข

ตัวเขมือบตัวเลขตัวประกอบ
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

/math/algebramenu/gnumchmenu/gnumch-factors

 Joe Neeman

คำบรรยาย: พาตัวเขมือบตัวเลขไปกินตัวประกอบทั้งหมดของตัวเลขด้านบนสุดของจอภาพ

เป้าหมาย: เรียนเกี่ยวกับตัวประกอบและพหุคูณ

วิธีใช้: ตัวประกอบของตัวเลขหนึ่งๆ หมายถึงตัวเลขทั้งหมดที่หารตัวเลขนั้นๆ ลงตัว ตัวอย่างเช่น ตัวประกอบของ 6 คือ 1, 2, 3 และ 6 แต่ 4 ไม่ใช่ตัวประกอบของ 6 เพราะ 6 ไม่สามารถเป็นส่วนละ 4 เท่าๆ กันได้ ถ้าตัวเลขตัวหนึ่ง เป็นพหุคูณของเลขอีกจำนวนหนึ่ง ก็หมายความว่าเลขจำนวนที่สองนี้ เป็นตัวประกอบของเลขจำนวนแรก คุณอาจคิดถึงเลขพหุคูณว่าเป็นครอบครัว และตัวประกอบว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น 1, 2, 3 และ 6 ต่างก็อยู่ในครอบครัวของ 6 แต่ 4 อยู่ในครอบครัวอื่น ใช้ปุ่มลูกศรสำหรับเลี้ยวไปมารอบๆ กระดาน และหลบตัวทร็อกเกิล กดแป้นเว้นวรรคเพื่อกินตัวเลข

ตัวเขมือบตัวเลขที่ไม่เท่ากัน
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequal difficulty level 3

/math/algebramenu/gnumchmenu/gnumch-inequality

 Joe Neeman

คำบรรยาย: พาตัวเขมือบตัวเลขไปกินนิพจน์ที่มีค่าไม่เท่ากับตัวเลขด้านบนสุดของจอภาพ

เป้าหมาย: ฝึก บวก ลบ คูณ หาร

วิธีใช้: ใช้ปุ่มลูกศรสำหรับเลี้ยวไปมารอบๆ กระดาน และหลบตัวทร็อกเกิล กดแป้นเว้นวรรคเพื่อกินตัวเลข

ตัวเขมือบตัวเลขพหุคูณ
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

/math/algebramenu/gnumchmenu/gnumch-multiples

 Joe Neeman

คำบรรยาย: พาตัวเขมือบตัวเลขไปกินตัวพหุคูณทั้งหมดของตัวเลขด้านบนสุดของจอภาพ

เป้าหมาย: เรียนรู้เกี่ยวกับพหุคูณและตัวประกอบ

วิธีใช้: พหุคูณของตัวเลขหนึ่งๆ หมายถึงตัวเลขทั้งหมดที่เท่ากับตัวเลขนั้นๆ คูณด้วยตัวเลขอื่น ตัวอย่างเช่น 24, 36, 48 และ 60 เป็นพหุคูณของ 12 ทั้งหมด แต่ 25 ไม่ใช่พหุคูณของ 12 เพราะไม่มีตัวเลขจำนวนเต็มใดที่สามารถคูณกับ 12 แล้วได้ 25 ถ้าตัวเลขตัวหนึ่ง เป็นตัวประกอบของเลขอีกจำนวนหนึ่ง ก็หมายความว่าเลขจำนวนที่สองนี้ เป็นพหุคูณของเลขจำนวนแรก และเช่นกัน คุณอาจคิดถึงเลขพหุคูณว่าเป็นครอบครัว และตัวประกอบว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว ตัวประกอบ 5 มีแม่เป็น 10 มีย่าเป็น 15 มีย่าทวดเป็น 20 และมีย่าทวดทวดเป็น 25 และทุกๆ ขั้นที่เพิ่มขึ้น 5 ก็คือลำดับของทวดที่เพิ่มขึ้น! แต่จำนวน 5 ไม่ได้เป็นสมาชิกของครอบครัว 8 หรือ 23 เพราะคุณไม่สามารถนำ 5 หลายๆ ตัวมาบวกกันให้ได้ 8 หรือ 23 ได้โดยไม่มีเศษเหลือ ดังนั้น 8 จึงไม่ใช่พหุคูณของ 5 และ 23 ก็ไม่ใช่เช่นกัน มีเพียง 5, 10, 15, 20, 25, ... เท่านั้น ที่เป็นพหุคูณ (หรือครอบครัว หรือบรรพบุรุษ) ของ 5 ใช้ปุ่มลูกศรสำหรับเลี้ยวไปมารอบๆ กระดาน และหลบตัวทร็อกเกิล กดแป้นเว้นวรรคเพื่อกินตัวเลข

ตัวเขมือบตัวเลขจำนวนเฉพาะ
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

/math/algebramenu/gnumchmenu/gnumch-primes

 Joe Neeman

คำบรรยาย: พาตัวเขมือบตัวเลขไปกินจำนวนเฉพาะทั้งหมด

เป้าหมาย: เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ

วิธีใช้: จำนวนเฉพาะเป็นเลขที่หารได้โดยตัวมันเองและ 1 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น 3 เป็นจำนวนเฉพาะ แต่ 4 ไม่เป็น (เพราะ 4 หารได้ด้วย 2) คุณสามารถคิดถึงจำนวนเฉพาะว่าเป็นครอบครัวที่เล็กมากๆ โดยมีสมาชิกในครอบครัวเพียงสองคนเท่านั้น! คือตัวมันเองและ 1 คุณไม่สามารถหาตัวหารอื่นใดที่จะหารจำนวนเฉพาะได้โดยไม่มีเศษ 5 ก็เป็นอีกจำนวนหนึ่งในเลขที่โดดเดี่ยวเหล่านี้ (มีเพียง 5 × 1 = 5) แต่จะเห็นได้ว่า 6 มีทั้ง 2 และ 3 ในครอบครัว (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6) ดังนั้น 6 จึงไม่ใช่จำนวนเฉพาะ ใช้ปุ่มลูกศรสำหรับเลี้ยวไปมารอบๆ กระดาน และหลบตัวทร็อกเกิล กดแป้นเว้นวรรคเพื่อกินตัวเลข

เข้าสู่กิจกรรมความจำผสมคณิตศาสตร์
icon mem_solo_calc

/math/algebramenu/memory_op_group

คำบรรยาย: เกมความจำโดยใช้การกระทำคณิตศาสตร์

เกมความจำผสมบวกเลข
screenshot memory_add icon mem_solo_plus difficulty level 3

/math/algebramenu/memory_op_group/memory_add

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่บวกกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก

เป้าหมาย: ฝึกบวกเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการบวกไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการบวก
การบวกจะอยู่ในรูปคล้ายๆ อย่างนี้: 2 + 2 = 4
ตัวเลขทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ (=) จะต้องเท่ากับตัวเลขที่อยู่อีกด้านหนึ่ง ดังนั้น 2 ('หนึ่ง', 'สอง') บวกกับอีก 2 ('สาม', 'สี่') จะเท่ากับ 4 นับดังๆ และนับนิ้วด้วย เพราะยิ่งคุณทำสิ่งเดียวกันหลายวิธี คุณจะยิ่งจำได้แม่น คุณสามารถใช้กล่อง หรือเม็ดกระดุม หรืออะไรก็ได้ที่สามารถนับได้ ถ้าคุณมีพี่น้องเยอะ ก็อาจนับพี่น้องเอาก็ได้! หรืออาจจะนับเด็กๆ ที่อยู่ชั้นเดียวกันที่โรงเรียน ลองร้องเพลงนับเลขดู นับสิ่งต่างๆ ให้มากๆ เพื่อเป็นการฝึกหัด แล้วคุณจะบวกเลขได้เก่ง!

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการบวกเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการบวกเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการบวกที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลบวกได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

เกมความจำผสมบวก-ลบเลข
screenshot memory_add_minus icon mem_solo_plus_minus difficulty level 4

/math/algebramenu/memory_op_group/memory_add_minus

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่บวกหรือลบกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก-ลบเลข

เป้าหมาย: ฝึกบวกและลบเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการกระทำเลขคณิตไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการกระทำ

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการกระทำเลขคณิตเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลการกระทำเลขคณิตได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

เกมความจำผสมคำนวณเลขทุกเครื่องหมาย
screenshot memory_add_minus_mult_div icon mem_solo_all difficulty level 6

/math/algebramenu/memory_op_group/memory_add_minus_mult_div

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก ลบ คูณ และหาร

เป้าหมาย: ฝึกบวก ลบ คูณ และหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการกระทำเลขคณิตไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการกระทำ

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการกระทำเลขคณิตเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลการกระทำเลขคณิตได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

เกมความจำผสมหารเลข
screenshot memory_div icon mem_solo_div difficulty level 6

/math/algebramenu/memory_op_group/memory_div

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การหาร

เป้าหมาย: ฝึกหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการกระทำเลขคณิตไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการกระทำ

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการกระทำเลขคณิตเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลการกระทำเลขคณิตได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

เกมความจำผสมลบเลข
screenshot memory_minus icon mem_solo_minus difficulty level 4

/math/algebramenu/memory_op_group/memory_minus

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่ลบกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การลบ

เป้าหมาย: ฝึกลบเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. Each card is hiding a subtraction, or the answer to it.
A subtraction looks like this: 3 - 1 = 2
The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the number on the other side. So 3 (1, 2, 3) less 1 (1) makes 2. Count aloud when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you do something, the better you remember it. You can also use blocks, or buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good at subtracting numbers!

In this game, these cards are hiding the two parts of a subtraction. You need to find the two parts of the subtraction, and bring them together again. Click on a card to see what number it's hiding, then try to find the other card that goes with it, to make a whole difference. You can only turn over two cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then you can match them when you find their other half. You're doing the job of the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a proper difference. When you do that, both those cards disappear! When you've made them all disappear, found all the subtracts, you've won the game! :)

เกมความจำผสมคูณเลข
screenshot memory_mult icon mem_solo_mult difficulty level 5

/math/algebramenu/memory_op_group/memory_mult

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่คูณกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การคูณ

เป้าหมาย: ฝึกคูณเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการกระทำเลขคณิตไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการกระทำ

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการกระทำเลขคณิตเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลการกระทำเลขคณิตได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

เกมความจำผสมคูณ-หารเลข
screenshot memory_mult_div icon mem_solo_mult_div difficulty level 6

/math/algebramenu/memory_op_group/memory_mult_div

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การคูณ การหาร

เป้าหมาย: ฝึกคูณและหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการกระทำเลขคณิตไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการกระทำ

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการกระทำเลขคณิตเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลการกระทำเลขคณิตได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

เล่นเกมฝึกความจำผสมคณิตศาสตร์กับทักซ์
icon mem_tux_calc

/math/algebramenu/memory_op_group_tux

คำบรรยาย: เกมความจำโดยใช้การกระทำคณิตศาสตร์

เกมความจำผสมคำนวณเลขทุกเครื่องหมาย แข่งกับทักซ์
screenshot memory_add_minus_mult_div_tux icon mem_tux_all difficulty level 6

/math/algebramenu/memory_op_group_tux/memory_add_minus_mult_div_tux

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก ลบ คูณ และหาร

เป้าหมาย: ฝึกบวก ลบ คูณ และหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการกระทำเลขคณิตไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการกระทำ

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการกระทำเลขคณิตเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลการกระทำเลขคณิตได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

เกมความจำผสมบวก-ลบเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory_add_minus_tux icon mem_tux_plus_minus difficulty level 4

/math/algebramenu/memory_op_group_tux/memory_add_minus_tux

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่บวกหรือลบกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก-ลบเลข

เป้าหมาย: ฝึกบวกและลบเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการกระทำเลขคณิตไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการกระทำ

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการกระทำเลขคณิตเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลการกระทำเลขคณิตได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

เกมความจำผสมบวกเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory_add_tux icon mem_tux_plus difficulty level 3

/math/algebramenu/memory_op_group_tux/memory_add_tux

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่บวกกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก

เป้าหมาย: ฝึกบวกเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการบวกไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการบวก
การบวกจะอยู่ในรูปคล้ายๆ อย่างนี้: 2 + 2 = 4
ตัวเลขทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ (=) จะต้องเท่ากับตัวเลขที่อยู่อีกด้านหนึ่ง ดังนั้น 2 ('หนึ่ง', 'สอง') บวกกับอีก 2 ('สาม', 'สี่') จะเท่ากับ 4 นับดังๆ และนับนิ้วด้วย เพราะยิ่งคุณทำสิ่งเดียวกันหลายวิธี คุณจะยิ่งจำได้แม่น คุณสามารถใช้กล่อง หรือเม็ดกระดุม หรืออะไรก็ได้ที่สามารถนับได้ ถ้าคุณมีพี่น้องเยอะ ก็อาจนับพี่น้องเอาก็ได้! หรืออาจจะนับเด็กๆ ที่อยู่ชั้นเดียวกันที่โรงเรียน ลองร้องเพลงนับเลขดู นับสิ่งต่างๆ ให้มากๆ เพื่อเป็นการฝึกหัด แล้วคุณจะบวกเลขได้เก่ง!

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการบวกเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการบวกเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการบวกที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลบวกได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

เกมความจำผสมหารเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory_div_tux icon mem_tux_div difficulty level 6

/math/algebramenu/memory_op_group_tux/memory_div_tux

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การหาร

เป้าหมาย: ฝึกหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการกระทำเลขคณิตไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการกระทำ

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการกระทำเลขคณิตเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลการกระทำเลขคณิตได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

เกมความจำผสมลบเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory_minus_tux icon mem_tux_minus difficulty level 4 locked activity

/math/algebramenu/memory_op_group_tux/memory_minus_tux

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่ลบกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การลบ

เป้าหมาย: ฝึกลบเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. Each card is hiding a subtraction, or the answer to it.
A subtraction looks like this: 3 - 1 = 2
The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the number on the other side. So 3 (1, 2, 3) less 1 (1) makes 2. Count aloud when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you do something, the better you remember it. You can also use blocks, or buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good at subtracting numbers!

In this game, these cards are hiding the two parts of a subtraction. You need to find the two parts of the subtraction, and bring them together again. Click on a card to see what number it's hiding, then try to find the other card that goes with it, to make a whole difference. You can only turn over two cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then you can match them when you find their other half. You're doing the job of the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a proper difference. When you do that, both those cards disappear! When you've made them all disappear, found all the subtracts, you've won the game! :)

เกมความจำผสมคูณ-หารเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory_mult_div_tux icon mem_tux_mult_div difficulty level 6

/math/algebramenu/memory_op_group_tux/memory_mult_div_tux

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การคูณ การหาร

เป้าหมาย: ฝึกคูณและหารเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการกระทำเลขคณิตไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการกระทำ

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการกระทำเลขคณิตเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลการกระทำเลขคณิตได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

เกมความจำผสมคูณเลข แข่งกับทักซ์
screenshot memory_mult_tux icon mem_tux_mult difficulty level 5 locked activity

/math/algebramenu/memory_op_group_tux/memory_mult_tux

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อหาตัวเลขสองตัวที่กระทำกันได้ค่าเท่ากัน จนกว่าการ์ดจะถูกเก็บออกไปทั้งหมด

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก

เป้าหมาย: ฝึกคูณเลข โดยเก็บการ์ดออกไปให้หมด

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนการกระทำเลขคณิตไว้คู่หนึ่ง หรือคำตอบของการกระทำ

ในเกมนี้ การ์ดเหล่านี้จะแยกซ่อนประโยคการกระทำเลขคณิตเป็นสองส่วน คุณต้องหาส่วนทั้งสองของประโยค แล้วนำมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง คลิกที่การ์ดใบหนึ่งเพื่อดูตัวเลขที่ถูกซ่อนอยู่ แล้วพยายามหาการ์ดอีกใบที่ตรงกัน เพื่อรวมเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตเลขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเปิดการ์ดได้ครั้งละสองใบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องจำตำแหน่งที่ซ่อนของตัวเลขไว้ เพื่อที่จะเปิดได้ถูกใบเมื่อเปิดพบอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ คุณกำลังทำหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลขก็ต้องการคุณที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นประโยคการกระทำเลขคณิตที่ถูกต้อง เมื่อคุณจับคู่ได้แล้ว การ์ดทั้งสองใบจะถูกเก็บออกไป! และเมื่อคุณสามารถเก็บการ์ดออกไปได้หมด โดยค้นหาผลการกระทำเลขคณิตได้ครบ คุณก็เป็นผู้ชนะ! :)

ปรับสมดุลตาชั่งให้พอดี
screenshot scalesboard icon scalesicon difficulty level 2

/math/algebramenu/scalesboard

 miguel DE IZARRA

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุล

เป้าหมาย: การคิดเลขในใจ การเท่ากันทางเลขคณิต

วิธีใช้: ในการดุลตาชั่ง ให้เอาตุ้มน้ำหนักไปวางที่ตาชั่งด้านซ้ายหรือขวา ตุ้มน้ำหนักสามารถจัดเรียงลำดับอย่างไรก็ได้

เครดิต: The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie.moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is released under the GPL license.

ปรับสมดุลตาชั่งให้พอดี
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4

/math/algebramenu/scalesboard_weight

 Wolfram Sang

คำบรรยาย: ลากวางตุ้มน้ำหนักเพื่อทำตาชั่งให้สมดุลแล้วคำนวณน้ำหนัก

เป้าหมาย: การคิดเลขในใจ การเท่ากันทางเลขคณิต การแปลงหน่วย

วิธีใช้: ในการดุลตาชั่ง ให้เอาตุ้มน้ำหนักไปวางที่ตาชั่งด้านซ้ายหรือขวา ระวังค่าน้ำหนักกับหน่วยน้ำหนักด้วย จำไว้ว่า 1 กิโลกรัม (kg) เท่ากับ 1000 กรัม (g) ตุ้มน้ำหนักสามารถจัดเรียงลำดับอย่างไรก็ได้

เครดิต: The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie.moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is released under the GPL license.

ปาเป้าบวกเลข
screenshot target icon target difficulty level 2 locked activity

/math/algebramenu/target

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ปาเป้าและนับแต้ม

ความสามารถที่ต้องมี: ขยับเมาส์ได้, อ่านตัวเลขได้ และนับเลขได้ถึง 15 สำหรับระดับแรก

เป้าหมาย: ปาลูกดอกเข้าเป้าเพื่อนับแต้ม

วิธีใช้: ตรวจสอบทิศทางและความเร็วลม แล้วคลิกบนเป้าเพื่อเล็งและปาลูกดอก เมื่อคุณปาลูกดอกครบแล้ว จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นให้คุณนับคะแนน ให้ป้อนคะแนนด้วยแป้นพิมพ์แล้วกดแป้น Enter หรือคลิกปุ่ม "OK"

เรขาคณิต
icon geometry

/math/geometry

คำบรรยาย: กิจกรรมเรขาคณิต

เครื่องมือวาดรูปแบบเวกเตอร์อย่างง่าย
screenshot draw icon draw difficulty level 2 locked activity

/math/geometry/draw

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: กระดานสร้างสรรค์ที่ให้คุณวาดรูปได้อย่างอิสระ

ความสามารถที่ต้องมี: ต้องสามารถขยับและคลิกเมาส์ได้อย่างคล่องแคล่ว

เป้าหมาย: ในเกมนี้ เด็กจะสามารถวาดได้อย่างอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กหาวิธีวาดภาพสวยๆ จากรูปทรงพื้นฐาน อันได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปวงรี และเส้นตรง

วิธีใช้: เลือกเครื่องมือวาดจากด้านซ้าย และสีจากด้านล่าง แล้วคลิกและลากในพื้นที่สีขาวเพื่อวาดรูป เพื่อเป็นการประหยัดเวลา คุณสามารถคลิกเมาส์ปุ่มกลางเพื่อลบสิ่งของได้

วาดรูปที่กำหนดขึ้นมาใหม่
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3 locked activity

/math/geometry/redraw

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: คัดลอกภาพวาดจากกล่องด้านขวามือไปสู่กล่องด้านซ้ายมือ

เป้าหมาย: คัดลอกภาพวาดจากกล่องด้านขวามือไปสู่กล่องด้านซ้ายมือ

วิธีใช้: ขั้นแรก เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจากแถบเครื่องมือ จากนั้นลากเมาส์เพื่อสร้างวัตถุต่างๆ เมื่อคุณวาดเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" สิ่งที่ผิดพลาดจะถูกทำสัญลักษณ์ด้วยกากบาทสีแดงเล็กๆ ลำดับของวัตถุ (การวางทับซ้อนกัน) ไม่มีความสำคัญ แต่ควรจะระมัดระวังไม่ให้มีวัตถุที่ไม่พึงประสงค์ซ่อนอยู่ใต้วัตถุอื่น

วาดภาพเงาสะท้อนของสิ่งที่กำหนดให้
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetry difficulty level 4 locked activity

/math/geometry/redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: คัดลอกภาพสะท้อนของวัตถุจากกล่องด้านขวาไปยังกล่องด้านซ้าย

เป้าหมาย: คัดลอกภาพสะท้อนของวัตถุจากกล่องด้านขวาไปยังกล่องด้านซ้าย

วิธีใช้: ขั้นแรก เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจากแถบเครื่องมือ จากนั้นลากเมาส์เพื่อสร้างวัตถุต่างๆ เมื่อคุณวาดเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" กากบาทสีแดงเล็กๆ จะแสดงจุดที่ยังไม่เรียบร้อย ลำดับของวัตถุ (การวางทับซ้อนกัน) ไม่มีความสำคัญ แต่ควรจะระมัดระวังไม่ให้มีวัตถุที่ไม่พึงประสงค์ซ่อนอยู่ใต้วัตถุอื่น

เลขคณิต
icon numeration

/math/numeration

คำบรรยาย: กิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลข

วาดตามตัวเลข
screenshot drawnumber icon drawnumber difficulty level 4

/math/numeration/drawnumber

 Olivier Ponchaut

คำบรรยาย: วาดรูปโดยไล่ตามลำดับตัวเลข

ความสามารถที่ต้องมี: นับเลขจาก 1 ถึง 50 ได้

วิธีใช้: วาดรูปด้วยการคลิกที่ตัวเลขตามลำดับ

นับจำนวน
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 1 locked activity

/math/numeration/enumerate

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: เรียงสิ่งของเพื่อนับจำนวน

ความสามารถที่ต้องมี: การนับเลขเบื้องต้น

เป้าหมาย: ฝึกการนับเลข

วิธีใช้: ขั้นแรก จัดเรียงสิ่งของต่างๆ ก่อน เพื่อที่คุณจะได้นับได้ จากนั้น เลือกสิ่งของที่คุณต้องการจะตอบในบริเวณล่างขวา ป้อนคำตอบด้วยแป้นพิมพ์แล้วกดปุ่ม 'ตกลง' หรือกดแป้น 'Enter'

เดาตัวเลข
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

/math/numeration/guessnumber

 Clement Coudoin

คำบรรยาย: ช่วยทักซ์หลบหนีออกจากถ้ำ ทักซ์ซ่อนตัวเลขไว้ให้คุณค้นหา

ความสามารถที่ต้องมี: ตัวเลขจาก 1 ถึง 1000 สำหรับระดับสุดท้าย

วิธีใช้: อ่านคำสั่งที่จะให้ช่วงของตัวเลขที่จะให้คุณค้นหา ให้ป้อนตัวเลขในช่องป้อนสีน้ำเงินที่มุมบนขวา ทักซ์จะบอกคุณว่าตัวเลขที่คุณทายนั้นสูงหรือต่ำเกินไป จากนั้น ป้อนตัวเลขอื่นอีก ระยะห่างระหว่างทักซ์กับช่องทางหนีทางด้านขวา จะแทนความห่างของคำตอบของคุณกับตัวเลขที่ถูกต้อง ถ้าทักซ์อยู่บนหรือล่างช่องทางหนี ก็หมายถึงว่าตัวเลขที่คุณทายนั้นสูงหรือต่ำกว่าตัวเลขที่ถูกต้อง

หมวกวิเศษ
screenshot magic_hat_minus icon magic_hat_minus difficulty level 2

/math/numeration/magic_hat_minus

 Marc BRUN

คำบรรยาย: นับจำนวนสิ่งของที่อยู่ใต้หมวกวิเศษหลังจากที่เอาออกไป

ความสามารถที่ต้องมี: การลบ

เป้าหมาย: เรียนรู้การลบ

วิธีใช้: ดูที่นักมายากลสิ เขาบอกจำนวนดาวที่อยู่ใต้หมวกวิเศษของเขา จากนั้น คลิกที่หมวกเพื่อเปิดดู ปรากฏว่าดาวหลุดหายไป คลิกที่หมวกอีกครั้งเพื่อปิดหมวก คุณจะต้องนับว่าเหลือดาวกี่ดวงอยู่ใต้หมวก คลิกที่บริเวณล่างขวาเพื่อป้อนคำตอบ

หมวกวิเศษ
screenshot magic_hat_plus icon magic_hat_plus difficulty level 2

/math/numeration/magic_hat_plus

 Marc BRUN

คำบรรยาย: นับจำนวนสิ่งของในหมวกวิเศษ

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก

เป้าหมาย: เรียนรู้การบวก

วิธีใช้: คลิกที่หมวกเพื่อเปิดหรือปิดหมวก ถามว่า ที่ใต้หมวกมีดาววิ่งอยู่กี่ดวงที่คุณเห็น? นับดีๆ นะ :) คลิกที่บริเวณล่างขวาเพื่อป้อนคำตอบ

เกมความจำผสมการนับ
screenshot memory_enumerate icon memo_enumerate difficulty level 1

/math/numeration/memory_enumerate

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อจับคู่ตัวเลขกับภาพ

ความสามารถที่ต้องมี: การบวก

เป้าหมาย: ฝึกการนับเลข, ความจำ

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนรูปจำนวนหนึ่ง หรือเขียนตัวเลขไว้

เข้าสู่กิจกรรมการเงิน
icon money_group

/math/numeration/money_group

คำบรรยาย: คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายที่กิจกรรมเพื่อเลือกเข้ากิจกรรม

เงิน
screenshot money icon money difficulty level 2 locked activity

/math/numeration/money_group/money

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ฝึกหัดการใช้เงิน

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถนับเลขได้

เป้าหมาย: คุณจะต้องซื้อของรายการต่างๆ โดยจ่ายเงินตามราคาพอดี ในระดับที่สูงขึ้น จะแสดงสิ่งของหลายรายการ และคุณต้องคำนวณราคาทั้งหมดก่อน

วิธีใช้: คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อจ่ายเงิน ถ้าคุณต้องการเอาเหรียญหรือธนบัตรออก ให้คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรนั้นที่บริเวณส่วนบนของหน้าจอ

ทอนเงินทักซ์
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3 locked activity

/math/numeration/money_group/money_back

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ฝึกการใช้เงินโดยทอนเงินให้กับทักซ์

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถนับเลขได้

เป้าหมาย: ทักซ์ซื้อของรายการต่างๆ จากคุณและจ่ายเงินให้ คุณต้องทอนเงินให้กับทักซ์ ในระดับที่สูงขึ้น ทักซ์จะซื้อของหลายชิ้น ซึ่งคุณต้องรวมราคาทั้งหมดก่อน

วิธีใช้: คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อจ่ายเงิน ถ้าคุณต้องการเอาเหรียญหรือธนบัตรออก ให้คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรนั้นที่บริเวณส่วนบนของหน้าจอ

ทอนเงินทักซ์โดยมีเศษสตางค์ด้วย
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5 locked activity

/math/numeration/money_group/money_back_cents

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ฝึกการใช้เงินโดยทอนเงินให้กับทักซ์

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถนับเลขได้

เป้าหมาย: ทักซ์ซื้อของรายการต่างๆ จากคุณและจ่ายเงินให้ คุณต้องทอนเงินให้กับทักซ์ ในระดับที่สูงขึ้น ทักซ์จะซื้อของหลายชิ้น ซึ่งคุณต้องรวมราคาทั้งหมดก่อน

วิธีใช้: คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อจ่ายเงิน ถ้าคุณต้องการเอาเหรียญหรือธนบัตรออก ให้คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรนั้นที่บริเวณส่วนบนของหน้าจอ

เงิน
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5 locked activity

/math/numeration/money_group/money_cents

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ฝึกการใช้เงินโดยมีเศษสตางค์ด้วย

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถนับเลขได้

เป้าหมาย: คุณจะต้องซื้อของรายการต่างๆ โดยจ่ายเงินตามราคาพอดี ในระดับที่สูงขึ้น จะแสดงสิ่งของหลายรายการ และคุณต้องคำนวณราคาทั้งหมดก่อน

วิธีใช้: คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อจ่ายเงิน ถ้าคุณต้องการเอาเหรียญหรือธนบัตรออก ให้คลิกที่เหรียญหรือธนบัตรนั้นที่บริเวณส่วนบนของหน้าจอ

ตัวเลขเรียงตามลำดับ
screenshot planegame icon helicogame difficulty level 2 locked activity

/math/numeration/planegame

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ย้ายเฮลิคอปเตอร์ไปจับก้อนเฆฆในลำดับที่ถูกต้อง

ความสามารถที่ต้องมี: ตัวเลข

เป้าหมาย: ฝึกการนับเลข

วิธีใช้: จับตัวเลขต่างๆ ตามลำดับจากน้อยไปมาก โดยใช้ลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา บนแป้นพิมพ์ เพื่อเคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์

ฝึกลบเลขด้วยเกมสนุกๆ
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2 locked activity

/math/numeration/reversecount

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ทักซ์กำลังหิว ช่วยเขาหาปลาโดยนับจำนวนที่ถูกต้องของจุดน้ำแข็ง

ความสามารถที่ต้องมี: สามารถขยับเมาส์ได้ อ่านตัวเลขได้ และลบเลขได้ถึง 10 สำหรับระดับแรก

เป้าหมาย: ทักซ์กำลังหิว ช่วยเขาหาปลาโดยนับจำนวนที่ถูกต้องของจุดน้ำแข็ง

วิธีใช้: คลิกลูกเต๋าเพื่อแสดงว่ามีจุดน้ำแข็งกี่จุดที่อยู่ระหว่างทักซ์กับปลา คลิกที่ลูกเต๋าด้วยปุ่มเมาส์ขวาเพื่อนับถอยหลัง หลังจากเสร็จแล้ว คลิก "ตกลง" หรือเคาะปุ่ม Enter

ตัวเลขลูกเต๋าสองลูก
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 1 locked activity

/math/numeration/smallnumbers2

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: นับจำนวนจุดบนลูกเต๋าก่อนที่มันจะตกถึงพื้น

ความสามารถที่ต้องมี: ทักษะการนับ

เป้าหมาย: นับจำนวนจุดบนลูกเต๋าในเวลาที่จำกัด

วิธีใช้: พิมพ์ตัวเลขจำนวนจุดที่คุณเห็นในลูกเต๋าที่กำลังหล่น โดยใช้แป้นพิมพ์

เกมปริศนา
icon puzzles

/puzzle

คำบรรยาย: พบกับเกมปริศนามากมาย

สร้างรูปแบบที่เหมือนกัน
screenshot crane icon crane difficulty level 2

/puzzle/crane

 Marc BRUN

คำบรรยาย: ขับปั้นจั่นคัดลอกรูปแบบ

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: การประสานการเคลื่อนไหว

วิธีใช้: ย้ายสิ่งของในกรอบล่างซ้ายเพื่อจัดตำแหน่งให้เหมือนแบบด้านบนขวา ที่ใต้ปั้นจั่น จะมีลูกศรสี่อันซึ่งคุณสามารถใช้เคลื่อนย้ายสิ่งของได้ การเลือกสิ่งของที่จะย้าย ทำได้โดยคลิกที่สิ่งของนั้น และถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศร แคร่เว้นวรรค และแท็บบนแป้นพิมพ์แทนได้

เกมปริศนาสิบห้าช่อง
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5 locked activity

/puzzle/fifteen

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ย้ายชิ้นต่างๆ เพื่อให้ได้ลำดับเลขเรียงจากน้อยไปมาก

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

วิธีใช้: คลิกชิ้นที่มีช่องว่างอยู่ข้างๆ แล้วชิ้นนั้นจะถูกเลื่อนไปสลับที่กับช่องว่าง

เครดิต: โปรแกรมต้นแบบมาจากโปรแกรมสาธิตของ libgnomecanvas

หอคอยฮานอย (แบบง่าย)
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2 locked activity

/puzzle/hanoi

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ย้ายหอคอยที่กำหนด

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: สร้างหอคอยที่อยู่ทางขวาขึ้นใหม่ในที่ว่างทางซ้าย

วิธีใช้: ลากชิ้นบนสุดทีละชิ้นจากหมุดหนึ่งไปวางในหมุดอื่น เพื่อสร้างหอคอยที่อยู่ทางขวาขึ้นใหม่ในที่ว่างทางซ้าย

เครดิต: ได้แนวคิดมาจากเกม EPI

หอคอยฮานอย
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 3 locked activity

/puzzle/hanoi_real

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: สร้างหอคอยที่อยู่ทางขวาขึ้นใหม่

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: เป้าหมายของเกมนี้ คือย้ายกองจานทั้งกองไปยังหมุดอื่น โดยปฏิบัติตามกฎดังนี้:
* ย้ายจานได้ครั้งละใบเท่านั้น
* ห้ามวางจานทับใบที่เล็กกว่า

วิธีใช้: ลากชิ้นบนสุดทีละชิ้นจากหมุดหนึ่งไปวางในหมุดอื่น เพื่อสร้างหอคอยที่อยู่ทางขวาขึ้นใหม่ในที่ว่างทางซ้าย

เครดิต: ปริศนานี้คิดขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ เอดวารด์ ลูคัส (Edouard Lucas) ใน พ.ศ. 2426 มีตำนานเกี่ยวกับวิหารฮินดูแห่งหนึ่ง ซึ่งนักบวชมีภาระอยู่ตลอดเวลาในการย้ายจาน 64 ใบตามกฎของปริศนาหอคอยฮานอย ตามตำนานนี้ โลกจะถึงกาลแตกดับเมื่อนักบวชย้ายได้สำเร็จ ปริศนานี้จึงรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปริศนาหอคอยพรหมา ไม่ปรากฏชัดว่าลูคัสสร้างตำนานนี้ขึ้นมาเอง หรือได้รับแรงบันดาลใจจากตำนาน (ที่มา: วิกิพีเดีย <http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi>)

ปิดไฟ
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6 locked activity

/puzzle/lightsoff

 Bruno and Clément coudoin

คำบรรยาย: เป้าหมายคือ ปิดไฟทุกดวง

เป้าหมาย: เป้าหมายคือ ปิดไฟทุกดวง

วิธีใช้: The effect of pressing a button is to toggle the state of that button, and of its immediate vertical and horizontal neighbors. The sun and the color of the sky depend on the number of clicks needed to solve the puzzle. If you click on Tux, the solution is shown.

เครดิต: กระบวนการแก้ปัญหาได้อธิบายไว้ในวิกิพีเดีย คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมปิดไฟได้ที่: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

ต่อภาพปริศนา
screenshot paintings icon shapegame difficulty level 1 locked activity

/puzzle/paintings

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ลากชิ้นส่วนมาวางเพื่อต่อภาพให้เป็นรูปเดิม

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์: การขยับ การลากวาง

เป้าหมาย: การกำหนดตำแหน่งที่ตั้ง

วิธีใช้: ลากชิ้นส่วนของรูปภาพจากกล่องด้านซ้าย เพื่อต่อให้เป็นภาพวาดในกระดานหลัก

จับผิดภาพ
screenshot photohunter icon photohunter difficulty level 2

/puzzle/photohunter

 Marc Le Douarain

คำบรรยาย: หาจุดที่แตกต่างระหว่างรูปทั้งสอง

เป้าหมาย: การแยกแยะด้วยสายตา

วิธีใช้: สังเกตรูปทั้งสองให้ดี มีจุดที่แตกต่างกันเล็กน้อยอยู่ เมื่อพบให้คลิกจุดที่แตกต่างนั้น

ซูโดกุ วางสัญลักษณ์ในตารางโดยไม่ให้ซ้ำ
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4 locked activity

/puzzle/sudoku

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: สัญลักษณ์จะต้องไม่ซ้ำในแต่แถว ในแต่ละสดมภ์ และ (ถ้าถูกกำหนด) ในแต่ละบริเวณย่อย

ความสามารถที่ต้องมี: การเติมปริศนาให้สมบูรณ์ต้องอาศัยความอดทนและความสามารถทางตรรกะ

เป้าหมาย: เป้าหมายของปริศนาก็คือ เขียนสัญลักษณ์หรือตัวเลขจาก 1 ถึง 9 ในแต่ละช่องของตาราง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นตาราง 9x9 ที่ประกอบด้วยตารางย่อยขนาด 3x3 (เรียกว่า 'บริเวณ') โดยในตอนเริ่มต้น จะมีสัญลักษณ์หรือตัวเลขเติมอยู่ในบางช่อง (เป็น 'เลขโจทย์') แต่ละแถว สดมภ์ และบริเวณ ต้องใช้สัญลักษณ์หรือตัวเลขแต่ละตัวเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ที่มา: <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>)

วิธีใช้: สำหรับระดับแรกที่ใช้สัญลักษณ์สีต่างๆ ให้เลือกสัญลักษณ์จากด้านซ้ายแล้วไปคลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการวาง สำหรับระดับที่สูงขึ้นไป ให้คลิกที่ช่องที่ว่างอยู่ เพื่อกำหนดโฟกัสของแป้นพิมพ์ จากนั้น ป้อนตัวอักษรหรือตัวเลขที่สามารถเติมได้ตามกฎ GCompris จะไม่ยอมให้คุณป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกกฎ

สมองเพชร
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2 locked activity

/puzzle/superbrain

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ค้นหาของที่ทักซ์ซ่อนไว้ตามลำดับให้ถูกต้อง

เป้าหมาย: ค้นหาของที่ทักซ์ซ่อนไว้ตามลำดับให้ถูกต้อง

วิธีใช้: คลิกเลือกสีที่ตำแหน่งต่างๆ จนกระทั่งคุณคิดว่าได้คำตอบที่ถูกต้องแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม "OK" ในแถบควบคุม ในระดับต้นๆ ทักซ์จะบอกคุณถ้าคุณหาตำแหน่งที่ถูกต้องพบ โดยทำเครื่องหมายเป็นกล่องสีดำบอกให้ คุณสามารถใช้เมาส์ปุ่มขวาเพื่อสลับสีในลำดับที่ตรงกันข้ามได้

เกมปริศนาแทงแกรม
screenshot tangram icon tangram difficulty level 1

/puzzle/tangram

 Yves Combe / Philippe Banwarth

คำบรรยาย: ต่อชิ้นส่วน 7 ชิ้นให้เป็นรูปร่างตามที่กำหนด

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี: แทงแกรม (ในภาษาจีน: แปลตามตัวว่า "แผ่นมหัศจรรย์เจ็ดชิ้น") เป็นเกมปริศนาของจีน ในขณะที่แทงแกรมมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นเกมโบราณ แต่หลักฐานที่ตรวจสอบพบกลับมีย้อนหลังไปถึง ค.ศ. 1800 เท่านั้น เกมนี้ประกอบด้วย 7 ชิ้น เรียกว่า "แทน" ซึ่งสามารถประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดี หากวัดขนาดให้ชิ้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละหนึ่งหน่วยแล้ว ชิ้นส่วนต่างๆ มีดังนี้:
* สามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่ว 5 ชิ้น
o 2 ชิ้น เป็นชิ้นขนาดเล็ก (ด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ 1 หน่วย)
o 1 ชิ้น เป็นชิ้นขนาดกลาง (ด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละรากที่สองของ 2 หน่วย)
o 2 ชิ้น เป็นชิ้นขนาดใหญ่ (ด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ 2 หน่วย)
* สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชิ้น (ยาวด้านละ 1 หน่วย)
* 1 สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ความยาวของด้านคือ 1 หน่วยและรากที่สองของ 2 หน่วย)

วิธีใช้: เลือกแทงแกรมที่จะต่อ เลือกชิ้นส่วนด้วยการลากเมาส์ คลิกขวาเพื่อสร้างชิ้นที่สมมาตรกัน เลือกชิ้นส่วนแล้วลากไปรอบๆ ชิ้น เพื่อหมุนตามต้องการ เมื่อคุณได้รูปที่ต้องการแล้ว คอมพิวเตอร์จะสร้างรูปให้ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ คลิกที่ปุ่มรูปร่าง เส้นขอบของรูปร่างจะปรากฏ

เครดิต: โปรแกรมแรกเริ่มเขียนโดย Philippe Banwarth ใน พ.ศ. 2542 และย้ายรวมเข้าใน GCompris โดย Yves Combe ใน พ.ศ. 2548

เกมปริศนาเลื่อนบล็อค
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2 locked activity

/puzzle/traffic

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: เลื่อนรถสีแดงออกจากที่จอดโดยผ่านประตูด้านขวา

เป้าหมาย: เลื่อนรถสีแดงออกจากที่จอดโดยผ่านประตูด้านขวา

วิธีใช้: รถแต่ละคันสามารถเลื่อนได้ในแนวตั้งหรือแนวนอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คุณต้องจัดที่ทางเพื่อให้รถสีแดงเลื่อนผ่านประตูทางขวามือออกไปได้

กิจกรรมการอ่าน
icon book

/reading

คำบรรยาย: กิจกรรมการอ่าน

คลิกอักษรตัวพิมพ์เล็ก
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 1

/reading/click_on_letter

 Pascal Georges

คำบรรยาย: ฟังชื่อตัวอักษรและคลิกตัวที่ถูกต้อง

ความสามารถที่ต้องมี: รู้จักรูปร่างตัวอักษร สามารถขยับเมาส์ได้

เป้าหมาย: การจำชื่อตัวอักษร

วิธีใช้: จะอ่านชื่อตัวอักษร ให้คุณคลิกตัวอักษรที่ตรงกันในพื้นที่หลัก คุณสามารถฟังชื่อตัวอักษรซ้ำได้ โดยคลิกรูปปากในกล่องด้านล่าง

คลิกอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 1 locked activity

/reading/click_on_letter_up

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ฟังชื่อตัวอักษรและคลิกตัวที่ถูกต้อง

ความสามารถที่ต้องมี: รู้จักรูปร่างตัวอักษร สามารถขยับเมาส์ได้

เป้าหมาย: การจำชื่อตัวอักษร

วิธีใช้: จะอ่านชื่อตัวอักษร ให้คุณคลิกตัวอักษรที่ตรงกันในพื้นที่หลัก คุณสามารถฟังชื่อตัวอักษรซ้ำได้ โดยคลิกรูปปากในกล่องด้านล่าง

เกมแขวนคอยอดนิยม
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5 locked activity

/reading/hangman

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: มีคำซ่อนอยู่ หาให้ได้โดยการเดาที่ละตัวอักษร

ความสามารถที่ต้องมี: ทักษะการอ่าน

เป้าหมาย: เป็นแบบฝึกหัดที่ดีสำหรับฝึกทักษะการอ่านและการสะกดคำ

วิธีใช้: คุณสามารถเติมตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์เสมือนบนหน้าจอหรือใช้แป้นพิมพ์จริงก็ได้

แบบฝึกหัดอ่าน
screenshot imageid icon imageid difficulty level 2

/reading/imageid

 Pascal Georges

คำบรรยาย: ฝึกหัดการอ่านโดยหาคำที่ตรงกับรูปภาพ

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

วิธีใช้: คลิกคำที่สอดคล้องกับรูปที่แสดง

ชื่อรูปภาพ
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3 locked activity

/reading/imagename

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: ลากสิ่งของแต่ละชิ้นไปวางไว้บนชื่อของมัน

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: คำศัพท์และการอ่าน

วิธีใช้: ลากแต่ละรูปจากกล่องแนวตั้งด้านซ้าย ไปยังชื่อที่ตรงกันด้านขวา กดปุ่ม 'ตกลง' เพื่อตรวจคำตอบ

Go to the language learning activities
icon lang

/reading/lang

คำบรรยาย: คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายที่กิจกรรมเพื่อเลือกเข้ากิจกรรม

Enrich your vocabulary
screenshot lang-nature icon lang-nature difficulty level 4

/reading/lang/lang-nature

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: List of words in the 'nature' category.

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: Enrich your vocabulary in your native language or in a foreign one.

วิธีใช้: Review a set of words. Each word is shown with a voice a text and an image. When done you are suggested an exercise in which, given the voice, you must find the right word. In the configuration you can select the language you want to learn.

เครดิต: The images and voices come from the Art4Apps project: http://www.art4apps.org/. You can also access this activity online on http://gcompris.net/activity/lang.

Enrich your vocabulary
screenshot lang-object icon lang-object difficulty level 4 locked activity

/reading/lang/lang-object

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: List of words in the 'object' category.

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: Enrich your vocabulary in your native language or in a foreign one.

วิธีใช้: Review a set of words. Each word is shown with a voice a text and an image. When done you are suggested an exercise in which, given the voice, you must find the right word. In the configuration you can select the language you want to learn.

เครดิต: The images and voices come from the Art4Apps project: http://www.art4apps.org/. You can also access this activity online on http://gcompris.net/activity/lang.

Enrich your vocabulary
screenshot lang-other icon lang-other difficulty level 4 locked activity

/reading/lang/lang-other

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: List of words in the 'other' category.

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: Enrich your vocabulary in your native language or in a foreign one.

วิธีใช้: Review a set of words. Each word is shown with a voice a text and an image. When done you are suggested an exercise in which, given the voice, you must find the right word. In the configuration you can select the language you want to learn.

เครดิต: The images and voices come from the Art4Apps project: http://www.art4apps.org/. You can also access this activity online on http://gcompris.net/activity/lang.

Enrich your vocabulary
screenshot lang-people icon lang-people difficulty level 4 locked activity

/reading/lang/lang-people

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: List of words in the 'people' category.

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: Enrich your vocabulary in your native language or in a foreign one.

วิธีใช้: Review a set of words. Each word is shown with a voice a text and an image. When done you are suggested an exercise in which, given the voice, you must find the right word. In the configuration you can select the language you want to learn.

เครดิต: The images and voices come from the Art4Apps project: http://www.art4apps.org/. You can also access this activity online on http://gcompris.net/activity/lang.

เกมความจำกับคำอ่านตัวเลข
screenshot memory_wordnumber icon memo_wordnumber difficulty level 3

/reading/memory_wordnumber

 Yves Combe

คำบรรยาย: พลิกการ์ดเพื่อจับคู่ตัวเลขกับคำอ่านที่ตรงกัน

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: อ่านตัวเลข, ความจำ

วิธีใช้: คุณจะเห็นการ์ดจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่เห็นว่าอะไรอยู่ที่อีกด้านของการ์ด การ์ดแต่ละใบจะซ่อนตัวเลข หรือคำอ่านของตัวเลขไว้

อักษรที่หายไป
screenshot missing_letter icon missing_letter difficulty level 2

/reading/missing_letter

 Pascal Georges

คำบรรยาย: เติมตัวอักษรที่ขาดหาย

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่านคำ

เป้าหมาย: ฝึกทักษะการอ่าน

วิธีใช้: มีรูปภาพแสดงอยู่ในพื้นที่หลัก และมีคำที่สะกดไม่ครบแสดงอยู่ใต้รูป ให้เลือกตัวอักษรที่ขาดหายไป เพื่อเติมคำให้สมบูรณ์

ฝึกอ่านตามแนวนอน
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2 locked activity

/reading/readingh

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: อ่านรายการคำและหาว่าคำที่กำหนดอยู่ในรายการหรือไม่

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: ฝึกการอ่านในเวลาที่จำกัด

วิธีใช้: มีคำคำหนึ่งแสดงไว้ที่มุมบนขวาของกระดาน และจะมีรายการคำปรากฏแล้วหายไปในด้านซ้าย คำที่กำหนดอยู่ในรายการคำนั้นหรือไม่?

ฝึกอ่านตามแนวตั้ง
screenshot readingv icon reading difficulty level 2 locked activity

/reading/readingv

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: อ่านรายการคำในแนวตั้งและหาว่าคำที่กำหนดอยู่ในรายการหรือไม่

ความสามารถที่ต้องมี: การอ่าน

เป้าหมาย: ฝึกการอ่านในเวลาที่จำกัด

วิธีใช้: มีคำคำหนึ่งแสดงไว้ที่มุมบนขวาของกระดาน และจะมีรายการคำปรากฏแล้วหายไปในด้านซ้าย คำที่กำหนดอยู่ในรายการคำนั้นหรือไม่?

เกมวางแผน
icon strategy

/strategy

คำบรรยาย: เกมวางแผน เช่น หมากรุก, แถวเรียงสี่, ...

โอวาเร
screenshot awele icon awele difficulty level 2

/strategy/awele

 Frédéric Mazzarol

คำบรรยาย: เล่นเกมโอวาเรกับทักซ์

เป้าหมาย: เป้าหมายของเกมนี้ คือยึดเมล็ดให้ได้มากกว่าฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากเกมนี้มีเพียง 48 เมล็ด การยึดได้ 25 เมล็ดก็เพียงพอที่จะชนะ แต่เนื่องจากจำนวนเมล็ดเป็นจำนวนคู่ จึงเป็นไปได้ที่จะจบเกมด้วยการเสมอ โดยผู้เล่นแต่ละคนยึดได้ 24 เมล็ดเท่ากัน เกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นฝ่ายหนึ่งสามารถยึดเมล็ดได้ 25 เมล็ดขึ้นไป หรือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายยึดเมล็ดได้ 24 เมล็ด (เสมอกัน) ถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ว่าเกมได้เข้าสู่สภาพเวียนซ้ำไม่รู้จบ ผู้เล่นแต่ละฝ่ายก็ยึดเอาเมล็ดในแดนของตนเอง แล้วจบเกมได้

วิธีใช้: ขณะเริ่มต้นเกม จะมีเมล็ดสี่เมล็ดวางไว้ในแต่ละหลุม ผู้เล่นจะผลัดกันเคลื่อนย้ายเมล็ด ในแต่ละตาเดิน ผู้เล่นจะเลือกหลุมหนึ่งในหกหลุมในแดนของตน แล้วหยิบเมล็ดออกจากหลุมนั้นทั้งหมด กระจายไปตามหลุมต่างๆ โดยหยอดลงหนึ่งเมล็ดต่อหลุมในทิศทวนเข็มนาฬิกา นับจากหลุมที่หยิบเมล็ดออกมา การกระทำดังกล่าวเรียกว่าการหว่าน แต่จะไม่หยอดเมล็ดลงในหลุมนับแต้ม หรือในหลุมที่หยิบเมล็ดออกมา กล่าวคือ หลุมเริ่มต้นนั้นจะต้องปล่อยให้ว่างไว้ ถ้าเมล็ดที่หยิบขึ้นมามีจำนวน 12 เมล็ด ก็จะข้ามหลุมนี้ไป แล้วหยอดเมล็ดที่ 12 ลงในช่องถัดไปแทน หลังจากหว่านเสร็จแล้ว ถ้าเมล็ดสุดท้ายถูกหยอดลงในหลุมในแดนฝ่ายตรงข้าม แล้วทำให้จำนวนเมล็ดกลายเป็นสองหรือสาม ผู้เล่นจะยึดเอาเมล็ดทั้งหมดในหลุมนั้นมาวางในหลุมนับแต้มของตน (หรือวางไว้ต่างหาก ถ้ากระดานไม่มีหลุมนับแต้ม) นอกจากนี้ ถ้าเมล็ดก่อนสุดท้ายยังทำให้จำนวนรวมของเมล็ดในหลุมที่หยอดเป็นสองหรือสาม เมล็ดในหลุมนั้นก็จะถูกยึดเช่นกัน อย่างนี้ไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี ถ้าการเดินนั้นจะยึดเอาเมล็ดของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด การยึดนั้นจะถูกปรับ โดยห้ามยึดเมล็ดใดๆ จากกระดานในตานั้น เพราะการกระทำดังกล่าวจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเดินต่อได้อีก กฎที่ห้ามยึดเมล็ดฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดกว้างๆ ว่าผู้เล่นควรเดินโดยให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถเดินต่อได้ ถ้าหลุมของฝ่ายตรงข้ามว่างเปล่า ผู้เล่นจะต้องเลือกตาเดินที่ให้เมล็ดแก่ฝ่ายตรงข้าม ถ้าไม่มีตาเดินดังกล่าวที่เป็นไปได้ ผู้เล่นก็จะยึดเอาเมล็ดทั้งหมดที่อยู่ในแดนของตน แล้วจบเกม (ที่มา: วิกิพีเดีย <http://en.wikipedia.org/wiki/Oware>)

เกมกีดกัน
screenshot bargame icon bargame difficulty level 2

/strategy/bargame

 Yves Combe

คำบรรยาย: อย่าใช้ลูกสุดท้าย

ความสามารถที่ต้องมี: สมอง

เป้าหมาย: กิจกรรมฝึกฝนตรรกะ

วิธีใช้: วางลูกบอลลงในหลุม คุณจะชนะก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์ต้องเป็นฝ่ายวางลูกสุดท้าย ถ้าคุณต้องการให้ทักซ์เป็นฝ่ายเริ่ม ก็คลิกบนตัวเขา

ฝึกหัดหมากรุก
icon chess

/strategy/chess

คำบรรยาย: เล่นหมากรุกกับคอมพิวเตอร์ในโหมดสำหรับเรียนรู้

เรียนรู้หมากรุก
screenshot chess_computer icon chess_computer difficulty level 2 locked activity

/strategy/chess/chess_computer

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: เล่นหมากรุกกับคอมพิวเตอร์ในโหมดสำหรับเรียนรู้

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เครดิต: กลไกของหมากรุกมาจาก gnuchess

เรียนรู้หมากรุก
screenshot chess_movelearn icon chess_movelearn difficulty level 2 locked activity

/strategy/chess/chess_movelearn

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: การฝึกเล่นหมากรุก ให้พยายามกินเบี้ยของคอมพิวเตอร์

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เครดิต: กลไกของหมากรุกมาจาก gnuchess

เรียนรู้หมากรุก
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 2 locked activity

/strategy/chess/chess_partyend

 Bruno Coudoin

คำบรรยาย: เล่นหมากรุกช่วงท้าย โดยสู้กับคอมพิวเตอร์

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เครดิต: กลไกของหมากรุกมาจาก gnuchess

แถวเรียงสี่
screenshot connect4 icon connect4 difficulty level 2

/strategy/connect4

 Laurent Lacheny

คำบรรยาย: จัดเรียงเหรียญสี่เหรียญให้ตรงแถว

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: ตั้งแถว 4 เหรียญในแนวนอนหรือแนวตั้งหรือแนวทแยง

วิธีใช้: คลิกที่ตำแหน่งใดๆ ในแถวที่คุณต้องการหย่อนเหรียญ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนเหรียญไปทางซ้ายหรือขวา แล้วใช้ปุ่มลูกศรลงหรือแคร่เว้นวรรคเพื่อหย่อนเหรียญลง

เครดิต: Laurent Lacheny ภาพและปัญญาประดิษฐ์ได้มาจากโครงการ 4stattack โดย Jeroen Vloothuis ดูรายละเอียดของโครงการต้นแบบได้จาก <http://forcedattack.sourceforge.net>

แถวเรียงสี่ (เล่นสองคน)
screenshot connect4-2players icon connect4 difficulty level 2

/strategy/connect4-2players

 Laurent Lacheny

คำบรรยาย: จัดเรียงเหรียญสี่เหรียญให้ตรงแถว

ความสามารถที่ต้องมี: การควบคุมเมาส์

เป้าหมาย: ตั้งแถว 4 เหรียญในแนวนอนหรือแนวตั้งหรือแนวทแยง

วิธีใช้: คลิกที่ตำแหน่งใดๆ ในแถวที่คุณต้องการหย่อนเหรียญ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนเหรียญไปทางซ้ายหรือขวา แล้วใช้ปุ่มลูกศรลงหรือแคร่เว้นวรรคเพื่อหย่อนเหรียญลง

เครดิต: โค้ดเริ่มแรกเขียนขึ้นใน พ.ศ. 2548 โดย Laurent Lacheny ต่อมาใน พ.ศ. 2549 Miguel de Izarra ปรับปรุงให้เป็นเกมเล่นสองคน ภาพและปัญญาประดิษฐ์ได้มาจากโครงการ 4stattack โดย Jeroen Vloothuis ดูรายละเอียดของโครงการต้นแบบได้จาก <http://forcedattack.sourceforge.net>